INHOuD - Bouwkunde

Comments

Transcription

INHOuD - Bouwkunde
B NIEUWS
12
#05
25 mei 2010
periodiek van de faculteit bouwkunde | tu Delft
ACE?
PROTOSP
H!
HELL YEA
Inhoud
2/3 Nieuws
Wall of Masters
Agenda voor herijking en vernieuwing
4 Nieuws
Summer Schoolin' in Almere
Member of MT: Student in charge
5 BK In Focus
Mark Pimlott about his work for the
coming Biennale in Venice together with
Tony Fretton
6/7 BK In Depth
Kas Oosterhuis about the opening of
Protospace 3.0
8 BK In Focus
De Schatkamer groeit door en heet
tegenwoordig Architectural Collections
and Productions
9 Project
Brede-praktijk-ov-school te Den Haag
10 Forum
Column: Robert Nottrot
Book review: Laughter and the Joke by
Herman van Bergeijk
11 Streets of BK
FSR 2010-2011 stelt zich voor
12 Agenda
6/7 Kas oosterhuis: “[...] funnily enough, I think
that there is more architecture these days in
building technology than there is in
architecture.”
2 Nieuws
KORT NIEUWS
Verruimde
openingstijden
Vormstudiehal
B NIEUWs 05 25 mei 2010
bk street...
revamped
again
De openingstijden voor studenten voor de maquettetechnische voorzieningen in de
Vormstudiehal/ Zuid Serre zijn
opnieuw verruimd. Dit betekent
dat de machinale werkplaats, de
ruimte voor spuiten en schuimsnijden én de uitgiftebalie iedere
dag ononderbroken geopend
zullen zijn vanaf 09.00 tot 17.30
uur. De maquettetechnische
voorzieningen zullen in juni in
drukke periodes ook een aantal
avonden geopend zijn. De voorzieningen zijn dan tot 22.00 uur
geopend (dit geldt niet voor het
CAMlab).
Meer info: bk.tudelft.nl of Jack
Breen / Astra Loning, BK
Maquettetechniek
Intreerede Wouter
Vanstiphout:
Ontwerp is politiek
Op 9 juni houdt dr. W.A.J.
Vanstiphout zijn intreerede
‘Ontwerp is politiek’ als
hoogleraar Ontwerp en Politiek
aan de Faculteit Bouwkunde.
De intreerede vindt plaats om
15.00 uur in de Aula van de TU
Delft. Alle medewerkers en
studenten zijn uitgenodigd de
intreerede bij te wonen. Aan het
vakgebied Ontwerp en Politiek is
tevens de afstudeerstudio ‘Design
& Politics’ (start collegejaar
2010/2011) verbonden.
bk.tudelft.nl
Zoek Design as Politics ook op
Facebook
Galerie MAMA
organiseert prijsvraag ‘Reclaiming
the Street’
De Rotterdamse galerie MAMA
heeft onlangs de ideeënprijsvraag ‘Reclaiming the Street’
uitgeschreven. MAMA nodigt
kunstenaars, architecten, ontwerpers en skateboarders uit na te
denken over de integratie van
skateboardcultuur en publieke
ruimte in Rotterdam. Ga naar de
website en zend snel jouw
ontwerp in!
showroommama.nl
Stylos organizes
Masterclass #2
The second Masterclass will be
conducted by Professor Eric
Luiten and will take place on
Wednesday the 26th of may
2010. Officially registration is
already closed, but it may be that
due to cancellations you are still
able to participate. Check the
website.
stylos.nl
wall of
masters
In an ongoing process of revamping BK City, the street
has become more than just a showcase with models
lined up against one of its sides.
BK CITY – Now, the other side of the street
offers a comprehensive list of all the possible
MSc tracks and studios that can be studied at
the faculty. The initiative comes from the dean
who wished to provide comprehensive
information about education to students.
The polychromic street is now quite the sight
to behold, and although there were some
disagreements during the design phase
between the architect and the client, all is now
well and the wall is finished (for now). Each
department has a portion of the wall on which
its studios can hang up posters and above
these is a brief description of the semester
structure.
According to Facility Management, the
response has generally been positive and
talking to a couple of BSc 6 students only
confirms this. One of the students, says: “It's a
good, clear list and shows all the options”, but
another one adds: “It is handy, but only as a
list. If you want to make a choice, it's still
smart to attend an information evening and
ask around.” (PS)
Nieuws 3
Agenda voor herijking
en vernieuwing
In B Nieuws #02 van 22 maart 2010 werd verslag gedaan van de
toekomstvisie van het managementteam van Bouwkunde. Binnenkort komt de decaan met My living Faculty, een boekje waarin de
herijking en vernieuwingsplannen uiteengezet worden. In
B Nieuws alvast een preview.
Door Wytze Patijn
BK City – Het College van
Bestuur van de TU Delft heeft de
faculteit Bouwkunde eind 2009
gevraagd om in 2011 een 0-begroting te bereiken en om in de
planperiode tot 2014 door
bezuiniging en samenwerking
met andere faculteiten 10%
besparing op de 1ste geldstroom
te realiseren. Deze opgave is op 4
maart 2010 besproken in het
bilateraal bestuurlijk overleg met
het College en managementteam.
Op 18 maart 2010 heeft de
faculteit in een brief het College
geantwoord en verzocht de
0-begroting een jaar later te
mogen realiseren.
de decaan uitgewerkt in een
boekje onder dezelfde naam. Met
het boekje betrekt de decaan
studenten en medewerkers bij de
planvorming over de vernieuwing
van de faculteit.
De decaan heeft eind april aan het
College het voorlopige resultaat
van de herijkingdiscussie in het
managementteam van de faculteit
Bouwkunde gezonden.
Het proces van herijking krijgt de
komende maanden nog een
vervolg. Op 20 mei bespreekt het
MT Bouwkunde de mogelijke
bijstelling in de interne allocatie
en de nieuwe hooglerarenstrategie.
kingvoorstellen door het College
besproken met de medezeggenschapsorganen. Finale behandeling van het besluit van het
College is voorzien in de groepsraad van 7 juni 2010.
Hierna wordt aan de faculteit(en)
gevraagd de plannen, met
inbegrip van een nieuwe leerstoelenstrategie, voor het eind van het
jaar uit te werken in een facultair
meerjarenplan 2011-2014. Voor
komende maand en juni staat de
ronde langs de afdelingen op de
agenda, in deze ronde praat de
decaan met de medewerkers van
de afdelingen over de
vernieuwingsplannen.
Op TU niveau worden de herijIn het bilateraal overleg zijn de
contouren van een vernieuwingsplan voor de faculteit toegelicht
met de presentatie My Living
Faculty. Deze presentatie is door
Sheets van de presentatie over de
vernieuwingsplannen van de faculteit.
Om ze uitgebreider te bekijken check
wordpress.com/bnieuws
COLUMN
Van
nadeel
naar
voordeel
Je kunt de dreigende
bezuinigingen die op ons
afkomen op twee manieren
het hoofd bieden: je kunt in
de zorgelijke, sombere
stresshouding gaan en alleen
maar gaan vechten tegen de
bierkaai om de schade te
beperken. Klagen en bewijzen
dat er al zo veel bezuinigd is
de afgelopen jaren. Afhouden
en het bastion
versterken. Ik
denk dat dat
op zich wel
wat kan
opleveren
in financiële
termen, maar
je inhoudelijke
oogst zal mager zijn. Wat
vooral negatief zal zijn is dat
de continue mopper- en
verdedigingshouding die daar
bij hoort ons uiteindelijk geen
vreugde en elan zal brengen.
Het zal ons slecht opbreken.
Ik wil het anders aanpakken. We moeten juist
proberen openingen te
zoeken voor verbeteringen,
nieuwe mogelijkheden voor
vereenvoudigingen, waarin
minder geld gecombineerd
wordt met nieuwe perspectieven. Ik denk dat we inhoudelijk moeten blijven. Dat zal
niet meevallen, maar ik ben er
van overtuigd dat in the end
een creatieve benadering ons
geen windeieren zal leggen
en dat er nieuwe kansen
kunnen ontstaan. Het klinkt
misschien als een cliché: maar
laten we er een uitdaging van
maken en al onze inventiviteit
aanwenden om er juist op
vooruit te gaan. Maak van het
nadeel dus voordeel.
Prof. ir. Wytze Patijn.
De contouren voor het boekje My Living Faculty zijn als volgt:
Minder studenten en verbreding opleiding
Nieuwe onderzoeksportfolio, Graduate School en Instituut voor Geschiedenis, Theorie & Kritiek
Herkenbare studio’s en een eenvoudiger onderwijscurriculum
Intensieve samenwerking binnen de TU Delft in het domein van gebouwde omgeving (m.n. CiTG en IO)
Vermindering overhead, minder bureaucratie en een duurzaam BK City Slim
Behoud van jong talent
Wat vind jij van de
herijkingsplannen? stuur je
reactie naar
[email protected]
4 nieuws
B NIEUWs 05 25 mei 2010
Student
in Charge
In the last few months, there has been quite a stir
at the faculty concerning the Management Team
(MT). Simon Scheepens, the student member of MT
experienced it all.
B Nieuws decided to catch up
with Simon. “It was a challenging
year”, he says referring to the
happenings at the faculty. “But”,
he adds, “my predecessor might
have had it even more difficult in
her time with the fire, the big
move and the changing of the
deans”. As for the next academic
year, the biggest challenge
according to Scheepens are the
ongoing budgetary restrictions
by the CvB.
always clearly presented and
understood”. But, he says, the
other members of management
team are always interested to
hear a student perspective on the
issue of the day: “You can
approach them quite easily. The
dean, Wytze Patijn, might seem
distant, but he's a very reasonable, accessible person.” The
decisions are made after long deliberation and much debate
between all the members of MT.
“We realize that Almere is probably not the 'sexiest' place
to most Dutch students”, says Assistant Professor Thorsten
Schuetze of Urbanism, “but as a new town it is certainly
intriguing to study it”. “There was no budget for us, so we
had to find a partner who was willing to help us make
arrangements on accommodation and programme”
Schuetze adds. Almere was one such willing municipality,
always eager to put itself on the architectural and sustainability map of the Netherlands.
As a student representative,
Simon addresses the issues being
debated and decided upon by MT
from a student point of view.
However, he is not elected and
does not represent the student
body. “This may sound strange,”
he admits, “but I do talk to my
fellow students and they often
ask me about what is going on”.
He also adds that students are
often very quick to criticize
something, but “that's as far as it
goes, there are very few people
willing to really stand up and
write something down or take
action.”
And what does it take for a
student to become a student
member of MT: “You need to be
organized and communicative.
When discussing budget proposals, there are a lot of technical
terms being spoken, so speaking
Dutch is also essential.” Students
interested submit a letter of
motivation and are then invited
for an interview. But it's too late
this year, the deadline falls one
day before this newspaper is
published. Better luck next year.
That Almere is a place worth studying is also highlighted
by the fact that the places for the foreign universities filled
up very quickly, there are still some places left for TU
Delft students. “On the other hand,” Thorsten
Schuetze continues, “some of the students I
For more
talked to about the summer school already
information
signed up, so maybe the lack of interest comes
summerschool
from a lack of information”. And who wouldn't
sustainability.e
u
sign up, considering that the two week long
Asked about his achievements as
a student member of MT he
replies “My main goal, besides
thinking along and advising the
MT, was to help make the
curriculum more comprehensive
for students. There are many
options which one can take in the
MSc curriculum, and they're not
Summer
Schoolin'
Almere really is an
interesting place to
study
Summer is different for each bouwko. Some
might finally find the time to visit their
favourite buildings and cities, while some
might want to get as far away from the built
environment as possible.
And then there's summer school. The TU Delft faculty of
Architecture has been collaborating with ETH Zurich, the
TU Graz and Stuttgart University for three years now in
International Summer Academy. This year, TU Delft is
hosting the event in Almere.
“Students can take action and
their action can make a
difference”he says when asked
about what he learned on the job,
“so speak up, take action. Talk to
your student representatives or
become one yourself.” In short,
ask not what your faculty can do
for you, but what you can do for
your faculty.
(PS)
summer course is worth 3 ETCS points that
students can use toward completing Msc2.
The programme will be quite diverse, with excursions
inside and outside of Almere, workshops, lectures and
even one or two informal dinners, so that participants can
get to know each other outside of work environment. In
addition, lecturers from the four universities, will be joined
by architects, engineers and other professionals to establish a connection between the programme of the academy
and the practice.
The International Summer Academy 2010 “Sustainable
Building” takes place in Almere from 16 to 26 August, the
costs are 100 Euro's for the summer school and, if required,
further 300 euro for accommodation. The application
deadline is 1 June. (PS) (photograph: dysturb, flickr.com)
The Berlage room where MT holds its meetings
rubriekskop
BK IN Focus 5
form of urban furniture. But as
you move further through that
space, it becomes more and more
as an interior space. “The
movement through different
scales is achieved by the use of
different objects, which are
themselves projected at rather
ambiguous scales: objects from
our previous works, and new
proposals.” Pimlott pictures it as a
very evocative and lyrical space.
Some collaborators of the exhibition were asked by curator Sejima
to study their own work in a film.
Fretton and Pimlott opted against
this. “We didn’t want to strike the
people with a kind of documenSketch by Mark Pimlott and
tary, or second hand views of
Tony Fretton. Piazzasalone.
other architecture. We intended to
installation for Biennale
internazionale di architettura di make a space, which could be
Venezia 2010
experienced here and now at real
images © Mark Pimlott © Tony
time. Because in a way this is
Fretton 2010
supposed to be a work of architecture.” There is film in the installation, but it is not about documenting anything; rather, about
suggesting. Suggesting the rest of
the world, which you are observing out of the window of your
room.
The work uses very simple
elements, which suggest other
things. “For example there is a
piece in the middle of it that
suggests a kind of monument, but
On the 29th of august the Venice Biennale 2010 kicks off. Tony Fretton,
it’s quite an ordinary piece of
professor of the chair of Interiors and Mark Pimlott, senior lecturer,
urban equipment. There is a car
have been invited by curator Kazuyo Sejima to take place in the exhibition.
in the installation, which is quite
It’s the 12th time the architecture biennale takes place in Venice.
unusual for Venice, suggesting
the real city but also the idea or
BY Maarten Kempenaar
architectural trend of that time.
of intellectual or artistic notion of
fantasy of free movement.”
Instead of architects operating in
people in architecture. It has to do
Every part of the installation has
When B Nieuws speaks to Mark
an autonomous way, it suggested
with seeing architecture as the
it’s own suggestions. “In the
Pimlott, the scheme of the
a new format: architects could
framework for the human
urban part, the ‘piazza’, there is a
installation to be built is already
communicate in a worldwide
condition.”
bit of a play on old-fashioned
drawn. Pimlott is struggling on a
way.” That very first architecture
Fretton and Pimlott have collaboexciting characteristics of the city,
daily basis with several contracbiennale has established a tenor,
rated in several projects in the
with lights, suggestion of
tors to get the work done before
an ambition for what the event
past, ranging from the urban scale
movement and density. In the
the first of August. “Everyday I
means nowadays. “ Its new
to interiors. For the Biennale they
more private ‘salone’ part, the
have another crisis to deal with,
variety.”
made a proposal for a space,
elements are used to suggest
whether it’s transportation or
The theme Kazuyo Sejima chose
which should act as an ideal
places, places to think, places to
money. It’s the kind of usual
for the coming exhibition, ‘People
collaborative space. “In a way we
contemplate the world.”
stressful nightmare that architecmeet in architecture’, opts to
wanted to make a space which
Pimlott doesn’t think of the
ture can be.”
investigate relationships among
somehow almost reflected the
installation as a speculation of
Although this may sound very
people, and observes in what way
kinds of conversations which
what architecture could do in the
depressing, Pimlott is far from disthese dynamic relationships have
went on in these collaborations. It
future, but as a speculation of
couraged. “We are very excited,
its roots in physical space. Pimlott
has to do with consciousness of
what architecture does. “It’s very
and also honoured because the
finds it a really interesting
oneself in a space, ideas of
simple, rather than displaying
Venice Biennale is one of the most
direction. “It seems to suggest
meaning and use, and making
itself and doing all the imaginaimportant exhibitions in visual
that the object nature of architecarchitecture evoke emotional
tion on behalf of the people who
arts. Pimlott recalls the first truly
ture, which has really been
responses.”
occupy it, we want to suggest an
international version of the
dominating the discourse of the
The installation is named Piazzaarchitecture where the people do
architecture biennale, which was
last few years, is replaced by
salone, as you are moving from
the imagining, and the architecorganized in 1980 by Paolo
people living, people moving,
the public to the private. It’s a
ture calmly enables that. ArchiPortoghesi, and was called ‘The
people situating in architecture,
fusion of the two concepts of the
tecture, which offers itself up as a
Presence of the Past’. “It was the
people influencing architectural
‘Piazza’ and the ‘Salone’. Entering
frame for human imagination.”
first that brought together many
discourse.” Pimlott believes that
a ‘room’ your first understanding
More on labiennale.org –
architects worldwide, and
Sejima proposes the theme in
will be of some kind of urban
tonyfretton.com –
commented on a particular
quite an abstract way. “It’s a kind
space, with artefacts in it as a
markpimlott.com
A framework
for people’s
imagination
6 BK IN DEPTH
B NIEUWs 05 25 mei 2010
PROTOSPACE
OPENING
tHURSDAY MAY 20TH WILL SEE THE MUCH ANTICIPATED OFFICIAL OPENING Of PROTOSPACE 3.0.
b NIEUWS CAUGHT UP WITH PROF. KAS OOSTERHUIS, head of hyperbody, TO DISCUSS THE
IDEAS BEHIND the faculty's newest and sole interactive design space. He expressed
his VIEWS ON, among other things, THE out-dated DEPARTMENT STRUCTURE AT THE
FACULTY, AN INTEGRATED APPROACH TO DESIGN and the growing role of complexity in
architectural design.
BY ANNA GHIJS
BIOGRAPHY
Kas Oosterhuis
Professor Kas Oosterhuis
(1951) studied architecture at
the Technical University of
Delft. In 1987-1988 he taught
as Unit Master at the AA in
London and worked and lived
in the former studio of Theo
van Doesburg for one year in
Paris together with visual artist
Ilona Lénárd. They renamed
their design studio ONL
[Oosterhuis_Lénárd] in 2004.
Starting in 2007 Kas Oosterhuis
became a registered architect
in Hungary, executing as
General Designer the CET
project. In 2000 Oosterhuis was
appointed Professor of Digital
Design Methods at the Technical University of Delft and is
currently leading a staff of 15
researchers at Hyperbody, the
knowledge center for Nonstandard and Interactive
Architecture at the TU Delft.
Kas Oosterhuis is Director of
the ProtoSpace Laboratory.
The beginning of Hyperbody
“Protospace is a manifestation of
Hyperbody which was set up in
2000. I joined the faculty as a
professor of practice with the
focus on interactive architecture
and my aim from the start was to
introduce new technologies into
the design process. Hyperbody
was an alien body in the faculty
from the beginning and was
mentally isolated by many.
Contrarily, it has enjoyed success
among students and as a result
has grown into a department with
a staff of 15.”
An integrated approach
“I believe that the structure of the
faculty is outdated. The introduction of ICT in every discipline
including architecture in the last
decade strengthens this notion of
an out-dated structure. The
existing structure at Bouwkunde
is still in denial so we still have
these old divisions of architecture
and building technology. We have
championed an integrated
approach from the very beginning
where technology is embedded in
the design minds of the students
and tutors. Additionally, we reject
the approach of first creating a
spatial design and when that is
finished taking this finished
product to the structural engineer
or climate specialist to ask for
advice after the fact. This way of
working and thinking requires a
different approach and to accomplish this a new language must
be learned, new computer
languages, new programming
languages."
Collaboration in real time
"As all the new disciplines speak
that language, a dialogue
becomes possible between the
disciplines. A new way of
working must be developed to
adapt to this situation. This
should happen in real time. No
longer putting an idea down on
paper and then passing this along
to the next one who will then do
something with it and pass it on
to the next, rather they respond in
real time. Response and input,
right here, right now. This is the
definition of a dialogue. This is
quite ambitious but also fascinating as it brings together the
different disciplines in a completely different way. I believe
that the whole faculty should be
reorganized, and rethought to
include this approach for all
disciplines. For that, we need
tools and even spaces, verhicles
in which people can cooperate
and work together. We need a
new environment.”
Protospace
“We set up the first version of
Protospace in the old building in
the media department. That was
great, having Hyperbody being in
close proximity to the Media
department, as even those two
disciplines can share a common
language. The next generation of
Protospace was manifested in the
Floriade pavilion that we had
moved to Delft after the exhibition
ended. It was refurbished and
redesigned to make into the
Protospace laboratory. The iWeb
was the structure and the
Protospace laboratory was the
content. It opened a month before
the fire so we were not fortunate
in really getting the ball rolling.
Two years later we were able to
secure the new space in the building on the Julianalaan. It is
smaller than the iWeb and does
not have all the features that we
would have liked to have so we
consider it a temporary solution
as our longer-term ambition is to
build another Protospace laboratory outside. The reason for
building outside is because we
see the lab as a kind of server, as
a kind of out-post in front of the
faculty of architecture which can
collaborate with EWI, Aerospace,
Civil and Industrial Design
Engineering who we consider our
natural partners. This is why it
should be an outpost. This was an
idea originally developed with
Hans Beunderman and now
Wytze Patijn has inherited it. We
aim to make this active place
within the faculty for the next
year or two where the focus will
be on collaboration and interaction in real time.”
Interaction
“This concept of interaction is
worth clarifying: we see it as
something very elemental, not
just pushing a button and an
interface says hello or something
like that. We want to set up a
7
Protospace 3.0
“We should get rid of the word building
technology because it’s actually
architecture... and also get rid of the
word architecture for the department
of architecture because they are
historians.”
dialogue between people and
building components which are
everywhere, embedded in
existing building structures.”
Global context
“I realize that it’s a long road.
On the other hand, we have
already been doing this for ten
years. Ten years ago, if you
searched for interactive archi-
tecture on the web you wouldn’t
find very much. If you google it
now then you will find a lot and
Hyperbody and Protospace have
an important place in this area of
expertise. We have built many
prototypes in the past such as the
Interactive Tower, as well as
interactive facades, interactive
walls, interactive building
sections of a larger building etc.
These examples are recognized
by this global community.”
Complexity
“I would like to add something
about complexity. At the same
time, the development in my own
practice has been toward nonstandard architecture which
makes use of complex shapes and
forms. To make this possible we
need to deal with tons of data. In
the case of a rectangular volume
it’s easy: you have eight points.
You can even think of these eight
points and where to position
them. In that case the human
brain still manages to picture it.
In complex geometry that’s no
longer possible as everything is
rotating and changing in space
and the mind is not equipped to
grasp that. One need tools for
that. These are design tools of
course and we need to have new
fabrication tools to make them.
That’s a whole new world. Also
that world is largely unknown to
the ‘A’ section of the faculty,
though the ‘BT’ section has sort of
caught up with these developments. So funnily enough, I think
that there is more architecture
these days in building technology
than there is in architecture. That
explains the necessity to redefine
it completely. We should get rid of
the word building technology
because it’s actually architecture.
And we should also get rid of the
word architecture for the department of architecture because they
are historians. They are not
architects. Complexity has a
position in that discussion and we
can use this as a vehicle to open
up the discussion, to organize
lectures, to invite people to really
start now this discussion inside
the walls of this faculty. So
complexity and dealing with tons
of data is important and then you
need data management. It’s a
completely different job, a
technical one. Additionally, you
also have to know what you want
to do with it. You need direction,
intuition even, architectural
intuition to know what you want
to do with it. My absolute goal is:
this has to be embedded in
everything that has a spatial
meaning, every building component, every environmental object
you can think of. All these become
networks. All these components
have an id, an identity. So a
column is no longer an object, no
it is an idea and it has a relationship to everything else. So it’s not
an isolated object, rather it’s a
related object.”
MORE INFO
The opening on May 20th is
invitation only. On May 21st
Protospace will be open from
10AM-5PM to the general
public in Room D.
tinyurl.com/hyperbody
hyperbody.bk.tudelft.nl
8 BK In focus
B NIEUWs 05 25 mei 2010
De Schatkamer
groeit
TU Bibliotheek van Mecanoo
maquettes op reis
‘De Schatkamer van Bouwkunde’ is ontstaan uit de behoefte van de
faculteit om haar erfgoed te beheren, te ontsluiten, aan te vullen en
beschikbaar te stellen als studiemateriaal en bruikleen.
Door Tessa Wijtman
In de loop van de jaren heeft de
Faculteit Bouwkunde een collectie
opgebouwd die na een sluimerend bestaan plotseling landelijke
bekendheid kreeg na de brand in
mei 2008. Een groot deel van de
collectie is sinds kort ondergebracht bij de afdeling Architectuur. Een nieuw tijdperk vraagt
om een nieuwe naam: Architectural Collections and Productions
(ACaP). Naast eerder genoemde
taken behoort ook het produceren
en presenteren van onderzoek tot
de taken. De faculteit had de
wens om de relaties met andere
onderwijs- en culturele instellingen te versterken.
Een groot van deel van deze
collectie is niet alleen van groot
belang voor onderwijs en onderzoek binnen de faculteit, maar is
er tevens uit voortgekomen. Zo
werd de stoelencollectie voordat
zij haar huidige museale status
kreeg en nu onder het beheer van
de sectie Geschiedenis valt, in de
jaren ‘70 opgezet als studiemateriaal voor de toenmalige sectie
Interieur om de relatie tussen
materiaal en vorm te kunnen
bestuderen. De vele uitzonderlijke
maquettes in de collectie zijn voor
het merendeel door studenten
vervaardigd binnen het kader van
groots opgezette studieprojecten
en soms onderdeel van complete
tentoonstellingen die als resultaat
van onderzoek door hun kwaliteit
bijdragen aan de internationale
positie en uitstraling van de
Faculteit.
In het verleden werden de
maquettes en de tentoonstellingen voornamelijk beheerd door de
oorspronkelijk initiatiefnemers.
Om te zorgen dat ze ook een
toekomst hadden en niet ongebruikt zouden blijven, namen
Robert Nottrot en Tessa Wijtman
in 2006 het initiatief om ze
zichtbaar te maken en te verzorgen. Zo ontstond het project ‘de
Schatkamer van Bouwkunde’ dat
financieel werd ondersteund door
de toenmalige decaan Hans
veelvuldig in het
onderwijs vertoonde schetsmaquette
Smithson tentoonstelling in Sevilla
staalskelet Cineac van ir. Jan Duiker
tentoonstelling
‘Raumplan versus Plan Libre’
Eén van de 6 maquettes uit de collectie van
de Russische avant-garde architect Melnikov.
Beunderman.
Er werd een begin gemaakt met
zorgvuldige inventarisatie,
intensieve restauratie en uitgebreide documentatie. Het project
is verder ontwikkeld onder het
decaanschap van Wytze Patijn.
Met een kleine staf werd er
gewerkt om ook de tentoonstellingen weer te laten reizen. De
schatkamer werd daarbij ondersteund door adviseurs Otokar
Mácel, Jan Molema en Max
Risselada die vanaf de jaren ‘80
prachtige tentoonstellingen
hebben gemaakt die niet alleen
op de faculteit werden getoond,
maar over de hele wereld reisden
en nu nog steeds in de belangstelling staan.
Het project ‘De Schatkamer van
Bouwkunde’ zou worden afgerond
met een grote tentoonstelling:
‘Architecture Collections, Past,
Present and Future’, waarvoor
een honderdtal modellen, stoelen,
publicaties en andere visuele
presentaties waren geselecteerd
voor presentatie in de Blokkenhal
en de vitrines op alle verdiepingen van de toenmalige faculteit.
Twee dagen voor de geplande
opening brandde ons faculteitsge-
bouw af en vreesde men het
ergste voor de geëxposeerde
stukken. Het kan een wonder
worden genoemd dat de maquettes en stoelen bijna ongeschonden uit de restanten van het
gebouw zijn gehaald; de vele
tentoonstellingen die nog in de
kelder stonden opgeslagen
gingen echter wel verloren.
De publiciteit rondom de brand en
de tentoonstelling was groot.
Ondanks veel aanbiedingen om
de tentoonstelling op andere
locaties te presenteren werd
besloten om de tentoonstelling uit
te stellen en deze pas in ons
nieuwe onderkomen weer op te
bouwen.
Na de brand was de schatkamer
weer terug bij af en werd in
eerste instantie de aandacht
vooral gericht op het bij elkaar
houden en inventariseren van de
geredde materialen, die op
verschillende locaties waren
opgeslagen. Ook werd begonnen
met de restauratie van het
beschadigde materiaal.
Ondertussen liepen de aanvragen
voor bruikleen van tentoonstellingen en maquettes gewoon door.
De Schatkamer heeft in de korte
tijd tussen 2008 en heden een
uitvoerige bijdrage geleverd aan
verschillende internationale
tentoonstellingen. Voor enkele
tentoonstellingen werden door
studenten onder begeleiding van
Robert Nottrot ook nieuwe
maquettes gemaakt, de collectie
groeit door deze opdrachten van
buiten gestaag. Deze maquettes
worden na tentoonstelling
opgenomen in de eigen collectie.
Het mag duidelijk zijn: Architectural Collections and Productions
levert een belangrijke bijdrage
aan de naamsbekendheid van
onze faculteit in binnen en
buitenland. Er wordt ook gewerkt
aan het op korte termijn beter
zichtbaar maken van de collectie,
via een website en een publicatie.
ACaP richt zich echter niet
uitsluitend naar buiten, maar
heeft onlangs ook samen met de
sectie Vormstudie de tentoonstellingsvitrines in de straat van BK
City ingericht. Er wordt bovendien ook gezocht naar mogelijke
samenwerking met andere
vormgevende sectoren binnen de
TU Delft.
Het ACaP team bestaat uit Max
Risselada, Robert Nottrot, Tessa
Wijtman en Bas Vahl.
project 9
spil voor buurtverbetering
brede praktijk-ov-school in transvaal, den haag
De wijk Transvaal in Den Haag kampt met grote problemen op zowel stedenbouwkundig
als sociaal vlak. De gemeente en woningcorporatie Staedion proberen op dit moment de
problemen aan te pakken met behulp van grote herstructureringsplannen in de wijk.
AFSTUDEERPROJECT REGIEN KROEZE
STUDIO TRANSVAAL, PUBLIC REALM 2009-2010
De wijkvernieuwing in Transvaal gaf Studio Transvaal de kans om advies uit te
brengen over strategische ingrepen in de openbare ruimte en architectuur van
Transvaal.
De openbare ruimte en de aanwezige voorzieningen zijn over het algemeen
kwalitatief en kwantitatief matig, waardoor ze enkel dient als transitiezone.
Daarnaast kent Transvaal een grote verscheidenheid aan nationaliteiten op een
relatief klein oppervlak waardoor verschillende culturen en religies samenkomen.
Dit heeft sociale segregatie tot gevolg.
Een strategie van Studio Transvaal die inspeelt op deze problemen, is het inpassen
van een ‘brede parktijk-ov-school voor sport en gezondheid’ als centrale buurtvoorziening. Een dergelijke ingreep biedt ruimte voor het herstructureren van de buurt
op stedenbouwkundig niveau en biedt daarnaast kansen voor het implementeren
van ontbrekende buurtfuncties. Op deze manier kan een wisselwerking tussen
school en zorginstanties zorgen voor een hoger welzijnsniveau in de buurt en voor
contact tussen verschillende bewonersgroepen. Scholieren kunnen in dit model
diensten aanbieden via gekoppelde stagebedrijven die verband houden met sport
en gezondheid, maar de sport -en schoolvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld ook
worden opengesteld voor buurtverenigingen.
Een goede openbare ruimte is er één die ruimte biedt aan meerdere groepen en
deze met elkaar in contact brengt. Door het invoegen van het spelelement in de
architectuur, komt dit contact op verschillende niveaus tot stand: via het uitlokken
van oogcontact tot en met het creëren van ruimte voor fysiek samenspel.
De theorie die schuilt achter het invoegen van ‘spel’, hangt samen met het creëren
van het gevoel van vrijheid. Vrijheid zorgt voor openheid en bereidheid tot sociale
interactie. Het gevoel van vrijheid wordt uitgelokt door het aangaan van het
avontuur. En het gevoel van avontuur komt voort uit het aangaan van improviserend gedrag. Door het uitlokken van improvisatie door architectuur, zal men
spelenderwijs gaan onderzoeken hoe om te gaan met de situatie en men zal
daardoor meer open staan voor derden.
De theorie is gebaseerd op het toevoegen van het spelelement in de architectuur
op verschillende gebouwniveaus. De hoofdstructuur van het gebouw kan door het
vooropstellen van zichtlijnen en onverwachte samensmelting van gebouwdelen
contact bevorderen. Dit uit zich in de Brede praktijk-ov-school in het creëren van
een kleine dichtheid aan ruimtes van verschillende groottes die op een ongewone
manier visueel met elkaar in contact zijn gebracht. Sportfuncties doorboren het
schoolgebouw op vernieuwende manieren. Bijvoorbeeld, een klimtoren doorboort
klaslokalen en een trimbaan passeert op vrije hoogte de sporthal en kruist het
auditorium, de buitenruimte en de gehele onderwijszone.
Als invulling van deze structuur kunnen kleinere multifunctionele architectonische
objecten worden geïmplementeerd die fysiek contact mogelijk maken door het
creëren van een dynamiek van beweging en contrast. Bijvoorbeeld, stapstenen van
verschillende formaten creëren een spannend raster en draaideuren zorgen voor
steeds weer een andere focus.
Door op deze wijze programma aan elkaar en aan de openbare ruimte te koppelen,
ontstaat er een interne verlenging van de openbare ruimte, die een nieuw impuls
aan de buurt geeft en wordt er een spil gecreëerd die op een vernieuwende en
zeer effectieve manier ingaat op de buurtproblematiek.
10 forum
COLUMN
Groen
Steeds weer bekruipt mij
wrevel als collega’s of studenten
het verzamelbegrip ‘groen’
gebruiken. Het is alsof men zich
met alleen een kleurpotlood kan
kwijten van de taak om verantwoord planten toe te passen in
een ontwerp; tekenend voor een
tijdsgeest die nuance en precisie
lijkt uit te sluiten. Ervaring leert
dat door de inwoners van BK
City slechts weinig bomen
worden herkend, nog minder
andere planten en allerminst
relaties tussen de plantenwereld
en het rijk van de dieren.
Bomen zijn de ‘highrise’ van de
flora en hebben door hun
verticaliteit grote invloed op de
architectuur van de stad en het
landschap, daarbij vaak gesteund door de plantenwereld
die zich dichter bij de grond
manifesteert. Majestueus of
lieflijk, monumentaal of elegant,
sierlijk of grotesk: bomen
hebben karakter, tot in de
nerven van hun bladeren. Per
jaargetijde tonen zij steeds
anders hun ware aard door hun
unieke wortels, stam, bast,
takkenbos, blad, bloem, vrucht
en geometrie. Nuttig, gastvrij,
duurzaam, levendig en oogstrelend. Bomen zijn grondstofleverancier, voedselproducent,
klimaatregelaar, filter van lucht,
licht en geluid.
Bomen knuffelen is heel intiem,
bomen bij de naam noemen is
respectvol. Er zijn 1300
Acaciasoorten, 230
Esdoorns, 200 Dennen,
300 Wilgen, 400 Prunussen, 100.000 boomsoorten
wereldwijd!
Uit een lange lijst van
namen van bomen die in
Nederland voorkomen heb ik
enkele geselecteerd waarvan ik
denk dat die mogelijk bekend in
de oren klinken. Heeft u bij
iedere naam een beeld? Ook
van de variëteit per soort?
Daar gaat ie: Es, Den, Eik, Els,
Iep, Berk, Beuk, Kers, Kwee,
Peer, Spar, Wilg, Abeel, Appel,
Ceder, Hulst, Lariks, Linde,
Morel, Pruim, Taxus, Vlier,
Acacia, Cipres, Ginkgo, Mispel,
Prunus, Esdoorn, Moerbei,
Plataan, Walnoot, Hazelaar,
Kastanje, Kurkboom, Magnolia,
Meidoorn, Duindoorn, Kornoelje, Netelboom, Sleedoorn,
Vogelkers, Honingboom,
Jeneverbes, Levensboom,
Lijsterbes, Tulpenboom,
Fluweelboom, Mammoetboom,
Trompetboom, Christusdoorn,
Doodsbeenderenboom, Vijg en
Olijf (ja, die ook).
Bij de Bouwpub, tegen de
oostvleugel van BK City, staat
een eenzame boom, die zich
koestert in de luwte en de zon
en daarom voor zijn soort flink
groot is geworden. Wie mij als
eerste na het lezen van deze
column aanspreekt en de juiste
naam van deze boom weet – in
het Latijn mag ook – beloof ik
een fles wijn.
Robert Nottrot Delft,13 mei
2010
Robert Nottrot is docent Architectuur en Vormstudie en
curator van ACaP
B NIEUWs 05 25 mei 2010
@
Deep-rooted sentiments? Interesting views? Use forum as your
discussion platform! Send your articles and letters to [email protected]
Texts may be edited for length or clarity.
This time in Forum a different form
of opinion than you are accustomed
to. Herman van Bergeijk with a
book review on AA Words One:
Supercritical: Peter Eisenman Meets
Rem Koolhaas.
The Laughter and
the Joke
“Away with seriousness” was once
the slogan coined by Bruno Taut
and I am a supporter of those who
combat every overdoses of heaviness. But how far should one go?
And if aside from a superficial
lightness one gets loads and loads
of crap? Then one could really laugh
and wonder about the fate of all
mankind. Can fame become such a
blindfold? Not only for kings and
their lackeys but also for the man on
the street? Is success the only
measure and fame the ultimate
goal?
When the term “Superdutch”
appeared on the cover of a book,
harsh words were heard about that
prefix ‘super’. Of course, Superdutch
was a stone in a bucket conceived
as a marketing strategy. Now
we have a green booklet
called “Supercritical”.
With it the A.A. started
its publication series
‘Architecture Words’,
whatever that means. This
publication deals with two
architects who have long
reached the top of the charts of
relative celebrity: Rem Koolhaas
and Peter Eisenman. These are two
architects who, despite all their
machinations, I have never considered to be very critical. Yet they
seem to have a monopoly on the
word aside from, of course, all the
“critical thinkers” that are present
in abundance at every architectural
school in the West. Koolhaas and
Eisenman are not presented as
“critical thinkers” but as architects
with a “critical practice”. Here
baloney is produced and that can be
a dangerous practice for which
some historical precedents can be
found that are not very pleasant to
summarize in nuce. Strangely
enough “Ueberkritisch” sounds
better than supercritical and is
probably more appropriate for the
content.
According to Koolhaas, journalism is
a profession without discipline.
There would be some truth in that
statement if journalism remained an
“ephemera” and “in suspense”.
Who can catch a word when it is
only spoken? But when it is written
that which is involved is … all
discipline. He continues: ‘Journalism is only a regime of curiosities,
applicable to any subject, and I
would say that this is still a very
important driving factor in my
architecture’. So, journalism – living
day by day, being present in the
actual world? – can be a driving
force for any profession, craft or
métier. Curiosity is always healthy
but it can only become instrumental
and an automatism, much like
“critical”. And it certainly is not the
exclusive privilege of the journalist.
In 1976 Koolhaas gave a famous
lecture at the A.A. in London on
Dali, the ‘critical method’ & Le
Corbusier. He started by saying that
his lecture was ‘an implied criticism
of the entire critical establishment
… which for as long as I have been
involved in architecture seems to be
a small army of tormentors who
almost never illuminated or taught
me anything, and have brought me
to tears on many occasions’.
Fortunately, the entire establishment was only a small army, but
who were they? Banham, Huxtable,
Frampton, Tafuri were some of the
leading spirits at that time! What an
audacious, Cervantes-like task!
From behind the back of Salvador
Dali he then launched a strange
attack on Le Corbusier. It was born
out of a frustrated admiration,
similar to that of Philip Johnson, the
real bastard of architecture, who
wore the glasses of L.C. and
rejected everything else belonging
to the famous French-Swiss
architect. Koolhaas took L.C. too
seriously and stated that ‘whereas
Dali is in fact rational with his
method of paranoia, Le Corbusier is
really a clinically paranoid person
who tries to pretend he is rational’.
One should recall that this was
pronounced in a time that it was
both politically offensive to be called
‘a Marxist’ or ‘a fascist’, when
instead they should have used the
words ‘fascistic Marxist’ or ‘Marxist
fascist’, stressing the fact that
differences were far less incisive
and crucial than they appeared at
that time. In other words pureness
is an illusion! Ambiguity is normal.
This world is contradictive and
complex and totally ruled by fools
who set the rules of the game! And
these fools are the so-called experts
who in the end get the bonuses
they don’t deserve.
Mac Americanism – the advancing
macdonaldisation of Amicanism as
the standard of everything – is truly
a difficult phenomenon. The same
can be said of the popularity of
Koolhaas, a popularity that
Eisenman never reached despite all
the money that he spent to achieve
used for that purpose. This popularity should be considered in both a
restricted way – the delirious Dutch
tradition – and in a more general –
he would say globalistic – context.
Only then can we analyze the
complicated foundations of an
attitude that is not only popular in
so-called intellectual circles that
depend on far stretched readings
and interpretations and who once
were engaged, but also populist at
the same time. Hence his success in
countries that are eager to develop
towards a capitalistic westernization. Anyone can understand the
message of Koolhaas, even if in the
end there is none. A sign of
impotence of the architect whose
cultural position and societal
influence is still highly overrated by
members of the branch? The goal is
clear – one has to stay on the edge
of being present, even when absent.
This is the conclusion to be drawn
from such tragic fates as those of
James Dean and Marilyn Monroe – a
prefect pair and a perfect future!
The booklet provides entertainment,
the ‘critical voices’ are heavy and
hilarious in many ways and we can
only laugh at the seriousness of all
its contemplations. It is a nice
historical document full of ideology
and adds an extra detail to the
biographies of Koolhaas and
Eisenman. The discussions between
the architects are amusing and are
of a quality better than much that is
produced today by loyal and disloyal
followers of the faith. The commentaries of the critics are less fun and
illustrate that enjoyment and
suffering can be neighbors. But it
also shows that Supercritical is a
pebble thrown in a metal glass (sic!)
It makes noise but that’s all.
Contradiction has become a punch
line, but the reasons for all the
contradictions are not investigated.
In the end, the world can drink and
go home, again! And maybe
tomorrow we can, for the rather
naïve love of criticism, criticize ‘the
criticism of the entire critical
establishment’.
Herman van Bergeijk
streets of BK city 11
DEZE KEER IN STREETS OF BK CITY: DE LEDEN VAN DE FACULTAIRE
STUDENTENRAAD VOOR HET JAAR 2010-2011 STELLEN ZICH VOOR!
FSR 2010-2011
Wij zijn de nieuwe FSR, voor het collegejaar 2010/2011! De FSR is de Facultaire Studentenraad van
Bouwkunde en deze bestaat uit 9 studenten die zich inzetten om de studie Bouwkunde te verbeteren. Komend jaar nemen (van links naar rechts) Sarah Rach, Maarten Caspers, Janelle Zoutkamp,
Lieneke van Hoek, Paul Oligschläger, Joran van Blokland, Virpi Heybroek, Stijn Joosten en Emiel
Meijerink (niet op foto) deze taak op zich. Iedereen heeft een eigen functie, maar de functieverdeling wordt pas na de zomer gemaakt. We willen ons toch al voorstellen, zodat iedereen weet waar
hij of zij terecht kan met klachten en opmerkingen.
Of het nu gaat om het gebouw, de voorzieningen, het bindend studieadvies, de aankomende
numerus fixus, de bezuinigingen of eenvoudigweg de studie; wij kijken kritisch naar alle aspecten
en zorgen dat Bouwkunde nog beter wordt. De FSR heeft op bepaalde reglementen instemmingsrecht, waardoor nieuwe reglementen tegengehouden kunnen worden als deze voor studenten
onacceptabel zijn. Verder heeft de FSR adviesrecht en als laatste initiatiefrecht. Dit is een van de
belangrijkste middelen om oplossingen aan te reiken voor problemen waar studenten tegenaan
lopen. Daarom is jouw mening enorm belangrijk! De voorgaande FSR heeft al bereikt dat de
openingstijden van de vormstudiehal zijn verruimd en het ketelhuis beter is aangepast aan de
wensen van de student. Daarnaast houdt de FSR alle bezuinigingsplannen scherp in de gaten om de
kwaliteit van het onderwijs in stand te houden.
De komende weken zullen wij op Bouwkunde rondlopen en kan iedereen bij ons terecht. Je kunt
natuurlijk ook altijd je klacht of opmerking achterlaten in het FSR-klachtenboek bij Stylos, of mailen
naar [email protected] Wij laten nog van ons horen!
Paul Oligschläger
COLOFON
B Nieuws is a three-weekly
periodical of the Faculty
of Architecture, TU Delft.
0031 (0) 6 347 443 25
[email protected]
bnieuws.wordpress.com
b-nieuws.bk.tudelft.nl
issuu.com/bnieuws
Faculty of Architecture,
BK City, Delft University of
Technology
Julianalaan 134,
2628 BL Delft
room BG.Oost.050
Editorial Board
Anna Ghijs
Anne de Haij
Maarten Kempenaar
Peter Smisek
Marcello Soeleman
Editorial Advice Board
Jeroen Borst
Marten Dashorst
Machiel van Dorst
Ania Molenda
Robert Nottrot
Linda de Vos
Cover illustration
Protospace 3.0
nearing completion
Picture (c) MarkDavid Hosale
Print
Drukkerij Tan Heck, Delft
Layout Design
Twin Media BV, Culemborg
Contributors
Tessa Wijtman
Wytze Patijn
Regien Kroeze
Robert Nottrot
Herman van Bergeijk
Paul Oligschläger
Next deadline
Wednesday June 2,
12.00 PM
B Nieuws 06, 14 June 2010
The editorial board has the
right to shorten and edit
articles, or to refuse articles
that have an insinuating,
discriminatory of vindictive
Illustrations only in *.tif,
character or contain
*.eps or *.jpg format,
unnecessary coarse language.
min 300 dpi
The editorial board informs
the author(s) concerning the
Unsolicited articles can have a reason for it’s deciscion,
maximum of 500 words,
directly after it has been
announcements 50 words.
made.
agenda
B NIEUWs 05 25 mei 2010
Week 21
Stylos Masterclass
Eric Luiten: Sensibiliteit voor de omgeving
26.05.2010
Under professional guidance of
prof. Eric Luiten, you will make a
suitable design for the BK City
forecourt, that surpasses its
current use as a bicycle parking
and informal sitting area.
BK City / 09:00 - 17:00 / € 10
stylos.nl
Debate
Kiezen voor ons land:
nationaal
verkiezingsdebat
26.05.2010
Met de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni in het vooruitzicht
organiseert het NAi, in samenwerking met AIR, het nationale
verkiezingsdebat over de
ruimtelijke ordening van
Nederland.
NAi / 19:30 / € 0 / registreren
verplicht
iias.nl
Filmavond
Flimavond FORUM:
SMOKE
27.05.2010
Praktijkvereniging FORUM voor
Volkshuisvesting vertoont de film
‘SMOKE’, met als thema
‘vergankelijkheid, het proces
waarin elementen in rook
opgaan’.
plaats en tijd worden nader
bekend gemaakt / € 0
forum-vhv.nl
Workshop
The Postcolonial Global
City in Asia
27.05.2010 - 28.05.2010
Multidisciplinaire workshop over
postkoloniale steden in Azie.
BK City, Berlagezaal / price
unknown
iias.nl
Deadline
Sluiting intekening
onderwijs
28.05.2010
De intekening voor onderwijs
voor het najaarssemester
2010-2011 sluit vandaag! Zorg
dat je je inschrijft als je volgend
semester wilt deelnemen aan
onderwijs!
Bouwkunde / 24:00
bk.studenten.tudelft.nl
Seminar
Afscheidsseminar en
boekpresentatie ‘Het
nieuwe woongebouw’
28.05.2010
Ter gelegenheid van het
pensioen van Jasper van Zwol
(Universitair Docent leerstoel
Woningbouw) organiseert de
leerstoel een afscheidsseminar
over het woongebouw.
BK City, Zaal B / 13:30 - 18:30 /
€0
bk.tudelft.nl
Week 22
Lecture
The Future
Envelope 4
Europan - Ideeën voor
Kanaleneiland Noord
31.05.2010
Een avond waarin geselecteerde
inzenders voor Europan 10 Kanaleneiland Noord een podium
krijgen om hun plannen voor
Utrecht te presenteren.
Architectuurcentrum Aorta /
Utrecht / 20:15 / € 0
aorta.nu
Deadline
B Nieuws 06
02.06.2010
Send in all your articles and
photographs that you would like
to see published in the upcoming
B Nieuws. Attention: it's the last
one of this academic year!
[email protected]
Masterclass
Week 23
Inaugural address
Intreerede Prof. Dr.
Wouter Vanstiphout
09.06.2010
Intreerede van Prof.Dr. Wouter
Vanstiphout, van de leerstoel
‘Design as Politics’. Zie B Nieuws
01, 2010 voor een interview met
Wouter Vanstiphout.
TU Delft, Aula / 15:00 / € 0
bk.tudelft.nl
The Village Maker:
Crossbreeding Vertical
Communities
Lecture
03.06.2010 - 12.06.2010
The Why Factory Masterclass in
collaboration with Berlage
Institute, investigating programming parameters and limits to
explore possibilities in a variety
of fields.
Berlage Institute / corporate
€ 450, students €250 /
registration required
berlage-institute.nl
10.06.2010
Hans Albarda lived off-grid, using
only renewable sustainable
energy since 1971. This lecture
will be a story about his personal
experiences in Canada using
renewable energy, involving all
the struggles and some success.
BK City, Berlagezaal /
12:45 - 13:45 / € 0
smart-architecture.nl
Masterclass
Conference
Computation & Performance: Visualisaties in
de ontwerppraktijk
04.06.2010
Tijdens deze tweedaagse
masterclass kunnen architecten
en bouwkundigen zich laten
bijscholen op het gebied van
‘Computation and Performance’.
BK City / € 395
bk.tudelft.nl, pmia.nl
Hans Albarda: Off-grid
living in Canada
The Future Envelope 4
10.06.2010
De Façade Onderzoeksgroep van
de Faculteit Bouwkunde
organiseert de 4e editie van de
conferentie ‘The Future Envelope’. Zie ook Spotlight.
TU Delft, Aula / 08:45 - 17:30 /
employees € 50, students € 15
bk.tudelft.nl/futureenvelope
Book presentation
Seminar
Seminar 4 High Rise in
the Sustainable City
04.06.2010
The forth seminar on ‘High Rise
in the Sustainable City. Tall
Stories and Urban Legends about
Skyscrapers & Skylines’
location and time will follow
slim.nu
‘Positions: Photography of Architecture,
City and Landscape in
the Netherlands’
10.06.2010
A book presentation by the
editors and other invited guests.
Berlage Institute / time
unknown / price unknown
berlage-institute.nl
spotlight!
Contemporary façades are
complex systems. Many
parties are involved from the
first planning phases and
façades cannot be viewed as
truly functional without a
fitting climatic concept. But
what does this mean in
practice? How will we design
and build façades in the
future?
Building experts, engineers,
scientists and industry
specialists will share their
experiences and state their
vision on the façades of the
future.
10.06.2010 / TU Delft, Aula /
08:45 - 17:30 / employees € 50,
students € 15
bk.tudelft.nl/futureenvelope
tentoonstellingen
Antibodies
NAiM / Maastricht / tot 6 juni /
bureau-europa.nl
PRIXDEROME.NL 2010
Architectuur
ARCAM / Amsterdam / tot 3 juni /
arcam.nl
Nooit gebouwd Rotterdam
Historisch Museum / Rotterdam /
tot 22 augustus /
historischmuseumrotterdam.nl
Atelier Van Lieshout in de
Onderzeebootloods
Infernopolis / Rotterdam / 29 mei
t/m 26 september /
ateliervanlieshout.com