Vander Elst

Comments

Transcription

Vander Elst
februar 2016
 Če namerava delavec slovenskega podjetja, ki ima v Sloveniji dovoljenje za prebivanje za daljši čas
(„rezident za daljši čas - ES“), v Nemčiji opravljati enkratno začasno dejavnost, ki bo trajala do 3
mesece znotraj obdobja 12 mesecev, ne potrebuje vizuma.
 Vsi ostali delavci slovenskih podjetij, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji in želijo v Nemčiji
opravljati začasno dejavnost, potrebujejo vizum.
Dokazilo o trajanju opravljanja storitve (storitev) je podano v okviru potrdila o napotitvi na delo A 1 (to potrdilo
je v primeru uradnih kontrol v Nemčiji priporočljivo imeti pri sebi).
Veleposlaništvo v postopku za pridobitev vize preveri tudi, ali sploh obstaja podlaga za „Vander Elst“. To je v
primeru, ko je prosilec napoten v Nemčijo, kjer bo opravljal začasno dejavnost in je v Sloveniji zaposlen v
skladu s predpisi. Šele takrat se lahko izda viza. O napotitvi oz. zaposlitvi v Sloveniji v skladu s predpisi ne
moremo izhajati, če nikjer ni razvidno, da bi napoten delavec opravljal glavno dejavnost v Sloveniji. V
primerih, kjer se pojavi dvom, zahteva veleposlaništvo dodatno k spodaj navedenenim dokumentom potrdila
o dejanskem poslovanju v Sloveniji.
1. V celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan
 obrazec vloge za izdajo vizuma in
 podpisan poduk (priloga v skladu s 54. členom Zakona o prebivanju) in dodatno
 črtno kodo »Videx«
2. veljavni potni list z najmanj dvema praznima stranema (plus fotokopija strani z osebnimi podatki)
3. veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
4. delovno dovoljenje v primeru začasnega prebivanja
5. ena biometrična fotografija
6. pristojbina – 60,00 evrov (v gotovini),
7. potrdilo izvajalca storitev, ki mora vsebovati naslednje podatke:
 kratek opis storitve, ki naj bi jo vlagatelj opravljal,
 začetek in predvideni konec opravljanja storitve v Nemčiji,
 kraj opravljanja storitve v Nemčiji (navedba naslova s poštno številko),
8. pogodba o zaposlitvi vlagatelja,
9. potrdilo o napotitvi na delo A 1,
10.
evropska kartica zdravstvenega zavarovanja,
11.
v vsej EU priznano dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (vključno s
prevozom bolnika v domovino), minimalna zavarovalna vsota: 30.000,- €.
Vnesite podatke prek spleta v obrazec Videx in jih nato natisnite. Prosimo, da pri oddaji vloge priložite samo list s
črtno kodo, ostali natisi niso potrebni.
V obrazcu za vlogo navedite v rubriki „Naslov bivališča in e-mail naslov vlagatelja” vaš naslov v Sloveniji.
Obrazec VIDEX
VIDEX
Vloga:
Visumantrag
Poduk:
Belehrung §54 Abs 2...
Odvzem prstnih odtisov ob oddaji vloge za izdajo vizuma „Vander Elst“ ni predviden. Prav tako prosilcu vloge za
vizum ni treba oddati osebno.
Prosimo upoštevajte, da lahko vlogo za vizum oddate samo, če ste predhodno rezervirali termin. Termin lahko
rezervirate izključno na spletni strani veleposlaništva. RK-Termin