De familie Hendrik Hamers uit Einighausen, vertrokken 1863

Transcription

De familie Hendrik Hamers uit Einighausen, vertrokken 1863
LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT
Auteur: Irma Lommen – Salden, Aug 2003
Hendrik Hamers, Everstraat, Einighausen.
Hendrik Hamers, geboren 8 april 1839 te Einighausen, zoon van Nicolaas Joseph Hamers en
Gertrudis Elisabeth Rademakers, huwt 13 februari 1863 te Limbricht met Regina Janssen, geboren
25 oktober 1840 te Ophoven-Sittard, dochter van Michiel Janssen en Anna Maria Thissen.
Het echtpaar Hamers - Janssen is vlak voor vertrek gehuwd en heeft nog geen kinderen wanneer ze
de overtocht maken. Waarschijnlijk woonden ze tot hun vertrek bij Hendrik’s moeder in Einighausen,
Everstraat huis no. 34.
In de lijst van Limburgse emigranten van het Provinciaal Archief staat Hendrik onder de naam
Rademakers (de meisjesnaam van zijn moeder) genoteerd wat dus duidelijk foutief is.
Hendrik en Regina vertrekken 2 april 1863 vanuit Antwerpen met het schip Australia naar New York,
aankomst 18 mei. Ze reizen samen met meerdere families uit Einighausen en Guttecoven waaronder
de families Dohmen, van der Schuren, van der Bongaert en Paas.
Na aankomst in Minnesota vestigen ze zich eerst in Laketown in Carver County maar in 1865 is de
familie al verhuisd naar Chaska. Het gezin is ondertussen uitgebreid met de geboorte van twee zoons,
Nicolaas Joseph in 1863 en Joannes Hubertus in 1865. Volgens de vermelding in de census van 1870
is Hendrik “Hammer” brickmaker (“brikkebekker”) van beroep en is de waarde van zijn onroerende
goederen $300, de waarde van de roerende goederen is niet vermeld. Het is wel opmerkelijk dat
Limburg als land van herkomst vermeld is, meestal werd opgegeven dat men uit ‘Holland’ kwam.
Wanneer in 1878 de moeder van Hendrik overlijdt (zijn vader was reeds in 1850 overleden) stelt hij
een gevolmagtigde aan om zijn erfenis thuis in Einighausen te regelen. Dit wordt Jan Nicolaas
Notermans, landbouwer te Einighausen. De akte wordt opgemaakt te Chaska op 11 april 1878 en
geregistreerd te Sittard op 24 augustus van hetzelfde jaar. Jan Notermans treedt op uit naam van
Hendrik Hamers bij het opmaken van de Memorie van Successie van Gertrudis Elisabeth Rademakers
te Einighausen op 16 september 1878. Wanneer in 1892 de ongehuwde broer van Hendrik,
Willibrordus, overlijdt wordt hij in de Memorie van Successie genoemd als wonende te Newbraska
(Nebraska?) in Noord Amerika. Naar mijn weten heeft Hendrik Hamers Minnesota nooit verlaten en
heeft hij met zijn gezin altijd in Chaska, Carver County, gewoond.
De “farmers saloon” van Hendrik Hamers te Chaska, Minnesota
Op de kadasterkaart van Carver County uit 1880 zien we dat Hendrik Hamers een stuk land van 38
acres (ong. 15 ha.) bezit in Chaska Township vlak bij de stad Chaska. In een van de voorkamers van
zijn huis runt Hendrik een farmers saloon (café). Naast farmer was hij dus ook saloon-keeper.
Het gezin Hamers - Janssen wordt gezegend met dertien kinderen, allen geboren te Chaska tussen
1863 en 1886. Van deze kinderen sterven er zes op zeer jonge leeftijd, de overgebleven kinderschaar
bestaat uit vijf jongens en 2 meisjes.
Hendrik Hamers, zijn naam ondertussen verbastert tot Henry Hammers, sterft op 21 mei 1913 te
Chaska, 74 jaar oud. Zijn vrouw, Regina Janssen, is hem dan reeds voorgegaan en wel op 21
september 1903, bijna 63 jaar oud. Opmerkelijk is dat bij het overlijden van Regina Janssen wordt
opgegeven dat ze in Limburg geboren is en haar ouders, Mike en Mary, geboren zijn te Sitthard (sic)!
Beiden zijn begraven op het katholiek kerkhof Guardian Angels te Chaska, Minnesota.
Kinderen van Henry Hammers en Regina Janssen.
I: Nicolaus Joseph Hammers, geboren 1863 te Chaska. Tot 1885 woont hij nog bij zijn ouders en is
dan 21 jaar. Daarna ontbreekt ieder spoor van hem.
II: Joannes Hubertus Hammers, geboren 26 september 1865 te Chaska, huwt 20 oktober 1890 te
Chaska met Agnes Gestach, geboren december 1865 in Dahlgren, dochter van John Gestach.
Kort na hun huwelijk verhuizen Hubert en Agnes naar Maple Lake in Wright County. In 1920 wonen ze
echter in St. Cloud, Stearns County. Er worden 6 kinderen geboren, 2 zonen en 4 dochters. De
tweede zoon, Hubert Jr., geboren 1897, stond bekend als de ‘singing bricklayer’. In zijn jonge jaren
was hij zanger bij verschillende orkesten. Later stapt hij over naar de bouw en verdient zijn brood
verder als metselaar waarbij hij tijdens zijn werk regelmatig zong.
Hubertus Sr. was zijn leven lang smid en beoefende zijn beroep uit in verschillende plaatsen in
Minnesota.
In november 1940 is hij overleden te St. Cloud. Agnes is overleden in juni 1933 te St. Cloud.
III: Anton Hammers, geboren 27 mei 1867 te Chaska, huwt 11 juli 1889 te Chaska met Clara
Amrhein, geboren 18 juli 1867 te Chaska, dochter van Adam en Cecilia Amreij.
Clara’s vader is tussen 1860 en 1870 overleden. Haar moeder, Cecilia, hertrouwt met Henry Jaspers,
geboren 23 december 1842 te Susteren, zoon van Jan Leonard Jaspers en Maria Josepha Meuffels.
Weduwnaar Jan Leonard vertrekt in 1865 vanuit Susteren naar Minnesota. Met hem reist een van zijn
kinderen. In 1868 vertrekt hij opnieuw naar Minnesota maar nu vanuit Echt en nu reist hij alleen. De
zonen John (Johannes) en Henry (Henricus) wonen in 1870 beiden in Minnesota. Jan Leonard
Jaspers is op 2 oktober 1876 overleden te Chanhassen, Carver County, Minnesota.
Anton Hammers en Clara Amrhein
Nu hun huwelijk wonen Anton en Clara enige tijd in Chaska maar in 1898 verkopen ze have en goed
en vestigen zich in Maple Lake, Wright County. In 1904 opent Anton er een ijzerwinkel waarbij hij ook
vertegenwoordiger is van een bedrijf in landbouwmachines. Of het boerenleven toch meer trok weten
we niet zeker maar rond 1910 woont het gezin in Edna Township in Otter Tail County en is Anton weer
in het bezit van een boerderij.
Anton en Clara krijgen maar twee kinderen, dochter Anna, welke ongehuwd blijft, en zoon Henry
Anton. Henry huwt Lora B. Stolp in 1922. Kinderen en kleinkinderen van Henry en Lora bezoeken
voorjaar 2001 de geboorteplaats van hun voorouders Hamers. Het toeval wil dat een nazaat, Lora
Hammers Woods, op dat moment in Klimmen woont dit vanwege de werkzaamheden van haar
echtgenoot. Samen hebben we een paar leuke dagen doorgebracht in Limburg met een leuke ‘party’
ter afsluiting in Klimmen.
Clara Amrhein overlijdt 14 februari 1916 in het ziekenhuis te Perham, Otter Tail County, pas 48 jaar
oud. Anton woont daarna in bij zijn zoon en overlijdt 14 september 1948 te Dent, Otter Tail County.
IV: Maria Hammers, geboren april 1869 te Chaska, huwt 23 april 1890 te Chaska met Mathias
Schlagel, geboren 1859 in ‘Germany’.
Mathias runt zijn hele gehuwde leven een hotel in Murdock Village, Swift County, MN. In de census
van 1910 wordt hij ook vermeld als zijnde ‘farmer’. Ze krijgen drie kinderen waarvan er een op jonge
leeftijd overlijdt. Dochter Mary werkt als kok in het ouderlijke hotel en blijft ongehuwd. Zoon Henry runt
in 1930 een boerderij in Dublin Twp, Swift County, alwaar hij in 1962 overlijdt.
Maria Hammers is overleden tussen 1920 en 1930 want in 1930 wordt Mathias Schlagel op de census
vermeldt als weduwnaar. Hij bereikt de gezegende leeftijd van 95 jaar en overlijdt 9 december 1954 in
Benson Village, Swift County.
V: Henry Hammers, geboren 7 januari 1871, overleden 28 mei 1871 te Chaska.
VI: Henry Hammers, geboren 27 maart 1872, overleden 19 augustus 1872 te Chaska.
VII: William Hammers, geboren 20 september 1873 te Chaska, huwt op 41 jarige leeftijd in 1915 met
Anna M. (geen achternaam bekent), geboren 1872 in Iowa van Duitse ouders.
William en Anna wonen in 1930 in St. Paul City. William werkt bij de spoorwegen en Anna doet het
huishouden. Volgens alles heeft het echtpaar geen kinderen. William overlijdt in 1953 in St. Paul.
Wanneer precies Anna is overleden is niet met zekerheid te zeggen..
VIII: Lizzie Hammers, geboren 9 november 1875, overleden 9 augustus 1876 te Chaska.
IX: Catharina Hammers, geboren 1877 te Chaska, huwt september 1900 te Chaska met John M.
Schaaf, geboren 1871 in Minnesota, zoon van Joseph M. Schaaf en Francisca C. Stimmler.
Catharina en John zijn denkelijk kort na hun huwelijk verhuisd naar de staat Washington, aan de west
kust van Amerika. Vanaf 1910 wonen ze in McIntosh Township, Spokane County. John is als zovelen
boer van beroep en is eigenaar van zijn boerderij in 1920, zonder hypotheek. Volgens de census van
1930 is de boerderij dan $144.000.
Het echtpaar Schaaf krijgt 4 kinderen, 2 dochters en 2 zonen. Verdere gegevens ontbreken tot nu toe.
X: Gertrude Hammers, geboren 14 januari 1880, overleden 24 juli 1886 te Chaska.
XI: Henry J. Hammers wordt op 16 december 1881 geboren te Chaska. Opmerkelijk is dat hij de
derde zoon uit dit gezin is welke de naam Henry krijgt. Als kind bezoekt hij de Guardian Angles
Catholic school te Chaska. Daarna werkt hij bij zijn vader op de boerderij.
Op 9 februari 1904 huwt hij Mary Elizabeth Derhaag. Mary is geboren op 20 april 1881 in Victoria,
Carver County, Minnesota, als dochter van Joannes Willem Derhaag en Gertrude Elisabeth
Notermann.
Het huwelijk wordt ingezegend in de Guardian Angels Catholic church te Chaska.
Joannes Willem Derhaag, geb. 1848 te Berg aan de Maas, gaat na het overlijden van zijn ouders
inwonen bij familie op de Graetheide. In 1863 emigreert hij samen met Hendrik Derhaag, waarschijnlijk
een oom, naar Minnesota. De Derhaag familie vestigt zich in Victoria, Carver County. In de buurt
bouwt sinds 1863 ook Theodoor Notermans met zijn gezin een nieuw bestaan op. Dochter Gertrudis
Elisabeth, geb. 1848 te Obbicht, huwt in 1875 met Joannes W. Derhaag. Het gezin DerhaagNotermans krijgt 10 kinderen, 6 meisjes en 4 jongens. Joannes Willem Derhaag overlijdt in 1925 en
Gertrudis Elisabeth Notermans in 1921. Beiden zijn begraven op het katholieke kerkhof Guardian
Angels te Chaska.
Na hun huwelijk blijven Henry en Mary op de Hammers boerderij wonen. Henry Hammers heeft,
volgens zijn overlijdens bericht; “carved his name for himself in local farming annals”. Hij was een zeer
gerespecteerd farmer in Chaska, mede oprichter van de Sugar City Creamery en gedurende vijf jaar
manager van de voormalige Farmers Shipping Association.
Mary’s grootste hobby was tuinieren, vooral het kweken van bloemen. De Katholieke kerk speelt ook
een grote rol in haar leven, zij was o.a. lid van de Christian Mothers, St. Elizabeth en de Third Order
Societies.
Tot 1949 woont en werkt Henry op de Hammers boerderij waarna hij, vanwege zijn gezondheid,
verhuist naar een woonhuis vlak bij de boerderij. Henry was diabeticus en daardoor de laatste twee
jaar van zijn leven blind. Op 19 augustus 1957 overlijdt hij te Chaska op 75 jarige leeftijd.
Zijn echtgenote Mary overleeft hem nog vele jaren. Zij overlijdt op 4 november 1972 op 92 jarige
leeftijd als een van de oudste inwoners van Chaska.
Beiden zijn begraven op het katholieke kerkhof Guardian Angels te Chaska.
Henry en Mary Hammers krijgen 10 kinderen, 4 dochters en 6 zonen.
Bij het overlijden van Henry in 1957 zijn er 33 kleinkinderen, bij het overlijden van Mary in 1972 is dit
aantal gegroeid tot 40 en zijn er 34 achter kleinkinderen!
Kinderen Henry Hammers en Mary E. Derhaag, allen geboren te Chaska, Carver County, Minnesota:
1) George Henry Hammers, geb. 16 januari 1908, overl. 28 april 1993, gehuwd met Alice Elizabeth
Schmitt.
2) Margaret Mary Hammers, geb. 26 september 1909, overl. 10 juli 1993, gehuwd met Frank
Sebastian Hesse.
3) Dorothy Elizabeth Hammers, geb. 4 augustus 1911, gehuwd met Gilbert Herman Bielke.
4) Anthony Andrew Hammers, geb. 13 augustus 1913, gehuwd met Anelda Jose Meuwissen.
5) Rose Marie Hammers, geb. 30 augustus 1915, overl. 5 juli 1989, gehuwd met Francis William
Meuleners.
6) Regina Gertrude Hammers, geb. 29 juli 1917, overl. 9 april 1965, gehuwd met William Leo Smith.
7) Florian Joseph Hammers, geb. 17 juni 1919, gehuwd met Mary Katherine Eiden.
8) Bernard William Hammers, geb. 20 juni 1921, overl. 9 september 1976, gehuwd met Juliana
Grimm.
9) Francis David Hammers, geb. 11 april 1923, gehuwd met Betty Bailey.
10) Edward Jerome Hammers, geb. 16 december 1925, gehuwd met Betty Ann Raser.
XII: Ferdinand Hammers, geboren 9 maart 1886, overleden 15 augustus 1886 te Chaska.
XIII: Emilie Hammers, (geboren 11 juni 1886), overleden 11 juli 1886 te Chaska (bij overlijden 1
maand oud!?).
Hammers reunie te Klimmen, mei 2001
Met dank aan: Cris Romain, MN; Lora Hammers Woods, Klimmen; Frank Hammers, MN; Anita
Henning, CA; Deb Rychlack, MN; Sharyn L. Marang Dana, MN; Dennis Vansloun, MN.
Bronnen o.a.:
- Bevolkingsregister Einighausen
- Burgerlijke Stand Limbricht
-
Burgerlijke Stand Sittard
Weekblad Mercurius 1863
Passagierslijst schip Australia
Memories van Successie, Prov. Archief, Maastricht
Censussen MN, meerdere jaren
Civil Records, o.a. Carver County, Carver County Courthouse, Minnesota
Kadasterkaart Carver County, Minnesota 1880
Kranten Carver County, Minnesota
Minnesota Death Certificates online, MHS, http://www.mnhs.org
Obits van Hendrik Hamers en Regina Janssen Hamers

Similar documents

Troika mei

Troika mei te bedanken die heeft meegewerkt aan Troika dit jaar. En dat zijn veel mensen, te veel om op te noemen. Eén iemand wil ik toch speciaal vermelden hier. Willem-Jan Wellens, onze huidige eindredacteu...

More information

Donations from the generous community members

Donations from the generous community members Karen Powers* Thomas and Michelle Powers* Kathie Pulchinski* Ruby Purcell* Herman Quaas, Jr. Ray and Millie Quast Lona Radde Mary Ann Rademacher* Patrick Rademacher* Robert Rademacher* Gene and Pa...

More information