mesleki teknik eğitimin önemi

Comments

Transcription

mesleki teknik eğitimin önemi
VOCATIONAL EDUCATION IN TURKEY
AND
METGEM
17.03.2015
BAU METGEM
1
POPULATION AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN TURKEY
17.03.2015
BAU METGEM
2
Öğretmen(2)(4)
Okul Türü ve Öğretim Yılı
Type of School and Educational Year
Okul(6)
School(6)
Teacher(2)(4)
Öğrenci
Toplam
Total
Erkek
Males
Kadın
Females
Şube
Division
Toplam
Mezun(5)
Graduate (5)
Student
Total
Erkek
Males
Kadın
Females
Toplam
Total
Erkek
Males
Kadın
Females
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim - Vocational and Technical Secondary Education
Resmi
Özel
2006/' 07
4 244
84 276
51 149
33 127
43 033
1 244 499
760 771
483 728
263 726
161 958
101 768
2007/' 08
4 450
84 771
51 027
33 744
43 226
1 264 870
744 631
520 239
108 235
66 528
41 707
2008/' 09
4 622
88 924
53 229
35 695
53 971
1 565 264
893 697
671 567
182 450
95 637
86 813
2009/' 10
4 846
94 966
56 259
38 707
64 240
1 819 448
1 034 443
785 005
263 416
148 233
115 183
2010/' 11
5 179
104 327
61 053
43 274
68 848
2 072 487
1 177 725
894 762
314 448
172 514
141 934
2011/' 12
5 501
113 098
65 599
47 499
71 095
2 090 220
1 151 197
939 023
332 154
175 510
156 644
2012/' 13
6 204
135 502
76 202
59 300
84 651
2 269 651
1 241 481
1 028 170
339 270
181 142
158 128
2013/' 14
7 211
161 288
87 894
73 394
92 971
2 513 887
1 371 445
1 142 442
-
-
-
2006/' 07
4 223
84 032
51 051
32 981
42 961
1 243 588
760 100
483 488
263 489
161 777
101 712
2007/' 08
4 429
84 449
50 884
33 565
43 150
1 263 855
743 901
519 954
108 032
66 402
41 630
2008/' 09
4 595
88 615
53 077
35 538
53 876
1 563 885
892 859
671 026
182 254
95 531
86 723
2009/' 10
4 824
94 649
56 114
38 535
64 126
1 817 845
1 033 496
784 349
263 034
148 003
115 031
2010/' 11
5 155
104 003
60 899
43 104
68 720
2 070 536
1 176 626
893 910
314 015
172 266
141 749
2011/' 12
5 456
112 409
65 272
47 137
70 841
2 085 872
1 149 078
936 794
331 787
175 287
156 500
2012/' 13
6 078
133 321
75 325
57 996
83 748
2 251 797
1 233 374
1 018 423
338 872
180 909
157 963
2013/' 14
6 785
153 816
85 032
68 784
89 803
2 457 834
1 344 941
1 112 893
-
-
-
2006/' 07
21
244
98
146
72
911
671
240
237
181
56
2007/' 08
21
322
143
179
76
1 015
730
285
203
126
77
2008/' 09
27
309
152
157
95
1 379
838
541
196
106
90
2009/' 10
22
317
145
172
114
1 603
947
656
382
230
152
2010/' 11
24
324
154
170
128
1 951
1 099
852
433
248
185
2011/' 12
45
689
327
362
254
4 348
2 119
2 229
367
223
144
2012/' 13
126
2 181
877
1 304
903
17 854
8 107
9 747
398
233
165
2013/' 14
426
7 472
2 862
4 610
3 168
56 053
26 504
29 549
-
-
-
- Public
- Private
17.03.2015
BAU METGEM
3
• AS A RESULT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-64 age group active labor force is 67%
71% active labor force is in Istanbul a
Youth unemployment rate is 19.9%
The reason for youth unemployment lack of profession and inexperience
The ratio of people working in areas other than their education is 85%
The reason for that is imbalance between education and employment
Female labor force participation rate is 35%
1 out 5 companies looks for employees
1 out 3 companies can not find qualified workforce they are looking for
17.03.2015
BAU METGEM
4
POPULATION AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN TURKEY
 Turkey will go through this lucky demographic process
during the first 20-30 years of 21st century.
 According to quite reliable projections, in Turkey
workable population to population ratio will peak in
2025.
17.03.2015
BAU METGEM
5
TÜRKİYE'DE DEMOGRAFİK YAPI
Today,
Turkey that has structure of young
population is discussing the
“YOUTH UNEMPLOYMENT”
problem
17.03.2015
BAU METGEM
6
TÜRKİYE‘DE İŞSİZLİK SORUNU!
The main problem in Turkey is;
“Not the unemployment,
it is the,
Lack of Profession and Inadequacy of
Qualified Staff
17.03.2015
BAU METGEM
7
İşsizlik var, çünkü;
Turkish Education System
is lack of educating individuals;
* According to the needs of Industry ve
Service Sector
* Who can apply their knowledge and
competence
17.03.2015
BAU METGEM
8
METGEM
August 27th 2008
Bahcesehir University
Introduced Developmental Center for Vocational
Technical Education, a new and unique
structure, to the education and business
world with educators, NGOs, national and
international representatives of sector
17.03.2015
BAU METGEM
9
METGEM’s
Establishment Vision
17.03.2015
Main goal of METGEM is to develop a
qualified strategic work force in order to
meet the sectors need and expectations.
BAU METGEM
10
WHAT NECESSITATED
To analyze the needs of industry
Build a relation between
education and employment
Initiative and responsibility
Defined vocation types (National
Professional Standard )
Life- Long Learning
17.03.2015
BAU METGEM
11
WHY DID WE ESTABLISH METGEM?
 Research and Development (RD)
 Field education of the educators
 Education environment
 Structuring according to the regional needs of the areas
 Sectors not participating in decision making
 Skills of the young people and their tendencies
17.03.2015
BAU METGEM
12
METGEM’S GOAL
Encourage national and local stakeholders to
join decision making, applying and observing for
vocational and technical education process
Improve a vocational and technical education
system using life long learning principles and
tools appropriate for sectoral needs analysis and
stakeholders’ point of views.
Prepare an education standard and curriculam
according to the National Professional Standards
and educate individuals to succeed Qualifying
Examinations.
17.03.2015
BAU METGEM
13
METGEM IS TO MAKE A DIFFERENCE
Without judging the individuals learning
environment and methods, encouraging them to earn
a certificate of proficiency equivalent to secondary
and higher education diploma.
Having guidance and advisory counseling services
and preparing individuals for the proficiency
Making regional, national and international projects
concerning vocational technical education and trying
to develop new skills and profession areas.
17.03.2015
BAU METGEM
14
METGEM’S APPLICATIONS WHICH MAKE A DIFFERENCE IN VOCATIONAL
TECHNICAL EDUCATION
Advisory Board
Sectoral Coordinators
Technical Education Coordinator
Sector Advisory Board
SECTOR Trainings
17.03.2015
BAU METGEM
15
METGEM’S APPLICATIONS WHICH MAKE A DIFFERENCE IN VOCATIONAL
TECHNICAL EDUCATION
Advisory service
Seminars
International Relations
Professional Standards
Strategy Development Meetings
17.03.2015
BAU METGEM
16
METGEM’S APPLICATIONS WHICH MAKE A DIFFERENCE IN VOCATIONAL
TECHNICAL EDUCATION
Language Education
Business English Education
“Business in School, School in Business” Application
Certificate Programs
Brand Lessons
17.03.2015
BAU METGEM
17
EU PROJECTS / COMPLETED PROJECTS
TAMAMLANAN PROJELER
Proje
No
Projenin Adı
Period
Projenin Türü
Ortaklar
Bütçesi
1
Meslek Dersi Öğretmenlerin
Yeterliliklerinin Artırılması ve Kendi
Kendilerini Değerlendirmeleri
Leonardo da
2008-2010 Vinci Yenilik
Transferi Projesi
Bulgaristan, Malta, Türkiye
63,000 €
2
Lise Çevresinde Uyuşturucu Madde
Kullanımının Önlenmesinde Erken
Uyarı Sistemi Oluşturmada Avrupa Ağı
Oluşturma- ENEED
Leonardo da
2008-2010 Vinci Comenius
Projesi
İspanya, Romanya, İtalya,
Macaristan, Türkiye
18,000 €
3
Mesleki Teknik Eğitimde Kredi
Transferi–MECVET-S
Leonardo da
2009-2011 Vinci Yenilik
Transferi Projesi
Almanya,İsveç, İtalya, İsviçre,
Türkiye
35,000 €
4
Avrupa Mesleki Teknik Eğitim Anahtar
Strateji Ağları Projesi-KEYNETVET
Leonardo da
2009-2011 Vinci Ortaklık
Projesi
Türkiye, Almanya, Yunanistan,
Hollanda
24,000 €
5
İlk Adımlar Yarınlara Hazırlar ProjesiMerkezi Finans ve İhale Birimi Projesi
Merkezi Finans
2010-2011
ve İhale Birimi
İstanbul İl Özel İdaresi,
Sultangazi Belediyesi,
İstanbul Valiliği ve METGEM
18,000 €
18
EU PROJECTS / COMPLETED PROJECTS
TAMAMLANAN PROJELER
Proje
No
Projenin Adı
Period
Projenin Türü
Ortaklar
Bütçesi
6
İstanbul AB’ye Hazırlanıyor I
AB Farkındalığı İstanbul’da
Şekilleniyor Projesi
2010-2012
AB Bakanlığı
İstanbul Valiliği, İBB, İl Özel
İdaresi
7
Yaşlanan Avrupa’da Yenilikçi
Teknolojilerin Kıymetlendirilmesi
(VINTAGE)
2011-2013
Grundtvig
İtalya, İngiltere, Romanya,
Portekiz
-
8
VOCTEST Merkezi Kurulması Projesi
2011-2013
MFİB
TİAD, Kenteq, INMA, MYK
4,000 €
Toplam
-
162,000 €
19
EU PROJECTS / COMPLETED PROJECTS
Proje
Projenin Adı
No
Period
Projenin Türü
Ortaklar
Bütçesi
Yunanistan, İtalya, Slovenya,
Bulgaristan, Türkiye
25,000 €
1
BEQUAL + Topluluk Uygulamaları
Sisteminin Mesleki Eğitimde Kalite
Güvence Sistemine Adapte Edilmesi
Leonardo da
Vinci Yenilik
2011-2013
Transferi
Projesi
2
CVE- Okullar ve İş dünyası Arasında Bir
Köprü Olarak Kurumsal Gönüllülük- Okul
Liderleri, Eğiticilerin ve Diğer Okul
Personelinin Eğitilmesi
Comenius Çok
İngiltere,İspanya,Romanya,Pol
2011-2013 Ortaklı Brüksel
onya, İtalya, Türkiye
Projesi
3
PAC.TT-Mesleki Eğitim Eğitici ve
Öğretmenleri için Pedagojik ve Kişi
Odaklı Eğitim Yeterliliklerinin Artırılması
Leonardo da
Vinci Yenilik
2011-2013
Transferi
Projesi
Türkiye'de Mesleki Teknik Eğitimde
Kalite Güvence sisteminin Oluşturulması
Hizmet Alım İhalesi
IBF International
Consulting,CİNOP Advisry BV,
Çok Ortaklı
GOPA, HİFAB International,
2011-2013
Brüksel Projesi KARE
Danışmanlık,METGEM,Norm
Consulting
4
Türkiye (İstanbul Valiliği,
Bahçeşehir Üniversitesi
(METGEM), Portekiz, Letonya,
Bulgaristan, Slovenya
28,000 €
29.939,41 €
-
20
EU PROJECTS / ONGOING PROJECTS
DEVAM EDEN PROJELER
Proje
Projenin Adı
No
Period
Projenin Türü
Ortaklar
Bütçesi
5
YES-Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin
Artırılması
Leonardo da
Vinci Yenilik
2012-2014
Transferi
Projemiz
İstanbul Valiliği, İSGİD,
Yunanistan, Portekiz,
Litvanya,İsspanya
37,962 €
6
EFE-Avrupada Özürlülerin İsdihdam
Edilebilirliliklerinin Mesleki
Yeterliliklerini Geliştirme Yolu ile
Artırılması
Leonardo da
2012-2014 Vinci Ortaklık
Projesi
İstanbul Valiliği, TOEFD,
Yunanistan, Slovenya,
Bulgaristan
24,000 €
7
Gençler İçin Mesleki Tanıtım ve
Rehberlik Projesi
2012-2013
İstanbul
İstanbul Valiliği,METGEM
Kalkınma Ajansı
190,000 €
Toplam
335,000 €
21
EU PROJECTS/ PROJECTS TO BE LAUNCHED
YENİ BAŞLAYACAK PROJELER
Proje
Projenin Adı
No
1
Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği
Çerçevesinde Kültürel Mirasların
Kalite Standartlarının Geliştirilmesi
için Farklı seviyelerdeki Aktörler
Arasında İşbirliği Ağlarının
Oluşturulması Çok Ortaklı Projesi
Period
Projenin Türü Ortaklar
2013-2015
IPA
İstanbul Valiliği,Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı, Bulgaristan,
Romanya, Yunanistan
2
CNCVET-ECVET'te CNC Makine
Operatörlüğü
2013-2015
Leonardo da
Vinci
Hareketlilik
İstanbul Valiliği, Güngören EML,
TOFD, METGEM
3
Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının
Artırılması
2014-2015
IPA
Piraziz İsmail Yücel Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
Toplam
Bütçesi
50,000 €
10,000 €
-
60,000 €
22
COMPLETED ACADEMIC PROJECTS WITH THE
SECTOR
TAMAMLANAN AKADEMİK PROJELER
Proje
No
Projenin Adı
Period
Ortaklar
Bütçesi
Hekim Holding Prefabrik Yapı
İnşaat A.Ş.
Somfy Ev Otomasyon
Sistemleri TİC. LTD. ŞTİ.
7000 TL
1
Engelsiz Ev: Görme Engelli Bireylerin Hayat
Kalitesini Artırmak İçin Ev İçi Teknoloji
Çözümler, Un-Handicapped House
2010
2
Electronical Ramp Inspection
2010
3
AcadeMini- Summer School for Handicapped
Children
2010
Gaziosmanpaşa Belediyesi
4
İstihdam Garantili Mesleki Eğitim,
Fiziksel Engelliler İçin Mekatronik, Bilgisayar
Eğitim Modeli: Yeni Bir Yaklaşım
2010
Kocaeli İŞKUR
5
Benim Renkli Tekerleklerim, My Colored
Wheels
2011-2013
500 TL
TİAD Akademi, FEV Vakfı
Toplam
6000 TL
90,000 TL
Sponsor desteği ile
gerçekleştirilmiştir.
103,500 TL
23
ONGOING ACADEMIC PROJECTS WITH THE
SECTOR
DEVAM EDEN AKADEMİK PROJELER
Proje
Projenin Adı
No
Period
Ortaklar
Bütçesi
1
Bahçeşehir Üniversitesi, TÜBİTAK MAM,
İstanbul Üniversitesi TKİ’ye Bağlı Maden
Alanlarında Çevresel Durum Değerlendirme
Projesi
2012-2013
TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi
50.000 TL
2
Okula Hazırlanıyorum Projesi
2013-2014
BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi
-
3
1000 Adet Tablet PC montajı projesi
2012-2013
BAU
-
4
Rüzgar Türbini İmalatı
(Mekatronik Atölyesi)
BRZ Enerji / TÜBİTAK
-
2012-…
Toplam
50.000 TL
24
ACADEMIC PROJECTS WITH THE SECTOR
AKADEMİK PROJELER
Proje
Projenin Adı
No
Period
Ortaklar
Bütçesi
1
CNC Tezgahlara Otomatik Yükleme Yapacak
Robot Kolu Projesi
2013-2015
TÜBİTAK veya KOSGEB
200.000 TL
2
Elbise Askısı Aksesuar Baskı Makinesi
2013-2015
TÜBİTAK veya KOSGEB
200.000 TL
Toplam
400.000 TL
25
As a Result
1. By bringing target sectors with the
vocational school and providing the
business world with the facilities of
university, we enable the sector to get
closer to the vocational school students
and the system.
2. We draw attention of the sector and the
industry to the Vocational schools.
17.03.2015
BAU METGEM
26
As a Result
3. METGEM enables sectors to train their own
labor force that they need with the cooperation of
METGEM advisory board, sector advisory board
for each program, a sector coordinator chosen
among volunteer representatives of the business
world, technical programs coordinator and
advisors. In other words we educate the labor
force required by the business world with the
cooperation of the sector in harmony with their
demands.
17.03.2015
BAU METGEM
27
As a Result
4. We are sensitive to the demands of business
world, we take priorities of the sector into
consideration so that students can find
employment.
5. We serve to the development of competitive,
inquisitive and flexible strategic labor force
thanks to a well programmed vocational
education.
6. We turn the professional requirements of the
labor market into competence/
17.03.2015
BAU METGEM
28
As a Result
7. We support vocational education with
national and international projects.
8. Consequently, we prevent waste of time and
money by educating the labor force during
their studies so that business world will not
have to train after employing people.
17.03.2015
BAU METGEM
29
Goals
 We make sure that our learning outcomes are
determined by the sector.
17.03.2015
BAU METGEM
30
Our Goals
Bahçeşehir University Vocational School and Vocational Technical
Education Department is working very hard and providing all the
resources that would be useful in order to educate the strategic
workforce.
Will not accept a success unless solving the unemployment
problem with the vocational education in Turkey. Our biggest
mission in this difficult but pleasant journey with our
stakeholders is to combining all the politics and strategies of
Vocational Technical Education Department with the
administrations of the Vocational School.
17.03.2015
BAU METGEM
31
Thank you…..
www.metgem.com
17.03.2015
BAU METGEM
32

Similar documents

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Çok yönlü kullanılan mutfak ve banyo tezgahları olan Technotop tezgahlar, modern makina ve en son teknoloji ile, Teknopan ve Teknopan-Mr (Neme Dayanıklı) yongalevhaları, Cpl ve Hpl laminat kullanıl...

More information

D9.30: Report on EO Economic Development Workshop.

D9.30: Report on EO Economic Development Workshop. have   been   presented   by   participants   covering   topics   ranged   from   Satellite   RS&GIS   technology   and   trend,   Applications,   satellite   RS  ...

More information

Dergimizin 10. sayısını indirmek için tıklayın

Dergimizin 10. sayısını indirmek için tıklayın with relevant parties will be determined in a short period of time, which is the most important factor making the current term a vitally important one. The Energy Market Regulatory Authority (EMRA)...

More information