Produktblad Elit Xceed Utåtgående

Comments

Transcription

Produktblad Elit Xceed Utåtgående
Vridfönster
Insida
Utsida, vädringsläge
CE-märkning
Denna produkt är CE-märkt, läs ITT-rapport för ytterligare
information, se www.elitfonster.se.
Glasningsutförande
P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas
varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena
luftspalten fylld med Argon.
Utsida
StormTite™ försegling mot vind och fukt
StormTite™ extra tätningslist placeras i mellanrummet
mellan karm och båge.
Fakta
Produkttyp
Utåtgående Vridfönster.
Produktfamilj
Elit xceed utåtgående.
Miljö
Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet
ISO 14001.
Modellbeteckning Vridfönster xceed utåtgående AFH.
Öppningsbarhet
Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning,
gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden.
Material
Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.
Ytbeläggning
För in- och utvändig ytbeläggning, se separat kulörguide.
Hängningsbeslag
Vridbeslag i gulkromaterat stål. Beslaget är utvändigt klätt
med aluminiumprofil i samma kulör som övrig aluminiumbeklädnad.
Impregnering
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna.
Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm
i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett gott skydd mot
röta vilket möjliggör långtgående rötskydds-garantier.
Standardhandtag Hoppe London, aluminium silver (F1),
levereras monterat.
Glas
3-glas isolerruta monterad med säkerhetsinfästning.
Öppningsspärr/vädring
Fast öppningsspärr/vädringsläge med öppning 100 mm där
bågen spärras automatiskt när fönstret öppnas. För att öppna
mer än 100 mm måste beslaget frikopplas. Funktionen återtas när fönstret stängs. Uppfyller kraven på utfallsskydd, max
tillåten öppning är 100 mm.
U-värde
1,2 W/m2 °K, ned till 0,8 beroende på val av prestandapaket.
Modulbredd
min
max
4M
20 M
Modulhöjd
min
max
4 M
16 M
Karmdjup
115 mm.
Glasdagmått
Se måttsatt ritning på elitfonster.se.
Trädetaljer
Svensk furu
P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.
Stängningsbeslag
Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.
Paket (se sid 2)
ENERGY
EXCELLENT
PROTECT
Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde
Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.
Ljudvärde
Rw+Ctr (dB) Rw+Ctr (dB)
U-värde 0,9
U-värde 1,0
U-värde 1,2
Lt-värde (%) G-värde (%)
Lt-värde (%) G-värde (%)
Lt-värde (%) G-värde (%)
Rw (dB)
Rw+C (dB)
34
33
29
29
71
50
71
50
73
57
39
38
35
34
70
48
70
48
72
54
41
40
37
36
69
45
69
45
71
53
50-3150
Forts >>
1 (2)
Öppet fönster, 90° öppningsvinkel:
Ett fönsters fria öppningsmått bör enligt BBR19 vara minst
0,50 m på bredden och minst 0,60 m
på höjden, dock bör summan av bredd
och höjd vara minst 1,50 m.
För Elitfönsters vridfönster innebär
detta att minsta modulhöjd som klarar angivna krav är 14 M och minsta
modulbredd blir då 11 M. (Uträkning
breddmått: Total karmytterbredd - 107
mm = fritt öppningsmått).
Tillbehör
Elitfönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina
fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta
satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet finns också persienner, plisségardiner, lamellgardiner,
rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.
2014-09
Fakta forts.
För ritningar i pdf- och Cadformat (dwg/dxf) se:
www.elitfonster.se.
Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.
Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd
och höjd (dvs 10 mm runt om).
Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480
mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna
anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.
Flerluft
Vårt vridfönster går att få i både 2- och 3-luft.
Prestandapaket
Uppgradera Elit xceed med något av följande prestandapaket
EXCELLENT
• Låg energikostnad med U-värde 0,9 (0,8 för
EXCELLENT
fast karm).
• Ljus och solvärme reducering med solskyddsglas Lt- G-värde 61/37.
• Upplev fördelarna med självrengörande glas.
• Speciellt designat handtag Pure.
• För enkel manövrering utrustas fönsterpardörrar med
dubbla invändiga handtag.
• Fönsterdörr med fyllning nedtill så är denna förstärkt mot
inbrott.
• Självklart ingår Elit xceeds utvändiga standardkulörer.
ENERGY
• Optimerad energikostnad tack vare
ENERGY
vårt låga U-värde 0,8 (0,7 för fast
karm).
• Isolerglas med distanslister av högisolerande material samt ädelgas krypton.
• Speciellt designat handtag - Pure.
• För enkel manövrering utrustas fönsterpardörrar med
dubbla invändiga handtag.
• Fönsterdörrar med fyllning nedtill är förstärkta mot
inbrott.
• Självklart ingår Elit xceeds utvändiga standardkulörer.
Säkerhetspaket
PROTECT
Styrkan i Protect RC2 syns inte på utsidan.
•
•
PROTECT
Förstärkningar och extra skyddsplåtar på känsliga ställen i kombination med starka beslag
och infästningar – detta är lösningen för dig som ställer höga
krav på säkerheten.
Som extra skydd levereras låsbart handtag Hoppe London
(BPK30) med tillhörande cylinder till fönster. Fönsterdörrar
utrustas med beslag förberett för cylinder (BPK4) vilket gör
det möjligt att kombinera med husets övriga låssystem.
•
•
Förstärkt glasningsmetod.
Glasas med glas som uppfyller P4A, vilket innebär ett
10 mm tjockt laminerat glas.
1.
Förstärkt bågunderstycke och spanjolett
2.
Härdat toppbeslag
3.
Förstärkt glidskena
4.
Förstärkt glasningsmetod, glasas med glas som
uppfyller P4A, vilket innebär ett 10 mm tjockt
laminerat glas.
5.
Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30)
6.
Förstärkt infästning av slutbleck
2
3
5
1
4
6
Elitfönster AB, Box 153, 574 22 Vetlanda, Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01
Elitfönster AB, 360 73 Lenhovda, Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01
[email protected], www.elitfonster.se
hsreklam.se
PROTECT - Förstärkningar
2 (2)