hengstenkeuring - Nederlandse Mini Paarden Registratie Stamboek

Transcription

hengstenkeuring - Nederlandse Mini Paarden Registratie Stamboek
HENGSTENKEURING
NMPRS 2014 - € 5,00
Hengstenkeuring zaterdag 5 april 2014
Manege Stal Groenendaal in Bunschoten
Aanvang veterinaire vanaf 8.00 uur
Aanvang primering vanaf 9.00 uur
Voorwoord
Secretariaat
De Mulderij 8B, 3831 NV Leusden
Tel: 033-4340433
Fax: 033-4323133
Website: www.minipaarden.nl
E-mail: [email protected]
Bestuur
M. Schimmel, voorzitter
P. Versteijnen, hoofd controleur
E. Koel, penningmeester
T. Varkevisser, alg. bestuurslid
J. Marijnissen, alg. bestuurslid
L. Tromp, promotie
W. Schimmel, secretariaat
Ereleden
Dhr. G. Th. Kuster
Mevr. I. Hartkamp-Erlemeyer
Mevr. Z. Varkevisser-Molhoek
Mevr. T. de Heer-v.d. Broek
Dhr. H. Hetterscheidt
Juryleden
Dhr. J.W. v. Wessel
Dhr. H.J. v.d. Bijl
Dhr. A. Zoet
Dhr. A. v. Heeswijk
Dhr. J. Claes
Speaker
Dhr. J. Heidema
Veterinaire
Dierenartsenpraktijk Wellensiek
Fotograaf
Kim van Hennevelt
Foto omslag
BRAVE HEART OF THE FAIRY TALE RANCH
Eig.: J.C.P. Roquas
Voor u ligt de catalogus van de NMPRS Hengstenkeuring 2014 die
zaterdag 5 april wordt gehouden in Bunschoten. Wederom een
goedgevulde dag met volle rubrieken nieuwe jaargang en eerder
verschenen hengsten, totaal toch weer ruim 170 hengsten. Een ieder leeft er met gezonde spanning naartoe, zowel deelnemers als
organisatie. Al weken of misschien zelfs maanden voorbereiding
voor die ene spannende dag. En om die dag nog wat spannender,
uitdagender en attractiever te maken zijn er een aantal zaken gewijzigd. Zo zijn er aparte kampioenschappen voor de nieuwe jaargang hengsten, los van de eerder verschenen hengsten. Reserve
kampioenen worden hierdoor niet meer gekozen. Op deze manier
denken we dat zowel de jonge als de oudere hengsten zich nog
beter kunnen onderscheiden van elkaar. Uiteraard strijden de verschillende kampioenen op het einde van de dag wel tegen elkaar
voor het Algemeen kampioenschap waar er uiteindelijk maar één
de beste kan zijn.
Een volgende wijziging is dat op verzoek van onze leden, de tweede bezichtiging van de nieuwe jaargang hengsten los getoond zal
worden in de ring. Dat belooft een geweldig spectaculair gezicht
te worden. Wordt dit een succes dan zal dat in volgende jaren zeker een vervolg krijgen. Misschien kunnen we het zelfs nog eens
gaan uitbreiden?
Ook bij het Erekampioenschap een wijziging. In tegenstelling tot vorige jaren zal de uiteindelijke Algemeen kampioen 2014 niet mee
mogen strijden voor het Erekampioenschap van dit jaar. Dat zal hij
pas in volgende jaren kunnen. Het Erekampioenschap zal worden
gestreden door alle dag- en algemeen kampioenen van voorgaande jaren en zal hierdoor eerder op de dag afgenomen kunnen worden. Al onze toppers van de afgelopen jaren krijgen op
deze manier nog meer de aandacht en het publiek dat ze verdienen. Uiteindelijk is dit toch de top van ons stamboek qua hengsten
en die willen we aan een ieder tonen.
Al met al moet het een mooie dag worden met goede hengsten,
daar is het ons in eerste instantie uiteraard om te doen. Als zo’n dag
dan ook nog eens spectaculair, vermakelijk en gezellig is dan is dat
toch prima?
Ik wens u een mooie keuringsdag.
Marcel Schimmel, Voorzitter
Locatie Stal Groenendaal
Routebeschrijving:
•A1 Amsterdam/Apeldoorn - Amersfoort
•Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13)
•Vanaf Amsterdam verkeerslicht rechtsaf
•Vanaf Apeldoorn/Zwolle 2x verkeerslicht linksaf
•Bij Mc Donalds rechtsaf (=Ruimtevaart)
•Bij T-splitsing rechtsaf (=Ariane)
•Einde van de weg T-splitsing rechtsaf
•Bij de volgende T-splitsing weer rechtsaf (oude Zevenhuizerstraat)
•Na ong. 400 meter aan de rechterkant vindt u Stal Groenendaal
1
Asschatt Stables
Home of European and American miniature horses since 1988.
We welcome your inquiry for horses on sale at
www.asschattstables.com or call +31 342452539.
Asschatt Stables, sinds 1988 het vertrouwde adres voor de
aankoop van uw Europees of Amerikaans minipaard.
Kijk op www.asschattstables.com of bel 0342452539.
2
Secretariaatsmededelingen
Bij aankomst eerst melden bij het secretariaat om
uw nummer op te halen en paspoort af te geven!!
Jacqueline Spaaij
Yvet Telgenkamp
1. Hengst kan ter keuring aangeboden worden in het jaar
van drie worden.
2. Hengst is voor de keuring ter registratie aangeboden bij
het NMPRS en op naam van eigenaar.
3. Hengst dient voor de premiekeuring een veterinaire
goedkeuring te hebben van de NMPRS stamboek veterinair.
4. Hengst wordt door eigenaar voorgebracht of door eigenaar aangewezen vervanger. Denkt u aan de witte
kleding! Op verzoek kan dit tevens door een NMPRS
toegewezen monsterknecht.
5. Eigenaar van NMPRS goedgekeurde hengsten met
afstammingvermelding dienen m.i.v. 2001 van zowel
vader als moeder DNA te kunnen overleggen. Bij in
gebreke blijven kan afstamming niet vermeld worden.
Indien blijkt dat er van zowel vader als moeder geen
DNA uitslag geverifieerd kan worden, kan de hengst
niet ingezet worden voor de dekdienst van het NMPRS.
Zie verder regelgeving punt 12, goedkeuring hengsten.
6. Eigenaar van aangeboden hengsten voor goedkeuring
behoren de entingbescheiden te tonen van desbetreffende hengst, daarin vermeld de basis enting van twee
entingen binnen zes weken plaats gevonden met herhaling enting op jaarlijks basis.
Ad Bergmans
Nieuw op de NMPRS Hengstenkeuring
Aanvang veterinaire keuring:
Aanvang premiekeuring:
8.00 uur
9.00 uur
Locatie 5 april 2014:
Manege Stal Groenendaal
Zevenhuizerstraat 154
3751 LD Bunschoten
Secretariaat
Annet v.d. Meij
Margriet van Keeken
Willy Schimmel
Beveiliging
Marcel van Tessel
Meten en DNA
Peter Versteijnen
Omroep
Judith Kuijpers
Ringmeester
Renee ’t Mannetje
Monsterknechten
Linda Tromp
Hengstenkeuring:
Petra v.d. Velden
Ring B (Blauw)
Rubriek 1 Eerder verschenen hengsten minimaat luxe
Rubriek 2 Eerder verschenen hengsten minimaat basis
Rubriek 3 Eerder verschenen hengsten kleinemaat luxe
Rubriek 6 Nieuwe jaargang hengsten minimaat basis
Ring A (Geel)
Rubriek 5 Nieuwe jaargang hengsten minimaat luxe
Rubriek 7 Nieuwe jaargang hengsten kleine maat luxe
Rubriek 9 Erekampioenschap
Tweede bezichtiging (hengsten los in de ring)
Kampioenschappen
Afmelden op 4 april 2014 tot 18.00 uur via de mail.
Afmelden op 5 april 2014 via 06 – 22038912.
De manege neemt GÉÉN afmeldingen aan.
Keuringsreglement NMPRS
Algemene bepalingen:
Zwarte broek met witte blouse/top of geheel witte kleding is verplicht voor voorbrenger. Zwarte broek met witte
blouse is verplicht voor de aandrijver. Wordt hier niet aan
voldaan, dan is deelname niet mogelijk en moet u de ring
verlaten. Paardjes worden voorgebracht aan deugdelijk
halster c.q. hoofdstel. De aanwijzingen van de ringmeester
dienen opgevolgd te worden. Men dient ruim op tijd aanwezig te zijn bij de ring.
De beslissingen van de jury zijn bindend en dienen gerespecteerd te worden.
Er zijn voor 2014 een aantal wijzigingen ten opzichte van
eerdere jaren:
• De tweede bezichtiging van de nieuwe jaargang hengsten zal los in de ring worden getoond. De ring wordt
afgezet met bouwhekken zodat er geen hengsten ontsnappen. Alleen voor nieuwe jaargang hengsten (luxe)!
• Er zijn aparte kampioenschappen voor de nieuwe jaargang- en de eerder verschenen hengsten. We krijgen
hiermee dus de volgende dagkampioenschappen:
o Kampioen Nieuwe jaargang hengsten Minimaat 2014
o Kampioen Nieuwe jaargang hengsten Kleine maat 2014
o Kampioen Eerder verschenen hengsten Minimaat 2014
o Kampioen Eerder verschenen hengsten Kleine maat 2014
Er zijn door deze splitsing geen reserve kampioenen.
• De Algemeen Kampioen 2014 wordt gekozen uit de vier
hierboven beschreven dagkampioenen.
• In afwijking van eerdere jaren zal de Algemeen Kampioen 2014 pas volgend jaar, 2015 dus, mee kunnen lopen
voor het Erekampioenschap.
• Erekampioenschap eerder op de dag! Omdat de Alg.
kampioen 2014 pas een volgend jaar mag meestrijden
in het Erekampioenschap is het mogelijk het Erekampioenschap 2014 eerder op de dag af te nemen, net voor
de tweede bezichtiging. Hiermee krijgt het Erekampioenschap de aandacht die ze verdient en kan ook het publiek nog meer van deze tophengsten genieten.
Algemene bepalingen
Eigenaren van hengsten die verschijnen op 5 april 2014 te
Bunschoten, blijven te allen tijden verantwoordelijk voor eigen paardjes en bezittingen.
Er wordt aangeraden om een WA verzekering af te sluiten.
Bij aankomst bij het secretariaat de catalogusnummers ophalen en paspoort(en) inleveren. Dit kan eventueel samen
met twee foto’s van de hengst, een van de linkerzijde en
een van de rechterzijde. Dit geldt alleen voor de nieuw te
keuren hengsten (niet verplicht).
3
4
Let op! De entingen dienen bij het secretariaat getoond te
worden voordat de hengst gekeurd kan worden. De laatste enting mag niet later dan twee weken voor de keuring
hebben plaats gevonden. Als de entingen niet correct zijn,
is deelname uitgesloten.
Wat neemt u mee naar de keuring
IN DE CATALOGUS STAAT ACHTER IEDERE HENGST AANGEGEVEN WANNEER HIJ BIJ DE VETERINAIR AANWEZIG
DIENT TE ZIJN. Wij verzoeken u vriendelijk doch DRINGEND
om deze tijd in acht te nemen (niet eerder of later dan
aangegeven) voor een vlot verloop van de keuring. Het is
wel een richt tijd i.v.m. met afmeldingen. Bij veterinaire afkeuring worden inschrijf-, en veterinaire keuringskosten
NIET gecrediteerd.
Bij voorkeur worden de haren van ouders op de keuring
aangeleverd of kopieën van een reeds uitgevoerde DNA
onderzoek. De veterinair/meter zal u in de meeste gevallen een zakje overhandigen voor het haar van de moeder
(en soms vader “buitenlandse hengsten”). Afhangend van
de DNA uitslag van het Lab. Van Haeringen zal de afstamming vermeldt worden.
Goedkeuring
Goedgekeurd voor de dekdienst zijn de hengsten die de
veterinaire gepasseerd zijn met goed gevolg én gemeten
én waarvan haar getrokken is voor DNA onderzoek als dit
nog niet bekend is.
Paspoort van deelnemende hengst.
De haren van de moeder en /of vader (buitenlands), dit
geldt alleen voor de nieuwe jaargang hengsten.
Alle paspoort(en) worden via het secretariaat weer naar u
verzonden in de weken na de keuring.
Heeft u andere vragen over het NMPRS dan kunt u zich
wenden tot het secretariaat.
Dagindeling
Na goedkeuring van de veterinair dient u de hengst te
laten meten en het meetbriefje af te geven aan de ringmeester voor het verschijnen van de hengst in de ring.
Hengsten uit de rubrieken 1, 2, 3, 4, en 9 vallen hier buiten. Hengsten vanaf rubriek 5 kunnen alleen deelnemen
aan de premiekeuring indien de eigenaar het meetbriefje
overhandigt bij binnenkomst ring aan de ringmeester!
Rubriek 1 t/m 4
Directe primering,1A premies (en wildcard) in het luxe type
beoordeeld, gaan door voor eventueel kampioenschap.
Afkeuring
Rubriek 5 en 7 Tweede bezichtiging
Met de tweede bezichtiging in het luxe type, worden de
hengsten los getoond in de ring. Na tweede bezichtiging,
uitreiking eerste en tweede premies. 1A premies (en wildcard) gaan door voor eventueel kampioenschap.
Eigenaren van afgekeurde hengsten kunnen via het secretariaat een second opinion aanvragen, te geschieden op
de Faculteit van Utrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager.
Voorbrengen
Hengsten mogen voorgeleid worden door het NMPRS
aangewezen monsterknechten, eigenaar zelf of een door
hen aangewezen vervanger. Eigenaren die een monsterknecht wensen dienen dit kenbaar te maken aan de monsterknecht die bij de ingang van de ring staat. De kosten
hiervoor zijn minimaal 5 euro die u direct overhandigt aan
de monsterknecht. U wordt verzocht om de hengst op tijd
aan de monsterknecht te overhandigen en direct bij het
verlaten van de ring de hengst weer over te nemen.
De uitspraak omtrent primering is beslissend. De beslissingen van de jury zijn bindend en dienen gerespecteerd te
worden.
De exacte tijden dat de hengst(en) in de ring moet verschijnen, dient u zelf in de gaten houden.
Er wordt omgeroepen welke rubriek en welke nummers in
de ring moeten verschijnen.
In de ring voorbrengen
Het paard wordt aan halster voorgeleid voor de jury en
vierkant neergezet. Op woord van jury loopt men in een
korte rechte lijn van de jury af en weer terug.
Aanzetten tot 1 ronde draf voor de jury.
Annulering
Indien de hengst door veterinaire redenen niet aanwezig
kan zijn, verzoeken wij u dit door te geven bij het secretariaat. Om in aanmerking te komen voor de nakeuring
wordt er een veterinaire verklaring van de dierenarts gevraagd alvorens de hengst kan deelnemen aan de nakeuring. Komt de hengst na afmelding niet naar de nakeuring
wordt uw factuur gecrediteerd behalve het inschrijfgeld.
Rubriek 5 t/m 8 Eerste bezichtiging
Derde of geen premie gaat niet door naar tweede bezichtiging. Derde premie, plaatsing en uitreiking.
De Algemene Kampioen luxe wordt gekozen uit:
Eerder verschenen (dag)kampioen minimaat Eerder verschenen (dag)kampioen kleine maat
Nieuwe jaargang (dag)kampioen minimaat
Nieuwe jaargang (dag)kampioen kleine maat
Rubriek 9 Erekampioen
Erekampioenschap van de hengstenkeuring wordt gekozen uit alle eerdere kampioenen kleine- en minimaat luxe,
aangevuld met de algemeen kampioenen van voorgaande jaren. Deze rubriek wordt voor de tweede bezichtiging
gehouden.
Ring B (Blauw) heeft de rubrieken: 1, 2, 3, en 6.
Ring A (Geel) heeft de rubrieken: 5, 7 en 9
In de catalogus staat bij benadering aangegeven wanneer u wordt verwacht bij de veterinaire keuring (dit is wel
een richttijd i.v.m. de afmeldingen) . Zorg dat u er tijdig
bent voor een vlotte doorgang.
Het tijdig aanwezig zijn bij de ring blijft een verantwoordelijkheid van u zelf. Informeer regelmatig bij de ringmeester
hoever de rubrieken gevorderd zijn. Meldt u daarna met
uw paardje ruim op tijd bij de ringmeester.
Nakeuring hengsten is op 17 mei 2014, aanvang 12.00 uur,
veterinaire keuring 11.00 uur.
Aansluitend de Algemene Ledenvergadering 2014, aanvang 14.00 uur.
5
6
RING B (blauw)
Rubriek 1
Eerder verschenen hengsten minimaat luxe, Ring B
1
GOLIATH V. ST. 'T HOFKE
NMPRS.CMM528007200601926
Geb. datum: 01-06-2006
Hoogte: 73 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin bont
Vader:
FALABELLA MERCADER
NMPRS.VRAC7551
Moeder: RINSKE V. ST. 'T HOFKE
NSPS.528009010135969
V/M:
KODNA V. VADERS ERVE
NSPS.S.807942
Eigenaar: C.J.T.J. van den Homberg
Fokker:
Wendy Ackermans
2
J.S.TATOOS POW WOW
NMPRS.CMM528007200703719
Geb. datum: 14-09-2007
Hoogte: 74 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Vos appaloosa
Vader:
TEN LS L A TATTOO
AMHA.A117704USA
Moeder: TWO EAGLES CRESENT MOON
AMHA.A77486USA
V/M:
MEADOWLAKES QUICKSILVER
AMHA.A50162USA
Eigenaar: N. Jaspers
Fokker:
Jacky Stables
ALADIN V.D. WOESTE HOEVE NAS.CMM528013020080239 VBNMPRS
7
Geb. datum: 24-05-2008
Hoogte: 76 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bruin panterb.
Vader:
WANTSLEY SPARKS
NAS.93.3047 HSTBPref.
Moeder: BRUMMERHOEVE'S ALETTE
NAS.980074 STB.ster
V/M:
BAYERN'S ARTOS
NMPRS.CMM1089
Eigenaar: Th.M.J. Hermanns
Fokker:
Woeste Hoeve
BAR NONES DUTCH TORNADO IMHPS.CMM826033000955408NMPRS
8
Geb. datum: 07-05-2003
Hoogte: 77 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silverdapple Appaloo
Vader:
SLIGO SPOTTED HORSES CAVALIER
AMHA.A53220
Moeder: MONTANAS DUTCH GIRL
AMHA.A102469
V/M:
MONTANAS PATCHES
AMHA.64914
Eigenaar: Dhr. M.E.P.J. Lenssen
Fokker:
David M Jones
Rubriek 1A
Eerder verschenen hengsten minimaat luxe, Ring B
MISTRAL V.D. WOESTE HOEVE NAS.CMM528013020080054 VBNMPRS
3
Geb. datum: 22-04-2008
Hoogte: 74 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin panterbont
Vader:
WANTSLEY SPARKS
NAS.93.3047 HSTBPref.
Moeder: MISTY VAN DE WOESTE HOEVE NAS.528013020040114 HSTBster
V/M:
PANDOR-N
NMPRS.CMM7626
Eigenaar: R. Vervoorn
Fokker:
R. Vervoorn
9
J.S. KEY WEST SURVIVOR
NMPRS.CMM528007200703716
Geb. datum: 21-05-2007
Hoogte: 76 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart
Vader:
MOSTLY MINNIES KEY WEST
AMHA.A101907USA
Moeder: BUCK ONS COPPER SOCKS
AMHA.A166515
V/M:
LITTLE KINGS BUCK ON BROADWAY AMHA.A64565USA
Eigenaar: N. Jaspers
Fokker:
Kelly Durkin
4
CASPER V.H. HOUBENHOF
NMPRS.CMM528007200804320
Geb. datum: 21-05-2008
Hoogte: 76 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Palominobont
Vader:
EAGLE'S DUO PENNOTTI OF ASSCHAT NMPRS.CMM7281
Moeder: LADY V.D. IJSSELHOF
NMPRS.VRA528007200501082
V/M:
GENTLEMAN V. BANGAERDE
NSPS.S.802732
Eigenaar: M.L. den Hond
Fokker:
M.L. den Hond
10 ADEMA'S RICARDO
Geb. datum: 06-07-2007
Hoogte: 78 cm
Kleur:
Zwart bont
Vader:
ADEMA'S MARIO
Moeder: ADEMA'S ROSITA
V/M:
ADEMA'S DEL PIERO
Eigenaar: B. Adema
Fokker:
B. Adema
5
JULENKO'S SURPRISE
NAS.CMM528023020060011NMPRS
Geb. datum: 16-02-2006
Hoogte: 76 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Vos
EL RANCHO P.V.OBJECTION OVERRULED NAS.990464 Hvb
Vader:
Moeder: onbekend
V/M:
onbekend
Eigenaar: Dhr. W.Gebhart
Fokker:
Julenko
11 MASSEUSKAMP MYSTICS MIDAS EUSAM.CMM528031085000019NMPRS
Geb. datum: 25-08-2008
Hoogte: 78 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bay pinto
HCM NAVAJO MYSTIC VISION NMPRS.CMM528007200302345Superster
Vader:
Moeder: SMK DUFFYS CUCKOO FLOWER NMPRS.STB.BMM528007200501588.
V/M:
DIPPERS DUFFY
AMHA.A07997USA
Eigenaar: Mandy Schonkeren
Fokker:
A.J.E. Bosgoed
6
BELLMILLS LANCIANO BMHS.STB.CMM826033001286608NMPRS
Geb. datum: 08-04-2010
Hoogte: 76 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Bay
Vader:
GOTCHA LOOKING ROMEO
AMHA.A157469
Moeder: BELLMILLS EXPLOSION LAGUNA
AMHA.A162051
V/M:
MHB CAPPUCINOS EXPLOSION
AMHA.A148979
Eigenaar: Fam. Winkel-Tempelman
Fokker:
Christel van Royen
12 WMM DUN ONES HOPE FOR MORE AMARETTO NMPRS.CMM528007200815155
Geb. datum: 25-02-2008
Hoogte: 78 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
MAGIC MANS DUN ONE NMPRS.WCMM528007200302570
Vader:
Moeder: ARROWS SILVER HOPE OF LTD'S
NMPRS.VRA16494
V/M:
MAGIC MANS BOWS & ARROW
AMHA.A86512
Eigenaar: E. Vanderspikken
Fokker:
S.T.A. Koster
NMPRS.CMM528007200703234
terugkomen 2014
NMPRS.CMM7510
NMPRS.VRA16745
NMPRS.CMM7380
7
Nieuw in Nederland!
Stal van de Hees te Sevenum (Limburg)
Bied de mogelijkheid om, m.i.v. mei 2014, uw mini-hengstjes, merries, jaarlingen en/of
veulens t/m verwachte stokmaat van 93 cm. op te laten fokken in kuddeverband.
Dit op zandgrond en met gaas afgerasterd weiland (electra afrastering).
Hoefsmid en ontworming zijn inbegrepen.
Prijs voor de periode van mei 2014 t/m mei 2015 bedraagt € 330,00. De aansluitende periode t/m
November 2015 bedraagt € 135,00 extra. De kosten bij eventueel ziekte/ongeval, evenals de
kosten voor een eventuele verzekering op het leven van het paardje zijn voor rekening van de
eigenaar van het paardje. Betaling 50% voor inscharing en de overige kosten voor het ophalen
van het paardje. Tussentijds brengen/ophalen is niet mogelijk.
De paspoorten moeten worden overhandigd bij inscharing.
Tevens te koop diverse mini-paardjes in vele kleuren, waaronder Appaloosa en zilverdapple in de
maten van 75 tot 95 cm. Met ingang van het seizoen 2014 zijn diverse dekhengstjes te huur en/of
te koop in de maten 75 tot 95 cm., waaronder Rusty Buttons of Spotlight, J.S. Lefort,
Fredericus, Bar Nones Dutch Tornado en Roinja’s Pasha.
Voor inlichtingen kunt uw contact opnemen met Dhr. M. Lenssen, tel. 06 53 21 68 87
Stal Berkenhof stelt ter dekking
Timber ridges Color broker
Timber Ridges Color Broker is een mooie
Smokey Black Silver Tobiano ( Lwo positive
Overo ) AMHA hengstje dat bij het NMPRS
een levensgoedkeuring heeft behaald met
een 1 ste premie. Grootte: 33”. Hij is een
echte kleurvererver; zijn veulens hebben allemaal een andere kleur, waaronder overo,
silverdapple bont, zwartbont, valk, wildkleur, palomino, appaloosa, en Frame overo.
Ook zijn mooie blauwe ogen geeft hij door
aan zijn nakomelingen. Ideaal hengstje dat
zorgt voor kleur en verfijning. Gelieve tijdig
te reserveren voor een dekking. Tevens nog
enkele paardjes te koop.
stal berkenhof - berkenenstraat 45 A, 3520 Zonhoven - belgium
Tel: 0032(0)479799374 • e-mail: [email protected] • www.stalberkenhof.be
8
13 NAVIT V.D. DROSSAERTHOEVE
NAS.STB.CMM528013020100238NMPRS
Geb. datum: 30-05-2010
Hoogte: 78 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Zwart
TE KOOP
Vader:
SPECIAL EFFORTS NAVAJO
NMPRS.CMM7572
Moeder: JOLITTA
NAS.528013020050119
V/M:
JORDY V.D. KAR
NAS.CMM000449STBNMPRS
Eigenaar: T. Mekelenkamp
TE HUUR
Fokker:
dhr. J.A.M. Jaspers
19 MARSCHALL LIBERTY NAS.CMM528013020060124 Vb.NMPRS
Geb. datum: 05-05-2006
Hoogte: 81 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bruin panterb.
Vader:
POLANSKY V. BROMISHET
NAS.000256 Vb.
Moeder: LIZA V.D. KRUISSTRAAT
NAS.010008 VB
V/M:
BAYERN'S FALCO
NAS.94936 HSTBpref
Eigenaar: M.P.T. v. Lierop
Fokker:
J. Marsch
14 DAGMAR V.D. MARIA WEIDE NAS.STB.CMM528013020100458NMPRS
Geb. datum: 24-06-2010
Hoogte: 78 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Zwart schabrakbont
TE KOOP
Vader:
JEROME OF ASSCHATT
NMPRS.CMM8423
Moeder: ZAFIRA V.D. MARIAWEIDE
NAS.528013020060148 VB
V/M:
FLIPPER V. VELDZICHT
NAS.VRAC010282NMPRS
Eigenaar: J. Brouwer
Fokker:
J. Brouwer
20 HCM X CALIBERS BOLERO
NMPRS.CMM528007200400005
Geb. datum: 06-04-2004
Hoogte: 81 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bont
Vader:
HCM NAVAJOS X CALIBER
AMHA.A117918USA
Moeder: HCM PLAYGIRLS PRINCESS
AMHA.A50007USA
V/M:
DAVIS SMALL ACRES GWILLIKERS
AMHA.A20980USA
Eigenaar: Dhr. F. Ghysens
Fokker:
B. Goodwin/ J. Ruehle
15 MASSEUSKAMP DONNY'S APOLLO EUSAM.STB.CMM528031105000073NMPRS
Geb. datum: 29-06-2010
Hoogte: 79 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Black Pinto
HET VELDHUIS DON DIEGO DE LA VEGA BMP.CMMBELBMPH120405V0192NMPRSSuperster/Pref.
Vader:
Moeder: HCM FASHIONATIONS OLINDA NMPRS.STB.BMM528007200602713
V/M:
HCM WAR PAINTS FASHIONATION AMHA.A127370USA
Eigenaar: A.J.E. Bosgoed
Fokker:
A.J.E. Bosgoed
21 TOYLAND ANTIGO
FAL.STB.CMM5280260705424NMPRS
Geb. datum: 01-05-2007
Hoogte: 82 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart
Vader:
FALABELLA GUILLE
FMHA.991 1365
Moeder: TOYLAND TWINKETTE
FAL.1002101
V/M:
TOYLAND TINY TOOTER
FMHA.510 1002 67
Eigenaar: Y.C.G. v. Werkhoven
Fokker:
S. Radecke
16 CILON
NMPRS.CMM528007200601952NMPRS
Geb. datum: 13-05-2006
Hoogte: 79 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple Pinto
DENT HEART BAR NMPRS.CMM528007199307040Superster
Vader:
Moeder: SUZAN V.D REPPEL
NMPRS.BMM16360
V/M:
onbekend
Eigenaar: V. de Wit
Fokker:
R. Simons
NMPRS.CMM528007200602273
22 YESTERBOY OF THE FAIRY TALE RANCH
Geb. datum: 29-04-2006
Hoogte: 82 cm
terugkomen 2014
Kleur:
silver grullo
MH NEPTUNUS NMPRS.CMM528007200300039Superster/Preferent
Vader:
Moeder: PONTOP KYO LANE
NMPRS.BMM5549
V/M:
SALLACHY LARG
SPSBS.3882GB
Eigenaar: D. Lambrechts-v. Dingenen
Fokker:
Fam. Marijnissen
Rubriek 1B
23 DARMOND SNOW STORM SUPREME IMHPS.CMM826033000777608NMPRS
Geb. datum: 08-04-2004
Hoogte: 82 cm
terugkomen 2013
Kleur:
Cremmello
Vader:
LUCKY FOUR SKIPPA SNOW STORM AMHA.A103224USA
Moeder: AF MIDNIGHT LACE
AMHA.A78648USA
V/M:
WITTMAACKS MICKEY MOUSE
AMHA.I 01794USA
Eigenaar: N. Jaspers
Fokker:
Christy D'Armond
Eerder verschenen hengsten minimaat luxe, Ring B
17 MOONLIGHT DESTINY'S DOUBLE TROUBLE NMPRS.CMM528007200602077
Geb. datum: 02-05-2006
Hoogte: 80 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin bont
OLIVE BRANCHS UNBRIDLED DESTINY NMPRS.CMM528007200000802
Vader:
Moeder: DARMOND DARLING DECADENCE NMPRS.BMM528007200316819
V/M:
YP BRANCH DESTINY'S DECADENCE AMHA.A105109USA
Eigenaar: Leonie Meuwissen
Fokker:
M.C. Fiege-de Freitas
18 PERFECTAS EL MARCO
NMPRS.CMM528007200800811
Geb. datum: 30-05-2008
Hoogte: 80 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bont
WILLOW CREEKS DANCERS PERFECTA AMHA.A133053USA
Vader:
Moeder: JANDTS COLOR PATCHES
AMHA.A71781USA
V/M:
JANDTS OUR CHAMPION
AMHA.A31276USA
Eigenaar: Jacky Stables
Fokker:
Angie Sauer
24 LORENZO VAN DE WOESTE HOEVE NAS.CMM528013020070050 Vb.NMPRS
Geb. datum: 24-04-2007
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin panterbont
Vader:
WANTSLEY SPARKS
NAS.93.3047 HSTBPref.
Moeder: LODIA VAN DE WOESTE HOEVE
NAS.030382 STB
V/M:
WANTSLEY MURDRED
NAS.313 STB
Eigenaar: Th.M.J. Hermanns
Fokker:
Woeste Hoeve
9
Proudly Presents
EBF IDYLLIC VICTORY BY DADDY
ontwerp
ontwerp
presentatie
presentatie
digitaledruk
druk
digitale
[email protected] of bel 055 - 3011980
10
Rubriek 1C
Eerder verschenen hengsten minimaat luxe, Ring B
25 PAUL V.D. HEES
NMPRS.CMM528007200501394
Geb. datum: 30-05-2005
Hoogte: 82 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Palominobont
Vader:
CHARLEY V.D. BIRKENHOEVE
NMPRS.CKLM7250
Moeder: SABRINA V.D. DUINRAND
NAS.000457 Vb.
V/M:
onbekend
Eigenaar: W. van Keulen
Fokker:
Dhr. M.E.P.J. Lenssen
26 WINNETOU V.'T BERGSE BOS
NMPRS.CMM528007200500963
Geb. datum: 07-04-2005
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Vos bont
Vader:
GEURTJE V.D. IJSSELHOF
NMPRS.CMM7694Superster
Moeder: OLGA V. MINISTAL PONYDIJK
NMPRS.BMM16614A
V/M:
KODNA V. VADERS ERVE
NSPS.S.807942
Eigenaar: J.H. van der Windt
Fokker:
mevr. E.M. Greeve-van Dijk
31 WMM IMA MOONDROP
NMPRS.STB.CMM528007200905017
Geb. datum: 17-05-2009
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Bay pinto
MAGIC MANS DUN ONE NMPRS.WCMM528007200302570
Vader:
Moeder: LUCKY FOUR IMPRESSIVE KASHMIR NMPRS.STB.BMM528007200103355
V/M:
LUCKY FOUR GALAHADS IMPRESSIVE EUSAM.528031000077663
Eigenaar: H.J.M. Marsch
Fokker:
S.T.A. Koster
32 J.S. CHALLENGERS LOVERBOY
BMP.CMM22696NMPRS
Geb. datum: 24-04-2006
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
BREWERS FEATURE CHALLENGER BMP.CKLM1019BNMPRSSuperster/Pref.
Vader:
Moeder: PINA V.D. HEUVELHOEVE
NAS.990167 HSTB
V/M:
DELCO V.D. MARVENHOF
NMPRS.CKLM133
Eigenaar: J. te Grotenhuis
Fokker:
Jacky Stables
Rubriek 1D
Eerder verschenen hengsten minimaat luxe, Ring B
27 P.C. GUITARMAN
NMPRS.STB.CMM528007200900137
Geb. datum: 18-04-2009
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Vos
JEM IMA YAHOO TOO BMP.CMMBELBMPH120704V0191NMPRSSuperster
Vader:
Moeder: SUNRISE ESTATES RENO ROYALE BMP.VRAM250201V0045NMPRS
V/M:
FIRST KNIGHT BIT O WHITE LIGHTNING AMHA.A44159USA
Eigenaar: J.P.K. Kuiper
Fokker:
C. Bos
33 VANILLA SKY BO JANGLES
NMPRS.CMM528007200602070
Geb. datum: 31-05-2006
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Palominobont
Vader:
SILVER PLATE WHITE LIGHTNING
AMHA.A86503USA
Moeder: LCC GEMS LIL HEIDI
BMP.VRAM080594V0184NMPRS
V/M:
REHS GEMINI
AMHA.A30543USA
Eigenaar: Comb. Smits
Fokker:
Mary Ann Bartkewich
28 RICARDO V.D. LAARESCH NMPRS.STB.CMM528007200900125
Geb. datum: 12-05-2009
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Silver Dapple
Vader:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Moeder: LOBKE V.ODOORN
NSPS.S.120548
V/M:
BIRLING SNOW KNIGHT
NSPS.S.938
Eigenaar: van der Kallen
Fokker:
A. Gossen
34 BAM BAM V. SAMAN STABLES NMPRS.CMM528007200602108
Geb. datum: 09-06-2006
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Vos bont
Vader:
NACIO
NMPRS.CKLM7361superster
Moeder: PIPPIE V. JULLIEANEDORP
NMPRS.BMM15580
V/M:
HENGSTJE ROY V.H. HOEFIJZERTJE
NMPRS.CMM7067
Eigenaar: E. Lodders-Colijn
Fokker:
Renee /Dionne Saman
29 ZODEX V.D. HEESBEEKHOEVE NMPRS.CMM528007200602131
Geb. datum: 11-06-2006
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bont
Vader:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Moeder: REMONA MON PETIT DE LA FERME NSPS.BMM528009010137485NMPRS
V/M:
URBAN V. ONS GENOEGEN
NSPS.S.898
Eigenaar: Dhr. H. Huisjes
Fokker:
Fam. Marijnissen
35 BOLERO NG
FAL.CMM5280260804615NMPRS
Geb. datum: 15-04-2008
terugkomen 2014
Hoogte: 84 cm
Kleur:
Zwart wit
Vader:
NACIO
NMPRS.CKLM7361superster
Moeder: FALABELLA BIGUALA
NMPRS.BMM15294
V/M:
FALABELLA GOBELANO
ARGT.0990
Eigenaar: Mevr. P.J.R. Karsters
Fokker:
J. v. Kempen
30 WF PATTONS SLEIGHT OF HAND NMPRS.CMM528007200302565
Geb. datum: 31-05-2003
Hoogte: 83 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Chestnut Pinto
TE KOOP
Vader:
GLENNS GENERAL PATTON
AMHA.A42102USA
Moeder: CARLEE FARMS SUGAR BUCKS PRISCILLA AMHA.A94649USA
V/M:
RATTLESNAKE BAYOU ROWDY SUGAR BUCK AMHA.A65726USA
Eigenaar: R.M. Stofberg
Fokker:
Ray Zoercher or Tim Pearson
36 BALOU V.D. HEESBEEKHOEVE NMPRS.CMM528007200804168
Geb. datum: 04-05-2008
Hoogte: 85 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Pintaloosa
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
Vader:
Moeder: VERONICA OF CATCHPOOL
SPSBS.AH0538GB
V/M:
AROSFA DEG NICE BOY
SPSBS.AC0615GB
Eigenaar: T. Goossens
Fokker:
Fam. Marijnissen
11
12
37 RIO REDS ELEGANT MASTERPIECE NMPRS.CMM528007200804468
Geb. datum: 15-03-2008
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Buckskin
Vader:
ALAMOS SIRS CALL ME ELEGANT
AMHA.A158078
Moeder: RIO REDS BUCKAROO BUTTERMILK
AMHA.A134203
V/M:
LITTLE KINGS BUCK ZEUS
AMHA.A110066USA
Eigenaar: G. v.d. Broek
Fokker:
B. en D. Jenkins & N.Goettl
43 ALEX VAN WARNSBORN NAS.CMM528013020070266 VbNMPRS
Geb. datum: 13-05-2007
Hoogte: 86 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Few spot
TURBO VAN WARNSBORN NAS.CMM030402 reglijstNMPRS
Vader:
Moeder: TOTO VAN WARNSBORN
NAS.030123 STB STER
V/M:
OREGON V. STAL ANJA NAS.WCKLM990327 STBNMPRS
Eigenaar: Dhr. Geert Roosens
Fokker:
C.P. v.d. Slikke
38 CAMELOT COUNTRYS BUCKEROO DREAM EUSAM.HSTB.CMM528031050159804NMPRS
Geb. datum: 29-03-2005
Hoogte: 85 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Buckskin
Vader:
LITTLE KINGS KEEP DREAMING
AMHA.A119195
Moeder: CAMELOT COUNTRYS LIL BIT A ROWDY AMHA.112857
V/M:
NFC ROWDY REIGNS SUPREME
AMHA.A34477
Eigenaar: mw. E.L.B. Verburg
Fokker:
Pat Davidson or Janis Taylor
44 MOONLIGHT DATE WITH DESTINY NMPRS.CMM528007200703341
Geb. datum: 21-03-2007
Hoogte: 86 cm
terugkomen 2013
Kleur:
Bruin bont
OLIVE BRANCHS UNBRIDLED DESTINY NMPRS.CMM528007200000802
Vader:
Moeder: STONEHENGE MODERN MUSIC NMPRS.STB.BMM528007199301663
V/M:
SOATS LIL GUNSMOKE
AMHA.A10769USA
Eigenaar: K.P. Hoonhorst-Weitgraven
Fokker:
M.C. Fiege-de Freitas
39 DARMOND BUCKS BACKSTREET BOY NMPRS.CMM528007200602540Superster
Geb. datum: 23-02-2006
Hoogte: 85 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Palomino
TE KOOP
Vader:
LITTLE KINGS MAJOR BUCK
AMHA.A100457USA
Moeder: FOF SHOWDOWN DAISY
AMHA.A145884USA
V/M:
DEILES SHOWDOWN DAISY
AMHA.A41326USA
Eigenaar: N. Poels
Fokker:
Christy P.D'Armond
45 DINGES V. SAMAN STABLES
NMPRS.CMM528007200804244
Geb. datum: 29-06-2008
Hoogte: 86 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart
Vader:
NACIO
NMPRS.CKLM7361superster
Moeder: PIPPIE V. JULLIEANEDORP
NMPRS.BMM15580
V/M:
HENGSTJE ROY V.H. HOEFIJZERTJE
NMPRS.CMM7067
Eigenaar: M.E. Brouwer
Fokker:
Renee /Dionne Saman
40 MARSCHWOOD MYSTIC FANTASY NMPRS.CMM528007200601960
Geb. datum: 14-06-2006
Hoogte: 85 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silverdapple Appaloo
OLIVE BRANCHS UNBRIDLED DESTINY NMPRS.CMM528007200000802
Vader:
Moeder: SILVER BLUE OF MILLROAD
NAS.030384 Vb.
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
V/M:
Eigenaar: Dhr. J. Schlüter
Fokker:
H.J.M. Marsch
46 FANDANGO V.D. KLERKHOEVE NMPRS.CMM528007200803814
Geb. datum: 08-05-2008
Hoogte: 86 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
Vader:
STAR'S ROLEX
NMPRS.CKLM7881
Moeder: USSIE V.D. TULLEKENSMOLEN NSPS.BKLM528009041105069NMPRS
V/M:
BARFLAT 20TH CENTURY BOY
NSPS.S.801556
Eigenaar: Astrid v. Dalen
Fokker:
Britt de Klerk
Rubriek 1E
47 CIRCLE S PAINTED VEGAS
NMPRS.CMM528007200500891
Geb. datum: 27-05-2005
Hoogte: 86 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bay pinto
Vader:
CIRCLE S BRIGHT RAZ MA TAZ
AMHA.A126479USA
Moeder: CIRCLE S SHEEZA DOLL
AMHA.A92207USA
V/M:
CRAZY HORSES LONESOME DOVE AMHA.A51240USA
Eigenaar: A.S.J. Heppener
Fokker:
Dwight or Jan Strassheim
Eerder verschenen hengsten minimaat luxe, Ring B
41 KNIGHTRIDERS DARE TO DREAM NMPRS.CMM528007200601972
Geb. datum: 25-05-2006
Hoogte: 85 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart pintaloosa
SUNRISE ESTATES KNIGHT RIDER BMP.CMMH090500V0040NMPRS
Vader:
Moeder: CONDOR'S NAUGHTY GIRL V. 'T NOORDLAND NMPRS.BKLM15739
V/M:
CONDOR V. 'T NOORDLAND
NMPRS.CKLM7581
Eigenaar: P. Quintens
Fokker:
P. v.d. Velden
42 DESTENY VAN ALANA
NMPRS.CMM528007200601843
Geb. datum: 17-05-2006
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin
Vader:
DENNIS FALABELLA V.D. IJSSELHOF
NMPRS.CMM7182
Moeder: CELINE V. ALANA
NMPRS.VRA15967
V/M:
onbekend
Eigenaar: A.T.M. Hesseling
Fokker:
J. te Grotenhuis
Rubriek 2
Eerder verschenen hengsten minimaat basis, Ring B
48 TARZAN V. ST. HERVEN
NSPS.CMM528009051112772NMPRS
Geb. datum: 11-05-2003
Hoogte: 68 cm
terugkomen 2013
Kleur:
Vosstekelharig
Vader:
onbekend
Moeder: EMI V. ORLANDINIE
NSPS.528009900103333
V/M:
WINSTON V. MAASZICHT
NSPS.S.932
Eigenaar: M. van Leeuwen
Fokker:
M&M v. Gelder/Leeuwen
13
14
SSF Em Pacs Bonfire
SKS Em Pacs Selu
00 32 (0)475 44 13 48 | [email protected]
Mario en Valerie Renaer - Deweer | Keirestraat 51 | 9700 Oudenaarde
miniature horses
Looking for a double dilute sire for your foal?
We have four exceptional ones for you!!!
DB Double Dilute Luke
MDR Miniature Horses
Berkana’s Dreaming in Color
49 ROSABELLA'S PRIMER
Geb. datum: 17-05-2000
Hoogte: 77 cm
Kleur:
Golden dunn
Vader:
FELIX V.H. RINKVELD
Moeder: DIANDRA OF ANNFIELD
V/M:
HAYES HILL STEPHANO
Eigenaar: mw. M.A. Tigelaar
Fokker:
G. Roossien
NMPRS.CMM7659
terugkomen 2006
NMPRS.CMM1095
NSPS.S.101815
NSPS.S.931
55 EM PAC DYNAMITE
NMPRS.CKLM528007200702620
Geb. datum: 01-04-2007
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Buckskin
HCM BUCKS EM PAC NMPRS.CMM528007200001054Superst./Pref.
Vader:
Moeder: KLAARTJE
NSPS.BMM528009051113194NMPRS
V/M:
ECKINGTON V.D. NIJKAMPHOEVE
NMPRS.CMM1034
Eigenaar: C.M. Tailford
Fokker:
M. Hendrikx
50 ZIPIDEE-DOO-DAH OF BAVARIAN SEA BZKS.BSTB.CMMDE484847369510NMPRS
Geb. datum: 30-06-2010
Hoogte: 78 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Cremello
Vader:
ZUBELIA VAN STAL BRAMMELO
NSPS.009061131255
Moeder: ALWEER-AH VACARE NSPS.VRA528009071136835NMPRS
V/M:
KERSWELL CLOUD
NSPS.528009991037255
Eigenaar: Mevr. L. Verstraeten
Fokker:
Krutzenbichler, Georg,Caudia,Christopher
56 NICO V.D. KUENE
NAS.CKLM528013020060361 Vb.NMPRS
Geb. datum: 11-07-2006
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
Vader:
Moeder: LIEKE V.D. KUENE
NAS.BMM010328 REG.STBNMPRS
V/M:
KEITH O.T. ROVERS INN NAS.WCMM95.1039 Hstb.NMPRS
Eigenaar: A. Schuurman
Fokker:
A. Schuurman
51 CRAESEY BOY V.H. HOUBENHOF BSBSP.CMM056 012 00000 C218NMPRS
Geb. datum: 04-05-2008
Hoogte: 78 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Valk bont
Vader:
MYTHOS CRAZY-COLOURS
BSBSP.MLVI
Moeder: RENIE V.H. HOUBENHOF
BSBSP.3708
V/M:
KENNY V. 'T MOREHOF
NMPRS.CMM1108
Eigenaar: J. Sterckx & M. van Dingenen
Fokker:
J. Wyers
57 AVAJO
NMPRS.CKLM528007200501576
Geb. datum: 16-04-2005
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2013
Kleur:
Zwart
Vader:
SPECIAL EFFORTS NAVAJO
NMPRS.CMM7572
Moeder: OLILLY DOLL
NMPRS.BMM15098
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
V/M:
Eigenaar: J. Wijnker
Fokker:
Stal Zegwaard
52 ZORRO V.STAL V.D. KOK NSPS.CMM528009061128162NMPRS
Geb. datum: 09-06-2006
Hoogte: 81 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bont
Vader:
URBAN V. ONS GENOEGEN
NSPS.S.898
Moeder: PETRA V.D.WILGERIJ
NSPS.0132932
V/M:
ZENITH V. STAL NOORD-ZUID
NSPS.S.940
Eigenaar: R. Buijnsters
Fokker:
G.J.M.Dijkman/A.Huisman
58 H.D.BERRIE'S SMILE OF A ROSE NMPRS.CKLM528007200803849
Geb. datum: 02-05-2008
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Panterbont
Vader:
J.S. LEFFORT'S SMILING MAIKY
NMPRS.WCMM8411
Moeder: ROZALIE V.D. SCHELDESTRAAT NSPS.BKLM528009010137831NMPRS
V/M:
GYDO V.D. BEGIJNENHOF
NMPRS.CMM1094
Eigenaar: J. Klein Gunnewiek
Fokker:
mw. J.M. Jansen
53 XAM FRAMAX
NSPS.CMM528009061128328NMPRS
Geb. datum: 31-05-2006
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2012
Kleur:
Bruin
Vader:
KALYPSO OF SPORTVIEW
NSPS.S.807590
Moeder: KATJA V.D. STRIJPERHOF
NSPS.528009950116869
V/M:
FREDDY V.D. LINDENHOF
NSPS.S.800189
Eigenaar: M.M. de Ruiter
Fokker:
Stal Framax
59 GOOD GUY JAAP
NMPRS.CKLM528007200602519
Geb. datum: 13-05-2006
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bont
BREWERS FEATURE PIZZAZZ NMPRS.CMM528007199700016
Vader:
Moeder: SAAR V.D.TRAVALJE
NSPS.V.141442
V/M:
LUMEY V.D.KOSTERWEIDE
NSPS.S.810201
Eigenaar: van den Eynden-Dijckmans
Fokker:
Janet van Klei
Rubriek 3
60 WHF WARDANCES REBEL YELL EUSAM.CKLM528031070183598NMPRS
Geb. datum: 12-06-2007
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin bont
Vader:
LUCKY FOUR HEZA DANDY DANCER AMHA.A121221USA
Moeder: MARTINS SILVERHILLS STAR
AMHA.A70877USA
V/M:
IN COMMAND
AMHA.TR IT03945USA
Eigenaar: A.J.E. Bosgoed
Fokker:
Rika Sutphin
Eerder verschenen hengsten kleine maat luxe, Ring B
54 DONDER OF ANAROS FAL.HSTB.CKLM528026130000800NMPRS
Geb. datum: 31-05-2006
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Appaloosa roan
Vader:
MYSTIC OF HOLDING
KNHS.528027920015069
Moeder: DELTA OF HOLDING
KNHS.528027920015070
V/M:
MIGUEL OF KILVERSTONE
IFMHS.999GB
Eigenaar: Frencken-Textor
Fokker:
T.H.J.A. de Vries
15
Dekens, halsters en
diverse uitrusting voor
miniatuurpaarden
Verschillende soorten dekens
in diverse kleuren en maten
Hoofdstellen,
showhalsters
Shapley’s
verzorgingsproducten
Zweetbanden,
lycrahoods,
beenbeschermers
Double K
scheermachines,
Andis scheermessen
www.minihorse.eu
+32 475 80 47 11
[email protected]
Inkoop en verkoop • oud ijzer • metalen • katalysatoren • edelmetalen • printplaten •
kabel • paarden trailer • paardenvrachtwagen (inzetbaar en paardentransport) •
verhuren van aanhanger • Wij plaatsen gratis containers • NIWO bekend • ADR-gecertificeerd
staat ter dekking!
zwart panterbont 1.32m
vader: Nord-Star zwart panterbont 1.30m
moeder: Rosette-JR bruin panterbont 1.45m.
Goedgekeurd bij het ECHA.
Lassuslaan 87, 8031 XC Zwolle • +31- 06 41424187 • [email protected]
16
Rubriek 3A
Eerder verschenen hengsten kleine maat luxe, Ring B
61 STAR'S ROLEX
NMPRS.CKLM7881
Geb. datum: 20-05-2001
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2009
Kleur:
Palomino
Vader:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Moeder: CHINA'S BABYDOLL
NMPRS.BMM528007199305173
V/M:
NFC EGYPTIAN KINGS PAY OFF
AMHA.A23850
Eigenaar: Stal Zegwaard
Fokker:
Stal Zegwaard
67 WMM VELVET'S IMPRESSIVE BUCKEROO NMPRS.CKLM528007200818181
Geb. datum: 12-01-2008
Hoogte: 88 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
LIBERTYMERES VELVET BUCKEROO NMPRS.CKLM528007200404354
Vader:
Moeder: LUCKY FOUR IMPRESSIVE KASHMIR NMPRS.STB.BMM528007200103355
V/M:
LUCKY FOUR GALAHADS IMPRESSIVE EUSAM.528031000077663
Eigenaar: S.T.A. Koster
Fokker:
Wade S Burns or Jon Woodring
Rubriek 3B
Eerder verschenen hengsten kleine maat luxe, Ring B
62 HJC SUNDANCE KID OF SPOTLIGHT NMPRS.CKLM528007200602223
Geb. datum: 08-04-2006
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
Vader:
SWEETWATERS EGYPTIAN KING
AMHA.A58410USA
NMPRS.BMM528007199802222
Moeder: NHF KINGS ROWDY SUNRISE
V/M:
4 GS USA MR KINGS ROWDY LOVER AMHA.A63498USA
Eigenaar: G. v. Beurden-Knops
Fokker:
Gary L Northup
68 WMM THRILLERS CLOUD WALKER NMPRS.CKLM528007200602717
Geb. datum: 05-06-2006
Hoogte: 89 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Wit
Vader:
MAGIC MANS THRILLER
NMPRS.CKLM8324
Moeder: LTD'S MAGICAL GRACE
NMPRS.STB.BKLM16496
V/M:
MARYSTOWNS RENEGADE
AMHR.204300AUSA
Eigenaar: C.C.M. Vermeulen
Fokker:
S.T.A. Koster
63 RUBY
PVE.CKLM52800300025545NMPRS
Geb. datum: 03-04-2006
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Vos bont
JOY HORSE MORNING SHADOW BMP.BELBMPH080503V0071
Vader:
Moeder: JOY HORSE TEX' DESTINY
BMP.BELBMPM090404V0094
V/M:
LTD MAGIC MANS TEX TAN BMP.BELBMPH270499V1048
Eigenaar: P. v.d. Velden
Fokker:
onbekend
69 LIBERTYMERES VELVET BUCKEROO NMPRS.CKLM528007200404354
Geb. datum: 17-04-2004
Hoogte: 89 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart bont
Vader:
LITTLE KINGS BLACK VELVET
AMHA.A38621USA
Moeder: NFC ROWDYS LOVE NOTE
AMHA.A23861USA
V/M:
ROWDY
AMHA.A03622USA
Eigenaar: A. v. Nederpelt
Fokker:
Wade S Burns or Jon Woodring
64 LOVERBOY V. STAL ANJA NAS.CKLM528013020080422 Vb.NMPRS
Geb. datum: 24-05-2008
Hoogte: 87 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Vos panterbont
Vader:
KEITH V.D. HEES
NAS.030060 STB
Moeder: BEAUTY VAN STAL ANJA
NAS.528013020050093 STB
V/M:
MYTHOS
NAS.87.3049 STB
Eigenaar: M.A.W. v. Geel-v.d. Ven
Fokker:
Mevr. J. Jans - Janssen
70 ZEGWAARD F. DON PACO
Geb. datum: 06-04-2008
Hoogte: 89 cm
Kleur:
Vospinto
Vader:
PACO PINTO
Moeder: FALABELLA FAMATINA
V/M:
REPASADO
Eigenaar: Stal Zegwaard
Fokker:
Stal Zegwaard
65 GINO V. ALANA
NMPRS.STB.CKLM528007200900199
Geb. datum: 21-05-2009
Hoogte: 88 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Palominobont
ESPERANZA DMH OLEANDER'S SUEÑO NMPRS.CMM528007200502530
Vader:
Moeder: MARISKA V.D. WEIDEBLICK
NMPRS.BMM528007200502613
V/M:
CELVIN FALABELLA V.D. IJSSELHOF
NMPRS.CKLM7099
Eigenaar: Ilse Hensen
Fokker:
J. te Grotenhuis
71 SZ FLITZ
NMPRS.STB.CKLM528007201000599
Geb. datum: 07-04-2010
Hoogte: 90 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Silver Dapple
Vader:
SPECIAL EFFORT'S NAUGHTY DOLL
NMPRS.CKLM7337
Moeder: BLITZ
NMPRS.VRA528007200602095
V/M:
SPECIAL EFFORTS NAVAJO
NMPRS.CMM7572
Eigenaar: J. v. Doorn
Fokker:
Stal Zegwaard
66 DT MIDNIGHT LIL JOKER
NMPRS.STB.CKLM528007200900038
Geb. datum: 22-03-2009
Hoogte: 88 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Bruin
TIBBS MIDNIGHT MARDI GRAS NMPRS.CMM528007200303588
Vader:
Moeder: LUCKY FOUR CHIPS DYNAMIC DELUXE NMPRS.VRA528007200703403
V/M:
GLORY BE FARMS CHOCOLATE CHIPAMHA.A101694USA
Eigenaar: mw. P.F.A. Achtereekte
Fokker:
M. Rademaker
72 HJC HELLO SUNSHINE OF SPOTLIGHT NMPRS.CKLM528007200804240
Geb. datum: 18-04-2008
Hoogte: 90 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silverdapple bont
MH NEPTUNUS NMPRS.CMM528007200300039Superster/Pref.
Vader:
Moeder: NHF KINGS ROWDY SUNRISE NMPRS.BMM528007199802222
V/M:
4 GS USA MR KINGS ROWDY LOVER AMHA.A63498USA
Eigenaar: M. Janssen
Fokker:
H. Dols
FAL.CKLM5280260804525NMPRS
terugkomen 2014
FAL.5280260004135
NMPRS.BMM5341
ARGT.A9462
17
WE
L
Y
AN
E TO GER
M
CO 2013 M
A a C re e k R an c h
EGBERT TIEMANN
www.aacreek-ranch.de
Aloha MRF Silent In Red
AMHA WORLD CHAMPION 2010
AMHR NATIONAL CHAMPION 2011
AMHA WORLD CHAMPION 2012
A a Cre e k s
European Show Circuit 2013
Senior Mares 30” to 32”
Ravenwoood
The One To Remember
AMHA WORLD CHAMPION
Multiple
RESERVE WORLD CHAMPION
Winner of countless
GRAND & SUPREME
including the
Julep Cup
Multiple
AMHA HIGH POINT
HONOR ROLL CHAMPION
maternal brother of the legendary
AMHA WORLD CHAMPION
FALLEN ASH FARMS EAGLE SCOUT
A a Cre e k s
Herd Sire 2013
18
73 CHANGING RAINBOW
NMPRS.CKLM528007200804292
Geb. datum: 19-07-2008
Hoogte: 90 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart
Vader:
SLC RAINDANCER
BMP.WCMM260403V0066NMPRS
Moeder: CONDOR'S NAUGHTY GIRL V. 'T NOORDLAND NMPRS.BKLM15739
V/M:
CONDOR V. 'T NOORDLAND
NMPRS.CKLM7581
Eigenaar: Comb. Smits
Fokker:
Comb. Smits
79 CHARLY
DTL.CKLMDE 434340121808 REG.L.NMPRS
Geb. datum: 26-06-2008
Hoogte: 91 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart few spot
Vader:
EL DORADO
DTL.DE434340398103
Moeder: ESPANIA
DTL.DE434340151902
V/M:
ALADIN
DTL.DE334347415598
Eigenaar: H. Bosch
Fokker:
C.P. v.d. Slikke
74 D&D'S PAINTED DANDY OF CB NMPRS.CKLM528007200703340
Geb. datum: 15-07-2007
Hoogte: 90 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Bruin bont
TIMBER RIDGES COLOR BROKER NMPRS.CKLM528007200400606
Vader:
Moeder: AMBER OAKS DAISY BAY NMPRS.VRA528007200400605
V/M:
CUDDELESOME SHADOW DANCER AMHA.A70804USA
Eigenaar: M.B.G. Selman
Fokker:
D. v.d. Hoek
80 EHR LITTLE ORION LIGHT STAR BMHS.CKLM82600807114M07HNMPRS
Geb. datum: 28-03-2007
Hoogte: 91 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Appaloosa
Vader:
MHB PRINCE OF STARS
BMHS.M1505MK
Moeder: KELLY HOF TE RUITEGEM
BMHS.1337
V/M:
BRANDY DE KEDO-KEDO
BSBSP.DCXXXIV
Eigenaar: dhr. J.P. Rijsdam
Fokker:
Carine v. Welden
Rubriek 3C
81 LDI'S I'M DUN IN SILVER
NMPRS.STB.CKLM528007200601907
Geb. datum: 02-05-2006
Hoogte: 92 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
Vader:
JAGDFALKE
WESTF.CKLMDE441411982900NMPRS
Moeder: SIENTJE V.D. VLOKKIEHOF
NMPRS.BKLM16599
V/M:
onbekend
Eigenaar: M. Zeeveld-Hamelink
Fokker:
T. Floor
Eerder verschenen hengsten kleine maat luxe, Ring B
75 WESTWIND FARMS COUNT REVENGE NMPRS.STB.CKLM528007200700009
Geb. datum: 31-05-2007
Hoogte: 90 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Silver Grullo Pinto
WESTWIND FARMS I PROMISED REVENGE AMHA.A137217USA
Vader:
Moeder: CROSS COUNTRY GEORGIE GIRL
AMHA.A59060USA
V/M:
LAZY N RED BOY
AMHA.A03865USA
Eigenaar: Fam. Berkel
Fokker:
Suzanne M. Hamilton
Rubriek 3D
Eerder verschenen hengsten kleine maat luxe, Ring B
76 CORNFIELD STABLES ZORMENTA NAS.CKLM528013020060364 Vb.NMPRS
Geb. datum: 02-06-2006
Hoogte: 91 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin shabrak bont
Vader:
JORAN V.'T GILDELAND
NAS.010294
Moeder: BERGMANN'S TORMENTA
NAS.973240
V/M:
BERGMANN'S POROTO
ARGT.9056
Eigenaar: M. Sijtsema-v.d. Hulst
Fokker:
onbekend
82 ZODIAC O.T. FAIRY TALE RANCH NAS.CKLM528013020060266NMPRS
Geb. datum: 30-04-2006
Hoogte: 90 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Vos panterbont
Vader:
SPECIAL EFFORT'S NAUGHTY DOLL
NMPRS.CKLM7337
Moeder: MISTERY GIRL
IFMHS.A.59622
V/M:
GRASHOPPER
IFMHS.F393
Eigenaar: Sven Vanhoutte
Fokker:
Fam. Marijnissen
77 ADRIANO O.T. FAIRY TALE RANCH NMPRS.CKLM528007200703229
Geb. datum: 05-05-2007
Hoogte: 91 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart
Vader:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Moeder: REMY V.D. HEESBEEKHOEVE NAS.BKLM010311 Vb.NMPRS
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
V/M:
Eigenaar: Else Kooistra
Fokker:
Fam. Marijnissen
83 ROWDY'S BUCKY V.D. PEELHOEVE NMPRS.CKLM528007200601873
Geb. datum: 10-05-2006
Hoogte: 92 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Bruin
TRIPLE KS ECHOS ROWDY BUCK
NMPRS.CKLM528007200400013
Vader:
Moeder: JANDTS TEE PEE N KA POW
NMPRS.BMM528007199500782
V/M:
JANDT TEE PEE POW WOW
AMHA.A48522USA
Eigenaar: Fam. Willemssen
Fokker:
W.J. v. Leeuwen-de Kreek
EUSAM.CKLM528031085000017NMPRS
78 MASSEUSKAMP RAINBOWS BORAN
Geb. datum: 05-06-2008
Hoogte: 91 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Palominobont
Vader:
RCW RAINBOWS END NMPRS.WCMM528007200000937
Moeder: SILVERLEAF ELEGANT ROSE BY THUNDER NMPRS.BMM528007200302712
V/M:
SWEETWATERS THUNDER BOLT
AMHA.A93655USA
Eigenaar: K.P. Hoonhorst-Weitgraven
Fokker:
A.J.E. Bosgoed
84 LIGHTNINGS BOY V.D. ARK NMPRS.STB.CKLM528007200900051
Geb. datum: 29-04-2009
Hoogte: 92 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Bruin bont
SILVERS LIGHTNING V. ZILKESTEYN NMPRS.WCKLM528007200501185
Vader:
Moeder: MARLENE V.D. WEIDEBLICK NMPRS.BKLM528007200501321
V/M:
FALABELLA PANCHO
NMPRS.CKLM7638superster
Eigenaar: M.W. de Bruin - Troost
Fokker:
M. Kloosterman
19
20
85 SSF TRIBUTE TO BLACK VELVET NMPRS.STB.CKLM528007201000224
Geb. datum: 10-05-2010
Hoogte: 93 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Dunn
Vader:
LITTLE KINGS BLACK VELVET
AMHA.A38621USA
Moeder: SOLID GOLD TCS LOVE NOTENMPRS.BMM528007199400672
V/M:
BUCKEROOS TOP CAT
AMHA.IT04101USA
Eigenaar: mw. R. Prins
Fokker:
A. v. Nederpelt
91 SEBASTOPOL'S TOPPIE
NMPRS.CKLM528007200804072
Geb. datum: 17-06-2008
Hoogte: 97 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Zwart
SEBASTOPOL'S MON CHERIE NMPRS.CKLM528007199000111Superst./Pref.
Vader:
Moeder: SEBASTOPOL'S LOLLYPOP I NMPRS.BKLM528007199305043
V/M:
ROWFANT SAUL
WPCV.A12139 STB
Eigenaar: H. Hetterscheidt
Fokker:
H. Hetterscheidt
86 STORM'S FIRST EDITION OF ASSCHATT NMPRS.CKLM528007200804237
Geb. datum: 22-05-2008
Hoogte: 93 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Buckskin
DARMONDS SOUTHREN SNOW STORM NMPRS.CKLM528007200501625Superster
Vader:
Moeder: EAGLE'S CHEEKY ONE OF ASSCHATT NMPRS.BMM5734
V/M:
DENT PAINTED EAGLE
NMPRS.CMM1166Pref
Eigenaar: D.H.A.J. ten Napel
Fokker:
Z. Varkevisser-Molhoek
92 FRAMAX BRIGHT MOON
NMPRS.STB.CKLM528007201000347
Geb. datum: 27-05-2010
Hoogte: 97 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Koffievos
SEBASTOPOL'S MON CHERIE NMPRS.CKLM528007199000111Superst./Pref.
Vader:
Moeder: AMIRA V.'T MINIHOEFKE NSPS.VB.VRA528009071139767NMPRS
V/M:
MANOLITO V.H. MALLEWEGJE
NSPS.S.811627
Eigenaar: J.F. Brander
Fokker:
Stal Framax
87 SAMPSON VAN STAL ANJA
NAS.STB.CKLM528013020100105
Geb. datum: 15-04-2010
Hoogte: 94 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Bruin panterbont
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superster/Pref./Abop-AA
Vader:
Moeder: ELMUTH
DTL.DE434340380905
V/M:
ADMIRAL
RPS.DE334 347425683
Eigenaar: Dhr. S.W. Schuurman
Fokker:
Mevr. J. Jans - Janssen
93 GRACIO V.D. ZUIDERZEEHOEVE FAL.CKLM5280260704370NMPRS
Geb. datum: 04-04-2007
Hoogte: 98 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Cremmello
Vader:
TIAGO
FAL.STB.CKLM5280260305244NMPRS
Moeder: GRACIA OF OLD HEMP FALABELLAFMHA.5280260205190
V/M:
GILETTE
FAL.528026901013(1339)
Eigenaar: Tony de Wit / Irma Veelenturf
Fokker:
M.E. Polinder
88 HD DIEGO'S DELIGHT DREAM NMPRS.STB.CKLM528007201000289
Geb. datum: 29-05-2010
Hoogte: 94 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Zilverbruin
HET VELDHUIS DON DIEGO DE LA VEGA BMP.CMMBELBMPH120405V0192NMPRSSuperst./Pref.
Vader:
Moeder: WMM MAGIC FLIRT OF LTDS NMPRS.BMM528007200602609
V/M:
MAGIC MAN OF LTDS
AMHA.A66983USA
Eigenaar: Fam. Marijnissen
Fokker:
mw. J.M. Jansen
94 J.S. CHALLENGER'S RAINMAN NMPRS.CKLM528007200703456
Geb. datum: 12-07-2007
Hoogte: 98 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Zwart panterbont
BREWERS FEATURE CHALLENGER BMP.CKLM1019BNMPRSSuperst./Pref.
Vader:
Moeder: LOESJE V. ST. HERVEN
NAS.970154 STB
V/M:
WANTSLEY MITHRIL
NAS.77.3019 HSTBPref/Keur-Prest
Eigenaar: R. Wierts
Fokker:
Jacky Stables
Rubriek 3E
95 MANDELA (NELSON) MINISTAL BEEKZICHT NMPRS.STB.CKLM528007200900901
Geb. datum: 16-09-2009
Hoogte: 100 cm
terugkomen 2015
Kleur:
Zwart bont
MH NEPTUNUS NMPRS.CMM528007200300039Superst./Pref.
Vader:
Moeder: CELINE
NMPRS.BKLM528007200601954
SEBASTOPOL'S SUNNY BOY NMPRS.CMM528007199507089Superst./Pref.
V/M:
Eigenaar: B. Dreierink
Fokker:
B. Dreierink
Eerder verschenen hengsten kleine maat luxe, Ring B
89 HUNTER V.D. BEEKSEWEG NMPRS.STB.CKLM528007201000647
Geb. datum: 17-07-2010
Hoogte: 94 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Pintaloosa
DESTENY VAN ALANA
NMPRS.CMM528007200601843
Vader:
Moeder: BOELEGA V.D. MARIAWEIDE NMPRS.BKLM528007200400571
V/M:
FALABELLA MIKADO
NMPRS.CKLM7778Superster
Eigenaar: M. van Echten
Fokker:
M. Bisselink
90 ROUND TABLE DRAGONFLY NMPRS.CKLM528007200602234Superst./Pref.
Geb. datum: 07-07-2006
Hoogte: 96 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Isabel
Vader:
JAGDFALKE
WESTF.CKLMDE441411982900NMPRS
Moeder: SEBASTOPOL'S FUTURE
NMPRS.BKLM15957
SEBASTOPOL'S MON CHERIE NMPRS.CKLM528007199000111Superster/Pref.
V/M:
Eigenaar: J.P.F. Schouten
Fokker:
M.R. v. Nimwegen
Rubriek 6
Nieuwe jaargang hengsten minimaat basis, Ring B
96 CASPER V. CAROLINA
NSPS.VB.VRAC528009091163466
Geb. datum: 08-05-2009
Hoogte: onbekend
Kleur:
Wildkleur
veterinair 11.10 uur
Vader:
OSCAR V.D. LINDENHOF
NSPS.S.815163
Moeder: SACHA V.D. MOLENDUINEN
NSPS.528009020139390
V/M:
KAMIEL V.D. BOLBERG
NSPS.S.807379
Eigenaar: Mevr. L. Verstraeten
Fokker:
Carolina Borger
21
22
97 CASEY V.D. BEERZEN
NSPS.VB.VRAC528009091160652
Geb. datum: 13-05-2009
Hoogte: onbekend
Kleur:
Isabel bont
veterinair 11.10 uur
JASPER V. 'T HEIDEPARK NSPS.S.806773Ibop-AA, KEUR.PREF.
Vader:
Moeder: NICKY V.D. BEERZEN
NSPS.528009980126292Kr.
V/M:
VORDEN BUDDLEIA
NSPS.S.883Kr.Pref
Eigenaar: Mevr. L. Verstraeten
Fokker:
H. Aarts
RING A (geel)
Rubriek 5
Nieuwe jaargang hengsten minimaat luxe, Ring A
98 SZ FAME
NMPRS.VRAC528007201000589
Geb. datum: 29-04-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart
veterinair 8.00 uur
Vader:
STAR'S TO HOT TO TANGO NMPRS.CMM8356Superster
Moeder: BEAUTIFUL GIRL
NMPRS.VRA528007200602101
V/M:
SPECIAL EFFORTS NAVAJO
NMPRS.CMM7572
Eigenaar: Stal Zegwaard
Fokker:
Stal Zegwaard
99 MOONLIGHT TIZ DYNAMITE
NMPRS.VRAC528007201100173
Geb. datum: 10-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silver Bay
veterinair 8.00 uur
WESTWIND SCOUTS TIZ N HONOR NMPRS.CMM528007200500912
Vader:
Moeder: ALLMANFARMS REMARKABLE SUMMER STAR NMPRS.BMM528007199700038
V/M:
LA VISTA REMARKABLES REMARKEBLE AMHA.A542207USA
Eigenaar: R. Joosten
Fokker:
M.C. Fiege-de Freitas
100 CALUKA UK COLOUR OF MAGIC IMHPS.HVB.VRAC826033001115808NMPRS
Geb. datum: 23-04-2008
Hoogte: onbekend
Kleur:
Red Roan
veterinair 8.05 uur
Vader:
LUCKY FOUR CLASSY COLORS
AMHA.A85155USA
Moeder: CHESTNUT HILLS WANDA
AMHA.A31950
V/M:
LITTLE KABITZER
AMHA.A05207
Eigenaar: Vanessa Vandersteen
Fokker:
J.A.T. Hodge
103 HUNTERBERRY HILL A TIME TO REMEMBER NMPRS.HVB.VRAC528007201180764
Geb. datum: 16-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Buckskin
veterinair 8.10 uur
Vader:
PHILIA BLAZES JOE DANDY
AMHA.A59509USA
Moeder: OAK BAY STORMY RIVER EDITION AMHA.A171172USA
V/M:
GROSSHILL DANDYS SPECIAL EDITIONAMHA.A92930USA
Eigenaar: A. v. Nederpelt
Fokker:
Jennifer/Adelyn/Avery Rowland
104 SILVERADO'S CASSANOVA V.D. KLEIN BILLIK BMP.VB.VRACH150511S0507NMPRS
Geb. datum: 15-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bont
veterinair 8.20 uur
SILVERADO V.D. KRUYSKOUTER
BMP.STB.CMMH030506S0183NMPRS
Vader:
Moeder: AMALIA VAN DE KLEIN BILLIK BMP.REG.BMMM150508S0285NMPRS
V/M:
RICARDO V.H. HOUBENHOF
NMPRS.D.VRAC8459
Eigenaar: E. Vanderspikken
Fokker:
E. Vanderspikken
105 OFM'S BACKSTREET BOY'S THE ONE NMPRS.VRAC528007201100005
Geb. datum: 20-03-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Palomino
veterinair 8.20 uur
DARMOND BUCKS BACKSTREET BOY NMPRS.CMM528007200602540Superst.
Vader:
Moeder: SHM ECLIPSE WONDERFUL PRINCESS
BMHS.BMM82600804825F051NMPRS
V/M:
SKIPPERS WHITE ECLIPSE
AMHA.A71215USA
Eigenaar: C.C. Vlemmix-Willemse
Fokker:
G.J. Flipse
Rubriek 5A
Nieuwe jaargang hengsten minimaat luxe, Ring A
101 MC DREAMY OF SPOTLIGHT NMPRS.VB.VRAC528007201110141
Geb. datum: 09-07-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos bont
veterinair 8.05 uur
WISTERIA MONARCH SPOTS 'N DOTS
NMPRS.CMM528007200600001
Vader:
Moeder: DARMOND DUFFYS DELILAH
NMPRS.BMM528007200300796
V/M:
DIPPERS DUFFY
AMHA.A07997USA
Eigenaar: Jos Vandenborne
Fokker:
H. Dols
106 SILVERSHOES RISKEY MAGIC
NMPRS.VB.VRAC528007201110098
Geb. datum: 23-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart
veterinair 8.25 uur
J.S. CHALLENGER'S RISKY BUSINESS NMPRS.CMM528007200703458
Vader:
Moeder: STONEHENGE MODERN MUSIC NMPRS.STB.BMM528007199301663
V/M:
SOATS LIL GUNSMOKE
AMHA.A10769USA
Eigenaar: P. v.d. Velden
Fokker:
Phyllis Peters-Grosfeld
102 HET VELDHUIS DANY VERA
NMPRS.VRAC528007201000154
Geb. datum: 13-04-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Driekleurbont
veterinair 8.10 uur
JEM IMA YAHOO TOO BMP.CMMBELBMPH120704V0191NMPRSSuperst.
Vader:
Moeder: SUNRISE ESTATES PRECIOUS
BMP.STB.BMMM060400V0041NMPRS
V/M:
SUNRISE LIGHTNINGS TRIPLE CROWN AMHA.A79978USA
Eigenaar: W.E. ter Weele
Fokker:
Y.M. Veldhuis
107 CHEQUERS UK FLAMBOYANTS FIRE FLASH IMHPS.HVB.VRAC826033001909608NMPRS
Geb. datum: 02-08-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Black Pinto
veterinair 8.25 uur
Vader:
LOTSAFUNS TRULY FLAMBOYANT
AMHA.A189417
Moeder: UNDERWOODS A FIRE
AMHA.A137316
V/M:
HYLANDS LITTLE SPARKY
AMHA.A106457
Eigenaar: Mevr. P.J.R. Karsters
Fokker:
MALCOLM OR PENELOPE MASON
23
24
Kanaalstraat 14
2240 Massenhoven
België
Hippisch Centrum
De Jong
Locatie:
Designed by Isis Van Laarhoven
VU: Verhoeven Liesbeth, Sinjorendreef 6, Zoersel
www.minispirit.be
31 Mei 2014
9u tot 17u
Miniatuurpaardenshow
Mini’s with S���i�
108 SDL TOUCH OF GOLD
NMPRS.VRAC528007201100107
Geb. datum: 19-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Palomino
veterinair 8.30 uur
DARMOND BUCKS BACKSTREET BOY
NMPRS.CMM528007200602540Superster
Vader:
Moeder: DARMOND SKIPPERS AUTUM SNOWFLAKE
NMPRS.BMM528007200704266
V/M:
WITTMAACKS LITTLE SKIPPER
AMHA.A48657USA
Eigenaar: J.G. Speelpenning
Fokker:
N. Poels
109 HET VELDHUIS INDIAN SILVER NMPRS.VRAC528007201100080
Geb. datum: 28-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Buckskin Pinto
veterinair 8.30 uur
JEM IMA YAHOO TOO
BMP.CMMBELBMPH120704V0191NMPRSSuperster
Vader:
Moeder: SUNRISE ESTATES PRECIOUS
BMP.STB.BMMM060400V0041NMPRS
V/M:
SUNRISE LIGHTNINGS TRIPLE CROWN AMHA.A79978USA
Eigenaar: Astrid v. Dalen
Fokker:
Y.M. Veldhuis
110 TZ SAMPSON'S WIND DANCER NMPRS.VB.VRAC528007201100292
Geb. datum: 29-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Smokey black
veterinair 8.40 uur
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superst./Pref./Abop-AA
Vader:
Moeder: DARMOND ELEGANT ECHO NMPRS.HSTB.BMM528007200703556
V/M:
LITTLE KINGS ECHO APPARITION
AMHA.A81763USA
Eigenaar: Dominique van Boxtel
Fokker:
M. Walhout
111 STP EROS STARFIRE
BMP.VB.VRACH150511V0554NMPRS
Geb. datum: 15-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bruin bont
veterinair 8.40 uur
MH TUFFS EROS BMP.999-030-000000193/BMPH170499V1006
Vader:
Moeder: DIVINAS TOP TAHIRA
AMHA.A182969
V/M:
ALAMOS STREAKERS SIMPLY STRIKING AMHA.A135880
Eigenaar: Annebet Vercammen
Fokker:
Guy Verhulst
112 TZ REMARKABLE TIZ CASANOVA NMPRS.VB.VRAC528007201100293
Geb. datum: 17-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silver Dapple Pinto
veterinair 8.45 uur
WESTWIND SCOUTS TIZ N HONOR NMPRS.CMM528007200500912
Vader:
Moeder: MOONLIGHT REK DESTINY'S FLAME NMPRS.STB.BMM528007200602076
V/M:
OLIVE BRANCHS UNBRIDLED DESTINY NMPRS.CMM528007200000802
Eigenaar: S. Michels
Fokker:
M. Walhout
113 CEZAK
NMPRS.VB.VRAC528007201100354
Geb. datum: 30-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Buckskin
veterinair 8.45 uur
HCM BUCKS EM PAC
NMPRS.CMM528007200001054Superst./Pref.
Vader:
Moeder: TINKERBELLE V.D. JACHTHAVENHOEVE NMPRS.BKLM528007200316592
V/M:
WINNERS CIRCLE BS BRIGHT FUTURE
NMPRS.CKLM528007199500014
Eigenaar: M.M. de Ruiter
Fokker:
C. Heemskerk
Rubriek 5B
Nieuwe jaargang hengsten minimaat luxe, Ring A
114 LIMITED EDITION V. LANDGOED ERVE O.D BEKKER NMPRS.VRAC528007201100128
Geb. datum: 13-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Smokey black
veterinair 8.50 uur
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superst./Pref./Abop-AA
Vader:
Moeder: MHF REBELS LIZZIE
NMPRS.BMM528007200104263
CHECKMATE SUGAR BOYS REBEL BOSS AMHA.A97673USA
V/M:
Eigenaar: Vanessa Vandersteen
Fokker:
Annelies Hammink
115 HIGHLANDS MR IDOLS BENTLEY NMPRS.HVB.VRAC528007201102005
Geb. datum: 20-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Palomino
veterinair 8.50 uur
Vader:
CADLE CREEKS IMPRESSIVE ROGUE
AMHA.A160273
Moeder: L.M. IDOLS FARRAH HAWK NMPRS.VRA528007200712121
V/M:
FIRST KNIGHTS BILLY IDOL
AMHA.A144199
Eigenaar: M. Slomp - A. Kunst
Fokker:
Elaine Jones
116 SZ GENIE IN A BOTTLE
NMPRS.VB.VRAC528007201100514
Geb. datum: 31-03-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Palomino
veterinair 8.55 uur
Vader:
SPECIAL EFFORT'S NAUGHTY DOLL
NMPRS.CKLM7337
Moeder: SHAWNEE'S CANDY DOLL NMPRS.VRA528007200703274
MILLERS SHAWNEE BRAVE NMPRS.CMM528007200208280superster
V/M:
Eigenaar: Hendrik Oosting
Fokker:
Stal Zegwaard
117 MM'S SAGA OF YAMATO
NMPRS.VB.VRAC528007201100371
Geb. datum: 01-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zilverappel
veterinair 8.55 uur
QUARTER MOON FARMS A BLUE VICTORY NMPRS.WCMM528007200302163Superst.
Vader:
Moeder: CROSS COUNTRY CALIFORNIA DREAMIN NMPRS.HSTB.BKLM528007200700611
V/M:
CROSS COUNTRY NATIVE DANCER
AMHA.A113394
Eigenaar: D. v.d. Groef
Fokker:
Mevr. M. Schrieken
118 BOLVERO DESTINY ALLECHANDRO NMPRS.VRAC528007201000494
Geb. datum: 07-07-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Palominobont
veterinair 9.00 uur
ARIONS ABSOLUT DESTINY
NMPRS.CKLM528007200401558
Vader:
Moeder: BOLVERO EMBLEM BAPS NMPRS.BKLM528007200601935
ARIONS PRIVATE EMBLEM NMPRS.CKLM528007200200867
V/M:
Eigenaar: A. van Bets
Fokker:
R. Bertels
119 MASSEUSKAMP BORAN'S BALTHAZAR NMPRS.VB.VRAC528007201110090
Geb. datum: 15-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos bont
veterinair 9.00 uur
MASSEUSKAMP RAINBOWS BORAN EUSAM.CKLM528031085000017NMPRS
Vader:
Moeder: HCM DEALS SPANISH LACE NMPRS.STB.BMM528007200102715
V/M:
SOONER STATES BIG DEAL
AMHA.A38971USA
Eigenaar: Mevr. D. Nutbey
Fokker:
A.J.E. Bosgoed
25
26
120 TR DOUBLE LITE'S NIKAY
NMPRS.VRAC528007201000262
Geb. datum: 17-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Champagne
veterinair 9.05 uur
SERENITY ACRES COCOAS DOUBLE LITE
NMPRS.WCKLM528007200400791
Vader:
Moeder: PETRA V.D. WESTERBRINK
NSPS.BMMV.133098NMPRS
V/M:
HELAWI MORNING SUN
NSPS.S.814835
Eigenaar: M. Zeeveld-Hamelink
Fokker:
J.P.F. Schouten
126 TEMPTATION
LHN.HVB.VRAC250001 52619997ANMPRS
Geb. datum: 23-03-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Black Pinto
veterinair 9.20 uur
Vader:
SAMIS VIP MR JOHN
AMHA.A141559
Moeder: WINNERS CIRCLE JEMIMA
AMHA.A86384
V/M:
MARTINS DEALERS CHOICE
AMHA.A13657USA
Eigenaar: Katja van Oord
Fokker:
Cedric Dubroecq
121 EBSON VAN 'T PEGGERSHOFKE NMPRS.VRAC528007201100233
Geb. datum: 04-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Buckskin
veterinair 9.05 uur
DARMOND BUCKS BACKSTREET BOY NMPRS.CMM528007200602540Superster
Vader:
Moeder: CORONA
NMPRS.BKLM528007200703366
V/M:
FALABELLA MENECUCHO
NMPRS.CMM1121
Eigenaar: Matheussen
Fokker:
Matheussen
127 BEUKELAERS EROS SILVER
NMPRS.VRAC528007201100156
Geb. datum: 10-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart bont
veterinair 9.20 uur
HET VELDHUIS DON DIEGO DE LA VEGA BMP.CMMBELBMPH120405V0192NMPRSSuperst./Pref.
Vader:
Moeder: NXS EGOS SOPHISTICATED LADY
NMPRS.BMM528007200202514
V/M:
NXS POWER EGO
AMHA.A104761USA
Eigenaar: Dhr. H. Huisjes
Fokker:
Dhr. H. Huisjes
Rubriek 5C
128 SCOTT CREEK MOMENTUS COMMOTION Pet-ID.HVB.VRAC826073001317290NMPRS
Geb. datum: 07-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bay
veterinair 9.30 uur
Vader:
SCOTT CREEK MONARCH COMMOTIONAMHA.A153850
Moeder: FIRST KNIGHTS PRECIOUS MOMENTS
AMHA.A120868
V/M:
FIRST KNIGHTS BIT O HOT SHOT
AMHA.A44253
Eigenaar: M. Bisselink
Fokker:
Joanne G or Larry Ross
Nieuwe jaargang hengsten minimaat luxe, Ring A
122 J.S. YOU WANT IT, YOU GOT IT NMPRS.VB.VRAC528007201110081
Geb. datum: 05-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Palomino
veterinair 9.10 uur
WISTERIA MONARCH SPOTS 'N DOTS
NMPRS.CMM528007200600001
Vader:
Moeder: J.S. SUNNY BOY'S KOALA BEAR NMPRS.STB.BMM528007200602283
V/M:
SEBASTOPOL'S SUNNY BOY
NMPRS.CMM528007199507089Superster/Pref.
Eigenaar: Hendrik Oosting
Fokker:
Jacky Stables
LHN.HVB.VRAC52586316K300NMPRS
123 EBF IDYLLIC VICTORY BY DADDY
Geb. datum: 14-07-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Buckskin
veterinair 9.10 uur
Vader:
SAMIS WHOSE YOUR DADDY
AMHA.A150644
Moeder: INDIAN PEAKS BOMBAY BEAUJOLAIS
AMHA.A160964
V/M:
LITTLE KINGS BOMBAY BUCKEROO
AMHA.A100466
Eigenaar: M. Slomp - A. Kunst
Fokker:
Cedric Dubroecq
129 CREAM ON THE TOP V. LANDGOED ERVE O.D. BEKKER NMPRS.VB.VRAC528007201100439
Geb. datum: 29-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Perlino
veterinair 9.30 uur
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superster/Pref./Abop-AA
Vader:
Moeder: SUNWOODS GOT IT TOGETHER NMPRS.STB.BKLM528007200600835
V/M:
LUCKY FOUR BLACK VELVET SHADOWBUCK AMHA.A112169USA
Eigenaar: Valerie Deweer
Fokker:
Annelies Hammink
Rubriek 5D
Nieuwe jaargang hengsten minimaat luxe, Ring A
IMHPS.HVB.VRAC826033001296308NMPRS
124 BELLMILLS ENZO LITTLE APACHE
Geb. datum: 08-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Appaloosa
veterinair 9.15 uur
Vader:
SONNENHOOFS ENZO
AMHA.A159315
Moeder: SLC RAMBLIN BLACK LACE
AMHA.A155282
V/M:
LIL HOOFBEATS WITH A TWIST
AMHA.A135893
Eigenaar: Zuchtgemeinschaft Romer-Behr
Fokker:
Christel Moulin-van Royen
130 DADDY COOL OF SPOTLIGHT NMPRS.VB.VRAC528007201110142
Geb. datum: 26-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silverdapple bont
veterinair 9.35 uur
WISTERIA MONARCH SPOTS 'N DOTS
NMPRS.CMM528007200600001
Vader:
Moeder: NXS EGOS CANDY KISSES NMPRS.BMM528007200602545
V/M:
NXS POWER EGO
AMHA.A104761USA
Eigenaar: M. Kloosterman
Fokker:
H. Dols
125 SPECIAL DELIVERY V. LANDGOED ERVE O.D.BEKKER NMPRS.VRAC528007201100127
Geb. datum: 18-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Buckskin
veterinair 9.15 uur
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superster/Pref./Abop-AA
Vader:
Moeder: CONDERS DONE BREAKIN RULES
NMPRS.STB.BMM528007200800033
V/M:
FIRST KNIGHTS BREAKIN ALL THE RULES
EUSAM.528031000092893
Eigenaar: C.C.M. Vermeulen
Fokker:
Annelies Hammink
131 VERMILYEA FARMS LETS ROLL THE DICE BMP.HVB.VRACH150510V0613NMPRS
Geb. datum: 15-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart wit
veterinair 9.35 uur
Vader:
FALLEN ASH SCOUTS MAJESTY
AMHA.A132203
Moeder: BREWERS FORTUNE N DIAMONDS
AMHA.A192414
V/M:
onbekend
Eigenaar: J. v.d. Meulengraaf
Fokker:
Ilse Smits
27
28
132 IDOL V. ALANA
NMPRS.VRAC528007201100202
Geb. datum: 15-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart bont
veterinair 9.40 uur
Vader:
ASTRA V. ALANA
NMPRS.CMM8345Superster
Moeder: MARION II VAN DE WOLFSKUIL
NAS.STB.
BMM528013020040329 Vb.NMPRS
V/M:
MAX V. VALKENBLIK
NAS.990242VB
Eigenaar: mw. A. Engel
Fokker:
J. te Grotenhuis
133 MODELLO HAWK BUCK CÉDRIC TAREK HAWK NMPRS.HVB.VRAC528007200802504
Geb. datum: 25-04-2008
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silver Bay
veterinair 9.40 uur
Vader:
MODELLO HAWKS NELLO BLUE HAWK AMHA.A182851
Moeder: EBF BL BUCKEROO TOP DREAM
AMHA.A134564
WINNERS CIRCLE BS BOLERO BMHR.CMMM652MKNMPRS
V/M:
Eigenaar: J. te Grotenhuis
Fokker:
Nathalie Marmuse
134 SSF VELVETBUCKS NULLAH
NMPRS.VRAC528007201100002
Geb. datum: 24-02-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart bont
veteriniar 9.45 uur
LIBERTYMERES VELVET BUCKEROO NMPRS.CKLM528007200404354
Vader:
Moeder: LUCKY FOUR SILVERS SPARKLING
NMPRS.BMM528007199700673
V/M:
LUCKY FOUR STRIKE ME SILVER
AMHA.A49447USA
Eigenaar: Mevr. M. Janart
Fokker:
A. v. Nederpelt
135 SLC KID BANANA
BMHS.HVB.VRAC826033001345308NMPRS
Geb. datum: 31-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bay
veteriniar 9.45 uur
Vader:
SAMIS VOYAGER
AMHA.A141566
Moeder: NXS DUFFYS DYNAMIC DOLL
NMPRS.BMM15623
V/M:
BOND DARIN DUFFY
AMHA.A11385USA
Eigenaar: mw. J.M. Jansen
Fokker:
S. Colette
136 JANY'S LITTLE FARM APACHE À MASTERPIECE TO FLY NMPRS.VRAC528007201100098
Geb. datum: 29-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bruin
veterinair 9.50 uur
RIO REDS ELEGANT MASTERPIECE NMPRS.CMM528007200804468
Vader:
Moeder: SUNDANCE READY TO FLY E.R.P.V. NAS.BKLM020492NMPRS
V/M:
FALABELLA DAY & NIGHT
FAL.93.3057
Eigenaar: J. Metselaar
Fokker:
J. Metselaar
Rubriek 7
Nieuwe jaargang hengsten kleine maat luxe, Ring A
137 ZEGWAARD FALABELLA GIOVANNI
FAL.REG.VRAC528026110300781NMPRS
Geb. datum: 26-03-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Pintaloosa
veterinair 9.50 uur
Vader:
GILETTE
FAL.528026901013(1339)
Moeder: FALABELLA PRIMAVERA
FAL.5280260005134
V/M:
FALABELLA MERCADER
NMPRS.VRAC7551
Eigenaar: Stal Zegwaard
Fokker:
Stal Zegwaard
138 WMM CHIEF TOMAHAWK NMPRS.HVB.VRAC528007201104024
Geb. datum: 24-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Black Pinto
veterinair 9.55 uur
Vader:
MAGIC MANS THRILLER
NMPRS.CKLM8324
Moeder: LTD'S MAGICAL GRACE
NMPRS.STB.BKLM16496
V/M:
MARYSTOWNS RENEGADE
AMHR.204300AUSA
Eigenaar: Amber Dorst
Fokker:
S.T.A. Koster
139 DAYDREAM WAKEFULL LOVELY BOY NMPRS.VRAC528007201000366
Geb. datum: 15-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart schabrakbont
veterinair 9.55 uur
WAKEFULL O.T. FAIRY TALE RANCH
NMPRS.CKLM528007200501328Superst./Pref.
Vader:
Moeder: LOLA V. STAL HERVEN
NAS.970155 H.REG
V/M:
WANTSLEY MITHRIL
NAS.77.3019 HSTBPref/Keur-Prest
Eigenaar: Eddie-Jeanne Blomme-Leveneur
Fokker:
J.M.C. Veraart
140 CALISTO V.D. WITTE GRACHT NMPRS.VRAC528007200900400
Geb. datum: 25-05-2009
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bruin panterbont
veterinair 10.05 uur
UNIQUE SURPRISE V.D. HEESBEEKHOEVE NMPRS.CMM528007200400264
Vader:
Moeder: POSSINGWAY V. ST. BUCK'S HOEVE NSPS.BSTB.BMM528009000133198NMPRS
V/M:
KODNA V. VADERS ERVE
NSPS.S.807942
Eigenaar: J. Deckers
Fokker:
T. v.d. Putte - S. Menheere
141 EMPIRE O.T. FAIRY TALE RANCH NMPRS.VB.VRAC528007201100534
Geb. datum: 17-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silver Dapple
veterinair 10.05 uur
Vader:
SEBASTOPOL'S PATSER NMPRS.CKLM528007200702903
Moeder: APHRODITE O.T. FAIRY TALE RANCH NMPRS.STB.BMM528007200703162
V/M:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Eigenaar: Fam. Marijnissen
Fokker:
Fam. Marijnissen
142 J.S. CHALLENGERS TUNDER CLOUD NMPRS.VRAC528007200703571
Geb. datum: 30-04-2007
Hoogte: onbekend
Kleur:
Sorrel Pinto
veterinair 10.10 uur
BREWERS FEATURE CHALLENGER BMP.CKLM1019BNMPRSSuperst./Pref.
Vader:
Moeder: NXS ECLIPSE MISS ELECTRIC
BMP.M010502V0096
V/M:
FRENCH BROADS LUNAR ECLIPSE
AMHA.A37602USA
Eigenaar: N. Jaspers
Fokker:
Jacky Stables
NMPRS.VRAC528007201100032
143 SSF VELVETBUCKS AMAZING SILVER MOON
Geb. datum: 12-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silver Dapple
veterinair 10.10 uur
LIBERTYMERES VELVET BUCKEROO NMPRS.CKLM528007200404354
Vader:
Moeder: LUCKY FOUR SUCHA FANCIBUCK
NMPRS.BMM528007200703527
V/M:
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superster/Pref./Abop-AA
Eigenaar: mw. R. Prins
Fokker:
A. v. Nederpelt
29
Hier had
uw advertentie
kunnen staan.
Wilt u een
advertentie plaatsen
neem dan contact op
met het secretariaat
van het NMPRS.
Zie onze site: www.stalcatharina.nl
y aan
Kimberle a
rmerrie
rin
te
a
s
e
th
d
a
n
C
an stal
De beke
v
t
lo
e
c
n
a
de voet L
30
Veulen 2007
van Kelton van Stal Catharina
Rubriek 7A
Nieuwe jaargang hengsten kleine maat luxe, Ring A
144 BEACH BOY O.T. FAIRY TALE RANCH NMPRS.VRAC528007200804163
Geb. datum: 22-04-2008
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos panterbont
veterinair 10.15 uur
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
Vader:
Moeder: TOLITHA V.D. BUSKE
NMPRS.BMM16572
V/M:
GATERLEY TEQUILLA
NAS.WCKLM93.937hstbNMPRS
Eigenaar: Reneé Müller
Fokker:
Fam. Marijnissen
150 NOOITGEDACHT V. VELDZICHT NAS.VB.VRA528013020080235NMPRS
Geb. datum: 29-05-2008
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart few spot
veterinair 10.30 uur
LUUK VAN DE SCHUTLAKENWEG NAS.528013020040244 HSTB
Vader:
Moeder: EDELWEISS VAN VELDZICHT
NAS.000300 ster stb
V/M:
BAYERN'S FALCO
NAS.94936 HSTBpref
Eigenaar: H. Bosch
Fokker:
A.J.D. Dibbits
Rubriek 7B
Nieuwe jaargang hengsten kleine maat luxe, Ring A
145 MOONLIGHT SAMPSON'S HIGH SOCIETY NMPRS.VRAC528007201100172
Geb. datum: 26-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Smokey black
veterinair 10.15 uur
SILVER PLATES BACCARRA SAMPSON NMPRS.CMM528007200302720Superster/Pref./Abop-AA
Vader:
Moeder: DARMOND STRIKE ME REMARKABLE NMPRS.BMM528007200200438
V/M:
SLIGO STRIKE THE GOLD
AMHA.A38944
Eigenaar: M. van der Linde
Fokker:
M.C. Fiege-de Freitas
151 SOUNDVIEW'S SWAGGER NMPRS.HVB.VRAC528007201103004
Geb. datum: 30-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silverbay Pinto
veterinair 10.30 uur
Vader:
SOUNDVIEW'S CINN CITY
ASPC.154133A
Moeder: FIDDLESTIX SILVER SYMPHONY
ASPC.153169A
V/M:
PAN'S SILVER IMAGE
ASPC.148017A
Eigenaar: Mevr. M. Schrieken
Fokker:
Julie Bickford
NMPRS.VB.VRAC528007201100285
146 DJANGO V.D. ARK
Geb. datum: 12-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart
veterinair 10.20 uur
SILVERS LIGHTNING V. ZILKESTEYN NMPRS.WCKLM528007200501185
Vader:
Moeder: HOT LIPS V.D. D EN D HOEVE
NMPRS.BKLM16692
V/M:
MOONLICHT BOEMERANG
NMPRS.WCKLM8055
Eigenaar: Evelien Brakels
Fokker:
M. Kloosterman
152 TOP GUN VAN STAL ANJA NAS.VB.VRAC528013020100103NMPRS
Geb. datum: 03-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bruin fewspot
veterinair 10.35 uur
LITTLE GUN V. STAL ANJA NAS.CMM010193 VBNMPRSsuperster
Vader:
Moeder: ARANDA VAN STAL ANJA NAS.528013020050313 STBSter
V/M:
MYTHOS
NAS.87.3049 STB
Eigenaar: H. Bosch
Fokker:
Mevr. J. Jans - Janssen
147 SSF VELVETBUCKS PHAETHON NMPRS.VRAC528007201100001
Geb. datum: 17-02-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart bont
veterinair 10.20 uur
LIBERTYMERES VELVET BUCKEROO
NMPRS.CKLM528007200404354
Vader:
Moeder: LUCKY FOUR SPOTZ STARRY STARRY NIGHT
NMPRS.BMM528007200700673
V/M:
LUCKY FOUR AFTER DARK SPOTACULAR AMHA.A103234USA
Eigenaar: mw. R. Prins
Fokker:
A. v. Nederpelt
153 RAMIREZ VAN STAL JADE
NAS.VB.VRAC528013020110417
Geb. datum: 16-07-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart panterbont
veterinair 10.35 uur
Vader:
PIETER VAN DE BLOEMENSTRAAT
NAS.000165
Moeder: RICKY VAN STAL HEIDEZICHT
NAS.528013020050190
V/M:
ORION V. ST. CIROSHET
NAS.990320 STB
Eigenaar: Dhr. S.W. Schuurman
Fokker:
Kersten
148 EMIR V.D. WITTE GRACHT
NMPRS.VB.VRAC528007201100305
Geb. datum: 12-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Silver Dapple
veterinair 10.25 uur
SEBASTOPOL'S MACHO NMPRS.CKLM528007200601888Superst./Pref.
Vader:
Moeder: J.S. I'M SO CHALLENGER
BMP.HSTB.BKLMM030506S0193NMPRS
V/M:
BREWERS FEATURE CHALLENGER BMP.CKLM1019BNMPRSSuperst./Pref.
Eigenaar: S. Michels
Fokker:
T. v.d. Putte - S. Menheere
NMPRS.VB.VRAC528007201110082
154 SMITTY STABLES MEC SYMPA
Geb. datum: 17-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos bont
veterinair 10.40 uur
BROOKHAVEN EAGLES DARK N DEFIANT NMPRS.WCKLM528007200800933
Vader:
Moeder: ZIZI V. ROLDE
NSPS.528009061126410
V/M:
LEX LIEBAS
NSPS.528009960809706Ibop-AA
Eigenaar: J. Op 't Eynde
Fokker:
A. Smit
149 EDISON O.T. FAIRY TALE RANCH NMPRS.VB.VRAC528007201100533
Geb. datum: 04-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart few spot
veterinair 10.25 uur
Vader:
SEBASTOPOL'S PATSER NMPRS.CKLM528007200702903
Moeder: BAILY O.T. FAIRY TALE RANCH NMPRS.STB.BKLM528007200804164
V/M:
NFC EGYPTIAN KINGS SPECIAL EFFORT NMPRS.CMM528007199001218
Eigenaar: H. Bozelie
Fokker:
Fam. Marijnissen
155 SHETAN
NMPRS.VB.VRAC528007201110266
Geb. datum: 12-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart
veterinair 10.40 uur
Vader:
WMM HE'S A MIRACLE
BMP.CKLM19304NMPRS
NMPRS.VRA528007200501246
Moeder: WINNER GIRL O.T. FAIRY TALE RANCH
V/M:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Eigenaar: C. Verheyen
Fokker:
C. Verheyen
31
156 SEBASTOPOL'S YES
NMPRS.VB.VRAC528007201100486
Geb. datum: 10-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos
veterinair 10.45 uur
SEBASTOPOL'S MON CHERIE NMPRS.CKLM528007199000111Superst./Pref.
Vader:
Moeder: SEBASTOPOL'S LOLLYPOP I NMPRS.BKLM528007199305043
V/M:
ROWFANT SAUL
WPCV.A12139 STB
Eigenaar: H. Hetterscheidt
Fokker:
H. Hetterscheidt
162 SPIRIT V.H. KUILSTUK
NAS.VB.VRAC528013020110177NMPRS
Geb. datum: 20-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zwart panterbont
veterinair 11.00 uur
Vader:
SYMBOL V.D. PONY HOEVE NAS.528013020070026STB
Moeder: PUCK VAN HET KUILSTUK
NAS.000011
V/M:
BAYERN'S FALCO
NAS.94936 HSTBpref
Eigenaar: mw. A. de Rijke
Fokker:
D. Peters
157 STAL HEIJDEN WESTERNBOYS MELVERN EUSAM.HVB.VRAC528031110206386NMPRS
Geb. datum: 03-05-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos bont
veterinair 10.50 uur
Vader:
SHM REDIS WESTERNBOY
BMP.H290405V0165
NMPRS.BMM528007200304255
Moeder: BRR BRAVO'S PAINTED TREASURE
V/M:
LUCKY FOUR REBELS RIO BRAVO
AMHA.A93771USA
Eigenaar: S. Bijl
Fokker:
Fam. v.d. Heijden
163 FARAMIR V.D. HILDEHOF
NMPRS.VB.VRAC528007201110162
Geb. datum: 11-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Valk panterbont
veterinair 11.05 uur
SEBASTOPOL'S MON CHERIE NMPRS.CKLM528007199000111Superst./Pref.
Vader:
Moeder: RANDALIN'S REBEL
NAS.010181 STB
V/M:
ROCKY V.D. HOEVE
NAS.92.1813 STBkeur, pref
Eigenaar: J.W. Weijer en A. Völkers
Fokker:
J.W. Weijer en A. Völkers
Rubriek 7C
164 BENJAMIN
DTL.REG.VRACDE441411113110NMPRS
Geb. datum: 31-05-2010
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos
veterinair 11.05 uur
Vader:
BRENTO
DTL.DE484840139904
Moeder: BIANCA VOM KLEEFELD WESTF.REG.VRADE441411256604
V/M:
BELMONDO
WESTF.DE341420155091
Eigenaar: Rowan de Bont
Fokker:
v. Erp Bergers
Nieuwe jaargang hengsten kleine maat luxe, Ring A
158 MDR S FIRST MAGICAL ENTERTAINMENT BMP.VB.VRACH010611V0579NMPRS
Geb. datum: 01-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Zilverappel bont
veterinair 10.50 uur
CALUKA UK COLOUR OF MAGIC IMHPS.HVB.VRAC826033001115808NMPRS
Vader:
Moeder: J.S. LET ME ENTERTAIN YOU
NMPRS.HSTB.BKLM528007200804423
V/M:
CROSS COUNTRY TAKE MY BREATH AWAY AMHA.A146877
Eigenaar: Valerie Deweer
Fokker:
Valerie Deweer
Rubriek 9
Erekampioenschap
159 EXTREME V.D. WITTE GRACHT NMPRS.VRAC528007201100129
Geb. datum: 18-04-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos bont
veterinair 10.55 uur
Vader:
SEBASTOPOL'S PATSER NMPRS.CKLM528007200702903
Moeder: SHAWNEE'S MOONBLAZE OF ASSCHATT NMPRS.BMM528007200601772
V/M:
MILLERS SHAWNEE BRAVE NMPRS.CMM528007200208280superster
Eigenaar: T. v.d. Putte - S. Menheere
Fokker:
T. v.d. Putte - S. Menheere
165 FALLEN ASH EAGLES ECLIPSE
NMPRS.CMM528007200802011Superster
Geb. datum: 02-04-2008
Hoogte: 84 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Black Pinto
Vader:
FALLEN ASH FARMS EAGLE SCOUT AMHA.A113893USA
Moeder: WITTMAACKS HOLLY STAR
AMHA.A40616USA
V/M:
PRINCE BUCKINGHAM
AMHA.A13674USA
Eigenaar: Jacky Stables
Fokker:
Debbie Grayson
160 ELGABAS V.D. HEESBEEKHOEVE NMPRS.VB.VRAC528007201100531
Geb. datum: 04-06-2011
Hoogte: onbekend
Kleur:
Vos pintaloosa
veterinair 10.55 uur
Vader:
SEBASTOPOL'S PATSER NMPRS.CKLM528007200702903
Moeder: TATJANA BIANCA STAR
NMPRS.BKLM16551
V/M:
RABBIT HUTCH RANCH CHARRO STAR NMPRS.CMM7610
Eigenaar: Fam. Schepers-Hermans
Fokker:
Fam. Marijnissen
166 EM PACS PEZULA
NMPRS.STB.CMM528007200804535
Geb. datum: 23-04-2008
Hoogte: 86 cm
terugkomen 2016
Kleur:
bay
HCM BUCKS EM PAC NMPRS.CMM528007200001054Superst./Pref.
Vader:
Moeder: MH JUPITERS WILD MARGARITA
NMPRS.VRA16293
V/M:
WINNERS CIRCLE JUPITER
NMPRS.VRAC8041
Eigenaar: S. Bijl
Fokker:
B. Lennings
161 CAMACHO V.D. HEESBEEKHOEVE NMPRS.VRAC528007200900236
Geb. datum: 03-05-2009
Hoogte: onbekend
Kleur:
Bruin bont
veterinair 11.00 uur
SEBASTOPOL'S MACHO NMPRS.CKLM528007200601888Superst./Pref.
Vader:
Moeder: VADINA
NMPRS.HSTB.BKLM528007200400074
V/M:
SPECIAL EFFORTS NAVAJO
NMPRS.CMM7572
Eigenaar: Dorien Cuypers
Fokker:
Fam. Marijnissen
NMPRS.CKLM528007200303600Superst./Pref.
167 STAR VALLEYS SONIC BOOM
Geb. datum: 14-04-2003
Hoogte: 87 cm
levensgoedkeuring 2012
Kleur:
Zwart bont
Vader:
PHILIA BLAZES JOE DANDY
AMHA.A59509USA
Moeder: LUCKY FOUR REBELS ANOTHER DOLL
AMHA.A75197
V/M:
SIDS REBEL
AMHA.A26478USA
Eigenaar: D. v.d. Hoek
Fokker:
Margaret B. Cahill
32
168 LORENZO V.D. APPALOOSAHOEVE NMPRS.CKLM8507superster
Geb. datum: 06-06-2003
Hoogte: 89 cm
levensgoedkeuring 2011
Kleur:
Palominobont
Vader:
CELVIN FALABELLA V.D. IJSSELHOF
NMPRS.CKLM7099
Moeder: SEBASTOPOL'S LOLLYPOP I NMPRS.BKLM528007199305043
V/M:
ROWFANT SAUL
WPCV.A12139 STB
Eigenaar: Rowan de Bont
Fokker:
L.I. Hendriks
NMPRS.STB.CKLM528007201003355
169 J S DEPUTY YOU VE GOT A FRIEND
Geb. datum: 05-03-2010
Hoogte: 95 cm
terugkomen 2016
Kleur:
Bay pinto
FALLEN ASH EAGLES DARK DEPUTY NMPRS.HVB.VRAC528007200608782
Vader:
Moeder: WILLOW CREEKS YAMAICA ME DANCE NMPRS.HSTB.BKLM528007199900787
V/M:
FLYING W FARMS LITTLE WARDANCE AMHA.A44297USA
Eigenaar: Jacky Stables
Fokker:
Craig Westergaard & Bryan Hall
NMPRS.CKLM528007200602132Superster
170 JANNES O.T. FAIRY TALE RANCH
Geb. datum: 21-04-2006
Hoogte: 98 cm
terugkomen 2014
Kleur:
Silver Dapple
Vader:
SPECIAL EFFORT'S NAUGHTY DOLL
NMPRS.CKLM7337
Moeder: HEDELSE VELD INKA
WPCV.03.01196
V/M:
GLYNCEIRCH RHYS
WPCV.H39558 IP STB
Eigenaar: B. Klok
Fokker:
Fam. Marijnissen
33
Eigenaren
mw. P.F.A. Achtereekte, Averlose Houtweg 18, 7431 PK Diepenveen, telnr. 06-20219067/0570616571............................................................ 66
B. Adema, Broekdijk 44, 5125 NE Hulten, telnr. 0161 225 494.................................................................................................................................. 10
Fam. Berkel, Fuut 12, 3628 CP Kockengen, telnr. 06-12990884 .............................................................................................................................. 75
A. van Bets, Alfredlei 6, 2930 Brasschaat, België ................................................................................................................................................... 118
G. v. Beurden-Knops, Molenweg 1, 6438 BM Oirsbeek, telnr. 046-4428850 .......................................................................................................... 62
S. Bijl, Nieuwe Krim 15, 7741 GE Nieuwe Krim/Coevorden, telnr. 06-24301968 ............................................................................................ 157, 166
M. Bisselink, Beekseweg 92, 6942 NZ Didam, telnr. 0316-531459 .......................................................................................................................... 128
Eddie-Jeanne Blomme-Leveneur, 16 Rue Cartry, 95640 Marines, Frankrijk ........................................................................................................ 139
Rowan de Bont, Jagersweg 12, 5262 TM Vught, telnr. 06-51965814............................................................................................................. 164, 168
H. Bosch, Prins Frederikstraat 2, 8071 NN Nunspeet, telnr. 06-41276650 .................................................................................................. 79, 150, 152
A.J.E. Bosgoed, Melkleenweg 7, 7396 BT Terwolde, telnr. 0571 274339............................................................................................................ 15, 60
Dominique van Boxtel, Potgieterhof 4, 5216 VS 's Hertogenbosch, telnr. 06-11515169 .................................................................................... 110
H. Bozelie, Borne 31, 5481 XR Schijndel, telnr. 073-5479910 .................................................................................................................................. 149
Evelien Brakels, Boskraai 9, 7827 JS Emmen, telnr. 0591-630580/06-83802498 .................................................................................................... 146
J.F. Brander, W. Barentszstraat 4, 1624 TN Hoorn Nh, telnr. 06-27464680 ............................................................................................................... 92
G. v.d. Broek, Oud laar 19, 5258 TK Berlicum Nb, telnr. 073 5034636/0610892429 ............................................................................................... 37
M.E. Brouwer, Flieterpsterdijk 9, 9174 GE Genum, telnr. 0613216380 ..................................................................................................................... 45
J. Brouwer, Lindedijk 10, 8481 KH Nijetrijne, telnr. 06-23875660 ............................................................................................................................... 14
M.W. de Bruin - Troost, Oude Kerkstraat 99, 4758 BD Standdaarbuiten, telnr. 06-10213326 ............................................................................... 84
R. Buijnsters, Oekelsebaan 2, 4881 NG Zundert, telnr. 076-5975334....................................................................................................................... 52
Dorien Cuypers, Langvennestraat 206, 3511 Kuringen, België, telnr. 0032-473-582388 .................................................................................... 161
Astrid v. Dalen, Molendijk 43, 3258 LM Den Bommel, telnr. 0187-612461 ....................................................................................................... 46, 109
J. Deckers, Gevaertlaan 68, 2260 Westerlo, België, telnr. 0474-932634 .............................................................................................................. 140
Valerie Deweer, Keirestraat 51, 9700 Oudenaarde, België, telnr. 0032-475441348 .................................................................................... 129, 158
J. v. Doorn, Land v. Belofte 8 - 10, 3111 NW Schiedam, telnr. 06-53145749 ......................................................................................................... 71
Amber Dorst, Onze Lieve Vrouwestr. 65, 4735 SW Zegge, telnr. 06-20833594..................................................................................................... 138
B. Dreierink, Klösseweg 8 B, 7615 PK Harbrinkhoek, telnr. 0546 442388.................................................................................................................. 95
M. van Echten, Praam 17, 2377 BW Oude Wetering, telnr. 0713311644 ............................................................................................................... 89
mw. A. Engel, Klaas Kloosterweg west 28 b, 7951 LV Staphorst, telnr. 06-50845426 .......................................................................................... 132
J. Op 't Eynde, Stappenvekkenweg 16, 3680 Neeroeteren Maaseik, België, telnr. ......................................................................................... 154
van den Eynden-Dijckmans, Westhukkel 19, 2460 Lichtaart, België, telnr. 0032 0032 89865239 498856766 ..................................................... 59
Frencken-Textor, Ganzenkampstraat 1, 5871 CK Broekhuizenvorst, telnr. 06-42092499 ...................................................................................... 54
Dhr. W.Gebhart, Schafterdijk 27, 5556 VK Valkenswaard, telnr. 040-2068423......................................................................................................... 5
M.A.W. v. Geel-v.d. Ven, Schaijkseweg 17, 5411 RL Zeeland, telnr. 0486-453724 ................................................................................................ 64
Dhr. F. Ghysens, Ganzestraat 75, 3590 Diepenbeek, België, telnr. 0032-477241480 ............................................................................................ 20
T. Goossens, Hofstraat 56, 2460 Kasterlee, België, telnr. 0032 493137646 .............................................................................................................. 36
D. v.d. Groef, Inlaagpolder 6, 2064 KN Spaarndam, telnr. 06-10473055............................................................................................................. 117
J. te Grotenhuis, Stegerdijk 5, 7095 AC De Heurne, telnr. 0315 653 474 ......................................................................................................... 32, 133
Ilse Hensen, Zapstraat 35, 3730 Hoeselt, België, telnr. 0032 473 342700 ................................................................................................................ 65
A.S.J. Heppener, Lijnderdijk 231, 1175 KH Lynden, telnr. 06 50528518 ................................................................................................................... 47
Th.M.J. Hermanns, Heverstraat 4, 6088 BH Roggel, telnr. 0475 491 565.............................................................................................................. 7, 24
A.T.M. Hesseling, Nijmansedijk 28, 7025 EA Halle, telnr. 06-20685756 ..................................................................................................................... 42
H. Hetterscheidt, Den Dam 13, 7084 BH Breedenbroek, telnr. 0315 617 449 ................................................................................................. 91, 156
D. v.d. Hoek, Zum Hauk 6, 49624 Bunnen (Löningen), Duitsland, telnr. 004954329055930 ................................................................................ 167
C.J.T.J. van den Homberg, Hoebertweg 13, 5966 ND America, telnr. 077-4642087/06-25328182 ....................................................................... 1
M.L. den Hond, Weyerstraat 6, 3990 Grote Brogel, België, telnr. 0032 478639714 ................................................................................................. 4
K.P. Hoonhorst-Weitgraven, J. v. Galenstraat 4, 1272 BC Huizen, telnr. 06-30015615 ..................................................................................... 44, 78
Dhr. H. Huisjes, Beukenallee 35, 8041 AX Zwolle, telnr. 06-40651818 ............................................................................................................... 29, 127
Mevr. M. Janart, Bruggesteenweg 43, 8531 Hulste, België, telnr. 051303751/0477503855 ................................................................................ 134
mw. J.M. Jansen, Gedempte Hoofddiep 9, 7926 TP Kerkenveld, telnr. 0528-362180/06-10824566 ................................................................. 135
M. Janssen, Molenweg 1, 1754 KS Burgervlotbrug, telnr. 0226 383137/0640391750 ............................................................................................ 72
N. Jaspers, Veenpolderdijk 11 a, 1566 PH Assendelft, telnr. 075-6874608 ............................................................................................... 2, 9, 23, 142
Jacky Stables, Rolderstraat 29, 7849 PB De Kiel, telnr. 0591 382 716 ....................................................................................................... 18, 165, 169
R. Joosten, Wolfgatschestraat 6 A, 5363 TL Velp Nb, telnr. 0486-476388 ............................................................................................................... 99
van der Kallen, Burg. Ploegmakerslaan 62, 5345 VM Oss, telnr. 06-42830949 ...................................................................................................... 28
Mevr. P.J.R. Karsters, Molenstraat 46, 9531 CK Borger, telnr. 0599-333866 ...................................................................................................... 35, 107
W. van Keulen, Bluemerstraat 4, 7075 DS Etten Gld, telnr. 0315 325 008............................................................................................................... 25
J. Klein Gunnewiek, Dorpsstraat 30, 7156 LL Beltrum, telnr. 06-12374666 .............................................................................................................. 58
B. Klok, Duinzoom 50, 3235 CD Rockanje, telnr. 0181-401158/0612197449 ......................................................................................................... 170
M. Kloosterman, U.E. Bruiningstraat 14, 7815 CR Emmen, telnr. 06-13024221 ..................................................................................................... 130
Else Kooistra, Monnikebildtdijk 1, 9078 VB Oude Bildtzijl, telnr. 0518-421180 ......................................................................................................... 77
S.T.A. Koster, Beukenlaan 3, 7931 TG Fluitenberg, telnr. 0528 231 233 ................................................................................................................... 67
J.P.K. Kuiper, Westelijke Noorderbroekweg 7, 7054 BZ Westendorp, telnr. 06-29174341...................................................................................... 27
D. Lambrechts-v. Dingenen, Kosterstraat 44, 2275 Gierle (Lille), België, telnr. 0032 1455 3735 .......................................................................... 22
M. van Leeuwen, Koestraat 11 A, 5095 BD Hooge Mierde, telnr. 06-18337718.................................................................................................... 48
34
Eigenaren (vervolg)
Dhr. M.E.P.J. Lenssen, De Hees 17, 5975 NL Sevenum, telnr. 077 467 2157 .............................................................................................................. 8
M.P.T. v. Lierop, Scheidingsweg 11, 5712 SJ Someren, telnr. 0495-663149............................................................................................................. 19
M. van der Linde, Oude Heijningsedijk 67, 4794 RC Heijningen, telnr. 06 55194738 .......................................................................................... 145
E. Lodders-Colijn, Groot Bedaf 4, 5111 PG Baarle Nassau, telnr. 013-2600801 ..................................................................................................... 34
Fam. Marijnissen, Heesbeekweg 5, 2310 Rijkevorsel, België, telnr. 0032 - 33142689 ..................................................................................... 88, 141
H.J.M. Marsch, Hondemotsweg 8, 8101 NJ Raalte, telnr. 0572-355766 ................................................................................................................. 31
Matheussen, Boskant 52 A, 2275 Lille, België, telnr. 0032477-685941 .................................................................................................................... 121
T. Mekelenkamp, Kerkstraat 6A, 6911 HG Pannerden, telnr. 06-51078865............................................................................................................ 13
J. Metselaar, De Appelboomstraat 19, 1551 BS Westzaan, telnr. 06-27033770 .................................................................................................. 136
J. v.d. Meulengraaf, De Gagel 1, 5095 AH Hooge Mierde, telnr. 013-5091998/06-27415227 ........................................................................... 131
Leonie Meuwissen, Bosveldweg 2, 6065 NH Montfort, telnr. 06-52301539 ............................................................................................................ 17
S. Michels, Driepaal 1, 3650 Dilsen-Stokkem, België, telnr. 0032-499775523................................................................................................. 112, 148
Reneé Müller, Boschweg 124, 5481 EJ Schijndel, telnr. 06-51329210 ................................................................................................................... 144
D.H.A.J. ten Napel, Gagelrijs 46, 5121 NE Rijen ........................................................................................................................................................ 86
A. v. Nederpelt, Lingedijk 14, 4171 KD Herwijnen, telnr. 0345 682677 ............................................................................................................. 69, 103
Mevr. D. Nutbey, Am Goldbach 2, 49716 Meppen/Gross Fullen, Duitsland, telnr. 0049-5935-999738 ............................................................ 119
Katja van Oord, Leurschans 22, 4651 WJ Steenbergen Nb, telnr. 06-29249838 ................................................................................................. 126
Hendrik Oosting, De Buzen 4, 7815 KJ Emmen, telnr. 06-51298739 ............................................................................................................... 116, 122
N. Poels, Vogelenzang 4, 2340 Beerse, België, telnr. 0032/472535262................................................................................................................... 39
mw. R. Prins, Kanaaldijk 11, 1458 PP Spijkerboor Nh, telnr. 0641262011/0299-437203 ............................................................................ 85, 143, 147
T. v.d. Putte - S. Menheere, Witte Gracht 74 A, 2222 Wiekevorst, België, telnr. 0473-266495 ........................................................................... 159
P. Quintens, Geenrijt 30/1, 3550 Heusden - Zolder, België, telnr. 011 - 437041 ...................................................................................................... 41
mw. A. de Rijke, Gagelweg 3, 4651 VL Steenbergen, telnr. 06-18883021 .......................................................................................................... 162
dhr. J.P. Rijsdam, Veldweg 5, 7741 PB Steenwijksmoer, telnr. 06-14433561............................................................................................................ 80
Zuchtgemeinschaft Romer-Behr, Muhlengracht 3, D-52441 Linnich, Duitsland, telnr. 00491738704014 ........................................................... 124
Dhr. Geert Roosens, Neuringen 13 A, 9400 Denderwindeke, België, telnr. 0032 497 451256.............................................................................. 43
M.M. de Ruiter, De Hoge Hofstraat 11, 6678 AE Oosterhout Gld, telnr. 06-11204809 ................................................................................... 53, 113
Fam. Schepers-Hermans, Aardseweg 177, 2440 Geel, België, telnr. 0032 477 709969...................................................................................... 160
Dhr. J. Schlüter, Peenekamp 7, 46419 Isselburg, Duitsland, telnr. 004928743864 .................................................................................................. 40
Mandy Schonkeren, Arkstraat 33, 3670 Meeuwen, België, telnr. 0032 472241687 .............................................................................................. 11
J.P.F. Schouten, Hoogvonderweg 15, 6604 KH Wijchen, telnr. 06-39777452 ......................................................................................................... 90
Mevr. M. Schrieken, Zwaagdijk 242, 1682 NR Zwaagdijk-Oost, telnr. 06-48186595............................................................................................. 151
A. Schuurman, Kuenenweg 1, 7055 AG Heelweg, telnr. 0315-241445 .................................................................................................................. 56
Dhr. S.W. Schuurman, Frensdorferweg 36, 7635 NK Lattrop, telnr. 06-13762568 ............................................................................................ 87, 153
M.B.G. Selman, Rijkerswoerdsestraat 19, 6836 AG Arnhem, telnr. 06-42913070................................................................................................... 74
M. Sijtsema-v.d. Hulst, Langpaed 13, 9248 SX Siegerswoude, telnr. 0512 301333/06-18192030 ......................................................................... 76
M. Slomp - A. Kunst, Bovenlandweg 4-6, 7671 BE Vriezenveen, telnr. 0546-642735.................................................................................... 115, 123
Comb. Smits, p/a Zwanestraat 31, 4451 DX Heinkenszand, telnr. 06-10393149 ............................................................................................. 33, 73
J.G. Speelpenning, Abbewerveweg 6, 3238 LH Zwartewaal, telnr. 0181-661807/06-37174620 ....................................................................... 108
J. Sterckx & M. van Dingenen, Ramselsesteenweg 145, 2230 Herselt, België, telnr. +32 16 69 99 19 ................................................................ 51
R.M. Stofberg, Nieuw Rockanjesedijk 2, 3235 XJ Rockanje, telnr. 06-12546428 ................................................................................................... 30
C.M. Tailford, Drieëndijk5, 3218 LB Heenvliet, telnr. 0181-663363 ........................................................................................................................... 55
mw. M.A. Tigelaar, Dorperheideweg 47, 5944 NK Arcen, telnr. 06-51829074 ....................................................................................................... 49
Jos Vandenborne, Millerweg 82, 3700 Tongeren, België, telnr. 0032-478773373 ............................................................................................... 101
E. Vanderspikken, Kiezelweg 7, 3540 Herk de Stad, België, telnr. 0032-478-460632 ...................................................................................... 12, 104
Vanessa Vandersteen, Trontingen 21, 1750 Lennik, België, telnr. 0032-472-253183 .................................................................................... 100, 114
Sven Vanhoutte, Ooievaarstraat 3, 2222 Itegem, België, telnr. 0032474685871 .................................................................................................. 82
P. v.d. Velden, Mr. van Coothstraat 20, 5397 AR Lith, telnr. 0412 4814420412481276 ................................................................................... 63, 106
mw. E.L.B. Verburg, Monnikendijk 24, 4474 ND Kattendijke, telnr. 0113-622-812 .................................................................................................. 38
Annebet Vercammen, Rommelaar 82, 3202 Rillaar, België, telnr. 04781319579 ................................................................................................ 111
C. Verheyen, Elerweg 61, 3680 Maaseik, België, telnr. 0032-89863396 ............................................................................................................... 155
C.C.M. Vermeulen, Hoge Zeedijk 22, 4765 BM Zevenbergschenhoek, telnr. 0168-452387.......................................................................... 68, 125
Mevr. L. Verstraeten, Rosenstrasse 12, 49770 Dohren, Duitsland, telnr. 0049 5962 877112 ........................................................................ 50, 96, 97
R. Vervoorn, Maasdijk 76, 5307 HR Poederoijen, telnr. 0418 673 452 ....................................................................................................................... 3
C.C. Vlemmix-Willemse, Slagtweistraat 25, 4436 AM Oudelande, telnr. 06-55903358 ...................................................................................... 105
W.E. ter Weele, Brinkstraat 685, 7542 PC Enschede, telnr. 06-36304763 .............................................................................................................. 102
J.W. Weijer en A. Völkers, Oude Haven 26, 4501 PA Oostburg, telnr. 0117 - 450421 .......................................................................................... 163
Y.C.G. v. Werkhoven, Oosterwoldseweg 16, 8421 PA Oldeberkoop, telnr. 06-54654428.................................................................................... 21
R. Wierts, Achterdijk 1A, 4214 KR Vuren, telnr. 0183 661384 .................................................................................................................................... 94
J. Wijnker, Noordermeer 13, 1652 PD Zuidermeer, telnr. 0229- 561510 .................................................................................................................. 57
Fam. Willemssen, Speulhofsbaan 24, 5964 NV Meterik, telnr. 077-4671322/06-12968422.................................................................................... 83
J.H. van der Windt, Nieuwe Krim 48, 7741 NT Coevorden, telnr. 0524-570944 ..................................................................................................... 26
Fam. Winkel-Tempelman, Oostereind 6, 7754 NW Wachtum, telnr. 06-51531726 .................................................................................................. 6
V. de Wit, Nieuweweg 74, 6301 EW Valkenburg Lb, telnr. 043-6016853 ................................................................................................................ 16
Tony de Wit / Irma Veelenturf, Ankerpad 16d, 8311 PD Espel, telnr. 0527-271087 ............................................................................................... 93
M. Zeeveld-Hamelink, Langeviele 18, 4437 AB Ellewoutsdijk, telnr. 06-11380156 .......................................................................................... 81, 120
Stal Zegwaard, Haantje 21 C, 2288 CW Rijswijk Zh, telnr. 015-2627627 ............................................................................................... 61, 70, 98, 137
35
36
ANNG0 AAPENSSH
G 2 PRRIL HOOW
200.HHILE W
.0 N
A
AAAN 000EUNUGUGS
NVVA 110URSRTETEN
ANNG0 AAP NSSH
G 2 PRRIL HOO
200. IL
.000
0 U
HHEEN
A
AAAN NGGS
NVVA 110 STTEEN
ANNG0 AAP NSS
G 2 PRRIL
200. IL
H
.000
HEEN
0 U
AAAAN NGGS
UU
NVVA 110 STTEN
HHEN
AAAAN ENGGS
NVVA 110 STTEEN
ANNG0 AAP NSS
G 2 PRRIL H
200. IL
.000
0 U
UUU
R
NGG PPR SHHO
2200. RILIL OWW
.000
0U
UUU
RR
AAMMER
ERIC
ICAAN
MMIN
INIA
TTUUREN
I
A
FFA
Scherpenberg
Scherpenberg51,
51,7381
7381AD
ADKlarenbeek
Klarenbeek
ALLAABBELLRE Tel/fax
Tel/fax
(055)5051683
b.g.g.
(055)5409502
ofof06-27012988
ELLAA Tel/fax
Tel/fax (055)5051683 b.g.g. (055)5409502
06-27012988
NNMM
www.deksta
www.dekstationschreuders.nl e-mail: [email protected]
P
R
www.deks
www.dekstationschreuders.nl e-mail: A
[email protected]
PS
APPPPAALO RS
SSAA APPALOO
SSHHET LOOOFALABELLA
APPALOOSA
APPALOO
FALABELLA
APPALOOSA
L
E
A
T
Scherpenberg
DD SHETLAND
CCUURL LANN
Scherpenberg51,
51,7381
7381AD
ADKlarenbeek
Klarenbeek
AMERICAN
SHETLANDER
SHETLAN
RLYYHHOR AMERICAN
SHETLANDER
Tel.(055)5051683
na
Tel.(055)5051683b.g.g.
b.g.g.(055)5409502
(055)5409502ofof 06-27012988
06-27012988
na17.00
17.00uur
uur
OMINIATURE
SSEE NMPRS
R
NMPRS
NMPRS
MINIATURE
NMPRS
www.dekstationschreuders.nl
www.dekstationschreuders.nl- -e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
HHEEN
A
AAAN NGGS
NVVA 110 STTEEN
ANNG0 AAP HNSSH
G 2 PRHRIEH O
AAAAN200.0.00ILELNNGOGWSW
NVVA 01U1U0U STTEEN
A N 0URARA N S
DDRREESS
A
T
A
E
HHET R
VVOOOOR TENN
ENGGSSTE
TTOOPPHHENNDEE
VVAAN D DE
EN DE
VVOOLLGGEENN::
RRAASSSSEN
FALABELLA
FALABELLATOYLAND
TOYLAND
MARCO
POLO
MARCO POLO
ZWART,
ZWART,7575CM,
CM,PREMIE
PREMIE
V.V.TOYLAND
TOYLANDPOLO
POLO
M.M.TOYLAND
TOYLANDMARACENA
MARACENA
Scherpen
Scherpe
Scherp
Scher
Tel/fax
(055)50516
Tel/fax
(055)5051
info:tel(055)505168
FALABELLAVoor
TOYLAND
Scherpenberg
51,
7381
FALABELLA
ROBOYEDO
H
FALABELLA
TOY
Voor
info:tel(055)505168
FALABELLA
TOYLAND
Scherpenberg
51,
7381AD
ADKlaren
Klar
FALABELLA
ROBOYEDO
FALABELLA
TO
www.dekstationschreud
www.dekstationschreu
Tel/fax
(055)5051683
b.g.g.
(055)5409502
o
www.dekstationschre
ZWARTBONT,
76
1E1EPREMIE
Tel/fax
b.g.g.
(055)5409502
MARCO
POLO
www.dekstationschre
MARCO
PO
FALABELLA
TOYLAND
ZWARTBONT,
76CM,
CM,(055)5051683
PREMIE
MARCO
POLO
www.dekstationschreuders.nl
e-mail:
[email protected]
MARCO
PO
FALABELLA
TOYLAND
www.dekstationschreuders.nl
e-mail: [email protected]
V.V.LOCOMOTIVE
ZWART,
ZWART,
7575CM,
LOCOMOTIVE
Het
adres
MARCO
POLO
ZWART,7575CM,
CM,PREMIE
PREMIE
ZWART,
CM,vPv
Het
adres
MARCO
POLO
APPALOOSA
M.
RECHIFLADA
APPALOOSA
V.
TOYLAND
POLO
V.
TOYLAND
M. RECHIFLADA
APPALOOSA
ZWART,
V. TOYLAND POLO
V. TOYLANDPOP
APPALOOSA
ZWART,7575CM,
CM,PREMIE
PREMIE
American
Miniature
-Fa
M.
TOYLAND
MAR
M.
TOYLAND
MARACENA
American
Miniature
-Fa
SHETLANDER
V.V.TOYLAND
M. TOYLAND
MA
M. TOYLAND MARACENA
SHETLANDER
SHETLANDER
TOYLANDPOLO
POLO
SHETLANDER
NMPRS
NMPRS
CS
CSINDIAN
INDIANFIRE
FIRE
BRUINBONT
BRUINBONT155
155CM
CM
V.V.AKIPA’S
AKIPA’SRHINE
RHINEFIRE
FIRE
M.
M.SPAR
SPARSUNNY
SUNNYMM
MV.
SPARTACUS
MV. SPARTACUS
M.M.TOYLAND
TOYLANDMARACENA
MARACENA
NMPRS
NMPRS
SUNFLOWER
SUNFLOWERJOYS
JOYSJEWEL
JEWEL
KOFFIEVOS
PANTERBONT,
KOFFIEVOS PANTERBONT,158
158CM
CM
3X
NEDERLANDS
KAMPIOEN
3X NEDERLANDS KAMPIOEN
FALABELLA
DEFINITIEF
FALABELLAROBOYEDO
ROBOYEDO
DEFINITIEF
FALABELLA
ULTIMO
VIEUW
FALABELLA
TOYLAND
ULTIMOOF
OFSPORT
SPORT
VIEUW TOYLAND
VOSBONT,
87
CM
ZWARTBONT,
VOSBONT, 87 CM
MARCO
POLO
ZWARTBONT,7676CM,
CM,1E1EPREMIE
PREMIE
MARCO
POLO
FALABELLA
TOYLAND
1E
FA
FALABELLA
TOYLAND
1EPREMIE,
PREMIE,VVGOLDSTAR
GOLDSTAR
F
V.
LOCOMOTIVE
ZWART,
75
CM,
PREMIE
HAW
SWALLOWS
V.HAW
LOCOMOTIVE
ZWART, 75RASCAL
CM, PREMIEV.D.
HOEVE
MYTHOS
SWALLOW
V/D
HAW
RETURN
RASCAL
HAW
SWALLOWS
RETURN
RASCAL
V.D.
HOEVE
MYTHOS
V/DBEATRIXLAAN
BEATRIXLAAN
HAWSWALLOWS
SWALLOWS
RETURN
RASCA
HAW
SWALLOWS
RETURN
HAW
SWALLOWS
RETURN
ZW
M.
RECHIFLADA
ZWARTBRUIN
PANTERBON
V.
TOYLAND
POLO
MARCO
POLO
HAW
SWALLOWS
RETURN
ZW
M. ZWARTBRUIN
RECHIFLADA
VOS
86
1E
PREMIE
BRUIN
PANTERBONT,
BRUIN
PANTERBONT,
102
PANTERBO
V. TOYLAND
POLO
MARCO
POLO
ZWARTBRUIN
PANTERBONT,
CM
BRUIN
PAP
ZWARTBRUIN
129
CMCM
VOS
86CM
CM129
1E
PREMIE
BRUIN
PANTERBONT,89
89CMCM
BRUIN
PANTERBONT,
102CM
CM
ZWARTBRUIN
PANTERBONT,
129
CM
ZWARTBRUIN
129
BRUIN
ZWARTBRUINPANTERBONT,
PANTERBONT,
129PANTERBONT,
ENGELSE
IMPORT,
1E1EPRE
ZWARTBRUIN
PANTERBONT,
129CMCM
M.
TOYLAND
MARACENA
M.BLAZIEFIELD
NITA
ENGELSE
IMPORT,
PR
DEFINITIEF,
1E
PREMIE,
E185
DEFINITIEF,
1E
PREMIE,
E175
ENGELSE
IMPORT,
1E
PREMIE,
E175
M.
TOYLAND
MARACENA
ZWART,
75
CM,
PREMIE
DEFINITIEF
ENGELSE
IMPORT,
1E
PREMIE,
E175
M.BLAZIEFIELD
DEFINITIEF,
DEFINITIEF,
1E PREMIE,
E175
ENGELSE
IMPORT,
1E1EPREMIE,
E175
ENGELSE IMPORT,
1E PREMIE, E175 NITA
ZWART,1E75PREMIE,
CM, E185
PREMIE
DEFINITIE
ENGELSE IMPORT, 1E
PREMIE,
E175
ENGELSE
IMPORT,
PREMIE,
E175
VOSBONT
VOSBONT 84
84CM
CM2E
2EPREMIE
PREMIE V. TOYLAND POLO
RASCAL
RASCALV.D.
V.D.HOEVE
HOEVE
BRUIN
BRUINPANTERBONT,
PANTERBONT,89
89CM
CM
DEFINITIEF,
1E
PREMIE
DEFINITIEF, 1E PREMIE
HHEEN
A
AAAN NGGS
NVVA 110 STTEEN
ANNG0 AAP NSSH
G 2 PRRIL HOOW
200. IL W
.000
0 U
UUUR
R
V. TOYLAND POLO
M.M.TOYLAND
TOYLANDMARACENA
MARACENA
GUPPY
GUPPY
GUPPY
GUPPY
GUPPY
ZWART
FEWSPOT,
86
CM
GUPPY
N
JORDY
V.D.
KAR
RAYO
RASCAL
V.D.
HOEVE
M
GUPPY
ZWART
FEWSPOT,
86
CM ZWART FEWSPOT
HAW
SWALLOWS
RETURN
JORD
,M
GUPPY
JORDY
V.D. KAR
RAYO
RASCAL
V.D.
HOEVE
GUPPY HAW SWALLOWS
RETURN
ZWART
FEWSPOT
,
86
CM
JORD
ZWART
GUPPY
2E PREMIE,
NAS/NMPRS
ZWART FEWSPOT , 86 CM FEWSPOT
2E
PREMIE,
NAS/NMPRS
ZWARTBRUIN
PANTERBONT,
8080CM,
ZWARTPANTERBONT,
CMCMZWARTBRUIN
PANTERBONT,
8989
CMCM 2E94
BRUIN
ZWART
129
CMCM
NAS/NMPR
ZWART
FEWSPOT
, 86
CM
ZWARTBRUIN
PANTERBONT,
CM,BRUIN
ZWARTPANTERBONT,
94
BRUIN
PANTERBONT,
BRUINPAN
P
ZWARTFEWSPOT
FEWSPOT, 86
, 86CMCMZWARTBRUIN
ZWARTBRUINPANTERBONT,
PANTERBONT,
129
2E
NAS/NMPRS,
E200
2EPREMIE,
PREMIE,
NAS/NM
ZWARTBRUI
ZWART
FEWSPOT
, PREMIE,
86
CM
DEFINITIEF
2EPREMIE,
NAS/NMPRS,
E200
Scherpenb
DEFINITIEF
JORDY
V.D.
KAR
DEFINITIEF,
1E
PREMIE,
E200
DEFINITIEF
1E
PREMIE,
E175
DEFINITIEF,
1E
PREMIE,
E185
DEFINITIEF
2E2EPREMIE,
NAS/NMPRS,
E200
ENGELSE
IMPORT,
1E
PREMIE,
E175
Scherpen
JORDY E200
V.D.
KAR
DEFINITIEF
2E2EDEFINITIEF,
PREMIE,
NAS/NMPRS,
E200
DEFINITIEF,
PREMIE, E200
DEFINITIEF
1E
PREMIE,
E175
1E
PREMIE,
E185
DEFINITIE
PREMIE, NAS/NMPRS,
ENGELSE
IMPORT, 1E
PREMIE, 1E
E175
DEFINITIE
PREMIE, NAS/NMPRS, E200
Tel/fax
ZWARTBRUIN
Tel/fax(055)505168
(055)50516
ZWARTBRUINPANTERBONT,
PANTERBONT,80
80CM
CM
www.dekstationschreude
DEFINITIEF,
1E
PREMIE
www.dekstationschreud
DEFINITIEF, 1E PREMIE
HAW
HAWSWALLOWS
SWALLOWSRETURN
RETURN
ZWARTBRUIN
ZWARTBRUINPANTERBONT,
PANTERBONT,129
129CM
CM
ENGELSE
IMPORT,
1E
PREMIE,
ENGELSE IMPORT, 1E PREMIE,E175
E175
HCM
HCMNAVAJO
NAVAJOMYSTIC
MYSTICVISION
VISION
1E
PREMIE,
RES.
1E PREMIE, RES.KAMPIOEN
KAMPIOEN
V.V.XCALIBERS
XCALIBERSLITTLE
LITTLENAVAJO
NAVAJO
M.
M.HARTINS
HARTINSFLASHY
FLASHYTOY4U
TOY4U
100%
100%ZUIVERE
ZUIVEREAMERICAN
AMERICAN
MINIATURE
MINIATURE
APPALOOSA
APPALOOSA
RASCAL
RASCALV.D.
V.D.HO
H
SHETLANDER
BRUIN
SHETLANDER
BRUINPANTERBONT,
PANTERBONT,898
NMPRS
DEFINITIEF,
NMPRS
DEFINITIEF,1E1EPREMIE,
PREMIE,E
PENSION
PENSIONPER
PERDAG
DAG
RANDO
ASHEUVEL
RANDO
V.D.
PONY’S:
RANDOV.D.
V.D.
ASHEUVEL
RANDO
V.D.AS
AS
PONY’S:GRATIS
GRATIS
ZWARTBONT,
7474CMCM
JORDY
V.D.
KAR
GUPPY
ZWARTBONT,
747P
KLEINE
MAAT:
€
2,HIDALGO
V.
UILENBROEK
BARFLAT
20TH
CENTURY
BOY
ZWARTBONT,
JORDY
V.D.
KAR
GUPPY
RANDO
V.D.
ASHEUVEL
ZWARTBONT,
MAAT: € 2,- HIDALGO V. UILENBROEK
BARFLAT
20TH
CENTURY
BOY
HIDALGO
RANDO KLEINE
V.D.
ASHEUVEL
RANDO
V.D.
ASHEUVEL
DEFINITIEF
NMPRS,
E200
HIDALGO
ZWARTBRUIN
PANTERBONT,
8080CM,
ZWARTPA
ZWART
, 86
CMCM1E PREMIE, E200
RANDO
ASHEUVEL
DEFINITIEF
NMPRS,
PAARDEN:
DEFINITIEF
NMPRS,
E200
VOS,
CM,
PALOMINO,
85CM,
CM.
E200
ZWARTBRUINV.D.
PANTERBONT,
ZWARTP
ZWARTFEWSPOT
FEWSPOT
, 86
ZWARTBONT,
7474CMCM €€5,DEFINITIEF
NMPRS
PAARDEN:
5,VOS,8484
CM, 1E PREMIE, E200
PALOMINO,
85DE
CM.
E200
VOS,
8484CMC
ZWARTBONT,
ZWARTBONT,
74
CMCM
V.V.GUST
BIBIANA
VOS,
DEFINITIEF,
1E
PREMIE,
E200
DEFINITIEF
2E
PREMIE,
NAS/NMPRS,
E200
ZWARTBONT,
74
V.V.GUST
DEDEBIBIA
GUST DECARRISMA
BIBIANA
DEFINITIEF
GOEDGEKEURD
V.
BARFLAT
GOLDEN
DEFINITIEF,
1E
PREMIE,
E200
DEFINITIE
2E
PREMIE,
NAS/NMPRS,
E200
DEFINITIEF
NMPRS,
E200
GUST
BIB
FALABELLA
TOYLAND
DEFINITIEF
GOEDGEKEURD
V.
BARFLAT
GOLDEN
CARRISMA
FAL
DEFINITI
DEFINITIEF NMPRS, E200
M.
NICOLIEN
V.D.
ASHEUVEL
DEFINITIEF
NMPRS,
E200
FALABELLA
TOYLAND
FA
DEFINI
M.E200
NICOLIEN
V.D.AND
DEFINITIEFM.NMPRS,
M.ASHEUVEL
NICOLIEN
V.D.
ASA
V.V.FAIRY
GOLDSMITH
PREF.
SHIREHILL
PEACHES
CREAM
FALABELLA
NAVAJO
V.V.GUST
DE
BIBIANA
M.
NICOLIEN
V.D.
FAIRY GOLDSMITH
PREF. POLO
SHIREHILL
PEACHES AND CREAMV. FAIRY
FALABELLA
NAVAJO
GUST
DE
BIBIANA
ZWAR
V.FALABELLA
GUST
DEM.
BIBIANA
MET
DE
HENGSTEN
WORDT
MARCO
V.
FAIR
VOS,
88cm.
1e
premie
ZWA
V.
GUST
DE
BIBIANA
MET
DE
HENGSTEN
WORDT
FALABELLA
MARCO
POLO
M.M.BIRLING
KROON
ENGELS GEFOKT
VOS, BARFLAT
88cm.
1e IS
premie
M.M.NICOLIEN
V.D.
BIRLINGFANTASIA,
FANTASIA,
KROONPREF.
PREF.
BARFLAT
ISGEHEEL
GEHEEL
NICOLIEN
V.D.ASHEUVEL
ASHEUVEL
M.M.BIRLING
VM.
FALABELLA
MENECUCHO
66 cm. ENGELS GEFOKT
BEPERKT
GEREISD
NICOLIEN
V.D.
ASHEUVEL
VOS,
88
CM,
1E
PREMIE
BIRLINGF
VM.
FALABELLA
MENECUCHO
66 cm.
ZWART,
7575CM,
PREMIE
BEPERKT
GEREISD
NICOLIEN
V.D.
ASHEUVEL
VOS,
88
CM,
1E
PREMIE
ZWART,
CM,
PREMIE
M.FALABELLA
ZAZA
DESGEWENST
HALEN
EN
BRENGEN
M.FALABELLA
ZAZA
V.
FALABELLA
MENECUCHO,
66
CM
DESGEWENST HALEN EN BRENGEN
V. FALABELLA
MENECUCHO, 66 CM
V.V.TOYLAND
POLO
TOYLANDM.
POLO
WIJ
FALABELLA
ZAZA
WIJUW
UWMERRIE
MERRIE(‘S)
(‘S)
M.
FALABELLA
ZAZA
M. TOYLAND MARACENASilverstar
v/d Rakkertjes
M. TOYLAND MARACENASilverstar v/d Rakkertjes
GUPPY
GUPPY
1e1epremie
premie8282cm.
cm.EE200
200
Index
Index12.33
12.33v.Menno
v.Mennov.d.Rakkertjes
v.d.Rakkertjes1e1epremie
premie
m.Nathalie
v.d.Rakkertjes
1e
premie
m.Nathalie v.d.Rakkertjes 1e premieKr.Pref.
Kr.Pref.
JORDY
JORDYV.D.
V.D.KA
K
ZWARTBRUIN
ZWART
ZWARTBRUINPANTERBONT,
PANTERBON
ZWARTFEWSPOT
FEWSPOT, ,8686CM
CM
DEFINITIEF,
2E2EPREMIE,
NAS/NMPRS,
E200
DEFINITIEF,1E1EPREMIE,
PREMIE,E
PREMIE, NAS/NMPRS, E200
HIDALGO
V.
UILENBROEK
BARFLAT
20
RANDO V.D. ASHEUVEL