3mm trinnlydsmatte, datablad

Comments

Transcription

3mm trinnlydsmatte, datablad
3 mm trinnlydsmatte
Airolen® FC Combi
PRODUKTFORDELER
Airolen® FC Combi er en tynn trinnlydsreduserende matte for bruk både i
nybygg og ved renovering.
Tynn trinnlydsmatte – bare 3 mm
Lett å legge ut – plastlaminering og tape i skjøtene
Rask å legge ut – ruller av 15m² eller 60m²
PRODUKTINFORMASJON
Lengde/ Bredde : 12,5m/1,2m 60m/1,0m
Antall m² på rull : 15m² / 60m²
Tekniske data
PRODUKTBESKRIVELSE
Matten er 3 mm tykk og er laminert på både over- og
underside med plastfolie. Trinnlydsmatten er
henholdsvis 1,0 meter eller 1,20 m bred og har en
200mm bred folieremse .
Meget god trinnlydsdemping, reduserer trinnlydsnivået
med L’n,w 19 dB . Trinnlydsmatte kan også brukes
som glidesjikt i flytende konstruksjoner.
Fungerer som en fuktsperrre.
Lett , sterk og fleksibel.
Lav vekt .
100% gjennvinningsbar.
Luktfri.
Trinnlydsmattene rulles ut og skjøter tettes med
selvheftende tape. Underlaget må være fritt for støv og
organisk materiale før utlegging av mattene
UTFØRELSE
Ved utlegging er det viktig å passe på at det ikke blir en spalte mellom lengdene av matten. I en spalte vil
avrettings-massen i etterkant presses mot underlaget og skape en punktering av trinnlydskonstruksjonen.
Kantlist monteres langs vegger og vertikale konstruksjoner . Kantlisten skal være minst like høy som den totale
konstruksjonshøyden. Ved rørgjennomføringer og andre vertikale konstruksjoner monteres kantlist. Mellom
kantlist og matten tettes det med tape. Tverrgående skjøter mellom mattene tettes med tape. Glassfiberarmering
legges på matten. Avrettingsmasse med minst 25 mm tykkelse pumpes deretter ut på matten. Trinnlydsmatten
og avrettingsmasse lager sammen en trinnlydsredusrende gulvkonstruksjon som kan belegges med valgfritt
belegg.
MERKNADER
Innpakningen i plast kan forbrennes eller resirkulers som energiavfall. Må ikke brennes i private ildsteder.
Kapp/Svinn leveres nærmeste miljøstasjon

Similar documents