Davčne novice - avgust 2013

Comments

Transcription

Davčne novice - avgust 2013
Davčne novice
Slovenija - št. 4/13
Avgust 2013
Vstop Hrvaške v EU: vpliv na zaposlovanje in delo
hrvaških državljanov v Sloveniji (po 1. 7. 2013)
Junija 2013 je slovenska vlada sprejela Zakon
o uveljavitvi prehodnega obdobja za
zaposlovanje in delo državljanov Republike
Hrvaške v Republiki Sloveniji po vstopu
Republike Hrvaške v EU (Uradni list RS, št.
55/2013). Na podlagi tega zakona je Slovenija
uvedla prehodno obdobje dveh let, v katerem
se bodo hrvaški državljani v Sloveniji še naprej
zaposlovali in delali na način in pod pogoji, ki
trenutno veljajo za državljane držav, ki niso
članice EU, Evropskega gospodarskega
prostora (EGP -Norveške, Liechtensteina,
Islandije) ali Švicarske konfederacije, zato
bodo morali pred zaposlitvijo in delom v
Sloveniji
pridobiti
ustrezno
delovno
dovoljenje.
PwC
Prehodno obdobje se izteče 30. junija 2015.
Če bo Slovenija želela ohraniti enake
omejitve še za obdobje nadaljnjih treh let,
bo morala o tem predhodno obvestiti
Evropsko Komisijo. V primeru izkazanih
resnih motenj na trgu dela lahko Slovenija
prehodno obdobje še podaljša, pri tem pa
morajo vse omejitve iz tega naslova
prenehati najkasneje v sedmih letih od
njihove prve uveljavitve.
Hrvaški državljani, ki želijo delati ali se
zaposliti v Sloveniji, bodo tako še naprej
pridobivali delovna dovoljenja po določilih
Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št 26/2011) in ustrezne
evropske zakonodaje.
2
Vstop Hrvaške v EU: vpliv na zaposlovanje in delo
hrvaških državljanov v Sloveniji (po 1. 7. 2013)
Kdaj hrvaški državljan potrebuje
delovno dovoljenje v Sloveniji?
Če v Slovenijo prihaja z namenom zaposlitve
ali dela pri delodajalcu s sedežem v RS oz. že
ima delovno dovoljenje katerega veljavnost
poteče pred 30. junijem 2015.
Kdaj hrvaški državljan ne potrebuje
delovnega dovoljenja v Sloveniji?
Če primeroma izpolnjuje katerega od
naslednjih pogojev:
• je družinski član z dovoljenjem za začasno
prebivanje družinskega člana slovenskega
državljana ali državljana druge države
članice EU, EGP ali Švicarske
konfederacije;
• ima dovoljenje za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji;
• je begunec s priznanim statusom;
• ima status rezidenta za daljši čas v drugi
državi članici EU, pred tem pa je najmanj
eno leto neprekinjeno zakonito prebival v
Republiki Sloveniji;
• je tujec slovenskega rodu do tretjega
kolena v ravni vrsti z dovoljenjem za
začasno prebivanje za tujca slovenskega
rodu;
• je zaposlen pri delodajalcu s sedežem na
Hrvaškem ali v drugi državi članici EU,
EGP ali v Švicarski konfederaciji, ki v
Republiki Sloveniji izvaja storitve z
napotenimi delavci (v tem primeru
delodajalec pred začetkom izvajanja
storitve le-to prijavi pri Zavodu RS za
zaposlovanje);
• opravlja delo v Sloveniji na podlagi
samozaposlitve.
PwC
Kako vstop Hrvaške v EU vpliva na
urejanje prebivanja hrvaških
državljanov v Sloveniji?
Za hrvaške državljane in njihove
družinske člane se z dnem vstopa v EU
odpravi potreba po pridobivanju dovoljenj
za prebivanje. Od 1. julija 2013 dalje lahko
v Slovenijo vstopajo z veljavno osebno
izkaznico ali veljavnim potnim listom, ne
glede na razlog, ter prebivajo na območju
RS brez prijave prebivanja tri mesece od
dneva vstopa. Če hrvaški državljan želi v
Sloveniji prebivati dlje kot tri mesece, pa
mora pred pretekom trimesečnega
obdobja pri upravni enoti prijaviti
prebivanje in pridobiti Potrdilo o prijavi
prebivanja za državljana EU v skladu z
določbami XIII. poglavja Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11- popr.),
ki urejajo vstop in prebivanje državljanov
držav članic EU in njihovih družinskih
članov.
3
Smo tam, kjer nas potrebujete
Direktor
Akos Burjan
+386 1 5836 058
[email protected]
Vodje
Marijana Ristevski
+386 1 5836 019
[email protected]
Aleksander Ferk
+386 1 5836 069
[email protected]
Mira Goršič
+386 1 5836 056
[email protected]
Evelina Novak
+386 1 5836 026
[email protected]
Davčne Novice so proizvedene s strani PricewaterhouseCoopers Davčnega oddelka.
Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne problematike in ne
vsebuje poglobljene analize navedenih davčnih in drugih predpisov. Bralce opozarjamo, da vsako ravnanje, ki bi bilo posledica
objavljenih tekstov, zahteva posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
© 2013 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.
"PricewaterhouseCoopers" in "PwC" se nanašata na mrežo podjetij, ki so povezana skozi članstvo v podjetju PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL). Vsako podjetje v mreži je samostojna in neodvisna pravna oseba in ne deluje kot zastopnik PwCIL ali
katerekoli druge članice mreže. PwCIL ne nudi nobenih storitev strankam. PwCIL ni odgovoren za dejanje ali opustitev dejanja
katerekoli članice, prav tako ne nadzira njihove strokovne presoje ali kakorkoli drugače vpliva nanje. Nobena članica ni odgovorna za
dejanje ali opustitev dejanja katerekoli druge članice, prav tako pa ne nadzira strokovnih presoj ostalih članic ali kakorkoli drugače
vpliva nanje.
PwC
4