1. Forklar hva negative tall er og hva positive tall er

Comments

Transcription

1. Forklar hva negative tall er og hva positive tall er
6. klasse
Velg to deloppgaver på hver oppgave. Gjør alle oppgavene uten deloppgaver.
Skal kunne vite hva positive og negative tall er
1. Forklar hva negative tall er og hva positive tall er. Tegn en tallinje og vis hvor negative tall
ligger og hvor positive tall ligger.
Skal kunne plassere negative tall på tallinjen
2. Lag en tallinje fra -10 til 10. La det være 1 cm mellom hvert merke. Plasser så disse tallene:
a) - 9,5
- 3,5
- 1,5
4,5
b) - 5
-4
2
-2
c) 6
-0,5
0,5
-6
d) - 8
9
-2
7
3. Lag en tallinje fra - 20 til 20. La det være 0,5 cm mellom hvert merke. Plasser så disse tallene:
a) 14
-6
- 13
-2
b) - 4,6
- 3,4
-12,7
13
c) 5,6
- 3,2
- 8,8
11,3
d) - 15
-16,5
- 19
- 2,5
Skal kunne sammenligne verdiene til negative tall
4. Hva er størst av:
a) - 5 og - 5,5
b) - 7 og - 14
c) - 1,53 og - 1,50
d) - 23,7 og - 23
5. Hva er størst av:
a) - 13 og 0
b) 1 og - 2
c) 55 og - 49
d) -1,0005 og -1,004
Skal kunne lese av temperatur og regne med minusgrader
6. Les av temperaturen (Obs! Det er ikke 1 °C mellom hver strek):
a)
b)
c)
d)
e)
7. Tenk deg at temperaturen er 2 °C. Skriv som regnestykke. Hva vil temperaturen bli hvis den
synker:
a) 7,5 °C
b) 6 °C
c) 9 °C
d) 3,8 °C
e) 2 °C
8. Tenk deg at temperaturen er - 5 °C. Skriv som regnestykke. Hva vil temperaturen bli hvis
temperaturen:
a) synker 3,5 °C b) øker 7 °C
c) øker 4 °C
d) synker 5 °C
e) øker 5 °C
Repetisjon
9. Regn ut:
a) 17728 : 4
b) 30252 : 6
c) 19053 : 9
d) 1455 : 5
e) 27033 : 3
10. Regn ut:
a) 246,3 : 3
b) 46,05 : 5
c) 63,707 : 7
d) 5,5266 : 6
e) 149,8 : 7
11. Regn ut. Regn til tre desimaler hvis stykket ikke går opp:
a) 2 : 6
b) 4 : 5
d) 7 : 8
e) 3 : 8
f) 1 : 4
12. Regn ut.
a) 52 : 0,4
e) 9054 : 1,8
b) 1183,26 : 1,3
c) 206,71 : 0,07
d) 612 : 0,4
13. Bruk regelen for divisjon med dekadiske enheter (Her trenger du ikke full utregning):
a) 15 : 10
b) 53,11 : 10
c) 0,18 : 1000
d) 1355 : 100
e) 1010 : 100
14. Bruk regelen for multiplikasjon med dekadiske enheter (Her trenger du ikke full utregning):
a) 100 · 13,5
b) 2110 · 1000
c) 29,41 · 1000
d) 955 · 100
e) 392,6 · 10
15. En datamaskin koster 1199 €. Du har 11 000 kr. Har du råd til datamaskinen?
Frivillig utfordring:
Alle småterningene har samme størrelse. Hvilken stabel
av terninger har et volum som er forskjellig fra de andre?
I.
III.
II.
IV.