2015-NSF-fagdag_program

Comments

Transcription

2015-NSF-fagdag_program
PROGRAM NSF FAGDAG 2015
Dato: 12. mars, kl. 09.00 – 17.00
Sted: Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Sykehusfarmasien i utvikling – dekker vi pasientens behov?
Kl.
Tittel
Foredragsholder
08.30-08.50
09.00-09.10
NSF – en introduksjon til foreningen for nye medlemmer
Velkommen inkludert introduksjon av målsetninger for
sykehusfarmasien utarbeidet av EAHP, mai 2014
Adherence - current opinions on medication taking
behavior
Pause
Temaet «Etterlevelse av legemiddelbehandling» i
Legemiddelmeldingen
– finner vi sykehusfarmasøyten her?
Hvordan sikre at legemidler blir brukt (rett)?
Samarbeid med den psykiatriske pasienten
Lunsj
Hvordan gjøre medisinsk skriftlig informasjon begripelig
for pasientene
Sykehusfarmasøytene i publikumsavdelingene, viktige for
pasientenes etterlevelse?
1. Medisinstartprosjektet
2. Ny faggruppe i NSF - Faggruppe publikum
Pause
Prosjekter som bidrar til økt etterlevelse:
1. BLOPP
2. MediTake
Moderne legemiddelhåndtering på sykehus med fokus på
utvikling mot «closed loop medication»:
- Status for KULE i Helse Vest
- Lukka legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst, prosjekt
nytt sykehus i Østfold
- Status i Helse Midt
E-resept og kjernejournal - nyttige verktøy for
legemiddelsamstemming og legemiddelsamtaler
Avslutning
Styret
Frank Jørgensen, leder NSF
09.10-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14:15
14.15-14.45
14.45-15.25
15.25-16.25
16.25-16.55
16.55-17.00
Med forbehold om endringer.
Rob Horne
Gunn Fredriksen
Hilde Frøyland og
Trude Mellingsæter
Julie From
Per Kristian Faksvåg
Karin Neuhaus Khatami
Elin Høien Bergene
Anne-Lise Sagen Major
Ragna Strømman
Astrid Johnsen
Helge Ovesen
Nina Refsum
Frank Jørgensen
Frank Jørgensen, sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen og leder for Norske
Sykehusfarmasøyters forening
Rob Horne, Professor of Behavioural Medicine, Director, Centre for Behavioural Medicine, UCL
School of Pharmacy, University College London
Gunn Fredriksen, farmasøyt og seniorrådgiver, Helsedirektoratet.
Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet sykehusapotek
Trude Mellingsæter, sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen
Julie From, foredragsholder og rådgiver, med masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon
med tittelen: Det medisinske pakningsvedlegget – begripelig for lekperson? En analyse av
pakningsvedlegget som sjanger, med utgangspunkt i én enkelt tekst.
Per Kristian Faksvåg, farmasøyt og fagdirektør, Apotekforeningen
Karin Neuhaus Khatami, avdelingsleder varesalg privat, Sykehusapoteket i Oslo, Ullevål.
Elin Høien Bergene, sykehusfarmasøyt og stipendiat, Stipendiat, Institutt for Samfunnsmedisin,
Det medisinske fakultet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Anne Lise Sagen Major, Forskings- og utviklingssjef, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Ragna Strømman, sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen og prosjektmedarbeider i KULEprosjektet i Helse Vest
Astrid Johnsen, fagutvikler, Sykehusapotekene HF
Helge Ovesen, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Nina Refsum, seniorrådgiver, Avdeling kjernejournal og e-resept, Helsedirektoratet

Similar documents