VEKEPLAN 3.KLASSE

Comments

Transcription

VEKEPLAN 3.KLASSE
VEKEPLAN 3.KLASSE
VEKE: 12
Ordenselevar: Malin og Isabel.
Ei gruppe på bading tysdag.
MÅNDAG
16/3
Velkomen til utviklingssamtalar!
Vekestart
Gym
Samfunnsfag
Matematikk
TYSDAG
17/3
ONSDAG
18/3
TORSDAG
19/3
FREDAG
20/3
Norsk
Engelsk kartlegging/bading
Engelsk kartlegging/bading
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Norskstasjonar
Norskstasjonar
RLE
RLE
Engelsk
Matematikkstasjonar/Engelsk kartlegging
Matematikkstasjonar / Engelsk kartlegging
Gym
Norsk
Vekeslutt
Arbeidsplan
Arbeidsplan
Norsk
Musikk
Norsk: Lesing: Leseboka s. 12-17. Les dei sidene som står på
leselappen du får på måndag.
LEKSE:
Skriving: Leseheftet s.44
Løkkeboka s.40 -41.
Diktatord til fredag: å kysse, ei kiste, eit kinn,
å kjøpe.
Matematikk: Gjer s.66 og 68 i oppgåveboka.
Prøv å løyse vekas grublis. Svar kjem fredag.
Engelsk: Les og oversett s. 58 . Ark ligg i engelskperm.
Gjer s. 40 i Workbook.
FAG
Norsk:
LÆRINGSMÅL
Eg tek meg tid og skriv tydeleg.
Eg kan namn på 2 stjernebilete.
Matematikk:
Eg veit at når det står X i eit
reknestykke skal eg finne talet
som manglar.
Eg klarar å lage eit reknestykke
når eg veit svaret.
Engelsk:
Eg veit kva what, where og how
betyr.
Eg kan lese leseleksa med flyt og
god fart.
Sosiale mål:


Eg tar andre med i leiken.
Eg er forsiktig i leik og tar
omsyn til andre.
UNDERSKRIFT FØRESETTE:
UNDERSKRIFT ELEV:
Kan lit
Kan
godt
Kan
mykje