Korkearakentaminen urakoitsijan silmin

Comments

Transcription

Korkearakentaminen urakoitsijan silmin
Korkearakentaminen urakoitsijan silmin
25.2.2016
Jussi Hynninen, YIT Rakennus Oy
Sisällys
1. Triplan hanke-esittely
2. Korkean rakentamisen
vaatimukset
3. Perustajaurakoitsijan
näkökulma
YIT | 2 |
1
Tripla
YIT | 3 |
Video Pasila Tripla by YIT
YIT | 4 |
+92,55
18.krs:ta
76,45m
+16,10
YIT | 5 |
2
Korkean rakentamisen erityispiirteitä
YIT | 6 |
Korkea rakentaminen on urbaania rakentamista
YIT | 7 |
Ohjeita korkeaan rakentamiseen
YIT | 8 |
Ohjeita korkeaan rakentamiseen
•
•
•
•
Korkeammat vaatimukset suunnittelijoille
Suunnitelmien hyväksyttäminen aiemmin
Korotettu toteutuksen laadunvarmistusta
Ulkopuolinen tarkastus
YIT | 9 |
Tuulisuusselvitys
YIT | 10 |
Riskianalyysit
YIT | 11 |
Ulkopuolinen tarkastus
•
•
•
•
•
•
Rakenne- ja rakennusfysikaaliset suunnitelmat
Geotekniset suunnitelmat
Palotekniset suunnitelmat
LVI-suunnitelmat
Sprinklersuunnitelmat
Hissisuunnitelmat
YIT | 12 |
Paloteknisiä erityispiirteitä
• Toiminnallinen palomitoitus
• Poistumisen simuloinnit
• Automaattisen
sammutuslaitteiston
pakollisuus
• Vaatimukset vesilähteen
luotettavuudelle
• Palomieshissit
• Savulta suojatut uloskäytävät
• Sammutusveden
märkänousut
• Paloteknisen suunnittelijan
rooli työmaasuunnittelussa
YIT | 13 |
3
Perustajaurakoitsijan näkökulmaa
YIT | 14 |
Urakoitsijan toiveita
•
•
•
•
•
Pätevyysvaatimukset realistisella tasolla
Ulkopuolisen tarkastuksen laajuus
Yhtenäiset ja selkeät tulkintatavat
Yksi viranomaiskanta
Selvitysvastuun rajaus ympäristön suhteen
YIT | 15 |