Etterutdanningskurs i Haugesund

Comments

Transcription

Etterutdanningskurs i Haugesund
Etterutdanningskurs for norsklærere og grunnskolelærere høsten 2015
Etterutdanningskurs i Haugesund
Scandic Maritim Hotell
Onsdag 14. oktober 2015
Kl. 09.30 REGISTRERING MED MATBIT OG KAFFE
Kl. 10.00 Velkommen
Velkommen ved seniorrådgivar Per Arne Sandvold, og rådgivar Karen Hansson Lura,
Fylkesmannen
PARALLELLE SESJONAR FØR LUNSJ
FOR NORSKLÆRARAR
1. Vurdering for læring i praksis
FOR GRUNNSKOLELÆRARAR
2. Hvordan jobbe med digitale ferdigheter
og digital dømmekraft?
Lena Berg
Elverum opplæringssenter
Kl. 10.05 Vurdering for læring i praksis (45
min)
Kl. 10.50 PAUSE
Kl. 11.00 Vurdering for læring i praksis, forts.
(45 min)
Kl. 11.45 PAUSE
Kl. 11.55 Vurdering for læring i praksis, forts
(35 min)
Eva Bratvold
Digital kompetanse
Kl. 10.05 Digitale ferdigheter (45 min)
Kl. 10.50 PAUSE
Kl. 11.00 Digitale ferdigheter, forts. (45 min)
Kl. 11.45 PAUSE
Kl. 11.55 Digitale ferdigheter, forts. (35 min)
Kl. 12.30 LUNSJ
PARALLELLE SESJONAR ETTER LUNSJ
1. Vurdering for læring i praksis,
forts.
Lena Berg
Elverum opplæringssenter
Kl. 13.30 Vurdering for læring i praksis, forts.
(45 min)
Kl. 14.15 PAUSE
Kl. 14.30 Vurdering for læring i praksis, forts.
(45 min)
Kl. 15.15 PAUSE MED SERVERING
Kl. 15.30 Vurdering for læring i praksis, forts.
(30 min)
Kl. 16.00 SLUTT
Takk for i dag, og vel heim!
Fylkesmannen i Rogaland og Vox
2. Hvordan jobbe med digitale ferdigheter
og digital dømmekraft?, forts
Eva Bratvold
Digital kompetanse
Kl. 13.30 Digitale ferdigheter (45 min)
Kl. 14.15 PAUSE
Kl. 14.30 Digitale ferdigheter, forts. (45 min)
Kl. 15.15 PAUSE MED SERVERING
Kl. 15.30 Digitale ferdigheter, forts. (30 min)
Kl. 16.00 SLUTT

Similar documents