Kontaktlærere

Comments

Transcription

Kontaktlærere
Kontaktlærer skoleåret 2015/2016
Mobilnummer og mailadresse til alle finner du i skolen sin app!
Basisgruppe
Basisgruppenavn
Lærer1
Lærer2
1BAA
1BAB
1DHA
1ELA
1ELB
1ELC
1FOA
1HSA
1HSB
1HSC
1MKA
1STA
1STB
1STC
1STD
1STE
2AUA
2BUA
2BYA
2ELA
2FOA
2HFA
2IKA
2MKA
2STA
2STB
2STC
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Elektrofag
Vg1 Elektrofag
Vg1 Elektrofag
Vg1 Studiespesialisering m/form
Vg1 Helse- og sosialfag
Vg1 Helse- og sosialfag
Vg1 Helse- og sosialfag
Vg1 Medier og kommunikasjon
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Automatisering
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Elenergi
Vg2 Formgivingsfag
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 IKT Servicefag
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Steinar Holm
Erik Svensrud
Tor Hemma
Andre Auli
Fredrik Hoffmann
Børre Botnmark
Thorbjørn Carlsen
Synnøve Bjørlien
Christina Coucheron Hoel
Camilla Engberg
Jurjen Kuil
Janne Hedemann
Sverre Granli
Ole Jørgen Anfindsen
Eldrid Lyng
Ingrid Nørstebø Laache
Fred Bergly
Mari Skogen
Terje Rasmussen
Einar Østenstad
Unni Østbye Strand
Hilde Monrad-Hansen
Frode Hansen
Mari Hvamb
Jon Christian Pettersen
Vigdis Ølstad
Liv Jorunn Koller
Nina Seim
Heidi Park
Kristian Steffensen
Kenneth Ruud
Kjersti Fugleseth Olsen
Lise Lund-Larsen
Ranea Kadem
Anne Sæteren
2STD
2STE
3AUA
3FOA
3PBA
3PBB
3STA
3STB
3STC
3STD
3VGA
Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Automatikerfaget
Vg3 Formgivingsfag
Vg3 Allmennfaglig påbygging
Vg3 Allmennfaglig påbygging
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering
Alternativ Vg3 i skole
Ingrid Halset
Stig Larvin
Bjørn Green Nilsen
Ingrid Østenstad
Grete Sæther
Svein Kristoffersen
Astrid Herlofsen
Liv Døvre
Turid Sandvik
Pål Tidemansen
May Anne Goodman
Anne Hugsted
Beate Dannevig
Kjersti Wilhelmsen
Ellen Westbye
Siri Kvæstad
Helle Utne
Tine Krag
Mari Efjestad Mikalsen
Anders Svestad