MVRDV 1994-1997 WoZoCo - Amsterdam

Transcription

MVRDV 1994-1997 WoZoCo - Amsterdam
WoZoCo - Amsterdam-Osdorp
MVRDV 1994-1997
‫סביבת הפרויקט‬
‫אמסטרדם‪-‬אוסדורפ‬
‫מחוז אוסדורפ‬
‫מחוז אוסדורפ נמצא במערב אמסטרדם שבהולנד‪ ,‬הוא מאופיין בבנייה של בנייני מגורים מטיפוס‬
‫‪ SLABS‬עם חצרות פנימיות בין הבניינים‪.‬‬
‫סביבת הפרויקט‬
‫אוסדורפ כעיר גנים‬
‫תוכנית האב של המחוז‬
‫תוכנית האב של המחוז גובשה עוד בשנות ה‪ 50-‬וה‪ 60-‬ע"י קורנליוס ון‪-‬איסטרן שתכנן את המחוז‬
‫כעיר גנים‪ .‬תכנון זה עבר חידוש בשנות ה‪ .90-‬תוכנית האב המחודשת כללה שטחים נרחבים של‬
‫גנים וצמחיה שיש לשמר ולטפח‪.‬‬
‫הפרויקט‬
‫תכנון הפרויקט‬
‫בשנת ‪ 1994‬נשכרה חברת האדריכלים הצעירה ‪ MVRDV‬לתכנן את המבנה שישמש לשיכון‬
‫האוכלוסייה המבוגרת של המחוז‪ -‬זאת בעקבות המגבלות המרובות שנוצרו בגלל התכנון המקפיד‬
‫של המחוז וחוקי הבניה של הולנד‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫התכסית‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫אמסטרדם מתמודדת עם בעיה של צפיפות אשר הולכת וגדלה‪ ,‬יש למצוא פתרון לשיכון‬
‫האוכלוסיה המבוגרת מבלי לגרוע מהשטחים הירוקים הפתוחים של העיר‪ .‬לכן הוגבל שטח התכסית‬
‫לשטח מוארך וצר מאוד‪.‬‬
‫הפתרון ‪:‬‬
‫יצירת מבנה בצורת ‪ SLAB‬ובכך ניצול מרבי של השטחים‬
‫הפתוחים בסביבת הבניין‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫הדיירים‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫יחידות דיור לאוכלוסיה של בני ‪ +50‬אך עם זאת יש לאפשר מצב שבו הדיירים המבוגרים יעזבו‬
‫וייכנסו דיירים צעירים‪.‬‬
‫הפתרון ‪:‬‬
‫דירה טיפוסית ושכפולה עם מסדרון לאורך הבניין ממנו נכנסים‬
‫לדירה הכוללת חדר מגורים עם מרפסת זיזית‪ ,‬חדר שינה‪ ,‬חדר קטן‬
‫נוסף הפונה למסדרון ומטבחון‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫בניה לגובה‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫לפי החוק ההולנדי אין לבנות מעל ‪ 9‬קומות כדי לא למנוע מהשטחים הסמוכים לקבל אור ישיר‪.‬‬
‫הפתרון ‪:‬‬
‫הגבלת הבניין לגובה של ‪ 9‬קומות וגריעה מצורת המלבן למען יצירת‬
‫כניסה‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫כיווני אוויר‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫החוק ההולנדי אוסר על בניית יחידות דיור הפונות רק אל הצפון‪ ,‬זאת בגלל כיווני אוויר‪.‬‬
‫הפתרון ‪:‬‬
‫אין אפשרות לשכפל את הדירות גם בצד הצפוני של הבניין כדי‬
‫שלא יווצר מצב שבו הדירות הפנימיות ייפנו רק לצפון‪ .‬לכן על‬
‫הדירות להיות אך ורק בצד הדרומי של הבניין‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫כמות היחידות‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫‪ 100‬יחידות דיור שנועדו לצמצם את הצפיפות באזור ולשכן את האוכלוסייה המבוגרת ההולכת‬
‫וגדלה‪.‬‬
‫הפתרון ‪:‬‬
‫מגבלות הגובה ושטח התכסית ביחד עם יחידת הדיור הטיפוסית‬
‫יוצרים מצב שבו לתוך הבניין נכנסים רק ‪ 87‬יחידות ואין היכן למקם‬
‫את ‪ 13‬היחידות הנוספות‪ .‬מיקום היחידות בשטח נפרד מהבניין רק‬
‫יגרע מהשטחים הפתוחים‪ ,‬לכן "הדבקתם" אל הבניין כזיזים הוא‬
‫הפתרון הנכון ביותר‪ ,‬גם לבעיית המקום וגם לבעיית כיווני האוויר‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫בידוד אקוסטי‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫מגבלה נוספת של החוק ההולנדי אומרת שעל קירות המבדילים בין יחידות דיור להיות עבים כ‪8-‬‬
‫ס"מ מהעובי הקונסטרוקטיבי‪ -‬יוצר מצב של בזבוז חומר וכסף‪.‬‬
‫הפתרון ‪:‬‬
‫פתרון הזיזים מאפשר את העובי הנדרש‪ -‬העובי הקונסטרוקטיבי של‬
‫הזיזים נכנס אל הקירות הפנימיים כך מתגברים על הדרישה לעובי‬
‫מבלי לבזבז עוד חומר‪ .‬זה מאפשר חסכון בכסף ובכך משאיר‬
‫תקציב לבניית הזיזים‪.‬‬
‫הפרוגראמה‬
‫התנועה‬
‫והשפעתה על התכנון‬
‫הפרוגראמה השפיעה גם על מערכת התנועה אשר מרוכזת‬
‫בציר אופקי ובציר אנכי‪.‬‬
‫מגורים‬
‫מעברים‬
‫כניסה‬
‫השפה הצורנית‬
‫כתוצאה מהפרוגראמה‬
‫הזיזים‬
‫בעקבות הפתרון היצירתי של הזיזים‪ ,‬נוצרה שפה עיצובית לאורך כל הבניין‪.‬‬
‫בחזית הצפונית ‪:‬‬
‫הזיזים יוצרים אפשרות לשטח מקורה מחוץ לבניין ושבירת החזית‬
‫השטוחה של הזכוכית‪.‬‬
‫השפה הצורנית‬
‫כתוצאה מהפרוגראמה‬
‫בחזית המערבית והמזרחית ‪:‬‬
‫הזיזים אשר נראים בחזית הצפונית נראים גם מהצד ונותנים רושם‬
‫שלא מדובר בבניין רכבת פשוט‪.‬‬
‫השפה הצורנית‬
‫כתוצאה מהפרוגראמה‬
‫המרפסות‬
‫נשאבו מרעיון הזיזים‪ .‬נותנות אופי ייחודי לכל יחידת דיור ‪ -‬מוקפות במעקות זכוכית הצבועות‬
‫בצבעים שונים וממוקמות באופן אקראי על גבי החזיתות‪.‬‬
‫החזית הצפונית ‪ :‬ממוקמות ביחידות הזיזיות‪.‬‬
‫השפה הצורנית‬
‫כתוצאה מהפרוגראמה‬
‫החזית הדרומית ‪:‬‬
‫מחקות את מוטיב הזיזים בקנה מידה קטן יותר ובצפיפות גדולה יותר‬
‫‪ -‬מאפשרות מצבים של "פטפוט" בין הדיירים אשר נמצאים בהן‪.‬‬
‫לעומת זאת‪...‬‬
‫האם התכנון פותר את בעיית הצפיפות והצורך בדיור המוגן אליהם התבקשו האדריכלים להתייחס?‬
‫השטחים מתחת ליחידות הזיזיות ‪:‬‬
‫האם מספיק מנוצלים גם בתור שטחים פתוחים? איזו התרחשות הם‬
‫יוצרים בהם?‬
‫השטחים מעל היחידות הזיזיות ‪:‬‬
‫האם יכלו להיות שימושים שונים לשטחים אלו? האם היה אפשר‬
‫ליצור מקומות ציבוריים אשר בבירור חסרים בבניין?‬
‫המרפסות בחזית הדרומית ‪:‬‬
‫האם מאפשרות פרטיות לדיירים החיים ביחידות אליהן הן מחוברות?‬
‫האם הצבעוניות שלהן מוסיפה לאיכות הדיור של היחידה?‬