Izpitni roki za študijsko leto 2015/16 za programa VS`96 in UN`96

Comments

Transcription

Izpitni roki za študijsko leto 2015/16 za programa VS`96 in UN`96
IZPITNI ROKI ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME PRED 11.6.2004
Izvajalec
Predmet
ZIMSKO IZPITNO
OBDOBJE
Bekö Jani dr.
UN 96| Uvod v ekon. teorijo 1.del
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Uvod v ekon. teorijo uni 96
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Uvod v ekon. teorijo 2.del
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Osnove ekonomske teorije
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Teorija trga in cen
29. 01. 16 12. 02. 16
UN 96| Razvoj ekonomske teorije
29. 01. 16 12. 02. 16
VS 96| Poslovna informatika
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Informatika
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Finančna informatika
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Podjetniška informatika
27. 01. 16 10. 02. 16
VS 96| Finančni informacijski sistem
27. 01. 16 10. 02. 16
VS 96| Informacijski sistemi
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Management informatike
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Mednarodni ekonomski odnosi
04. 02. 16
UN 96| Mednarodno poslovanje
04. 02. 16
UN 96|Razvojna ekonomika
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96|Ekonometrija 96
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Podj. in davčno pravo
03. 02. 16 17. 02. 16
UN 96| Pravo v finančnem poslovanju
03. 02. 16 17. 02. 16
UN 96| Medn. gospodarsko pravo
03. 02. 16 17. 02. 16
UN 96| Pravni vidiki v marketingu
03. 02. 16 17. 02. 16
Bobek Samo dr.
Bobek Vito dr.
Boršič Darja
Bratina Borut dr.
Čančer Vesna, dr.
VS 96| Medn. gospodarsko pravo
03. 02. 16 17. 02. 16
VS 96| Izvedbeni management
25. 01. 16 12.2.16.
UN 96 | Analiza odločanja
25. 01. 16 12.2.16.
UN 96| Kvant. metode za posl. odločanje
25. 01. 16 12.2.16.
Denac Matjaž dr.
VS 96| Tehnologija in integrirano varstvo
okolja
UN 96| Tehnološki sistemi in varstvo
okolja
25. 01. 16
25. 01. 16
Duh Mojca dr.
UN 96| Podjetniško planiranje in
analiziranje
03. 02. 16 17. 02. 16
VS 96| Podjetniško planiranje in analiza
UN 96| Politika podj. in strateški
management
03. 02. 16 17. 02. 16
VS 96| Angleški jezik -VS
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Angleški jezik -UN
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Davčno računovodstvo in
svetovanje
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Davščine in davčno svetovanje
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Stroškovno računovodstvo
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Analiziranje računovodskih izkazov
29. 01. 16 12. 02. 16
VS 96| Prodaja
27. 01. 16 10. 02. 16
VS 96| Osnove marketinga
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Management prodaje
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Strateški marketing
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Monetarne toerije in monetarni
sistem
26. 01. 16 09. 02. 16
UN 96| Management mednarodnega
marketinga
02. 02. 16 16. 02. 16
03. 02. 16 17. 02. 16
Gajšt Nataša mag.
Koropec Tatjana
Kobler Jovanovič
Tosja, mag.
Hauptman Lidija dr.
Horvat Robert Mag.
Iršič Matjaž dr.
Jagrič Timotej dr.
Jurše Milan dr.
Alenka Kavkler, dr.
UN 96| Mednarodni marketing
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Izvozni marketing
02. 02. 16 16. 02. 16
UN 96| Mednarodno trženje
02. 02. 16 16. 02. 16
UN 96| Operacijske raziskave 1. del
02. 02. 16 16. 02. 16
UN 96| Operacijske raziskave 2. del
02. 02. 16 16. 02. 16
UN96| Računovodstvo za podjetnike
28. 01. 16 11. 02. 16
VS96| Upravljalno računovodstvo
28. 01. 16 11. 02. 16
UN96| Upravljalno računovodstvo
UN96| Analiza in mednarodna primerjava
bilanc
28. 01. 16 11. 02. 16
Korošec Bojana,dr.
29. 01. 16 12. 02. 16
Korez Vide Romana,
dr.
VS 96| Mednarodno podjetniško
poslovanje
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96 | Mednarodno poslovanje
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Uvod v ekon. teorijo 2.del
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Osnove ekonomske teorije
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Uvod v ekon. teorijo 1.del
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Uvod v ekon. teorijo uni 96
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Potniško prevozništvo
27. 01. 16 10. 02. 16
UN 96| Mednarodna poslovna logistika
04. 02. 16 18. 02. 16
Kračun Davorin
Lebe Sonja Sibila dr.
Logožar Klavdij, dr.
VS 96| Gospodarjenje v poslovni logistiki
UN 96| Politika mednarodne menjave
VS 96 | Zunanjetrgovinski sistem RS
VS 96 | Organiziranje log. procesov
04. 02. 16 18. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Strateški management logističnih
procesov
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Makrologistična politika
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Mednarodno logistično poslovanje
04. 02. 16 18. 02. 16
VS96| Revidiranje poslovanja
28. 01. 16 11. 02. 16
Lutar Skerbinjek
Andreja, dr.
UN 96| Revidiranje in vrednotenje podjetij 28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Računalniška podpora v rač. in
reviziji
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Stroškovno računovodstvo
VS 96| Osnove računovodstva z
bilanciranjem
29. 01. 16 12. 02. 16
UN 96| Davščine
01. 02. 16
UN 96 | Bančna ekonomika
01. 02. 16
UN 96| Javni finance
01. 02. 16
UN 96| Osnove financ/UN
01. 02. 16
VS 96| Osnove finančnega poslovanja
01. 02. 16
UN 96| Davčni sistem in davčna politika
01. 02. 16
VS 96| Gospodarska matematika 1.del
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Gospodarska matematika 2.del
UN 96| Matematično statistične metode
2. del
02. 02. 16 16. 02. 16
UN 96| Matematika 1. del
02. 02. 16 16. 02. 16
29. 01. 16 12. 02. 16
Markovič Hribernik
Tanja dr.
Marovt Janko dr.
02. 02. 16 16. 02. 16
Mastinšek Miklavž dr.
UN 96| Matematika 2. del
02. 02. 16 16. 02. 16
UN 96|Matematično statistične metode 1.
del
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Gospodarska matematika 1. del
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Gospodarska matematika 2. del
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Finančna funkcija podjetja
27. 01. 16 10. 02. 16
VS 96| Obdavčitev podjetja
27. 01. 16 10. 02. 16
VS 96| Vedenje porabnikov
01. 02. 16 15. 02. 16
Mlinarič Franjo mag.
Mumel Damijan dr.
UN 96| Vedenje porabnikov
01. 02. 16 15. 02. 16
VS 96| Poslovno komuniciranje
01. 02. 16 15. 02. 16
UN 96| Temelji podjetniških financ
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Finančno upravljanje in vodenje
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Finančni trg
UN 96| Sistemi in instrumenti
mednarodne menjave
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Mednarodne poslovne finance
UN 96| Mednarodni finančni
management
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Mednarodne finance
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Mednarodne poslovne finance
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Devizno poslovanje
04. 02. 16 18. 02. 16
Oplotnik Žan Jan dr.
Perko Igor dr.
04. 02. 16 18. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Računalniška podpora
managementa
VS 96| Načrtovanje in razvijanje
informacijskih sistemov
Špička Heri
Pisnik Korda
Aleksandra, dr.
04. 02. 16 18. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96| Informacijska tehnologija
VS 96| Računalniška podpora
managementa
04. 02. 16 18. 02. 16
VS 96 | Informacijska tehnologija
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Osnove marketinga/UN
29. 01. 16 12. 02. 16
UN 96| Management izdelkov
29. 01. 16 12. 02. 16
VS 96| Nemški jezik VS
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Nemški jezik UN
28. 01. 16 11. 02. 16
UN96| Poslovni procesi
05. 02. 16 19. 02. 16
VS 96| Gospodarsko pravo VS 1. del
03. 02. 16 17. 02. 16
VS 96| Gospodarsko pravo VS 2. del
03. 02. 16 17. 02. 16
VS 96| Mednarodno gospodarsko pravo
03. 02. 16 17. 02. 16
UN 96| Raziskava marketinga
27. 01. 16 10. 02. 16
04. 02. 16 18. 02. 16
Plos Alenka, mag.
Potočan Vojko dr.
Primec Andreja dr.
Milfelner Borut, dr.
VS 96| Metode raziskave tržišča
27. 01. 16 10. 02. 16
VS 96| Blago in tehnološki razvoj/96'
UN 96| Proizvodi in zagotavljanje
kakovosti
25. 01. 16 18. 02. 16
VS 96| Embalaža in pakiranje
25. 01. 16 18. 02. 16
VS 96| Ekotropologija
25. 01. 16 18. 02. 16
UN 96| Podjetništvo
26. 01. 16 09. 02. 16
UN 96| Ekonomika podjetja
26. 01. 16 09. 02. 16
VS 96| Podjetništvo
26. 01. 16 09. 02. 16
Smogavc Cestar
Andrej mag.
VS 96| Management kakovosti
04. 02. 16
Sruk Vida dr.
VS 96| Sociologija
25. 01. 16 15. 02. 16
Strašek Sebastjan dr.
UN 96| Teorija ekonomske politike
UN 96| Ekonomska politika za
management
UN 96| Ekonomika odprtega
gospodarstva
25. 01. 16 19. 02. 16
BU| Sektorska ekonomika
25. 01. 16 19. 02. 16
UN 96| Sektorska ekonomika
UN 96| Ekonomska analiza in politika
2.del
25. 01. 16 19. 02. 16
VS 96| Ekonomska politika
25. 01. 16 19. 02. 16
VS 96| Osnove ekonomike podjetja
26. 01. 16 09. 02. 16
Radonjič Gregor dr.
Rajher Zdenko mag.
25. 01. 16 18. 02. 16
Rebernik Miroslav dr.
Rus Matej mag.
25. 01. 16 19. 02. 16
25. 01. 16 19. 02. 16
25. 01. 16 19. 02. 16
Širec Karin dr.
Štrukelj Tjaša mag.
VS 96| Vodenje malega in srednje vel.
podj.
VS 96| Politika podjetja in strateški
manag.
Taškar Beloglavec S.,
mag.
Tominc Polona dr.
VS 96| Bančništvo
03. 02. 16 17. 02. 16
03. 02. 16 17. 02. 16
26. 01. 16 09. 02. 16
UN 96| Statistika
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Poslovna statistika
02. 02. 16 16. 02. 16
VS 96| Management kadrov
25. 01. 16 19. 02. 16
UN 96| Upravljanje človeških virov
UN 96| Informacijski sistem za
management
25. 01. 16 19. 02. 16
VS 96| Projektiranje organizacije
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Projektiranje organizacije
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Management kakovosti
04. 02. 16 18. 02. 16
UN 96| Projektni management
28. 01. 16 11. 02. 16
VS 96| Projektni management/VS
29. 01. 16 12. 02. 16
UN 96| Management nabave
26. 01. 16 09. 02. 16
VS 96| Nabava
26. 01. 16 09. 02. 16
UN 96| Komuniciranje v marketingu
26. 01. 16 09. 02. 16
UN 96| Marketing v trgovini
26. 01. 16 09. 02. 16
VS 96| Marketing trgovinskih organizacij
26. 01. 16 09. 02. 16
VS 96| Inovacijski management
28. 01. 16 11. 02. 16
UN 96| Inovacijski management
28. 01. 16 11. 02. 16
BM| Inovacijsko - inovacijski management
28. 01. 16 11. 02. 16
Treven Sonja dr.
25. 01. 16 19. 02. 16
Uršič Duško dr.
Vrečko Igor, dr.
Završnik Bruno dr.
Ženko Zdenka dr.

Similar documents