RF E-Pohjanmaa 23.2.2016

Comments

Transcription

RF E-Pohjanmaa 23.2.2016
!
TERVETULOA)MUKAAN)
kansalliseen)maaseutumatkailun)kehittämistoimintaan)
!
!
Rural!Finland!on!Manner.Suomen!maaseutuohjelmasta!rahoitettu!matkailun!
koordinaatiohanke,!jonka!yhtenä!tehtävänä!on!koostaa!aluetoimijoista!kansal.
linen!kehittäjäverkosto.!
!
Osana!Suomen!verkoston!koostamista!järjestämme)tiistaina)23.2.2016!Etelä@
Pohjanmaan)aluetilaisuuden,!jonka!tavoitteena!on!myös!löytää!vastauksia!ky.
symyksiin:!
!
• Mitkä!ovat!alueenne!maaseutumatkailun!keskeisimmät!!
kehittämiskohteet?!
• Ketkä!toimivat!kehittäjäverkostossa!alueellanne?!
• Millaisia!hyviä!käytänteitä!alueellanne!on!maaseutumatkailun!!
kehittämiseen!liittyen?!
• Millaisia!yhteistyötarpeita!alueellanne!on?!
• Mikä!maaseutumatkailun!kehittämisessä!toimii!ja!mikä!ei?!
• Mitä!tieto.!ja!osaamistarpeita!alueellanne!on!maaseutumatkailuun!!
liittyen?!
!
Aika:))
Paikka:))
tiistai)23.2.2016)klo)13)@)16)
Itämäentalo,)Itämäentie)3,)Seinäjoki)
!
Kahvituksen!järjestämiseksi!ilmoitathan)osallistumisestasi)perjantaihin)
12.2.2016)mennessä[email protected]!!
Kerrothan!myös!mahdolliset!erityisruokavaliosi.!
!
Tilaisuus!on!maksuton!ja!tarkoitettu!ensisijaisesti!matkailun!kehittäjille,!
rahoittajille!ja!toimintaryhmille.!
!
Lisätietoa:!
Raija!Ruusunen,[email protected],!050!356!0897!
Tero!Taatinen,[email protected],!046!920!0394!
Nettisivut:!http://ruralfinland.karelia.fi/!
!
Tilaisuuden!järjestää!Rural!Finland!–valtakunnallinen!matkailun!koordinaatio.
hanke.!
!!
!