tästä - Viisas Elämä

Comments

Transcription

tästä - Viisas Elämä
Maanantaisin klo 18–20
7.3.
Tara Lange
Äitipeli
Jokainen vaihe lapsen elämässä opettaa meille luonnollisesta tavasta elää ja jokainen lapsi opettaa
äidilleen hänen vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan kehittyä. Millaisia suuria viisauksia nämä fyysisesti
pienet mutta henkisesti suuret opettajamme, lapsemme, meille haluavat opettaa? Mikä on äitiyden
tarkoitus - olla vastuussa, huolehtia ja kasvattaa vai luottaa, kulkea vierellä ja oppia?
14.3.
tri Ilkka ja tri Harri Virolainen
Mielen voima – miten vaikuttaa mielen avulla omaan
terveyteen ja hyvinvointiin
Luennolla käydään läpi mielen voiman vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Ylipainon, kroonisten
kipujen ja sairauksien taustalla on usein tukahdutettuja tunteita ja ajatuksia sekä itseä rajoittavia
uskomuksia. Luennolla käydään läpi kuinka jokainen voi päästä ihannepainoonsa mielen voiman avulla.
Lisäksi luennolla käsitellään mielen voiman vaikutusta terveyteen ja suorituskykyyn. Ihminen voi parantua vakavistakin sairauksista kun hän hyödyntää mielen voimavaroja.
21.3.
Teemu Kassila ja Kalervo Koskela
Ihme alkaa nyt
Päihdeongelmista toipuminen on suhteellisesti hiipunut samaan aikaan, kun ammattilaisuus on yhä
enemmän teoretisoitumassa, teknistymässä ja medikalisoitumassa. Milloin olemme kadottaneet
kosketuksen toipumiseen ja tyytyneet pelkkään haittojen ehkäisyyn ja asiakkaiden puolitiehen jättämiseen?
4.4.
Leena Pennanen
Viisas Elämä -klubilla mindfulnessista kertoo Suomen mindfulness-pioneeri Leena Pennanen.
11.4.
Klaus Rahikainen
Kuka minä olen? eli Miten yksi kysymys voi sulattaa sielusi tuskan?
Alussa oli ilo eli koko mahdollinen kaikkeus. Kaikkeuden ensimmäinen kysymys ”Kuka minä olen?” lähetti
meidät kaikki luovina spiraaleina kaikkiin mahdollisiin avaruuden suuntiin tekemään Kaikkeuden loputtomia mahdollisuuksia näkyviksi ja koettaviksi. Sinä ja minä, meidän koko elämämme, on yksi ainutlaatuinen vastaus Kaikkeuden kysymykseen ensimmäiseen ja ainoaan kysymykseen: Kuka minä olen?
18.4.
Sari Laine ja Katja Frange
Intuitiolla ja tunteella – Sisäisen viisauden parantava vaikutus
Mielen harjoittaminen on ratkaisu moniin haasteisiimme. Miten se vaikuttaa hormoneihimme ja
hermostoomme? Miten mielen harjoittaminen vaikuttaa tunnetiloihimme, ajatuskierteisiimme ja ihmissuhteisiimme? Se on ainoa varma keino saada elämäntapamuutoksista pysyviä.
25.4.
Janna Satri ja Marja Leena Viitana
Ihmisen herkkyys ja sanaton tietoisuus
Ihmisen herkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka muuttuu ja saa erilaisia muotoja ihmisestä ja
elämänvaiheesta riippuen. Rajaviiva herkästä ”normaaliin” on liukuva. Liukuvia ovat myös ihmisen tietoisuuden rajapinnat – osa näkyvillä ja osa näkymättömissä, Sanattoman maastossa. Kirjailijat Janna Satri ja
Marja Leena Viitana (aik. Toukonen) keskustelevat näistä ikäkaudet ylittävistä teemoista Viisas Elämä
-klubilla kutsuen läsnäolijat mukaan yhteisiin pohdintoihin ja oivalluksiin.
2.5.
Anne Lindholm-Kärki ja Kirsi Virkkunen
Unet ja tietoisuuskirjoittaminen – Urbaanin mystikon
henkinen vaellus
Tietoisuuskirjoittaminen on sisäisen viisauden ja oman totuuden kuuntelemista kirjoittaen. Se on hiljentymistä ja kulkemista läpi mielen hälyn kohti syvempiä tasoja itsessä. Se on tilan antamista sekä sisäiselle
että kollektiiviselle kätketylle tiedolle, joka pysyy arjen kiireessä meiltä piilossa.
9.5.
Mitra Vasara ja Annamari Ylianttila
Voimaa ja luovuutta äitiyteen
Kirjailijat Mitra Vasara ja Annamari Ylianttila keskustelevat haastattelijan johdolla siitä, miten pitää yllä
omaa voimaansa, naiseuttansa ja luovuuttansa äitiyden kiireiden keskellä. Iltaan kuuluu myös luovuuteen
ja omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen johdatteleva kirjoitusharjoitus sekä lyhyt, selkeyttävä läsnäolo
harjoitus.
Maanantaisin klo 18–20
16.5.
Elviira Krebber
Parantava gluteeniton ja sokeriton ketogeeninen ruokavalio
Viisas elämä -klubin luennolla käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
• Mitä on gluteeniton ja sokeriton ketogeeninen ruokavalio?
• Miten ketogeeninen ruokavalio poikkeaa muista ruokavalioista?
• Miksi ketogeeninen ruokavalio auttaa monen sairauden hoidossa?
• Esimerkkejä ketogeenisen ruokavalion avulla eri sairauksista parantuneista ihmisistä
• Viljojen vaaroista
• Miksi ruokateollisuus tekee keliaakikoista diabeetikoita?
• Miksi virallisista ruokasuosituksista on enemmän haittaa kuin hyötyä?
23.5.
Jeremy Qvick
Tietoisuus elämäni vapauttajana
Millaisia mahdollisuuksia ihmisellä on oppia ymmärtämään omaa mieltään? Olenko minä se, joka
ajattelee, tuntee ja tahtoo, vai olenko vain mieltäni totteleva olento vailla mahdollisuutta ymmärtää
itseäni ja psyykettäni? Nämä kysymykset voivat avata meille mahdollisuuden tutustua mieleemme, sen
toimintaan ja siihen kuka olemme.
30.5.
Seppo Malinen
Anteeksiannon parantava vaikutus
Tilaisuudessa käydään läpi Ehdottoman anteeksiannon (Radical Forgiveness) perusperiaatteet. Pääpaino
on kuitenkin omakohtaisessa anteeksiannon kokemisessa, johon amerikkalaisen kirjailijan ja kouluttajan
Colin Tippingin kehittämä anteeksiantoseremonia antaa hyvän mahdollisuuden.
Klubi-illat järjestetään Viisas Elämä Oy:n (entinen Basam Books) tiloissa: Hämeentie 155 A 6, Helsinki.
Pääset paikalle helposti Helsingin keskustasta busseilla 68, 71 ja 71V sekä Hakaniemestä bussilla 74. Jää
pois Annalantien pysäkillä ja kävele noin sata metriä takaisin keskustaan päin. Kustantamomme sijaitsee
Siwan yläkerrassa, sisäänkäynti sisäpihan puolelta A-rapusta.
www.viisaselama.fi • www.basambooks.fi
www.facebook.com/viisaselama

Similar documents