Deltagerliste - Norges Interne Revisorers Forening

Comments

Transcription

Deltagerliste - Norges Interne Revisorers Forening
Deltakerliste: Årskonferansen 30. - 31. mai 2016, Fornebu
Virksomhet
Agder Energi AS
Agder Energi AS
Aibel AS
Akershus fylkeskommune
Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
AS Vinmonopolet
Avinor AS
Avinor AS
BDO AS
BDO AS
BDO AS
BDO AS
BDO AS
BDO AS
BDO AS
BDO AS
Bærum kommune
Cermaq Group AS
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Deloitte AS
Deloitte AS
Deloitte AS
Deloitte AS
Deloitte AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for økonomistyring
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
DNV GL
Ernst & Young AS
EVRY ASA
Fagforbundet
Forsvaret
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fornavn
Nina I.
Jan
Jan-Rune
Åshild
Anette Karine
Dina
Karl-Helge
Katrine Winther
Haakon
Kristin Tengs
Ingjerd Juel
Tor
Petter
Elisabeth
Even
Anette
Nina Cecilie
Ole Martin
Karl-Ludvig
Stian L.
Øyvind
Morten
Lisa
Siri
Arnstein
Janny Helene
Nina H. R.
Ørjan
Søren
Sonja B.
Erik
Endre
Laila
Karianne Bøe
Kine
Inger Marit
Christine
Simen
Hilde Kringlebotten
Erik
Karin
May-Kirsti
Terje
Cecilie
Even
Leif Erik
Christian
Knut
Eystein
Silje Evjen
Karl
Elisabeth
Unni
Ola
Martin
Tonje
Arne Martin
Marte
Side 1 av 5
Etternavn
Knutsen
Nilsen
Brox
Hortemo
Dehli
Robsrud
Storhaug
Boge
Faanes
Grundy
Ingeborgrud
Sørlie
Kaareng
Aaserud
Chiodera
Aaser-Stene
Johannessen
Kjørstad
Mauland
Pedersen
Sunde
Thuve
Jensen
Opheim
Fjeld
Aasen
Andresen
Antonsen
Garbøl
Nyhus
Andersson
Fosen
Gjerde
Hasle
Kjærnet
Vasseljen
Vik
Brennhovd
Olsen
Pettersen
Styrmoe
Enger
Klepp
Boye
Nilsen
Dahl
Bakken
Blikeng
Bonnevie-Svendsen
Hansen
Kleive
Riksfjord
Rognlien
Saxvik
Schanche
Thoresen
Torgersen
Vestengen
Spor
1A 2A 1B
x x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
2B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ajour per 27. mai 2016
Deltakerliste: Årskonferansen 30. - 31. mai 2016, Fornebu
Virksomhet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsmateriell
Forsvarssjefens internrevisjon
Forsvarssjefens internrevisjon
Forsvarsstaben
Forsvarsstaben
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Havforskningsinstituttet
Helfo
Helgeland Sparebank
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Husqvarna AB
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bergen
If Skadeforsikring
If Skadeforsikring
IIA Sweden
IIA Sweden
IIA Sweden
Jæren Sparebank
Klima- og miljødepartementet
Kommunal Landspensjonskasse
Kongsberg Gruppen ASA
Kongsberg Gruppen ASA
KPMG AS
KPMG AS
Multiconsult
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NAV Kontroll
NBIM
Nets Branch Norway
Nord Universitet
Nordea Bank AB
Nordea Bank Norge ASA
Nordea Bank Norge ASA
Nordea Bank Norge ASA
Nordea Bank Norge ASA
Nordea Bank Norge ASA
Norges Bank
Norges Bank
Norges Bank
Norges Bank
Norges Bank
Norges Bank
Norges Bank
Fornavn
Sidsel
Frank
Ole Kjetil
Sissel Mellgren
Randi B.
Morten
Izabella
Anne
Beate Løken
Rolf
Hege Knoph
Bjørn Ole
Tor
Hans Petter
Tove
Tove Marie
Sissel
Liv
Anders Ledsaak
Anders
Bård
Haakon
Janicke
Maria
Trude
Nina
Kristine
Runar
Kenneth
Ann-Katrin
Linnea
Linda
Magne
Einar
Runar
Håkon
Lene
Anton
Helge
Janne Britt
Guro Hortemo
Connie
Kirsten
Vidar
Cathrine Vasset
Rune
Odd Anders
Elisabeth
Alexander
Gjertrud
Frode
Randi
Trond Erik
Lene Eia
Renate
Mads
Ragnhild L.
Ingunn
Side 2 av 5
Etternavn
Vikan
Alvern
Aasen
Mangersnes
Hardy
Wike
Salicath
Skarstein
Setnes
Einum
Antonsen
Kristiansen
Solbjørg
Eide
Farstad
Kolbeinsen
Korshavn
Lüdemann
Nordlund
Tømmerås
Humberset
Totland
Getz
Thalmann
Engebretsen
Mønstre
Tangen
Pettersen
Årdalen
Harringer
Lindkvist
Lundin
Stangeland
Døssland
Dybvik
Lindteigen
Svenne
Arnesen
Brynestad
Saltkjel
Odden
Alvheim
Steinberg
Myhre
Rasmussen
Johannessen
Borgen
Danbolt
Koss
Orre
Øverli
Almås
Bergersen
Bollestad
Haugen
Kristensen
Solberg
Valvatne
Spor
1A 2A 1B 2B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ajour per 27. mai 2016
Deltakerliste: Årskonferansen 30. - 31. mai 2016, Fornebu
Virksomhet
Norges Bank
Norges Bank - NBIM
Norges forskningsråd
Norges forskningsråd
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Interne Revisorers Forening
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro ASA
Norsk Hydro ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Orkla ASA
Orkla ASA
Oslo Børs ASA
Oslo kommune, Byrådslederens kontor
Oslo kommune, Byrådslederens kontor
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Pasientreiser ANS
Petroleum Geo-Services ASA
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
PwC AS
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Sapa as
Sapa as
Sapa as
Sapa as
Sapa as
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skattedirektoratet
Skattedirektoratet
Fornavn
Tom-Aksel
Mohamed
Heidi
Trine
Ellen
Svein
Hilde
Liss
Per Anders
Anders
Siv
Gunvor Eikeland
Nikita
Hege
Reidar
Ellen Cecilie
Heidi Garberg
Murad
Gunn Heidi
Kari Årdal
Eirik Degerstrøm
Alf Olav
Silke
Marianne
Per Christer Nielsen
Jacob
Henrik
Frode
Jonas
Petra
Eli
Torun
Lars G.
Ryno
Aina Helena
Kari
Gunnar
Tove Bjørg
Beate Seim
Susanne
Tore
Anne Karin
Mette Rolén
Siri
Jørn
Linda Løberg
Umair Asim
Jarle
Geir Håkon
Helge
Olav
Liv
Mette S.
Øyvind Johan
Arooj
Henning Andre
Trine
Hans Oskar
Side 3 av 5
Etternavn
Wassvik
Abou Alam
Eriksen
Tengbom
Brataas
Stabekk
Tanggaard
Vallestrand
Bugge
Falstad
Hove
Hass
Khanevski
Wiker
Døli
Braathen
Hallanger
Ahmad
Wallenius
Bjercke
Hagen
Uldal
Fennefoss
Brusdal
Dale
Falck
Flygind
Gabrielsen
Gaudernack
Liset
Moe-Helgesen
Rognes
Røe
Andersen
Garathun
Haugen
Jacobsen
Martinsen
Midtlien
Munkebye
Nilsen
Nordlie
Offstad
Paulsrud
Simensen
Økseter
Chaudhary
Askevold
Kildal
Rosenberg
Træland
Tvenge
Fasting
Olsen
Dar
Nilsen
Dahlen
Hansen
Spor
1A 2A 1B 2B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ajour per 27. mai 2016
Deltakerliste: Årskonferansen 30. - 31. mai 2016, Fornebu
Virksomhet
Skattedirektoratet
Skattedirektoratet
Skattedirektoratet
Skattedirektoratet
SpareBank 1 Gruppen AS
Sparebank 1 SMN
Sparebanken Hedmark
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør
Statkraft
Statkraft
Statkraft
Statnett SF
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Sykehuset Innlandet
TeamMate, PwC
TeamMate, Wolters Kluwer
TeamMate, Wolters Kluwer
Telenor ASA
Telenor ASA
Tolldirektoratet
Tolldirektoratet
Tolldirektoratet
Transcendent Group
Trond Brevik Rådgivningstjenester AS
Tryg Forsikring
Tryg Forsikring
Tryg Forsikring
Trygve Sørlie Services EPF
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Fornavn
Marius Lorang
Turid
Marie Lillestøl
Teis
Alija
Katharina
Werner
Atle
Vidar
Petter-Christian
Ingvild Rånes
Mariann
Sverre
Helge
Roar
Randi
Geir
Stig
Olav
Astrid
Ketil
Andra Maria
Erik
Siw-Hilde
René
Claudio
Urban
Nattha
Martha
Geir Tore
Jørn Olav
Rune
Lars Reidar
Trond
Silje Lunde
Jens
Jens
Trygve
Annette
Morten
Cecilie
Turid Adamsen
Rolf
Einar
Stein Martinsen
Espen
Jan Wilhelm
Solbjørg
Side 4 av 5
Etternavn
Johannessen
Landaas
Melaa
Stokka
Losic
Erlandsen
Bosaaen
Søreide
Hansen
Lange
Sjølie
Tronsrud
Bjertnes
Aam
Frøystad
Grung-Olsen
Lillegraven
Meling
Skotheim
Solli
Taxt
Vasilescu
Vatn
Holmen
Søeborg
De Los Rios
Gronborg
Saiyakit
Takvam
Gudbrandsen
Nyhus
Tokle
Vold-Andersen
Brevik
Engedal
Galsgaard
Pettersen
Sørlie
Sundsdal
Opsal
Thorberg
Husvæg
Jegervatn
Fotland
Wik
Anderssen
Kavli
Lie
Spor
1A 2A 1B 2B
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ajour per 27. mai 2016
Deltakerliste: Årskonferansen 30. - 31. mai 2016, Fornebu
Virksomhet
Fornavn
Etternavn
Spor
1A 2A 1B 2B
Foredragsholdere
Activa Humanistisk Akademi AS
Arbeids- og velferdsdirektoratet
BDO AS
Cramo AS
Dagbladet
DNB Bank ASA
EVRY ASA
Forsvarsdepartementet
Føyen Torkildsen AS
GiEK Kredittforsikring AS
Gjensidige Forsikring
Handelshøyskolen BI
IIA Chairman of the Board
Kleiven Communication Company
Norsk Gjenvinning AS
Oslo kommune, Byrådslederens kontor
Sparebank 1 Gruppen
Statkraft AS
Statoil ASA
Einar
Jørgen
Dagfinn
Bjørn
Kristoffer
Tor
Asta
Linda
Eva
Mai
Martin
Flemming
Larry J.
Kjell-Ola
Erik
Wenche
Elisabeth
Tone
Janne
Side 5 av 5
Øverenget
Bock
Buset
Melheim
Egeberg
Steenfeldt-Foss
Stenhagen
Lillestøl
Jarbekk
Ibsen
Stevens
Ruud
Harrington
Kleiven
Osmundsen
Jensen
Holvik
Skuterud
Austbø
Ajour per 27. mai 2016

Similar documents