[email protected] SG.JIMAHPROFIL

Comments

Transcription

[email protected] SG.JIMAHPROFIL
JPS PORT DICKSON
PROFIL DAERAH
MAKLUMAT ASAS
DAERAH
MAKLUMAT ASAS DAERAH
Jumlah Keluasan
Jumlah Penduduk
Pihak Berkuasa
Tempatan
Parlimen
Dewan Undangan
Negeri
: 57 341.21 Hektar
: 128,964 (banci tahun 2000)
: Majlis Perbandaran Port
Dickson
: P132 Telok Kemang
: N29 Chuah
N30 Lukut
N31 Bagan Pinang
N32 Linggi
N33 Port Dickson
PETA LOKASI DAERAH TAMPIN,
NEGERI SEMBILAN
UNJURAN JUMLAH PENDUDUK DAN
KELUASAN MUKIM DAERAH PORT
DICKSON
Bil
Mukim
Keluasan
Penduduk
Hektar
%
2000
2020
1.
Mukim Jimah
15883.46
27.70
20901
24540
2.
Mukim Port Dickson
10692.30
18.65
48943
56910
3.
Mukim Si Rusa
3380.15
5.89
39206
45000
4.
Mukim Pasir Panjang
9468.63
16.51
11252
13125
5.
Mukim Linggi
17916.67
31.25
8662
10425
57341.21
100
128964
150000
JUMLAH
MUKIM-MUKIM
DI DAERAH PORT
DICKSON
GUNA TANAH SEMASA
Guna Tanah
Hektar
Peratus
Kediaman
3074.94
7.55
Indusrti
775.72
1.91
Perniagaan & Perkhidmatan
493.43
1.21
Institusi &Kemudahan Masyarakat
1947.81
4.78
Tanah Lapang & Rekreasi
234.22
0.58
Pengangkutan
2222.52
5.45
Infrastruktur & Utiliti
620.77
1.53
Pertanian
27575.21
67.58
Hutan
2032.75
4.99
Badan Air
1485.46
3.65
Pantai
310.45
0.77
40804.28
100
JUMLAH
SEMPADAN MAJLIS DAERAH TAMPIN
PEKAN TAMPIN
MAKLUMAT SEDIADA DALAM DAERAH
BIL
KAJIAN
PERUNDING
TAHUN
SIAP
CATATAN
1
Rancangan Tempatan Port Dickson 1999
- 2015
Rekarancang Sdn. Bhd.
HSS Intergrated Sdn. Bhd.
Perunding Trafik Klasik
Sdn. Bhd.
ECO Design Sdn. Bhd.
ERE Consul Sdn. Bhd.
Albakri & Associated Sdn.
Bhd.
2001
Majlis Perbandaran Port
Dickson
2
Master Plan And Feasibility Study For
Sawerage And Drainage For Port
Dickson And Its Urban Environment
MINCONSULT SDN. BHD.
2003
Kerajaan Negeri Sembilan
3
Projek Rekabentuk Terperinci
Rancangan Tebatan Banjir Sg. Solok
Perunding Setia Sar
2010
JPS Negeri Sembilan
4
Projek Rekabentuk Terperinci
Rancangan Tebatan banjir Sg. Jimah
AS Design Sdn. bhd
2009
JPS Negeri Sembilan
KAKITANGAN JPS DAERAH PORT
DICKSON
JAWATAN
BILANGAN
Jurutera J44
1
Juruteknik J17
6
Pembantu Tadbir N17 (Kontrak)
1
Pekerja Awam R4
1
Pemandu Kenderaan R3
2
Pekerja Awam R1
13
JUMLAH
24
AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL JPS PORT
DICKSON
JURUTERA DAERAH
LEMBANGAN SG
LUKUT BESAR
JURUTEKNIK
J17
LEMBANGAN
SG LINGGI
JURUTEKNIK
J17
LEMBANGAN
SG RAYA
LEMBANGAN
SG MENYALA
JURUTEKNIK
J17
JURUTEKNIK
J17
Yusaini
Siti Hajar
Liliwati
Riza
Sg. Jimah
Sg. Janging
Sg Tanah Merah
Sg. Linggi
Sg. Solok
Sg. Tok
Sg. Air Hitam.
Sg. Raya
Sg. Menyala
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA;
1.SUNGAI LUKUT BESAR
2.SUNGAI LINGGI
PETA SG.JIMAH @ SG.LUKUT BESAR
Sub-Lembangan 2
Sg. Kalang @ Sg. Jimah
Sub-Lembangan 2
Sg. Purun @ Sg. Jimah
Sub-Lembangan 1
Sg. [email protected] Lukut Besar
Lembangan Sg. Lukut
Besar
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI DALAM DAERAH PORT DICKSON
Nama Lembangan: Lembangan Sungai Lukut Besar
Nama Sub Lembangan: Sg. Jimah
Nama
Lembangan
Sub
Lembangan 1
Sub Lembangan
2
Panjang
(km)
Lebar (m)
30
80
Dalam Daerah P. Dickson
9
25
Sempadan Seremban/Por
Dickson
Sg. Kalang
3
8
Sg. Purun
4
5
Sg Lukut
Besar
Sg. Jimah
Catitan
ISU / MASALAH
DAN
CABARAN
DEEP
7 ISU BERKAITAN JABATAN DI DAERAH
ISU BERKAITAN
SIGNIFIKAN
Banjir
√
Sungai dan Koridor
√
Pantai
√
Sumber Air dan Alam Sekitar
X
Saliran Mesra Alam
√
Ramalan dan Amaran bagi banjir dan
Kemarau
√
Pengairan dan Saliran Pertanian
X
1.
ISU BANJIR KILAT MERUPAKAN ISU UTAMA
2.
TIADA SISTEM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR
3.
AKTIVITI PENGOREKAN PASIR MENGGANGU EKOLOGI DAN
REJIM SUNGAI
4.
KAWASAN TELAH DIMAJUKAN SEBELUM PELAKSANAAN
MASMA
5.
SUNGAI YANG KURANG BERSIH DAN TIDAK MEMPUNYAI REZAB
SUNGAI YANG MENCUKUPI
6.
PENCEROBOHAN REZAB SECARA KEKAL
DEEP
PEMILIHAN
SUB LEMBANGAN
DAN
KAWASAN FOKUS
PRIORITIZE
SUB LEMBANGAN
SG. JIMAH DIPILIH
FOKUS DIBERI KEPADA
KAMPUNG JIMAH BARU DAN
KAMPUNG JIMAH LAMA
PRIORITIZE
BERDASARKAN ISU / MASALAH
DIBANGKITKAN DAN DIRUJUK KEPADA JABATAN
ISU YANG DIBANGKITKAN;
 BILANGAN ADUAN
 PENYELESAIAN KAWASAN DIPILIH BAKAL
MEMBERI IMPAK KEPADA BILANGAN
PENDUDUK YANG BESAR
PRIORITIZE
Banjir Di Kg. Jimah Lama
Banjir Di Kg Jimah Baru
KAKITANGAN TEKNIKAL YANG DITUGASKAN
JURUTEKNIK – 1 (J17)
DISELIA OLEH JURUTERA J44
ASSIGN
D.E.E.P
SG. JIMAH (JIMAH BARU DAN
JIMAH LAMA)@ SG. LUKUT
BESAR
DEEP
Keratan akhbar
PROSES D.E.E.P
Sg. [email protected] Lukut Besar
Faktor Pemilihan Kawasan adalah :-
Punca-punca dikenalpasti dan
penilaian
1.
Dibangkitkan dalam mesyuaratmesyuarat peringkat daerah
Berita banjir di Akhbar
1.
Banjir berlaku apabila hujan
lebat dan fenomena air pasang
2.
Dibangkitkan oleh ahli politik dan
menjadi isu utama politik
Bilangan aduan-aduan awam yang
diterima
Masalah Banjir
Penetapan Syor
- Menjalankan kerja-kerja
penyelenggaraan sungai
dan tebing secara berkala
Saluran Sungai
- Membuat pemantauan secara
berterusan dan dengan kerjasama penduduk dan JKKK
Sungai telah menjadi cetek
akibat mendapan
3.
Hakisan Tebing
- Mensyaratkan penggunaan
kaedah MSMA dalam setiap
permohonan baru
pembangunan tanah
Tebing runtuh disebabkan
hakisan dasar
4.
Jangka Pendek
Alam Sekitar
Pencemaran air akibat saluran
kumbahan dari penempatan dan
perlombongan pasir
2.
Jangka Panjang
- Menyediakan kertas kerja bagi
permohonan peruntukan
untuk kajian, pengukuran,
rekabentuk dan perlaksanaan
projek RTB
-
MASALAH BANJIR BERLAKU SERINGKALI DISEBABKAN
FENOMENA AIR LAUT PASANG SEMASA HUJAN LEBAT.
OLEH
- TIADA SISTEM RAMALAN / AMARAN BANJIR DI SG. TERSEBUT
SEDANGKAN KEKERAPAN BANJIR MENCECAH 2 KALI SETAHUN
-
KAWASAN TELAH DIMAJUKAN SEBELUM PELAKSANAAN MASMA.
KAWASAN
BARU YANG HENDAK DILAKSANAKAN MENGALAMI
KESUKARAN UNTUK PERLAKSANAAN MASMA
-
TIADA KAWASAN UNTUK PEMBINAAN KOLAM
TADAHAN.BAGI
KAWASAN / PERUMAHAN SKALA KECIL PENGUATKUASAAN OSD TIDAK
DITERIMAPAKAI OLEH PBT
DEEP