Last ned

Comments

Transcription

Last ned
Forbrukerprisliste 2016
VELUX takvinduer
1. april 2016
Veiledende priser
1
PRISLISTE
Priser
Innholdsfortegnelse
Sunne hjem med VELUX INTEGRA® ……................ s. 3
Rømningsvei ...................................................……...........s. 3
Plassering og størrelse .................................................s. 4
VELUX ekstra og VELUX INTEGRA® .......................s. 5
Velg takvindu ..................................................................s. 6
Størrelser.........................................……………………..........s. 7
Slik bestiller du.............................................…………….... s. 8
Basis, manuelle takvinduer ......................................... s. 9
VELUX ekstra ..................................................................s. 11
Komfort, VELUX INTEGRA® ………….........................s. 12
Enkeltstående innbyggingsprodukter .....................s. 14
Tilvalg .............................................................…….............s. 15
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i pris.
2
PRISLISTE
Sammenbygginger ……........……........……........…......….. s. 16–18
Takvinduer og faste underelementer ….................... s. 19–20
Tak- og fasadevinduer …........……........…….................... s. 21–22
Takaltan ……........……........……........……........……............... s. 23
Takterrasse ……........……........……............…….................. s. 24
Klassiske takvinduer...........................................….…..... s. 25
Håndverkerutgang ……...................…….......................... s. 25
Lystunnel ……..................……...................…….................… s. 26
Røykventilasjon for skråtak ……....................……......… s. 26
Vinduer for flate tak .……........……........……....................s. 27
Røykventilasjon for flate tak ……........……........……......s. 28
Sunne hjem med VELUX INTEGRA®
intelligent styresystem
VELUX INTEGRA® styresystem gjør det enkelt å kontrollere alle takvinduets
funksjoner og egenskaper døgnet rundt. Det automatiske systemet styres via
en kontrollpad med forhåndsprogrammerte funksjoner.
VELUX INTEGRA® takvinduer er utstyrt med en regnsensor, som lukker
vinduene automatisk ved nedbør.
Energibalanse
Innvendig og utvendig solskjerming reguleres automatisk
døgnet rundt, slik at solens energi utnyttes optimalt.
Om sommeren sørger utvendig solskjerming for at varmen
holdes ute.
Automatisk naturlig ventilasjon
Takvinduene åpnes i 10 minutter, 4 ganger om dagen.
Ved nedbør lukkes vinduene automatisk, men lufteklaffen
forblir åpen.
Ferieprogram
Utvendig og innvendig solskjerming er programmert til å
åpne og lukke i løpet av døgnet, slik at det ser ut som beboerne
er hjemme. Programmet aktiveres med ett tastetrykk når du
reiser på ferie.
God morgen
Våkne opp til en forfriskende ny dag med dagslyset som
vekkeklokke. Solskjermingen åpnes på gløtt på det tidspunktet
du har bestemt. Etter ca 15 minutter åpnes solskjermingen helt.
God natt
Programmet kjører solskjermingen helt ned og skjermer
rommet for omverdenen. Sov godt!
Solskjerming
Når solen står på sitt høyeste, bruker programmet
solskjermingen til å beskytte boligen mot overoppheting
og møblene mot falming.
io-homecontrol®
io-homecontrol® er en avansert og sikker radioteknologi som er
enkel å installere. Produkter som er merket io-homecontrol®
kommuniserer med hverandre. Dette gir økt komfort, sikkerhet
og energibesparelser. www.io-homecontrol.com
Rømningsvei
Spesialstige for
rømning fra tak:
eurostigen.com
3
PRISLISTE
I oppholdsrom krever byggforskriftene uhindret adgang til to
rømningsveier. Dersom vindu skal brukes som rømningsvei, må
høyden fra gulv til nedre karm ikke overstige 1 meter.
Den frie vindusåpningen har et minimumskrav på 50 cm bredde
og 60 cm høyde, og summen av høydemål og breddemål må være
minst 150 cm. Se side 14 for hvilke størrelser som tilfredsstiller
kravene. Husk at det i hvert tilfelle må søkes om godkjennelse fra
kommunal myndighet. VELUX Norge anbefaler varmekabler når
takvinduer skal benyttes som rømningsvei.
Plassering
og størrelse
For å ivareta god utsikt og enkel betjening, bør VELUX takvinduer
monteres med gripelisten mellom 185–220 cm over gulvet.
I sittestilling er normal øyehøyde ca 120 cm over gulvet. Plasser da
vinduet ca 90 cm over gulvet, slik at utsikten blir optimal sittende.
Lav takvinkel krever således lange vinduer for å oppfylle disse kravene.
Fordel dagslyset
Flere vinduer betyr mer dagslys i rommet. Plasseringen har også stor betydning. Høyt plasserte vinduer,
kombinert med lavt plasserte, gir god spredning og mer lys til de ytterste delene av rommet.
Gå inn på vår dagslyssimulator på
www.velux.no, og se hva som skjer
med lyset når man trekker fra eller
legger til VELUX takvinduer.
4
PRISLISTE
VELUX ekstra
Vinduet for tøffe forhold
Kaldt og snørikt vær kan være tøft for boligen, ikke
minst takvinduene. VELUX har utviklet et takvindu
som er robust i kalde og snørike områder.
Er vinduet dekket av snø og is over en lengre periode,
vil en eventuell isoppbygging under vinduet hindre
smeltevannet i å renne av.
Klimasoner i Norge
Kartet gir kun en indikasjon på hvor vi
anbefaler VELUX ekstra. Lokale forhold
må hensyntas i hvert enkelt tilfelle.
Grått område:
Det vil normalt være tilstrekkelig
med basis/komfort vindu i
områdene markert med grått.
Blått område:
VELUX ekstra anbefales benyttet i
disse områdene.
Komfort
VELUX INTEGRA®
Automatiske vinduer med regnsensor
Sunne hjem med
dagslys og frisk luft
VELUX INTEGRA® styrer lys, luft og
varme for deg.
Velg et program på kontrollpaden og la
VELUX INTEGRA® gjøre resten for deg.
De 8 forhåndsinnstilte programmene
spenner fra ventilasjon og energibesparelser,
til solskjerming og sikkerhet. Du kan også
tilpasse programmene til dine unike behov,
eller lage dine egne.
5
PRISLISTE
Velg det vinduet
som passer dine behov
Les om takvinduer med
U-verdi 0,8 og energikrav
på velux.no
Basis
Manuell
midthengslet
Ekstra
Manuell
topphengslet
VELUX
ekstra
midthengslet
Se side 9
Komfort
VELUX INTEGRA®
VELUX
ekstra
topphengslet
elektrisk
midthengslet
Se side 11
solcelle
midthengslet
Se side 12
•
•
•
•
•
•
Manuell
Manuell
Manuell
Manuell
Elektrisk
Solcelledrevet
Programmerbar
kontrollpad
•
•
8 forhåndsprogrammerte funksjoner
•
•
Regnsensor – lukker
vinduet automatisk ved
nedbør
•
•
Klargjort for elektrisk
solskjerming
•
U-verdi for vinduet 1,0
Betjening
Betjenes med
vrideren nederst
på vinduet
Betjenes med
lufteklaffen øverst
på vinduet
•
•
•
•
3-lags glass
•
•
•
•
•
•
Easy clean belegg
•
•
•
•
•
•
Antidugg belegg
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekstra pakninger
mot hardt vær
•
Fri panoramautsikt
Oppgradering *
•
•
•
* Kan oppgraderes til VELUX INTEGRA® elektrisk- eller solcellebetjening ved hjelp
av KMX/KSX oppgraderingssett, se side 15.
6
PRISLISTE
Størrelser
Takvinduer – åpningsbare
cm
55
66
78
114
GGL
MK27
0,19
S01
SK01
CK01
GGL
GGU
0,48
GGL
101
C01
1,16
GGL
GGU
GPL*
GPU*
M27
70
78
1,16
134
0,26
GGL
62
94
0,22
SK08
Lysmål i m2.
102
C02
CK02
118
GGL
GGU
GPL
GPU
GXU
0,36
GGL 0,47
GGU
GPL
GPU
GXL* (5)
GXU* 206
C06
F06
0,59
GGL
GGU
GPL
GPU
14
306
M06
CK06 FK06 MK06
GGL
GGU
GPL*
GPU*
140
0,58
0,72
GGL
GGU
GPL*
GPU*
2
308
M08
F08
FK08 MK08
GGL
GGU
GPL*
GPU*
0,84
404
P04
PK04
0,75
GGL
GGU
GPL*
GPU*
PK06
0,92
SK06
SK08
GGL
GPL*
GPU*
1,40
GGL
GGU
GPL*
GPU*
10
608
S08
PK08
1,07
1,16
GGL
GGU
GPL*
GPU*
408
P08
GGL
GGU
GPL*
GPU*
Lystunnel
4
606
S06
406
P06
GGL
GGU
GPL*
GPU*
7
804
U04
UK04
0,94
GGL
GGU
GPL*
GPU*
Lysmål
Byggforskriftene stiller krav om at det skal være
tilfredsstillende dagslys i oppholdsrom. Det anbefales
at lysmålet skal være 10–20 % av rommets gulvareal.
0,91
GVT
8
808
U08
1,35
UK08
GGL*
0,96
PK10
SK10
UK10
[Glass PK10]
109
11
312
M12
VEA
VEB
VEC
P19
[Glass PK34]
[Glass SK34]
PK19
SK19
94
114
M35
MK12
78
Vinduer for flate tak
60
Faste underelementer (i tak)
– monteres under et VELUX takvindu
334
M34
434
P34
634
S34
PK34
834
U34
SK34
060060
0,85
GIL
GIU
CFP
CVP
0,40
080080
UK34
CFP 0,31
CVP
0,54
CFP
CVP
90
MK34
0,70
GIL
GIU
CFP 0,18
CVP
80
92
0,56
GIL
GIU
[Glass SK10]
252
M08
0,44
2,10
GDL*
810
U10
180
GIL
GIU
Takaltan
1,59
GDL*
136
MK10
GGL*
35
Takaltan
1,20
GEL*
610
S10
014
54
1,63
Takterrasse
3
410
P10
TWF
TWR
(021)
103
54
46
160
13
310
M10
GVO
GVK
252
CK04 FK04 MK04
GGL
GGU
GPL*
83
1
304
M04
0,60
GGL
GPL
76
0,47
GGL
GGU
GPL
GPU
61
98
GGL 0,29 GGL 0,38
GGU
GGU
GPL
GPU 6
204
104
F04
C04
060090
0,29
0,44
0,56
MK31
VFE
VIU
95
334
M34
MK35
0,56
VFE
VFE
VIU
PK31
VFE
VIU
SK31
VFE
VIU
PK35
0,71
0,36
0,70
VFE
VIU
SK35
VFE
831
U31
UK31
VFE
VIU
634
S34
434
P34
VFE
631
S31
0,44
0,85
100100
0,90
VFE
115
336
M36
MK36
0,69
VFE
436
P36
0,88
SK36
VFE
1,11
UK36
VFE
338
M38
7
cm
60
80
90
100
150150
120
150
1,34
* Vinduer merket med * tilfredsstiller størrelseskravene til rømningsvei.
Vinduer benyttet som rømningsvei må ikke være utstyrt med lås og nøkkel.
Fritt vannavløp må sikres ved bruk av selvregulerende varmekabler.
137
cm
1,78
CFP
CVP
100150
636
S36
PK36
VFE
120120
1,11
CFP
CVP
1,08
1,07
CFP
CVP
CXP
090120
834
U34
UK35
0,76
CFP
CVP
120
VFE
0,23 VFE
VIU 331
VIU 431
M31
P31
0,69
CFP
CVP
CXP
150
60
090090
100
Fasadeelementer
– monteres under et VELUX takvindu
55
PRISLISTE
66
438
P38
638
S38
MK38
PK38
SK38
UK38
78
94
114
134
Standardsortiment i Norge.
Størrelsene som er markert med grå farge og rød tekst inngår
ikke i det norske sortimentet, men kan leveres på forespørsel.
Slik bestiller du!
For å få en komplett løsning, må du bestille både takvindu og riktig systempakke.
Gjør følgende:
1 Velg type takvindu fra sidene 9, 11 og 12.
2 – For enkeltstående takvinduer, velg systempakke fra side 10, 11 og 13 (1, 1D, 1G eller 2).
– For sammenbygginger og komplette løsninger, velg systempakke fra side 16 og utover.
+
1 Inndekning (EDW eller EDL
Dette inneholder pakkene:
avhengig av takmateriale)
Systempakke 1 / 1 D / 1 G – Komplett med foring 2 Undertakskrave BFX
3 VELUX takvindu
Isolasjonskrave, undertakskrave,
inndekning (EDW eller EDL avhengig av takmateriale), 4 Isolasjonskrave BDX
dampsperrekrave, samt utforingsløsning.
5 Dampsperrekrave BBX
6 Utforing LSC/LSD
Systempakke 1 Komplett inkl. foring LSC for taktykkelse inntil 40 cm.
Systempakke 1 D Komplett inkl. foring LSD for taktykkelse inntil 50 cm.
Systempakke 1 G Komplett inkl. metallramme for gipsforing.
Taktykkelse fra 22–70 cm.
Systempakke 2 – Komplett uten foring
Isolasjonskrave, undertakskrave,
inndekning (EDW eller EDL avhengig av
takmateriale), dampsperrekrave.
6
5
4
3
2
1
8
PRISLISTE
VELUX
8
Takvinduer med manuell betjening
Se hvordan du bestiller på side 8.
Basis
Midthengslede med manuell betjening
Lysmål
m2
Størrelseskode
Utv. karmmål
CK02
55 x 78
0,22
CK04
55 x 98
0,29
CK06
55 x 118
0,36
FK06
66 x 118
0,47
FK08
66 x 140
0,58
MK04
78 x 98
0,47
MK06
78 x 118
0,59
MK08
78 x 140
0,72
MK10
78 x 160
0,84
MK12
78 x 180
0,96
PK06
94 x 118
0,75
PK08
94 x 140
0,92
PK10
94 x 160
1,07
SK06
114 x 118
0,94
SK08
114 x 140
1,16
SK10
114 x 160
1,35
UK04
134 x 98
0,91
UK08
134 x 140
1,40
Topphengslede med manuell betjening
Vedlikeholdsfri
hvit
Hvitmalt
furu
Lakkert
furu
Lydvindu
vedlikeholdsfri
Vedlikeholdsfri
hvit
Hvitmalt
furu
Lakkert
furu
Lydvindu
vedlikeholdsfri
GGU 0066
GGL 2066
GGL 3066
GGU 0062
GPU 0066
GPL 2066
GPL 3066
GPU 0062
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
U-verdi 0,81
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
U-verdi 0,85
4 781,-
4 438,-
4 031,-
7 169,-
5 094,-
4 725,-
4 300,-
7 638,-
7 200,-
6 831,-
6 406,-
9 744,-
5 656,-
5 256,-
4 775,-
8 488,-
7 763,-
7 363,-
6 881,-
10 594,-
5 913,-
5 488,-
4 988,-
8 863,-
8 019,-
7 594,-
7 094,-
10 969,-
6 475,-
6 013,-
5 463,-
9 713,-
8 581,-
8 119,-
7 569,-
11 819,-
5 788,-
5 369,-
4 881,-
8 675,-
7 894,-
7 475,-
6 988,-
10 781,-
6 288,-
5 838,-
5 306,-
9 431,-
8 394,-
7 944,-
7 413,-
11 538,-
6 725,-
6 244,-
5 675,-
10 094,-
8 831,-
8 350,-
7 781,-
12 200,-
7 794,-
7 238,-
6 581,-
11 694,-
9 900,-
9 344,-
8 688,-
13 800,-
8 231,-
7 481,-
7 356,-
6 831,-
6 206,-
11 038,-
9 463,-
8 938,-
8 313,-
13 144,-
7 863,-
7 294,-
6 631,-
11 788,-
9 969,-
9 400,-
8 738,-
13 894,-
8 488,-
7 881,-
7 163,-
12 731,-
10 594,-
9 988,-
9 269,-
14 838,-
7 731,-
7 181,-
6 525,-
11 600,-
9 838,-
9 288,-
8 631,-
13 706,-
8 613,-
7 994,-
7 269,-
12 919,-
10 719,-
10 100,-
9 375,-
15 025,-
8 875,-
8 063,-
11 663,-
10 981,-
10 169,-
7 925,-
7 356,-
6 688,-
9 463,-
8 794,-
9 619,-
8 931,-
8 119,-
11 038,-
10 225,-
Leveringstid
1 uke
Takvinkel
15–90°
Ved takvinkel 56–77° tilkommer spesialfjærer kr. 480,Må bestilles som spesial.
11 725,-
1 uke
* Leveringstid: 2 uker
15–55° (77) Ved 56–77° må spesialfjærer bestilles
Takvinduene leveres som standard med beslag i lakkert aluminium. Farge RAL7043, NCS 7500-N
For andre materialer/farger, se side 15. * Leveringstid 2 uker.
Til manuelle takvinduer benyttes manuell eller solcellebetjent
solskjerming, se egen solskjermingsbrosjyre.
Tyveri- og barnesikring
Vrider med nøkkel
– til topphengslet vindu
Lås med nøkkel
– barnesikring
Låseknapp
til vindu
Åpningsbegrenser
Anvendelse
GGL/GGU
GGL/GGU
GGL/GGU
Nøkkel til ZOZ 010
Type
ZOZ 012K
ZOZ 159K
ZOZ 010K*
ZOZ 011
Pris
275,-
144,-
325,-
81,-
Leveringstid
9
PRISLISTE
1 uke
Oppgi
vinduskode
375,*ZOZ 010K kan ikke benyttes til vinduer i høyde
70/78 cm for vinduer produsert etter april 2012.
1 uke
Systempakker
Systempakke 1
Systempakke 1 D
Systempakke 1 G
Systempakke 2
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSD = foring inntil
50 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSG = metallr. for gipsforing inntil
70 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
Inndekningen EDW eller EDL avhenger av takmateriale.
Størrelseskode
Utvendig
karmmål
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
CK02
3 750,-
3 750,-
5 656,-
5 656,-
2 125,-
2 125,-
1 756,-
1 756,-
3 819,-
3 819,-
5 744,-
5 744,-
2 156,-
2 156,-
1 775,-
1 775,-
3 894,-
3 894,-
5 869,-
5 869,-
2 194,-
2 194,-
1 800,-
1 800,-
*
*
55 x 78
CK04
55 x 98
CK06
55 x 118
FK06
4 013,-
4 013,-
5 994,-
5 994,-
2 281,-
2 281,-
1 869,-
1 869,-
4 156,-
4 156,-
6 169,-
6 169,-
2 356,-
2 356,-
1 913,-
1 913,-
*
*
66 x 118
FK08
66 x 140
MK04
4 013,-
4 013,-
6 019,-
6 019,-
2 281,-
2 281,-
1 869,-
1 869,-
4 106,-
4 106,-
6 125,-
6 125,-
2 338,-
2 338,-
1 913,-
1 913,-
4 263,-
4 263,-
6 313,-
6 313,-
2 425,-
2 425,-
1 969,-
1 969,-
4 438,-
4 438,-
6 513,-
6 513,-
2 550,-
2 550,-
2 069,-
2 069,-
*
*
78 x 98
MK06
78 x 118
MK08
78 x 140
MK10
78 x 160
MK12
5 294,-
5 294,-
7 613,-
7 613,-
2 819,-
2 819,-
2 088,-
2 088,-
4 325,-
4 325,-
6 425,-
6 425,-
2 488,-
2 488,-
2 031,-
2 031,-
4 431,-
4 431,-
6 550,-
6 550,-
2 556,-
2 556,-
2 088,-
2 088,-
*
*
6 719,-
6 719,-
2 625,-
2 625,-
2 125,-
2 125,-
*
*
78 x 180
PK06
94 x 118
PK08
94 x 140
PK10
4 569,-
4 569,-
94 x 160
SK06
4 450,-
4 450,-
6 613,-
6 613,-
2 563,-
2 563,-
2 081,-
2 081,-
4 588,-
4 588,-
6 775,-
6 775,-
2 644,-
2 644,-
2 144,-
2 144,-
4 713,-
4 713,-
6 913,-
6 913,-
2 713,-
2 713,-
2 188,-
2 188,-
*
*
7 194,-
7 194,-
2 719,-
2 719,-
2 144,-
2 144,-
*
*
7 456,-
7 456,-
2 856,-
2 856,-
2 238,-
2 238,-
*
*
114 x 118
SK08
114 x 140
SK10
114 x 160
UK04
4 844,-
4 844,-
134 x 98
UK08
5 063,-
5 063,-
134 x 140
Leveringstid
10
PRISLISTE
1 uke
* Leveringstid 3 uker
1–3 uker
1 uke
VEL
ANB UX
EFA
Le
Ekstra
s me
r på
LER
side
5.
!
Takvinduer med ekstra pakninger
Se hvordan du bestiller på side 8.
Velux ekstra
Vinduer
Systempakke 1
Systempakke 1 D
Systempakke 1 G
Systempakke 2
Vedlikeholdsfri hvit
EDW/EDL 2000 =
inndekning, undertaksog isolasjonskrave.
LSC = foring inntil 40 cm
taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 =
inndekning, undertaksog isolasjonskrave.
LSD = foring inntil 50 cm
taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekn.,
undertaks- og isolasjonskrave.
LSG = metallr. for gipsforing
inntil 70 cm taktykkelse,
dampsperre
EDW/EDL 2000 =
inndekning, undertaksog isolasjonskrave.
BBX 0000 = dampsperre
Manuelle
U-verdi 1,0
Størrelseskode
Utv. karmmål
CK02
55 x 78
CK04
55 x 98
CK06
55 x 118
FK06
66 x 118
FK08
66 x 140
MK04
78 x 98
MK06
78 x 118
MK08
78 x 140
MK10
78 x 160
PK06
94 x 118
PK08
94 x 140
PK10
94 x 160
SK06
114 x 118
SK08
114 x 140
SK10
114 x 160
UK04
134 x 98
Lysmål
0,22
0,29
0,36
0,47
0,58
0,47
0,59
0,72
0,84
0,75
0,92
1,07
0,94
1,16
U-verdi 1,0
GGU 0066IS
Midthengslet
5 531,-
UK08
134 x 140
1,4
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
3 750,-
3 750,-
5 656,-
5 656,-
2 125,-
2 125,-
1 756,-
1 756,-
3 819,-
3 819,-
5 744,-
5 744,-
2 156,-
2 156,-
1 775,-
1 775,-
6 406,-
8 513,-
3 894,-
3 894,-
5 869,-
5 869,-
2 194,-
2 194,-
1 800,-
1 800,-
*
*
6 663,-
8 769,-
4 013,-
4 013,-
5 994,-
5 994,-
2 281,-
2 281,-
1 869,-
1 869,-
7 225,-
9 331,-
4 156,-
4 156,-
6 169,-
6 169,-
2 356,-
2 356,-
1 913,-
1 913,-
*
*
6 538,-
8 644,-
4 013,-
4 013,-
6 019,-
6 019,-
2 281,-
2 281,-
1 869,-
1 869,-
7 038,-
9 144,-
4 106,-
4 106,-
6 125,-
6 125,-
2 338,-
2 338,-
1 913,-
1 913,-
7 475,-
9 581,-
4 263,-
4 263,-
6 313,-
6 313,-
2 425,-
2 425,-
1 969,-
1 969,-
8 544,-
10 650,-
4 438,-
4 438,-
6 513,-
6 513,-
2 550,-
2 550,-
2 069,-
2 069,-
*
*
8 106,-
10 213,-
4 325,-
4 325,-
6 425,-
6 425,-
2 488,-
2 488,-
2 031,-
2 031,-
8 613,-
10 719,-
4 431,-
4 431,-
6 550,-
6 550,-
2 556,-
2 556,-
2 088,-
2 088,-
*
*
6 719,-
6 719,-
2 625,-
2 625,-
2 125,-
2 125,-
*
*
9 238,-
11 344,-
4 569,-
4 569,-
8 481,-
10 588,-
4 450,-
4 450,-
6 613,-
6 613,-
2 563,-
2 563,-
2 081,-
2 081,-
9 363,-
11 469,-
4 588,-
4 588,-
6 775,-
6 775,-
2 644,-
2 644,-
2 144,-
2 144,-
13 163,-
4 713,-
4 713,-
6 913,-
6 913,-
2 713,-
2 713,-
2 188,-
2 188,-
*
*
7 194,-
7 194,-
2 719,-
2 719,-
2 144,-
2 144,-
*
*
7 456,-
7 456,-
2 856,-
2 856,-
2 238,-
2 238,-
*
*
8 675,10 369,-
4 844,12 475,-
2 uker
15–90°
15–55°(77)**
** Ved 56–77° må spesialfjærer bestilles.
11
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
7 950,-
Leveringstid
Takvinkel:
Takstein,
takplater
EDW
5 844,-
1,35
0,91
GPU 0066IS2
Topphengslet
Inndekningen avhenger av takmateriale. Oppgi derfor takmateriale ved bestilling.
4 844,-
5 063,-
5 063,-
1 uke
1–3 uker
1 uke
15–90°
* Leveringstid 3 uker
Komfort
VELUX INTEGRA®
VELUX INTEGRA® automatiske takvinduer,
elektriske eller solcelledrevet. Begge monteres
like enkelt som et manuelt VELUX takvindu.
Les mer på side 5.
Se hvordan du bestiller på side 8.
Midthengslede - automatisk
Elektrisk
Trenger kun tilgang til 230v
Størrelseskode
Utv. karmmål
Lysmål
m2
CK02
55 x 78
0,22
CK04
55 x 98
0,29
CK06
55 x 118
0,36
FK06
66 x 118
0,47
FK08
66 x 140
0,58
MK04
78 x 98
0,47
MK06
78 x 118
0,59
MK08
78 x 140
0,72
MK10
78 x 160
0,84
MK12
78 x 180
0,96
PK06
94 x 118
0,75
PK08
94 x 140
0,92
PK10
94 x 160
1,07
SK06
114 x 118
0,94
SK08
114 x 140
1,16
SK10
114 x 160
1,35
UK04
134 x 98
0,91
UK08
134 x 140
1,40
Solcelle
Lades ved hjelp av sol-/dagslys
Vedlikeholdsfri
hvit
Hvitmalt
furu
Lydvindu
vedlikeholdsfri
Vedlikeholdsfri
hvit
Hvitmalt
furu
GGU 006621
GGL 206621
GGU 006221
GGU 006630
GGL 206630
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
U-verdi 0,81
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
7 906,-
7 563,-
10 294,-
7906,-
7563,-
8 219,-
7 850,-
10 763,-
8219,-
7850,-
8 781,-
8 381,-
11 613,-
8781,-
8381,-
9 038,-
8 613,-
11 988,-
9038,-
8613,-
9 600,-
9 138,-
12 838,-
9600,-
9138,-
8 913,-
8 494,-
11 800,-
8913,-
8494,-
9 413,-
8 963,-
12 556,-
9413,-
8963,-
9 850,-
9 369,-
13 219,-
9850,-
9369,-
10 919,-
10 363,-
14 819,-
10919,-
10363,-
11 356,*
11356,*
10 481,-
9 956,-
14 163,-
10481,*
9956,*
10 988,-
10 419,-
14 913,-
10988,-
10419,-
11 613,-
11 006,-
15 856,-
11613,-
11006,-
10 856,-
10 306,-
14 725,-
10856,-
10306,-
11 738,-
11 119,-
16 044,-
11738,*
11119,*
12 000,-
12000,*
11 050,-
10 481,-
11050,-
10481,-
12 744,-
12 056,-
12744,-
12056,-
Leveringstid
1–2 uker
Takvinkel: 15–90°
* Spesialvarer kan ikke avbestilles eller returneres.
Supplerende produkter til VELUX INTEGRA®
Til VELUX INTEGRA® elektriske
takvinduer benyttes elektrisk
solskjerming .
Karmlys til
INTEGRA®
og KMX 100
Interface til sensorer, tastatur,
og BUS systemer til INTEGRA®,
KMX 100, KMX 200 og KUX 100
Batteri
backup
Veggbryter
Fjernstyrt til/frabryter
til styring av lamper og
andre elektriske produkter
Type
KRA
KLF 100
KLB 100
KLI 110ww
KRD 100 EU
Pris
1 563,-
1 631,-
2 319,-
550,-
1 300,-
Anvendelse
Leveringstid
12
PRISLISTE
1 uke
Til VELUX INTEGRA® solcelle
benyttes solcelle solskjerming.
Se egen solskjermingsbrosjyre.
* Alle VELUX INTEGRA®
takvinduer og vinduskupler
leveres med en stk. kontrollpad.
Systempakker
Systempakke 1
Systempakke 1 D
Systempakke 1 G
Systempakke 2
EDW/EDL 2000 = inndekn.
undertaks- og isolasjonskrave
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSD = foring inntil
50 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSG = metallr. for gipsforing inntil
70 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
Inndekningen avhenger av takmateriale. Oppgi derfor takmateriale ved bestilling.
Størrelseskode
Utv. karmmål
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
Takstein,
takplater
EDW
Takpapp, torv
shingel, skifer
EDL
CK02
3 750,-
3 750,-
5 656,-
5 656,-
2 125,-
2 125,-
1 756,-
1 756,-
3 819,-
3 819,-
5 744,-
5 744,-
2 156,-
2 156,-
1 775,-
1 775,-
3 894,-
3 894,-
5 869,-
5 869,-
2 194,-
2 194,-
1 800,-
1 800,-
*
*
55 x 78
CK04
55 x 98
CK06
55 x 118
FK06
4 013,-
4 013,-
5 994,-
5 994,-
2 281,-
2 281,-
1 869,-
1 869,-
4 156,-
4 156,-
6 169,-
6 169,-
2 356,-
2 356,-
1 913,-
1 913,-
*
*
66 x 118
FK08
66 x 140
MK04
4 013,-
4 013,-
6 019,-
6 019,-
2 281,-
2 281,-
1 869,-
1 869,-
4 106,-
4 106,-
6 125,-
6 125,-
2 338,-
2 338,-
1 913,-
1 913,-
4 263,-
4 263,-
6 313,-
6 313,-
2 425,-
2 425,-
1 969,-
1 969,-
4 438,-
4 438,-
6 513,-
6 513,-
2 550,-
2 550,-
2 069,-
2 069,-
*
*
78 x 98
MK06
78 x 118
MK08
78 x 140
MK10
78 x 160
MK12
5 294,-
5 294,-
7 613,-
7 613,-
2 819,-
2 819,-
2 088,-
2 088,-
4 325,-
4 325,-
6 425,-
6 425,-
2 488,-
2 488,-
2 031,-
2 031,-
4 431,-
4 431,-
6 550,-
6 550,-
2 556,-
2 556,-
2 088,-
2 088,-
*
*
6 719,-
6 719,-
2 625,-
2 625,-
2 125,-
2 125,-
*
*
78 x 180
PK06
94 x 118
PK08
94 x 140
PK10
4 569,-
4 569,-
94 x 160
SK06
4 450,-
4 450,-
6 613,-
6 613,-
2 563,-
2 563,-
2 081,-
2 081,-
4 588,-
4 588,-
6 775,-
6 775,-
2 644,-
2 644,-
2 144,-
2 144,-
4 713,-
4 713,-
6 913,-
6 913,-
2 713,-
2 713,-
2 188,-
2 188,-
*
*
7 194,-
7 194,-
2 719,-
2 719,-
2 144,-
2 144,-
*
*
7 456,-
7 456,-
2 856,-
2 856,-
2 238,-
2 238,-
*
*
114 x 118
SK08
114 x 140
SK10
114 x 160
UK04
4 844,-
4 844,-
134 x 98
UK08
5 063,-
5 063,-
134 x 140
Leveringstid
* Leveringstid 3 uker
13
PRISLISTE
1 uke
1–3 uker
1 uke
Enkeltstående
innbyggingsprodukter
Innbyggingsprodukter
Inndekninger
Størrelseskode
Bekledning
når inndekning
ikke
benyttes,
aluminium
Standard innbygging
inkl. BDX/BFX
Takstein,
takplater
aluminium
Takpapp,
shingel,
torv
aluminium
Bånd
tekking
Bånd
tekking
Sink
Kobber
Isolasjonskrave inkl.
BFX
Undertakskrave
Innvendige foringsprodukter
Dampsperrekrave
Foring
inntil 40 cm
taktykkelse
inkl.
dampsperre
Foring
Metallinntil 50 cm ramme for
taktykkelse gipsforing
inkl.
inntil 70 cm
dampsperre taktykkelse,
dampsperre
Karmstykke til
foring.
Hvit,
57 mm
Utv. karmmål
ZWC
EDW 2000
EDL 2000
EDE
EDE
BDX
BFX
BBX
LSC
LSD
LSG
LGI
CK02
55 x 78
325,-
1 425,-
1 425,-
2 931,-
3556,-
656,-
394,-
331,-
2 325,-
4 231,-
700,-
700,-
CK04
55 x 98
325,-
1 444,-
1 444,-
2 981,-
3 606,-
656,-
394,-
331,-
2 375,-
4 300,-
713,-
713,-
CK06
55 x 118
325,-
1 469,-
1 469,-
3 069,-
3 694,-
656,-
394,-
331,-
2 425,-
4 400,*
725,-
725,-
FK06
66 x 118
325,-
1 538,-
1 538,-
3 263,-
3 888,-
656,-
394,-
331,-
2 475,-
4 456,-
744,-
744,-
FK08
66 x 140
325,-
1 581,-
1 581,-
3 400,-
4 025,-
656,-
394,-
331,-
2 575,-
4 588,*
775,-
775,-
MK04
78 x 98
325,-
1 538,-
1 538,-
3 263,-
3 888,-
656,-
394,-
331,-
2 475,-
4 481,-
744,-
744,-
MK06
78 x 118
325,-
1 581,-
1 581,-
3 400,-
4 025,-
656,-
394,-
331,-
2 525,-
4 544,-
756,-
756,-
MK08
78 x 140
325,-
1 638,-
1 638,-
3 569,-
4 194,-
656,-
394,-
331,-
2 625,-
4 675,-
788,-
788,-
MK10
78 x 160
325,-
1 738,-
1 738,-
3 869,-
4 494,-
656,-
394,-
331,-
2 700,-
4 775,*
813,-
813,-
MK12
78 x 180
350,-
1 756,-
1 756,-
656,-
394,-
331,-
3 538,-
5 856,-
1 063,-
PK06
94 x 118
325,-
1 700,-
1 700,-
3 763,-
4 388,-
656,-
394,-
331,-
2 625,-
4 725,-
788,-
788,-
PK08
94 x 140
325,-
1 756,-
1 756,-
3 925,-
4 550,-
656,-
394,-
331,-
2 675,-
4 794,*
800,-
800,-
PK10
94 x 160
325,-
1 794,-
1 794,-
4 038,-
4 663,-
656,-
394,-
331,-
2 775,-
4 925,*
831,-
831,-
SK06
114 x 118
325,-
1 750,-
1 750,-
3 900,-
4 525,-
656,-
394,-
331,-
2 700,-
4 863,-
813,-
813,-
SK08
114 x 140
325,-
1 813,-
1 813,-
4 094,-
4 719,-
656,-
394,-
331,-
2 775,-
4 963,-
831,-
831,-
SK10
114 x 160
325,-
1 856,-
1 856,-
4 231,-
4 856,-
656,-
394,-
331,-
2 856,-
5 056,*
856,-
856,-
UK04
134 x 98
325,-
1 813,-
1 813,-
4 094,-
4 719,-
656,-
394,-
331,-
3 031,-
5 381,*
906,-
906,-
UK08
134 x 140
325,-
1 906,-
1 906,-
4 369,-
4 994,-
656,-
394,-
331,-
3 156,-
5 550,*
950,-
950,-
Leveringstid
1 uke
3 uker
4 uker
1 uke
1–3 uker
1 uke
2 uker
1 uke
1 uke
* Leveringstid 3 uker
14
PRISLISTE
Standard inndekninger
leveres i vedlikeholdsfri lakkert aluminium.
Farge RAL7043, NCS S 7500-N.
For andre materialer/farger, se nedenfor.
Tillegget gjelder pr. vindu og legges til standardprisen for valgte vindu. Pristilleggene
gjelder standard takvinduer og inndekninger.
For tilleggselementer og fasadevinduer,
kontakt din forhandler.
Tilvalg
Kobber
Tillegg
vindu
3 125,-
Sink
Tillegg
inndekning
Tillegg
vindu
1 125,-
2 500,-
Spesialfarge utvendig
Spesialfarge innvendig
For 1–9 vinduer*
For 1–4 vinduer*
Tillegg
inndekning
Tillegg vindu
Tillegg inndekning
Tillegg
625,-
3 500,-
1 844,-
3 438,- pr. stk.
Fast
karm
+ 50 %
Leveringstid på forespørsel
* Ved større antall, ta kontakt med din forhandler for et tilbud.
Oppgradering til VELUX INTEGRA®
koden på ditt takvindu
elektrisk eller solcellebetjening Oppgi
for å få riktig versjon.
Reservedeler
Til GGL/GGU
Til GPL/GPU
Til GGL/GGU
Elektrisk styresystem for
betjening av både vindu og
solskjerming inkl. vindusåpner,
kontrollpad og regnsensor
Elektrisk styresystem for
betjening av både vindu og
solskjerming inkl. vindusåpner,
kontrollpad og regnsensor
Oppgraderingskit
solcelledrevet vindusåpner,
kontrollpad og regnsesnor
KMX 110/KMX 110K
KMX 200*
KSX 100/KSX 100K
4 369,-
5 581,-
4 369,-
Oppgi koden på ditt VELUX takvindu
for å få riktige reservedeler.
KMX/KSX reduserer
lydverdien på
lydvindu –62
For øvrige reservedeler se velux.no,
profesjonelle.
1 uke
*Kan ikke monteres på vinduer produsert etter april 2012.
Servicesett
Reparasjonssett med
klarlakk 300 ml
Reparasjonssett med
hvit maling 500 ml
Reparasjonssett med
polyuretan,
sparkel og lakk 18 ml
Skumpakning til
lufteklaff, luftfilter,
smørefett, sandpapir og tape
Låsehus festes på
lufteklaff til
GGL/U og GPL/U
Sluttblikk plast
festet på karmpart
til GGL/U–GPL/U
Utvendig lakk
18 ml,
NCS S 7500-N
Til GGL/GPL
Til GGL/GPL
Til GGU/GPU
Til GGL/U og GPL/U
For 3–5 vinduer
GGL/U-GPL/U
GGL/U–GPL/U
ZOZ 154
ZZZ 176
ZZZ 130
Z0Z 102
ZZZ 220/ZZZ 220K
288,-
419,-
463,-
244,-
125,-
125,-
256,-
1 uke
Hjelpesperrer
Kode
Størrelse
W20
200 cm
W27
275 cm
W35
350 cm
W10
Tak/fasade
Leveringstid
15
PRISLISTE
Hjelpesperrer
18 mm karmavstand
Teleskopstenger
Hjelpesperrer
100 mm karmavstand
Hvitmalt furu
Lakkert furu
Hvitmalt furu
Lakkert furu
EBY 2000
EBY 3000
EKY 2000
EKY 3000
Teleskopstang
Forlenger til ZCT
200
Adapter for innvendig
solskjerming
1 694,-
1 694,-
2 569,-
2 569,-
100-180 cm
til solskjerming
100 cm
forlenger
Adapter for innv.
solskjerming
3 181,-
3 181,-
3 181,-
3 181,-
Betjening av
topphengslet
takvindu
ZCT 200
ZCT 100
ZOZ 085
ZCZ 112
3 919,-
3 919,-
3 919,-
3 919,-
231.-
194,-
119,-
431,-
5 069,-
5 069,1 uke
VELUX
15
Sammenbygginger
med 18 mm karmavstand
Husk å angi ”Tvilling 18 mm” i bestillingen
Tvilling
18 mm
karmavstand
Vinduer
Systempakke 1
Systempakke 2
Velg 2
vinduer fra
sidene 9–12
inndekning, undertaksog isolasjonskrave
LSC = foring inntil 40 cm
taktykkelse, dampsperre,
18 mm hjelpesperre
inndekning, undertaksog isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
18 mm hjelpesperre
Valgfri type
Pris
Pris
Begge typer
Begge typer
Se s. 9–12
12 681,-
5 206,-
Se s. 9–12
12 894,-
5 244,-
Se s. 9–12
13 544,-
5 719,-
Se s. 9–12
13 850,-
5 850,-
Se s. 9–12
14 294,-
5 944,-
Se s. 9–12
13 425,-
5 425,-
Se s. 9–12
14 119,-
5 944,-
Se s. 9–12
14 581,-
6 056,-
Se s. 9–12
15 044,-
6 256,-
Se s. 9–12
18 831,-
7 113,-
Se s. 9–12
14 706,-
6 181,-
Se s. 9–12
14 994,-
6 294,-
Se s. 9–12
15 419,-
6 369,-
Se s. 9–12
15 063,-
6 275,-
Se s. 9–12
15 456,-
6 406,-
Se s. 9–12
15 838,-
6 500,-
Se s. 9–12
15 931,-
5 981,-
Se s. 9–12
16 981,-
6 594,-
3 uker
1 uke
Størrelseskode
Utv. karmmål
CK02
2 x 55 x 78
CK04
2 x 55 x 98
CK06
2 x 55 x 118
FK06
2 x 66 x 118
FK08
2 x 66 x 140
MK04
2 x 78 x 98
MK06
2 x 78 x 118
MK08
2 x 78 x 140
MK10
2 x 78 x 160
MK12
2 x 78 x 180
PK06
2 x 94 x 118
PK08
2 x 94 x 140
PK10
2 x 94 x 160
SK06
2 x 114 x 118
SK08
2 x 114 x 140
SK10
2 x 114 x 160
UK04
2 x 134 x 98
UK08
2 x 134 x 140
Leveringstid
For andre foringsløsninger kontakt VELUX Norge AS.
16
PRISLISTE
Sammenbygginger
med 50 mm karmavstand
Husk å angi ”Tvilling 50 mm” i bestillingen
Tvilling
50 mm
karmavstand
Systempakke 1 G
Systempakke 2
Velg 2
vinduer fra
s. 9–12
inndekning, undertaksog isolasjonskrave
LSG = metallr. for gipsforing
inntil 70 cm taktykkelse,
dampsperre
inndekning, undertaksog isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
Valgfri type
Pris
Pris
Begge typer
Begge typer
Se s. 9–12
4 250,-
3 513,-
Se s. 9–12
4 313,-
3 550,-
Se s. 9–12
4 388,-
3 600,-
Se s. 9–12
5 119,-
4 156,-
Se s. 9–12
5 288,-
4 288,-
Se s. 9–12
5 431,-
4 381,-
1 uke
1 uke
Vinduer
Størrelseskode
Utv. karmmål
CK02
2 x 55 x 78
CK04
2 x 55 x 98
CK06
2 x 55 x 118
SK06
2 x 114 x 118
SK08
2 x 114 x 140
SK10
2 x 114 x 160
Leveringstid
17
PRISLISTE
VELUX
17
Sammenbygginger
med 100 mm
karmavstand
Tvilling
100 mm
karmavstand
Systempakke 1
Systempakke 2
Velg 2
vinduer fra
s. 9–12
Inndekning, undertaks- og
isolasjonskrave. LSC =
foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
Inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
Valgfri type
Pris
Pris
Begge typer
Begge typer
7 500,-
3 513,-
7 638,-
3 550,-
7 788,-
3 600,-
8 025,-
3 738,-
8 313,-
3 825,-
8 025,-
3 738,-
8 213,-
3 825,-
8 525,-
3 938,-
8 875,-
4 138,-
10 588,-
4 175,-
8 650,-
4 063,-
8 863,-
4 175,-
9 138,-
4 250,-
8 900,-
4 163,-
9 175,-
4 288,-
9 425,-
4 375,-
9 688,-
4 288,-
10 125,-
4 475,-
CK02
2 x 55 x 78
Se s. 9–12
CK04
2 x 55 x 98
Se s. 9–12
CK06
2 x 55 x 118
Se s. 9–12
FK06
2 x 66 x 118
Se s. 9–12
FK08
2 x 66 x 140
Se s. 9–12
MK04
2 x 78 x 98
Se s. 9–12
MK06
2 x 78 x 118
Se s. 9–12
MK08
2 x 78 x 140
Se s. 9–12
MK10
2 x 78 x 160
Se s. 9–12
MK12
2 x 78 x 180
Se s. 9–12
PK06
2 x 94 x 118
Se s. 9–12
PK08
2 x 94 x 140
Se s. 9–12
PK10
2 x 94 x 160
Se s. 9–12
SK06
2 x 114 x 118
Se s. 9–12
SK08
2 x 114 x 140
Se s. 9–12
SK10
2 x 114 x 160
Se s. 9–12
UK04
2 x 134 x 98
Se s. 9–12
UK08
2 x 134 x 140
Se s. 9–12
Leveringstid
For andre foringsløsninger kontakt VELUX Norge AS.
PRISLISTE
Løsningen kan også leveres
med hjelpesperre, se side 15.
Pris på systempakkene blir
da endret.
Vinduer
Størrelseskode
Utv. karmmål
18
Husk å angi ”Tvilling 100 mm”
i bestillingen.
1 uke
Komplette løsninger
med takvinduer og faste underelementer
Husk å angi ”takvindu over
fast underelement”
(enkel eller tvilling, 18 mm
eller 100 mm) i bestillingen.
Ett takvindu GPU/L + ett underelement GIU/L
Finn prisen for vindustype + systempakke nedenfor.
Velg ett takvindu + ett underelement
(for tvilling, velg to av hver)
Takvindu
Fast underelement
92 cm høyde
Enkeltstående takvindu over fast
underelement
Systempakke 1
Systempakke 2
Velg
vindu fra
sidene 9–12
Vedlikeholdsfritt, hvit
Hvitmalt
furu
Inndekning,
undertaksog isolasjonskrave.
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse,
dampsperre
Inndekning,
undertaks- og
isolasjonskrave
BBX 0000 =
dampsperre
Valgfri type
GIU 0066
GIL 2066
Pris
Pris
Begge typer
Begge typer
Størrelseskode
Utv. karmmål
MK04
78 x 98
+ 78 x 92
Se s. 9–12
7 519,-
6 981,-
6 950,-
3 319,-
MK06
78 x 118
+ 78 x 92
Se s. 9–12
7 519,-
6 981,-
7 044,-
3 363,-
MK08
78 x 140
+ 78 x 92
Se s. 9–12
7 519,-
6 981,-
7 200,-
3 419,-
MK10
78 x 160
+ 78 x 92
Se s. 9–12
7 519,-
6 981,-
7 375,-
3 519,-
MK12
78 x 180
+ 78 x 92
Se s. 9–12
7 519,-
6 981,-
8 231,-
3 538,-
PK06
94 x 118
+ 94 x 92
Se s. 9–12
9 075,-
8 425,-
7 263,-
3 481,-
PK08
94 x 140
+ 94 x 92
Se s. 9–12
9 075,-
8 425,-
7 369,-
3 538,-
PK10
94 x 160
+ 94 x 92
Se s. 9–12
9 075,-
8 425,-
7 506,-
3 575,-
SK06
114 x 118
+ 114 x 92
Se s. 9–12
9 563,-
8 875,-
7 388,-
3 531,-
SK08
114 x 140
+ 114 x 92
Se s. 9–12
9 563,-
8 875,-
7 525,-
3 594,-
SK10
114 x 160
+ 114 x 92
Se s. 9–12
9 563,-
8 875,-
7 650,-
3 638,-
Leveringstid
1 uke
Takvinkel: 15–55°
19
Vi anbefaler topphengslede takvinduer
til løsninger med fast underelement.
PRISLISTE
Løsning med 100 mm karmavstand – 2 sett
Velg vinduer som på foregående side.
Løsningen kan også leveres med hjelpesperre,
18 mm eller 100 mm, se side 15. Leveringstid
og pris på systempakkene blir da endret.
Tvillingmonterte takvinduer over faste
underelementer
Systempakke 1
Systempakke 2
Inndekning, undertaks- og isolasjonskrave. LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
Inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave.
BBX 0000 = dampsperre
Pris
Pris
Begge typer
Begge typer
13 900,-
6 638,-
14 088,-
6 725,-
14 400,-
6 838,-
14 750,-
7 038,-
16 463,-
7 075,-
14 525,-
6 963,-
14 738,-
7 075,-
15 013,-
7 150,-
14 775,-
7 063,-
15 050,-
7 188,-
15 300,-
7 275,-
Løsning med 100 mm karmavstand
– 3 sett
Pris på forespørsel.
1 uke
20
PRISLISTE
VELUX
20
Komplette løsninger
med tak- og fasadevinduer
b
Vi anbefaler topphengslede takvinduer til løsninger med fasadeelement.
VFE fasadeelement – innadslående, bunnhengslet med håndtak i overkant.
a
For å tilstrebe fritt vannavløp i overgangen tak/fasade vinterstid, anbefales
selvregulerende varmekabler. Ref. Byggforskserien 525.777.
H: Høyden på fasadevinduet
(a) legges til høyden på
takvinduet (b) (utv. karmmål).
Husk å angi ”takvindu over fasadeelement”
(enkel eller tvilling, 18 mm eller 100 mm) i bestillingen.
Velg ett takvindu + ett fasadeelement
(For tvilling, velg to av hver)
Fasadeelementer
Takvindu
Velg
vindu fra
sidene
9–12
H: 60 cm
(31)
H: 95 cm
(35)
H: 115 cm
(36)
H: 137 cm
(38)
Hvitmalt
furu
Hvitmalt
furu
Hvitmalt
furu
Hvitmalt
furu
Valgfri type
VFE 2066
VFE 2066
VFE 2066
VFE 2066
Bunnhengslet
Bunnhengslet
Bunnhengslet
Bunnhengslet
7 950,-
8 713,-
9 056,-
9 475,-
*
*
9 056,-
9 475,-
*
*
9 056,-
9 475,-
*
*
9 056,-
9 475,-
*
*
9 056,-
9 475,-
*
*
10 069,-
10 494,-
*
*
10 069,-
10 494,-
*
*
10 069,-
10 494,-
*
*
10 413,-
10 831,-
*
*
10 413,-
10 831,-
*
*
10 413,-
10 831,-
*
*
3 uker
3 uker
Størrelseskode
utv. karmmål
MK04
78 x 98
MK06
78 x 118
MK08
78 x 140
MK10
78 x 160
MK12
78 x 180
PK06
94 x 118
PK08
94 x 140
PK10
94 x 160
SK06
114 x 118
SK08
114 x 140
SK10
114 x 160
Leveringstid
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
Se s. 9–12
1 uke
7 950,-
7 950,-
7 950,-
7 950,-
8 294,-
8 294,-
8 294,-
9 138,-
9 138,-
9 138,-
1 uke
8 713,-
8 713,-
8 713,-
8 713,-
9 731,-
9 731,-
9 731,-
10 244,-
10 244,-
10 244,-
1 uke
Takvinkel: 15–55°
* Spesialvarer kan ikke avbestilles eller returneres.
21
Enkeltstående takvindu over fasadevindu
Systempakke 1
Systempakke 2
Inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
Inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
Pris
begge typer
Pris
begge
typer
8 675,-
2 744,-
8 819,-
2 838,-
9 031,-
2 950,-
9 306,-
3 150,-
10 181,-
3 188,-
9 306,-
3 075,-
9 469,-
3 188,-
9 644,-
3 263,-
9 588,-
3 169,-
9 794,-
3 300,-
9 969,-
3 394,-
1 uke
Løsning med 100 mm karmavstand – 2 av hver. Velg
vinduer, som på forige side.
Løsningen kan også leveres med
hjelpesperre 18 mm, se side 15.
Leveringstid og pris på systempakkene blir da endret.
Tvillingmonterte takvinduer
over fasadevinduer
Systempakke 1
Systempakke 2
Inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
Inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
Størrelseskode
utv.
karmmål
Pris
begge typer
Pris
begge type
MK04
17 350,-
5 488,-
17 638,-
5 675,-
18 063,-
5 900,-
18 619,-
6 306,-
20 363,-
6 375,-
18 619,-
6 156,-
18 938,-
6 375,-
19 288,-
6 525,-
19 181,-
6 344,-
19 588,-
6 600,-
19 938,-
6 788,-
78 x 98
MK06
78 x 118
MK08
78 x 140
MK10
78 x 160
MK12
78 x 180
PK06
94 x 118
PK08
94 x 140
PK10
94 x 160
SK06
114 x 118
SK08
114 x 140
SK10
114 x 160
1 uke
22
PRISLISTE
VELUX
22
Takaltan
Hjelpesperre EKY kan benyttes ved
sammenbygging. Se side 15 for pris.
Leveringstid og pris på systempakkene blir da endret.
Husk å angi ”enkel” eller ”tvilling” i bestillingen.
Dobbel takaltan med
100 mm karmavstand
Løsningen kan også leveres med 100 mm
hjelpesperre, se side 15. Pris på
systempakke 1 blir da endret, leveringstid 4 uker.
Takaltan
Størrelseskode
Utv. karmmål
P1 + P2
94 x 252
S1 + S2
114 x 252
Leveringstid
Systempakke 1 Systempakke 2
PRISLISTE
Systempakke 1
Systempakke 2
Hvitmalt furu
Inndekn. undertaksog isolasjonskrave.
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse,
dampsperre
Inndekning,
undertaks- og
isolasjonskrave
BBX 0000 =
dampsperre
Hvitmalt furu
2 stk. av hver
Inndekning, undertaksog isolasjonskrave.
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse,
dampsperre
Inndekning,
undertaks- og
isolasjonskrave
BBX 0000 =
dampsperre
GDL 2066
Pris
begge typer
Pris
begge typer
GDL 2066
Prisen er for 2
av hver
Pris
begge typer
Pris
begge typer
53 925,-
15 013,-
7 150,-
60 475,-
15 306,-
7 281,-
P1/S1 + P2/S2
Øvre + nedre del
Størrelseskode
Utv. karmmål
26 963,-
7 481,-
3 550,-
30 238,-
7 606,-
3 594,-
1 uke
P1 + P2
94 x 252
S1 + S2
114 x 252
Leveringstid
Takvinkel: 35–53°
23
Takaltan
P1/S1 + P2/S2
Øvre + nedre del
1 uke
Takvinkel: 35–53°
Takterrasse
Underelement til GEL takterrasse kan leveres i tre varianter:
VEA – høyrehengslet (sett fra innsiden), utadslående VEB – venstrehengslet (sett fra innsiden), utadslående
VEC – fast Takterrasse
Systempakke 1
Systempakke 2
Hvitmalt furu
Inndekn. undertaksog isolasjonskrave.
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse,
dampsperre
Inndekning,
undertaks- og
isolasjonskrave
BBX 0000 =
dampsperre
Pris
begge typer
Pris
begge typer
14 206,-
4 669,-
Overelement
Underelement.
Velg en av de
nedenstående
Størrelseskode
Utv. karmmål
GEL 2065G
VEA/VEB/VEC
GEL
14 475,-
78 X 140
VEA
11 869,-
78 X 109
VEB
11 869,-
78 X 109
VEC
10 706,-
78 X 109
Leveringstid
1 uke
1 uke
Takvinkel: 35–53°
Dobbel takterrasse m/18 mm karmavstand
Takterrasse
Hvitmalt furu
Overelement
Prisen er
for 2 stk
Underelement
Velg 2 av de
nedenstående
Størrelseskode
Utv. karmmål
GEL 2065G
VEA/VEB/VEC
GEL
28 950,-
Systempakke 1
Systempakke 2
Inndekn. undertaksog isolasjonskrave.
LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, 18 mm
hjelpesperre +
dampsperrekrave +
rekkverksfundament
Inndekning,
undertaks- og
isolasjonskrave
BBX 0000
= dampsperre
18 mm hjelpesperre +
rekkverksfundament
Pris
begge typer
Pris
begge typer
25 200,-
78 X 140
VEA
11 869,-
78 X 109
VEB
11 869,-
78 X 109
VEC
10 706,-
78 X 109
Leveringstid
1 uke
1 uke
Takvinkel: 35–53°
24
PRISLISTE
12 094,-
For å tilstrebe fritt vannavløp
i overgangen tak/fasade
vinterstid, anbefales selvregulerende varmekabler.
Ref. byggforskserien 525.777.
Ved spørsmål vedrørende
monteringsprinsipp,
kontakt VELUX Norge AS.
Av hensyn til stabiliteten må
det kun benyttes ett åpningsbart
underelement (VEA/VEB) til
hver sammenbygging.
Klassiske takvinduer
Beregnet for uisolerte rom.
Vinduene har integrert inndekning
Størrelse
54 x 76
Topphengslet
Sidehengslet
Sidehengslet
Utforinger inkl.
dampsperre
Topphengslet
Sort
polyuretan
Sort
polyuretan
Sort
polyuretan
Hvit
125–300 mm
GVO
GVK
GVT
LST
U-verdi 3,1
U-verdi 3,0
U-verdi 3,1
Til GVT
Størrelse
4 406,-
49,5 x 80
54 x 83
3 975,-
3 950,1 uke
Leveringstid
1 uke
1 uke
1 uke
Takvinkel
20–60°
20–65°
20–65°°
Blendingsgardin
Takstein
Skifer
Hvitmalt
sink
Sink
Sink
Hvit
GVR
SD3W2
SD3L3
DLO
U-verdi 1,8
49,5 x 55
3 525,-
46 x 61
Inndekning
Til GVR
10 863,-
3 188,-
3 188,-
931,-
11 238,-
3 669,-
3 669,-
931,-
1 uke
30-55°
Håndverkerutgang
Sidehengslede
takvinduer
Systempakke 1
Systempakke 2
Vedlikeholdsfritt, hvit
Hvitmalt
furu
EDW/EDL 2000 = inndekn. undertaks- og
isolasjonskrave. LSC = foring inntil
40 cm taktykkelse, dampsperre
EDW/EDL 2000 = inndekning,
undertaks- og isolasjonskrave
BBX 0000 = dampsperre
GXU 0066
GXL 2066
Pris
Pris
Størrelseskode
Utv. karmmål
U-verdi 1,0
U-verdi 1,0
Bølget/flatt
takmateriale
Bølget/flatt
takmateriale
CK06
9 619,-
3 894,-
1 800,-
4 013,-
1 869,-
55 x 118
FK06
10 050,-
8 230,-
1 uke
3 uker
66 x 118
Leveringstid
Takvinkel: 15–85°
25
PRISLISTE
Lystunnel
Beskrivelse
Til bølgeformede
takmaterialer
Til flate
takmaterialer
Til flate
tak
Isolasjonssett
bedre
U-verdi
Forhøyningskarm
62 cm
forlengerør
til lystunnel
124 cm
forlengerør
til lystunnel
Lyskit
(Inkl. 4w LED
pære)*
Undertakskrave
Type
TWRB
TLRB
TCR
ZTB
ZCE 0K14 0015
ZTR
ZTR
ZTL
BFX OK14
0K14
5 006,-
5 006,-
6 456,-
619,-
2 325,-
813,-
1 388,-
869,-
394,-
Leveringstid
Takvinkel
1 uke
15°–60°
15°–60°
0°–15°
TWR og TLR: BInkl. integrert inndekning. Røret består av 2 vinkeldeler og et teleskoprør. Total lengde 90–170 cm
TCR: Røret er inntil 170 cm langt. Diameter lystunnel: 35 cm
ZTL: *Ved utskifting benytt CE-merket LED-pære, maks 4w.
Røykventilasjon
For å tilstrebe fritt vannavløp når vinddeflektor monteres, skal også selvregulerende varmekabler installeres. Ved sammenbygging av flere takvinduer som brannventilasjon ved siden av
hverandre, må karmavstanden være minimum 180 mm når vinddeflektor KFD benyttes. Ved
sammenbygging over hverandre må karmavstanden være 250 mm.
Velg systempakke på side 10.
Vindu
Vedlikeholdsfritt hvitt
Størrelseskode Aerodynamisk GGU 006640
Utv. karmmål åpningsareal
MK04
78 x 98
0,33
MK06
78 x 118
0,43
MK08
78 x 140
0,55
SK06
114 x 118
0,55
SK08
114 x 140
0,70
UK04
134 x 98
0,51
UK08
134 x 140
0,73
Leveringstid
Takvinkel: 15–60°
26
PRISLISTE
Deflektor
Vinddeflektor
Styresystem
Inneholder:
Kontrollenhet,
røyksensor og
brannknapp
Kontrollenheter
Inneholder
kun
kontrollenhet
Inneholder
kun
kontrollenhet
Inntil
4 vinduer
Inntil
8 vinduer
Betjening
Sensorer
Brannknapp
Tastatur
Røyksensor
Regnsensor
KFD
KFX 210
Inntil 4
takvinduer
KFC 210
KFC 220
KFK 100
KFK 200
KFA 100
KLA 200
9 538,-
4 188,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
10 038,-
4 275,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
10 475,-
4 538,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
11 481,-
4 406,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
12 363,-
4 681,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
11 675,-
4 600,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
13 369,-
4 781,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
1 uke
1 uke
1 uke
1 uke
2 uker
Les mer om vinduer benyttet som røykventilasjon på velux.no.
1 uke
1 uke
Vinduer
for flate tak
Plant glass
5–15°
Kuppel
0–15°
VELUX INTEGRA®
automatisk vindu for flate tak
er fjernstyrt og kan åpnes for
ventilasjon. Regnsensoren lukker
kuppelen automatisk hvis det
begynner å regne.
Fast vindu for flate tak slipper
inn lyset
Sidehengslet håndverkerutgang
gir mulighet for vedlikehold og tilsyn
på taket. Manuell.
U-verdi
1,4 W/m²K
Utregnet etter
vindusmetoden*
Fast
INTEGRA®
automatisk
Type
U-verdi
0,72 W/m²K
Utregnet etter
kuppelmetoden**
INTEGRA®
automatisk
Fast
Etter kuppelmetoden (DS EN 1873)**
Håndverker- Dampsperreutgang
krave
Plan
Plan
Kuppel
Kuppel
Kuppel
CVP/ISD
CFP/ISD
CVP/ISD
CFP/ISD
CXP/ISD**
Solcelle
screen
ZCE 1015
FSK**
FMG*
MSG***
15 cm
+ 15 cm
Hvit, sort
Hvit, beige,
sort
Hvit
331,-
2 731,-
2 731,-
3 269,-
3 269,-
3 594,-
6 519,-
331,-
2 888,-
2 888,-
3 338,-
3 338,-
3 669,-
11 375,-
7 000,-
331,-
2 919,-
2 919,-
3 406,-
3 406,-
3 750,-
9 581,-
12 113,-
7 738,-
331,-
3 044,-
3 044,-
3 481,-
3 481,-
3 825,-
15 669,-
11 294,-
13 425,-
9 050,-
14 256,-
331,-
3 169,-
3 169,-
3 619,-
3 619,-
3 981,-
0,69
14 969,-
10 594,-
12 925,-
8 550,-
13 556,-
331,-
3 138,-
3 138,-
3 550,-
3 550,-
3 906,-
100 x 150
1,11
18 800,-
14 425,-
15 738,-
11 363,-
331,-
3 638,-
3 638,-
3 763,-
3 763,-
4 138,-
120 x 120
1,07
18 625,-
14 250,-
15 563,-
11 188,-
331,-
3 513,-
3 513,-
3 694,-
3 694,-
4 063,-
150 x 150
1,78
19 719,-
15 344,-
331,-
4 269,-
4 269,-
4 438,-
Lysmål
60 x 60
0,18
11 700,-
7 325,-
10 313,-
5 938,-
60 x 90
0,31
12 425,-
8 050,-
10 894,-
80 x 80
0,40
13 031,-
8 656,-
90 x 90
0,54
13 956,-
90 x 120
0,76
100 x 100
Inkl. klemlister ZZZ 210
Leveringstid
Takvinkel
PRISLISTE
BBX 0000C
Forhøynings- Forhøynings- Solcelle
Elektrisk
karm 15 cm karm til ZCE plisségardin, plisségardin
dobbel duk
ZCE 0015
Str. (bxh cm)
(Usparingsmål)
27
U-verdi beregnet etter vindusmetoden (DS EN 12567-2)*
Referansestørrelse for kuppel = 120 x 120 cm
* FMG må tilkobles CVP eller et styresystem.
Kan ikke monteres på røykventilasjon og håndverkerutgang.
** Kan ikke monteres på røykventilasjon.
*** Kan ikke monteres på håndverkerutgang og vinduer med plant glass.
17 294,-
1 uke
5°–15°
0°–15°
1–2 uker
Røykventilasjon
til flate tak
Kuppel
Styresystem
Med røykventilasjon
Inneholder:
Kontrollenhet,
røyksensor og
brannknapp
Inneholder kun
kontrollenhet
Inneholder kun
kontrollenhet
U-verdi 2,7
For 1 kuppel
For 1 kuppel
For 2 kupler
Størrelse
Utv. karmmål
CSP/ISD
Inkl. klemlister ZZZ 210
KFX 210
KFC 210
100 x 100
23 550,-
10 681,-
120 x 120
26 188,-
Leveringstid
Kontrollenheter
Betjening
Sensorer
Brannknapp
Tastatur
Røyksensor
Regnsensor
KFC 220
KFK 100
KFK 200
KFA 100
KLA 200
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
10 681,-
8 256,-
10 681,-
1 213,-
525,-
1 175,-
344,-
1 uke
1 uke
1 uke
1 uke
2 uker
1 uke
1 uke
Takvinkel 0–15°
28
PRISLISTE
VELUX
28
29
PRISLISTE
V-N288 03-2016 © 2016 VELUX GROUP. ® VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA OG io-homecontrol ER REGISTRERTE VAREMERKER BRUKT UNDER LISENS AV VELUX GROUP. ™Pick&Click! ER VAREMERKE BRUKT UNDER LISENS AV VELUX GROUP.
TELL REKLAMEBYRÅ
VELUX Norge AS
Gjerdrumsvei 10D
Postboks 4224 Nydalen
0401 Oslo
Telefon: 22 51 06 00
Telefax: 22 51 06 10
email: [email protected]
www.velux.no

Similar documents