brev nr 28 - Rotary i Örkelljunga

Comments

Transcription

brev nr 28 - Rotary i Örkelljunga
Veckobrev nr
ÖRKELLJUNGA ROTARYKLUBB
Gäster:
(införd av)
Besök i annan
klubb:
Klubbärende:
Föredrag:
28
2012-2013
Plats:
Hjelmsjövik
Tid:
21 jan 2013
President:
Magnus Jönsson
Närvarande:
31 medlemmar + 5 gäster
Peter Andreasson, Höganäs RK, Julija Kaljevic Edström, Skellefteå RK, Annette Sundberg,
Båstads RK, Anita Elmgren (Olle Nilsson) och föredragshållaren Glenn Henriksson.
Peter Andreasson, kommunchef från 1 febr, presenterade sig.
Glenn Henriksson: Kontantsmart samhälle.
Glenn Henriksson, marknadschef i Swedbanks södra region och Fredrik Ivarsson, Swedbank i Örkelljunga,
presenterade det som kallas ”Kontantsmart samhälle”. De påminde om hur mycket som händer nu. Det är
framför allt datorerna, de smarta telefonerna och surfplattorna tillsammans med Internet som förändrat
penninghanteringen.
Vi fick en kort tillbakablick över de gångna decenniernas förändringar. På 1960-talet var det bankböcker som
gällde. På 1970-talet kom uttagskorten med vilka man tog ut pengar ur bankernas väggautomater. På 1980talet gick checkhanteringen mot sitt slut och ersattes av bankkorten, ofta
Det är fel typer
med kreditmöjligheter. På 1990-talet ökade miljömedvetandet och
som sitter på
transporten av fysiska pengar började ifrågasättas. Postens tjänster
kontanterna.
genomgick också stora förändringar. På 2000-talet slog Internetbankerna
igenom och man började kunna göra bankaffärer med sin mobiltelefon.
Bussar och tåg började också slopa kontanter.
I takt med den minskande kontanthanteringen har kriminaliteten när det
gäller kontanter minskat. Nu sker rånen i form av bedrägerier över Internet. I
de flesta banker kan man fortfarande bli betjänad med kontanter i en kassa,
men alternativen är många: Bankkort, Giro, Autogiro, Internetbank,
Telefonbank och Mobilbank. De senaste på detta område är iZettle (mobil
med kortläsare), Swish (mobilbetalning mellan privatpersoner) och Bart
(betalning med hjälp av en QR-kod i mobilen).
Den nya tekniken ger alltså många möjligheter idag till att leva kontantsmart. Glenn berättade om hur en
sedel, som använts till kontantbetalning, måste till Malmö och vända innan den kommer tillbaka till
bankautomaten. Ett kontantsmart sätt är att ta ut de kontanter man behöver i samband med kortbetalning. Ta
ut några extra 100-lappar, så slipper banken transportera dem på vägarna och du slipper gå till banken och ta
ut pengar. Andra smarta sätt är att betala via autogiro eller Internetbank. Får man hem e-faktura slipper man
också kostnaden för pappersfaktura. Den som får en utbetalningsavi behöver inte ta ut kontanter utan kan få
in pengarna direkt på kontot.
De gamla sparbössorna, som vi lärde oss använda på Lyckoslantens och ”Spara och Slösas” tid, finns inte
längre. Idag är det en stor utmaning att i skolorna lära ut värdet av elektroniska pengar. Utan den insikten är
det lätt att fastna i fällan som heter SMS-lån.
Auditoriet tackade för en givande genomgång även om de efterföljande frågorna vittnade om att man inte var
odelat positiva till dit utvecklingen är på väg: Det kontantlösa samhället. Hur blir det då?
Veckobrevskrivare: Gösta Imberg
Kommande program: 28/1 Stefan Jacobsson: Örkelljunga Fjärrvärme

Similar documents