YGS program 2016

Comments

Transcription

YGS program 2016
Onsdag 9/3
Från 11:30
Registrering och gemensam lunch
13:15 – 13:30
Introduktion
13:30 – 14:30
Socialgerontologi
Lars Andersson, professor emeritus, Institutionen
för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings
universitet
14:30 – 15:00
Fika med gruppdiskussion
15:00 – 16:30
Silviahemmet
Wilhelmina Hoffman, överläkare i geriatrik,
verksamhetschef Silviahemmet, föreståndare för
Svenskt demenscentrum
Torsdag 10/3
08:30 – 10:30
Lungmedicin
Thure Björck, överläkare, lungkliniken, Karolinska
sjukhuset
10:00 – 10:30
Fika
10:30 – 11:30
ICD‐behandling - På liv och död
Annika Kinch, sjuksköterska, arytmienheten,
Danderyds sjukhus
11:30 – 12:00
Gruppdiskussion
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 14:30
Geriatrisk nefrologi
Jimmy Hansell, specialistläkare i nefrologi och
invärtesmedicin, Karolinska sjukhuset
14:30 – 15:00
Fika
15:00 – 16:30
Brytpunktsamtal i praktiken
Tora Campbell Chiru, specialistläkare i allmän
kirurgi, diplomerad i palliativ medicin,
Södersjukhuset
16:30 – framåt
Mingel och Middag på Ersta
Fredag 11/3
08:30 – 08:45
Info om YGS 2017
08:45 – 10:15
Geriatrisk reumatologi
Aikaterini Chatzidionysiou, läkare, reumatologen
Karolinska sjukhuset, filosofie doktor, institutionen
för medicin, Karolinska institutet
10:15 – 10:30
Fika
10:30 – 12:00
Rörelserubbningar
Björn Holmberg, läkare, Sahlgrenska sjukhuset samt
filosofie doktor på institutionen för neurovetenskap
och fysiologi vid Sahlgrenska akademin & Filip
Bergquist, specialistläkare Sahlgrenska sjukhuset,
docent, Sahlgrenska akademin
12:15 – framåt
Lunch för styrelsen samt blivande
styrelsemedlemmar