Ændringsforslag Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Comments

Transcription

Ændringsforslag Forslag til lov om indfødsrets meddelelse
Til lovforslag nr. L 109
Folketinget 2015-16
Ændringsforslag stillet den 1. april 2016 uden for betænkningen
Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse
[af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]
Af Lotte Rod (RV) og Jacob Mark (SF):
Underændringsforslag
til ændringsforslag nr. 31
[Opretholdelse af person på lovforslag]
Bemærkninger
Til nr. 52
Ansøgeren foreslås opretholdt på lovforslaget.
52) I ændringsforslag nr. 31 udgår »1041 og«.
AX018539