Fordeling av midler til sosialt entreprenørskap 2016

Comments

Transcription

Fordeling av midler til sosialt entreprenørskap 2016
Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører for 2016
– fordeling av midlene
Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå fordelt midler over ordningen med tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører for 2016.
Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører ble lyst ut med søknadsfrist 2. desember 2015. Vi har mottatt i alt 53 søknader på
totalt 41 millioner kroner. Det er innvilget tilskudd til 28 sosiale entreprenører, hvorav 25 er ordinært tilskudd og 3 er utviklingstilskudd.
Tabellen nedenfor viser hvor mye organisasjonene har fått i friske midler, og hvor mye de har totalt til bruk for 2016 i tilfeller hvor de har fått
godkjent overføring av ubrukte midler fra 2015.
Organisasjon
Type tilskudd
Abildsø gård
Ordinært
Atlas Kompetanse
BUA
Bårstua
Catalysts forening
Utvikling
Ordinært
Ordinært
Ordinært
C-Consulting Lykke Hund
Ordinært
Dagtia
Ordinært
Diamondcare Norge AS
Foreningen Kulturkoblingen
Ordinært
Ordinært
Målgruppe
Barn/unge som står i fare for
å droppe ut av skole/arbeid
Minoritets foreldre med kort
botid og/eller språkbarriere
Barn og unge
Rus/psykisk helse
Unge innvandrere 15-30 år
Mennesker som har falt
utenfor arbeidslivet
Personer med
utviklingshemming
Ungdom 18-35 år m/særlig
fokus på 1. gangs sonende
Ungdom 15-20 år
Poststed
Friske midler
2016
Totalt til bruk
2016
Oslo
350 000
350 000
Oslo
Oslo
Tromsø
Oslo
150 000
800 000
600 000
500 000
150 000
800 000
600 000
500 000
Fornebu
600 000
700 000
Halden
450 000
450 000
Sandefjord
Lismarka
700 000
300 000
700 000
300 000
Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen
Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO
1
Fordeling av midler i 2016 - Kapittel 0621, post 70
Tilskudd til sosialt entreprenørskap
Hopeful
Kimen sosial entreprenør Volda
Ordinært
Utvikling
Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark
Kirkens Bymisjon Bodø
Kirkens Bymisjon Oslo - Lønn som fortjent
Ordinært
Ordinært
Ordinært
Kirkens Bymisjon Rogaland, Ventilene
Kjør for livet
Kompass Invest AS
Medarbeiderne AS
Ordinært
Ordinært
Ordinært
Ordinært
Mikrofinans Norge AS
Ordinært
MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling
Minos AS
Ordinært
Ordinært
Nordmarka Rideskole AS
Pøbelprosjektet
Sosial finansiering
Ordinært
Ordinært
Ordinært
Spesialistbedriften AS
Tordenskiold Helsetjenester AS
Ordinært
Ordinært
Veveriet - NaKuHel Småjobbsentral
Utvikling
Vintage Baby
Totalt
Ordinært
Barn og unge
Flyktninger
Personer med flerkulturell
bakgrunn
Rus/psykisk helse
Rusavhengige
Unge pårørende (barn med
rusavhengige, eller psykisk
syke, foreldre)
Barn og unge
Ungdom 15-19 år
Tidligere rusavhengige
Flyktninger, innvandrere,
unge
Personer med
innvandrerbakgrunn
Unge, psykisk helse m.fl.
Barn og unge med psykiske
lidelser
Unge arbeidssøkere
Innsatte gjengangere
Ungdom med Asperger
syndrom
Unge
Unge med liten/ ingen
tilknytning til arbeidslivet
Kvinner med
minoritetsbakgrunn
Kristiansand
Volda
450 000
150 000
450 000
150 000
Arendal
Bodø
Oslo
800 000
600 000
750 000
800 000
600 000
750 000
Stavanger
Ler
Oslo
Oslo
750 000
650 000
350 000
550 000
750 000
650 000
850 000
550 000
Kolbotn
600 000
720 000
Bergen
Kristiansand
300 000
500 000
350 000
500 000
Oslo
Stavanger
Oslo
600 000
900 000
400 000
600 000
900 000
400 000
1 000 000
250 000
1 500 000
250 000
150 000
150 000
400 000
14 600 000
600 000
16 070 000
Ålesund
Trondheim
Asker
Sandefjord
2

Similar documents