Medianomi (AMK), päivätoteutus - Karelia

Comments

Transcription

Medianomi (AMK), päivätoteutus - Karelia
Onnea! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun.
Tutkinto ja -nimike
Tutkinnon laajuus
Normiopiskeluaika
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK)
240 opintopistettä
24.8.2015 – 31.7.2019
Opiskelun aloitus
Paikka
24.8.2015 klo 10.00
Tiedepuisto-kampus, auditorio 3B205, Länsikatu 15, Joensuu
Vahvistaaksesi yllä mainitun opiskelupaikan sinun pitää ottaa se vastaan viimeistään 17.7.2015 klo 15.00.
Ellet ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen. Ota opiskelupaikka vastaan ensisijaisesti
sähköisesti Opintopolku.fi-palvelun kautta (ohje).
Jos olet saanut opiskelupaikan varasijalta, noudata saamaasi erillistä aikataulua.
Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi Oilipalvelussa 17.7.2015 klo 15.00. mennessä. Saat linkin Oiliin, kun otat paikan vastaan Oma Opintopolkupalvelussa. Mikäli et ilmoittaudu määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan. Läsnäolevana
opiskelijana voit suorittaa opintoja ja saada opintotukea ja muita opiskelijaetuuksia. Jos ilmoittaudut
poissaolevaksi, voit aloittaa opinnot aikaisintaan elokuussa 2016. Yliopistolain/ammattikorkeakoululain mukaan
ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:
• suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
• on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
• on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
Lisää ohjeitä löydät täältä
Toimita 17.7.2015 klo 15.00 mennessä kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista Hakijapalveluihin
osoitteella Karelia-amk, Hakijapalvelut, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu. Yhteishaussa antamia tietoja verrataan
todistuskopioihin. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli olet antanut haussa virheellisiä
tietoja etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita
määräaikana ammattikorkeakoululle, opiskelijavalintasi puretaan. Kopioita ei palauteta. Hakijapalveluissa ei ole
kopiopalvelua eikä Hakijapalvelut lunasta kirjeitä postista.
• Jos hait lukion oppimäärällä, toimita vain lukion päättötodistuksen kopio (ylioppilastutkintotodistusta ei
tarvita).
• Vain seuraaviin koulutuksiin valittujen tulee toimittaa työtodistuksia: Tradenomi (AMK), liiketalous,
monimuoto ja kaikki YAMK-koulutukset
Alkuperäisten todistusten tarkistaminen
Ota yhteishaussa käyttämäsi alkuperäiset koulutodistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Mikäli kopiot
ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija ei
oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös opintojen jo
alettua.
Uuden opiskelijan IT-palvelut
Opiskelupaikan vastaanottaneena ja läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana saat käyttöösi Kareliaammattikorkeakoulun (Karelia) tarjoamia käyttäjätunnuksia. Tunnuksia käyttäessäsi sitoudut pitämään sinulle
annetut käyttäjätunnukset ja salasanat omana tietonasi ja vain henkilökohtaisessa käytössä. Tunnuksia saa käyttää
vain hyväksyttyyn tarkoitukseen ja sinun tulee noudattaa Karelian tai sen yhteistyökumppaneiden (kuten
korkeakoulujen yhteistyöverkoston ja Funet-verkon) tietoteknisiä ohjeita ja IT-sääntöjä.
Uuden opiskelijan oppaan löydät osoitteesta www.karelia.fi/uuden-opiskelijan-tietopaketti. Oppaassa on mm.
lukuvuoden ajoitustiedot, tietoa opintotuesta, ohjeita asunnon hankkimiseen, opiskelijatutoreiden tervehdys jne.
Opetussuunnitelmista ja opintojen sisällöistä löydät tietoja SoleOps-järjestelmästä (https://soleops.karelia.fi/).
Valitse ”Lukuvuosi 2015–2016” ”Ammattikorkeakoulututkinnot” ”Medianomi (AMK)”. Työjärjestys julkaistaan
kesällä TimeEdit-järjestelmässä (https://fi.timeedit.net/web/karelia/db1/). Valitse ”Julkiset työjärjestykset” ja etsi
ryhmäkoodillasi LUVNS15. Työjärjestysmuutokset ovat mahdollisia ja ne päivittyvät TimeEditiin.
Pakki-opiskelijaportaali on opiskelijan tietopankki koko opintojen ajan. Sieltä löydät vastaukset useimpiin
opintoihisi liittyviin kysymyksiin. Pakista löydät mm. lukuvuoden ajoitukset, opetussuunnitelmat, tietoa
opinnoista sekä ammattikorkeakoulun tarjoamista palveluista. Saat kirjautumistunnukset opintojen alkaessa.
Ensimmäinen opiskelupäivä
Aloitamme yleisellä opiskeluun liittyvällä infotilaisuudella, jossa henkilökuntamme esittäytyy ja kertoo yleisiä
periaatteita koulutuksesta. Tämän jälkeen opiskelijatutorimme tutustuttavat uudet opiskelijat oppilaitoksemme
tiloihin. Ensimmäisen päivän opettajatutortunnilla annetaan ohjausta opintojen aloitukseen liittyvissä asioissa.
Uuden opiskelijan on tärkeää olla läsnä heti alusta alkaen, koska ensimmäisen viikon aikana jaetaan paljon
tärkeää tietoa AMK–opiskeluun liittyen. Myös monet läsnäoloa vaativat opintojaksot käynnistyvät heti opintojen
alkuvaiheessa.
Opintojen rakenne ja toteutustapa
Opinnot on jäsennetty vuositeemoihin, joiden mukaisesti etenet uteliaasta oppijasta (1. vuosi) monialaiseksi
toimijaksi (2. vuosi), luovaksi kehittäjäksi (3. vuosi) ja alan aloittelevaksi ammattilaiseksi (4. vuosi). Opinnot ovat
päiväopintoja, mutta joskus opintoja voi olla myös illalla tai viikonloppuna. Opinnoissa olet myös ulkona säästä
riippumatta, joten tarvitset kunnolliset ulkoiluvaatteet.
Ammatillinen kasvu – opintojakso 5 op
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija ammattikorkeakouluopiskelun vaatimuksiin ja vastuisiin.
Opintojakso tukee opiskelijan yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessa ja työssä sekä päätöksenteko- ja
urahallintataitojen kehittymistä.
Opintojakso on jaettu useampaan osioon, jotka toteutetaan opintojen kuluessa. Tutustutut
korkeakouluopiskeluun ja omaan alaasi, kehität opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi ja perehdyt oman alasi
työelämäkäytänteisiin sekä Suomessa että kansainvälisessä kontekstissa sekä valmistaudut työelämään
siirtymiseen. Kaikkiin osioihin liittyy vuosittain käytävä kehityskeskustelu ja henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen ja päivittäminen.
Heti opintojen alussa tutustut mm. ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamiin palveluihin ja erilaisiin
oppimisympäristöihin. Opit myös arvioimaan tietojen, taitojen ja oman osaamisesi kehittymistä ja tutustut
erilaisiin oppimistapoihin sekä oman opiskelutaidon kehittämiseen.
Joensuun Elli on Joensuussa opiskelija-asuntoja vuokraava osakeyhtiö, www.joensuunelli.fi.
Opintoihin ja opiskeluun liittyviä lisätietoja voit kysyä
Opinto-ohjaaja Tiina Simonen
050 412 8794, [email protected]
Tavoitettavissa 10.8.2015 alkaen.
Hakijapalvelut
[email protected], 050 4412 229, 050 4088 429

Similar documents