I perioder kjører vi priskampanje på storfeslakt! MNS

Comments

Transcription

I perioder kjører vi priskampanje på storfeslakt! MNS
2016
STORFE
Pulje-tillegg
kvalitets-tillegg O
MNS-tillegg ku
Sum tillegg kv/oks/uku
Sum tillegg ku
Sum tillegg uku kl O
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
Kjøttfe-tillegg uku
Kjøttfe-tillegg 1. halvår
Kjøttfe-tillegg 1. halvår
Kjøttfe-tillegg 1. halvår
Kjøttfe-tillegg 2. halvår
Sum tillegg kjøttfe U
KALV
Okse kalv
Ku kalv
Avtaleinnmelding m/pulje og kvalitets-tillegg
Direkte levering
1-2
3-4
5-7
8-9
10-12
0,50
2,05
2,10
3,05
3,30
3,70
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,10
2,65
2,70
3,65
3,90
4,30
2,50
4,05
4,10
5,05
5,30
5,70
3,10
4,65
4,70
5,65
5,90
6,30
kr 0,60 pr kg for klasse O i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 1,10 pr kg for klasse O+ i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 2,10 pr kg for klassene R-,R,R+ i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 3,60 pr kg for klassene U- og opp i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 3,00 pr kg for klassene R- og opp i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Gjelder kun for Ung ku)
kr 5,50 pr kg for klassene R- tom R+ i fettgruppe 1+ til 3+ (kommer i tillegg til avtale og kvalitetstillegg)
kr 5,75 pr kg for klassene U- tom U+ i fettgruppe 1+ til 3+ (kommer i tillegg til avtale og kvalitetstillegg)
kr 6,50 pr kg for klassene E- tom E+ i fettgruppe 1+ til 3+ (kommer i tillegg til avtale og kvalitetstillegg)
Kjøttfetillegg 2. halvår reduseres med kr 1,50 per kg slakt.
9,85
11,40
11,45
12,40
12,65
13,05
Grunnpris
Vekt o/120 kg
Tung rase 50-75%
75-100%
3.960
23.- pr kg
750
1.500
3.360
22.- pr kg
750
1.500
SMÅFE
Pulje-tillegg
Kvalitetslam
Grilstad-tillegg
Debiotillegg
NYBRUKER-TILEGG
Slakt alle dyreslag
Smågris
I perioder kjører vi
priskampanje på storfeslakt!
MNS-tillegg på ku
videreføres med kr 2,00 per
kg levert ungku/ku
Ungku innenfor
kjøttfekriterier får
kjøttfetillegg på kr 3,00 per
kg.
Kombitillegg på gris er kr
50,00 per stk.
For markedsavtale på
13,45
Lettrase
400
400
Primakalv
450
450
Superkalv
1.150
800
80-104
1,56
0,50
2,06
105-124
1,63
0,50
2,13
125+
1,70
0,50
2,20
1-24
25-49
50-74
75-99
100-124
125-149
150-174
175-224
5
10
19
25
46
70
84
102
Pulje-tillegg viderefaktureres kjøper og kompenseres på slaktegrisen. Det beregnes 2-3 utslaktinger per innkjøpt pulje smågris.
Pulje
15-29
30-49
50-79
80-99
100-129
>130
kr/kg
1,00
1,50
2,50
3,50
4,50
6,00
kr 4.- pr kg >16 kg og klasse O+ eller bedre i fettgruppe 1+ til 3+.
225-300
105
300+
108
SLAKTEGRIS
Pulje-tillegg
kr/kg
Norham-tillegg
kr/kg
Sum tillegg per kg.
SMÅGRIS
Pulje-tillegg
kr/stk
13+
4,10
0,60
2,00
4,70
6,10
6,70
1-14
0,00
0,50
0,50
15-25
0,10
0,50
0,60
26-40
0,40
0,50
0,90
41-55
0,65
0,50
1,15
56-69
0,95
0,50
1,45
70-79
1,25
0,50
1,75
Midt-Norge Slakteri AS
Et ønsket alternativ!
Tillegget for lam vil variere etter sesongmessige behov.
kr 3,- pr kg for alle lam, og kr 4,- pr kg for storfe klasse O- eller bedre, og kr 2,- pr kg for storfe klasse lavere enn O-.
Nybrukeravtalen gjelder for 3 av oppstartårene. Ekstra utbetaling i 2 av disse årene.
Midt-Norge Slakteri AS betaler kr. 0,50 per kg. slakt, på alle slaktedyr fra besetningen.
Selger får kr. 16,- per stk. i nybrukeravtale.
LEVERINGSTILLEGG pr. 01.01.2016
Midt-Norge Slakteri AS
www.norsk-slakt.no
TLF: 74083700
Utskriftsdato:14.01.2016

Similar documents