Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk

Comments

Transcription

Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen
www.nla.no
Telefon:
Telefaks:
E-post:
55 54 07 00
55 54 07 01
[email protected]
Org. nr.
995 189 186
Oppstart av masterstudiet i pedagogikk høsten 2016
Velkommen som masterstudent ved NLA Høgskolen!
Vi håper og tror at du vil få et interessant og givende studium!
I dette skrivet får du noen utfyllende opplysninger om forberedelser til og
oppstart av studiet i høst.
Den første undervisningsdagen er torsdag 25.08 kl. 08:30-17:15 i
Auditorium 5 i 3. etasje i Amalie Skrams vei 3, Bergen. Temaene denne
dagen er: "Hva handler P300 om? Om pedagogiske grunnlagsspørsmål og
pedagogisk forsking", og "Pedagogisk forskning i lys av vitenskapsteori" (Se
under-visningsplanen i itslearning). De som ikke har vært studenter ved NLA
i Sandviken tidligere, vil dessuten få tilbud om en kort omvisning i huset.
Undervisningsrommet vi skal bruke i hele høst er Auditorium 5 (unntatt
24.11 og 8.12) og vi møtes jevnlig hver torsdag kl. 08:30-17:15. I uke 39 og
40 er det også satt opp undervisning på lørdag: 1.10. kl. 08:30-14:00, og
8.10. kl. 08:30-11:15.
Informasjon om frister og viktige datoer for 2016/17 som du må forholde
deg til finner du her. For å følge undervisningen må du bruke den digitale
læringsplattformen itslearning. Dersom du ikke kjenner den fra før, kan du
få en kort innføring fredag 19.8 kl. 08:30–09:00 i Auditorium 1, vis a vis
resepsjonen i første etasje.
Amalie Skrams vei 3
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen
www.nla.no
For å få tilgang til itslearning må du førstTelefon:
betale studieavgiftene
(husk KID),
55 54 07 00
Telefaks:
55 54 07 01
semesterregistrere deg og melde deg tilE-post:
undervisning.
Betalingsfristen er 1.
[email protected]
Org.
nr.
995
189
186
september. Ca. tre dager etter innbetaling må du semesterregistrere
deg i
Studentweb, og melde deg til undervisning og vurdering samme sted. Frist
for semesterregistreringer er 15. september. Du trenger imidlertid å betale
og registrere deg tidligst mulig for å få tilgang til itslearning. For informasjon
om pålogging til itslearning og Studentweb, se IT-tjenester på
studentsidene våre. Itslearning vil være tilgjengelig tidligst 2. august.
Vi anbefaler at du tidligst mulig kjøper inn litteraturen til P300 og begynner
å lese den – pensum er krevende og høstsemestret er svært kort og går
fort. Emneplan og pensum for P300 (Høst 2016) finner du her.
Informasjon om pensumlitteratur:
 En foreløpig utgave av undervisningsplanen og et utkast til
pedagogiske tekster ligger på itslearning (130 sider bestemmes i
samråd med studentene). Se i fanen Fag, og emnet P300 Pedagogiske
grunnlagsspørsmål og pedagogisk forskning 16/17
 Kompendiet med artikler til P300 blir gjort tilgjengelig elektronisk i
itslearning.
 NLAs bibliotek i 4. etasje har en del av pensumlitteraturen til utlån, og
her kan du også søke på pensum som er tilgjengelig elektronisk via
databasen EBSCO. Fra 14. til 31. juli er biblioteket i Sandviken stengt.






Ellers i sommer er det åpent fra 08.00-15.00. Studentkortet fungerer
som lånekort.
Tre artikler i pensum er hentet fra artikkelsamlingen Eksistens og
pedagogikk (2015). Vi anbefaler deg å kjøpe boken i stedet for å
kopiere artiklene, da hele boken er pensum senere i masterstudiet.
Kjøp 3. utgave av Pring Philosophy of educational research fra 2015.
Det er viktige endringer / suppleringer i denne utgaven i forhold til
tidligere utgaver.
Kjøp 4. utgave av Nel Noddings Philosophy of education fra 2015 eller
2016. Kapittel 5 er i denne siste utgaven forkortet og forenklet. I
undervisningen vil det bli vist til sidetall i 4. utgave av Noddings.
Creswell Educational research (4. utgave) er publisert i 2012 i USA og i
2013 og 2014 internasjonalt. Sidetallene i pensumlisten viser til den
internasjonale 4. utgaven.
Akademika, bokhandelen i Studentsenteret, Parkveien 1, Bergen, har
en del pensumlitteratur, men kan ikke garantere å ha alt.
Kjøp eventuelt gjennom nettbokhandel, f. eks. Adlibris
Anbefalt forberedelse før 25. august
Vi anbefaler sterkt at du før undervisningen starter har lest minst to av
bøkene i pensum! En viktig og god bok er Gert Biesta (2013). The beautiful
risk of education (148 sider). Vær klar over at det engelske ordet
"education" her brukes annerledes enn det norske "utdanning". Boka
handler om at "education" eller "pedagogikk" – forstått som god praksis og
god teori – er et vakkert vågestykke. En annen, litt enklere bok, er Richard
Pring (2014). Philosophy of educational research (208 sider). Den har fokus
på pedagogisk forskning. Før vi møtes 25.8 bør du også lese artikkelen om
"Pedagogikkbegrepets historie". Se lenke i undervisningsplanen. Du må
regne med å slå opp og lære nye engelske ord, f.eks. via
http://dictionary.cambridge.org/ eller http://www.oxforddictionaries.com/
Via NLAs side for Bibliotekressurser på itslearning kan du få tilgang til
ORDNETT (stor engelsk-norsk ordbok), Routledge Encyclopedia of
Philosophy og artikkeldatabasene EBSCO og Idunn. Det er vist til disse
databasene i pensum for P300.
Studieadministrasjonen i Sandviken
Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag fra kl.08.30 til
15.00. For masterstudentene i pedagogikk er studiekonsulent Sissel
Gerritsen kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål.
Telefon: 55 54 07 48, e-post: [email protected]
Med gode ønsker for høstsemesteret,
Vennlig hilsen
Stein M. Wivestad
Dosent
Tone Sævi
Professor
Sissel Gerritsen
Studiekonsulent

Similar documents