denis-jenis Dadah - Perpustakaan Negara Malaysia

Comments

Transcription

denis-jenis Dadah - Perpustakaan Negara Malaysia
SUMBER:
MONOGRAF
Judul
OADAH-MUSUH NO.1 NEGARA
KUMPULAN PENYUNTINGAN
Oleh
AGENSI ANTIOADAH KEBANGSAAN
THINKER'S LIBRARY SON. BHO.
© 2007, THINKER'S LIBRARY SON. BHO.
Diterbitkan oleh
THINKER'S LIBRARY SON. BHO.
(Co. No. 110008-0)
123, )alan Jasa Tiga, Taman Jasa, Sungai Tua,
68100 Baru Caves. Selangor Oarul Ehsan.
Tel. 03-6189 7570, 03-61890078
Fax. 03-6187 8525
Email;[email protected]
Email: [email protected]
Cetakan Pertama 2007
Perpuscakaan Negara Malaysia
Data Pengkatalogan-dalam-Penerbiran
Dadah Musuh No. 1 Negara
Bibliografi: m5.61
ISBN 978-967-69-0691-5
I. Drug Abuse--Malaysia 2. Drug Addicrs-Rehabilitarion--Malaysia
3. Drug Abuse--Treatmenr··Malaysia.
362.2909595
Grqfik
YUSlINOA BT MOHO YUNUS
Dicetak di Malaysia
I
Kandungan
Apa itu Dadah?
1
Dadah dan Ciri - cirinya ..............................................•......................... 3
Jenis - jenis Dadah .
..•...
4
Dadah dari Sudut Agama ..
18
Apakah yang Dimaksudkan Dengan Pergantungan Kepada Dadah
24
Sebab - sebab Seseorang Mengambil Dadah
27
Akibat Penagihan Dadah
29
Tanda dan Kesan-kesan Penagihan Dadah
34
Pendidikan Mengenai Dadah
36
Agensi Antidadah Kebangsaan ..............•........................................... 37
Undang-undang Dadah di Malaysia
Penyakit yang Disebabkan Oleh Penagihan Dadah
42
50
Rawatan Penagihan Dadah di Malaysia
51
Pengalaman Mereka yang Pernah Mengambil Dadah
55
Siapakah Yang Soleh Anda Hubungi
56
Glosari
Sibliografi
59
61
Apa itu Dadah ?
D
adah atau 'drug' adalah bahan atau
kimia yang amat merbahaya kepada
individu yang menggunakannya kerana ia
mengubah cara minda dan tubuh
manusia berfungsi. Banyak hal yang
berkaitan dengan dadah sentiasa menjadi
bahan dalam berita. Apabila mendengar
saja perkataan dadah, kita akan terus
memikirkan jenis-jenis dadah seperti
ganja dan heroin. Tetapi, sebenarnya
terdapat beribu-ribu jenis dadah di seluruh
dunia ini yang digunakan oleh lebih kurang
200 juta manusia untuk pelbagai tujuan.
•
Dadah dan Anda!
Menurut Kamus Dewan Melayu Inggeris, makna perkataan 'Drug'
bermaksud ubat-ubatan. Walaupun
demikian, untuk memberi takrif
penyalahgunaan kepada 'drug', perkataan
'use', 'misuse' atau 'abuse' perlu
digunakan bersama-sama dengan
perkataan 'drug'. Contohnya 'drug abuse'
atau 'misuse of drug' yang membawa
maksud penyalahgunaan dadah.
Dadah merupakan satu istilah khas yang
merujuk kepada sejenis bahan yang
mendatangkan kemudaratan kepada
kesihatan seseorang dari segi fizikal,
mental dan emosi serta tingkahlaku
pengguna apabila digunakan. Akibat
daripada kesan ini, seseorang yang
•
-.
•
•
#
•
•
"•
•
•
•
•.;
•
•
•
J
•
•
menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagih dan akan
terus bergantung hid up kepadanya.
Tanpa disedari, anda sendiri mungkin telah menggunakan
beberapa jenis dadah dalam hidup anda. Ubat-ubatan seperti
'paracetarno/' dan 'antibiotic' membantu menyembuhkan
anda sekiranya anda tidak sihat. Teh, kopi dan coklat juga
mengandungi sejenis dadah rangsangan yang dikenali
sebagai 'caffeine'. Akan tetapi, dadah rangsangan seperti
ini tidak mengakibatkan ketagihan yang bermasalah kepada
individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, penggunaan
bahan minuman dan makanan ini tidak salah di sisi undangundang.
Namun demikian, beberapa jenis dadah adalah dadah yang
dilarang pengambilannya kerana dadah ini mengakibatkan
ketagihan dan masalah-masalah kesihatan, sosial, ekonomi
dan sebagainya. Oleh itu, Kerajaan Malaysia telah
menyenaraikan dadah ini di dalam Akta Dadah Berbahaya
1952 untuk mengharamkan penanaman, pengeluaran,
pengedaran, import, eksport, pemilikan dan penyalahgunaan
dadah seumpama ini. Jenis dadah seperti kokain, ganja,
heroin, syabu dan 'ecstasy' diambil untuk mengubah
perasaan dan fikiran anda. Dadah-dadah ini juga dikenali
sebagai "dadah yang disalahguna" .
•
';
•
•
•
....
----',- _
~~ -~----""-'---'~
.
....
•
,
•
•
•
•
t_
Dadah dan Ciri-cirinya
•
Dadah merujuk kepada sejenis bahan kimia psikoaklif yang
mempunyai ciri-ciri seperti berikul :
•
a. Mempunyai kesan paling
kelara ke alas sislem saraf
pusal (Olak dan saraf
lunjang);
e ---:=:.-:.
J
•
b. Digunakan bukan unluk
lujuan perubalan dan
penggunaannya adalah
dilarang;
•
c. Diperoleh secara haram;
•
•
d. Membawa kepada
perganlungan fizikal dan
psikologikal dan meningkalkan
daya lahan lerhadap dadah;
dan
,
e. Mendalangkan kesankesan buruk dan bahaya
ke alas kesihalan dan
fungsi sosial seseorang.
J<..;.
_
r
•
••
.
I
,
..
_.;.J
denis-jenis Dadah
'r
I.
•
Selakal ini, dadah boleh dikategorikan kepada beberapa
jenis seperti berikut :
•
A. Opiat dan Opiat sintetik
...
•
B. Stimulan
J
C. Ganja
·.
D. Halusinogen
E. Depresan
F. Ubat-ubatan dan bahan-bahan yang
disalahguna
•
;Z
J
•
['
•
I •'
"•
...~.
-
,
-..
f
........
...:
..:..;.:...
• .!..._~~:>..:!.- _ _-'."·LA__ - _-_' '--'--~--
f
.... ..
I,..
•
• •
., .-• •
I A. APA ITU OPIAT)
·•
Dadah jenis opiat diperoleh daripada
tumbuhan pokok popi. Getah
dikeluarkan daripada buah popi, lalu ia
dikeringkan dan diproses menjadi dadah
kumpulan opiat iaitu candu, morlin dan heroin.
r
•
•
,
·
JENIS-JENIS OPIAT :
1.CANDU
Candu adalah sejenis narkotik yang mempunyai lungsi
menekan dan memperlahankan aktiviti sistem sara! tunjang.
Candu dihasilkan daripada getah buah popi yang bertukar
daripada warna putih kepada coklat dan kehitaman. la
mempunyai bau yang kuat, menganjal (elastik) apabila masih
segar dan menjadi keras jika terdedah kepada udara.
Cara Menggunakan : Menghisap dengan paip atau
dengan cara 'chasing the dragon'.
•
...,•
•
Nama Jalanan : 'Black Stuff', Opium, Madat dan Tar
•
COLOM8lA
p {
~
u
~
I.
•
,.
r
•
r,
•
,--.--~-.---
-_ n ...:
•
I
...
•
•·
• "'""'-••' '-c--+o~~---r- -.,..,-
.....".,.......- _......
_ _ ~ " '"'L , "---_-'-._--'---
2. MORRN
Morfin adalah sejenis alkaloid yang diperoleh selelah
diproses daripada candu menlah. Dalam pasaran gelap ia
selalunya diperoleh sebagai mortin menlah, bes mortin,
mortin sulfal alau mortin hidroklorik.
•
Cara Menggunakan : Menelan, Menyunlik
;
Nama Jalanan : 'M', 'White Powder', 'Monkey', 'Morpho'
·
.....
-'.=--._
Morfin Mentah
• SenIuk blok/serbuk
• Sertanda '999'
• Mengandungi 70% - 90% martin
• Juga dipanggil Heroin NO.1
Bes Morfin
•
•
a;•
•
Seperti serbuk kopi halus
Mengandungi 60% - 70% mortin
Pil-pil Morfin
• Mengandungi mortin sulfaVmortin hidroklorid
• Pil kecil berwarna pulih/coklat pucat
•
io•
,,,,-,"
~
.~
.....
~..::...~
• ...!'=--~:"=---
•
-"'...
_....
~
.....
..
'f'
•
•
•
, ".
...
4'
•
.--
,
\
3. HEROIN
Heroin adalah dadah jalanan yang paling kerap disalahguna
oleh penagih dadah di Malaysia. Heroin dalam bentuk tulen
adalah serbuk putih pahit yang merupakan produk yang
terhasil daripada pemprosesan morlin. Heroin mempunyai
kekuatan berkali-kali ganda morlin.
•
r
•
Cara Menggunakan : Menyuntik, menghidu, menghisap
Nama Jalanan : 'Fit', 'Fun', tepung, Cik putih, barang,
'Penang pink'
4. KODEIN
Kodein adalah bahan alkaloid yang wujud secara semula
jadi di dalam candu. Walau bagaimanapun, kebanyakan
kodein di pasaran adalah yang dihasilkan daripada morlin.
Dalam bidang perubatan, kodein digunakan untuk
melegakan kesakitan sederhana dan sebagai ubat batuk.
..,
•
•
Cara Menggunakan : Menelan, menyuntik
Nama Jalanan
: Ubat batuk
;.
"•
•
,
r
•
"•
.~
.
,
..•
·
•
."·
.==-=
':-====~r'I
5. OPIAT SINTETIK
Opiat sintetik melipuli bahan-bahan seperti 'methadone',
'pethidine', 'dipipanone' dan 'dextropropoxyphene'.
Bahan-bahan ini mempunyai sifat yang serupa dengan opiat
dan digunakan dalam bidang perubatan untuk melegakan
kesakilan. Kini 'methadone' digunakan dalam rawatan
penagihan opiat di negara kita.
Cara Menggunakan : Menelan, menyuntik
Nama Jalanan : 'Fizzies', 'Dollies'
....•
J
•
,
•
,
•
•
...-,
BENIH POPI
•
-
",
_
_.... ..........:... ..
,
•
•
•
., .
B. STIMULAN
•
STIMULAN merupakan bahan kimia psikoaktif yang
merangsang aktiviti sistem saraf pusat. Terdapat dua jenis
stimulan iaitu jenis amfetamin atau 'Amphetamine-typestimulants (ATS)' dan kokain.
JENIS-JENIS STIMULAN
1. AMFETAMIN
Amfetamin adalah stimulan sintetik buatan manusia. Pada
masa ini tidak ada ubat yang mengandungi amfetamin yang
didaftarkan dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Dadah
perangsang jenis amfetamin seperti methamphetamine (ice/
syabu) dan 'methylenedioxy methamphetamine' adalah
dadah yang sangat berbahaya.
•
..
Cara Menggunakan : Menelan, menyuntik, menghisap,
menyedut ('chasing the dragon)
..•
2. METHAMPHETAMINE
'Methamphetamine hydrochloride' merupakan satu jenis
dadah yang berada dalam kumpulan stimulan. lanya
berbentuk kaca pecah dan kadangkala berbentuk seperti
tawas. Contoh 'methamphetamine hydrochloride' yang
biasanya terdapat di Malaysia ialah syabu dan yaba. Syabu
lazimnya diproses secara haram dan tidak mempunyai
kegunaan dari aspek perubatan.
Nama Jalanan : 'Ice'
Cara Menggunakan :
Menghisap, menyedut
('chasing the dragon')
r
•
r
•
...
•
•·
.
·
J
4. KOKAIN
Kokain adalah serbuk putih
yang berasal daripada daun
koka yang terdapat di Peru,
Bolivia dan Colombia di
Pergunungan Andes, Amerika
Selatan. la banyak digunakan di
negara-negara Amerika Utara, Selatan
dan Tengah di samping negara-negara
Eropah.
Cara Menggunakan : Menyuntik, menghidu, menghisap
Nama Jalanan : 'Coke', 'Crack', 'Snow', 'Flake'
•
....•
J
•
-.
Kokain 'Freebase' adalah bes kokain yang bebas daripada
segala campuran dan dihisap dalam bentuk tulen dengan
menggunakan paip khas.
Kokain 'Crack' adalah campuran kokain dengan serbuk
penaik dan berbentuk 'granules'. 'Crack' mempunyai
kelulenan sehingga 90% dan sangat berbahaya kerana ia
boleh menyebabkan ketagihan teruk dalam masa yang
singkat.
3. MDMA
•
'Methylenedioxy-methamphetamine' (MDMA) merupakan
analog meskalin dan amfetamin. la dipanggil 'feel good
drug' dan boleh meningkatkan daya tahan pengguna. Pil
MDMA seringkali dibentuk dengan ikon atau logo bagi
memenuhi cila rasa pengguna muda.
...•
•
-
Cara Menggunakan : Menelan
Nama Jalanan
: 'Ecstacy', 'XTC'
.
-'
--
, ..
,
• •
•
•
• L.
•
r
C. GANJAI KANABIS
KANAB IS ialah istilah
umum yang digunakan
untuk semua jenis dadah
yang diperoleh daripada
pokok 'cannabis sativa'.
•
•
•
•
.·
,
Pokok ini berasal dari
kawasan beriklim panas
seperti Asia, Mexico, Afrika
dan Timur Tengah.
la merupakan bahan yang
-'1
sangat kompleks dan
~
mengandungi sekurang-kurangnya 421 jenis bahan kimia
yang mana 'tetrahydrocannabinol' (THe) merupakan bahan
psikoaktif yang utama.
....•
,,
JENIS-JENIS GANJAIKANABIS
1. KANABIS HERBA
Kanabis herba merujuk kepada daun dan pucuk berbunga
pokok 'genus kanabis' yang dikeringkan dalam bentuk
ketulan atau sate. la menyersupai tembakau tetapi berwarna
lebih kehijauan.
Kandungan THC
: 0.25 0 0 - 8%
Cara Menggunakan : Menghisap, menelan
(bersama makanan/minuman)
Nama Jalanan
: Ganja
I.
r
•
,
,~
~ "
I
"•
•
•
..... 1
2. HASHISH
Resin getah kanabis (hashish) ialah getah pucuk bunga
kanabis yang dikumpulkan dan dihasilkan menjadi ketulan,
serbuk atau dicampurkan dengan lilin. Warnanya berbezabeza daripada coklat muda ke hijau, coklat tua atau hitam.
•
•
·
J
Kandungan THC
: 4% - 12%
Cara Menggunakan : Menghisap
3. MINYAK HASHISH
Minyak hashish dihasilkan daripada pengasingan bahan
kanabinoid dengan menggunakan bahan pelarut. la
menyerupai minyak tar, tidak larut dalam air dan menjadi
pekat apabila terdedah kepada udara.
•
Kandungan THC : Sehingga 60%
Cara Menggunakan: Menghisap
....•,
)
.
1gram setiap satu
~
•
f,
•
,
.
~
"
....
•
,.
•
•
•
D. HALUSINOGEN
•
Halusinogen adalah jenis dadah asli
dan sintetik yang mengubah
pencerapan deria. la mengubah
pandangan visual dan menyebabkan
i1usi sehingga susah membezakan
yang benar dan tidak benar.
~
•
.
•
,
Halusinogen adalah ubat-ubatan
terjadual di bawah kawalan
Kementerian Kesihatan. LSD,
DMT, PCP, meskalin dan psilosibin
semuanya termasuk dadah jenis
halusinogen. Kesan penyalahgunaan
ubat-ubatan ini sukar dibuktikan.
•
Ubat-ubatan ini amat popular
disalahgunakan oleh golongan
'hippies' pada tahun 1960-70. Kini
ia diguna oleh kebanyakan penagih
di negara-negara barat.
OMf ('Dimethyltryptamine') yang boJeh didapati
dalam beberapa jenis tumbuhan dan bijinya.
,•
,
LSD (,Lysergic Acid
Diethylamide') dalam
bentuk kertas 'blotter'
,
r
•
r
•
,
I
"',
•
E.DEPRESEN
•
1. UBAT 'DEPRESEN'
~
•
.•
,
J
Ubat 'depresen' termasuk juga ubat-ubat 'sedative' dan
1ranquilizer'. Ubat-ubat ini bertindak dalam sislem saraf tunjang
manusia untuk memperlahankan atau menghentikan fungsifungsi utama tubuh.
Conloh ubat 'sedative'ialah 'barbiturates' manakala contoh
'tranquilizer' ialah 'erimin-5', 'rohypnoJ' dan 'valium'.
..
•
J
....•
J
•
'Erimin-5'sejenis 'sedative'yang kerap disalahgunakan oleh
mereka yang menyalahguna 'club drugs' untuk membantu
mereka kembali ke kehidupan rutin. Penagih heroin juga
menganggap 'erimin-5' sebagai pengganti heroin apabila
harga pasaran haram heroin tinggi.
Rohypnol sejenis 'sedative' yang sangal kuat kesannya
sehingga ia kerap disalahguna di kelab malam bukan sahaja
sebagai 'club drug', bahkan juga sebagai 'rape drug' oleh
perogol. 'RohypnoJ' boleh mengakibatkan kematian apabila
disalahgunakan bersama alkohol.
,
2.ALKOHOL
Alkohol adalah minuman keras yang lazimnya disalahguna
terutamanya oleh pengunjung kelab-kelab malam. Alkohol
juga bertindak ke atas sistem saraf manusia dengan cara
memperlahankan fungsi dan reaksinya. Penyalahgunaan
alkohol bersama dadah boleh menyebabkan pelbagai kesan
sampingan seperti hilang keseimbangan badan dan tidak
sedarkan diri. Tindak balas kimia alkohol bersama dadah
yang diambil secara berlebihan akhirnya boleh rnembawa
maul.
•
~
,••
•
Cara Menggunakan : Minum
Nama Jalanan : Pelbagai jenis 'bir', 'wine'dan minuman
keras lain.
,
-.
....
,
•
•
.,
-
• •
3.GHB
,r
'Gamma-hydroxybutyrate' (GHB)
GHB
6HB
boleh diperoleh dalam bentuk cecair
jernih, serbuk putih, pil dan kapsul.
_ _...
__
GHB atau 'gamma hydroxybutyric
acid' tidak pernah diiktiraf sebagai
ubat dan dikeluarkan dalam makmal
haram tanpa sebarang kepiawaian. GHB juga kerap
disalahgunakan sebagai 'rape drug' kerana boleh
mempitamkan mangsa dalam ternpoh beberapa minit
sahaja.
.•
•
Cara Menggunakan : Menelan
Nama Jalanan : 'G', 'Grievious Bodily Harm', 'Liquid
Ecstasy'
4. KETAMIN
Ketarnin pula sejenis ubat bius haiwan yang kerap
disalahgunakan. Ketamin yang diguna dalam bentuk cecair
tidak mengkhayalkan. la boleh menyebabkan pengguna
tertidur dengan cepat. Ketamin dalam bentuk tepung putih
pula disalahgunakan dengan cara 'smoked' atau 'snorted'
untuk mendatangkan khayalan seperti dibius.
r
•
r
•
,
I
...•
•·
,
.....,.1
~
•
•
F. UBAT-UBATAN DAN BAHAN
YANG DISALAHGUNA
1. STEROID
•
•
;
•
",
Steroid sejenis ubat yang merupakan hormon testeron
sintetik. Steroid digunakan oleh doktor untuk merawat
pesakit lelah dan lain-lain. Steroid kerap disalahguna oleh
allil di seluruh dunia walaupun lerdapat kajian baru yang
menunjukkan steroid tidak menyebabkan pertumbuhan otol
atau peningkatan kekuatan fizikal. Penyalahgunaan steroid
mendatangkan banyak kesan sampingan yang buruk seperti
boleh menyebabkan kanser hati.
2. GAM, PETROL DAN INHALAN LAIN
Gam, petrol dan inhalan lain walaupun tidak perlu dibeli di
pasaran haram, juga boleh menghasilkan kesan seperti
dadah apabila disalahgunakan. Kekerapan menghidu gam
atau petrol boleh mengkhayalkan pengguna dan
menyebabkan seseorang itu ketagihan.
Kini Kerajaan Malaysia sedang dalam proses menggubal
Akta Bahan Mengkhayalkan agar gejala penyalahgunaan
bahan sep~ i . apat ditangani.
•
...
"\
•
•
-.:l>.-........;.,'...~.a..~
",,~-..._-,-=-"'_"_-""";....,
'~
-
.
M
362.2909595
ARI
BERSAMA MEMBASMI GE]ALA DADAH
GEJALA
VAVAfl
VI
MALAYSIA
Ariffin Awang
01634527
© PENERBIT ILMU SETIA
Hak Cipta Terpelihara
PENERBIT ILMU SETIA
HAK CIPTA TERPELUIARA
Cetakan pertama 2009
@
Semua hak cipta terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku
ini tidak bolch diterbitkan semula, disimpan dalarn cara yang
boleh dipergunakan lagi atau diubah suai dalam sebarang
bentuk atau cara, sarna ada secara elektronik, mekanikal,
penggambaran semula, perakaman atau sebaliknya tanpa
mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada penerbit.
PENERBIT ILMU SETIA
NO. 43, WRONG SATU
TAMAN HIJAU
48000 RAWANG
SELANGOR
Tel: +603-6091 3052
Perpustakaan Negara Malaysia
Data Pengkatalogandalarn-Penerbitan
Ariffin Awang
Gejala dadah di Malaysia / Ariffin Awang.
(Bersama membasmi gejala dadah)
ISBN 978-983-3294-52-7 (set)
ISBN 978-983-3294-56-5
1. Drug abuse--Malaysia--Juvenile literature.
1. Judul. 11. Siri.
362.2909595
••••••
KANDUNGAN
ISU PENGEDARAN DADAH
AKTA DADAH BERBAHAYA
UNIT NARKOTIK DAN NADI
PUNCA TERJEBAK
1'1
SINDIKET DADAH ASEAN
MASALAH DADAH 01 MALAYSIA
28
LANGKAH KESELAMATAN
31
KESAN AKTIVITI DADAH
36
PERANAN MASYARAKAT
39
GLOSARI
42
LATIHAN
44
IJcrS/uUI. JUcmb,.sm; Gcj,.J,.
I),.",.,.
• •••••
Perrnasalahan dadah di negara ini
boleh dikatakan sudah mencapai ke
tahap yang serius. Statistik mengenai
penagihan dadah menunjukkan
peningkatan saban tahun. Selain itu
juga, kita boleh menyaksikan kes
pengedaran dadah yang terpampang di
akhbar-akhbar dan juga media massa
saban hari.
,---,P,-,U;,;N_C;,;A..:;.,;,.P.:;E.;..N.:;G,;.;A.:;R;,;U;,;;H,,---I
~ ~
Berikut merupakan antara punca
rakyat Malaysia mudah dipengaruhi oleh
dadah. iaitu:
(a) Dadah mudah diperoleh.
(b) Dadah dipercayai boleh menghiJangkan rasa sakit dan mempunyai
khasiat tertentu untuk mengubati
penyakit seperti batuk kering, sakit
paru-paru. cirit-birit. malaria dan
sebagainya.
(c) Kesunyian sebab ketiadaan keluarga.
(d) Mempunyai wang untuk membeli dan
menyara tabiat menghisap dadah.
(e) Masa lapang membosankan.
I
TRANSIT PENGEDARAN
DADAH
I
.. ;,
Terengganu kini dipercayai cuba
dijadikan sebagai negeri transit
mengembangkan jualan dadah ke
pasaran gelap tempatan oleh sindiket
pengedaran dadah yang mempunyai
rangkaian di Pantai Timur. Ketua Jabatan
Siasatan Jenayah Antinarkotik (08)
Negeri. Superintendan Roslan Abdul
Wahid, menyatakan pihak berkuasa kini
GEJALA DAOAH 01 MALAYSIA
meningkatkan risikan dan pemantauan
di beberapa lokasi yang sudah dikenal
pasti dalam usaha mengelak negeri ini
daripada terus menjadi pili han sindiket
menjalankan kegiatan haram.
Dalam hal ini, pihak berkuasa
mempunyai maklumat berhubung
perkara itu dan sedang memerhati gerakgeri individu disyaki kerana pereaya
mereka kini lebih berminat memilih
Terengganu kerana sindiket berkenaan
percaya lokasi yang mereka sedia ada
kurang selamat.
FAKTOR KEMASUKAN
Malaysia bukanlah negara
pengeluar dadah utama. Bagaimanapun,
dalam sen arlo pengedaran dadah
antarabangsa, Malaysia telah lama
digunakan oleh sindiket-sindiket
pengedaran dadah sebagai negara
transit kerana:
(a)
Kedudukannya terletak di laluan
antarabangsa dari kawasan
pengeluar candu 'Oolden Triangle'
ke Australia, Eropah dan Amerika
Syarikat.
(b)
Sempadan daratnya dengan Thailand yang menjadi saluran utama
pengedaran dadah dan bahanbahan yang dihasilkan darinya dar!
kawasan 'Oolden Triangle'.
(e)
Bersempadan dengan semua negara
ASEAN yang sesetengahnya juga
merupakan negara pengeluar dadah
yang besar.
(d)
Mempunyai garisan pantai yang
panjang dan terdedah.
(e)
Sistem komunikasi yang baik.
I....
Kerancakan aktiviti pengedaran
serta kesalahan berkaitan dadah kini
didapati eenderung berlaku di kawasan
sempadan negeri dan ia terbukti
berikutan rampasan pelbagai jenis
dadah di Kemaman, Terengganu yang
bersempadan dengan bandar Kuantan,
Pahang.
'Saya diugut, diberi air campur dadah'
d!IIutuIII8triIlI Mir(gu di fen.
IartMJl~_
Be1iau d4II SElX'q lag! nnita
l'JePl1 !D~ Nlxfalzurt Azlln Md
u.s. 21, "" _
'"
bl.:L1l tIDl dalu:Illtdun Il'IlDIa
beritIDll tr;a1iIIIlIlfIlImpIlDf...."'"
Jon"'; "" s!Ddiket
Mereu d.iperangbp
I!lI yq ~ ilIlllel3l1
~""'_""_
---"
---""""
llj'l di lJqIIb dan JIIel't:tnn ..
IlllI
..
1kbysb tIIlrot dijadibn
... ""'I AIrlIa dol ....
1'IllillIll!IIPIlID diblabIIlIl& 0.,.. WleMiI
lIiAT ..... ,
Kebanyakan mangsa sindiket pengedaran dadah diperdaya dengan
tawaran bekerja di Illar negara yang menjanjikan pendapatan Irtmayan.
suai daJam beg pakaian, bingkai
gam bar dan pakaian dalam gadis
atau wanita terbabit, kononnya bagi
mengelak dikesan pihak berkuasa.
terulama di lapangan terbang.
Menerusi pengaJaman penganalisis jenayah. Kamal Affendi
Hashim, menyatakan antara
barangan Jarangan dibawa masuk
menerusi kompartmen sulit dalam
beg berkenaan. Sebagai contoh
sekiranya beg berkenaan setebal 10
senti meter tetapi boleh dimuatkan
hanya kedalaman lima sentimeter,
sudah pasti ada sesuatu disorokkan
dalam beg berkenaan.
Amaro kaedah penyeludupan dadah yang
sering kali dijalankan sindikel ia/ah dengan
menggunakan bolo/-bolO/ ubal berdafiar.
Briefcase. beg sukan dan beg
pakaian anlara beg yang digunakan
meJindungi bahan terJarang dalam
bahagian tertentu seperti bahagian
dasar dan sisinya.
Bagaimanapun. pihak berkuasa di
luar negara mempunyai peralatan
selain kepakaran dan pengalaman
untuk mengesan dadah berkenaan
KAEDAH PENYELUDUPAN
.. walaupun penyeludup menggunakan apa
cara sekalipun untuk menyemBiasanya. dadah diseludup dalam bunyikannya.
bentuk makanan seperti biskut dan kek.
Bagaimanapun, ada ketikanya ia
disorokkan di tempat khas yang diubah
I
I..
MEMASTIKAN RE~A8EBAS DARPAOADADAH
Diterbitkan Oleh:
IKON INTERACTIVE SON. BHO.
No. 10-1, Jalan Budiman 24,
Taman Mulia, BandarTun Razak,
56000 Cheras,
Kuala lumpur.
Tel: 603-9171 4566 Faks: 603-9171 7566
emel: [email protected] web: http:ltwww.ikonxtif.com
C 2007 Hak cipta terpetihara oleh
IKON INTERACTIVE SON. BHO.
MEMASTIKAN REMAJA BEBAS DARIPADA DADAH
Panduan untuk Ibu Bapa
Cetakan Pertama Disember 2007
Perpustakaan Negara Malaysia
Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan
Mahmood Nazar Mohamed
Memastikan remaja bebas daripada dadah I Mahmood Nazar Mohamed
dan Sabftha Marican.
ISBN 978-967-5162.()2-2
1. Drug abuse-Prevention. I. Marican, Sabitha. II. Judul.
362.2917
H8k clpta terpellhara.
$emua bahagian dalam buku ini lidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam
cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk
atau sebarang cara, sama ada dengan cara elektronik, fotologi, mekanik, rakaman
dan sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada
IKON INTERACTIVE SON. BHO.
Atur Huruf dan Rekabentuk KuJit:
PERSADA ILMU
B10-GF-02, Pear1 Court, Taman BalakongJaya,
43300, $eri Kembangan, Kajang, Selangor.
Tel:03-89416640 Fax:03-89416640
Dicetak OIeh:
BCH PRESS SON. BHO.
6, Jalan Awana 14, Taman Cheras Awana,
43200 Cheras, Selangor.
Ii
Panduan untuk Ibu Bapa
PENGENALAN - REMAJA DAN DADAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
JENIS DADAH DAN BAHAN YANG MENYEBABKAN
KETAGIHAN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
1
senario Masalah Dadah
Dadah Ada di Mana-mana
Peri Penling Peranan Ibu Bapa
Pemezaan Anak Lelaki dan Perempuan
Kesimpulan
9
Pengenalan
Definisi Dadah
Ciri-eiri Dadah
Pergantungan dan Penagihan
2.4.1 Pergantungan Fizikal alau Fisiologi
2.4.2 Perganlungan Psikologikal
2.4.3 SildromPutusDadahaIauGejalaTarikan(_syndrome)
2.4.4 Toleransl
Fal<la Tenlang Dadah dan Bahan yang Menyebabkan Kelagihan
2.5.1 Tembakau
2.5.2 Alkohol
2.5.3 Narkolik - Opial
2.5.4 Stimulan atau Dadah Perangsang
2.5.5 Depresen alau Dadah Penekan
2.54.6 Halusinogen
2.5.7 Kanabis (Marijuana)
2.5.8 Inhalan
2.5.9 Air Daun Ketum
2.5.10 Ubat-ubatan
Kesimpulan
MENGEKALKAN HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI BAlK
DENGAN ANAK
3.1
3.2
Pengenalan
Berkomunikasi
3.3
Tatacara Komunikasi Berkesan
3.4
3.5
Berkomunikasi Secara Berkesan
Kesimpulan
vii
30
MEMASTIKAN REM.6.JABEBA$ DARIPADA DADAH
... 4
MEUBATKAN DIRI DALAM KEHIDUPAN ANAK ANDA
4.1
42
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
43
PengenaJan
Langkah-Iangkah unluk Melibalkan Din
4.2.1 Satu Aktiv~i Seminggu
4.2.2 Lima Be/as Minit Mengikut Arahan Anak
4.2.3 Menyokong Aktiv~i-aktiv~i Anak Anda
Peneguhan Tingkah Laku
Waktu yang Sesuai
Mengesan Tekanan dan Konflik
Mengums dan Mengurangkan Tekanan
Kesimpulan
MEMBENTUK GARIS PANDUAN DAN PERATURAN
58
T1NGKAH LAKU REMAJA
5.1
PengenaJan
5.2
Membentuk Peraturan yang Jelas
5.2.1 Bincangkan Peraturan dan Jangkaan Anda Te~ebih Oahulu
5.2.2 Ikuti Keselumhan Peraluranyang Telah Anda Tenlukan
5.2.3 Ben Perhatian Apabila Anak Anda Mematuhi Peraluran
5.2.4 Peraluran Tentang Rokok, Arak dan Dadah
5.3
Respons yang Sepadan
5.4
Mengajar Oisiplin Din
5.5
Kesan dan Akibal
5.6
Kesimpulan
... 6
... 7
PANDUAN REMAJA MEMILIH RAKAN-RAKAN DENGAN BIJAK 70
6.1
Pengenalan
6.2
Remaja dan Rakan
6.3
Tekanan Rakan Sebaya
6.3.1 Mesej yang Jelas
6.3.2 Latihan Melawan Tekanan Rakan Sebaya
6.3.3 Kemahiran Sosia!
6.3.4 Analisis Mesej-mesej Media
6.4
Memilih Rakan dengan Bijak
6.5
Kesimpulan
MEMANTAU AKTIVITI ANAK-ANAK
7.1
Pengenalan
7.2
Cara Memanlau Aktiviti Anak
7.2.1 Guna Rakan-rakan Anak Anda
viii
84
Panduan untuk Ibu Bapa
7.3
7.4
7.2.2 Kenallbu Bapa Lain
7.2.3 Ambil Tahu Pergerakan Anak Anda
7.2.4 Kemudahan Perhubungan
7.2.5 Tempat Berhibur yang Selamat
Aktivili Ahemalif
7.3.1 Program·program Sekolah
7.3.2 Program·program di Peringkal Negeri atau Daerah
7.3.3 Program 8erunsur Keagamaan
7.3.4 Pertubuhan dan Persatuan Nasional dan Anlarabangsa
Kesimpulan
IBU BAPA SEBAGAI "ROLE-MODEL"
93
8.1
Pengenalan
8.2
Role-Mode/yang Pos~ff
8.2.1 Patuhi Undang-undang
8.2.2 Jauhi Rokok dan Bahan daripada Anak
8.2.3 Tunjukkan Kesan Negalif
8.3
Ibu Bapa yang Menggunakan Bahan
8.4
Masa Sesuai untuk Membari Tunjuk Ajar
8.4.1 Menonlon Televisyen
8.4.2 Tunjukkan Pelekalalau Iklan
8.4.3 Membali-belah
8.4.4 Saudara Mara alau Rakan yang Menyalahgunakan Bahan
8.4.5 Lakukan Perubahan
8.5
Kesimpulan
•
•
DASAR DADAH NEGARA
Pengenalan
•
•
Objeklif Dasar Dadah Negara
109
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
•
Sejarah Penubuhan
•
Objektif AADK
•
Bidang Tugas AADK
•
Kesimpulan
110
Rujukan
Glosar;
Penghargaan
Alamat AADK Negerl dan AADK Daerah Kementerlan Keselamatan
Dalam Negeri
112
113
114
115
ix
Panduan untuk Ibu Bapa
PtN~~~~LMN
~EtM1AJA n~rw Ir)~~~~
5enario Masalah Dadah
Masolah dadah bukannya masolah baru di negora kita. Sejak tahun 7O·-an
lagi. kita semua telah disedarkan dengan pengaruh dadah ke atas manusia.
Tahun-tahun 80-an pula memperlihatkan perubahan dasor kerajaan
daripada mentakrif dadah sebagai masalah sosial kepada masalah
keselamatan. Pada penghujung 1990 hingga awol tahun 2COJ pula. kerajaan
mengiktraf penagih dadah sebagai pesokit yang perlu dibenkan rawatan
yang senus.
Perkembangan ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia sentiaso
peka dengan senorio serta situasi masolah dadah di peringkat dunia. Namun
satu perkora yang amat penting ialah program pencegahan dadah. yang
mana program ini horus diberi penekanan serius agor ia menjadi benteng
pertahanan pertama untuk mengelakkan individu doripada mencuba
dadah. Program pendidikan pencegahan bermula dengan peringkat
kanak-kanak. remaja di sekolah dan untuk orang awam.
Bagi sesebuah keluarga. pencegahan
dengan dadah horus bermula di rumah.
iaitu menjaga anak-anak doripada
terjerumus dalam masaloh dadah.
Bagi komuniti pula. seluruh anggota
masyorakat horuslah memastlkan
Para rema}a adaloh goIongan yang
palin(; mudoI> teq>enganJ!l
dengan rokok. dodoh.
"'okcJon
sebogainya.
1
MEMASTIKAN REMAJA BEBAS OARIPADAOADAH
tempat tinggal mereka bebas daripada dadah, dan bagi sekolah pula ialah
untuk membebaskan sekolah daripada pengaruh dan penggunaan dadah,
Begltu juga dengan tempat kerja, ia haruslah bebas daripada penggunaan
dan penyalahgunaan dadah,
Buku ini disediakan khusus bagi memberi input kepoda ibu bapa
tentang bahaya dadah dan langkah-Iangkah penting bagi menghindar
anak-anak daripada terlibat dengan dadah, Semaso membaca buku ini,
anda akan disajikan dengan pelbagai maklumat pencegahan yang
berguna kepada anda dan anak onda.
Sememangnya, sesetengah ibu bapa tidak tahu atau tidak sedor
tentang penggunaan rokok, arak don penyalahgunaan dadah dalam
kehidupan anak-anak mereka, Kenyataan ini mungkin mengejutkan krta,
tetapi pada maso yang soma, kita tidak baleh beroso lemah semangat atau
menyerah kalah, Ibu bapa mempunyai pengaruh yang songat besor dalam
menentukan soma ada anok-anak mereka akan teriibat dengan
penyalahgunaan dadah atau tidak.
Fakta dan pengkisahon yang akan dibentangkan dalam buku ini
akan menjelaskan betapo pentingnya sokongan dan bimbingan ibu
bapa dalam kehidupan anak-anak untuk membantu mereka membuat
keputusan supaya tidak terlibat
dalam penyalahgunaan
dadah, arak mahupun
rokok.
So/(ongan Ibu bapo
menentukan tIaIa Itfu
anok-onokpocJomoso
depan.
2
Panduan untuk Ibu Bapa
•
Dadah Ada di Mana-mana
Penggunaan dalam dalam kalangan remaja adalah merentasi sempadan
geografi. etnik dan sosioekonomi. Golongan remaja telah terdedah kepada
tekanan untuk terlibat dalam penyalahgunaan dadah, arak dan rokok
ketika umur mereka sedang
meningkat.
Pelbagai kajian di
beberapa negara telah
menunjukkan bahawa kelompok yang terdiri daripada remaja berumur 12
hingga 17 tahun terlibat
dengan penyalahgunaan
dadah akibat daripada
tekanan keluarga, sosial dan
pelajaran.
Tekanan keluargo, masalahsosialdanpelajaran an/ara
penyebab remaja mendeka/irokok, arak mahupun
cJadaI>.
Protail penagih dadah di Malaysia menunjukkan ciri-cirl yang hampir
sama, Sebagai contoh:
•
Berdosarkan statistik Agensl Antidodoh Kebangsaon (AADK) bogi
tempoh Jonuari hinggo Disember 2006. seromoi 1.1 01 orong
penagih dodah yang dikesan terdiri daripado golongan remaja
dolom lingkungon 13 hinggo 19 tohun.
• Doripodo jumloh 1.101 orang penogih dodoh dolom kolongan
remojo yong dlkeson, 1,058 merupokan penogih baru don hanya
43 orang sahajo penogih berulong·. Berbeza dengon stotistik
keseluruhan penogih dodah di Maloysio. lebih daripodo 60%
adoloh penagih ulangan dan sekitar 40% odalah penagih baru.
•
Sebanyak 671 kes merupakan remaja yang mula menogih ketika
berumur di anlara 13 hinggo 15 tohun.
Penoglh berulong otou lsflloh • relapse' membowa ertl penoglh dodoh dolam kepullhon yong
menggunakon semulo dodoh pllihonnyo selepas dlo menJoloni sesuolu progrom rowalon don pemulihOn
yang komprehenslf sarto slsfemotik. Podo solu keliko dohulu. relapse dillhol sebagol kegogolOn penoglh
untuk pullh letopl klnl 10 odolah satu proses dalam keputlhon secoro 10101.
3
SUMBER:
JURNAL
&
MAJALAH
TEROWONG BERKEMBAR
BERAPIT
TEMPE PENCERAH
KULIT
(
Februari 2011 • Safar - Rabiulawal1432 H •
...-mONOMI
06 Tahun Baharu Gina dan Canis Major
FOKUS
09 Putal Mefawat Ketagihan Dadah
BIOlDliil MARIN
14 Batu Karang Hidupan Marin yang Unik
AlAM 5EJUTAR
11 Risiko Pembangunan Hutan Tanah TInggi
!iA.INS DAN KEHIDlJPAN
20 5ains Soda
FEI\IOMENA IUAM
22 Kifuka Teruk Disambar Petir
BOTANI
25 Garcinia cambogia MengawaJ Obesiti
•
SAIN!!ii AMiKASA
26 Angkasawan Haiwan
SAll\IS N£URON
28 Sklerosis Berbilang Mengubah Kekebalan Tubuh
ENTOMOUJIiI PERUBATAN
30 Pembunuh Terkeell di Ounia
KON§ERVA§I
Tarikh perolehan :
32 Rusa Sambar
Tarikh slap didokurnenlas; :
Tarikh disuSUll alas rak :
OTDRINOt..ARII\l6OLOGI
34 Bateri di dalam Hidung
INFORMA'!i1 P£RHUTANAN Dl£H FRIM
~L.P'i' MAKLtJMAT
36 Perii:hldmatan Berasaskan Lokasi
52 Kecuaian Manusia Punca Jerebu
BIOTEkl\lOl.D6I
54 Bagaimana Kesan Fosforus Merapuhkan KeluJi
METAUJRGI
38 Tempe Pencerah Kulit
TEKI\IOLOGI BII\IAAI\I
§A1N!1i
MARIN
58 Terowong Berkembar Bernpit
41 Air Pengimbang Kapal dan Spesies Penceroboh
SAINS DAN AL.-otJRAN
FORENSIK
60 Peranan Air dalam Fotosintesis
42 Tulang dalam Siasalan Forensik
t
oARIPAoA EDITOR
3
KEJURlJIBlAAN K1MIA
SURAT PEMBACA
4
44 Bahan Toksik Ancaman dalam Diam
TRIVIA
5
PERUBATAN
INoVASI
46 Translormasi 5e1 Mengubah Dunia Perubatan
AKTIVITI SAINS
PSIKIATRI
15T1LAH
50 Kemurungan Mengundang Bahaya
FIKSYEN 5AINS
ULASAN BUKU
"••
4.
.0
57
38
DEWAN KOSMIK FEBHUARI ~"
I
KETUA EDITOR
Padilah H~ Ali
([email protected])
EDITOR
Norizan Muslim
([email protected])
DARIPADA EDITDR
TtMBALAN EDITOR
Mohd Syukn Anwar
([email protected])
Nilai Putat
PENTADBIRAN
Srti Hazlinda Mohd Zufki1li, SaOOah Ha~ Wahid.
SJIi Zubaklah Mishan @ Molld Mun.
Chee Swee Lan, Siti Nazalul Shima zalnal.
Khaiful Azt1ar Baharuddin
KETUA PENGARAH
Dato' HaJi Termuzi Abdul Azjz
TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI)
Kamarul zaman Shaharudin
PENGARAH PENERBfTAN
Haji Abd Khalik Sulaiman
REKA BENTUK KULIT DAN REKA LETAK HALAMAN
Dawama SOn, Bhd.
DICETAKOlEH
Dawama SOn, Bhd., ~ Dawama. Lot 1037 J3tanAUY1.
54200 ~ Kelang, SeIangof o.ut EIlsan.
Tet 03-41074233. 03-41074286 faks: 03-41084235
--~
URUSAH LANGGA~
Unit K~ Pelarwan. DilWanIiI Sdn. Bhd" KOIlIpleb DirwillTli.
l0l1OJ7 JiiarlAUY1, :>4200~ Kelang. SeIaoQof 0aNl EhsM.
Tet 03-4 1074233, 03-41074286 Faks: 03-41084235
--~
Ci ~k Clpta Dtwlon 8lltma dan PU$lllkll2tllI
Hal:. CipIa TeIplliWa. M.na-mana ba/Iagian perll!fbita'l n ~ boleh dilem
~. ~ dalam apa-apa ~ can!, sarna ada seciflI eIeklrooik, ~.
mekri, rakan\!V1 aIilu IaJ>.lailt. sebelm rrerdapaI izin berlt.6s datipada Keluil
Pengarah. Dewan Bahasa da'l PusIaio:a. KIIala L~.
Dewan KoS/rW( dilertlttilan seball wan TTUai Jaooari 1993, Siding ElftJr berhak
melakUk¥! peIl\'II'llIlga ke 3l3S lIAisaI \'OOil ~ selagi tiOOk mengIbah
1Sinya. Karya \'OOil cisiarkan 1m<. SEmllSIrl)'a ~ ~ Dewan
Kosmik. Segalrl Sl.I1'lbilogcr1 yarg 0ikirirlIan. sarna iIdIl disiafbn aIilu tidak, tidak
aka'1 ~, "i(a karya tidal<. disiiYlla'l dalam lemPM enam wan seIefl3S
diha'llar kepada d:t. ~ itJ ~ tiOOk aka'l cisiariIal. Sidang UIor lidak
~ iIlas ke/ilargan tlAsan atau I:<Yya \'OOil dikiimkan meIaU pelS.
LAM sejenis makanan yang dimakan menlah alau dimasak. Khasiat ulam
unluk kesihatan alau perubalan lelah dikelahui oleh masyarakal Melayu
sejak turun-Iemurun. Pemakanan ulam dipercayai dapat membersihkan
darah. merawal diabeles. darah linggi. penyakil janlung, artrilis, demam, batuk,
kanser, dan yang penling awel muda. Tumbuhan ulam pula ada yang dilanam
sendiri alau dicari di hulan.
Hulan hujan negara menyimpan pelbagai spesies lumbuhan herba yang
amal penling unluk sumber perubatan IradisionaL Lebih kurang 16 peralus
daripada 12 000 spesies tumbuhan herba ini dikatakan mempunyai nilai
perubatan. Sebanyak 20 peratus (3000 spesies) spesies angiosperma dan
gimnosperma mempunyai nilai perubatan dan digunakan dalam perubalan
Iradisional sejak dahulu. Spesies herba ini terdiri daripada famili Annonaceae,
Apocynaceae, Araceae, Leguminosae, Menispermaceae. Myrsinaceae,
Myrlaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Simaroubaceae, Thymelaeaceae,
Zingiberaceae dan lain-lain. Manakala. 120 spesies tumbuhan ulaman Melayu
daripada famili ini.
Anlara spesies ulam tersebut, pokok putat menjadi tarikan Dr. Lee Seong
Wei dari Universiti Malaysia Kelanlan, dalam penyelidikannya. Kegemaran
masyarakat Kelantan memakan u!am putat dalam menu harian telah
menceluskan ilham Dr. Lee untuk mendapatkan ekstrak daun puta!. Ekstrak
daun putat dijadikan sebagai makanan lambahan bagi mereka yang lidak
mengemari ulam telapi inginkan khasialnya untuk kesihatan dan perubalan.
Selain penemuan khasiat putal unluk pelbagai penyakit, Dr. Lee telah
mengaplikasikan ekslraknya dalam merawat penagih dadah. Rawalan herba
putal ini sebagai allemalif kepada rawatan yang sedia ada di Pusat Serenti.
Penemuan khasial pulal dalam rawatan penagihan dadah sememangnya
amat penting kepada negara. Namun, pokok pUlat yang tumbuh subur di tebing
sungai kini semakin terancam akiba! pembangunan, Kini, pokok pulal menjadi
tumbuhan yang diancam kepupusan,
- Norizan Muslim
U
0Ith LEE SEONG WEI, AWENG EH RAK dan WENDY WEE
P
OKOK pulat kampung alau nama
salntiliknya Ba"ingtonia racemosa
merupakan pokok yang lumbuh liar
di kawasan lanah bencah dan kawasan
tebing sungai. Ketinggian pokok putallxlleh
mellCClpai sehingga 28 meier. B. racemosa
adalah tumbuhan yang tergolong dalam famili
lecythidaceae. Tumbohan ini boleti dijurnpai
di kebanyakan negara di Asia Tenggara,
tenJtamanya di sekitar soogai dan pariI.
Turrbuhan ini terkenal karana digunakan
dalam perubatan tradisional untuk rawatan
baluk, asma dan ciril·biril. Terdapal kajian
yang dilakukan ke alas lumbuhan ini bagi
meogenal pasti kepentingan tumbuhan ini
daIan pefI.llatan.Anlala ka;an yang_
~~_ncipeftayai_
Ill!I1lWat peoyal<il kanser dan _ , . . . . -
akar lumbuhan ini rnempunyai khasial
antibaklena. Daun dan dahan lumbuhan ini
dikatakan mempunyai khasial perubatan yang
boIeh dijadikan penawar bagi patukan ular dan
gigilan tikus.
Daun putal berbenluk bujur, panjang dan
tebal. Tepi daunnya bergerigi ked!. Ural daun
boIeh dilihat dengan jelas. Pangkal daunnya
menirus dan bertangkai pendek. Pucuk putat
lembut dan berwarna merah keunguan,
manakala dalXl yang matang befwama hijau
tua dan teba!.
Pucuk putal rasanya sedikit kelal dan
lernak. la sesuai dimakan OOrsama-sama
bodu. Pucuk pU1a1 bukan sahaja menjadi
kegemallln_lelaP~ulamoleh
rnasy>'al<at kaoTpJ1g a Kelanlan.lJ1am pucU<
pulall1'Ofl.ll'll<an ulam yang sul<ar ~
kerana pokok putal lidak mengeluar1(an
pucuk sepanjang tahun. Pokok ini hanya
n-.ngeluarl<an puoJk se~hun sel<ai, iaiIu pada
bulan Disember. 0Ieh hal yang demikian, u1am
pucuk putat boleti dikatakan ulam yallQ bemilai
bnggi dalam kalangan masyarakat Kelantan.
tv1emandangkan hanya ptJCIJk muda yang
boleti dijadikan ulam, masyarakat kampullQ di
Kelantan hanya boleti menikmati ulam pucuk
putat setahun sekali, itupun terpaksa berebut
deogan serangga yang suka makan pucuk
putat Ulam pocuk putat bukan sahaja diminati
oIeh masyarakal kampung tetapi masyarakat
bandar.
Pucuk pulat banyak dijadikan sebagai
uIam di "kedai makaIl nasi tAam" di sekitar Kota
Sharu, kerana rasanya yang unik. iaitu sedikit
keIat~enak. Walaubagainanapul.
OOkalan ulam pucuk pulal tidak konsislen
ke<ana befgantung pada roosrn dan biangan
pol<ok pulat yang !lJTiJuh.
DEWAN KOS""IK R:IJRUARI alII
9
Unluk mendapatkan pucuk pUlat,
masyarakat ~ Ierpaksa betjalan sejaU1
beberapa kioIroler ke Iebing sungai dan paya
yarg_dengan sungai.Ji<a bemasil
bail, _ _ balk deogM puai< putal
Ji<a tidak, _ _ balk deogM tangao
kosoog kefana sama ada pucuk pula' _
dimakan serangga atau pucuknya telah
n-.rja<I matang.
Daun putat yang matang tidak boleh
dimakan sebagai ulam kerana daunnya
tebal dan ke<as. Cara memeli< pocuk pulal
berbeza-beza bergantung pada ketilggian
poI<o<. Bagi pokok yang reodah dan boIeI1
dicapaj rrooggunakan langan. pucuk pulal
boIeI1 terus dipetik. Manaka~ pokok yang
liqi. P"f1!1Jlll putal pero sarna ada ll'<!fTWjal
dan """"""'" dahan pokok atau meoebang
pokok ba!i meodapatkan puai< putal
Pokok yarg ITlllfT'lll.'lY ketilgg<ln tidak
_
Ona rreter I1leII.Il8kan pokok yarg
boleh mengeluartan pucuk yang paling
banyak dan pocuk yang dihasilkan bersaiz
Obi! besar dan Obi! teIrIlut Bagi pokok yang
~_!inarreter.~
pucuk tidak beg" banyak dan pucuk yang
sedi<iI tel>al dan ke<as.
dl\a~
Setakat ini penggunaan pokok putat
oleh masyarakal kampong terutamanya di
kawasan Tanah Merah, Kelanlan, hanya
sebagai ulam-ulaman dan masih belum ada
bahagian lain pokok pulat digunakan sarna
ada ool1J< tujuan perubatan atau kegooaan 00.
WsJau bagairnanapun, dengan penggunaan
pucuk putal sebagai makanan (ulam) oleh
masyarakat, sudah tentu bahagian lain p:>koK
putst juga ada khasiatnya, terutamanya daun
tua.
Apabila mei\at amalan pemakanan pucuk
pulal oIeh masyarakal kampung dan makanan
kesukaan serangga, maka sekumpulan
penyelidik dan Universiti Malaysia Kelantan
(UMK) telah berusaha membongkar rahsia
ptJClJk pulal ini. Untuk tujuan penyelidikan,
pasukan penyefid~ _ rneogambil oonlOh
dal.fl putaljenisputal~ dan ~
Kuang. Bukit Panao. T_
_
penyeIdik Ierpaksa betjalan kaki
-_....--~. Hal n deml<ian kefana sejak!ina
tahun kebelakangan ini, pokol< putal lelah
ba1yak beOOr.lrgan kerana Ii1dakan manJSia
Y<DiJ rreI tmdxlh kawasan tanah beocah dcwl
kawasan Iebing sungai .........., pe<tarian.
_
penanaman tanaman komersial
seperti getah dan kelapa sawil.
Pokok putal semakil jlI.\lUS disebabkan
oIeh kelja penyeleoggaraan dan pendataman
sungai ...... ""'~. . . liseselergah
kawasan di Kelantan. WslauplXl masyarakal
kampung mengamalkan pemakanan pocuk
pulal kampung sebagai ulam sejak zamanbefzaman, mereka masih tidak mengetahul
tentang _
puai< pula\ dan ""'¥'babkan
_
tidak """",,"ngkan penjagaan pokok
pula\. Sikap ini merupakan punca yang
lx>Ieh menyebabkan kepupusan pokok pula!
kampung di kawasan Tanah Merah.
Setakat ini pokok pulat belum ditanam
oIeh masyarakat k.ampung sebagai tanaman
makanan atau sayuran. Mereka hanya
bergantung pada ekosistern bagi
pokok putallumbuh segar dengan jumlah
_kan
MeIM._.
yang banyakuntukbeka~ wman_
_ . Pokok pulal rronmk _
bji. Bf
pulal yang matang (masak) akan ja.... dan
bJlrIluh seba9" pokok nuIa.
Agen peoilenIlan ba!i pokok putal 0Iah
bt.Mg. """ IreIawar dan """'"' Btail yang
sejaU1 Obi! klrangliga _ l i ~
Sungai Kuang untuk mencan pokok putat
Selail iOJ. agen perTilerillan tail yang tidak
klrang penlilglya iaIah air . - sungai.
10
DEWAN ~IIK FBlRUARI i!'011
menjadikan bush putat sebagai makanan.
-_--_)1<1_"" '"
•
pucuk puta! masih dileruskan. Keadaan ini
dipercayai akibal pernakanan pucuk pulal
Ekslfak putat diu]! sama ada boleh bertlndak
tebagal antIo«sidan dan antikanser.
Pollok putal. yang ketinggiannya mMeblhi lima
meter tidak menghasllkan banylk pucuk.
Buah pula! yang jaluh ke dalam sungai akan
dibawa arus dan tumbuh di hilir sungai.
Hasil penyelidikan yang dijalankan
mendapati bahawa daun pulal bukan sahaja
mempunyai antioksidan yang sangat tinggi
tetapi mempunyai komponeo antimikrOO serta
bahan aktif yang lain. Bahan aktif antioksidan
dalam pucuk pUla! inilah yang membanlu
masyarakal kampung kekal sihal sepanjang
rnasa.
Walau bagaimanapun sejak akhir·akhir
ini, dengan amalan pemakanan makanan
yang diawel, penggunaan racun makhluk
perosak dan baja kimia dalam aklMti pertanian,
masyarakal kampung juga mendapal pelbagai
penyakit kronik walaupun amalan pemakanan
yang tldak konsisten kerana kesukaran
merw:lapalkan pocuk pula! akibal kepupusan
dan dilambah dengan kemasukan bahan yang
bertoksin secara berterusan dalam badan
menyebabkan jUrOOh bahan antitoksin yang
dimakan lidak memadai untuk menyahtoksin
yang banyak.
Sebagai langkah bagi mengatasi
masalah kekurangan pucuk pUla! yang
lxlIeh membekaJkan bahan antiloksin dalam
badan manusia, pasukan penyelidik telah
menghasilkan kapsul Wenglonia yang
dihasilkan daripada daun pUla!. Khasial
daun pulal di dalam kapsul Wenglonia
boIeh dinikmati sepanjang tahun lanpa pel'!u
menunggu mllSim pokok pulal meogeluarkan
pc<uk.
Wenglonia boIeh dimakan oleh sesiapa
sahaja pada bila-bila masa sama ada sebehJm
atau selepas makan kerana ia bukan sejenis
ubal, herba atau dadah, tetapi merupakan
makanan. Pengguna kapsul weogtonia bukan
sahaja dapal menyahtoksin dalam badan
mereka tetapi dapal rnemastikan bakteria jahal
tidak membia:k dalam bacian mereka.
Keljirkerja penyahloksikan akan menjadi
Iebih berXesan dengan bantuan bahan aktif
antibaktena dalam kapsul Wengtonia. Bukan
itu sahaja, bahan seral daripada daun pulat
yang telllapat dalam kapsul Wengtooia dapa!
membantu sislern pencernaan dan kumuhan
manusia.
Bahan aktif yang terdapal dalam produk
dalJlpulatn~adapee;amaandengan
bahan aktif yang ada dalam metadon yang
digunakan oIeh Agensi Dadah Kebangsaan
untuk menjalankan proses menyahtoksin dan
program penyeleoggaraan penagih dadah di
seluruh Pusat Serenti di Malaysia.
Bahan WI; juga berpotensi untuk dijadikan
bahan unluk mengurangkan kesakilan
sebagaimana morfin. Pengumpulan bahan
Ioksin yang banyak dalam badan penag;h yang
meflQQunakan dadah sinletik menyebabkan
mereka berasa sakit, tidak selesa dan tidak
ber1ikiran waras.
Untuk memastikan rasa sakit, tidak selesa
dan tidak berfikiran waras ito hilang, mereka
akan diberi rnetadon semasa rawatan di Pusal
Serenti. Dos metadon yang diberikan akan
dikurangkan secara berperingkal sehingga
mereka bebas daripada simptom dan rasa
ketagih. Namun begilu, perkara ini mungkin
tidak berlaku keraM metadon sejef1is dadah
sintebk, rnungkin akan mengurangkan loksin
dalam badan letapi mungkin ada kesan
sampingan yang lain.
Kapsuf Wenglonia yang merupakan
bahan makaMn semula jadi dipercayai dapat
mengeluarkan toksin daripada badan penagih
secara kekal dan tidak menimbulkan kesan
sampingan. Bahan antibakteria dan bahan
seral yang lerdapat dalam kapsul ini akan
mempercepalkan proses penyahtoksikan
dalam bacian. Apabila loksin telah dikeluarkan
daripada badan penagih melalui pemakanan
kapsul Wengtonia, ia akan menyebabkan
penagih berasa sihaI, seIesa, tidak rasa ketagih
dan berfikiran waras.
Walau bagaimanapun, setakal in;, tiada
kajian dilakukan ke alas tumbuhan ini sebagai
penyahloksin penagih dadah. Begilu juga
dengan kebolehan tumbuhan ini melawan seI
kanser payudara. Oleh hal yang demikian,
kajian telah dilakukan oIeh penyelidik Univefsiti
Malaysia Kelanlan yang diketuai oleh Dr.
Lee Seong Wei dan Dr. Aweng Eh Rak
dengan kefjasama penyelidik dari Universiti
Malaysia Terengganu, iaito WeOOy Wee, Julius
Yang Fu Siong dan Desy Fitrya Syamsumir
mengenai antimikrob, antioksidan, antikanser
dan kandungan kimia yang lerdapal dalam
tumbuhan ini.
Penyelidikan yang mengambil masa
selama lebih setahun berjaya menghasilkan
keputusan yang menunjukkan bahawa ekstrak
lumbuhan ini mampu membasmi bakleria
seperti Edwardsiella farda, Escherichia col,;
_sp.,Ps<iudomonasaerogrosa,
Vibrio cholerae, Klebsiella sp., Aeromonas
hjUrop/lia, SaImoneUa sp., VdJrio algmoly1icus
dan Vibrio paIQhaemoIyticus.
Kajian ini juga menunjukkan bahawa
ekstrak tumbuhan n mengaodungi antioksKlan
dan antikanser. BerdasarXan kajian yang
dijalankan, sebanyak 36 kompaun be~aya
dikensl pasti, antaranya tennasuklah dispiro
[2.1.2.2] nonan-8-one (9.29 peratusj, fitol
DEWAN KDSMIK FEORUARI i'!OIl
11
(8.04 peratus). asid oktadekanoik acid (6.12
peralus). asld lridekanoik (4,75 peratus), ferlOl
(3.07 peratus). asid asetik (2.90 peratus),
katekolborane (2.50 peratus), difenilmetana
(2.36 peratus), gliserin (2.21 peratus), asid
oleik (2.04 peratus), n.n-dimetilglisine (1.90
peratus), sitosterol (1.77 peratus) dan 3oktadesin (1,45 peratus).
Yang Ialnnya ialah tsotiazole-4-karbonitrile.
3.5·bis [(2·dimemhilamino) etillhio] (1.35
peratusj, asid trikloroaselik, heksadesil ester
(1.26 peratus), 2·metoksi-4·vinilfenol (1.18
peratus). 1H1, 2. 3·lriazole·1. 5-diamina. 3-
lii!
DEWAN KO!iMIK FEBRUARI 2011
nitro- (1.12 peratus). etil n~lukofurarlOsida
(1.11 peratus), asid suksinik {1.08 peratus).
d-alosa (0.98 peratus), 1, 2-benzenediol
(0.97 peratusj, 1, 4-siklododekanedKma (0.90
peralus). 2-pentenal, (E)- {0.86 peralus),
asid heksadekanoik (0.81 peratusj, 1. 4eikosadiena (0.69 peratus), 9H-fluorena,
9-melil- (0.63 peratus). stigmasterol (0.59
peratus). heksagol {O 58 peratus). 6azasilosina (0.56 peratus). oktaetilena
glikoJ monododesil eler (0.52 peralus),
sikloheksanona (0.52 peralus). asid
trimetilmandelik (0.51 peratus). hidrokuinona
(0.50 peratus), trans-l3-dokosenamide (0.50
peratus), asid ftalik {0,49 peralus), mallol
(0.35 peratus), dan 21 sebatian yang tidak
dikenal pasti (33,54 peratus).
Penyelidik UMK ini sedang bekerjasama
dengan Agensi Dadah Kebangsaan bagi
menjalankan ujian klinikal keberkesanan
produk ini dalam membanlu penagih
menghilangkan kelagihan dadah. UMK tUNt
bekerjasama dengan syarikat Biotech Corp
dalam pengkomersialan produk ini. Projek
ini dilaja oleh geran jangka pendek Universiti
Malaysia Kelantan.1III
\
i)·-
•
paran Khas
Keajaiban
Inabab
\Vilayah Selatan
Mangsa
iskriminasi?
I
Laluan Berliku
MeA
Balamyallg
Kalul
Kemelul Dbama
Mengotakan
lallj;
;----"'"
Oil
Pel
Ak
Pel
--------- --_._.
KOlUMNIS
KACA DI JENOElA
54 Bahasa dalam Pendidikan
OLEH HASSAN AHMAD
CERITAlAH
60 Balam yang Kalut
OLEH KARIM RASlAN
RENCANA
EKONOMI
t 9 Reputasi Sanlu Group Merudum
OlEH MUSTAFA OAKIAN
SOSIAL
22 A5as Pembinaan Tamadun
OLEH RATNA ROSNIOA ABO. RAZAK
POUTlK
24 Kebangkltan Gelombang Muda
OlEH NOOA SUlASTAY YUANI
SUI<AN
44 Skuad Hoki Kebangsaan di Ambang
Kejatuhan?
OlEH T. N ALAGESH
AGAMA
46 Hujah Songsang
OLEH MOHD A1ZAM MAS'OO
ANTARABANGSA
48 Kemelut Obama mengotakan Janji
OLEH MUHD HAFFY ZIKRY
POUTIK
51 Jasa MCA 5epanjang 60 Tahun
Kewujudannya
OLEH HAAIS ZAlKAPU
PENOIOIKAN
56 Dilema Kemerosotan Pencapaian
Akademik
AHMAD
OLEH TAM CAl UAN
POUTlK
AlEM
27 laluan Berliku MeA
0lEH MARKUS UM
BAHASA
30 Sekerat Ular Sekerat Belut
0lEH ABOlA.. f1IZJZ ABOlA.. RAHMAN
LAPORAN KHAS
32 Kea/alban INABAH
OlEH MOHO. SHUKRI MOHO.
ARIFF
Inabah mengubatl penaglh dadah
bermula daripada punca: penyucian
jiwa dan peoeguhan rohani.
62 Kemilau Karpel Merah
OLEH AHMAD MAHFlZ
LAPORAN KHA5
40 Dadah dl Malaysia: lagu lama,
lrama Baharu
QlEH ANlNAH JANANG
RUANGAN TETAP
NASKHAH PEMEUHARAAN
PERPlJSTAKAAN NEGARA MAlAYSIA
PENUUSTAMU
64 Harga Seboah Kegagalan
0lEH DAVIJ TEO
59
66 """"
catat~ Ketua Editor
April 2009 Dewan Masyamkal.
3
Laporan Khas
'ra-kira empat
peratus daripada
penduduk Malaysia
erupakan penagih
dadah. Unjuran tersebut
dikeJuarkan oleh Agensi
Antidadah Kebangsaan (AADK)
selepas mengambil kira jumlah
penagih dadah di se!uruh negara
yang melebihi 300 ribu orang.
Daripada jumlah tersebut
sebanyak 17 orang penagih
dadah baharu dan 20 orang
penagih dadah berulang dikesan
setiap han. Malah dari Januari
hingga September 2008, Sistem
Maklumat Dadah Kebangsaan
(NADI) mencatatkan sebanyak
9989 orang penagih dadah
dilaporkan di seluruh Malaysia.
Daripada jumlah tersebut,
5313 orang merupakan penagih
berulang.
Pertubuhan Kesmatan Sedunia
(WHO) menganggarkan terdapat
13.5 juta orang penagih dadah di
seluruh duma dan 9.2juta daripada
mereka menagih heroin.
Usaha kerajaan memerangi
~
dadah bermula sejak 1980an. Keseriusan kerajaan
membanteras gejala penagihan
dadah berlanjutan sehingga 1983
apabila dadah diisytiharkan
sebagai "musuh nombor satu
negara". Semenjak itu pelbagai
usaha berterusan dijalankan
misalnya penubuhan lebih
banyak pusat pemlilihan dadah
di seluruh negara.
Kerajaan turut mengisytiharkan
2003 sebagai tahun memerangi
dadah habis·habisan berikutan
pertambahan jumlah penagih
yang membimbangkan - melebihi
350 ribu orang penagih dadah
Serenti seluruh negara yang
menjalani program rawatan dan
pemulihan pada 2002 meningkat
daripada 4163 kepada 7392 orang
pad a 2003. Peningkatan ini
mengundang persoalan, sejauh
manakah program pemulihan
dan usaha membasmi gejala
penagihan dadah yang dilakukan
oleh kerajaan dan badan bukan
kerajaan (NOO) membuahkan
hasil?
Oi Indonesia, pusat pemulihan
Ina bah membuktikan mampu
merawat penagih dadah. Tidak
kira penagih baharu mahupun
penagih tegar, Inabah menerusi
Dadah di Malaysia
Lagu Lama,
Irama Baharu
Dalam usaha menanganl isu penagihan dadah, kerajaan membelanjakan kira~kira
RM300 juta setahun bagi menyenggara dan mengendali pusat pemutihan dadah
di seluruh negara, namun 5313 orang penagih berulang dicatatkan sepanjang
tahun lalu.
ED:I ANINAH JANANG
dengan 1300 orang penagih
baharn dilaporkan pada setiap
bulan.
Jumlah penagih
dadah di 28
buahPusat
pemulihan rohani tanpa
menggunakan ubat-ubatan
berjaya memulihkan 90 peratus
daripada mereka yang menjalani
rawatan pemulihan di pusat
berkenaan.
Berbeza di negara ini
pendekatan yang digllna pakai
merupakan gabungan perubatan
moden, keagamaan, dan sesi
kaunseling untuk merawat dan
memulihkan penagih dadah.
Pengesanan dan penyahtoksikan
merupakan salah satu daripada
program pemulihan yang
dilakukan ke atas penagih di
negara ini. Menerusi program
tersebut sebanyak 22 buah
hospital di seluruh negara
diwartakan sebagai pusat
pengesanan dan penyahtoksikan
ketagihan oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia. Melalui
proses ini kaedah "berhenti
terus" diperkenalkan.
Penagih perlu menghadapi
gejala ketagihan tanpa
menggunakan sebarang ubat
untuk mengurangkan kesannya.
seseorang penagih dimasukkan
ke pusat pemulihan sepanjang
rawatan, terdapat pilihan
rawatan yang dikenali sebagai
terapi penggantian dadah (DST)
yang membolehkan penagih
dirawat di tempat tinggalnya
menggunakan ubat untuk
mengurangkan keinginan.
Selain itu, methadone turut
diguna pakai oleh kebanyakan
doktor untuk menghalang
kesakitan akibat ketagihan yang
dialami penagih dadah. Ubat
diberi kepada pesakit. Pada
umumnya pcsakit diberikan dos
lebih rendah dalam satu tempoh
dan jika didapati berkesan. dos
iill dikurangkan secara pedahanlahan sehingga dapat dihentikan
sepenuhnya.
Menurut Prcsiden Pel'satuan
Perubatan Penagihan Dadah
Malaysia (:-\:\'1/\.\'1). Dr Steven
Chow. bagi setiap penagih
berdaftar. ada dua atall tiga
orang lagi yang lCl"sembunyi,
menjadikan jumlah penagih
Pertambahan jumlah penagih dadah dl negan In! memblmbangkan.
Menyedari bahawa ketagihan
berpllnca daripada ciri fisiologi
dan juga persekitaran. kaedah
rawatan paling berkesan ialah
pendekatan serampang dua
mata yang menangani kepedllan
atau ketagihan fizikal dan juga
keperluan psikologi dan emosi
penagih.
Walaupun orang ralllai sudah
biasa dengan kaedah pemulihan
ketagihan konvensional, iaitu
yang diberikan berfungsi untuk
menguruskan kesan penagihan
dadah untuk jangka pendek
dan panjang. Dalam jangka
masa pendek, llbat memberi
kelegaan peringkat awal
terhadap keinginan mengambil
dadah dan mengurangkan gejala
ketagihan pengambilan heroin
untuk jangka panjang.
Sasaran seterusnya ialah
pengurangan dos ubat yang
dadah di negara kita antara 350
ribu hingga 900 ribu orang.
Selain itu. program
pemulihan dalam inst.itusi
turut diperkenalkan. Institusi
pemulihan penagih yang dikenali
sebagai PusatSerenti ditubuhkan
di seluruh negara. 'l'erdapat
28 pllsat serenti di seluruh
negara yang bertanggungjawab
Illenyediakan pl'Ob'l·am pemulihan
ke atas penagih antal'a lapan
April 2009 Dewan Masyaraka!. 41
bulan sehingga dua tahun.
Sepanjang tempoh tersebut
penagih dipulihkan dari segi
fizikal dan psikologi dalam
satu persekitaran terkawal
serta bebas daripada pengaruh
dadah.
Program pemantauan dalam
masyarakat dan penjagaan
susulan tUl"llt diperkcnalkan.
Pemulihan merupakan satu
proses jangka panjang dan
tidak berakhir apabila penagih
meninggalkan pusat pelllulihan.
Hal itu lIlenyebabkan bekas
penagih yang kelunr dari pusat
pemulihan diawasi selulIla dua
tahun oleh Pegawai Pemlilihan
Dadah bagi lIlcmbolehkannya
kembali ke pangkuan
masyarakat.
Tidak dinatlkan program yang
disediakall kepada penagih dadah
dilakllkan secara menyeluruh,
malah usaha melllbanteras
gejala dadah yang dilakukan
kerajaan bersama-sulIla NCO
yang terbabit merupakall
langkah yang terbaik.
Oalam buku, Penyalahgltnaan
dan Pengedaran Dadah di
Malaysia (2008) yang ditulis oleh
Mohamad Sabri Yusoh dan Che
Bakar Che Mat menyatakan.
llsaha kel'ajaan lIlelalui
program pemulihan dadah
yang dikendalikan olch Pusat
Serenti dan NCO memcrlukan
kos perbelanjaan yang tinggi.
Malangnya 90 peratus daripada
penagih yang mcnjalani program
pemulihan kClIlbali menagih.
Menurut Kementerian Dalam
Negeri, bermula 1984 sehingga
1993, bilangan penagih berlllang
melebihi 60 peratus.
Oi lIlanakah silapnya'? Adakah
program pemulihan di 28 buah
Pusat Serenti di seluruh negsl'a
gagal mencapai objektifnya?
Banyak pihak menuding
42 •
Dewan Masyarakat April 2009
Kemball kepalla fitrah agama untuk kekualan jfwa.
I<I!se~iUs~~ kerajaan membanteras gejala penagihan
aaaan berlanjutan sehingga 1983 apabila
dadah diisytiharkan sebagai "musuh nombor satu
negara".
jari menyalahkan penagih
tegar dan penagih berlllang
kerana gagal menyesuaikan
diri dengan stigma masyarakat
sehingga menyebabkan mereka
kembali menagih dadah. 'I'idak
kurang juga ada pihak yang
menyalahkan masyarakat
kerana terlalu bersikap prejudis
terhadap bekas penagih.
Menurut Ketus Jabatan
Psikiatri Pusat Perubatall
Universiti Malaya, Profesor Dr.
Mohamad Hussain Habi!. dalam
hal memlllihkan penagih dadah
perlu ada anjakan paradigma
dalam usaha merawat mereka.
Misalnya usaha memulihkan
penagih dadah boleh dilakukan
di dalam masjid atau tempat
ibadat yang lain. Usaha ini
memberikan peluang kepada
penagih dadah berada dalam
persekitaran masjid yang aman
dan damai di sarnping membantu
penagih memenuhi kepedllan
rohaniah mereka.
"Lebih penting, usaha ini
Inampu lIlcngurangkan
perbelanjaan kerajaan dalam
membasmi gejala penagihan
dadah," ujar Mohamad,
Dalam usaha menangani
isu penagihan dndah, kerajaan
membelanjakan kira·kiJ'a RM300
juta setahun bagi menyenggara
dan mengendali !Jusat pemulihan
dadah di selurllh negara, namun
5313 orang penagih berulang
dicatatkan sepanjang tahun
lalu. Apakah perlu kajian yang
lebih terperinci dilakukan
dalam mengubah suai program
pemulihan ke saw tahap yang
lebih bcrkesan sambil merenung
sejenak keupayaan negara jiran,
Indonesia dalam memulihkan
penagih dadah di Inabah? I:!Ii!J
_.50
IlALAYSIA 1996 BRUNE'
Menaglh SlmpatJ di Pusat
K A.N 0 U N G A N
Serlnti. Pusat Suenti
honyo mendapot perhoh"o"
masyarokot opobilo pelotih
yo"g hidliP melorot
mef4bko" nLSVho,,_
Rwslihon yang mnrogih
simpoti doripoda
masyaro/wt dan Pihok
berkuaso yong tidak
mengerli bohowo pelotih i"i
sepotutnya dilayon sebogai
manusia, meskipun mereka
adoloh penagih.
RENeW UTAMA
Mtn'glh Simp,ti d! Pu-soot Strtnti._._.__.__ 2.8
W'wmc'IiI... _
_
_ _ __- - ' 1
I'OUTIK
Ptmud, UMNO; C,lon Btrenl,p d,n
PtngikuIBtlSilg.t
_
_
8
WAWA.CARA
Mtnyuburk,n Ptngk,dtr,n Ptmud.
UMNO
10
PERRA.lA.
Ptrbmkan Isl;un: Perbilnkm M,u, Dtp,n._ 13
MEDIA
~~~~;;;~;;~;;;;~.~as:,:b~H:o:n:gl Kong di Sawall Beijing.
Penyerahon semufa Hong Kong
kepada Republik Rakyot Chino
(RRC) menimbulkan pelbagoi
spekulasi_ Spekulasi pemerhoti dan
media Barat 00llyok mendotollgkon
kesoll sehingga menjejoskon
kedlldllkon Hong Kong sebogoi
pusot kewongan di rontoli Pasi/ik.
Apokoh nasib maso depan
pnrdlidlik Hong Kong mnrjelong
jliloj 1997?
Berkempen Politik dill;un P'Silnfi ldu_..... 18
AlITARABAJIGSA
Isl,m. B,~t. dm KegilNSUl_.___
2fi
DARI LD.DO.
Memberi M,kn, Buu kep,d, eelik
Hurof.
22
RENeW
'uib Hong Kong di B,wilh Belj!ng.__.. _24
lilm, dillilfll L.idmg GetiIh
-34
T,nilfll.n Pismg Stun KomeniL_....__.......38
Pengkorpor.tmIPT: Kepentingil1l B,hu.
Mel.yu TerguguL_
__
44
Menttusk.n Perjumgm
46
Konflik Maritim M.1iIysi,
48
Penulinn Laporan Mesyuuilt.
S2
24
KDLUM
Halaman Keen;un
6
Undang.Undmg.
27
Kau dl Jtndela.
-36
Pend'p'l
_
41
l'engurusan Korpo~l-._ _._ _ --54
mAP
DMip~'
Editor
-3
4
5
,
Sun'
Re~
Kaleldoskop _ ..
Sukan KOD\Ulwel'98
Ke5lh.lm"" AndollIsu
MiIrlusla"" Pl"ristiwa.
Mftno..
26
--55
56
51
58
Konfiik Maritim Malaysia.
Masoloh penetopon
sempodan yang berlindih di
kawason 11I0ritim negoranegaro jiron menimbulkon
konjlik yo"g berlorutoll
seJomo hompir dlio dekod.
Namlin, perlembungon
kep~ntingon untuk
m~ngekolkon keluDSOn
~_rr''''iT_'''' kowason mon'tim masinlmasing menyebobkon
pellyelesaian yong kellol
sukor Jjperoleh.
JILJO 34 BILANGAN 06 KK 001-!I0234..Q896 ISSN 0419-0386 OGOS 1996 RABIULAWAl.JflA91ULAKHIR 1417
NILAI MAlA WANG YANG DISEBUl 01 OALAM OEWAN MASYARAKAT ADAlAH DAlAM RINGGIT MALA.YSIA (RM) MELAINKAN OINYATAKAN SEBAlIKNYA
"M'p~.UIt ...
N,p;ri.
!WI.lou!a
1 6 AUG 199&
Beli
DeWAN MASYARAKAT. OGOS 1996
1
J j(J WA dJTI OR
Mereka Tidak Mengerti
Kal"a EdUor
H.o.JI
~OHA~AD
J.o.JULI H.o.JI J.8DlA. A.o.HMM"
EdUor
ZULKIFlI SAUEH
Tlmbalon Edl'or
"'CAIVoJ"
~USLIM
Edllor 'lOpl
~UZAfFAA ~D
DOM
Pan.odblran
MID. MALEK ABOUlLAH
.<.eOlA. KADIA MOHO YU"'US
SALAMAH SHOHOD • HUSN" MUHD NOOA
HANIM ZA!<AAIA • VlITON JONED
~O"liO.~ED AADZUA'" MOHAMED NOOA
OiI..an M••yarakat <lilOFllMn $&I.... p8~a"O"h.n lluI.n
&OJ.k ~l.mt>a' '9'63, <Ion 0"01 bulan mul.i ,luIol 1996.
1010" CiplO Terpallho,. M.no·man. bOhog;on ponorbol.n
... I"""" bOIoh <lWtel"o' "0"11, <Io""'I>an <li dalam "Olom
dap.1 ".mtlOII.• I.u do....... dll.m
bOnlu"
dan d''''II..n .p.'lp. ,..,. c.'•• sama .d..... ~lr""I".
lotOl<op.
r.""mon .,." 1."·I.,n, .. ~Ium
iZIn bertuht donpad. Kelu. P."O"roh, o.won
B.n.... don P"'lako. K,,"I. lumpu, St<I.ng Edtlo!
bema" mel""u".n ponyunllnQOn '"~ alai luIiMn y.ng
dolenma .. r.g; bda" ""'ngullln ;o,"Y' KI'1. ylng
do....r. ..n bdok _""ny. menCI"",',••n
pandlnan D.....n M.,yo",Mr.
n.
mend.p.I'
.p.I-ap. "'.
me""",,,.
pend..,., .Ia"
W••II Ikl.n
~EDIAP\.US
1M) SCln, and.. 3.... , JOl.n SS 201"0.
O."",n..,o
Til
KIm. 11400 Pol.11ng JIYO,
StlI"IIO' O.ruI EMon
fa.. , 03-7115310
0~1\13552;
P.nco ...
H.nan (ZuII.lIZl) S<ln. BM.. 21. JoI.n lJS.In....n.
Klwl..n Pennduslnan SelaPlk,
O!! J.lon G",,~ng Kolong. ~J200 Ku... lumpu,
Tol' 03-l2186~~. 03·"2'667~. F.... O~"2'B61~
P.ng"ull
OATO' HJ, ",-eOUl A"HIM -'!lU e"'-KAA
KI'". P.n90,.I>
101....1"'- iO.ZI1 DEA"'-MM"
Tlmbll.n Kol". Pon90r.h
HAJI SHMAI AeDULL"'-H
Plng ... h Pono,bll.n
H.o.JI MOHO. "'-RIFFIN SIRI
Pong"',," P.rniogoon
H...... MOHO. YUSOP HAJI TAIB
K.t"l p" .. r Oo."mlntool "'.I.y"
AOHMII AUST"'-M
K.t"o eoh.glln Alki B.nt"k
MOHAMED "'-ll
Kltu.
J"'"
1'0'0
ALI"'-S HJ rUSOF
Plna,blt
Dew.n Boh... <lin Pu.l•••• Pall S"'.I , 0803,
SOll26 KU.II l"mpu,. M.I.yoll,
h': 03·218'0". 03·~1BI2", 03·2"6'6<'0:
1'1'" 03'2"8"208: T.le.. OOPl<l 1.1"'32683,
Ut"oon lon99.n.n
P.ngu..... KO"0"O"n, De... n Bahl.. <Ion Pu......
P.~ SU"1 '0803, 50026 K,,"I. lemp",
P
usat Serenti sering dibayangDaripada nada dan ungkapan
kan sebagai tempat buangan suara Dato' Megat Junid Megat
dan lambakan penagih dadah Ayob, Timbalan Menteri Dalam Negeri yang diwawancara oleh Dewan
yang tidak mempunyai nilai di sisi
masyarakat. Penagih dadah ini yang Masyarakat jelas terbayang bahawa
disebut pelatih di Pusat Serenti di~ gejala penagihan dadah yang berleibaratkan banduan penjara Alcatraz luasa dan bebannya terpaksa pula
yang tidak berkesempatan langsung ditanggung oleh Pusat Serenti. Peuntuk bersua mukadengan saudara
nyelesaiannya bukan sekadar memara dan sahabat handai, dan hi- nangkap penagih dadah yang berdup mereka terpisah daripada ma- keliaran atas alasan menceriakan
bandar raya, dan setenJsnya mengsyarakat. Selain pihak berkuasa, tiada pihak yang sudi menjenguk pela- hantar mereka ke Pusat Serenti yang
tih ini.
serba-serbi kekurangan.
Pusat Serenti hanya mendapat
Di sebalik nJsuhan yang tercetua
perhatian masyarakat apabila pele- di Pusat Serenti terpancar pengajartih yang hidup melamt, melakukan an yang patut dicontohi oleh pibak
rusuhan. Rusuhan yang menagih yang berkenaan. Pemulihan pena=1 gih dadah
simpati daripada rnamemerlusyarakat
ken pendedan pihak
katan yang
berkuasa
bersepadu
yang tidak
dan prihamengerti
tin semua
bahawa pepihak yang
latihinipaterlibat.
tut dilayan
Bertindak
sebagai
sendirimanusia,
sendiri timeskipun
dak akan
mereka pe- PIISat Serentf. Tempol pemu.lihan alal.l penyek8(1{U1?
me nyelenagih.
saikan gejala yang tenat ini. Selain
itu, peranan kaum keluarga dan
Sebenarnya, rusuhan ini membuktikan bahawa wujud ketemsumbangan anggota masyarakat tipangan.~etidaksepaduen dalam
dak kurang pentingnya dan sentiasa
uaaba memiilihkan penagih dadah.
dinanti-nanti di Pusat Serenti.
Memang tidak mudah menye1eApabila berlaku keadaan sedemikian, maka sebagai tempat terakhir saikan masalah ini. Namun begitu,
yang terpaksa menerima penagih da- iltizam kerajaan terhadap masalab
dab yang mempunyai pelbagai latar ini tetap tidak berbelab bahagi. Pibelakang, Pusat Serenti terpaksa hak kerajaan telah pun mencari jamenanggung akibatnya.
Ian penyelesaian terbaik yang akan
Pusat Serenti yang sepatutnya
membuka lembaran baru kepada pemenjadi tempat pemulihan dan tem- latih. Pusat Serenti bukannya tempat menabur harapan kepada pelatih pat penyeksaan, tetapi tempat yang
telah berubah menjadi tempat yang membuai harapan untuk hari muka yang lebih bahagia yang melelebih teruk daripada kandang kerbau. Bahkan kerbau tidak tarat hipasi segala derita dan nestapa. Dan
dup di tempat ini, apatah lagi manu- hanya mereka yang mengerti rela
sia. Kalau begitu, sukardibayangkan menghulur simpati.
bagaimana Pusat Serenti dapat memancarkan sinar barn kepada pelatih ini.
----.."1llll''''''...---".
DEWAN MASYAflAKAT. OGOS 1996 3
Pusat Serenti bersendirian mengendalikan longgokan penagih dalam keadaan serba
kekurangan di samping menerima tempelak masyarakat sebagai gagal melaksanakan tugas
Olllh RUSILAWATI KAMARUDIN
.M
asalah penagihan
dadah di Malaysia semak.in mendesak dan menimbulkan
kegelisahan semun pihak.
Akhir tahun 1994 dan sepanjang tahun 1995 menyaksikan gerakan pembersihan penagih seeara
hesar-besaran. Operasi ini yang dinamai dengan pelbagai kod ternyata begitu herkesan menukar koloni dadah
menjadi kawasan awam yang bebas
jenayah serta memulihkan imej heberapa tempal di sekitar bandar.
Namun persoalan yang timbul ialah
apakah operasi pemhersihan ini berjaya menyucikan penagih daripada najis dadah atau sebaliknya. Operasi ini
lebih merupakan proses mengaut sampah di sebuah kawasan kemudian melonggokkannya di sebuah kawasan
lain tanpa helaan yang wajar. Akibatnya, kawasan longgokan yang menenrna padah kotor, busuk, dan menjijikkan.
28 DEWAN MASYAAAI<,AT. OGOS 1996
Begitulah nasib Pusat Serenti, pusat pemulihan yang dahulunya tenteram kini bertukar menjadi kawasan
longgokan yang bergclora dengan rosubsn dan beberapa tindakan melarikan din.
Gejala dadab bukan pcrkara lapuk
yang datang secara bermusim. Murid
sekolah pun mengetahui dadah adalah
masalah negara yang paling buruk.
Saw demi satu dadah meracuni penagihnya. Bermula dengan penyalahgunaan dadah berjangkit kepada pengedaran yang senus. Kini dadah berhubung rapat dengan HIV dan AIDS.
Kerunsingan tentang fenomena penyalahgunaan dadah bersemarak pada
penghujung tallUo 1994. Penians Menten Dato'Seri Dr. Mahathir Mohamad
secara peribadinya menyatakan kebimbangan tentang masalah dadah
dan mahu supays tindakan besar-besaran membasmi gejala itu dilaksanakan di seluruh negsm. Bellau turut
mcminta Kementerian Dalam Negeri
(KDN) dan polis menyediakan kertas
Kabinet tentang masalah itll.
Araban itu menyebabkan Rewa Polis Negara, Tan Sri Rahim Noor, membuat tinjauan berganda di sekitar Jatan Chow Kit. dan mendapati seorang
atau lebih mayat penagih dijumpai di
lorong-Iorong sekitar kawasan berkenaan.
Lebih teruk lagi, hasil siasatan melaporkan, sebanyak 80 ribu penagih
tegar yang sukar dipulihkan dan hanya menunggu saat mati mereka. Rahim yang sebelum ini mengarahkan
operasi pembersihan sekitar Jalan
Chow Kit mahukan operasi menangkap penagih yang dianggarkan 16 ribu
orang di serata negara diteruskan sehingga 31 Disember 1995.
Sejak itu lebih banyak "Ops Bersih"
dilakukan. Operasi besar-besaran menangkap sesiapa sahaja yang disyaki
sebagai penagih dan dibawa ke balai
untuk ujian air kencing. Jika hasil ujian itu didapati positir, penagih terbabit
dimasukkan ke dalam tahanan polis
sebeJum dihantar ke Pusat Serenti.
Kaedah agresif ini herjayn menangkap sejumlah 1700 penagih di sekitar
Chow Kilo
Tangkapan dcmi tangkapan dilakukan dan kcsllnnyn. banyak kawasan
hitam koloni dadah dibcrsihkan. Bilangan pcnagih yang dit..'lhan ternyata
di luar dugaan. Jumlah pcnagih ini
turul mcmaksa polis Pulau Pi nang
menghenlikan tangkapan kcrana kekurangan bilik tahanan untuk menempalkan mereka.
Sclang bcbcrapa hari sarangdadah
diberslhkan dan berimej banI. masyarakat digegarkan pula dengan berita
36 pelatih Pusat Serenti Tasik Gelugor.
melarikan din. Fenomena pelatih melarikan diri dari Pusat Serenti memang biasa didcngan tetapi lidaklah
dalam jumlah )'ang scbcgini banyak.
Polis mcngailkan pcnsliwa ilu dengan
"ambutan Harj Raya dan Tahun Baru
China yang berl::mgsung serentak.
Tcrnyata. perayaan bukan sebab
musabab pelat.ih melarikan diri dari
pusat pemulihan. Sclepas kcjadian di
Pusal Serenti Tasik Gclugor, beberapa lindakan mclariktm din seca.rakamikaze lcrjadi schingga pada kemuncaknya pada 17 Jun 1995. Sebanyak
27 orang pelalih pusat pemulihan dadah Karak mclnrikan diri selepas merusuh dan memusnahkan tingkap, bilik kaunseling, pejabat pcnUldbiran.
dan kereta petugas pusat tcrbabit. Mereka rnendakwa dipukul oleh tiga
orang warden dan dibcri makanan
yang tidak sempurna. Pelatih yang diberkas semula mengaku rusuhan yang
......................... "I'__ .... Ct. . .
..... t . . . 14 pelallh Pusal 5erenu Tampoi melarikandiri SEIlelahmenyimbah banctilan
ciIi krsar ke moo pengawaI kesellnatan.
27 0.- t . . . seorang pelatih Pusat Serentl JeIebu dijl.mpai mati di biIilo:; lahanan. Kejadian itu beflaku dua minggu selepss beIiau menyerah diri kerana melarikan diri dart
pussl lersebut. Po~$ mengailkan kes itu sebBgel jenllyah bunuh.
B
a 0.-
1
11 pelalih mel8rikan diri dan Pusst 5erenli Gambang.
empal penghunl Pusal 5efenti &.r1gai Besi meIaril<an di"i dan ini memioggu sebek.m itu. hrna orang peIatih pusat yang
sarna melankan dll"i dengan memanjat pagar sempadan pusat lersebut
15 0Id0Mr 18M( tujuh pelatih Pusal SenRJ Besut melarikan 00 deogan memecah ling3 0Id_ _ 1
rupakan kejadlan kaN kedua. Dua
kap
dan memanjal
pagar
pu$81 itu.
30 Old-. 1 . . . 14 penghuni ?usal 5erentr TampI(l melaribn din dengan memecah si~ng b11ik mereka dan meIompat pagat pusat.
28 ... _ ••r 1eMa1iga Iagi pelatih Pus8l 5erenb Tempin melarikan diri. Setlari Mmudian. empal pelatih dan Pusat Jagaan L.anjutan eli Raub dan Benloog menghilangkan
cliri.
2 w.-III.r 1 ' " 25 pelalih Pus8I Serenb T1ti. JeIebu nwnbtJa! 1apor3ll pais meodakwa
dl/Jl,JklJ oleh pelatih
5eOIOl".
dilakukan hanya untuk menarik perhatian pihak pusat terhadap layanan
buruk yang mereka terima.
Kejadian pelatih melarikan diri
p..'lda sepanjang tahi.m 1995 amat memernnjatkan dan menimbulkan persoalan mengapa mereka melarikan din.
Apakah kengerian yang herlaku di pusat-pusat. pemulihan sehingga menghambat mereka untuk keluar sccara
nekad dan pusat herkenaan.
Menurut Timbalan Menteri Oalum
Negeri. Ong Ka Ting. sebanysk 3844
orang pelatih melarikan diri dari pusat-pusat pemulihan scpanjang tahun
1995. Jumlah angka kes melarikan din
yang mengejutkan dalam sejarah Pusat Serenli. Beliau turut menyenaraikan faktor kejadian terscbut. unLara-
nya kesesakan di PusatSerenli. kekurangan kakitangan. keinginan meneruskan tabiat menagih, kegagalan menyesuaikan din dengan program pemulihan. peningkatan bilangan pelat.ih. dan keinginan unt.uk bersama keluarga pada musim perayaan.
Walau apa pun faktor serta alasan
bcrkenaan kejadian itu diwartakan.
Pusat Serenti masih helum ter1ampar
dengan pengalarnannya sepanjang tahun 1995. Kejadian melarikan diri herlarutan menjelang tahun 1996 malah
menjadi semakin serius dan menakutkan. Dalam tcmpoh tiga bulan pertarna tabun 1996. sebanyak 1565 pelatih
Pusat Serenti melarikan diri.
Oalam kejadian paling dahsyat di
Pusat Screnti Jeli itu, 750 penghuni
yang bersenjatakan besi dan kayu serta petrol rnerusuh beramai-ramai dan
mcmbakar bangunan termasuk beberspa buah kenderaan milik pusat itu.
Selepas kejadian lersebut, polis
yang menjalankan pemeriksaan di asrama pcnghuni dan merampas senjata
tajam seperti parang. pisau. sabit.. besi. dan kayu yang dipercayai digunakan scmasa rusuhan. Timbalan Menteri Dalam Negen Oato' Megat Junid
Megat. Ayob ketika diminta mengulas
kejadian it.u mengakui bahawa keadaan di Pusat. Serenti yang sesak dan
padat menjadi punca pelatih melarikan diri. Menurut beliau. selagi lapan
buah pusat baru belum siap djdirikan.
selagi itu masalah kesesakan tidak dapat dinaflkan (rujuk wawancara Dewan Masyarakat dengan beliau).
OEWANMASYARAlCAT.OGOSl99li 29
"Saya tidak
menyalahkan
budak~budakitu
kerena lari dari
Pusat Serenti.
mendorong mereka merusuh
dan melarikan
diri seeara nekad.
Soalnya siapakah yang harus dipersalahkan? Jika dahuIu, usaha bersepadu diterima
daripada pelbagai pihak untuk
menghapuskan
penagih daripada berkeliaran
dan ternyata usaha itu berjaya. Tetapi
kini, Pusat Serenti bersendirian mengendalikan longgokan penagih dalam keadaan serba kekurangan di
samping menerima tempelak masyarakat sebagai gagal melaksanakan tugas.
Operasi pembersihan dan rentetan
peristiwa melarikan diri seeara beramai-ramai ini menempatkan PusatSerenH dalam dilema. Operasi menjadikan Pusat Serenti sebagai pusat longgokan penagih manakala rusuhan dan
melarikan diri seakan menghukum
Pusat Serenti sebagai gagal menanga-
Tempat~tempat
ini seharusnya
selesa kerana
adalah untuk
memulih mereka". Beliau juga
mengakui keadaan hid up di
Pusat Serenti
bukan sahaja tidak sesuai un- ~... P.at Sennlti. Siapakah yang harus dipersalahkan?
tuk manusia, malah tidak sesuai untuk
dis. Mereka hanya berpakaian seluar
kerbau.
pendek berwarna biro tanpa baju dan
Kenyataan ini perlu dikupas secara
terpaksa melawan sejuk. malam derasional dengan mengambil pengertian
ngan hanya berpeluk tubuh.
bahawa pelatih Pusat Serenti adalah
Pada sebelah siang, mereka mepesakit yang perlu dirawat bukan direngkok kepanasan akibat sesak dan
layani ibarat haiwan.
keadaan lokasi Pusal Serenti yang diKrisis kekurangan penempatan tabina di kawasan bekas lombong seluas
han penagih telah disedari pada pe139.6 hektar. Bahang matahari semaringkal awal operasi pembersihan dikin kctara kerana tiada satu pun polaksanakan, iaitu padaFebruari 1995.
kok ditanam untuk meneduhkan suasana.
Bilangan penagih yang ditahan ketika
itu melonjak kepada angka 175 ribu
Unluk tidur, mereka terpaksa mcorang.
ngiring serta menyusun diri. PergaMegatJunid 1;lerkata tujuh lagi Pusat Serenti dan 35 buah PJL yang di~ •• ~ -....ntI lIlII.rIIt_ DIrt 11"')
lengkapi peralatan canggih yang menclan belanja RMl00 juta akan diwu• " - I t .... 48'pelatih F\lsat 5erenti Rawang rnelarikan dlrl secara sereotak ketika
I1'\8kafl malam dengan meman}at pagar pusal tersebUl. 5epuluh orang darlpada jumlah
judkan secara berperingkat-peringkat.
t6fsebut dilaporkarl sabagai P8fT1bawa HIV.
Namun, sementara menunggu se•
........
18881 10 tahanan Pusat Serenti Sungai Besl melarlkan din selepas solal
mua projek ini siap, pelatih Pusat Selarawih JUga dengan memailiat pagar. Empat han kemudlan. 128 pelatih melarikan diri
renti terpaksa mengharungi proses
selepas merusuh di Pusal serenll Karangan. Sungal Kob. Kullrn.
pemulihan yang paling azab. Bayang• . . . t .... rusuhan pelatlh berlaku dan 61 orang penghunl Pu~ serenti Besut
kan, di Pusat Serenti Rawang misalmengambll kesempatan Itu untuk melarikan diri kelika tercetusnya rllSuhan.
nya, dalam sebuah bilik berokuran 6
Mel t .... 226 petatih melarlkan diri dari F\lsal Serenti JelI.~elah merusu~ dan mem·
b8kar sembilan buah bangunan di pusat letb8bit. ~ilYak 26 pelallh ber}aya dilangkap
X 9 meter mereka terpaksa berhimpit
semula SoIeblhnya bebas dan identIU mli!~ek:8-lidak dapat dipastikan kerans serous
untuk menjalani rawatan Detoksifidokumen musnah dalam kebakar£!- terSebut.
kasi (Detox).
Detox adalah rawatan asas untuk
duhan sering berlaku pada waktu
ni proses pemillihan penagih. Namun
memutuskan penganlungan mereka
hanya Pusat Serenti yang maklum bamalam yang mana mereka terpaksa
pada dadah. Bilik yang hanya muat
hawa mereka adalah pusat pelepasan
untuk 20 orang pelatih kini menembertumbuk untuk merebut ruang litanggungjawab yang kini memikul bedur.
patkan 50 hingga 100 orang untuk
ban negara yang membarah.
jangka waktu tiga bulan rawatan deMakanan yang diberikan pilla tidak
Walaupun dipersalahkan dan metox.
meneukupi. Lima orang berkongsi satu
nerima eelaan sebagai gagal, hanya
dulang makanan. Ubat-ubatan langKebersihan bilik adalah pada tahap
Pusat Serenti yang tahu bahawa pesung tidak. diberikan walaupun meresifar. Berlantaikan batu marmar, seranan mereka telah berubah darika dijangkiti kudis dan nanah yang
tiap bilik disediakan kolah air dan tanpada pusat pemulihan kepada pusat
serius. Hal ini ditambah dengan sikap
das yang dikongsi beramai-mmai. BilLk
penempatan dan penyclenggaraan rascgelintir warder di sesetengah Puitu menjadi tempal makan, tidur, dan
lusan ribu penagih dengan roang, kasat Serenti yang memukul dan melamembuang najis. Keadaan ini menerkitangan, dan teknologi yang amat
yani mereka seperti binatang. Keadabitkan bau hapak serta haneing ditamterhad.
0
an dair dan penyeksaan inilah yang
bah sebahagian penagih dijangkiti ku-
,
30
DEWAN MASYARAKAT. OGOS 1996
1 FEB 2009
BU39 RMS.OO
'2
:;
it
1•
110
a
.
l'(."l"fiBIT
l'ENUBIT EKSEKUTIF
PENASlHAT EKSUlJllf (EOHotlIAU
PENASlHA T(I(S(KUTlf (llSNESl
PENGURUS BBAI PENERBITAN
Hus~udd,"Y~~ub
f"d.lus Ilu<,..,mudd,n
"1xI. I,hl Ali
Ch"sIIrw Heng
H.rh~ lYs~m
fCAW IEMAIA
mnOllKUMPUlAN
[1)11011: I ~"II.Ullr 11 .... 0\ .,,"
[DITOR
ll:o~l. Ahm;ld
,~
"
t"I:O)',101llll>l
.( -.-
lah: O)·~101 .16011(,(12
e-m<", ro.h.,lhm.ld1,h,.ngbd!.com.mj'
l'Ir-.OIO,C. £1)1 10K
\\'AII1AW"'."'-
Sa"",) .\\ohd ~>m ,I ... ,',',.!
Wan Ern, l,n M<ll,a,~, "_,~
"'.' ,;
.r "
Faranlla '\\"hd ""ad
",
f. _,'".,'
. <'f '"
Ahmarl
AlJ(t R.1h"",o ""~~L' ;'J.' .l;:_ .I,".n l'
Ral'q".. lIah /<o1.1l1.10.
,l . • •",j ":"~ .1t"1 ,..• ~ (
oor N""",III.",,l.lo _.,,,,,,. ,,,r,; ," (~
Nur Nala.ha A,(fa l<mJ,1 "t ,;. ,..•. > :".;'
"I.m,,,,
1'",,, . .
"1'1'(,,\11:"'1 ,[... , \llJD\
.. ,'11(11.\(,11<\111.
SI'tJ,d"h Ahm.,ll
Nor Irdlldl.laAI,.lhJ"...
EdwmMohdSh""/I,,,
.. A,n, s.",~,.~ N~,~, .. ddin
,\Iu,t~'u~" ,\I()~ot~,
PF"'CURUS Foro
IURuroro
PlNGURUS IKLAN
..,
,",r
-~
••' ,;
I/~h~, At~n
•
:.".:.-.
,'.,el
.. -mel: I~ .. tur.at.m~ ~ ..,..ngk,.. f.com.m...
lu.ufulO KKSII
HJll"l,n HI
~\l~l.In
HI":Ol'J.-~
let: OJ.S 10 Ill102 f ~~, : OJ·iIOI !6'Jl
...·meI,
I'lNGURl/S KANAN PlMASARAN
h.l~el,n. ~",,,"g~'~i.com....,·
1I",mon hd/,1
.........1: .",,,>on__ ~~'~"g~.~i.com_m ...
P'(NGURUS KANAN IUAlAN IKLAN
I'ENGURUS 11
PENGURUS f'(NCEDARAN
.\luhd I(~,hd~n ,\lund 1(.. ,h.<I
".nwl: ... ,h<l~" .~~,.. ng~,..i.com.m,·
I ,n, lu"l,\ «.n",,1
..-mel: e"u,u,,'a'" k~'''''gk,af.com.my
."oh~mn1l'd L~~~,,~
Mood. Gha",h
p,md: ~ .. ~~"a,gh,oI,oh.' tTIt.'<l,.. "et,,-o,k,com,m,·
PENGUIIUS PENER8ITAN 'N(W MEOlA'
PENGURUS Pf,lIt-lUIlUNCAN AWA\.l
A"".",
."ol>d Aiif
..-md: .. f,f..lIm.,n(" ka,anllkr.. f.com,my
H."tu", A"a"Ii
"'md: ha,h",';', ka'angk, .. f.com.my
1'£NGURU~~
PENGERUSI
ptNGARAH URUSAN
T1M6ALAN P!NGARAH URUSAN
PENGARAH EKSEKUllf IOPERASI)
PfNGAIlAH U:SlIllUlIf 11'£1'.'TADBIIlANI
PfNGARAH EKSlKUllf (PENERRlTAN)
PENGUIlUS RESAR U\\'ANGAN
PfNGURUS B£SAR SUMBER .~tANlJS.IA
hc~" Y,o,oc.1b
Hu,.amu(ld", Y.ucuh
~ ..." ~(I. llam~ah
S"~m,1 r~h,m,\lohd r~hlm
Ai",...1 [II 'an ,\I"hd f ~u/'
F..<i",-u> Hu..~m..d<l,n
lIoge' Ku f'Qh let'
Ahm.lo<l ',01" ,\Iohd ~oor
D'INbot~an
oll'h Kump""'" K." anl:~... t Scin. Ilh(l~ l'" 2. rln Sqwrw 1'ill.
Oli ~,,,a,an ScI.!nllor. 40200 ~h.lh AI.am. Sfo~n!K" IN....., I h-;.an.
Il"l 0)·510U888 faL"O)·SIOI)t,(l1
Dr(f'l~~ nlt·h UIUm.ol1.. PJlm Scin. 8hd~ Lot Ll.lIn Sr."..
151).
011 Pf!,,,~,~n
Sf"1~n8or. -*0100 Sh.lh A~m. Sel~ng'" D.>
Tl"I:O).i'OIl888
fal.:OJ.Sl0U6011
' Eh....n.
I\€ _ _
>W~
karangkraf
'7
www...... nl .... ~cO ...
Il.. k C.pl. T~,pcl,h
\'~mbal,. .,." d','
\Ia~,,,,.na
booh."."
'
""'h'"'' ,m "d•• b<ok'h d.'~lu .. ,,1'''1(- d,',"',..,,"' .... '" ."1",,, "'."",
, "'••d.. ,,"' .... e~·l"o",I,.
""".ml,. ,•••"'." ..,... 1••"·1.,,,.
~u"'pul.n k"a"~'r.; ~d" 8M ~"I.n~ [<1,10' be,h.\' mel'l,u'."
P"""""""~." I.e
'101"." .'."~ d,IN'''''' .el.~, "d•• m~"I("lMh ",n,. ~.'r' .... ,,1( </".. , •• " ,;<!"k .c"'e'll"y..
men<:er"""k.,,, p""d.pal d.n !><,,,,t,,,.,, g[MAfA, "''''10' ",,,,~,,.I I"',,,·,bl .. ,, ,."g d,k;"",I.." I.epood. Kumpul."
I,. . . n~'''; Xl" 8hd .k.n ",en,.d, h•• ""lrl """." "", ~,d."g l d,tO! ",I•• t""""I!l!,,"gl.".h jug...,.- k..hil."g."
h,I"." .t.u •• " ..1 ""I( </,• ..,,,,1,,,, mel.lul"".
". ",.1.>", ."" ••""
I'"~
...\>el"m "'e"d'I"" "''' \>en"I" d."pood'l"""",b"
.,.<
''''''''"!,,.
a tar isi
KECANTlKAN
50
Info Cantik
Cantik, sinal & segar
54
Produk Cantik
~j'j
Clean & Clear
fJ'?
Problem Cantik
fj4
Make Over
.-
Wajah~walah kekasih
68
.• 0
Dari Editor
., 2
Diari
., 4
Dariku untukmu
FESYEN
-' (j
'll
'9
Konsep Gaya
Bmtang
Idea Gaya
2 stail mesti cuba
Idea Gaya
Manlsnya bertemu 51 dla
20
Bajel
LOVE
21
Stail Selebrili
3 gaya, 3 selebntl
22
Mix & Match
Meran 8fti cmta
2:1
Catwalk
24
Info SUlik
25
Info Fesyen
26
Fesyen
SeraSI bersama
Info Rambut
Inspirasi gaya Lindsay
LOhanl
72
Info Diet
Segalanya tentang selulit
7t'
Makanan Sihal
Sihatkah pemakananmu?
75
Info Sihal
Sihal tanpa dadah
• Qletl Dr Zulkomain Ahmad Pakar Pel'\lbatan Senawang Specialist Hospital
Sihat tanpa
Kandungan
FEBRUARI97
BllANGAN 278
X,tuo Iohoglon MotoIOh
~15
_Ahmod
C~Wollyg
Pengollh
Membebolkon
Peno6ong lituo Iatloglon Motalah
,--"
_ono
fofI6atl_ono
M. Sonl
_
--..
_
-,-,
N_
"**"""
W. . . .~
SII AInllCl latnIOI!
......
_0,""
~
Shukor lil
GfoIlk Iert~
...........
UnIt Jutugombof Kumpulon
FOKUS
6 Dadah Menurut Islam
8 Pengalaman Dadah - Malaysia, Thailand,
Indonesia & Filipino
II
Doa & Keinsafan Penawar Yang Poling Mujarab
13
Dadah Dicampur Abu Mayat
Abdul Rashid Jomll
15
Pengasih Membebaskan Penagih
PfflQUru, 'klan
18
Terbuang Hina Dari Keluorga Tersayang
"'ngulllS
"sot
lklon
Jamol Ahm8'Cl
Et,.kulll ',mosoron
Jomll Ho.hlm
UrulOn Iklan
UtulOn Medlo Solll SOn. Ihd.
No. 11 Ii. The tight An9II,
Jolon 1.122. "6100 I',Tollng Jova,
s.1ongor DoIUI Ehton.
Tel: 03·7S633S5 foh: 03·7517155
Uruton longgonon
Jabaton I'lmoSOIOll,
IJtutotI MllIoyu (MoIoylllol "rhod,
1',11 Sulol1010I.
S0105 kuolo lurnpul.
'eI: 03·22170S5 fob: 03-2225361
lIMon Sutal MM1yurat
Pengororog AI IIkIrn
Ulu5Ol'l MMoyu (Moll:ry1lol hrtIod.
..." Suroll0671, 5Ot2O Kuolo lumpur.
Tel: 03-2229»2 Somb. 115 fob: 03·2230332
.........
UNIOII MllIoyu (MoIoywo) 1hcI.
'~.Iak:
1JtuIon hklleOlp Sdn. ttld..
loll",
Jolon limo Melolul Jolon Chon Sow Un,
5$200 1\IOlo lumpur.
Uplma.hu
N.,.,.
M.da,.n..-,
r- 4 FEB tl97
FOKUS MINI
51
Aidilfitr; - Antora Adat & Tuntutan Agama
56
Puasa Enom + Puasa Qada Ramadan
53
Menyerbu Rumah Terbuka
55
Roti Besor & Kuoh Kari Juadah Hari Raya
Masyarakat Arab
KOLUMNIS
32
Analisis Politik:
Mustaffa SuhaimiMengapa Dunio Islam Mosih Berkonflik
Hingga Tahun Baru?
58
Sahabal;
72
Kemusykilan Agama:
Prof. Dotuk Dr. Mahmood
44
Zuhdi Abdul Majid
75
ms 10 If\$tiiut KemohirOfl Boilulmol Memyediokofl IImu Don Kemoilifon
Baiti Jannati:
Umroh - Percutian Dr. Ishak Sekeluorgo
IImu Pengetohuan:
Prof. Madya Dr. Sulaimon Nordin-
48 Generasi al-Quran:
Soya Ingin Hidup Berdikari
Pemodal Bank Bagal Vlar Sawa
64 Busana
66 Cerpen:
TETAP
Ngap
5 Minda Pengo rang
19 Instltusi:
78
Institut Kemahiron
Baitulmal Menyediakan
Puisi
![:!:~
IImu Dan Kemahiran
ms64
BlI,ol\o
Muslim
m.$ 48 Soya Ingln Hldup 8efdikofi
ms 44 - Umroh - Porcullan Of. Ishak
26
30
~ekeluarga
Wawoncaro:
ms 35
Mewujudkan Usahawan
Ekspedisl
DOlwoll
Berjaya Dan Berakhlak
LAIN-LAIN
Mulia
24
BE'lsomo
JAWl
Pen do pat:
5esal & Menyesalkan:
Berdialog Menghilangkan Syak
Golongan Antihadis @
Wasangka
Jemaah Quran
41
Jual Beli Janah Di Masjid Raya
Tinjauan:
Ekspedisi Dakwah
Bersamo JAWI
Dari Seberang:
59
Kesihatan:
Umaf Islam Paling Liaf Derma Organ
F
o
K
u
s
PENGALAMAN DADAH
MALAYSIA, THAILAND, INDONESIA & FILIPINA
R
AWATAN yang terbaik dan paling berkesan untuk merawat
penagih sebenarnya masih belum ditemui lagi. Rawaton
secara fizikal, kaunseling. penggunaan kaedah peru baton
moden otau kaedoh rawotan secara kebatinan atau keagomaan
dan pelbagoi cora lagi felah dlcubo untuk meneutralkan penagihon.
Mosing·masing mendokwQ bohowo
cora marelea odolah yang tarbelk don
poling berkesan.
DI seluruh Asia Tenggoro. mosoloh
yang somo dihodopi.
Jumloh penoglh bertomboh. kos
semokin meningkol. tetopl koedoh
rowolon pemulihon letop gogol
memulihkon sepenuhnyo penogih lama,
don bertomboh serlus opobllo dolom
moso yang soma, penoglh yang boru
pula muncul.
Kes penoglh mengulongl labial
lama seteloh mendopot rowolon
memong sukor dibendung.
Poling keloro sepertl yang berloku di
Vietnam, 60 perotus penogihnyo yang
teloh mendopot rowoton dldopotl
kemboll kepodo labial osol.
DI Malaysia pula. kerajaan lerpoksa
berbelanja lebih besar sekiranyo .
codongan unluk memperkenalkon
kaedah rawatan lambohan
menggunokan pll Nallrexone dileruskon.
ini kerana setiop butir pit berkenaan
berhorgo RM6!
Sedangkan dianggarkan dolom
selohun. seliap penoglh yang dirowol
dengon kaedoh ilu (pil) memerlukan kos
sehlnggo RM2,CKXl.
Perkoro Itu diberitahu oleh Pengoloh
Bohogion Rowalan don Pemulihan,
Agensi Norkotik Kebongsoan di
Kemenlerion Dolam Negeri, Rami! Abdul
Rohman semoso membenlongkon kertaskerja bertajuk 'Peranan Pusot Rowalan
dan Pemulihan Dodoh dl Negoro·Negoro
ASEAN: Pengalaman MalaysJa' dl
Jakarta. Indonesia boru·baru Ini.
Kata Romli. berdosarkon
pengolomon dl Singopuro don Arnerlko
Syorlkot, koedah berkenoan (PI!) berjoyo
mengurongkon kes-kes penagihon
a AL ISLAM.
FEBRUARII996
berulong selepos mendopol rowatan di
pU50t-puSQI pemullhon.
'Klnl Isrdapal 28 pusat pemullhon
dadah dl Malaysia dengan kopasltl
penghuni seromoi 12.500 penogih,
"Bogolmonopun. pusot-pusol
berkenoon Itu kinl mempunyoi
kepodoton penghunl sehlnggo 14,489
orang penoglh, dengon jumloh
perbelonjoon mencecoh RM67,052,l 00
podo tohun Ini sohojo (1996)," kolonyo.
Bellou mengokul. plhoknyo klnl
berhodopon dengon duo coboron
ulomo, loltu kos yang terlolu t1nggl
serto mosoloh menempotkon penoglh
dodoh dl seluruh negoro yang kinl
Jumlohnyo mencecoh
sehinggo 1oo,CKXl orang.
Menurulnyo. lerdopot plhok yang
berkola kegagalan dl pusal-pusot
serentl ltu ada kaltonnya dengan
kegagolan penglsian dirl dan jiwa
pQnaglh darl aspek kerohanlan, unluk
mengembalikon mereko dalam
keodaan fllrah.
PENGAWASAN POLIS
Mengulos lebih lonjut mengenai
kes-kes berulang, Ramll memberitahu,
kerojoan juga akon mengenakan
syorot mondotori supayo bekos
penogih leposon pusol-pusot
pemulihan dodah dilelakkan secora
langsung dl bowah pengawoson polis,
-Cora inl dihorop dapal
mengurongkan kejadian pihak-pihak
tidok bertonggungjawab rnendekotl
don membekalkan semula dadoh
kepoda bakas penagih yang
diletokkan di bawah pengo wason
polls lersebut" kalonya,
Menurut bellau logl. pusol-pusol
perkhldmalon lanjutan yang leblh
meluos juga akan diwujudkan unluk
membimblng bekas penagih di
perlngkal·perlngkol daerah.
'Kilo sedor bohowa kelohanan
seseorang leposan pusal serenti unluk
mengulangl tobiot lama sangol
bergonlung kepoda masyarokal don
slotus dodah Ilu sendlr!. sarna ado
mereka (masyorakol) lelah loll. atau
memblorkan sohaja salah seorong ahli
mosyorakot di dalom kumpulannyo leru$
menghlsop dodoh." legos Ramli.
Namun kata Rami!, klta bernasib
balk kerano masyarakal di negora Inl
mempunyal lohap kesedaron yang agol<
tlnggi lerhadap dadah, penagihnya
sarto kesan-kesan somplngan saperli keskes jenoyah yong berkallan dengonnya.
PENGALAMAN
THAILAND
MANAKALA pengalamon dl Negero
Thailand, I<ull-kull diuboh sual oleh beberapo
yayason keogornaan secaro sukoreto unluk
diJodlkan pusot-pusat pemullhon dodah.
Derma dikumpulkon doripado
penduduk kompung dl sakllamya, alou
Indivldu korporol. sehlngga mencukupl
untuk menyara keperluan mokon minum
penoglh dodah, serto menguboh sual
bohoglon dolom menjodl blilk tiduf.
Kola Pegawal PenguatkUaIO UndangUndong Narkollk Thailand, Wane hoi Disci...
kinlromal penagih yang pulih don mereko
soma ada akon kembali ke pangkuon
keluarga atau leNS menJadl saml dfkull-kuil.
WaJoupun bellou Ildok menceritakan
secora lerperind mengenal cora rawaton di
kull-kull lersebut, tetapi melolul perbuolon.
bellau berkata. penaglh okan
mengomolkon cOla ooltafakur lertentu dan
pemakanan ubal Irodlsfonal.
"T1dak kellnggolan sentuhon kebolinan
dorl kelua-ketuo soml don bahon b9locun
dibuong melolul berkumur serto
memuntohkon keluor rocun lel'Sebut
bersomo seJenls herbo. • kolonyo.
F
o
K
u
s
PARA PENAGIH ADALAH PEMABUK .
Dt IlIlONBIA pula. Icitu-..,
nogaro yoog lTlOIl';lt'lyol pendUdulc
- . P<*'O rorn<ll dI ""'" kooddl
rowoton pomUIlal socoro _
culcup talkene;. SohIngga 10
menjadl tumpuon bebe<opo
negoro dI AsIa Teoggoro
terutamanyo MoIaysio, 8nKleI don
S1ngopuro.
Terletok dl pedalomon
Banduog dI bohaglan ttmur PuIou
Jowa. dI sotu penempaton
tOfPOllCD dkeooll SOl>OgOl Pondok
Pesontren SuryoyoIa. terdopot
_.
pusot pomUIlaldodoh yang
menggunokon omolon keogomoon
dI situ. Ioitu berasoskoo kaedOh don
konsep Talkot Qadklyoll
_
yoog dte<<*A oleh
leOfang Idyol bomano KH. Ahmod
_
Wola T<*A Arlftn yoog IelliIl
d1keooll SOl>OgOl Mboh Anom.
~on koedoh yang
dIponggII sellogoll- yang
bemloloud 'Mengobdl Olll Kopodo
AIloh'.
III pusot ttu. para penogItvlya
dionggop SOl>OgOl leOfang yang
pemobuk ($Ulcora) yang felah
d_,_ """**'"
kol1llangon pedomon (quwwat 01·
oqI).
Olellitu. penogItl pe~u
kopodo koodoon_
yang nonnoI (IItlOh).
leo ~
Itu. ~ Mboh Anom songot
dtloImotI.
8erdo5oI1c:on 190ft fttrdl dI
doiom Illan. monusio yoog
_ o n d muko buIl'IAIoh ' "
mombowo beI1oIn<Momonyo
pori<aa.pe~«""yang balk don
monoiok k9l>urukon.
01 pesantren Inl usoha untuk
mengol~ semuIo QUWWOt 01'oqI para _
"""" dIioI<ukon
soIIIngon dengon usoho
mengoktffkoo $JEKTlJkJ kekuaton
atoo kuoso hotI'lyo. 01 qalb.
AI QOIll doIom Isiom odoIoh pusot
kopodo kekuoton don koIomohon
~ SOlTlO ado Mol atou
mentolnyo.
Ini berikuton dolom hukum f1kot\
IJI.Qolb itu odoIoh tempot tercetusnyo
kelnglnon untuk meIokukon ~.
AhIi folsafoh IsIom seterusnya
mendokwo, kelntelel<tuolon monuslo
bermulo dl a1 qalb. don kemuncoknyo
berteruson dl pemlklra'l (otok).
Oleh Itu. tanpo hot! don olok yang
bertungsl. monuslo tIdok mompu
menerimo pengetohuon.
sellogolmono pertluoIon R _
s.o.w. dengon Ibn Abbas:
'Apokoh yang ~ ado podo
monusio untuk _1mu1"
"Meiolullldoh. monusio bortonyo
sooIon don hotI yoog melottl atal<
_:
PI_ rne<Tl\Mlkon _
fmgO
quwwot. ol oqt(pemlldron) don 01qalb (hotI) be<muio dengon
rnernber$Ilkon ftzlkol mer9ka meIOkJI
PI- mood (thohorah),
Thohoroh bIosonyo dlIokukan
poda tengoh malam.
SeIopos moodl don dlanggop
pulih kepodo keodoan '0501', penoglh
akon dlpondu untuk mengenolI dan
menglngotl. mempercoyol ketouhldon
don menclntol Allah Yang Moho
Ag\.ng.
Iri diokLd<on dengon meioltl hotI
untuk sentioso memuI AIoh (Iolqi'l).
Secoro kesOnpUomyo. Inoboh
odoIoh koedoh yang _
menguboh ketogllon dodoh kopodo
keloglhon _ .
WoIoupul roto-toto penogh yang
mendopot pe<ooIhon dt situ
mektlIl1con keyoldnon bMowa m8feko
ki1I sudoh In:sof doo ttdak okoo
kemboll kopodo lablollomo. latop!
tiodO kowolon yang nyota kepodo
Ieposon pondok Itu.
MENGERJAKAN SOLAT
kerono tbdo pengowoson
polls. _0 Ieposon pondok Itu tIdok
clketc:ni SOO'lO ado teIal puIt'l
sepenutvlyo. In! kerona pIhoIc
penguruson don pentodbiron
pondok tersebut tldak menyediokon
statbtUc kes-kes yang menguIong
Qeh
toblot Ioma.
Kebonyokan penoglh yang
dItlnjau pandongon mereka te.:mosuk
dort MoIoysIo, Slngaporo don Brunei,
rnendokwo mereka pemctl
mendopot rowoton di pusot sarantl
dI negol'O mosIng-mosing. tetop!
kemudionnyo kembol kopodo tobiot
_
menoglh docioh.
Berdosoll<on _
meng&ljoI<on
solot sekutong.l<u<ongnya 120 .okoat
sehorl semoIom. ziIdr serto odobodob menglkut sunnoh. sekollmbos
Idto tIdoIc metogll.i keberk8SCJlOl'l
cora rOW'oton Iskm 1nI.
01 MaIoyskJ rowotoo tOlfkot IIu
d1katokon'- _ _ dI
Te<enggon<J. Kedoh don khobomyo
te<oh mendopot kelzlnon
Kemenla~ Doiom NegeII (KDN)
untuk dlomolkon dI negoro Inl.
Rowofon secoro keogomoon Inl
mungkln boIeh menfodl oIternatff
kepodo koedoh rowaton dl pusot.
pusat serentl dl S&/Uruh negora.
Begltupun Inllldol< bermokno
Idto tldak meyoldnl koedoh rawoton
ao ketenteroon den disIpIIn 'fCII"lQ
cuIr\Jp lInggI don ketat _
yang
di omotkon dl pusot.pusot serentl
Nomun yang )elol. kelemohon
dI sana sInl dOO pelbogol ospek
mostl boleh .-.at
Inll~ Oogedl penghunl
beberopo pusot serentl yang
mel'USl.il. rneIa1Il:on tIrI sarto kas
menguionglloblol menogIh opobIIo
k.... dOO pusot-pusot ""enll
memel1ukon sotu pendekoton yang
menggobungJollnkon beberopo
FE8RUARlI996. AllSlAM 9
MASSA
,'''''' ,,,",.,n'''''".... "
II> DISEMBER
19'1.~
• Ill!. 14
TAH\I~-
I
• TEU'
I);,ri \kj;l MASSA
Smal
Pcralihan
Prta I3rrilJ MASSA
SClcngah Ahad Silam
DUII':l 1\ll1lggu 1111
4
;
7
8
10
12
• NAIIDNAL
l'cn}dc,ai31l Ma,aluh Pl'laJar Pintar
'l'olihLm"
I'U,~l Sa~1l11
r~l11h:l11gunall Indu,tri DlIlilai Scmula
FORU\I:r-.l.ala},ia Kc' Era Tcknologi Tinggi
Peniaga Lalll!b\\1 Tamal."!
Gdora P{'liti\.: MeA Kim Sai Lawan Liong 5ik
14
16
17
18
II!]
LIMA '95: Gegarkan Langkawi
20
22
• ANUIUANUA
I'iilhanmy'l Chcdmy<l
2J
ASEAN Malang McI<I)ui <-'"haran
Peran..:!!.: f-luguk MClTlb~"a P~Jah
B(1'llla: Sukarn) <I Pt·nahanl.an I'ndarnaian
29
28
.10
• IENI • IANTAI
Tcmarna
]4
T~rl-.cnal
Pcbncollgan: Holiday Inn Rc,on I'cdu
Fikm: Cima Pcram:i, VCf~i Amni!.:a
Penta,' l'ulang
L~kc
Media' {jlll,all Oil/lilt' D31am Pclbagai
5ukan: I>,,:nyingkir:m I'crnain Impol1
Bah~,a
Empah
.16
29
40
41
W
Pelancongan: Holiday Inn Resort Pedu Lake
]J
• IAINI • TEINDLUI
Kan,cr:
Ma~ihkah
Ada
IIMap~n
42
• WANITA
Ganglwan Sd' Ol<:h lin, Wan ita
44
• ElDNOMI
Ekonmni ;"'cg~r;! SeJu~ '?
Jual~n Langsung: lI~rg~ M~h~1. Komi,y",n Tinggi
Bclanjawall DBKL
t\nali<is Saham
Seminar Saham
46
4J
48
Em
Filem: Cinta Perancis Versi Amerika
50
52
• fOlUI
54
• AUMA
Gell<:ra'l Haru Ti<.bk Mengcnal al-Quran
I','n.",r;rnlah: Mcngikut Jalnn Rasul Atau Evangelist,'?
AIxJ:1
R~Z~klA~~I~hIB~gi1l0a
52
r:f.'I Nasib Nelayan Dan Pengusaha Ikan Bakar
IiAI
1 1 uUL 1996
--------------------............... Aw g~"11I "olf,CM1"'I---------J
. ... .. . .......
Mahaot.ir Moho Khir
L
58
M
64
..
-
MASSA
--_.
MAJALAH BERITA
~UNGGUAN
PENGEFlUSl EKSlKI1TlF
~-
K(TlJA PEftGARANG KUMPULAN
K~'"
nMBAlAN
!'lNOARANG KUMPULAN
PENGARAHG
Cf\an'loI W.1!)o1I
TlMeALAH PEHQAAANG
RllroeQbJarril
P£NOlOlOO PENGAAAHG
Mal'Icl RWoOl oamarn
~--
z..._. _....,.,.,
orvr-. I\ohun - .
PIlon. _
Aiohah 1o.mlII.
WAIITAWAH
Zuld
loIOIld
MOI'ICI
N...
'l'I.-.nan........-,g. KJ-..ltIn'U SulI....... No< ~
ADo Bolw. ~ ~ """'"
Ila/II,,", SIll AI_
1m.. Allu $arnOl'I. ~ J«lry ~
W...lU\.lUAR NEOARA
_ _ ~I.W_I<N<wI(""""l
......"..... l~l
KOlUMNI!
G...... ~. KarnatUI AtIIlln, Or C/'oI,..".., ~
~_~UI""'A SAnl
F!rIllIUI - .
1O'Il" ".",........, zaman
Rarnun
Or _
Au.ak On'Ilor
ow..
PEIO'UMIIANG
~ _
KNIid. twmzan - . a.m.I tlao-_
All. G.............- . Zln M&Mlucl.
fo<b
---
zo_
VI$UAUUR
AImS_ORAflK
MMcI
ZIir<IclWl _
NonnaIlIzM KuirIl.
AzJw_
~
-WmOI,
KI!"TUA UNIT JURUFOTO
S\'I'd Asjj Syed .... '-<
--
KEnJA JURUFOTO (U.A.lALAIIl
~"-
nYU.LAN K!TU" JURUFOTO
JURUFOTQ
Noof BairoI Mull. Aoh/l'
--
Movo. Jollrt !<an, b~oiI. _ .
Rurild ~101. 8u11aman_,
Il!IaITlJufa,
K£TUA
PEAPUST"'~
PEMIlACA PAUF
Zut>et
o.no~
.........., FWluan
PENOURUS BUA" KUlolPULAN
,o..d n_Ngah
I
DARI MEJA MASSA
1996: KIM SAl LAKUKAN 'KAMIKAZE'?
alaupun Perhimpunan Agung
UMNO lalu telah membual keletapan bahawa jawalan Presiden dan Timbalan Presiden
pani ilu tidak akan dicabar letapi ia bukanlah jaminan bahawa arena polio
tik negara tidak akan bergelora.
Sebaliknya, lumpuan kini beralih kepada
sebuah lagi pani komponen Barisan Nasional
(BN) iaitu MeA yang turut akan menyaksikan
pemilihan Jawalankuasa Kerja Teningginya
pada lahun depan.
Sudah pastilah perhatian akan diberikan
kepada Timbalan Presiden pani itu, Dalu!.:
Lee Kim Sai yang SClakat ini lidak memberi
kata putus sarna ada akan mempenahankan
..
jawatan itu atau tidak.
Bagi Kim Sai, beliau ingin mcnyatakan pendirian menjelang Jun tahun depan
walaupun pada masa ini Presidennya, Datuk Seri Ling Liang Sik sudah membcri
'isyarat' bahawa beliau mahukan Timbalan yang bam.
1m jelas melalui kenyataannya bahawa Timbalan Presiden MeA mestilah mempunyai 'pendidikan Cina' walaupun pada masa itu, Kim Sai tidak nyalakan akan
berundur atau tidak dllripada jawatan lersebut.
Sememangnya, apa yang bcrlaku di dalam MCA amat menarik perhatian, tambahan pula umum mengetahui hubungan Kim SOli dan Liong Sik bak kata pepatah
'retak menanti bclah', Oleh ilu semun pihak lemanti-nanti apakah yang ingin
dilakukan oleh Kim SaL
Apa juga andaiannya yang pasti 1996 akan menemukan karier politik Kim SOli
sarna ada melakukan ala 'Kamikaze' dengan menenlang Liang Sik dan menghadapi
kemungkinan untuk tewas atau berundur seeara lerhonnat dan diiktiraf sebagai
salah seomog pemimpin ulung MCA.
Segalanya terserah kepada Kim Sai umuk mcmbuat kepulusan, apa yang nyala
hubungan dingin beliau dengan Liong $ik sukar dipulihkan walnupun apa juga
keputusan yang dibu3t olehnya tahun depan,
W
';;;0.....
PEHGURU$PlMASAAAH
AlluSdm _CJ\oIlo
,,~
---
lI\uIaII_ SUI SGoIIlI'Cl
PENOURUB BEIAR PENGIKI.ANAN KUMPUl.I<N
PEN(lURU5 BESA" {(nu)
-PfHGU~
IKlAtl
URUSAN SURAl MENYURAT
~"IIw..sSA
..r.botan ~ IJ\uUt'l ~
Peli .....ll 71
!00920 1WlI~ W'nput
Tel 03-22170S5
,
URUSAN LANOOANAH
_ton Pwna"'....
lI\uIaII MNyu (MJ a.rhtd
Sunil 10101
5Or05 Ki>aI& lJ.wnpur
F'eIj
P£NERBtT
UTUSAH MELAN (MALAY$~ IlERHAD
No 4$d _
uma 011 ......n CI'Ian Sow lkl
55lOO Kuala Lt.rrwr
PfNC£l,ll\
UlIun P ~ Sdn 8I>d
loI'IW,~t2
_
I.Jm&
JWn CI'Ian
~
4
II.-
LU'I1jlUI
Sow Un
,
W.rt.lw,n M".., Zulli"'" B,k" tM,...fna R.ymond T.lng IIItllll rMMrIW bu" LH Kim Sal.
MASS,\ 16 DlSEMBER 1995
NASIQNAL
Pelatih Didera Dan Melarikan Diri
'Pulihkan' Pusat Serenti
EKAU lag! pada 3 Discmber
S
lalo. 26 orang pelatih dari Pusa!
Serenli Jelebu. Negeri Sembil:!.n
rodarikan din dan kemudian
menuju ke oolai polis bcrdckatan uo!Uk membuallaporan hahawa mcrc:ka Iclah didcra di pusat Ixrkenaan.
Hakikatnya. ioi bukanlah hli penama
pelalih-pelalih Pusal Serenti melarikan
din.. malah boleh dikatakan scliap bulan
ada sahaja pclatih yang bcnindak demikian. Semcmangn)'a lindakan itll clilakukan alas pclbolgai alasan tClapi persoalannya. apa sudah Icljadi dengan pusat
berkenaan )'ang ditubuhkan dengan mallamal untuk memulihkan pcnagih dadah
dan memba.....a mereka kembali ke pangkuan mas)'arakal':'
Jika dikaji. fenomena melarikan diri
dan PuSllI Seremi scrnakin menjadi-jadi sejak kcbelakangan jnL
Kesemua ini membuklikan bahawa
sudah tiba masanya Kl"menterian Dalam
Negeri mengadakan re"olusi rnenyeluruh
di semua Pusat Serenti di seluruh oegara
secepal mungkln sepenimana yang dicadangkan sebelum ini.
Apa yang berlaku di Pusat Serenti
tidak boleh dibiarkan, lambahan pula jika
ia menyebabkan scmakin ramai pelalih
puS31 ilU melarikan diri dengan pelb.agai
alasan.
Adalah diharapkan tumpuan re"olusi
ini tidak akan diberikan kepada usaha
unluk membina lebih banyak Pusal
Serenti sahaja bagi mengalasi masalah
kesesakan lelapi lebih kepada lumpuan
unluk memberi pengenian kepada pelatih
dan pclUgas di pusat berkenaan bahawa ia
bukanlah tempat penderaan.
Bcrdasarkan 13por:m yang dibual
dalam Icmpoh tiga bulan iailU
dari Ogos hingg3 peneng3h3n
Disember 13hun ini s3h3j3, scmmai 63 orang pel31ih tel:lh mel:uiktln diri d3ri pusat ilU.
W3l3upun m3jorili d:uip3danya bcrjaya dibcrkas semul3 tel3pi ia sam3 SCk3Ji Ild3k d3P31 menulup persoalan mcngen31 3pa
scbenamya yang berlaku .chingPe/ef/h menjll'lIn; ISf/hen dl sebush Puset Serenl/.
ga mendorong pclatih mclarikan
diri scdangkan rnerek3 scndiri mengelahui
Pcgawai-pcgawai yang bCrlugas di
bahawa apa yung ditakuklm di pUS31 itu
PUSa! Serenli juga hams dimengcnikall
b3hawa pcl:llih yang memasuki pusal
her1ujuan unluk mcrnulihkan mereka.
Apa yang rncnarik. Timbal3n Mcnteri
berkenaan bukannya melakukan jenayah
Dalarn Ncgeri. Daluk Meg31 Junid Megal
besM letapi men:ka ad:llah scb3hagian
Ayub pernah menjel3skall, kej3di3n
d3ripada umal m<lnusi<l yang 'Icrscsal
melarikan diri ilU berlaku kcrana bebemjalan' dan perlu dibimbing kembati ke
'p3ngkal jalall·.
p3 scbab, anlamnya kcbenal'311 bekerja di
Selain itu, tidak kelerlaluan juga jiku
IUM pUS31 yang dibcrikall kcpada pelillih
Kemenlerian Dalam Negeri mcmbuul
yang belum cukup lempoh pcmulihall dan
kajian mengapakah wujud fenomena
penempalan yang liduk leralur.
Bagaim3napun ia sam3 sekali lid3k
mendera ini yang dilakukan oleh !>Cgclintir wadar Pusal Serenll. Apakah kerana
boleh dijadikan alasan kukuh unluk
menafikan mengenai kewujudan fenometekanan kerj3 alau faklor lain?
na mendera pelalih oleh "adar al3U
Apajuga gejala ~ ang berlaku di dalum
Pusal Seremi lidak harus dibiarkan berpelatih senior. Ini lemukti melalui kejadian mendera pelatih di P3hOlng SU3lU ketilerusan kerana ia boleh menjejaskan imej
ka dulu dan pemah dided3hhn bagaincgara ini di mala dunia mCrn:lrnl3ngkan
mana pelalih dlpakS3 menjadi buroh oleh
M31aysia dianggap ocgara ~'ang mengam31kan sislem pemulihan dadah yang polsebuah Pusal Serenti di Johor.
16
ling berkesan dan ml"narik.
Ini lemyala apabila terd3pal ncgal'3oegara lain telah melahirkan hasralnya
unluk mengkaji sistem pemulihan dadah
di ~'!alaysia lennasuk melalui penubutun
Pusal Serenli.
Selain ilU kesedaran yang linggi di
kalangan rakyal Malaysi3 berhubung sislem pemulihan dadah lersebul juga tidak
~epalulnya dipersia-siakan. Tambahan
pula sudah ad:!. di kalangan masyarakat
yang sanggup menyerahkan ahli kelu~a
mereka yang lerlibal dengan najis dadah
kepada pihak berkuasa untuk dipulihkan.
Harapan mercka terlalu tinggi, mereka
ingin melihal ahli keluarga tersebul pulih
daripada gejala najis dadah ~ ang sualU
kelika dulu menjadi musuh nombor salU
negara.
'111• •1111'
I~"'I".'I tlf'
. . .1111111 JIll
....1.11t .......
......1 .1.111 U.
lll .....
n'...
Apakah akan lerjadi jik:! masyurakm
sudah kl"hilullgan keyukinan kcpada Pusm
Serenli? K~ m;lIlakah mercka hcndak
I1lcnghantar saudara-mura unluk dipulihkan?
Jika keada311 ini sudah wujud ia amal
bcrbahaya keran3 mereka y3ng lerlibat
dengan najis dadah sudah pasti lidak akan
kl.'l1lball ke pangkal jabn dan selerusnya
meningkalkan kembali jumlah penagih di
negara ini.
Olch illl. jika pelbagai gejala buruk
yang bcrlaku di dalarn Pusal Serenli di·
biarkan, ia sudah pasli akan mendalangkan
keS3n kepada ncgara. Bcrdasarkan hakikal
ilU, Kememcrian Dalam Negeri harus
mengala~i ~egera semua gcjala yang
berl3ku d3n mengembalikan semula imej
Pusal $erenli sebag3i tempal pemutihan
dan bul:.annya Icmpat pen~eksaan.
'".J
~IASS,\
16DISEMBER 1995
Pengasih Malaysia
Membantu Para
Belia daripada
Belenggu Dadah
P
ENGASIH Malaysia mungkin me-
rupakan saw nama baru kcpada
para remaja. Pusat ini bukanlah se·
pen.i pusat·pusat serenti yang sering di·
dengar dan dilihal di media-media mas-
sa. Malah. tempat inijuga bukan satu pu-
lban Hajl YUflU5 Pathi Mob.mad
sat tahanan yang mengamalkan disiplin
da September
1991 dan Ru
mah Pengasih
pula mula beroperasi
pada
Februari 1993.
ala tentera sepeni yang lazim para rema·
o
ja fikirkan.
PCllgasih Malaysia mcrupakan sebuah
persatuan hukan kerajaan (NGO).
Pengasih Malaysia berfungsi untuk memulihkan bekas penagih-penagih daripada belengu najis dadah dan seterusnya
membimbing mereka uotuk kembali ke
pangkuan masyarakat.
Menurut Yang Dipertua Pengasih Malaysia, TUM Haji VURUS Pathi Mohamad,
Pengasih Malaysia lelah didaftarkan pa-
Dana persatuan
ini dipe.roleh daripada denna individu, para korporal mahupun agensi-agensi kerajaan.
Persaluan ini menjalankan lima perkhidManukl Othman
Kementerian Pendidikan:
Berusaha
Menangani
Masalah Dadah
ENURUT Eneik Ruydi
nmbolm Palp..... JIahoPn Sdtolab. Ke- - ......... _yoU. pibit kemeDIeriIII ..,;". beruubI
. . . . . . pc
..-:
daape.
........... n
...,..bIbaya
M
R.......
....................
dIdIIIdl . . . . .
'np'"
"M .......tan
-
awaI IIIIbIk
inanheNIuI
_ya~_cIi
",
Pm
_
peacE'ibm izIi berIu. . . .t
lIM!lI
i
yedIr
ilI·
---
safkan para pelajar mengcnai bahaya
dlIdah. Antaranya ialah 'Program lima
minil' yang telah dilaksanakaD di seko-Iob-odtolab. Qwu-guru Ibn meneraDgtan mensenai tcDlIng bMaya dadah selama lima minil sebelum memuIakaD
1UbjekDi uqJi... ilU. Kememerian Pendidik-
.. mcnnPa saIU program YUl mn.ma-
Un ~ h n Pmcegaban Mermlui
Karilwl..."................ mengenai ciadIib .un cti.,aikasj da1am subjek yang
dUi- oteb guru iaitu maklumal penting
meqcDIi d.sab dimuatbn secan Iidak
Janpmg semasa sesuD mati pclajann
matan ulama dalam rangka mernulihkan
helms penagih-penagih dadah. Antara
perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan ialah Rumah Pengasih. Sinar Kasib. Bakti Kasih. Seruan Kasih. dan Sidang pengasih.
Rumah Pengasih merupakan sebuah
penempatan yang ber'llSMkan pemulihan
bagi bekas penagih-penagih dadah. Bebs penagih dadah (selepas ini dipanggil
residen) ini dihnntar secara sukarela ke
sini. Setiap residen mesli menjalani latihan pernulihan untuk jangka waklu
yang lelah dilelapkan.
Residen di sini dibahagikan mengikut
kategori iaitu ahli baru. kurnpulan pertengahan. dan kurnpulan lama. SlaluS unluk ahli baru ialah residen-residen yang
bam rnendaftar hingga tiga bulan. Bagi
kumpulan pertengahan pula adalah residen-residen yang lelah liga bulan hingga
enam bulan mendnpatkan pemulihan di
sini.
Manakala. bagi kumpulan lama pula
ialah bagi para residen yang lebih daripada enam bulan sehinggalah menjangkau satu tabun. Setelah tarnat latihan. pa-
diajar-. Program piruar juga mc:rupBIn
salah !iatU program efeklif YUl meatberi maklunw meneenai dDb.
P&da l1\8SI yanS sarna atliviti tokurikulum juga menplih pandanpD para pelajar daripada gejala kunDg sibaI
ini sepeni Aktiviti Kem Jaya Diri.
Kern Bina SemanSat. Kololdum Waja
Diri. Kern lbadah, dan Karnival Anti
Dadah. Kekerapan aktiviti akan mengubah minda pelajar daripada rajorumus ke Junil hina dan _ _ ku-
rang ihat.
lib cIihalusi _ _ , . . . _
wa kepada pengtibotan pora peIajIr
daIam geiala ini iaIab daripada ......
sebaya. iklan. Un media !DUlL Mao
ka, KemencaiaD Pencfidike sem_
....joh. hub".... dan kerjoama cIengan Ageaai o.dab K+znpe= Femodam Kdwlpu.. I _ _
dan bodan-bodan bubo I<eni-,...
lain unIUk ~ merDellDIi ponyalahgunun dIdIb iai.
•
DEWAN SISWA MEI1!Ht8 • 9
Din. 27. mul~ lerpenltaruh denltan ganja dan
dadah M'nM'njak di banCk-u persekolaban lagi
ra residen akan dibimbing untuk bekerja
di Icngah-tengah masyarakal. Bagi residen yang berminal untuk berbakti kepada Rumah Pengasih. mcreka akan diserapkan untuk menjadi pckerja di sini.
Keunikkan 'Rumah Pengasih' ialah
penggunaan metod tuapeutiJ.. Melod ini
memberi"an lebih tumpuan kepada aspek kelahanan mental. Namun, kaedah
ini lida" mcngcnepikan aspek kClahanan
fizil..al ~ahaja berbanding pusat pemutihan lain yang hanyu lcrtumpu pada aspek
ketahanan fiLika .. Kaedah ini benujuan
mende~k pcrubahan sikap para residen
daripada negalif "epada positif. Malah,
"aedah mi telah diuJi oleh 28 buah negara dan lerbukti mampu memulihkan bekas penagih dadah.
Selain ilu. persatuan ini juga menyediakan perkhidmatan 'Sinar Kasih' yang
membimbing para residen kembali dengan kehidupan normal di Icngah-tengah
masyarakal. Menurut Marzuk..i Othman,
Penolong Pengarah (Operasi). residen
yang tamal latihan akan bekerja dan baleh memulakan kehidupan biasa. Mereka
dilempatkan di sebuah syarikat yang sama dan dikehendaki dalang ke Rumah
Pengasih untuk mendapalkan rawatan
lanjut dan melaporkan perkembangan
mereka di luar.
'Sidang Pengasih' pula adalah satu
program sokongan keluarga_ Program
sOkongan keluarga ini terdiri dart keluarga lerdekal sepcrti ibu. bapa, adikberadik dan saudara-mara residen yang
10 • DEWAN SISWA MEl 1998
lelah diberi informasi untuk tidak memencilkan para residen lerbabit selerusnya menyokong mereka untuk kembali
ke pangkuan keluarganya dan masyarJkat. Selaill itu Sidallg PCllgasih juga
memberi peluang kepada kumpulan residen )ang telah keluar bc"erja untuk ber"ong...i pengalaman be"erja di luar dengan re...iden di ...ini.
Di smnping ilU, persatuan ini juga
menycdiakan perkhidmatan 'Seruan Kasih' yang menganjurkan program-program ccramah dan seminar mengenai buhaya dadah kepada para pelajar sekolah
di seluruh Malaysia, Persaluan ini juga
menganjurkan ceramah bebas kepada
mana-mana individu yang berminal,
menziarahi residen-residen di pusat Se-
Saleh menasihati
para remaja agar
menjadikan
agama sebagai
pedoman hidup
rcnli dan sekali-sckala muncul di media
massa.
'Bakti Kasih' pula meropakan sebuah
PUS'll harian yang menjadi lempal persinggahan bagi para penagih dadah yang
dijangkili virus HIV. 'Balai Kasih' juga
berfungsi sebagai pusat maklumal dan
kaunseJing bagi para penagih dan ahli
keluarga yang mahu mengetahui secara
lebih lanjul mengenai HIV dan cara
jangk..itannya.
Wartawan Dewan Siswa berkesempalan menemuramah dua orang residen
Rumah Pengasih. Mereka ialah Din dan
Saleh (bukan nama sebenar).
Din, 27, merupakan bekas residen di
Rumah Pengasih. Dia Iclah diserapkan
sebagai kakilangan di sini dan berkhidmal di bahagian pentadbiran. Dia mula
terpengaruh dengan ganja dan dadah
semenjak di bangku persekolahan lagi.
Menurut Din. penglibatannya dalam
gejala dadah adalah kerana sikapnya
yang terlalu mendambakan hiburan dalam hidup. Din linggal di asrama dan jll-
rang balik ke rumah apabila liba cUli
semester. Dia banyak bergaul dengan
rnkan-rakan yang nakal dan mula berjinak-jinnk denglln ganja dan akhimya
beralih kepada heroin.
Deliau mcnyalahkan dirinya sendiri
yang lerlalu taksub dengan hiburan tanpa
penghujung. Beliau menasihati para remaja agar bijak memilih kawan dan
menjadikan keluarga sebagai tempal rojukan apabila menghadapi sebarang
masalah.
Manakala Saleh. 28 (bukan nama sebenar) adalah mangsa pengabaian keluarga, Saleh tidak pemah diberi peluang un10k meluahkan perasaan atau mengeluarkan pendapat dalam keluarganya. Saleh
hilang tempal berganlung dan mengadu
masalah. Untuk menghilangkan perasaan
marah dan sedih itu, Saleh mula bergaul
dengan rakan-rakan yang menghisap
ganja di kampungnya. Sejak itu perjalanan hidup Saleh semak..in gelap sehinggalah dia memutuskan untuk memulihkan ketagihannya di Rumah Pengasih,
Saleh menasihati para remaja agar
menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Saleh juga menasihati para pelajar
agar jangan sesekali mencuba menghisap
rokok apalah lagi ganja dan heroin kerana akan memudaratkan hidup.
Din dan Saleh adalah antara para belia
yang mendapatkan perldlidmalan Pengasih Malaysia, Din dan Saleh bemasib
baik kerana berjaya memuJihkan diri mereka sekaJigus membebaskan diri mereka
dari belellggu dadah.
•
Saleh, 18 adalah mlngu ptngabalan kelual'Jl
rerli~at ~enlan Da~a~:
A a Kata Remaja
AfTcndi Mial
ENGLIBATAN pelajar dalam penyalahgunaan dadah adalah sangat
serius. Oleh itu, langkah draslik
perlu diambil untuk menangani masalah
ini. Wartawan Dewan Siswa sempat mcninjau pandangan para remaja mengenai
gejala ini.
Affendl Miat menggesa agar ibu bapa
mengawasi tingkah laku anak-anak dan
mengambil tabu kegiatan anak-anak mereka dalam masa lapang. Langkah ini 00leh menceg~ penglibatan remaja khususnya pelajar sekolah dalam gejala ini.
S.Vijaya Lelchumy pula meluahkan
pendapat bahawa kurangnya pendedahan
dan pengclahuan tcrhadap bahaya penyalahgunaan dadah menjadi punca remaja
tcrjcbak dalam gcjnla kurang sihat ini.
Ramai yang berbicara mengenai dadah
tctapi linda sesiapapun yang menjelas·
kan bahaya dan kesan penyalahgunaan
dadah. Oleh hal yang demikian ibu bapa,
P
guru dan saudara mara perlu mendedahkan para remaja kepada maklumat lentang kesan dan bahaya penyalahgunaan
dadah. Hal ini supaya para rcmaja me·
ngerti akan kemudaratan yang bakal menimpa diri mereka.
Marsyila Ibrahim dari Sekolah Puteri
Wilayah menggariskan beberapa faklor
scbagai punea penyalahgunaan dadah di
kalangan rcmaja. Keluarga yang kucarkacir, minat belajar yang mula kendur.
dan pengaruh rakall sebaya yang mernimpill ke jalan yang kurang sihal. Faktor-faktor lersebut menjadi tilik tolak
kepada keseriusan masalah inL Pada 11kiran mereka, dadah dianggap sebagai
penyelesai masalah. Oleh itu. kila seharusnya membamu mereka keluar dari
lembah hina inL Bimbingan kaunseling
mungkin baleh membantu menyelcsaikan masalah ini pada peringkat akar
umbL
Saravana dari Methodist Boys School
SarllVllnll
y~~
Kh:ti
pula mcngajak rakan-rakall rClllajanya
mcrnikirkan bahaya dadah. Dadah tidal.:
penting untuk kehidupan kila. Dadahlah
penghancur irnpian dan wawa_~an kila.
Oleh itu penghindaran Icrhadap najis dudah dapat Illembina rnasyarakat yang
hannonis dan berelika.
Vee Khai, pelajar Sekolah Menengah
Kepong berpendapat, remaja yang cuba
melarikan diri daripada realiti hidup
mendorong Illereka mendekati najis dadah. Realiti hidup yang lebih mencabar
tidak dapal diikuti oleh para remaja dan
dadah menjadi penawar untuk menycle·
saikan masalah Illereka. Di samping itu,
penglibatan para remaja dalam pellyalahgUllaan dadah juga mendorollg mereka
tidak menghonnati orang yang lebih tua
dan sering mengingkari nasi hat.
Oleh itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti yang berfaedah dapat menjauhkan
did mereka dari kancah hina inL Rakan
OEWAN SISWA MEl 1998 • 11
l\Iarsyila IbMlhim
Muda memperkenalkan pelbagai aklivili
kepada para remaja dan ini boleh menghindari diri mereka daripada penyalah-
gunaan dadah.
Suy Yuen Van dari Kolej Tunku Abdul
Rahman pula menggesa ibu bapa agar
memberikan sepenuh perhalian dan kasih sayang kepada anak-anak mcreka.
Kesibukan ibu bapa meneari nafkah hidup memungkinkan pengabaian terhadap anak-anak mereka. Kekurangan kasih sayang dan pendedahan kepada pengaruh luar (anpa kawalan ibu bapa boleh
membawa para remaja lerlibat dengan
gejala penyalahgunaan dadah. Oleh itu,
ibu bapa memainkan peranan penting
dalam membentuk remaja yang berdedikasi dan berwawasan.
Kesimpulannya. semua pihak baik ibu
bapa, guru, masyaraka( dan kerajaan
perlu berganding bahu memerangi gejala
penyalahgunaan dadah ini. Kegawatan
masalah ini perlu dibendung segera supaya tidak merosakkan para remaja khususnya pelajar sekolah yang berada pada
Suy Vuen V.n
peringkat mencuba-cuba. Marilah kita
sarna-sarna mengatakan "Tidak" kepada
dadah.
•
Statistik Penting
ABATAN Narkotik merupakan satu
jabatan di bawah Polis Oi Raja Malaysia. Pada 2 lanuari 1997 secara
rasmi nama jabatan ini ditukar daripada
Cawangan Anti Oadah kepada Jabatan
Narkotik. Jabatan Narkotik merangka
empat strategi u(ama:
J
TANGUPAN PENUNTUT snDlAN DI BAWAH
ADB 1952 BAGI lAHUN 1 . DAN 1991 0
I) Menyekat kemasukan dadah dan luar
negara.
2) Penguatkuasaan melalui undang
4
undang.
3) Mempeningka(kan risikan
4) Menguau.:an kerjasama an(arabangsa
ADBllPK
7
•• AD&- AbI D8dIb 8abIbIya
JUMLAH SEKOLAH YAMG TERLIBAT OENGAN OAOAH
BAGI TAHUN 1998 DAN 1997·
lPT
MAKTAB
.'"
..,
4 BUAH
5 BUAH
2BUAH
3BUAII
1 BUAH
5BUAH
12 • DEWAN SISWA MEl 199B
64 BUAH
44 BUAH
IBUAH
IBUAH
77 BUAH
53 BUAH
'SUMBER: JA8ATAH NARKOTIK, POLIS DIIIAJA
MALAYSIA
Agensi Dadah Kebangsaan:
Mahu Melahirkan Generasi
Tanpa Dadah
oya para pelajar sekolah.
Kaedah yang digunakan oleh Agensi
Dadah Kebangsaan ialah pencegahan
awalan dan umum. Pencegahan awalnn
ini lebih ditumpukan kepada sekolah-sekolah. Pencegahan ini merangkumi pr0gram-program yang boleh menghindarkan pelajar daripada Icrjebak ke lembah
hina ini.
Program -PINTAR' merupakan salah
satu program efektif yang dijalankan di
sekolah-sekolah rendah. Pada mulanya
program ini dilumpukan kepada pelajar
tahun lima tetapi memandangknn pengetahuan mengenai bahaya dadah perlu
menyeluruh maka perlaksanannya diluaskan kepada pelajar tahun empat dan
enam.
O8to' Bakrl Hj. Omar
"AGENS'
Dadah Kebangsaan
(ADK) berperanan sebagai
hadan pelaksana kepada
Majlis Dadah Kebangsaan unluk memerangi gejala penyalahgunaan dadah",
kala pengarahnya. Dalo' Bakri Hj. Omar
semasa sesi temuramah bersama war·
tawan Dewan Siswa di pcjabalnya baruham ini.
Kegawatan masalah penyalahgunaan
dadah di kalangan pelajar sekolah seA
makin ketara pada masa kini. Agensi
Dadah Kebangsaan telah ditubuhkan pada 7 Februari 1996 di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Agensi Dadah Kebangsaan menggariskan tiga perkara sebagai stralegi Ulama
perlaksanaannya iaitu pencegahan. penguatkuasaan undang-undang di samping
rawatan, dan pemuJihan. Pertcara inilah
IeraS untuk menghapuskan gejala ini daripada merosakkan para remaja khusus-
Mewujudkan
masyarakat pelajar
yang bebas daripada dadah adalah
tanggungjawab
bersama
Program ini mendedahkan pelajar
kepada bahaya penggunaan dadah, pembentukan personaliti diri dan carn menghindari dadah. Rasionalnya. program ini
memimpin setiap pelajar mengatakan
'1idak' kepada dadah.
Manakala, pencegahan umum pula merangkumi program-program yang dirancang untuk masyarakat khususnya para
pekerja. Mereka didedahkan mengenai
bahaya dadah melalui pelbagai aktiviti
yang dirancang.
Strategi kedua pula ialah pengunlkuasaan undang-undang yang dilnksana-
kan dengan kerjasama Jabatan Narkotik,
Polis Oi Raja Malaysia. Jabatan Narkolik benindak untuk menyekat kemasukan dadah ke negarn ini. Penguatkuasaan
undang-undang sebegini membantu perlaksanaan setiap program ADK dengan
lebih lancar.
Strategi ketiga ialah rawatan dan pemulihan iaitu unluk penagih-penagih
yang memerlukannya. Mereka akan ditempatkan di pusat-pusat Serenti untuk
memulihkan akhlak dan pemikiran mereka untuk menjauhi dadah.
Pengumuman Kemenlerian Pendidikan
dan Agensi Oadah Kebangsaan yang
mahu menjalankan ujian air kencing
(Ujian Panl8S) di akhbar baru-baru ini
mengejutkan banyak pihak terutama ibu
bapa. Ujian air kencing yang dilaksanakan di sekolah ini bukan benujuan untuk
menjatuhkan maruah atau personaliti sesorang pelajar. Malah. ujian ini hanya layak dijalankan ke alas para pelajar yang
disyaki terlibat atau menunjukkan tandatanda yang mencurigakan lerlibat dengan
dadah sahaja.
Dalam konleks ini. kerjasama daripada
pihak ibu OOpa amal dialu-alukan supaya
masyarakat pelajar bebas dari gejala penyalahgunaan dadab. Pelajar-pelajar perlu menjauhkan diri dan belengu dadah.
Perkara penama yang harus mereka hindari ialah budaya merokok. Budaya merokok akan memudaratkan kesihatan dan
boleh membawa kepada pengliOOtan dalam gejala penyalahgunaan dadah.
•
DATA PElAJAR TAllO DIIlOAII DAIAII
PENYAlAHGUNAAN DADAII DARI
JANUARI HIMGSA NDVEII8ER 1117
'I1DAK BERSEKOLAH
SEKOLAH RENDAH
KELULUSAN PMR
KELULUSAN SPM
KELULUSAN S11'M
KELULUSAN DIPLOMA
KELULUSAN UAZAII
LAIN-LAIN
4W
3.016
5,947
2.860
12
68
17
9
SUMBER: AlI'nsi Dadob K-.,...
(ADK)
DEWAN SISWA MEl 1991 • 13