[email protected] daerah .

Comments

Transcription

[email protected] daerah .
JPS DAERAH PONTIAN, JOHOR.
PROFIL DAERAH
JABATAN PENGAIRAN DAN
SALIRAN DAERAH PONTIAN
PETA LOKASI DAERAH DI NEGERI
JOHOR
JABATAN PENGAIRAN DAN
SALIRAN DAERAH PONTIAN
PETA MUKIM & JUMLAH PENDUDUK
DI DAERAH PONTIAN
7,635 orang
15,389 orang
42,814 orang
12,860 orang
21,249 orang
25,038 orang
4,971 orang
4,971 orang
8,058 orang
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
KELUASAN & BILANGAN PENDUDUK
MENGIKUT DAERAH NEGERI JOHOR
BIL.
DAERAH
1
Johor Bahru
2
Pontian
3
KELUASAN
(KM²)
BIL.
PENDUDUK
1,067.35
1,086,000
919.50
143,729
Kota Tinggi
3,488.70
192,220
4
Kluang
2,851.80
254,631
5
Segamat
2,851.26
178,620
6
Muar
1,476.12
270,194
7
Batu Pahat
1,878.00
335,368
8
Mersing
2,838.60
67,557
9
Kulai Jaya
753.45
192,000
10
Ledang
970.00
58,501
BILANGAN PENDUDUK DALAM
DAERAH PONTIAN
BIL.
MUKIM
BIL. PENDUDUK
1
Ayer masin
4,971
2
Serkat
8,058
3
Pontian
42,814
4
Ayer Baloi
12,860
5
Sg. Pinggan
7,635
6
Benut
15,389
7
Jeram Batu/Pengkalan
Raja
21,249
8
Sg. Karang
9
Rimba Terjun
1,716
25,038
PETA SEMPADAN PBT DALAM
DAERAH PONTIAN
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
PARLIMEN & DUN DI NEGERI
JOHOR & DAERAH PONTIAN
P164 (PONTIAN)
N53 (BENUT)
P164 (PONTIAN)
N54 (PULAI SEBATANG)
P165 (TG. PIAI)
N55 (PEKAN NENAS)
P165 (TG. PIAI)
N56 (KUKUP)
MAKLUMAT ASAS DAERAH
 KELUASAN
:
 BIL. PENDUDUK :
 MUKIM
:
 PBT
:
 PARLIMEN
:
 DUN
 GUNATANAH
919.50 KM
143,729 ORANG
11
MAJLIS DAERAH PONTIAN
1)
PONTIAN
2)
TANJUNG PIAI
: BENUT / PULAI SEBATANG /
PEKAN NENAS / KUKUP
: PEMBANGUNAN (20%)
PERTANIAN (75%)
KAWASAN BELUM DIBANGUNKAN (15%)
AHLI PARLIMEN
BIL
NAMA AHLI PARLIMEN
PARLIMEN
1
Y.B Datok Hj. Ahmad bin Hj. Mislan
Pontian ( P 164 )
2
Y.B Datuk Wee Jeck Seng
Tanjung Piai ( P 165 )
JABATAN PENGAIRAN DAN
SALIRAN DAERAH PONTIAN
AHLI DEWAN UNDANGAN
NEGERI (ADUN)
BIL
NAMA ADUN
DUN
1
Y.B Datuk Ir. Hasni bin Hj. Mohammad
Benut (N53)
2
Datuk Tee Siew Kiong
Pulai Sebatang (N54)
3
Y.B Tang Nai Soon
Pekan Nenas (N55)
4
Y.B Datuk Md. Othman bin Hj. Yusof
Kukup (N56)
JABATAN PENGAIRAN DAN
SALIRAN DAERAH PONTIAN
PETA LEMBANGAN SUNGAI DI
DAERAH PONTIAN
PETA LEMBANGAN
LEMBANGAN SUNGAI
PONTIAN KECHIL
SUB LEMBANGAN SUNGAI
PONTIAN KECHIL
(SUNGAI AIR PUTIH)
SUB-LEMBANGAN
SG. AYER PUTIH
Sub
lembangan
Sg. Ayer
Putih
(1. KG.
SAWAH)
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
ANALISIS ADUAN MENGIKUT
TAHUN
Tahun
Peratus Aduan vs Jenis Aduan Mengikut Tahun
Petunjuk :
Saliran Luar Bandar
2010
Kerosakan Benteng
Hakisan Tebing
2009
Banjir
2008
0%
20%
40%
Peratus
60%
80%
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
KUMULATIF ADUAN
Aduan (Peratus)
13%
46%
28%
Petunjuk :
Banjir
Hakisan Tebing
Kerosakan Benteng
16%
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
Saliran Luar Bandar
RUMUSAN ADUAN
 Aspek saliran luar bandar menunjukkan tertinggi iaitu
sebanyak 46% kerana terdapat pelbagai aduan
mengenainya seperti pembetung (culvert) tergantung,
parit/longkang tersumbat, laluan air yang tersekat dan
sebagainya.
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
INVENTORI LEMBANGAN
SUNGAI PONTIAN KECHIL
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
Keluasan Keseluruhan
Senarai Sub-lembangan
Bil.
1
:
:
:
Sungai Pontian Kechil
Sub-lembangan
Sungai Air Putih
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
6.47
16
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil.
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
2
2
Jambatan
7
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Siren
- Stesen Hujan
-
4
Kolam Takungan
-
5
Pembetung
-
KAKITANGAN TEKNIKAL
JPS DAERAH PONTIAN
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL
JURUTERA
DAERAH
JURUTEKNIK
JURUTEKNIK
(MUKIM
PENGKALAN RAJA
/ JERAM BATU)
(MUKIM PONTIAN)
Lemb. Sg.
Pontian
Kechil
Lemb. Sg.
Pontian
Besar
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN
DAERAH PONTIAN
PEN. JURUTERA
PEN. JURUTERA
( SELATAN)
(UTARA)
JURUTEKNIK
JURUTEKNIK
JURUTEKNIK
JURUTEKNIK
JURUTEKNIK
JURUTEKNIK
(MUKIM RIMBA
TERJUN)
(MUKIM AIR
MASIN / SERKAT)
(MUKIM APIAPI)
(MUKIM BENUT
(MUKIM AYER
BALOI)
(MUKIM SG.
PINGGAN)
Lemb. Sg.
Rambah
Lemb. Sg.
Air Masin
Lemb. Sg.
Ayer Baloi.
Lemb. Sg.
Benut
Lemb. Sg.
Sanglang
Lemb. Sg.
Pinggan