nr. 21/2010

Comments

Transcription

nr. 21/2010
LI
X
21 2010
2011
2
1
/
2
0
1
0
LI
X
Aug
us
t
,
2
0
1
1
3
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
CUPRINS
0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 7
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................... 7
008 Civilizaţie. Cultură..................................................................................... 9
01 Bibliografii. Cataloage............................................................................... 10
05 Reviste cu caracter general ........................................................................ 11
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................... 11
087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 12
2 RELIGIE........................................................................................................... 13
23/28 Religie creştină ..................................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE..................................... 16
311/314 Statistică. Demografie ...................................................................... 16
316 Sociologie ................................................................................................ 16
32 Politică....................................................................................................... 17
327 Politică externă ........................................................................................ 18
33 Economie ................................................................................................... 18
331 Muncă ...................................................................................................... 18
332 Economie teritorială. Proprietate ............................................................. 19
334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 22
336 Finanţe ..................................................................................................... 22
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 24
339 Comerţ ..................................................................................................... 25
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................. 26
35.0/354 Administraţie publică ...................................................................... 51
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului .............................................. 52
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber .............................................................. 53
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ....................................................... 62
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ............................................................ 62
51 Matematică ................................................................................................ 62
53 Fizică ......................................................................................................... 74
54 Chimie ....................................................................................................... 75
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie.......................................................... 76
57 Biologie ..................................................................................................... 76
6 ŞTIINŢE APLICATE ...................................................................................... 77
611/612 Anatomie şi fiziologie ...................................................................... 77
4
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie.................................................. 77
616/618 Patologie ........................................................................................... 79
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ...................................................... 82
622 Industria minieră...................................................................................... 82
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................. 83
630 Silvicultură............................................................................................... 83
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ........................................... 83
64 Economie casnică ...................................................................................... 84
65 Management. Conducere şi organizare...................................................... 85
656 Transporturi. Servicii poştale................................................................... 87
657 Contabilitate............................................................................................. 87
66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................... 88
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT........................................ 90
71 Urbanism ................................................................................................... 90
72 Arhitectură................................................................................................. 91
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................... 91
78 Muzică ....................................................................................................... 96
791/792 Arta spectacolului ............................................................................. 97
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ...................................................... 97
796/799 Sport ................................................................................................. 98
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ............................................ 99
811 Limbi individuale .................................................................................... 99
811.135.1 Limba română.............................................................................. 100
821.11 Literaturi de limbi germanice ........................................................... 104
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 104
821.112.2 Literatură germană....................................................................... 111
821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 113
821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 113
821.135.1 Literatură română......................................................................... 114
821.16 Literaturi slave.................................................................................. 127
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 128
821.511.141(498) Literatură maghiară din România.................................... 128
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 129
902/904 Arheologie. Preistorie ..................................................................... 129
908 Monografii zonale.................................................................................. 129
91 Geografie ................................................................................................. 130
913(498) Geografia României ...................................................................... 131
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 132
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
5
94(498) Istoria României.............................................................................. 132
INDEX DE NUME ............................................................................................. 134
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 157
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 179
6
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
7
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
0 GENERALITĂŢI
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
1. ABRUDAN, OVIDIU. Grafică pe calculator cu AutoCAD 2008 /
Ovidiu Abrudan, Silviu Berbinschi. - Galaţi : Europlus, 2009.
255 p. : fig., schem. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 255.
ISBN 978-973-1950-46-4 : 20.00 lei
004.42 AUTOCAD 2008
004.92
2. BOARNĂ, ECATERINA. Limbajul HTML / Ecaterina Boarnă. Bucureşti : Else, 2010.
83, [2] p. : diagr., tab. ; 20 cm. - (Informatică ; nr. 18).
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-7708-70-0 : 5.00 lei
004.43 HTML
3. COMAN, DAN MARIUS. Baze de date multidimensionale cu
aplicaţii în domeniul finanţelor publice / Coman Dan Marius. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
239 p. : diagr., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 231-236.
ISBN 978-973-1955-40-7 : 28.00 lei
004.65:336.13
4. Competenţe digitale : culegere de teste / Alexandra Maria Lup,
Florin Miron, Mihaela Micu, Daniela Maria Pop. - Turda : Hiperborea, 2010.
107 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 107.
ISBN 978-606-8025-31-5 : 7.47 lei
004(075.35)(079.1)
8
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
5. Iniţiere în Excel, PowerPoint şi Access / Eugen Popescu, Mihaela
Codreş, Daniel Codreş, Marian Vlad. - Craiova : Else, 2009.
154 p. : diagr., graf., il., tab. ; 30 cm. - (Informatica fără meditator ; 13).
Bibliogr. p. 153.
ISBN 978-973-7708-62-5 : 20.00 lei
004.42 EXCEL
004.42 POWER POINT
004.42 ACCESS
6. MAZILESCU, VASILE. Sisteme distribuite cu aplicaţii economice
folosind tehnologii JAVA / Vasile Mazilescu. - Galaţi : Europlus, 2009.
371 p. : schem. în parte color, diagr., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul părţilor.
ISBN 978-973-1950-41-9 : 30.00 lei
004.75:33
004.43 JAVA
7. MIRICĂ, ION. Algoritmi şi programare / conf. univ. dr. Ion Mirică.
- Galaţi : Europlus, 2009.
233 p. : schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 232-233.
ISBN 978-973-1950-63-1 : 18.00 lei
510.5(075.8)
004.43 TURBO PASCAL(075.8)
8. PATIC, PAUL CIPRIAN. Informatică în administraţie publică
[Resursă electronică] / conf. univ. dr. Paul Patic. - Târgovişte : Valahia University
Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-57-5 : 6.00 lei
004:35(075.8)(0.034)
007:35(075.8)(0.034)
37.018.43
9
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
9. RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009.
101 p. : diagr., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 101.
ISBN 978-973-1950-28-0 : 8.00 lei
004.65(075.8)
004.42 ORACLE(075.8)
10
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
008 Civilizaţie. Cultură
13. PERSONALITĂŢI ROMÂNEŞTI AFIRMATE ÎN CULTURA
EUROPEANĂ. Simpozion naţional (2009 ; Vaslui). Personalităţi româneşti
afirmate în cultura europeană : referate şi comunicări metodico ştiinţifice :
Vaslui, 14 noiembrie 2009 / [organiz.: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 "Ştefan cel
Mare" Vaslui ; [autori: prof. Ioana Anton (coord.), prof. Filipescu Vasile, inst.
Istrate Liliana, ...] ; [pref.: prof. univ. dr. Iosif Viehman..., prof. Landiana
Mihnevici...]. - Iaşi : Taida, 2009.
200 p. : il., tab. ; 30 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vaslui, Institutul de Speologie Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic
Vaslui, Şcoala cu clasele I-VIII Bălteni, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 "Ştefan cel
Mare" Vaslui, Şcoala cu clasele I-VIII "Luiza Zavloschi" Buda-Oşeşti, Şcoala cu
clasele I-VIII "Emil Racoviţă" comuna Dăneşti.
Bibliogr. la sfârşitul referatelor.
ISBN 978-606-514-031-8 : 20.00 lei
008(498):929(063)
11. FEHER, CAROL. Rapsozi şi rapsodii măcene / Carol Feher, Elena
Feher, Florica R. Cândea ; cu o pref. de prof. univ. dr. Anton Ilica. - Lipova :
Caractere, 2009.
182 p. : il., portr. ; 21 cm. - (Mărturii).
ISBN 978-606-92165-2-1 : 12.00 lei
008(498 Macea):929
821.135.1-822
14.
RUSU-TOGAN, GHERASIM. Spiritualităţi câmpinene /
Gherasim Rusu Togan (coord.), Silviu Dan Cratochvil, Viorel Cernica,... - Ploieşti :
Premier, 2009.
181 p. ; 21 cm.
Conţine cronologie.
ISBN 978-973-740-122-9 : 10.00 lei
008(498 Câmpina):929
12. ONG ECO-EUROPA (Bucureşti). Redacţia Romanian Biographic
Institute. Dicţionarul personalităţilor din România : biografii contemporane /
ONG Eco-Europa, Redacţia Romanian Biographic Institute. - Bucureşti : Anima,
2009.
499 p. ; 24 cm. - (romanian who).
Text prezentat pe coloane.
ISBN 978-973-7729-53-8 : 70.00 lei
81'374.2:008(498):929=135.1
01 Bibliografii. Cataloage
10. VIŞAN-DIMITRIU, DANIEL. 101 probleme C++ : clasa a IX-a /
Daniel Vişan-Dimitriu. - Craiova : Else, 2010.
83 p. ; 20 cm. - (Informatică ; nr. 15).
Bibliogr. p. 82.
ISBN 978-973-7708-63-2 : 10.00 lei
004.43 C++(075.35)(076)
15. ROMIŢAN, CIPRIAN RAUL. Dreptul proprietăţii intelectuale :
bibliografie selectivă / Ciprian Raul Romiţan. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti
: Universul Juridic, 2010.
438, [6] p. ; 24 cm.
Conţine date despre autor.
ISBN 978-973-127-291-7 : 55.00 lei
016:347.77
019.922
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
11
12
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
05 Reviste cu caracter general
087.5 Publicaţii pentru copii
16. MĂDĂRAS, FLORICA. Reviste din Nord-Vestul interbelic :
Ţara de Sus, Icoane maramureşene, Cronica literară / Florica Mădăras. - Satu
Mare : Citadela, 2009.
111 p. : facs. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 72-91.
Index.
ISBN 978-606-92088-6-1 : 8.00 lei
050(498.4)"1918/1939"
050(498.4)"1918/1939":82.09+821.135.1.09
19. Apele / scrisă de Thea Feldman, Teresa Domnauer, Susan Ring's şi
Cathy Hapka ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Adevărul Holding : Egmont
România, 2009.
46 p. : il. color ; 28 cm. - (Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi
prietenii săi. Biblioteca Adevărul pentru copii ; 6).
Lucrare bazată pe povestea Winnie Ursuleţul de A. A. Milne şi E. H.
Shepard.
Tit. orig. (engleză): My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and
friends - Earth.
ISBN 978-606-519-332-1 : 13.00 lei
087.5:504.4(084)
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
17.
COMPLEXUL MUZEAL BUCOVINA (Suceava). Muzeul
Satului Bucovinean : [album] / Complexul Muzeal Bucovina ; [autorii textului:
Violeta Enea, Aurel Prepeliuc ; foto.: Petru Palamar]. - Suceava : Accent Print,
2009.
[52] p. : il., h. color ; 21 cm.
ISBN 978-973-1772-24-0 : 10.00 lei
069(498 Suceava):39(498.6)
18. DEJAN, MONICA. Muzeul din Suceava : 110 ani în documente şi
amintiri / Monica Dejan. - Suceava : Accent Print, 2010.
99, [41] p. : facs., il., portr. ; 23 cm.
Antetitlu: Complexul Muzeal Bucovina Suceava.
ISBN 978-973-1772-32-5 : 10.00 lei
069(498 Suceava):39(498.6)
20. Insecte şi păianjeni / scrisă de Thea Feldman, Teresa Domnauer,
Susan Ring's şi Cathy Hapka ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Adevărul Holding :
Egmont România, 2009.
46 p. : il. color ; 28 cm. - (Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi
prietenii săi. Biblioteca Adevărul pentru copii ; 3).
Lucrare bazată pe povestea Winnie Ursuleţul de A. A. Milne şi E. H.
Shepard.
Tit. orig. (engleză): My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and
friends - Animals.
ISBN 978-606-519-329-1 : 13.00 lei
087.5:595.7(084)
21. Pădurile / scrisă de Thea Feldman, Teresa Domnauer, Susan Ring's
şi Cathy Hapka ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Adevărul Holding : Egmont
România, 2009.
46 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney. Biblioteca Adevărul pentru copii ; 7).
Lucrare bazată pe povestea Winnie Ursuleţul de A. A. Milne şi E. H.
Shepard.
Tit. orig. (engleză): My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and
friends - Earth.
ISBN 978-606-519-333-8 : 13.00 lei
087.5:630(084)
13
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
22. Reptile şi amfibieni / scrisă de Thea Feldman, Teresa Domnauer,
Susan Ring's şi Cathy Hapka ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Adevărul Holding :
Egmont România, 2009.
46 p. : il. color ; 28 cm. - (Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi
prietenii săi. Biblioteca Adevărul pentru copii ; 4).
Lucrare bazată pe povestea Winnie Ursuleţul de A. A. Milne şi E. H.
Shepard.
Tit. orig. (engleză): My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and
friends - Animals.
ISBN 978-606-519-330-7 : 13.00 lei
087.5:597.6+598.1(084)
23. Vieţuitoare marine / scrisă de Thea Feldman, Teresa Domnauer,
Susan Ring's şi Cathy Hapka ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Adevărul Holding :
Egmont România, 2009.
46 p. : il. color ; 28 cm. - (Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi
prietenii săi. Biblioteca Adevărul pentru copii ; 5).
Lucrare bazată pe povestea Winnie Ursuleţul de A. A. Milne şi E. H.
Shepard.
Tit. orig. (engleză): My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and
friends - Animals.
ISBN 978-606-519-331-4 : 13.00 lei
087.5:504.42(084)
2 RELIGIE
23/28 Religie creştină
24. ANDREI CRITEANUL, SFÂNT. Canonul cel Mare al Sfântului
Andrei Criteanul / carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - Iaşi : Doxologia, [2010].
84 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-8117-17-1 : 2.40 lei
264-68:235.3 Andrei Criteanul
929 Andrei Criteanul
14
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
25. ANUL COMEMORATIV-OMAGIAL AL SFÂNTULUI VASILE
CEL MARE ŞI AL SFINŢILOR CAPADOCIENI. Simpozion Naţional (2009 ;
Bârsana). Anul comemorativ-omagial [al] Sfântului Vasile cel Mare şi al
Sfinţilor Capadocieni : vol. cuprinde lucrările prezentate în cadrul
Simpozionului Naţional "2009 - Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile
cel Mare şi al Sfinţilor Capadocieni" : Mănăstirea Bârsana - Maramureş, 1113 noiembrie 2009 / [organiz.: Catedra de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială,
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Universitatea de
Nord, Baia Mare] ; coord.: pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul. - Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2009.
476 p. : il., portr. color ; 24 cm.
Bibliogr. p. 441-445.
ISBN 978-606-536-045-7 : 20.00 lei
235.3(393)(063)
082.2
26. BEVERE, JOHN. Frica de Domnul : [descoperă calea spre
comuniunea cu Dumnezeu] / John Bevere ; trad.: Veronica Oniga. - Medgidia :
Succeed Publishing, 2009.
204, [4] p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): The Fear of the Lord.
ISBN 978-973-88880-9-8 : 18.00 lei
231
27. BEVERE, JOHN. Momeala Satanei : [fereşte-te de capcana ucigaşă
a ofensei] / John Bevere ; trad.: Veronica Oniga. - Medgidia : Succeed Publishing,
2009.
279, [5] p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): The bait of Satan.
ISBN 978-973-88880-7-4 : 20.00 lei
235.2
28. DEERE, JACK. Surprins de vocea lui Dumnezeu : [interpretări
biblice] / Jack Deere ; trad.: Iulian Iacob. - Medgidia : Succeed Publishing, 2009.
390, [2] p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): Surprised by the Voice of God.
ISBN 978-973-88880-8-1 : 30.00 lei
22.07
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
15
29. DENNET, JO ANNE. Înflorind pe pământ străin : mic îndrumar
de misiune transculturală / Jo Anne Dennett ; [trad.: Măriuca Mihalache]. Suceava : Accent Print, 2009.
144 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): Thriving in another culture.
ISBN 978-973-1772-22-6 : 8.00 lei
266
30. HELLYER, PETER. Scurt şi la obiect : lecţii cu obiect pentru
prezentarea Evangheliei / Peter Hellyer ; [trad.: Laura Şerban ; imagini: Claudia
Pavlov]. - Timişoara : One Way, 2009.
118, [2] p. : il. ; 22 cm.
Autorul indicat în surse complementare.
Tit. orig. (engleză): One wey UK pocket book of object lessons.
ISBN 978-973-88965-3-6 : 9.00 lei
268:22.07+087.5
31.
NIFON MIHĂIŢĂ, ARHIEPISCOP AL TÂRGOVIŞTEI.
Misiune, pastoraţie şi slujire ecumenică / dr. Nifon Mihăiţă... - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
264 p. ; 22 cm. - (Summa Theologica).
Bibliogr. la sfârşitul subiectelor.
ISBN 978-973-1955-44-5 : 22.00 lei
281.95
261.8
32. Sfântul Vasile cel Mare - dascăl al vieţii călugăreşti : studii de
spiritualitate monastică / se tipăreşte din iniţiativa şi binecuvântarea ÎPS dr.
Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos. - Galaţi : Editura Arhiepiscopiei
Dunării de Jos, 2009.
207 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1865-16-4 : 10.00 lei
235.3 Vasile cel Mare
929 Vasile cel Mare
16
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE
311/314 Statistică. Demografie
33. BADEA, GABRIEL SORIN. Statistică teoretică şi economică /
Sorin Gabriel Badea. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
134 p. : tab. ; 26 cm. - (Studia Economica).
ISBN 978-973-1955-34-6 : 21.00 lei
311(075.8)
311:33(075.8)
316 Sociologie
34. ADUMITRĂCESEI, IOAN. Familia în tripla ipostază / Ioan D.
Adumitrăcesei. - Iaşi : Noël, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8229-35-8
Vol. 2 : Familia în economia României. - 2009. - 71 p. - Tablă de materii
şi în lb. engleză, franceză, germană. - ISBN 978-973-8229-35-8 : 7.00 lei.
316.356.2(498)
338(498)
35. COJANU, DANIEL. Relaţii publice şi comunicare / lect. univ. dr.
Daniel Cojanu. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-45-2 : 6.00 lei
316.77(075.8)
659.4(075.8)
37.018.43
17
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
18
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
32 Politică
327 Politică externă
36. CĂTANĂ, EMILIA LUCIA. Principiile bunei guvernări : evoluţii
europene şi studii comparative / Emilia-Lucia Cătană. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
354 p. : fig., graf., schem., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 325-347.
ISBN 978-973-127-201-6 : 25.00 lei
35.07
316.354:35(498:4)
40. DRAGOMIR, GHEORGHE. Recviem pentru spioni : [memorii,
comentarii] / Gheorghe Dragomir. - Bucureşti : România în lume, 2008-2009.
2 vol. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-973-87409-7-6
[Vol.] 2. - 2009. - 466, [2] p. - Bibliogr. p. 443-447. - ISBN 978-60692127-2-1 : 50.00 lei.
327.84(498+100)(091)
327.84(498+100):929
37. IURA, DUMITRU. Corporatismul secolului al XX-lea / prof. dr.
Dumitru Iura. - Satu-Mare : Citadela, 2009.
216 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 191-214.
ISBN 978-606-92198-4-3 : 20.00 lei
321.65
334.784
33 Economie
38. RECEA. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a Comunei Recea, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul
Local al Comunei Recea. - Sibiu, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-796-6 : 15.00 lei
332.1(498 Recea)(0.034)
39. SIMION, TEODOR P. Probleme fundamentale de geografie
politică şi geopolitică / Teodor P. Simion. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
137 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 117-119.
ISBN 978-973-1955-39-1 : 17.00 lei
32.01:913(100)
41. POLITICI ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ.
Conferinţă cu participare internaţională (2008 ; Galaţi). Politici şi strategii de
dezvoltare regională : implicaţii socio-economice şi educaţionale : lucrările
conferinţei cu participare internaţională : Galaţi, august 2008 / [autori: Mihai
Androne, Simona Alecu, Viorica Anghelache, ...]. - Galaţi : Galaţi University
Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Autorii indicaţi în cuprinsul lucrării.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic.
ISBN 978-606-8008-54-7 : 12.00 lei
330.34(498)(063)
339.926(498+4)(063)
331 Muncă
42. MISCHIE, BEATRICE. Conflictele de muncă : culegere de
practică judiciară / Beatrice Mischie. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
200, [6] p. ; 21 cm. - (Jurisprudenţă).
Index.
ISBN 978-973-115-687-3 : 29.90 lei
331.109(498)(094.9)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
19
332 Economie teritorială. Proprietate
43. COMĂNA. Primărie. Consiliul Local. The Strategy for the
sustainable development of Comăna, Braşov County - Romania [Resursă
electronică] / the Local Council of Comăna. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian
Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-804-8 : 15.00 lei
332.1(498 Comăna)(034.4)
44. COMĂNA. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a comunei Comăna, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul
Local al comunei Comăna. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-685-3 : 15.00 lei
332.1(498 Comăna)(0.034)
45. LISA. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare durabilă
a Comunei Lisa, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul Local al
Comunei Lisa. - Braşov : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-797-3 : 15.00 lei
332.1(498 Lisa)(0.034)
46. MÂNDRA. Primărie. Consiliul Local. The Strategy for the
sustainable development of Mândra, Braşov County - Romania [Resursă
electronică] / The Local Council of Mândra. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian
Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-803-1 : 15.00 lei
332.1(498 Mândra)(0.034)
47. MÂNDRA. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a Comunei Mândra, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul
Local al Comunei Mândra. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-689-1 : 15.00 lei
332.1(498 Mândra)(0.034)
20
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
48.
PĂRĂU. Primărie. Consiliul Local. The Stategy for the
sustainable development of Părău, Braşov County - Romania [Resursă
electronică] / The Local Council of Părău. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian
Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-805-5 : 15.00 lei
332.1(498 Părău)(0.034)
49. PĂRĂU. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a Comunei Părău, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul
Local al Comunei Părău. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-686-0 : 15.00 lei
332.1(498 Părău)(0.034)
50. Strategia de dezvoltare locală : comuna Cudalbi - potenţial şi
perspective : 2008-2018 / Violeta Puşcaşu (coord.), Viorel Chiriţă, Florina Balcu,
... - Galaţi : Europlus, 2008.
193 p. : graf., h., il., tab. în parte color ; 25 cm.
Lucrare finanţată de Consiliul Local şi Primăria comunei Cudalbi, jud.
Galaţi, prin contractul nr. 7955/2008.
Bibliogr. p. 192-193.
ISBN 978-973-1950-23-5 : 10.00 lei
913(498 Cudalbi)
332.1(498 Cudalbi)
51. ŞERCAIA. Primărie. Consilul Local. The Strategy for the
sustainable development of Şercaia, Braşov County - Romania [Resursă
electronică] / The Local Council of Şercaia. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian
Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-800-0 : 15.00 lei
332.1(498 Şercaia)(0.034)
52. ŞERCAIA. Primărie. Consilul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a Comunei Şercaia, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consilul
Local al Comunei Şercaia. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-688-4 : 15.00 lei
332.1(498 Şercaia)(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
21
53. ŞINCA NOUĂ. Primărie. Consiliul Local. The Strategy for the
sustainable development of Şinca Nouă, Braşov County - Romania [Resursă
electronică] / The Local Council of Şinca Nouă. - Sibiu : Editura Universitaţii
"Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-802-4 : 15.00 lei
332.1(498 Şinca Nouă)(0.034)
54. ŞINCA NOUĂ. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a Comunei Şinca Nouă, Judeţul Braşov [Resursă electronică] /
Consiliul Local al Comunei Şinca Nouă. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian
Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-690-7 : 15.00 lei
332.1(498 Şinca Nouă)(0.034)
22
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
334 Forme de organizare şi cooperare în economie
58.
Culegere de exerciţii şi probleme pentru disciplinele de
specialitate : clasa a X-a : profil servicii / Popa Mioara, Chiru Gabriela, Tănase
Camelia, ... - Galaţi : Europlus, 2009.
84 p. : tab. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1950-38-9 : 5.00 lei
65:334.7(075.36)(076)
336 Finanţe
55.
ŞINCA. Primărie. Consiliul Local. The Strategy for the
sustainable development of Şinca, Braşov County - Romania [Resursă
electronică] / The Local Council of Şinca. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian
Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-801-7 : 15.00 lei
332.1(498 Şinca)(0.034)
59. Convergenţa reală şi convergenţa nominală în procesul adoptării
monedei unice de către noile ţări membre ale UE / [Anamaria Costea, Andreea
Felicia Stan, Elena Mera, ...] ; coord.: Mircea Mureşan, Dan Chirleşan. - Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza", [2010].
274, [8] p. : graf., tab. ; 24 cm. - (FIBAS).
Texte şi în lb. engleză.
Volumul cuprinde lucrarile prezentate în cadrul proiectului pilot "BNR zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti".
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-703-516-5 : 23.86 lei
336.74(498+4)
56. ŞINCA. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a comunei Şinca, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul Local
al Comunei Şinca. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-687-7 : 15.00 lei
332.1(498 Şinca)(0.034)
60. DUCA, EMILIAN. Codul fiscal al României : (2007-2009) :
comentat şi adnotat / dr. ec. Emilian Duca. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
887, [3] p. : tab. ; 24 cm. - (Coduri comentate).
ISBN 978-973-127-181-1 : 83.00 lei
336.22(498)(094.4.072)
57. VOILA. Primărie. Consiliul Local. Strategia de dezvoltare
durabilă a Comunei Voila, Judeţul Braşov [Resursă electronică] / Consiliul
Local al Comunei Voila. - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-739-799-7 : 15.00 lei
332.1(498 Voila)(0.034)
61. DUCA, EMILIAN. Codul de procedură fiscală 2010 : comentat şi
adnotat / Emilian Duca. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
306, [4] p. : tab. ; 24 cm.
Conţine date despre autor.
ISBN 978-973-127-248-1 : 30.00 lei
336.22(498)(094.4.072)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
23
62. GĂINĂ, ALEXANDRU-MIHNEA. Drept fiscal şi procedura
fiscală / Alexandru-Mihnea Găină. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
354 p. ; 24 cm.
La elaborarea lucrării s-a avut în vedere legislaţia în vigoare până la data
de 1 ianuarie 2009.
Bibliogr. p. 339-342.
ISBN 978-973-127-151-4 : 41.00 lei
336.22(498)(094)(075.8)
336.221.24(094)(075.8)
63.
IBINCEANU-ONICA, CRISTINA MIHAELA. Analiză
financiară aprofundată a afacerilor / Cristina Mihaela Ibinceanu Onica. - Galaţi :
Europlus, 2009.
167 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 163-167.
ISBN 978-973-1950-48-8 : 15.00 lei
658.1:336
658.1:334.7
64. MIHU, ŞTEFAN. Piaţa de capital / Ştefan Mihu, Luciana SpineanuGeorgescu. - Constanţa : Europolis, 2010.
256 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 251-252.
ISBN 978-973-676-369-4 : 17.00 lei
336.76(075.8)
65. NIŢĂ, MANUELA. Dreptul consumatorului [Resursă electronică] /
lect. univ. dr. Manuela Niţă. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-59-9 : 6.00 lei
366.5(498)(094)(075.8)
37.018.43
66. NIŢĂ, MANUELA. Titlurile de credit ca instrumente de plată /
Manuela Niţă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
306, [3] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-221-4 : 18.00 lei
336.717(498+100)
24
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
67. NUŢĂ, ALINA CRISTINA. Politici şi mecanisme fiscal-bugetare /
Alina Cristina Nuţă, Florian Marcel Nuţă. - Galaţi : Europlus, 2009.
176 p. : graf. în parte color ; 24 cm.
Bibliogr. p. 169-176.
ISBN 978-973-1950-29-7 : 12.00 lei
336.14
336.22
68. NUŢĂ, FLORIAN MARCEL. Implicaţiile socio-economice ale
politicii fiscal-bugetare / Florian Marcel Nuţă, Alina Cristina Nuţă. - Galaţi :
Europlus, 2009.
187 p. : graf. în parte color, schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 175-187.
ISBN 978-973-1950-55-6 : 15.00 lei
336.14(100+498)
69.
Planul de afaceri : instrument pentru firma de exerciţiu /
Marilena Râpă, Gabriela Chiru, Corina Patriche, ... - Galaţi : Europlus, 2009.
117 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 116-117.
ISBN 978-973-1950-47-1 : 10.00 lei
65.012.2:336+061.5
338 Situaţie economică. Politică economică
70. ADUMITRĂCESEI, IOAN. Criza economică actuală 2007... ? /
Ioan D. Adumitrăcesei. - Iaşi : Noël, 2009.
99 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Tablă de materii şi în lb. engleză, franceză şi germană.
ISBN 978-973-8229-34-1 : 7.00 lei
338.124.4(498+100)"2007/..."
71. ADUMITRĂCESEI, IOAN. Dezvoltarea umană : de la concept la
realizare / Ioan D. Adumitrăcesei. - Iaşi : Noël, 2009.
96 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Tablă de materii şi în lb. engleză, franceză şi germană.
ISBN 978-973-8229-36-5 : 7.00 lei
009(100)"20/..."
338(100)"20/..."
25
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
72. GLĂVAN, BOGDAN. Împotriva curentului : [însemnări asupra
crizei financiare actuale] / Bogdan Glăvan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
178, [4] p. : graf., tab. ; 20 cm. - (Business).
Pe cop. subtitlul: Însemnări despre criza financiară actuală.
Bibliogr. p. 173-178.
ISBN 978-973-127-234-4 : 17.00 lei
338.124.4:336.71(498+100)
338.124.4:336.76(498+100)
73. NAVARRO, PETER. Sincronizarea strategiei de afaceri cu
ciclurile economice / Peter Navarro ; trad. de Ofelia Neagu. - Bucureşti : Editura
ALL, 2010.
207 p. : fig. ; 24 cm.
Tit. orig. (engleză): The well timed strategy : managing the business cycle
for competitive advange.
Index.
ISBN 978-973-571-856-5 : 36.61 lei
338
336
339 Comerţ
74. GAVRILĂ, GRAŢIELA. Marketing industrial / lect. univ. dr.
Graţiela Gavrilă, lect. univ. dr. Margareta Topiţa. - Târgovişte : Valahia University
Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-58-2 : 6.00 lei
339.138:62(075.8)
339.138(075.8)
37.018.43
26
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă
75. ADAM, IOAN. Legea societăţilor comerciale : comentarii şi
explicaţii / prof. univ. Ioan Adam..., asist. univ. Codruţ Nicolae Savu... - Bucureşti
: Editura C.H. Beck, 2010.
X, 1034, [4] p. ; 24 cm. - (Legi comentate).
Bibliogr. p. 1023-1027.
Index.
ISBN 978-973-115-568-5 : 169.90 lei
347.72(498)(094.5.072)
76. ALEXANDRU, IOAN. Despre drept şi ştiinţa administraţiei /
prof. Ioan Alexandru în dialog cu Mihail Albici ; [pref. "Preţuirea valorilor": dr.
Gavril Iosif Chiuzbaian...]. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
154, [6] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 153-154.
ISBN 978-973-127-204-7 : 8.00 lei
34(498)(047.53)
35.08(498)(047.53)
77. ALEXANDRU, IOAN. Drept administrativ / prof. univ. dr. Ioan
Alexandru (coord.), lect. univ. dr. Mihaela Cărăuşan, lect. univ. dr. Sorin Bucur. Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
522, [3] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-114-9 : 60.00 lei
342.9(498)(075.8)
78. BANU, ADRIAN-SILVIU. Contractul de mandat : analiză
teoretică şi practică / dr. Adrian-Silviu Banu. - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
278, [3] p. ; 20 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 261-274.
ISBN 978-973-127-208-5 : 15.00 lei
347.462(498)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
27
28
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
79.
BĂLDEAN, DENISA-LIVIA. Fond funciar : culegere de
jurisprudenţă : practică judiciară naţională, practica Curţii Europene a
Drepturilor Omului, decizii ale Curţii Constituţionale / Denisa Livia Băldean...,
Gabriela Cristina Frenţiu... - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
760 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-162-0 : 70.00 lei
347.235(498)(094.9)
84.
CIOBANU, MIHAELA. Teste grilă pentru admiterea în
magistratură / Mihaela Ciobanu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
359 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 357-358.
ISBN 978-973-127-170-5 : 28.00 lei
347.962(078.5)(079.1)
80. BOROI, ALEXANDRU. Drept penal : partea generală : conform
Noului Cod penal / Alexandru Boroi. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
VIII, 540, [4] p. ; 24 cm. - (Curs universitar).
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-115-701-6 : 74.90 lei
343(498)(075.8)
85. CIOBANU, VIOREL MIHAI. Drept procesual civil : îndreptar
pentru seminare şi examene / Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu,
Claudiu Constantin Dinu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
XIV, 308, [6] p. ; 20 cm. - (Seminare şi teste).
ISBN 978-973-115-708-5 : 34.90 lei
347.91/.95(498)(075.8)
81. BUZATU, NICOLETA-ELENA. Experimente şi simulări în
laboratorul de criminalistică / Nicoleta-Elena Buzatu, Lucian Ionescu. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
83 p. : il. ; 24 cm. - (Seminare şi teste).
Bibliogr. p. 83.
ISBN 978-973-115-699-6 : 17.90 lei
343.9(075.8)(076.5)
86. CIRCA, ADRIAN. Relativitatea efectelor convenţiilor / Adrian
Circa. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
522, [4] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 493-515.
ISBN 978-973-127-220-7 : 35.00 lei
347.4(498+100)
82. CĂRPENARU, STANCIU D.. Tratat de drept comercial român /
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
810, [6] p. ; 25 cm. - (Tratate).
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 797-810.
ISBN 978-973-127-163-7 : 80.00 lei
347.7(498)(035)
87. CIULEI, TOMIŢĂ. Logică juridică / lect. univ. dr. Tomiţă Ciulei. Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-48-3 : 6.00 lei
16:34
340.12(075.8)
37.018.43
83. CHEAGĂ, DUMITRU. Urmărirea penală : modele de cereri şi
acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă, Gheorghe Sava, av. Claudia
Cheagă. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
355 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 351-355.
ISBN 978-973-127-212-2 : 20.00 lei
343.1(498)
343.123.1
88. CIUNCAN, DORIN. Prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie : Legea nr. 78/2000, adnotată şi comentată / Dorin
Ciuncan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
626, [4] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 607-615.
Index.
ISBN 978-973-127-140-8 : 42.00 lei
343.352(498)(094.4.072)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
29
89. COCA, GEORGE N. Interesul general şi drepturile fundamentale
ale omului / lect. univ. dr. George N. Coca ; [pref.: prof. univ. dr. Ioan Humă...]. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
318, [4] p. ; 20 cm.
Rez. şi în lb. engleză şi rusă.
Bibliogr. p. 293-307.
ISBN 978-973-127-191-0 : 25.00 lei
316.64:342.7(100)
90. România [Legislaţie]. Codul de procedură civilă : ad litteram :
actualizat la data de 25 ianuarie 2010 / ed. îngrij. de dr. Mihaela Tăbârcă... Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
324, [4] p. ; 20 cm. - (Pro lege).
Index.
ISBN 978-973-127-272-6 : 23.00 lei
347.91/.95(498)(094.4)
91. România [Legislaţie]. Codul de procedură penală : actualizat la
data de 5 ianuarie 2010 / ed. îngrij. de conf. univ. dr. judecător Dan Lupaşcu. Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
260, [4] p. ; 20 cm. - (Pro lege).
Index.
ISBN 978-973-127-271-9 : 15.00 lei
343.1(498)(094.4)
92. România [Legislaţie]. Codul penal (Legea nr. 15/1968) şi Noul
Cod penal (Legea nr. 286/2009) : [actualizare 5 ianuarie 2010] / ed. îngrij. de
prof. univ. dr. judecător Dan Lupaşcu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
340, [4] p. ; 20 cm. - (Pro lege).
Index.
ISBN 978-973-127-243-6 : 18.00 lei
343(498)(094.4)
93. COJOCARU, ASPAZIA. Drept civil : partea generală / prof. univ.
dr. Aspazia Cojocaru... - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
319, [5] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-276-4 : 30.00 lei
347(498)
30
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
94. COMAN-KUND, FLORIN. Drept administrativ : sinteze teoretice
şi exerciţii practice pentru activitatea de seminar / Florin Coman-Kund...,
Alexandru-Sorin Ciobanu... - Ed. a 3-a, rev., actualiz. şi adăug. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009-.
vol. ; 20 cm.
ISBN 978-973-127-107-1
Partea 1. - 2009. - 310, [4] p. - Bibliogr. la sfârşitul capitolelor. - ISBN
976-973-127-177-4 : 20.00 lei.
342.9(075.8)
95. CORLĂŢEANU, SORIN. Infracţiuni de corupţie şi infracţiuni
privind piaţa de capital / Sorin Corlăţeanu, Dorin Ciuncan. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
186 p. ; 20 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-198-9 : 15.00 lei
343.352(498)
343.37(498)
96. COTOI, EMILIA. Incidente în procedura de executare silită /
Emilia Cotoi. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
318 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 9).
Bibliogr. p. 304-314.
ISBN 978-973-127-113-2 : 25.00 lei
347.952
97. CRAIOVAN, ION. Prin labirintul juridic : simple note de
călătorie / Ion Craiovan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
320, [4] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 311-317.
ISBN 978-973-127-189-7 : 28.00 lei
340.11
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
31
98. CRAIOVAN, ION. Tratat de teoria generală a dreptului / prof.
univ. dr. Ion Craiovan. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
533 p. ; 24 cm.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 523-533.
ISBN 978-973-127-206-1 : 53.00 lei
34(498)(094)(075.8)
99. CRISTEA, SIMONA. Teoria generală a dreptului : caiet de
seminar / Simona Cristea... - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
191, [3] p. : tab. ; 20 cm.
Lucrarea conţine şi legislaţie în domeniu.
Conţine note.
Bibliogr. la sf. capitolelor şi la p. 9-11.
ISBN 978-973-127-228-3 : 15.00 lei
34(498)(075.8)(076.5)
100. DAMASCHIN, MIRCEA. Dreptul la un proces echitabil în
materie penală / Mircea Damaschin. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
323 p. : tab. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept penal ; Tomul 4).
Bibliogr. p. 283-297.
ISBN 978-973-127-192-7 : 27.00 lei
343.1
343.12
101. DIDEA, IONEL. Drept comercial I : curs pentru studenţii
programului frecvenţă redusă / Ionel Didea. - Bucureşti : Universul Juridic,
2010.
192 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative.
Bibliogr. p. 189-190.
ISBN 978-973-127-288-7 : 14.00 lei
347.7(498)(075.8)
37.018.42
32
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
102. DIDEA, IONEL. Drept comercial român / Ionel Didea ... Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
556 p. ; 24 cm.
Conţine note.
ISBN 978-973-127-180-4 : 50.00 lei
347.7(498)(094)
103. DIDEA, IONEL. Drept societar / Ionel Didea ... - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
315, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 305-308.
ISBN 978-973-127-179-8 : 30.00 lei
347.72(075.8)
104. DIDEA, IONEL. Dreptul european al concurenţei / Ionel Didea...
- Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
344 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-178-1 : 35.00 lei
346.546(4)(094)
339.137.2(4)(094)
105. DINCĂ, RĂZVAN. Protecţia secretului comercial în dreptul
privat / Răzvan Dincă ; pref. de prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
661 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 10).
Conţine note.
Bibliogr. p. 587-635.
Index.
ISBN 978-973-127-166-8 : 70.00 lei
347.77
347.775
106. DINU, CLAUDIU CONSTANTIN. Normele de procedură civilă
/ Claudiu Constantin Dinu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
321 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 11).
Bibliogr. p. 301-318.
ISBN 978-973-127-194-1 : 15.00 lei
347.91/.95(498)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
33
107. DOBRE, ADRIAN. Politica comercială comună a Uniunii
Europene / Adrian Dobre ... - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
293, [5] p. - (Monografii).
Bibliogr. p. 271-290.
ISBN 978-973-127-267-2 : 25.00 lei
339.5(4)
341.217(4) UE
108. DRAGNE, LUMINIŢA. Drept constituţional şi instituţii politice
/ dr. Luminiţa Dragne. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
232 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 228-232.
ISBN 978-973-127-186-6 : 30.00 lei
342(498)(075.8)
342.4(498)(075.8)
109. DRAGNE, LUMINIŢA. Drept constituţional şi instituţii politice
/ dr. Luminiţa Dragne. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
244, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 239-244.
ISBN 978-973-127-258-0 : 27.00 lei
342(498)(075.8)
342.4(498)(075.8)
110.
DRĂGHICI, SONIA. Fundamentele constituţionale ale
dreptului civil / Sonia Drăghici. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
XII, 164 p. ; 20 cm. - (Studii juridice).
Bibliogr. p. 157-164.
ISBN 978-973-115-690-3 : 22.90 lei
347(100+498)
111. DUVAC, CONSTANTIN. Protecţia juridico-penală a desenelor
şi modelelor / dr. Constantin Duvac, dr. Ciprian Raul Romiţan. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
429 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 409-424.
ISBN 978-973-127-184-2 : 38.00 lei
347.772(498)
34
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
112. FLORESCU, DUMITRU ANDREI PETRU. Contractul de
asociere în participaţiune / Dumitru A. P. Florescu, Roxana Popa, Theodor
Mrejeru. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
262 p. ; 20 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-174-3 : 23.00 lei
347.44(498)
347.721(498)
113.
FLORESCU, DUMITRU ANDREI PETRU. Societăţile
comerciale aflate în insolvenţă : practică judiciară privind răspunderea
personalului / Dumitru A. P. Florescu, Gheorghe Negură, Daniel Zamfirache. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
416 p. ; 20 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-173-6 : 30.00 lei
347.7(498)
347.736(498)
114. FODOR, MARIA. Drept procesual civil / dr. Maria Fodor. - Ed. a
2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2008-.
vol. ; 24 cm.
La elaborarea prezentei lucrări s-au avut în vedere legislaţia, doctrina şi
jurisprudenţa publicate până la data de 1 octombrie 2008.
ISBN 978-973-127-103-3
Vol. 1. - 2008. - 444 p. - Conţine note bibliogr. - ISBN 978-973-127-1040 : 40.00 lei.
347.91/.95(498)(094)
115. FRENŢIU, GABRIELA CRISTINA. Drept constituţional : note
de curs / lect. univ. Gabriela Cristina Frenţiu... - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
204, [3] p. ; 20 cm.
Conţine note.
ISBN 978-973-127-217-7 : 15.00 lei
342(498)(075.8)
342.4(498)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
35
116. FRENŢIU, GABRIELA CRISTINA. Principale instituţii ale
dreptului civil român : suport de curs / lect. univ. Gabriela Cristina Frenţiu... Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
167, [4] p. ; 20 cm.
Pe cop. titlul: Principalele instituţii ale dreptului civil român.
Conţine note.
ISBN 978-973-127-214-6 : 8.00 lei
347(498)(075.8)
117. GÂLEA, ION. Folosirea forţei în dreptul internaţional / Ion
Gâlea. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
300 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept public ; Tomul 8).
Bibliogr. p. 283-291.
ISBN 978-973-127-156-9 : 23.00 lei
341(100)
118. GENOIU, ILIOARA. Dreptul familiei şi actele de stare civilă
[Resursă electronică] : suport de curs - învăţământ la distanţă : Administraţie
publică, Anul III, Semestrul II / lect. univ. dr. Ilioara Genoiu. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Antetitlu: Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.
ISBN 978-973-1955-56-8 : 6.00 lei
347.61/.64(498)(075.8)(0.034)
37.018.43
119. GHEORGHIU, GHEORGHE. Dreptul proprietăţii intelectuale :
curs universitar / dr. Gheorghe Gheorghiu, dr. Cosmin Cernat. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
272 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 263.
ISBN 978-973-127-249-8 : 28.00 lei
347.77(498)(094)(075.8)
36
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
120. HANGA, VLADIMIR. Curs de drept privat roman / prof. dr.
doc. Vladimir Hanga..., lect. dr. Mircea Dan Bob... - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
347 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 7-11.
ISBN 978-973-127-205-4 : 30.00 lei
347(37)(075.8)
121. Iustiniani Institutiones = Instituţiile lui Iustinian / trad. şi note:
prof. dr. doc. Vladimir Hanga, lect. dr. Mircea Dan Bob. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
454 p. ; 20 cm. - (Cultura juridică).
Ed. bilingvă latină-română.
Conţine note.
ISBN 978-973-127-121-7 : 35.00 lei
34(37)(094)
347(37)(094)
122.
Îndreptar de urmărire penală / Mircea Damaschin, Mirela
Gorunescu, Bogdan Micu, ... ; coord.: Vasile Bercheşan. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
367 p. ; 20 cm.
Conţine note.
ISBN 978-973-127-237-5 : 25.00 lei
343.12
343.123.1
123.
Jurisprudenţa instanţei supreme în unificarea practicii
judiciare (1956-2009) : în materie civilă / ed. îngrijită de: Lavinia Lefterache,
Iuliana Nedelcu, Francisca Vasile. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită până la 1 iulie 2009.
- Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
470 p. ; 24 cm.
Index.
ISBN 978-973-127-196-5 : 43.00 lei
347.99(498)(094.9)"1956/2009"
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
37
124. LEFTERACHE, LAVINIA. Drept penal : partea generală : curs
pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
632, [4] p. ; 24 cm.
Conţine note.
Index.
ISBN 978-973-127-145-3 : 80.00 lei
343(498)(075.8)
125. România [Legislaţie]. Legislaţia privind organizarea judiciară :
actualizat februarie 2010. - [Ed. a 7-a, rev.] / ed. coord. de lect. univ. dr. TraianCornel Briciu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
412 p. : schem., tab. ; 20 cm.
ISBN 978-973-115-698-9 : 13.90 lei
347.97/.99(498)(094)
126. România [Legislaţie]. Legislaţia privind profesia de avocat :
actualizat februarie 2010. - [Ed. a 6-a, rev.]. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,
2010.
292 p. ; 20 cm. - (La zi).
ISBN 978-973-115-709-2 : 12.90 lei
347.965(498)(094)
127. LORINCZ, ANCA-LELIA. Drept procesual penal : curs
universitar / Anca-Lelia Lorincz. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
575, [4] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 541-555 p.
ISBN 978-973-127-245-0 : 40.00 lei
343.1(498)(075.8)
128. LUPAŞCU, DAN. Drept internaţional privat / Dan Lupaşcu. - Ed.
a 2-a, emendată şi actualizată ianuarie 2010. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
295, [5] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-280-1 : 30.00 lei
341.9(075.8)
38
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
129. LUPAŞCU, DAN. Dreptul familiei / Dan Lupaşcu. - Ed. a 4-a,
amendată şi actualizată (iulie 2009). - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
374 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-207-8 : 35.00 lei
347.6(498)(094)(075.8)
130. MASTACAN, OLIVIAN. Drept penal : partea generală 1+2 /
lect. univ. dr. Olivian Mastacan. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-55-1 : 6.00 lei
343(498)(075.8)
343.3/.7(498)(075.8)
37.018.43
131. MĂGUREANU, FLOREA. Dreptul procesual civil / Florea
Măgureanu. - Ed. a 11-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
768 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 743-751.
ISBN 978-973-127-216-0 : 73.00 lei
347.91/.95(498)(075.8)
132. MĂGUREANU, GEORGE. Drept : curs pentru Facultatea de
Economia Turismului Intern şi Internaţional / George Măgureanu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
333, [4] p. ; 20 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 331-333.
ISBN 978-973-127-268-9 : 20.00 lei
34(498)(075.8)
133. MĂTUŞESCU, CONSTANŢA. Drept internaţional public / lect.
univ. dr. Constanţa Mătuşescu. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-47-6 : 6.00 lei
341.1/.8(100)(075.8)
37.018.43
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
39
134. MOLOMAN, BOGDAN. Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul
român / Bogdan Dumitru Moloman ; [pref.: dr. Gabriela Cristina Frenţiu]. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
316, [4] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Bibliogr. p. 289-307.
ISBN 978-973-127-197-2 : 15.00 lei
347.62(498)
135.
MOTOROIU, ADRIANA-LILIANA. Teoria generală a
dreptului [Resursă electronică] / lect. univ. dr. Adriana Motoroiu. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-46-9 : 6.00 lei
34(075.8)(0.034)
340.12(075.8)(0.034)
37.018.43
136. MOTOROIU, ADRIANA-LILIANA. Teoria generală a statului
şi dreptului [Resursă electronică] / lect. univ. dr. Adriana Motoroiu. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-54-4 : 6.00 lei
34(075.8)(0.034)
342(075.8)(0.034)
37.018.43
137. NEAGU, AUREL. Drept financiar public / Aurel Neagu. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
399 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-160-6 : 37.00 lei
336.13(498)(094)(075.8)
346.62(498)(094)(075.8)
40
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
138. NEAGU, ION. Codul de procedură penală : adnotat cu legislaţie
şi jurisprudenţă / Ion Neagu, Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
621 p. : tab. ; 20 cm. - (Coduri adnotate).
Text prezentat parţial pe coloane.
Elaborată în cadrul grantului CNCSIS "Procesul penal în România, între
celebritate şi legalitate" (Contract nr. 79GR/21.05.2007).
Conţine note.
Indexuri.
ISBN 978-973-127-158-3 : 70.00 lei
343.1(498)(094.4)
139. NEAGU, ION. Codul de procedură penală : adnotat cu legislaţie
şi jurisprudenţă / Ion Neagu, Mircea Damaschin. - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
784 p. : tab. ; 20 cm. - (Coduri adnotate).
Text prezentat parţial pe coloane.
Conţine note.
Indexuri.
ISBN 978-973-127-176-7 : 70.00 lei
343.1(498)(094.4)
140. NEAGU, ION. Codul de procedură penală : adnotat cu legislaţie
şi jurisprudenţă / Ion Neagu, Mircea Damaschin. - Ed. a 2-a, rev. şi actualizată. Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
818, [4] p. ; 20 cm. - (Coduri adnotate).
Indexuri.
ISBN 978-973-127-246-7 : 70.00 lei
343.1(498)(094.4)
141. NEAGU, ION. Tratat de procedură penală : partea generală /
Ion Neagu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
709, [3] p. ; 25 cm.
ISBN 978-973-127-224-5 : 80.00 lei
343.1(498)(035)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
41
142. NEDELCU, IULIAN. Drept administrativ şi elemente de ştiinţa
administraţiei : lucrarea are în vedere legislaţia în vigoare la 1 septembrie
2009 / prof. univ. dr. Iulian M. Nedelcu ; [pref.: prof. univ. dr. Ion Dogaru..., prof.
univ. dr. Ioan Alexandru]. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
588, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 575-582.
ISBN 978-973-127-225-2 : 58.00 lei
342.9(498)(094)
143. România [Legislaţie]. Noul Cod civil ad litteram : Legea nr.
287/2009. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
486, [4] p. ; 20 cm. - (Pro lege).
ISBN 978-973-127-200-9 : 50.00 lei
347(498)(094.4)
144. România [Legislaţie]. Noul Cod penal ad litteram : Legea nr.
286/2009 / ed. îngrij. de conf. univ. dr. jud. Dan Lupaşcu. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
136, [4] p. ; 20 cm. - (Pro lege).
ISBN 978-973-127-199-6 : 8.00 lei
343(498)(094.4)
145. NOUR, OVIDIU-SORIN. Contractul de împrumut : analiză
teoretică şi practică / dr. Ovidiu-Sorin Nour. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
322, [4] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Bibliogr. p. 305-315.
ISBN 978-973-127-209-2 : 25.00 lei
347.44(498)
146. OPRINA, EVELINA. Executarea silită în procesul civil / Evelina
Oprina... - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
655 p. ; 20 cm.
Conţine note.
ISBN 978-973-127-203-0 : 50.00 lei
347.952(498)
42
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
147. PĂVĂLEANU, VASILE. Drept penal special / prof. univ. dr.
Vasile Păvăleanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
434 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 415-417.
ISBN 978-973-127-261-0 : 45.00 lei
343(498)(075.8)
148. POPA, IOAN. Curs de drept notarial / Ioan Popa ; [cuv. înainte:
Dumitru Viorel Mănescu...]. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2010.
347, [4] p. ; 24 cm.
Conţine legislaţie în domeniu.
ISBN 978-973-127-232-0 : 38.00 lei
347.961(498)(075.8)
149. POPA, IOAN. Tractate regarding the magistrate profession in
Romania / Ion Popa ; [foreword: univ. prof. Nicolae Popa..., univ. prof. Alexandru
Ţiclea..., univ. reader Mihaela Tabârcă..., univ. prof. Ion Traian Ştefănescu...]. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
421 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-153-8 : 50.00 lei
347.962.3(498)(094)
150. POPA, IOAN. Traité sur la profession de magistrat en
Roumanie / Ion Popa ; [avant-propos: dr. Nicolae Popa..., dr. Alexandru Ţiclea...,
dr. Mihaela Tabarca..., dr. Ion Traian Ştefănescu...]. - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
449 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-154-5 : 41.00 lei
347.962.3(498)(094)
151. POPA, SORANA. Drept comercial : teorie şi practică judiciară /
Sorana Popa. - Ed. rev. şi completată. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
526, [3] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-219-1 : 55.00 lei
347.7(498)(094)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
43
152. POPESCU, IRINA OLIVIA. Drept civil : sinteze de teorie, teste
de verificare : materia pentru anul I / Irina Olivia Popescu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
173, [3] p. : il., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 168-171.
ISBN 978-973-127-183-5 : 19.00 lei
347(498)(075.8)(079.1)
153. POPESCU, ROXANA MARIANA. Drept comunitar european :
caiet de seminar / Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitraşcu ;
coord.: Augustin Fuerea. - Ed. a 4-a rev. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
136 p. : schem., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 125-132.
ISBN 978-973-127-171-2 : 8.00 lei
341.217(4) UE(075.8)(076.5)
154. PRICOPI, ADRIAN. Drept internaţional privat / prof. univ. dr.
Adrian Pricopi (coord.), dr. Bianca Droc, drd. Claudiu D. Butculescu. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009-.
vol. ; 21 cm.
Antetitlu: Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică.
ISBN 978-973-163-487-6
341.9(100)(075.8)
155. RĂDUCANU, RUXANDRA. Drept penal : partea specială /
Ruxandra Răducanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
425, [3] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-161-3 : 50.00 lei
343(498)(075.8)
156. RĂDULESCU, IRINA. Teoria generală a dreptului : curs
universitar / dr. Irina Rădulescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
241, [5] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 233-235.
ISBN 978-973-127-287-0 : 27.00 lei
34(075.8)
44
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
157. Răspunderea juridică în domeniul prelevării şi transplantului în
dreptul român / Horia Diaconescu, Sevastian Cercel, Răzvan Daniel Diţă, Gabriel
Gazdovici. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
290 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 273-285.
ISBN 978-973-127-172-9 : 20.00 lei
347.15/.17(498)
616-089.843(498)(094)
158.
RĂSPUNDEREA PERSOANELOR JURIDICE ÎN
CONTEXTUL ACTIVITĂŢII DE CODIFICARE ÎN DREPT (Conferinţa
internaţională). Conferinţa internaţională "Răspunderea persoanelor juridice
în contextul activităţii de codificare în drept" : 26-28 noiembrie 2009, Sovata,
România = Conférence Internationale La Responsabilité de la personne
morale dans le contexte de l'activité de codification en droit / [prof. univ. dr.
Mircea Criste..., prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop..., prof. univ. dr. Romulus Gidro...,
...] ; coord.: prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
351 p. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş. Facultatea de
Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi
Ştiinţe Socio-Umane.
Rez. şi în lb. franceză şi engleză.
Conţine note.
Bibliogr. la sf. comunicărilor.
ISBN 978-973-127-297-9 : 38.00 lei
347.51:347.19(498+100)(063)
159. RISTEA, ION. Drept penal : partea generală / Ion Ristea. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
345, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 326-332.
ISBN 978-973-127-218-4 : 35.00 lei
343(498)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
45
160. RÎPEANU, ANDREEA. Istoria statului şi dreptului românesc :
curs universitar / dr. Andreea Rîpeanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
211, [4] p. ; 20 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 201-205.
ISBN 978-973-127-257-3 : 10.00 lei
34(498)(091)(075.8)
342(498)(091)(075.8)
161. ROŞ, VIOREL. Drept financiar / Viorel Roş. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009-.
vol. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-255-9
Vol. 1 : Sistemul bugetar. - 2009. - 324 p. - ISBN 978-973-127-256-6 :
28.00 lei.
347.73(498)(094)
162. ROŞU, ANGELICA. Medierea : mijloc alternativ de soluţionare
a litigiilor comerciale internaţionale : medierea în România / Angelica Roşu ;
[cuv. înainte: prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu]. - Bucureşti : Universul Juridic,
2010.
472, [4] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Bibliogr. p. 449-466.
ISBN 978-973-127-259-7 : 30.00 lei
347.918:339.5(100)
316.472.4:339.5(100)
163. RUSU, ION. Lipsirea de libertate în mod ilegal / lect. univ. dr. Ion
Rusu, cons. jur. Minodora Ioana Rusu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
364, [4] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Tablă de materii şi în lb. engleză şi franceză.
Conţine date despre autori.
Bibliogr. p. 345-352.
ISBN 978-973-127-270-2 : 38.00 lei
343.43(498+100)
46
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
164. SANDU, FLORIN. Criminologie teoretică şi aplicată / prof. univ.
dr. Florin Sandu, lect. univ. dr. Gheorghe-Iulian Ioniţă. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
309, [7] p. : graf. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 297-300.
ISBN 978-973-127-286-3 : 35.00 lei
343.9(075.8)
165. SORESCU, LAURENŢIU. Insolvenţa bancară în dreptul
comerţului internaţional / dr. Laurenţiu Sorescu. - Bucureşti : Universul Juridic,
2010.
476, [4] p. ; 20 cm. - (Monografii).
Bibliogr. p. 455-465.
ISBN 978-973-127-222-1 : 27.00 lei
347.736(100):336.71(498)(094)
166. STANCU, MIRELA. Urmărirea şi predarea silită a bunurilor
imobile / Mirela Stancu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
533 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 12).
Conţine note.
Bibliogr. p. 502-521.
ISBN 978-973-127-223-8 : 37.00 lei
347.952.2
167. STOICA, ADRIAN. Executarea silită imobiliară / Adrian Stoica.
- Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
312 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 8).
Bibliogr. p. 301-305.
ISBN 978-973-127-157-6 : 20.00 lei
347.952.2
168. STOICA, VERONICA. Drept civil : contracte speciale / prof.
univ. dr. Veronica Stoica. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009-.
vol. ; 20 cm.
ISBN 978-973-127-118-7
Vol. 1. - 2009. - 240 p. - ISBN 978-973-127-227-6 : 15.00 lei.
347.45/.47(498)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
47
169. STOICA, VERONICA. Drept civil : contracte speciale : dreptul
la moştenire : probleme şi exerciţii practice pentru seminarii şi examene / prof.
univ. dr. Veronica Stoica, lect. univ. Laurenţiu Dragu. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2010.
144, [4] p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-127-295-5 : 8.00 lei
347.45/.47(498)(075.8)
347.65(498)(075.8)
170. STOICA, VERONICA. Dreptul la moştenire / prof. univ. dr.
Veronica Stoica. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
424 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 395-407.
ISBN 978-973-127-296-2 : 30.00 lei
347.65(498)(094)
171. TABACU, ANDREEA. Drept procesual civil / Andreea Tabacu. Ed. a 4-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
608, [3] p. ; 24 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 583-600.
ISBN 978-973-127-202-3 : 50.00 lei
347.91/.95(498)(075.8)
172.
TEODOROIU, SIMONA-MAYA. Dreptul mediului şi
dezvoltării durabile : curs universitar / Simona-Maya Teodoroiu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
301, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 292-294.
ISBN 978-973-127-233-7 : 20.00 lei
349.6(498)(075.8)
173.
TRUICHICI, MILUTIN-ADRIAN. Drept penal : partea
generală / dr. Adrian M. Truichici ; [cuv. înainte: prof. univ. dr. George Antoniu]. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
366 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-165-1 : 33.00 lei
343(498)(094)
343.211(498)(094)
48
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
174. TULEAŞCĂ, LUMINIŢA. Dreptul comerţului internaţional :
curs universitar / Luminiţa Tuleaşcă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
204, [4] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-284-9 : 23.00 lei
347.7(100)(075.8)
175.
TURCULEANU, ANDREEA-LIVIA. Compensaţia :
reglementare, doctrină, jurisprundenţă / Andreea-Livia Turculeanu. - Bucureşti
: Editura C.H. Beck, 2010.
XII, 232, [4] p. ; 20 cm. - (Praxis).
Bibliogr. p. 227-232.
ISBN 978-973-115-696-5 : 28.90 lei
347.43(498+100)
176. ŢICLEA, ALEXANDRU. Dreptul muncii : curs universitar /
Alexandru Ţiclea. - Ed. a 3-a, actualizată. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
465 p. ; 24 cm.
La elaborarea prezentei lucrări au fost avute în vedere actele normative
publicate până la data de 20 septembrie 2009.
ISBN 978-973-127-215-3 : 50.00 lei
349.2(498)(094)(075.8)
177. ŢICLEA, ALEXANDRU. Tratat de dreptul muncii / Alexandru
Ţiclea. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
1021, [2] p. ; 25 cm.
Conţine note.
Index.
ISBN 978-973-127-130-9 : 90.00 lei
349.2(498)(035)
178. VASILESCU, BENONICA. Drept administrativ / Benonica
Vasilescu ; [pref.: dr. Dargoş Iliescu...]. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
397, [4] p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-262-7 : 35.00 lei
342.9(498)(094)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
49
179. VĂTĂMAN, DAN. Drept comunitar european / Dan Vătăman. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
213 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 207-209.
ISBN 978-973-127-210-8 : 21.00 lei
341.217(4) UE(094)(075.8)
180. VĂTĂMAN, DAN. Drept comunitar european : caiet de seminar
/ Dan Vătăman. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
63 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-211-5 : 8.00 lei
341.217(4) UE(094)(075.8)
181. VEDINAŞ, VERGINIA. Drept administrativ : curs universitar /
prof. univ. dr. Verginia Vedinaş. - Ed. a 5-a, rev. şi actualizată. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
504 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 485-496.
ISBN 978-973-127-229-0 : 45.00 lei
342.9(498)(094)(075.8)
182.
VLĂDILĂ, LAVINIA MIHAELA. Drept penal [Resursă
electronică] : partea specială 1+2 / lect. univ. dr. Lavinia Vlădilă. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1955-49-0 : 6.00 lei
343(498)(075.8)
343.3(498)(075.8)
37.018.43
183. VOICU, COSTICĂ. Teoria generală a dreptului : curs
universitar / Costică Voicu. - Ed. rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic,
2008.
418 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 409-412.
ISBN 978-973-127-078-4 : 34.00 lei
34(075.8)
50
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
184. VOICU, COSTICĂ. Teoria generală a dreptului : curs
universitar / dr. Costică Voicu... - Ed. rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
382 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 373-376.
ISBN 978-973-127-213-9 : 37.00 lei
34(075.8)
185. VOICU, MARIN. Curtea Europeană a Drepturilor Omului : 50
de ani de existenţă (1959-2009) / prof. univ. dr. Marin Voicu... - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
254, [4] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 247-249.
ISBN 978-973-127-187-3 : 25.00 lei
341.645.5(4)"1959/2009"
186. VOICU, MARIN. Uniunea Europeană înainte şi după Tratatul
de la Lisabona / prof. univ. dr. Marin Voicu... - Bucureşti : Universul Juridic,
2009.
270, [4] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 254-263.
ISBN 978-973-127-251-1 : 15.00 lei
341.217(4) UE
341.24(4)"2007" Lisabona
187. ZAMŞA, CRISTINA. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor :
manual de seminar / Cristina Zamşa ; [pref.: conf. univ. dr. Flavius Baias...]. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
XII, 240, [4] p. ; 20 cm. - (Seminare şi teste).
Bibliogr. p. 239-240.
ISBN 978-973-115-688-0 : 34.90 lei
347(498)(075.8)
347.41(498)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
51
35.0/354 Administraţie publică
188. BRAD, ION. Revocarea actelor administrative : instituţia
revocării sub exigenţele dreptului european / Ion Brad. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009.
245 p. : tab. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept public ; Tomul 9).
Bibliogr. p. 225-240.
ISBN 978-973-127-193-4 : 17.00 lei
342.9
35.077
189. MIULESCU, NICOLETA. Politici publice / lect. univ. dr.
Nicoleta Miulescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
200, [3] p. : schem. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 195-198.
ISBN 978-973-127-195-8 : 20.00 lei
35(075.8)
190.
MIULESCU, NICOLETA. Ştiinţa administraţiei : curs
universitar / lect. univ. dr. Nicoleta Miulescu. - Bucureşti : Universul Juridic,
2010.
251 p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-127-277-1 : 21.00 lei
35(498)(075.8)
191. MOŢIU, EMIL-IOAN. Autorităţile administrative autonome din
domeniul siguranţei naţionale şi al mediatizării informaţiilor / Emil-Ioan
Moţiu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
246 p. ; 20 cm. - (Praxis).
Bibliogr. p. 239-246.
ISBN 978-973-115-686-6 : 29.90 lei
342.9(498)
355.45(498)(094)
52
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
192. PUIE, OLIVIU. Contenciosul administrativ / dr. Oliviu Puie. Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
2 vol. ; 20 cm. - (Biblioteca de drept public ; Tomul 7).
ISBN 978-973-127-167-5
Vol. 1. - 542 p. - Conţine note bibliografice. - ISBN 978-973-127-168-2 :
33.00 lei.
Vol. 2. - 434 p. - Bibliogr. p. 403-418. - ISBN 978-973-127-169-9 : 30.00
lei.
351.95(498)
342.9(498)
193.
ŞUTEU, NICOLAIE GHEORGHE. Teorie şi tactică
poliţienească : [curs universitar] / Nicolaie Gheorghe Şuteu, Iulia Părean. - Sibiu :
Salgo, 2010.
215 p. ; 21 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Bibliogr. p. 209-210.
ISBN 978-606-8015-14-9 : 20.00 lei
351.74(075.8)
194.
VEDINAŞ, VERGINIA. Statutul funcţionarilor publici :
comentarii, doctrină, legislaţie, jurisprudenţă : [Legea nr. 188/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată] / Verginia Vedinaş. - Bucureşti
: Universul Juridic, 2009.
576 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-127-188-0 : 50.00 lei
35.08(498)(094)
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului
195. DIDEA, IONEL. Drepturile consumatorului : curs pentru
studenţii programului frecvenţă redusă / Ionel Didea. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2010.
98 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative.
Bibliogr. p. 3-8.
ISBN 978-973-127-289-4 : 10.00 lei
366.5(498)(075.8)
37.018.42
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
53
196. România [Legislaţie]. Legislaţia pensiilor : actualizat februarie
2010. - [Ed. a 16-a, rev.] / lect. univ. dr. Luminita Dima. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2010.
360, [4] p. ; 20 cm. - (La zi).
ISBN 978-973-115-697-2 : 11.90 lei
369.542(498)(094)
197.
VASILE, MIHAELA AIDA. Legislaţie şi protecţia
consumatorului / Mihaela Aida Vasile ; [pref.: conf. dr. ing. ec. Maria Nicolai...]. Galaţi : Europlus, 2009.
214 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 209-214.
ISBN 978-973-1950-39-6 : 23.00 lei
366.5(4+498)(094)
54
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
201. Caiet de vacanţă ; limba şi literatura română, matematică :
clasa I / Vasile Avîrvărei, Filareta Rumega, Greta Cojocariu, ... - Iaşi : Taida, 2008.
56, [2] p. ; 27 cm.
ISBN 978-973-7669-72-8 : 7.00 lei
371.671:372.41:373.3
371.671:51:373.3
372.47
202. COSMA, GHEORGHE. Colegiul Naţional "Mihai Eminescu"
Satu Mare : 150 de ani de învăţământ liceal în limba română : monografie /
Gheorghe Cosma, Rozalia Cosma, Ovidiu T. Pop. - Satu-Mare : Citadela, 2009.
215 p. : facs., il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 213.
ISBN 978-606-92198-3-6 : 23.00 lei
373.5(498 Satu Mare)(091)
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber
198. Caiet de vacanţă : limba şi literatura română, matematică :
clasa a II-a / Vasile Avîrvărei, Zvetlana Gându, Constantin Barbu, ... - Iaşi : Taida,
2008.
48, [3] p. ; 28 cm.
ISBN 978-973-7669-73-5 : 7.00 lei
371.671:372.41:373.3
371.671:51:373.3
372.47
199. Caiet de vacanţă : limba şi literatura română, matematică,
ştiinţe ale naturii, educaţie civică : clasa a III-a / Vasile Avîvărei, Corina Palade,
Doina Răduţac, ... - Iaşi : Taida, 2008.
58, [21] p. ; 28 cm.
ISBN 978-973-7669-74-2 : 7.00 lei
371.671:373.3
200. Caiet de vacanţă : limba şi literatura română, matematică,
ştiinţe ale naturii, geografie, istorie : clasa a IV-a / Vasile Avîrvărei, Niculina
Sofian, Daniela Gania, ... - Iaşi : Taida, 2008.
96 p. ; 27 cm.
ISBN 978-973-7669-76-6 : 9.00 lei
371.671:373.3
203. COSMA, TRAIAN. Caiet pentru dirigenţie şi nu numai ... /
Traian Cosma. - Iaşi : Taida, 2009.
97 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 96.
ISBN 978-606-514-008-0 : 8.00 lei
371.213.1:373.3
204.
DĂBUCEAN, DIANA. Integrarea mijloacelor tehnice în
activitatea instructiv-educativă la disciplina biologie [Resursă electronică] /
Dăbucean Cristina Diana. - Haţeg : Editura Casei Corpului Didactic Deva, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-1956-31-2 : 15.00 lei
371.3:57
37.02
205. DOROFTE, ECATERINA. Culegere de exerciţii pentru limba
română şi matematică : clasa a II-a / Ecaterina Dorofte, Liviu Ştefan. - Iaşi :
Taida, 2009.
68 p. : schem., tab. ; 29 cm.
ISBN 978-606-514-018-9 : 8.00 lei
51(075.33)(079.1)
372.47
372.41(075.33)(076.2)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
55
206. DOROFTEI, MARIAN. Caiet de vacanţă : clasa I : matematică,
limba română, cunoaşterea mediului / Marian Doroftei. - [Vaslui] : [s.n.], 2010.
51 p. : il. în parte color ; 30 cm.
ISBN 978-973-0-07608-0 : 10.00 lei
371.671:373.3
372.47
207. EDUCAŢIA DE CALITATE - O PREOCUPARE A ŞCOLII DE
AZI. Simpozion naţional (1 ; 2008 ; Vaslui). Educaţia de calitate - o
preocupare a şcolii de azi : simpozion naţional : Vaslui, 24 mai 2008 : referate
şi comunicări metodico-ştiinţifice / Şcoala nr. 3 "Constantin Parfene" Vaslui,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui ; [coord.: prof.
Nane Daniela Crizantema, prof. Neamţu Dorina, inst. Apetroaie Nastica]. - Iaşi :
Taida, 2008.
208 p. : tab. ; 30 cm.
ISBN 978-973-7669-78-0 : 30.00 lei
371(498)(063)
208. EDUCAŢIA DE CALITATE - O PREOCUPARE A ŞCOLII DE
AZI. Simpozion naţional (2 ; 2009 ; Vaslui). Strategii didactice creative
utilizate în activităţile şcolare : Vaslui, 23 mai 2009 / [organiz.: Şcoala cu clasele
I-VIII Nr. 3 "Constantin Parfene" Vaslui] ; Dorina Nemţanu, Daniela Crizantema
Nane (coord.), drd. Nadia-Elena Văcaru..., ... - Iaşi : Taida, 2009.
252 p. : il., schem., tab. ; 30 cm.
Autorii indicaţi în cuprinsul lucrării.
Bibliogr. la sfârşitul temelor.
ISBN 978-606-514-019-6 : 30.00 lei
371:159.954.4(063)
56
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
209. EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE. Simpozion internaţional (2 ;
2009 ; Roşiorii de Vede). Educaţie şi creativitate : [lucrări prezentate în cadrul
Simpozionului internaţional, ediţia a 2-a, 2009, Roşiorii de Vede] = Education and
creativity : [works presented at the International symposium, 2nd edition, 2009,
Roşiorii de Vede] / Florentina-Flori Costache, Anamaria Mihaela Racof, [Andrei
Doina, ...]. - Iaşi : Performantica, 2009.
204 p. ; 24 cm.
Ed. bilingvă.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-973-730-677-7 : 15.00 lei
159.954.4(063)
37(063)
210. Educaţie şi cultură / Cornelia Ştefănescu, Flavia Mălureanu, Luiza
Enachi-Vasluianu, ... - Focşani : Terra, 2009-.
vol. : schem. ; 23 cm. - (Biblioteca "Didactica XXI").
ISBN 978-973-8370-76-0
Vol. 1. - 2009. - 195 p. - Volum al Departamentului Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar Focşani. - Bibliogr. la sfârşitul capitolelor. ISBN 978-973-8370-77-7 : 15.00 lei.
37(498)
37.01
211. FILIP, MIOARA VASILICA. Creşterea eficacităţii predăriiînvăţării ştiinţelor naturii prin aplicarea metodelor activ-participative : clasele
I-IV / inst. Mioara Vasilica Filip. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2010.
148 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 144-145.
ISBN 978-606-8090-22-1 : 10.00 lei
371.3:502:373.3
212. FURDUI, ELIZA. Monografia primei şcoli publice din Câmpina
/ Eliza Furdui, Victoria Vâlcu. - Ploieşti : Premier, 2009.
190 p. : facs., tab. ; 24.
ISBN 978-973-740-109-0 : 10.00 lei
373.3(498 Câmpina)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
57
58
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
213. HOLT ROMÂNIA (Constanţa). Cum să devenim părinţi mai
buni : manualul educatorului parental / Holt România. - Iaşi : Expert Projects,
2010.
191 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 191.
ISBN 978-973-88040-3-6 : 20.00 lei
37.018.262
218. IOVĂNESC, MIHAELA EDIDIA. Părţi de propoziţie, părţi de
vorbire, modalităţi de predare la ciclul primar / Mihaela Edidia Iovănesc. Haţeg : [s.n.], 2010.
46 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 46.
ISBN 978-973-0-07781-2 : 10.00 lei
371.3:811.135.1'366'367:373.3
214. HOLT ROMÂNIA (Constanţa). Cum să devenim părinţi mai
buni : ghidul părintelui / Holt România. - Iaşi : Expert Projects, 2010.
62 p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-88040-1-2 : 10.00 lei
37.018.262
219.
LUDICUL ÎN ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ. Simpozion
interjudeţean (2010 ; Roman). Ludicul în învăţarea şcolară : [simpozion
interjudeţean] : Roman, 2010 / Colegiul Naţional "Roman Vodă" Roman, Casa
Corpului Didactic Neamţ ; prof. coord. Maria Lozincă. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2010.
99 p. : fig., il. color ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-606-8090-25-2 : 8.00 lei
371.384(063)
215. Imaginaţie prin culoare : tehnici folosite în educaţia plastică :
ghid metodic / înv. Popa Doina, prof. Popa Loredana, înv. Grigoraş Mihaela
Diana, prof. Mahu Mariana ; coord. şt.: prof. gr. I Dumitru Viziteu. - Iaşi : Taida,
2010.
36 p. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-606-514-037-0 : 10.00 lei
371.3:372.874
216. IONESCU, MAGDA. Talent şi îndemânare : [abilităţi practice] /
Ionescu Magda. - Galaţi : Europlus, 2009.
46 p. : il. color ; 20 cm.
ISBN 978-973-1950-51-8 : 5.00 lei
371.381:373.3
217. IOVĂNESC, MIHAELA EDIDIA. Formarea şi dezvoltarea
abilităţilor de comunicare la copilului cu cerinţe educative speciale / Iovănesc
Mihaela Edidia. - Haţeg : [s.n.], 2010.
39 p. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 39.
ISBN 978-973-0-07809-1 : 8.00 lei
372.46:376
220. NEDELCU, LENUŢA. Proiecterea activităţii didactice : educaţie
tehnologică : clasele V-VIII / Lenuţa Nedelcu. - Iaşi : Performantica, 2010.
184 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 182-184.
ISBN 978-973-730-586-2 : 18.00 lei
371.214:62:373.3
371.3:62:373.3
221.
OLIMPIADA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI. Secţiunea
Cibernetică, statistică şi informatică economică (4 ; 2009 ; Galaţi). Olimpiada
studenţilor economişti : secţiunea Cibernetică, statistică şi informatică
economică : ediţia a IV-a : Galaţi, 2-4 nov. 2009 / [Ionela Frunză, Daniel-Alin
Bălţei, Anca-Elena Goleanu, ...]. - Galaţi : Europlus, 2009.
344 p. : diagr., graf., schem., tab. ; 29 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Economice.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-973-1950-58-7 : 25.00 lei
378(498 Galaţi):33
06.063:621.391+311:378
06.063:004:33:378
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
59
222. PALADE, LAURENŢIU. Educaţie muzicală : ghid metodic
pentru învăţământ preşcolar şi primar / Laurenţiu Palade, Corina Palade. - Iaşi :
Taida, 2008.
212 p. : n. muz. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7669-80-3 : 10.00 lei
371.3:78:373.24+373.3
223. POPA, TEODORA. Tratarea diferenţiată a elevilor / Teodora
Popa. - Bucureşti : Sigma, 2008.
88 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 75.
ISBN 978-973-649-412-3 : 8.00 lei
371.3:373.3
224. RÎPEANU, ANDREEA. Raporturile juridice de muncă ale
personalului didactic / dr. Andreea Rîpeanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
456, [4] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 427-448.
ISBN 978-973-127-250-4 : 38.00 lei
371.15(498)
225.
SESIUNEA INTERJUDEŢEANĂ DE COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE,
ISTORIE ŞI RELIGIE (2009 ; Iaşi). Sesiunea interjudeţeană de comunicări
ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-umane, istorie şi religie : [2009, Iaşi] /
[autori: prof. gr. I Eugenia Apetroi, prof. gr. I Camelia Apopei, prof. univ. dr. Liviu
Apostol, ...] ; coord.: prof. dr. Doina Balan, prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu..., pr.
prof. Dragoş Bahrim... - Iaşi : Performantica, 2009.
332 p. : il. în parte color, tab. ; 21 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Seminarul Teologic Ortodox
"Sf. Vasile cel Mare" Iaşi.
Bibliogr. la sfârşitul comunicărilor.
ISBN 978-973-730-618-0 : 25.00 lei
371(063)
60
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
226.
SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI
METODICO-ŞTIINŢIFICE (2008 ; Iaşi). Sesiunea internaţională de
comunicări metodico-ştiinţifice : Iaşi, 14 martie 2008 / Liceul Teoretic "Vasile
Alecsandri" Iaşi, Asociaţia Română de Resurse Educaţionale, Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Iaşi. - Ia i : Taida, 2008.
212 p. : il. ; 20 cm.
Texte şi în lb. engleză şi germană.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-973-7669-82-7 : 10.00 lei
371.3:373.5(063)
227. SIMIONICĂ STĂNILĂ, MIOARA. Geografia turismului /
Mioara Simionică Stănilă. - Bucureşti : Sigma, 2008.
40 p. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-973-649-510-6 : 8.00 lei
379.85:373.3
371.3:913+796.5(498):373.3
228. STEREA, LUMINIŢA. Matematica isteaţă / Luminiţa Sterea,
Costina Postolache, Zamfir Sterea. - Focşani : Terra, 2009.
65 p. : il. în parte color ; 30 cm.
ISBN 978-973-8370-83-8 : 10.00 lei
372.47
371.671:51:373.24
229. ŞCOALA ŞI EDUCAŢIA ÎN PERSPECTIVA EUROPEANĂ.
Simpozion naţional (2 ; 2009 ; Câmpia Turzii). Şcoala şi educaţia în
perspectiva europeană : simpozion naţional : Câmpia Turzii, 30 aprilie 2009 /
[organiz.: Ministerul Educaţiei şi Inovării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa
Corpului Didactic Cluj, Şcoala "Mihai Viteazul" Câmpia Turzii] ; coord.: Felicia
Hidişan, Carmen Anechitoae. - Ed. a 2-a. - Turda : [s.n.], 2009.
198 p. : tab. ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-06815-3 : 10.00 lei
37(063)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
61
230. ŞTEFONI, ANA. Identificarea factorilor psihosociali care pot
determina succesul sau insuccesul şcolar / Ana Ştefoni. - Haţeg : [s.n.], 2010.
40 p. ; 30 cm.
Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-0-07766-7 : 10.00 lei
371.212.7
159.922.7
231. Teste pentru admiterea în clasa a V-a : [limba română, limba
engleză, limba franceză, limba germană, matematică] / E. Baban, G. Berea, J.
Ionescu, ... - Reeditat şi completat. - Iaşi : Taida, 2009.
165 p. : il., tab. ; 20 cm.
Antetitlu: Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iaşi.
ISBN 978-606-514-016-5 : 10.00 lei
371.27:373.3
371.263:373.3
232. UNGUR, ANGELA ZICA. Rolul evaluărilor în stabilirea
programului de postînvăţare / Angela Zica Ungur. - Haţeg : [s.n.], 2010.
68 f. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 66-68.
ISBN 978-973-0-07898-5 : 12.00 lei
371.26:373.3
233. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" (Iaşi). Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Ghid pentru practica de specialitate /
Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Specializarea Psihologie ; [coord.: conf. univ. dr. Mariana Caluschi]. Iaşi : Performantica, 2010.
110 p. : il., tab. ; 29 cm.
ISBN 978-973-730-683-8 : 10.00 lei
371.133:159.9:378
62
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător
234. BREJEA, RADU. Refacerea şi protecţia terenurilor din carierele
de bauxită din munţii Pădurea Craiului / Radu Brejea, Cornel Domuţa. - Oradea
: Editura Universităţii din Oradea, 2009.
182 p. : fig., graf., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 171-182.
ISBN 978-973-759-876-9 : 12.00 lei
504.06:622.349.2(498)(23 Pădurea Craiului)
235. POLUAREA MEDIULUI - PREOCUPARE MAJORĂ A
TUTUROR. Simpozion naţional (2009 ; Bacău). Lucrările simpozionului
naţional "Poluarea mediului - preocupare majoră a tuturor" : [Bacău], 12
decembrie 2009 / Elena Năstac, Daniela Săndulache (coord.), [prof. Gavrilescu
Ana...]. - Bacău : Docucenter, 2010.
253 p. : il., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-606-92277-9-4 : 25.00 lei
504.054(063)
236. RÂPĂ, MARILENA. Ştiinţe ale naturii : auxiliar pentru clasa a
III-a, în conformitate cu programa şcolară / Marilena Râpă, Ileana Antonescu. Galaţi : Europlus, 2009.
72 p. : il., tab. în parte color ; 30 cm.
ISBN 978-973-1950-37-2 : 7.00 lei
502(075.33)
51 Matematică
237. Algebră, geometrie : clasa a VII-a / Artur Bălăucă, Ioan Ţicalo,
Mariana Ciobănaşu, Ioan Ciobănaşu. - Ed. a 10-a. - Iaşi : Taida, 2008.
234 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 232.
ISBN 978-973-7669-85-8 : 11.00 lei
512(075.33)(076)(079.1)
514(075.33)(076)(079.1)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
63
64
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
238. Algebră, geometrie : itemi cu note, modele de teste ce conţin
itemi cu note şi bareme de notare, variante de teste pentru lucrări scrise
semestriale, itemi pentru recapitulare finală : clasa a VIII-a / Artur Bălăucă,
Ioan Ţicalo, Magda Guriţă, Constantin Guriţă. - Ed. a 11-a. - Iaşi : Taida, 2008.
217 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 215.
ISBN 978-973-7669-86-5 : 11.00 lei
512(075.33)(076)(079.1)
514(075.33)(076)(079.1)
243. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Aritmetică, algebră, geometrie : clasa a
VI-a / Artur Bălăucă, Cătălin Budeanu, Gheorghe Gându ; [pref.: prof. univ. dr.
Dan Brânzei]. - Iaşi : Taida, 2009.
305 p. : fig., il., tab. ; 20 cm. - (Mate BT).
Bibliogr. p. 301.
ISBN 978-606-514-024-0 : 13.50 lei
511.1(075.33)(079.1)
512(075.33)(079.1)
514(075.33)(079.1)
239. ANDRIAN, ALINA LOREDANA. Ghid de matematică : util
elevilor de clasa a VIII-a / Alina Loredana Andrian. - Iaşi : Taida, 2008.
76 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7669-66-7 : 6.00 lei
51(075.33)
244. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Aritmetică, algebră, geometrie : clasa a
VI-a / Artur Bălăucă, Gheorghe Gându, Toader Măgureanu ; [pref.: prof. univ. dr.
Dan Brânzei]. - Ed. a 11-a. - Iaşi : Taida, 2008.
238 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 236.
ISBN 978-973-7669-84-1 : 11.00 lei
511.1(075.33)(076)(079.1)
512(075.33)(076)(079.1)
514(075.33)(076)(079.1)
240. ANGHEL, AURORA. Sufletul moromeţian şi logica matematică
: probleme / Aurora Anghel, Mihăiţă Anghel. - Craiova : Optil Graphic, 2009.
52 p. ; 21 cm.
Pe cop.: Şcoala "Marin Preda" - Siliştea Gumeşti.
ISBN 978-973-7818-37-9 : 8.00 lei
51(075.33)(076)
241. Aritmetică : clasa a V-a / Artur Bălăucă, Alexandru Negrescu,
Monica Sas. - Ed. a 12-a. - Iaşi : Taida, 2008.
266 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 263.
ISBN 978-973-7669-83-4 : 11.00 lei
511.1(075.33)(076)(079.1)
242. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Aritmetică : clasa a V-a / Artur Bălăucă,
Alexandru Negrescu, Monica Sas. - Iaşi : Taida, 2009.
268 p. : fig., il., tab. ; 24 cm. - (Mate BT).
Bibliogr. p. 264.
ISBN 978-606-514-022-6 : 15.00 lei
511.1(075.33)(076)
245. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Algebră geometrie : clasa a VIII-a / Artur
Bălăucă, Ioan Ţicalo ; [pref.: prof. univ. dr. Dan Brânzei]. - Iaşi : Taida, 2009.
234 p. : fig., tab. ; 20 cm. - (Mate BT).
Bibliogr. p. 230.
ISBN 978-606-514-023-3 : 12.50 lei
512(075.33)(076.2)(079.1)
514(075.33)(076.2)(079.1)
246. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Concursuri interjudeţene botoşănene :
clasele IV-XI : Dimitrie Pompeiu, Bilaterala Iaşi-Botoşani, Micii
matematicieni / Artur Bălăucă, Alexandru Negrescu, Gheorghe Oniciuc ; [pref.:
prof. univ. dr. Dan Brânzei]. - Ed. a 5-a. - Iaşi : Taida, 2009.
122, [3] p. : fig. ; 20 cm. - (Mate BT).
ISBN 978-606-514-017-2 : 8.00 lei
51(075.3)(076)
371.384:373.3+373.5
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
65
247. CASIU, CRISTIANA. Variante de teză la matematică : clasa a
VIII-a, semestrul al II-lea / Cristiana Casiu. - Craiova : Optil Graphic, 2009.
44 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7818-30-0 : 4.00 lei
51(075.33)(076)
248. CAŢARON, ADRIANA. Strategii în predarea numerelor
complexe în liceu / Adriana Caţaron. - Bucureşti : Sigma, 2009.
132 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 131-132.
ISBN 978-973-649-582-3 : 12.00 lei
511.11(075.35)
371.3:51:373.5
249. CIOBANAŞU, MARIANA. Aplicaţii ale funcţiilor convexe reale
de o variabilă reală / Mariana Ciobănaşu. - Iaşi : Taida, 2008.
67 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 65.
ISBN 978-973-7669-65-0 : 5.00 lei
517.51
517.983.22
250. CIOBANAŞU, MARIANA. Funcţii convexe / Mariana Ciobănaşu.
- Iaşi : Taida, 2008.
75 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 73.
ISBN 978-973-7669-64-3 : 8.00 lei
517.983.22
251. CODREŞ, MIHAELA. Intuiţie şi creativitate în teoria grafurilor
: drumuri de cost minim / Mihaela Codreş. - Craiova : Else, 2010.
96 p. : fig., tab. ; 19 cm. - (Ştiinţele educaţiei ; 14).
Bibliogr. 3 p.
ISBN 978-973-7708-72-4 : 5.00 lei
519.17
66
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
252. CONCURSUL DE MATEMATICĂ "EUCLID" (4 ; 2008 ;
Focşani). Concursul de matematică "Euclid" : ediţia a 4-a, Focşani, 2007 /
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" Focşani ; coord.: Silvia
Grigore, Laurenţiu Ţibrea. - Iaşi : Taida, 2008.
56 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-973-7669-81-0 : 5.00 lei
51(075.33)(079.1)
371.384:51:373.3
06.063(498):51"2007"
253. CONCURSUL DE MATEMATICĂ "EUCLID" (5 ; 2008 ;
Focşani). Concursul de matematică "Euclid" : ediţia a V-a : [Focşani, 31 mai
2008] / Silvia Grigore, Laurenţiu Ţibrea (coord.). - Iaşi : Taida, 2009.
38 p. : fig., tab. ; 24 cm.
În cuprinsul lucrării este menţionată ediţia a IV-a a concursului.
ISBN 978-606-514-020-2 : 5.00 lei
51(075.33)(076.2)
371.384:373.3
254. Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele IVVIII / Budeanu Cătălin, Chirilă Constantin, Grigoraş Julieta, ... - Ed. a 7-a. - Iaşi :
Taida, 2008.
196 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-71-1 : 9.00 lei
51(075.33)(076)
371.384:373.3
255. CONCURSUL DE MATEMATICĂ "FLORICA T. CÂMPAN"
(8 ; 2008 ; Iaşi). Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele I-IV
: ed. a VIII-a : Iaşi, 2008 / Julieta Grigoraş, Ionel Nechifor, Adriana Păduraru,
Liviu Ştefan. - Iaşi : Taida, 2009.
95 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 93-94.
ISBN 978-606-514-012-7 : 8.00 lei
371.384:51:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
67
256. CONCURSUL DE MATEMATICĂ "FLORICA T. CÂMPAN"
(8 ; 2008 ; Iaşi). Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele IVVIII : ed. a VIII-a : Iaşi, 2008 / Julieta Grigoraş, Ionel Nechifor, Adriana
Păduraru, ... - Iaşi : Taida, 2009.
84 p. : fig., il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 81-82.
ISBN 978-606-514-011-0 : 7.00 lei
51(075.33)(076.2)(079.1)
371.384:51:373.3
257. CONCURSUL DE MATEMATICĂ JUDEŢEAN "EUCLID"
(2008 ; Iaşi). Concursul de matematică judeţean "Euclid" : clasele III-VIII :
[Iaşi, 2008]. - Iaşi : Taida, 2008.
76 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7669-63-6 : 8.00 lei
51(075.33)(076)
371.384:373.3
258. CONCURSUL DE MATEMATICĂ JUDEŢEAN "EUCLID" (9
; 2009 ; Iaşi). Concursul de matematică judeţean "Euclid" : clasele III-VIII :
ediţia a IX-a : Iaşi, 2009. - Iaşi : Taida, 2009.
98 p. ; 20 cm.
Conţine programul desfăşurării concursului din anul 2009 şi subiectele
date în anii 2005-2008.
Bibliogr. p. 98.
ISBN 978-606-514-009-7 : 7.00 lei
371.384:51:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
259.
ENACHE, CONSTANTIN. Aritmetica în învăţământul
gimnazial : tipuri de exerciţii şi probleme, metode şi procedee de rezolvare /
Constantin Enache ; [pref.: prof. dr. Marin Guşatu...]. - Craiova : Else, 2010.
98 p. ; 20 cm. - (Educaţia în mileniul III ; 17).
Bibliogr. p. 97.
ISBN 978-973-7708-69-4 : 5.00 lei
511.1(075.33)(076)
68
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
260. Evaluarea naţională : matematică : clasa a VIII-a : 116 teste de
recapitulare şi aprofundare, 26 modele de teste pentru evaluarea naţională
2010 / Artur Bălăucă, Ioan Ţicalo, Mariana Ciobanaşu, ... - Iaşi : Taida, 2009.
184 p. : fig., tab. ; 21 cm.
ISBN 978-606-514-030-1 : 12.00 lei
51(075.33)(079.1)
371.26:51:373.3
261. GOLEA, GHEORGHE. Asupra unor teoreme de medie /
Gheorghe Golea. - Craiova : Else, 2010.
57, [3] p. ; 20 cm. - (Ştiinţele educaţiei ; 13).
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-7708-71-7 : 5.00 lei
517
262. GOLEA, GHEORGHE. Limite de funcţii : teorie şi probleme
rezolvate / Gheorghe Golea ; [pref.: prof. univ. dr. Alexandru Dincă]. - Craiova :
Else, 2010.
92 p. ; 20 cm. - (Educaţia în mileniul III ; 15).
Bibliogr. p. 90.
ISBN 978-973-7708-67-0 : 5.00 lei
517.5(075.8)(076)
263. GOLEA, GHEORGHE. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice prin
radicali / Gheorghe Golea. - Craiova : Else, 2010.
67 p. ; 29 cm. - (Educaţia în mileniul III ; 16).
Bibliogr. p. 66.
ISBN 978-973-7708-68-7 : 5.00 lei
512.644:511.14
264. GOLEA, GHEORGHE. Şiruri de numere reale : teorie şi
probleme rezolvate / Gheorghe Golea ; [pref.: prof. univ. dr. Alexandru Dincă]. Craiova : Else, 2010.
89, [2] p. ; 20 cm. - (Educaţia în mileniul III ; 14).
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-7708-66-3 : 5.00 lei
517.13
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
69
70
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
265. GRAURE, CORINA. Scheme clasice de teoria probabilităţilor
bazată pe analiză combinatorie / Corina Graure. - Mangalia : [s.n.], 2010.
53 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 53.
ISBN 978-973-0-07475-8 : 6.00 lei
519.1
519.21
270. Matematica : 30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic
(2008-2009) : clasa a VIII-a, semestrul I / Artur Bălăucă, V. Balmoş, L.
Gloambeş, ... - Iaşi : Taida, 2008.
86 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-92-6 : 6.00 lei
371.27:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
266. GRAURE, CORINA. Teste : evaluare naţională : matematică /
Corina Graure. - Mangalia : [s.n.], 2010.
58 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-973-0-07452-9 : 6.00 lei
371.263:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
271. Matematică : 30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic
(2009-2009) : clasa a VII-a, semestrul I / Artur Bălăucă, Ioan Ţicalo, V. Balmoş,
... - Iaşi : Taida, 2008.
80 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-96-4 : 6.00 lei
371.27:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
267. GUZU, MARIANA. Teste de matematică : clasele IV-V /
Mariana Guzu. - Iaşi : Taida, 2009.
134 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 133.
ISBN 978-606-514-013-4 : 10.00 lei
51(075.33)(079.1)
268. IONICĂ-CRISTA, SORIN. Matematică pentru voi : clasa a V -a
/ prof. Ionică-Cristina Sorin. - Timişoara : [s.n.], 2010.
83 p. ; 28 cm.
Antetitlu: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Timişoara.
Bibliogr. p. 82.
ISBN 978-973-0-07806-0 : 10.00 lei
371.671:51:373.3
269. LAZĂR, ROXANA. Let's have fun with math / Lazăr Roxana,
Păduraru Adriana, Nechifor Ionel. - Iaşi : Taida, 2008.
52 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7669-67-4 : 5.00 lei
51-8(075.33)
272. Matematică : 35 de variante de teste pentru teza cu subiect unic
(2008-2009) : clasa a VII-a, semestrul II / Artur Bălăucă, Ioan Ţicalo, Veronica
Balmoş, ... - Iaşi : Taida, 2008.
98 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-606-514-003-5 : 7.00 lei
371.27:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
273. Matematică : 38 de variante de teste pentru teza cu subiect unic
(2008-2009) : clasa a VIII-a, semestrul II / Artur Bălăucă, S. Boghian, M.
Ciobănaşu, ... - Iaşi : Taida, 2008.
118 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-606-514-004-2 : 7.00 lei
371.27:373.3
51(075.33)(076.2)(079.1)
274. Matematică : caiet de exerciţii şi probleme : clasa I - semestrul I
/ Carmen Martiniuc, Domnica Hudişteanu, Elena Durac, ... - Iaşi : Taida, 2009.
65 p. : il., schem., tab. ; 29 cm.
ISBN 978-606-514-028-8 : 10.00 lei
371.671:51:373.3
372.47
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
71
275. Matematică pentru clasa a V-a / Crăciun Gheorghe (coord.), Ioana
Crăciun, Luminiţa Corneci, ... - Ploieşti : Premier, 2010.
96 p. : fig. ; 24 cm. - (Axioma).
Bibliogr. p. 96.
ISBN 978-973-740-125-0 : 10.00 lei
51(075.33)
276. MIRICĂ, ION. Matematică aplicată în economie / conf. univ. dr.
Ion Mirică. - Galaţi : Europlus, 2009.
134 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 133-134.
ISBN 978-973-1950-25-9 : 10.00 lei
51-7:33(075.8)
277. MOLDOVAN, CAMELIA. Metode de rezolvare a problemelor
de geometrie analitică în plan şi spaţiu / Camelia Moldovan. - Bucureşti : Sigma,
2008.
74 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 71-73.
ISBN 978-973-649-497-0 : 10.00 lei
371.3:514.12:373.5
72
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
280. NECHIFOR, IONEL. Concursul de matematică "Florica T.
Câmpan" : clasele I-IV : ediţia a IX-a : [Iaşi, 2010] / Ionel Nechifor, Liviu
Ştefan, Adriana Păduraru. - Iaşi : Taida, 2010.
74 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 70-71.
ISBN 978-606-514-034-9 : 5.00 lei
51(075.33)(079.1)
371.384:373.3
281. Olimpiada de matematică : concursuri interjudeţene : clasele V
- VIII, 2008-2009 / Mariana Breahnă, Neculai Breahnă, Andrei Oprea, ... - Craiova
: Optil Graphic, 2009.
160 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7818-31-7 : 14.49 lei
51(075.33)(076)
06.063(498):51"2008/2009"
278. MORCOV, CRISTIAN. Izometriile planului euclidian / Cristian
Morcov. - Iaşi : Taida, 2008.
68 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 67.
ISBN 978-973-7669-75-9 : 7.00 lei
514.122
282.
Olimpiadele naţionale ale României şi Republicii Moldova,
olimpiadele balcanice pentru juniori (OBMJ) : clasele V-VIII : etapa
judeţeană 2001-2009 (subiect unic), etapa naţională 1980-2009, etapa naţională
a Republicii Moldova (probleme selectate), barajele pentru alcătuirea lotului
olimpic (1997-2009), olimpiadele balcanice de matematică pentru juniori
(OBMJ) - 1997-2009 / Artur Bălăucă, Gabriel Mârşanu, Cristian Lazăr, Ioan
Ţicalo. - Ed. a 5-a. - Iaşi : Taida, 2010.
286 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-606-514-032-5 : 16.00 lei
06.063(498+478):51:373.3
51(075.33)(076)
279. NĂNĂU, ELENA. Geometria poligoanelor convexe / Elena
Nănău. - Bucureşti : Sigma, 2009.
92 p. : fig., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-973-649-545-8 : 10.00 lei
514.112.4
514.17
283. ORĂŞANU, ROMICĂ. 101 probleme de aritmetică rezolvate :
pentru clasa a V-a / Romică Orăşanu ; [pref.: conf. dr. Călin Constantin...]. - Iaşi :
Taida, 2008.
96 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-514-007-3 : 7.00 lei
51(075.33)(076.2)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
73
284. PAPOE, TEODORA. Teza unică la matematică, variante
posibile : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea / Teodora Papoe. - Craiova : Optil
Graphic, 2009.
40 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7818-32-4 : 4.00 lei
51(075.33)(079.1)
285. PATACĂ, MIHAIL. Teoria centrelor de greutate ; Aplicaţii în
mecanică / prof. Patacă Mihail. - Piatra Neamţ : Alfa, 2010.
127 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 127.
ISBN 978-606-8090-26-9 : 6.00 lei
517.97:531.24
286. POPICA, ELENA. Matematică : activităţi opţionale : propuneri
de teme, exerciţii, fişe de lucru / Elena Popica. - Bacău : Docucenter, 2010.
100 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 98.
ISBN 978-606-92277-6-3 : 8.00 lei
51(075.33)(076)
371.214.19
287. SAVU, CORNELIU. Concursul de matematică aplicată "Anghel
Saligny" - Focşani : probleme propuse în perioada 2001-2007 în cele două
secţiuni: gimnaziu şi liceu / Corneliu Savu, Eleonora Savu ; [pref.: prof. dr. Dan
Brânzei]. - Ed. a 2-a (rev. şi completată). - Iaşi : Taida, 2008.
138 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 137.
ISBN 978-973-7669-62-9 : 8.00 lei
51-7(075.35)(076)
371.384:373.3+373.5
288. STROESCU, GABRIELA PERSIDA. Geometrie : ghid : clasele
I-IV / Gabriela Persida Stroescu. - Craiova : Optil Graphic, 2009.
36 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7818-38-6 : 4.50 lei
514(075.33)
372.47
74
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
289. ŢARCĂ, MIHAI. Memorialul Ştefan Dârţu : ediţiile I-IX / Mihai
Ţarcă, Octavian Rezuş. - Iaşi : Taida, 2008.
108 p. ; 20 cm.
Cartea conţine subiectele propuse la cele 9 ediţii ale concursului
interjudeţean de matematică "Memorialul Ştefan Dârţu".
ISBN 978-606-514-006-6 : 5.00 lei
51(075.3)(079.1)
06.063(498):51"2000/2007"
371.384:51:373.3+373.5
290. VASILIU-STOICA, ADINA. Matematică : culegere de exerciţii
şi probleme pentru clasa a V-a / Adina Vasiliu-Stoica, Angela Sava. - Iaşi :
Taida, 2008.
142 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-70-4 : 7.00 lei
51(075.33)(076.2)
53 Fizică
291. Dicţionar de fizică / [ed.: John Daintith...] ; trad. de Simona Preda.
- Bucureşti : ALL Educational, 2010.
600 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm.
Trad. după ed.: Oxford. Dictionary of physics.
ISBN 978-973-571-945-6 : 36.61 lei
81'374.2:53=135.1
292. VĂSII, AURA DOINA. Culegere de fizică pentru clasa a VIII-a /
Aura Doina Văsii. - Câmpina : [s.n.], 2010.
82 p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 82.
ISBN 978-973-0-07405-5 : 10.00 lei
53(075.33)(076)
75
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
76
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
54 Chimie
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie
293. BÎLBĂ, DOINA. Chimie analitică : metode chimice de analiză /
Doina Bîlbă, Lavinia Tofan. - Iaşi : Performantica, 2009.
215 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 215.
ISBN 978-973-730-663-0 : 18.00 lei
543(075.8)
297. LOGHIN, VASILE. Elemente de geomorfologie fluviatilă /
Vasile Loghin. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
79 p. : h., il., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 78-79.
ISBN 978-973-1955-41-4 : 16.00 lei
551.4(498)(28)(075.8)
294. DAINTITH, JOHN. Dicţionar de chimie / John Daintith ; trad.:
Mihaela Rudeanu, Lia Cojocaru. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : ALL Educational, 2010.
552 p. : fig. ; 20 cm.
Text prezentat pe coloane.
Trad. după ed.: Oxford. Dictionary of chemistry. - Market House Books,
1985, 1990, 1996, 2000, 2004, 2008.
ISBN 978-973-684-725-7 : 36.61 lei
81'374.2:54=135.1
298. ŞERBAN, EUGENIA. Hazarde climatice generate de precipitaţii
în Cîmpia de Vest situată la nord de Mureş / Eugenia Şerban. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2010.
395 p. : fig., graf., h. în parte color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 381-395.
ISBN 978-606-10-0005-0 : 70.00 lei
551.577.37(498 Câmpia de Vest)
502.58(498 Câmpia de Vest)
295. POPA, CEZARA-MIHAELA. Organizarea învăţării conceptului
de compus coordinativ / Cezara Popa. - Bacău : Docucenter, 2010.
85 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 85.
ISBN 978-606-92277-8-7 : 10.00 lei
371.3:544.142.354
57 Biologie
296. VELICA, MANUELA. Chimia pentru juniori : culegere de
probleme pentru clasele a VII-a-a VIII-a / Manuela Velica, Cristina Goran. Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2009.
142 p. : tab. ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-07168-9 : 10.00 lei
54(075.33)(076)
06.063:54:373.3
299. DOBRESCU, MIRCEA. Ecomateriale şi ecoproduse : definiţii,
noţiuni, aplicaţii / conf. ing. Mircea Dobrescu, ş. l. dr. ing. Marius Vasilescu ; ref.
şt.: prof. dr. ing. Rami Şaban..., prof. dr. ing. Vasilica Dina... - Bucureşti : Editura
Ştiinţifică F.M.R., 2010.
63 p. : il., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 63.
ISBN 978-973-8151-52-9 : 15.00 lei
574
504.06
300. LASLO, VASILE. Biotehnologii aplicate în protecţia mediului /
Laslo Vasile. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009.
248 p. : fig., graf., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 244-248.
ISBN 978-973-759-972-8 : 30.00 lei
504.06:57:62
77
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
6 ŞTIINŢE APLICATE
611/612 Anatomie şi fiziologie
301. MARINESCU, RODICA. Anatomie şi biomecanică / Rodica
Marinescu. - Galaţi : Europlus, 2008.
102 p. : il. color ; 25 cm.
Bibliogr. p. 100-102.
ISBN 978-973-1950-22-8 : 8.00 lei
611
612.766.1:577.3
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie
302. ANGEL, MARIELA. Homeopatia / Mariela Angel, Clara Zapata ;
trad. de Mirela Cristina Demeter. - Bucureşti : Editura ALL, 2010.
216 p. : il. color ; 24 cm.
Text prezentat pe coloane.
Tit. orig. (spaniolă): El Ego ancestral y la homeopatía.
Bibliogr. p. 215.
ISBN 978-973-571-742-1 : 36.61 lei
615.015.32
303. Farmacologie / prof. dr. doc. Valentin Stroescu (coord.), prof. dr.
Iosefina Corciovei Constantinescu, prof. dr. Ion Fulga, ... - Ed. a 5-a, rev. şi adăug.
- Bucureşti : Editura ALL, 2010.
XII, 425 p. : fig., schem., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 425.
ISBN 978-973-571-958-6 : 36.61 lei
615.01
615.2
304. FILIP, ADRIANA GABRIELA. Terapia fotodinamică : de la
experiment la aplicaţii clinice / Adriana Gabriela Filip. - Cluj-Napoca : Editura
Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009.
210 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 173-206.
ISBN 978-973-693-343-1 : 30.00 lei
615.831:616-006.6
78
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
305. LĂŢEA, LUMINIŢA. Activatorii canalelor de potasiu în
tratamentul bolilor cardiovasculare / Lăţea Luminiţa, Negrea Ştefania. - ClujNapoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009.
110 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 68-110.
ISBN 978-973-693-347-9 : 10.00 lei
615.22
306. ONAC, IOAN. Masajul medical / dr. Ioan Onac ; [cuv. înainte:
acad. prof. dr. Emil Burzo]. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu
Haţieganu", 2009.
210 p. : il. în parte color ; 24 cm.
Rez. şi în lb. franceză şi engleză.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 203-208.
ISBN 978-973-693-327-1 : 23.00 lei
615.82
307. PÖTTER, RICHARD. Tehnici moderne de brahiterapie : curs
postuniversitar, 3 aprilie 2009, Cluj-Napoca / Richard Pötter, Alina Sturdza. Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009.
98 p. : diagr., il. color ; 30 cm.
Text în lb. engleză.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu ClujNapoca. Catedra de oncologie-radioterapie. Departamentul de oncologie, Institutul
Oncologic "Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca.
Pref. în lb. română.
ISBN 978-973-693-326-4 : 13.00 lei
615.849:618.146-006.6
37.046.4
79
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
616/618 Patologie
308. BRUMBOIU, IRINA. Prevenirea infecţiilor nosocomiale / Maria
Irina Brumboiu... - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu",
2009.
[4], 226 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 212-219.
Index.
ISBN 978-973-693-344-8 : 25.00 lei
616-022.36
614.4:616-022.36
309. BURZ, CLAUDIA. Durerea cronică : ghid de diagnostic :
tratament convenţional şi imunologic / Claudia Burz, Victor Cristea ; [cuv.
înainte: dr. Constantin Bodolea]. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară
"Iuliu Haţieganu", 2009.
111 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 109-111.
ISBN 978-973-693-339-4 : 10.00 lei
616-009.7
310. CRESPIGNY, LACHLAN DE. Teste prenatale / Lachlan de
Crespigny, Frank A. Chervenak ; trad. de Maria Jalbă. - Bucureşti : Editura ALL,
2010.
[4], 159 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Trad. după ed.: Prenatal tests. Oxford University Press, 2006.
Index.
ISBN 978-973-571-917-3 : 18.26 lei
618.2-074
80
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
311.
Diabetul zaharat, nutriţia, bolile metabolice : curs pentru
studenţi / Cornelia Bala, Adriana Fodor, Nicolae Hâncu, ... - Cluj-Napoca : Editura
Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009.
157 p : graf., schem., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ClujNapoca. Catedra de diabet, nutriţie, boli metabolice.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Index.
ISBN 978-973-693-334--9 : 20.00 lei
612.39(075.8)(076.5)
616-098(075.8)(076.5)
616.379-008.64(075.8)(076.5)
312. MOROŞANU, MAGDALENA. Semiologie medicală : curs /
Magdalena Moroşanu. - Galaţi : Europlus, 2008-.
vol. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-973-1950-21-1 : 8.00 lei
Partea 1 / Magdalena Moroşanu. - 2008. - 122 p. : il. ; 24 cm. - ISBN 978973-1950-21-1 : 8.00 lei.
616-07
313. Patologia renală în sindromul metabolic şi obezitate : curs /
Mirela Gherman Căprioară, Nicolae Hâncu, Dan Vlăduţiu, ... ; ed.: Ina Maria
Kacso. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2010.
118 p. : diagr., graf., tab. ; 29 cm.
Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-693-348-6 : 15.00 lei
616.61:612.015.3+616-056.25(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
81
314. Probleme actuale de patologie internă : tradiţie şi perspective :
volumul de lucrări al Simpozionului naţional cu participare internaţională "90
de ani de semiologie românească" : Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 2009 /
[autori: Florea Marin, Cristian Bârsu, Mircea Deac, ...] ; [coord.]: Mihai Lucian
Rusu, Dan Lucian Dumitraşcu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară
"Iuliu Haţieganu", 2009.
359 p. : fig., graf., il. ; 25 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Pe f. de tit. şi cop. coordonatorii indicaţi drept autori.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-973-693-336-3 : 40.00 lei
616-07(075.8)
315. TOMOAIA, GHEORGHE. Traumatologie osteo-articulară /
Gheorghe Tomoaia ; [pref.: acad. prof. univ. dr. Nicolae Gorun... ]. - Ed. a 3-a. Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2008.
431 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 412-431.
ISBN 978-973-693-294-6 : 55.00 lei
616.71-001(075.8)
616.72-001(075.8)
316. TRUŞ, ANA-MARIA. Hemoragia în sarcină / Truş Ana-Maria. Galaţi : Europlus, 2009.
115 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 103-113.
ISBN 978-973-1950-34-1 : 9.00 lei
618.3-005.1
317. TRUŞ, ANA-MARIA. Sarcina patologică / Truş Ana-Maria. Galaţi : Europlus, 2009.
151 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 144-150.
ISBN 978-973-1950-35-8 : 9.00 lei
618.3
82
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
318. VÂRTEJ, PETRACHE. Ginecologie endocrinologică / Petrache
Vîrtej, Ioana Vîrtej, Cătălina Poiană. - Ed. a 3-a, reviz. şi completată / colab.: dr.
Anca Vîrtej. - Bucureşti : Editura ALL, 2010.
VI, 649 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 632-649.
ISBN 978-973-571-956-2 : 45.78 lei
618.1:616.4
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica
319. MOLNAR, CARMEN. Transformatorul electric : construcţie,
teorie, proiectare / Carmen Otilia Molnar. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2010.
121 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 121.
ISBN 978-606-10-0023-4 : 10.00 lei
621.314.2(075.8)
320. ŞTEFĂNESCU, IOAN. Practica lubrifierii tribosistemelor
industriale / Ioan I. Ştefănescu, Nicolae P. Diaconu. - Galaţi : Europlus, 2009.
345 p. : graf., schem., tab. ; 27 cm.
Bibliogr. p. 341-345.
ISBN 978-973-1950-59-4 : 32.00 lei
621.891
621.892
622 Industria minieră
321. MERA, OVIDIU. Cetatea din muntele de sare : [Salina Turda] /
Ovidiu Mera, Tudor Ştefănie, Valentin Vişinescu. - Turda : [s.n.], 2010.
112 p. : il. color, plan. ; 23 cm.
ISBN 978-973-0-07419-2 : 17.00 lei
622.363.1(498 Turda)
83
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
629 Tehnica mijloacelor de transport
322. ALEXANDRU, CONSTANTIN. ICEPRONAV Galaţi : 25 de ani
de activitate : 1966-1991 : istoric-prezentare-realizări / ing. C. Alexandru, ing.
L. Aburel. - Galaţi : Europlus, 2008.
241 p. : il., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 182.
ISBN 978-973-1950-02-0 : 21.00 lei
334.7(498 Galaţi ):629.5 ICEPRONAV"1966/1991"
630 Silvicultură
323. PÂRNUŢĂ, GHEORGHE. Genetica şi ameliorarea arborilor /
Gheorghe Pârnuţă. - Bucureşti : Editura Silvică, 2010.
192 p. : h., schem. în parte color ; 24 cm. - (Manuale, tratate, monografii).
Bibliogr. p. 181-185.
ISBN 978-606-8020-01-3 : 15.00 lei
631.523:630(075.8)
631.528:630(075.8)
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură
324. BREJEA, RADU. Tehnologii de protecţie sau refacere a
solurilor / Radu Brejea. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009.
360 p. : fig., graf., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 341-360.
ISBN 978-973-759-937-7 : 40.00 lei
504.53.062.4
631.6
325. CĂRBUNAR, MIHAI. Elemente de tehnologie a tomatelor în
solarii / Mihai Cărbunar, Cornel Domuţa. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009.
170 p. : graf., il., tab. ; 25 cm.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. p. 165-170.
ISBN 978-973-759-880-6 : 18.00 lei
631.544.2:635.64
84
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
326. DOMUŢA, CORNEL. Irigarea culturilor / Cornel Domuţa. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009.
380 p. : fig., graf., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 367-380.
ISBN 978-973-759-879-0 : 55.00 lei
631.67:631/635
327. Irigaţiile în Câmpia Crişurilor : 1967-2008 / Viorel Şcheau,
Gheorghe Ciobanu, Maria Şandor, ... ; coord.: Cornel Domuţa. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009.
392 p. : fig., graf., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 375-392.
ISBN 978-973-759-878-3 : 50.00 lei
631.67(498 Câmpia Crişurilor)"1967/2008"
64 Economie casnică
328. GÎTIN, LILIANA. Operaţii unitare în alimentaţie publică şi
agroturism : principii teoretice şi lucrări aplicative / Liliana Gîtin, Rodica
Alexandru. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009.
IV, 5-202 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 177-178.
ISBN 978-606-8008-43-1 : 20.00 lei
640.4
329. MĂGUREANU, FLOREA. Legislaţie hotelieră şi proceduri
judiciare specifice domeniului hotelier : curs pentru masterat / prof. univ. dr.
Florea Măgureanu, lector univ. drd. George Măgureanu Poptean. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009.
419 p. ; 24 cm.
La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislaţia şi jurisprudenţa
publicate până la data de 10 februarie 2009.
Bibliogr. p. 407-419.
ISBN 978-973-127-164-4 : 60.00 lei
640.41(498)(094)(075.8)
378.244
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
85
65 Management. Conducere şi organizare
330. CHATTERJEE, SAYAN. Strategii de evitare a eşecului / Sayan
Chatterjee ; trad. de Cătălina Timofte. - Bucureşti : Editura ALL, 2010.
250, [3] p. : tab. ; 24 cm. - (Top Management).
Conţine note.
Index.
ISBN 978-973-571-865-7 : 32.02 lei
65.012.4:330.131.7
331. DUCA, ALINA. Soluţii fiscale pentru perioada de criză :
reorganizarea afacerilor, aspecte fiscale / Alina Duca, Emilian Duca. - Bucureşti
: Universul Juridic, 2009.
157, [6] p. : schem., tab. ; 20 cm. + 1 CD-ROM. - (Business).
CD-ROM-ul conţine legislaţie în domeniu şi aplicaţii.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-127-235-1 : 15.00 lei
658.16:334.7(094)
332. Ghiduri practice pentru proiecte în parohii / [echipa de lucru: pr.
Iulian Negru, Nicoleta Sârbu, Vladislav Nedelcu, Bogdan Popescu] ; [coord. : Ionuţ
Lucian Nistor] ; tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei. - Iaşi : Doxologia, 2010.
55 p. : tab. ; 20 cm.
ISBN 978-606-8117-21-8 : 2.90 lei
65.012.2:262.2
333. GÎFEI, SORIN. Managementul ordinii şi siguranţei publice în
transporturile feroviare, navale şi aeriene / Sorin Gîfei ; [pref.: prof. univ. dr.
gen. lt. (r) Ion Suceavă]. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
393 p. : fig., tab. ; 24 cm. - (Monografii).
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. p. 359-385.
ISBN 978-973-127-231-3 : 32.00 lei
65.012.4:351.75:656.2
65.012.4:351.75:656.62
65.012.4:351.75:656.7
86
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
334.
ONICA, MIHAELA CRISTINA. Gestiunea financiară a
întreprinderii / Cristina Mihaela Onica, Lucian Domniţeanu ; [pref.: prof. univ. dr.
Neculai Tabără..., prof. univ. dr. Dumitru Bucătaru...]. - Galaţi : Europlus, 2009.
241 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 233-241.
ISBN 978-973-1950-27-3 : 15.00 lei
658.15:334.7(075.8)
335.
POPA,
VIRGIL.
Managementul
lanţului
de
distribuţie/aprovizionare pentru un răspuns eficient consumatorului = Supply
chain management in consumer goods industry and retail / Virgil Popa. Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
XVI, 551 p. : graf., schem., tab. ; 27 cm.
Text în lb. română.
Titlurile capitolelor şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 489-491.
ISBN 978-973-1955-42-1 : 37.00 lei
65.012.4:658.7+658.8
336. POPESCU, CONSTANŢA. Managementul serviciilor publice
[Resursă electronică] : suport de curs - învăţământ la distanţă : Administraţie
publică, Anul I, Semestrul II / prof. univ. dr. Constanţa Popescu. - Târgovişte :
Valahia University Press, 2009.
1 CD-ROM : fig. ; 12 cm.
Antetitlu: Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă.
Facultatea de Ştiinţe Economice.
ISBN 978-973-1955-50-6 : 6.00 lei
65.012.4:35(498)(075.8)(0.034)
37.018.43
337.
SÎRBU, CARMEN GABRIELA. Strategii de creştere a
competitivităţii bazate pe analiza costurilor / Carmen Gabriela Sîrbu. - Galaţi :
Europlus, 2008.
340 p. : graf., tab. ; 24 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 334-340.
ISBN 978-973-1950-19-8 : 25.00 lei
65.012.4:657.47+656.6
87
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
88
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
656 Transporturi. Servicii poştale
66/68 Industrii şi meserii diverse
338. BENEA, CIPRIAN-BENIAMIN. Transporturi, expediţii şi
asigurări internaţionale : note de curs / Ciprian-Beniamin Benea. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2010.
192 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 190-192.
ISBN 978-606-10-0009-8 : 15.00 lei
368.2(100)(075.8)
656(100)(075.8)
342.
Aspecte tehnico-economice privind aplicaţiile reactoarelor
plasmochimice GlidArc şi DBD / Gheorghe Doncean, Petru Leonte, Corneliu
Acatrinei, Marilena Doncean. - Iaşi : Performantica, 2008-.
vol. : fig. ; 24 cm.
ISBN 978-973-730-462-9
Vol. 1 : GlidARC. - 2008. - 78, [2] p. - ISBN 978-973-730-463-6 : 8.00
lei.
Vol. 2 : DBD. - 2009. - 81 p. - Bibliogr. p. 79-81. - ISBN 978-973-730584-8 : 9.00 lei.
66.023:544.55
657 Contabilitate
339. ISTRATE, COSTEL. Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!
/ Costel Istrate. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
336 p. : schem., tab. ; 20 cm. + 1 CD-ROM. - (Business).
CD-ROM-ul conţine anexe şi legislaţie în domeniu.
ISBN 978-973-127-247-4 : 23.00 lei
657(498)
657(498)(094)(0.034)
340. RADU, MARIANA. Metoda Standard Cost : aspecte teoretice şi
practice / Mariana Radu. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
210 p. : tab. ; 25 cm. - (Studia Economica).
Bibliogr. p. 207-210.
ISBN 978-973-1955-35-3 : 18.00 lei
657.474.52(075.8)
341. România [Legislaţie]. Standardele româneşti de contabilitate şi
raportare financiară : [legislaţie contabilă uzuală în vigoare de la 1 ianuarie
2010]. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.
462 p. : tab. ; 20 cm. - (Pro lege).
ISBN 978-973-127-254-2 : 37.00 lei
657(498)(094)
343.
Bazele elaborării aliajelor feroase : îndrumar de proiect /
Ivănescu Alexandru, Bratu Vasile, Stoian Elena Valentina, Ungureanu Dan. Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
134 p. : graf., tab. ; 29 cm.
Antetitlu: Universitatea Valahia Târgovişte.
Bibliogr. p. 133-134.
ISBN 978-973-1955-22-3 : 25.00 lei
669.15-198(075.8)(083.9)
344. CHIRCA, VALERIA. Materii prime şi materiale în industria
chimică : clasa a IX-a : liceu - filiera tehnologică, domeniul - chimie
industrială / Valeria Chirca, Camelia Ciurea, Michaela Fiera. - Iaşi : Taida, 2009.
91 p. : il., schem., tab. ; 27 cm.
Bibliogr. p. 89.
ISBN 978-606-514-027-1 : 8.00 lei
620.21:66(075.36)
620.22:66(075.36)
345.
DRAGOMIR, ŞTEFAN. Management şi marketing în
metalurgie / Ştefan Dragomir, Viorel Drăgan. - Galaţi : Europlus, 2009.
145 p. : schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 145.
ISBN 978-973-1950-49-5 : 13.00 lei
65.012.4:669
339.138:669
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
89
346. FLOREA, GHEORGHE. Procedee performate de punere în
formă / Gh. Florea, Al. Chiriac, I. Mărginean. - Galaţi : Europlus, 2008.
2 vol. : fig., tab. ; 25 cm.
Volumele sunt paginate în continuare.
ISBN 978-973-1950-16-7
Partea 1. - 2008. - 216 p. - ISBN 978-973-1950-16-7 : 20.00 lei.
Partea 2. - 2008. - 217-532 p. : graf. - Bibliogr. p. 523-532. - ISBN 978973-1950-16-7 : 30.00 lei.
621.74:669
347. GRIGORIU, AURELIA. Lexicon de fibre şi finisare chimică /
Aurelia Grigoriu, Vasile Blaşcu. - Iaşi : Performantica, 2010.
842 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 978-973-730-566-4 : 100.00 lei
81'374.2:677=135.1
348. Materii prime şi materiale în industria chimică / Valeria Chirca,
Ersilia Coşbuc, Michaela Fiera, Cristina Neacşu. - Iaşi : Taida, 2009.
96 p. : il., schem., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 95.
ISBN 978-606-514-010-3 : 11.00 lei
620.21:66(075.36)
620.22:66(075.36)
349. MELNICIUC-PUICĂ, NICOLETA. Aspecte ale degradării
materialelor celulozice : lemnul şi hârtia / Nicoleta Melniciuc-Puică, Elena
Ardelean. - Iaşi : Performantica, 2010.
238 p. : il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 211-238.
ISBN 978-973-730-675-3 : 20.00 lei
676.019
90
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
350. Turnătoria de artă : materiale metalice / Gh. Florea, Al. Chiriac,
I. Mărginean, Gh. Croitoru. - Galaţi : Europlus, 2009.
2 vol. : graf., fig., tab. ; 24 cm.
Volumele sunt paginate în continuare.
ISBN 978-973-1950-17-4
Partea 1. - 2008. - 262 p. - ISBN 978-973-1950-17-4 : 17.00 lei.
Partea 2. - 2008. - p. 265-424. - Bibliogr. p. 421-424. - ISBN 978-9731950-17-4 : 10.00 lei.
62.002.3:669.018+669
621.74:669.018+669
351. VÎLCU, CĂTĂLIN. Lâna în industria textilă : monografie /
Cătălin Vîlcu. - Iaşi : Performantica, 2010.
231 p. : fig., schem., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 231.
ISBN 978-973-730-671-5 : 20.00 lei
677.31
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT
352. ŢAŢA, MIRCEA. De la lume adunate şi-napoi la lume date /
Mircea Ţaţa ; [pref.: dr Ecaterina Pântea...]. - Sibiu : Salgo, 2009.
261 p. : facs. ; 29 cm.
ISBN 978-606-8015-11-8 : 35.00 lei
7.074(498) Ţaţa,M.(044.4)
929 Ţaţa,M.
347.472(044.4)
71 Urbanism
353. PUŞCAŞU, VIOLETA. Dezvoltare şi planificare urbană / Violeta
Puşcaşu. - Galaţi : Europlus, 2008.
198 p. : graf., h., tab. în parte color ; 25 cm.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 197-198.
ISBN 978-973-1950-13-6 : 20.00 lei
711
711.4
91
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
72 Arhitectură
354. DUICU, SORIN SEBASTIAN. Mărturii de artă şi cultură
ortodoxă din monumente reprezentative ale Arhiepiscopiei Iaşilor : Sfintele
Mănăstiri Văratic, Bistriţa, Secu, Pângăraţi şi Vorona : sec. XVI-XIX / Sorin
Sebastian Duicu ; apărută cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - Iaşi : Doxologia, 2009.
128 p. : facs., il. în parte color ; 26 cm.
Bibliogr. p. 57-60.
ISBN 978-606-8117-12-6 : 27.00 lei
726.71(498.3)"15/18"(084)
73/76 Arte plastice. Desen tehnic
355. AFTENE, FELIX. Felix Aftene : Cădere în timp - 2007-2010,
Cine este Doamne, omul? - 2004-2008 : [expoziţii] / [texte: Pavel Şuşară, Adrian
Guţă, Marilena Preda-Sânc, ...]. - Iaşi : Performantica, 2010.
50 p. : il. color ; 23 cm.
ISBN 978-973-730-658-6 : 14.00 lei
75(498) Aftene,F.(064)(084)
929 Aftene,F.(064)(084)
356.
Arta - un limbaj comun între două culturi : [catalog] =
Mistetstvo - spilna mova dvoh kultur = Art - a common language between two
cultures / responsabili elab. catalog tabără de creaţie: Doina Maria Creangă, Irina
Ţibulcă. - Suceava : Accent Print, 2009.
96 p. : il., portr. ; 23 cm.
Tabăra de creaţie România-Ucraina s-a desfăşurat la Suceviţa, între 22
aprilie şi 6 mai 2009.
Text prezentat pe coloane.
Catalog publicat în cadrul proiectului "Arta un limbaj comun între două
culturi", derulat prin Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006.
ISBN 978-973-1772-21-9 : 15.00 lei
75(498+477):929(084)
75.071.5(498 Suceviţa)"2009"
92
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
357. CANTELLI, GIUSEPPE. Viaţa şi opera lui Rubens / Giuseppe
Cantelli ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 12).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Index.
ISBN 978-606-539-109-3 : 13.00 lei
75(=112.5) Rubens,P.P.(084)
929 Rubens,P.P.(084)
358. CRISPINO, ENRICA. Viaţa şi opera lui Leonardo da Vinci /
Enrica Crispino ; trad. şi tehnoredactare: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009.
159 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 2).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Indexuri.
ISBN 978-606-539-080-5 : 13.00 lei
75(450) Leonardo da Vinci(084)
929 Leonardo da Vinci(084)
359. CRISPINO, ENRICA. Viaţa şi opera lui Michelangelo / Enrica
Crispino ; trad. şi tehnoredactare: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009.
159 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 1).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Indexuri.
ISBN 978-606-539-081-2 : 13.00 lei
75(450) Michelangelo,B.(084)
929 Michelangelo,B.(084)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
93
360. CRISPINO, ENRICA. Viaţa şi opera lui Van Gogh / Enrica
Crispino ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : facs., il. în parte color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 4).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Index.
ISBN 978-606-539-083-6 : 13.00 lei
75(492) Van Gogh,V.(084)
929 Van Gogh,V.(084)
94
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
363. MALAGUZZI, SILVIA. Viaţa şi opera lui Botticelli / Silvia
Malaguzzi ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009.
160 p. : il. în parte color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 6).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Index.
ISBN 978-606-539-085-0 : 13.00 lei
75(450) Botticelli,S.(084)
929 Botticelli,S.(084)
361. GALLUZZI, FRANCESCO. Viaţa şi opera lui Picasso /
Francesco Galluzzi ; trad. şi tehnoredactare: www.cameleon-traduceri.ro. Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
159 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 3).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Indexuri.
ISBN 978-606-539-082-9 : 13.00 lei
75(460) Picasso,P.(084)
929 Picasso,P.(084)
364. NICOSIA, FIORELLA. Viaţa şi opera lui Dali / Fiorella Nicosia ;
trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 9).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 158.
Indexuri.
ISBN 978-606-539-106-2 : 13.00 lei
75(460) Dali,S.(084)
929 Dali,S.(084)
362. GENTILI, AUGUSTO. Viaţa şi opera lui Tiziano / Augusto
Gentili ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. în parte color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 13).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 158.
Index.
ISBN 978-606-539-110-9 : 13.00 lei
75(450) Tiziano,V.(084)
929 Tiziano,V.(084)
365. NICOSIA, FIORELLA. Viaţa şi opera lui Monet / Fiorella
Nicosia ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. în parte color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 5).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Index.
ISBN 978-606-539-084-3 : 13.00 lei
75(44) Monet,C.(084)
929 Monet,C.(084)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
95
366. SERAFINI, GIULIANO. Viaţa şi opera lui Goya / Giuliano
Serafini ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. în parte color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 7).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 158.
Index.
ISBN 978-606-539-086-7 : 13.00 lei
75(460) Goya,F.(084)
929 Goya,F.(084)
367. TAZARTES, MAURIZIA. Viaţa şi opera lui Rafael / Maurizia
Tazartes ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 10).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 158.
Index.
ISBN 978-606-539-108-6 : 13.00 lei
75(450) Rafaello,S.(084)
929 Rafaello,S.(084)
96
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
369. Viaţa şi opera lui Grigorescu / red.: Iulia Iliescu, Marina Motroc ;
trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. în parte color, portr. ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 8).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Bibliogr. p. 159.
Index.
ISBN 978-606-539-105-5 : 13.00 lei
75(498) Grigorescu,N.(084)
929 Grigorescu,N.(084)
370. Viaţa şi opera lui Tonitza / red.: Valentina Puiu, Bogdan Nicolau.
- Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
160 p. : il. în parte color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 11).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 159.
Index.
ISBN 978-606-539-107-9 : 13.00 lei
75(498) Tonitza,N.(084)
929 Tonitza,N.(084)
78 Muzică
368. TAZARTES, MAURIZIA. Viaţa şi opera lui Rembrandt /
Maurizia Tazartes ; trad.: www.cameleon-traduceri.ro. - Bucureşti : Adevărul
Holding, 2009.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Pictori de geniu ; 14).
Pe f. de tit., f. de gardă şi cop.: Adevărul - Biblioteca de artă.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 158.
Index.
ISBN 978-606-539-111-6 : 13.00 lei
75(492) Rembrandt,H.(084)
929 Rembrandt,H.(084)
371. Paul Constantinescu : piese pentru pian / [ed. îngrijită de Sanda
Hârlav Maistorovici]. - Ploieşti : Premier, 2009.
[74] p. : facs., il., n. muz., portr. ; 14 cm.
Pe f. de tit. şi cop.: Asociaţia Culturală "Paul Constantinescu 2009"
Ploieşti.
Ed. indicat la pag. 10.
ISBN 978-973-740-120-5 : 7.00 lei
78(498) Constantinescu,P.
929 Constantinescu,P.
372. PETROVICI, IOAN. 75 de ani de cântec coral în Medieşu Aurit,
judeţul Satu-Mare : Societatea coral-literară "Medeşana" / Ioan Petrovici. Satu-Mare : Citadela, 2009.
80, [2] p. : facs. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92198-5-0 : 8.00 lei
78.087.68(498 Medieşu Aurit)
97
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
373. ZOTTOVICEANU, ELENA. Scurtă istorie a Filarmonicii :
(1868-1944) / de Elena Zottoviceanu. - Bucureşti : Anima, 2010.
39 p. : il. ; 24 cm. - (Caietele Filarmonicii "George Enescu").
Apărută sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I al
României.
Bibliogr. p. 38-39.
ISBN 978-973-7729-54-5 : 13.00 lei
785.11(498)"1864/1944"(091)
98
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
796/799 Sport
791/792 Arta spectacolului
377. LARIONESCU, VIRGIL. Volei : îndrumar practico-metodic /
Larionescu Virgil. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2010.
119 p. : fig., tab. ; 20x29 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava. Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport.
Bibliogr. p. 119.
ISBN 978-973-666-322-2 : 24.55 lei
371.3:796.325(075.8)
374. IORGA, ANCA. Caiet de lucrări practice : [dans scenic, expresie
artistică] / Anca Iorga. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2010.
116 p. : il., tab. ; 21 cm.
Antetitlu: Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. p. 115.
ISBN 978-973-163-518-7 : 15.80 lei
792.83(075.8)(076.5)
378. MAROTI, ŞTEFAN. Baschet : [manual] / Ştefan Maroti. - Oradea
: Editura Universităţii din Oradea, 2008-.
vol. : il., fig. ; 25 cm.
ISBN 978-973-759-687-1
Vol. 2. - 2009. - 338 p. - Bibliogr. p. 337-338. - ISBN 978-973-759-983-4
: 15.00 lei.
796.323.2(075.8)
375. TOMA, ALEXANDRU. File de teatru sucevean / [Al. Toma,
Rodica Dominte] ; [Dumitru Brădăţan (ed.) ; Sanda-Maria Ardeleanu (coord.)]. Suceava : Accent Print, 2009.
112 p. : facs, il. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1772-28-8 : 8.00 lei
792(498 Suceava)(091)
792(498 Suceava):929
379. PLOEŞTEANU, CONSTANTIN. Bazele teoretice şi metodice ale
pregătirii fizice în antrenamentul sportiv / Ploeşteanu Constantin. - Galaţi :
Europlus, 2009.
335 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 331-335.
ISBN 978-973-1950-56-3 : 37.00 lei
796.012.11
796.015
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc
376. AVERBAKH, YURI. Ce trebuie să ştim despre finaluri / Yuri
Averbakh ; ed. trad. şi îngrij. de M. I. Mircea Pavlov... - Bucureşti : [s.n.], 2009.
93 p. : il. ; 25 cm.
Conţine notă biografică despre traducător.
ISBN 978-973-0-07609-7 : 10.00 lei
794.1
380.
PLOEŞTEANU, CONSTANTIN. Teorie şi metodologie
curriculară în educaţie fizică şcolară şi sportivă / Constantin Ploeşteanu. - Galaţi
: Galaţi University Press, 2009.
152 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 148-150.
ISBN 978-606-8008-39-4 : 13.00 lei
796
99
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
381. PLOEŞTEANU, CONSTANTIN. Teoria educaţiei fizice şi
sportului : concepte şi căi de perfecţionare / Constantin Ploeşteanu. - Galaţi :
Galaţi University Press, 2009.
130 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 126-128.
ISBN 978-606-8008-38-7 : 9.00 lei
796
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
382. ŢICLEA, ALEXANDRU. Retorica / Alexandru Ţiclea. - Ed. a 3-a,
rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.
420, [3] p. ; 24 cm.
ISBN 978-973-127-242-9 : 40.00 lei
808.5
811 Limbi individuale
383. BUTACIU, LAURA. Translating idioms through culture / Laura
Butaciu. - Arad : Promun, 2009.
80 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 79-80.
ISBN 978-606-92138-1-0 : 8.00 lei
811.111'373.72:811.135.1
384. DAVIDEANU, SILVIA. Teoria şi practica analizei gramaticale :
ghid metodic pentru debutanţi / Silvia Davideanu. - Iaşi : Performantica, 2010.
[6], 166, [6] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. 6 p.
ISBN 978-973-730-672-2 : 10.00 lei
811.135.1'36
100
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
811.135.1 Limba română
385. APOSTOLATU, IONEL. Elemente de gramatică normativă :
corectitudine şi greşeală / Ionel Apostolatu, Gina Necula. - Galaţi : Europlus,
2008.
260 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 978-973-7845-96-2 : 10.00 lei
811.135.1'271
811.135.1'36
386. APOSTOLATU, IONEL. Limba română contemporană :
morfologia / Ionel Apostolatu, Gina Necula. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Galaţi :
Europlus, 2009.
323 p. : tab. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 321-323.
ISBN 978-973-1950-53-2 : 35.00 lei
811.135.1'366
387. BUHACIUC, LAURA. Evaluarea naţională 2010 : limba şi
literatura română : clasa a VIII-a : teme de recapitulare şi aprofundare,
modele de teste pentru evaluarea naţională 2010 / Laura Buhaciuc. - Iaşi : Taida,
2009.
199 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 195.
ISBN 978-606-514-029-5 : 12.00 lei
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
371.26:811.135.1:373.3
371.26:821.135.1.09:373.3
388. BUHACIUC, LAURA. Limba şi literatura română : clasa a V-a /
Laura Buhaciuc, Irina Constantinescu. - Iaşi : Taida, 2008.
184 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 180.
ISBN 978-973-7669-87-2 : 10.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)
821.135.1.09(075.33)(076.2)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
101
102
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
389. BUHACIUC, LAURA. Limba şi literatura română : clasa a VI-a
/ Laura Buhaciuc, Lucia Poclid. - Iaşi : Taida, 2009.
200 p. : schem., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 198.
ISBN 978-606-514-026-4 : 10.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
393. COJOCARU, ILEANA. Limba şi literatura română : clasa a VIa / Ileana Cojocaru, Elena Butnaru. - Ed. a 5-a. - Iaşi : Taida, 2009.
174 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 171.
ISBN 978-973-7980-97-7 : 7.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
390. COJOCARU, ILEANA. Limba şi literatura română : clasa a VIa / Ileana Cojocaru, Elena Butnaru. - Ed. a 6-a. - Iaşi : Taida, 2008.
176 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 173.
ISBN 978-973-7669-88-9 : 8.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)
821.135.1.09(075.33)(076.2)
394. Limba şi literatura română : 30 de variante de teste pentru teza
cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul I / Laura Buhaciuc, Ileana Cojocaru,
Irina Constantinescu, ... - Iaşi : Taida, 2008.
80 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-97-1 : 6.00 lei
371.27:373.3
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
391. COJOCARU, ILEANA. Limba şi literatura română : clasa a
VII-a / Ileana Cojocaru, Laura Buhaciuc, Elena Butnaru. - Ed. a 6-a. - Iaşi : Taida,
2008.
216 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 213.
ISBN 978-973-7669-89-6 : 10.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)
821.135.1.09(075.33)(076.2)
392. COJOCARU, ILEANA. Limba şi literatura română : itemi
pentru criteriile de notare, breviare, teste sumative şi modele de teste naţionale
: clasa a VIII-a / Ileana Cojocaru, Elena Butnaru, Laura Buhaciuc. - Iaşi : Taida,
2008.
172 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 170.
ISBN 978-973-7669-08-7 : 7.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
371.27:373.3
395. Limba şi literatura română : 30 de variante de teste pentru teza
cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul I / Laura Buhaciuc, Ileana Cojocaru,
Irina Constantinescu, ... - Iaşi : Taida, 2008.
76 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-98-8 : 6.00 lei
371.27:373.3
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
396. Limba şi literatura română : 36 de variante de teste pentru teza
cu subiect unic (2008-2009) : clasa a VII-a, semestrul al II-lea / Laura Buhaciuc,
Ileana Cojocaru, Irina Constantinescu, ... - Iaşi : Taida, 2008.
102 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-514-001-1 : 7.00 lei
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
103
397. MINEA, STANCA. Evaluarea naţională 2010 : teste : limba şi
literatura română / Stanca Minea. - Turda : Hiperborea, 2010.
126 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8025-30-8 : 6.00 lei
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
371.27:373.3
398. NECULA, GINA. Limba română contemporană. Sintaxa :
funcţiile sintactice : (repere teoretice şi exerciţii) / Gina Necula, Ionel
Apostolatu. - Ed. a 2-a. - Galaţi : Europlus, 2009.
247 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 242-247.
ISBN 978-973-1950-33-4 : 30.00 lei
811.135.1'367
399.
NECULA, GINA. Reflectarea limbii de lemn în proza
românească din deceniile al VI-lea-al VII-lea / Gina Necula. - Galaţi : Europlus,
2008.
271 p. : tab ; 23 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 253-271.
ISBN 978-973-7845-98-6 : 20.00 lei
811.135.1'373:821.135.1.09-3"05/06"
400. NECULA, GINA. Structura discursului jurnalistic / Gina Necula.
- Galaţi : Europlus, 2008.
238 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 231-238.
ISBN 978-973-7845-97-9 : 18.00 lei
811.135.1'276.6:070+659.1
808.5:070+659.1
104
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
821.11 Literaturi de limbi germanice
401.
Mica sirenă / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul
Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 3).
Tit. orig. (engleză): Little mermaid.
ISBN 978-606-519-186-0 : 14.00 lei
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză
402. 101 Dalmaţieni / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul
Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 2).
Tit. orig. (engleză): 101 Dalmatians.
ISBN 978-606-519-187-7 : 14.00 lei
821.111(73)-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
403. Alice în Ţara Minunilor / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti :
Adevărul Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 7).
Tit. orig. (engleză): Alice in Wonderland.
ISBN 978-606-519-192-1 : 14.00 lei
087.5
821.111-93-34(0.046.6)=135.1
404. ANICULĂESE, OVIDIU. Life in America : an introduction to
the study of contemporary american culture / Ovidiu Aniculăese. - Iaşi : Taida,
2008.
124 p. : il., h. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 122.
ISBN 978-973-7669-68-1 : 15.00 lei
811.111(73)(075.8)
008(73)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
105
405. AUSTEN, JANE. Mândrie şi prejudecată : [roman] / Jane Austen
; trad. de Corina Ungureanu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
414, [2] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul. 100 de opere esenţiale ; 29).
Tit. orig. (engleză): Pride and Prejudice.
ISBN 978-973-1999-69-2 : 50.00 lei
821.111-31=135.1
406. Cartea junglei / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul
Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 1).
Tit. orig. (engleză): The Jungle book.
ISBN 978-606-519-185-3 : 14.00 lei
087.5
821.111(73)-93-34(0.046.6)=135.1
407. CHANDLER, RAYMOND. Somnul de veci ; Doamna din lac :
[romane] / Raymond Chandler ; trad. şi note de Const. C. Popescu. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009.
413, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 25).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (engleză): The Big sleep ; The Lady in the Lake.
ISBN 978-973-1999-68-5 : 50.00 lei
821.111(73)-312.4=135.1
106
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
408. COOPER, JAMES FENIMORE. Aventurile lui Ochi-de-Şoim :
[roman] / James Fenimore Cooper. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
5 vol. ; 21 cm.
Face parte din seria "Opere alese".
[Vol.] 1 : Vânătorul de cerbi / trad. de Ovidiu Constantinescu. - 2009. 459, [5] p. - Tit. orig. (engleză): The Deerslayer: The first war path. - ISBN 978973-1999-63-0 : 50.00 lei.
[Vol.] 2 : Ultimul mohican / trad. de Mihnea Gheorghiu. - 2009. - 443, [5]
p. - Tit. orig. (engleză): The last of the mohicans: A narative of 1757. - ISBN 978973-1999-64-7 : 50.00 lei.
[Vol.] 3 : Călăuza / trad. de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. - 2009.
- 523, [5] p. - Tit. orig. (engleză): The Pathfinder: The Inland Sea. - ISBN 978-9731999-65-4 : 50.00 lei.
[Vol.] 4 : Pionierii. - 2009. - 506, [5] p. - Tit. orig. (engleză): The
Pioneers: The Sources of Susquehanna, A Descriptive Tale. - ISBN 978-973-199966-1 : 50.00 lei.
[Vol.] 5 : Preria / trad. de Constanţa Tănăsescu şi Karin Rex. - 2009. 459, [5] p. - Tit. orig. (engleză): The Prairie: A Tale. - ISBN 978-973-1999-67-8 :
50.00 lei.
821.111(73)-31=135.1
409. DICKENS, CHARLES. Colind de Crăciun : [roman] / Charles
Dickens ; trad. de Petronela Negoşanu, [Petre Solomon, Mihaela Golban]. Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
457, [7] p. ; 21 cm. - (Colecţia Adevărul ; 147).
Face parte din seria "Opere alese".
Tit. orig. (engleză): A Christmas Carol.
ISBN 978-606-539-004-1 : 50.00 lei
821.111-31=135.1
410. DICKENS, CHARLES. Casa umbrelor : [roman] / Charles
Dickens ; trad. de Costache Popa. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
Face parte din seria "Opere alese".
Tit. orig. (engleză): Bleak House.
ISBN 978-973-1999-85-2
[Vol.] 1. - 2009. - 553, [7] p. - ISBN 978-973-1999-86-9 : 37.50 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - 553, [7] p. - ISBN 978-973-1999-87-6 : 37.50 lei.
821.111-31=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
107
411. DICKENS, CHARLES. Cronicile Clubului Pickwick : [roman] /
Charles Dickens ; trad. de Letiţia Lazăr. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
Face parte din seria "Opere alese".
Tit. orig. (engleză): The Pickwick Papers.
ISBN 978-973-1999-91-3
[Vol.] 1. - 2009. - 459, [5] p. - ISBN 978-973-1999-92-0 : 37.50 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - 458, [6] p. - ISBN 978-973-1999-93-7 : 37.50 lei.
821.111-31=135.1
412. DICKENS, CHARLES. David Copperfield : [roman] / Charles
Dickens ; trad. de Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
Face parte din seria "Opere alese".
ISBN 978-973-1999-88-3
[Vol.] 1. - 2009. - 554, [6] p. - ISBN 978-973-1999-89-0 : 37.50 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - 538, [6] p. - ISBN 978-973-1999-90-6 : 37.50 lei.
821.111-31=135.1
413. DICKENS, CHARLES. Marile speranţe : [roman] / Charles
Dickens ; trad. de Veronica Focşeneanu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
587, [5] p. ; 21 cm. - (Colecţia Adevărul ; 150).
Face parte din seria "Opere alese".
Tit. orig. (engleză): Great Expectations.
ISBN 978-606-539-000-3 : 50.00 lei
821.111-31=135.1
414. DICKENS, CHARLES. Martin Chuzzlewit : [roman] / Charles
Dickens ; trad.: Mihnea Gheorghiu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
Face parte din seria "Opere alese".
ISBN 978-973-1999-94-4
[Vol.] 1. - 2009. - 507, [5] p. - ISBN 978-973-1999-95-1 : 37.50 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - 507, [5] p. - ISBN 978-973-1999-96-8 : 37.50 lei.
821.111-31=135.1
108
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
415. DICKENS, CHARLES. Nicholas Nickleby : [roman] / Charles
Dickens ; trad. de Vera Călin. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
Face parte din seria "Opere alese".
ISBN 978-973-1999-97-5
[Vol.] 1. - 2009. - 491, [5] p. - ISBN 978-973-1999-98-2 : 37.50 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - ISBN 978-973-1999-99-9 : 37.50 lei.
821.111-31=135.1
416. DICKENS, CHARLES. Poveste despre două oraşe : [roman] /
Charles Dickens ; trad. de Antoaneta Ralian. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
441, [7] p. ; 21 cm. - (Colecţia Adevărul ; 155).
Face parte din seria "Opere alese".
Tit. orig. (engleză): A Tale of two cities.
ISBN 978-606-539-002-7 : 50.00 lei
821.111-31=135.1
417. DICKENS, CHARLES. Timpuri grele : [roman] / Charles
Dickens ; trad. de Daniela-Mihaela Călinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009.
361, [7] p. ; 21 cm. - (Colecţia Adevărul ; 156).
Face parte din seria "Opere alese".
Tit. orig. (engleză): Hard Times.
ISBN 978-606-539-003-4 : 50.00 lei
821.111-31=135.1
418. Doamna şi vagabondul / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti :
Adevărul Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 11).
Tit. orig. (engleză): Lady and the Tramp.
ISBN 978-606-519-193-8 : 14.00 lei
821.111(73)-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
109
419. DOYLE, ARTHUR CONAN. Aventurile lui Sherlock Holmes ;
Memoriile lui Sherlock Holmes / Sir Arthur Conan Doyle ; trad. de Luiza
Ciocşirescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
539, [5] p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 31).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (engleză): The Adventures of Sherloch Holmes ; Memoires of
Sherlock Holmes.
ISBN 978-973-1999-70-8 : 50.00 lei
821.111-312.4=135.1
420. ELIOT, GEORGE. Middlemarch : [roman] / George Eliot ; trad.
şi tabel cronologic de Eugen B. Marian. - Bucureşti : ALLFA, 2010.
4 vol. ; 18 cm. - (Biblioteca de buzunar. Literatură universală ; 25).
Numele real al autoarei: Mary Ann Enans.
ISBN 978-973-724-278-5
Vol. 1. - 2010. - 351 p. - ISBN 978-973-724-274-7 : 22.84 lei.
Vol. 2. - 2010. - 302, [2] p. - ISBN 978-973-724-275-4 : 22.84 lei.
Vol. 3. - 2010. - 310, [2] p. - ISBN 978-973-724-276-1 : 22.84 lei.
821.111-31=135.1
421. FORD, MICHAEL CURTIS. Căderea Romei : roman despre o
lume dispărută / Michael Curtis Ford ; trad. din lb. engleză de Bogdan Marin şi
Veronica Şerbănoiu. - Bucureşti : ALLFA, 2010.
469, [3] p. ; 18 cm. - (Biblioteca de buzunar. Roman istoric).
Tit. orig. (engleză): The Fall of Rome.
ISBN 978-973-724-232-7 : 27.43 lei
821.111(73)-311.6=135.1
94(37)"04"(0:82-31)
422. Frumoasa şi Bestia / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul
Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 9).
Tit. orig. (engleză): Beauty and the Beast.
ISBN 978-606-519-194-5 : 14.00 lei
087.5
821.111(73)-93-34(0.046.6)=135.1
110
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
423. HARRIS, ROBERT. Marioneta : [un om va dezvălui cea mai mare
conspiraţie a lumii] : [roman] / Robert Harris ; trad. de Mircea Ştefancu. Bucureşti : ALLFA, 2010.
353, [5] p. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): The Ghost.
ISBN 978-973-724-215-0 : 32.02 lei
821.111-31=135.1
424. HARRIS, ROBERT. Pompei : [roman istoric] / Harris Robert ;
trad. de Bogdan Marin. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : ALLFA, 2010.
356, [4] p. : h. ; 20 cm.
ISBN 978-973-724-283-9 : 27.43 lei
821.111-311.6=135.1
902(450 Pompei)(0:82-31)
425. JEROME, JEROME K. Trei într-o barcă (fără a mai socoti şi
câinele) ; Trei pe două biciclete : [romane] / Jerome K. Jerome ; trad. şi note de
Leon Leviţchi, Dan Duţescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
397, [3] p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 42).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (engleză): Three men in a boat (to say nothing of the dog) ;
Three men on the bummel.
ISBN 978-606-539-035-5 : 50.00 lei
821.111-31=135.1
821.111-7=135.1
426. JONES, PETER THABIT. Băiatul şi capul leului : dramă în
versuri pentru cinci personaje = The boy and the lion's head : a verse drama
for five characters / Peter Thabit Jones ; în româneşte de dr. Olimpia Iacob. - Ed.
bilingvă. - Satu-Mare : Citadela, 2009.
140, [2] p. ; 21 cm.
Conţine note bibliografice despre autor.
ISBN 978-606-92198-7-4 : 10.00 lei
821.111-2=135.1=111
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
111
112
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
427. Peter Pan / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul Holding :
Egmont România, 2009.
64 p. : il color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii ;
6).
ISBN 978-606-519-195-2 : 14.00 lei
821.111-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
431. Bambi / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul Holding :
Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 12).
ISBN 978-606-519-190-7 : 14.00 lei
821.112.2(436)-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
428. SHAKESPEARE, WILLIAM. Romeo şi Julieta ; Hamlet, prinţ
al Danemarcei : [teatru] / William Shakespeare ; trad. de Şt. O. Iosif, Leon
Leviţchi, Dan Duţescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
333, [3] p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 41).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (engleză): Romeo and Juliet ; Tragedy of Hamlet Prince of
Denmark.
ISBN 978-606-539-043-0 : 50.00 lei
821.111-2=135.1
432.
Cenuşăreasa / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul
Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 8).
Tit. orig. (engleză): Cinderella.
ISBN 978-606-519-188-4 : 14.00 lei
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
429. SWIFT, JONATHAN. Călătoriile lui Gulliver : [roman] /
Jonathan Swift ; trad. şi note de Leon Leviţchi. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009.
349, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 36).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (engleză): Gulliver's travels.
ISBN 978-973-1999-81-4 : 50.00 lei
821.111-311.3=135.1
821.112.2 Literatură germană
430. Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici / red.: Alexandra Trifoi. Bucureşti : Adevărul Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 10).
Tit. orig. (engleză): Snow White.
ISBN 978-606-519-184-6 : 14.00 lei
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
433. GIER, KERSTIN. Bărbaţi şi alte catastrofe : [roman] / Kerstin
Gier ; trad. din lb. germană: Ioana Dinulescu. - Bucureşti : ALLFA, 2010.
316, [3] p. ; 18 p. - (Biblioteca de buzunar. Literatură universală ; 26).
Trad. după ed.: Männer und andere katastrophen. Verlagsgrupe Lübbe
GmbH & Co.KG, 1996.
ISBN 978-973-724-234-1 : 18.26 lei
821.112.2-31=135.1
434. MAY, KARL. Winnetou : [roman] / Karl May ; trad. de Gerhardt
Steiner. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
3 vol. ; 21 cm.
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
ISBN 978-973-1999-71-5
[Vol.] 2. - 2009. - 413, [3] p. - ISBN 978-973-1999-73-9 : 33.30 lei.
[Vol.] 3. - 2009. - 445, [3] p. - ISBN 978-973-1999-74-6 : 33.30 lei.
821.112.2-311.3=135.1
39(73 Far West)(0:82-31)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
113
821.131.1 Literatură italiană
435. BOCCACCIO, GIOVANNI. Decameronul : [roman] / Giovanni
Boccaccio ; trad. de Eta Boeriu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
2 vol. ; 21 cm.
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
ISBN 978-973-1999-82-1
[Vol.] 1. - 2009. - 461, [3] p. - ISBN 978-973-1999-83-8 : 40.00 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - 397, [3] p. - ISBN 978-973-1999-84-5 : 40.00 lei.
821.131.1-32=135.1
821.133.1 Literatură franceză
436.
Frumoasa adormită / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti :
Adevărul Holding : Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 5).
Tit. orig. (engleză): Sleeping Beauty.
ISBN 978-606-519-189-1 : 14.00 lei
087.5
821.133.1-93-34(0.046.6)=135.1
437. GĂLĂŢANU, DANIEL. La cité dans la poésie française de
Baudelaire à Apollinaire / Daniel Gălăţanu ; [préface: Paul Miclău]. - Galaţi :
Galaţi University Press, 2009.
219 p. : il. color ; 24 cm.
Bibliogr. p. 204-213.
ISBN 978-606-8008-42-4 : 23.00 lei
821.133.1.09-1"18"
438. MICLĂU, PAUL. Poètes français dans la modernité / Paul
Miclău. - Éd. a 2-a, rév. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2010.
216 p. : facs., il., portr. ; 21 cm.
Antetitlu: Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine.
Bibliogr. p. 216.
ISBN 978-973-163-520-0 : 21.00 lei
821.133.1.09-1"18/..."
114
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
439. SIMENON, GEORGES. Pisica ; Casa de pe canal : [romane] /
Georges Simenon ; trad. de Doru Mareş, Aurelia Ulici. - Bucureşti : Adevărul
Holding, 2009.
269, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 35).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (franceză): Le chat ; La maison du canal.
ISBN 978-973-1999-76-0 : 50.00 lei
821.133.1(493)-31=135.1
440. VERNE, JULES. O călătorie spre centrul Pământului ; Goana
după meteor : [romane] / Jules Verne ; trad. de Doina Opriţa, trad. şi note de Gellu
Naum. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
429, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 40).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
Tit. orig. (franceză): Voyage au centre de la Terre ; La chasse au météore.
ISBN 978-606-539-041-6 : 50.00 lei
821.133.1-311.3=135.1
821.135.1 Literatură română
441. ANDRU, VASILE. Surâd, deci exist... : (ascultări şi reflecţii) /
Vasile Andru, ; challanger: Dumi Brad. - Suceava : Accent Print, 2008.
236 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1772-20-2 : 12.00 lei
821.135.1.09(047.53)
442. ANDRUNACHE, CARMEN GABRIELA. Ghicitori matematice
pentru clasa I / Andrunache Carmen Gabriela. - Vaslui : [s.n.], 2010.
[24] p. : il. color ; 31 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-0-07713-1 : 10.00 lei
821.135.1-93-193.1
51(0:82-193.1)
443.
ANTOFI, SIMONA. Critică şi discurs : recuperări şi
re(con)stituiri literare / Simona Antofi. - Galaţi : Europlus, 2008.
212 p. ; 25 cm. - (Universitaria).
ISBN 978-973-1950-05-1 : 15.00 lei
821.135.1.09
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
115
444. ANTOFI, SIMONA. De la discursul poetic la facerea literaturii :
structuri poetice româneşti în diacronie / Simona Antofi. - Galaţi : Europlus,
2010.
200 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 194-200.
ISBN 978-973-1950-65-5 : 25.00 lei
821.135.1.09-1
445. ANTOFI, SIMONA. Proza paşoptistă şi postpaşoptistă :
reevaluări critice / Simona Antofi. - Galaţi : Europlus, 2008.
214 p. ; 25 cm.
ISBN 978-973-1950-04-4 : 13.00 lei
821.135.1.09-3"1848/..."
446. ARGETOIANU, CONSTANTIN. Însemnări zilnice / Constantin
Argetoianu ; ed. de Stelian Neagoe. - Bucureşti : Editura Machiavelli, 1998-.
vol. : h., portr. ; 21 cm. - (Istorie & politică. Documente oficiale - Izvoare
narative).
Index.
ISBN 973-96599-9-14
Vol. 10 : 1 ianuarie - 20 noiembrie 1942, 1 ianuarie - 1 februarie, 30
martie - 22 aprilie 1944. - 2009. - 742 p. - Index. - ISBN 973-96599-9-23 : 50.00
lei.
821.135.1-94
94(498)"1935/1944"(0:82-94)
447. ARHIP-ZELETIN, TRAIAN. Dumnezeu în natură : versuri /
Traian Arhip-Zeletin. - Focşani : Terra, 2009.
77 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-973-8370-82-1 : 10.00 lei
821.135.1-1
448. BADERSCA, CONSTANTIN. Borceag : roman / Constantin
Badersca. - Suceava : Accent Print, 2009.
153 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1772-25-7 : 8.00 lei
821.135.1-31
116
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
449. BOSTAN-DELAVICOV, ELENA. Sacoşa cu fluturi : (studii,
eseuri, poezii) / Elena Bostan-Delavicov ; cuv. înainte de Ioan Dănilă. - Bacău :
Agora, 2009.
136 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-973-85667-6-7 : 8.00 lei
821.135.1-821
450. BOTEZ, RALUCA. 12 poezii / Raluca Botez. - Constanţa :
Europolis, 2010.
12 f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-676-400-4 : 7.10 lei
821.135.1-1
451. BOTEZ, RALUCA. Coordonatele liricii lui Alexandru Gherghel
/ Raluca Botez. - Constanţa : Europolis, 2010.
25 p. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Bibliogr. p. 25.
ISBN 978-973-676-404-2 : 7.10 lei
821.135.1.09 Gherghel,A.
929 Gherghel,A.
452. BOTEZ, RALUCA. Calea nebunului : roman / Raluca Botez. Constanţa : Europolis, 2010.
46 p. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-676-402-8 : 7.10 lei
821.135.1-31
453. BOTEZ, RALUCA. Pasul pionului : roman / Raluca Botez. Constanţa : Europolis, 2010.
49 p. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-676-401-1 : 7.10 lei
821.135.1-31
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
117
454. BOTEZ, RALUCA. Săritura calului : roman / Raluca Botez. Constanţa : Europolis, 2010.
49 p. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-676-403-5 : 7.10 lei
821.135.1-31
455. BUTNARU, LEO. Ordine de zi, ordine de noapte : [versuri] / Leo
Butnaru. - Râmnicu-Sărat : Valman, 2009.
108 p. ; 21 cm.
Volumul apare cu sprijinul Asociaţiei Culturale Valman.
ISBN 978-606-92272-1-3 : 8.00 lei
821.135.1-1
456. CÂNDEA, FLORICA. Pagini trăite : cartea a III-a : (poeme noi)
/ Florica R. Cândea ; cu o pref. de prof. univ. dr. Anton Ilica. - Lipova : Caractere,
2009.
88, [8] p. : il. color ; 21 cm.
ISBN 978-606-92165-1-4 : 10.00 lei
821.135.1-1
457. CHIRILĂ, TITEL-TOADER. Amintiri şi gânduri pentru viitor /
Titel-Toader Chirilă. - Focşani : Terra, 2009.
53 p. : facs., il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 42.
ISBN 978-973-8370-84-5 : 30.00 lei
821.135.1-94
458. CIUTACU, VASILE IOAN. Indulgenţe pentru un loc pe corabia
lui Noe : [poezii] / Vasile Ioan Ciutacu ; [pref.: prof. Nicolae Boaru]. - Ploieşti :
Premier, 2009.
103, [4] p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-973-740-121-2 : 8.00 lei
821.135.1-1
118
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
459. CORBUL, VINTILĂ. Uragan asupra Europei / Vintilă Corbul,
Eugen Burada. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2008.
2 vol. ; 21 cm.
Lucrarea face parte din seria "100 de opere esenţiale".
ISBN 978-973-1848-89-1
[Vol.] 2. - 398, [2] p. - ISBN 978-973-1848-91-4 : 40.00 lei.
821.135.1-311.6
94(4+498)"1870/..."(0:82-31)
460. COSMA, DAN MARIUS. Duhul eclipsei : [roman] / Dan Marius
Cosma. - Satu-Mare : Citadela, 2009.
226 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92088-0-9 : 25.00 lei
821.135.1-31
461. Crai nou : antologia Concursului naţional de creaţie "Vasile
Alecsandri" : Bacău, ediţia a IV-a, 2009 / coord.: Călina Stroe, Maria Creţu,
Ramona-Elena Mocanu, Daniela Aenculesei. - Bacău : Docucenter, 2010.
254 p. : il. în parte color ; 21 cm.
ISBN 978-606-92366-0-4 : 20.00 lei
821.135.1-822
06.063(498-35 Bacău):821.135.1.09 Vasile Alecsandri
462. CRĂCIUN, GEORGETA. Ioana : [roman] / Georgeta Crăciun. Iaşi : Noël, 2010.
156 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8229-33-4 : 10.00 lei
821.135.1-31
463.
CREŢU, NICOLAE. Constructori ai romanului : Liviu
Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu / Nicolae Creţu. - Ed.
a 2-a. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010.
281 p. ; 21 cm. - (Biblioteca de istorie literară).
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-703-475-5 : 19.96 lei
821.135.1.09:929
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
119
464. CRISTIAN, CONSTANTIN. În carmace şi năvod : epigrame,
cronici rimate, poezii / Constantin Cristian ; [pref.: Dan Plăeşu]. - Galaţi :
Europlus, 2009.
319 p. : 20 cm.
ISBN 978-973-1950-50-1 : 15.00 lei
821.135.1-193.2
821.135.1-1
465. DINU, GEORGE. Către faţa nevăzută a New York-ului : roman
/ George Dinu. - [Ed. a 2-a]. - Bucureşti : Editura George Dinu, 2010.
432 p. ; 21 cm.
Ed. comunicată de editură.
ISBN 978-973-88955-1-5 : 40.00 lei
821.135.1-31
466. Discursul critic românesc actual : antologie de texte : studii
critice / colectiv de autori: Simona Antofi, Alina Crihana, Andrei Grigor, ... Galaţi : Europlus, 2008.
291 p. ; 25 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de
Jos" din Galaţi. Facultatea de Litere. Centrul de Cercetare Comunicare
interculturală şi Literatură.
Apărută în cadrul proiectului de cercetare de tip Grant al Academiei
Române "Discursul critic românesc actual între tradiţia criticii literare şi vârstele
postmodernismului", 2007-2008.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
ISBN 978-973-1950-06-8 : 20.00 lei
821.135.1.09
467. DOCHIA, FLORIN. Cântece pentru ştergerea umbrei : [poeme]
/ Florin Dochia. - Ploieşti : Premier, 2010.
80 p. : il. ; 21 cm.
Unele poeme şi în lb. engleză.
Conţine şi referinţe critice.
ISBN 978-973-740-123-6 : 8.00 lei
821.135.1-1
120
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
468. DUCULESCU, GEORGETA. Din sipetul sufletului : [poezii] /
Georgeta Duculescu. - Galaţi : Europlus, 2009.
96 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1950-31-3 : 8.00 lei 978-973-1950-3103
821.135.1-1
469. ENACHE, DANA. Scriitori români despre studierea limbii
franceze : florilegiu / Dana Enache, Elena Murariu. - Craiova : Optil Graphic,
2009.
116 p. : il. ; 21 cm. - (Paşi în timp).
ISBN 978-973-7818-36-2 : 14.99 lei
821.135.1.09:929:811.133.1
470. FLORESCU, CĂTĂLIN DORIAN. Zaira : roman / Cătălin
Dorian Florescu ; trad. din lb. germană de Mariana Bărbulescu. - Iaşi : Polirom,
2010.
465 p. ; 21 cm. - (Fiction Ltd).
ISBN 978-973-46-1600-8 : 8.20 lei
821.135.1(430)-31
471. FRÂNCU, CRISTINA MAGDALENA. Iubirea înlăcrimată :
poezii / Cristina Magdalena Frâncu. - Medgidia : Succeed Publishing, 2008.
132, [2] p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-88880-5-0 : 10.00 lei
821.135.1-1
472. GHEJAN, ANDREI. Inseparabila dezordine : [eseistică, proză
scurtă, impresii de nomad, scenariu scurt, versuri, ghicitori] / Andrei Ghejan ; [cuv.
înainte: Manolescu Gorun]. - Ploieşti : [s.n.], 2010.
227 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-07769-8 : 18.00 lei
821.135.1-821
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
121
473. GHIURCĂ, SORINA. În lumea lui Creangă : opţional anul I de
studiu / Sorina Ghiurcă. - Bacău : Docucenter, 2010.
60 p. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 59.
ISBN 978-606-92366-1-1 : 10.00 lei
821.135.1.09 Creangă,I.(075.33)
929 Creangă,I.
371.214.19
474. HÂNCU, ANA. Soacra mea trăsnită : [întâmplări] / Ana Hâncu. Ploieşti : Premier, 2010.
131 p. ; 17 cm.
ISBN 978-973-740-124-3 : 8.00 lei
821.135.1-32
475. HOREZEANU, ALEXANDRU. Cuvinte incolore : aforisme /
Alexandru Horezeanu ; pref. de prof. dr. Ioan Predescu şi prof. Daniela Ionescu. Râmnicu-Vâlcea : Editura Fundaţiei "Ecoul Sufletului", 2008.
99 p. ; 19 cm.
ISBN 973-86681-6-6 : 5.00 lei
821.135.1-84
476. HOREZEANU, ALEXANDRU. Profile în oglinzi : proză /
Alexandru Horezeanu ; pref. de prof. dr. Ioan Predescu. - Râmnicu-Vâlcea : Editura
Fundaţiei "Ecoul Sufletului", 2008.
114 p. ; 19 cm.
ISBN 973-86681-0-7 : 5.00 lei
821.135.1-32
477. ILEA, LETIŢIA. Blues pentru cai verzi : [versuri] / Letiţia Ilea. Bucureşti : Cartea Românească, 2010.
88 p. ; 22 cm.
ISBN 978-973-23-1981-9 : 3.50 lei
821.135.1-1
122
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
478. JUCAN, GRAŢIAN. M. Eminescu : medalioane feminine şi alte
articole / Graţian Jucan. - Satu Mare : Citadela, 2009.
104, XII, [4] p. : il., facs. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92198-6-7 : 10.00 lei
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
479. Limba şi literatura română : 36 de variante de teste pentru teza
cu subiect unic (2008-2009) : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea / Laura
Buhaciuc, Ileana Cojocaru, Dorela Moldovan, ... - Iaşi : Taida, 2008.
100 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-514-002-8 : 7.00 lei
371.27:373.3
811.135.1(075.33)(076.2)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(076.2)(079.1)
480. Lumea prin ochii celor mici : versuri şi întâmplări / [prof.
Carmen Zaharescu (coord.), Corina Cucu, Nicoleta Ungureanu, ...]. - Piatra Neamţ :
Alfa2, 2008-.
vol. : il. ; 20 cm.
Autorii indicaţi pe verso f. de titlu.
Antetitlu pe cop.: Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ.
ISBN 978-973-8458-91-8
Vol. 2 / [Yvona Focşa, Mădălina Zaharescu, Miruna Ploscaru, ...] ;
[coord.: prof. Carmen Zaharescu, prof. Brânduşa Anghel, prof. Iulia Costan]. 2009. - 55 p. - Vol. cuprinde lucrări ale copiilor claselor a V-a A, a V-a B, a VI-a. ISBN 978-973-8458-91-8 : 5.00 lei.
821.135.1-93-1(082)
821.135.1-93-32(082)
481. LUNGU, DAN. Cum să uiţi o femeie : roman / Dan Lungu. - Ed. a
2-a. - Iaşi : Polirom, 2010.
386 p. ; 20 cm. - (Fiction Ltd).
ISBN 978-973-46-1674-9 : 4.17 lei
821.135.1-31
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
123
482. MANOLIU, MAGDA. Palimpsest continuu : [versuri] / Magda
Manoliu. - Iaşi : Performantica, 2009.
159 p. ; 19 cm.
ISBN 978-973-730-669-2 : 8.50 lei
821.135.1-1
483. MEHEDINŢI, SIMION. Oameni de la munte / Soveja - S.
Mehedinţi ; cu o pref. de Gheorghiţă Geană. - [Ed. a 6-a] / ed. îngrij. de Costică
Neagu. - Focşani : Terra, 2009.
147 p. : facs. ; 21 cm. - (Biblioteca Simion Mehedinţi ; 3).
Lucrarea este semnată cu pseudonimul literar "Soveja".
ISBN 978-973-8370-81-4 : 10.00 lei
821.135.1-32
484. MILEA, DOINIŢA. Romanul istoric românesc / Doiniţa Milea. Ed. a 2-a. - Galaţi : Europlus, 2010.
266 p. ; 20 cm. - (Universitaria).
Conţine cronologie.
Bibliogr. p. 248-264.
ISBN 978-973-1950-67-9 : 20.00 lei
821.135.1.09-311.6
485. MOCANU, MIHAI. Republica idioţilor : [eseuri] / Mihai Mocanu.
- [Ed. a 2-a]. - Iaşi : Elenia, 2010.
211 p. ; 18 cm.
Ed. comunicată de editură.
ISBN 978-606-92200-0-9 : 30.00 lei
821.135.1-4
486. NAN, COSMINA MARIA. Metodologia predării operei lui
Lucian Blaga în şcoală / Cosmina Maria Nan. - Sibiu : Salgo, 2010.
276 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 231-239.
ISBN 978-606-8015-13-2 : 30.00 lei
371.3:821.135.1.09 Blaga,L.
929 Blaga,L.
124
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
487. NICORESCU, MARIA-MANUELA. Receptarea textului epic în
învăţământul primar / Nicorescu Maria-Manuela ; [cuv. înainte: prof. preuniv. dr.
Mihaela-Cătălina Tărcăoanu]. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2010.
112 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 111-112.
ISBN 978-606-8090-23-8 : 6.00 lei
371:821.135.1.09:373.3
488. OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA. Cianură pentru un surâs ;
Buna seara, Melania! : [romane] / Rodica Ojog-Braşoveanu. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009.
413, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 39).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
ISBN 978-606-539-043-0 : 50.00 lei
821.135.1-312.4
489. OSTAFI, GEORGE L. Amprente pe flăcări : teatru / George L.
Ostafi ; [coord.: Sanda-Maria Ardeleanu ; il.: Anghel-Vasile Siminiuc]. - Suceava :
Accent Print, 2009.
2 vol. : il., facs. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1772-29-5 : 30.00 lei
821.135.1-2
490. PALER, OCTAVIAN. Caminante : jurnal (şi contrajurnal)
mexican / Octavian Paler ; pref. de Radu Pavel Gheo. - Ed. a 3-a. - Iaşi : Polirom,
2010.
242 p. ; 21 cm. - (Seria de autor Octavian Paler).
ISBN 978-973-46-1648-0 : 5.04 lei
821.135.1-992
913(72)(0:82-992)
491. PAŞA, GEORGE. Singurătatea unui sunet : versuri / George
Paşa. - Ploieşti : Premier, 2009.
107 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-740-117-5 : 9.00 lei
821.135.1-1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
125
492. Pe urmele cireşarilor : culegere de creaţii literare ale copiilor
din Birchiş / selecţia textelor: prof. Carina Anca Ienăşel. - Lipova : Caractere,
2009.
84 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92165-0-7 : 8.00 lei
821.135.1-93-1
821.135.1-93-32
493. POP, AUREL. Cuvinte dintr-un noian de vorbe : interviuri /
Aurel Pop. - Satu-Mare : Citadela, 2009.
315 p. ; 21 cm.
Conţine note biografice despre cei intervievaţi.
ISBN 978-606-92198-0-5 : 30.00 lei
821.135.1.09:929(047.53)
494. POP, AUREL. Semne dintr-un trunchi de cuvânt : [poezii] /
Aurel Pop ; [pref.: Adrian Botez]. - Satu Mare : Citadela, 2009.
82 p. ; 21 cm.
Conţine referinţe critice.
ISBN 978-606-92198-1-2 : 8.00 lei
821.135.1-1
495. PREPELIŢĂ, MIHAI. De dragoste şi singurătate : nuvele /
Mihai Prepeliţă. - Bucureşti : Editura Dacoromână, 2010.
333 p. ; 20 cm.
ISBN 973-7782-58-5 : 31.00 lei
821.135.1-32
496. RIŞCUŢA, HONORIUS D. Don Juan în comunism : [roman] /
Honorius D. Rişcuţa. - Piatra Neamţ : [s.n.], 2010.
178 p. ; 19 cm.
ISBN 978-973-0-07572-4 : 19.50 lei
821.135.1-31
497. RUSSU, RADU. Haiku : [poeme] / Radu Russu. - Ploieşti :
Premier, 2009.
72 p. ; 15 cm.
ISBN 978-973-740-108-3 : 15.00 lei
821.135.1-1
126
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
498. RUŞTI, DOINA. Cămaşă în caroruri şi alte 10 întâmplări din
Bucureşti : [povestiri] / Doina Ruşti. - Iaşi : Polirom, 2010.
230 p. ; 20 cm. - (Ego. Proză).
ISBN 978-973-46-1656-5 : 2.79 lei
821.135-1-32
499. SAVIN, VIOREL. Doamne, fă ca Schnauzer să câştige! : [proză
teatrală] = Oh lord, make Schnauzer win = Oh Gott, tu, dass Schnauzer wird =
Dieu, que Schnauzer gagne! / Viorel Savin ; cu o postf. de Valeria Manta Tăicuţu
; [trad. în lb. engleză: Mariana Zavati Gardner, trad. în lb. germană: Dan Stoica,
trad. în lb. franceză: Oana Mihaela Savin]. - Buzău : Valman, 2010.
214 p. ; 21 cm.
Ed. multilingvă.
Postf. în lb. română.
ISBN 978-606-92272-3-7 : 17.00 lei
821.135.1-2=111=112.2=133.1=135.1
500. SEBASTIAN, MIHAIL. Accidentul ; Oraşul cu salcâmi :
[romane] / Mihail Sebastian. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009.
445, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 30).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
ISBN 978-973-1999-80-7 : 50.00 lei
821.135.1-31
501. SLAVICI, IOAN. Mara : [roman] / Ioan Slavici. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009.
285, [3] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 26).
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
ISBN 978-973-1848-79-2 : 50.00 lei
821.135.1-31
502. SZÖKE, ECATERINA-MARIANA. Cadoul (meu) : [poezii] /
Ecaterina-Mariana Szöke. - Constanţa : Europolis, 2010.
91 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-676-396-0 : 5.50 lei
821.135.1-1
127
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
503. TĂNASĂ, VALERIU. Lumina cu ţărmul îngheţat : [versuri] /
Valeriu Tănasă. - Bacău : Pro Plumb, 2010.
96 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1894-29-4 : 7.00 lei
821.135.1-1
504. TĂTARU, IERONIM. Semne : [eseuri] / Ieronim Tătaru ; îngrij. şi
pref. de prof. Nicolae Boaru. - Ploieşti : Premier, 2003-.
vol. : il. color ; 20 cm.
ISBN 973-8451-27-2
[Vol.] 4 : Literatură şi arte plastice. - 2010. - 286 p. - ISBN 978-973-740126-7 : 20.00 lei.
821.135.1-4
505. VLADIMIRESCU, VIOREL. Vagabond printre metafore :
[versuri] / Viorel Vladimirescu. - Satu-Mare : Citadela, 2009.
100 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92088-9-2 : 8.50 lei
821.135.1-1
506. ZENG, ANA. Ghici, copile drag! : [ghicitori] / institutor Zeng Ana.
- Turda : Hiperborea, 2010.
20 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8025-32-2 : 5.80 lei
821.135.1-93-193.1
821.16 Literaturi slave
507. DOSTOEVSKII, FEDOR MIHAILOVICH. Idiotul : [roman] /
Fiodor Dostoievski ; trad. de Nicolae D. Gane. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009.
2 vol. ; 21 cm.
Lucrarea face parte din seria 100 de opere esenţiale.
ISBN 978-973-1848-97-6
[Vol.] 1. - 2009. - 414, [2] p. - ISBN 978-973-1848-98-3 : 40.00 lei.
[Vol.] 2. - 2009. - 365, [3] p. - ISBN 978-973-1848-99-0 : 40.00 lei.
821.161.1-31=135.1
128
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)
508. Aladin / red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul Holding :
Egmont România, 2009.
64 p. : il. color ; 28 cm. - (Disney clasic. Biblioteca Adevărul pentru copii
; 4).
Tit. orig. (engleză): Aladdin.
ISBN 978-606-519-191-4 : 14.00 lei
821.411.21-91-34(0.046.6)=135.1
087.5
821.511.141(498) Literatură maghiară din România
509. BÖLÖNI, DOMOKOS. Elindult a hagymalé : Rövidpróza /
Bölöni Domokos. - Marosvásárhely [Târgu-Mureş] : Impress, 2009.
51 p. : il. color ; 26 cm.
ISBN 978-973-9351-70-6 : 8.00 lei
821.511.141(498)-32
510. KOLOZSVÁRI, JÓZSEF. A rózsák felelőse : [versek] /
Kolozsvári József. - Marosvásárhely [Târgu-Mureş] : Impress, 2009.
94 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-9351-72-0 : 7.00 lei
821.511.141(498)-1
129
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie
511. Cucuteni Culture : art and religion : [september 2009-january
2010 : exhibition catalog] = Kultura Cucuteni : sztuka i religia : [katalog
wystawy] / [colaborators = współpraca: Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe
Dumitroaia, Constantin Preoteasa, ...] ; [photos = zdjęcia: Petru Palamar] ;
[translation into english by = tłumaczenie na język angielski: Ioana Cova ;
translation into polish by = tłumaczenie na język polski: Elżbieta WieruszewskaCalistru]. - Suceava : Accent Print, 2009.
179 p. : h., il. color ; 30 cm.
Text prezentat pe coloane.
Antetitlu: Ministry of Culture, Religious Affairs and National Heritage of
Romania, Suceava County Council, Bukovina Museum Complex.
Bibliogr. p. 174-177.
ISBN 978-973-1772-27-1 : 24.00 lei
902(498 Cucuteni)(084)
903"6347"(498 Cucuteni)(084)
738(398)(084)
512. MARIAN, CARMEN. Meşteşuguri textile în Cultura Cucuteni /
Carmen Marian. - Iaşi : Trinitas, 2009.
147 p. : il. în parte color, h. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 139-144.
ISBN 978-973-155-128-9 : 14.00 lei
902(498 Cucuteni)
903.04(498+478)
908 Monografii zonale
513. AFLOAREI, ION. Izvoarele Sucevei : o comună din Munţii
Bucovinei : studiu monografic / Ion Aflorei ; referent şt.: conf. univ. dr. Ioan
Iosep... - Suceava : Accent Print, 2009.
321 p. : fig., il., tab. ; 23 cm.
ISBN 978-973-1772-26-4 : 25.00 lei
908(498 Izvoarele Sucevei)
130
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
514.
ALBĂSTROIU, ELENA-SIMONA. Evoluţia funcţională,
teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu ;
[cuv. înainte: prof. univ. dr. em. Vasile Nimigeanu, prof. univ. dr. Ciangă
Nicolae...]. - Iaşi : Taida, 2009.
214 p. : graf., h., il., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 207-213.
ISBN 978-606-514-015-8 : 25.00 lei
908(498 Bârlad)
515. BEJENARIU, GABRIELA ALINA. Zonele funcţionale ale
municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane /
Gabriela Alina Bejenariu. - Iaşi : Taida, 2009.
247 p. : h., graf., il., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 235-243.
ISBN 978-606-514-014-1 : 30.00 lei
908(498 Botoşani)
516. POP, ALIN. Valea Vinului : monografia localităţii / Alin Pop. Satu Mare : Citadela, 2009.
220 p. : h., il., portr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 213-218.
ISBN 978-606-92088-8-5 : 15.00 lei
908(498 Valea Vinului)
91 Geografie
517. Geografie generală : auxiliar la manualele alternative : clasa a
V-a : programa şcolară, itemi pentru criterii de notare orală, itemi pentru
criterii de notare scrisă, cunoaşterea orinzontului local, termeni geografici,
aplicaţii / Ioan Mintici, Viorica Blîndă, Lăcrămioara Cocuţi, Rodica Mihai. - Ed. a
2-a, rev. - Iaşi : Taida, 2008.
124 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 119.
ISBN 978-973-7669-99-5 : 6.50 lei
371.263:913(498):373.3
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
131
518. LASLO, VASILE. Ecologia aşezărilor umane / Laslo Vasile. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009.
228 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 223-228.
ISBN 978-973-759-973-5 : 20.00 lei
574:911.37(075.8)
132
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
929 Biografii. Genealogie. Heraldică
913(498) Geografia României
522. GRECU, IOAN. Personalităţi din Ţara Făgăraşului : (1800prezent) / Ioan Grecu, Ioan Funariu, Lucia Baki Nicoară ; [pref.: Liviu Literat...]. Făgăraş : Mesagerul de Făgăraş, 2009.
352 p. : portr. ; 20 cm.
ISBN 973-85045-2-X : 21.00 lei
008(498 Ţara Făgăraşului)"1800/2009":929
519. BOGDAN, CARMEN. Bazinul inferior al râului Huşniţa :
studiul fizico-geografic cu aplicaţii metodico-didactice / Carmen Bogdan. Craiova : Else, 2009.
134 p. : fig., graf., il., tab. ; 20 cm. - (Ştiinţele educaţiei).
Bibliogr. p. 132-133.
ISBN 978-973-7708-39-7 : 5.00 lei
371.3:911.2:556.51(498)(28 Huşniţa)
523. NEAGU, COSTICĂ. Simion Mehedinţi - prozator şi publicist /
Costică Neagu. - Focşani : Terra, 2009.
497 p. : facs., tab. ; 21 cm. - (Biblioteca Simion Mehedinţi ; 71).
Conţine note.
ISBN 978-973-8370-80-7 : 20.00 lei
910(498) Mehedinţi,S.
929 Mehedinţi,S.
520. Geografia României : 20 variante de teste pentru teza cu subiect
unic (2008-2009) : clasa a VIII-a. - Iaşi : Taida, 2008.
2 vol. : h. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-94-0
Semestrul 1 / Viorica Blândă, Lăcrămioara Cocuţi, Dragoş Mintici, Ioan
Mintici. - 133 p. - 7.00 lei.
Semestrul 2 / Viorica Blîndă, Rodica Başno, Lăcrămioara Cocuţi, ... - 114
p. - ISBN 978-606-514-000-4 : 7.00 lei.
913(498)(075.33)(079.1)
94(498) Istoria României
521. TANISLAV, DĂNUŢ. Studiul geografic al hazardelor naturale
din Podişul Getic : sectorul Olt-Dâmboviţa / Dănuţ Tanislav ; [pref.: Dan
Bălteanu]. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009.
247 p. : graf., h., il., tab. ; 24 cm. - (Colecţia Socio-Umane).
Bibliogr. p. 241-247.
ISBN 978-973-1955-38-4 : 20.00 lei
911.2:502.58(498)(28 Olt)
911.2:502.58(498)(28 Dâmboviţa)
524. ARDELEANU, IOAN. Contribuţiuni la Revoluţia din 1848 în
Sălaj cu mai multe documente inedite în text cu anexe / Ioan Ardeleanu-Senior.
- Satu Mare : Citadela, 2009.
169, [20] p. : facs., il., portr. ; 21 cm.
Conţine note bibliografice.
Index.
ISBN 978-606-92198-2-9 : 15.00 lei
94(498-35 Sălaj)"1848"(093.2)
94(498)"1848"(093.2)
525. LEŞAN, CRISTINA. Istoria românilor : 20 variante de teste
pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Cristina-Felicia Leşan, PetruNiculai Leşan. - Iaşi : Taida, 2008.
2 vol. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7669-95-7
Semestrul 1. - 72 p. - 6.00 lei.
Semestrul al 2-lea. - 72 p. - ISBN 978-606-514-005-9 : 6.00 lei.
94(498)(075.33)(079.1)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
133
526. POP, FELICIAN. Istoria secretă a Sătmarului / Felician Pop,
Robert László ; [pref. "O altfel de prefaţă, sau redescoperirea perenităţii unei zone":
prof. univ. dr. Călin Felezeu...]. - Satu-Mare : Citadela, 2010.
213 p. : il. în parte color ; 21 cm.
ISBN 978-606-92198-8-1 : 20.00 lei
94(498 Satu Mare)
527. ŞIMĂNDAN, EMIL. Întrebătorul din Agora / Emil Şimăndan. Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Arad : Editura Fundaţiei Culturale "Ioan Slavici", 2009-.
vol. : il. ; 24 cm.
[Vol.] 3 : Revoluţia română din decembrie '89 de la Arad. - 2009. - 484 p.
- Tablă de materii şi în lb. engleză. - ISBN 978-973-8093-52-2 : 25.00 lei.
94(498 Arad)"1989.12":929
528. UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE. Simpozion naţional (2
; 2009 ; Focşani). Unirea Principatelor Române : Simpozion Naţional : ediţia a
II-a, Focşani, 24 ianuarie 2009 : comunicări ştiinţifice / [lect. univ. dr. Cristian
Ploscaru, lect. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon, prof. Constantin Constantinescu, ...]
; coord.: Dorin Cristea, Iordache Bostan ; lucrare îngrij. de Costică Neagu. Focşani : Terra, 2009.
149 p. : il., portr., tab. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Bibliogr. la sfărşitul comunicărilor.
ISBN 978-973-8370-79-1 : 15.00 lei
94(498)"1859"(063)
134
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
INDEX DE NUME
90 de ani de semiologie românească. Simpozion naţional cu participare
internaţională (2009 ; Cluj-Napoca) - 314
A
Abrudan, Ovidiu - 1
Aburel, Lucian - 322
Acatrinei, Corneliu - 342
Adam, Ioan - 75
Adumitrăcesei, Ioan - 34, 70-71
Aenculesei, Daniela - 461
Afloarei, Ion - 513
Aftene, Felix - 355, 355
Albăstroiu, Elena-Simona - 514
Albici, Mihail - 76
Alecu, Simona - 41
Alexandru, Constantin - 322
Alexandru, Ioan - 76-77
Alexandru, Ioan (pref.) - 142
Alexandru, Rodica - 328
America - 404
Andrei Criteanul, sfânt - 24
Andrei, Doina - 209
Andrian, Alina Loredana - 239
Androne, Mihai - 41
Andru, Vasile - 441
Andrunache, Carmen Gabriela - 442
Anechitoae, Carmen (coord.) - 229
Angel, Mariela - 302
Anghel, Aurora - 240
Anghel, Brânduşa (coord.) - 480
Anghel, Mihăiţă - 240
Anghelache, Viorica - 41
Aniculăese, Ovidiu - 404
Antofi, Simona - 443-445, 466
Anton, Ioana - 13
Antonescu, Ileana - 236
Antoniu, George (pref.) - 173
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
135
Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al Sfinţilor Capadocieni.
Simpozion Naţional (2009 ; Bârsana) - 25
Apetroaie, Nastica (coord.) - 207
Apetroi, Eugenia - 225
Apopei, Camelia - 225
Apostol, Liviu - 225
Apostolatu, Ionel - 385-386, 398
Arad - 527
Ardelean, Elena - 349
Ardeleanu, Ioan - 524
Ardeleanu, Sanda-Maria (coord.) - 375, 489
Argetoianu, Constantin - 446
Arhip-Zeletin, Traian - 447
Asociaţia Română de Resurse Educaţionale (Bucureşti) - 226
Atanasescu, Mihai (trad.) - 408
Austen, Jane - 405
Averbakh, Yuri - 376
Avîrvărei, Vasile - 198-201
B
Baban, Elena - 231
Badea, Gabriel Sorin - 33
Badersca, Constantin - 448
Bahrim, Dragoş (coord.) - 225
Baias, Flavius (pref.) - 187
Bala, Cornelia - 311
Balan, Doina (coord.) - 225
Balcu, Florina - 50
Balmoş, Veronica - 270-272
Banu, Adrian-Silviu - 78
Barbu, Constantin - 198
Başno, Rodica - 520
Bazinul râului Huşniţa - 519
Băjenaru, Elena - 343
Bălăucă, Artur - 237-238, 241-246, 260, 270-273, 282
Băldean, Denisa-Livia - 79
Bălteanu, Dan (pref.) - 521
Bălţei, Daniel-Alin - 221
Bărbulescu, Mariana (trad.) - 470
Bârlad - 514
136
Bârsu, Cristian - 314
Bejenariu, Gabriela Alina - 515
Benea, Ciprian-Beniamin - 338
Berbinschi, Silviu - 1
Bercheşan, Vasile (coord.) - 122
Berea, Gabriela - 231
Bevere, John - 26-27
Birchiş (comună, jud. Arad) - 492
Bîlbă, Doina - 293
Bîrsan, Corneliu (pref.) - 105
Blaga, Lucian - 486
Blaşcu, Vasile - 347
Blîndă, Viorica - 517, 520
Boarnă, Ecaterina - 2
Boaru, Nicolae (ed. şt.) - 504
Boaru, Nicolae (pref.) - 458
Bob, Mircea Dan - 120
Bob, Mircea Dan (trad.) - 121
Boccaccio, Giovanni - 435
Bodolea, Constantin (pref.) - 309
Boeriu, Eta (trad.) - 435
Bogdan, Carmen - 519
Boghian, Stela - 273
Bölöni, Domokos - 509
Boroi, Alexandru - 80
Bostan, Iordache (coord.) - 528
Bostan-Delavicov, Elena - 449
Botez, Adrian (pref.) - 494
Botez, Raluca - 450-454
Botoşani - 246, 515
Botticelli, Sandro - 363
Brad, Dumi - 441
Brad, Ion - 188
Bratu, Vasile - 343
Brădăţan, Dumitru (ed.) - 375
Brânzei, Dan (pref.) - 243-246, 287
Breahnă, Mariana - 281
Breahnă, Neculai - 281
Brejea, Radu - 234, 324
Briciu, Traian Cornel - 85
Briciu, Traian Cornel (ed.) - 125
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
Brumboiu, Irina - 308
Bucătaru, Dumitru (pref.) - 334
Bucur, Sorin - 77
Budeanu, Cătălin - 243, 254
Buhaciuc, Laura - 387-389, 391-392, 394-396, 479
Burada, Eugen - 459
Burz, Claudia - 309
Burzo, Emil (pref.) - 306
Butaciu, Laura - 383
Butculescu, Claudiu D. - 154
Butnaru, Elena - 390-393
Butnaru, Leo - 455
Buzatu, Nicoleta-Elena - 81
C
Caluschi, Mariana (coord.) - 233
Cantelli, Giuseppe - 357
Casa Corpului Didactic (Cluj-Napoca) - 229
Casa Corpului Didactic (Piatra Neamţ) - 219
Casa Corpului Didactic (Vaslui) - 207
Casiu, Cristiana - 247
Caţaron, Adriana - 248
Călin, Vera (trad.) - 415
Călinescu, Daniela-Mihaela (trad.) - 417
Cărăuşan, Mihaela - 77
Cărbunar, Mihai - 325
Cărpenaru, Stanciu D. - 82
Cătană, Emilia Lucia - 36
Câmpia Crişurilor - 327
Câmpia de Vest - 298
Câmpina - 14
Cândea, Florica - 11, 456
Cercel, Sevastian - 157
Cernat, Cosmin - 119
Cernica, Viorel - 14
Chandler, Raymond - 407
Chatterjee, Sayan - 330
Cheagă, Claudia - 83
Cheagă, Dumitru - 83
Chervenak, Frank A. - 310
137
138
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Chirca, Valeria - 344, 348
Chiriac, Alexandru - 346, 350
Chirilă, Constantin - 254
Chirilă, Titel-Toader - 457
Chiriţă, Viorel - 50
Chirleşan, Dan (coord.) - 59
Chiru, Gabriela - 58, 69
Chiuzbaian, Gavril Iosif (pref.) - 76
Ciangă, Nicolae (pref.) - 514
Ciobanaşu, Ioan - 237
Ciobanaşu, Mariana - 237, 249-250, 260, 273
Ciobanu, Alexandru-Sorin - 94
Ciobanu, Gheorghe - 327
Ciobanu, Mihaela - 84
Ciobanu, Viorel Mihai - 85
Ciocşirescu, Luiza (trad.) - 419
Circa, Adrian - 86
Ciulei, Tomiţă - 87
Ciuncan, Dorin - 88, 95
Ciurea, Camelia - 344
Ciutacu, Vasile Ioan - 458
Coca, George N. - 89
Cocuţi, Lăcrămioara - 517, 520
Codreş, Daniel - 5
Codreş, Mihaela - 5, 251
Cojanu, Daniel - 35
Cojocariu, Greta - 201
Cojocaru, Aspazia - 93
Cojocaru, Ileana - 390-396, 479
Cojocaru, Lia (trad.) - 294
Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" (Satu Mare) - 202
Colegiul Naţional "Roman Vodă" (Roman) - 219
Coman, Dan Marius - 3
Coman-Kund, Florin - 94
Comăna (comună, jud. Braşov) - 43-44
Comăna. Primărie. Consiliul Local - 43-44
Complexul Muzeal "Bucovina" (Suceava) – 17-18
Concursul de matematică "Euclid" (4 ; 2008 ; Focşani) – 252-253
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" - 280
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" (7 ; 2007 ; Iaşi) - 254
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" (8 ; 2008 ; Iaşi) - 255-256
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
Concursul de matematică judeţean "Euclid" (2008 ; Iaşi) - 257
Concursul de matematică judeţean "Euclid" (9 ; 2009 ; Iaşi) - 258
Concursul naţional de creaţie "Vasile Alecsandri" (4 ; 2009 ; Bacău) - 461
Constantin, Călin - 283
Constantinescu, Constantin - 528
Constantinescu, Irina - 388, 394-396
Constantinescu, Ovidiu (trad.) - 408
Constantinescu, Paul - 371
Cooper, James Fenimore - 408
Corbul, Vintilă - 459
Corciovei-Constantinescu, Iosefina - 303
Corlăţeanu, Sorin - 95
Corneci, Luminiţa - 275
Cosma, Dan Marius - 460
Cosma, Gheorghe - 202
Cosma, Rozalia - 202
Cosma, Traian - 203
Costache, Florentina-Flori - 209
Costan, Iulia (coord.) - 480
Costea, Anamaria - 59
Coşbuc, Ersilia - 348
Cotoi, Emilia - 96
Cova, Ioana (trad.) - 511
Craiovan, Ion - 97-98
Cratochvil, Silviu Dan - 14
Crăciun, Georgeta - 462
Crăciun, Gheorghe - 275
Crăciun, Ioana - 275
Creangă, Doina Maria (coord.) - 356
Creangă, Ion - 473
Crespigny, Lachlan de - 310
Creţu, Maria - 461
Creţu, Nicolae - 463
Crihana, Alina - 466
Crispino, Enrica - 358-360
Criste, Mircea - 158
Cristea, Dorin (coord.) - 528
Cristea, Simona - 99
Cristea, Victor - 309
Cristian, Constantin - 464
Croitoru, Gheorghe - 350
139
140
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Cronica literară (revistă) - 16
Cucu, Corina - 480
Cudalbi (jud. Galaţi) - 50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Strasbourg) - 185
D
Daintith, John - 291, 294
Dalí, Salvador - 364
Damaschin, Mircea - 100, 122, 138-140
Davideanu, Silvia - 384
Dăbucean, Diana - 204
Dănilă, Ioan (pref.) - 449
Dâmboviţa (râu) - 521
Dârţu, Ştefan - 289
Deac, Mircea - 314
Deere, Jack - 28
Dejan, Monica - 18
Demeter, Mirela Cristina (trad.) - 302
Dennet, Jo Anne - 29
Diaconescu, Horia - 157
Diaconu, Nicolae - 320
Dickens, Charles - 409-417
Didea, Ionel - 101-104, 195
Dima, Luminiţa (ed.) - 196
Dina, Vasilica (coord.) - 299
Dincă, Alexandru (pref.) - 262, 264
Dincă, Răzvan - 105
Dinu, Claudiu Constantin - 85, 106
Dinu, George - 465
Dinulescu, Ioana (trad.) - 433
Diţă, Răzvan Daniel - 157
Dobre, Adrian - 107
Dobrescu, Mircea - 299
Dochia, Florin - 467
Dogaru, Ion (pref.) - 142
Dominte, Rodica - 375
Domnauer, Teresa - 19-23
Domniţeanu, Lucian - 334
Domuţa, Cornel - 234, 325-326
Domuţa, Cornel (coord.) - 327
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
141
Doncean, Gheorghe - 342
Doncean, Marilena - 342
Dorofte, Ecaterina - 205
Doroftei, Marian - 206
Dostoevskii, Fedor Mihailovich - 507
Doyle, Arthur Conan - 419
Dragne, Luminiţa - 108-109
Dragomir, Gheorghe - 40
Dragomir, Ştefan - 345
Dragu, Laurenţiu - 169
Drăgan, Viorel - 345
Drăghici, Sonia - 110
Droc, Bianca - 154
Duca, Alina - 331
Duca, Emilian - 60-61, 331
Duculescu, Georgeta - 468
Duicu, Sorin Sebastian - 354
Dumitraşcu, Dan Lucian (coord.) - 314
Dumitraşcu, Mihaela Augustina - 153
Dumitroaia, Gheorghe - 511
Durac, Elena - 274
Duţescu, Dan (trad.) - 425, 428
Duvac, Constantin - 111
E
Educaţia de calitate - o preocupare a şcolii de azi. Simpozion naţional (1 ; 2008 ;
Vaslui) - 207
Educaţia de calitate - o preocupare a şcolii de azi. Simpozion naţional (2 ; 2009 ;
Vaslui) - 208
Educaţie şi creativitate. Simpozion internaţional (2 ; 2009 ; Roşiorii de Vede) - 209
Eliot, George - 420
Eminescu, Mihai - 478
Enache, Constantin - 259
Enache, Dana - 469
Enachi-Vasluianu, Luiza - 210
Enea, Violeta (text) - 17
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului (Baia Mare) - 25
F
142
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Feher, Carol - 11
Feher, Elena - 11
Feldman, Thea - 19-23
Felezeu, Călin (pref.) - 526
Fiera, Michaela - 344, 348
Filarmonica "George Enescu" (Bucureşti) - 373
Filip, Adriana Gabriela - 304
Filip, Mioara Vasilica - 211
Filipescu, Vasile - 13
Florea, Gheorghe - 346, 350
Florescu, Cătălin Dorian - 470
Florescu, Dumitru Andrei Petru - 112-113
Focşa, Yvona - 480
Focşeneanu, Veronica (trad.) - 413
Fodor, Adriana - 311
Fodor, Maria - 114
Ford, Michael Curtis - 421
Frâncu, Cristina Magdalena - 471
Frenţiu, Gabriela Cristina - 79, 115-116
Frenţiu, Gabriela Cristina (pref.) - 134
Frunză, Ionela - 221
Fuerea, Augustin (coord.) - 153
Fulga, Ion - 303
Funariu, Ion - 522
Furdui, Eliza - 212
G
Galluzzi, Francesco - 361
Gane, Nicolae (trad.) - 507
Gania, Daniela - 200
Gavrilă, Graţiela - 74
Gavrilescu, Ana - 235
Gazdovici, Gabriel - 157
Găină, Alexandru-Mihnea - 62
Gălăţanu, Daniel - 437
Gâlea, Ion - 117
Gându, Gheorghe - 243-244
Geană, Gheorghiţă (pref.) - 483
Genoiu, Ilioara - 118
Gentili, Augusto - 362
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
Ghejan, Andrei - 472
Gheo, Radu Pavel (trad.) - 490
Gheorghiu, Gheorghe - 119
Gheorghiu, Mihnea (trad.) - 408, 414
Gherghel, Alexandru - 451
Gherman Căprioară, Mirela - 313
Ghiurcă, Sorina - 473
Gidro, Romulus - 158
Gier, Kerstin - 433
Gîfei, Sorin - 333
Gîndu, Zvetlana - 198
Gîtin, Liliana - 328
Glăvan, Bogdan - 72
Gloambeş, Mihai-Lucian - 270
Golban, Mihaela (trad.) - 409
Golea, Gheorghe - 261-264
Goleanu, Anca-Elena - 221
Goran, Cristina - 296
Gorun, Nicolae (pref.) - 315
Gorunescu, Mirela - 122
Goya, Francisco - 366
Graure, Corina - 265-266
Grecu, Ioan - 522
Grigor, Andrei - 466
Grigoraş, Julieta - 254-256
Grigoraş, Mihaela - 215
Grigore, Silvia (coord.) - 252-253
Grigorescu, Nicolae - 369
Grigoriu, Aurelia - 347
Guriţă, Constantin - 238
Guriţă, Magda - 238
Guşatu, Marin (pref.) - 259
Guţă, Adrian (text) - 355
Guzu, Mariana - 267
H
Hanga, Vladimir - 120
Hanga, Vladimir (trad.) - 121
Hapka, Cathy - 19-23
Harris, Robert - 423-424
143
144
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Hâncu, Ana - 474
Hâncu, Nicolae - 311, 313
Hârlav-Maistorovici, Sanda (ed.) - 371
Hellyer, Peter - 30
Hidişan, Felicia (coord.) - 229
Holt România (Constanţa) - 213-214
Horezeanu, Alexandru - 475-476
Hudişteanu, Domnica - 274
Humă, Ioan (pref.) - 89
I
Iacob, Iulian (trad.) - 28
Iacob, Olimpia (trad.) - 426
Ibinceanu-Onica, Cristina Mihaela - 63
ICEPRONAV (Galaţi) - 322
Icoane maramureşene (revistă) - 16
Ienăşel, Carina Anca (antolog.) - 492
Ilea, Letiţia - 477
Ilica, Anton (pref.) - 11, 456
Iliescu, Dragoş (pref.) - 178
Iliescu, Iulia (red.) - 369
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi (Iaşi) - 226
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui (Vaslui) - 207
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj (Cluj-Napoca) - 229
Ionescu, Daniela (pref.) - 475
Ionescu, Jenica - 231
Ionescu, Lucian - 81
Ionescu, Magda - 216
Ionică-Crista, Sorin - 268
Ioniţă, Gheorghe-Iulian - 164
Iordăchescu, Lăcrămioara - 225
Iorga, Anca - 374
Iosep, Ioan (coord.) - 513
Iosif, Ştefan Octavian (trad.) - 428
Iovănesc, Mihaela Edidia - 217-218
Istrate, Costel - 339
Istrate, Liliana - 13
Iura, Dumitru - 37
Ivănescu, Alexandru - 343
Izvoarele Sucevei (comună, jud. Suceava) - 513
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
J
Jalbă, Maria (trad.) - 310
Jerome, Jerome K. - 425
Jinga, Cristina (trad.) - 412
Jones, Peter Thabit - 426
Jucan, Graţian - 478
K
Kacso, Ina Maria (ed.) - 313
Kolozsvári, József - 510
Kretsch, Julia (red.) - 19-23
L
Larionescu, Virgil - 377
Laslo, Vasile - 300, 518
László, Robert - 526
Lazarovici, Cornelia-Magda - 511
Lazăr, Cristian - 282
Lazăr, Letiţia (trad.) - 411
Lazăr, Roxana - 269
Lăţea, Luminiţa - 305
Lefterache, Lavinia - 124
Lefterache, Lavinia (ed.) - 123
Leonardo da Vinci - 358
Leonte, Petru - 342
Leşan, Cristina - 525
Leşan, Petru - 525
Leviţchi, Leon (trad.) - 425, 428-429
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" (Iaşi) - 226
Lisa (comună, jud. Braşov) - 45
Lisa. Primărie. Consiliul Local - 45
Literat, Liviu (pref.) - 522
Loghin, Vasile - 297
Lorincz, Anca-Lelia - 127
Lozincă, Maria (coord.) - 219
Ludicul în învăţarea şcolară. Simpozion interjudeţean (2010 ; Roman) - 219
Lungu, Dan - 481
145
146
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Lup, Alexandra Maria - 4
Lupaşcu, Dan - 128-129
Lupaşcu, Dan (ed.) - 91-92, 144
M
Macea (comună, jud. Arad) - 11
Mahu, Mariana - 215
Malaguzzi, Silvia - 363
Maleon, Bogdan-Petru - 528
Manolescu, Gorun (pref.) - 472
Manoliu, Magda - 482
Mareş, Doru (trad.) - 439
Marian, Carmen - 512
Marian, Eugen B. (trad.) - 420
Marin, Bogdan (trad.) - 421, 424
Marin, Florea - 314
Marinescu, Rodica - 301
Maroti, Ştefan - 378
Martiniuc, Carmen - 274
Mastacan, Olivian - 130
May, Karl - 434
Mazilescu, Vasile - 6
Mădăras, Florica - 16
Măgureanu Poptean, George - 329
Măgureanu, Florea - 131, 329
Măgureanu, George - 132
Măgureanu, Toader - 244
Mălureanu, Flavia - 210
Mănăstirea Bistriţa - 354
Mănăstirea Pângăraţi - 354
Mănăstirea Secu - 354
Mănăstirea Văratic - 354
Mănăstirea Vorona - 354
Mănescu, Dumitru Viorel (pref.) - 148
Mărginean, Ioan - 346, 350
Mătuşescu, Constanţa - 133
Mândra (comună, jud. Braşov) - 46-47
Mândra. Primărie. Consiliul Local - 46-47
Mârşanu, Gabriel - 282
Medieşu Aurit - 372
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
Mehedinţi, Simion - 483, 523
Melniciuc-Puică, Nicoleta - 349
Mera, Elena - 59
Mera, Ovidiu - 321
Michelangelo, Buonarroti - 359
Miclău, Paul - 438
Miclău, Paul (pref.) - 437
Micu, Bogdan - 122
Micu, Mihaela - 4
Mihai, Rodica - 517
Mihalache, Măriuca (trad.) - 29
Mihnevici, Landiana (pref.) - 13
Mihu, Ştefan - 64
Milea, Doiniţa - 484
Milne, Alan Alexander - 19-23
Minea, Stanca - 397
Ministerul Educaţiei şi Inovării (Bucureşti) - 229
Mintici, Dragoş - 520
Mintici, Ioan - 517, 520
Mirică, Ion - 7, 276
Miron, Florin - 4
Mischie, Beatrice - 42
Miulescu, Nicoleta - 189-190
Mocanu, Mihai - 485
Mocanu, Ramona - 461
Moldovan, Camelia - 277
Moldovan, Dorela - 479
Molnar, Carmen - 319
Moloman, Bogdan - 134
Morcov, Cristian - 278
Moroşanu, Magdalena - 312
Motoroiu, Adriana-Liliana - 135-136
Motroc, Marina (red.) - 369
Moţiu, Emil-Ioan - 191
Mrejeru, Theodor - 112
Munţii Bucovinei - 513
Munţii Pădurea Craiului - 234
Murariu, Elena - 469
Mureşan, Mircea (coord.) - 59
147
148
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
N
Nan, Cosmina Maria - 486
Nane, Daniela Crizantema - 208
Nane, Daniela Crizantema (coord.) - 207
Naum, Gellu (trad.) - 440
Navarro, Peter - 73
Nănău, Elena - 279
Năstac, Elena - 235
Neacşu, Cristina - 348
Neagoe, Stelian (ed.) - 446
Neagu, Aurel - 137
Neagu, Costică - 523
Neagu, Costică (ed.) - 483, 528
Neagu, Ion - 138-141
Neagu, Ofelia (trad.) - 73
Neamţu, Dorina (coord.) - 207
Nechifor, Ionel - 255-256, 269, 280
Necula, Gina - 385-386, 398-400
Nedelcu, Iulian - 142
Nedelcu, Iuliana (ed.) - 123
Nedelcu, Lenuţa - 220
Nedelcu, Vladislav - 332
Negoşanu, Petronela (trad.) - 409
Negrea, Ştefania - 305
Negrescu, Alexandru - 241-242, 246
Negru, Iulian - 332
Negură, Gheorghe - 113
Nemţanu, Dorina - 208
Nicoară, Lucia - 522
Nicolai, Maria (pref.) - 197
Nicolau, Bogdan (red.) - 370
Nicorescu, Maria-Manuela - 487
Nicosia, Fiorella - 364-365
Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop al Târgoviştei - 31
Nimigeanu, Vasile (pref.) - 514
Nistor, Ionuţ Lucian (coord.) - 332
Niţă, Manuela - 65-66
Nour, Ovidiu-Sorin - 145
Nuţă, Alina Cristina - 67-68
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
149
Nuţă, Florian Marcel - 67-68
O
Ojog-Braşoveanu, Rodica - 488
Olimpiada studenţilor economişti. Secţiunea Cibernetică, statistică şi informatică
economică (4 ; 2009 ; Galaţi) - 221
Olt (râu) - 521
Onac, Ioan - 306
ONG Eco-Europa (Bucureşti). Redacţia Romanian Biographic Institute - 12
Onica, Mihaela Cristina - 334
Oniciuc, Gheorghe - 246
Oniga, Veronica (trad.) - 26-27
Oprea, Andrei - 281
Oprina, Evelina - 146
Opriţa, Doina (trad.) - 440
Orăşanu, Romică - 283
Ostafi, George L. - 489
P
Palade, Corina - 199, 222
Palade, Laurenţiu - 222
Palamar, Petru (foto.) - 17, 511
Paler, Octavian - 490
Papadat-Bengescu, Hortensia - 463
Papoe, Teodora - 284
Paraschiv, Carmen-Silvia - 138
Paşa, George - 491
Patacă, Mihail - 285
Patic, Paul Ciprian - 8
Patriche, Corina - 69
Paul, Adrian Gh. (coord.) - 25
Pavlov, Claudia (il.) - 30
Pavlov, Mircea (ed.) - 376
Păduraru, Adriana - 255-256, 269, 280
Părău (comună, jud. Braşov) - 48-49
Părău. Primărie. Consiliul Local - 48-49
Părean, Iulia - 193
Păvăleanu, Vasile - 147
Pântea, Ecaterina (pref.) - 352
150
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Pârnuţă, Gheorghe - 323
Personalităţi româneşti afirmate în cultura europeană. Simpozion naţional (2009 ;
Vaslui) - 13
Petrescu, Camil - 463
Petrovici, Ioan - 372
Picasso, Pablo - 361
Plăeşu, Dan (pref.) - 464
Ploeşteanu, Constantin - 379-381
Ploscaru, Cristian - 528
Ploscaru, Miruna - 480
Poclid, Lucia - 389
Podişul Getic - 521
Poiană, Cătălina - 318
Politici şi strategii de dezvoltare regională. Conferinţă cu participare internaţională
(2008 ; Galaţi) - 41
Poluarea mediului - preocupare majoră a tuturor. Simpozion naţional (2009 ;
Bacău) - 235
Pompei - 424
Pop, Alin - 516
Pop, Aurel - 493-494
Pop, Daniela Maria - 4
Pop, Felician - 526
Pop, Ovidiu T. - 202
Popa, Cezara-Mihaela - 295
Popa, Costache (trad.) - 410
Popa, Doina - 215
Popa, Ioan - 148-150
Popa, Loredana - 215
Popa, Mioara - 58
Popa, Nicolae (pref.) - 149-150
Popa, Roxana - 112
Popa, Sorana - 151
Popa, Teodora - 223
Popa, Virgil - 335
Popescu, Bogdan Ioan - 332
Popescu, Constantin (trad.) - 407
Popescu, Constanţa - 336
Popescu, Irina Olivia - 152
Popescu, Mihaela - 5
Popescu, Roxana Mariana - 153
Popica, Elena - 286
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
151
152
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Postolache, Costina - 228
Pötter, Richard - 307
Preda Sânc, Marilena (text) - 355
Preda, Simona (trad.) - 291
Predescu, Ioan (pref.) - 475-476
Preoteasa, Constantin - 511
Prepeliţă, Mihai - 495
Prepeliuc, Aurel (text) - 17
Pricopi, Adrian - 154
Puie, Oliviu - 192
Puiu, Valentina (red.) - 370
Puşcaşu, Violeta - 50, 353
Romiţan, Ciprian Raul - 15, 111
Roş, Viorel - 161
Roşu, Angelica - 162
Rubens, Peter Paul - 357
Rudeanu, Mihaela (trad.) - 294
Rumega, Filareta - 201
Russu, Radu - 497
Rusu, Ion - 163
Rusu, Mihai Lucian (coord.) - 314
Rusu, Minodora Ioana - 163
Rusu-Togan, Gherasim - 14
Ruşti, Doina - 498
R
S
Racof, Anamaria Mihaela - 209
Radu, Mariana - 340
Raffaello Sanzio - 367
Ralian, Antoaneta (trad.) - 416
Răducanu, Ruxandra - 155
Rădulescu, Irina - 156
Răduţac, Doina - 199
Răspunderea persoanelor juridice în contextul activităţii de codificare în drept
(Conferinţa internaţională) - 158
Râpă, Marilena - 69, 236
Rebreanu, Liviu - 463
Recea (comună, jud. Braşov) - 38
Recea. Primărie. Consiliul Local - 38
Rembrandt, Harmensz van Rijn - 368
Rex, Karin (trad.) - 408
Rezuş, Octavian Mihai - 289
Ring's, Susan - 19-23
Ristea, Ion - 159
Rişcuţa, Honorius D. - 496
Rizescu, Gianina - 9
Rîpeanu, Andreea - 160, 224
Roma - 421
România - 12, 34, 149-150, 162
România [Legislaţie] - 60-61, 88, 99, 111, 138-140, 165, 194, 331, 339
România--1935-1944 - 446
România. Guvern - 90, 125, 196
S.C. Cameleon Consulting S.R.L. (Bucureşti) - 357-369
Sabău-Pop, Ioan - 158
Salina Turda - 321
Sandu, Florin - 164
Sas, Monica - 241-242
Satu Mare - 526
Sava, Angela - 290
Sava, Gheorghe - 83
Savin, Oana-Maria (trad.) - 499
Savin, Viorel - 499
Savu, Codruţ Nicolae - 75
Savu, Corneliu - 287
Savu, Eleonora - 287
Săndulache, Daniela - 235
Sârbu, Nicoleta - 332
Sebastian, Mihail - 500
Serafini, Giuliano - 366
Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socioumane, istorie şi religie (2009 ; Iaşi) - 225
Sesiunea internaţională de comunicări metodico-ştiinţifice (2008 ; Iaşi) - 226
Shakespeare, William - 428
Shepard, E. H. - 19-23
Simenon, Georges - 439
Siminiuc, Anghel Vasile (il.) - 489
Simion, Teodor P. - 39
Simionică Stănilă, Mioara - 227
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
153
Sîrbu, Carmen Gabriela - 337
Slavici, Ioan - 501
Societatea coral-literară "Medeşana" (Satu Mare) - 372
Sofian, Niculina - 200
Solomon, Petre (trad,) - 409
Sorescu, Laurenţiu - 165
Spineanu-Georgescu, Luciana - 64
Stan, Andreea Felicia - 59
Stancu, Mirela - 166
Steiner, Gerhardt (trad.) - 434
Sterea, Luminiţa - 228
Sterea, Zamfir - 228
Stoica, Adrian - 167
Stoica, Dan (trad.) - 499
Stoica, Veronica - 168-170
Streia, Constantin (trad.) - 408
Stroe, Călina - 461
Stroescu, Gabriela Persida - 288
Stroescu, Valentin - 303
Sturdza, Alina - 307
Suceavă, Ion (pref.) - 333
Swift, Jonathan - 429
Szöke, Ecaterina-Mariana - 502
Ş
Şaban, Rami (coord.) - 299
Şandor, Maria - 327
Şcheau, Viorel - 327
Şcoala "Ion Câmpineanu" (Câmpina) - 212
Şcoala "Mihai Viteazul" (Câmpia Turzii) - 229
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" (Focşani) – 252-253
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 "Constantin Parfene" (Vaslui) - 207-208
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 "Ştefan cel Mare" (Vaslui) - 13
Şcoala şi educaţia în perspectiva europeană. Simpozion naţional (2 ; 2009 ; Câmpia
Turzii) - 229
Şerban, Eugenia - 298
Şerban, Laura (trad.) - 30
Şerbănoiu, Veronica (trad.) - 421
Şercaia (comună, jud. Braşov) - 51-52
Şercaia. Primărie. Consilul Local - 51-52
154
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Şimăndan, Emil - 527
Şinca (comună, jud. Braşov) - 55-56
Şinca Nouă (comună, jud. Braşov) - 53-54
Şinca Nouă. Primărie. Consiliul Local - 53-54
Şinca. Primărie. Consiliul Local - 55-56
Ştefan, Liviu - 205, 255, 280
Ştefancu, Mircea (trad.) - 423
Ştefănescu, Brânduşa (pref.) - 162
Ştefănescu, Cornelia - 210
Ştefănescu, Ioan - 320
Ştefănescu, Ion Traian (pref.) - 149-150
Ştefănie, Tudor - 321
Ştefoni, Ana - 230
Şuşară, Pavel (text) - 355
Şuteu, Nicolaie Gheorghe - 193
T
Tabacu, Andreea - 171
Tabără, Neculai (pref.) - 334
Tanislav, Dănuţ - 521
Tazartes, Maurizia - 367-368
Tăbârcă, Mihaela (ed.) - 90
Tăbârcă, Mihaela (pref.) - 149-150
Tăicuţu, Valeria (postf.) - 499
Tănasă, Valeriu - 503
Tănase, Camelia - 58
Tănăsescu, Constanţa (trad.) - 408
Tărcăoanu, Cătălina (pref.) - 487
Tătaru, Ieronim - 504
Teodoroiu, Simona-Maya - 172
Timofte, Cătălina (trad.) - 330
Tiziano, Vecellio - 362
Tofan, Lavinia - 293
Toma, Alexandru - 375
Tomoaia, Gheorghe - 315
Tonitza, Nicolae - 370
Topiţă, Margareta - 74
Trifoi, Alexandru (red.) - 401-403, 406, 418, 422, 427, 430-432, 436, 508
Truichici, Milutin-Adrian - 173
Truş, Ana-Maria - 316-317
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
155
Tuleaşcă, Luminiţa - 174
Turculeanu, Andreea-Livia - 175
Tureatcă, Mădălina (trad.) - 408
Ţ
Ţara de Sus (revistă) - 16
Ţara Făgăraşului - 522
Ţarcă, Mihai - 289
Ţaţa, Mircea - 352
Ţibrea, Laurenţiu (coord.) - 252-253
Ţibulcă, Irina (coord.) - 356
Ţicalo, Ioan - 237-238, 245, 260, 271-272, 282
Ţiclea, Alexandru - 176-177, 382
Ţiclea, Alexandru (pref.) - 149-150
U
Ulici, Aurelia (trad.) - 439
Ungur, Angela Zica - 232
Ungureanu, Corina (trad.) - 405
Ungureanu, Dan - 343
Ungureanu, Nicoleta - 480
Unirea Principatelor Române. Simpozion naţional (2 ; 2009 ; Focşani) - 528
Uniunea Europeană - 59, 107, 186
Uniunea Europeană (Legislaţie) - 126
Universitatea "Petre Andrei" (Iaşi). Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 233
Universitatea de Nord (Baia Mare). Facultatea de Litere. Catedra de Teologie
Ortodoxă şi Asistenţă Socială - 25
V
Valea Vinului (comună, jud. Satu Mare) - 516
Van Gogh, Vincent - 360
Vasile cel Mare, sfânt - 25, 32
Vasile, Francisca-Maria (ed.) - 123
Vasile, Mihaela Aida - 197
Vasilescu, Benonica - 178
Vasilescu, Marius - 299
Vasiliu-Stoica, Adina - 290
156
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Văcaru, Nadia-Elena - 208
Văsii, Aura Doina - 292
Vătăman, Dan - 179-180
Vâlcu, Victoria - 212
Vârtej, Petrache - 318
Vedinaş, Verginia - 181, 194
Velica, Manuela - 296
Verne, Jules - 440
Viehmann, Iosif (pref.) - 13
Vişan-Dimitriu, Daniel - 10
Vişinescu, Valentin - 321
Viziteu, Dumitru (coord.) - 215
Vîlcu, Cătălin - 351
Vîrtej, Anca (ed.) - 318
Vîrtej, Ioana - 318
Vlad, Marian - 5
Vladimirescu, Viorel - 505
Vlădilă, Lavinia Mihaela - 182
Vlăduţiu, Dan - 313
Voicu, Costică - 183-184
Voicu, Marin - 185-186
Voila (comună, jud. Braşov) - 57
Voila. Primărie. Consiliul Local - 57
W
Wieruszewska-Calistru, Elżbieta (trad.) - 511
Z
Zaharescu, Diana (coord.) - 480
Zaharescu, Mădălina - 480
Zamfirache, Daniel - 113
Zamşa, Cristina - 187
Zapata, Clara - 302
Zavati Gardner, Mariana (trad.) - 499
Zeng, Ana - 506
Zottoviceanu, Elena - 373
157
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
INDEX DE TITLURI
1
1 ianuarie - 20 noiembrie 1942, 1 ianuarie - 1 februarie, 30 martie - 22 aprilie 1944
- 446
100 de opere esenţiale - 405, 407, 419, 425, 428-429, 434-435, 439-440, 459, 488,
500-501, 507
101 Dalmatians - 402
101 Dalmaţieni - 402
101 probleme C++ : clasa a IX-a - 10
101 probleme de aritmetică rezolvate : pentru clasa a V-a - 283
12 poezii - 450
75 de ani de cântec coral în Medieşu Aurit, judeţul Satu-Mare : Societatea coralliterară "Medeşana" - 372
A
Accidentul : [romane] - 500
Activatorii canalelor de potasiu în tratamentul bolilor cardiovasculare - 305
The Adventures of Sherloch Holmes - 419
Aladdin - 508
Aladin - 508
Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici - 430
Algebră geometrie : clasa a VIII-a - 245
Algebră, geometrie : clasa a VII-a - 237
Algebră, geometrie : itemi cu note, modele de teste ce conţin itemi cu note şi
bareme de notare, variante de teste pentru lucrări scrise semestriale, itemi
pentru recapitulare finală : clasa a VIII-a - 238
Algoritmi şi programare - 7
Alice in Wonderland - 403
Alice în Ţara Minunilor - 403
Amintiri şi gânduri pentru viitor - 457
Amprente pe flăcări : teatru - 489
Analiză financiară aprofundată a afacerilor - 63
Anatomie şi biomecanică - 301
158
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Anul comemorativ-omagial [al] Sfântului Vasile cel Mare şi al Sfinţilor
Capadocieni : vol. cuprinde lucrările prezentate în cadrul Simpozionului
Naţional "2009 - Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al
Sfinţilor Capadocieni" : Mănăstirea Bârsana - Maramureş, 11-13 noiembrie
2009 - 25
Apele - 19
Aplicaţii ale funcţiilor convexe reale de o variabilă reală - 249
Aplicaţii în mecanică - 285
Aritmetica în învăţământul gimnazial : tipuri de exerciţii şi probleme, metode şi
procedee de rezolvare - 259
Aritmetică : clasa a V-a - 241-242
Aritmetică, algebră, geometrie : clasa a VI-a - 243-244
Art - a common language between two cultures - 356
Arta - un limbaj comun între două culturi : [catalog] - 356
Aspecte ale degradării materialelor celulozice : lemnul şi hârtia - 349
Aspecte tehnico-economice privind aplicaţiile reactoarelor plasmochimice GlidArc
şi DBD - 342
Asupra unor teoreme de medie - 261
Autorităţile administrative autonome din domeniul siguranţei naţionale şi al
mediatizării informaţiilor - 191
Aventurile lui Ochi-de-Şoim : [roman] - 408
Aventurile lui Sherlock Holmes - 419
B
The Bait of Satan - 27
Bambi - 431
Baschet : [manual] - 378
Baze de date multidimensionale cu aplicaţii în domeniul finanţelor publice - 3
Bazele elaborării aliajelor feroase : îndrumar de proiect - 343
Bazele teoretice şi metodice ale pregătirii fizice în antrenamentul sportiv - 379
Bazinul inferior al râului Huşniţa : studiul fizico-geografic cu aplicaţii metodicodidactice - 519
Băiatul şi capul leului : dramă în versuri pentru cinci personaje - 426
Bărbaţi şi alte catastrofe : [roman] - 433
Beauty and the Beast - 422
The Big sleep - 407
Biotehnologii aplicate în protecţia mediului - 300
Bleak House - 410
Blues pentru cai verzi : [versuri] - 477
Borceag : roman - 448
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
159
Buna seara, Melania! - 488
C
Cadoul (meu) : [poezii] - 502
Caiet de lucrări practice : [dans scenic, expresie artistică] - 374
Caiet de vacanţă : clasa I - 201
Caiet de vacanţă : clasa I : matematică, limba română, cunoaşterea mediului - 206
Caiet de vacanţă : limba şi literatura română, matematică : clasa a II-a - 198
Caiet de vacanţă : limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii,
educaţie civică : clasa a III-a - 199
Caiet de vacanţă : limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii,
geografie, istorie : clasa a IV-a - 200
Caiet pentru dirigenţie şi nu numai ... - 203
Calea nebunului : roman - 452
Caminante : jurnal (şi contrajurnal) mexican - 490
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul - 24
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene - 183
Cartea junglei - 406
Casa de pe canal - 439
Casa umbrelor : [roman] – 410
Cadrul general al U.E. înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 186
Căderea Romei : roman despre o lume dispărută - 421
Călătoriile lui Gulliver : [roman] - 429
Călăuza - 408
Cămaşă în caroruri şi alte 10 întâmplări din Bucureşti : [povestiri] - 498
Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român - 134
Către faţa nevăzută a New York-ului : roman - 465
Cântece pentru ştergerea umbrei : [poeme] - 467
Ce trebuie să ştim despre finaluri - 376
Cenuşăreasa - 432
Cetatea din muntele de sare : [Salina Turda] - 321
La chasse au météore - 440
Le chat - 439
Chimia pentru juniori : culegere de probleme pentru clasele a VII-a-a VIII-a - 296
Chimie analitică : metode chimice de analiză - 293
A Christmas Carol - 409
Cianură pentru un surâs : [romane] - 488
Cinderella - 432
La cité dans la poésie française de Baudelaire à Apollinaire - 437
160
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Codul de procedură civilă : ad litteram : actualizat la data de 25 ianuarie 2010 - 90
Codul de procedură fiscală 2010 : comentat şi adnotat - 61
Codul de procedură penală : actualizat la data de 5 ianuarie 2010 - 91
Codul de procedură penală : adnotat cu legislaţie şi jurisprudenţă - 138-140
Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană - 126
Codul fiscal al României : (2007-2009) : comentat şi adnotat - 60
Codul penal (Legea nr. 15/1968) şi Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) :
[actualizare 5 ianuarie 2010] - 92
Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Satu Mare : 150 de ani de învăţământ liceal în
limba română : monografie - 202
Colind de Crăciun : [roman] - 409
Compensaţia : reglementare, doctrină, jurisprundenţă - 175
Competenţe digitale : culegere de teste - 4
Concursul de matematică "Euclid" : ediţia a 4-a, Focşani, 2007 - 252
Concursul de matematică "Euclid" : ediţia a V-a : [Focşani, 31 mai 2008] - 253
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele I-IV : ed. a VIII-a : Iaşi,
2008 - 255
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele I-IV : ediţia a IX-a : [Iaşi,
2010] - 280
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele IV-VIII - 254
Concursul de matematică "Florica T. Câmpan" : clasele IV-VIII : ed. a VIII-a : Iaşi,
2008 - 256
Concursul de matematică aplicată "Anghel Saligny" - Focşani : probleme propuse
în perioada 2001-2007 în cele două secţiuni: gimnaziu şi liceu - 287
Concursul de matematică judeţean "Euclid" : clasele III-VIII : [Iaşi, 2008] - 257
Concursul de matematică judeţean "Euclid" : clasele III-VIII : ediţia a IX-a : Iaşi,
2009 - 258
Concursuri interjudeţene botoşănene : clasele IV-XI : Dimitrie Pompeiu, Bilaterala
Iaşi-Botoşani, Micii matematicieni - 246
Conférence Internationale La Responsabilité de la personne morale dans le
contexte de l'activité de codification en droit - 158
Conferinţa internaţională "Răspunderea persoanelor juridice în contextul activităţii
de codificare în drept" : 26-28 noiembrie 2009, Sovata, România - 158
Conflictele de muncă : culegere de practică judiciară - 42
Constituţia României - 109
Constructori ai romanului : Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil
Petrescu - 463
Contabilitatea nu-i doar pentru contabili! - 339
Contenciosul administrativ - 192
Contractul de asociere în participaţiune - 112
Contractul de împrumut : analiză teoretică şi practică - 145
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
161
Contractul de mandat : analiză teoretică şi practică - 78
Contribuţiuni la Revoluţia din 1848 în Sălaj cu mai multe documente inedite în text
cu anexe - 524
Convergenţa reală şi convergenţa nominală în procesul adoptării monedei unice de
către noile ţări membre ale UE - 59
Coordonatele liricii lui Alexandru Gherghel - 451
Corporatismul secolului al XX-lea - 37
Crai nou : antologia Concursului naţional de creaţie "Vasile Alecsandri" : Bacău,
ediţia a IV-a, 2009 - 461
Creşterea eficacităţii predării-învăţării ştiinţelor naturii prin aplicarea metodelor
activ-participative : clasele I-IV - 211
Criminologie teoretică şi aplicată - 164
Critică şi discurs : recuperări şi re(con)stituiri literare - 443
Criza economică actuală 2007... ? - 70
Cronicile Clubului Pickwick - 411
Cronicile Clubului Pickwick : [roman] - 411
Cucuteni Culture : art and religion : [september 2009-january 2010 : exhibition
catalog] - 511
Culegere de exerciţii pentru limba română şi matematică : clasa a II-a - 205
Culegere de exerciţii şi probleme pentru disciplinele de specialitate : clasa a X-a :
profil servicii - 58
Culegere de fizică pentru clasa a VIII-a - 292
Cum să devenim părinţi mai buni : ghidul părintelui - 214
Cum să devenim părinţi mai buni : manualul educatorului parental - 213
Cum să uiţi o femeie : roman - 481
Curs de drept notarial - 148
Curs de drept privat roman - 120
Curtea Europeană a Drepturilor Omului : 50 de ani de existenţă (1959-2009) - 185
Cuvinte dintr-un noian de vorbe : interviuri - 493
Cuvinte incolore : aforisme - 475
D
David Copperfield : [roman] - 412
DBD - 342
De dragoste şi singurătate : nuvele - 495
De la discursul poetic la facerea literaturii : structuri poetice româneşti în diacronie
- 444
De la lume adunate şi-napoi la lume date - 352
Decameronul : [roman] - 435
The Deerslayer: The first war path - 408
162
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Despre drept şi ştiinţa administraţiei - 76
Dezvoltare şi planificare urbană - 353
Dezvoltarea umană : de la concept la realizare - 71
Diabetul zaharat, nutriţia, bolile metabolice : curs pentru studenţi - 311
Dicţionar de chimie - 294
Dicţionar de fizică - 291
Dicţionarul personalităţilor din România : biografii contemporane - 12
Dieu, que Schnauzer gagne! - 499
Din sipetul sufletului : [poezii] - 468
Discursul critic românesc actual : antologie de texte : studii critice - 466
Doamna din lac - 407
Doamna şi vagabondul - 418
Doamne, fă ca Schnauzer să câştige! : [proză teatrală] - 499
Don Juan în comunism : [roman] - 496
Drept : curs pentru Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional - 132
Drept administrativ - 77, 178
Drept administrativ : curs universitar - 181
Drept administrativ : sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru activitatea de
seminar - 94
Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei : lucrarea are în vedere
legislaţia în vigoare la 1 septembrie 2009 - 142
Drept civil : contracte speciale - 168
Drept civil : contracte speciale : dreptul la moştenire : probleme şi exerciţii practice
pentru seminarii şi examene - 169
Drept civil : partea generală - 93
Drept civil : sinteze de teorie, teste de verificare : materia pentru anul I - 152
Drept civil : teoria generală a obligaţiilor : manual de seminar - 187
Drept comercial : teorie şi practică judiciară - 151
Drept comercial I : curs pentru studenţii programului frecvenţă redusă - 101
Drept comercial român - 102
Drept comunitar european - 179
Drept comunitar european : caiet de seminar - 153, 180
Drept constituţional : note de curs - 115
Drept constituţional şi instituţii politice - 108-109
Drept financiar - 161
Drept financiar public - 137
Drept fiscal şi procedura fiscală - 62
Drept internaţional privat - 128, 154
Drept internaţional public - 133
Drept penal : partea generală - 159, 173
Drept penal : partea generală : conform Noului Cod penal - 80
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
163
Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II - 124
Drept penal : partea generală 1+2 - 130
Drept penal : partea specială - 155
Drept penal [Resursă electronică] : partea specială 1+2 - 182
Drept penal special - 147
Drept procesual civil - 114, 171
Drept procesual civil : îndreptar pentru seminare şi examene - 85
Drept procesual penal : curs universitar - 127
Drept societar - 103
Dreptul comerţului internaţional : curs universitar - 174
Dreptul consumatorului [Resursă electronică] - 65
Dreptul european al concurenţei - 104
Dreptul familiei - 129
Dreptul familiei şi actele de stare civilă [Resursă electronică] : suport de curs învăţământ la distanţă : Administraţie publică, Anul III, Semestrul II - 118
Dreptul la moştenire - 170
Dreptul la un proces echitabil în materie penală - 100
Dreptul mediului şi dezvoltării durabile : curs universitar - 172
Dreptul muncii : curs universitar - 176
Dreptul procesual civil - 131
Dreptul proprietăţii intelectuale : bibliografie selectivă - 15
Dreptul proprietăţii intelectuale : curs universitar - 119
Drepturile consumatorului : curs pentru studenţii programului frecvenţă redusă 195
Duhul eclipsei : [roman] - 460
Dumnezeu în natură : versuri - 447
Durerea cronică : ghid de diagnostic : tratament convenţional şi imunologic - 309
E
Ecologia aşezărilor umane - 518
Ecomateriale şi ecoproduse : definiţii, noţiuni, aplicaţii - 299
Education and creativity : [works presented at the International symposium, 2nd
edition, 2009, Roşiorii de Vede] - 209
Educaţia de calitate - o preocupare a şcolii de azi : simpozion naţional : Vaslui, 24
mai 2008 : referate şi comunicări metodico-ştiinţifice - 207
Educaţie muzicală : ghid metodic pentru învăţământ preşcolar şi primar - 222
Educaţie şi creativitate : [lucrări prezentate în cadrul Simpozionului internaţional,
ediţia a 2-a, 2009, Roşiorii de Vede] - 209
Educaţie şi cultură - 210
El Ego ancestral y la homeopatía - 302
164
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Elemente de geomorfologie fluviatilă - 297
Elemente de gramatică normativă : corectitudine şi greşeală - 385
Elemente de tehnologie a tomatelor în solarii - 325
Elindult a hagymalé : Rövidpróza - 509
Evaluarea naţională : matematică : clasa a VIII-a : 116 teste de recapitulare şi
aprofundare, 26 modele de teste pentru evaluarea naţională 2010 - 260
Evaluarea naţională 2010 : limba şi literatura română : clasa a VIII-a : teme de
recapitulare şi aprofundare, modele de teste pentru evaluarea naţională 2010 387
Evaluarea naţională 2010 : teste : limba şi literatura română - 397
Evoluţia funcţională, teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad - 514
Evoluţii şi reforme în activitatea Curţii [CEDO] - 185
Executarea silită imobiliară - 167
Executarea silită în procesul civil - 146
Experimente şi simulări în laboratorul de criminalistică – 81
Extras din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru - 90
F
The Fall of Rome - 421
Familia în economia României - 34
Familia în tripla ipostază - 34
Farmacologie - 303
Felix Aftene : Cădere în timp - 2007-2010, Cine este Doamne, omul? - 2004-2008 :
[expoziţii] - 355
File de teatru sucevean - 375
Folosirea forţei în dreptul internaţional - 117
Fond funciar : culegere de jurisprudenţă : practică judiciară naţională, practica
Curţii Europene a Drepturilor Omului, decizii ale Curţii Constituţionale - 79
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare la copilului cu cerinţe educative
speciale - 217
Frica de Domnul : [descoperă calea spre comuniunea cu Dumnezeu] - 26
Frumoasa adormită - 436
Frumoasa şi Bestia - 422
Funcţii convexe - 250
Fundamentele constituţionale ale dreptului civil - 110
G
Genetica şi ameliorarea arborilor - 323
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
165
Geografia României : 20 variante de teste pentru teza cu subiect unic (2008-2009) :
clasa a VIII-a - 520
Geografia turismului - 227
Geografie generală : auxiliar la manualele alternative : clasa a V-a : programa
şcolară, itemi pentru criterii de notare orală, itemi pentru criterii de notare
scrisă, cunoaşterea orinzontului local, termeni geografici, aplicaţii - 517
Geometria poligoanelor convexe - 279
Geometrie : ghid : clasele I-IV - 288
Gestiunea financiară a întreprinderii - 334
Ghici, copile drag! : [ghicitori] - 506
Ghicitori matematice pentru clasa I - 442
Ghid de matematică : util elevilor de clasa a VIII-a - 239
Ghid pentru practica de specialitate - 233
Ghiduri practice pentru proiecte în parohii - 332
The Ghost - 423
Ginecologie endocrinologică - 318
GlidARC - 342
Goana după meteor - 440
Grafică pe calculator cu AutoCAD 2008 - 1
Great Expectations - 413
Gulliver's travels - 429
H
Haiku : [poeme] - 497
Hamlet, prinţ al Danemarcei - 428
Hard Times - 417
Hazarde climatice generate de precipitaţii în Cîmpia de Vest situată la nord de
Mureş - 298
Hemoragia în sarcină - 316
Homeopatia - 302
Hotărârea de Guvern nr. 13/2004 - 196
I
ICEPRONAV Galaţi : 25 de ani de activitate : 1966-1991 : istoric-prezentarerealizări - 322
Identificarea factorilor psihosociali care pot determina succesul sau insuccesul
şcolar - 230
Idiotul : [roman] - 507
Imaginaţie prin culoare : tehnici folosite în educaţia plastică : ghid metodic - 215
166
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Implicaţiile socio-economice ale politicii fiscal-bugetare - 68
Incidente în procedura de executare silită - 96
Indulgenţe pentru un loc pe corabia lui Noe : [poezii] - 458
Informatică în administraţie publică [Resursă electronică] - 8
Infracţiuni de corupţie şi infracţiuni privind piaţa de capital - 95
Iniţiere în Excel, PowerPoint şi Access - 5
Insecte şi păianjeni - 20
Inseparabila dezordine : [eseistică, proză scurtă, impresii de nomad, scenariu scurt,
versuri, ghicitori] - 472
Insolvenţa bancară în dreptul comerţului internaţional - 165
Instituţiile lui Iustinian - 121
Integrarea mijloacelor tehnice în activitatea instructiv-educativă la disciplina
biologie [Resursă electronică] - 204
Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului - 89
Instituţiile şi politicile U.E. conform Tratatului de la Lisabona - 186
Intuiţie şi creativitate în teoria grafurilor : drumuri de cost minim - 251
Ioana : [roman] - 462
Irigarea culturilor - 326
Irigaţiile în Câmpia Crişurilor : 1967-2008 - 327
Istoria românilor : 20 variante de teste pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a 525
Istoria secretă a Sătmarului - 526
Istoria statului şi dreptului românesc : curs universitar - 160
Iubirea înlăcrimată : poezii - 471
Iustiniani Institutiones - 121
Izometriile planului euclidian - 278
Izvoarele Sucevei : o comună din Munţii Bucovinei : studiu monografic - 513
Î
Împotriva curentului : [însemnări asupra crizei financiare actuale] - 72
În carmace şi năvod : epigrame, cronici rimate, poezii - 464
În lumea lui Creangă : opţional anul I de studiu - 473
Îndreptar de urmărire penală - 122
Înflorind pe pământ străin : mic îndrumar de misiune transculturală - 29
Însemnări zilnice - 446
Întrebătorul din Agora - 527
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
167
J
The Jungle book - 406
Jurisprudenţa instanţei supreme în unificarea practicii judiciare (1956-2009) : în
materie civilă - 123
K
Kultura Cucuteni : sztuka i religia : [katalog wystawy] - 511
L
Lady and the Tramp - 418
The Lady in the lake - 407
The last of the mohicans: A narative of 1757 - 408
Lâna în industria textilă : monografie - 351
Legea contabilităţii nr. 82/1991 - 341
Legea nr. 12/2010 - 196
Legea nr. 15/1968 - 92
Legea nr. 188/1999 - 194
Legea nr. 19/2000 - 196
Legea nr. 204/2006 - 196
Legea nr. 286/2009 - 92, 144
Legea nr. 287/2009 - 143
Legea nr. 303/2004 - 125
Legea nr. 304/2004 - 125
Legea nr. 317/2004 – 125
Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul
Poporului - 109
Legea nr. 411/2004 - 196
Legea nr. 51/1995 - 126
Legea nr. 78/2000 - 88
Legea partidelor politice nr. 14/2003 - 109
Legea societăţilor comerciale : comentarii şi explicaţii - 75
Legislaţia pensiilor : actualizat februarie 2010 - 196
Legislaţia privind organizarea judiciară : actualizat februarie 2010 - 125
Legislaţia privind profesia de avocat : actualizat februarie 2010 - 126
Legislaţie hotelieră şi proceduri judiciare specifice domeniului hotelier : curs
pentru masterat - 329
Legislaţie şi protecţia consumatorului - 197
168
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Let's have fun with math - 269
Lexicon de fibre şi finisare chimică - 347
Life in America : an introduction to the study of contemporary american culture –
404
Limba română contemporană : morfologia - 386
Limba română contemporană. Sintaxa : funcţiile sintactice : (repere teoretice şi
exerciţii) - 398
Limba şi literatura română : 30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic :
clasa a VII-a, semestrul I - 395
Limba şi literatura română : 30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic :
clasa a VIII-a, semestrul I - 394
Limba şi literatura română : 36 de variante de teste pentru teza cu subiect unic
(2008-2009) : clasa a VII-a, semestrul al II-lea - 396
Limba şi literatura română : 36 de variante de teste pentru teza cu subiect unic
(2008-2009) : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea - 479
Limba şi literatura română : clasa a V-a - 388
Limba şi literatura română : clasa a VI-a - 389-390, 393
Limba şi literatura română : clasa a VII-a - 391
Limba şi literatura română : itemi pentru criteriile de notare, breviare, teste
sumative şi modele de teste naţionale : clasa a VIII-a - 392
limba şi literatura română, matematică - 201
Limbajul HTML - 2
Limite de funcţii : teorie şi probleme rezolvate - 262
Lipsirea de libertate în mod ilegal - 163
Literatură şi arte plastice - 504
Little mermaid - 401
Logică juridică - 87
Lucrările simpozionului naţional "Poluarea mediului - preocupare majoră a tuturor"
: [Bacău], 12 decembrie 2009 - 235
Ludicul în învăţarea şcolară : [simpozion interjudeţean] : Roman, 2010 - 219
Lumea prin ochii celor mici : versuri şi întâmplări - 480
Lumina cu ţărmul îngheţat : [versuri] - 503
M
M. Eminescu : medalioane feminine şi alte articole - 478
La maison du canal - 439
Management şi marketing în metalurgie - 345
Managementul lanţului de distribuţie/aprovizionare pentru un răspuns eficient
consumatorului - 335
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
169
Managementul ordinii şi siguranţei publice în transporturile feroviare, navale şi
aeriene - 333
Managementul serviciilor publice [Resursă electronică] : suport de curs învăţământ la distanţă : Administraţie publică, Anul I, Semestrul II - 336
Männer und andere katastrophen - 433
Mara : [roman] - 501
Marile speranţe : [roman] - 413
Marioneta : [un om va dezvălui cea mai mare conspiraţie a lumii] : [roman] - 423
Marketing industrial - 74
Martin Chuzzlewit : [roman] - 414
Masajul medical - 306
Matematica : 30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic (2008-2009) : clasa
a VIII-a, semestrul I - 270
Matematica isteaţă - 228
Matematică : 30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic (2009-2009) : clasa
a VII-a, semestrul I - 271
Matematică : 35 de variante de teste pentru teza cu subiect unic (2008-2009) : clasa
a VII-a, semestrul II - 272
Matematică : 38 de variante de teste pentru teza cu subiect unic (2008-2009) : clasa
a VIII-a, semestrul II - 273
Matematică : activităţi opţionale : propuneri de teme, exerciţii, fişe de lucru - 286
Matematică : caiet de exerciţii şi probleme : clasa I - semestrul I - 274
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a V-a - 290
Matematică aplicată în economie - 276
Matematică pentru clasa a V-a - 275
Matematică pentru voi : clasa a V -a - 268
Materii prime şi materiale în industria chimică - 348
Materii prime şi materiale în industria chimică : clasa a IX-a : liceu - filiera
tehnologică, domeniul - chimie industrială - 344
Mărturii de artă şi cultură ortodoxă din monumente reprezentative ale
Arhiepiscopiei Iaşilor : Sfintele Mănăstiri Văratic, Bistriţa, Secu, Pângăraţi şi
Vorona : sec. XVI-XIX - 354
Mândrie şi prejudecată : [roman] - 405
Medierea : mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale :
medierea în România - 162
Memoires of Sherlock Holmes - 419
Memorialul Ştefan Dârţu : ediţiile I-IX - 289
Memoriile lui Sherlock Holmes - 419
Meridiane - 504
Meşteşuguri textile în Cultura Cucuteni - 512
Metoda Standard Cost : aspecte teoretice şi practice - 340
170
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Metode de rezolvare a problemelor de geometrie analitică în plan şi spaţiu - 277
Metodologia predării operei lui Lucian Blaga în şcoală - 486
Mica sirenă - 401
Middlemarch - 420
Middlemarch : [roman] - 420
Misiune, pastoraţie şi slujire ecumenică - 31
Mistetstvo - spilna mova dvoh kultur - 356
Momeala Satanei : [fereşte-te de capcana ucigaşă a ofensei] - 27
Monografia primei şcoli publice din Câmpina - 212
Muzeul din Suceava : 110 ani în documente şi amintiri - 18
Muzeul Satului Bucovinean : [album] - 17
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends - Animals - 20, 22-23
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends - Earth - 19, 21
N
Nicholas Nickleby : [roman] - 415
Normele de procedură civilă - 106
Noul Cod civil ad litteram : Legea nr. 287/2009 - 143
Noul Cod penal ad litteram : Legea nr. 286/2009 - 144
O
O călătorie spre centrul Pământului : [romane] - 440
Oameni de la munte - 483
Oh Gott, tu, dass Schnauzer wird - 499
Oh lord, make Schnauzer win - 499
Olimpiada de matematică : concursuri interjudeţene : clasele V - VIII, 2008-2009 281
Olimpiada studenţilor economişti : secţiunea Cibernetică, statistică şi informatică
economică : ediţia a IV-a : Galaţi, 2-4 nov. 2009 - 221
Olimpiadele naţionale ale României şi Republicii Moldova, olimpiadele balcanice
pentru juniori (OBMJ) : clasele V-VIII : etapa judeţeană 2001-2009 (subiect
unic), etapa naţională 1980-2009, etapa naţională a Republicii Moldova
(probleme selectate), barajele pentru alcătuirea lotului olimpic (1997-2009),
olimpiadele balcanice de matematică pentru juniori (OBMJ) - 1997-2009 - 282
One wey UK pocket book of object lessons - 30
Operaţii unitare în alimentaţie publică şi agroturism : principii teoretice şi lucrări
aplicative - 328
Opere alese - 408-417
Oraşul cu salcâmi - 500
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
171
Ordine de zi, ordine de noapte : [versuri] - 455
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 - 125
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 - 125
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 – 196
Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 - 90
Organizarea învăţării conceptului de compus coordinativ - 295
Oxford. Dictionary of chemistry - 294
Oxford. Dictionary of physics. - Market House Books, 2004 - 291
P
Pagini trăite : cartea a III-a : (poeme noi) - 456
Palimpsest continuu : [versuri] - 482
Pasul pionului : roman - 453
The Pathfinder: The Inland Sea - 408
Patologia renală în sindromul metabolic şi obezitate : curs - 313
Paul Constantinescu : piese pentru pian - 371
Pădurile - 21
Părţi de propoziţie, părţi de vorbire, modalităţi de predare la ciclul primar - 218
Pe urmele cireşarilor : culegere de creaţii literare ale copiilor din Birchiş - 492
Personalităţi din Ţara Făgăraşului : (1800-prezent) - 522
Personalităţi româneşti afirmate în cultura europeană : referate şi comunicări
metodico ştiinţifice : Vaslui, 14 noiembrie 2009 - 13
Peter Pan - 427
Piaţa de capital - 64
The Pickwick Papers - 411
The Pioneers: The Sources of Susquehanna, A Descriptive Tale - 408
Pionierii - 408
Pisica : [romane] - 439
Planul de afaceri : instrument pentru firma de exerciţiu - 69
Poètes français dans la modernité - 438
Politica comercială comună a Uniunii Europene - 107
Politici publice - 189
Politici şi mecanisme fiscal-bugetare - 67
Politici şi strategii de dezvoltare regională : implicaţii socio-economice şi
educaţionale : lucrările conferinţei cu participare internaţională : Galaţi, august
2008 - 41
Pompei : [roman istoric] - 424
Poveste despre două oraşe : [roman] - 416
Practica lubrifierii tribosistemelor industriale - 320
The Prairie: A Tale - 408
172
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Prenatal tests - 310
Preria - 408
Prevenirea infecţiilor nosocomiale - 308
Prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie : Legea nr. 78/2000,
adnotată şi comentată - 88
Pride and Prejudice - 405
Prin labirintul juridic : simple note de călătorie - 97
Principale instituţii ale dreptului civil român : suport de curs - 116
Principalele instituţii ale dreptului civil român - 116
Principiile bunei guvernări : evoluţii europene şi studii comparative - 36
Probleme actuale de patologie internă : tradiţie şi perspective : volumul de lucrări al
Simpozionului naţional cu participare internaţională "90 de ani de semiologie
românească" : Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 2009 - 314
Probleme fundamentale de geografie politică şi geopolitică - 39
Procedee performate de punere în formă - 346
Procesul politic şi democratic din U.E - 186
Profile în oglinzi : proză - 476
Proiecterea activităţii didactice : educaţie tehnologică : clasele V-VIII - 220
Protecţia juridico-penală a desenelor şi modelelor - 111
Protecţia secretului comercial în dreptul privat - 105
Proza paşoptistă şi postpaşoptistă : reevaluări critice - 445
R
Raporturile juridice de muncă ale personalului didactic - 224
Rapsozi şi rapsodii măcene - 11
Răspunderea juridică în domeniul prelevării şi transplantului în dreptul român - 157
Receptarea textului epic în învăţământul primar - 487
Recviem pentru spioni : [memorii, comentarii] - 40
Recviem pentru spioni : confesiuni - 40
Refacerea şi protecţia terenurilor din carierele de bauxită din munţii Pădurea
Craiului - 234
Reflectarea limbii de lemn în proza românească din deceniile al VI-lea-al VII-lea 399
Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice
Europene - 341
Reglementări contabile conforme cu directivele europene - 341
Regulamentele de ordine interioară ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor - 125
Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor
Consiliului U.N.B.R. - 126
Relativitatea efectelor convenţiilor - 86
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
173
Relaţii publice şi comunicare - 35
Reptile şi amfibieni - 22
Republica idioţilor : [eseuri] - 485
Retorica - 382
Reviste din Nord-Vestul interbelic : Ţara de Sus, Icoane maramureşene, Cronica
literară - 16
Revocarea actelor administrative : instituţia revocării sub exigenţele dreptului
european - 188
Revoluţia română din decembrie '89 de la Arad - 527
Rezolvarea ecuaţiilor algebrice prin radicali - 263
Rolul evaluărilor în stabilirea programului de postînvăţare - 232
Romanul istoric românesc - 484
România [Legislaţie]. - 90-92, 125-126, 143-144, 196, 341
Romeo and Juliet - 428
Romeo şi Julieta : [teatru] - 428
A rózsák felelőse : [versek] - 510
S
Sacoşa cu fluturi : (studii, eseuri, poezii) - 449
Sarcina patologică - 317
Săritura calului : roman - 454
Scheme clasice de teoria probabilităţilor bazată pe analiză combinatorie - 265
Scriitori români despre studierea limbii franceze : florilegiu - 469
Scurt şi la obiect : lecţii cu obiect pentru prezentarea Evangheliei - 30
Scurtă istorie a Filarmonicii : (1868-1944) - 373
Semiologie medicală : curs - 312
Semne : [eseuri] - 504
Semne dintr-un trunchi de cuvânt : [poezii] - 494
Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socioumane, istorie şi religie : [2009, Iaşi] - 225
Sesiunea internaţională de comunicări metodico-ştiinţifice : Iaşi, 14 martie 2008 226
Sfântul Vasile cel Mare - dascăl al vieţii călugăreşti : studii de spiritualitate
monastică - 32
Simion Mehedinţi - prozator şi publicist - 523
Sincronizarea strategiei de afaceri cu ciclurile economice - 73
Singurătatea unui sunet : versuri - 491
Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator - 9
Sisteme distribuite cu aplicaţii economice folosind tehnologii JAVA - 6
Sistemul bugetar - 161
174
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Sistemul politic european conform Tratatului de la Lisabona - 186
Sleeping Beauty - 436
Snow White - 430
Soacra mea trăsnită : [întâmplări] - 474
Societăţile comerciale aflate în insolvenţă : practică judiciară privind răspunderea
personalului - 113
Soluţii de principiu din hotărârile contra României - 185
Soluţii fiscale pentru perioada de criză : reorganizarea afacerilor, aspecte fiscale 331
Somnul de veci : [romane] - 407
Spiritualităţi câmpinene - 14
Standardele româneşti de contabilitate şi raportare financiară : [legislaţie contabilă
uzuală în vigoare de la 1 ianuarie 2010] - 341
The Stategy for the sustainable development of Părău, Braşov County - Romania
[Resursă electronică] - 48
Statistică teoretică şi economică - 33
Statutul funcţionarilor publici : comentarii, doctrină, legislaţie, jurisprudenţă :
[Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, republicată] 194
Statutul profesiei de avocat - 126
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Comăna, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 44
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Lisa, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 45
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Mândra, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 47
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Părău, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 49
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Recea, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 38
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Şercaia, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 52
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Şinca Nouă, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 54
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Şinca, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 56
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Voila, Judeţul Braşov [Resursă
electronică] - 57
Strategia de dezvoltare locală : comuna Cudalbi - potenţial şi perspective : 20082018 - 50
Strategii de creştere a competitivităţii bazate pe analiza costurilor - 337
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
175
Strategii de evitare a eşecului - 330
Strategii didactice creative utilizate în activităţile şcolare : Vaslui, 23 mai 2009 208
Strategii în predarea numerelor complexe în liceu - 248
The Strategy for the sustainable development of Comăna, Braşov County Romania [Resursă electronică] - 43
The Strategy for the sustainable development of Mândra, Braşov County - Romania
[Resursă electronică] - 46
The Strategy for the sustainable development of Şercaia, Braşov County - Romania
[Resursă electronică] - 51
The Strategy for the sustainable development of Şinca Nouă, Braşov County Romania [Resursă electronică] - 53
The Strategy for the sustainable development of Şinca, Braşov County - Romania
[Resursă electronică] - 55
Structura discursului jurnalistic - 400
Studiul geografic al hazardelor naturale din Podişul Getic : sectorul Olt-Dâmboviţa
- 521
Sufletul moromeţian şi logica matematică : probleme - 240
Supply chain management in consumer goods industry and retail - 335
Surâd, deci exist... : (ascultări şi reflecţii) - 441
Surprins de vocea lui Dumnezeu : [interpretări biblice] - 28
Surprised by the Voice of God - 28
Ş
Şcoala şi educaţia în perspectiva europeană : simpozion naţional : Câmpia Turzii,
30 aprilie 2009 - 229
Şiruri de numere reale : teorie şi probleme rezolvate - 264
Ştiinţa administraţiei : curs universitar - 190
Ştiinţe ale naturii : auxiliar pentru clasa a III-a, în conformitate cu programa şcolară
- 236
T
A Tale of two cities - 416
Talent şi îndemânare : [abilităţi practice] - 216
Tehnici moderne de brahiterapie : curs postuniversitar, 3 aprilie 2009, Cluj-Napoca
- 307
Tehnologii de protecţie sau refacere a solurilor - 324
Tendinţele, principiile şi caracterele generale ale jurisprudenţei CEDO în cei 50 de
ani de activitate - 185
176
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Teoria centrelor de greutate - 285
Teoria educaţiei fizice şi sportului : concepte şi căi de perfecţionare - 381
Teoria generală a dreptului : caiet de seminar - 99
Teoria generală a dreptului : curs universitar - 156, 183-184
Teoria generală a dreptului [Resursă electronică] - 135
Teoria generală a statului şi dreptului [Resursă electronică] - 136
Teoria şi practica analizei gramaticale : ghid metodic pentru debutanţi - 384
Teorie şi metodologie curriculară în educaţie fizică şcolară şi sportivă - 380
Teorie şi tactică poliţienească : [curs universitar] - 193
Terapia fotodinamică : de la experiment la aplicaţii clinice - 304
Teste : evaluare naţională : matematică - 266
Teste de matematică : clasele IV-V - 267
Teste grilă pentru admiterea în magistratură - 84
Teste pentru admiterea în clasa a V-a : [limba română, limba engleză, limba
franceză, limba germană, matematică] - 231
Teste prenatale - 310
Teza unică la matematică, variante posibile : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea 284
The boy and the lion's head : a verse drama for five characters - 426
The Fear of the Lord - 26
Three men in a boat (to say nothing of the dog) - 425
Three men on the bummel - 425
Thriving in another culture - 29
Timpuri grele : [roman] - 417
Titlurile de credit ca instrumente de plată - 66
Tractate regarding the magistrate profession in Romania - 149
Tragedy of Hamlet Prince of Denmark - 428
Traité sur la profession de magistrat en Roumanie - 150
Transformatorul electric : construcţie, teorie, proiectare - 319
Translating idioms through culture - 383
Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale : note de curs - 338
Tratarea diferenţiată a elevilor - 223
Tratat de drept comercial român - 82
Tratat de dreptul muncii - 177
Tratat de procedură penală : partea generală - 141
Tratat de teoria generală a dreptului - 98
Traumatologie osteo-articulară - 315
Trei într-o barcă (fără a mai socoti şi câinele) : [romane] - 425
Trei pe două biciclete - 425
Turnătoria de artă : materiale metalice - 350
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
177
178
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
U
Z
Ultimul mohican - 408
Unirea Principatelor Române : Simpozion Naţional : ediţia a II-a, Focşani, 24
ianuarie 2009 : comunicări ştiinţifice - 528
Uniunea Europeană înainte şi după Tratatul de la Lisabona - 186
Uragan asupra Europei - 459
Uragan asupra Europei : [roman] - 459
Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale - 83
Urmărirea şi predarea silită a bunurilor imobile - 166
Zaira : roman - 470
Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei
contemporane - 515
V
Vagabond printre metafore : [versuri] - 505
Valea Vinului : monografia localităţii - 516
Variante de teză la matematică : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea - 247
Vânătorul de cerbi - 408
Viaţa şi opera lui Botticelli - 363
Viaţa şi opera lui Dali - 364
Viaţa şi opera lui Goya - 366
Viaţa şi opera lui Grigorescu - 369
Viaţa şi opera lui Leonardo da Vinci - 358
Viaţa şi opera lui Michelangelo - 359
Viaţa şi opera lui Monet - 365
Viaţa şi opera lui Picasso - 361
Viaţa şi opera lui Rafael - 367
Viaţa şi opera lui Rembrandt - 368
Viaţa şi opera lui Rubens - 357
Viaţa şi opera lui Tiziano - 362
Viaţa şi opera lui Tonitza - 370
Viaţa şi opera lui Van Gogh - 360
Vieţuitoare marine - 23
Volei : îndrumar practico-metodic - 377
Voyage au centre de la Terre - 440
W
The well timed strategy : managing the business cycle for competitive advange - 73
Winnetou : [roman] - 434
Winnie Ursuleţul - 19-23
179
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
INDEX DE EDITURI
A
Accent Print - 17-18, 29, 356, 375, 441, 448, 489, 511, 513
Adevărul Holding - 19-23, 357-370, 401-403, 405-419, 422, 425, 427-432, 434436, 439-440, 459, 488, 500-501, 507-508
Agora - 449
Alfa - 211, 219, 285, 480, 487
ALL Educational - 291, 294
ALLFA - 420-421, 423-424, 433
Anima - 12, 373
180
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" - 59, 463
Editura Universităţii de Nord - 25
Editura Universităţii din Oradea - 234, 298, 300, 319, 324-327, 338, 378, 518
Editura Universităţii din Suceava - 377
Egmont România - 19-23, 401-403, 406, 418, 422, 427, 430-432, 436, 508
Elenia - 485
Else - 2, 5, 10, 251, 259, 261-264, 519
Europlus - 1, 6-7, 9, 50, 58, 63, 67-69, 197, 216, 221, 236, 276, 301, 312, 316-317,
320, 322, 334, 337, 345-346, 350, 353, 379, 385-386, 398-400, 443-445, 464,
466, 468, 484
Europolis - 64, 450-454, 502
Expert Projects - 213-214
G
C
Galaţi University Press - 41, 328, 380-381, 437
Caractere - 11, 456, 492
Cartea Românească - 477
Citadela - 16, 37, 202, 372, 426, 460, 478, 493-494, 505, 516, 524, 526
H
Hiperborea - 4, 397, 506
D
I
Docucenter - 235, 286, 295, 461, 473
Doxologia - 24, 332, 354
Impress - 509-510
E
M
Editura ALL - 73, 302-303, 310, 318, 330
Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos - 32
Editura C.H. Beck - 42, 75, 80-81, 85, 110, 125-126, 175, 187, 191, 196
Editura Casei Corpului Didactic Deva - 204
Editura Dacoromână - 495
Editura Fundaţiei Culturale "Ioan Slavici" - 527
Editura Fundaţiei "Ecoul Sufletului" - 475-476
Editura Fundaţiei "România de Mâine" - 154, 374, 438
Editura George Dinu - 465
Editura Machiavelli - 446
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" - 304-309, 311, 313-315
Editura Silvică - 323
Editura Ştiinţifică F.M.R. - 299
Editura Universitaţii "Lucian Blaga" - 43-45, 46-49, 51-57
Mesagerul de Făgăraş - 522
N
Noël - 34, 70-71, 462
O
One Way - 30
Optil Graphic - 240, 247, 281, 284, 288, 469
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI
181
P
Performantica - 209, 220, 225, 233, 293, 342, 347, 349, 351, 355, 384, 482
Polirom - 470, 481, 490, 498
Premier - 14, 212, 275, 371, 458, 467, 474, 491, 497, 504
Pro Plumb - 503
Promun - 383
R
România în lume - 40
S
Salgo - 193, 352, 486
Sigma - 223, 227, 248, 277, 279
Succeed Publishing - 26-28, 471
T
Taida - 13, 198-201, 203, 205, 207-208, 215, 222, 226, 231, 237-239, 241-246,
249-250, 252-258, 260, 267, 269-274, 278, 280, 282-283, 287, 289-290, 344,
348, 387-396, 404, 479, 514-515, 517, 520, 525
Terra - 210, 228, 447, 457, 483, 523, 528
Trinitas - 512
U
Universul Juridic - 15, 36, 60-62, 66, 72, 76-79, 82-84, 86, 88-109, 111-117, 119124, 127-129, 131-132, 134, 137-153, 155-174, 176-181, 183-186, 188-190,
192, 194-195, 224, 329, 331, 333, 339, 341, 382
V
Valahia University Press - 3, 8, 31, 33, 35, 39, 65, 74, 87, 118, 130, 133, 135-136,
182, 297, 335-336, 340, 343, 521
Valman - 455, 499

Similar documents