Lukuvuosiopas 2016-2017

Comments

Transcription

Lukuvuosiopas 2016-2017
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO
lukuvuosiopas ja -kalenter i
lukuvuodeksi 2016-2017
NIMI: ...................................................................................................
PUHELINNUMERO: ..........................................................................
RO-RYHMÄ: ......................................................................................
SISÄLLYSLUETTELO
Koulun yhteystiedot ....................................................................................... 3
Lukuvuoden aikataulut ................................................................................... 4
Mäkelänrinteen lukion toiminta-ajatus .............................................................6
Märskyläisten tavoitteet ................................................................................. 6
Näin hoidan asiani Märskyssä ...................................................................... 7
Tiedottaminen Märskyssä .............................................................................. 8
Opintojen suunnittelu .................................................................................... 9
Luokattoman päivälukion reunaehdot ...........................................................13
Poissaolot .................................................................................................. 16
Jakson viimeinen viikko ja kahden aineen kokeet ..........................................17
Uusintakuulustelut lukuvuonna 2016–2017 ................................................... 17
Kampusyhteistyö ja kaupunkitarjotin ...........................................................18
Tietokoneiden käyttö .................................................................................18
Koulun keräämät maksut ............................................................................18
Lukion toimisto ja opintososiaaliset asiat .......................................................19
Ruokapalvelut ............................................................................................ 20
Tukipalvelut ............................................................................................... 20
Autokoulun suorittaminen Märskyssä .......................................................... 23
Opinto-ohjaus lukiossa ............................................................................... 24
Ryhmänohjaus ........................................................................................... 25
Ylioppilastutkinto ........................................................................................ 26
Urheilulukio ja valmennus ........................................................................... 28
Vuoden urheilukapteenit ............................................................................. 33
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, Urhea ................................................ 34
Mäkelänrinne, a Non-graded Finnish Senior High School and Sports School ..... 35
Mäkelänrinteen lukio Hall of Fame ............................................................... 37
Mäkelänrinteen lukion järjestyssäännöt ........................................................ 39
Johtokunta, opettajat ja valmentajat ............................................................142
Kirjaluettelo lv 2016–2017 ........................................................................ 145
Poissaolosivut ............................................................................................ 148
Sovitut asiat ............................................................................................152
YO-suunnittelulomake ................................................................................154
Seurantakortti uusi ops ............................................................................... 156
Seurantakortti vanha ops ........................................................................... 158
Kurssitarjotin ............................................................................................. 160
Lukujärjestyspohjat .................................................................................... 162
Muistiinpanosivut ..................................................................................... 164
Turvallisuusohjeet ......................................................................................174
Luokkakartta ............................................................................................. 176
Tuntikierto ................................................................................. takasisäkansi
KOULUN YHTEYSTIEDOT
Mäkelänrinteen lukio
Postiosoite: PL 3808, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki 55
www.mrl.edu.hel.fi
Fax 310 82354
Rehtori
Vesa Vihervä
Virka-apulaisrehtori
Anne-Eeni Avell
310 82342, 040-334 1098, [email protected]
310 82345, 050-469 5696, [email protected]
Urheilun vastaava apulaisrehtori
Simo Tarvonen
050-583 6513, [email protected]
Koulusihteeri
Johanna Rauhala
Opinto-ohjaajat
Marjo Alanko
Tarja Luhtalampi
Kati Rauhansalo
310 82343, 050-469 5686, [email protected]
310 86012, 040- 336 0346, [email protected]
310 82383, 040-334 9091, [email protected]
310 83236, 040-336 2312, [email protected]
Terveydenhoitaja
Milla Kelo
050-310 5571
Koulupsykologi
Kaisa Kiljunen
040-668 4099, [email protected]
Erityisopettaja
Killy Salo
050-401 3337, [email protected]
Koulukuraattori
Anni Mäntykivi
040-160 7694, [email protected]
ATK-tukihenkilö
Jouni Ojala
050-436 0686, [email protected]
Kouluisäntä
Karo Kinnunen
310 72624 tai 050-401 3797, [email protected]
Opettajien työtilat
Ensimmäisen kerroksen opettajahuone
Reaaliaineiden työhuone (129)
Äidinkielen työhuone (236)
Valmennus
Liikunnan työhuone
310 82349, 310 82364
310 87436
310 87435
040-334 5073
040-334 5072
LUKUVUODEN AIKATAULUT
Työajat ja lomat
Syyslukukausi 11.8.2016 - 22.12.2016
Syysloma 17.10.2016 - 21.10.2016
Joululoma
23.12.2016 - 8.1.2017
Kevätlukukausi 9.1.2017 - 3.6.2017
Talviloma 20.2.2017 - 24.2.2017
Jaksotus, jakson viimeinen viikko ja uusintakuulustelut
1. jakso to 11.8.2016 ma 3.10.2016
pe 23.9. 7. tunti (kampuskoe)
ma 26.9. 6. tunti (kampuskoe)
ti 27.9. 1. tunti
ke 28.9. 2. tunti
to 29.9. 3. tunti
pe 30.9. 4. tunti
ma 3.10. 5. tunti (8. tunti
kampuskoe klo 14)
2. jakso ti 4.10.2016 to 1.12.2016
ke 23.11. 7. tunti (kampuskoe)
to 24.11.
6. tunti (kampuskoe)
pe 25.11.1. tunti
ma 28.11.
2. tunti
ti 29.11. 3. tunti
ke 30.11. 4. tunti
to 1.12. 5. tunti ja (8. tunti
kampuskoe klo 14)
3. jakso pe 2.12.2016 ke 8.2.2017
ti 31.1. 7. tunti (kampuskoe)
ke 1.2. 6. tunti (kampuskoe)
to 2.2. 1. tunti
pe 3.2. 2. tunti
ma 6.2. 3. tunti
ti 7.2.
4. tunti
ke 8.2. 5. tunti ja (8. tunti
kampuskoe klo 14)
4. jakso pe 31.3.
ma 3.4.
ti 4.4.
ke 5.4.
to 6.4.
pe 7.4.
5. jakso ma 10.4.2017 la 3.6.2017
ti 23.5. 8. tunti kampuskoe klo 14
ke 24.5. 1. tunti ja 7. tunti (kampuskoe)
pe 26.5. 6. tunti (kampuskoe)
ma 29.5. 2. tunti
ti 30.5. 3. tunti
ke 31.5. 4. tunti
to 1.6.
5. tunti
pe 2.6. Palautukset
la 3.6.
Lukuvuosi päättyy
Uusintakuulustelut
1. jakso 23.8.–24.8.2016
2. jakso 27.10.2016 ja 29.10.2016
3. jakso 20.12.–21.12.2016
4. jakso 7.3.–8.3.2017
5. jakso 25.4.–26.4.2017
to 9.2.2017 pe 7.4.2017
1. tunti ja
7. tunti (kampuskoe)
6. tunti (kampuskoe)
2. tunti
3. tunti
4. tunti
5. tunti ja (8. tunti
kampuskoe klo 14)
YLIOPPILASKOKEIDEN PÄIVÄT
Syksyn 2016 koepäivät
Kuullunymmärtämisen kokeet
12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
13.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
16.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
19.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
21.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
23.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
26.9. äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä -koe
28.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
30.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
3.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kevään 2017 koepäivät
Kirjallinen koe
10.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
Kuullunymmärtämisen kokeet
13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
14.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
13.3. äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä -koe
15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
17.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
27.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Sähköisten yo-kokeiden aikataulu
syksy 2016: saksa, maantiede, filosofia
kevät 2017: ranska, yhteiskuntaoppi, psykologia
syksy 2017: ruotsi, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, terveystieto
kevät 2018: englanti, espanja, italia, biologia
syksy 2018: äidinkieli, S2, venäjä, fysiikka, kemia
kevät 2019: matematiikka
MÄKELÄNRINTEEN LUKION TOIMINTA-AJATUS
Mäkelänrinteen lukiossa on joustava mahdollisuus suorittaa sekä lukio- että urheilulukio-opinnot ja samalla kehittää itseään erityisosaamisessaan kohti asettamiaan
haasteellisia tavoitteita. Lukion käytyään opiskelijalla on hyvä yleissivistys ja hyvät
jatko-opintovalmiudet. Työyhteisön toiminta kannustaa ja ohjaa oppimiskeskeiseen,
vastuulliseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan hyvässä sosiaalisessa ilmapiirissä ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on myös terveellinen ja
liikuntamyönteinen elämäntapa.
Monipuolista yleissivistystä
Älyä vastuuseen kasvamisessa
Rakentavia yhteistyömahdollisuuksia
Sosiaalisesti kannustava kasvuympäristö
Kansainvälisyyttä
Yksilöllisiä vaihtoehtoja
MÄRSKYLÄISTEN TAVOITTEET
Lukuvuonna 2016–2017 märskyläisten tavoitteina ja koulun painopistealueina
ovat seuraavat asiat:
• Sitoutuminen opiskeluun: Hoidetaan sovitut asiat ja tehdään sovitut työt loppuun
o opiskelijat: Vähennetään O-merkintöjä ja hoidetaan mahdolliset
O-merkinnät nopeasti kuntoon. Viedään ne kurssit loppuun, jotka on
valittu ja jotka aloitetaan.
o opettajat ja ryhmänohjaajat: Seurataan O-merkintöjä, vaaditaan
töiden palauttamista ajoissa ja vaaditaan puuttuvat suoritukset jo jakson
aikana.
o ryhmänohjaajat: poissaolojen seuranta ja hälyttävien tapausten
huomioiminen
o opettajat: jokainen tietää vastuunsa opiskelijahuollosta ja osaa viedä
asioita eteenpäin.
• Opetus- ja TVT-taitojen kehittäminen
o henkilökunnan osaamisen ja kokemusten jakaminen jatkuvaksi tavaksi
o koululla tapahtuvien koulutuksien lisääminen
o opettajien osallistumisen lisääminen koululla järjestettäviin koulutuksiin
o opettajien henkilökohtaiset tavoitteet tukevat koulun innovaatiohanketta
o opiskelijat tuovat omat koneet oppitunneille
• Uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen ja sen vaatimien uudistuksien omaksuminen sekä toteuttaminen koulussa
NÄIN HOIDAN ASIANI MÄRSKYSSÄ
Olen aktiivinen
• Käy päivittäin Wilmassa lukemassa sinulle saapuneet viestit.
• Seuraa infotelevisiota!
• Osallistu ro-tuokioihin!
Tulen ajoissa oppitunnille
• Myöhästely häiritsee opiskelua ja opetusta.
• Valmennus ei ole syy myöhästyä.
Hoidan huolella:
• poissaolojen anominen ja ilmoittaminen hyvissä ajoin
• kurssin tehtävistä etukäteen sopiminen poissaolon ajaksi
• kursseille, kokeisiin, uusintakuulusteluun ym. ilmoittautuminen
• ilmoittautumisen peruminen
Opiskelen kunnolla!
• Läsnäolo tunneilla ja opiskelu koko jakson ajan luovat perustan hyville tuloksille.
• Ota opiskeluvälineet mukaan tunneille!
• Ilmoittautuminen kurssille vahvistetaan saapumalla ensimmäiselle
oppitunnille. Jos et pääse ensimmäiselle tunnille, ilmoita siitä kurssin
pitäjälle ennen ensimmäistä oppituntia. Ilman ilmoitusta menetät
paikkasi kurssilla.
• Itsenäisestä opiskelusta on sovittava kurssin opettajan kanssa
viimeistään kurssin ensimmäisellä tunnilla.
• Jos olet paljon poissa, joudut korvaamaan poissaolot lisätöillä.
• Hoida O-merkintäsi pois välittömästi!
Opintosuunnitelma ja kurssivalinnat
• Hahmottele opintosi koko suunnittelemallesi lukioajalle.
• Sinulla on oikeus tehdä itsenäisesti valintoja, mutta sinun pitää myös sitoutua valintoihisi.
• Tee muutokset ajoissa opinto-ohjaajan kanssa.
• Väärinkäytöksistä, kuten tuplavalinnoista (sama kurssi valittu Wilmasta
kaksi kertaa), menetät oikeutesi tehdä valintoja ja sinut poistetaan
kursseilta.
• Jos olet jo kerran valinnut kurssin ja keskeyttänyt kurssin ilman
perusteltuasyytä, muut opiskelijat ovat etusijalla uudella kurssilla, jos joudutaan tekemään esimerkiksi tasauksia.
Muista hyvät tavat koulussa ja koulun ulkopuolella!
Hyvä käytös ja asiallinen kielenkäyttö kannattavat aina.
Siisti työympäristö vaatii sinunkin panoksesi, joten pidä koulu siistinä!
Yhdessä olemme enemmän! Yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan toimimalla
löydämme myös enemmän sinulle sopivia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.
TIEDOTTAMINEN MÄRSKYSSÄ
Wilma
Käy Wilmassa joka päivä! Löydät sieltä paljon tärkeitä asioita:
• työjärjestykset, poissaolot, arvosanat ja valinnat
• opettajien viestit esimerkiksi tuntimuutoksista
• ilmoittautumiset esimerkiksi uusintoihin ja yo-kirjoituksiin
• tiedotteet ja ro-kirjeet.
Märskyssä Wilma on tärkein sähköinen tiedotusväline opettajien ja opiskelijoiden
välillä.
Koulun info-TV
Katso info-TV:n diat läpi, kun tulet koululle. Sieltä löydät päivittäiset asiat, kuten
poikkeavat aikataulut, tapahtumat ja luokkatilamuutokset.
Viikkotiedote
Viikkotiedotteeseen on kerättynä kaikki tulevan viikon tärkeimmät asiat. Se käydään läpi keskiviikon 4. tunnin alussa tai ro-tunnin yhteydessä. Tiedote on luettavissa myös Wilmassa ja koulun ilmoitustauluilla. Opettajat ja opiskelijat voivat
tiedottaa esimerkiksi juhliin tai oppilaskuntaan liittyvistä asioista tiedotteen kautta.
Kotisivut
Märskyn kotisivun osoite on: www.mrl.edu.hel.fi. Sieltä löytyvät opiskeluun ja valmennukseen liittyvät asiat, kuten opetussuunnitelma.
Sosiaalinen media
Märsky löytyy sosiaalisesta mediasta.
• Blogi marskylainen.fi: koulun opiskelijoiden ja opettajien tekemiä töitä ja juttuja koulusta.
• Facebook-profiili Mäkelänrinteen lukio: tietoa koulun toiminnasta ja
opiskelijoiden saavutuksista.
• Twitter ja Instagram: Makelanrinne; ajankohtaisia asioita koulun arjesta
Ilmoitustaulut
Koulurakennuksessa on useita ilmoitustauluja ja ne ovat eri aineryhmien käytössä.
Aineenopettajat tiedottavat, missä on kyseisen aineen ilmoitustaulu. Ylioppilaskirjoituksiin liittyvät asiat ovat sisääntuloaulan ilmoitustaululla.
OPINTOJEN SUUNNITTELU
Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista
sekä koulukohtaisista soveltavista kursseista. Lukiossa on opiskeltava 75 kurssia.
Lyhyen matematiikan opiskelijalla on pakollisia kursseja 47 ja pitkän matematiikan
lukijalla 51 kurssia. Syventävä kurssit täydentävät pakollisia kursseja. Syventäviä
kursseja pitää olla kymmenen (10) kappaletta. Ylioppilaskirjoituksien kysymykset
laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.
Soveltavat kurssit ovat koulun itsensä päättämiä kursseja, jotka tukevat lukio-opintoja tai koulun erityistehtävää. Soveltavia kursseja ovat esimerkiksi kaikki valmennuksen kurssit. Kaikkia opetussuunnitelmaan merkittyjä kursseja ei toteuteta vuosittain
ja osa kursseista toteutetaan yhteistyössä muiden lukioiden kanssa.
Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan viidennen vuoden
opintoihin. Opinto- ja koulumatkatuen edellyttämä täysipäiväinen opiskelu tarkoittaa pääsääntöisesti vähintään neljälle kurssille osallistumista jakson aikana.
Opiskelijan vastuu opintojen suunnittelussa ja ainevalinnat
Opiskelija on vastuussa omasta opintojen suunnittelustaan. Opiskelijan apuna ovat
ryhmänohjaaja, opinto-ohjaajat, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, apulaisrehtori ja eri aineiden opettajat. Tärkeää on, että opiskelija ei jättäydy pulmineen
yksin, vaan hakee tarvittaessa apua koulun henkilökunnalta.
Opiskelun suunnittelu alkaa ainevalinnoilla ja opiskelijan on selvitettävä itselleen:
• Mitkä kurssit on suoritettava lukion päättötodistuksen saamiseksi?
• Mitä syventäviä ja soveltavia kursseja haluat suorittaa?
• Miten rytmitän opinnot kolmelle vuodelle?
Käytäntö on osoittanut, että vasta syventävien kurssien suorittaminen kirjoitusaineissa mahdollistaa menestyksellisen osallistumisen ylioppilastutkintoon. Ainevalintojensa perusteella opiskelija laatii yksityiskohtaisen opinto-ohjelman, josta näkyy
mitä aineita (kursseja) opiskelija lukee a) kussakin jaksossa, b) kunkin lukuvuoden
aikana, c) koko lukioaikanaan. Opiskelutilat ja opettajaresurssit edellyttävät, että
opiskelija valitsee kursseja myös ns. reunatunneilta (1, 5 ja 7).
Kurssien suunnittelu ja valinnat Wilmassa
Uudet opiskelijat suunnittelevat ensimmäisessä jaksossa ensimmäisen opintovuoden
opiskeltavat kurssit opinto-ohjaajan johdolla ja valitsevat kurssit Wilmasta. Muiden
vuosikurssien opiskelijat tekevät seuraavan lukuvuoden valinnat keväällä ja vievät
valinnat koko lukuvuoden osalta Wilmaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Valintoja voi muuttaa lukuvuoden aikana yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Verkkokurssit, kampuskurssit, kaupunkitarjotin ja itsenäinen kurssien suorittaminen
Verkkokursseja on tarjolla jokaisessa jaksossa. Verkkokurssi opiskellaan yhdessä
virtuaaliryhmän kanssa verkossa sen jakson aikana, missä kurssi tarjotaan. Jos
verkkokurssin suoritusaika on pidempi, verkkokurssin opettaja ilmoittaa siitä erikseen verkkokurssin suorittajalle. Verkkokurssille ilmoittaudutaan Wilmassa tavallisten kurssien tapaan. Verkkokurssin opettaja ilmoittaa kurssille ilmoittautuneille Wilmassa, miten kurssi aloitetaan. Jos ilmoittaudut verkkokursseille ja jätät sen kesken
tai et peruuta osallistumistasi, menetät oikeutesi osallistua verkkokursseille.
Opiskelija voi valita kursseja myös kampuksen muista kouluista eli Luonnontiedelukiosta (HE) ja Medialukiosta (ME). Nämä kurssit on merkitty kurssitarjottimeen
koodeilla HE ja ME. Lisäksi kursseja voi valita myös kaupunkitarjottimelta. Wilman
tekstitiedoista kurssin kohdalta näkyy järjestävä koulu. Nämä kurssit on sijoitettu
pääasiassa tuntikoodille 6-8. Oppaan takakannessa on aikataulu ja tuntikierto.
Tunnit ovat ma 8.00–11.00, ti ja to 12.00–16.15.
Märskyssä voit suorittaa kursseja myös itsenäisesti eli tenttimällä. Sinun täytyy ilmoittautua normaalisti kurssille ja sopia kurssin tenttimisestä opettajan kanssa
Opiskelijan aktiivipolun opinnot
Aktiivipolun opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoita aktiivisiksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi nuoriksi. Aktiivipolku tarjoaa mahdollisuuden työelämävalmiuksien hankkimiseen lukioaikana ja tukee opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista
eri tasoilla: oppilaitoksen toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä. Tästä osallisuudesta ja omasta toiminnastaan opiskelija voi saada maksimissaan kymmenen (10) kurssia lukion aikana. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi toimiminen
valmentajana, tuomarina, koulun työryhmissä tai yhdistyksen hallituksessa. Autokoulu, hygieniapassit ja vastaavat luetaan myös mukaan aktiivipolkuun. Lisäksi
esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen turnaukseen tai kisamatka voidaan laskea aktiivipolun opintoihin. Kurssien saaminen edellyttää itsearvioinnin tekemistä
toiminnasta.
10
Tuntijako ennen syksyä 2016 aloittaneilla opiskelijoilla
OPPIAINE TAI AINERYHMÄ:
pakolliset syventävät
soveltavat
kurssit
kurssit
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
6
3
8
A-kieli: EN, RU, SA, RA, VE
6
2
1- 6
B1-kieli: RU
5
2
6
Muut kielet B2 ja B3
1-6
1- 6
Matematiikka:
a) lyhyt
6
2
1
b) pitkä
10
3
5
Ympäristö ja luonnontieteet:
Biologia
2
3
2
Maantiede
2
2
2
Fysiikka
1
7
6
Kemia
1
4
2
Uskonto tai elämänkatsomustieto
3
2
1
Filosofia
1
3
3
Psykologia
1
4
3
Historia
4
2
5
Yhteiskuntaoppi
2
2
5
Taito- ja taideaineet
5
Liikunta
2
3
4-10
Urheiluvalmennus 12-18
Musiikki
1-2
3
5
Kuvataide
1-2
3
4
Terveystieto
1
2
2
Valmennusoppi
1
Opinto-ohjaus
1
1
6
Muut
7
Pakolliset kurssit
47-51
Syventävät kurssit ja soveltavat kurssit
10
14/18
Kurssit vähintään:
75 kurssia
11
Tuntijako syksyllä 2016 aloittaneilla opiskelijoilla
(pakollisten ja syventävien kurssien osalta
Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako on seuraava:
OPPIAINE TAI AINERYHMÄ:
pakolliset syventävät
kurssit
6
3
6
2
5
2
8
Äidinkieli ja kirjallisuus
A-kieli: EN, RU, SA, RA, VE
B1-kieli: RU
Muut kielet
Matematiikka
Yhteinen
opintokokonaisuus 1
a) lyhyt
5
2
b) pitkä
9
3
Ympäristö ja luonnontieteet:
Biologia
2
3
Maantiede
1
3
Fysiikka
1
6
Kemia
1
4
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
Filosofia
2
2
Psykologia
1
4
Historia
3
3
Yhteiskuntaoppi
3
1
Uskonto tai elämänkatsomustieto 2
4
Terveystieto
1
2
Taito- ja taideaineet
5
Liikunta
2
3
Urheiluvalmennus
Musiikki
1-2
2
Kuvataide
1-2
2
Valmennusoppi
Opinto-ohjaus
2
Teemaopinnot
3
Aktiivipolku
Pakolliset kurssit:
47-51
Syventävät kurssit vähintään:
10
Kurssit yhteensä vähintään:
75 kurssia
*Soveltavien kurssien lista täydentyy lukuvuoden aikana
soveltavat
kurssit*
12-22
5
10
Tuntijaon poikkeukset urheilulukiossa
Opetusministeriön erityislukiopäätöksen mukaan opiskelijat, jotka suorittavat vähintään
12 kurssia erityistehtävän mukaista ainetta (valmennus), ovat oikeutettuja vähentämään
säädetystä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin
suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.
Poisvalintaoikeus mahdollistaa keskittymisen opinnoissa. Poisvalintaa on syytä miettiä
heti lukion alussa, jotta voi keskittyä omaan opiskelu- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelmansa. Poisvalinta on toteutettava niin, että ylioppilaskokeissa menestyminen ei vaarannu.
Opiskelijan on hyvä keskustella opinto-ohjaajan kanssa poisvalintojen tekemisestä.
12
LUOKATTOMAN PÄIVÄLUKION REUNAEHDOT
1. Opiskeluaika ja työmäärä
1.1 Opiskeluajan pituus
Opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä ja osallistua ylioppilastutkintoon vähintään kahdessa ja enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää suoritusaikaan pidennyksen. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla enintään yhdeksi lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä. Opintosuunnitelma laaditaan kolmeatoista
(13) jaksoa varten eli kolmeksi vuodeksi.
1.2 Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmansa siten, että hän suorittaa ensimmäisen lukuvuoden aikana vähintään 30 kurssia. Jos opiskelijaa haluaa poiketa tästä suunnitelmasta, hänen on tehtävä kirjallinen
suunnitelma ja esitettävä se opinto-ohjaajille. Seuraavina lukuvuosina opiskelijan pitää
suorittaa vähintään 21 kurssia/lukuvuosi. Opiskelijan pitää suorittaa jokaisessa jaksossa riittävästi kursseja.
2. Kurssien suorittaminen
2.1 Kurssien suoritusjärjestys
Kurssit on suunniteltu suoritettaviksi aineittain numerojärjestyksessä. Eri oppiaineiden
opetussuunnitelmissa on kuitenkin maininnat sallituista poikkeuksista ja esimerkiksi
useissa reaaliaineissa suoritusjärjestys on vapaa.
2.2 Kurssin aloitus
Opiskelijan pitää saapua valitsemalleen kurssille tai ilmoittaa opettajalle syy poissaoloon kurssin ensimmäiseen oppituntiin mennessä. Jos opiskelija ei saavu kurssille eikä
ilmoita syytä poissaoloon, opettajalla on oikeus poistaa kyseinen opiskelija kurssilta. Tämän jälkeen kurssille pääsee vain rehtorin, apulaisrehtorin tai opinto-ohjaajan luvalla.
Tämä ilmoittautumissääntö koskee myös itsenäisiä kurssisuorituksia.
2.3 Poikkeusluvat
Poikkeaviin järjestelyihin on aina anottava lupa rehtorilta.
2.4 Koejärjestelyt
Jakson lopussa jokaiselle tuntikierron palkille on varattu oma aikansa. Kyseisenä aikana
voi olla esimerkiksi normaalia opetusta, arviointikeskusteluja tai kurssin loppukoe. Opiskelijalla on oikeus osallistua loppukokeeseen, ellei hänellä ole runsaiden poissaolojen
aiheuttamaa estettä (ks. kohta “Poissaolot”). Kokeet järjestetään erillisen koejärjestyksen
mukaisesti ja opiskelijan on osallistuttava pääsääntöisesti oman kurssiryhmänsä loppukokeeseen. Pakottavista syistä opiskelijalla on lupa osallistua toisen ryhmän vastaavaan
loppukokeeseen sovittuaan asiasta opettajan kanssa ja hoidettuaan ilmoittautumisen
Wilman kautta. Kahta ainetta suorittavien kokeet järjestetään koejärjestyksessä erikseen
merkityssä luokassa. Koeaika on klo 9.00 - 13.30.
3. Oppimäärän tai kurssin hyväksytty suorittaminen
3.1 Oppimäärän suorittaminen
Opiskelijan oppimäärä kussakin oppiaineessa muodostuu hänen valitsemistaan ko. oppiaineen kursseista. Opiskelija on suorittanut oppiaineen koko oppimäärän, kun hän
on suorittanut kaikki oppiaineen pakolliset sekä valitsemansa syventävät ja soveltavat
kurssit. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut kaikkien
opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.
13
3.2 Hylätyn kurssin suorittaminen
Hylätyn kurssin voi suorittaa tekemällä opettajan antamat lisätehtävät, osallistumalla
kerran uusintakuulusteluun tai käymällä kurssin uudelleen. Mikäli uusintakuulusteluun
ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä
suorituskerraksi. Erityisestä syystä voidaan opiskelijalle myöntää oikeus osallistua toisen
kerran uusintakuulusteluun. Asiasta päättää aineenopettaja yhdessä rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa.
3.3 Hyväksytyn kurssin uusiminen
Hyväksytyn kurssin voi uusia käymällä kurssin uudestaan tai korvaamalla läsnäolon
opettajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
4. Arvostelu
4.1 Kurssin arvostelu
Numeroarvosanoin arvostellaan kaikki yhteiset oppiaineet. Numeroin arvostellaan myös
vieraat kielet, mikäli niiden oppimäärä käsittää vähintään kolme kurssia. Opinto-ohjaus
arvostellaan suoritusmerkinnällä. Liikunta sekä yhden kurssin käsittävät yhteiset oppiaineet arvostellaan numeroin. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija voi pyytää näistä
aineista todistukseen suoritusmerkinnän.
Kurssiarvosana voidaan antaa kokeiden, muiden suoritusten ja opiskelussa annetun jatkuvan näytön perusteella. Merkintä O annetaan silloin, kun opiskelijalta puuttuu joku
kurssin osasuorituksista, esimerkiksi poissaoloja korvaavat tehtävät, kurssitehtävä tai
loppukoe. Opettaja merkitsee Wilman arviointipäiväkirjaan selvityksen, mistä syystä Omerkintä on tullut. Jos opiskelija saa kurssista merkinnän O, hänen pitää tehdä puuttuvat
suoritukset seuraavan kahden jakson aikana . Tämän jälkeen O-merkintä poistetaan
ja opiskelijan pitää käydä kurssi uudelleen. Merkintä K tarkoittaa hylättyä ja kesken
jäänyttä kurssia. Tällainen kurssi pitää siis käydä kokonaan uusiksi.
4.2 Oppimäärän arvostelu
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja
syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvona. Mainituissa opinnoissa opiskelijalla
voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja eli arvosanaa neljä (4) enintään seuraavasti:
Opetussuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja
1 – 2 kurssia, joista voi olla hylättyjä enintään: 0 kurssia
3 – 5 kurssia, joista voi olla hylättyjä enintään: 1 kurssia
6 – 8 kurssia, joista voi olla hylättyjä enintään: 2 kurssia
9 kurssia tai enemmän, joista voi olla hylättyjä enintään: 3 kurssia
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy valtakunnallisten pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia
kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Opettajilla ja
rehtorilla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot
ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.
4.3 Todistusten arvosanat
Todistusten arvosanat lasketaan kurssiarvosanojen keskiarvon mukaisesti. Suoritettujen
kurssien arvosanoja ei voi poistaa todistuksesta.
14
4.4 Loppuarvosanan korottaminen tentissä
Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen
suulliseen kuulusteluun eli tenttiin, johon voi kuulua myös kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija
osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa, kuin kurssien
arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee opettajan korottaa arvosanaa.
5. Poissaolot
Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla, ellei hän suorita kurssia itsenäisesti tai ole sopinut muista järjestelyistä rehtorin tai opettajan kanssa. Poissaoloistaan
opiskelijan tulee esittää hyväksyttävä selvitys ryhmänohjaajalle ja kurssin pitäjälle (vrt.
lukuvuosioppaan poissaolosivut ja kuittausmerkinnät). Mikäli opiskelijalla on runsaasti
poissaoloja kurssilta, voi kurssinpitäjä edellyttää muita näyttöjä tai suorituksia ennen
kuin kurssi arvostellaan tai ennen kuin opiskelija pääsee loppukokeeseen.
6. Kurssin itsenäinen suorittaminen
Kurssin voi suorittaa opetukseen osallistuen tai itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta
opiskelijan pitää sopia opettajan kanssa. Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.
Itsenäisestä kurssista ei voi saada arvosanaa neljä (4). Opiskelijan on sovittava itsenäisestä suorittamisesta heti jakson alussa. Asiasta sovitaan opettajan ja opiskelijan kesken.
Mikäli aineessa on opettaja, joka vastaa tenttimisestä, ilmoittautuminen tapahtuu hänelle. Opettaja merkitsee luvan opiskelijan lukuvuosioppaan “Sovitut asiat” -sivuille.
7. Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksiluvusta tehdään sitä erikseen
pyydettäessä ennen mainittujen opintojen aloittamista. Luettaessa opiskelijalle hyväksi
opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin.
Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana
muutetaan lukion arvosana-asteikolle opetushallituksen vastaavuusasteikon mukaisesti.
Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä
kursseina niistä annetaan numeroarvosana.
Opiskelijan oppimäärään voidaan hyväksyä mukaan myös erilaisia koulun ulkopuolella
tehtyjä suorituksia, jotka lisäävät opiskelijan työelämätaitoja ja -valmiuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaisiin harrastuksiin liittyvät kurssit. Opiskelijan on osoitettava esimerkiksi itsearvioinnin avulla, miten ko. asia on tukenut työelämätaitoja tai -valmiuksia.
8. Lukiosta eronneeksi toteaminen
Rehtori voi todeta eronneeksi opiskelijan, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole
kohtuullisessa ajassa aloittanut opintojaan, eikä ole ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa, tai opiskelijan, joka lyö jatkuvasti laimin opintojaan eikä ole huomautuksista
huolimatta opiskellut päätoimisuuden vaatimalla tavalla.
9. Poikkeukset reunaehdoista
Reunaehdoista poikkeavista luvista tulee olla rehtorin, apulaisrehtorin tai aineen opettajan kuittaus lukuvuosioppaassa.
15
POISSAOLOT
Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Alaikäisen lukiolaisen osalta huoltaja ja täysi-ikäinen opiskelija
osalta opiskelija itse selvittävää poissaolot Wilmassa viimeistään viikon kuluessa
poissaolosta. Opiskelijan pitää merkitä poissaolonsa myös lukuvuosioppaaseen,
jotta hän näkee ja pystyy seuraamaan poissaolojensa kokonaismäärää. Opiskelijan pitää kertoa opettajille etukäteen tiedossa olevista tulevista poissaoloista ja
sopia korvaavista tehtävistä.
Etukäteen tiedossa olevat lomat, harjoitusleirit tai muut poissaolot:
- Kaikki vähintään päivän kestävät poissaolot ja kaikki urheilupoissaolot
anotaan ensisijaisesti rehtorilta tai virka-apulaisrehtorilta.
- Yksittäiseltä tunnilta poissaolosta voi sopia kurssin opettajan kanssa.
- Etukäteen anotut poissaolot näkyvät Wilmassa selvitettyinä poissaoloina.
- Toimita poissaololomake rehtorille ja hae rehtorilta kuittaus lukuvuosioppaan
poissaolosivulle.
- Selvitä poissaolosi kurssin pitäjälle ja sovi mahdollisista lisätehtävistä.
Sairaudesta johtuvat poissaolot:
- Sairaspoissaolot selvitetään Wilman kautta. Alle 18-vuotiaan opiskelijan selvitykset tekee huoltaja.
- Jos sairaus jatkuu yli 3 päivää, tulee asiasta ilmoittaa ryhmänohjaalle ja kurssien opettajille Wilman kautta.
- Kun opiskelija palaa kouluun, hänen pitää selvittää opettajalta kursseilla
opiskellut asiat ja tehdä mahdolliset lisätyöt.
- Tarttuvista taudeista tai muista sairauksista ilmoitetaan myös
kouluterveydenhoitajalle.
Poissaolojen vaikutus kurssin suorittamiseen:
Jos opiskelijalla on runsaasti poissaoloja kurssilta, voi kurssinpitäjä edellyttää muita näyttöjä tai suorituksia ja vasta niiden perusteella myöntää osallistumisoikeuden
kurssin loppukokeeseen. Kurssin opettaja määrittelee mm. kurssin tai ohjelman
perusteella, montako poissaolokertaa on runsas poissaolomäärä. Opiskelijan on
myös tästä syystä huolehdittava hyvin poissaolojensa anomisesta ja niistä tiedottamisesta.
Poissaolo kokeesta:
Opiskelijan on aina selvitettävä syy kokeesta poissaololle kurssin opettajalle, mikäli
hän toivoo saavansa suorittaa kokeen kurssia uudelleen käymättä. Selvittäminen
pitää tapahtua ennen kyseisen jakson palautuspäivää.
Jos opiskelija on alle 18-vuotias, huoltajan pitää ilmoittaa opettajalle opiskelijan
poissaolosta kokeesta.
HUOM! Opiskelijan koulutapaturmavakuutus ei ole voimassa poissaolopäivinä ellei
opiskelija ole suorittamassa opiskeluun liittyvää ja koulun kanssa sovittua opintotehtävää.
16
JAKSON VIIMEINEN VIIKKO JA KAHDEN AINEEN KOKEET
Jokaisen jakson lopussa on ”jakson viimeinen viikko”. Kullekin tuntikoodille on varattu oma päivä. (Jaksoissa 4 ja 5 tuntikoodit 1 ja 7 ovat samana päivänä.) Kyseisenä päivänä voi olla esimerkiksi normaalia opetusta, esitelmiä, arviointitilaisuus
tai koe. Kokeet alkavat klo 9.00, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokeessa on käytettävissä
2–6 tuntia. Tunnit voivat sisältää valmistustunnin, koeajan, palautetunnin, kuunteluosan tai muita osia opettajan harkinnan mukaan. Ruokailu on joustavasti opetuksen tai kokeen päättymisen jälkeen tai erikseen ilmoitetusti.
Jaksojen palautuspäivät on merkitty kalenteriosaan. Palautuspäivänä opettajat palauttavat kokeet ja käyvät lävitse kokeiden arviointiperusteet. Opiskelijan on oltava paikalla palautuksessa oman oikeusturvansa vuoksi. Palautus voi olla yksi- tai
kaksipäiväinen. Palautuspäivien osalta annetaan jakson aikana erillinen aikataulu,
joka näkyy Wilman tiedotteissa.
Kahta koetta samanaikaisesti suorittavat ilmoittautuvat Wilman kautta kohdasta kyselyt viimeistään viikkoa ennen koepäivää niille opettajille, joille koe suoritetaan.
Opiskelija suorittaa ensisijaisesti kokeen kurssin yhteydessä, mutta jos sairauden,
kisamatkan tai muun vaativan esteen takia opiskelija on estynyt osallistumaan
oman kurssin kokeeseen, voi hän osallistua kahden aineen kokeeseen. Opiskelijan on ensin sovittava henkilökohtaisesti kokeen siirrosta kurssin opettajan kanssa
ja tämän jälkeen aina ilmoittautua vielä Wilman kautta kahden aineen kokeisiin.
Vasta Wilmaan ilmoittautuminen tekee ilmoittautumisesta virallisen. Kahta ainetta suorittavien kokeet järjestetään koejärjestyksessä erikseen merkityssä luokassa.
Koeaika on klo 9.00 - 13.30.
UUSINTAKUULUSTELUT LUKUVUONNA 2016–2017
Osallistumisoikeus uusintakuulusteluun on niillä opiskelijoilla, jotka ovat saaneet
kurssiarvosanan neljä (4) tai O-merkinnän. Uusintakuulustelussa ei voi tehdä sellaisen kurssin koetta, joka menee samassa jaksossa. Tällöin osallistutaan koeviikon
kokeeseen (kahden aineen koe). Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta kohdassa kyselyt yleensä viimeistään viikkoa ennen koeviikon alkua (kalenteriin
on merkitty mahdolliset poikkeukset). Opiskelija ilmoittautuu aina sille opettajalle,
jonka kurssilla hän on opiskellut. Uusinnoissa tehdyt kokeet palauttaa pääsääntöisesti sama opettaja, jolle kokeeseen on ilmoittauduttu, viikon kuluttua koepäivästä.
Muussa tapauksessa opiskelija saa tiedon Wilman kautta keneltä opettajalta hän
voi noutaa uusintakuulustelukokeen tai tämä tieto on kirjattu kurssikokeeseen.
Uusintakuulustelut
1. jakso 23.8.–24.8.2016
2. jakso 27.10.2016 ja 29.10.2016
3. jakso 20.12.–21.12.2016
4. jakso 7.3.–8.3.2017
5. jakso 25.4.–26.4.2017
17
KAMPUSYHTEISTYÖ JA KAUPUNKITARJOTIN
Mäkelänrinteen lukio kuuluu kakkoskampukseen, jossa ovat mukana Helsingin luonnontiedelukio ja Helsingin medialukio. Kampus järjestää yhdessä opetusta esimerkiksi
eri kielissä. Opiskelija voi valita toisesta lukiosta kursseja ja ne lasketaan normaalisti
mukaan kurssisuorituksiin. Jos valitset kursseja toisesta lukiosta, sinua koskevat kyseisen
lukion säännöt. Huomioi tämä asia! Kun menet kurssin alussa toiseen lukioon, käy ilmoittautumassa toimistossa joko koulusihteerille, opolle tai apulaisrehtorille. He osaavat
neuvoa, jos sinulla on esimerkiksi vaikeuksia löytää luokkaa.
Kurssit on sijoitettu 6., 7. tai 8. palkkiin. Kurssit valitaan normaalisti tarjottimen kautta.
Nämä kurssit on merkitty kurssitarjottimeen koodeilla HE (Helsingin luonnontiedelukio)
ja ME (Medialukio). Koodi kertoo järjestävän koulun. Oppituntien aikataulu on seuraava: ma 8.00–11.0, ti ja to 12.00–16.15. Opettajat ilmoittavat tarkemman aikataulun
kurssin alkaessa.
Jos osallistut kampuskurssille, kurssin opettaja ottaa sinuun yhteyttä ennen kurssin alkua
Wilman kautta. Märskyn kampusvastaava on Anne-Eeni Avell, jolta voit kysyä lisätietoja.
Kaupunkitarjottimella eri lukiot tarjoavat esimerkiksi oman erikoisosaamisensa kursseja
muiden lukioiden opiskelijoiden valittaviksi. Kursseja järjestetään samalla aikataululla
kuin kampuskursseja.
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ
Märskyn opiskelijoilla pitää olla oma kannettava tietokone käytössä koko lukion ajan.
Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tehdään opiskelijoiden omilla koneilla. Opettajat ohjeistavat tarkemmin koneiden käytöstä oppituntikohtaisesti. Koulussa on kaksi avointa verkkoa: eKampusnet ja stadinet, joihin opiskelijat voivat kirjautua. Lisäksi koulurakennuksessa on abittiverkkoja, jotka ovat tarkoitettu sähköisen ylioppilaskokeen tekemiseen.
ATK-luokkien laitteistot ja käytäväkoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös oppituntien ulkopuolella. Huomaa silloin seuraavaa:
1. Koulun koneet on tarkoitettu työskentelyä varten, ei pelaamiseen.
2. Kaikki tallennukset tehdään Omat-kansioon ja niiden tulee olla koulutyöhön liittyviä.
3. Huolehditaan yhdessä myös koneiden kunnosta. Jos huomaat ongelmia koneiden tai
tulostimien toimivuudessa, laita viesti luokassa olevaan postilaatikkoon, sähköpostilla
[email protected] tai ota yhteys Panu Latvaan ([email protected]).
Kun käytät koulun kannettavia tietokoneita tai tabletteja, älä tee koneiden asetuksiin
mitään muutoksia. Tablettikoneille ei saa asentaa ohjelmia ilman opettajan lupaa, eikä
niitä saa sieltä myöskään poistaa tai ryhmitellä uudelleen. Koneet ovat opiskelijoiden
käytössä, joten pidetään niistä yhdessä huolta.
KOULUN KERÄÄMÄT MAKSUT
Oppikirjat ja muut koulussa tarvittavat välineet ja materiaalit on ostettava itse. Koulu kerää lukuvuonna 2016–2017 kymmenen (10) euron materiaali- ja opasmaksun. Maksu
kattaa kokeissa ja oppitunneilla käytettävät konseptipaperit ja lukuvuosioppaan. Joihinkin kursseihin saattaa liittyä pääsymaksuja museoihin tai urheilutiloihin.
Abiturientit maksavat myös ylioppilastutkintolautakunnalle menevät ylioppilaskirjoitusten osallistumismaksut. YO-laskut tulevat postitse kotiin. Opintomatkat ovat suurelta osin
opiskelijoiden itse kustantamia. Opiskelija kustantaa itse päivittäiset koulumatkansa.
Jokainen opiskelija saa käyttöönsä lokerikon. Koululta saa lokerikkoon numerolukon
viiden euron panttia vastaan.
18
LUKION TOIMISTO JA OPINTOSOSIAALISET ASIAT
Toimisto
Koulusihteeri Johanna Rauhala (09-310 82343 tai 050-469 5686) palvelee opiskelijoita toimistossa maanantaista perjantaihin klo 10.00–14.00. Ole ystävällinen ja noudata
toimiston aukioloaikoja, jotta muullekin toimistotyölle jää riittävästi aikaa. Tarkista aukioloajat toimiston ovesta.
Toimistossa asiointi hoidetaan palveluluukun kautta. Kun asioit toimistossa, täytä tarvittavat lomakkeet etukäteen kuulakärkikynällä. Lomakkeita löytyy toimiston edestä olevasta
kaapista.
Opiskelijan matkakortti
Henkilökohtaisen opiskelijan matkakortin voivat hankkia kaikki pääkaupunkiseudulla
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo) vakituisesti asuvat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään yhden lukuvuoden.
Opiskelija on oikeutettu saamaan alennuksen oman asuinkuntansa sisäisistä sekä seudullisista kausi- ja arvolipuista. Matkakorttia haettaessa tarvitaan virallinen henkilötodistus ja opiskelijoiden alennuslippuhakemus (löytyy toimiston edessä olevasta kaapista)
oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustettuna.
Matkakorttiin tallennettava opiskelija-asiakasryhmä on voimassa oppilaitoksen syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun, syksyllä opintonsa päättävillä joulukuun loppuun. Asiakasryhmätieto tarkistetaan vuosittain, opiskelun jatkuessa opiskelijan matkakortti päivitetään palvelupisteessä. Päivityksen yhteydessä on esitettävä myös
todistus opiskelun jatkumisesta.
Helsinkiläiset ja vantaalaiset opiskelijat kuuluvat alennusryhmään 1. Espoolaiset ja kauniaislaiset opiskelijat kuuluvat alennusryhmään 2.
Koulumatkatuki ulkokuntalaisille opiskelijoille
Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään
10 km. Koulumatkan kustannuksien on ylitettävä 54 euroa/kk. 100 kilometriä ylittävältä yhdensuuntaiselta koulumatkan osalta matkakustannuksia ei korvata. Opiskelija voi
ostotodistuksella ostaa linja-autolipun koulumatkatuella alennettuun hintaan. Lipputuote
on ostettava kuukautta vastaavalle ajalle ja halvin mahdollinen. Linja-autossa se on 44
matkan opiskelijalippu tai opiskelijaseutulippu. Junalippuun saa myös koulumatkatukea
siten, että lippu ostetaan ensin itse ja KELA korvaa koulumatkatukiosuuden tilille. Junissa
halvin mahdollinen lipputuote on 32 päivän koulumatkalippu. Omavastuuosuus on 43
euroa/kk.
Koulumatkatuki haetaan KELAlta. Koulumatkatukihakemuksia ja ostotodistuksia saa toimistosta.
Huomioitavaa on, että lukuvuoden viimeinen koulumatkatukilippu on ostettava 14 vuorokautta ennen koulun päättymistä.
Opintotuki
Opintotukihakemuksia saa Kelan paikallistoimistoista, pankeista ja netistä www.kela.
fi. Opintojaan jatkavista osa saa opintotukipäätöksen ilman uutta hakemusta (ns. automaattipäätös). Kela lähettää esitäytetyn hakemuslomakkeen, kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta (siihen saakka maksetaan lapsilisää). Opintotukipäätös voidaan tehdä
kolmen vuoden opiskeluajaksi. Neljännelle opintovuodelle on opintotuki aina haettava
erikseen. Lisätietoja saat toimistosta.
19
Opiskelijatodistukset, vieraskieliset todistukset, suositukset jatko-opinto-, vaihto-oppilasja muihin hakemuksiin.
Hae tarvitsemasi todistukset ajoissa, sillä niiden tekemiseen kuluu aikaa ja et saa niitä
aina heti mukaasi. Suomenkielisten suosituksen ja vieraskielisten todistusten hakemiseen
tulee varata vähintään kolme (3) koulupäivää, vieraskielisen suosituksen hakemiseen
vähintään viisi (5) koulupäivää.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden pitää hakea kolmen ensimmäisen jakson aikana tarvitsemansa suositukset ensisijaisesti edellisestä koulustaan, jotta suositus perustuisi
pitempiaikaiseen hakijan tuntemiseen. Vieraskielisistä suosituspyynnöistä saa lisätietoja
apulaisrehtori Anne-Eeni Avellilta.
RUOKAPALVELUT
Koulun oppilaitosravintola on avoinna maanantai-torstai kello 7.30–19.00 ja perjantaisin 7.30–15.00 koulun aukioloaikoina. Sieltä voi ostaa esimerkiksi aamupuuroa, välipaloja ja iltapäivisin lämmintä ruokaa kello 14.30 alkaen.
Opiskelijalounas on tarjolla maanantaisin 11.00–13.15 ja muina päivinä 10.30–
12.45. Jakson viimeisellä viikolla lounas on kello 10.00–13.00. Ruokailutilana on käytössä myös koulun luentoaula. Opiskelijalounas on maksuton normaalina lukioaikana.
Iltapäiväruoka on maksullinen, mutta ylioppilaskirjoituspäivinä kirjoituksiin osallistuneet
opiskelijat voivat ruokailla maksutta iltaruokailussa. Muista ilmoittaa nimesi kassalla.
Kesälukion ruokailu on maksullinen.
Omalla käytökselläsi ja toiminnallasi vaikutat kouluruokailun viihtyisyyteen!
• Ota ruokaa sen verran, kuin jaksat syödä.
• Hae lisää tarvittaessa.
• Palauta käyttämäsi ruokailuvälineet palautuspisteisiin ja laita ne siististi paikoilleen.
• Nosta tuolisi ylös, kun lopetat ruokailun.
• Muista hyvät tavat ja kiitos!
TUKIPALVELUT
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja Milla Kelo 050-310 5571 on tavattavissa jokaisena arkipäivänä.
Terveydenhoitajan huoneeseen kuljetaan ruokalan takaosan kautta.
Lukion terveydenhoitajan työ on osa opiskeluterveydenhuoltoa, jonka keskeisin tehtävä
on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Opiskelijoille järjestetään henkilökohtainen terveystapaaminen lukion 1. ja 2.vuotena. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia ajanvarausvastaanottoina, mutta aikaa on varattu myös vapaalle hakeutumiselle erilaisissa
terveydenhoidollisissa asioissa.
Terveydenhoitaja tiedottaa ja kutsuu opiskelijoita info-TV:n ja ryhmänohjaajien välityksellä sekä tekstiviesteillä. WILMA EI OLE TERVEYDENHOITAJAN KÄYTTÄMÄ TIEDOTUSKANAVA.
Koulussa toimii myös koululääkäri. Hän tekee pääasiassa toisen lukiovuoden terveystarkastuksia ja kutsuntoihin liittyviä ennakkoterveystarkastuksia. Peruuttamatta jääneestä
lääkärinajasta menee sakkomaksu yli 15-vuotiaalta.
Äkillisissä sairaustapauksissa on hyvä olla yhteydessä omaan terveysasemaan. Voit
kysyä neuvoa myös kouluterveydenhoitajalta tai soittaa sairaanhoitopalvelujen neuvontaan, puh 09-10023. Siellä vastataan 24 h/vrk.
Ota heti yhteyttä terveydenhoitajaan, jos vaihdat Märskyyn kesken lukuvuoden.
20
Tapaturmat
Helsingin kaupunki on vakuuttanut kaikki koululaiset omalla vakuutuksellaan Fenniassa
(opiskelijoiden vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus). Tämä vakuutus kattaa kuitenkin vain pääsääntöisesti julkisella sektorilla annetut hoidot, eikä siis yksityisellä lääkäriasemalla käyntejä.
Koulussa sattuneista tapaturmista tulee tehdä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön mahdollisimman pian. Sen tekee opiskelijan kanssa tapahtumatilanteessa ollut opettaja tai
valmentaja.
Vahinkoilmoituksen allekirjoittaa aina opiskelija sekä koulun edustajana rehtori tai apulaisrehtori. Vahinkoilmoituksesta toimitetaan kopio koulun terveydenhoitajalle. Vahinkoilmoituslomakkeen saa koulun toimistosta.
Urheilija kannattaa täydentää vakuutusturvaansa ottamalla täysajan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, joka kattaa myös koulussa sattuneet tapaturmat. Lisenssivakuutus
ei korvaa koulussa sattuneita tapaturmia. Tarkista siis vapaa-ajan vakuutuksesi. Tarvitset
sitä varmasti!
Oppilaiden ulkomaan matkavakuutus on vakuutusosakeyhtiö LähiTapiolassa. Vakuutusasioista kerrotaan myös koulun vanhempainilloissa.
Urheilijan vakuutuksen huomioiminen pähkinänkuoressa:
1. Ennen vahinkoa
- tarkista voimassa olevat vakuutuksesi
- arvioi vakuutusturvasi riittävyys
- selvitä omat, seuran ja liiton kautta tulevat vakuutukset (ettei ole päällekkäisiä vakuutuksia)
2. Vahingon sattumisen jälkeen
- anna heti ensihoito
- informoi valmentajaa ja seuraa sekä koulutapaturmissa lisäksi koulun
terveydenhoitajaa vahingosta
- hakeudu tarvittaessa lääkäriin
- tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle
Urhean urheilulääkäripalvelu
Märsky tekee yhteistyötä urheilulääkäriasema Bulevardin klinikan kanssa. Palvelu koskee erityisesti tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuneita urheiluvammoja, kuten urheilussa
sattuneita revähdyksiä, iskuja, rasitusvammoja ja muita loukkaantumisia. Ensimmäinen
käyntikerta kunkin vamman kohdalla on maksuton. Bulevardin klinikka tarjoaa Märskyn
opiskelijoille myös maksuttoman urheilulääkärin puhelinneuvonnan ma–pe klo 9 – 19
välisenä aikana. Ajanvaraukset ja neuvonta keskuksen numerosta 09–6811 390. Aina
asioidessasi Bulevardin klinikalla muista mainita, että olet Mäkelänrinteen opiskelija.
Sairausepäilyissä, astmaattisissa oireissa sekä muissa hengitys- ja verenkiertoelinten
ongelmissa suosittelemme kääntymään Helsingin urheilulääkäriaseman puoleen www.
hula.fi. Palvelut ovat maksullisia.
Muusta urheilulääkäri- ja vammojen hoitopalvelusta sekä urheilijan vakuutusturvasta
saat tietoa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kotisivuilta www.urhea.fi.
Hammashoito
Helsinkiläiset opiskelijat hakeutuvat oman asuinalueensa hammashoitolaan. Ulkokuntalaiset hakeutuvat kotikuntaan tai yksityiselle hammaslääkärille. Kunnallinen hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaalle. Kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä veloitetaan 27 euroa
peruuttamattomasta poisjäännistä.
Fysioterapia
Fysioterapiakeskus DBC-klinikka Oy:n toimipiste Mäkelänrinteen uintikeskuksessa tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista fysioterapiaa Märskyn oppilaille. Opiskelijoille ilmainen päivystys toimii maanantaisin 9.00–11.00 ja keskiviikkoisin 9.30–10.30 välisenä
aikana. Varsinaiset hoidot ovat maksullisia.
21
Päivystyksen tarkoituksena on auttaa urheilijaa saamaan ongelmaansa oikeanlainen
apu mahdollisimman nopeasti, jottei harjoittelu kärsisi.
DBC-klinikan Mäkelänrinteen toimipiste on täysivaltainen fysioterapialaitos, jossa hoidetaan niin urheilijoita kuin tavallisia liikkujiakin, lääkärin lähetteellä tai ilman. Klinikalta
löytyy myös erilaisia tukia vamman jälkeisen kuntoutumisen tukemiseen.
Kuntoutusryhmä loukkaantuneille urheilijoille
Keskiviikkoisin klo 8.00–9.30 koulun kuntosalissa ja auditoriosalissa on loukkaantuneille
urheilijoille tarkoitettu kuntoutusryhmä, jossa fysioterapeutin johdolla tehdään kuntouttavia harjoitteita ja tukiharjoittelua. Kuntoutusryhmä tarjoaa urheilijalle myös vertaistukea
muiden samassa tilanteessa olevien urheilijoiden kautta.
Lukion psykologi
Psykologin kanssa voit tulla keskustelemaan erilaisista mieltäsi askarruttavista asioista.
Asiat voivat liittyä esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin, tunne-elämään tai elämän
muutoksiin. Keskustelun tarkoituksena on jäsentää asiaasi, löytää siihen ymmärrystä ja
uusia näkökulmia. Ota yhteyttä silloin kun huolenaiheet ovat vielä pieniä. Psykologin
palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Mäkelänrinteen lukion psykologi on Kaisa Kiljunen. Kaisan työhuone on toisessa kerroksessa ja huoneen numero 209. Huoneen ilmoitustaululla näet psykologin työajat Mäkelänrinteen lukiossa. Kaisan tavoitat parhaiten puhelinnumerosta 040 668 4099. Ajanvarauksen teet kätevimmin soittamalla tai tekstiviestillä. Voit myös olla yhteydessä sähköpostitse
([email protected]), mutta jätäthän silloin oman puhelinnumerosi vastausta varten. Työhuoneen oveen voi myös koputella tai tulla juttelemaan oven ollessa auki.
Psyykkisen valmennuksen ohjelma
Märskyn psyykkisen valmennuksen ohjelma tähtää urheilijoiden henkisten ominaisuuksien kehittämiseen sekä urheilussa ja urheilijan elämässä esiin tulevien erityiskysymysten
ratkaisemiseen. Koulun psyykkisinä valmentajana toimii lukukaudella 2016–17 Tatja
Holm. Tatja on koululla aina keskiviikkoisin. Psyykkisen valmennuksen syksyn ryhmiin
ilmoittautuminen tapahtuu heti koulun alettua elokuussa ja kevään ryhmiin marras-joulukuussa. Lisäksi voit varata yksityisaikoja keskiviikkoiltapäiviin.
Psyykkinen valmentaja Tatja Holm [email protected] puh. 050-412 6432
Erityisopetus
Koulussamme toimii erityisopettajana Killy Salo. Hän on myös Luonnontiedelukion erityisopettaja. Erityisopettajan tehtävänä on tukea opiskelijoita erilaisissa oppimiseen liittyvissä pulmissa. Erityisopettaja on koululla 2-3 päivänä viikossa. Hän pitää opiskelutaitoja
vahvistavia “Sparrausta opiskeluun” -kursseja koodilla OP23 sekä antaa yksilö- ja pienryhmäopetusta. Lisätietoja saat myös opinto-ohjaajilta, ryhmänohjaajilta ja toimistosta.
Voit varata aikaa erityisopettajalta myös yksilö- tai pienryhmäharjoituksiin koulutuntiesi
aikana. Sovi siitä henkilökohtaisesti erityisopettajan kanssa ja ilmoita asiasta aina etukäteen aineenopettajalle, jonka tunnilta olet pois. Erityisopettajan työhuone on toisessa
kerroksessa huone 209.
Killyn tavoitat parhaiten Wilmalla. Puhelimella tavoitat numerosta 050-401 3337 tai
sähköpostilla [email protected]
Erityisopettaja laatii koulussa lukilausunnot lukitestien perusteella. Varaa riittävästi aikaa
lausunnon hankkimiseen. Ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvan on toimitettava
lukilausunto syksyn kirjoituksien osalta maaliskuun loppuun mennessä ja kevään kirjoituksiin osallistuvan lokakuun loppuun mennessä.
22
Kuraattori
Lukion kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen. Kuraattori auttaa selvittämään opiskelijoiden elämäntilanteisiin liittyviä sosiaalisia asioita
sekä mielenterveyteen, perhetilanteeseen ja päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Kuraattori
antaa ohjausta ja neuvontaa myös sosioekonomisissa asioissa ja tarjoaa opiskelijoille
keskusteluapua. Kuraattoriin kannattaa ottaa yhteyttä heti, kun ongelmat tuntuvat painavan mieltä tai haittaavan opiskelua. Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä kuraattoriin.
Myös huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan
tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta. Märskyn kuraattorina toimii Anni Mäntykivi.
Annin työhuone on alakerrassa aikuislukion toimistoa vastapäätä ja hän on tavattavissa
pääsääntöisesti päivittäin. Annin tavoittaa numerosta 040-160 7694 tai sähköpostilla:
[email protected]
Opetukset tukitoimet
Märskyssä on käytössäsi koko lukioajan opiskelupajoja, jossa voit käydä opettajan johdolla hakemassa lisätukea opiskeluun saavuttaaksesi tavoitteesi. Pajoihin voi osallistua
kerran tai tasaisesti läpi lukuvuoden. Pajoissa voi kerrata tai vahvistaa kyseisen pajaaineen eri kurssien oppisisältöjä.
Englannin paja ENPA
• maanantaisin ja torstaisin klo 15.15–16.00 koko lukuvuoden ajan
• ilmoittautuminen Wilman kurssitarjottimessa palkissa 8 kurssi ENPA
• saat käydä silloin, kun koet tarvetta
• jakson viimeisellä viikolla ei ole englannin pajaa
• voit hakeutua myös englannin kielen tutoriksi, auttaa opiskelutovereitasi englannin kielen haasteissa ja ansaita näin aktiivikursseja.
Laskupaja LAPA
Tukea matematiikan opiskeluun:
• joka jaksossa joko koodilla 5 tai 7
• saat apua, jos kurssilla on vaikeuksia
• voit korottaa kurssiarvosanaa, tehdä läksyjä tai suorittaa hylättyä kurssia.
Ruotsin kielen paja RUPA
• pidetään koko lukuvuoden kaksi kertaa viikossa: torstaisin kello 8.20-10.00 ja kello 15.15-16.00.
• pajaan ilmoittaudutaan Wilman kautta, jonka jälkeen opiskelija osallistuu tunneille sovitusti opettajan ohjeiden mukaan
• pajassa voi suorittaa keskeytyneitä tai hylättyjä ruotsin kursseja (1-5) ja saada tukea ruotsin kielen opiskeluun omien ruotsin kielen tavoitteiden saavuttamiseen.
Läksypiiri
• maanantaisin 5-palkilla klo 11.10-12.55
• opettajan ohjauksessa läksyjen tekoa ja harjoittelua eri oppiaineissa
• rauhallinen oppimisympäristö tukemaan opiskeluasi
• ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
• voit tulla silloin, kun sinulle sopii.
AUTOKOULUN SUORITTAMINEN MÄRSKYSSÄ
Koululla on yhteistyösopimus Oulunkylän Autokoulun kanssa. Teoriatunnit voi käydä
Märskyssä ja opiskelijat saavat alennuksen ajokortin hinnasta. Uuden lain mukaan autokoulu voidaan aloittaa vain ensimmäisellä B1 teoriatunnilla. Mikäli et pääse ensimmäiselle teoriatunnille, olet tervetullut seuraavassa jaksossa alkavalle autokoulukurssille
tai voit tulla aloittamaan autokoulun myös Oulunkylän Autokoululle. Tarkista autokoululla alkavien kurssien aikataulut netistä, tai ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse.
23
Toimisto on avoinna ma-to klo 10-16 ja osoite on Oulunkylän Autokoulu, Siltavoudintie
2, 00640 Helsinki. Lisätietoja: toimisto 044 013 1900 tai Eero Kuosmanen 044 013
1600 [email protected], www.oulunkylanautokoulu.fi.
OPINTO-OHJAUS LUKIOSSA
Koulumme opinto-ohjaajina toimivat:
• Marjo Alanko (040-336 0346)
• Tarja Luhtalampi (040-334 9091)
• Kati Rauhansalo (040-336 2312).
Voit varata opinto-ohjaajaltasi henkilökohtaisen ohjausajan hänen työhuoneensa ulkopuolella olevasta ajanvarauslistasta tai Wilman välityksellä. Pyri hoitamaan asiasi
ajoissa. Seuraavaa jaksoa koskevat kurssivalintamuutokset pitää tehdä viimeistään jakson viimeisen viikon toiseksi viimeisenä päivänä. Myös apulaisrehtori Anne-Eeni Avell
auttaa kurssivalinnoissa ja opintosuunnitelmissa.
TE-toimistojen ammatinvalintapsykologin aikoja voi varata ma-to klo 12-14
p. 0295041400.
Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa lukioajan opintojen suunnittelussa
sekä tukea häntä lukioajan opinnoissa ja lukion jälkeisten opintojen suunnittelussa. Opinto-ohjaus onkin koko lukioajan kestävä prosessi, jossa yhdistetään niin opinto-ohjauksen
kursseja, henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta, vierailijoita ja tutustumiskäyntejä.
Syksyllä 2016 aloittaneiden opiskelijoiden opinto-ohjauksen kurssit:
OPO1a Minä opiskelijana:
1. vuoden opintojen suunnittelu
1. vuoden ensimmäinen jakso
OPO1b: Minä opiskelijana:
lukiosuunnitelma ja yo-suunnitelma
1. vuoden 3. jakso
OPO2a Jatko-opinnot ja työelämä:
jatkokoulutussuunnitelma
2. vuosi
OPO2b Jatko-opinnot ja työelämä: suunnitelmien täsmennys, jatkokoulutusohjaus
Abivuosi
Lisäksi henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta tarpeen mukaan.
2.-4. vuoden opiskelijoiden opinto-ohjaus
Op1b Märskystä maailmalle: henkilökohtaisen jatkokoulutussuunnitelman laatiminen
(suositeltava suoritusvuosi 2. vuosi)
Teemapäiviin osallistuminen: ammattikorkeakoulut, yliopistot, studia-messut, koululla
järjestettävät info-tilaisuudet jne.
Jatkokoulutusohjaus oman opinto-ohjaajan kanssa viimeisenä opintovuotena:
jatkokoulutussuunnitelman täsmentäminen.
24
OP2.vrk: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta-verkkokurssi
(suositeltava suoritusvuosi viimeinen opintovuosi)
Lisäksi henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta tarpeen mukaan.
RYHMÄNOHJAUS
Opiskelijat on jaettu vuosikursseittain ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on opettaja
ryhmänohjaajana (RO). Ryhmänohjaajasi on sinua varten, älä epäröi kääntyä hänen
puoleensa sinua askarruttavissa asioissa. Ryhmänohjaaja hoitaa ryhmänsä asioita luottamuksella. Velvollisuutesi on olla paikalla ryhmänohjaustuokioissa. Ota selvää, tiedä,
älä luule!
Ryhmänohjaajan tehtäviä ovat esimerkiksi:
• ohjata opiskelijoita lukion käytänteisiin.
• vahvistaa ryhmänsä yhteisöllisyyttä
• käydä henkilökohtainen keskustelu opiskelijan kanssa ensimmäisen vuoden
syyslukukaudella
• seurata ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja valintojen toteutumista sekä puuttua ongelmiin ja ohjata tarvittaessa
• seurata ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja olla tarvittaessa yhteydessä
opiskelijan huoltajiin
• pitää ro-tuokiot ryhmälleen ja kirjata niihin osallistuminen
• tehdä yhteistyötä mm. opinto-ohjaajan, apulaisrehtorin, rehtorin sekä
opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa ryhmäänsä koskevissa asioissa
• osallistua ryhmänsä kanssa koulun yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin
Ryhmänohjaajat ja ryhmäluokat sekä vastuuopot lukuvuonna 2016 – 2017
16A
206
Susanna Soranta
Luhtalampi Tarja
16B
202
Anna-Maria Lehtonen
Luhtalampi Tarja
16C
303
Tiina Salmi
Alanko Marjo
16D
304
Minna Streng
Rauhansalo Kati
16E
203
Panu Latva
Rauhansalo Kati
16F
307
Ulla Lahdes
Alanko Marjo
16Helmi 305
Anne-Eeni Avell
15A
308
Ihalainen Elina
Alanko Marjo
15B
306
Suomela Kati
Rauhansalo Kati
15C
214
Sorjonen Tuula
Alanko Marjo
15D
234
Kallavuo Krista
Luhtalampi Tarja
15E
126
Nyyssönen Laura
Alanko Marjo
15F
233 Oksaharju-Vanhanen Sanna Luhtalampi Tarja
15G
211
Raaste Eero
Rauhansalo Kati
15Helmi 305 Avell Anne-Eeni
14A
212
Vikberg Piia
Alanko Marjo
14B
208
Kaitovaara Leena
Luhtalampi Tarja
14C
232
Virkkunen Susan
Rauhansalo Kati
14D
302
Vanhatalo Päivi
Rauhansalo Kati
14E
301
Marsti Nina
Alanko Marjo
14F
127
Marola Jenni
Luhtalampi Tarja
14G
128
Kiiskinen Niina
Luhtalampi Tarja
14Helmi 305
Avell Anne-Eeni
13AF
235
Luhtalampi Tarja
13BCE
204
Rauhansalo Kati
13DG
216
Alanko Marjo
25
YLIOPPILASTUTKINTO
ks. myös www.ylioppilastutkinto.fi
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee seuraavista neljästä vaihtoehdosta: 1) toisen kotimaisen kielen koe, 2) vieraan kielen koe,
3) matematiikan koe ja 4) jokin reaalikoe. Tutkinnon pakolliset kokeet on suoritettava
enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas
voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.
Tutkinnossa järjestetään kunakin tutkintokertana kaksi reaalin koepäivää. Samana päivänä kirjoitetaan: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Toinen ryhmä on
evankelis-luterilaisen uskonto, ortodoksisen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen ja päivien järjestys vaihtelee.
Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi erillistä koetta: tekstitaidon koe
ja esseekoe. Kummankin kokeen koeaika on 6 tuntia. Kokelas osallistuu kumpaankin
kokeeseen ja kokeen arvosana määräytyy kokeiden yhteispistemäärän perusteella. Äidinkielen koe järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielessä. Kokelas, jonka äidinkieli
on jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame, voi korvata tutkinnossa pakollisen äidinkielen kokeen lautakunnan erityisesti vieraskielisiä kokelaita varten laatimalla muulla
suomen tai ruotsin kielen kokeella.
Kokeet ovat muuttumassa sähköisiksi syksystä 2016, joten seuraa tarkasti koulun tiedotteita asiasta.
Kokeiden taso
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta
valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu.
Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista aineista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä.
Samassa oppiaineessa ei voi suorittaa molemmantasoisia kokeita samalla kertaa.
Osallistumisoikeus ja tutkintoon ilmoittautuminen
Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Opiskelija saa osallistua jonkin tutkintoaineen kokeeseen suoritettuaan vähintään oppiaineen
pakolliset kurssit. Mäkelänrinteen lukiossa edellytetään, että opiskelijalla on vähintään
50 lukiokurssia suoritettuna hänen ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa ylioppilaskirjoituksiin. Rehtorin päätöksellä voi osallistua myös opiskelija, jolla muuten katsotaan olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.
Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille kevään tutkinnon osalta yleensä marraskuun 20. päivään mennessä ja syksyn tutkinnon osalta toukokuun 25. päivään mennessä. Kokelaan on tällöin ilmoitettava, mitkä kokeet ja minkä
tasoisina hän aikoo ne kyseisenä tutkintokertana suorittaa. Samoin hän ilmoittaa, mitkä
kokeet hän suorittaa pakollisena. Kokelas on itse vastuussa siitä, että ilmoittautuu oikein
kokeisiin, on selvillä ohjeista ja noudattaa niitä.
Jokaiseen kirjoituskertaan liittyen annetaan ylioppilastutkintoinfoissa erikseen tarkat ohjeet ilmoittautumisista ja tarkennetaan ilmoittautumisen päättymisajat. Infot ovat kaikille
kirjoituksiin aikoville pakollisia.
26
Kokeen uusiminen
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut saa uusia kokeen yhden kerran. Pakollisen
hylätyn kokeen saa uusia kahdesti tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen
tutkintokerran aikana.
Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen, mikäli
kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy tämänkin jälkeen yksi vaativamman tason koe.
Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jäänyt saapumatta
siihen ilman erityistä syytä tai jos kokelas ei ole jättänyt koetta arvosteltavaksi. Hylätyn
ylimääräisen kokeen saa uusia kahdesti ilman aikarajaa.
Tutkinnon täydentäjä
Ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä on oikeus täydentää tutkintoaan kokeilla,
joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun
tutkinto on suoritettu.
Vilppi
Jos kokelas syyllistyy vilpilliseen menettelyyn, vilpin yritykseen tai siinä avustamiseen
tai järjestyksen muuhun törkeään rikkomiseen, hänen kaikki kyseisen tutkintokerran kokeensa katsotaan hylätyksi ja hän menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista
kyseisenä tutkintokertana. Jos teko on ollut suunniteltu tai erityisen raskauttava, rehtori
voi määrätä kokelaan menettämään osallistumisoikeutensa myös seuraavana tutkintokertana.
Maksut
Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksujen ja muiden kiinteiden maksujen
suuruudesta. Lukio huolehtii maksujen perimisestä ja tilittämisestä. Tutkintoa tai erillisiä
kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut. Perusmaksu on maksettava myös silloin, kun ennen kokeiden
alkamista on todettu, että tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle
asetettuja vaatimuksia.
Arvostelu
Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunnan sensorit. Koulun opettajien suorittama arvostelu on
suuntaa antava. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää, kun kunkin tutkintokerran
arvostelutyö on saatu päätökseen. Eri arvosanojen suhteelliset osuudet lautakunta pyrkii
pitämään perättäisinä vuosina jokseenkin samoina. Kokeista annettavat arvosanat ja
niitä vastaavat pistemäärät ovat:
– laudatur (7)
– eximia cum laude approbatur (6)
– magna cum laude approbatur (5)
– cum laude approbatur (4)
– lubenter approbatur (3)
– approbatur (2)
– improbatur (0)
Lääkärintodistus, lukitodistus, puoltolause, selvitys vieraskielisyydestä, erityisjärjestelyt
Jos kokelaan suoritukseen on vaikuttanut haitallisesti suorituskykyä tilapäisesti alentaen
sairaus tai muu vastaava seikka, tulee lukion lähettää lautakunnalle kokelaan tai hänen
huoltajansa jättämä lääkärintodistus sairaudesta, lukitodistus tai muusta seikasta asiaa
selvittävä puoltolause. Lautakunta ottaa arvostelua lieventävänä seikkana huomioon vain
sellaiset sairaudet, joiden vaikutus tuloksiin on ollut selvästi todettava, mutta yleensä vain
tilapäinen. Lievennystä punnittaessa otetaan huomioon myös kokelaan kouluarvosana.
27
Jos kokelaan äidinkieli on muu kieli kuin suomi tai ruotsi, lautakunta voi ottaa tämän
arvostelussa huomioon. Tällöin voidaan ylioppilastutkintolautakuntaa lähettää selvitys
vieraskielisyydestä -lomake, missä on kahden opettajan arvio kokelaan vieraskielisyyden vaikutuksesta koulumenestykseen (äidinkielen opettajan tai suomi toisena kielenä
-opettajan sekä jonkin reaaliaineen opettajan kuvaus siitä, millä tavalla kokelaan vieraskielisyys on kouluvuosien aikana hankaloittanut hänen opiskeluaan ja vaikuttanut
suorituksiin).
Lukitodistukset tulee rehtorille kevään kirjoituksien osalta lokakuun ja syksyn kirjoituksien osalta maaliskuun loppuun mennessä. Luku- ja kirjoitushäiriöisiä kokelaita koskeva
määräys antaa kokelaalle mahdollisuuden hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella. Tämän erityisjärjestelyn edellytys on, että
kokelas on saanut lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta. Lausuntojen hankkimiseen
tulee ryhtyä riittävän ajoissa, jotta hakemus voidaan lähettää ylioppilastutkintolautakunnalle silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon. Lausunnon hakemisessa saat neuvoa
erityisopettajalta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.
Ylioppilastutkintotodistus
Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion
päättötodistus, annetaan ylioppilastutkintotodistus. Todistukseen merkitään arvosanat
hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, merkitään todistukseen arvosanoista parempi. Kokelaalle, joka suorittaa
tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, annetaan pyynnöstä ote ylioppilastutkintorekisteristä, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa. Tämä rekisteriote on maksuton.
Nimi- ja arvosanatietojen luovuttaminen
Sekä lautakunnalla että koululla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistavaksi. Jos
kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä koulua että
lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta.
Valitusoikeus
Lautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kokeiden arvostelua koskevaan lautakunnan päätökseen saa lautakunnalta hakea tarkistusarvostelun toimittamista 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos
henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemus osoitetaan ylioppilastutkintolautakunnalle. Se jätetään rehtorille, joka kirjoittaa siihen oman saatekirjeen ja toimittaa sen tämän jälkeen
ylioppilastutkintolautakunnalle.
URHEILULUKIO JA VALMENNUS
Mäkelänrinne on yksi Suomen kolmestatoista urheilun erikoislukiosta. Urheilulukion urheilulinjan valmennus tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Valmennus on
etuoikeus eri lajien parhaille urheilijoille, joilla on hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet
määrätietoiseen opiskeluun ja valmennukseen. Urheilulinjalle valittu opiskelija ymmärtää niin opiskelun kuin nousujohteisen valmennuksen moitteettoman ja tuloksellisen hoitamisen merkityksen.
Kokonaisvaltainen valmennusjärjestelmä
Mäkelänrinteen lukio tukee nuoren urheilijan kehittymistä kokonaisvaltaisesti. Yhteistyö
opinto-ohjaajien, opettajien, vanhempien, seuravalmentajien, lajiliittojen sekä eri alojen
asiantuntijoiden kanssa luo kannustavan ilmapiirin ja tukiverkoston, jossa urheilijalla on
erinomaiset edellytykset pyrkiä kohti tavoitteitaan niin urheilussa kuin opinnoissakin.
28
Hyväksyminen valmennukseen
Lukion opiskelijoiden valinta urheilulinjalle tapahtuu urheilun apulaisrehtorin, kouluvalmentajan ja lajiliittojen valmentajien yhteisellä päätöksellä liittojen antamien lausuntojen
perusteella koulun vuotuisen valmennuskiintiön mukaan. Valinta tapahtuu ensimmäisen
jakson alussa. Opiskelijan tulee edetä opinnoissaan koulun reunaehtojen mukaisesti
säilyttääkseen valmennusoikeuden. Urheilulinjalle voidaan, mikäli edellytykset ovat olemassa, valita myöhemminkin. Vastaavasti sieltä siirretään pois, mikäli opiskelija ei täytä
asetettuja vaatimuksia.
Opiskelijan ensimmäinen lukiovuosi on koeaikaa. Valmennusoikeus tarkistetaan lukuvuosittain keväällä. Lukiota aloittaessaan opiskelijan tulee suunnitella opintosuunnitelmaansa valmennusta vain kolmelle ensimmäiselle lukiovuodelle. Poikkeustapauksista
sovitaan erikseen lajivalmentajan ja koulun opinto-ohjaajan kesken.
Valmennuksen järjestäminen
Valmennukselle on varattu aikaa kaksi tuntia vähintäänkin kolmesti viikossa. Aamupäivään sijoitetut valmennusajat mahdollistavat kaksi kertaa päivässä harjoittelun. Mikäli
urheilijan henkilökohtainen valmennussuunnitelma tai lajin harjoitusolosuhteet edellyttävät, voi opiskelija erillissopimuksella toteuttaa valmennustaan myös muina ajankohtina.
Lajista ja vuodenajasta riippuen harjoitukset tapahtuvat pääkaupunkiseudun eri harjoituskentillä ja -halleissa.
Valmennuslajit
Valmennuslajeja ovat kaikki lajit, joissa opiskelija täyttää valmennusurheilijalle asetetut
vaatimukset. Valmennuslajit ovat jaettu kolmeen ryhmään. Osa lajeista on ns. koulun
painopistelajeja, joissa valmennuksesta vastaa ko. erikoisliiton hyväksymä valmentaja,
joka toimii usein samalla koulun tuntiopettajana. Valmentaja vastaa ja antaa jaksokohtaisen selvityksen koululle valmennusohjelmasta ja sen toteutumisesta. Koulun painopistelajeja lukuvuonna 2016-17 ovat jalkapallo, lentopallo, beach volley, koripallo,
käsipallo, jääkiekko, sulkapallo, squash, yleisurheilu, suunnistus, golf, taitoluistelu, muodostelmaluistelu, pikaluistelu, uinti, uimahypyt, purjehdus, paini, judo, telinevoimistelu,
rytminen voimistelu, joukkuevoimistelu, kilpatanssi sekä salibandy.
Osa lajeista on ns. lajivalikoimalajeja, joissa koulu tarjoaa valmennusajan, yleisvalmennusta ja hyvät harjoitteluolosuhteet. Lajivalikoimalajit ovat usein olympialajeja, joita harrastetaan runsaasti pääkaupunkiseudulla. Näitä lajeja lukuvuonna 2016-17 ovat mm.
tennis, pöytätennis, karate, team gym, trampoliinivoimistelu, amerikkalainen jalkapallo,
ratsastus, pyöräily, moottoriurheilu ja tanssi.
Osa lajeista kuuluu ns. muut lajit -ryhmään. Nämä lajit ovat pääkaupunkiseudulla harvemmin harrastettuja lajeja, joilla ei välttämättä ole olympiastatusta.
29
LAJIEN NUMEROINTI
painopistelaji = PPL
lajivalikoimalaji = LVL
PALLOILU
YKSILÖLAJIT
10 Jalkapallo (PPL)
21 Yleisurheilu (PPL)
11 Pesäpallo (ML)
22 Suunnistus (PPL)
12 Lentopallo (PPL)
23 Pyöräily (LVL)
12B Beach volley (PPL) 24 Ratsastus (LVL)
13 Koripallo (PPL)
25 Miekkailu (LVL)
14 Käsipallo (PPL)
26 Jousiammunta (LVL)
15 Jääkiekko (PPL)
27 Golf (PPL)
16 Jääpallo (ML)
28 Keilailu (ML)
17 Sulkapallo (PPL)
29 Ammunta (LVL)
18 Squash (PPL)
30 Shakki (ML)
19 Tennis (LVL)
20 Pöytätennis (LVL)
VESIURHEILU
KAMPPAILULAJIT JA MOOTTORIURHEILU
41 Uinti (PPL)
50 Moottoriurheilu(LVL)
42 Taitouinti (LVL)
52 Triathlon (LVL)
43 Sukellus (ML)
53 Nyrkkeily (LVL)
44 Uimahypyt (PPL)
54 Paini (PPL)
45 Vesipallo (ML)
55 Painonnosto (LVL)
46 Soutu (LVL)
56 Judo (PPL)
47 Melonta (LVL)
57 Karate (LVL)
48 Purjelautailu (PPL)
58 Taekwondo (LVL)
49 Purjehdus (PPL)
59 Aikido (LVL)
60 Muut budolajit (ML)
UUDEMMAT LAJIT
71 Salibandy (PPL)
72 Amerikkalainen jalkapallo (LVL)
73 Ringette (LVL)
74 Seinäkiipeily (ML)
75 Muut lajit (ML)
muut lajit = ML
TALVILAJIT
31 Hiihto (LVL)
32 Ampumahiihto (LVL)
33 Alppilajit (LVL)
34 Freestyle (LVL)
35 Lumilautailu (LVL)
36 Mäkihyppy (ML)
37 Taitoluistelu (PPL)
38 Muodostelmaluistelu (PPL)
39 Pikaluistelu (PPL)
40 Curling (ML)
VOIMISTELU JA TANSSI
61 Telinevoimistelu (PPL)
62 Team Gym (LVL)
63 Trampoliinivoimistelu (LVL)
64 Rytminen voimistelu (PPL)
65 Joukkuevoimistelu (PPL)
66 Baletti (LVL)
67 Kilpa-aerobic (LVL)
68 Tanssiurheilu (PPL)
69 Modernitanssi (LVL)
70 Muu tanssi ja voimistelu (ML)
Tavoitteet
Lajikohtaisten tavoitteiden lisäksi kouluvalmennukselle on asetettu seuraavat tavoitteet:
• Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja ymmärtää valmentautumisprosessin
kokonaisvaltaisuuden.
• Opiskelija oppii ja sitoutuu säännölliseen sekä systemaattiseen harjoitteluun, joka vastaa määrällisesti ja laadullisesti huippu-urheilun vaatimuksia.
• Opiskelija oppii entistä itsenäisemmin suunnittelemaan ja toteuttamaan
harjoitussuunnitelmaansa sekä oppii käyttämään hyväkseen valmentautumista tukevia asiantuntijoita ja palveluja.
• Opiskelija kehittää itsetuntemustaan ja kykenee tekemään valintoja, jotka eivät ole ristiriidassa hänen asettamiensa tavoitteiden kanssa.
30
Valmennuskurssit
Opiskelijalle hyvitetään pääsääntöisesti valmennuksesta yksi kurssi (38 tuntia) jaksossa.
Joissain lajeissa kurssimäärä voi olla suurempi riippuen koulun valmennusohjelmasta.
Valmennuksen kokonaiskurssimäärä lukion aikana on kolmen vuoden opintosuunnitelman mukaan opiskelevalla vähintään 12 kurssia ja neljän vuoden opintosuunnitelman
mukaan opiskelevalla vähintään 17 kurssia. Koeviikon harjoitukset päätetään lajikohtaisesti. Valmennuskurssien sisällöt muodostavat nousujohteisen harjoituskokonaisuuden
edettäessä ensimmäisen lukiovuoden opiskelusta viimeisen vuoden opiskeluun. Ylioppilaskirjoitusvuotena opiskelija voi pitää viimeisen jakson ennen kirjoituksia vapaana
valmennuksesta, mikäli opiskelijan kurssimäärät antavat tähän mahdollisuuden.
Kaikkien valmennuksessa olevien opiskelijoiden tulee sisällyttää opinto-ohjelmaansa
myös valmennusopin 1-kurssi. Valmennusoppi suoritetaan yhtenä kokonaisena kurssina
(38 tuntia) ja se suositellaan suoritettavaksi toisena lukuvuotena. Koulun valmennuslajien
opetussuunnitelmat, jaksokohtaiset sisällöt ja painotukset ovat nähtävissä koulun kotisivuilla sekä liitteenä koulun opetussuunnitelmassa.
Yhteistyötahot ja kansainvälinen toiminta
Kouluvalmennus tukee opiskelijan henkilökohtaista valmennussuunnitelmaa. Tärkeinä
yhteistyötahoina ovat urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat, seurajoukkueiden ja
nuorten maajoukkueiden valmentajat sekä lajiliittojen valmennuksesta vastaavat henkilöt. Lisäksi merkittävinä valmennuksellisina yhteistyötahoina ovat Suomen Olympiakomitea, urheiluakatemiat sekä muut urheiluoppilaitokset.
Kansainvälinen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti eri maissa sijaitsevien ystävyyskoulujen avulla leiritys- ja kilpailutoiminnan muodossa. Kilpailullisesti tärkeinä tavoitteina ovat Koululiikuntaliiton mestaruuskisat, urheiluakatemiaturnaukset, kansainväliset
koululaiskilpailut sekä päätavoitteena koululaisten EM- ja MM-kilpailut. Kansainvälisen
toiminnan avulla opiskelija totuttautuu vieraissa olosuhteissa tapahtuvaan harjoitteluun
ja kilpailuun sekä kansainvälisten kilpailujen ilmapiiriin. Lisäksi opiskelija ymmärtää
matkustamisen aiheuttamat vaikutukset omaan suorituskykyynsä sekä tutustuu muiden
maiden urheilukulttuuriin.
Lajikapteenit
Jokaisen valmennusryhmän valmentaja valitsee yhdessä urheilijoiden kanssa ryhmälle
lajikapteenin. Lajikapteenin tehtävänä on luoda omalla esimerkillään valmennusryhmään positiivista ja urheilullista henkeä, auttaa uusia urheilijoita sopeutumaan ryhmään
ja harjoitteluun sekä toimia yhteydenpitäjänä koulun ja ryhmän välillä. Lajikapteeneilla
on oma koulutusohjelma, joka keskittyy henkisten taitojen ja itsensä johtamisen kehittämiseen. Lajikapteenit valitaan lukukauden alussa tavallisimmin lukukaudeksi kerrallaan.
Valmennussopimus
Mäkelänrinteen lukio tarjoaa valmennuslinjalle valituille urheilijoille monia etuisuuksia.
Huipulle tähtäävä urheilija joutuu kehittyäkseen asettamaan itselleen rajoja. Koulu haluaa myös asettaa vaatimuksia. Tästä syystä yhteistyössä urheilijoiden kanssa on laadittu
valmennussopimus. Siinä on tuotu esiin niitä asioita, joiden hyväksymisellä luodaan
edellytykset yhteistyöhön päämäärien saavuttamiseksi.
31
VALMENNUSSOPIMUS
Tämä sopimus tehdään kaikkien valmennusurheilijoiden kanssa
Mäkelänrinteen urheilulukion valmennuslinjan valmennus tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Valmennus on etuoikeus lajien parhaille urheilijoille. Opiskelussa ja tuloksiin
pääsemiseksi tarvitaan määrätietoisuutta ja riittäviä fyysisiä ja henkisiä valmiuksia.
Valinta valmennuslinjalle vahvistetaan ensimmäisen jakson alussa. Lukion alussa opiskelija
tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää valmennuksen kolmelle ensimmäiselle lukuvuodelle (12 -13 kurssia). Opiskelijan ensimmäinen lukiovuosi on koeaikaa
ja neljännen vuoden valmentautumisoikeus anotaan kolmannen lukiovuoden lopussa. Neljännen vuoden valmennus edellyttää opintosuunnitelman mukaista etenemistä opinnoissa
sekä tavoitteellista harjoittelua. Valmennuslinjalle voidaan, mikäli edellytykset ovat olemassa, valita myöhemminkin. Vastaavasti sieltä voi jäädä pois, mikäli opiskelija ei täytä
asetettuja vaatimuksia tai harjoitusmotivaatio on riittämätön. Koulun lukuvuosiopas antaa
lisätietoja opiskelusta ja valmennuksesta.
Mäkelänrinteen valmennusurheilija sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan seuraavaa
sopimusta:
• Valmennusurheilija sitoutuu urheilulliseen elämäntapaan. Hän huomioi myös terveellisen
ruokavalion ja riittävän unen. Hän pyrkii suunnittelemaan ajankäyttönsä niin, että hänellä
on riittävästi aikaa urheiluun, opiskeluun ja lepoon.
• Kouluvalmennus on tärkeä osa urheilijan pitkäntähtäimen kehittymissuunnitelmaa. Tästä
syystä urheilija noudattaa koulun lajivalmennuksen valmennussuunnitelmaa ja osallistuu
kaikkiin koulun harjoituksiin. Mahdollisista poissaoloista urheilija sopii etukäteen lajivalmentajan kanssa. Poikkeustapauksista ja valmennuksen urheilijakohtaisesta soveltamisesta
urheilijalla on oikeus neuvotella koulun lajivalmentajan kanssa.
• Valmennusurheilija käyttäytyy hyvin ja edustavasti itsensä ja koulun parhaaksi. Hän
tuntee vastuuta koulun välineistä ja toimintatiloista noudattaen siisteyttä ja järjestystä.
• Koulun edustuskilpailut ovat merkityksellisiä erityisen tehtävän saaneille urheiluoppilaitoksille. Lisäksi ne ovat osa valmennussuunnitelmaa, joihin valmennusurheilija sitoutuu
osallistumaan.
• Valmennusurheilijan tulee edetä opintosuunnitelmassaan koulun reunaehtojen mukaisesti. Hän osallistuu koulun oppitunneille, mikäli hän ei ole anonut poissaoloa rehtorilta,
ryhmän ohjaajalta tai sopinut asiaa erikseen aineenopettajan kanssa. Mikäli urheilija
on aiheetta poissa oppitunneilta, esim. pelaa tietokone- tai muita pelejä kouluaikana, tai
hän on huomattavasti jäänyt jälkeen opintosuunnitelmastaan, opiskelijan kanssa keskustellaan. Tilanteen vaatiessa opiskelija voidaan siirtää pois valmennuksesta kunnes tilanne
on korjattu.
• Tupakka- ja alkoholituotteet, huumeet sekä doping eivät edistä nuoren urheilijan kehittymistä eivätkä kuulu tavoitteellisesti harjoittelevan urheilijan elämäntapoihin. Kouluaikana
sekä kouluun liittyvien matkojen ja tapahtumien yhteydessä alkoholin, tupakan, nuuskan
sekä huumeiden ja dopingin käyttöön koulu puuttuu välittömästi ja niiden käytöstä seuraa
valmennusurheilijalle erikseen määrättävä rangaistusmenettely. Rikkeestä riippuen seuraamus on valmennuskurssin/-kurssien hylkääminen tai valmennusoikeuden peruuttaminen.
Koulun matkoilla tapahtuvasta rikkeestä voidaan lisäksi evätä koulun opiskelijalle antama
taloudellinen tuki, jolloin matkan kustannukset jäävät urheilijan maksettaviksi.
Olen tutustunut Mäkelänrinteen lukion valmennussopimuksen sääntöihin, jotka hyväksyn
ja joita sitoudun noudattamaan. Sopimuksen rikkomisen seuraamuksista päättää opiskelijaa kuultuaan tilanteen mukaan lajivalmentaja, valmennuksen lehtori tai rehtori.
32
VUODEN URHEILUKAPTEENIT
Vuosittain syksyn lakkiaisten yhteydessä valitaan koulun paras urheilijapoika ja urheilijatyttö. Listassa on esitetty palkitsemishetken ansiot.
Pojat: Tytöt:
1987 Kalle Lehtinen yt-88 Pia Lautala
yt-88
jalkapallo, nuorten maajoukkue yleisurheilu, naisten maajoukkue
KLL:n mestari
1988 Eki Karlsson yt-89 Laura Pyyry
yt-89
nykyaikainen 5-ottelu, maajoukkue melonta, naisten SM
1989 Tommi Ahvala Mari Niskanen
yt-90
trial, MM 4. taitoluistelu, Pohjoismaiden mestari
1990 Antti Kasvio Miimu Matilainen
yt-91
uinti, junioreiden EM, SE-uimari purjehdus, olympiaehdokas
1991 Kai Peltonen
yt-92 Sari Lehmuskallio
yt-93
squash, MM-edustus telinevoimistelu, naisten SM
1992 Juha Raumolin yt-93 Kaisa Kella
yt-94
squash, MM-edustus taitoluistelu, EM-edustus
1993 Mika Loikkanen
yt-94 Katri Kalpala yt-95
yleisurheilu, junioreiden EM 3. Anneli Laine
yt-95
kiekonheitto rytminen voimistelu, MM-edustus
1994 Janne Niinimaa
yt-95 Michaela Moua
yt-96
jääkiekko, SM 1. koripallo, naisten maajoukkue
1995 Hanno Möttölä
yt-96 Mira Kasslin
koripallo, maajoukkue pyöräily, junioreiden MM 3
1996 Antti-Jussi Niemi
yt-97 Mira Kasslin
jääkiekko, junioreiden EM pyöräily, junioreiden MM 1
1997 Olli Tuominen
yt-99 Heini Lautala
yt-97
squash, junioreiden EM rytminen kilpavoimistelu MM 26.
1998 Olli Ahonen
yt-01 Emma Laaksonen
yt-00
jääkiekko, nuorten MM 1 jääkiekko, Olympia-pronssi
1999 Kimmo Muurinen yt-01 Salla Sukki
yt-00
koripallo, koululaisten suunnistus, junioreiden MM 2.
MM 3., ”all stars”
2000 Joona Puhakka
yt-02 Anne Laurila
yt-01
uimahypyt, EM 3. jousiammunta, 17 SE:tä
2001 Tuomo Ruutu yt-03 Hanna-Maria Seppälä yt-03
jääkiekko, junioreiden EM 3. uinti EM 5.
2002 Mikko Halvari Miina Kenttä
yt-04
10-ottelu, junioreiden MM 3. seiväshyppy, koululaisten MM 1.
2003 Matti Rajakylä
yt-04 Hanna-Maria Seppälä yt-03
uinti 4 x 50m EM 2. uinti 100m vapaauinnin MM 1.
2004 Ville Lång
yt-05 Satu Tuominen
yt-04
sulkapallo, junioreiden EM 3. jääkiekko, MM 3.
2005 Mikael Rajala
yt-07 Maija Saari
yt-06
korkeushyppy, maajoukkue-edustus jalkapallo, 19-v maajoukkuekapteeni
2006 Petteri Koponen
yt-07 Katariina Tuohimaa yt-06
koripallo, maajoukkueen runkopelaaja tennis, SM 2., WTA 760
2007 Harri Heliövaara
yt-09 Maria Ringinen
yt-08
tennis, Australian avointen rytminen voimistelu, 3 maailman
nelipelivoitto (junioriturnaus) GP-finaalipaikkaa, moninkertainen SM
2008 Teemu Rantanen
yt-09 Mikaela Wulff
yt-10
purjehdus, MM 1 purjehdus, junioreiden MM 3
hyvä rankingmenestys kaudella 08
33
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
Rasmus Schüller
yt-10 Emma Millard
yt-10
jalkapallo yleisurheilu,
U19-maajoukkueen runkopelaaja SM2., nuorten EM 4. maajoukkue-edustus
Mikael Granlund
yt-12 Marlene Niemi
yt-11
jääkiekko uinti
SM-liigajoukkueen runkopelaaja EM3 viestissä
Aaron Fagerholm yt-12 Marianna Tolvanen
yt-11
salibandy jalkapallo
U-19 maailmanmestari naisten maajoukkue
Joel Pohjanpalo
yt-14 Amanda Kotaja
jalkapallo pyörätuolikelaus
miesten maajoukkue Euroopan mestari
Kaarle Tapper Nora Heroum
yt-13
purjehdus jalkapallo
nuorten MM 4. naisten maajoukkue
Tuomas Pokkinen
yt-15 Jouki Tikkanen
yt-15
uinti rytminen voimistelu
aikuisten EM-kisat useita World Cup-finaalisijoituksia
Lauri Markkanen
yt-16 Monika Mikkola
yt-16
koripallo purjehdus
maajoukkuepelaaja maailman ja Euroopan mestari
PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA, URHEA
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä
huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteina on tukea huipulle tähtäävien tai jo kansainvälisellä tasolla olevien urheilijoiden päivittäisharjoittelua
ja samalla mahdollistaa opinnot aikaa vievän urheilun ohessa. Urheilun ja opintojen yhdistämisen lisäksi Urhea on verkottanut ympärilleen erilaisia tuki- ja asiantuntijapalveluita, jotka auttavat urheilijaa kohti hänen tavoitteitaan. Eri tuki- ja asiantuntijapalveluiden
tarjoajia on mukana kahdeksalta eri alalta. Lisäksi Urheassa ovat mukana Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupungit. Märsky ja Urhea toimivat kiinteässä yhteistyössä. Urhean
toimitilat sijaitsevat Uintikeskuksessa Märskyn urheilun ja liikunnan toimitiloissa.
Märskyläiset Urheassa
Kaikki Märskyn valmennusurheilijat ovat automaattisesti myös Urhean jäseniä. Lukioaikana Märskyn urheilijan kannattaa hyödyntää urheiluakatemian tukipalveluita ja akatemian järjestämiä tilaisuuksia, jotka tukevat monipuolisesti opiskelevan urheilijan uraa.
Urhean kautta urheilija saa tärkeää tietoa niistä jatko-opiskelumahdollisuuksista, joissa
huipulle tähtäävä urheilu ja opiskelu on mahdollista yhdistää myös lukion jälkeen.
Lisätietoja Urhean kotisivuilta www.urhea.fi sekä toiminnanjohtaja Simo Tarvoselta ja
huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlströmiltä.
34
MÄKELÄNRINNE, A NON-GRADED FINNISH SENIOR HIGH SCHOOL
AND SPORTS SCHOOL
Special features
Mäkelänrinne is a non-graded senior high school and one of the 13 sports schools in
Finland. It was the first day school in Finland to start experimenting with the non-graded
system as early as 1972.
Finnish high school students are 16-19 years of age. The majority of Mäkelänrinne
students come from Helsinki and the vicinity, but the school also attracts students from
other parts of the country. The aim of the system is to offer the students greater freedom
in planning their individual study programs and schedules. The students can determine
the total length of their high school studies as well as their daily timetables within each
study period. This allows them to plan their studies to suit their individual academic and
athletic needs. Thus the students learn to take more responsibility for their own studies.
The school atmosphere is motivating and open, and the relationship between teachers
and students is warmer and less formal than usual.
The sports associations have welcomed this opportunity to raise new generations of promising young athletes. Each year the number of applicants exceeds the number of places
available. The correlation between the course grades and the Matriculation Exam results
is good, and academically Mäkelänrinne stands clearly above the national average. The
teachers face a dual challenge: how to cater for the needs of the academically-minded top
students, and how to help the young athletes combine their educational and athletic goals.
General procedures and the curriculum
The school year is divided into five seven-week periods. The total number of courses
required in high school is 75. The students can complete their high school studies in
2-4 years. Depending on the length of their studies, they must choose 4-7 courses per
period, sometimes even more. To allow more time for sports, for instance, the student
can choose a lighter schedule and longer study program. It is even possible to take a
whole period off if needed.
The school day is usually from 8.20 to 15.10. The length of the school day depends
on the individual study program. The training sessions for the athletes are mainly held
from 7.30 a.m. to 10 a.m. on Tuesdays, Wednesdays and Fridays. At the beginning of
each school year the students receive the teaching program and timetable for the whole
year. This enables them to take into account their own individual needs and interests in
planning their own schedules on a long-term basis. In this, they are assisted by Group
Advisors and special Guidance Counselors. In the non-graded system, students are not
confined to a certain year level, but can choose courses according to their own ability
and standard.
Each seven-week period ends with a test week. The students receive their course grades
on the last day of the period. After each period, they receive computer lists showing the
grades of all courses taken and their grade point average. Retests are arranged several
times a year for those who have failed courses. A student is entitled to one retest for one
failed course; should he fail again, the course must be repeated. If a student wishes to
improve his other grades, he must repeat the course.
The curriculum is based on the national system. In addition to the courses set forth in the
national curriculum, Mäkelänrinne offers optional, applied and integrated courses in
various subjects. One example of the wide choice of subjects in Mäkelänrinne is the extensive language program, which offers advanced courses in English, Swedish, German,
French and Russian. Instruction is given even in elementary and intermediate Latin, Spanish and Italian. The majority of the students choose advanced courses in Mathematics.
In Physical Education, students may express their wishes as to the events offered in each
period. Groups are then formed accordingly in a wide range of events.
35
The sports program
Approximately half of the first-year students (210 new students/year) are admitted on
the basis of academic achievement, and half on the basis of academic and athletic merits combined. The selection of students applying to special training programs is partly
based on recommendations by various sports associations. Those admitted represent the
top of their age group in their field even internationally.
Special top training is offered in a number of sports, such as football, volleyball, basketball, ice-hockey, squash, badminton, track & field, orienteering, golf, gymnastics,
rhythmic gymnastics, swimming, diving, sailing, judo, dance sport, floorball, figure skating and synchronized skating. The respective sports associations choose a good coach,
who is then employed by the school. Thus, the association is responsible for the training,
which aims at top performance on the international level. In other sports (58 different
events), a student can pursue an individual training program, which is monitored by
the school.
The number of students in active training is remarkably high in Mäkelänrinne: in 2016,
for instance, they numbered 600 out of a total of 820. Sports courses may constitute
one-third of the total number of high school courses. Yet, the athletes must meet the same
academic requirements in the Matriculation Examination as any other students. The
Matriculation Examination comprises extensive tests in four obligatory subjects and an
unlimited number of optional subjects. The tests are offered every spring and autumn.
The obligatory subjects are: Finnish for all students and three subjects as follows: Swedish, one foreign language, Mathematics and Humanities and Natural Sciences. These
four tests can be taken during one test period, or divided over three consecutive periods.
There is no time limit for the optional tests.
Mäkelänrinne – an international sports senior high
Mäkelänrinne is involved in many associated and partner school programmes. Our
extracurricular activity programme for the year 2016-2017 included more than 15 international school-visit exchanges, competitions and joint projects. Our partners come
mostly from the Baltic countries, Russia, Sweden, Austria, Italy, Spain, England, Germany, Netherlands and Denmark. Our school has frequently represented Finland in
international school tournaments, such as the World Football Tournaments, the World
Basketball Tournaments and the ISF World Gymnasiade.
Both the exchange students and the foreign athletes who choose our school are offered
excellent opportunities to attend classes and participate in the special top training programme in for example ice-hockey, swimming, orienteering, sailing and dance sport.
36
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO HALL OF FAME 2013-
HALL OF FAME on kokonaisuudessaan nähtävillä Märskyn kotisivuilla.
OG = Olympic Games; JOG= Junior Olympic Days; PAR = Paralympics; WC = World
Championships; EC = European Championships; JWC = Junior World Championships;
JEC = Junior European Championships; SWC = School World Championships
SEC = School European Championships
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Daniela Westerlund, floorball
silver
Pinja Jaakkola, Elina Vanhanen,
Trine Sällström
Miro Heiskanen, ice-hockey
gold
Markus Niemeläinen, Kristian Vesalainen
Martina Timonen, Nona Vihma synchronized skating
silver
Ulrica Bladh, Sara Knuutila, synchronized skating
silver
Petra Lahti, Aurora Ylppö,
Charlotta Sederholm, Ditte Louhikoski,
Emilia Närhi, Emma Kettunen,
Henrika Koivuniemi, Julia Herva
Sirre Kronlöf, Veera Hokka
sailing
gold
Hanna-Maria Seppälä
swimming, relay
bronze
Mikael Granlund, Tommi Kivistö ice-hockey
silver
Taina Savikurki
dance sport
bronze
Monika Mikkola
sailing
silver
Monika Mikkola
sailing
bronze
Emilia Kanerva
judo
silver
Fiifi Aidoo, Joonas Tahvanainen, basketball
gold Henri Ventoniemi, Oskar Michelsen
Emilia Kanerva
judo
bronze
Viivi Lehikoinen
athletics, 400 m hurdles gold
Valeria Borovskaya
athletics, high jump
silver
Jussi Kanervo
athletics, 400 m hurdles silver
Sonja Kokkonen, Heleri Kolkkanen, rhythmic gymnastics
bronze
Iina Linna, Aino Purje, Kati Rantsi
Topi Raitanen
orienteering, relay
gold
Emilia Kanerva
judo
gold
Jere Heino
wrestling
bronze
Lehtonen Kaisa
triathlon
gold
Mäkinen Miska, Nuutinen Eero,
Luoma Henri, Holopainen Rikuf loorball
gold
Heljanko Christian, Palmu Petrus ice-hockey
silver
Ståhlberg Emilia, Nummela Liinu, orienteering team competition
Mahlamäki Ella, Norrbacka Sanni,
silver
Haltia Riikka
Syrjäläinen Topi, Heikkilä Tuomas, orienteering team competition
Heikkilä Ollipekka, Palmen Alvar,
bronze
Lehtoranta Teemu
Heikkilä Tuomas
orienteering middle dist. bronze
Ståhlberg Emilia
orienteering middle dist. silver
Syrjäläinen Topi
orienteering middle dist. silver
Ståhlberg Emilia
orienteering long dist.
silver
Heikkilä Ollipekka
orienteering long dist.
gold
Tuominen Minnamari
ice-hockey
bronze
Rantamäki Karoliina
Ahti Sofie, Rauhala Ida,
synchronized skating
silver Vuoksinen Kaisa, Juhola Tiina, Laaninen Saara, Laukkanen Salla
37
JWC
JWC
WC
JWC
JWC
EC
WC
WC
JEC
JWC
JWC
JECU20B
EYOF
EYOF
EDC
JEC U23
UNI
JWC
JEC
JEC
EC
JWC
JWC
SWC
SWC
SWC
SWC
SWC
SWC
SWC
WC
WC
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013 2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013 2013 Ekholm Ina, Sipilä Camilla, Alanko Jenna, Vuoksinen Tiina,
Saarinen Julia, Väkevä Sara,
Pusa Reetta, Muje Maria
Maaranen Mariia,Timonen Martina,
Kaski Salla, Auranen Laura-Maria, Mäkelä Veera, Koivuniemi Henrika,
Knuuttila Sara, Ylppö Aurora,
Herva Julia, Holmberg Nora
Savikurki Taina
Koskinen Riina, Äijänen Jami, Äijänen Miko
Tuominen Minttu, Rantamäki Karoliina
Kapanen Lauri
Taina Savikurki
Kotaja Amanda
Lehtonen Kaisa
Raitanen Topi
Raitanen Topi
Heikkilä Tuomas
Heikkilä Tuomas
Heikkilä Tuomas
Mikkola Monika
Taina Savikurki
Kivistö Tommi
Tiensuu Laura
Auranen Laura-Maria, Kaski
Salla, Holmberg Nora, Herva
Julia, Timonen Martina,
Hellström Sara, Häikiö Aura,
Maaranen Mariia, Tapio Mikaela,
Samuelsson Henriikka, Vihma Nona
Alanko Jenna, Ekholm Ina, Ahti
Sofie, Sipilä Camilla, Kampman
Elina, Vuoksinen Tiina
Granlund Mikael, Ruutu Tuomo,
Väänänen Ossi
Teräväinen Teuvo
Kantee Jessica
Mikkola Monika
Balatkhanov Vadud
Salmenkylä Anton, Heikkilä Ollipekka
Muhonen Oskari
Blässar Niki
Blinnikka Daniel
Mikkola Monika
Kotaja Amanda
Kotaja Amanda
Savikurki Taina
Tuukka Vettenranta
Borgström Amanda, Hakala Julia,
Joutsi Anna, Ylöstalo Anna
Ahti Sofie, Kampman Elina, Turunen Anna, Rauhala Ida
38
synchronized skating gold
JWC
synchronized skating silver
JWC
dance sport silver
squash silver
EC
JEC
ice hockey
floorball
dance sport
wheelchair racing 100m
triathlon
orienteering, relay
orienteering
orienteering, relay
orienteering
orienteering, sprint
sailing
dance spor
ice hockey
synchronized skating
synchronized skating
WC
WC
WC
EC
WC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JWC
EC
WC
WC
JWC
bronze
silver
bronze
gold
silver
silver
bronze
gold
silver
bronze
gold
gold
silver
gold
gold
synchronized skating bronze JWC
ice hockey bronze OG
ice hockey
ringette
sailing
judo
orienteering relay
gold
gold
gold
bronze
silver
JWC
WC
JWC
U23EC
JEC
sailing bronze
sailing silver
windsurfing silver
sailing bronze
wheelchair racing 200msilver
wheelchair racing 100msilver
dance sport bronze
floorball bronze
synchronized skating gold
JEC
JWC
JWC
JWC
WC
WC
EC
JEC
WC
synchronized skating gold
JWC
2013 Hellström Sara, Kaski Sanna, synchronized skating silver
Kero Emma-Riikka, Kytölä Kaisa,
Laukkanen Iina, Maaranen Mariia,
Peuralinna Jenna, Pulkkinen Oona,
Samuelsson Henriikka, Tapio Mikaela,
Tarhio Reetta, Timonen Martina,
Vaajoensuu Oona
2013 Blinnikka Daniel Winter Ice and Snow Surfing gold
2013 Blinnikka Daniel Winter Ice and Snow Surfing silver
2013 Blinnikka Daniel Winter Ice and Snow Surfing /
short track slalom bronze
JWC
JWC
WC
JWC MÄKELÄNRlNTEEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Johdanto
Hyvät tavat, vastuullinen suhtautuminen koulutyöhön, kohtelias, asiallinen esiintyminen
ja välitön, ystävällinen ilmapiiri ovat Mäkelänrinteen lukiolle tunnusomaisia piirteitä.
Kaikki kouluyhteisön jäsenet toimivat vastuunsa tuntien koko kouluyhteisön parhaaksi.
Tärkeää on, että itseään arvostava ja omiin mahdollisuuksiinsa luottava nuori oppii
kantamaan vastuun myös itsestään ja on tarvittaessa avuksi lähimmäisilleen.
Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan lukiolakia ja lukioasetusta sekä lukiota koskevia muita määräyksiä.
A. Järjestyssääntöjen tavoitteet ja seuraamukset
1. Sääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö.
2. Säännöt totuttavat jäsenet vastuuseen ja takaavat myös oikeuksia yhteisön jäsenille. Jokainen koulun opiskelija sitoutuu noudattamaan kouluyhteisön sääntöjä.
3. Mikäli sääntöjä ei noudateta, voivat johtokunta ja rehtori erottaa opiskelijan
määräajaksi tai kokonaan.
4. Opiskelijan epärehellinen tai vilpillinen toiminta (esim. koevilppi tai plagiointi) ovat
vakavia rikkeitä, joista seuraa asetusten mukainen rangaistus niihin syyllistyneelle
opiskelijalle. Vilpillä tarkoitetaan esimerkiksi lunttaamista koetilanteessa toiselta
opiskelijalta, oppikirjasta, netistä tai muusta lähteestä ja plagioinnilla toisen
tuottaman tekstin tai sen katkelmien esittämistä kirjoittajan omana tuotoksena.
Jos opiskelija syyllistyy lunttaukseen kokeessa, kyseisen kurssin suoritus nollautuu ja opiskelija joutuu käymään kurssin uudelleen. Plagiointitapauksessa kyseistä työtä ei arvostella ja opettajan harkinnan mukaan koko kurssin suorittaminen keskeytyy tai plagiointi
vaikuttaa laskevasti opiskelijan kurssin arvosteluun. Kaikissa näissä tapauksissa rehtori
puhuttelee kyseisen opiskelijan ja pääsääntöisesti asiasta tiedotetaan myös kotiin. Mikäli
kyseessä on toistuva tai törkeä tapaus, rehtori voi evätä opiskelijalta esimerkiksi osallistumisen valmennukseen tai opiskelija voi menettää luottamustehtävänsä.
B. Koulualue ja kouluaika
1. Koulun aluetta ovat koulutilat, uintikeskus ja niihin välittömästi liittyvät piha-alueet.
2. Kouluajaksi katsotaan toimintasuunnitelman mukainen työaika.
3. Koulunkäyntiin välittömästi liittyviksi tilaisuuksiksi katsotaan kaikki koulun järjestämät
tilaisuudet.
4. Opiskelijoiden kulkuneuvot on jätettävä niille varatuille paikoille ja varustettava
tarvittaessa koulun antamalla pysäköintiluvalla.
39
C. Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet
1. Koulun omaisuutta on aina käsiteltävä huolellisesti ja koulualue pidettävä siistinä
ja viihtyisänä. Jokainen kouluyhteisön jäsen vastaa koulun omaisuudelle
aiheuttamastaan vahingosta.
2. Kouluyhteisön jäsenet noudattavat kaikissa tilanteissa hyvää käytöstä ja asiallista
pukeutumista. Opiskelijat säilyttävät ulkotakkejaan ja laukkujaan lokerikoissaan,
naulakoissa tai muissa niille varatuissa paikoissa. Myös ruokalassa on käytöksen
oltava siistiä, häiriötöntä ja muutenkin asianmukaista. Astiat ja ruokailuvälineet
palautetaan ruokailun jälkeen niille tarkoitetuille paikoille.
3. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle, mikäli
havaitsee koulussa asiattomia henkilöitä tai muuta normaalista poikkeavaa.
4. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun ohjelman mukaisesti.
Myöhästymisen syy on esitettävä opettajalle.
5. Poissaoloihin on aina haettava lupa ja poissaoloselvitys on esitettävä opettajalle.
6. Opettaja ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
7. Oppilaskunnan ja muita opiskelijoiden kokouksia ei järjestetä oppituntien aikana,
ellei rehtori tai opettaja ole antanut lupaa poikkeusjärjestelyihin.
8. Vaaratilanteista ilmoitetaan keskusradion kuulutuksella, luokkakohtaisilla viesteillä
tai muilla kovilla äänimerkeillä. Vaaratilanteissa toimitaan koulun ohjeistuksen
mukaisesti. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen pitää tietää ja osata poistumisohjeet ja
–reitit sekä sisälle suojautumisen ohjeet. Opetustilasta on tällöin poistuttava
nopeasti, mutta maltillisesti ja hyvässä järjestyksessä poistumisohjeen mukaisesti.
D. Tupakointi, nuuskan käyttö, päihteet ja huumeet
1. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena
kouluaikana, koulun alueella tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden tuominen kouluun tai koulun alueelle on kielletty.
2. Opiskelijoiden tupakointi ja nuuskan käyttö ovat kiellettyjä koulussa, koulun alueella
sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
E. Koulussa tapahtuva vapaa-ajan toiminta
1. Koulu antaa tarvittaessa tilojaan vapaa-ajan harrastustoimintaan ottaen huomioon tilojen käytöstä ja valvonnasta annetut ohjeet sekä aikuislukion tarpeet.
2. Opetuksen ulkopuolisesta tilojen käytöstä on sovittava rehtorin kanssa.
3. Oppilaskunnan tai oppilasyhteisöjen tilaisuuksien valvonnasta vastaavat ao.
yhteisöt ohjaavan opettajan tai vastaavan johtamina.
F. Muita määräyksiä
1. Keskusradion ja muiden informaatiojärjestelmien käyttö oppituntien aikana on sallittua
vain rehtorin luvalla, ja niitä käytettäessä noudatetaan erikseen annettuja ohjeita.
Lähetettävien ohjelmien ja tiedotusten tulee olla kaikilta osilta hyvien tapojen mukaisia.
2. Koulussa jaettavien tai myytävien monisteiden ja muiden painotuotteiden ja koulun
nimissä tehtyjen verkkojulkaisujen tulee olla sisällöltään sellaisia, että ne eivät
loukkaa ketään kouluyhteisön jäsentä.
3. Ilmoitukset kiinnitetään siististi vain ilmoitustauluihin. Ilmoitukset ja julisteet eivät saa
olla hyvien tapojen vastaisia eivätkä aiheuttaa ylimääräistä siivoustyötä.
4. Opiskelijat voivat käyttää koulun eri tiloja itsenäiseen opiskeluun, mikäli tiloissa ei
ole muuta käyttöä.
5. Pelien pelaaminen ja musiikin kuuntelu koulun yhteisissä tiloissa on kielletty,
mikäli siitä aiheutuu häiriötä.
6. Opiskelijat voivat käyttää koulun liikuntatiloja vapaatuntien aikana
liikuntavarusteissa, mikäli käytöstä on sovittu liikunnanopettajien kanssa.
7. Itsenäiseen työskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa, kuten kirjastossa ja
tietokoneluokissa, on kaikille annettava työrauha ja noudatettava sinne laadittuja
sääntöjä. Sääntöjen toistuva rikkominen voi johtaa esimerkiksi tietokonetunnusten
menettämiseen. Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvät opiskelijat
ko. tiloista.
40
Eloku u
8
Augusti|August 2016
Maanantai
Måndag
Monday
221-145
9
Tiistai
Tisdag
Tuesday
222-144
10
Opettajien vesopäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Silva Sylvi|Sylvia
Erja Nadja Eira|Eira Natalie Nadja
Lauri Lasse|Lars
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
223-143
Viikko|Vecka|Week
11
Torstai
Torsdag
Thursday
Ensimmäinen jakso alkaa ja
opiskelijoiden ensimmäinen
työpäivä
224-142
12
Perjantai
Fredag
Friday
225-141
Ro-tunti
08
08 Valmentajakokous
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Sanna Susanna Sanni|Susanna
Kiira Klaara|Klara Kira
13
Lauantai
Lördag
Saturday
32
226-140
8.00-10.00
Jesse Okko|Alfons Jesse
14
Sunnuntai
Söndag
Sunday
227-139
Onerva Kanerva|Bianca
Elokuu|Augusti|August
31
1 2 3 4 5 6 7
8
8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
Eloku u
15
Augusti|August 2016
Maanantai
Måndag
Monday
228-138
08
16
Tiistai
Tisdag
Tuesday
08 Valmennuksen
229-137
17
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
230-136
Ilmoittautuminen uusintoihin
päättyy
avaus
08
kello 8.20-11.00
09
09
09
10
10
10 Autokoulun
ensimmäinen tunti
kello 10.10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Jaana Marjo Marja|Marita Marianne
Aulis|Brynolf
Verneri|Verner Veronika
.
Viikko|Vecka|Week
18
Torstai
Torsdag
Thursday
Uusien opiskelijoiden
ryhmäytymispäivä
231-135
19
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Leevi|Bo
Mauno Maunu|Magnus Måns
232-134
20
Lauantai
Lördag
Saturday
33
233-133
Sami Samuli|Samuel Sam
21
Sunnuntai
Söndag
Sunday
234-132
Veini Soini|Sven
Elokuu|Augusti|August
31
1 2 3 4 5 6 7
32
8 9 10 11 12 13 14
8
15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
Eloku u
Augusti|August 2016
22
Maanantai
Måndag
Monday
235-131
23
Tiistai
Tisdag
Tuesday
236-130
24
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15 Uusintakuulustelupäivä
15 Matematiikan
kello 15.15-18.30
päivä kello 15.15-18.30
16
16
16
17
17
17
Iivari Iivo|Ivar
Signe Varma|Signe
Perttu|Bertel
.
237-129
Ro-tuntipäivä
uusintakuulustelu-
Viikko|Vecka|Week
25
Torstai
Torsdag
Thursday
238-128
Varapäivä: uusien opiskelijoiden
ryhmäytymispäivä
26
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Loviisa|Lovisa
Ilmi Ilma|Märta Märit
239-127
27
34
Lauantai
Lördag
Saturday
240-126
Sunnuntai
Söndag
Sunday
241-125
Rauli|Ralf Raul
28
Tauno|Hilding
Elokuu|Augusti|August
31
1 2 3 4 5 6 7
32
8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
Eloku u |S yyskuu
29
Maanantai
Måndag
Monday
Augusti|September|August|September 2016
242-124
1. vuosikurssin vanhempainilta
30
Tiistai
Tisdag
Tuesday
243-123
31
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Iina Iines Inari|Ines Ina
Eemeli Eemi|Emil
Arvi|Arvid
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
244-122
Viikko|Vecka|Week
1
Torstai
Torsdag
Thursday
245-121
2
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Pirkka|Gottfrid
Sini Justus|Synnöve
246-120
3
Lauantai
Lördag
Saturday
35
247-119
Soile Soili|Solveig
4
Sunnuntai
Söndag
Sunday
248-118
Ansa|Roland
Syyskuu|September|September
8
1 2 3 4
36
5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39
26 27 28 29 30
Sy ys ku u
5
September|September 2016
Maanantai
Måndag
Monday
249-117
Yrittäjän päivä|Företagardagen|
Entrepreneur’s Day
6
Tiistai
Tisdag
Tuesday
250-116
2. vuosikurssin vanhempainilta
7
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08 Opettajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12 Info
251-115
kello 8.30
ylioppilaskokeiden käytän-
nön järjestelyistä kello 12.20
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Roni Mainio|Ragnvald
Asko|Felix Felicia
Miro Milo Arho|Regina Roy
.
Viikko|Vecka|Week
8
Torstai
Torsdag
Thursday
252-114
9
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Taimi|Göte Göta
Vertti Isto Eevert|Evert
253-113
10
36
Lauantai
Lördag
Saturday
254-112
Sunnuntai
Söndag
Sunday
255-111
Kalevi|Östen
11
Santeri Santtu Sandra|Alexander Alexandra
Syyskuu|September|September
35
1 2 3 4
8
5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39
26 27 28 29 30
Syys ku u
12
September|September 2016
Maanantai
Måndag
Monday
256-110
YO-kuuntelu: vieras kieli, pitkä
13
Tiistai
Tisdag
Tuesday
257-109
YO-kuuntelu: toinen kotimainen
kieli, pitkä ja keskipitkä
14
258-108
YO-kuuntelu: vieras kieli, lyhyt
oppimäärä (saksa s)
Ro-tunti
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Vilja Valma|Dagny
Orvo|Ylva
Iida Isla|Ida
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
15
Torstai
Torsdag
Thursday
259-107
16
Perjantai
Fredag
Friday
YO-kirjallinen: äidinkieli,
tekstitaidon koe
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Sirpa|Runar
Hilla Hille|Hellevi
260-106
17
Lauantai
Lördag
Saturday
37
261-105
Aila Aili|Hildegard
18
Sunnuntai
Söndag
Sunday
262-104
Tytti Tyyne|Pamela
Syyskuu|September|September
35
1 2 3 4
36
5 6 7 8 9 10 11
8
12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39
26 27 28 29 30
Syys ku u
19
September|September 2016
Maanantai
Måndag
Monday
YO-kirjallinen: uskonto,
elämänkatsomustieto,
yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede (s),terveystieto
263-103
20
Tiistai
Tisdag
Tuesday
264-102
21
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
YO-kirjallinen: vieras kieli,
pitkä oppimäärä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Reija|Torborg
Varpu Vaula|Erna
Mervi|Gunborg Gunlög
.
265-101
Viikko|Vecka|Week
22
Torstai
Torsdag
Thursday
266-100
Syyspäiväntasaus|Höstdagjämningen|
Autumn equinox
23
Perjantai
Fredag
Friday
267-99
Jakson viimeinen viikko
7. tunti
YO-kirjallinen: toinen kotimainen
kieli, pitkä ja keskipitkä
oppimäärä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Mauri|Mauritz
Minja Miisa|Tekla
24
Lauantai
Lördag
Saturday
38
268-98
Alvar Auno|Alvar
25
Sunnuntai
Söndag
Sunday
269-97
Kullervo|Sigvard
Syyskuu|September|September
35
1 2 3 4
36
5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
8
19 20 21 22 23 24 25
39
26 27 28 29 30
Syys ku u|Loka kuu
26
Maanantai
Måndag
Monday
September|Oktober|September|October 2016
270-96
6. tunti
YO-kirjallinen: äidinkieli, suomi
ja ruotsi, esseekoe; suomi/ruotsi
toisena kielenä-koe
27
Tiistai
Tisdag
Tuesday
271-95
1. tunti
28
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
2. tunti
YO-kirjallinen: matematiikka,
pitkä ja lyhyt
08
08 Valmentajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Kuisma|Finn
Vesa|Torolf
Arja Lenni|Leonard Lennart
13 Opettajakokous
.
kello 13.00
kello 8.00
08
272-94
Viikko|Vecka|Week
29
Torstai
Torsdag
Thursday
273-93
3. tunti
30
Perjantai
Fredag
Friday
4. tunti
YO-kirjallinen: psykologia,
filosofia (s), historia, fysiikka,
biologia
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
274-92
1
39
Lauantai
Lördag
Saturday
275-91
Rauno Raine Rainer|Ragnar Rainer
15
15
16
16
17
17
Mika Mikko Mikaela|Mikael Mikaela
Siru Sirja|Roger
2
Sunnuntai
Söndag
Sunday
276-90
Mikkelinpäivä|Mikaelidagen|
Michaelmas
Valio|Ludvig
Lokakuu|Oktober|October
8
40
41
42
43
44
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
L o kaku u
3
Oktober|October 2016
Maanantai
Måndag
Monday
5. tunti
YO-kirjallinen: vieras kieli,
lyhyt oppimäärä
277-89
4
Tiistai
Tisdag
Tuesday
278-88
2. jakso alkaa
5
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10 Autokoulu
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Raimo|Evald
Saija Saila Frans|Frans Fransiska
Inka Inkeri|Ingrid Inger
14 8.
.
tunti kampus klo 14
alkaa kello 10.10
10
279-87
Viikko|Vecka|Week
6
Torstai
Torsdag
Thursday
280-86
7
Perjantai
Fredag
Friday
Palautuspäivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Pinja Minttu|Bruno
Pirjo Pirkko Piritta|Birgitta Brita
281-85
8
Lauantai
Lördag
Saturday
40
282-84
Hilja|Peik
9
Sunnuntai
Söndag
Sunday
283-83
Ilona|Marina
Lokakuu|Oktober|October
39
1 2
8
3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
L okaku u
10
Oktober|October 2016
Maanantai
Måndag
Monday
284-82
n Aleksis Kiven päivä, suomalaisen
kirjallisuuden päivä|Alexis Kivi-dagen,
den finska litteraturens dag|Finnish
Literature Day
11
Tiistai
Tisdag
Tuesday
285-81
Tyttöjen oikeuksien päivä|Flickdagen|
International Day of the Girl Child
12
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro-tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Aleksi|Alexis
Otso Ohto|Björn Styrbjörn
Aarre Aarto|Valfrid
10 Opettaja:
arvosanat koneelle
kello 10.00 mennessä
.
286-80
Viikko|Vecka|Week
13
Torstai
Torsdag
Thursday
Ilmoittautuminen uusintoihin
päättyy
287-79
14
Märskypäivä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
288-78
15
Lauantai
Lördag
Saturday
41
289-77
Helvi Heta|Hedvig Hedda
15
15
16
16
17
17
Tanja Taina Taija|Ebbe Ebba
Elsa Elsi|Elsa
16
Sunnuntai
Söndag
Sunday
290-76
Uskonpuhdistuksen muistopäivä|
Reformationsdagen|Reformation Day
Stella Sirkku Sirkka|Stella
Lokakuu|Oktober|October
39
1 2
40
3 4 5 6 7 8 9
8
10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
L o kaku u
17
Oktober|October 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Syysloma
291-75
18
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Syysloma
292-74
19
Syysloma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Saana Saaga|Saga
Satu Luukas Luka|Lukas
Uljas|Viking
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
293-73
Viikko|Vecka|Week
20
Torstai
Torsdag
Thursday
294-72
Syysloma
21
Syysloma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
295-71
22
42
Lauantai
Lördag
Saturday
296-70
Syysloma
Anniina Anita Anja|Anita Anja
23
Sunnuntai
Söndag
Sunday
297-69
Syysloma
15
15
16
16
17
17
Kasper Jasper Jesper|Kasper Jesper
Ursula|Ursula
Severi|Severin Sören
Lokakuu|Oktober|October
39
1 2
40
3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
8
17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
L okaku u
24
Oktober|October 2016
Maanantai
Måndag
Monday
298-68
n YK:n päivä|FN-dagen|UN Day
Rukouspäivä|Böndagen
25
Tiistai
Tisdag
Tuesday
299-67
26
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
300-66
Ro-tuntipäivä
YO-kirjoitusinfo kevään 2017
kirjoittajille
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Rasmus Asmo|Fjalar Rasmus
Sointu|Yvonne
Nina Amanda Ninni|Amanda Nina
.
Viikko|Vecka|Week
27
Torstai
Torsdag
Thursday
301-65
Yliopistojen Koe kampus -päivä
28
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
302-64
29
Lauantai
Lördag
Saturday
43
303-63
Uusintakuulustelu kello 9.00-12.15
Alfred Urmas|Alfred
15 Matematiikan
uusintakuulustelu-
15
30
Sunnuntai
Söndag
Sunday
304-62
Kesäaika päättyy|Sommartiden slutar|
Summer Time ends
päivä kello 15.00-18.15
16
16
17
17
Helli Helle|Sabina
Simo|Simon Simone
Eila|Jennifer
Lokakuu|Oktober|October
39
1 2
40
3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
8 24 25 26 27 28 29 30
44 31
L o kaku u|Mar ra skuu
31
Maanantai
Måndag
Monday
Oktober|November|October|November 2016
305-61
1
Tiistai
Tisdag
Tuesday
306-60
2
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Arttu Arto Artturi|Artur
Pyry Lyly|Gun Gunhild
Topi Topias|Tobias
.
307-59
Viikko|Vecka|Week
3
Torstai
Torsdag
Thursday
Högskoledagen
308-58
4
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
309-57
5
44
Lauantai
Lördag
Saturday
310-56
Pyhäinpäivä|Alla helgons dag|
All Saints’ Day
Reima|Torhild Magnhild
15
15
16
16
17
17
Terho|Erland
Hertta|Cassandra
6
Sunnuntai
Söndag
Sunday
311-55
n Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa
Aadolfin päivä|Svenska dagen, Gustav
Adolfsdagen|Finnish Swedish Heritage
Day
Mimosa|Svea
Marraskuu|November|November
8
1 2 3 4 5 6
45
7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
Mar ras kuu
7
Maanantai
Måndag
Monday
November|November 2016
312-54
Ammattikorkeakoulujen
kampuspäivä.
Abien ja kirjoituksiin osallistuvien
opiskelijoiden vanhempainilta
ylioppilaskirjoituksiin ja
jatko-opintoihin liittyen.
8
Tiistai
Tisdag
Tuesday
313-53
08
08 Opettajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Taisto|Glenn Kevin
Aatos|Dennis Denise
Teuvo|Teodor
.
8.30-10.00
9
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
314-52
Viikko|Vecka|Week
10
Torstai
Torsdag
Thursday
315-51
11
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
316-50
12
Lauantai
Lördag
Saturday
45
317-49
Virpi|Konrad Kurt
15
15
16
16
17
17
Martti|Martin Martina
Panu|Boris
13
Sunnuntai
Söndag
Sunday
318-48
Valvomisen sunnuntai|
Uppbrottets söndag
n Isänpäivä|Fars dag|Father’s Day
Kristian Ano|Kristian Krister
Marraskuu|November|November
44
1 2 3 4 5 6
8
7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
M ar raskuu
14
November|November 2016
Maanantai
Måndag
Monday
319-47
15
Tiistai
Tisdag
Tuesday
320-46
16
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Iiris|Iris
Janina Janika Janette|Janina
Aarni Aarne|Arne
.
321-45
Viikko|Vecka|Week
17
Torstai
Torsdag
Thursday
322-44
18
Perjantai
Fredag
Friday
Viimeinen päivä ilmoittautua
kevään 2017 kirjoituksiin
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
323-43
19
Lauantai
Lördag
Saturday
46
324-42
Liisa Elisa|Elisabet Lisa
15
15
16
16
17
17
Eino Einari|Einar
Max Tenho|Max Maximilian
20
Sunnuntai
Söndag
Sunday
325-41
Tuomiosunnuntai|Domsöndagen|
Christ the King
Lapsen oikeuksien päivä|
Barnkonventionens dag|
Child Right’s Day
Jari Jalmari|Hjalmar Pontus
Marraskuu|November|November
44
1 2 3 4 5 6
45
7 8 9 10 11 12 13
8
14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
Mar ras kuu
21
November|November 2016
Maanantai
Måndag
Monday
326-40
22
Tiistai
Tisdag
Tuesday
327-39
23
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Jakson viimeinen viikko
7. tunti
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Hilma|Hilma
Silja Seela Selja|Cecilia
Ismo|Yngve Yngvar
.
328-38
Viikko|Vecka|Week
24
Torstai
Torsdag
Thursday
6. tunti
329-37
25
Perjantai
Fredag
Friday
330-36
1. tunti
08
08 Valmentajakokous
09
09
10
10
11
11
12
12
13 Opettajakokous
13
26
47
Lauantai
Lördag
Saturday
331-35
Sunnuntai
Söndag
Sunday
332-34
8.00-10.00
Sisko|Dagmar
kello 13.00-15.00
14
14
15
15
16
16
17
17
Lempi Sivi|Siv
Katja Kati Katri|Katarina Karin
27
1. adventtisunnuntai|1 söndagen i
advent|First Advent Sunday
Hilkka|Astrid
Marraskuu|November|November
44
1 2 3 4 5 6
45
7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
8
21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
M ar raskuu|Joulukuu
28
Maanantai
Måndag
Monday
2. tunti
November|December|November|December 2016
333-33
29
3. tunti
Studia-messut
Tiistai
Tisdag
Tuesday
334-32
30
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
4. tunti
Studia-messut
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Heini Kaisla|Sten
Aimo|Edgar
Antti Atte Antero|Anders Andrea
.
335-31
Viikko|Vecka|Week
1
Torstai
Torsdag
Thursday
5. tunti
336-30
2
Perjantai
Fredag
Friday
337-29
Kolmas jakso alkaa
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13 Syksyn
3
Lauantai
Lördag
Saturday
48
338-28
Meri Vellamo|Urda
lakkiaiset, itsenäisyys-
päiväjuhla ja parhaiden
14
8. tunti kampus klo 14
14 urheilijoiden
palkitsemistilaisuus
kello 13.00
15
15
16
16
17
17
Oskari|Oskar
Unelma Anelma|Beata
4
Sunnuntai
Söndag
Sunday
339-27
Airi Aira|Barbara Barbro
Joulukuu|December|December
8
1 2 3 4
49
5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
Jo u lu ku u
5
December|December 2016
Maanantai
Måndag
Monday
Vapaapäivä
340-26
6
Tiistai
Tisdag
Tuesday
341-25
n Itsenäisyyspäivä|
Självständighetsdagen|
Independence Day
7
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Selma|Selma
Niko Niklas Niilo|Nils Niklas Nicole
Sampsa|Agata
.
342-24
Viikko|Vecka|Week
8
Torstai
Torsdag
Thursday
343-23
n Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen
musiikin p.|Sibeliusdagen, den finländska
musikens dag|Finnish Music Day
Palautuspäivä
9
08
08
09
09
10 Autokoulu
alkaa kello 10.10
Perjantai
Fredag
Friday
344-22
10
49
Lauantai
Lördag
Saturday
345-21
Sunnuntai
Söndag
Sunday
346-20
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15 Opettaja:
Jutta|Judit Jutta
11
arvosanat koneelle
kello 15.00 mennessä
16
16
17
17
Kyllikki|Angela Angelika
Anna Anne Anu|Anna Ann
Tatu Daniel Taneli|Daniel Daniela
Joulukuu|December|December
48
1 2 3 4
8
5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
Jo u lu ku u
12
December|December 2016
Maanantai
Måndag
Monday
347-19
13
Tiistai
Tisdag
Tuesday
348-18
14
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro‐tuntipäivä
08
08 Opettajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tuovi|Tove
Seija|Lucia
Jouko|Ove Sverker
.
kello 8.30
08
349-17
Viikko|Vecka|Week
15
Torstai
Torsdag
Thursday
350-16
16
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
351-15
17
50
Lauantai
Lördag
Saturday
352-14
Sunnuntai
Söndag
Sunday
353-13
Raakel|Rakel
15 Ilmoittautuminen
uusintoihin
18
15
päättyy kello 15.00
16
16
17
17
Nooa Heimo|Noah
Aada Auli Aulikki|Ada Adele
Aapo Rami|Abraham
Joulukuu|December|December
48
1 2 3 4
49
5 6 7 8 9 10 11
8
12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
Jo u lu ku u
19
December|December 2016
Maanantai
Måndag
Monday
354-12
20
Tiistai
Tisdag
Tuesday
355-11
21
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15 Matematiikan
uusintakuulustelut
15 Uusintakuulustelut
kello 15.15-18.30
kello 15.15-18.30
16
16
16
17
17
17
Iiro Iikka Iisakki|Isak
Benjamin Kerkko|Benjamin
Tomi Tuomas Tommi|Tomas
.
356-10
Talvipäivänseisaus|Vintersolståndet|
Winter solstice
Viikko|Vecka|Week
22
Torstai
Torsdag
Thursday
357-9
23
Perjantai
Fredag
Friday
Joululoma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
358-8
24
Lauantai
Lördag
Saturday
51
359-7
Joululoma
Aatami Eeva|Adam Eva
15
15
16
16
17
17
Raafael|Rafael
Senni Noel|Noel
25
Sunnuntai
Söndag
Sunday
360-6
Joulupäivä|Juldagen|Christmas Day
Joululoma
Joulukuu|December|December
48
1 2 3 4
49
5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
8
19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
Jo u lu ku u|Ta mmikuu
26
Maanantai
Måndag
Monday
Tapaninpäivä|Annandag jul,
stefanidagen|Boxing Day
Joululoma
December|Januari|December|January 2016-2017
361-5
27
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Joululoma
362-4
28
363-3
Viattomien lasten päivä|Menlösa barns
dag|Innocents’ Day
Joululoma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Teppo Tapani|Stefan Staffan
Hannu Hannes Hans|Hans
Piia|Pia
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
29
Joululoma
Torstai
Torsdag
Thursday
364-2
30
Perjantai
Fredag
Friday
Joululoma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
365-1
31
52
Lauantai
Lördag
Saturday
366-0
Joululoma
Silvo Sylvester|Sylvester
15
15
16
16
17
17
Rauha|Frida
Taavi Taavetti|David
1
Sunnuntai
Söndag
Sunday
1-364
Uudenvuodenpäivä|Nyårsdagen|
New Year’s Day
Joululoma
Tammikuu|Januari|January
8
1
2
3
4
5
2
9
16
23
30
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
Tam m ikuu
2
Januari|January 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Joululoma
2-363
3
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Joululoma
3-362
4
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Joululoma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Aapeli|Gerhard Gert Jerry
Elmeri Elmo|Elmer Helmer
Tiitus Ruut|Rut
.
4-361
Viikko|Vecka|Week
5
Torstai
Torsdag
Thursday
Joululoma
5-360
6
Perjantai
Fredag
Friday
6-359
Loppiainen|Trettondagen|Epiphany
Joululoma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
7
Lauantai
Lördag
Saturday
1
7-358
Joululoma
Aku Aukusti|August Augusta
8
Sunnuntai
Söndag
Sunday
8-357
Joululoma
15
15
16
16
17
17
Lea Leea|Lea
Harri|Harry Harriet
Titta Hilppa|Gunnar
Tammikuu|Januari|January
52
1
8
2 3 4 5 6 7 8
2
9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Tam m ikuu
9
Januari|January 2017
Maanantai
Måndag
Monday
9-356
Kevään ensimmäinen työpäivä
10
Tiistai
Tisdag
Tuesday
10-355
11
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Veikko Veli Veikka|Bror
Nyyrikki|Sigurd
Kari Karri|Osvald
.
11-354
Viikko|Vecka|Week
12
Torstai
Torsdag
Thursday
12-353
13
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Toini|Eivor
Nuutti|Knut
Perjantai
Fredag
Friday
13-352
14
Lauantai
Lördag
Saturday
2
14-351
Saku Sakari Sasu|Zacharias
15
Sunnuntai
Söndag
Sunday
15-350
Solja|Doris
Tammikuu|Januari|January
52
1
1
2 3 4 5 6 7 8
8
9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Tam m ikuu
16
Januari|January 2017
Maanantai
Måndag
Monday
16-349
17
Tiistai
Tisdag
Tuesday
17-348
18
Rukouspäivä|Böndagen
varaus Ro-tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Ilmari Ilmo|Gudmund
Toni Anton Antto|Anton Antonia
Laura|Laura
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
18-347
Viikko|Vecka|Week
19
Torstai
Torsdag
Thursday
19-346
20
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Henri Henna Heikki|Henrik Henrika
Sebastian|Sebastian Fabian
20-345
21
3
Lauantai
Lördag
Saturday
21-344
Oona Netta Aune|Agnes Agneta
22
Sunnuntai
Söndag
Sunday
22-343
Visa|Fridolf Elof
Tammikuu|Januari|January
52
1
1
2 3 4 5 6 7 8
2
9 10 11 12 13 14 15
8
16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Tam m ikuu
23
Januari|January 2017
Maanantai
Måndag
Monday
23-342
24
Tiistai
Tisdag
Tuesday
24-341
25
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Enni Enna Eini|Ingegerd
Senja|Jarl
Pauli Paavo Paulus|Paul
.
25-340
Viikko|Vecka|Week
26
Torstai
Torsdag
Thursday
26-339
27
Perjantai
Fredag
Friday
27-338
Vainojen uhrien muistopäivä|
Minnesdagen för förintelsens offer|
Victims of persecution
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Joonatan|Jonatan
Viljo|Folke
28
4
Lauantai
Lördag
Saturday
28-337
Kalle Kaarlo Kaarle|Karl Carola
29
Sunnuntai
Söndag
Sunday
29-336
Valtteri|Valter
Tammikuu|Januari|January
52
1
1
2 3 4 5 6 7 8
2
9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
8
23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Tam m ikuu|Helmikuu
30
Maanantai
Måndag
Monday
Januari|Februari|January|February 2017
30-335
31
Tiistai
Tisdag
Tuesday
31-334
Jakson viimeinen viikko alkaa
7. tunti
1
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08 Valmentajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13 Opettajakokous
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Irja|Gunnel Gunilla
Alli|Alfhild
Riitta|Berit
.
32-333
6. tunti
kello 8.00
kello 13.00
Viikko|Vecka|Week
2
Torstai
Torsdag
Thursday
1. tunti
33-332
3
Perjantai
Fredag
Friday
2. tunti
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
34-331
4
Lauantai
Lördag
Saturday
5
35-330
Ronja Armi|My Ronja
15
15
16
16
17
17
Jemina Lumi Aamu|Disa
Hugo Valo|Hugo
5
Sunnuntai
Söndag
Sunday
36-329
Kynttilänpäivä|Kyndelsmässodagen|
Candlemas
n J.L. Runebergin päivä|
Runebergsdagen|National poet
J.L. Runeberg Day
Asser|Sture
Helmikuu|Februari|February
8
1 2 3 4 5
6
6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28
H elm ikuu
6
Februari|February 2017
Maanantai
Måndag
Monday
37-328
m Saamelaisten kansallispäivä|
Samiska nationaldagen|Sami National
Day
3. tunti
7
Tiistai
Tisdag
Tuesday
4. tunti
38-327
8
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
5. tunti
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14 8.
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tiia Terhi Teija|Dorotea
Riku Rikhard|Rikard Dick
Laina|Rigmor Lillemor
.
tunti kampus klo 14
39-326
Viikko|Vecka|Week
9
Torstai
Torsdag
Thursday
40-325
Neljäs jakso alkaa
Ro-tuntipäivä
08 Autokoulu
alkaa kello 8.45
10
YO-kirjallinen: äidinkieli,
tekstitaidon koe
09
10
10
11
11
kirjoituksien käytännön
41-324
11
Lauantai
Lördag
Saturday
42-323
08
09
12 YO-info:
Perjantai
Fredag
Friday
6
12
käytännön ohjeet 12.20
Iisa Isabella|Isabella
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Raija Raisa|Bodil
Elina Ella Ellen|Elin Ellen
12
Sunnuntai
Söndag
Sunday
43-322
Elma|Elma
Helmikuu|Februari|February
5
1 2 3 4 5
8
6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28
H e lm ikuu
13
Februari|February 2017
Maanantai
Måndag
Monday
44-321
YO-kuuntelu: toinen kotimainen
Palautuspäivä
14
Tiistai
Tisdag
Tuesday
45-320
Ystävänpäivä|Alla hjärtans dag|
Valentine’s Day
YO-kuuntelu: vieras kieli, pitkä
oppimäärä (ranska ja saksa
sähköinen koe). Varaus: vanhojen
tanssien harjoituspäivä
15
YO-kuuntelu: vieras kieli,
lyhyt oppimäärä.
varaus Ro-tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11 Opettaja:
arvosanat koneelle
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
11
kello 11.00 mennessä
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Sulo|Algot
Tino Voitto Valentin|Valentin
Abikaparee kello 18.00
.
Sipi|Sigfrid
46-319
Viikko|Vecka|Week
16
Torstai
Torsdag
Thursday
Penkkarit ja vanhojen tanssit
47-318
17
Perjantai
Fredag
Friday
Vanhojen tanssit
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Kai|Kaj
Väinö Rita Karita|Carita Rita
48-317
18
7
Lauantai
Lördag
Saturday
49-316
Sunnuntai
Söndag
Sunday
50-315
Kaino|Tyra
19
Eija|Fritjof
Helmikuu|Februari|February
5
1 2 3 4 5
6
6 7 8 9 10 11 12
8
13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28
H e lm ikuu
20
Februari|February 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Talviloma
51-314
21
Talviloma
Tiistai
Tisdag
Tuesday
52-313
22
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Talviloma
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Heli Heljä Helinä|Ragnborg
Keijo|Alf Alva
Tuuli Tuulia Hilda|Hildur Hilda
.
53-312
Viikko|Vecka|Week
23
Talviloma
Torstai
Torsdag
Thursday
54-311
24
Perjantai
Fredag
Friday
Talviloma
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
55-310
25
Lauantai
Lördag
Saturday
8
56-309
Talviloma
Tuija Tuire Vanessa|Jessica Vanessa
15
15
16
16
17
17
Aslak|Bjarne
Matti Matias|Mattias
26
Sunnuntai
Söndag
Sunday
57-308
Laskiaissunnuntai|Fastlagssöndagen|
Shrove Sunday
Talviloma
Nestori|Ingvar
Helmikuu|Februari|February
5
1 2 3 4 5
6
6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8
20 21 22 23 24 25 26
9 27 28
H e lm ikuu|Maa liskuu
27
Maanantai
Måndag
Monday
Februari|Mars|February|March 2017
58-307
28
Tiistai
Tisdag
Tuesday
59-306
n Kalevalan päivä, suomalaisen
kulttuurin päivä|Kalevaladagen, den
finska kulturens dag|Kalevala, the
Finnish National Epic Day
Laskiaistiistai|Fastlagstisdagen|
Shrove Tuesday
1
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ilmoittautuminen uusintoihin
päättyy.
varaus Ro-tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Torsti|Torsten
Onni Sisu|Rune Runa
Alpo|Albin
.
60-305
Viikko|Vecka|Week
2
Torstai
Torsdag
Thursday
61-304
3
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Virve Fanni Virva|Fanny
Kauko|Torbjörn
62-303
4
Lauantai
Lördag
Saturday
9
63-302
Ari Arsi|Adrian Atle
5
Sunnuntai
Söndag
Sunday
64-301
Leila Laila|Laila Leila
Maaliskuu|Mars|March
8
1 2
10
6 7 8 9
11 13 14 15 16
12 20 21 22 23
13 27 28 29 30
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
M aalis kuu
6
Maanantai
Måndag
Monday
Mars|March 2017
65-300
7
Tiistai
Tisdag
Tuesday
66-299
8
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Naistenpäivä|Kvinnodagen|
Women’s Day
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15 Matematiikan
uusintakuulustelu-
15 Uusintakuulustelu
päivä 15.00-18.15
kello 15.15-18.30
16
16
16
17
17
17
Tarmo|Rudolf Rolf
Tarja Taru Taika|Gudrun
Vilppu|Filip Filippa
.
67-298
Viikko|Vecka|Week
9
Torstai
Torsdag
Thursday
68-297
10
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Auvo|Edvin Alvin
Aurora Aura|Aurora
69-296
11
Lauantai
Lördag
Saturday
10
70-295
Vesopäivä
Kalervo|Torgny Torkel
12
Sunnuntai
Söndag
Sunday
71-294
Reijo Reko|Gregorius
Maaliskuu|Mars|March
9
1 2
8
6 7 8 9
11 13 14 15 16
12 20 21 22 23
13 27 28 29 30
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
Maaliskuu
13
Mars|March 2017
Maanantai
Måndag
Monday
YO-kirjallinen: äidinkieli,
suomi toisena kielenä -koe
72-293
14
Tiistai
Tisdag
Tuesday
73-292
15
74-291
YO-kirjallinen: psykologia (s),
filosofia (s), historia, fysiikka ja
biologia
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Erno Tarvo|Ernst
Matilda Mette Tilda|Matilda
Risto|Kristoffer
.
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Viikko|Vecka|Week
16
Torstai
Torsdag
Thursday
75-290
17
Perjantai
Fredag
Friday
YO-kirjallinen: vieras kieli,
pitkä oppimäärä
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
76-289
18
Lauantai
Lördag
Saturday
11
77-288
Eetu Edvard|Edvard Eddie
15
15
16
16
17
17
Ilkka|Herbert
Kerttu|Gertrud Trude
19
Sunnuntai
Söndag
Sunday
78-287
n Minna Canthin p., tasa-arvon p.|
Minna Canth-dagen, jämställdhetsd.|
Equality Day
Juuso Josefiina Joose|Josef Josefina
Maaliskuu|Mars|March
9
1 2
10
6 7 8 9
8
13 14 15 16
12 20 21 22 23
13 27 28 29 30
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
M aalis kuu
20
Mars|March 2017
Maanantai
Måndag
Monday
79-286
Kevätpäiväntasaus|Vårdagjämningen|
Spring equinox
YO-kirjallinen: toinen kotimainen.
varaus Ro-tuntipäivä
21
Tiistai
Tisdag
Tuesday
80-285
22
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
YO-kirjallinen: matematiikka
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Aki Kim Joakim|Joakim Kim
Pentti|Bengt Benita
Vihtori|Viktor Viktoria
.
81-284
Viikko|Vecka|Week
23
Torstai
Torsdag
Thursday
82-283
24
Perjantai
Fredag
Friday
83-282
YO-kirjallinen: uskonto, et,
yhteiskuntaoppi (s), kemia,
maantiede (s) ja terveystieto
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
25
12
Lauantai
Lördag
Saturday
84-281
Aija Aava|Gunvor
15
15
16
16
17
17
Akseli|Axel
Kaapo Gabriel|Gabriel Gabriella
26
Sunnuntai
Söndag
Sunday
85-280
Marian ilmestyspäivä|Marie
bebådelsedag|Annunciation
Kesäaika alkaa|Sommartiden börjar|
Summer Time begins
Manu Manne Immo|Emanuel
Maaliskuu|Mars|March
9
1 2
10
6 7 8 9
11 13 14 15 16
8 20 21 22 23
13 27 28 29 30
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
Maaliskuu|Huh tikuu
27
Maanantai
Måndag
Monday
YO-kirjallinen: vieras kieli,
lyhyt oppimäärä
Mars|April|March|April 2017
86-279
28
Tiistai
Tisdag
Tuesday
87-278
29
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Sauli Saul|Torvald
Armas|Sune
Joni Joonas Jouni|Jonas
.
88-277
Viikko|Vecka|Week
30
Torstai
Torsdag
Thursday
89-276
o Dagen för Ålands demilitarisering
31
Perjantai
Fredag
Friday
90-275
Jakson viimeinen viikko alkaa
1. tunti ja 7. tunti (Kampus)
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Usko|Tage Guy
Irma Irmeli|Amos Irma
1
Lauantai
Lördag
Saturday
13
91-274
Peppi Raita Pulmu|Harald
2
Sunnuntai
Söndag
Sunday
92-273
Pellervo|Vidar Viggo
Huhtikuu|April|April
8
14
15
16
17
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
H u htiku u
3
April|April 2017
Maanantai
Måndag
Monday
6. tunti (Kampus)
93-272
4
Tiistai
Tisdag
Tuesday
94-271
2. tunti
5
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
3. tunti
08
08 Valmentajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13 Opettajakokous
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Veeti Sampo|Ferdinand
Ukko|Odin
Ira Irina|Irene Ira
.
8.00
08
13.00
95-270
Viikko|Vecka|Week
6
Torstai
Torsdag
Thursday
4. tunti
96-269
7
Perjantai
Fredag
Friday
5. tunti
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14 8.
97-268
8
Lauantai
Lördag
Saturday
14
98-267
Romanien kansallispäivä|Romernas
nationaldag|National Romani Day
Suoma|Rea
tunti kampus klo 14
15
15
16
16
17
17
Ville Vili Jami|Vilhelm William
Allan|Allan
9
Sunnuntai
Söndag
Sunday
99-266
Palmusunnuntai|Palmsöndagen|
Palm Sunday
n Mikael Agricolan päivä, suomen
kielen päivä|Mikael Agricola-dagen,
finska språkets dag|
Finnish Language Day
Elias Eelis Eeli|Elias
Huhtikuu|April|April
13
1 2
8
3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
H u htiku u
10
April|April 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Viides jakso alkaa
100-265
11
Tiistai
Tisdag
Tuesday
101-264
12
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Palautuspäivä
08
08
08
09
09
09
10
10 Autokoulu
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Tero|Tryggve
Minea Verna|Verna Minea
Julia Julius Janna|Julius Julia
.
alkaa kello 10.10
10
102-263
Viikko|Vecka|Week
13
Torstai
Torsdag
Thursday
103-262
14
Perjantai
Fredag
Friday
Pitkäperjantai|Långfredagen|
Good Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
104-261
15
Lauantai
Lördag
Saturday
15
105-260
Linda|Linda Linn Belinda
16
Sunnuntai
Söndag
Sunday
106-259
Pääsiäispäivä|Påskdagen|Easter Day
15 Opettaja:
arvosanat koneelle
15
kello 15.00 mennessä
16
16
17
17
Tellervo|Etel
Taito|Ruben
Patrik Jalo|Patrik Patricia
Huhtikuu|April|April
13
1 2
14
3 4 5 6 7 8 9
8
10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
H u htikuu
17
April|April 2017
Maanantai
Måndag
Monday
107-258
2. pääsiäispäivä|Annandag påsk|
Easter Monday
18
Tiistai
Tisdag
Tuesday
108-257
19
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
varaus Ro-tuntipäivä
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Otto|Otto
Valto Valdemar|Valdemar Volmar
Pilvi Pälvi|Bernhard Bernt
.
109-256
Viikko|Vecka|Week
20
Torstai
Torsdag
Thursday
Viimeinen päivä ilmoittautua
uusintakuulusteluihin
110-255
21
Perjantai
Fredag
Friday
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Nella Lauha|Arla Tindra
Anssi Anselmi|Camilla
111-254
22
16
Lauantai
Lördag
Saturday
112-253
Sunnuntai
Söndag
Sunday
113-252
Alina|Alina
23
Jyrki Jyri Jori|Georg Göran
Huhtikuu|April|April
13
1 2
14
3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
8
17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
H u htikuu
24
April|April 2017
Maanantai
Måndag
Monday
114-251
25
Tiistai
Tisdag
Tuesday
115-250
26
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08 Opettajakokous
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15 Matematiikan
kello 8.30
uusintakuulustelu-
08
15 Uusintakuulustelut
päivä kello 15.00-18.15
kello 15.15-18.30
16
16
16
17
17
17
Pertti Albert|Albert Albertina
Marko Markus Markku|Markus Mark
Marco
Teresa Tessa Terttu|Teresia
.
116-249
Keväällä valmistuvien viimeinen
koepäivä
Viikko|Vecka|Week
27
Torstai
Torsdag
Thursday
117-248
n Veteraanipäivä|Veterandagen|
Veterans’ Day
28
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
118-247
29
17
Lauantai
Lördag
Saturday
119-246
Sunnuntai
Söndag
Sunday
120-245
Teijo|Henning
30
o Ålands flaggas dag
15
15
16
16
17
17
Merja|Engelbrekt
Ilpo Tuure|Ture
Miia Mira Mirva|Mirjam
Huhtikuu|April|April
13
1 2
14
3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
8 24 25 26 27 28 29 30
To u kokuu
1
Maj|May 2017
Maanantai
Måndag
Monday
121-244
Vapunpäivä|Första maj,
valborgsdagen|Finnish Labour Day
n Suomalaisen työn päivä|
Det finländska arbetets dag
2
Tiistai
Tisdag
Tuesday
122-243
3
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Ro-tuntipäivä.
Yo-kirjoitusinfo syksyn 2017
kirjoituksiin liittyen
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Vappu|Valborg
Viivi Vuokko|Vivian
Outi|Linus Vincent
.
123-242
Viikko|Vecka|Week
4
Torstai
Torsdag
Thursday
124-241
5
Perjantai
Fredag
Friday
125-240
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Roosa Rosa Ruusu|Rosa Rosita
Melina Melissa|Melina Melinda
6
Lauantai
Lördag
Saturday
18
126-239
Ylermi|Frej Freja
7
Sunnuntai
Söndag
Sunday
127-238
Helmi|Tua
Toukokuu|Maj|May
8
1 2 3 4 5 6 7
19
8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Tou kokuu
8
Maj|May 2017
Maanantai
Måndag
Monday
128-237
9
Tiistai
Tisdag
Tuesday
129-236
n Eurooppa-päivä|Europadagen|
Europe Day
10
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Heino|Åke
Timo Timi|Tim
Aino Aini Aina|Aina Aino
.
130-235
Viikko|Vecka|Week
11
Torstai
Torsdag
Thursday
131-234
12
Perjantai
Fredag
Friday
132-233
n J.V. Snellmanin päivä,
suomalaisuuden päivä|
Snellmansdagen, finskhetens dag|
Finnish Heritage Day
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13 Veso-päivä
13
Lauantai
Lördag
Saturday
19
133-232
Kukka Floora|Flora
klo 13-16
14
14
15
15
16
16
17
17
Osmo|Kennet
Lotta|Charlotta
varaus 12.5.
14
Sunnuntai
Söndag
Sunday
134-231
n Äitienpäivä|Mors dag|
Mother’s Day
Tuula|Edit
Toukokuu|Maj|May
18
1 2 3 4 5 6 7
8
8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
To u kokuu
15
Maj|May 2017
Maanantai
Måndag
Monday
135-230
16
Tiistai
Tisdag
Tuesday
136-229
17
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Sonja Sofia|Sofia
Essi Ester|Ester
Maisa Rebekka|Rebecka Hagar
.
137-228
Viikko|Vecka|Week
18
Torstai
Torsdag
Thursday
138-227
19
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Perjantai
Fredag
Friday
139-226
20
Lauantai
Lördag
Saturday
20
140-225
Karoliina Lilja|Karolina
15
15
16
16
17
17
Eero Erkki Eerika|Erik Erika
Emma Emilia Milla|Emilia Emma
21
Sunnuntai
Söndag
Sunday
141-224
n Kaatuneitten muistopäivä|
De stupades dag|Commemoration of
Fallen Soldiers
Konsta Kosti|Konstantin
Toukokuu|Maj|May
18
1 2 3 4 5 6 7
19
8 9 10 11 12 13 14
8
15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
To u kokuu
22
Maj|May 2017
Maanantai
Måndag
Monday
142-223
23
Tiistai
Tisdag
Tuesday
143-222
24
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14 8.
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Hemmo Hemminki|Hemming
Lyydia Lyyli|Lydia
Tuukka Touko|Alarik
.
tunti kampus klo 14
144-221
Viimeinen ilmoittautumispäivä
syksyn 2017 yo-kirjoituksiin.
1. tunti ja 7. tunti (kampus klo 9)
14
Viikko|Vecka|Week
25
Torstai
Torsdag
Thursday
145-220
Helatorstai|Kristi himmelsfärdsdag|
Ascension Day
26
Perjantai
Fredag
Friday
146-219
6. tunti (kampus klo 9)
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
Urpo|Urban
Minna Vilma Miina|Vilhelmina Wilma
27
21
Lauantai
Lördag
Saturday
147-218
Sunnuntai
Söndag
Sunday
148-217
Ritva|Ingeborg
28
Alma|Alma
Toukokuu|Maj|May
18
1 2 3 4 5 6 7
19
8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Tou kokuu|Kesäkuu
29
Maanantai
Måndag
Monday
2. tunti
Maj|Juni|May|June 2017
149-216
30
3. tunti
Tiistai
Tisdag
Tuesday
150-215
31
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
4. tunti
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Oliver Olivia Oiva|Oliver Olivia
Pasi|Rurik
Helka Helga|Helge Helga
.
151-214
Viikko|Vecka|Week
1
Torstai
Torsdag
Thursday
5. tunti
152-213
2
Perjantai
Fredag
Friday
Palautukset
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
153-212
3
Lauantai
Lördag
Saturday
22
154-211
Lukuvuoden päättäjäiset 8.45
Viola Orvokki|Viola
15
15
16
16
17
17
Teemu|Rabbe
Venla|Vendla
4
Sunnuntai
Söndag
Sunday
155-210
Helluntaipäivä|Pingstdagen|
Pentecost
n Puolustusvoimain lippujuhlan
päivä|Dagen för försvarets fanfest|
Flag Day of Defence Forces
Toivo|Selim
Kesäkuu|Juni|June
8
23
24
25
26
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Kes äku u
5
Juni|June 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Sulevi|Stig
6
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Kyösti Kustaa|Gustav Gösta
7
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Suvi Roope Robert|Robert Robin
8
Torstai
Torsdag
Thursday
Salomon|Kjell
9
Perjantai
Fredag
Friday
o Ålands självstyrelsedag
Ensio|Dag Daga
10
Lauantai
Lördag
Saturday
Seppo|Svante
11
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Pyhän Kolminaisuuden päivä|
Treenighetssöndagen|Trinity Sunday
Immi Impi|Hjördis
23
24
12
Maanantai
Måndag
Monday
Esko|Eskil
13
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Raili Raila|Åsa
14
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Pihla Kielo|Melvin Milton
15
Torstai
Torsdag
Thursday
Moona Viena|Mona Monika
16
Perjantai
Fredag
Friday
Päivi Päivikki|Eugen Eugenia
17
Lauantai
Lördag
Saturday
Urho|Birger Börje
18
Tapio|Ingolf
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Kes äku u|Hein äkuu
19
Juni|Juli|June|July 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Siiri|Sigrid Siri
20
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Into|Inga Ingalill
21
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Kesäpäivänseisaus|Sommarsolståndet|Summer solstice
Ahti|Ingemar
22
Torstai
Torsdag
Thursday
Paula Pauliina|Paula
23
Perjantai
Fredag
Friday
Aatu Aatto|Adolf
24
Lauantai
Lördag
Saturday
Juhannuspäivä|Midsommardagen|Midsummer Day
n Suomen lipun päivä|Finlands flaggas dag|
Finnish Flag Day
Juha Janne Jani|Johannes Johan
25
Uuno|Uno
Sunnuntai
Söndag
Sunday
25
26
26
Maanantai
Måndag
Monday
Jarkko Jere Jarno|Jeremias Viveka
27
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Elviira Elvi|Elvira Elvi
28
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Leo|Leo Leopold
29
Torstai
Torsdag
Thursday
Petri Pekka Petra|Peter Per
30
Perjantai
Fredag
Friday
Päivö Päiviö|Leif
1
Lauantai
Lördag
Saturday
Aaro Aaron|Aron Kasimir
2
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Mari Maria Marika|Maria Marika
H einäkuu
3
Juli|July 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Arvo|Egil Ejvind
4
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Ulla Ulpu|Ulrika Ulla
5
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Unto Untamo|Ulf
6
Torstai
Torsdag
Thursday
n Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä|
Eino Leino-dagen, diktens och sommarens dag|
Day of Poems and Summer
Esa Esaias|Halvar Orvar
7
Perjantai
Fredag
Friday
Klaus Launo|Klas Klaus
8
Lauantai
Lördag
Saturday
Turo Turkka|Tor Tora
9
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Jasmin Jade Nanna|Nanna Nanny Jasmine
27
28
10
Maanantai
Måndag
Monday
Saimi Saima|Saima Saimi
11
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Noora Elli Nelli|Eleonora Nora
12
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Hermanni Herkko|Herman
13
Torstai
Torsdag
Thursday
Joel Ilari Lari|Joel
14
Perjantai
Fredag
Friday
Alisa Aliisa|Alice Alicia
15
Lauantai
Lördag
Saturday
Rauni Rauna|Ragnhild Ragna
16
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Apostolien päivä|Apostladagen
Reino|Reinhold
H e inäkuu
17
Juli|July 2017
Maanantai
Måndag
Monday
Ossi Ossian|Ossian
18
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Riikka|Fredrik Fredrika
19
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Sari Sara Saara|Sara Sally
20
Torstai
Torsdag
Thursday
Maarit Reetta Marketta|Margareta
21
Perjantai
Fredag
Friday
Hanna Johanna Jenni|Johanna
22
Lauantai
Lördag
Saturday
Leena Matleena|Magdalena
23
Olga Oili|Olga
Sunnuntai
Söndag
Sunday
29
30
24
Maanantai
Måndag
Monday
Tiina Kirsi Krista|Kristina
25
Tiistai
Tisdag
Tuesday
Jaakko Jimi|Jakob
26
Keskiviikko
Onsdag
Wednesday
Martta|Marta
27
Torstai
Torsdag
Thursday
Unikeonpäivä|Sjusovardagen|Seven Sleepers’ Day
Heidi|Heidi
28
Perjantai
Fredag
Friday
Atso|Håkan
29
Lauantai
Lördag
Saturday
Olli Olavi|Olof
30
Sunnuntai
Söndag
Sunday
Kirkastussunnuntai|Kristi förklarings dag
Asta|Asta
2017 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
ELOKUU|AUGUSTI|AUGUST
1 T
2 K/O
3 T
4 P/F
5 L
6 S
7 M
32
8 T
9 K/O
10 T
11 P/F
12 L
13 S
14 M
33
15 T
16 K/O
17 T
18 P/F
19 L
20 S
21 M
34
22 T
23 K/O
24 T
25 P/F
26 L
27 S
28 M
29 T
30 K/O
31 T
35
SYYSKUU|SEPTEMBER|SEPTEMBER
LOKAKUU|OKTOBER|OCTOBER
1 P/F
1 S
2 L
2 M
3 S
3 T
4 M
36
4 K/O
5 T
5 T
6 K/O
6 P/F
7 T
7 L
8 P/F
8 S
9 L
9 M
10 S
10 T
11 M
37
12 T
13 K/O
13 P/F
14 T
14 L
15 P/F
15 S
16 L
16 M
17 S
17 T
38
19 T
20 K/O
20 P/F
21 T
21 L
22 P/F
22 S
23 L
23 M
24 S
24 T
39
42
18 K/O
19 T
25 M
41
11 K/O
12 T
18 M
40
43
25 K/O
26 T
26 T
27 K/O
27 P/F
28 T
28 L
29 P/F
29 S
30 L
30 M
31 T
44
2017 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
MARRASKUU|NOVEMBER|NOVEMBER
JOULUKUU|DECEMBER|DECEMBER
1 K/O
1 P/F
2 T
2 L
3 P/F
3 S
4 L
4 M
5 S
5 T
6 M
45
6 K/O
7 T
7 T
8 K/O
8 P/F
9 T
9 L
10 P/F
10 S
11 L
11 M
12 S
12 T
13 M
46
14 T
15 K/O
15 P/F
16 T
16 L
17 P/F
17 S
18 L
18 M
19 S
19 T
47
21 T
22 K/O
22 P/F
23 T
23 L
24 P/F
24 S
25 L
25 M
26 S
26 T
48
51
20 K/O
21 T
27 M
50
13 K/O
14 T
20 M
49
27 K/O
28 T
28 T
29 K/O
29 P/F
30 T
30 L
31 S
52
2018 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
TAMMIKUU|JANUARI|JANUARY
1 M
HELMIKUU|FEBRUARI|FEBRUARY
1
MAALISKUU|MARS|MARCH
1 T
1 T
2 T
2 P/F
2 P/F
3 K/O
3 L
3 L
4 T
4 S
4 S
5 P/F
5 M
6 L
6 T
6 T
7 S
7 K/O
7 K/O
8 T
8 T
9 T
9 P/F
9 P/F
10 K/O
10 L
10 L
11 T
11 S
12 P/F
12 M
13 L
13 T
13 T
14 S
14 K/O
14 K/O
15 T
15 T
16 T
16 P/F
16 P/F
17 K/O
17 L
17 L
18 T
18 S
19 P/F
19 M
20 L
20 T
20 T
21 S
21 K/O
21 K/O
22 T
22 T
23 T
23 P/F
23 P/F
24 K/O
24 L
24 L
25 T
25 S
25 S
26 P/F
26 M
27 L
27 T
27 T
28 K/O
28 K/O
8 M
15 M
22 M
2
3
4
28 S
29 M
5
6
5 M
10
11 S
7
12 M
11
18 S
8
9
19 M
26 M
29 T
30 T
30 P/F
31 K/O
31 L
12
13
2018 VUOSISUUNNITTELU|ÅRSPLANERING|YEAR PLANNER
HUHTIKUU|APRIL|APRIL
TOUKOKUU|MAJ|MAY
1 S
KESÄKUU|JUNI|JUNE
1 T
1 P/F
2 K/O
2 L
3 T
3 T
3 S
4 K/O
4 P/F
4 M
5 T
5 L
5 T
6 P/F
6 S
6 K/O
7 L
7 M
8 S
8 T
8 P/F
2 M
14
15
19
7 T
9 K/O
9 L
10 T
10 T
10 S
11 K/O
11 P/F
11 M
12 T
12 L
12 T
13 P/F
13 S
13 K/O
14 L
14 M
15 S
15 T
15 P/F
16 K/O
16 L
17 T
17 T
17 S
18 K/O
18 P/F
18 M
19 T
19 L
19 T
20 P/F
20 S
20 K/O
21 L
21 M
22 S
22 T
22 P/F
23 K/O
23 L
24 T
24 T
24 S
25 K/O
25 P/F
25 M
26 T
26 L
26 T
27 P/F
27 S
28 L
28 M
29 S
29 T
29 P/F
30 K/O
30 L
9 M
16 M
23 M
30 M
16
17
18
31 T
20
21
24
14 T
25
21 T
27 K/O
22
23
28 T
26
JOHTOKUNTA, OPETTAJAT JA VALMENTAJAT
JOHTOKUNTA 1.1.2013 - 31.12.2016.
Varsinaiset jäsenet:
Huoltajat:
Esko Ahonen, puheenjohtaja, 050-368 2532 Esko Halmesmäki, varapuheenjohtaja, 0400-494 793
Minna Saranpää, 040-534 7758
Pirjo Virtaintorppa, 050-410 1370
Juha Dahlström, 0400-910 972
OPETTAJAJÄSENET
Mervi Moisala, 050-505 3830
Mikko Rantala, 050-328 2569
MUU HENKILÖKUNTA
Johanna Rauhala, 050-469 5686
OPISKELIJAJÄSENET (yli 18 v.)
Milla Vasama, Jimi Råman
Henkilökohtaiset varajäsenet:
Ari Meldo, 050-5989225
Katariina Harima, 0500-956 677
Leena Niemistö, 050-597 9505
Päivi Halmesmäki, 040-593 7024
Virpi Mikkola, 050-546 5486
Tiina Salmi, 040-585 0258
Arttu Ahola, 040-719 2750
Karo Kinnunen, 050-401 37497
OPETTAJAT
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääosin muotoa: [email protected]
Ahola Arttu, biologia ja maantiede
040-719 2750
Alanko Marjo, opinto-ohjaus
040-336 0346
Haapala-Paulaharju Tiina, englanti
0400-643 836
Hannula Markus, matematiikka
040-581 9768
Hemmo Katariina, matematiikka
041-522 0420
Hyvönen Tapio, fysiikka
040-509 7169
Ihalainen Elina, englanti
040-517 5169
Kaitovaara Leena, matematiikka
040-755 7599
Kallavuo Krista, äidinkieli
050-570 8604
Karasar Eija, ruotsi
040-536 8440
Keistinen Maarit, ruotsi ja italia
040-738 5429
Kiiskinen Niina, historia ja yhteiskuntaoppi
044-505 7738
Kiviranta Tuija, kemia ja matematiikka
045-675 6118
Kurki Pekka, fysiikka
050-358 4022
Kurki Sami, englanti ja saksa
09-827 4793
Könni Outi, uskonto
050-340 9967
Lahdes Ulla, äidinkieli
050-545 4617
Latva Panu, matematiikka
040-825 6967
Lehtonen Anna-Maria, liikunta ja terveystieto
0400-760 073
Luhtalampi Tarja, opinto-ohjaus
040- 334 9091
Lukkarinen Leena, espanja
040-563 5655
Marola Jenni, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia 050-323 6919
Marsti Nina, englanti
040-820 2329
Moisala Mervi, saksa ja ruotsi
050-505 3830
Nenonen Erika, uskonto, filosofia ja et
044-023 0985
Nyyssönen Laura, historia ja yhteiskuntaoppi
050-343 2514
Oksaharju-Vanhanen Sanna, terveystieto
050-542 4764
Pirilä Veera, kuvataide
044-530 3929
Raaste Eero, matematiikka
050-563 6054
Rantala Mikko, liikunta ja terveystieto
050-328 2569
Rauhansalo Kati, opinto-ohjaus
040-336 2312
Salin Merja, musiikki
043-200 3951
Salmi Tiina, äidinkieli
040-585 0258
Salo Killy, erityisopetus
050-401 3337
Soranta Susanna, biologia ja maantiede
142
Sorjonen Tuula, kemia
Streng Minna, psykologia ja filosofia Suomela Kati, liikunta ja valmennus
Vanhatalo Päivi, ranska
Vikberg Piia, matematiikka, psykologia
Virkkunen Susan, äidinkieli
Walls Mika-Erik, saksa ja ruotsi
VALMENNUS
10 Jalkapallo
Rantanen Rami
Koskela Toni
Peltonen Tuomas
Saloranta Marko
Söderström Pekko
Välimäki Tero
Mäkinen Anne
Lappi-Seppälä Rosa
12 Lentopallo
Lindberg Jouko
Torkkeli Heikki
12B Beach volley
Liukkonen Kai
13 Koripallo
Dahlström Juha
Koskelainen Antti
Möttölä Hanno
Hirvonen Jussi
Salminen Pekka
Nykänen Jari
Aho Jukka
Vartiainen Susanna
Dettman Mirka
14 Käsipallo
Monnberg Björn
Qerimi Besim
15 Jääkiekko
Nuutinen Sami
Rantala Mikko
Yrjänheikki Olli-Pekka
Niskanen Mika
Hämäläinen Tommi 17 Sulkapallo
Melleri Veli-Markus
Sarasjärvi Pekka
18 Squash
Niinimäki Tomi
20 Pöytätennis
Tamminen Timo
21 Yleisurheilu
Siitonen Reijo
Mihailov Anatoli
Laiho Harri
Ekblom Tommy
Pettinen Atte Laatikainen Matti
143
050-542 2889
040-086 4382
0500-777 069
050-514 9738
040-410 9550
041-545 7207
040-539 9107
045-133 4063
_____________
050-564 0877
0400-723 466
0400-918 618
040-4192 533
050-581 0981
040-352 8286
040-550 0128
0500-945 762
0400-910 972
040-196 6668
050-598 1313
0400-507 385
050-369 4517
0400-188 855
040-848 3135
040-415 4232
0400-188 151
040-414 8283
040-367 6179
0400-790 881
050-328 2569
050-514 8586
040-5239876
09-4777 020
0400-575 773
040-581 4947
0400-876 880
_____________
040-506 6482
0400-258 355
050-560 1449
0400-772 625
0400-807 285
_____________
22 Suunnistus
Örn Antti
Skogvik Ida
27 Golf
Purhonen Pasi
37 Taitoluistelu
Kryvkova Svetlana
38 Muodostelmaluistelu
Heliö Anna
39 Pikaluistelu
Andberg Jason
41 Uinti
Mäki Matti
Nordblom Jari
Seppälä Mirjami
44 Uimahypyt
Uusitalo Satu
49 Purjehdus
Thorström Jan
Gahmberg Jan
Leskinen Petri
54 Paini
Härkänen Ari
Rantala Hannu
56 Judo
Pekkola Markus
61 Telinevoimistelu
Holopainen Timo
64 Rytminen voimistelu
Ahonen Laura
65 Joukkuevoimistelu
Europaeus Virpi
68 Tanssiurheilu
Antikainen Harri
71 Salibandy
Eriksson Lars
Suomela Kati
Haapalainen Ari
Yksilöllinen valmennus
Suomela Kati
Nordblom Jari
Psyykkinen valmennus
Holm Tatja
Fysioterapia
Koistinen Juha
144
044-515 5505
040-7231 841
0400-736 748
040-516 2415
040-516 3590
050-540 1325
040-509 0195
050-560 4361
040-501 1070
0400-645 079
050-588 6309
040-555 8606
050-323 0117
044-355 3636
050-326 3569
040-520 5486
040-537 4559
040-733 3903
050-505 2888
0400-650 502
0400-529 016
0500-777 069
050-357 3434
0500-777 069
050-560 4361
050-412 6432
046-878 4523
KIRJALUETTELO LV 2016-2017
ÄIDINKIELI Ensimmäisen vuoden kurssit:
Jukola 1-3 kurssikohtaiset kirjat
SanomaPro
Jukola Tekstioppi
SanomaPro
Jukola Kielikirja
SanomaPro
Toisen ja kolmannen vuoden kursseilla
Särmä 4-6
Otava
ÄI8 ja ÄI9 kursseilla: Ylioppilastekstejä 2016
SKS
SUOMI TOISENA KIELENÄ S2
Ei oppikirjaa.
ENGLANTI A-KIELI
1. kurssi: On track 1
SanomaPro
2. kurssi: On track 2
SanomaPro
3. kurssi: On track 3
SanomaPro
4. kurssi: Profiles 4
SanomaPro
5. kurssi: Profiles 5
SanomaPro
6. kurssi: Profiles 6
SanomaPro
7. kurssi: Profiles 7
SanomaPro
8. kurssi: Profiles 8
SanomaPro
9. KURSSI: Perfect
SanomaPro
4. kurssi keväällä 2017: On track 4
Kaikilla kursseilla painettu oppikirja tai digikirja
Oheislukemistoksi suositellaan Grammar to Go
SanomaPro
RUOTSI A-KIELI
1. kurssi: Inne 1 vanha
FINN LECTURA
2. kurssi: Inne 2 uusi
FINN LECTURA
3. kurssi: Inne 3 uusi
FINN LECTURA
4. kurssi: Inne 4 vanha
FINN LECTURA
5. kurssi: Inne 5 vanha
FINN LECTURA
6. kurssi: Inne 6 vanha
FINN LECTURA
7. kurssi: Inne 7 vanha
FINN LECTURA
8. kurssi: Inne 8 vanha FINN LECTURA
RUOTSI B-KIELI
1. kurssi: FOCUS 1
OTAVA
2. kurssi: FOCUS 2
OTAVA
3. kurssi: FOCUS 3
OTAVA
3. kurssi jaksot 1-2 Galleri 3
OTAVA
4. kurssi: Galleri 4
OTAVA
5. kurssi: Galleri 5 OTAVA
6. kurssi: Galleri 6
OTAVA
7. kurssi: Galleri 7
OTAVA
Kursseilla, joilla käytetään Galleri –kirjasarjaa on kielioppina GRAMMATIK GALLERI
FOCUS -kirjasarjasta käytämme E-kirjaa.
SAKSA A-KIELI
1. vuosikurssi
1. kurssi: Genau 1 WSOY
2. kurssi: Genau 2 WSOY
3. kurssi: Genau 5 soveltuvin osin + muu lisämateriaali
WSOY
(osin digitaalinen)
2. vuosikurssi
4. kurssi: Genau 4
WSOY
5. kurssi Genau 5
WSOY
6. kurssi: Genau 6
WSOY
3. vuosikurssi
7.-8. kurssit: Genau 7-8
WSOY
145
Kaikilla A-saksan kursseilla suositellaan lisäksi kielioppikirjaa Viel Erflog
SAKSA B2-KIELI JA B3-KIELI
1. vuosikurssi
1. kurssi: Magazin.de (SAB3.1/SAD1)
2. kurssi: Magazin.de (SAB3.2/SAD2)
3. kurssi: Magazin.de (SAB3.3/SAD3 ja SAB2.1/SAC1)
4. kurssi: Magazin.de (SAB3.4/SAD4 ja SAB2.2/SAC2)
2. vuosikurssi
3.-6. kurssit: Gute Idee! 3. vuosikurssi
7.-8. kurssit: Gute Idee!
RANSKA A-KIELI
1. vuosikurssi uusi OPS
1. kurssi: Opettajan oma materiaali
2. kurssi: Voilà 4
3. kurssi: Voilà 6
2. vuosikurssi vanha OPS
4. kurssi: Voilà 6
5. kurssi: Voilà 6
6. kurssi: Abi ranska
3. vuosikurssi vanha OPS
7. kurssi: Abi ranska
8. kurssi: Opettajan oma materiaali
9. kurssi: Abi ranska
RANSKA B2-KIELI JA B3-KIELI
1. vuosikurssi uusi OPS
B31: Escalier 1
B32: Escalier 1
B33=B21: Escalier 2
B34=B22: Escalier 2
2. vuosikurssi vanha OPS
RaD6=RaC4: Voilà 5
RaD7=raC5 Voilà 6
RaD8=RaC6: Voilà 6
3. vuosikurssi vanha OPS
RaD9=RaC7: Abi ranskaa
RaD10=RaC8: Abi ranskaa
VENÄJÄ A-KIELI ja B3-kieli
Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
ESPANJA B3-KIELI
1.-3. kurssit: Buenas Migas 1
4.-6. kurssit: Buenas Migas 2
7.-8. kurssit: Buenas Migas 3
ITALIA B3-KIELI
1.-3. kurssit: Bella Vista
4.-5. kurssit: In Piazza 1
6. kurssi: Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin
MATEMATIIKKA
Uusi OPS
Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.
Vanha OPS
PITKÄ: Kurssit 1-10: Pitkä Sigma
Kurssit 11: Pitkä matematiikka
Kurssit 12-13: Pyramidi
146
WSOY
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
WSOY
WSOY
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
OTAVA
SanomaPro
SanomaPro
SanomaPro
SanomaPro
SanomaPro
MAA14: YO Pitkä matematiikka
SanomaPro
Matematiikan ylioppilastehtävät ratkaisuineen pitkä oppimäärä
MFKA
LYHYT: SIGMA 1-8
SanomaPro
uusin mahdollinen painos
Kertauskurssi(MAB9): YO Lyhyt matematiikka
SanomaPro
Matematiikan ylioppilastehtävät ratkaisuineen lyhyt matematiikka SanomaPro
FYSIIKKA
Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
KEMIA
1. kurssi: Mooli 1 Kemiaa kaikkiallaa
OTAVA
2. kurssi: Kirja ilmoitetaan myöhemmin
3. kurssi: Mooli 3
OTAVA
4. kurssi: Mooli 4
OTAVA
5. kurssi: Mooli 5
OTAVA
6. kurssi: YO Kemia
SanomaPro
BIOLOGIA
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa
MAANTIETO
Uusi OPS
1. kurssi: Maailma muutoksessa
OTAVA
Joko painettu kirja tai digikirja.
Vanha OPS
1. kurssi: Manner 1 Sininen planeetta
OTAVA
2. kurssi: Manner 2 Yhteinen maailma
OTAVA
3. kurssi: Manner 3 Riskien maailma
OTAVA
4. kurssi: Manner 4 Aluetutkimus
OTAVA
Kaikilla kursseilla painettu oppikirja tai digikirja.
OTAVA
HISTORIA
Kirjat ilmoitetaan kurssin alussa.
YHTEISKUNTAOPPI
Kirjat ilmoitetaan kurssin alussa.
USKONTO
Uusi OPS
1. kurssi: Verso 1
SanomaPro
2. kurssi: Verso 2
SanomaPro
Mieluiten digikirjat (suositus 48 kk lisenssi)
Vanha OPS
1. kurssi: Silta 1-3 lukion uskonto
SanomaPro
2. kurssi: Silta 1-3 lukion uskonto
SanomaPro
3. kurssi: Silta 1-3 lukion uskonto
SanomaPro
4. kurssi: Silta 4, Maailman uskonnot
SanomaPro
5. kurssi: Silta 5, Uskonto Suomessa
SanomaPro
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
FILOSOFIA
1. kurssi: Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
PSYKOLOGIA
1. kurssi: Motiivi 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
SanomaPro
Joko painettu kirja tai digikirja.
2-5. kurssit: Mielen maailma
SanomaPro
Kurssi 9 (kertaus): Abi
OTAVA
KUVATAIDE
Kirja ilmoitetaan kurssin alussa
TERVEYSTIETOOPINTO-OHJAUS
Kirja ilmoitetaan kurssin alussaKirja ilmoitetaan kurssin alussa
147
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
POISSAOLOSIVUT
148
149
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
150
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
151
PVM
NIMI:
TUNTIKOODI
SYY
KOULUN HYVÄKSYNTÄ
SOVITUT ASIAT
SOVITUT ASIAT: Merkitse tälle sivulle opettajan kanssa sopimasi asiat esimerkiksi itsenäiset suoritukset tai poikkeavat koepäivät.
NIMI JA RO-RYHMÄ
PVM
SOVITTU ASIA:
OPETTAJAN ALLEKIRJOITUS
152
SOVITUT ASIAT: Merkitse tälle sivulle opettajan kanssa sopimasi asiat esimerkiksi itsenäiset suoritukset tai poikkeavat koepäivät.
NIMI JA RO-RYHMÄ
PVM
SOVITTU ASIA:
OPETTAJAN ALLEKIRJOITUS
153
154
vieras kieli
ainereaali
FC, EC
PS, FI
UE, UO
SC, TC
HI, FY
ET, YH
PC
BI
KE, GE
TE
vieras kieli
ainereaali
FC, EC
PS, FI
UE, UO
SC, TC
HI, FY
ET, YH
PC
BI
KE, GE
TE
vieras kieli
ainereaali
FC, EC
PS, FI
UE, UO
SC, TC
HI, FY
ET, YH
PC
BI
KE, GE
TE
KE= kemia
FY= fysiikka
YH= yhteiskuntaopp
HI=historia
PS= psykologia
FI= filosofia
ET= elämänkatsom
UO= ort.uskonto
UE= ev.lut.uskonto
TC= lyhyt italia
PC= lyhyt espanja
GC= lyhyt portugali
SC= lyhyt saksa
FC= lyhyt ranska
EC= lyhyt englanti
VA= pitkä venäjä
SA= pitkä saksa
FA= pitkä ranska
PA= pitkä espanja
EA= pitkä englanti
BA= pitkä ruotsi
N=lyhyt matematiik
M= pitkä matematiik
S2= suomi toisena
A= äidinkieli
BB= keskipitkä ruotsi
Saman kirjoituskerran aikana voit kirjoitaa kaksi ainereaalin koetta, joista toinen on ylimääräinen.
Pitkät vieraat kielet on hajautettava eri kirjoituskerroille.
S2- kielen kokeen voivat kirjoitaaäidinkielen kokeena ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
GE= maantieto
TE= terveystieto
Jokaisesta lokerosta voi valitavain yhden kirjoitettavan aineen paitsi ylimääräisen lyhyen vieraan kielen lokerosta 2 kieltä.
BI= biologia
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. vieras kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
HUOM. Tutkinnon voi aloittaa kun osallistuttavan aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja kokonaiskurssikertymä on 50.
4 pakollista ainetta: äidinkieli + 3 muuta pakollista
äidinkieli 2.kotim. vieras kieli matem.
ainereaali
A
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
S2
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC,PC
TE
kevät/syksy________
4 pakollista ainetta: äidinkieli + 3 muuta pakollista
äidinkieli 2.kotim. vieras kieli matem.
ainereaali
A
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
S2
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC,PC
TE
kevät/syksy________
4 pakollista ainetta: äidinkieli + 3 muuta pakollista
äidinkieli 2.kotim. vieras kieli matem.
ainereaali
A
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
S2
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC,PC
TE
kevät/syksy________
Mäkelänrinteen lukio nimi ja ryhmä______________________________
OPINTOJEN JA TUTKINTOAIKATAULUN SUUNNITELMA
Tee suunnitelma YO-tutkintoaikataulustasi. Rengasta aine , johon osallistut.
Ole tarkkana pakollisten ja ylimääräisten aineiden kanssa.
UE= ev.lut.uskonto
TC= lyhyt italia
EA,FA,SA
PS, FI
PS, FI
UE, UO
FC= lyhyt ranska
BA BB
PA, VA
HI, FY
ET, YH
SC= lyhytM
saksaN HI, FY
FC,EC,SC
BI
KE, GE
GC= lyhyt portugali BI
TE TC,PC
PC= lyhyt espanja
kevät/syksy________
A=
äidinkieli
A
FC, EC
SC, TC
PC S2
UE, UO
ET, YH
KE, GE
TE
aali
UE, UO
ET, YH
KE, GE
TE
kieltä.
aali
UE, UO
ET, YH
KE, GE
TE
50.
GE= maantieto
BB
M
N
EA, FA
SA, VA
PA
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
ylimääräiset aineet
2. kotim. matem. viers kieli
EA, FA
BA BB M N SA, VA
PA
BA
BI= biologia
KE= kemia
FY= fysiikka
S2kokeen voivat kirjoitaaäidinkielen kokeena ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
YH=kielen
yhteiskuntaoppi
Saman
kirjoituskerran aikana voit kirjoitaa kaksi ainereaalin koetta, joista toinen on ylimääräinen.
PS= psykologia
Pitkät
vieraat
HI=historia kielet on hajautettava eri kirjoituskerroille.
HUOM.
Tutkinnon voi aloittaa kun osallistuttavan aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja kokonaiskurssikertymä on 50.
ET= elämänkatsomustieto
Jokaisesta
FI= filosofialokerosta voi valitavain yhden kirjoitettavan aineen paitsi ylimääräisen lyhyen vieraan kielen lokerosta 2 kieltä.
UO= ort.uskonto
äidinkieli
+ 3 muuta pakollista
TE= terveystieto
BB=
keskipitkä
ruotsi
äidinkieli
2.kotim.
vieras
kieli
matem.
ainereaali
SC= lyhyt saksa
A lyhyt portugali
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
GC=
BA BB PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
PC= lyhyt espanja
S2 lyhyt italia
FC,EC,SC
BI
KE, GE
TC=
TC,PC
TE
UE= ev.lut.uskonto
4 pakollista
FC=
lyhyt ranskaainetta:
BI= biologia
EC= lyhyt englanti
KE= kemia
kevät/syksy________
VA=
pitkä venäjä
SA= pitkä saksa
UO= ort.uskonto
aali
S2= suomi toisena kielenä
4 pakollista
ainetta: äidinkieli
+ 3 muuta pakollista
ET= elämänkatsomustieto
UE, UO M=
pitkä matematiikka
äidinkieli
2.kotim. vierasFI=kieli
matem.
ainereaali
ET,
N=lyhyt
ieli YHvieras
kieli matematiikka
ainereaali
filosofia
A pitkäPS,
EA,FA,SA
PS, FI
UE, UO
KE, GE
BA=
ruotsi
FC, EC
FI
UE, UO
PS= psykologia
BA BB
PA, VA
M N HI, FY
ET, YH
englanti
ATE SC, EA=
TC pitkäHI,
FY
ET, YH
HI=historia
S2 pitkäBIespanja KE, GE
FC,EC,SC
KE, GE
PC PA=
YH= yhteiskuntaoppi BI
TE
TE TC,PC
FY= fysiikka
FA= pitkä ranska
A
155
vieras ki
FC, EC
SC, TC
PC
vieras ki
FC, EC
SC, TC
PC
FC, EC
SC, TC
PC
156
____02 ____03 ____04 ____05
RUA02
RUB02
RUA01
RUB01
RUOTSI A
RUOTSI B
MAA08 MAA09 MAA10 MAA11
BI02
GE02
FY02
KE02
UE02
ET02
FI02
PS02
HI02
MAY01
MAA07
BI01
GE01
FY01
KE01
UE01
ET01
FI01
PS01
HI01
MATEMATIIKKA pitkä
BIOLOGIA
MAANTIEDE
FYSIIKKA
KEMIA
USKONTO
ET
FILOSOFIA
PSYKOLOGIA
HISTORIA
HI03
PS03
FI03
ET03
UE03
KE03
FY03
GE03
HI04
PS04
FI04
ET04
UE04
KE04
FY04
GE04
BI04
MAB06
MAB02 MAB03 MAB04 MAB05
MAA02 MAA03 MAA04
MAY01
MATEMATIIKKA lyhyt
BI03
___D06
HI05
PS05
ET05
UE05
KE05
FY05
GE05
BI05
HI06
PS09
ET06
UE06
KE06
FY06
BI06
MAA12
MAA05 MAA06
___C06
___C02 ___C03 ___C04 ___C05
___D01 ___D02 ___D03 ___D04 ___D05
RUB06
RUA06
___C01
RUB05
RUA05
B3 - KIELI
RUB04
RUA04
B2 - KIELI
RUB03
RUA03
____06
____06
ENA06
____01
ENA05
A-kieli _____________
ENA04
____02 ____03 ____04 ____05
____01
ENA03
ENA02
ENA01
HI11
FY07
MAA13
MAB07
___D07
___C07
RUB07
RUA07
07
07
ENA07
ÄI09
A-kieli _____________
ÄI06
A - KIELI
ÄI05
ÄI07
ÄI04
ÄI02
ÄI01
ÄIDINKIELI / S2
ÄI03
syventävät
pakolliset
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO SEURANTAKORTTI UUSI OPS
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO SEURANTAKORTTI UUSI OPS
FY08
MAA14
MAB08
___D08
___C08
"RUK03"
RUA08
08
08
ENA08
ÄI08
FY09
MAB09
RUA10
09
09
ENA09
abikurssi
157
1
2
3
1. vuosi
4
5
yht. 1
2
2. vuosi
3
4
VA11
VA10
Suoritetut kurssit (min. 75)
VA02
LIIKUNTA
VA01
LI01b
LI01a
KUVATAIDE
VO04
(KU02)
KU01
MUSIIKKI
VALMENNUS
(MU02) MU03
MU01
TERVEYSTIETO
PSYYKKINEN VALMENNUS
TE02
TE01
YHTEISKUNTAOPPI
VO01
YH02
YH01
HISTORIA
VALMENNUSOPPI
HI02
HI01
PSYKOLOGIA
TO02
PS02
PS01
FILOSOFIA
OP02
FI02
FI01
ET
TO01
ET02
ET01
OP01
UE02
UE01
USKONTO
TEEMAOPINNOT
KE02
KE01
KEMIA
OPINTO-OHJAUS
FY02
FY01
FYSIIKKA
5
2
3. vuosi
VA13
VA04
LI03
KU04
MU04
TE05
YH04
HI04
PS04
FI04
ET04
UE04
KE04
FY04
GE04
BI04
yht. 1
VA12
VA03
TO03
OP03
LI02
KU03
TE03
YH03
HI03
PS03
FI03
ET03
UE03
KE03
FY03
GE03
GE02
GE01
MAANTIEDE
BI03
BI02
BI01
BIOLOGIA
3
VA14
VA05
LI04
KU05
4
MU05
YH09
HI05
PS05
ET05
UE05
KE05
FY05
GE05
BI05
5
2
4. vuosi
VA16
VA07
LI09
=diplomi
HI11
FY07
yht. 1
VA15
VA06
LI05
KU09
=diplomi
HI06
PS09
ET06
UE06
KE06
FY06
BI06
3
4
VA17
VA08
=diplomi
FY08
yht
VA18
VA09
FY09
158
UE2
ET2
FI2
PS2
HI2
YH2
UE1
ET1
FI1
PS1
HI1
YH1
KEMIA
ET
FILOSOFIA
PSYKOLOGIA
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
FYSIIKKA
USKONTO
GE2
GE1
MAANTIEDE
KE2
BI2
BI1
BIOLOGIA
FY2
MAA7
MAA6
KE1
MAA1
MAA20
MATEMATIIKKA pitkä
FY1
MAB2
MAB1
MATEMATIIKKA lyhyt
___C2
___C1
B2 - KIELI
___D2
RUB2
RUB1
RUOTSI B
___D1
RUA2
RUA1
RUOTSI A
B3 - KIELI
____2
YH3
HI3
PS3
FI3
ET3
UE3
KE3
FY3
GE3
BI3
MAA8
MAA2
MAB3
___D3
___C3
RUB3
RUA3
____3
____3
YH4
HI4
PS4
FI4
ET4
UE4
KE4
FY4
GE4
BI4
MAA9
MAA3
MAB4
___D4
___C4
RUB4
RUA4
____4
____4
YH9
HI5
PS5
ET5
UE5
KE5
FY5
GE5
BI5
MAA10
MAA4
MAB5
___D5
___C5
RUB5
RUA5
____5
____5
MAB7
___D7
___C7
RUB7
RUA7
HI6
PS9
UE7
KE6
FY6
BI6
HI11
FY7
MAA11 MAA12
MAA5
MAB6
___D6
___C6
RUB6
RUA6
____6
____6
7
7
____2
ENA7
____1
ENA6
____1
ENA5
A-kieli _____________
ENA4
A-kieli _____________
ENA3
ENA2
ENA1
A - KIELI
ÄI6
ÄI9
ÄI5
syventävät
ÄI4
ÄI1
ÄI3
ÄI2
pakolliset
ÄIDINKIELI / S2
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO SEURANTAKORTTI VANHA OPS
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO SEURANTAKORTTI VANHA OPS
FY8
MAA13
MAB8
___D8
___C8
"RUK3"
RUA8
ENA8
ÄI8
8
8
FY9
MAA14
MAB9
RUA10
ENA9
abikurssi
159
GE2
FY2
KE2
UE2
ET2
FI2
PS2
HI2
YH2
TE2
(MU2)
(KU2)
LI1b
GE1
FY1
KE1
UE1
ET1
FI1
PS1
HI1
YH1
TE1
MU1
KU1
LI1a
MAANTIEDE
FYSIIKKA
KEMIA
USKONTO
ET
FILOSOFIA
PSYKOLOGIA
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
TERVEYSTIETO
MUSIIKKI
KUVATAIDE
LIIKUNTA
VA10
2
3
1. vuosi
1
4
5
yht. 1
2
4
VA1
VALMENNUS
3
VO4
PSYYKKINEN VALMENNUS
2. vuosi
VA11
VO1
VALMENNUSOPPI
Suoritetut kurssit (min. 75)
VA2
OP1a
OPINTO-OHJAUS
OP4
BI2
BI1
BIOLOGIA
5
2
3. vuosi
VA13
VA4
OP2
LI3
KU4
MU4
TE5
YH4
HI4
PS4
FI4
ET4
UE4
KE4
FY4
GE4
BI4
yht. 1
VA12
VA3
OP1b
LI2
KU3
MU3
TE3
YH3
HI3
PS3
FI3
ET3
UE3
KE3
FY3
GE3
BI3
3
VA14
VA5
LI4
KU5
MU5
YH9
HI5
PS5
ET5
UE5
KE5
FY5
GE5
BI5
4
5
2
4. vuosi
VA16
VA7
LI9 =
diplomi
HI11
FY7
yht. 1
VA15
VA6
LI5
KU9=
diplomi
HI6
PS9
UE7
KE6
FY6
BI6
3
4
VA17
VA8
diplomi
FY8
yht
VA18
VA9
FY9
MÄKELÄNRINTEEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017
MÄKELÄNRINTEEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 kesäkuu 2016
Lukuvuosi 2016-2017 jakso 1
1
2
vÄI4.1
ENA01.1
ÄI01.1
vÄI9.1
ENA01.2
1
2
vÄI4.2
3
vÄI6.1
4
6
7
8
9
vRUB3.1
RUPA1
10
vENA7.1
vENA4.2
vENA9.2
3
ÄI01.2
4
ÄI01.3
vÄI4.3
ENA01.4
vENA5.1
RUB101.1 vRUB7.1
ÄI01.4
ÄI01.5
ENA01.5
vENA9.3
vRUB3.3 vRUA6.1 SAB301.1
RAA01.1
6
vÄI4.4
vÄI9.2
vENA4.3
vRUB3.4
vRUA4.1 vVEA7.K
vRAC7.MÄ
IAB34.K
7
ÄI01.6
vÄI4.5
RUB101.2
vRAA7.MÄ vVED7.ME
VERKKO
vRUB7.2
vENA7.2
8
11
12
13
14
vENA9.1
5
S26
ENA01.3
5
vENA4.1
vENA9.3 vRUB3.2 vRUB5.1
vSAA4.HE
RAB301.1
15
16
17
MAY1.1
vMAA6.1
MAY1.2
vMAA12.1 vMAB6.1 vMAB3.1
MAY1.3
vMAB4.1 vMAB4.4
IAB37.K
vSAC2.HE vSAC7.HE
vMAA6.4
KE01.1
KE01.2
vG
FY01.2
vKE6.1
vG
vMAA12.2 vMAB4.2
FY01.3
Geabi.ME
BI
vMAA6.3
vFY4.2
vKE3.1
vU
GE
vLAPA1
MAY1.5
vEAD8.1
MAY1.6
1
vFY4.1
vMAA6.2 vMAA10.1 vMAA10.2 vMAA14.1 vMAB9.1
MAY1.4
18
FY01.1
ENPA5
ENA01.VRK
vFI1.VRK
vUE3.VRK
Lukuvuosi 2016-2017 jakso 2
1
ÄI01.7
vÄI9.3
2
vÄI6.2
vÄI4.6
vENA4.4
vENA8.1
3
ÄI02.1
vÄI9.4
ENA01.6
vENA4.5
vENA5.2
4
vÄI9.5
vÄI7.1
ENA02.1
vENA5.3
vENA7.3
5
ÄI02.2
ÄI02.3
6
vÄI4.7
vÄI9.6
S202.1
7
ÄI01.8
vÄI9.7
S24.1
vMAA7.1
MAY1.7
vRUB4.1 vRUB6.1
RAB302.1
vMAA7.2 vMAA13.1 vMAB6.2
RUB101.5 RUA01.1 vRUA4.2
vRAC4.1
MAA02.3
FY01.4
FY8.1
vKE3.2
vFY5.1
KE01.3
FY02.1
vKE5.1
vEAD4.1
MAA02.4
MAY1.8
IAB38.K
MAA02.5
vMAA13.2
vMAA13.3 vMAB7.2
vFY5.2
RAA8.MÄ vVED8.ME vVEA4.K
IAB31.1
MAA02.6
vLAPA2
vMAA7.3
FY01.5
KE01.4
vENA5.4
vENA8.2
RUB101.6 vRUB3.5
VEB31.1
ENA02.2
vENA8.3
RUB101.7 vRUA7.1 vRAA4.MÄ
SAA01.1
vENA6.1
vRUB4.2
RUA01.2 SAB32.1
SAA7.HE
BI
vMAB7.1 vMAB8.1
vMAB5.1
vVED4.ME
vENA4.6
ENPA5
vENA4.VRK
MAA02.2
RUPA2
ENA01.7
8
VERKKO
MAA02.1
RUB101.3
RUB101.4
vSAC8.HE
vG
vK
VEA01.K
vHI3.VRK
Lukuvuosi 2016-2017 jakso 3
1
ÄI02.4
vÄI8.1
ENA02.3
2
vÄI5.1
vÄI8.2
vENA5.5
3
ÄI02.5
vÄI8.3
ENA02.4
4
ÄI02.6
vÄI8.4
5
ÄI02.7
vÄI4.8
6
vÄI5.2
vÄI8.5
7
ÄI02.8
vÄI5.3
ENA02.5
S28.HE
8
VERKKO
OP23.1
vRUB4.3
RUPA3
RUB102.1
ENA03.1
vENA9.5
vRUB7.3
vENA6.2
vENA9.6
RUA02.1 vRUA8.1
vENA5.6
vRUB4.4 SAA02.1
EAB301.1
MAA03.1
MAA03.2 vMAA8.2
MAB02.1
EAB301.2
MAA03.3 vMAA14.2
vMAB5.2
vEAD5.1
VEB302.1
ENA02.6
vENA5.7
vENA6.3 vRUB7.4 vRUK3.1
vSAC9.HE
vENA6.4
vENA9.7
vSAA8.HE
RUA02.2 vVED9.ME vRAA9.MÄ
vVEA8.K
GE01.vrk
vET3.VRK
vTE2.VRK
vENA6.5
RUB102.2
vRUB5.2
RUPA4
vRUA5.1
vMAA8.1
MAA03.4
vRAC8.MÄ
vMAA7.4
FY01.6
GE01.2
vFY5.3
KE01.5
GE01.3
BI
vMAB9.2
FY02.2
vKE4.1
GE2.3
BI
vMAA14.3
vFY9.1
vKE4.2
vB
vMAA14.4
vMAA8.3 vMAB9.3
vFY6.1
KE01.6
vG
vLAPA3
MAA03.5
FY01.7
vKE6.2
vB
KE01.7
GE01.5
BI01.6
KE02.1
GE02.1
vBI5.2
ENPA5
ENA02.VRK
OP2.VRK vKU8.1re
Lukuvuosi 2016-2017 jakso 4
1
vÄI6.3
2
ÄI03.1
ENA03.2
vÄI5.4
ENA03.3
vMAA9.1
3
vÄI5.5
vENA6.6
vENA7.4
vRUB4.5
vRUB5.3
4
ÄI03.2
vÄI6.4
ENA02.7
vENA7.5
vRUB5.4
RUA03.1
5
vÄI5.6
IT1.1
ENA03.4
6
ÄI03.3
7
vÄI5.7
8
VERKKO
RUB102.3
S25.1
vENA7.6
RUB102.4
ENA03.5
RUB102.5
VED5.ME
vSAC3.HE
SAB201.HE
SAA5.HE
EAB302.1
MAA04.1
vMAB4.3
vMAB5.3
vMAA9.2 MAB03.1
vMAB6.3
RAA02.1MÄ
vEAD6.1
MAA04.2 vMAA8.4
vMAA11.1 vMAB5.4
vRAC5.MÄ
EAB302.2
MAA04.3
vMAA18.
laskin
MAA04.4
vMAA9.3 vMAA11.2
MAB02.2
MAA04.5
MAB02.3
IAB35.K
RAB201.MÄ
RAA5.MÄ
VEA5.K
VEA02.K IAB302.K
BI02.2
vFY7.1
FY02.3
FY04.1
vLAPA4
UE
KE01.8
vFY6.2
BI02.3
ENPA5
vÄI5.VRK
ENA03.VRK
UE
vBI5.3
UI3
vENA5.VRK
BI01.VRK
UE01.VRK
ENA03.6
vENA8.4
RUPA5
ENA04.1
vENA6.7
vENA8.5
Lukuvuosi 2016-2017 jakso 5
1
ÄI03.4
vÄI6.6
2
ÄI03.5
vÄI5.8
3
ÄI03.6
vÄI6.6
OP23.2
4
vÄI6.7
5
ÄI03.7
6
ÄI03.8
7
vÄI6.8
vÄI8.6
ENA03.7
vENA7.7
vENA6.8
vENA8.7
RUB03.1
vRUB6.2
vÄI8.7
S23.1
ENA04.2
vENA7.8
vRUA6.2
RUB103.2
ENA03.8
vRUB6.3
RUA03.2
vVEA6.K vSAA6.HE
vÄI6.VRK
ENA6.VRK
RUB102.7 SAA03.1
vMAB6.4
MAA05.2
MAB03.2
MAA05.4 vMAA12.4
IAB36.K
VEA03.K VED6.ME vMAA11.3
vEAD7.1
VEB303.HE
vLAPA5
RAB202.MÄ
IAB303.K
Lukuvuosi 2016-2017 jakso 6 (6.-23.6.2017)
Tulossa abikurssit aineissa
EN, ÄI, RUB, MAB, MAA, HI, YH, TE, BI, KE
Lisäksi seuraavat lukiokurssit
ÄI3, ÄI6, ENA4, ENA6, MAB3, MAA6/MAB5, MAA10
PS10 Kosy Tutkimuskurssi
160
MAB03.3
vSAC4.HE vRAC6.MÄ EAB303.1
vRAA6.MÄ
HI10 kosy Kulttuurin laajakaista hajautettu jaksot 3-5
FY04.2
vMAB7.3
MAA05.3 vMAA9.4 vMAA10.3
RAA03.1
SAB22.HE
ENPA5
8
VERKKO
vENA8.6
MAA05.1 vMAA10.2
RUB102.6 vRUB5.5
MAB03.4
vMAB8.2
vKE5.3.
UE
vKE5.2
GE02.2
GE01.6
vB
KE02.3
BI
vFY7.2
vKE4.3
FY01.8
KE02.2
vMAA10.4
vFY8.2
FY04.3
UE
vB
14
15
16
17
MAY1.1
vMAA6.1
MAY1.2
vMAA12.1 vMAB6.1 vMAB3.1
vMAA6.4
MAY1.3
vMAB4.1 vMAB4.4
HE
MAY1.5
21
22
2.2
KE01.1
KE01.2
vGE2.1
vBI3.2
FY01.2
vKE6.1
vGE3.1
vBI2.1
vMAA12.2 vMAB4.2
FY01.3
Geabi.ME
BI01.2
vBI6.1
vHI4.1
vMAA6.3
vFY4.2
vKE3.1
vUE3.4
Ueabi.HE
HI11.HE
24
PS01.1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Auto.1
VA2.1
vBI3.1
vUE2.1
vHI3.1
HI01.2
HI01.3
VA1.1
OP01a.1
PS01.2
vMU2.1
KU01.1
MU01.1
KU01.2
vYH1.1
vPS4.1
vYH4.1
vPS3.1
vYH9.1
vMU2.2
ET01.1
vFI3.HE
vFI1.1
MU01.2
vPS9.1
vET2.HE
vKU2.1
vTE2.1
OP01a.2
LI01.1
OP01a.6
LI01.2
LI01.3
vTE5.1
OP01a.3
OP01a.4
LI01.4
LI01.5
OP01a.5
vLI5.1
VO1.2
TE01.2
vMAA7.1
vOP1b.1
MAY1.7
MAA02.3
BI01.3
vMAB7.1 vMAB8.1
vMAB5.1
FY01.4
MAY1.8
FY8.1
vKE3.2
vFY5.1
KE01.3
FY02.1
vKE5.1
.K
MAA02.5
vMAA13.2
vMAA13.3 vMAB7.2
vFY5.2
.1
MAA02.6
vLAPA2
vMAA7.3
FY01.5
VA3.1
VO1.1
YH01.1
GE01.1
BI01.4
vBI4.1
UE01.2
vHI3.2
vGE1.1
vBI5.1
UE01.3
vHI6.1
vKE3.3
vGE4.1
KE01.4
vBI2.2
UE01.1
vYH2.1
FI01.2
PS01.3
vHI4.2
YH02.1
vPS5.1
MU01.3
FI01.3
vPS2.1
MU01.4
vTE3.1
YH01.2
vHI2.1
vUE3.1
PS01.4
vMU5.1
Auto.2
vKU8.va
vKU9.1
vLI2.1
vOP1b.2
LI01.6
TE01.3
KU02.1
KU01.3
vOP1b.3
LI01.8
vTE2.2
vKU4.1
vOP1b.4
LI9.1
vFI4.HE vPS11.1 vMU6.1
vUE5.ME vYH5.1
VA1.2
1
VA2.2
2
VA3.3
3
LI01.7
4
5
LI01.9
VO1.3
6
7
UI1.ME
VERKKO
VA1.3
3.1
vMAA8.1
FY01.6
3.2 vMAA8.2
MAB02.1
vFY5.3
GE01.2
KE01.5
GE01.3
GE2.3
3.3 vMAA14.2
vMAB5.2
vMAB9.2
FY02.2
vKE4.1
MAA03.4
vMAA7.4
vMAA14.3
vFY9.1
vKE4.2
MÄ
BI02.1
HI5.1
vHI3.3
YH01.3
vPS4.2
vUE3.2
HI01.4
vYH3.1
vPS4.3
BI01.5
UE01.4
vHI4.3
YH02.2
FI01.4
vBI6.2
vUE4.1
HI01.5
YH01.4
vPS9.2
HI11.1
vMAA14.4
vMAA8.3 vMAB9.3
vFY6.1
KE01.6
vGE2.2
UE01.5
HI02.2
vLAPA3
MAA03.5
FY01.7
vKE6.2
vBI4.2
Geabi.ME
vUE6.ME
vTE2.3
MU02.1
TE01.4
vMU7.1
vKU6.1
KU02.2
vFI2.HE
vPS6.1
MU01.5
vYH9.2
PS01.5
MU01.6
VA2.3
OP01b.1
OP01b.2
1
Auto.3
2
VA3.3
3
OP10b.3
vLI4.1
4
OP01b.4
vLI2.2
5
vTE3.2
OP01b.5
vLI4.2
6
vTE5.3
OP01b.6
vLI4.3
7
UI2.ME
VERKKO
9.1
YH02.3
vMAB4.3
vMAB5.3
9.2 MAB03.1
vMAB6.3
BI02.2
vFY7.1
1.1 vMAB5.4
FY02.3
18.
n
FY04.1
9.3 vMAA11.2
MAB02.2
4.5
MAB02.3
vLAPA4
KE01.7
GE01.5
BI01.6
KE02.1
GE02.1
vBI5.2
KE01.8
PS01.6
vOP1b.5
vHI4.4
HI01.6
PS01.7
TE01.5
vKU5.1
UE01.6
vHI3.4
YH02.4
vPS3.2
TE01.6
KU01.4
UE02.1
HI02.3
PS02.1
vTE4.1
vKU7.1
vOP1b.7
vMU9.2
TE01.7
KU01.5
vOP1b.8
vMU5.2
vTE6.1
vBI5.3
vFY6.2
YH01.5
HI01.7
BI02.3
vYH3.2
FI01.5
vET2.HE
vYH3.3
UI3.ME
vOP1b.6
vMAB6.4
MAA05.2
MAB03.2
FY04.2
HI02.4
KU02.3
vKE5.2
GE02.2
UE02.3
YH01.6
PS02.2
vFY7.2
vKE4.3
GE01.6
vBI4.3
YH02.5
PS03.3
5.4
FY01.8
KE02.2
vYH4.2
vPS5.2
vMAA10.4
vFY8.2
vHI5.2
PS02.3
MAB03.3
3.K VED6.ME vMAA11.3
MAB03.4
vMAB8.2
vKE5.3.
FY04.3
vBI3.3
KE02.3
BI02.4
1
VA2.4
2
vLI2.3
VA3.4
5
vLI2.5
VO1.4
LI9.2
HI02.5
FI01.7
Auto.5
vOP1b.9
vTE3.3
MU02.2
KU01.6 vOP1b.10
TE01.8
MU01.7
vKU3.1
MU02.3
vMU3.1
OP1b.12
VA1.1
1
VA2.1
2
VA3.1
LI01.10
LI02.6
161
6
7
3
4
5
vOP1b.11
vTE6.2
LI03.1
6
vTE2.4
vLI7.1
VO1.5
7
VERKKO
rssi
3
4
vTE6.k
5.3 vMAA9.4 vMAA10.3
vMAA12.4
vMAB7.3
UE02.2
VA1.4
Auto.4
vLI2.4
FI01.6
5.1 vMAA10.2
A5
23
HI01.1
VERKKO
MAA02.1
7.2 vMAA13.1 vMAB6.2
2.4
20
BI01.1
vFY4.1
vLAPA1
MAY1.6
19
TE01.1
6.2 vMAA10.1 vMAA10.2 vMAA14.1 vMAB9.1
.4
18
FY01.1
LUKUJÄRJESTYSPOHJAT
Lukujärjestyspohjat
Jakso 1
Ma
8.15 9.30
9.45 11.00
11.05 12.50
12.55 14.10
14.15 15.20
7
6
5
4
3
Ti
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
1
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
1
2
6
7
8
Ke
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
2
4
5
8
To
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
2
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
2
3
6
7
8
Pe
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
3
4
5
8
Jakso 2
Ma
8.15 9.30
9.45 11.00
11.05 12.50
12.55 14.10
14.15 15.20
7
6
5
4
3
Ti
2
6
7
8
Ke
2
4
5
8
162
To
3
6
7
8
Pe
3
4
5
8
Jakso 3
Ma
8.15 9.30
9.45 11.00
11.05 12.50
12.55 14.10
14.15 15.20
7
6
5
4
3
Ti
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
1
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
1
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
1
2
6
7
8
Ke
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
2
4
5
8
To
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
2
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
2
8.45 10.00
9.15 12.00
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.00
2
3
6
7
8
Pe
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
8.45 10.00
10.10 12.20
12.30 13.45
13.55 15.10
15.1516.00
1
3
4
5
8
Jakso 4
Ma
8.15 9.30
9.45 11.00
11.05 12.50
12.55 14.10
14.15 15.20
7
6
5
4
3
Ti
2
6
7
8
Ke
2
4
5
8
To
3
6
7
8
Pe
3
4
5
8
Jakso 5
Ma
8.15 9.30
9.45 11.00
11.05 12.50
12.55 14.10
14.15 15.20
7
6
5
4
3
Ti
2
6
7
8
Ke
2
4
5
8
163
To
3
6
7
8
Pe
3
4
5
8
btYqsYYcmDces
164
btYqsYYcmDces
165
btYqsYYcmDces
166
btYqsYYcmDces
167
btYqsYYcmDces
168
btYqsYYcmDces
169
btYqsYYcmDces
170
btYqsYYcmDces
171
btYqsYYcmDces
172
btYqsYYcmDces
173
TURVALLISUUSOHJEET
Yleinen hätänumero 112
Rehtori Vesa Vihervä 040-334 1098
Turvallisuusvastaava Mikko Rantala 050-328 2569
Kouluisäntä 09-310 72624
Toiminta palohälytyksen aikana:
• Pelasta vaarassa olevat varoittamalla lähellä olevia
• Hälytä palokunta soittamalla numeroon 112
• Sammuta lähimmällä alkusammuttimella
• Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi
• Opasta palokunta
• Opettaja vastaa omasta opetusryhmästään ja johtaa palohälytyksen
sattuessa ryhmänsä kokoontumispaikkaan, uintikeskuksen koulun
puoleiselle tiealueelle tai palloiluhalliin
Elottoman henkilön ensiapu:
• Saatko henkilön hereille? Puhuttele ja ravistele – ei herää
• Soita numeroon 112 – tee hätäilmoitus
• Avaa hengitystiet - katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä – ei hengitä
• Aloita paineluelvytys 30 kertaa
• Puhalla 2 kertaa
• Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2
Uhkaava henkilö
• Kohtele uhkaavaa henkilöä rauhallisesti ja vältä äkkinäisiä tai uhkaavalta
näyttäviä liikkeitä.
• Pysy itse mahdollisesta provokaatiosta huolimatta rauhallisena, pidä
kätesi näkyvillä ja vältä henkilön tuijottamista.
• Puhu selkeästi ja lyhyesti ja ole joustava
• Älä suhtaudu henkilöön tai tilanteeseen vähättelevästi, vaan kuuntele ja
myötäile häntä. Älä esimerkiksi oikaise huumautuneen harhoja.
• Jätä uhkaajalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. Älä kuitenkaan esim. käännä hänelle selkääsi.
• Jos mahdollista, pyydä paikalle apua uhkaajasta huolimatta. Pyri omalla
toiminnallasi ja puheellasi voittamaan aikaa, jotta apu ehtii paikalle.
174
175
LUOKKAKARTTA
3
176

Similar documents