Polar FS1/FS2c/FS3c Käyttöohje

Comments

Transcription

Polar FS1/FS2c/FS3c Käyttöohje
Polar FS1/FS2c/FS3c™
Käyttöohje
Hyvä asiakas,
Onnittelut uuden Polar FS1/FS2c/FS3c™ -sykemittarin hankkimisesta!
Tämä käyttöohje sisältää kaikki tarvittavat tiedot laitteen käyttämisestä ja huoltamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti, jotta opit käyttämään kaikkia toimintoja ja voit hyödyntää Polar-sykemittariasi tehokkaasti.
Tutustu myös nettisivustoihimme, joissa voit luoda henkilökohtaisen harjoitusohjelman ja pitää
harjoituspäiväkirjaa sekä saada hyödyllisiä vinkkejä sekä taustatietoja. Sivustot ovat seuraavissa
osoitteissa:
www.polarpersonaltrainer.com
www.polar.fi
SUOMI
81
PIKAOPAS
Kellonajannäyttötila
Exercise
(harjoitus)
-tilassa voit
mitata sykettä.
File (tiedosto)
-tilassa voit
tarkastella edellisen harjoituskerran tietoja.
Zone (tavoitesykealue)
-tilassa voit
asettaa sykerajat
manuaalisesti.
Odota kolme
sekuntia
Odota kolme
sekuntia
Odota kolme
sekuntia
Syke
Harjoituksen
kokonaiskesto
Heart Touch*
Harjoituksen kesto
Kellonaika
Hetkellinen syke
Keskiarvosyke
Maksimisyke
Harjoituspäivämäärä
Time
(ajanasetus)
-tilassa voit
asettaa
kellonajan.
Odota kolme
sekuntia
Date (päivämääränasetus) -tilassa
voit asettaa
päivämäärän
(FS2c/FS3c).
Odota kolme
sekuntia
Tavoitesykealueen Valitse 12 tai 24
Aseta
tunnin ajannäyttötila kuukausi/päivä
hälytyksen
tai
asettaminen
Valitse AM/PM
Aseta
päälle/pois päältä
(12 tunnin
päivä/kuukausi
ajannäyttötilassa)
Aseta yläraja
Aseta viikonpäivä
Aseta tunnit
Aseta alaraja
Aseta minuutit
User (käyttäjä)
-tilassa voit
asettaa iän
(FS3c).
Odota kolme
sekuntia
Aseta ikä
Voit palata kellonajan näyttötilaan mistä tahansa tilasta Exercise (harjoitus) -tilaa lukuunottamatta pitämällä etunäppäintä painettuna.
*Heart Touch -toiminnolla voit vaihtaa näytössä näkyviä tietoja Exercise (harjoitus) -tilassa.
82
sisältö
Ainoastaan FS2c/FS3c-sykemittareita koskevat tiedot on painettu harmaalle pohjalle.
Ainoastaan FS3c-sykemittareita koskevat tiedot on kehystetty harmaalla.
Kaikki muut tiedot koskevat kaikkia kolmea sykemittaria (FS1, FS2c ja FS3c).
1.
FS1-, FS2c- JA FS3c-SYKEMITTARIEN YLEISKUVAUS 84
1.1 SYKEMITTARIN OSAT.........................................84
1.2 RANNELAITTEEN ETUNÄPPÄIN
JA NÄYTÖN SYMBOLIT.......................................85
5. TAVOITESYKEALUE......................................................98
2.
HARJOITTELEMINEN...................................................87
2.1 SYKKEENMITTAAMINEN.....................................87
2.2 TOIMINNOT HARJOITUKSEN AIKANA...................89
2.3 HARJOITUKSEN LOPETTAMINEN.........................90
6. HOITO- JA YLLÄPITOTOIMET.......................................99
7.
HUOMIOITAVAA........................................................100
7.1 POLAR-SYKEMITTARI JA HÄIRIÖT.....................100
7.2 SYKEMITTARIOHJATUN LIIKUNNAN RISKIEN
MINIMOIMINEN................................................101
8. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA....................................102
3. TALLENNETTUJEN HARJOITUSTIETOJEN
TARKASTELEMINEN....................................................91
4.
9. TEKNISET TIEDOT.....................................................103
ASETUKSET.................................................................92
4.1 AIKA-ASETUKSET...............................................92
4.2 PÄIVÄMÄÄRÄ-ASETUKSET (FS2c/FS3c)..............93
4.3 KÄYTTÄJÄASETUKSET (FS3c).............................95
4.4 SYKERAJA-ASETUKSET......................................96
10. KANSAINVÄLINEN POLAR-TAKUU..............................105
SUOMI
83
1.
FS2c- JA FS3c-SYKEMITTARIEN YLEISKUVAUS X.FS1-,
OTSIKKO
Tässä kohdassa kuvataan FS1/FS2c/FS3c-sykemittarien osat ja sykemittarin käytön aloittaminen.
1.1 SYKEMITTARIN OSAT
Rannelaite
Rannelaitteen näytössä näkyy syke, harjoitusaika ja
kellonaika. Rannelaitetta voi käyttää myös kellona. Polar-lähetin
Pidä lähetintä ylläsi liikunnan aikana. Lähettimen takana
on elektrodipinnat. Elektrodit tunnistavat sykkeesi ja
lähettävät sen rannelaitteeseen.
Joustava kiinnitysvyö
Joustava kiinnitysvyö pitää lähettimen paikallaan rinnan
ympärillä.
Polar-nettipalvelut
www.polarpersonaltrainer.com on kattava nettipalvelu, joka
on räätälöity tukemaan liikuntatavoitteitasi. Rekisteröitymällä
veloituksettomaan palveluun voit käyttää harjoituspäiväkirjaa,
testejä ja laskureita sekä tarkastella raportteja ja lukea mielenkiintoisia artikkeleita. Lisäksi löydät uusimmat tuotevinkit ja online-tukipalvelut osoitteesta www.polar.fi.
84
1.2 RANNELAITTEEN ETUNÄPPÄIN JA NÄYTÖN SYMBOLIT
Tässä kohdassa kuvataan rannelaitteen käyttäminen ja rannelaitteen näytön symbolit.
Polar FS1-, FS2c- ja FS3c-sykemittareissa on vain yksi käyttönäppäin, joka sijaitsee etupaneelissa. Etunäppäimen toiminnot:
• Sykkeenmittauksen ja ajanoton aloittaminen ja lopettaminen.
• Siirtyminen seuraavaan tilaan.
• Valinnan tai halutun arvon lukitseminen.
• Palaaminen kellonajan näyttötilaan mistä tahansa tilasta Exercise (harjoitus) -tilaa lukuun ottamatta
pitämällä näppäintä painettuna.
• Tavoitesykealueen hälytyksen aktivoiminen pitämällä näppäintä painettuna Exercise (harjoitus) -tilassa.
• Taustavalon aktivointi (FS2c/FS3c).
- Voit aktivoida yötilan painamalla etunäppäintä ja pitämällä sitä painettuna kellonajan näyttötilassa. Kun yötila
on käytössä, taustavalon voi aktivoida päälle missä tahansa tilassa painamalla näppäintä. Yötila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jos etunäppäintä ei käytetä viiden minuutin aikana. Jos etunäppäintä painetaan
uudestaan tämän jakson aikana, taustavalo aktivoituu päälle ja aikakatkaisujakso aloitetaan alusta. Jos harjoittelu aloitetaan yötilan ollessa käytössä, tila pysyy käytössä harjoittelun lopettamiseen asti. Taustavalon voit aktivoida päälle harjoittelun aikana käyttämällä Heart Touch -toimintoa.
SUOMI
85
Näytön symbolit
Tavoitesykealueen hälytyksen symboli ilmaisee tavoitesykealueen hälytyksen
olevan käytössä Exercise (harjoitus) -tilassa.
Sydänsymboli ilmaisee, että sykkeenmittaus on käynnissä ja että syke on
tavoitesykealueella.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Viikonpäivän ilmaisin näyttää viikonpäivän kellonajan näyttötilassa.
Viikonpäivät on painettu näytön kehykseen (FS2c/FS3c).
Kellonajan näyttötilassa näkyvä paristosymboli ilmaisee, että rannelaitteen pariston
varaus on vähissä. Lisätietoja on kohdassa Hoito- ja ylläpitotoimet sivulla 99.
86
Kellosymboli näyttää kellonajan Exercise (harjoitus) ja Time (ajanasetus) -tilassa.
Valikkotason ilmaisin näyttää valikkojen määrän. Valikkojen selaamisen aikana
-symboli ilmaisee nykyisen valikkotason.
2. HARJOITTELEMINEN
Tässä kohdassa kerrotaan sykemittarin käytön
aloittamisesta ja lähettimen kiinnittämisestä.
1. Kiinnitä joustavan vyön toinen pää lähettimeen.
Ennen harjoittelun aloittamista on suositeltavaa asettaa tavoitesykerajat ja hälytys. Lisätietoja on kohdassa
Sykeraja-asetukset sivulla 96.
2. Säädä lähettimen vyön
pituus itsellesi sopivaksi.
Kiinnitä lähetin rintakehäsi
ympärille rintalihasten alapuolelle napsauttamalla
joustavan vyön toinenkin
pää kiinni lähettimeen.
2.1. SYKKEENMITTAAMINEN
Sykkeenmittaaminen edellyttää lähettimen käyttämistä.
Sykkeenmittauksen koodaus vähentää häiriöitä, jotka
johtuvat lähistöllä olevista muista sykemittareista.
Voit varmistaa koodin etsinnän onnistumisen ja täsmällisen sykkeenmittauksen pitämällä rannelaitteen enintään
yhden metrin päässä lähettimestä (FS2c/FS3c).
3. Nosta lähetin irti rinta kehästäsi ja kostuta kaksi
uritettua elektrodipintaa.
Tarkista, että lähetin istuu
napakasti ja että kostutetut elektrodit ovat ihoasi vasten. Tarkista, että Polar-logo on
rintakehäsi keskellä oikeinpäin.
Varmista, että lähistöllä ei ole muita sykemittaria käyttäviä
henkilöitä eikä sähkömagneettisia häiriöitä muodostavia
laitteita (lisätietoja häiriöistä on kohdassa Huomioitavaa
sivulla 100). 4. Kiinnitä rannelaite ranteeseen.
SUOMI
87
5. Avaa valikko painamalla etunäppäintä, kun rannelaite on kellonajan näyttötilassa. Näyttöön tulee EXE (harjoitus).
Jos tarvitset taustavaloa
harjoituksen aikana, aktivoi yötila painamalla etunäppäintä ja pitämällä sitä painettuna kellonajan näyttötilassa
(FS2c/FS3c).
6. Kolmen sekunnin kuluttua rannelaite siirtyy harjoitus tilaan ja sekundaattori
käynnistyy. Sekundaattori
tulee näyttöön, ja sydän symbolin kehys vilkkuu,
kunnes syke tunnistetaan.
88
7. Sykelukema ja sydänsymboli tulevat näyttöön 15 sekunnin kuluessa.
Vilkkuva sydänsymboli ilmaisee sykkeenmittauksen olevan käynnissä. Sydänsymboli vilkkuu sydämen sykkeen
tahdissa. Kehys sydänsymbolin ympärillä ilmaisee sykkeen­
mittauksen olevan koodattu (FS2c/FS3c).
Huomautus:
•Odota riittävän kauan, että rannelaite löytää signaalin.
•Jos rannelaite ei onnistu vastaanottamaan sykesignaalia,
sekundaattori pysyy käynnissä mutta vilkkuva kehystetty
sydänsymboli poistuu näytöstä. Tarkista, että lähettimen elektrodit ovat kosteat ja että joustava kiinnitysvyö on tarpeeksi tiukalla.
•Jos koodaus ei onnistu, sydämen ympärillä oleva kehys häviää
15 sekunnin kuluttua. Tuo rannelaite lähelle lähettimen
Polar-logoa, jotta koodin etsintä aloitetaan uudestaan. Jos
koodaus ei edelleenkään onnistu, mutta sykkeesi näkyy ja
vilkkuu näytöllä, voit
sydänsymboli ilman kehyksiä
jatkaa harjoittelua, mutta rannelaitteesi voi häiriintyä muista
lähistöllä olevista sykemittareista (FS2c/FS3c).
2.2 TOIMINNOT HARJOITUKSEN AIKANA
2. Harjoituksen kesto
(Ilmaistaan minuutteina ja
sekunteina, kunnes tunti on
kulunut, tämän jälkeen
ilmaistaan tunteina ja
minuutteina).
Harjoitustietojen tarkistaminen
Heart Touch
Voit vuorotella harjoituksen
aikana näytössä seuraavia tietoja
(syke/harjoituksen kesto/kellonaika) siirtämällä rannelaitteen
lähettimen Polar-logon lähelle. Pidä rannelaite lähellä logoa
kunnes haluttu tieto on näytössä.
3. Kellonaika
1. Syke (lyönteinä minuutissa)
-symboli ilmaisee, että syke on tavoitesykealueella.
-symboli ilmaisee, että syke on tavoitesykealueen
alapuolella.
-symboli ilmaisee, että syke on tavoitesykealueen
yläpuolella.
Lisäksi sykearvo vilkkuu ja rannelaite antaa tavoitesykealueen hälytyksen äänimerkin (jos hälytys on otettu
käyttöön) sykkeen ollessa tavoitealueen ulkopuolella.
Taustavalon aktivoiminen päälle (FS2c/FS3c)
Jos yötila on otettu käyttöön kellonajan näyttötilassa
painamalla etunäppäintä ja pitämällä sitä painettuna
ennen harjoittelun aloittamista, Heart Touch -toiminto
aktivoi taustavalon päälle.
Huomautus: Jos yötila on otettu käyttöön, ensimmäinen Heart
Touch aktivoi taustavalon. Muuttaaksesi näytön tietoja, sinun
tulee pitää rannelaitetta lähellä Polar-logoa kunnes haluttu
tieto on näytössä.
SUOMI
89
Harjoituksen keston ilmaisin
Kukin kuudesta harjoituksen keston ilmaisimesta kertoo 10 minuutin harjoittelujakson. Kun harjoittelu aloitetaan,
minuutit ja sekunnit tulevat näyttöön, minkä jälkeen
ensimmäinen harjoituksen keston ilmaisin alkaa vilkkua.
Ilmaisinten ansiosta näet harjoituksen keston graafisessa
muodossa koko ajan jokaisessa harjoitustilassa.
Tavoitesykealueen hälytyksen ottaminen käyttöön
ja sen poistaminen käytöstä
Harjoitustilassa voit ottaa tavoitesykealueen
hälytyksen käyttöön tai pois käytöstä painamalla
etunäppäintä ja pitämällä sitä painettuna. Sydänsymbolin
vieressä oleva tavoitesykealueen hälytyksen symboli ilmaisee hälytystoiminnon olevan käytössä.
Huomautus: Tavoitesykealueen hälytys on suositeltavaa ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä ennen harjoittelun aloittamista.
Muussa tapauksessa harjoitustila voi keskeytyä vahingossa.
2.3 HARJOITUKSEN LOPETTAMINEN
Kymmenen minuutin
kuluttua toinen ilmaisin
alkaa vilkkua.
90
Tunnin harjoittelun
jälkeen ilmaisimet
alkavat kiertonsa alusta.
Lopeta harjoitustietojen tallennus
painamalla etunäppäintä.
Näyttöön tulee STOP, ja rannelaite
palaa kellonajan näyttötilaan.
3. TALLENNETTUJEN HARJOITUSTIETOJEN TARKASTELEMINEN
Harjoitustiedot pysyvät rannelaitteen muistissa, kunnes
sekundaattori käynnistetään seuraavan kerran. Tämän
jälkeen edelliset harjoitustiedot korvataan uusilla tiedoilla.
Harjoitustiedosto on suojattu vahingossa tapahtuvalta
uuden harjoituskerran aloittamiselta, ja tiedot tallennetaan
muistiin vasta, kun harjoitustietojen tallennus on ollut
käynnissä yli minuutin ajan.
3. Paina etunäppäintä.
Näyttöön tulee harjoitus-
kerran keskiarvosyke (AVG).
4. Paina etunäppäintä. Näyttöön tulee harjoitus-
kerran maksimisyke (MAX) (FS2c/FS3c).
1. Paina kellonajan näyttö-
tilassa etunäppäintä, kunnes näyttöön tulee FILE (tiedosto).
2. Odota kolmen sekunnin ajan, että rannelaite siirtyy tiedostotilaan. Näyttöön tulee harjoituksen kokonaiskesto (TOTAL).
5. Paina etunäppäintä. Näyttöön tulee edellisen harjoituskerran päivämäärä (FS2c/FS3c).
6. Palaa kellonajan näyttötilaan painamalla etunäppäintä.
SUOMI
91
4. ASETUKSET
4.1 AIKA-ASETUKSET
1. Paina kellonajan näyttötilassa etunäppäintä, kunnes näyttöön tulee TIME (aika). Odota kolmen sekunnin ajan, että rannelaite siirtyy ajanasetustilaan.
2. Näytössä vilkkuu 12h tai 24h.
Valitse etunäppäintä painamalla ajannäyttötilaksi 12h tai 24h. Odota, kunnes näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta
painamalla etunäppäintä.
Jos valintaa ei vahvisteta kolmen sekunnin aikana, rannelaite palaa ajannäyttötilan valintanäyttöön.
92
3. Jos valitsit 12h-ajannäyttötilan, näytössä vilkkuu AM tai PM.
Valitse etunäppäintä painamalla
AM tai PM.
Odota, kunnes näyttöön tulee
OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä.
4. Tuntilukema vilkkuu näytössä.
näkyy näytössä, voit
Kun
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan kahden sekunnin kuluttua.
Kun
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan kahden sekunnin kuluttua.
Kun haluamasi lukema on näytössä, odota kunnes rannelaite siirtyy minuuttilukeman asetustilaan.
5. Minuuttilukema vilkkuu näytössä.
Kun
näkyy näytössä, voit
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan
kahden sekunnin kuluttua.
Kun
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan
kahden sekunnin kuluttua.
4.2 PÄIVÄMÄÄRÄ-ASETUKSET (FS2c/FS3c)
Päivämäärän näyttötapa vaihtelee valitun ajannäyttötilan
(12h tai 24h) mukaan.
12h-ajannäyttötila:
KUUKAUSI - PÄIVÄ
24h-ajannäyttötila:
PÄIVÄ - KUUKAUSI 1. Paina kellonajan näyttötilassa etunäppäintä, kunnes näyttöön tulee DATE (päivämäärä). Odota kolmen sekun-
nin ajan, että rannelaite siirtyy päivämääränasetustilaan.
2. Kuukausi (12h-ajannäyttötilassa) tai päivä (24h-ajannäyttötilassa) vilkkuu.
Kun
näkyy näytössä, voit
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan
kahden sekunnin kuluttua.
Kun haluamasi lukema on näytössä, odota, kunnes näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä. Rannelaite palaa kellonajan näyttötilaan.
Kun
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan
kahden sekunnin kuluttua.
SUOMI
93
Kun haluamasi lukema on näytössä, odota, että rannelaite
siirtyy päivän (12h-ajannäyttötila) tai kuukauden (24h-ajannäyttötila) asetustilaan.
3. Päivä (12h-ajannäyttötilassa) tai kuukausi (24h-ajannäyttötilassa) vilkkuu.
4. Näyttöön tulee DAY (päivä). Viikonpäivän ilmaisin vilkkuu. Viikonpäivien tunnukset on painettu näytön kehykseen.
Kun
näkyy näytössä, valitse viikonpäivä painamalla
etunäppäintä.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Kun
näkyy näytössä, voit
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan
kahden sekunnin kuluttua.
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
Kun
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan
kahden sekunnin kuluttua.
Kun haluamasi lukema on näytössä, odota, kunnes näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä.
Viikonpäivän ilmaisin
MON= maanantai
TUE = tiistai
WED= keskiviikko
THU = torstai
FRI = perjantai
SAT = lauantai
SUN = sunnuntai
Jos haluat siirtää viikonpäivän ilmaisimen edellisen viikonpäivän kohdalle, odota, että näyttöön tulee
ja paina
sitten etunäppäintä.
Odota, kunnes näyttöön tulee OK?, ja vahvista sitten
valinta painamalla etunäppäintä.
Rannelaite palaa kellonajan näyttötilaan.
Huomautus: Karkausvuonna rannelaite hyppää yli 29.2. päivän.
Korjaa päivämäärä päivämääränasetus-tilassa.
94
4.3 KÄYTTÄJÄASETUKSET (FS3c)
3. Kun haluamasi lukema on näytössä, odota, kunnes näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä.
Iän asettaminen
1. Paina kellonajan näyttötilassa etunäppäintä, kunnes näyttöön tulee USER (käyttäjä). Odota kolmen sekunnin ajan, että rannelaite siirtyy käyttäjätietojen asetustilaan.
2. Näytössä näkyy AGE (ikä) kahden sekunnin ajan.
Ikävuosia ilmaiseva lukema vilkkuu.
Kun
näkyy näytössä, voit
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan
kahden sekunnin kuluttua.
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
Kun
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan
kahden sekunnin kuluttua.
Näyttöön tulee ZONE SET (sykealue asetettu), mikä
ilmaisee, että ikään perustuvat sykerajat on asetettu.
Rannelaite palaa kellonajan näyttötilaan.
Huomautus: Kun asetat ikäsi rannelaitteeseen, nykyiset sykerajat
korvataan iän perusteella lasketuilla sykerajoilla (jos sykerajat
on asetettu manuaalisesti aikaisemmin). Halutessasi voit
myöhemmin muuttaa ikään perustuvia sykerajoja Zone (tavoitesykealue) -tilassa.
Huomautus: Jos et muuta arvoa kolmen sekunnin kuluessa,
näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä.
Jos valintaa ei vahvisteta kolmen sekunnin aikana, rannelaite
palaa valintatilaan.
SUOMI
95
4.4 SYKERAJA-ASETUKSET
Ennen harjoittelun aloittamista on suositeltavaa asettaa
tavoitesykerajat ja hälytys. Näin voit varmistaa, että liikut
sopivalla tehotasolla. Lisätietoja henkilökohtaisesta tavoitesykkeestä on kappaleessa 5. Tavoitesykealue.
Jos olet syöttänyt käyttäjätiedot, Polar-sykemittari laskee
sykerajat automaattisesti ikäsi perusteella (FS3c).
Tavoitesykealueen hälytyksen ottaminen käyttöön
ja sen poistaminen käytöstä
1. Paina kellonajan näyttötilassa etunäppäintä, kunnes näyttöön tulee ZONE (tavoitesykealue). Odota kolmen sekunnin ajan, että rannelaite siirtyy tavoitesykealueen asetustilaan.
2. BEEP tulee näyttöön kahden sekunnin ajaksi. Näytössä vilkkuu ON (Päällä) tai OFF (Pois päältä).
Valitse etunäppäintä painamalla
ON tai OFF.
Odota, kunnes näyttöön tulee
OK?.
Vahvista valinta painamalla
etunäppäintä.
96
Rannelaite siirtyy sykerajojen manuaaliseen asetustilaan.
Tavoitesykerajojen asettaminen manuaalisesti
3. Näytössä näkyy HIGH (yläraja) kahden sekunnin ajan.
Ylärajan oletusarvo 160 vilkkuu näytössä. Jos käyttäjätiedot on asetettu, näytössä näkyy vaihtoehtoisesti iän perusteella laskettu yläraja (FS3c).
Kun
näkyy näytössä, voit
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan
kahden sekunnin kuluttua.
Kun
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan
kahden sekunnin kuluttua.
4. Kun haluamasi lukema on näytössä, odota, kunnes näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä.
5. Näytössä näkyy LOW (alaraja) kahden sekunnin ajan.
6. Kun haluamasi lukema on näytössä, odota, kunnes näyttöön tulee OK?. Vahvista valinta painamalla etunäppäintä.
Rannelaite palaa kellonajan näyttötilaan.
Alarajan oletusarvo 80 vilkkuu näytössä.
Jos käyttäjätiedot on asetettu, näytössä näkyy vaihtoehtoisesti iän perusteella laskettu alaraja (FS3c).
Kun
näkyy näytössä, voit
suurentaa arvoa painamalla
etunäppäintä.
Jos suurennat arvoa, rannelaite
siirtyy pienennystilaan
kahden sekunnin kuluttua.
näkyy näytössä, voit pienentää arvoa painamalla
Kun
etunäppäintä.
Jos pienennät arvoa, rannelaite siirtyy suurennustilaan
kahden sekunnin kuluttua.
SUOMI
97
5. TAVOITESYKEALUE
RASKAS
Edut: Kehittää maksimivoimaa.
Miltä tuntuu: Hengästyminen, voimakas hikoilu ja
lihasten väsyminen.
Suositellaan: Hyväkuntoiset henkilöt, lyhyitä jaksoja
kerrallaan.
Syke kuvaa tarkasti liikunnan tehokkuutta.
Maksimisyke HRmax on suurin mahdollinen sydämenlyöntien
määrä minuutissa fyysisen maksimirasituksen
aikana. Harjoitteluteho voidaan ilmaista prosentteina
maksimisykkeestä. Sykealueet jaetaan Raskaaseen,
Keskitasoiseen ja Kevyeen sykealueeseen.
KESKITASOINEN
Edut: Kehittää aerobista kuntoa.
Miltä tuntuu: Hyvältä, lievä hengästyminen, kohtalainen
hikoilu.
Suositellaan: Kaikenkuntoiset henkilöt, kohtalaisen
pitkiä jaksoja kerrallaan.
HRmax = Maksimisyke (220 - ikä)
Lyöntiä minuutissa
Prosenttia
maksimisykkeestä
RASKAS
80-90%
KESKITASOINEN 70-80%
KEVYT
60-70%
HRmax
HRmax
200
190
180
171
160
152
140
133
120
114
20
98
30
HRmax
180
162
144
126
108
40
HRmax
170
153
136
119
102
50
HRmax
160
144
128
112
96
60 Ikä
KEVYT
Edut: Auttaa painonhallinnassa. Kehittää peruskestävyyttä ja auttaa kehoa palautumaan rasituksesta.
Miltä tuntuu: Miellyttävältä, ei hengästymistä, kevyt
hikoilu, pieni lihasrasitus.
Suositellaan: Kaikenkuntoiset henkilöt, pitkiä jaksoja
kerrallaan.
6. HOITO- JA YLLÄPITOTOIMET
Polar-sykemittari on korkean teknologian tuote, jonka käyttöikää
voit pidentää huolellisella käsittelyllä. Seuraavia ohjeita noudattamalla varmistat, että sykemittari toimii luotettavasti vuosien ajan ja että takuuehdot täyttyvät.
• Älä taivuta tai venytä lähetintä. Tämä voi vahingoittaa elektrodeja.
• Älä kuivaa lähetintä muulla tavoin kuin pyyhkimällä se pyyhkeellä. Virheellinen käsittely voi vahingoittaa elektrodeja.
Säilytä rannelaite ja lähetin kuivassa paikassa. Älä säilytä niitä
kosteassa tai ilmatiiviissä tilassa (esimerkiksi muovipussissa) tai
johtavaan materiaaliin, kuten märkään pyyhkeeseen, käärittynä.
Lähettimen paristo
Lähettimen paristo kestää noin 2500 käyttötuntia. Jos arvelet lähettimen pariston tyhjentyneen, ota yhteyttä valtuutettuun Polarhuolto­liikkeeseen. Polar Electro Oy kierrättää käytetyt lähettimet.
Huolto
Suosittelemme, että takuuaikana (2 vuotta) huolto suoritetaan
vain Polar Electro Oy:ssä. Takuu ei kata vikoja/vahinkoja, jotka
ovat aiheutuneet muualla kuin Polar Electro Oy:ssä tehdyn huollon
seurauksena. Takuuajan umpeuduttua suosittelemme, että huollot
suoritetaan valtuutetussa Polar-huoltoliikkeessä.
Polar-sykemittarista huolehtiminen
• Pidä lähetin ja rannelaite puhtaana. Puhdista lähetin miedolla saippualiuoksella, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa se huolellisesti pehmeällä kankaalla. Pidä myös rannelaite puhtaana ja kuivaa se huolellisesti. Älä koskaan käytä puhdista-
misessa alkoholia tai puhdistuskemikaaleja äläkä puhdista sitä millään hankaavalla materiaalilla, kuten teräsvillalla.
• Älä koskaan säilytä lähetintä märkänä. Hiki ja kosteus aktivoivat lähettimen elektrodit, mikä lyhentää paristojen käyttöikää.
• Älä vie sykemittaria äärimmäisen kylmään tai kuumaan ympäristöön. Sykemittarin toimintalämpötila on välillä -10 °C ja +50 °C.
• Älä jätä sykemittaria pitkäksi ajaksi suoraan auringon-
paisteeseen (esim. auringossa olevaan autoon).
Rannelaitteen paristo
Rannelaitteen paristojen arvioitu käyttöikä on noin 2 vuotta
normaalissa käytössä (1h/pvä, 7pvä/vko). Kellonajan näyttötilassa
ilmaisee, että pariston varaus on
näkyvä paristosymboli
vähissä ja että paristo on aika vaihtaa. Toistuva hälytysäänimerkin
ja taustavalon (FS2c/FS3c) käyttäminen lyhentävät pariston käyttöikää. Rannelaitetta ei ole suositeltavaa avata itse. Rannelaitteen
vesitiiviyden ja laadukkaiden varaosien käyttämisen varmistamiseksi
paristo on suositeltavaa vaihtaa Polar Electro Oy:n omassa tai sen
valtuuttamassa huollossa. Samalla Polar-sykemittarille tehdään
täydellinen huoltotesti.
Huomautus:
• Kylmässä ilmassa näyttöön voi tulla heikon paristovirran symboli, mutta se poistuu näytöstä siirryttäessä huoneenlämpöön.
• Polar Electro Oy:n valtuuttama huolto takaa Polar-tuotteen vesitiiviyden säilymisen.
• Kun pariston varaus on vähissä, äänimerkit ja taustavalo (FS2c/FS3c) poistetaan käytöstä pariston käyttöiän pidentämiseksi.
SUOMI
99
7. HUOMIOITAVAA
7.1 POLAR-SYKEMITTARI JA HÄIRIÖT
Sähkömagneettiset häiriöt
Sähkömagneettisia häiriöitä voi esiintyä sähkölinjojen, liikenne-
valojen, rautatie- tai raitiovaunulinjojen ilmajohtimien, televisioiden,
automoottoreiden, polkupyörätietokoneiden, joidenkin moottoroitujen
kuntoiluvälineiden tai matkapuhelinten läheisyydessä sekä kuljettaessa metallintunnistinporttien läpi.
Harjoituslaitteisto
Elektronisia tai sähköisiä osia, kuten näyttöjä, moottoreita tai
sähköjarruja, sisältävä harjoituslaitteisto voi muodostaa häiriöitä
aiheuttavia hajasignaaleja. Voit yrittää ratkaista nämä ongelmat
siirtämällä rannelaitteen toiseen kohtaan toimimalla seuraavasti:
1. Irrota lähetin rinnastasi ja käytä harjoituslaitteistoa normaaliin tapaan.
2. Siirrä rannelaitetta, kunnes löydät kohdan, jossa näytössä ei ole hajalukemaa eikä sydänsymboli vilku. Häiriöt ovat usein voimakkaimpia laitteiston näytön edessä, kun taas näytön oikealla tai vasemmalla puolella häiriöitä ei esiinny.
3. Kiinnitä lähetin uudelleen rintaan ja pidä rannelaitetta häiriöttömässä kohdassa, jos mahdollista.
4. Jos Polar-sykemittari ei vieläkään toimi kyseisen kuntolaitteen
kanssa, häiriösignaalit voivat olla niin voimakkaita, ettei yhtäaikainen langaton sykkeenmittaus ole mahdollista.
100
Ylikuuluminen
Koodaamattomassa tilassa, jolloin näytöllä vilkkuvan sydämen
ympärillä ei ole kehyksiä rannelaite vastaanottaa lähettimen
signaalit enintään yhden metrin etäisyydeltä. Koodaamattomien
signaalien vastaanottaminen samanaikaisesti useista lähettimistä
voi johtaa virheelliseen sykelukemaan.
Polar-sykemittarin käyttäminen vedessä
Polar FS1/FS2c/FS3c-sykemittari on vesitiivis ja sitä voidaan
käyttää uidessa. Jotta rannelaite pysyisi vesitiiviinä, älä paina
rannelaitteen näppäimiä veden alla.
Vedessä tapahtuvassa sykkeenmittauksessa voi esiintyä häiriöitä
seuraavista syistä:
• Merivesi sekä paljon klooria sisältävä uima-allasvesi johtavat erittäin hyvin sähköä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun lähettimen
elektrodeissa, jolloin lähetin ei pysty havaitsemaan EKG-
signaalia.
• Hyppääminen veteen tai voimakkaat lihasliikkeet vedessä voivat saada aikaan vedenvastusta, joka siirtää lähetintä vartalolla kohtaan, jossa EKG-signaalin tunnistaminen ei onnistu.
• EKG-signaalin voimakkuus vaihtelee yksilöllisesti. Niiden käyttäjien osuus, joilla esiintyy ongelmia sykkeenmittauksessa, on huomattavasti suurempi käytettäessä sykemittaria vedessä kuin muussa käytössä.
7.2 SYKEMITTARIOHJATUN LIIKUNNAN
RISKIEN MINIMOIMINEN
Liikunta saattaa aiheuttaa riskejä, varsinkin, jos olet aloittamassa
säännöllistä liikuntaa pidemmän tauon jälkeen.
Ennen säännöllisen kunto-ohjelman aloittamista, suosittelemme
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin terveydentilan tarkistamiseksi.
Jos vastaat myönteisesti yhteenkään kysymykseen, suosittelemme
lääkärintarkastuksessa käyntiä ennen kunto-ohjelman aloittamista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oletko ollut harrastamatta liikuntaa viimeiset viisi vuotta?
Onko sinulla korkea verenpaine?
Onko sinulla korkea veren kolesterolipitoisuus?
Onko sinulla jonkin sairauden oireita?
Käytätkö verenpaine- tai sydäntautilääkkeitä?
Onko sinulla ollut hengitysvaikeuksia?
Oletko toipumassa vakavasta sairaudesta tai leikkauksesta?
Käytätkö sydämentahdistajaa tai muuta vastaavaa ihonalaista laitetta?
Tupakoitko?
Oletko raskaana?
On tärkeää tarkkailla elimistösi reaktioita harjoittelun aikana.
Jos tunnet liikunnan tehoosi nähden odottamatonta kipua tai
väsymystä, on suositeltavaa joko keskeyttää harjoitus tai jatkaa
kevyemmällä liikunnan teholla.
Huomautus sydämentahdistimen, defibrillaattorin tai muun
ihonalaisen implantin käyttäjille. Sydämentahdistinpotilaat
käyttävät Polar-sykemittaria omalla vastuullaan. Ennen käytön
aloittamista suosittelemme tahdistinpotilaille aina lääkärin
valvomaa rasituskoetta, jossa tahdistimen ja sykemittarin
yhtäaikaisen toiminnan turvallisuus ja luotettavuus varmistetaan.
Jos olet allerginen jollekin ihokosketuksessa olevalle yhdisteelle
tai epäilet allergista reaktiota tuotteen käytöstä johtuen, tarkista
kohdassa Tekniset tiedot sivulla 103 oleva materiaaliluettelo.
Välttääksesi mahdollisia lähettimen käytöstä johtuvia ihoreaktioita,
voit käyttää lähetintä ohuen paidan päällä. Varmista kuitenkin, että paita on riittävän kostea lähettimen elektrodipintojen kohdalta,
jotta lähetin toimisi moitteettomasti.
Huomautus: Lähettimen pinnasta saattaa irrota kosteuden ja
kovan hankauksen yhteisvaikutuksesta mustaa väriä, joka voi liata
vaaleita vaatteita.
Ota myös huomioon, että sykkeeseen vaikuttavat muun muassa
sydän-, verenpaine-, psyyke- ja astmalääkkeet sekä jotkut hengitystielääkkeet, energiajuomat, alkoholi ja nikotiini.
SUOMI
101
8. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Mitä pitää tehdä, jos...
...sykelukema ei tule näyttöön (--)?
1. Tarkista, että lähetinvyö on tarpeeksi napakasti ylläsi ja
että olet kostuttanut lähettimen elektrodipinnat.
2. Tarkista, että lähetin on puhdas.
3. Tarkista, ettei Polar-rannelaitteen läheisyydessä ole voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn lähteitä, kuten televisioita,
matkapuhelimia tai tietokoneen näyttöjä.
4. Onko sinulla ollut sydämen toimintahäiriöitä, mikä olisi voinut muuttaa sydämesi EKG-käyrän muotoa? Jos epäilet tätä,
ota yhteyttä lääkäriin.
...sydänsymboli vilkkuu epäsäännöllisesti?
1. Tarkista, että rannelaitteesi on Polar-lähettimen
toiminta-alueella (enintään 1 metrin päässä lähettimestä).
2. Tarkista, ettei lähettimen kiinnitysvyö ole löystynyt
harjoituksen aikana.
3. Varmista, että lähettimen elektrodipinnat on kostutettu.
4. Tarkista, ettei lähietäisyydellä (1 m) ole muita sykemittareita.
5. Sydämen rytmihäiriöt voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä
sykelukemia. Jos epäilet tätä, ota yhteyttä lääkäriin.
102
...sykelukema on virheellinen tai epätavallisen korkea?
Voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa virheellisiä
lukemia. Siirry tässä tapauksessa kauemmaksi mahdollisista
häiriölähteistä, joita voivat olla esimerkiksi korkeajännitelinjat,
liikennevalot, rautateiden sähkölinjat, autojen moottorit, pyörätietokoneet, moottoroidut kuntoilu- ja kuntotestilaitteet sekä
matkapuhelimet.
Jos sykelukema on yhä virheellinen huolimatta siirtymisestä
kauemmaksi häiriölähteestä, hidasta vauhtiasi ja tarkista sykkeesi
manuaalisesti. Jos tuntemasi syke vastaa näytössä olevaa suurta
lukemaa, sydämessä voi olla rytmihäiriöitä. Useimmissa tapauksissa satunnaiset rytmihäiriöt ovat vaarattomia, mutta ota siitä
huolimatta yhteyttä lääkäriin
...näyttö on himmeä?
Ensimmäinen merkki heikentyneestä paristosta on heikon paristovirran
-symbolin tuleminen näyttöön tai näytön lukemien
himmeneminen käytettäessä taustavaloa (FS2c/FS3c). Mikäli
ranne-laitteen paristo on heikentynyt, tarkistuta paristojen kunto
Polar Electro Oy:ssä tai sen valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
...rannelaitteen paristo on vaihdettava?
Suosittelemme, että kaikki huoltotoimenpiteet tehdään Polar
Electro Oy:ssä tai sen valtuuttamassa huoltoliikkeessä. Kahden
vuoden kansainvälinen takuu ei kata suoria tai epäsuoria vahinkoja, jotka johtuvat laitteen huoltamisesta muualla kuin Polar Electro
Oy:ssä. Takuuajan umpeuduttua suosittelemme, että huollot
suoritetaan valtuutetuissa Polar-huoltoliikkeissä. Polar-huoltoliikkeessä sykemittarin vesitiiviys tarkistetaan paristojen vaihdon
jälkeen sekä sykemittarille tehdään täydellinen Polar-huoltotesti.
9. TEKNISET TIEDOT
FS1/FS2c/FS3c -sykemittarin käyttötarkoitus on
• auttaa käyttäjää saavuttamaan henkilökohtaiset kuntotavoitteensa
• ilmaista fysiologinen rasitus ja intensiteetti urheilun ja kuntoilun aikana.
Sitä ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun käyttöön. Syke ilmaistaan sydämenlyönteinä minuutissa (bpm).
Polar-tuotteiden vesitiiviys on testattu kansainvälisen ISO 2281 -standardin mukaisesti. Tuotteet on jaettu vesitiiviyden mukaan kolmeen
kategoriaan. Tarkasta oman Polar-tuotteesi takakannesta vesitiiviyskategoria ja vertaa sitä alla olevaan taulukkoon. Huomioithan, ettei
taulukkoa voi välttämättä soveltaa muiden valmistajien tuotteisiin.
Takakannen
merkintä
Water resistant
Water resistant 50m
Water resistant
100m
Roiskevesi, hiki,
sadevesi jne.
Kylpeminen
ja uiminen
Laitesukellus
Snorkkelisukellus
(ei paineilmalaitteita) (paineilmalaitteilla)
Vesitiiviyden tuntomerkit
Roiskeet, vesipisarat jne.
X
X
X
X
X
Minimivaatimus kylpemiselle
ja uimiselle
X
SUOMI
Alituinen käyttö vedessä
- ei laitesukeltaminen
103
Rannelaite
Paristotyyppi: CR 2025
Pariston kesto: Noin 2 vuotta (1 h/päivä, 7 päivää/viikko)
Toimintalämpötila: -10 °C - +50 °C
Rannekkeen materiaali: Termoplastinen polyuretaani (TPU)
Takakannen materiaali: Ruostumaton teräs, joka on täyttää
EU-direktiivin 94/27/EY ja sen lisäyksen 1999/C 205/05 (nikkelin vapautuminen ihon kanssa suoraan ja pitkitettyyn kontaktiin joutuvista tuotteista) vaatimukset.
Kellon tarkkuus:
Parempi kuin ± 2,0 sekuntia/päivä
Sykkeenmittauksen
tarkkuus: ± 1 % tai ± 1 lyönti minuutissa, kumpi tahansa on suurempi. Tarkkuusarvo pätee vakiosykkeellä.
Sykkeenmittaus-alue: 15 - 240 lyöntiä minuutissa
Kello:
12 tai 24 tunnin näyttötapa
Harjoituksen kesto:
0 - 23:59
Sykerajat: 30 - 199 lyöntiä minuutissa
Harjoitusajan näyttö: < 1 h: mm:ss
Harjoitusajan näyttö: > 1 h: hh:mm
104
Lähetin
Paristotyyppi: Pariston kesto: Toimintalämpötila: Materiaali: Vesitiiviys:
Sisäinen litiumparisto
Noin 2 500 käyttötuntia
-10 °C - +50 °C
Polyuretaani
Water resistant 100 m
Joustava kiinnitysvyö
Soljen materiaali: Kangasmateriaali: Polyuretaani
Nailon, polyesteri ja luonnonkumi,
joka sisältää pienen määrän lateksia.
10.KANSAINVÄLINEN POLAR-TAKUU
• Tämä kansainvälinen Polar-takuu on Polar Electro Oy:n
myöntämä kuluttajille, jotka ovat hankkineet tämän tuotteen
muista maista kuin USA:sta tai Kanadasta. Tämä kansain välinen Polar-takuu on Polar Electro Inc.:in myöntämä kulut tajille, jotka ovat hankkineet tämän tuotteen USA:sta tai
Kanadasta.
• Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. myöntää tämän tuotteen
alkuperäiselle kuluttajalle / ostajalle kahden vuoden takuun
ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tuotteen raaka-aine- ja
valmistusviat.
• Ostotosite tai leimattu Polar-asiakashuoltokortti on esitettävä takuuhuollon yhteydessä.
• Takuu ei korvaa paristoa, kiinnitysvyötä eikä vahinkoa, joka on
aiheutunut tuotteen väärinkäytöstä, onnettomuuksista,
valmistajan antamien ohjeiden laiminlyönnistä, sopimattomasta
säilyttämisestä, kaupallisesta käytöstä tai etukannen murtumisesta tai rikkoutuneesta pakkauksesta.
• Takuu ei kata mitään vikoja, menetyksiä, kuluja tai maksuja,
suoria, epäsuoria tai satunnaisia, välillisiä tai erityisiä, jotka
saavat alkunsa tuotteesta tai voidaan yhdistää tuotteeseen.
Takuuaikana viallinen tuote korjataan tai vaihdetaan uuteen
veloituksetta Polar Electro Oy:ssä.
• Takuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien asianmukaisten
kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä osto-/ kauppasopi-
mukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjään nähden.
0537
Tämä CE-merkintä ilmaisee, että tuote on direktiivin 93/42/ETY mukainen.
Tämä pyörillä varustetun jäteastian kuva, jonka yli on
vedetty rasti, tarkoittaa, että Polar-tuotteet ovat elektronisia
laitteita ja niitä koskee Euroopan parlamentin ja Euroopan
neuvoston direktiivi 2002/96/EC sähkölaitteiden ja elektronisten
laitteiden jätteiden käsittelystä (WEEE). EU-maissa nämä tuotteet on
määräysten mukaisesti hävitettävä erikseen. Polar suosittelee, että EU:n
ulkopuolisissa maissa noudatetaan paikallisia jätteiden käsittelyn
määräyksiä ja että nämä jätteet käsitellään mahdollisuuksien mukaan
erikseen myös näissä maissa, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän
haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
Polar Electro Oy on ISO 9001:2000 -sertifioitu yritys.
Copyright © 2008 Polar Electro Oy, 90440 Kempele, Suomi.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei
saa käyttää tai jäljentää missään muodossa tai millään tavoin ilman
Polar Electro Oy:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa.
Tässä käyttöohjeessa tai tuotteen pakkauksessa ™ -symbolilla
merkityt nimet ja logot ovat Polar Electro Oy:n tavaramerkkejä. Tässä
käyttöohjeessa tai tuotteen pakkauksessa ®-symbolilla merkityt nimet ja logot ovat Polar Electro Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä tuote on suojattu yhdellä tai useammalla seuraavista patenteista:
FI 68734, DE 3439238, GB 2149514, HK 812/1989, US 4625733,
FI 88223, DE 4215549, FR 92.06120, GB 2257523, HK 113/1996,
SG 9591671-4, US 5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587, HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 4150, DE 20008882.3, FR 0006504, US 6477397, F1 4069, DE 29910633, GB 2339833,
US 6272365, US 6361502. Muita patenttihakemuksia vireillä.
SUOMI
105
Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

Similar documents

SUUNTO t1/t1c

SUUNTO t1/t1c sisältyä joitakin riskejä erityisesti niillä henkilöillä, jotka eivät ole harrastaneet aiemmin liikuntaa. On erittäin suositeltavaa neuvotella lääkärin kanssa ennen säännöllisen liikuntaohjelman al...

More information