Marina Mojović - Inštitut Zavedno Maribor

Comments

Transcription

Marina Mojović - Inštitut Zavedno Maribor
IZOBRAŽEVALNO-IZKUSTVENA DELAVNICA
Inštitut Zavedno Maribor, d.o.o.
10.–12. junij 2016
Sistemsko-psihodinamski Trening
'Group Thinking & Organisational Role Analysis'
Voditeljica
Marina Mojović
Organizatorja:
&
Inštitut Zavedno Maribor, d.o.o
Združili smo različna znanja in dolgoletne izkušnje. Ukvarjamo se s specialistično zunajbolnišnično
dejavnostjo, izvajamo psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje.
Izobraževanje:
●
●
●
●
●
program za izboljšanje komunikacije, trening komunikacije medsebojnih odnosov pri različnih poklicnih
profilih
program za izboljšanje medosebnih odnosov pri različnih poklicnih profilih
učenje in izobraževanje v smeri timskega dela
psihološke priprave (športnikov, vodilnih in vodstvenih delavcev ...)
organiziranje seminarjev, izobraževanja strokovnjakov za različne oblike psihološke pomoči
Preventivni programi in dodatne storitve: protistresni programi, relaksacijske tehnike, dvigovanje učinkovitosti,
edukacija za zdravo psihofizično življenje
Poslovno psihološko svetovanje:
Kompleksno podjetniško svetovanje zajema nabor aktivnosti za pomoč podjetnikom in njihovemu podjetju. Pogosto
so rešitve na dosegu roke, vendar jih sami težko opazimo, saj podjetje in njegovo delovanje predobro poznamo, zaradi
česar na problem ne moremo pogledati z več zornih kotov. Vsi uspešni poslovneži to skrivnost poznajo in imajo bodisi
kontinuirane svetovalce bodisi se odločijo za občasno podjetniško svetovanje, kjer v zelo kratkem času uspešno in
konstruktivno najdejo rešitve. V Inštitutu Zavedno smo stopili korak dlje in združujemo veščine podjetniškega in
psihološkega svetovanja, zaradi česar je mogoče do rešitev priti še hitreje, hkrati pa se vsi udeleženci med postopkom
mnogo naučijo. V prihodnosti ne ponavljajo več istih vzorcev in posledično se njihovo udejstvovanje v poslovnem
svetu lahko izboljša na več ravneh ...
(Več o tem in ostalih dejavnostih na www.zavedno.com.)
Consulting-Art, d.o.o.
Za organizacijo in izvedbo junijske delavnice Sistemsko-psihodinamskega treninga smo se povezali s Consulting-Art,
d.o.o. iz Beograda. Gre za podjetje, specializirano za organizacijski razvoj in izobraževanje, ki nudi organizacijsko
svetovanje, kovčing in treninge. Deluje samostojno ali v sodelovanju z Društvom grupnih analitičara Beograd, v timu
s kolegi iz ISPSO, GASI, OPUS in senior kolegi iz Srbije. Že več let se skupaj s psihosocialno sekcijo Društva
Grupnih Analitičara Beograd ukvarja s Sistemsko-psihodinamskim svetovanjem in organizira profesionalne,
mednarodne in lokalne, konference in delavnice. Dobrih deset let se prostovoljno ukvarja s projektom aktivnosti
»Građani u promišljanju«.
Osnove Consulting-Arta so: podpora vodjem, menedžerjem, timom in organizacijam, da delajo kreativno, efektivno in
čim bolj zdravo. Njihov specializirani pristop združuje sistemski pristop k razumevanju organizacij s psihološkim
razumevanjem ljudi, timov in medosebnih odnosov. Delajo na osnovi globljih, pogosto nepoznanih in nevidnih slojev
organizacijskega življenja, kot tudi s tistim, kar je poznano in videno. Z različnimi pristopi tako ustvarjajo pomembne
in dolgotrajne spremembe pri klientih, njihovem delu in v njihovih organizacijah.
Cilji delavnice
● Spoznavanje osnov sistemsko-psihodinamskega svetovanja ali, natančneje, spoznavanje s
profesionalnim poljem sistemsko-psihoanalitičnega in skupinskega pristopa k razumevanju
psihodinamike pri delu z institucijami, organizacijami in družbo nasploh.
● Teoretično in izkustveno uvodno spoznavanje sestoji iz sledečih pomembnih področij:
a) razvijanje kapacitet za kreativno razmišljanje v skupinah in timih
b) metoda analize organizacijske vloge – 'organisational role analysis' – ORA
c) možnost kreativnega povezovanja obeh področij
Osnovne teme delavnice
Vsi kolektivni napori, tako v organizacijah in institucijah, kot v širši družbi, se razumejo kot mobilizacija
aktivnega znanja, inteligence in drugih kapacitet, s ciljem usklajevanja aktivnosti ustvarjanja skupnih ciljev.
To vključuje:
a) sposobnost posameznika, da aktivira in uporabi svoje kapacitete v skupini
b) pripravljenost in sposobnost skupine za sodelovanje
c) neko obliko vodenja, moderiranje za lažje skupne napore
Za ustvarjanje prostora za razmišljanje in sodelovanje, za dobro timsko in organizacijsko kulturo s ciljem
efektivnega in efikasnega koriščenja osebnih in kolektivnih delovnih kapacitet se zahteva razumevanje
skladnosti psihodinamskega sistema, torej sebe in drugih v sistemskem timu. Velikokrat namreč številni
iracionalni in nezavedni osebni, skupinski in medskupinski procesi ovirajo doseganje željenih ciljev.
Med pomembnimi pomožnimi metodami za boljše razumevanje sebe in drugih v organizacijskih vlogah se
nahaja razreševanje primarnih nalog timov in organizacij. Kot ena prvih tovrstnih metod se je razvila analiza
organizacijske vloge – 'organisational role analysis' – ORA.
S koriščenjem osnovne sheme prepletanja posameznikove osebnosti s sistemom v okviru posameznikove
vloge v sistemu in ob sočasnem razvijanju kapacitet za videnje širšega konteksta, v katerem se nahaja
sistem, se ustvarjajo pogoji za prepoznavanje kompleksnosti »kontejnmenta« raznih nivojev težkih
občutkov in odnosov. S tem se pospešuje sposobnost upravljanja s sabo v vlogah, kot tudi zadovoljstvo pri
delu v tolikšni meri, kot je to možno.
ORA se v sistemsko-dinamskem konzultiranju koristi ločeno ali v kreativnem kombiniranju s tehnikami,
kot so npr. detaljni socio-analitični intervju, risba prostih asociacij klienta (posameznika ali skupine) ipd.
ORA se lahko koristi tudi kot del širšega kovčinga z vodji, s timi, kot del menedžmenta konfliktov ali v
drugih vidikih organizacijskega konzultiranja. ORA nam nudi bogastvo možnosti za pristop k nezavednim
(tako destruktivnim, kot potencialno ustvarjalnim) procesom v timih, institucijah in organizacijah, kot tudi
pomoč v integraciji emocionalnih relacijskih in drugih vsebin.
Vsebina delavnice
Trodnevna trening delavnica bo udeležencem nudila nekaj krajših teoretičnih »inputov« s skupinsko
diskusijo, težišče treninga pa bo na neposrednem izkustvenem delu v različnih seansah v večjih ali manjših
trening skupinah. Omogočeni bodo pogoji za treniranje skupinskega razmišljanja, opazovanja in
moderiranja skupinskih procesov, posebno z metodami analize organizacijske vloge, z možnostjo
posebnega osredotočenja na določeni »primer«. Poleg tega bo priložnost tudi za izkustvo seanse
družbenega sanjanja, kot tudi zaključnih skupnih pregledov in evaluacijo izkustva, ki so ga udeleženci
pridobili v času delavnice.
Udeleženci bodo pridobili certifikate o sodelovanju in informacije o možnosti nadaljevanja treninga.
Čas izvedbe delavnice: začetek v petek, 10. junija, dopoldne in zaključek v nedeljo, 12. junija 2016,
predvidoma ob 13. uri
Kraj izvedbe delavnice: Maribor, točna lokacija bo navedena v drugem obvestilu
Program delavnice: bo naveden v drugem obvestilu
O voditeljici
dr. Marina Mojović, mr. sci.
Je doktorica medicine, specialistka psihiatrije, licencirana psihoanalitična psihoterapevtka, edukatorka in
supervizorka z evropskim certifikatom v Društvu Psihoanalitičnih Psihoterapeuta Bograd, licencirana skupinska
psihoterapevtka in skupinska analitičarka, skupinska trening analitičarka in supervizorka z evropskim
certifikatom pri Društvu Grupnih analitičara Beograd.
Kot članica vodstva Mednarodnega društva skupinskih analitikov se ukvarja z menedžmentom svetovne
organizacije in vodi tim za internacionalizacijo poklica.
Je sistemsko-psihodinamska organizacijska konzultantka, izobražena v Londonu na Tavistok Centru in Inštitutu
skupinske analize v Londonu.
S konzultacijskim delom se ukvarja preko podjetja Consulting-Art, d.o.o., katerega lastnica in direktorica je.
V tej vlogi se ukvarja s kovčingom vodij in timov v fazah formiranja, razvoja in tranzicij organizacij; s svetovanjem
v vezi razvoja organizacijske misije in vizije; z razvojem in spremembo organizacijske kulture, s timbildingom, z
moderiranjem sestankov timov, kot tudi sestankov in večjih skupin zaposlenih; z analizo organizacijske vloge
(individualno in skupinsko); z globljo psihodinamsko analizo – kovčingom »notranjega selfa«, s kovčingom
osebnih uvidov, avtentičnosti, kreativnosti, radosti in smisla; z relacijsko analizo (»kovčing relacijskega selfa«), itd.
Kotizacije:
Za prijavo in plačilo
do 15. marca 2016
Cena v EUR z DDV
320
do 15. aprila 2016
350
Cena za drugega udeleženca iz iste organizacije je 20 % nižja.
do 15. maja 2016
po 15. maju 2016
370
390
V ceno kotizacije je vključeno krajše gradivo, pijače med odmori, kosilo v petek in soboto, krajši petkov kulturni
program ter sobotna večerja
Prijava:
Na [email protected] oz. online prijava na www.zavedno.com.
Jeziki delavnice: slovenščina, srbščina in angleščina
... od izziva, do uspeha ...

Similar documents