Transportdokument - Farligt Gods ADR – (Spraydåser, diverse)

Comments

Transcription

Transportdokument - Farligt Gods ADR – (Spraydåser, diverse)
Transportdokument - Farligt Gods ADR – (Spraydåser, diverse)
Afsender/transportør:
Modtager:
Virksomhedens arbejdspladser på forskellige
adresser
(Firma navn/adresse/telefon: (evt. stempel)
Afmærkning på
emballagen
Fareseddel:
Antal og
emballeringsmåde
Antal:
Beholder(e)
Nr. 2.1
UN nummerseddel
UN 1950
Godsets art:
UN nr. og navn
UN 1950,
Spraydåser,
diverse,
Aerosoler,
brandfarlige
ADR klasse:
2, II, 5F
(D)
Bruttovægt:
Beregning:
Mængde:___________
beholder(e)
Multiplikationsfaktor: 3
(transportkategori 2)
á
L/kg
Værdi:______________
(faktorværdi)
Yderst brandfarlig
Samlet faktorværdi af alle stoffer - max 1.000
Yderligere oplysninger:
Se sikkerhedsdatablade for det pågældende produkt
Firma navn: (stempel og underskrift)
Sikkerhedsinstruktion – se skriftlige anvisninger 2015 som særskilt bilag
DM&E Arbejdsmiljø, Farligt Gods (ADR), 2015 ©, Porschevej 3, 1., 7100 Vejle, tlf.: 7585 8355