Brukerveiledning Get trådløs forsterker

Comments

Transcription

Brukerveiledning Get trådløs forsterker
1
1. Sett den trådløse forsterkeren i en stikkontakt i samme
rom som Get box II eller trådløst modem/ruter. Vent til
strømlampen lyser hvitt og to av signallampene blinker
rødt. Hvis strømlampen ikke lyser, skyv AV/PÅ-knappen
til PÅ. Sjekk også at AP/Forsterker-knappen er skjøvet
til Forsterker.
2. Gå til WiFi innstillinger på telefonen/nettbrettet ditt.
Velg nettverket fra den trådløse forsterkeren og tast
inn passord. Navn (Trådløst nett) og passord står på
emballasjen og baksiden av den trådløse forsterkeren.
En nettside vil automatisk komme opp på skjermen*.
Velg nettet du benytter i dag. Merk: Ønsker du å ha samme
navn/passord på det utvidede nettet som ditt eksisterende,
må du endre dette før du trykker ”KOBLE TIL”.
*D
ersom denne siden ikke dukker opp skriver du inn 192.168.1.1
i nettleseren.
3. Flytt den trådløse forsterkeren til et nytt sted nærmere
området med dårlig WiFi signal. Plasseringen som du
velger må være innenfor rekkevidden til ditt eksisterende
nett. Bruk lysene på frontpanelet for å hjelpe deg å velge
et sted hvor avstand mellom trådløs forsterker og Get
box II/trådløst modem/ruter er optimal.
Oppkobling av trådløs forsterker med kabel
(aksesspunkt)
Skyv AP/Forsterker-knappen til AP. Koble den medfølgende kabelen fra LAN-kontakten på den trådløse
forsterkeren til en LAN- kontakt på din Get Box II eller
trådløst modem/ruter. Ditt trådløse nett vil nå komme
opp automatisk.
Les mer om trådløs forsterker på get.no/forsterker
Nullstill trådløs forsterker
WPS-knapp
WPS AV/PÅ AP/Forsterker
LAN-kontakt
WPS
AP/Forsterker
Nullstill
AP (aksesspunkt) /Forsterker AV/PÅ
AV/PÅ bryter
AV
PÅ
Strøm AV/PÅ
For langt unna
For
langt unna
For
Nær
For nær
Ok avstand
God
avstand
Optimal avstand til Get box II eller trådløst modem/ruter