Hent faktaark om overgangsordning

Comments

Transcription

Hent faktaark om overgangsordning
FAKTAARK
Oversigt over ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 33, stk. 1 og 2, i den nye
aftale om dansk indfødsret af 5. oktober 2015 (cirkulæreskrivelse nr.
10873 af 13. oktober 2015)
Aftalen træder i kraft den 15. oktober 2015 og gælder for behandlingen af alle
ansøgninger om naturalisation uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse. Ansøgere, der fremover optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, skal således som udgangspunkt opfylde de krav, der er beskrevet i de nye
retningslinjer.
Der laves dog samtidig en overgangsordning for to grupper af ansøgere, der
ifølge overgangsbestemmelsen i aftalens § 33, stk. 2, skal behandles efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.
Ikrafttrædelsesbestemmelsen kan illustreres på følgende måde:
CIS nr. 9253 af 6. juni
2013
Alle ansøgninger og
anmodninger om genoptagelse, uanset indgivelsestidspunktet,
som ikke er omfattet af
gruppe 1 eller 2a (jf.
nedenfor)
1) Ansøgninger eller
anmodninger om genoptagelse, der er modtaget i ministeriet inden den 15. august
2014.
2) Ansøgninger eller
anmodninger om genoptagelse, der er modtaget i ministeriet den
15. august 2014 eller
senere, men inden den
15. oktober 2015, som
er færdigbehandlet
med tilkendegivelse
CIS nr. 10873 af 13.
oktober 2015
X
X
19. oktober 2015
om optagelse på et
lovforslag om indfødsrets meddelelse:
a) uden forbehold for
nye retningslinjer.
b) med forbehold for
nye retningslinjer.
X
X

Similar documents