Kassabok 103 kB

Comments

Transcription

Kassabok 103 kB
Kassabok
Blad nr: ........................
Period
År
Huvudman
Kontanter
Datum
Text
Ver. nr
In
Ut
Bankkonto
Saldo
Transport från föregående blad
Summa, transport till nästa blad
Marks kommun
Telefon 0320 21 70 00 vx
Organisationsnummer
ÖverförmundarnämndenE-post [email protected] 000-1504
511 80 KINNAFax 0320 156 17
In
Ut
Saldo