Veronica Kollevåg - Norsk Sykepleierforbund

Comments

Transcription

Veronica Kollevåg - Norsk Sykepleierforbund
Kandidat til valg av hovedtillitsvalgte
for Norsk Sykepleierforbund - Oslo universitetssykehus
Navn: Veronica Kollevåg
Utdanning: Bachelor i sykepleie, HiØ
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
TV-erfaring / relevante kurs og utdanninger:
TV på Infeksjon isolat, Ullevål fra 01.01.06 til 01.03.07
HTV på Ullevål fra 01.03.07 til 01.01.09
HTV på OUS fra 01.01.09 til dags dato
Fylkesstyremedlem NSF Oslo fra 01.03.11 til 01.10.14
Nestleder i NSF Oslo fra 01.10.14 til dags dato
Av tillitsvalgtopplæring har jeg gått Modul I og II, arbeidstidskurs, forhandlingskurs,
Bergens studiet, medietreningskurs og andre relevante temakurs i regi av NSF.
Videre har jeg tatt lederutdanning både internt på OUS og eksternt på HiOA, samt
Veiledning i flerkulturelt helsearbeid.
Hvorfor jeg stiller til valg:
Jeg finner jobben som HTV i OUS meget spennende og interessant. Selv om jeg har
gjort dette noen år allerede kjenner jeg at jeg enda har mye å tilføre vervet. Jobben
som HTV gir meg anledning til å bidra inn i prosjekter og diskusjoner på ulike nivå i
OUS og i NSF. I tillegg får jeg muligheten til å være med å tenke nytt og ivareta
sykepleiernes interesser på en god måte.
Hva jeg kan bidra med i FTV/HTV-gruppen ved NSF OUS:
Jeg er praktisk, strukturert, kreativ og kan brukes til alt. Jeg har oversikt over alle
tillitsvalgte og sørger for at de får den opplæringen de må ha for å fungere i vervet.
Jeg er tilgjengelig for mine kollegaer og støtter opp der det trengs i ulike situasjoner.
Jeg har stort nettverk både internt i OUS, eksternt og også i NSF. I tillegg til at jeg er
mye på kontoret slik at jeg er tilgjengelig for de av våre medlemmer som kommer
innom med saker de ønsker vi skal ta tak i.
Hvilke saker er de viktigste for NSF OUS i de to neste årene:
• Få et mer stabilt tillitsvalgt apparat slik at NSF er synlig ute blant medlemmene
• Holde høyt fokus på arbeidstid og turnusgodkjenning
• Få sykepleiefaget mer på agendaen slik at vi har tydelige sykepleierledere,
stolte sykepleiere og spesialsykepleiere, samt at vi har sykepleiesensitive
indikatorer som brukes som måleverktøy i sykehuset.
• Holde oppe trykket på utdanningsstillinger for sykepleiere slik at man får lønn
under videreutdanning.
Norsk Sykepleierforbund ved Oslo universitetssykehus Kandidatskjema til valg 2015 Jeg ønsker å være klinikktillitsvalgt for en spesifikk klinikk, i så fall hvilken:
Jeg er som poteten og kan brukes overalt, men om det er mulig vil jeg gjerne
fortsette som HTV på foretaksnivå slik min funksjon er per i dag. Jeg ser at om det er
behov kan jeg være i en klinikk i 50% i tillegg til å ha de oppgaver jeg sitter med i dag
på foretaksnivå.
Norsk Sykepleierforbund ved Oslo universitetssykehus Kandidatskjema til valg 2015 

Similar documents