Bestilling av Konstruksjonspakke (Pre-cut)

Comments

Transcription

Bestilling av Konstruksjonspakke (Pre-cut)
Du bygger
– Vi tar oss av resten
Tøm skjema
Bestilling av Konstruksjonspakke (Pre-cut)
Optimera avd.:
Kundenummer:
Byggefirma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
Poststed:
E-mail:
Tiltakshaver:
Byggeadresse:
Type bygg:
Postnummer:
Kommune:
Poststed:
Høyde over havet:
Oppdraget ønskes utført iht:
TEK 2010
Annet:
Bestilling av type oppdrag:
Pre-cut
Ønsket leveringstid:
Er det tidligere utført salgskalkyle?
Nei
Ja
Ordre nr.:
Er det tidligere utført mengdeberegning?
Nei
Ja
Ordre nr.:
Følgende dokument er vedlagt:
Tegninger: Fasade - Plantegninger - Snitt (min. 1:50)
Tegningsdato:
Beskrivelse
Beskrivelsesdato:
Romskjema
Romskjemadato:
Eventuelt annet: Beskriv:
NB! Ved mangelfull beskrivelse vil Optimera standard beskrivelse og Optimera standard detaljer bli lagt til grunn.
Kommentar til bestillingen:
Jeg ønsker at dere tar kontakt med meg før dere starter på oppdraget.
NB! Husk å krysse ut dine konstruksjonsvalg på neste side!!
Bestilt av
Dato
Skjemaet sendes på e-post til: [email protected]
optimera.no
Du bygger
Yttervegg
h=
– Vi tar oss av resten
h=
48x98 mm
36x148 mm
48x148 mm
36x198 mm
48x48 mm påforing
Annet:
h=
h=
h=
Skal det leveres med impr. svill:
Ja
Nei
Hvor:
Grunnmur type
Grunnmur høyde
Bjelkelag 1:
.mm
Bjelkelag 2 (over 1. et.):
h=
Grunnmur tykkelse
Oppstøp
.mm
Bjelkelag 3 (over 2. et.):
Plate på mark
Betongdekke
Heltre

I-bjelker

Stubbeloft

Annet:
Betongdekke
Betongdekke
Heltre
Heltre
I-bjelker
I-bjelker
Annet:
Annet:
Takkonstruksjon: Velg løsning for sperrefot (angi høyde og bredde)
Takstol
Sperretak i heltre
I-sperre
Synlig sperrefot




Lufting over sperre
Lufting i sperre

h=
b=
h=

b=
h=

b=


Forenklet undertak: Type:
Type taktekking:
Hvis furu limtredragere oppgi hvor:
Utvendige søyler av Limtre
22 mm platformgulv på loft
Hvor:
Forsterkning av bjelkelag før påstøp/fliser - betong
Hvor:
Forsterkning av bjelkelag før påstøp/fliser - tynnpuss
Hvor:
Nedsenket bjelkelag
Hvor:
Ekstra nedlekting for rør i rør
Hvor:
Lydhimling
Hvor:
Trinnlyd
Hvor:
Sett kryss hvis Brannkrav
Er Brannprosjektering utført
Ja
Nei
Sett kryss hvis Lydkrav
Er Lydprosjektering utført
Ja
Nei
Skjemaet sendes på e-post til: [email protected]
optimera.no