1. år bachelor H16

Comments

Transcription

1. år bachelor H16
Bachelorstudienes 1. år ved Handelshøyskolen BI: Eksamensplan - høsten 2016
Skal du kontinuere/forbedre eksamen, og ikke finner riktig eksamenskode (fem siffer) i tabellen nedenfor:
se oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2016 (publiseres i slutten av august).
Kurskode
BØK 1113
BØK 3422
EMS 3416
7.50 Økonomistyring
7.50 Bedriftsøkonomisk analyse
7.50 Jus og eiendomsmegling
Eksamenskode
BØK11131
BØK34221
EMS34161
ENT 3400
7.50 Introduksjon til entreprenørskap
ENT34001
EXC 2910
EXC 2910
EXC 3410
EXC 3410
EXC 3415
EXC 3442
HIS 3410
HIS 3410
JUR 3420
KLS 3551
MET 1180
MET 1180
MET 2910
MET 2910
MET 2910
MET 2910
MRK 3414
MRK 3433
MRK 3534
MRK 3534
ORG 3402
ECTS Kursnavn
7.50 * Mathematics
7.50 * Mathematics
7.50 The Firm - Introduction Course
7.50 The Firm - Introduction Course
7.50 Marketing Management
7.50 Managerial Accounting
7.50 Bedriften
7.50 Bedriften
7.50 Forretningsjus
7.50 Kulturledelse
7.50 * Matematikk
7.50 * Matematikk
7.50 * Matematikk for økonomer
7.50 * Matematikk for økonomer
7.50 * Matematikk for økonomer
7.50 * Matematikk for økonomer
7.50 Markedsføringsledelse
7.50 Markedskommunikasjon 3.0
7.50 Economic Anthropology
7.50 Economic Anthropology
7.50 Organisasjonsatferd og ledelse
EXC29101
EXC29102
EXC34102
EXC34103
EXC34151
EXC34421
HIS34102
HIS34103
JUR34201
KLS35511
MET11801
MET11802
MET29101
MET29102
MET29103
MET29104
MRK34141
MRK34331
MRK35341
MRK35342
ORG34021
Vurderingsform
Skriftlig eksamen 5 t.
Skriftlig eksamen 5 t.
Skriftlig eksamen 5 t.
Dig. innleveringer**
Klasseaktivitet**
Kontrollprøve
Flervalg 3 t.
Hjemmeeksamen 48 t.
Skriftlig eksamen 1 t.
Prosjektoppgave
Skriftlig eksamen 4 t.
Hjemmeeksamen 48 t.
Skriftlig eksamen 1 t.
Skriftlig eksamen 5 t.
Prosjektoppgave
Kontrollprøve
Flervalg 3 t.
Kontrollprøve
Flervalg 3 t.
Kontrollprøve
Skriftlig eksamen 4 t.
Prosjektoppgave
Skriftlig eksamen 4 t.
Prosjektoppgave
Skriftlig eksamen 4 t.
Skriftlig eksamen 5 t.
Vekting Arbeidskrav
100 %
Ja
100 %
Ja
100 %
Nei
80 %
Nei
20 %
0%
Nei
20 %
Nei
70 %
Ja
30 %
Ja
100 %
Ja
100 %
Ja
70 %
Ja
30 %
Ja
100 %
Nei
100 %
Ja
0%
Nei
30 %
Nei
0%
Nei
20 %
Nei
0%
Nei
80 %
Nei
100 %
Nei
100 %
Nei
40 %
Nei
60 %
Nei
100 %
Ja
Startdato
13.12.2016
13.12.2016
30.11.2016
24.08.2016
30.09.2016
06.12.2016
14.12.2016
12.12.2016
23.08.2016
09.12.2016
14.12.2016
***
25.11.2016
22.08.2016
03.10.2016
07.12.2016
30.09.2016
06.12.2016
17.10.2016
12.12.2016
22.08.2016
25.11.2016
22.08.2016
30.11.2016
20.12.2016
Start
kl.
0900
0900
0900
0900
0900
0900
1200
1500
0900
0900
1200
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
Sluttdato
13.12.2016
13.12.2016
30.11.2016
29.11.2016
14.10.2016
06.12.2016
16.12.2016
12.12.2016
02.12.2016
09.12.2016
16.12.2016
***
25.11.2016
13.12.2016
17.10.2016
07.12.2016
14.10.2016
06.12.2016
31.10.2016
12.12.2016
02.12.2016
25.11.2016
23.11.2016
30.11.2016
20.12.2016
Slutt
kl.
1400
1400
1400
1200
1200
1200
1200
1600
1200
1300
1200
1400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1200
1300
1200
1300
1400
Digital
innlev.?
PRK 3413
7.50 Kommunikasjon
PRK34131
REV 3408
REV34081
SPÅ29011
Skriftlig eksamen 5 t.
SØK 3432
7.50 Virksomhets- og regnskapsorganisering
Business Communication in English - Written
7.50
Intercultural and Ethical Awareness
7.50 Makroøkonomi
Klasseaktivitet**
Skriftlig eksamen**
Prosjektoppgave**
Skriftlig eksamen 3 t.
SØK34321
VHL 3403
7.50 Innføring i norsk og internasjonal varehandel
VHL34031
SPÅ 2901
0%
40 %
60 %
100 %
Nei
Nei
07.10.2016 1500
29.08.2016 0900
25.11.2016 0900
07.10.2016
22.11.2016
25.11.2016
1700
1200
1200
100 %
Nei
28.11.2016 0900
28.11.2016
1400
Flervalg 3 t.
100 %
Ja
09.12.2016 0900
09.12.2016
1200
Skriftlig eksamen 4 t.
100 %
Nei
25.11.2016 0900
25.11.2016
1300
* kurset går over to semestre
** Inngår i prosessevaluering (se kursbeskrivelse)
*** HIS 34103: 1-times skriftlig eksamen vil bli avholdt i perioden fra mandag 19. desember til og med torsdag 22. desember.
Alle studenter som er påmeldt HIS 34103 vil bli delt inn i puljer for gjennomføring av eksamen. Nøyaktig eksamenstidspunkt
blir tildelt medio oktober, og du vil få beskjed om hvilken pulje du tilhører så snart dette foreligger.
Forbehold om feil

Similar documents