Projektipäällikkö LuoLi -hanke - Itä

Comments

Transcription

Projektipäällikkö LuoLi -hanke - Itä
Luonnosta liiketoiminnaksi –hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien ja
Sodankylän kunnan sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteishanke, joka
toteutetaan ajalla 1.8.2016-31.7.2017. Hankkeen tehtävänä on edistää pienten
luonnontuotealan yritysten toimintaa kannattavaksi liiketoiminnaksi ja parantaa
alan kehittymistä lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Pitkän ajan tähtäin
on nostaa Lapin luonnontuotteiden jalostusastetta.
Itä-Lapin kuntayhtymä hakee määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2016 alkaen
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat mm:
- hankkeen käytännön toimenpiteiden organisointi ja toteuttaminen yhteistyössä
valittujen asiantuntijatahojen kanssa
- hankintojen ja ostopalveluiden kilpailuttaminen
- hankkeen markkinointi ja tiedottaminen (ml. some)
- hankkeen raportointi
Edellytämme hakijalta aktiivista työskentelyotetta, tehtävään soveltuvaa
vähintään opintotasoista koulutusta tai työkokemusta alalta. Vuorovaikutus- ja
verkostotyötaidot, alan ja sidosryhmien tuntemus sekä aiempi kokemus
hanketyöstä ovat eduksi tehtävässä.
Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä
noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Työ edellyttää liikkumista
hankealueella. Tehtävä täytetään, mikäli hanke saa rahoituksen.
Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan sähköisesti otsikolla Projektipäällikkö
osoitteeseen [email protected] Hakuaika päättyy 13.6.2016 klo 12.00.
Lisätietoja antaa Kemijärven elinkeinoneuvoja Soile Matero p. 040-838 6049
[email protected] tai kuntayhtymän va. kehittämispäällikkö Sonja
Aatsinki p. 040-354 8370 [email protected]