Voorwoord - NCC 2016 Nederlands Contactlens Congres

Comments

Transcription

Voorwoord - NCC 2016 Nederlands Contactlens Congres
Voorwoord
WELKOM EN GET IN CHARGE!
Namens de gehele organisatie van het NCC wil ik u van harte welkom
heten op het NCC 2016. Alweer de zesde editie in het 10-jarig bestaan van
dit geweldige congres. Dit jaar is gekozen voor het thema GET IN CHARGE,
wat zowel slaat op de boodschap, als ook op de manier waarop we u als
deelnemer aan dit congres de controle over de inhoud willen geven.
Onze contactlensmarkt ontwikkelt zich in een razend tempo en het is dus
belangrijk om IN CHARGE te blijven van deze ontwikkelingen. Hier gaan
we u ook mee helpen door dit NCC weer een veelvoud aan interessante
lezingen en workshops voor te schotelen?.
Geheel nieuw is de samenwerking die de NCC organisatie is aangegaan
met de BCLA (Britisch Contact Lens Association) op het wetenschappelijk
vlak. Naast alle boeiende lezingen bieden wij nu ook 2 dagen lang geheel
nieuw wetenschappelijk onderzoek welke op het NCC voor het allereerst
gepresenteerd gaat worden. Ook vindt er tijdens het NCC onderzoek plaats
onder de noemer “NCC DOING RESEARCH” (meer hierover verderop in het
programmaboek). Dit onderzoek wordt uitgevoerd met en door deelnemers, maximale interactie en participatie!
Daarnaast zult u in de gelegenheid worden gesteld om interactief aan
de lezingen deel te nemen door online en live vragen te stellen aan de
NCC Commissie
Vlnr: Marco van Beusekom, Vincent Molkenboer, Bianca van Leeuwen, Ron Beerten,
Nienke Soeters, Eef van der Worp.
spelers die op dat moment hun lezing geven. Ook zij zullen aan u vragen
presenteren om zo de dialoog op gang te brengen over de ontwikkelingen
binnen ons vakgebied.
Het laatste nieuwe element wat wij hebben toegevoegd is het Xperience
Center. In dit Xperience center worden lezingen en workshop gegeven
en hebben de instrument leveranciers apparatuur neergezet om u in
de gelegenheid te stellen naar hartenlust ervaring op te doen met dit
instrumentarium. Daarnaast vindt hier ook het NCC DOING RESEARCH
onderzoek plaats en zullen wij op gezette tijden ook demonstraties met
deze apparatuur.
Ook wil ik alle mensen achter de organisatie van dit NCC enorm bedank
voor hun geheel vrijwillige inzet! Door hun inzet is het mogelijk geworden
weer een fantastisch congres neer te zetten.
Wij wensen u een fantastisch en leerzaam NCC 2016 toe!
Marco van Beusekom, BOptom, FIACLE
Voorzitter programmacommissie.
Programma Commissie
Hans Kloes Voorzitter
Marco van Beusekom
Alex Lamse Financiën
Eef van der Worp
Bruno Crepain
Expositie
Ron Beerten Pieter Bas Kampmeinert
Marketing
Jeroen Mulder
Marco Stolk
Locatie
Carolina Kunnen
Marco van Beusekom
Programma
Eline Janssen
Jeanine Lammens
Vincent Molkenboer
Bianca van Leeuwen
NCC Doing Research
Carolina Kunnen
Eef van der Worp
Nienke Soeters
Karolien Elving
Maurice Heunen
Cris Metz
Jeanine Lammens
Louise van Doorn
Marco van Beusekom
Robin Chalmers (adviseur)
Studiepunten
Dit jaar heeft de organisatie van het NCC weer accreditatie aangevraagd
voor deze 6e editie van het tweejaarlijks contactlenscongres. Evenals
vorige keer zowel voor het Kwaliteitsregister van het ADAP als het
Kwaliteitsregister van de Contactlensspecialisten bij het KABIZ.
Op zondag kunt u maximaal 7 studiepunten verdienen en op maandag 6
Enige tijd na afloop van het congres ontvangt u een bewijs van deelname
waarop staat aangegeven wanneer u aanwezig was en de hoeveelheid
studiepunten.
Als u deze studiepunten wilt laten bijschrijven dan is het navolgende
van belang voor u. Bij het registreren heeft u als het goed is op de
registratiesite het KABIZ- en/of het KP-nummer opgegeven. Als u dit nog
niet heeft gedaan, doe dat dan alsnog. Belangrijk is ook dat het uw eigen
verantwoordelijkheid is, dat u op de juiste manier geregistreerd staat.
Controleer uw gegevens en als blijkt dat er iets niet klopt, pas dit dan aan.
Wacht daarmee niet tot na het congres.
Dat kan wel even duren. Reclameren achteraf is helaas
niet mogelijk. Indien u nog vragen of opmerkingen
heeft, kom dan even bij de ANVC informatiestand in de
expositieruimte.
Met vriendelijke groet,
Jeanine Lammens, Vice voorzitter ANVC.
3
Expositie
Ursapharm
Benelux
1
Mark’ennovy
2
Optitrade
OVAC/
Soflex 21C
Théa
Pharma
Ophtecs
OTE
3
21B
UCO
Contact4 lenzen
Catering
5
21A
Abbott
Medical
Optics
6
22
Ercon
Procornea
Oté
Group
23
21
7
Johnson & Johnson
Vision Care
Microlens
8
Bausch
+ Lomb
NCC
INFO Stand
Catering
9
ANVC
24
Alcon
NKL
Contactlenzen
10
20
Optiekvision
25
Cooper Vision
Zeiss
19
Eye-Med
18
26
11
Menicon
17
Friederichs
HOI
12
O’max
Instruments
16
OptiekXL
Catering
13
Eaglet Eye
15
Optibytes
4
14
13A
EyeVinci
Voor’t Optiek
Plattegrond
3
2
4
1
6
5
1. NCC 2016 CONGRES
4. AVOND PROGRAMMA 13 MAART
2. INGANG / REGISTRATIE
5. SCIENTIFIC TRACK MET BCLA
3. X-PERIENCE CENTER
(AUDITORIUM - ZAAL 82 & 83 - HOLLAND FOYER)
(BARONIEZAAL - MEIERIJ FOYER)
6. INGANG HOTEL
5
De geschiedenis
WELKOM BIJ NH CONFERENCE CENTRE
KONINGSHOF
U bent te gast in ons congreshotel. Een hotel met een - voor geoefende
ogen - zichtbare geschiedenis. Wij willen u rondleiden door ons gebouw en
u enkele geschiedenishints aanreiken. Wij wensen u een bijzonder prettig
verblijf toe.
HISTORIE NH KONINGSHOF
Koningshof is halverwege de vorige eeuw gebouwd als klooster van de
“Zusters van het Heilig Hart”. In de plaats Moerdijk in Noord-Brabant
leefden deze zusters in hun moederhuis. Toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak, werd voor deze zusters de vrede wreed verstoord. Zozeer zelfs, dat
in 1944 het moederhuis verwoest werd en de zusters moesten uitwijken
naar een ander tehuis. Via een overbruggingsperiode in Vught zijn de
zusters naar Veldhoven gekomen. Hun klooster/internaat werd gebouwd
in 1951 door aannemer Theunisse uit Heemstede. Het was getekend door
architect Koldeweij uit Voorburg. Dit klooster/internaat was het begin van
Koningshof! De eerste steen van Koningshof is gelegd op 17 november
1951, een steen afkomstig van de verwoeste kapel van Moerdijk. Hij is
geplaatst in de boog van de binnenplaats, waar nu de Glazen Foyer is
(tussen zaal 7 en 8). De volgende tekst is hier aangebracht: “Hier ging in
vervulling de belofte van het Heilig Hart: Ik zal overvloedige zegeningen
uitstorten over al hun ondernemingen”. Als wetenswaardigheid kunnen wij
u nog vertellen van de gevelsteen. Het is een reliëf van Joh. Goldenbeld
uit Utrecht, aangebracht boven de oude hoofdingang. Het stelt Christus
voor, de patroon van de zusters van het Heilig Hart, die alle mensen tot
zich roept. Zodoende ontstond ook de naam “Koningshof”. In 1978 werd
Koningshof een Congreshotel en Vergadercentrum. Koningshof biedt
sindsdien accommodatie voor congressen, trainingen, vergaderingen en
feesten. Doorgaans verblijven hier gasten, die heel geconcentreerd met
hun werk bezig zijn en het heerlijk vinden zich te kunnen ontspannen in
de natuur. Het totale gebouw bestaat uit 120 zalen (waaronder 5000 m2
beursoppervlak) in allerlei afmetingen en 509 hotelkamers. Daarnaast
zijn er natuurlijk de facilitaire ruimtes, 3 bars, een sportcentrum en 3
restaurants. Op de buitenmuren van het gebouw kunt u zien welk gedeelte
reeds bestond ten tijde van het klooster, omdat her en der blauwe kruisjes
ingemetseld zijn. De overige vleugels zijn nadien aangebouwd. In dit
verhaal zijn twee zalen opgenomen die bijzonder vermeldenswaard zijn
vanwege hun prachtige glas-in-lood ramen.
DE BRABANTZAAL
Met de bouw van de Brabantzaal is begonnen in 1960. De hoeksteen
werd geplaatst op 28 augustus van dat jaar. De architect was wederom
de heer Koldeweij. De aannemer was ditmaal de firma Adriaans uit
Helmond. De tekst van de hoeksteen luidt: “Deze hoeksteen werd gelegd
op 28 augustus 1960, door de eerwaarde moeder Augusta, algemeen
overste van de Zusters van het Heilig Hart”. Het glas-in-loodraam in de
Brabantzaal is gemaakt in het atelier van Jos Wielders uit Roermond, naar
een ontwerp van Eugène Laudy uit Sittard. In dit raam wordt de schepping
van het heelal uitgebeeld. In het midden ziet u Adam en Eva, die door Gods
scheppende hand tot leven worden gewekt. Om deze middenpartij heen
staan allerlei planten en dieren, die samen met deze eerste mensen in het
paradijs leefden.
DE BARONIEZAAL
De kunstenaar Eugène Laudy heeft in 1960 op prachtige wijze de bijbelse
visie op het Heilig Hart tot uiting gebracht. De Baroniezaal bezit zes
ramen aan de linkermuur, vier ramen aan weerszijde van het podium en
zes ramen aan de rechtermuur. (Vroeger stond het altaar op het podium)
De hele geschiedenis van de ‘Heilig-Hart-verering’ is uitgebeeld in deze
ramen. De ramen links geven taferelen uit het Oude Testament weer,
waarin de Heilige Geest wordt voorgesteld onder het beeld van levend
water. In het linkerraam wordt dit verder in drie taferelen weergegeven.
De eerste twee ramen, eerste tafereel vormen een uitwerking van de
Genesis-tekst: ”De Geest zweefde over de wateren” Genesis 1;2. Het derde
en vierde raam (tweede tafereel) stellen Mozes voor, die het water uit de
rots slaat, Exodus 17;6. Op de andere vier ramen kunt u Openbaringen
22;1 zien: “Een stroom van levend water, opbruisend uit de troon van
God en het Lam”. Zo is in deze compositie ieder raam de voorafbeelding
van het volgende en de vervulling van het voorafgaande. Zo is heel de
heilsgeschiedenis in enkele grote lijnen getekend, geconcentreerd rond
het hart van de Heer. Het vijfde en zesde raam (derde tafereel) beelden
het tempelvisioen uit van Ezechiël: “Toen bracht Hij mij terug naar de
ingang van de tempel en daar zag ik, onder de drempel van de tempel,
water stromen in oostelijke richting” Ezechiël 47;1. Deze drie taferelen
verslaan tegelijkertijd de grote perioden van Israels geschiedenis: de
oergeschiedenis, dus Genesis, de uittocht uit Egypte, Exodus en de
Profeten.Links naast het podium ziet u de uitbeelding van Johannes
7;37:”Wie dorst heeft, hij kome tot mij en drinke”. Jezus bij de Sihoubron
op het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is een herinnering van Gods
bescherming in de woestijn en een smeken om water. Dit raam is de
vervulling van wat in het Oude Testament werd aangeduid met Water.
Geest en Messias zijn hier aanwezig en Christus zelf past hier heel de
Oudtestamentische rijkdom op Zichzelf toe. Op het raam rechts naast het
podium is de getuigenis uitgewerkt: “In Jezus’ Hart vonden wij genade”.
Dit raam is weer een profetie van Johannes 19;34: ”Aanstonds vloeide er
water uit Zijn zijde”. Uit het Hart van Jezus vloeit nu in feite water en dat is
het symbool voor Heilige Geest, Kerk en Sacramenten. De zes ramen aan
de rechtermuur tonen de vervulling en de voltooiing van het ‘Heilig Hartmysterie’. Hier is de Apocalyps in beeld gebracht. In het eerste en tweede
raam klinkt dezelfde uitnodiging als in het raam links van het podium: “Wie
dorst heeft kome”. (Openbaringen 22;17)
6
Avondprogramma 13 maart 2016
Op zondag 13 maart vindt het traditionele diner plaats. Dit is de ideale
gelegenheid om over de eerste dag van het NCC na te praten met uw
collega’s. De avond zal om 20.00 uur van start gaan met een uitgebreid
buffet. Voor deze avond heeft u een aparte entreebewijs nodig. Deze heeft
u bij registratie vanmorgen ontvangen. Heeft u nog geen entreebewijs voor
het avondprogramma? Ga dan snel naar de registratiestand in de Benelux
foyer. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar! Let op: Tijdens
de avond zijn de drankjes (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd)
tot 22.00 uur gratis. Na 22.00 uur zijn de drankjes voor eigen rekening.
Tijdens deze avond zal de muziek worden verzorgd door twee acts van
Olympische niveau! Deze acts gaan er voor zorgen dat u in charge bent op
de dansvloer.
DJ BART THIMBLES - VAN TURN UP THE BASS 90'S HOUSE
CLASSICS TOT NU
Thimbles draait al meer dan 25 jaar mee. Wekelijks op verschillende
podia, in clubs en op festivals. Op dikke privé feesten van celebreties
of de ’high end’ bedrijfsfeesten van bijv Heineken. Van Amsterdam tot
Tilburg, van New York tot LA, van Nieuw Zeeland tot Thailand. Van groots
op de Olympische spelen tot klein en ingetogen op de stranden van
Cannes, Turkije, Ibiza… etc. Het liefst combineert hij allerlei genres die
op een vloeiende manier aan elkaar worden geregen, zonder het oog op
de dansvloer te verliezen. Denk aan Disco, Reggae, Rock, Motown, 90’s
house en de meest recente house.
DENNIS VAN DER GEEST
Al vele jaren is Dennis van der Geest een graag geziene gast op vele dance
feesten waar hij een goede reputatie als DJ heeft opgebouwd. Muziek en
zijn werk als DJ zijn een grote passie voor hem, iets wat hem onderscheidt
van andere atleten en wat hem de nodige aandacht in de media heeft
opgeleverd. Na het beeindigen van zijn judo carierre in mei 2009, stortte
Dennis van der Geest zich volledig op zijn passie. Dennis is al vele jaren
actief als DJ en zijn style kan het beste worden getypeerd als een mix van
disco, funk en house. Deze benadering bracht hem op het idee voor zijn
eerste album “Sound From The Loft”, welke in 2011 werd uitgebracht. Dit
album resulteerde, in 2013, in een zeer succesvolle Podcast, genaamd
“Sound From The Loft Podcast”. Dit maandelijkse uurtje van sweet disco
en soulful house muziek is reeds meer dan 100.000 keer gedownload van
iTunes en staat meerdere malen in de Nederlandse top 10 van Podcasts.
Als producer werkte Dennis samen met internationale DJ’s zoals Roog,
Funkerman, Benny Royal, Rene Amesz en Ronals Molendijk. Met releases
op succesvolle internationale labels, zoals Flamingo, Hotfingers en Zulu,
is Dennis er klaar voor om de wereld te veroveren met zijn enegergieke DJ
set!
Het Nederlands Contactlens Congres zorgt niet alleen voor een
fantastische line up van sprekers maar verzorgt ook een avondprogramma
om uw vingers bij af te likken!
7
Get in Charge of topography
van Cornea Topografie naar Oculaire topografie
Kom naar onze stand en ervaar
het nieuwe meten.
Live on-booth metingen
Demonstraties
Live on-booth presentaties
Heerlijke koffie
Inspirerende visie
proef set mark’ennovy lenzen
Badges
U treft op het NCC diverse badges aan. Hieronder treft u een overzicht en een uitleg
aan. Het is verplicht om gedurende het congres de badge te allen tijde zichtbaar
te dragen. Hier wordt dit jaar extra op gecontroleerd. Beschikt u niet over de juiste
badge kom dan even langs bij de registratiestand in de Benelux foyer. Hieronder een
impressie van de badges.
Deelnemer aan NCC Doing
Research.
Ga voor met informatie naar
de NCC INFO POINT.
Doing
RESEARCH
SPREKER / SPEAKER
DEELNEMER / DELEGATE
EXPOSANT / EXPOSANT
PERS / PRESS
STUDENT / STUDENT
ORGANISATIE / ORGANISATION
9
NCC Doing Research
‘To Flip or Not to Flip?’
Een nieuw item op het NCC 2016 is: NCC Doing Research. NCC
Doing Research is gebaseerd op Fellows Doing Research wat elk jaar
georganiseerd word op de American Academy of Optometry (AAO).
Het doel is om te laten zien dat het doen van onderzoek niet super
gecompliceerd of moeilijk hoeft te zijn. En dat je als optometrist/
contactlensspecialist zonder veel ervaring mee kunt doen aan het doen
van onderzoek. Daarnaast is het een prachtige gelegenheid om in
twee dagen een enorme hoeveelheid data te verzamelen, en deze voor
publicatie namens het NCC aan te
bieden aan een internationaal
vakblad.
ONDERZOEKSVRAAG
De onderzoeksvraag voor het
NCC 2016 is:
“How useful is it to flip eyelids
and assess palpebral roughness
during a contact lens checkup?”
In het Xperience center gaan we daadwerkelijk NCC deelnemers
onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst en het
ondertekenen van een consent formulier. Al met al duurt het onderzoek
niet langer dan 10 minuten per proefpersoon. We hopen dat dit onderzoek
ons onder meer duidelijkheid geeft over de associatie tussen papillae
en droge ogen klachten, over de associatie tussen papillae en wel
of niet contactlenzen dragen (en de invloed van verschillende typen
contactlenzen), en de associate tussen
papillae en leeftijd van de lensdrager.
NCC16-I/9
BEaEnKs
NnSieVAHNerm
SHteAfa
k tBBVVBA
ptiaerk
Om
Brillen
Tijdens de opleiding word ons
geleerd om het ooglid om te
klappen en de binnenkant van het
ooglid te beoordelen. Maar de vraag
is wat doen we dan vervolgens met
deze bevinding? Veranderen we de
vloeistof, het lens type, of doen we
niets als de lensdrager geen klachten heeft? Helaas is er maar weinig over
dit onderwerp in de literatuur te vinden. Dat is dan ook een van de redenen
waarom we dit onderzoek willen uitvoeren: ‘meer bewijs verzamelen’.
DE E L NE ME R /
IN DE PRAKTIJK
Contactlensspecialisten/optometristen in de praktijk doen de meest
interessante bevindingen, en vinden vaak oplossingen voor problemen,
maar niet elke contactlens specialist of optometrist heeft de middelen
om hier onderzoek naar te doen en dit te publiceren. Daardoor is er vaak
een gat tussen wat er bekend is in de literatuur en wat er bekend is in de
praktijk. Met dit onderzoek willen we proberen dit gat te dichten, door
samen met wetenschappers en specialisten uit de praktijk een onderzoek
op te zetten.
Doing
RESEARCH
DELEGATE
B
DEELNAME
We hopen dat zoveel mogelijk mensen
willen meedoen aan het onderzoek,
dus 10 minuten van hun tijd willen
‘doneren’ aan het onderzoeksteam
- zodat we zoveel mogelijk
verschillende type contactlens
dragers, niet contactlens dragers
en verschillende leeftijden kunnen
includeren in het onderzoek.
ans
Stefanie Herm A
VB
Brillenmarkt B
Het NCC Doing Research team,
bestaande uit: Robin Chalmers
(AAO), Carolina Kunnen, Nienke
Soeters, Eef van der Worp, Marco van
Beusekom, Karolien Elving, Maurice Heunen, Cristian Mertz, Jeanine
Lammens en Louise van Doorn zijn de afgelopen maanden druk bezig
geweest met de voorbereidingen om de eerste NCC Doing Research een
succes te maken.
Daarnaast hebben inmiddels meer dan 50 vrijwilligers zich aangemeld
om op het NCC in blokken van ongeveer 1,5 uur het onderzoek uit te
voeren. Het is ontzettend leuk om te zien dat er zoveel mensen enthousiast
zijn. We hopen dat alle NCC deelnemers een kijkje komen nemen in het
Xperience center en mee willen doen aan het onderzoek. Iedereen vanaf
18 jaar kan meedoen. Het maakt niet uit of je contactlens drager of juist
niet bent, of je nachtlenzen draagt, of laser-chirugie hebt ondergaan, we
willen graag zoveel mogelijk proefpersonen onderzoeken zodat we op het
volgende NCC de resultaten kunnen presenteren aan iedereen. En hopelijk
antwoorden hebben op de vraagstellingen en dat deze weer in de praktijk
gebruikt kunnen worden.
Wilt u meedoen? Ga dan naar de NCC INFO POINT in de expositiehal!
10
NCC1
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE - OPENING LECTURE
optometrist PhD, FAAO,
FBCLA, FIACLE, FSLS
Eef heeft zijn opleidingen
optiek en optometrie
respectievelijk gevolgd
aan de Christiaan
Huygensschool in
Rotterdam en de Hogeschool van Utrecht in
Utrecht. Hij is in 2008 gepromoveerd aan de
Universiteit van Maastricht op het onderwerp
'Corneal Desiccation in Rigid Gas Permeable
Contact Lens Wear'.
Eef is fellow van de Americam Academy
of Optometry, fellow van the International
Association for Contact Lens Educators, fellow
van de BCLA (British Contact Lens Association)
en van de Scleral Lens Education Society, en
is erelid van de ANVC (Algemene Nederlandse
Vereniging voor Contactlens Specialisten).
Voor diverse optiekbladen schrijft hij columns en
artikelen, en is de eindredacteur van een aantal
digitale contactlens gerelateerde nieuwsbrieven,
waaronder het Nederlandstalige Contactlens
Nieuws Nederland. Eef is ook associate editor
van Contactlens & Anterior Eye (Journal of the
BCLA).
Hij is verbonden aan de universiteit van
Maastricht als associate researcher, is een
visiting scientist bij Manchester University
(Manchester UK) en adjunct Professor aan the
University of Montreal University College of
Optometry (CA) en adjunct assistant Professor bij
Pacific University College of Optometry (Oregon,
USA).
MARCO VAN
BEUSEKOM
BOptom, FIACLE
Marco van Beusekom
volgde de optiekopleiding
aan de Christiaan
Huygensschool in
Rotterdam, waar hij
in 1985 afstudeerde.
Daarna volgde hij de (MBO) opleiding optometrie
eveneens in Rotterdam en vervolgens de
opleiding tot contactlensspecialist in Haarlem.
In Januari 2002 studeerde hij af aan de
Hogeschool van Utrecht afdeling Optometrie.
Vanaf begin jaren ’90 heeft hij zich helemaal
toegelegd op het aanmeten van contactlenzen
en heeft ervaring opgebouwd met het aanmeten
van lenzen voor cosmetische toepassingen,
maar ook toepassingen voor medische indicaties.
Sinds 2011 werkt hij voor Johnson & Johnson
Vision Care als Professional Affairs Manager
Benelux. In de afgelopen 20 jaar heeft hij vele
lezingen gegeven over de toepassing van
contactlenzen en praktijk management in zowel
Nederland maar zeer zeker ook internationaal.
Hij is een veel gevraagd spreker op diverse
internationale congressen en heeft naast de
lezingen ook vele artikelen geschreven over het
onderwerp contactlenzen.
Zondag 13 maart • 08.40 - 9.20 uur
In deze openingslezing zal het thema
van dit NCC 2016 worden duidelijk
gemaakt. Er zal worden teruggekeken naar de diverse thema's die de
afgelopen jaren in de belangstelling
hebben gestaan, en de manier waarop
deze in de praktijk zijn toegepast. Ook
zullen de beide sprekersvooruit kijken
naar de toekomst en de ontwikkelingen
die zullen gaan plaatsvinden. Centraal
hierbij staat de vraag welke acties de
contactlensspecialist / optometrist zal
moeten ondernemen om IN CHARGE
te komen van deze ontwikkelingen.The
future is here! Let's get in charge.
EEF VAN
DER WORP
Marco van Beusekom is bijzonder lid van
het Nederlands Oogheelkunig Genootschap
(NOG), bestuurslid van de stichting NCC en
grondlegger van het NCC congres, waarvan
hij nu nog de rol van scientific director vervult.
In 2008 ontving hij het erelidmaatschap van
de Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlensspecialisten (ANVC) voor zijn rol
binnen de promotie van de contactlens en
zijn werk voor het NCC en Podium Cornea &
Contactlenzen.
ZAAL
✓
MAIN LECTURE ROOM
11
in the world
of vision
OTÉ OPTICS Vluchtoord 38 | NL - 5406 XP Uden
T +31 (0)413 26 31 03 E [email protected] WWW.OTEOPTICS.NL
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF THE PROGRAM
✓
MAIN LECTURE ROOM
Nieuw is dat wij u telkens na twee sessies uit eenzelfde tijdslot zullen gaan vragen te
stemmen over welke sessie u zult gaan bezoeken. De uiteindelijk zaaltoewijzing zal van de
uitslag van deze stemmingen afhangen. Kortom, u bent IN CHARGE van de
programmaindeling dit NCC!
PITCHES NCC 2016
ZONDAG 10:30 UUR
GET IN CHARGE OF NEW
DEVELOPMENTS - CORNEAL &
SCLERAL TOPOGRAPHY
P 14
X
GET IN CHARGE OF
ORTHOKERATOLOGY
P 16
Zondag 13 maart • 09.20 - 10.00 uur
ZAAL
Wat tijdens het vorige NCC als een experiment begon, is door het succes nu toegevoegd aan
beide dagen van het NCC 2016. De komende 40 minuten zullen de moderators en sprekers
van de verschillende (zondag-) sessies uit het Clinical Practice programma u een korte
toelichting geven van de lezingen die zij vandaag aan u zullen voorschotelen.
ZONDAG 13:00 UUR
GET IN CHARGE OF NEW
DEVELOPMENTS SOFTLENS FITTING
P 28
X
GET IN CHARGE OF
LENSCARE
P 30
ZONDAG 15:15 UUR
GET IN CHARGE
OF NEW
DEVELOPMENTS
SCLERAL
P 44
LENSES
X
GET IN CHARGE
OF SOFT
CONTACT LENS
FITTING
X
GET IN CHARGE
OF PRESBYOPIA
P 47
P 48
MEER INFORMATIE OVER HOE U KUNT STEMMEN
VINDT U OP DE LINKER BINNENPAGINA VAN DE OMSLAG.
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
13
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF NEW DEVELOPMENTS CORNEAL & SCLERAL TOPOGRAPHY
JASON NICHOLS
Current topographic assessment
techniques are undergoing
considerable evolution in both
hardware and in the software
algorithms used to calculate and
display corneal and scleral shape. It
is therefore prudent that eye care
professionals stay abreast of these
dynamic changes, especially in
light of the many changes related to
ocular diagnosis, contact lens designs
and refractive surgery options. This
course will provide the participant
with new insights into the practical
use of modern videokeratography
and profilometry techniques in the
contemporary eye care practice.
14
Moderator
Jason J. Nichols,
OD MPH PhD FAAO
is the Assistant Vice
President for Industry
Research Development
in the Office of the Vice
President for Research
and Economic Development at the University
of Alabama at Birmingham (2014). He also
actively conducts ocular surface and contact
lens research and trains PhD students and
Fellows. Prior to his current position, Dr. Nichols
was the Kevin McDaid Vision Source Professor
(with tenure) at the University of Houston College
of Optometry between 2011 and 2014, and an
Associate Professor (with tenure) at The Ohio
State University College of Optometry from
2004-2011. While at University of Houston, he
founded The Ocular Surface Institute (TOSI)
and was its Chief Operating Officer; TOSI had a
team of 20 scientists, project managers, faculty
and graduate students dedicated in translational
ocular surface based research. Dr. Nichols
received his undergraduate degree at Hope
College (BA, biology), and Doctor of Optometry,
Master’s in Public Health (epidemiology) and
PhD (vision science) all from the Ohio State
University.
Dr. Nichols has received research funding
from the National Eye Institute of the National
Institutes of Health to study dry eye diseases
including meibomian gland disease, dry eye
and contact lens-related dry eye. He has also
received funding from the American Optometric
Foundation, in addition to a variety of industrial
partners in excess of $5 million as Principal
Investigator, and $6 million as Co-Investigator.
He writes and lectures extensively on contact
lenses and ocular surface conditions such as
dry eye and meibomian gland disease. He has
authored over 100 peer-reviewed manuscripts,
75 clinical manuscripts, 175 abstracts, and has
given over 200 lectures worldwide on these
topics.
He is currently Editor of Contact Lens Spectrum
and Contact Lenses Today®, whose publications
reach over 50,000 eyecare practitioners
worldwide. Dr. Nichols also serves as an
Associate Editor for Eye and Contact Lens,
is a topical editor for Optometry and Vision
Science, and is on the editorial board of Current
Ophthalmology Reports. Dr. Nichols is a dual
diplomate in both the American Academy of
Optometry’s (AAO) sections of Public Health and
Environmental Optometry and Cornea, Contact
Lenses, and Refractive Technology. He is also
the Chair of the AAO’s Research Committee
and is a member of the Board of Directors of
the American Optometric Foundation—the
philanthropic arm of the American Academy
of Optometry. He also Chaired of the Tear Film
and Ocular Surface (TFOS) Society’s Medical
and Scientific Advisory Board, and the TFOS
International Workshop on Contact Lens
Discomfort (2013). His awards include three
Ezell Fellowships and the Borish Award from the
American Academy of Optometry and he was
recently elected as a Distinguished Scholar and
Fellow of the National Academies of Practice.
GREGORY W.
DENAEYER
Professor Caroline serves
as an instructor and lecturer at the Pacific University College of Optometry
in Forest Grove Oregon.
He is a Fellow member
and Diplomat of the Cornea and Contact Lens Section of the American
Academy of Optometry. Patrick is a Council
member of the International Society for Contact
Lens Research as well as a member of the International Association of Contact Lens Educators
and the American Association of Optometric
Educators. For the past 20 years Patrick has
served as a contributing editor for the Contact
Lens Spectrum and is on the editorial board for
the BCLA, Contact Lens and Anterior Eye journal
and CLAO Eye & Contact Lens journal. He has
published over 300 papers on a wide range of
contact lens topics and has lectured extensively
throughout the world.
Greg DeNaeyer is a
graduate of The Ohio
State University College
of Optometry. He
completed a hospital
based residency at the
Columbus VA Medical
Center. Dr. DeNaeyer practices at Arena Eye
Surgeons with an emphasis on specialty contact
lenses. He is a consultant for Visionary Optics
and shareholder of Precision Ocular Metrology.
Zondag 13 maart • 10.30 - 11.30 uur
PATRICK J.
CAROLINE
Dr. DeNaeyer was a co-founder and past
president of the Scleral Lens Education Society
and is a Fellow of the American Academy of
Optometry. He is a contributing editor for Contact
Lens Spectrum and a contributor to Review of
Cornea and Contact Lenses and Optometric
Management. Dr. DeNaeyer has lectured
internationally on specialty contact lenses and
was the 2012 GPLI practitioner of the year.
Currently his primary research is focused
on specialty lens design and corneo-scleral
topography.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
15
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF ORTHOKERATOLOGY
Een introductie in trouble shooting
Ortho-K is een bijzondere manier
van visus correctie, met een hoge
“first hit” slagingskans, en vele
tevreden gebruikers. Maar wat
doen we als “ideale kandidaten”
suboptimale resultaten bereiken. In
deze interactieve lezing wordt aan
de hand van praktijkvoorbeelden de
mogelijkheden en grenzen verkend
die voorhanden zijn op het gebied van
design veranderingen, verzorgings
producten en follow up.
MARCO VAN
BEUSEKOM
Moderator
Marco van Beusekom
volgde de optiekopleiding
aan de Christiaan
Huygensschool in
Rotterdam, waar hij
in 1985 afstudeerde.
Daarna volgde hij de (MBO) opleiding optometrie
eveneens in Rotterdam en vervolgens de
opleiding tot contactlensspecialist in Haarlem.
In Januari 2002 studeerde hij af aan de
Hogeschool van Utrecht afdeling Optometrie.
Vanaf begin jaren ’90 heeft hij zich helemaal
toegelegd op het aanmeten van contactlenzen
en heeft ervaring opgebouwd met het aanmeten
van lenzen voor cosmetische toepassingen,
maar ook toepassingen voor medische indicaties.
16
Sinds 2011 werkt hij voor Johnson & Johnson
Vision Care als Professional Affairs Manager
Benelux. In de afgelopen 20 jaar heeft hij vele
lezingen gegeven over de toepassing van
contactlenzen en praktijk management in zowel
Nederland maar zeer zeker ook internationaal.
Hij is een veel gevraagd spreker op diverse
internationale congressen en heeft naast de
lezingen ook vele artikelen geschreven over het
onderwerp contactlenzen.
Marco van Beusekom is bijzonder lid van
het Nederlands Oogheelkunig Genootschap
(NOG), bestuurslid van de stichting NCC en
grondlegger van het NCC congres, waarvan
hij nu nog de rol van scientific director vervult.
In 2008 ontving hij het erelidmaatschap van
de Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlensspecialisten (ANVC) voor zijn rol
binnen de promotie van de contactlens en
zijn werk voor het NCC en Podium Cornea &
Contactlenzen.
SANDER STERK
Op dit moment werkt Sander als optometrist bij
NKL Contactlenzen, waar hij nauw betrokken
is bij het ontwikkelen van nieuwe producten en
verantwoordelijk is voor het opzetten en geven
van trainingen.
Ron Beerten ronde zijn
optiekopleiding in1983
af aan de Christiaan
Huygens School in
Rotterdam.Hij begon zijn
carrière bij de Koninklijke
Marine waar hij als onderzoeker meewerkte
aan verschillende contactlenzen studies voor
defensie. In 1986 specialiseerde hij zich in
contactlenzen en low vision bij verschillende
ziekenhuizen in Nederland. In 1988 volgde een
dienstverband bij Visser Contactlenzen Praktijk
in Nijmegen waar hij zich o.a. specialiseerde
in de aanpassing van contactlenzen op
medische indicatie. Daarnaast was hij betrokken
bij FDA studies en klinische testen voor de
contactlenzenindustrie.
In 1996 behaalde Ron zijn Optometrie diploma
aan de Hoge School in Utrecht. In hetzelfde jaar
werd hij Fellow of the American Academy of
Optometry, in 2006 Fellow of the BCLA en in
2013 Fellow of IACLE..
Ron werkt als Professional Services Manager bij
Procornea in Eerbeek sinds 1996. Hier speelt
hij een belangrijke rol in productontwikkeling,
support en training. Daarnaast is hij nog altijd in
de contactlenzenpraktijk werkzaam..
Ron geeft met regelmaat trainingen en
lezingen betreffende contactlens gerelateerde
onderwerpen in binnen en buitenland.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
Zondag 13 maart • 10.30 - 11.30 uur
Sander Sterk is
optometrist. Hij
volgde vanaf 1995
de optiekopleiding
aan de streekschool
in Amersfoort en
de opleiding tot
contactlensspecialist
via het LEXON. In 2005 voltooide hij zijn
optometrie-opleiding aan de Hogeschool van
Utrecht. Tijdens en na deze opleidingen was hij
werkzaam bij diverse grote contactlenspraktijken.
RON BEERTEN
Optometrist, FAAO,
FBCLA, FIACLE
17
Nidek RS-330 OCT
HOI ZORGT
VOOR UW
HELDERE BLIK
Nidek AFC-330 Funduscamera
HOI contactlens unit
CSO Antares Cornea Topograaf
Tijdens de NCC presenteert HOI de nieuwste innovaties en maatwerkoplossingen voor uw optometrieen refractieruimte. Deze passen perfect in de snel veranderende dynamiek voor complete oogzorg.
- Nidek RS-330 OCT met Optoconnect
- Nidek AFC-330 Funduscamera met Optoconnect
- HOI contactlens unit met Antares Cornea Topograaf
- HOI nieuwste refractie units en instrumenten met lease optie
BEZOEK ONS TIJDENS HET NCC OP STAND NR. 11 !
HOI, 020 - 56 96 555, www.hollandopticalinstruments.nl
SCIENTIFIC PROGRAM
FREE PAPER SESSION IN
COOPERATION WITH THE BCLA
10:30 uur
Tribological Classification
Of Contact Lenses– From
Coefficient Of Friction To
Sliding Work: Can contact lens
wear help you burn calories?
Presenter:
SAMUELE TOSATTI
Bio
Samuele Tosatti studied Materials
Science at the Swiss Federal Institute
of Technology in Zurich in 1999. In the
same institution, in 2003 he obtained
his PhD. Tosatti’s research activities
are aimed at the development of novel
ultra-thin coatings for life-science.
In August 2004, together with Dr.
Stefan Zürcher, he founded the
company SurfaceSolutionS GmbH
as a spin-off of the ETH Zurich, which
was incorporated in 2007 as SuSoS
AG. SuSoS main activities are in the
field of surface characterisation and
modification by thin organic films. At
present the SuSoS team led by Dr.
Tosatti consists of 8 persons.
2nd Author
Olof Sterner
3rd Author
Rudolf Aeschlimann
4th Author
Stefan Zuercher
5th Author
Charles Scales
6th Author
Donald Riederer
7th Author
Nicholas Spencer
10:45 uur
Clinical investigation of a daily
disposable silicone hydrogel
contact lens: Stenofilcon A
Presenter:
KISHOR SAPKOTA
Bio
Mr Kishor Sapkota is an Optometrist
from Nepal. He has been working
in Nepal Eye Hospital, Kathmandu
Nepal since 2005 as a clinician/
academician. Basically, he works in
contact lens department of the hospital
and teaches contact lens for Diploma
of Ophthalmic Sciences students.
Currently, he is also doing research
in Universidade do Minho, Portugal
as in-service trainee. He is a fellow of
international association of contact lens
educators and american academy of
optometry.
2nd Author
Sandra Franco
3rd Author
Madalena Lira
11:00 uur
Predicting success with
multifocal contact lenses
Presenter:
AHMED SIVARDEEN
Bio
Dr Ahmed Sivardeen studied
Optometry and the Professional
Doctorate at Aston University. He is
the Director of Specsavers Opticians,
New Malden. A father of three, Ahmed
is an ambassador for many charities
as well as being an Honorary Clinical
Adviser to the Al-Ihsan Trust and the
Sri Lankan Eye Donation Society. He
is the founding President/Chairman of
the British Sri Lankan Association
2nd Author
Deborah Laughton
3rd Author
James Wolffsohn
11:15 uur
A comparison of toric and
spherical soft contact lenses
on visual quality of life and
ease of fitting in astigmatic
patients
Presenter:
JASON NICHOLS
Bio
Jason J. Nichols, OD MPH PhD
FAAO is the Assistant Vice President
for Industry Research Development
and Director of the Office of Industry
Engagement at University of Alabama
at Birmingham. He also actively
conducts ocular surface and contact
lens research and trains PhD students
and Fellows. He has authored over 100
peer-reviewed manuscripts, 75 clinical
manuscripts, 175 abstracts, and has
given over 200 lectures worldwide on
these topics. He is currently Editor of
Contact Lens Spectrum and Contact
Lenses Today®, whose publications
reach over 50,000 eyecare
practitioners worldwide.
Zondag 13 maart • 10.30 - 11.30 uur
Moderator - James Wolffsohn
2nd Author
David Berntsenn
3rd Author
Katherine Bickle
4th Author
Stephanie Cox
5th Author
Jessica Mathew
6th Author
Daniel Powell
7th Author
B. Kim Little
8th Author
Kathrine Osborn-Lorenz
Additional authors
Anna Sulley
All abstracts are
available on
www.ncc2016.com
ZAAL
✓
BARONIEZAAL
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
19
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF OUR EYES
WITH NUTRITION & ENVIRONMENT - 1
Het kan feitelijk niemand ontgaan dat
voeding een belangrijke rol speelt in de
gezondheid van mensen en uiteraard
ook in de gezondheid van onze ogen.
In deze sessie, die zich uitstrekt
over twee gehele tijdslots gaan wij
in op al deze aspecten. Uiteraard
zullen we een wetenschappelijk
fundament leggen onder de invloed
van voeding op onze ogen, door u
op de hoogte stellen van feiten op
dit gebied. Daarnaast informeren
wij u inspirerende wijze over diverse
voedingsstoffen en wat deze voor onze
ogen kunnen betekenen. In een live
'kook en proef sessie' zult u dit ook aan
den lijve kunnen ondervinden.
In kleinere discussiegroepen zullen
wij ook uitleg geven over hoe
voedingadvies ook een rol kan spelen
in onze dagelijkse praktijkvoering. Een
aantal collega's zal u meenemen in
hun eigen ervaring en praktijk.
LET OP: VOOR DEEL 1 & 2 DIENT
U TE ZIJN INGESCHREVEN.
Heeft u zich niet aangemeld? Ga dan
naar de registratiestand in de Benelux
Foyer!
BRIAN
TOMPKINS
BSc Hons FC Optom
FBCLA
Moderator
Brian is an experienced
independent practitioner
in his stunningly
refurbished and
contemporised Victorian house-practice in
Northampton UK.
He is The President and a Fellow of the BCLA
and a former AOP Contact Lens Practitioner
of the Year. He is extremely proactive in fitting
all types of contact lenses to any age and
prescription. He feels that the market for contact
lenses can be expanded to many more patients
from children to presbyopes and beyond, and
many opportunities are currently missed. He
has a large CL patient base and is keen on
imaging and video capture for enhanced patient
education.
He has been awarded the accolade ''One of
The Best Clinical Photographers in the World
Today'' by Prof Nathan Efron and regularly
supplies images for lectures, magazine articles
and publications worldwide. His work in contact
lenses has included collaborative clinical trials
with Eurolens Research, Visioncare Research Ltd
and OTG Research & Consultancy.
He has been a Key Opinion Leader and
Clinical Advisor to virtually all the contact lens
manufacturers and many of the technology and
instrument companies over the years and has
participated in launching many new products
into the global market. He lectures internationally
on business, imaging technology, dry eye
and contact lens topics, all based on real life
experience in the consulting room. Evangelically
he has been trying to spread the concept of
charging proper fees and business development
following the implementation of a Care Plan
System in his own practice many years ago.
When voted “Best in Show” at a Bausch & Lomb
Global Symposium many years ago, Brian learnt
that people retain more by being entertained
while being educated and so since that time his
lectures and workshops have been interactive
and fun, sometimes even hilarious, but always
informative.
He is maybe Optometry’s best known
EDUTAINER.
JOSE
GONZALESMEIJOME
Graduated with Honors in
Optometry, University of
Santiago de Compostela,
1998. PhD in Sciences
(Optometry) Portugal,
University of Minho,
2007. Associate Professor with habilitation
(University of Minho) since 2012. Founder and
coordinator of the CEORLab, University of Minho.
Vice-dean of the School of Sciences at the
TimePart
Speaker
10:30-10:35
Brian Tompkins (Moderator)
Introduction
10:35-11:05
Food Facts
Jose Gonzales-Meijome
Carolina Kunnen
In this first part we want to provide / build a scientific factsheet about how food does affect or influence our eyes.
What is scientifically known? We would like to hear the pro’s and con’s about these food facts
11:05-11:15
Food Facts Discussion
11:15-11:50
Practical Food
Tamara De Weijer (Huisarts)
How do professionals talk about food in their practices. How to start to talk about food and how do we express the importance of food for our patient in our practices? How do patients respond?
20
11:50-12:00
Practical Food Discussion
12:00-12:30
Food Fun
Fun & Tasting
Brian Tompkins
CAROLINA
KUNNEN
Carolina Kunnen is
a Dutch qualified
optometrist and orthoptist
with over ten years
of clinical experience.
After having completed
her PhD studies at
the Brien Holden Vision Institute in 2015,
she is now pursuing advanced training as a
Postdoctoral Research Fellow at the University
of Houston, which involves translational research
complimentary to her focus of interest – i.e.
understanding dry eye disease and contact
lens discomfort. She is also the president of
The Optical Foundation, an non-government
organization active in Africa which aims to
make eye care accessible through screening,
education and research.
TAMARA DE
WEIJER
Werkzaam als huisarts in
regio Hoorn
in combinatie met leefstijl tips ben ik ervan
overtuigd dat bijvoorbeeld (pre)diabetes type
2 aangepakt kan worden en daarmee ook het
risico op diabetische retinopathie.
Verder geef ik (preventief) advies bij macula
degeneratie, nachtblindheid of droge ogen
klachten.
ROB TROMPPER
Optometrist, Optiekondernemer
KIM DRIESSEN
Mijn naam is Kim
Driessen en in 2006
ben ik afgestudeerd als
contactlensspecialist.
Door hierna te gaan
werken in een
contactlens- en
optometrie speciaalzaak
werd de interesse om optometrie te gaan
studeren snel gewekt. In 2011 sloot ik met succes
de optometrie opleiding af aan de Hogeschool
Utrecht.
De afgelopen jaren heb ik me verdiept in wat
voeding voor je gezondheid kan betekenen.
In april 2015 heb ik eindexamen gedaan
bij de Natura Foundation en mag me nu
orthomoleculair therapeut noemen. Simpelweg
wat ik met deze kennis doe: Voedingsadvies
geven op celniveau. Hiermee wil ik een brug
slaan tussen (oog)gezondheid en voeding.
Door persoonlijk voedingsadvies te geven
Na het verkopen van mijn
optiek bedrijf, kon ik de
‘ogen’ toch niet loslaten.
Mede-eigenaar Goed
voor Ogen; een informatie
platform voor de
consument over zorg voor je ogen en over optiek
producten met als rode draad : “Door het gezond
voor ogen eten, je ogen langer vitaal en gezond
blijven”.
Groot voorstander van ‘preventieve’ oogzorg
wat een kans is voor elke optometrist. Hierop
gebaseerd aanvullingen op onderzoek
technieken ontwikkeld die opticiens/
optometristen in hun winkel kunnen gebruiken
en marketing tools die ze als deelnemer van
‘Goed voor Ogen’ mogen gebruiken, zie
www.goedvoorogen.nl .
Zondag 13 maart • 10.30 - 12.00 uur
University of Minho, Portugal. Published over
130 papers in peer-review ISI journals with
impact factor cited over 1300 times (ISI WoS
H-index=20), 3 books and 10 international book
chapters. Editor in Chief for Journal of Optometry
indexed in Pubmed Central, (Peer-review journal
of the Spanish General Council of Optometry)
since 2010. Member of the International Society
for Contact Lens Research (ISCLR); Spanish
(GCOO); Portuguese (APLO) Associations of
Optometrists; Fellow of the American Academy
of Optometry. Reviewer for 10 different Scientific
Journals indexed in ISI Web of Science.
Sinds kort het Goed voor Ogen slow juice sapje
ontwikkeld, op basis van oranje paprika wat
bekend is om zijn hoge dosering zeaxanthine.
ZAAL
✓
AUDITORIUM
21
NIEUW
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
Vanaf nu beschikbaar!
Kom naar de stand van Johnson & Johnson
Vision Care en ervaar het aanpassingsgemak
van de nieuwe 1-DAY ACUVUE® moist multifocal
ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST en INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV. © Johnson & Johnson Medical BV/NV 2015.
SPONSORLEZING
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE
JOS BURGERS
Dr. Kurt Moody is
Global Platform Director
Presbyopia R&D bij
Johnson & Johnson
Vision Care en hij
zal u de innovatieve,
nieuwe multifocale
technologie uitleggen die
garant staat voor aanpasgemak en een hoog
slagingspercentage.
Drs. Jos Burgers is een
van de meest gevraagde
managementsprekers in
Nederland. Hij zal ingaan
op de kansen die er liggen
om de contactlensmarkt
verder te vergroten en de
manier waarop wij klanten
kunnen benaderen voor een dergelijk product.
Humor is hierbij een belangrijk ingrediënt evenals
de vele praktijkvoorbeelden.
BEZOEK DE SPONSORLEZING VAN JOHNSON & JOHNSON VISION
CARE EN ONTVANG HET LAATSTE BOEK VAN JOS BURGERS
Alle bezoekers van onze sponsorlezing bieden
wij na afloop van de sponsorlezing het nieuwste
boek van Jos Burgers ‘De Wet van Snuf’ aan.
Dit boek is uitgeroepen tot het bestverkochte
managementboek van 2014. De royalties van
dit boek gaan naar het goede doel stichting
Hulphond. Na afloop van de sponsorlezing zal
Jos Burgers in de stand van Johnson & Johnson
Vision Care aanwezig zijn om na te praten en
boeken van een persoonlijke boodschap te
voorzien.
Tot 13 maart om 11.30 uur
tijdens onze sponsorlezing!
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
Zondag 13 maart • 11.30 - 12.00 uur
Voor Johnson & Johnson Vision Care
zal het NCC 2016 in het teken staan
van de lancering van 1-DAY ACUVUE®
MOIST MULTIFOCAL een nieuwe
innovatieve daglens met pupiloptimalisatie INTUISIGHT™. Deze lens
is recent ook onderscheiden met een
SILMO D’OR AWARD.
Wij ontvangen u uiteraard graag op
onze stand om u alles te vertellen over
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, maar willen u ook graag uitnodigen voor onze aantrekkelijke sponsorlezing. Op zondag 13 maart 2016 om
11.30 uur hebben wij een inspirerende
en informatieve sponsorsessie voor u in
petto met Dr. Kurt Moody en niemand
minder dan Drs. Jos Burgers.
KURT MOODY
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
23
SPONSORLEZING
ANVC
In dit slot geeft de ANVC uitleg over
de ingeslagen weg naar erkenning
van het beroep contactlensspecialist.
De politiek heeft in het verleden een
drietal eisen gesteld om tot erkenning
over te kunnen gaan. 2 van de drie zijn
nu keiharde feiten! Wat is de derde eis
en hoe gaan wij daarmee om? Het
wordt een interactieve sessie onder
leiding van Koert-Jan de Bruijn, oud
GTST acteur, mede-eigenaar van the
scentables en tevens presentator van
het programma: Wist je dat?!?
ROBIN
Bij het grote publiek
werd Koert-Jan in 2002
bekend als Dennis
Tuinman in GTST.
Deze rol heeft hij 6 jaar
gespeeld. Naast acteur
is hij ook presentator
en voice-over. Voor zijn
acteerwerk is hij in 2013 genomineerd voor beste
acteur, dit voor zijn rol in “Droomvrouw”. Sinds
2008 presenteerde hij diverse programma's
voor RTL waaronder 'Wist je dat?' en 'Lang
zullen we leven'. In 2014 is hij mede-eigenaar
geworden van The Scentables Haute parfumerie
een distributie bedrijf voor high end niche
parfums. Hij is ook enthousiast ambassadeur
voor Suppport4Specials, een stichting die zich
inzet voor kinderen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking.
Robin is twintig jaar
werkzaam in de optiek,
waarvan de laatste 10 jaar
als contactlensspecialist.
Naast contactlensspecialist in de praktijk
bij Van Els Optiek en
Optometrie is hij al 7 jaar
bestuurslid van de ANVC. Vorig jaar als vicevoorzitter en momenteel als penningmeester.
Binnen de ANVC heeft hij zich de laatste tijd
bezig gehouden met de protocollen en ANVC CE.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
Zondag 13 maart • 11.30 - 12.00 uur
TO GET IN CHARGE,
HET PAD NAAR
ERKENNING.
KOERT-JAN
25
Size matters.
ERCON
www.erconctl.nl
SPONSORLEZING
ERCON
In daily practice disposable lenses are
used with only one diameter.
You can question if one size fits all contact
lenses are good enough for todays
requirements.
Felipe Arroyave will guide you through the
fitting of different sizes disposable lenses.
He will show the importance of fitting
disposables in stead of only delivering
them.
In this presentation the importance of
measuring HVID and the importance of
fitting even daily disposable lenses, is
shown.
Studies, cases and real patient evaluations
will show the relevance of measuring HVID
and different diameters of contact lenses.
Personal Data:
DOB: December 14th,
1981
Country of residence:
United States of America
Languages:
English & Spanish
Academic Qualifications:
Gwinnett University (May 2004)
Bachelor degree in Business administration and
international business
Marketing and International Business AUI 2006.
Masters in Marketing and International Business
2006
Diplomas and/or special certifications:
- Member of CLSA (Contact Lens Society of
America)
- Contact lens technical training (2003) Bausch
& Lomb.
- Contact Lens Specialist Emory University
(2005)
- Paragon CRT Technical Training Arizona
(2004)
- Specialty lenses, Marketing, Keratoconus, Gas
Permeable.
(2002 Atlanta, GA) (2003 Tampa, Florida)
(2004, Phoenix Arizona) (2005 Atlanta,
GA) (2006, Phoenix, Arizona) Paragon /
Polymer (Specialty lenses) Baush and Lomb
Technical training (2008 ) Specialty contact
lens congress Las Vegas: (2005, 2006, 2007,
2008, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
- International Speaker for XCEL Specialty
contact with over 80 conferences worldwide
per year.
Zondag 13 maart • 11.30 - 12.00 uur
IMPORTANCE OF HVID AND SOFT DISPOSABLE
CONTACT LENSES
FELIPE
ARROYAVE
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
27
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF NEW DEVELOPMENTS SOFTLENS FITTING
RON BEERTEN
Op het NCC 2014 zijn wij een discussie
gestart over diverse elementen van de
zachte lens aanpassing. Een discussie
die inmiddels op wereldschaal wordt
gevoerd, maar waarbij inmiddels ook
vele nieuwe vragen zijn opgekomen.
In deze sessie praten de spekers u bij
over waar we nu eigenlijk staan en in
hoeverre we wel of niet in staat zijn
om de zachte lenzen aanpassing echt
te beïnvloeden. Wij zullen u in deze
sessie stap voor stap meenemen in het
aanpasproces en elke stap tegen het
licht van wetenschappelijk onderzoek
houden. Al deze inzichten zullen
vervolgens vertaald worden naar de
toekomst waarbij de vraag centraal
komt te staan, hoe wij weer in CHARGE
kunnen komen van de aanpassing wat essentieel is voor de toekomst van
ons vak.
Optometrist, FAAO,
FBCLA, FIACLE
Moderator
Ron Beerten ronde zijn
optiekopleiding in1983
af aan de Christiaan
Huygens School in
Rotterdam.Hij begon
zijn carrière bij de Koninklijke Marine waar hij
als onderzoeker meewerkte aan verschillende
contactlenzen studies voor defensie. In 1986
specialiseerde hij zich in contactlenzen en
low vision bij verschillende ziekenhuizen in
Nederland. In 1988 volgde een dienstverband bij
Visser Contactlenzen Praktijk in Nijmegen waar
hij zich o.a. specialiseerde in de aanpassing van
contactlenzen op medische indicatie. Daarnaast
was hij betrokken bij FDA studies en klinische
testen voor de contactlenzenindustrie. In 1996
behaalde Ron zijn Optometrie diploma aan de
Hoge School in Utrecht. In hetzelfde jaar werd hij
Fellow of the American Academy of Optometry,
in 2006 Fellow of the BCLA en in 2013 Fellow
of IACLE..
Ron werkt als Professional Services Manager bij
Procornea in Eerbeek sinds 1996. Hier speelt
hij een belangrijke rol in productontwikkeling,
support en training. Daarnaast is hij nog altijd in
de contactlenzenpraktijk werkzaam..
Ron geeft met regelmaat trainingen en
lezingen betreffende contactlens gerelateerde
onderwerpen in binnen en buitenland.
28
EEF VAN DER
WORP
Optometrist PhD, FAAO,
FBCLA, FIACLE, FSLS
Eef heeft zijn opleidingen
optiek en optometrie
respectievelijk gevolgd
aan de Christiaan Huygensschool in Rotterdam
en de Hogeschool van Utrecht in Utrecht. Hij is
in 2008 gepromoveerd aan de Universiteit van
Maastricht op het onderwerp 'Corneal Desiccation in Rigid Gas Permeable Contact Lens Wear'.
Eef is fellow van de Americam Academy of Optometry, fellow van the International Association
for Contact Lens Educators, fellow van de BCLA
(British Contact Lens Association) en van de
Scleral Lens Education Society, en is erelid van
de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging
voor Contactlens Specialisten).
Voor diverse optiekbladen schrijft hij columns en
artikelen, en is de eindredacteur van een aantal
digitale contactlens gerelateerde nieuwsbrieven,
waaronder het Nederlandstalige Contactlens
Nieuws Nederland. Eef is ook associate editor
van Contactlens & Anterior Eye (Journal of the
BCLA).
Hij is verbonden aan de universiteit van Maastricht als associate researcher, is een visiting
scientist bij Manchester University (Manchester
UK) en adjunct Professor aan the University of
Montreal University College of Optometry (CA)
en adjunct assistant Professor bij Pacific University College of Optometry (Oregon, USA).
PROFESSIONAL EXPERIENCE
1988–2003:Professor of Optics and
Optometry, Institute of Optics and
Optometry, Vinci Italy
1990-1998:Member of European Commision
AESCO for the development
of European curriculum of
Optometry
1996–2001:Director of Course Curriculum,
Institute of Optics and Optometry,
Vinci Italy.
2002-2004:Department Head, Contact
Lens Division, Ophthalmology
Department, Santa Chiara
University Medical Center, Pisa,
Italy.
EDUCATION
1985–1986: Diploma in Optics, Institute of
Optics and Optometry, Vinci Italy.
1986: Diploma in Contact Lens Science
and Application, Institute of Optics
and Optometry, Vinci Italy.
1986-1988:Diploma in Optometry, Institute of
Optics and Optometry, Vinci Italy.
INTERNATIONAL RECOGNITION
- 3° prize like best Poster “Global Keratoconus
Congress” Las Vegas 2008
- 1° prize like best Poster “Assottica Congress”
Firenze 2007
- 1° prize like best Poster “British Contact Lens
Association Conference” Birmingham 2008
- 3° prize like best Poster “Global Specialty lens
Symposium” Las Vegas 2009
- 1° prize like best Presentation “European
Academy of Optics and Optometry Congress”
Copenhagen 2010
- 3° prize like best Poster “ British Contact Lens
Association Conference” Birmingham 2012
van lenzen voor cosmetische toepassingen,
maar ook toepassingen voor medische indicaties.
Sinds 2011 werkt hij voor Johnson & Johnson
Vision Care als Professional Affairs Manager
Benelux. In de afgelopen 20 jaar heeft hij vele
lezingen gegeven over de toepassing van
contactlenzen en praktijk management in zowel
Nederland maar zeer zeker ook internationaal.
Hij is een veel gevraagd spreker op diverse
internationale congressen en heeft naast de
lezingen ook vele artikelen geschreven over het
onderwerp contactlenzen.
Marco van Beusekom is bijzonder lid van
het Nederlands Oogheelkunig Genootschap
(NOG), bestuurslid van de stichting NCC en
grondlegger van het NCC congres, waarvan
hij nu nog de rol van scientific director vervult.
In 2008 ontving hij het erelidmaatschap van
de Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlensspecialisten (ANVC) voor zijn rol
binnen de promotie van de contactlens en
zijn werk voor het NCC en Podium Cornea &
Contactlenzen.
MARCO VAN
BEUSEKOM
Zondag 13 maart • 13.00 - 14.00 uur
GIANCARLO
MONTANI
BOptom, FIACLE
PROFESSIONAL ACTIVITY
From 1988: a) Optometrist and contact lens
specialist
b) Organizer of optometry
continuing education courses in
Italy.
From 2005 - Professor of Contact lens
Courses in the Course of Optics
and Optometry University of
Salento (Italy)
- Founder of the “Centro di
Ricerche in Contattologia” in the
University of Salento
- Referent for Italy of “Eurolens
International Surve of Contact
Lens”
Marco van Beusekom
volgde de optiekopleiding
aan de Christiaan
Huygensschool in
Rotterdam, waar hij
in 1985 afstudeerde.
Daarna volgde hij de (MBO) opleiding optometrie
eveneens in Rotterdam en vervolgens de
opleiding tot contactlensspecialist in Haarlem.
In Januari 2002 studeerde hij af aan de
Hogeschool van Utrecht afdeling Optometrie.
Vanaf begin jaren ’90 heeft hij zich helemaal
toegelegd op het aanmeten van contactlenzen
en heeft ervaring opgebouwd met het aanmeten
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
29
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF LENS CARE
Contact Lenses & Cleaning Solutions:
Friends or Foes?
Over the past 30 years the development of contact lens solutions
has shown tremendous changes, with products becoming increasingly complex and diverse in their composition and performance.
To many practitioners and patients, contact lens solutions appear
relatively similar in their composition, resulting in many choosing to
change between products on a whim, often driven by cost considerations rather than sound clinical or scientific acumen.
Historically, companies have concentrated on formulating lens care
regimens that provided maximum disinfection strength, with an aim
of providing safe, effective regimens that killed any potential pathogenic organisms on the lens surface. Recently, more emphasis has
been placed on producing regimens that assist with improving lens
comfort, with new regimens incorporating a variety of surfactants
and other surface active agents to aid wettability and, hopefully,
improve end of day comfort.
Traditional lens materials based on combinations of polyHEMA with
other more hydrophilic monomers have a propensity to deposit
proteins. Most care regimens to-date have been formulated to remove proteins, primarily lysozyme, often through a passive soaking
mechanism. However, silicone hydrogels offer a new challenge as
they are far more hydrophobic, primarily deposit lipid and have an
30
increased potential to denature any lysozyme deposited on the lens
surface. In addition, proteins deposited on conventional hydrogels
often become absorbed into the lens matrix, as opposed to being
adsorbed onto the surface with lower water content, siloxane-based
materials. These deposit patterns necessitate a different emphasis
for cleaning and may require considerable efforts to formulate care
regimens specifically targeted for silicone hydrogels.
Several studies over the past decade have shown that certain lens
materials and care system combinations have a high probability
of producing abnormally high levels of corneal staining, often with
no signs of discomfort being exhibited by the patient. In addition to
corneal staining, clinical and laboratory-based data suggest that
the chemical preservatives used in many lens care systems may
enhance bacterial adherence to the corneal epithelium. This may
represent an important risk factor for lens-related corneal infection.
Understanding and unravelling these interactions is of considerable
importance in order to maximize safety during lens wear.
This presentation will briefly review the major components of care
regimens and investigate the importance of cleaning, wetting and
compatibility when choosing a modern care regimen. It will emphasise up-to date results to help clinicians understand the importance
of choosing a solution – rather than letting the patient choose the
solution themselves!
DANIELLE M.
ROBERTSON
Philip Morgan is Professor
of Optometry and Director
of Eurolens Research
at The University of
Manchester. His main
research interests relate to
the clinical performance
of contact lenses and he teaches on the same
subject area at undergraduate and postgraduate
level. He has managed an international survey
of contact lens prescribing trends since 1996.
Danielle M. Robertson
completed her O.D. in
2002 and her Ph.D. in
Vision Science in 2007 at
the University of Houston
College of Optometry.
She is currently an Associate Professor of Ophthalmology at the University
of Texas Southwestern Medical Center. Dr.
Robertson is a Fellow in the American Academy
of Optometry, a Diplomate in the Cornea, Contact
Lens and Refractive Technologies section and a
Fellow in the British Contact Lens Association.
She is a member of the Association for Research
and Vision in Ophthalmology, the American
Society for Cell Biology, the American Society for
Microbiology, the American Society for Endocrinology, and the International Society for Contact
Lens Research. Dr. Robertson was a two-time
Ezell Fellow and a recipient of a Scientific Career
Development Award from Research to Prevent
Blindness. In addition to NIH/NEI-funding,
Dr. Robertson has received scientific research
awards from OneSight Research Foundation, the
American Optometric Foundation, the Contact
Lens Association of Ophthalmologists Education
and Research Foundation, and the Eye Bank
Association of America to support her work in the
areas of corneal epithelial cell biology, microbiology, diabetes, and contact lens. Giancarlo
montani
Philip is President-Elect of the International
Society for Contact Lens Research and Vice
President of the International Association of
Contact Lens Educators. He is an honorary
member of the UK Association of Contact
Lens Manufacturers, a Fellow of the American
Academy of Optometry and the British Contact
Lens Association, and a member of the UK
College of Optometrists. Philip was the BCLA
Medallist in 2014 and BCLA Pioneer’s Lecturer
in 2015. He is a past chairman and secretary of
the Northern Optometric Society in Manchester,
and is the co-ordinator of the UK optometry
electronic mail forum. He has authored over
200 papers, primarily relating to the clinical
performance of contact lenses and the nature of
the UK and international contact lens markets,
and has spoken about his work in more than 30
countries worldwide.
LYNDON JONES
Lyndon Jones is a
Professor at the School
of Optometry and Vision
Science, University
Research Chair and
Director of the Centre for
Contact Lens Research
at the University of
Waterloo. He graduated in Optometry from
the University of Wales in 1985 and gained
his PhD in Chemical Engineering from the
Biomaterials Research Unit at Aston University,
Birmingham, UK in 1998. His research interests
primarily focus on the interaction of contact
lens materials with the ocular environment, dry
eye and ocular drug delivery. He has authored
over 300 refereed and professional papers, one
text-book and given over 700 invited lectures at
conferences worldwide, in over 30 countries.
Zondag 13 maart • 13.00 - 14.00 uur
PHILIP MORGAN
Moderator
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
31
Bezoek ons op het NCC voor het allerlaatste nieuws
en profiteer direct van aantrekkelijke aanbiedingen!
Exclusief voor zelfstandige opticiens
Wie kiest voor Optiview, kiest voor exclusiviteit. Het merk mag namelijk alleen door de zelfstandige opticien worden verkocht en dus niet
door ketens, drogisterijen en webshops (behalve die van zelfstandige opticiens). Het assortiment is uiterst compleet en biedt u daarmee
een perfect middel voor klantenbinding, met uw eigen maandlenzen, daglenzen, vloeistoffen en accessoires.
www.optitrade.nl
Zenlens
De (ver)volmaakte mini-scleraal
NovaKone
De zachte contactlens voor keratoconus
en IC. Als u op zoek bent naar een nieuwe
oplossing voor keratoconus met het comfort
van een zachte contactlens.
UCO Lenzen uw producent voor maatwerk:
Vormstabiel - Zacht en Rose-K®
Adres: Hoekvaartweg 21 1771 RP Wieringerwerf Telefoon: 0227-601837 E-mail: [email protected] Website: www.ucolenzen.nl
SCIENTIFIC PROGRAM
FREE PAPER SESSION IN
COOPERATION WITH THE BCLA
13:00 uur
Equivalent Oxygen
Percentage (EOP) under
scleral lenses fitted with
different fluid reservoir
thickness
Presenter:
LANGIS MICHAUD
Bio
Dr Langis Michaud graduated from
École d’optométrie de l’Université
de Montréal in 1986 where he also
obtained his Master’s Degree in
physiological optics (1998). He also
graduated in public health ( 3rd cycle)
from École Nationale d’Administration
Publique in Montréal(2006). He is a
Fellow of the American Academy of
Optometry since 1989 and Cornea
and Contact Lens Diplomate since
1994. He is also Fellow of the Scleral
Contact Lens Organisation since
2010 and of the BCLA since 2013.
Dr Michaud is a full professor and
practices at Université de Montréal
since 2001, as the chief of the contact
lens department
2nd Author
Claude Giasson
3rd Author
Jeanne Morency
13:15 uur
Analysis of complications
related to the fitting of small
diameter scleral lenses
13:45 uur
Adverse Events and Retention
of Children and Teens in
a Large Daily Disposable
Contact Lens Registry
Presenter:
LANGIS MICHAUD
Bio
Dr Langis Michaud graduated from
École d’optométrie de l’Université
de Montréal in 1986 where he also
obtained his Master’s Degree in
physiological optics (1998). He also
graduated in public health ( 3rd cycle)
from École Nationale d’Administration
Publique in Montréal(2006). He is a
Fellow of the American Academy of
Optometry since 1989 and Cornea
and Contact Lens Diplomate since
1994. He is also Fellow of the Scleral
Contact Lens Organisation since
2010 and of the BCLA since 2013.
Dr Michaud is a full professor and
practices at Université de Montréal
since 2001, as the chief of the contact
lens department
13:30 uur
Limbal changes following
short-term soft contact lens
wear
Presenter:
ALEJANDRA CONSEJO
Bio
Alejandra Consejo is a PhD student
from Wroclaw University of
Technology, her research is focus on
presenting mathematical models of the
anterior eye
2nd Author
Robert Iskander
Presenter:
ROBIN CHALMERS
Bio
A graduate of UC Berkeley School
of Optometry, Dr. Chalmers is an
independent clinical trial consultant
active in measurement of symptoms
in dry eye, epidemiology and postmarket surveillance of complications
with contact lenses. She is Chair of
the American Academy of Optometry
Fellows Doing Research (FDR) Special
Interest Group and was Co-Chair
of the Contact Lens Assessment
in Youth Study (CLAY) group and
Associate Editor for Contact Lens
and Anterior Eye. Dr. Chalmers was
Principal Investigator of the TEMPO
Registry of daily disposable contact
lenses and co-authored the Dry Eye
Questionnaire-5 (DEQ-5) and 8-item
Contact Lens Dry Eye Questionnaire
(CLDEQ-8).
Zondag 13 maart • 13.00 - 14.00 uur
Moderator - James Wolffsohn
2nd Author
Sheila Hickson-Curran
3rd Author
Lisa Keay
4th Author
William Gleason
All abstracts are
available on
www.ncc2016.com
ZAAL
✓
BARONIEZAAL
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
33
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF OUR EYES
WITH NUTRITION & ENVIRONMENT - 2
Het kan feitelijk niemand ontgaan dat
voeding een belangrijke rol speelt in de
gezondheid van mensen en uiteraard
ook in de gezondheid van onze ogen.
In deze sessie, die zich uitstrekt
over twee gehele tijdslots gaan wij
in op al deze aspecten. Uiteraard
zullen we een wetenschappelijk
fundament leggen onder de invloed
van voeding op onze ogen, door u
op de hoogte stellen van feiten op
dit gebied. Daarnaast informeren
wij u inspirerende wijze over diverse
voedingsstoffen en wat deze voor onze
ogen kunnen betekenen. In een live
'kook en proef sessie' zult u dit ook aan
den lijve kunnen ondervinden.
In kleinere discussiegroepen zullen
wij ook uitleg geven over hoe
voedingadvies ook een rol kan spelen
in onze dagelijkse praktijkvoering. Een
aantal collega's zal u meenemen in
hun eigen ervaring en praktijk.
LET OP: VOOR DEEL 1 & 2 DIENT
U ZICH IN TE SCHRIJVEN. Heeft u
zich niet aangemeld? Ga dan naar de
registratiestand in de Benelux Foyer!
BRIAN
TOMPKINS
BSc Hons FC Optom
FBCLA
Moderator
Brian is an experienced
independent practitioner
in his stunningly
refurbished and
contemporised Victorian house-practice in
Northampton UK.
He is The President and a Fellow of the BCLA
and a former AOP Contact Lens Practitioner
of the Year. He is extremely proactive in fitting
all types of contact lenses to any age and
prescription. He feels that the market for contact
lenses can be expanded to many more patients
from children to presbyopes and beyond, and
many opportunities are currently missed. He
has a large CL patient base and is keen on
imaging and video capture for enhanced patient
education.
He has been awarded the accolade ''One of
The Best Clinical Photographers in the World
Today'' by Prof Nathan Efron and regularly
supplies images for lectures, magazine articles
and publications worldwide. His work in contact
lenses has included collaborative clinical trials
with Eurolens Research, Visioncare Research Ltd
and OTG Research & Consultancy.
He has been a Key Opinion Leader and
Clinical Advisor to virtually all the contact lens
manufacturers and many of the technology and
instrument companies over the years and has
participated in launching many new products
into the global market. He lectures internationally
on business, imaging technology, dry eye
and contact lens topics, all based on real life
experience in the consulting room. Evangelically
he has been trying to spread the concept of
charging proper fees and business development
following the implementation of a Care Plan
System in his own practice many years ago.
When voted “Best in Show” at a Bausch & Lomb
Global Symposium many years ago, Brian learnt
that people retain more by being entertained
while being educated and so since that time his
lectures and workshops have been interactive
and fun, sometimes even hilarious, but always
informative.
He is maybe Optometry’s best known
EDUTAINER.
JOSE
GONZALESMEIJOME
Graduated with Honors in
Optometry, University of
Santiago de Compostela,
1998. PhD in Sciences
(Optometry) Portugal,
University of Minho,
2007. Associate Professor with habilitation
(University of Minho) since 2012. Founder and
coordinator of the CEORLab, University of Minho.
Vice-dean of the School of Sciences at the
TimePart
Speaker
13:00-14:00
Kim Driessen - moderator
FOOD IN PRACTICE
3 ECPs explaining how they incorporated food in their practices. They will report on their personal experiences and
lessons learned in daily practice.
34
CAROLINA
KUNNEN
Carolina Kunnen is
a Dutch qualified
optometrist and orthoptist
with over ten years
of clinical experience.
After having completed
her PhD studies at
the Brien Holden Vision Institute in 2015,
she is now pursuing advanced training as a
Postdoctoral Research Fellow at the University
of Houston, which involves translational research
complimentary to her focus of interest – i.e.
understanding dry eye disease and contact
lens discomfort. She is also the president of
The Optical Foundation, an non-government
organization active in Africa which aims to
make eye care accessible through screening,
education and research.
TAMARA DE
WEIJER
Werkzaam als huisarts in
regio Hoorn
in combinatie met leefstijl tips ben ik ervan
overtuigd dat bijvoorbeeld (pre)diabetes type
2 aangepakt kan worden en daarmee ook het
risico op diabetische retinopathie.
Verder geef ik (preventief) advies bij macula
degeneratie, nachtblindheid of droge ogen
klachten.
ROB TROMPPER
Optometrist, Optiekondernemer
KIM DRIESSEN
Moderator
Mijn naam is Kim
Driessen en in 2006
ben ik afgestudeerd als
contactlensspecialist.
Door hierna te gaan
werken in een
contactlens- en
optometrie speciaalzaak werd de interesse om
optometrie te gaan studeren snel gewekt. In 2011
sloot ik met succes de optometrie opleiding af
aan de Hogeschool Utrecht.
De afgelopen jaren heb ik me verdiept in wat
voeding voor je gezondheid kan betekenen.
In april 2015 heb ik eindexamen gedaan
bij de Natura Foundation en mag me nu
orthomoleculair therapeut noemen. Simpelweg
wat ik met deze kennis doe: Voedingsadvies
geven op celniveau. Hiermee wil ik een brug
slaan tussen (oog)gezondheid en voeding.
Door persoonlijk voedingsadvies te geven
Na het verkopen van mijn
optiek bedrijf, kon ik de
‘ogen’ toch niet loslaten.
Mede-eigenaar Goed
voor Ogen; een informatie
platform voor de
consument over zorg voor je ogen en over optiek
producten met als rode draad : “Door het gezond
voor ogen eten, je ogen langer vitaal en gezond
blijven”.
Groot voorstander van ‘preventieve’ oogzorg
wat een kans is voor elke optometrist. Hierop
gebaseerd aanvullingen op onderzoek
technieken ontwikkeld die opticiens/
optometristen in hun winkel kunnen gebruiken
en marketing tools die ze als deelnemer van
‘Goed voor Ogen’ mogen gebruiken, zie
www.goedvoorogen.nl .
Zondag 13 maart • 13.00 - 14.00 uur
University of Minho, Portugal. Published over
130 papers in peer-review ISI journals with
impact factor cited over 1300 times (ISI WoS
H-index=20), 3 books and 10 international book
chapters. Editor in Chief for Journal of Optometry
indexed in Pubmed Central, (Peer-review journal
of the Spanish General Council of Optometry)
since 2010. Member of the International Society
for Contact Lens Research (ISCLR); Spanish
(GCOO); Portuguese (APLO) Associations of
Optometrists; Fellow of the American Academy
of Optometry. Reviewer for 10 different Scientific
Journals indexed in ISI Web of Science.
Sinds kort het Goed voor Ogen slow juice sapje
ontwikkeld, op basis van oranje paprika wat
bekend is om zijn hoge dosering zeaxanthine.
ZAAL
✓
AUDITORIUM
35
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF RESEARCH & PAPERS
ERIC PAPAS
Een van de doelstellingen van het
NCC is de ontwikkeling van het
vakgebied contactlenzen. Dit is ook de
reden waarom het NCC samenwerkt
met diverse organisaties, zoals de
American Academy of Optometry en
de BCLA, om zo kennis en ervaring
te delen met lokale specialisten. In
deze sessie gaan twee sprekers onder
leiding van Robin Chalmers u uitleggen
welke zaken er komen kijken bij het
maken van artikelen en het doen van
onderzoek. Shehzad Naroo, editor-in
chief van het vakblad Contact Lens &
Anterior Eye laat zien hoe het beste
een wetenschappelijk artikel of case
report te schrijven, en Eric Papas kijkt
naar onderzoeksethiek. Niet om u af te
schrikken, maar bedoeld om een hand
te reiken en drempels te slechten.
Een sessie die bedoeld is voor die
specialisten die graag in CHARGE
willen komen en zijn van hun eigen
ontwikkeling en daarmee ons vak
ook weer steeds een treetje hoger te
brengen.
PhD, BSc, DipCL, FAAO
Eric Papas PhD,
BSc, DipCL, FAAO is
Professorial Visiting
Fellow at the School of
Optometry and Vision
Science, University
of New South Wales,
Sydney, Australia. He holds degrees in physics
from the University of Birmingham, optometry
from the University of Manchester and a
doctorate from the University of New South
Wales.
Most of his career has been spent in research
related to contact lenses and the ocular surface,
during which time he was one of the inventors of
silicone hydrogel contact lenses and discovered
the link between limbal hyperaemia and oxygen.
Formerly Executive Director of Research
and Development at the Brien Holden Vision
Institute and Vision CRC, he has worked with all
the major companies in the contact lens field
and has made significant contributions to the
development of several contact lenses and lens
care products.
He recently received the Max Schapero Award
from the section on Cornea, Contact Lenses
and Refractive Technologies of the American
Academy of Optometry in recognition of his
contributions to the field. He has published
over 100 articles and book chapters, holds 11
36
patents and has written over 160 confidential
research reports. Among his current interests are
presbyopia, the ocular surface and meibomian
gland, ocular discomfort, measurement
of subjective responses and postgraduate
education.
He has mentored over 100 students in research
projects at both undergraduate and postgraduate
level. He serves as Associate Editor for Contact
Lens & Anterior Eye, Associate Topical Editor
for Optometry & Vision Science and sits on the
editorial board of both Clinical & Experimental
Optometry and Eye & Contact Lens. A Council
Member of the International Society for Contact
Lens Research, he is also a member of the
Clinical and Scientific Advisory Committee of the
Center for Eye Health, UNSW. A regular speaker
at scientific and educational meetings worldwide,
he also appears as an expert on the ocular
surface on TV and radio.
Dr Shehzad Naroo
is a Reader at Aston
University. Shehzad’s
research interests include
laser refractive surgery,
cataract and lens surgery,
intraocular lenses, corneal
biomechanics, contact lenses, sports vision and
business aspects of UK eye health care. In the
last 5 years he has brought in over £1 million in
research funding as principal investigator.
He has authored and co-authored around 150
publications (including peer-reviewed, editorials,
textbook chapters, non-peer-reviewed etc.). He
is programme director for the Optometry and
Clinical Practice BSc degree. He is Editor-inChief of the journal ‘Contact Lens and Anterior
Eye’ and in 2014 he was made an Honorary
Fellow of the British Contact Lens Association.
He is the Global President of the International
Association of Contact Lens Educators. He is a
Visiting Professor at the King Saud University in
Riyadh. In 2015 he was given the ‘International
Optometrist Award’ by the World Council of
Optometry.
ROBIN L.
CHALMERS
Zondag 13 maart • 13.00 - 14.00 uur
SHEHZAD
NAROO
OD, FAAO, FBCLA
A graduate of UC
Berkeley School of
Optometry, Dr. Chalmers
is an independent
clinical trial consultant
with research interest
in measurement of symptoms in dry eye,
epidemiology of complications with contact
lenses and post-market surveillance of contact
lens health outcomes.
She is Chair of the American Academy of
Optometry Fellows Doing Research (FDR)
Special Interest Group and was a founding
Co-Chair of the Contact Lens Assessment in
Youth Study (CLAY) group. She is Associate
Editor for the BCLA’s journal, Contact Lens and
Anterior Eye. She was Principal Investigator
of the TEMPO Registry of daily disposable
contact lenses. Dr. Chalmers co-authored the
development and validation of the Dry Eye
Questionnaire-5 (DEQ-5) and the 8-item Contact
Lens Dry Eye Questionnaire (CLDEQ-8).
She was recently named the 2015 Volunteer of
the Year for MedShare, helping to “Bridge the
Gap Between Surplus and Need” of medical
supplies.
ZAAL
✓
ZAAL 83
37
Echt of virtueel?
Natuurlijk, tijdens het NCC vertellen wij u alles over recente ontwikkelingen op het gebied van
silicone hydrogel lenzen; MyDay®, clariti® en Biofinity® en onze services als OptiExpert® app,
EyeCare Prime™ en het Training & Development programma. Maar er is meer. Virtueel meer…
Crack your biking skills!
Kom naar onze stand (nr 25), ervaar onze oplossingen en ontdek aan den lijve
hoe werkelijk virtueel kan zijn…
Google cardboard
Plaats een order voor de beursaanbieding en ontvang
een Google cardboard* voor een unieke belevenis!
U bent van harte welkom!
Let’s grow together
* Vraag naar de voorwaarden.
Standnummer 25
SPONSORLEZING
COOPERVISION
The evolution of the contact lens world
over the past three decades has been
remarkable, with dramatic improvements
in material biocompatibility, improved lens
designs, simplified lens care systems and
flexible and convenient modalities of wear.
However, our approach to the aftercare
examination remains conservative, with
our general modus operandi rooted in the
the early, difficult years of rigid and HEMA
lens fitting. Perhaps it is time to rethink
our approach to contact lens aftercare.
Current evidence in relation to contact
lens complications, patient education and
compliance will be reviewed, and a revised
approach to contact lens aftercare will be
considered from a clinical perspective. It is
concluded that the frequency of aftercare
examinations could be extended to one
year for reusable lenses and two years for
daily disposable lenses.
Nathan Efron is Research
Professor in the Institute
of Health and Biomedical
Innovation at the
Queensland University of Technology, and holds
a joint appointment in the School of Optometry
and Vision Science. He is currently President of
the Australian College of Optometry and VicePresident of the International Society for Contact
Lens Research. Professor Efron has previously
served as President of both the Cornea and
Contact Lens Society of Australia (1981) and
the British Contact Lens Association (1997). He
lectures extensively world-wide, particularly in
the field of the ocular response to contact lens
wear, and has published over 850 scientific
papers, abstracts and textbook chapters, and
has written/edited 16 books — his most recent
being ‘Contact Lens Complications, 3rd Edition’
(Butterworth-Heinemann, 2012). Professor Efron
has won numerous research awards, including
the BCLA Gold Medal (2001), the American
Academy of Optometry’s Glenn Fry Award
(2010), and Optometry Australia’s H Barry Collin
Research Medal (2015). In 2015, Professor Efron
was made a Companion in the General Division
of the Order of Australia, which is Australia’s
highest national civilian honour.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
Zondag 13 maart • 14.00 - 14.30 uur
RETHINKING CONTACT
LENS AFTERCARE
NATHAN EFRON
AC, DSC, PHD,
FAAO (DIP CCLRT),
FCCLSA, FACO
39
Op 13 en 14 maart is het weer zover: NCC 2016
We zien
u graag!
Kom gezellig langs...
…onder het genot van een kopje koffie
praten we u graag bij.
SPONSORLEZING
NKL
Fokko Trip en Sander Sterk praten
u graag bij over de inzichten van
lensaanpassingen.
Het aanpassen van contactlenzen
is aan het veranderen. De manier
waarop we die informatie met elkaar
delen verandert ook. Interactie
en samenwerking tussen u en de
leverancier is cruciaal. Hoe gaan we
hiermee om? Kom langs en ervaar dat
van elkaar leren leuk is!
SANDER STERK
Fokko Trip begon zijn
carrière in de optiek
in 1992 en rondde in
2000 zijn opleiding tot
contactlensspecialist
af. Hij werkte bij diverse
contactlenspraktijken,
waaronder bij het
Oogheelkundig Medisch Centrum Noord in
Groningen. Hier hield hij zich ook bezig met
refractieve chirurgie.
Sander Sterk is
optometrist. Hij
volgde vanaf 1995 de
optiekopleiding aan de
streekschool in Amersfoort
en de opleiding tot
contactlensspecialist
via het LEXON. In 2005
voltooide hij zijn optometrie-opleiding aan de
Hogeschool van Utrecht. Tijdens en na deze
opleidingen was hij werkzaam bij diverse grote
contactlenspraktijken.
Momenteel werkt Fokko bij NKL Contactlenzen
als hoofd van de Professional Service afdeling.
Hij houdt zich onder andere bezig met
lensontwikkeling en het geven van trainingen.
Op dit moment werkt Sander als optometrist bij
NKL Contactlenzen, waar hij nauw betrokken
is bij het ontwikkelen van nieuwe producten en
verantwoordelijk is voor het opzetten en geven
van trainingen.
ZAALKEUZE
Zondag 13 maart • 14.00 - 14.30 uur
RECHARGE YOUR
KNOWLEDGE
FOKKO TRIP
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
41
KOM NAAR HET PROCORNEA PLEIN
EN ZIE MET EIGEN OGEN HOE U KLANTEN KUNT BINNENHALEN ÉN BINNENHOUDEN
WWW.DREAMLITE.NL
SPONSORLEZING
PROCORNEA
PETER VADER
“VERKOPEN WE EIGENLIJK WEL LENZEN?”
Consumenten verwachten in de huidige
markt steeds meer van u als retailer. Het
geheim van een goede relatie met uw
cliënt is écht contact. Zet ‘de persoon’
centraal en zorg daarbij voor een optimale
klantbeleving. Tijdens de unieke sessie
‘Echt contact’ van Peter Vader krijgt u in
twintig minuten inzage in een aaneenschakeling van ervaringen en leermomenten. Reis als opticien mee van klantinleving
naar klantbeleving en maak het positieve
verschil in de contactmomenten tussen uw
cliënten en uw bedrijf.
What’s in it for your company?
Na deze sessie heeft u direct een aantal
vaardigheden toegevoegd aan uw bagage
welke direct zijn te gebruiken op de
werkvloer. U weet nu:
-hoe het contact met bestaande klanten
geoptimaliseerd wordt
-hoe u écht contact maakt met nieuwe
klanten
-wat de principes van de 9+ organisatie
zijn
-waar de verbeterpunten voor uw bedrijf
liggen
Het resultaat? Een trouwe relatie met uw
cliënten en gelukkigere medewerkers.
Peter Vader is expert van
de lach en deskundig
mensenraker. Vader
staat bekend om zijn
enerverende training,
workshops, concepten
en consults die
binnenkomen: wakker
schudden, in beweging zetten en in stand
houden. Hij weet als geen ander hoe u de
vertaalslag maakt van strategisch doen naar
brede bewustwording en gedragsverandering.
De boodschap is helder: blijf dichtbij jezelf en
hou het simpel. Met zijn jarenlange ervaring
als clown, docent en manager kan Vader dit als
geen ander uitdragen.
Schrijft u zich nu in voor de workshop ‘Echt
contact’ van Peter Vader. Er is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Zondag 13 maart • 14.00 - 14.30 uur
‘Echt contact’ door Peter Vader
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
43
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF NEW DEVELOPMENTS SCLERAL LENSES
Scleral lenses were the “first” contact
lenses, yet until recently, these designs
were practically never used outside
specialist hospital situations. Advances
in materials and manufacturing
methods over the last few years have
prompted a massive resurgence of
interest in utilising the unique properties of these larger lenses to address
a range of vision correction and
therapeutic problems. The speakers in
this session will illustrate how several
challenging clinical situations, such as
ocular surface disease and irregular
astigmatism, can be managed by considering a scleral lens approach and
describe a future where these devices
are widely used in general practice as
well as, perhaps, fulfilling additional
therapeutic roles in areas including
drug delivery and stem cell therapy.
In recognising the advantages of this
“new” technology however, it will be
critical to maintain a sense of proportion by recognising circumstances
where a scleral lens is not appropriate
and so an holistic approach to their use
is recommended.
44
ERIC PAPAS
gland, ocular discomfort, measurement
of subjective responses and postgraduate
education.
Eric Papas PhD,
BSc, DipCL, FAAO is
Professorial Visiting
Fellow at the School of
Optometry and Vision
Science, University
of New South Wales, Sydney, Australia. He
holds degrees in physics from the University of
Birmingham, optometry from the University of
Manchester and a doctorate from the University
of New South Wales.
He has mentored over 100 students in research
projects at both undergraduate and postgraduate
level. He serves as Associate Editor for Contact
Lens & Anterior Eye, Associate Topical Editor
for Optometry & Vision Science and sits on the
editorial board of both Clinical & Experimental
Optometry and Eye & Contact Lens. A Council
Member of the International Society for Contact
Lens Research, he is also a member of the
Clinical and Scientific Advisory Committee of the
Center for Eye Health, UNSW. A regular speaker
at scientific and educational meetings worldwide,
he also appears as an expert on the ocular
surface on TV and radio.
PhD, BSc, DipCL, FAAO
Moderator
Most of his career has been spent in research
related to contact lenses and the ocular surface,
during which time he was one of the inventors of
silicone hydrogel contact lenses and discovered
the link between limbal hyperaemia and oxygen.
Formerly Executive Director of Research
and Development at the Brien Holden Vision
Institute and Vision CRC, he has worked with all
the major companies in the contact lens field
and has made significant contributions to the
development of several contact lenses and lens
care products.
He recently received the Max Schapero Award
from the section on Cornea, Contact Lenses
and Refractive Technologies of the American
Academy of Optometry in recognition of his
contributions to the field. He has published
over 100 articles and book chapters, holds 11
patents and has written over 160 confidential
research reports. Among his current interests are
presbyopia, the ocular surface and meibomian
ESTHERSIMONE VISSER
Esther-Simone Visser
graduated in 1995 with a
degree in Optometry from
the Hogeschool Utrecht in
Utrecht, the Netherlands.
During her studies, she
completed a preregistration program with the Contact Lens Department
at Moorfields Eye Hospital in London, UK. After
graduation, she went to the US, where she
participated in an education/research program at
the University of Houston’s College of Optometry
in Houston, Texas.
In 1996, she joined the Visser Contactlenzenpraktijk (Visser Contact Lens Practice). In this
In 2005, she became a co-owner of the Visser
Contactlenzenpraktijk, serving as the technical
director. She currently presides as the Chair of
the practice’s Scleral Lens Fitting and Development team. In addition to her clinical work,
she is also an active researcher; she currently
works with the Utrecht Cornea Research Group
at the Department of Ophthalmology, University
Medical Center Utrecht.
LYNETTE JOHNS
Dr. Lynette Johns is a
cornea and contact lens
residency trained optometrist and an adjunct
Assistant Professor in the
Department of Specialty
and Advanced care at the
New England College
of Optometry. She is a clinical attending in the
contact lens department at the New England
Eye Institute. She was formerly the senior
optometrist for eight years at the Boston Foundation for Sight where she exclusively designed
and fit scleral lenses for irregular corneas and
complex corneal disease. She collaborated with
University of Rochester to correct higher order
aberrations in keratoconus patients with scleral
lenses. She is a fellow of the American Academy
of Optometry, a fellow of the Scleral Lens
Education Society, a fellow of the British Contact
Lens Association, and a member of the Gas
Permeable Lens Institute advisory board. She
serves as a clinical and educational consultant in
to Bausch + Lomb. LYNETTE Lynette K. Johns,
OD, FAAO Mobile: +1 617 596 3655
Zondag 13 maart • 15.15 - 16.15 uur
practice, which was founded by her parents in
1977, she furthered her specialization in fitting
scleral lenses by working at several practices,
hospitals, and university hospitals in the Netherlands. In 2005, she received her Master of
Science degree with distinction at City University
in London, UK; her research project was focused
on scleral lenses.
GREGORY W.
DENAEYER
Greg DeNaeyer is a
graduate of The Ohio
State University College
of Optometry. He
completed a hospital
based residency at the
Columbus VA Medical
Center. Dr. DeNaeyer practices at Arena Eye
Surgeons with an emphasis on specialty contact
lenses. He is a consultant for Visionary Optics
and shareholder of Precision Ocular Metrology.
Dr. DeNaeyer was a co-founder and past
president of the Scleral Lens Education Society
and is a Fellow of the American Academy of
Optometry. He is a contributing editor for Contact
Lens Spectrum and a contributor to Review of
Cornea and Contact Lenses and Optometric
Management. Dr. DeNaeyer has lectured
internationally on specialty contact lenses and
was the 2012 GPLI practitioner of the year.
Currently his primary research is focused
on specialty lens design and corneo-scleral
topography.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
45
SPECIALE NCC
ACTIES
stand nr. 16
Nieuw
Icare® ic100
Wij blijven scherp!
Dé keus van de professional
Wij blijven scherp!
Auto seriemeting
Geavanceerde navigatie mogelijkheid
Intelligente positionerings assistent
€2995,-
Wij blijven scherp!
NCC actie
€2750,-
Wij blijven scherp!
Wij blijven scherp!
ACTIE
ACTIE
%
,-
69
-12
3e
ijz
pr
ie
€
Ac
t
€
g
17 rat
,5 is
0,
-
en
,-
99
-43
%
,€
€1
75
ACTIE
speciale NCC acties - stand 16 - speciale NCC acties - stand 16
Prins Hendrikkade 2
8801 JK Franeker
+31 (0)517 382 811
+31 (0)641 377 257
OnSpot
Universele
Pasbril
Wij
blijven
Ocular en OnSpot
Bio Glo
fluoriscine strips 100 st.
Icare TA01
Probes 100 st.
Hoogwaardige lenzen,
gemaakt van de beste
kwaliteit optische kunststoffen en glazen.
Prijs op aanvraag
Onvervangbaar tijdens het
instellen van harde contactlenzen, opsporen hoornvlies
en bindvlies pathologie als
in applanatie tonometrie.
Doosje met 100 probes
voor de Icare tonometer
Ta01i. Individueel verpakt
in een kunststof kokertje.
Oogspiegel lenzen
scherp!
- per kant zijn drie glazen
insteekbaar
- PD instelbaar
- doorsnede glazen
ca. 38 mm
Wij blijven scherp!
0517 382 811
Prins Hendrikkade 2 8801 JK FRANEKER
www.optiekxl.nl - Email: [email protected]
/optiekxl
Prijzen excl. BTW alleen geldig tijdens NCC. Prijswijzigingen voorbehouden
ct
nne
s co
Let’
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF SOFT CONTACT LENS FITTING
LYNDON JONES
Lyndon Jones is a
Professor at the School
of Optometry and Vision
Science, University
Research Chair and
Director of the Centre for
Contact Lens Research
at the University of
Waterloo. He graduated in Optometry from
the University of Wales in 1985 and gained
his PhD in Chemical Engineering from the
Biomaterials Research Unit at Aston University,
Birmingham, UK in 1998. His research interests
primarily focus on the interaction of contact
lens materials with the ocular environment, dry
eye and ocular drug delivery. He has authored
over 300 refereed and professional papers, one
text-book and given over 700 invited lectures at
conferences worldwide, in over 30 countries.
JAMES
WOLFFSOHN
Following a 1st class
Optometry degree
from Manchester, a
pre-registration year
at Moorfield’s Eye
Hospital, London, a PhD
at Cardiff University and
a clinical/research fellowship at the University
of Melbourne, Australia, Professor Wolffsohn
was appointed by Aston University in 2000,
where he was Head of Optometry 2004-9,
being awarded a personal Chair in 2007. He
is now Deputy Executive Dean for Life and
Health Sciences at Aston University. James has
published over 150 peer reviewed academic
papers and given numerous international
GRAEME YOUNG
MPhil PhD FCOptom
DCLP FAAO
Graeme Young is
Managing Director of
Visioncare Research Ltd,
and an honorary professor
at Aston University,
School of Life & Health
Sciences. Visioncare Research is a UK-based
contract research organisation (CRO) specialising
in eyecare research and which has conducted
over 400 clinical studies, nearly 100 of which
have been multi-center studies in Europe and
N. America. After graduating in Optometry from
City University, London, he spent six years in
private practice in Jersey in the Channel Islands.
He returned to England in order to study for a
higher degree receiving a Masters degree and
later a PhD for contact lens related research
projects. Prior to forming Visioncare Research,
Dr Young worked for Hydron Europe as Director
of clinical research and later for Allergan Optical
as UK Director of R&D. He is a member of the
International Society for Contact Lens Research
(ISCLR), an ex-president of the British Contact
Lens Association (BCLA) and was a member
of the recent TFOS International Workshop on
Contact Lens Discomfort. He has published over
100 papers on contact lens related topics and
lectured widely on the subject. His research
interests include contact lens design and fitting
and factors influencing contact lens success.
Zondag 13 maart • 15.15 - 16.15 uur
Why do contact lenses perform as
they do – and does it matter whether
they are more mobile or fairly static?
Over the last few years we have
utilised new technologies such as
Optical Coherence Tomography and
dual placido projection to better understand the topography of the peripheral
cornea and its interface with the sclera.
Modelling allows the stresses on the
lens to be better predicted, but how can
this knowledge allow us to improve
lens fit and reduce complications in the
future. The evidence to inform initial
lens selection, settling time, comfort,
centration, movement on blink, lag and
push-up and vision will be explored.
Lens fit videos will be shown to refine
how we assess and record soft lens
fit and will demonstrate how lens
substitution by internet suppliers based
on similarity of base curve and lens
diameter does not ensure equivalence
of safe lens fit.
presentations. His main research areas are the
development and evaluation of ophthalmic
instrumentation, contact lenses, intraocular
lenses and the tear film. He is the academic Chair
of the British Contact Lens Association, having
been a past president and is Chair of the 2nd Dry
Eye Workshop Diagnosis Sub-committee.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
47
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF PRESBYOPIA
Presbyopia correction with contact lenses
can be managed using different solutions
involving fitting multifocal bifocal or
monofocal contact lenses. The number
of patients fitted with contact lenses for
presbyopia with multifocal contact lenses
or monovision after the age of 45 years of
age has increased steadily over the past
5 years in several countries including the
Netherlands. However, 80% of patients
over the age of 45 years of age still are
fitted with monofocal lenses. Considering
the rapid changes in the demographic
distribution of the European population
the potential of the presbyopic population is very significant. Moreover, this is
a tremendous opportunity for eye care
professionals in countries with a high
penetration of contact Lens use in the
general population as it is the case for the
Netherlands. In this session the following
topics will be discussed:
48
i. L
ens types available categorised by
design (e. g. MF types of designs for soft
spherical, soft toric and for RGP);
ii. C
linical performace of presbyopic
ocntact lenses based upon new matrics
(e. g. defocus curve, low contrast testing,
glare efffect);
iii. O
cular characteristics relevant to
presbyopic contact lens correction (e. g.
pupil size; refraction; dry eye status)
iv. L
ens selection protocol based upon
the patients characteristics and needs
rather and lens performance evaluation
protocol;
v. P
resbyopic patient management (e. g.
fitting, follow-up, replacement modality,
etc.)
BRIAN
TOMPKINS
BSc Hons FC Optom
FBCLA
GOC
Brian is an experienced
independent practitioner
in his stunningly refurbished and contemporised
Victorian house-practice in Northampton UK.
He is The President and a Fellow of the BCLA
and a former AOP Contact Lens Practitioner of
the Year. He is extremely proactive in fitting all
types of contact lenses to any age and prescription. He feels that the market for contact lenses
can be expanded to many more patients from
children to presbyopes and beyond, and many
opportunities are currently missed. He has a
large CL patient base and is keen on imaging and
video capture for enhanced patient education.
He has been awarded the accolade ''One of
The Best Clinical Photographers in the World
Today'' by Prof Nathan Efron and regularly
supplies images for lectures, magazine articles
and publications worldwide. His work in contact
lenses has included collaborative clinical trials
with Eurolens Research, Visioncare Research Ltd
and OTG Research & Consultancy.
He has been a Key Opinion Leader and Clinical
Advisor to virtually all the contact lens manufacturers and many of the technology and
instrument companies over the years and has
participated in launching many new products
into the global market. He lectures internationally on business, imaging technology, dry eye
and contact lens topics, all based on real life
He is maybe Optometry’s best known
EDUTAINER.
JOSE
GONZALESMEIJOME
Graduated with Honors in
Optometry, University of
Santiago de Compostela,
1998. PhD in Sciences
(Optometry) Portugal,
University of Minho,
2007. Associate Professor with habilitation
(University of Minho) since 2012. Founder and
coordinator of the CEORLab, University of Minho.
Vice-dean of the School of Sciences at the
University of Minho, Portugal. Published over
130 papers in peer-review ISI journals with
impact factor cited over 1300 times (ISI WoS
H-index=20), 3 books and 10 international book
chapters. Editor in Chief for Journal of Optometry
indexed in Pubmed Central, (Peer-review journal
of the Spanish General Council of Optometry)
since 2010. Member of the International Society
for Contact Lens Research (ISCLR); Spanish
(GCOO); Portuguese (APLO) Associations of
Optometrists; Fellow of the American Academy
of Optometry. Reviewer for 10 different Scientific
Journals indexed in ISI Web of Science.
MICHEL GUILLON
PhD, FCOptom, FAAO,
FBCLA, CCTI
Prof Michel Guillon is
a Director of OCULAR
TECNOLOGY GROUP International, the Clinical
Director of OTG Research
& Consultancy and MICHEL GUILLON SPORTS VISION and Honorary
Professor in The School of Life and Health
Sciences at Aston University. Prof Guillon is a
consultant to several worldwide pharmaceutical
and medical device companies in the ophthalmic
field and a consultant to leading professional
teams and athletes in the field of sports vision.
Prof Guillon is a Past President of the International Society for Contact Lens Research and a
current member of its Executive Committee and
Past European President of the International
Association of Contact Lens Educators. Prof
Guillon is a past Council Member of the British
Contact Lens Association and of the British
College of Optometrists. He is also a past
member of the CEN and ISO technical working
groups on contact lenses, a past member of the
Medical and Scientific Board of the Tear Film and
Ocular Surface Society, a past Review Editor and
current member of the editorial board of Contact
Lens and Anterior Eye journal, a member of
Editorial Board of Eye and Contact Lens journal
and a past member of the European Examination
Group and a member of the British Chapter Committee of the Association of Clinical Research
Practitioners. Prof Guillon is a Fellow of the College of Optometrists and a Fellow of the British
Contact lens Association in the UK and a Fellow
of the American Academy of Optometry. He also
currently holds membership of the Association
for Research in Vision and Ophthalmology and of
the Société Française d'Optique Physiologique.
Prof Guillon is holder of the Advanced Studies
Certificate of the Sports Vision Association and
is a Certified Clinical Research Investigator in
the first certification class of the Association of
Clinical Research Investigators in 2002.
Prof Guillon has presented over 150 papers or
posters at national and international conferences,
published over 60 scientific papers, co-edited a
major text book on contact lenses with Professor
Montague Ruben and contributed to 19 chapters
in text books. Prof Guillon is a co-inventor on,
thirty-one patents worldwide. His research activities cover a wide field of ophthalmic research,
with particular emphasis on vision and optical
performance of all modalities of vision correction
including contact lenses and refractive surgery,
clinical and biochemical analysis of the tear film
and dry eye problems and vision strategy of
elite athletes. The research activities include the
design and development of new contact lenses,
new clinical examination (e.g. Tearscope) and
management (e.g. ocular wipes) ophthalmic
medical devices and of new instrumentation
and analytic clinical techniques (e.g. specialised
vision testing methods for both central and
peripheral vision).
Zondag 13 maart • 15.15 - 16.15 uur
experience in the consulting room. Evangelically
he has been trying to spread the concept of
charging proper fees and business development
following the implementation of a Care Plan
System in his own practice many years ago.
When voted “Best in Show” at a Bausch & Lomb
Global Symposium many years ago, Brian learnt
that people retain more by being entertained
while being educated and so since that time his
lectures and workshops have been interactive
and fun, sometimes even hilarious, but always
informative.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
BARONIEZAAL
49
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF OUR EYES WITH
NUTRITION & ENVIRONMENT - PART 3
IS IT ALL FOOD?
De subjectieve klachten van oog gerelateerde
klachten kunnen heel divers zijn, van droge
ogenklachten, branderig, jeukend, wazig zien
tot asthenope klachten. Waardoor worden
deze klachten nu versterkt tijdens het werk
is het de kantoor omgeving, het werken met
de computer, of de algehele gezondheid
van het oog. Computer vision syndrome,
sick building syndrome, dry eye disease,
allemaal beschrijvingen die gebruikt worden
in de research om deze klachten te kunnen
verklaren. Maar wat doen we als professional
met deze klachten en wat zijn de factoren die
de subjectieve klachten doen verergeren?
Dit komt allemaal aanbod in de presentatie
omgeving en “droge ogen”.
cause a significant decrease in quality of life.
However, the symptoms that encompass
these reports of eye fatigue are poorly
understood. This course will review current
understanding (and lack of understanding)
of eyestrain, especially related to the use of
digital devices, and specifically highlighting
information surrounding its prevalence,
association, etiology, and treatment.
Previous reports have indicated that
“eyestrain” or “eye fatigue” occurs in
roughly 60% of both the student and
working populations using digital devices,
and these symptoms were demonstrated to
TimePart
THE STRAIN OF
DIGITAL EYESTRAIN
ON OUR PATIENTS
AND US
Previous reports have indicated that
“eyestrain” or “eye fatigue” occurs in roughly
60% of both the student and working
populations using digital devices, and these
symptoms were demonstrated to cause
a significant decrease in quality of life.
However, the symptoms that encompass
these reports of eye fatigue are poorly
understood. This course will review current
understanding (and lack of understanding)
of eyestrain, especially related to the use of
digital devices, and specifically highlighting
information surrounding its prevalence,
association, etiology, and treatment.
LET OP. DIT DEEL IS VRIJ TOEGANKELIJK.
Speaker
14:30-15:15
Semo’s in Xperience Center | Opportunity to retain additional information from 6 ecp’s on how to incorporate food
in our practices
50
15:15-15:35
IS IT ALL FOOD?
Mirjam van Tilborg
15:35-15:50
DIGITAL EYESTRAIN
Pete Kollbaum
15:50-16:15
FOOD FOR THOUGHT
Kim Driessen & Rob Trompper
esides food there’s also a lot to explain about our environment to our patients. This also has great influence on
B
our eye (strain). How we (besides food) use these knowledge in our practices to help our patients and to promote
contact lens comfort?
losing discussion about all topics which have been revealed throughout the day. What are the learning and what
C
might be things we need to explore better for the future?
MSc, BOptom,FAAO,
FEAOO
Mirjam van Tilborg is
Lecturer at the University
of Applied Sciences
Utrecht,The Netherlands,
PhD candidate at School
of Optometry & Vision
Sciences Cardiff University and researcher
at Research Centre for Innovation of health
care, Research Group for Demand-driven care,
University of Applied Sciences Hogeschool
Utrecht. She is also working at a private
optometry practice in Boskoop mainly seeing
dry eye patients. Her passion for the anterior
segment especially dry eye and allergies, patient
care, clinical reasoning and environmental
factors are combined in her PhD.
Mirjam van Tilborg is docent aan de UAS Utrecht,
Hogeschool Utrecht, werkt als onderzoeker io
bij het lectoraat Vraaggestuurde Zorg aan de
UAS Utrecht. Ze is bezig met haar PhD bij de
School of Optometry & Vision Sciences Cardiff
University. Ze werkt als optometrist, waar ze
hoofdzakelijk patiënten met droge ogen ziet in de
oogzorgpraktijk Colpa en van Tilborg te Boskoop.
Haar passie voor het voorste oogsegment,
speciaal droge ogen en allergieën, patiënten
zorg, klinisch redeneren en omgevingsfactoren
worden samen in haar PhD.
PETE
KOLLBAUM
OD, PhD, FAAO,
FBCLA
Pete Kollbaum, OD,
PhD, FAAO, FBCLA,
is Associate Dean
for Research, and
Director of the Borish
Center for Ophthalmic Research at the Indiana
University (IU) School of Optometry. After
receiving his OD degree, Dr. Kollbaum worked
in a private multidisciplinary practice in Iowa
prior to returning to IU where he received a
Masters degree in Clinical Research and a PhD
degree in Vision Science. Following receiving his
research training he accepted a faculty position
at IU, where he teaches and performs research
in the areas of contact lenses and optics. He
is also currently on the Board of Directors of
the American Academy of Optometry and the
American Optometric Foundation.
ZAAL
✓
Zondag 13 maart • 15.15 - 16.15 uur
MIRJAM VAN
TILBORG
AUDITORIUM
51
Verder kijken dan het
oppervlak.
ZEISS PRIMUS 200
ZEISS PRIMUS 200
Compacte, gebruiksvriendelijke
OCT met normatieve database.
// INZICHT
MADE BY ZEISS
NCC advert A5 PRIMUS 200.indd 1
18-1-2016 14:46:27
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF CLINICAL OBJECTIONS
LET OP: VOOR DEZE WORKSHOP
DIENT U TE ZIJN INGESCHREVEN!
Heeft u zich niet aangemeld? Ga dan
naar de registratiestand in de benelux
foyer!
MCOptom, PhD, FAAO
Mark A. Bullimore is an
independent regulatory
and educational
consultant based in
Boulder, Colorado. He
received his Optometry
degree and PhD in Vision Science from Aston
University in Birmingham, England. He was a
Professor at The Ohio State University College
of Optometry for 15 years and taught a number
of courses, including geometric optics and
ophthalmic optics. Previously, he spent 8 years
at the University of California at Berkeley and is
currently Adjunct Professor at the University of
Houston College of Optometry. His company,
Ridgevue Publishing, produces interactive
educational materials for the iPad.
His research interests include myopia, low vision,
presbyopia, and refractive surgery. He received
grants from the National Eye Institute to study
adult myopia progression and several training
grants supporting optometry students in a
summer internship program.
He is former President and Development
Director of the American Optometric Foundation,
a philanthropic organization devoted to the
advancement of optometric education and
research. He is Associate Editor of Ophthalmic
and Physiological Optics and the former Editor
of Optometry and Vision Science. He served
a four-year term on the U.S. Food and Drug
Administration’s Ophthalmic Devices Panel
and is a consultant for a number of ophthalmic,
surgical, and pharmaceutical companies.
GABRIËLLE
JANSSEN
Gabriëlle Janssen
studeerde in 1998 af aan
de Hogeschool Utrecht
als optometrist. In 2010
heeft zij haar Fellowship
of the American Academy
of Optometry behaald en
in 2012 heeft zij haar post-HBO Bedrijfskundig
zorgmanagement opleiding afgerond.
Op verschillende intra- en extramurale
werkplekken heeft zij zich verdiept in de
verschillende aspecten van de optometrie
en in de bedrijfsvoering van oogheelkundige
afdelingen. Momenteel zet zij zich als voorzitter
van de OVN in om de positie te versterken van de
optometrie in de oogzorgketen.
Het delen van kennis vindt zij één van de
belangrijke onderdelen van professioneel
handelen; zo heeft zij onder andere de e-learning
cursus “Complicaties bij contactlenzen” voor
de Algemene Nederlandse Vereniging voor
Contactlensspecialisten (ANVC) ontwikkeld
en heeft zij zich vanaf 2000 ingezet om een
optometrie-opleiding in Vietnam op te zetten
welke in 2013 is geopend.
Zondag 13 maart • 15.15 - 16.15 uur
In onze Xperience center organiseren
wij een korte sessie over de verschillende RGP ontwerpen die er momenteel beschikbaar zijn. Niet alleen
geven wij inzicht in de verschillende
ontwerpen maar vertellen wij u ook
waarvoor bepaalde ontwerpeigenschappen specifiek dienen en wat hun
toepassing in de praktijk is. Zaken als
lensrand ontwerp, perifere vorm en
diameterkeuze komen allemaal aan
bod. Heeft u behoefte om uw kennis
over de toepassing van RGP lenzen op
te frissen of aan te scherpen? Dan is dit
een prachtige gelegenheid.
MARK A.
BULLIMORE
ZAAL
✓
ZAAL 83
53
TREHALOSE 3% I HYALURONZUUR 0,15%
TREHALOSE 3% I HYALURONZUUR 0,15%
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF RGP TROUBLE SHOOTING
RON BEERTEN
In this session, Mark Bullimore will
review the perception and frequent
misperception of risk. He will take an
evidence-based approach to the risk
of corneal infiltrative events in contact
lenses, the relative risk in children, and
for overnight orthokeratology.
Gabrielle Janssen will discuss how
these data can be incorporated into
discussions with ophthalmologists
and general practitioners so that
contact lens professionals can answer
assertions that certain lenses are not
safe, a therapy has no proven effect, no
solid scientific research etc. Attendees
will be presented with strategies for
helping them have more informative
and productive conversations with the
aforementioned stakeholders. What
should be said and what should be left
unsaid?
Ron Beerten ronde zijn
optiekopleiding in1983 af
aan de Christiaan Huygens School in Rotterdam.
Hij begon zijn carrière
bij de Koninklijke Marine
waar hij als onderzoeker meewerkte aan verschillende contactlenzen studies voor defensie.
In 1986 specialiseerde hij zich in contactlenzen
en low vision bij verschillende ziekenhuizen in
Nederland. In 1988 volgde een dienstverband bij
Visser Contactlenzen Praktijk in Nijmegen waar
hij zich o.a. specialiseerde in de aanpassing van
contactlenzen op medische indicatie. Daarnaast
was hij betrokken bij FDA studies en klinische
testen voor de contactlenzenindustrie.
In 1996 behaalde Ron zijn Optometrie diploma
aan de Hoge School in Utrecht. In hetzelfde jaar
werd hij Fellow of the American Academy of
Optometry, in 2006 Fellow of the BCLA en in
2013 Fellow of IACLE..
Ron werkt als Professional Services Manager bij
Procornea in Eerbeek sinds 1996. Hier speelt
hij een belangrijke rol in productontwikkeling,
support en training. Daarnaast is hij nog altijd in
de contactlenzenpraktijk werkzaam..
Ron geeft met regelmaat trainingen en lezingen
betreffende contactlens gerelateerde onderwerpen in binnen en buitenland.
FOKKO TRIP
Fokko Trip begon zijn
carrière in de optiek
in 1992 en rondde in
2000 zijn opleiding tot
contactlensspecialist
af. Hij werkte bij diverse
contactlenspraktijken,
waaronder bij het
Oogheelkundig Medisch Centrum Noord in
Groningen. Hier hield hij zich ook bezig met
refractieve chirurgie.
Momenteel werkt Fokko bij NKL Contactlenzen
als hoofd van de Professional Service afdeling.
Hij houdt zich onder andere bezig met
lensontwikkeling en het geven van trainingen.
CRISTIAN MERTZ
Cristian Mertz received
his optometry degree
from the Hogeschool van
Utrecht in the Netherlands
(NL). He started working in
several Dutch contactlens
practices specializing in
specialty contact lens
fitting and has focused on
developing Educational and Clinical programs for
companies such as LENS and Microlens Contactlens Technology. He has a special interest
improving the understanding on how contact
lenses function. He is a Fellow of Scleral Lens
Education Society.
Zondag 13 maart • 15.15 - 16.15 uur
In the Dutch and Belgian market,
contact lens specialists and optometrist
need to deal with other eyecare stakeholders. In daily practice they sometimes find themselves in discussions
with both patients and other health
professionals including ophthalmologists. Topics that are often contentious
include the age at which children can
wear contact lenses, orthokeratology,
lens choices (RGP or Soft), hours of
wear, and myopia control.
Optometrist, FAAO,
FBCLA, FIACLE
LET OP: VOOR DEZE WORKSHOP
DIENT U TE ZIJN INGESCHREVEN!
Heeft u zich niet aangemeld? Ga dan
naar de registratiestand in de Benelux
Foyer!
ZAAL
✓
ZAAL 82
55
Nieuwe
blink lid-clean
reinigingsdoekjes
voor de oogleden
Ogenblikkelijke verfrissing voor uw ogen
• Reinigen, hydrateren en verzachten de oogleden
• Steriele reinigingsdoekjes voor eenmalig gebruik
• Geschikt voor baby’s, kinderen en volwassenen
• Bevatten kalmerende kamille
Dit product maakt deel uit van het gamma blink producten voor de
verzorging van de ogen
blink is een handelsmerk, eigendom van of in licentie gegeven aan Abbott Laboratories, haar dochterondernemingen of lialen.
©2014 Abbott Medical Optics Inc.
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
THE 'OLYMPIC' SPEAKERS DEBATE
De onderwerpen waaruit gekozen kan
worden komen uit de praktijk en zijn
actueel. U kunt als deelnemer hier een
actieve rol in spelen.
Moderator /
debate leader
More information on
page 58
PATRICK J.
CAROLINE
More information on
page 15
ERIC PAPAS
More information on
page 36
JASON
NICHOLS
More information on
page 14
NATHAN
EFRON
DANIELLE M.
ROBERTSON
More information on
page 39
More information on
page 31
LYNDON
JONES
More information on
page 31
Zondag 13 maart • 16.15 - 17.45 uur
Het is inmiddels een traditie geworden
om de eerste dag van het NCC af te
sluiten op een enigszins luchtige manier.
De eerste dag van deze editie van het
NCC zal worden afgesloten met een
debat tussen diverse internationale
wetenschappers. De onderwerpen
waarover zij met elkaar in discussie
gaan zullen worden gekozen door het
aanwezige publiek, de deelnemende
sprekers weten dus vooraf niet waarover
zij in discussie moeten. Daarnaast bepaalt
het publiek tijdens de discussie wie de
winnaar van elke 'battle' is. Uiteindelijk
zal dit een nieuwe Olympisch kampioen
opleveren.
NOEL
BRENNAN
GRAEME
YOUNG
More information on
page 45
ZAAL
✓
MAIN LECTURE ROOM
PHILIP
MORGAN
More information on
page 31
57
De gouden standaard in
contactlensaanpassing
Zoals u weet is Medmont E-300 is de gouden standaard
in de optiekbranche en onmisbaar voor contactlensfitting. Niet voor niets adviseren alle gerenommeerde
contactlensfabrik anten de Medmont topograaf vanwege
de nauwkeurigste meetresultaten.
Het is dan ook het belangrijkste instrument voor het
aanmeten van contactlenzen. Tevens is de Medmont in
staat om de voorgang in de vormverandering en daarmee de sterkteverandering van het hoornvlies te kunnen
volgen. Kor tom onmisbaar voor contactlens fitting.
Bezoek dus onze stand tijdens het NCC congres.
D a V i n c i l a a n 7 . 6 7 1 6 W C . E d e . Te l : 0 3 0 6 0 0 8 7 1 0 . i n f o @ e y e v i n c i . n l . w w w . e y e v i n c i . n l
Adv_12_eyevinci-medmont.indd 1
20-01-16 12:24
SOCT Copernicus REVO
C
OPTIEK
De Nieuwe OCT van Optopol, eenvoudiger kan het niet.
Posi oneer de pa ënt, druk op de startknop en beide ogen worden gescand.
Visie in apparatuur
tot 27.000 A-scan per sec. over 3-12 mm
· Vol-automa sche me ngen van hoge kwaliteit
· Netvlies- en glaucoomscans
· Wide scan anterior chamber met angle tot angle scan
· Op onele tafels, meerdere modellen mogelijk
· Netwerkmogelijkheden, follow-up en viewing: geen extra
kosten voor de server so�ware
· Follow-up en viewing
Re na layers
Glaucoom symmetrie
Glaucoom follow-up
Spectral
Domain
OCT
Bekijk de volledige
specifica es op de
website.
Unieke
angle-to-angle
scan
Op ekvision B.V. | De Gri� 20 | ��11 E� Nieuwleusen | [email protected] ekvision.nl | www.op ekvision.nl | 0529 - 438 010
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE - OPENING LECTURE
ZAAL
✓
MAIN LECTURE ROOM
Nieuw is dat wij u telkens na twee sessies uit eenzelfde tijdslot zullen gaan vragen te
stemmen over welke sessie u zult gaan bezoeken. De uiteindelijk zaaltoewijzing zal van de
uitslag van deze stemmingen afhangen. Kortom, u bent IN CHARGE van de
programmaindeling dit NCC!
PITCHES NCC 2016
MAANDAG 11:30
X
GET IN CHARGE OF
PROGRESSIVE CORNEAL
DISEASES
GET IN CHARGE OF
THE FUTURE – BUILDING A
MYOPIA CONTROL PRACTICE
P 72
P 74
Maandag 14 maart • 08.30 - 9.30 uur
Wat tijdens het vorige NCC als een experiment begon, is door het succes nu toegevoegd aan
beide dagen van het NCC 2016. De komende 40 minuten zullen de moderators en sprekers
van de verschillende maandag-) sessies uit het Clinical Practice programma u een korte
toelichting geven van de lezingen die zij vandaag aan u zullen voorschotelen.
MEER INFORMATIE OVER HOE U KUNT STEMMEN
VINDT U OP DE LINKER BINNENPAGINA VAN DE OMSLAG.
59
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF NEW DEVELOPMENTS - MYOPIA CONTROL
LYNDON JONES
Myopia is a public health issue for
many countries in East Asia and the
data predicts a similar future for many
countries in the rest of the world. In East
Asian countries such as China, Taiwan,
Singapore and Hong Kong, some 80%
of 17 year olds suffer from myopia.
Western countries such as USA have
also registered a significant increase in
myopia in the past few decades. As a
consequence of the rising prevalence, the
prevalence of high myopia (at least –6D)
and its associated complications such
as myopic macular degeneration, retinal
detachment, cataract and glaucoma
are on the rise. There is an urgent need
to limit the rising burden of myopia by
developing interventions and strategies to
slow the progression of myopia and delay
or even prevent the onset of myopia.
So what should we be doing? It is now
known that it is feasible to impact myopia
onset and progression with optical,
pharmaceutical and environmental
interventions and there are new
approaches under investigation. Also of
promise are data indicating that certain
environmental strategies could reduce
the incidence of new myopia. However,
60
whilst there is little debate over the need
to better control and manage myopia,
there exist challenges in developing and
making available such myopia control
interventions to the populations. Also, it is
increasingly becoming apparent that the
approach to controlling and managing
myopia needs to be multi-faceted
involving possibly more than a single
approach and engaging all care providers
such as eye care practitioners, general
medical practitioners, paediatricians,
industry, parents, schools, community,
governments, councils and the myopic
individuals themselves.
This session aims to inform the
participants on:
1.Current evidence for myopia
control with optical, therapeutic and
environmental approaches
2.New developments/approaches to
tackle myopia control and important
unanswered questions
3.What is needed to make myopia
control a reality: path to product,
challenges, approaches/strategies to
tackle the burden
Moderator
Lyndon Jones is a
Professor at the School
of Optometry and Vision
Science, University
Research Chair and
Director of the Centre for
Contact Lens Research
at the University of Waterloo. He graduated
in Optometry from the University of Wales
in 1985 and gained his PhD in Chemical
Engineering from the Biomaterials Research
Unit at Aston University, Birmingham, UK in
1998. His research interests primarily focus on
the interaction of contact lens materials with the
ocular environment, dry eye and ocular drug
delivery. He has authored over 300 refereed
and professional papers, one text-book and
given over 700 invited lectures at conferences
worldwide, in over 30 countries.
NOEL BRENNAN
Prior to joining Johnson
& Johnson, Noel was
Reader at the University
of Melbourne and then
ran his own research
consulting company for
16 years. He is a Senior
Fulbright Alumnus and a
Max Shapero Memorial Lecture Awardee from
the American Academy of Optometry. He has
over 300 publications including more than 100
peer-reviewed papers, as well as educational
articles, refereed abstracts, industry reports and
patents, and presented more than 400 lectures
internationally, including paid invited lectures in
over 30 countries. He is known for the following:
developing the Atago hand refractometer for
PADMAJA
SANKARIDURG
Assoc Prof. Padmaja
Sankaridurg is Program
Leader, Myopia Program
at the Brien Holden
Vision Institute. She was
awarded her B.Opt degree
from the Elite School
of Optometry, Chennai, India in 1989, Ph.D in
1999 from the University of New South Wales,
Australia and MIP in 2012 from University of
Technology, Australia. After working for a number of years at the L.V. Prasad Eye Institute, India
as the Chief of Contact Lens Services, she took
up a position at the Brien Holden Vision Institute
(formerly the Institute for Eye Research) and the
Vision Cooperative Research Centre. She is also
a Senior Visiting Fellow at the University of New
South Wales, Australia. She has been actively
researching myopia for approximately 12 years.
In addition, she is also involved in post graduate
supervision and manages the Intellectual Property portfolio of the Institute. She has over 50
articles in peer reviewed journals, has authored
several book chapters and has delivered many
podium presentations.
MARK A.
BULLIMORE
MCOptom, PhD, FAAO
Mark A. Bullimore is an
independent regulatory
and educational
consultant based in
Boulder, Colorado. He
received his Optometry
degree and PhD in Vision Science from Aston
University in Birmingham, England. He was a
Professor at The Ohio State University College
of Optometry for 15 years and taught a number
of courses, including geometric optics and
ophthalmic optics. Previously, he spent 8 years
at the University of California at Berkeley and is
currently Adjunct Professor at the University of
Houston College of Optometry. His company,
Ridgevue Publishing, produces interactive
educational materials for the iPad.
His research interests include myopia, low vision,
presbyopia, and refractive surgery. He received
grants from the National Eye Institute to study
adult myopia progression and several training
grants supporting optometry students in a
summer internship program.
He is former President and Development
Director of the American Optometric Foundation,
a philanthropic organization devoted to the
advancement of optometric education and
research. He is Associate Editor of Ophthalmic
and Physiological Optics and the former Editor
of Optometry and Vision Science. He served
a four-year term on the U.S. Food and Drug
Administration’s Ophthalmic Devices Panel
and is a consultant for a number of ophthalmic,
surgical, and pharmaceutical companies.
ARTHUR BACK
PhD BOptom FAAO
Dr Back graduated from
the School of Optometry
University NSW in 1981
and obtained his PhD
in 1997 from the same
University. Dr Back held a
number of positions in the
School of Optometry between 1983 and 2001
at the CCLRU and the Cooperative Research
Centre for Eye Research & Technology in product
development and lens design programs. He was
also the architect of regional industry funded
continuing education programs in contact lenses
(APCLEP) and presbyopia (ICEE) delivered to
over 20,000 practitoners throughout the Asia
Pacific region from 1990 to 2001.
From 2002 Dr Back continued his focus on
contact lens product development in California
at Ocular Sciences as Director Clinical Research
until its acquisition by CooperVision in 2005. Dr
Back continued at CooperVision where he held
the position of Vice President of R&D for 6 years
from 2007-2012. During this time he led the
development of CooperVision’s family of Proclear
and silicone hydrogel products, including
Proclear 1 day, Avaira, Biofinity and My Day. In
2013 Dr Back was appointed Chief Technology
Officer at CooperVision to oversee the medium to
long term research and technology strategy for
the Company.
Maandag 14 maart • 09.30 - 10.30 uur
clinical measurement of soft contact lens (CL)
water content; correcting numerous errors in CL
oxygen transmissibility (DK/t) measurement and
interpretation of on-eye oxygen transport, leading to the end of the great CL Dk/t race; initiating
a new field of vision research- ‘blur adaptation’;
creating a model eye, described variously as
“the benchmark among model eyes”, “the most
anatomically accurate model eye in ophthalmology” and the “industry standard” (the model eye
was the basis of Zeiss’ aspheric intraocular lens
series); designing the nose-cone optics of the
Medmont corneal topographer, described as the
most accurate of its type in the world; authoring
the first controlled-randomized peer-reviewed
publication of silicone-hydrogel CLs; identifying the surprise major contact lens parameter
associated with CL discomfort- surface friction;
and most recently, inventing products that
will revolutionize the way myopia is treated in
eyecare practice.
Dr Back holds over 100 patents for contact lens
related technologies.
ZAAL
✓
MAIN LECTURE ROOM
61
Een heldere kijk op wat leeft in de optiekwereld
Marketing: Steven Dams
GSM +32 (0)477/87.35.32
[email protected]
Redactie: Ignace Fransman
[email protected]
Algemeen: [email protected]
Website: www.eye-opener.be
LIKE US ON FACEBOOK
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
THE LOWLANDS IN CHARGE
BOptom, FIACLE
Moderator
LEON
MEIJBOOM
ESMÉE BENNEN
Corneal crosslinking
voor patienten met
syndroom van Down
en keratoconus,
uitgevoerd onder
lokale anesthesie
JOSIEN ZEEMAN
Myopie controle door
middel van ortho-k op
jonge leeftijd
Een betere traan door
levertraan?
EDDY BAKKER
CHRISTY VAN
DER PLAAT
Een nieuw perspectief
voor een PostLasik patiënt door
aanmeting van een
nieuw type hybride
contactlens
Tijdsduur tot
corneastabilisatie bij
dragers van zachte
contactlenzen (I)
KEES BROOS
Tijdsduur tot
corneastabilisatie bij
dragers van zachte
contactlenzen (II)
Mini sclerale
aanpassing bij
Descement’s Stripping
Automated Endothelial
Keratoplasty na
cataract extractie
Maandag 14 maart • 09.30 - 10.30 uur
Traditioneel één van de sensationeelste
sessie op het NCC.
Korte lezingen allemaal gegeven door
collega's uit België en Nederland.
Praktische onderwerpen tot de kern
teruggebracht. Een uitdaging voor
diegene die ze geven, maar altijd zeer
gewaardeerd door een volle zaal met
publiek.
MARCO VAN
BEUSEKOM
Meer informatie over de
sprekers en de abstracts
vindt u op www.ncc2016.com
CHRÉTIEN
FRAMBACH
ZAAL
✓
Een bijzondere cornea
BRABANTZAAL
63
25
J A A
R
get in charge
print.
online.
social.
www.eyeline-magazine.nl • www.eyeline-magazine.be
www.facebook.com/eyeline.optiekvacatures • www.facebook.com/eyeline.magazine
SCIENTIFIC PROGRAM
FREE PAPER SESSION IN
COOPERATION WITH THE BCLA
9:30 uur
Prospective evaluation of new
contact lens wearer retention
rates
9:45 uur
Assessment of the Interaction
Between a Natural Wetting
Agent and Silicone Hydrogel
Contact Lenses Containing
PVP Using Novel Imaging
Techniques
Presenter:
ANNA SULLEY
Bio
Anna Sulley graduated from Aston
University and worked in private
practice before moving to Visioncare
Research as a clinical investigator. She
joined Hydron as International Clinical
Manager in 1997 and then Johnson
and Johnson Vision Care in 2000
as UK Professional Affairs Manager
until 2004. After a few years dividing
her time between private practice,
medical writing, clinical research
and consultancy to the contact lens
industry, Anna returned to Johnson
and Johnson in 2009 where she is
Associate Director of Global Medical
Affairs in Europe. Anna is a Fellow of
the BCLA and AAO, and Past President
of the BCLA.
2nd Author:
Graeme Youngtd
3rd Author:
Chris Hunt
4th Author:
Sarah McCready
5th Author:
Marie-Therese Targett
6th Author:
Ruth Craven
ZAAL
✓
BARONIEZAAL
Presenter:
DANIEL HOOK
Bio
Dr. Hook is a Senior Principal Scientist
at Bausch + Lomb within Vision Care
Research and Development. He
received his Ph.D. degree from the
State University of New York at Buffalo.
Dr. Hook is past president of the
Surfaces in Biomaterials Foundation
and is a member of the ISO Technical
committee 201 on Surface Analysis.
2nd Author:
Katarzyna Wygladacz
3rd Author:
Marjorie Rah
10:00 uur
Difference in Corneal Sagittal
Heights from 10 to 15mm of
Keratoconic Eyes Measured
with Pentacam, Visante OCT
and a Calculated Method
Presenter:
STEPHANIE BRITTON
Bio
Stephanie Britton graduated with
her optometry degree from the New
England College of Optometry in
Boston, MA in 2015. Currently, she
is doing her Cornea and Contact
Lens Residency at the University of
Waterloo School of Optometry and
Vision Science in Waterloo, Ontario,
Canada, and is a Masters of Vision
Science Candidate at the New England
College of Optometry in Boston, MA.
Her current research interest focuses
on scleral contact lenses. Previously,
Stephanie conducted research
studying the temporal frequency
sensitivity of the emmetropization
mechanism in chicks to colour and
luminance flicker, and has presented at
ARVO in 2013 and 2014.
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
2nd Author:
Heinz Otchere
3rd Author:
Chelsea Bray
4th Author:
Luigina Sorbara
10:15 uur
Clinical Outcomes of a
Povidone-Iodine Based
Contact Lens Cleaning
Solution for Soft Contact Lens
Wearers
Presenter:
MARK WILLCOX
Bio
Professor Willcox’s laboratory focuses
on contact lens research, specifically
understanding the etiology of adverse
events and comfort during contact
lens wear. His research includes
adhesion and biofilm formation of
ocular pathogenic microbes (most
notably Pseudomonas aeruginosa)
and development of novel antimicrobial
surfaces. This research involves the
study of microbial pathogenesis,
and mammalian tissue responses to
microbes and biomaterials. He has
established several animal and cellbased models for studying contact
lens adverse events and biomaterial
infections.
Maandag 14 maart • 9.30 - 10.30 uur
Moderator: Robin Chalmers
2nd Author:
Jacqueline Tan
3rd Author:
Katherine Wong
4th Author:
Kathlene Watt
5th Author:
Ajay Vijay
6th Author:
Fiona Stapleton
All abstracts are
available on
www.ncc2016.com
65
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF THE CONTACT LENS
BUSINESS CIJFERS & TRENDS IN DE MARKT
Maandag 14 maart • 09.30 - 10.30 uur
Tijdens het NCC 2016 bieden wij
een tweetal sessie die u informeren
over de actuele ontwikkelingen in de
contactlens markt in Europa, maar
ook specifiek in onze lokale markt. In
dit eerste deel van twee sessies gaan
de sprekers in op de actuele cijfers en
trends in de markt. Zij zullen dit doen
vanuit het perspectief van welke lenzen en materialen worden er nu waar
voorgeschreven en wat zijn hier bij de
meerjarige trends. Daarnaast zullen
ook cijfers worden gepresenteerd over
volume en omzet. Kortom een sessie
die u een prachtig beeld geeft van de
markt om u heen.
HELMER
SCHWEIZER
Helmer Schweizer is
a trained optometrist
(Germany), specialized in
contact lenses. He joined
the CL industry after some
years in private practice,
now works for more than
25 years in industry. He held positions in professional affairs, R&D, new business development,
marketing and sales etc. From 2003 to 2009 he
was president of EUROMCONTACT and is again,
since 2011. Is chairman of the European Contact
Lens Forum (ECLF) since 2007. Holds two MBA
degrees (Robert H. Smith school of Business,
University of Maryland, USA and the Lorange
Institute of Business in Zurich, Switzerland).
Teaches CLs at the school of optometry in Novi
Sad (Serbia) as visiting Professor and in part in
Velika Gorica (Croatia). Published articles, exhibited posters, wrote book chapters and is presenting and doing workshops in many countries and
at a great number of congresses. Recipient of the
EFLCIN Award 2012 and IACLE contact lens educator of year for EURMEA in 2015. In his spare
time, he enjoys his family, sailing (two times
European and Swiss champion) and skiing.
NIELS VAN
STEIJN
Consultant
Na zijn studie Commerciële Economie aan
de Hogeschool voor
Economische Studies in
Amsterdam en zijn studie
Beleid, Communicatie, en
Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
is Niels in 2002 bij GfK aan de slag gegaan. Hij
had onder meer een coördinerende rol bij de
overgang van veldwerk naar elektronische dataleveringen. Als consultant is Niels sinds 2006
verantwoordelijk voor het Klein Huishoudelijke
panel waarin hij vrijwel alle fabrikanten bediend.
Vanaf eind 2008 is hij betrokken geweest bij het
opstarten van een aantal nieuwe markten waar-
onder de optiekmarkt. Inmiddels bedient hij voor
deze markt zowel de retail- als de industriekant.
Als fervent fietser is Niels sinds 2011 verantwoordelijk voor een aantal grote fietsfabrikanten waaronder Batavus, Sparta, Gazelle, Giant, en Trek.
Vanaf 2014 is hij tevens verantwoordelijk voor
één van GfK’s laatst geopende markten, namelijk
die van autobanden. In alle bovengenoemde
markten heeft Niels een uitgebreide expertise
in Point of Sales (POS) Tracking onderzoek. Dit
type van kwantitatief onderzoek brengt markten
in kaart op basis van feitelijke kassa transacties
binnen zowel de fysieke als de online retail.
PHILIP MORGAN
Philip Morgan is Professor
of Optometry and Director
of Eurolens Research
at The University of
Manchester. His main
research interests relate to
the clinical performance
of contact lenses
and he teaches on the same subject area at
undergraduate and postgraduate level. He has
managed an international survey of contact lens
prescribing trends since 1996.
Philip is President-Elect of the International
Society for Contact Lens Research and Vice
President of the International Association of
Contact Lens Educators. He is an honorary
member of the UK Association of Contact
Lens Manufacturers, a Fellow of the American
Academy of Optometry and the British Contact
Lens Association, and a member of the UK
College of Optometrists. Philip was the BCLA
Medallist in 2014 and BCLA Pioneer’s Lecturer in
2015. He is a past chairman and secretary of the
Northern Optometric Society in Manchester, and
is the co-ordinator of the UK optometry electronic
mail forum. He has authored over 200 papers,
primarily relating to the clinical performance
of contact lenses and the nature of the UK and
international contact lens markets, and has
spoken about his work in more than 30 countries
worldwide.
ZAAL
✓
66
AUDITORIUM
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF CONTACT LENS MATERIALS
PAST, PRESENT AND FUTURE DEVELOPMENTS
LET OP: VOOR DEZE WORKSHOP
DIENT U TE ZIJN INGESCHREVEN!
Heeft u zich niet aangemeld? Ga dan
naar de registratiestand in de Benelux
Foyer!
Martin Conway has over
35 years’ experience in
the contact lens field as
a qualified Contact Lens
Optician. He is registered
with the UK General
Optical Council on the
Speciality Contact Lens Register. He is a fellow
of the British Contact Lens Association (FBCLA),
and The International Association of Contact
Lens Educators (FIACLE) After graduating at City
College, London in 1971, Martin served in the
Royal Air Force, qualifying as a fast-jet pilot.
Upon returning to optics in 1976, he specialised
in contact lens fitting, later joining Coopervision
as a clinical advisor. In 1980 he joined Hydrocurve as General Manager of their manufacturing
plant in Ireland. He then was appointed General
Manager of Barnes Hind/Hydrocurve after
Revlon acquired both companies.
He has served in the Professional Services role
as an educator and clinical adviser on behalf
of both Sauflon and CIBA, and now acts as
Professional Services Consultant for Contamac
Ltd. at their headquarters in Saffron Walden. He
has lectured extensively in Europe, Asia, Russia,
North and South America and the Middle East.
ZAAL
✓
ZAAL 83
Maandag 14 maart • 09.30 - 10.30 uur
Deze workshop zal een groot aantal
facetten belichten: informatie over
de chemische processen die worden
gebruikt bij het vervaardigen van
contactlensmaterialen, de effecten van
contactlensmaterialen op de cornea en
traanfilm, het principe van zuurstofdoorlaatbaarheid bij deze materialen,
de voor- en nadelen van hoog zuurstof
doorlatende lenzen en nog veel meer
direct toepasbare onderwerpen.
MARTIN
CONWAY
67
SPONSORLEZING
ALCON
Tijdens de sponsorlezing van Alcon zal
er met het oog gericht op de toekomst
gesproken worden over de klant van
de toekomst. Generatie Y is in opkomst!
Wie zijn de gezichten van deze
generatie? Wat is hun aankoopgedrag?
En wat zijn de gevolgen hiervan voor
uw winkel? Uiteraard is Alcon zelf ook
bezig met de toekomst en geven graag
een update over de google lens. En
tonen wij u hoe we u gaan ondersteunen met ons InContact e-commerce
platform.
MSC, PHD, FAAO,
FBCLA
Inma graduated from
the School of Optics and
Optometry in Terrassa,
Spain. After receiving
her degree of Science
in Investigative Ophthalmology and Vision
Sciences, she received her PhD degree from
UMIST in the UK. She has worked as a lecturer
and corneal researcher at the same institute.
She joined CIBA VISION S.A. in 2005 in Spain.
She now serves as Head of Professional
Affairs for region EMEA at Alcon Vision Care.
Dr. Pérez-Gómez has published and lectured
internationally on a variety of contact lens and
corneal related topics.
VINCENT
EVERTS
Vincent Everts is
door Management
Team uitgeroepen als
tiende van de “Top 25
beste sprekers van
Nederland”.
Mijn passie is het
geven van presentaties over de grote gevolgen
van de nieuwe technologie in het bedrijfsleven
en persoonlijk leven – Vincent Everts
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in
nieuwe technologie, en de invloed van hiervan
op ons leven. Ik ben een ware gadget fanaat,
test deze op alle fronten en kijk graag naar de
mogelijkheden die deze bieden in organisaties.
Ik ben een man van vele interesses en probeer
altijd van de laatste trends in technologieland op
de hoogte te blijven.
Maandag 14 maart • 10.30 - 11.00 uur
EYE ON THE FUTURE
INMA
PÉREZ-GÓMEZ,
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
69
SPONSORLEZING
BAUSCH & LOMB
The growth and adoption of new
technology continues to rise at an
exponential rate. While devices such
as smart phones, tablets and personal
computers enable the sharing of
information in new and exciting ways,
the nearly constant use of this powerful
technology can also create ophthalmic
problems such as eye strain, dry eye
and headaches. Contact lens wearers
who spend long periods of time using
digital devices may unknowingly have
poor or incomplete blink patterns as
well as blink less frequently. These
factors can place an increasing
demand on the contact lens material
used for vision correction. To meet the
changing demands of patients in an
increasingly screen-centric world, new
approaches to material development
are required. This presentation will
discuss a new approach in creating a
contact lens material that addresses
the critical factors of comfort, vision
and health that are important to all
contact lens wearers. Specifically the
presentation will cover the chemistry
and manufacturing of Bausch + Lomb
Ultra with MoistureSeal technology.
Factors such as siloxane chain length
and functionality and their relationship
to modulus and oxygen transmission
will be covered in detail. In addition,
the unique 2 phase polymerization
process of creating a silicone
framework followed by infusing PVP
in and around the silicone will be
discussed. The resulting bulk and
surface properties such as water
content, modulus, Dk/t, contact
angle as well as coefficient of friction
will be presented. In addition, the
incorporation of aspheric optics as
well the ability of this material to retain
moisture will be reviewed.
Geboren op 11 maart 1970
in België (u weet wel, het
landje dat met stip op
plaats nr 1 staat van de
wereld FIFA ranglijst)
Getogen Leuvenaar (u
weet wel, de stad met de
grootste brouwerij ter wereld)
Passioneel getrouwd met Dominique De Backer
in 1996 (u weet wel, … nee, meer hoeft u niet
te weten) Fiere vader van twee flinke pubers (in
wording). 13 en 11 jaar oud
Studies en werk:
Latijn-Grieks Sint Albertus College te Haasrode
1987.
Licentiaat in de rechten KUL 1993
Gediplomeerd in optiek en optometrie 1995
Zaakvoerder New Optics sinds 1998
Voormalig voorzitter van de Carl Zeiss Academy
België 2008-2012
Gastspreker voor J&J, Zeiss en Hoya
DANIEL HOOK
Dr. Hook is a Senior
Principal Scientist at
Bausch + Lomb within
Vision Care Research
and Development. He
received his Ph.D. degree
from the State University
of New York at Buffalo.
Dr. Hook is past president of the Surfaces in
Biomaterials Foundation and is a member of
the ISO Technical committee 201 on Surface
Analysis.
ZAALKEUZE
Maandag 14 maart • 10.30 - 11.00 uur
RECHARGE YOUR
KNOWLEDGE
PATRICK
JANSEN
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
71
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF PROGRESSIVE CORNEAL DISEASES
Ectasia, thinning, vascularization,
abnormal deposits, vacuoles, cysts,
and nodules are a variety of corneal
findings that we encounter when
examining our patients. Not only
is it our responsibility to properly
identify and diagnose the condition
contributing to these findings, but we
also have to coordinate treatment and
long term management. The speakers
will discuss the management of
progressive corneal diseases ranging
from keratoconus, pellucid marginal
degeneration, map dot dystrophy,
recurrent corneal erosion and
Salzman’s nodular degeneration using
contact lenses, topical medications,
and co-management with corneal
specialists.
72
BRIAN
TOMPKINS
BSc Hons FC Optom
FBCLA GOC
Moderator
Brian is an experienced
independent practitioner
in his stunningly refurbished and contemporised Victorian house-practice in Northampton
UK.
He is The President and a Fellow of the BCLA
and a former AOP Contact Lens Practitioner of
the Year. He is extremely proactive in fitting all
types of contact lenses to any age and prescription. He feels that the market for contact lenses
can be expanded to many more patients from
children to presbyopes and beyond, and many
opportunities are currently missed. He has a
large CL patient base and is keen on imaging and
video capture for enhanced patient education.
He has been awarded the accolade ''One of
The Best Clinical Photographers in the World
Today'' by Prof Nathan Efron and regularly
supplies images for lectures, magazine articles
and publications worldwide. His work in contact
lenses has included collaborative clinical trials
with Eurolens Research, Visioncare Research Ltd
and OTG Research & Consultancy.
He has been a Key Opinion Leader and Clinical
Advisor to virtually all the contact lens manufacturers and many of the technology and
instrument companies over the years and has
participated in launching many new products into
the global market. He lectures internationally on
business, imaging technology, dry eye and contact lens topics, all based on real life experience
in the consulting room. Evangelically he has
been trying to spread the concept of charging
proper fees and business development following
the implementation of a Care Plan System in his
own practice many years ago.
When voted “Best in Show” at a Bausch & Lomb
Global Symposium many years ago, Brian learnt
that people retain more by being entertained
while being educated and so since that time his
lectures and workshops have been interactive
and fun, sometimes even hilarious, but always
informative.
He is maybe Optometry’s best known
EDUTAINER.
LYNETTE JOHNS
Greg DeNaeyer is a
graduate of The Ohio
State University College
of Optometry. He
completed a hospital
based residency at the
Columbus VA Medical
Center. Dr. DeNaeyer practices at Arena Eye
Surgeons with an emphasis on specialty contact
lenses. He is a consultant for Visionary Optics
and shareholder of Precision Ocular Metrology.
Dr. DeNaeyer was a co-founder and past
president of the Scleral Lens Education Society
and is a Fellow of the American Academy of
Optometry. He is a contributing editor for Contact
Lens Spectrum and a contributor to Review of
Cornea and Contact Lenses and Optometric
Management. Dr. DeNaeyer has lectured
internationally on specialty contact lenses and
was the 2012 GPLI practitioner of the year.
Currently his primary research is focused
on specialty lens design and corneo-scleral
topography.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
Maandag 14 maart • 11.30 - 12.30 uur
Dr. Lynette Johns is a
cornea and contact lens
residency trained optometrist and an adjunct
Assistant Professor in the
Department of Specialty
and Advanced care at the
New England College
of Optometry. She is a clinical attending in the
contact lens department at the New England
Eye Institute. She was formerly the senior
optometrist for eight years at the Boston Foundation for Sight where she exclusively designed
and fit scleral lenses for irregular corneas and
complex corneal disease. She collaborated with
University of Rochester to correct higher order
aberrations in keratoconus patients with scleral
lenses. She is a fellow of the American Academy
of Optometry, a fellow of the Scleral Lens
Education Society, a fellow of the British Contact
Lens Association, and a member of the Gas
Permeable Lens Institute advisory board. She
serves as a clinical and educational consultant in
to Bausch + Lomb. LYNETTE Lynette K. Johns,
OD, FAAO Mobile: +1 617 596 3655
GREGORY W.
DENAEYER
BRABANTZAAL
73
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF THE FUTURE BUILDING A MYOPIA
CONTROL PRACTICE
De titel spreekt in zekere zin voor zich.
In deze sessie gaan we proberen een
blik te werpen op de toekomst van
contactlenzen. Wat gaat deze ons
brengen en welke technologische
ontwikkelingen staan ons te wachten?
In deze zeer interactieve sessie zullen
de sprekers kort hun visie geven en
daarna is het woord aan het publiek,
in het discussie-deel van deze sessie
krijgt u een unieke gelegenheid om
met top onderzoekers te discussiëren
over de toekomst van uw vak. Get in
CHARGE van uw eigen toekomst! De
belangrijkste en meest invloedrijke
mensen van ons vakgebied, aanwezig
op het NCC, zullen hun visie geven
over de toekomst van de contactlens,
en hoe de contactlenspraktijk van
morgen er uit zal zien.
74
JOSE
GONZALESMEIJOME
Moderator
Graduated with Honors in
Optometry, University of
Santiago de Compostela,
1998. PhD in Sciences
(Optometry) Portugal,
University of Minho, 2007. Associate Professor
with habilitation (University of Minho) since
2012. Founder and coordinator of the CEORLab,
University of Minho.
Vice-dean of the School of Sciences at the
University of Minho, Portugal. Published over
130 papers in peer-review ISI journals with
impact factor cited over 1300 times (ISI WoS
H-index=20), 3 books and 10 international book
chapters. Editor in Chief for Journal of Optometry
indexed in Pubmed Central, (Peer-review journal
of the Spanish General Council of Optometry)
since 2010. Member of the International Society
for Contact Lens Research (ISCLR); Spanish
(GCOO); Portuguese (APLO) Associations of
Optometrists; Fellow of the American Academy
of Optometry. Reviewer for 10 different Scientific
Journals indexed in ISI Web of Science.
NOEL BRENNAN
Prior to joining Johnson
& Johnson, Noel was
Reader at the University
of Melbourne and then
ran his own research
consulting company for
16 years. He is a Senior
Fulbright Alumnus and a
Max Shapero Memorial Lecture Awardee from
the American Academy of Optometry. He has
over 300 publications including more than 100
peer-reviewed papers, as well as educational
articles, refereed abstracts, industry reports and
patents, and presented more than 400 lectures
internationally, including paid invited lectures in
over 30 countries. He is known for the following:
developing the Atago hand refractometer for
clinical measurement of soft contact lens (CL)
water content; correcting numerous errors in CL
oxygen transmissibility (DK/t) measurement and
interpretation of on-eye oxygen transport, leading to the end of the great CL Dk/t race; initiating
a new field of vision research- ‘blur adaptation’;
creating a model eye, described variously as
“the benchmark among model eyes”, “the most
anatomically accurate model eye in ophthalmology” and the “industry standard” (the model eye
was the basis of Zeiss’ aspheric intraocular lens
series); designing the nose-cone optics of the
Medmont corneal topographer, described as the
most accurate of its type in the world; authoring
the first controlled-randomized peer-reviewed
publication of silicone-hydrogel CLs; identifying the surprise major contact lens parameter
associated with CL discomfort- surface friction;
and most recently, inventing products that
will revolutionize the way myopia is treated in
eyecare practice.
MCOptom, PhD, FAAO
Mark A. Bullimore is an
independent regulatory
and educational
consultant based in
Boulder, Colorado. He
received his Optometry
degree and PhD in Vision Science from Aston
University in Birmingham, England. He was a
Professor at The Ohio State University College
of Optometry for 15 years and taught a number
of courses, including geometric optics and
ophthalmic optics. Previously, he spent 8 years
at the University of California at Berkeley and is
currently Adjunct Professor at the University of
Houston College of Optometry. His company,
Ridgevue Publishing, produces interactive
educational materials for the iPad.
His research interests include myopia, low vision,
presbyopia, and refractive surgery. He received
grants from the National Eye Institute to study
adult myopia progression and several training
grants supporting optometry students in a
summer internship program.
He is former President and Development
Director of the American Optometric Foundation,
a philanthropic organization devoted to the
advancement of optometric education and
research. He is Associate Editor of Ophthalmic
and Physiological Optics and the former Editor
of Optometry and Vision Science. He served
a four-year term on the U.S. Food and Drug
Administration’s Ophthalmic Devices Panel
and is a consultant for a number of ophthalmic,
surgical, and pharmaceutical companies.
ZHI CHEN
Dr. Chen received his
medical degree at Wenzhou Medical University,
and continued to pursue
his research degrees at
Fudan University Eye and
ENT Hospital in Shanghai.
He did his PhD with Prof.
Zhou Xingtao at Fudan University and meanwhile was exchanged to University of California,
Berkeley for more than one year to complete a
joint PhD training program. He’s now an attending physician in Fudan University Eye and ENT
Hospital and specialized in contact lens practice
and associated research. He became a senior
fellow of the International Association of Orthokeratology Asia (IAOA) last year. He published
quite a few quality papers in orthokeratology and
myopia control and was invited to lecture around
the nation and overseas. Some of his peer-reviewed journal articles are list below:
1. Chen Z, Xue F, Zhou J, Qu X, Zhou X. Effects
of orthokeratology on choroidal thickness and
axial length. Optom Vis Sci; in process.
4. C
hen Z, Niu L, Xue F, Qu X, Zhou Z, Zhou
X, Chu R. Impact of pupil diameter on axial
growth in orthokeratology. Optom Vis Sci,
2012;89(11):1636-40.
5. Chen Z, Li T, Yao P, Xu Y, Zhou X. Effects of 0.05% racanisodamine on pupil
size and accommodation. Optom Vis Sci
2010;87(12):966-970.
6. Chen Z, Zhou X, Qu X, Li M, Gong W. Effects
of different corrective methods on peripheral
refraction in children. Chinese J Optom Ophthalmol Vis Sci 2010;12(1):29-32.
7. Chen Z, Qu X, Zhou X. Effects of orthokeratology on peripheral refraction and its working
mechanism. Chinese J Optom Ophthalmol Vis
Sci 2012;14(2):74-78.
8. Chen Z, Yao P, Zhou X, Chu R. Analysis of
peripheral refraction and adaptability with
mid-periphery additional designed lenses
in situ. Chinese J Ophthalmol Otolaryngol
2012;12(4):222-225.
Maandag 14 maart • 11.30 - 12.30 uur
MARK A.
BULLIMORE
2. Z
hong Y1, Chen Z1, Xue F, Miao H, Zhou X.
Central and peripheral corneal power change
in myopic orthokeratology and its relationship
with 2-year axial length change. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015;56(8):4514-9.
3. Zhong Y1, Chen Z1, Xue F, Zhou J, Niu L,
Zhou X. Corneal power change is predictive of
myopia progression in orthokeratology. Optom
Vis Sci 2014;91(4):404-11.
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
75
Save the Date!
BCLA Clinical Conference
Keynote Speakers
|
BCLA Fellowship Awards
Scientific Lectures
|
Networking
Call for papers opens in October 2016.
|
|
9 – 11 June 2017
& Exhibition
Clinical Workshops
Industry Exhibition
|
|
Awards Dinner
|
Poster Sessions
|
www.bcla.org.uk
Evolutionair
De nieuwe therapeutische klasse
voor de behandeling van droge ogen
• Een innovatieve werking door de gepatenteerde EyeSol®-technologie Made in Germany.
• Ligt als een beschermende laag over de traanfilm.
• Langdurige werking voor tevreden patiënten.- door onderzoek
aangetoond*.
• Uitzonderlijk goed te verdragen want vrij van bewaarmiddelen, fosfaten
en emulgatoren.
* Steven P et al. (2015). Semifluorinated alkane eye drops for treatment of dry-eye disease – a prospective, multicenter, noninterventional study. J Ocul Pharmacol Ther Aug 21. [Epub ahead of print, DOI: 10.1089/jop.2015.0048].
Van de bedenkers van
URSAPHARM Benelux B.V. Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, www.ursapharm.nl www.evotears.com
OCT4406 - Adapatation Annonce EvoTears 135x190.indd 1
www.evotears.com
25/01/2016 11:43
OCULUS presents the future in corneal topography
and dry eye diagnosis! Find out what the new
Keratograph 5M with colour camera and
magnification changer can do for you and
your patients!
k5m_NCC_190x135.indd 1
15.01.2016 10:27:18
SCIENTIFIC PROGRAM
SHORT POSTER PRESENTATIONS
IN COOPERATION WITH THE BCLA
1) An investigation of trans-epithelial
stromal Riboflavin absorption with
Ricrolin TE (Update in Corneal
Crosslnking & Keratoconus)
Presenter: TARIQ ALHAMAD
2) Bacterial Contamination of Lens
Cases whilst using a Povidone Iodine
Based Disinfection System
Presenter: MARK WILLCOX
9) Clinical Performance of comfilcon A
Silicone Hydrogel Contact Lenses with
Two Lens Care Systems
17) Impact of Packaging Saline
Wetting Agents on Wetting
Substantivity
Presenter: JOSE VEGA
Presenter: JESSIE LEMP
10) In-vivo dehydration comparison
of omafilcon A and stenfilcon A with
delefilcon A
Presenter: JILL WOODS
3) Bowman layer transplantation
to reduce and stabilize progressive,
advanced keratoconus
11) Short-term comfort comparison of
a low modulus hydrogel vs a higher
modulus silicone hydrogel daily
disposable lens
Presenter: KORINE VAN DIJK
Presenter: JILL WOODS
4) Power profile of RGP contact lenses
with variable multifocal optical zone
12) Prosthetic Replacement of the
Ocular Surface Ecosystem(PROSE)
devices in coexisting Steven Johnson
Syndrome and Keratoconus
Presenter: ALEJANDRO
CERVINO
5) Visual Performance Assessment of
Two Daily Disposable Multifocal Soft
Contact Lenses
Presenter: SRIKANTH DUMPATI
13) Monitoring contact lens discomfort
using a wrist-mounted electronic
logger
Presenter: ROBERT MONTESMICO
Presenter: MICHAEL READ
6) Building a Common ComputerUsable Understanding of Contact Lens
Classifications
14) Comparison of Dk/t values of
daily disposable soft toric contact
lenses using high resolution thickness
profiling
Presenter: HAYDEN
7) Patient and practitioner experience
with a new soft multifocal
Presenter: ANNA SULLEY
8) Influence of contact lenses on
corneal thickness measured by optical
coherence tomography
Presenter: JANA NIESSEN
Presenter: ELIZABETH LUMB
15) Optical coherence tomography for
in vivo measurement of contact lens
thickness
Presenter: ROLF SIMON
18) Comparison of residual peroxide
after neutralization of two marketed
one-step hydrogen peroxide systems
Presenter: JESSIE LEMP
19) Performance of a Novel Silicone
Hydrogel Lens Among Contact Lens
Wearers That Use Digital Devices and
Report Dry Eyes
Presenter: WILLIAM REINDEL
20) Assessing multiple measurements
of tear osmolarity with TearLab
System – an independent study
Maandag 14 maart • 11.30 - 12.30 uur
Moderator - Robin Chalmers
Presenter: DOROTA H.
SZCZESNA-ISKANDER
21) Can special tinted soft contact
lenses help to reduce migraine
attacks?
Presenter: SEBASTIAN
SCHUBERT
22) Reasons for adherence to
spectacle wear compared to contact
lens wear
Presenter: MERA HADDAD
All abstracts are
available on
www.ncc2016.com
16) In vitro measurement of contact
lens fluorescence
Presenter: SARAH L. SMITH
ZAAL (Short Poster Presentations)
✓
BARONIEZAAL - MONDAY 11.30 uur
ZAAL (Slideshow)
✓
MEIERIJ FOYER - SUNDAY & MONDAY
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
79
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF THE COLOURS
RON BEERTEN
Maandag 14 maart • 11.30 - 12.30 uur
Improving Contact Lens Fitting Outcomes with Corneal Topography and
Software-based Lens Designs
In deze lezing wordt optimaal gebruik
van de cornea topograaf in de contactlenspraktijk uitvoerig behandeld.
Daarnaast is er ruim aandacht voor het
aanmeten van complexere lensdesigns op basis van cornea topografie.
Diverse technieken en tips om tot
de parameterkeuze van corneale,
hybride en sclerale lenzen te komen
worden besproken. De toehoorders
worden vertrouwd gemaakt met de
vele geavanceerde mogelijkheden in
de topgrafie software, die het initiële en
lange termijn aanmeetsucces kunnen
verhogen.
LET OP: VOOR DEZE WORKSHOP
DIENT U TE ZIJN INGESCHREVEN!
Heeft u zich niet aangemeld? Ga dan
naar de registratiestand in de Benelux
Foyer!
Optometrist, FAAO,
FBCLA, FIACLE
Ron Beerten ronde zijn
optiekopleiding in1983 af
aan de Christiaan Huygens School in Rotterdam.
Hij begon zijn carrière
bij de Koninklijke Marine
waar hij als onderzoeker meewerkte aan verschillende contactlenzen studies voor defensie.
In 1986 specialiseerde hij zich in contactlenzen
en low vision bij verschillende ziekenhuizen in
Nederland. In 1988 volgde een dienstverband bij
Visser Contactlenzen Praktijk in Nijmegen waar
hij zich o.a. specialiseerde in de aanpassing van
contactlenzen op medische indicatie. Daarnaast
was hij betrokken bij FDA studies en klinische
testen voor de contactlenzenindustrie.
In 1996 behaalde Ron zijn Optometrie diploma
aan de Hoge School in Utrecht. In hetzelfde jaar
werd hij Fellow of the American Academy of
Optometry, in 2006 Fellow of the BCLA en in
2013 Fellow of IACLE..
Ron werkt als Professional Services Manager bij
Procornea in Eerbeek sinds 1996. Hier speelt
hij een belangrijke rol in productontwikkeling,
support en training. Daarnaast is hij nog altijd in
de contactlenzenpraktijk werkzaam..
Ron geeft met regelmaat trainingen en lezingen
betreffende contactlens gerelateerde onderwerpen in binnen en buitenland.
80
RANDY KOJIMA
Randy Kojima is the
Clinical Research and
Development Director
for Precision Technology
based in Vancouver,
Canada. He also serves as
Research Scientist and
Clinical Instructor at the
Pacific University College of Optometry in Forest
Grove, Oregon. Additionally, he is a clinical
advisor to Medmont Instruments in Melbourne,
Australia.
Randy has published numerous articles and
submitted posters on various contact lens related
topics as well as been a contributing author in
a number of text book chapters. He lectures
globally and enjoys sharing insights, methods
and research with eye care colleagues from
around the world.
Randy is a Fellow of the American Academy of
Optometry, the British Contact Lens Association,
the Scleral Lens Education Society and the
International Academy of Orthokeratology
ZAAL
✓
AUDITORIUM
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
GET IN CHARGE OF THE CONTACT LENS BUSINESS
In deze workshop geeft
Helmer Schweizer (voorzitter
EUROMCONTACT) uitleg over de tool
en zal samen met u ook het gebruik
ervan demonstreren. Na afloop van
de workshop wordt deze ook aan de
deelnemers ter beschikking gesteld.
Voor deze workshop dient u zich aan
te melden bij de inschrijving. Heeft u
zich niet aangemeld? Ga dan naar de
registratiestand in de benelux foyer!
Eventuele mutaties kunt u doorvoeren
via de link in de bevestigingsmail.
Helmer Schweizer is
a trained optometrist
(Germany), specialized
in contact lenses. He
joined the CL industry
after some years in
private practice, now
works for more than 25 years in industry. He
held positions in professional affairs, R&D, new
business development, marketing and sales
etc. From 2003 to 2009 he was president of
EUROMCONTACT and is again, since 2011. Is
chairman of the European Contact Lens Forum
(ECLF) since 2007. Holds two MBA degrees
(Robert H. Smith school of Business, University
of Maryland, USA and the Lorange Institute of
Business in Zurich, Switzerland). Teaches CLs
at the school of optometry in Novi Sad (Serbia)
as visiting Professor and in part in Velika Gorica
(Croatia). Published articles, exhibited posters,
wrote book chapters and is presenting and doing
workshops in many countries and at a great
number of congresses. Recipient of the EFLCIN
Award 2012 and IACLE contact lens educator of
year for EURMEA in 2015. In his spare time, he
enjoys his family, sailing (two times European
and Swiss champion) and skiing.
Maandag 14 maart • 11.30 - 12.30 uur
Al jaren loopt er discussie over het
scheiden van diensten en producten.
Zeker voor de contactlenzen praktijk
is dit een punt van aandacht.
EUROMCONTACT heeft hiervoor
een speciale rekentool ontwikkeld
die inzicht geeft welke gevolgen dit
scheiden van producten en diensten
voor een specifieke praktijk heeft.
HELMER
SCHWEIZER
ZAAL
✓
ZAAL 83
81
telt af ..
Microlens Contactlens Technology bv • Postbus 632, 6800 AP Arnhem
Telefoon: 026 354 44 44 • [email protected] • w ww.microlens.nl
SPONSORLEZING
MICROLENS
DEDE REYES,
Nieuwe inzichten in hybride lens
technologie! Naast de nieuwe hybride
mogelijkheden in de groeiende
presbyopie markt introduceert
Microlens tijdens het NCC 2016 een
hybride optie om post-LASIK patiënten
op een comfortabele en eenvoudige
manier te corrigeren. Microlens heeft
Dede Reyes, expert op het gebied van
hybride lenzen, uitgenodigd om u over
deze laatste ontwikkelingen op de
hoogte te brengen.
Dede Reyes, FCLSA has
been with SynergEyes
since early 2007. She
has held various positions
within SynergEyes
as Clinical and Field
Consultant, Product
Specialist, Consultation Team Manager and
was recently promoted to Sr. Director of
Clinical Services and Training. Dede brings
to SynergEyes 30 years of contact lens
experience in fitting and education.
Prior to joining SynergEyes, Dede was the CoDirector of the Contact Lens Service at UCDavis
Medical Center, Department of Ophthalmology
and Vision Sciences and Manager of the Vision
Correction Service.
She is a Fellow Member of the Contact Lens
Society of America. She has authored multiple
articles on contact lenses and is a practiced
lecturer.
ZAALKEUZE
Maandag 14 maart • 13.45 - 14.15 uur
GET IN CHARGE OF
HYBRID LENSES
FCLSA
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
83
SPONSORLEZING
FRIEDERICHS
Get In Charge, laad je op met positieve
muzikale energie en kom naar de
Percussieworkshop van Friederichs!
Heb je je altijd al Animal van The Muppets
willen voelen of Keith Moon van The Who?
Dit is je kans om even helemaal lekker los
te gaan op de drums. Onze professionele
musicus zal je begeleiden en laten zien dat
je tot meer in staat bent dan je zelf geneigd
bent te denken.
De workshop van Friederichs is een
heerlijk luchtige en energieke muzikale
sessie. Met als flitsend hoogtepunt de
uitvoering van een slagwerkcompositie.
Een samenspel van ritme en trommels
gebaseerd op aanstekelijke Afrikaanse en
Braziliaanse ritmes.
Voor de deelnemers aan de workshop
hebben we een surprise die je mee kan
nemen naar huis om daar te laten horen
wat je hebt geleerd.
Franc auf dem
Brinke-Snellen
is één van de meest
ervaren percussietrainers in Europa met
een enorme lijst van
credentials. Hij werkte o.a. voor Shell, Philips,
KPMG, Ahold, Capgemini, PWC, Krauthammer
International, Pfizer, diverse overheidsorganen
en andere organisaties in binnen en buitenland.
Zijn persoonlijke, warme maar doortastende
aanpak maakt de PercussieWorkshop® tot een
zinvolle belevenis.
Maandag 14 maart • 13.45 - 14.15 uur
“I DON’T WANT TO WORK,
I JUST WANNA BANG ON THE DRUM ALL DAY”
FRANC AUF
DEM BRINKESNELLEN
ZAALKEUZE
MAIN LECTURE ROOM
BRABANTZAAL
85
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF THE FUTURE OF CONTACT LENSES
PHILIP MORGAN
In this session, five key opinion leaders
in the contact lens area will gaze into
their crystal balls to discuss and debate
the future of contact lenses. It seems
clear that we are on the cusp of some
interesting opportunities for contact
lenses but some predictions (like flying
cars) do not become reality whereas
others (like smartphones) have a large
and sustained global impact. We hope
to sort out the technologies which we
will see in the next few years from
those which will not survive. The five
areas under discussion will be:
1. Better fitting lenses
2. Better comfort via new materials
3. Diminished inflammatory response
4. Disease monitoring, biosensing,
drug delivery
5. Entertainment/information delivery
Each topic will receive a
comprehensive review which will allow
us to draw up a blueprint for contact
lens developments for the next decade.
Philip Morgan is Professor
of Optometry and Director
of Eurolens Research
at The University of
Manchester. His main
research interests
relate to the clinical
performance of contact
lenses and he teaches on the same subject area
at undergraduate and postgraduate level. He
has managed an international survey of contact
lens prescribing trends since 1996.
Philip is President-Elect of the International
Society for Contact Lens Research and Vice
President of the International Association of
Contact Lens Educators. He is an honorary
member of the UK Association of Contact
Lens Manufacturers, a Fellow of the American
Academy of Optometry and the British Contact
Lens Association, and a member of the UK
College of Optometrists. Philip was the BCLA
Medallist in 2014 and BCLA Pioneer’s Lecturer in
2015. He is a past chairman and secretary of the
Northern Optometric Society in Manchester, and
is the co-ordinator of the UK optometry electronic
mail forum. He has authored over 200 papers,
primarily relating to the clinical performance
of contact lenses and the nature of the UK and
international contact lens markets, and has
spoken about his work in more than 30 countries
worldwide.
LYNDON JONES
Moderator
Lyndon Jones is a
Professor at the School
of Optometry and Vision
Science, University
Research Chair and
Director of the Centre for
Contact Lens Research
at the University of Waterloo. He graduated
in Optometry from the University of Wales
in 1985 and gained his PhD in Chemical
Engineering from the Biomaterials Research
86
Unit at Aston University, Birmingham, UK in
1998. His research interests primarily focus on
the interaction of contact lens materials with the
ocular environment, dry eye and ocular drug
delivery. He has authored over 300 refereed
and professional papers, one text-book and
given over 700 invited lectures at conferences
worldwide, in over 30 countries.
NOEL BRENNAN
Prior to joining Johnson
& Johnson, Noel was
Reader at the University
of Melbourne and then
ran his own research
consulting company for
16 years. He is a Senior
Fulbright Alumnus and a
Max Shapero Memorial Lecture Awardee from
the American Academy of Optometry. He has
over 300 publications including more than 100
peer-reviewed papers, as well as educational
articles, refereed abstracts, industry reports and
patents, and presented more than 400 lectures
internationally, including paid invited lectures in
over 30 countries. He is known for the following:
developing the Atago hand refractometer for
clinical measurement of soft contact lens (CL)
water content; correcting numerous errors in CL
oxygen transmissibility (DK/t) measurement and
interpretation of on-eye oxygen transport, leading to the end of the great CL Dk/t race; initiating
a new field of vision research- ‘blur adaptation’;
creating a model eye, described variously as
“the benchmark among model eyes”, “the most
anatomically accurate model eye in ophthalmology” and the “industry standard” (the model eye
was the basis of Zeiss’ aspheric intraocular lens
series); designing the nose-cone optics of the
Medmont corneal topographer, described as the
most accurate of its type in the world; authoring
the first controlled-randomized peer-reviewed
publication of silicone-hydrogel CLs; identifying the surprise major contact lens parameter
associated with CL discomfort- surface friction;
and most recently, inventing products that
will revolutionize the way myopia is treated in
eyecare practice.
ERIC PAPAS
Eric Papas PhD,
BSc, DipCL, FAAO is
Professorial Visiting
Fellow at the School of
Optometry and Vision
Science, University
of New South Wales,
Sydney, Australia. He holds degrees in physics
from the University of Birmingham, optometry
from the University of Manchester and a
doctorate from the University of New South
Wales.
Most of his career has been spent in research
related to contact lenses and the ocular surface,
during which time he was one of the inventors of
silicone hydrogel contact lenses and discovered
the link between limbal hyperaemia and oxygen.
Formerly Executive Director of Research
and Development at the Brien Holden Vision
Institute and Vision CRC, he has worked with all
the major companies in the contact lens field
and has made significant contributions to the
development of several contact lenses and lens
care products.
He recently received the Max Schapero Award
from the section on Cornea, Contact Lenses
and Refractive Technologies of the American
Academy of Optometry in recognition of his
contributions to the field. He has published
over 100 articles and book chapters, holds 11
patents and has written over 160 confidential
research reports. Among his current interests are
presbyopia, the ocular surface and meibomian
gland, ocular discomfort, measurement
of subjective responses and postgraduate
education.
He has mentored over 100 students in research
projects at both undergraduate and postgraduate
level. He serves as Associate Editor for Contact
Lens & Anterior Eye, Associate Topical Editor
for Optometry & Vision Science and sits on the
editorial board of both Clinical & Experimental
Optometry and Eye & Contact Lens. A Council
Member of the International Society for Contact
Lens Research, he is also a member of the
Clinical and Scientific Advisory Committee of the
Center for Eye Health, UNSW. A regular speaker
at scientific and educational meetings worldwide,
he also appears as an expert on the ocular
surface on TV and radio.
JASON NICHOLS
Jason J. Nichols, OD
MPH PhD FAAO is the
Assistant Vice President
for Industry Research
Development in the Office
of the Vice President for
Research and Economic
Development at the
University of Alabama at Birmingham (2014).
He also actively conducts ocular surface and
contact lens research and trains PhD students
and Fellows. Prior to his current position, Dr.
Nichols was the Kevin McDaid Vision Source
Professor (with tenure) at the University of
Houston College of Optometry between 2011 and
2014, and an Associate Professor (with tenure) at
The Ohio State University College of Optometry
from 2004-2011. While at University of Houston,
he founded The Ocular Surface Institute (TOSI)
and was its Chief Operating Officer; TOSI had a
team of 20 scientists, project managers, faculty
and graduate students dedicated in translational
ocular surface based research. Dr. Nichols
received his undergraduate degree at Hope
College (BA, biology), and Doctor of Optometry,
Master’s in Public Health (epidemiology) and
PhD (vision science) all from the Ohio State
University.
Dr. Nichols has received research funding
from the National Eye Institute of the National
Institutes of Health to study dry eye diseases
including meibomian gland disease, dry eye
and contact lens-related dry eye. He has also
received funding from the American Optometric
Foundation, in addition to a variety of industrial
partners in excess of $5 million as Principal
Investigator, and $6 million as Co-Investigator.
He writes and lectures extensively on contact
lenses and ocular surface conditions such as
dry eye and meibomian gland disease. He has
authored over 100 peer-reviewed manuscripts,
75 clinical manuscripts, 175 abstracts, and has
given over 200 lectures worldwide on these
topics.
He is currently Editor of Contact Lens Spectrum
and Contact Lenses Today®, whose publications
reach over 50,000 eyecare practitioners
worldwide. Dr. Nichols also serves as an
Associate Editor for Eye and Contact Lens,
is a topical editor for Optometry and Vision
Science, and is on the editorial board of Current
Ophthalmology Reports. Dr. Nichols is a dual
diplomate in both the American Academy of
Optometry’s (AAO) sections of Public Health and
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
Environmental Optometry and Cornea, Contact
Lenses, and Refractive Technology. He is also
the Chair of the AAO’s Research Committee
and is a member of the Board of Directors of
the American Optometric Foundation—the
philanthropic arm of the American Academy
of Optometry. He also Chaired of the Tear Film
and Ocular Surface (TFOS) Society’s Medical
and Scientific Advisory Board, and the TFOS
International Workshop on Contact Lens
Discomfort (2013). His awards include three
Ezell Fellowships and the Borish Award from the
American Academy of Optometry and he was
recently elected as a Distinguished Scholar and
Fellow of the National Academies of Practice.
GRAEME YOUNG
MPhil PhD FCOptom
DCLP FAAO
Graeme Young is Managing Director of Visioncare
Research Ltd, and an
honorary professor at
Aston University, School
of Life & Health Sciences.
Visioncare Research is a UK-based contract
research organisation (CRO) specialising in
eyecare research and which has conducted
over 400 clinical studies, nearly 100 of which
have been multi-center studies in Europe and
N. America. After graduating in Optometry from
City University, London, he spent six years in
private practice in Jersey in the Channel Islands.
He returned to England in order to study for a
higher degree receiving a Masters degree and
later a PhD for contact lens related research
projects. Prior to forming Visioncare Research,
Dr Young worked for Hydron Europe as Director
of clinical research and later for Allergan Optical
as UK Director of R&D. He is a member of the
International Society for Contact Lens Research
(ISCLR), an ex-president of the British Contact
Lens Association (BCLA) and was a member
of the recent TFOS International Workshop on
Contact Lens Discomfort. He has published over
100 papers on contact lens related topics and
lectured widely on the subject. His research
interests include contact lens design and fitting
and factors influencing contact lens success.
Maandag 14 maart • 14.15 - 15.15 uur
PhD, BSc, DipCL, FAAO
ZAALKEUZE
✓
MAIN LECTURE ROOM
87
Va k i n f o r m a t i e v o o r d e t o t a l e o p t i e k- e n C o n t a c t l e n s b r a n c h e | J a n u a r i 2 0 1 6 | 1 6 e j a a r g a n g n o . 1 | P r i j s ½ 1 0, 5 0
de opticien
SPECIAL:
m
$m
&
COVERSTORY
Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708008)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE
OVER HET SUCCESVOL AANPASSEN VAN
MULTIFOCALE CONTACTLENZEN
EYECATCHER
CROWFUNDING ALS INTERESSANT
FINANCIERINGSALTERNATIEF BINNEN DE OPTIEK
SPECIAL
ALLES OVER CENTROP SALES EN
HALL OF FRAMES VAN 31 JANUARI
EN 1 FEBRUARI AANSTAANDE
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
GET IN CHARGE OF THE FUTURE GETTING OFFLINE ONLINE
ANTON
HOFSTEDE
JOHANNES
VELDHOEN
GREGORY
DINGELDEIN
Moderator
Meer informatie over
de sprekers vindt u op
www.ncc2016.com
ZAALKEUZE
✓
BRABANTZAAL
Maandag 14 maart • 14.15 - 15.15 uur
De ontwikkeling en evolutie van het
internet heeft er onder andere toe
geleidt dat er nieuwe distributiekanalen
zijn ontstaan. Voor de optiek geldt dat
deze nog in ontwikkeling zijn, maar
zeker in de toekomst zal onze branche
daar volop mee te maken krijgen. Voor
de één een uitdaging, voor de ander
een bedreiging. In deze sessie gaan
we de discussie aan over de kansen
en bedreigingen. Feiten zullen worden
afgewisseld met discussie, successen
uit praktijk zullen worden toegelicht
en u kunt daar als deelnemer van
deze sessie de kanttekeningen bij
plaatsen. Gaan we aanhaken of blijven
we weg van het internet? Een mix van
nationale en internationale sprekers
zullen deelnemen aan deze sessie.
JORRIT
ROERDINKHOLDER
89
UW OCT SPECIALIST!
Topcon
3D-OCT 2000
Topcon
3D-OCT Maestro
NIEUW!
Topcon
3D-OCT 1000
Topcon
3D-OCT Maestro solo
O’Max onderscheidt zich in de samenwerking met Topcon al jaren op OCT gebied.
Na de introducties van de OCT-1000, 3D-OCT 2000, 3D OCT Maestro en de
3D OCT Maestro Solo, presenteren wij met trots de nieuwste OCT technologie
van de Topcon DRI-OCT. De DRI-OCT maakt gebruik van de meest verfijnde
scantechnologie Swept Source. Swept Source technologie zorgt voor de snelste
scanningssnelheid. De OCT werkt hierdoor niet alleen sneller maar is ook in staat
om diepere structuren in beeld te brengen en ondervindt minder last van
vertroebelde structuren zoals cataract en glasvochttroebelingen.
Kom voor extra informatie of een demonstratie langs op de O’Max Instruments
stand op het NCC, standnummer 12 en laat u overtuigen!
O’Max Instruments BV
O’Max Instruments BV
•
Pasteurstraat
2, 2811 DX Reeuwijk
•
Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar
Telefoon: +31 (0)88 - 0888160
Telefoon:
0182AC
39Zevenaar
61 11, Fax:
0182 39 91 39 • E-mail: [email protected] • www.omax.nl
• E-mail: [email protected] • Internet: www.omax.nl
Postbus
102, 6900
an Essilor Company
SCIENTIFIC PROGRAM
FREE PAPER SESSION IN
COOPERATION WITH THE BCLA
14:15 uur
Tear Exchange Beneath a
Vaulted Hybrid Contact Lens
Presenter:
PEG ACHENBACH
Bio
Dr. Peg Achenbach is a graduate of
Pacific University College of Optometry
working in the contact lens industry for
over 20 years. Her professional career
includes 16 years of private practice
and eight years in research and drug
development in oncology and HIV as a
co-founder of a biotech company. She
has been an international lecturer for
over 20 years and a panel member of
the NJ Commission for the Blind and
Visually Impaired. She is a member of
ARVO, IACLE, BCLA and is a Fellow of
the AAO. Her undergraduate degree
is Aeronautics from the University of
North Dakota.
2nd Author: Jan Bergmanson
3rd Author: William Miller
4th Author: MariaWalker
5th Author: Daniel Powell
6th Author: Roxana Hemmati
7th Author: Kelsea Skidmore
14:27 uur
Peripheral Tear Mixing Under
Scleral Lenses Fitted With
Various Clearances.
Presenter:
LANGIS MICHAUD
Bio
Dr Langis Michaud is graduated from
École d’optométrie de l’Université
de Montréal in 1986 where he
also obtained his Master’s Degree
in physiological optics (1998). Dr
Michaud is a full professor and
practices at Université de Montréal
since 2001, as the chief of the contact
lens department. He is Fellow of the
AAO, BCLA and SCLS
2nd Author: Tiffany L Yuen
3rd Author: Bo Tan
4th Author: Allison Moy
5th Author: Andrew D. Graham
6th Author: Meng C. Lin
7th Author: Marjorie Rah
14:39 uur
Non Invasive Assessment of In
Vivo PLTF Stability of Toric/
Multifocal DD CL Compared
With Spherical DD CL in an
Objective and Subjective Way
Presenter:
SEBASTIAN MARX
Bio
Sebastian Marx graduated in 2000
from the OSZ Havelland School of
Ophthalmic Optics in Rathenow before
he worked in practice. After a study of
optometry at the University of Applied
Sciences Jena he started to work at
the JENVIS Research Institute in Jena.
He is coordinating research projects
and is responsible for the clinical area.
Parallel to his work, he is part time
educator at the University of Applied
Sciences Jena in the field of vision
research and member of the German
committee of standardisation. Since
2008 he is a fellow of the International
Association of Contact lens educators.
2nd Author: Cecile Maissa
3rd Author: Julia Wittekind
4th Author: Wolfgang
Sickenberger
14:51 uur
Comparison of the phenol red
thread test results with and
without topical anesthesia
Presenter:
MOHAMMAD ABAHUSSIN
Bio
Dr. Mohammad Abahussin is
optometrist and assistant professor
at the Department of Optometry and
Vision Sciences, King Saud University,
Riyadh, Saudi Arabia. He obtained
his Master of Optometry in 2002
from the University of New South
Wales, Sydney, Australia. His PhD
was in 2008 from the School of
Optometry and Vision Sciences, Cardiff
University, UK. His field of interest
are contact lenses i.e. education,
fitting and complications as well as
corneal structural changes after Laser
refractive surgeries.
2nd Author: Sara Al-Ohali
15:03 uur
Eye symptoms and visual
functioning in a modern office;
Subjective and clinical signs at
an "in office" eye examination
Presenter:
MIRJAM VAN TILBORG
Bio
Mirjam van Tilborg is Lecturer at
the University of Applied Sciences
Hogeschool Utrecht,The Netherlands,
PhD candidate at School of Optometry
& Vision Sciences Cardiff University
and researcher at Research Centre
for Innovation of health care,
Research Group for Demand driven
care, University of Applied Sciences
Hogeschool Utrecht. She is also
working at a private optometry
practice in Boskoop mainly seeing
dry eye patients. Her passion for the
anterior segment especially dry eye
and allergies, patient care, clinical
reasoning and environmental factors
are combined in her PhD.
Maandag 14 maart • 14.15 - 15.15 uur
Moderator - Carolina Kunnen
2nd Author: P.J Murphy
3rd Author: K.S.E. Evans
All abstracts are
available on
www.ncc2016.com
ZAAL
✓
BARONIEZAAL
Notities maken? Ga naar pagina 97 - 102!
91
De Miru-familie groeit!
Kom naar onze stand voor meer informatie.
NKL1605_Menicon_advertentie_190x135mm.indd 1
18-01-16 16:48
X-PERIENCE CENTER (WORKSHOP)
IN CHARGE OF MYOPIA CONTROL - THE DUTCH WAY
Marco van Beusekom - Moderator
Roel Jonker - Voorzitter ANVC
Gabrielle Janssen -Voorzitter OVN
Jan Roelof Polling - Erasmus MC
Willem Tideman - Erasmus MC
Ron Beerten - Ortho-k deskundige
ZAAL
✓
AUDITORIUM
Maandag 14 maart • 14.15 - 15.15 uur
Naast de technologischie en optische
kant van myopiebeheersing, is er
wereldwijd ook een discussie gaande
over wie in de toekomst bezig kan
en mag zijn met myopiebeheersing
Zeker voor de Nederlandse markt is
dit een discussie die wij met elkaar
moeten voeren. In deze sessie
gaat die discussie ook gevoerd
worden. Aan deze discussie nemen
ook vakverenigingen deel, om zo
met elkaar te kunnen kijken hoe
landschapsveranderende ontwikkeling
op een goede manier kan worden
geimplementeerd in de toekomst. GET
IN CHARGE in optima vorm.
93
Wilt u weten hoe u:
• bij elke klant lenzen kunt aanpassen,
ongeacht de sterkte?
• met uw vakmanschap het verschil voor uw
klanten kunt maken?
• de loyaliteit van uw klanten kunt garanderen?
“Door op maat gemaakte lenzen
bij uw klanten aan te passen geeft u hen
wat ze echt nodig hebben, en daarmee
vergroot u de klantenbinding.”
Bel ons op
0800 023 2029
Stuur een e-mail naar
[email protected]
Bezoek ons op
het NCC, stand 2
CLINICAL PRACTICE PROGRAM
CLOSING LECTURE NCC 2016 GET IN CHARGE
Van get in Charge maakt van Setten
zijn eigen verassende interpretatie,
bedoeld om jezelf als optiek- , maar
vooral als Retail- professional, scherp
te zetten en te houden. Het begrip
belevenis, wat inmiddels net zo’ n
container begrip aan het worden is
als “goede service” wordt uit elkaar
gerafeld en eens goed onder de loep
genomen. Dansen in plaats van
vechten met je klant, “en dus” in plaats
van “ ja, maar”, wat er vaak insluipt
wordt door van Setten genadeloos in
het licht gezet.
Op het puntje van je stoel; voor minder
doet Van Setten het niet, dus daar wil
je bij zijn!
Maandag 14 maart • 16.00 - 17.00 uur
“Een sessie van Jan van Setten is alsof
je een uur wordt aangesloten op een
Hoog Voltage batterij! Een continue
stroom van inzichten, confrontaties,
etymologische verassingen,
doordenkers en hard-lachers komt je
tegemoet, waardoor je opgeladen met
chronische positiviteit het NCC af zal
sluiten.
JAN VAN
SETTEN
MBA
Jan van Setten is een
veelgevraagd spreker,
auteur en (management)
coach op de terreinen
(persoonlijk) leiderschap,
klantgerichtheid en
organisatieverandering. Hij put uit jarenlange
ervaring als algemeen en commercieel manager
in diverse grote organisaties.
Jan van Setten heeft een grote impact
als spreker/coach: hij combineert een
confronterende stijl met humor en energie.
Daardoor weet hij zijn publiek van begin tot eind
te inspireren en te boeien.
‘Zijn motto is: Het leven is verwarrend
eenvoudig…’
Als we de moed hebben om zaken simpel
te houden en de natuurwetten te volgen die
verscholen liggen in het (business) leven, dan
blijft de fun in het functioneren zitten en groeien
mensen en resultaat naar ongekende hoogte.
ZAAL
✓
MAIN LECTURE ROOM
95
Powered by
Vakblad voor de Optiekbranche
Jaargang 78, 2016
Vakblad met een scherp oog op de branche. Met artikelen die je als
optiekondernemer niet mag missen, zoals:
• Wat je moet weten over Mister Spex
• Moet ondernemer schade vergoeden bij gewenningsproblemen?
• Wifi in de winkel: vanzelfsprekend of niet?
• Klantenservice via WhatsApp
• Oog voor een ander: opticiens en hun goede doel
www.oculusmagazine.nl
NOTES
97
Respect voor alle
opticiens die ingaan
op de uitdaging
van het NCC !
#Get in Charge
optissimo.wordpress.com
U vindt Optissimo ook op Facebook
NOTES
99
NOTES
100
NOTES
101
NOTES
102

Similar documents