Verksamhetsberättelse 2014

Transcription

Verksamhetsberättelse 2014
Distriktskongress 2014
Täby, 25 april 2015
Verksamhetsberättelse
2 (63)
Innehållsförteckning
Distriktsstyrelse 2014 ............. 3 Revisorer ............. 3 Valberedning ............. 4 Sammanträden med styrelsen ............. 4 Samverkan med kommunerna ............. 4 Personal ............. 4 Medlemsregister ............. 4 Medlemsantal ............. 5 Distriktskongress ............. 5 Valkonferens ............. 6 Samtalskampanjen ............. 6 Studier ............. 7 Kommunikation ............. 8 Kommunala gruppen ............. 9 Fackliga Utskottet ........... 10 Internationella utskottet ........... 11 Seniorutskottet ........... 11 Första maj ........... 12 Talarförmedling ........... 13 Slutord ........... 13 Årsbokslut Stockholms läns partidistrikt 2014 ........... 15 Årsbokslut Stockholms läns socialdemokratiska landstingsgrupp 2014 .......... 22 Årsbokslut Stockholms läns Tidningsförening UPA 2014 ........... 24 Revisionsberättelse ........... 26 Revisionsberättelse ........... 27 Distriktsstyrelsens förslag till bokslutsdispositioner ........... 28 Länsriksdagsgruppen ........... 29 Landstingsgruppen Stockholms läns landsting ........... 32 Kyrkopolitiska utskottet ........... 50 Stiftsfullmäktige ........... 51 Verksamhetsberättelse Stockholms läns SSU‐distrikt ........... 53 S‐kvinnor Stockholms läns verksamhetsberättelse ........... 62 3 (63)
Distriktsstyrelse 2014
Helene Hellmark Knutsson
Robert Noord
Leif Nysmed
Agneta Karlsson
Katarina Berggren
Lars Bryntesson
Tove Sander
Khashayar Farmanbar
Boel Godner
Sundbyberg
Haninge
Huddinge
Järfälla
Botkyrka
Sigtuna
Danderyd
Nacka
Södertälje
Ordförande
vice ordförande (t.o.m 7/9)
facklig ledare
studieorganisatör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Ann-Christine Furustrand
Bo Krogvig
Anna Ljungdell
Serkan Köse
Ulrika Falk
Österåker
Upplands Väsby
Nynäshamn
Botkyrka
Norrtälje
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
Natalie Sial
Lilian Lama
Erika Ullberg
Alexandra Völker
Jesper Lindholm
Carina Paulsson
Åsa Westlund
Yilmaz Kerimo
SSKF Stockholms län
Tro och Solidaritet
SLL Stockholms län
SSU
SSU
LO-distriktet
EU-parlamentet/Riksdag
Riksdagen
adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad (t.o.m 25/4)
adjungerad (fr.o.m 25/4)
adjungerad
adjungerad (t.o.m 25/5/fr.o.m 17/10)
adjungerad (t.o.m 7/10)
Revisorer
Ordinarie
Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg
Åsa Karlberg, Haninge
Christer Hedberg, Värmdö
Ersättare
Ralf Lennholm, Norrtälje
Natalie Sial, Huddinge
Tommy Eklund, Salem
Från och med 2003 köper distriktet även revisorstjänst från företaget KPMG.
4 (63)
Valberedning
Ordinarie
Bo Johansson, sammankallande
Sophia Andersson, fackliga utskottet
Ann-Marie Högberg, Huddinge
Olle Jansson, Norrtälje
Yilmaz Kerimo, Södertälje
Ersättare
Jan Jogell, Sundbyberg
Gun Eriksson, Sigtuna
Annika Andersson Ribbing, Värmdö
Pelle Svensson, Haninge
Jenny Hjalmarson, Solna
Cesar Vargas, SSU
Sammanträden med styrelsen
Distriktsstyrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden.
Samverkan med kommunerna
Det har varit regelbundna träffar med AK-ordföranden under året. Det finns en stor samsyn på
samarbetet mellan arbetarekommunerna och partidistriktet.
Personal
Nils Vikmång t.o.m. 7 oktober 2014
Ingrid Rudin
Cecilia Palmsäter
Signhild Petrén t.o.m. 30 september 2014
Mika Metso
Joakim Berglund
Helene Larsson
Susanne Engzell
Thore Nyman
Medlemsregister
Under 2014 var personal från partidistriktet ute i lokalorganisationen och utbildade nya
användare av medlemsregistret. De personer som inte har betalat sin avisering för 2014 kommer
att bli uteslutna under april månad 2015. 5 (63)
Medlemsantal
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentun
Solna
Sundbyberg
Södrtälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Summa
2013
509
76
93
533
576
467
164
468
441
80
303
86
369
336
506
323
628
343
236
206
247
194
52
276
233
7745
2014
567
72
109
538
582
473
168
523
472
78
302
88
390
353
521
360
642
370
256
224
259
202
65
294
230
8138
58
-4
16
5
6
6
4
55
31
-2
-1
2
21
17
15
37
14
27
20
18
12
8
13
18
-3
Distriktskongress
Distriktskongress genomfördes den 26-27 april på Park Hotel i Täby.
Det var motionsbehandling i vanlig ordning och vi genomförde valupptakt inför EU-valet med
partiordförande Stefan Löfven och EU-parlamentarikern Marita Ulvskog. Även Jytte Guteland,
kandidat från Stockholms län, deltog i upptakten.
En dörrknackning där alla deltagarna vid distriktskongressen genomfördes med stor framgång.
6 (63)
Valkonferens
En valkonferens där samtliga uppdrag till landstinget fastställdes genomfördes den 30 november i
ABF-huset. Läget efter valet diskuterade också både i ord och siffror.
Samtalskampanjen
462 868 samtal i hela Stockholmsregionen. 250 000 väljare som efter valet uppger att de fått ett
besök. Två tredjedelar av dem upplever besöket som klart positivt. Vår samtalskampanj har gjort
en stor skillnad. Vi har, i framtidsstrategin, lagt fast att alla delar av vår verksamhet ska förstärka
bilden av oss som ett modernt och lyssnande parti. På så sätt bygger vi förtroende.
Samtalskampanjens del av valrörelsen har på ett tydligt sätt byggt förtroendet hos minst 250 000
väljare i Stockholmsregionen samtidigt som kampanjen har haft en röd tråd i metod och
utformning från Norrtälje i norr till Nykvarn i syd. Därmed har Fältkampanjens del av valrörelsen
uppfyllt två av de viktigaste kraven som ställdes inför valrörelsens start.
Valcontainrar, knack-packs och dörrknackning i samtliga kommuner är tre tydliga tecken på att
det väljarorienterade arbetsätt vi introducerade i och med framtidsstrategin även fått genomslag i
valrörelsen.
Fler ledare (teamledare) och därigenom fler aktiva har i ett flertal kommuner inneburit att vi
överträffat våra samtalsmål med råge. Fler som tar ansvar för att vara ledare i vår folkrörelse är
något som vi måste utveckla vidare. Även aktivismen som engagemangsform måste utvecklas
vidare för att fortsätta att vara ett självklar och minst lika värdefullt vägval för ditt bidrag till
påverkansarbetet som kommunala uppdrag. Vi har i denna valrörelse kunnat vara tydliga med vad
ditt engagemang gör för skillnad och genom det fått fler aktiva som dessutom lägger fler timmar
på partiarbete.
EU-valet
7 (63)
Allmänna valet
Studier
Under 2014 har studieverksamheten fortsatt att samordnas i Stockholmsregionen framförallt då
det gäller medlemsutbildningarna för nya medlemmar. Dessa medlemsutbildningar är själva navet
i studieverksamheten. Det har under året genomförts ett antal steg 1 och steg 2 utbildningar där
medlemmar från stad och län samlats.
8 (63)
För att förbättra medlemsmottagandet så har det arrangerats tre utbildningstillfällen om
medlemsutveckling. Det har handlat om att stärka de medlemsansvarigas roll samt ge stöd för hur
det lokala medlemsmottagandet kan planeras.
Via socialdemokraternas studieportal har föreningar och arbetarekommuner kunnat ta fram eget
studiematerial för utbildningar om t ex Framtidspartiet och inför kongressen.
Utbildning har också ordnats i webb och sociala medier.
Kommunikation
Socialdemokraterna i Stockholms län, Stockholms arbetarekommun, Stockholms stadshus
Socialdemokraterna i landstinget har under året ingått i en gemensam regional organisation.
innebär att en gemensam kommunikationschef leder det kommunikativa arbetet för alla
organisationerna. Kommunikationen har byggt på den gemensamma strategin
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen.
och
Det
fyra
för
Under valåret har samarbetet intensifierats och kommunikationsteamets medlemmar har under
valrörelsens slutskede arbetat och suttit tillsammans på Sveavägen 68 (med undantag av
pressekreterarna från stadshuset). Teamet har bestått av en kommunikationschef, fem
kommunikationsombudsmän, fyra pressekreterare (två från landstingkansliet och två från
stadshuskansliet), en pressekreterare/informatör (anställd i länet, som arbetat gentemot
länskommunerna), en assistent (anställd i Stockholms AK som arbetat gentemot föreningarna i
Stockholms AK), en art director och en kreativt ansvarig/copywriter.
Istället för att upphandla en reklambyrå har kommunikationsteamet gjort all produktion av
kampanjmaterial och övrigt innehåll inhouse. Det har möjliggjorts genom de rekryteringar som
gjorts. Syftet var att kunna hålla ett snabbare annat tempo i kommunikationen när det gäller
pressarbete och reaktionshastighet samt att de anställningar som gjorts gett oss mer tillgång till
kreativitet och produktionskapacitet under en längre tid än vid ett byråsamarbete.
Med vetskapen om att många väljare valet 2010 uppgav att de inte kände till våra valbudskap har
fokus på kommunikationen varit att sprida dessa än mer tydligt än tidigare samt att förstärka den
problembild som väljarna upplever. Framförallt har detta skett genom Stockholmsregionens
framtidskontrakt.
Kampanjer i köpta kanaler
Under året har Stockholmsregionen genomfört fyra utåtriktade kampanjer i köpta kanaler. I
januari, juni och september om Framtidskontraktet i en stora printkampanjer och radio (i
september) samt i september en kampanj där autentiska brev till företrädare i stads- och
landstingshus publicerades i annonser mobilt, digitalt och i print och på stortavlor i t-banan.
En större satsning på direktbrev gjordes också i valrörelsen där budskapen noga anpassades till
mottagarna.
9 (63)
Tryckt material
Under valåret har följande trycksaker tagits fram:
 Regionala foldrar om framtidskontraktet
 Valsedelsförsändelse med regional och kommunal del. Partidistriktet gick in och fyllde ut
så att valsedelsförsändelsen gick ut till 100% av länets hushåll
 Kontaktkort till toppkandidater
 Valaffischer
 Kampanjkit (rapporteringskort, valarbetarehandbok, teamledarhandbok, röstuppmaning
på olika språk, du var inte hemma-kort, vepor till valstugor, knackpackspåse,
klistermärken i EU-valrörelsen)
Partidistriktet har också samordnat och stöttat i produktionen av arbetarekommunernas material.
Press
Landsting, stadshus och partidistrikten har arbetat tillsammans med planerade utspel och reaktiv
presshantering. En gemensam bevakning har skickats ut tidigt varje morgon till pressteamet och
den politiska och operativa valledningen. Varje vardag har teamet haft avstämningsmöten för att
synka pressinsatser per telefon och ett fysiskt möte lite senare på morgonen.
Kommunala gruppen
Distriktets kommunala grupp har under året bestått av gruppledaren i kommunstyrelsen i länets
26 kommuner, heltidsarvoderade länsföreträdare från landstinget, gruppledaren på länsbänken,
länsföreträdare från Europaparlamentet, partidistriktets ordförande, vice ordförande, förste
ombudsman samt personal och tjänstemän i regionen.
Arbetet har letts av ordförande Katarina Berggren, Botkyrka, samt ett presidium som har
förberett kommunala gruppens träffar. Presidiet har bestått av:
Katarina Berggren, Botkyrka (ordf.)
Emil Högberg, Huddinge (vice ordf.), Sofie Ågren,
partidistriktet (föräldraledig fr.o.m. september)
Tuva Lund, sekreterare.
Efter höstens val så stod det klart att Socialdemokraterna nu är med och styr i 10 av länets
kommuner. En fördubbling jämfört med mandatperioden 2010-14.
Möten och verksamhet:
Stora kommunala gruppen har under 2014 haft två träffar:
Stora kommunala gruppens vårupptakt hölls 26 mars. Mötet gästades av
finansministerkandidaten Magdalena Andersson. Mötets tema var förberedelse inför valrörelsen
och Framtidskontraktet, partiets gemensamma politiska budskap i valrörelsen.
Höstens möte med stora kommunala gruppen ägde rum den 23 oktober på Sveavägen 68. Fokus
för mötet var eftervalsanalys. Gardar Björnsson, ombudsman med ansvar för strategi och
utveckling gick igenom vallokalsundersökningen och Åsa Westlund i egenskap av ordförande för
regionens gemensamma valanalysgrupp berättade om deras arbete i gruppen.
10 (63)
Utöver Stora kommunala gruppens möten har lilla kommunala gruppen haft två fysiska träffar
och fem telefonmöten. Den 30 januari gästade kommunala gruppen Södertälje och temat var
LOV. Den 18 juni hölls kommunala gruppens sommaravslutning på Långholmen.
Den 19 november var kommunstyrelse ordförandena inbjudna till landshövdingen för att tala om
flyktingmottagande och kommunala gruppen samordnade sig inför det möte.
Fackliga Utskottet
Sammansättning
Leif Nysmed Facklig ledare DS
Ingrid Rudin Partidistriktet ombudsman
Daniel Larson Facklig ledare Lidingö
Mikko Svensson Facklig ledare Haninge
Christina Zedell Riksdagsgruppen (t.o.m 14/9)
Sophia Andersson LO distriktet
Fackliga utskottet var sammansatt av två fackliga ledare från arbetarekommunerna i Stockholms
län, facklig-politiskt ansvarig i riksdagsgruppen samt att LO- distriktet och SSU-distriktet har haft
möjlighet att adjungera en person. På detta sätt har vi arbetat med att få igång det facklig-politiska
arbetet i arbetarekommunerna samt LO- och SSU- distrikten.
Verksamhet
Sedan ett par år tillbaka har inriktningen på fackliga utskottets arbete ändrats, från att ha haft
fokus på de olika fackliga avdelningarna till att rikta fokus mot Arbetarekommunernas fackligpolitiska samverkan. Största fokus under året har varit valarbete, både under EU-valet och under
allmänna valet.
Kontakten mot de fackliga avdelningarna organiseras numer av LO-distriktet i samarbete med de
två fackliga ledarna ifrån Stockholms län partidistrikt och Stockholms Arbetarekommun.
Arbetarekommunernas fackliga ledare
De flesta arbetarekommuner i länet har idag fackliga ledare och några har fackliga
utskott.
För att kunna få mer och bättre kontakter med de olika arbetsplatserna och därmed stärka den
facklig-politiska samverkan, måste mer kraft och resurser läggas på de fackliga ledarna och LOsektionerna. Under året har Handels avd 20 och Målarnas avd 1 varit organisationsanslutna till
partidistriktet.
11 (63)
Internationella utskottet
Följande personer har ingått i internationella utskottet:
Lotta Håkansson Harju, sammankallande
Malene Schmidt, Huddinge
Bugra Merdol, Huddinge
Ruben Wågman, Sundbyberg
Isabel Lundin, Sundbyberg
Roger Hällhag, Nacka
Marie Ende, Österåker
Adnan Can, Södertälje
Ingrid Rudin, ombudsman partidistriktet
Internationella utskottet har haft 1 möte under året. Sammankallande avgick i april och styrelsen
beslutade att utse ny sammankallande efter de val som genomfördes under 2014.
Projektet i Kongo-Kinshasa fortsätter och en utbildning genomfördes i Kinshasa i november.
Utbildningen var mycket lyckad och ca 50 personer deltog.
Seniorutskottet
Ledamöter i utskottet:
Egil Johansson, ordförande, Upplands-Bro
NilsErik Eriksson, Södertälje
Holger Forsberg, Norrtälje
Lena Ingren, Botkyrka
Roger Karlsson, Österåker
Bruno Landstedt, Sigtuna
Signe Levin, Solna
Rolf Lindblad, Vallentuna
Stephanie Listerdahl, Nynäsham
Ann Mari Rosén, Upplands-Väsby
Mona Rudenfeldt, Värmdö
Christina Tallberg, Tyresö
Yvonne Jansson Hagström, Botkyrka
Thore Nyman, verkställande ledamot/ hedersombudsman.
Utskottet har under året haft 9 protokollförda sammanträden, samtliga i partiets lokaler på
Sveavägen. Dessutom omfattande mail- och telefonkontakter. Protokoll, informationsbrev,
rapporter och annat material har kontinuerligt distribuerats till ledamöter och andra berörda.
Den turbulens och osäkerhet om partiets ledning och inriktning som i någon mån påverkat vårt
arbete har nu försvunnit. Vår nye partiledare Stefan Löfvéns tillträde gav oss bättre underlag och
kraft för vår fortsatta verksamhet. Persoligt brev med information om vårt arbete och våra krav
har tillställts partiledaren.
12 (63)
Distriktsledningens direktiv om samarbete med Stockholms arbetarekommuns äldreutskott har
fullföljts med återkommande samplanering. Distriktets ordförande Helene Hellmark Knutsson
medverkade i ett av våra planeringsmöten 2013 varvid vi tillsammans diskuterade och lade fast
vårt arbete inför det kommande riksdagsvalet.
Vid vårt decembermöte presenterades en skiss för vårt valabete 2014. Vi kommenterade då även
planer och material som vi arbetat med inför valet 2010. Eftersom detta val inte blev helt lyckat
fanns behov av förändringar. En arbetsgrupp utsågs för att ta fram ett komplett förslag till
valplan inför nästa utskottsmöte. Gruppen sammanträdde den 19 februari då distriktets förste
ombudsman Nils Vikmång medverkade.
Här några huvudpunkter i vårt valarbete:
4/3 Vi spikade vår valbroschyr som därefter flitigt nyttjats i många sammanhang.
27-28/5 Vår medverkan på PRO:s ålandsbåt blev mycket lyckad. Thore och Egil tillsammans
med representanter för Stockholms arbetarekommun bemannade den populära
utställningsmontern.
31/7 Stort planeringsmöte med hela utskottet inför det stundande valet.
12/8 Valplanering med Stockholms arbetarekommun. Datumplan för samarbetet lades fast.
19/8 Stort seminarium i Landstingssalen. Helene Hellmark Knutsson inledde med viktig
information inför valet. Björn von Sydow informerade om möjligheter i Riksdagen vid olika
situationer efter valet. LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin gav inspirerande information
om LO:s positiva inställning till förnyad äldrepolitik. Efter varje anförande följde intressant
frågestund.
Trots partiets mycket goda opinionssiffror lyckades vi inte nå den majoritet i valet som är
nödvändig för att helt genomföra våra politiska mål. Vi lyckades inte tillräckligt engagera den
mycket stora väljargruppen pensionärer. Bromsen i pensionssystemet gör att pensionerna inte
följt den ekonomiska utvecklingen, och den orättvisa beskattningen av pensionsinkomster måste
bort. Frågor som med säkerhet påverkar hur de äldre röstar i alla val. LO:s kloka utspel borde ha
gett oss möjligheter att rätta till ovanstående frågor och därmed vinna pensionärernas förtroende.
Tyvärr har vi inte utnyttjat den möjligheten ännu.
Våra mål är att skapa rättvisa för pensionärerna och därmed återfå vår del av de närmare 2
miljoner röster som pensionärsgruppen kommer att ha i kommande val. Vi är övertygade att bl. a.
detta ger oss möjlighet att återföra partiet till egen ledning i Riksdagen samt ledning i landsting
och kommuner Med ett systematiskt, gott arbete kan vi nå våra mål och vi kommer att utarbeta
en omfattande och konkret plan för detta.
Första maj
Partidistriktet var även i år medarrangör vid Stockholms Arbetarekommuns och LO-distriktets
firande av Första maj i Stockholm. Inför firandet annonserades det i tidningen Metro. Vädret var
bra och uppslutningen stor. I Stockholm höll partiordförande Stefan Löfven ett inspirerande och
laddat huvudtal på Norra Latins skolgård.
Huvudparoll 2014 – Ingen ung utan jobb
13 (63)
I länets arbetarekommuner genomfördes olika Första maj-möten, med eller utan
demonstrationståg. Följande talare medverkade i länets arbetarekommuner:
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna/Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Helene Hellmark Knutsson
Meeri Wasberg
Natali Sial
Åsa Westlund
Erika Ullberg
Claes Thunblad
Ahre Hamednacka
Johan Lindholm
inget eget firande, deltog i Södertälje
Ann Linde
Ingela Nylund Watz
Jytte Guteland
Azadeh Rojhan Gustavsson
Stefan Löfven
Thomas Bodström
Jesper Bengtsson
Lotta Håkansson Harju
Camilla Jansson
Mathias Boman
Calle Fridén
Katherine Lindqvist
Andrine Winther
Ann-Christine Furustrand
Talarförmedling
Partidistriktet har varit arbetarekommunerna behjälpliga med talarförmedling när så önskats.
Slutord
Supervalåret 2014 präglades förstås av valet till EU-parlamentet i maj och allmänna valet i
september.
Redan efter årsskiftet börjad förberedelserna och på distriktskongressen genomfördes en
nationell valupptakt där Stefan Löfven, Marita Ulvskog och Jytte Guteland medverkade.
Valresultatet i valet till EU-parlamentet var förhållandevis bra, vi hade ungefär samma resultat
som 2009 medan de borgerliga partierna tappade stort. Stockholmsregionen är representerat i
EU-parlamentet av Jytte Guteland.
I det allmänna valet hade vi stora framgångar i länets kommuner och sitter nu i styrande
koalitioner i 10 av länets 25 kommuner, en fördubbling jämfört med förra valet. Tyvärr lyckades
vi inte vinna majoritet i landstinget trots våra ansträngningar och det är bara att beklaga att
stockholmarna har ytterligare 4 år av kaos i både sjukvård och kollektivtrafik framför sig. I
29 (63)
Länsriksdagsgruppen
Länsbänkens arbete i riksdagen
Riksdagsledamöter 2014
Mikael Damberg
Björn von Sydow
Christina Zedell
Tommy Waidelich
Ingela Nylund Watz
Yilmaz Kerimo
Meeri Wasberg
Ardalan Shekarabi
Ledamöter efter valet 2014
Åsa Westlund
Ordinarie ledamot
Ersättare i EU-nämnden
Vice gruppledare i Näringsutskottet
Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet
Länsbänksansvarig
Björn von Sydow
Ordinarie ledamot
Ordförande i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot i Krigsdelegationen
Vice ordförande i Konstitutionsutskottet
Alexandra Völker
Ordinarie ledamot
Ledamot i Försvarsutskottet
Suppleant i Civilutskottet
Leif Nysmed
Ordinarie ledamot
Ledamot i Civilutskottet
Suppleant i Skatteutskottet
Ingela Nylund Watz
Ordinarie ledamot
Ledamot i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot i Finansutskottet
Yilmaz Kerimo
Ordinarie ledamot
Ledamot i Valberedningen och i Socialförsäkringsutskottet
Suppleant i Utrikesutskottet
30 (63)
Azadeh Rojhan Gustafsson (statsrådsersättare för Mikael Damberg)
Ledamot i Kulturutskottet
Suppleant i Utrikesutskottet
Suppleant i EU-nämnden
Serkan Köse (statsrådsersättare för Magdalena Andersson)
Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Suppleant i Utrikesutskottet
Mathias Tegnér (statsrådsersättare för Ibrahim Baylan)
Suppleant i Konstitutionsutskottet
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Året som gått
Arbetet i riksdagen under 2014 präglades i allra högsta grad av valrörelsen. Under valåret deltog
ledamöterna i valrörelsearbetet med fokus på dörrknackning, besök och samtal.
Efter valet kunde Stefan Löfven bilda regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Stockholms läns riksdagsbänk utökades med ett mandat, från 8 till 9. En budgetproposition
arbetades fram med stöd av Vänsterpartiet och förelades riksdagen. Budgetpropositionen innebar
ett verkligt trendbrott mot de åtta senaste budgetpropositioner som lagts fram av borgerliga
regeringar. Istället för att gynna de med högst inkomster innebar Löfvenregeringens första
budgetproposition steg mot ett mer jämlikt samhälle. Såväl mellan olika inkomstklasser som
mellan män och kvinnor.
Efter mycket spekulationer och dramatik röstades tyvärr regeringens budgetproposition ned av
de borgerliga partierna tillsammans med SD.
Löfven bjöd då återigen in den demokratiska oppositionen till samtal för att hitta nya
blocköverskridande samarbeten om politiken. Detta möttes dock av kalla handen och Löfven
valde då att offentliggöra att regeringen hade för avsikt att utlysa nyval så fort regeringsformen
tillät detta; d.v.s. runt den 30 december. Detta skedde dock aldrig då regeringspartierna och de
borgerliga partierna förhandlade fram den så kallade decemberöverenskommelsen. Denna
innebär i korthet att det block som är störst i riksdagen ska få bilda regeringen och också få
igenom sin budget. Uppgörelsen ska gälla två mandatperioder framåt.
För riksdagsgruppens interna arbete innebar hösten först en tid av nomineringar och val av
utskottsplatser. Därefter budgetbehandling i utskotten, en behandling som blev både dramatisk
och märklig efter att ramarna i regeringens budgetproposition fallit. Och slutligen förberedelser
inför ett extraval som sedermera aldrig blev av.
Motioner
Tillsammans med Stockholms stads bänk skrev länet under hösten en gemensam motion där man
pekade på Stockholmsregionens stora betydelse. Med en ökad inflyttning, en stark arbetsmarknad
och höga söktryck till utbildningsplatser finns det enorma framtidsmöjligheter för regionen. Om
31 (63)
Stockholmsregionen ska kunna tillvarata dessa möjligheter krävs politiska beslut och
investeringar.
Socialdemokraterna i Stockholm vill se en urban tillväxtpolitik som sätter jobben först. En sådan
politik förutsätter fler utbildningsinsatser och konkurrenskraftiga villkor för företagande. För att
Stockholms arbetsmarknad ska fungera krävs också fler bostäder, bättre kommunikationer och
satsningar på en fungerande välfärd.
Följande motioner lämnades över från partidistriktets årskonferens till riksdagsgruppen och har
arbetats med under året:
A5 Finansiering av kvinnojourer
A7 Skapa ett rättvist system för stöd till funktionshindrade
A8 Motion angående behovet av medlare/stödjande ombud förhjälpsökande
socialförvaltningen (-erna)
B2 Boende för äldre
D2 Gratis färdbevis för alla elever som behöver det
F1 Vi måste stärka och utöka den geriatriska kompetensen och forskningen
I2 Motion om offentlig upphandling
L1 Befria Västsahara från ockupationsmakter
M2 Angående procentspärr i de kommunala valen
till
32 (63)
Landstingsgruppen Stockholms läns landsting
Landstingsgruppens styrelse till och med 18 oktober 2014
Ordinarie
Dag Larsson, ordförande
Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande
Tove Sander
Gizela Sladic
Staffan Holmberg
Rolf Lindell
Adnan Can
Lowisa Andersson
Adjungerade
Erika Ullberg
Nanna Wikholm
Lars Dahlberg
Inger Ros
Nils Vikmång
Anders Lönnberg
Johan Sjölander
Olle Burell
Ersättare
Anita Johansson
Robert Johansson
Thore Nyman
Anna Kettner
Malin Quick Oljelund
Åsa Karlberg
Landstingsgruppens styrelse fr.o.m. 18 oktober 2014
Ordinarie
Dag Larsson, ordförande
Erika Ullberg, vice ordförande
Elof Hansjons
Petra Larsson
Hanna Stymne Bratt
Rolf Lindell
Adriana Haxhimustafa
Lowisa Andersson
Adjungerade
Jens Sjöström
Nanna Wikholm
Anders Lönnberg
Johan Sjölander
Ersättare
Staffan Holmberg
Robert Johansson
Christina Enocson
Susanne Lund
Tove Sander
Tara Twana
Victor Harju
Malin Quick Oljelund
Åsa Karlberg
Landstingsgruppens sammanträden
Landstingsgruppen har haft 7 sammanträden och en heldagsöverläggning. Innehållet på gruppens
sammanträden beskrivs under rubriken gruppens arbete.
33 (63)
Landstingsgruppens styrelses sammanträden
Gruppstyrelsen, har adjungerat landstingsstyrelsens S-grupp och har under året haft 7 möten.
Landstingsråd och arvoderade politiker
Helene Hellmark Knutsson
Landstingsråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska och
till oktober 2014
finansiella frågor, gruppledare
Erika Ullberg
Landstingsråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska och
från oktober 2014
finansiella frågor, gruppledare
Dag Larsson
Landstingsråd i opposition med ansvar för hälso- och
sjukvårdsfrågor, vice gruppledare
Erika Ullberg
Landstingsråd i opposition med ansvar för trafikfrågor
till oktober 2014
Nanna Wikholm
Landstingsråd i opposition med ansvar för trafikfrågor
från oktober 2014
Jens Sjöström
Arvoderad politiker – Sjukvårdsfrågor och region och kulturfebruari till oktober 2014
frågor
Jens Sjöström
Landstingsråd i opposition med ansvar för tillväxt och regionfrån oktober 2014
planering
Nanna Wikholm
Arvoderad politiker – Tillväxt-, regionplanerings-, miljö och
till oktober 2014
skärgårdsfrågor
Johan Sjölander
Arvoderad politiker – Psykiatri, missbruksvård och folkhälsa
Presidiet
Conny Andersson
Mikael Sundesten
till oktober 2014 1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige
från oktober 2014 1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige
Gruppledare
Catarina Agrell
Majvi Andersson
Hasan Dölek
Christina Enocson
Reynoldh Furustrand
Helene Hellmark Knutsson
(tom september 2014)
Anita Johansson
Håkan Jonsson
Dag Larsson
Petra Larsson
Anders Lönnberg
Janet Mackegård
Inger Ros
Tove Sander
Johan Sjölander
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedning
Valberedningen
Locum AB
Programberedning 1: Äldre och multisjuka
Beredning för sjötrafik
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens allmänna utskott
Färdtjänstutskottet
Miljö- och skärgårdsberedning
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Programberedning 6: e-hälsa och öppna jämförelser
Sjukvårdsstyrelsen, City
Forskningsberedning
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Programberedning 2: Akutsjukvård
Patientnämnden
Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård
Programberedning 3: Folkhälsa och psykiatri
34 (63)
Jens Sjöström
Gizela Sladic
Kenneth Strömberg
Mikael Sundesten
Kristina Söderlund
Erika Ullberg
(from oktober 2014)
Nanna Wikholm
Sjukvårdsstyrelsen, Söder
Landstingsstyrelsens produktionsutskott
Kulturnämnden
Revisorskollegiet
Sjukvårdsstyrelsen, Norr
Programberedning 5: Tandvård
Trafiknämnden, AB SL och WÅAB
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott
Personal på kansliet
Malin Appelgren
Niklas Domeij
Fredrik Fällman (fr februari 2014)
Kata Hansson (tom november 2014)
Gunilla Hjalmarson (januari – oktober 2014)
Axel Ingvarsson
Åsa Karlberg
Malin Quick Oljelund
Hanna Svensson
Elin Tibell (tom oktober 2014)
Eric Vänerlöv
Kathrin Österlund (tom november 2014)
Gardar Björnsson (projekt)
Lisa Hedin (projekt)
Mandatfördelning 2010-2014
S
V
MP
39
10
15
C
6
Mandatfördelning 2014-2018
S
V
MP
C
41
12
15
7
FP
15
FP
13
KD
7
KD
9
M
57
M
43
SD
9
Gruppens sammanträden
Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som motioner,
interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista:
13 februari
Per Båtelson, Karolinska universitetsjukhuset
Framtidskontraktet
35 (63)
13 mars
Landstingsgruppens årsmöte
Lena Hallengren
29 april
Håkan Linnarsson, Angereds närsjukhus
4 juni
Landstingspolitiskt handlingsprogram
Äntringsplanering
18 oktober
Överläggning med den nya gruppen den nya mandatperioden, heldag
21 oktober
Inför det första fullmäktigemötet den nya mandatperioden
6 november
Åsa Westlund, valanalysarbetet
Budget 2015
13 november
Budget 2015
11 december
Budget 2015
Val
Landstingsfullmäktigegruppens arbetsformer
Landstingspolitiken under året
2014 präglades av valet den 17 september. Tillsammans med partidistriktet i Stockholms län,
Stockholms stads arbetarekommun och socialdemokraterna i Stockholms stadshus genomförde
vi en gemensam valrörelse i regionen. I januari presenterades det Framtidskontrakt för
Stockholmsregionen som vi gick till val på. Det innehöll fyra kontraktspunkter som visade att vi
vill ta Stockholmsregionen i en ny riktning där vi satsar på jobben, skolan och vården, framför
fler skattesänkningar och fortsatta privatiseringar. Kontraktspunkten om vården visade på en
tydlig konfliktlinje mellan Alliansen och Socialdemokraterna. En fortsatt privatiseringslinje stod
emot en ny vårdpolitik som sätter vårdpersonalens tid med sina patienter framför nya
privatiseringar. För att uppnå detta krävs ordning och reda i vården och: långsiktig planering och
ett tydligt politiskt ansvar för vården. Vårt mål är att Stockholms sjukvård ska ge alla länets
medborgare en jämlik tillgänglighet till god vård. Målet nås i nära samarbete med experter från
både privata och offentliga vårdgivare, professionen, patientföreningar och läkemedelsindustrin.
För att särskilt lyfta de landstingspolitiska frågorna i valrörelsen antog gruppen ett
landstingspolitiskt handlingsprogram i juni. Den utgick från Framtidskontraktet, men berörde
förutom sjukvård även kollektivtrafik, regional utveckling, skärgård och kulturfrågorna.
36 (63)
Den gemensamma valrörelsen innebar att vi skapade en gemensam valorganisation för kansliet
och att allt kommunikations- och pressarbete skedde utifrån en gemensam utspelsplan. Den
största kampanjen i valrörelsen rörde förlossningsvården. Den innehöll såväl direktbrev till
kvinnor runt om i länet som reklam i tunnelbanan. Vi krävde en barnmorska per födande kvinna,
mer personal ger bättre arbetsmiljö, jourtelefon för gravida kvinnor och för kvinnor som nyligen
har fött barn, ny barnmorskeledd enhet på Huddinge sjukhus samt betald specialistutbildning för
sjuksköterskor.
I landstingsvalet gick vi fram med två mandat medan Moderaterna gick kraftigt tillbaka och
tappade 14 mandat.. Ändå blev Alliansen med knapp marginal största block i fullmäktige sedan
Feministiskt initiativ hamnat strax under spärren till landstinget. Sverigedemokraterna är med nio
mandat vågmästare. Vårt mål var att skapa ett blocköverskridande styre i SLL för att uppnå en
stabil majoritet. De borgerliga partierna valde att styra i minoritet med passivt stöd av SD.
Därmed kommer vi Socialdemokrater att tillsvidare vara ett oppositionsparti.
Socialdemokraterna har högst förtroende i sjukvårdsfrågan av alla partier, och försprånget mot
Moderaterna är betydande. Samtidigt är okunskapen om landstinget stor hos väljarna, skillnaden
mellan oss och Moderaterna upplevs som liten i sjukvårdsfrågan, och moderaterna har högre
förtroende i flera andra för väljarna viktiga frågor. En slutsats av detta är att väljarna i
landstingsvalet värderar partierna bredare än de direkta ansvarsområden som landstinget har. Till
bilden hör också att S traditionella väljarbas i Stockholmsregionen är liten. För att växa behöver
vi därmed vinna väljare som inte har oss som ett naturligt förstahandsval utan som i regel röstar
med andra partier. Allra viktigast för att skapa en blockmässig förskjutning är att vinna väljare
som idag röstar på Alliansen.
Media och kommunikation
Året präglades av valet i september och media- och kommunikationsarbetet intensifierades
särskilt under perioden juni till och med september, då kansliet gick in i kampanjorganisation. En
viktig del av kommunikationsarbetet i början av året var det fortsatta arbetet med var att ta fram
en gemensam kommunikationsplattform tillsammans med Stockholms stads partidistrikt.
Kommunikationsplattformen utgick från den för de båda partidistriktens gemensamma
framtidsstrategi för att vinna valet. Plattformen blev ”Framtidskontraktet”, som bestod av fyra
konkreta vallöften. Det vallöfte som särskilt berörde landstingspolitiken var ”Ordning och reda i
vård och omsorg går före nya privatiseringar.” med förslag om ökade resurser till vården med 400
miljoner. Pressekreterarna flyttade i maj med övriga kansliet in till Stockholms läns och
Stockholms stads partidistrikts lokaler på Sveavägen 68. Tillsammans med det övriga
medarbetarna i partisdistriktets kommunikationsgrupp inrättades arbetsgrupper inom
politikområden som särskilt arbetade med att ta fram och utveckla mediala utspel samt
kommunikationsinsatser i sociala medier och i köpta kanaler. En sådan arbetsgrupp arbetade
uteslutande med förlossningsvården som blev en symbolfråga för Socialdemokraterna i
landstinget under valet.
Sammanfattningsvis så följde de kommunikativa budskapen framtidsstrategin som antagits av de
båda partidistrikten under 2013. Framtidsstrategin fastslog att S framtoning skulle vara
framtidsinriktade, samarbetsvilliga samt att visa på hur Moderaterna trots ambitioner, inte klarat
av att leverera sina löften till väljarna. Arbetssättet präglades av att proaktivt kontakta media om
våra politiska nyheter, informera om händelseutvecklingen inom vården och kollektivtrafiken
samt sälja in debattartiklar.
37 (63)
Sociala medier och köpt medieutrymme
Det traditionella pressarbetet gentemot tidningar, radio och TV, kompletterades med kampanjer I
sociala medier och på köpta annonsplatser. På Facebook startades kampanjsidan ”Ingen ska
behöva föda i en taxi” där politiska nyheter om förlossningsvården lades upp. Arbetet med övriga
facebooksidorna ”Kom igen SL hur svårt ska det vara”, ”Bygg lila linjen” fortsatte från 2013 med
nyheter om främst enhetstaxan. Vi hade även en så kallad ”sign up-sida” kallad ”Hej Filippa” där
besökare på sidan kunde skriva under för en bättre förlossningsvård. Helene Hellmark Knutsson
kommunicerade även direkt på sin blogg fram till och med valet. Flera landstingsråd och anställd
kanslipersonal förde även en aktiv debatt på Twitter.
På grund av valrörelsen så köptes det även reklamplats vid två tillfällen under året för att ge
utrymme åt Framtidskontraktet och Helene Hellmark Knutsson i kollektivtrafiken. Vidare så
skickades det även i augusti 2014, ett direktbrev om förlossningsvården undertecknad Helene
Helmmark Knutsson, till kvinnor i länet.
Pressträffar
Satsning på vården i SLL
Helene Hellmark Knutsson och dåvarande ekonomisk-politiska talesperson för
Socialdemokraterna, Magdalena Andersson presenterade den nationella vårdsatsningen på 2
miljarder, varav 400 miljoner var avsatta för SLL. Pressträffen hölls på Södersjukhuset i maj 2014.
Förlossningslöftet – ett gemensamt förslag för en tryggare förlossningsvård
Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting lanserade ett gemensamt
vallöfte: Förlossningslöftet - för en tryggare förlossningsvård. Företrädare på pressträffen var
Helene Hellmark Knutsson och Helene Öberg (MP). Pressträffen hölls på Karolinska sjukhuset i
Solna i augusti 2014.
100 dagar av förändring – 25 viktiga reformer
Helene Hellmark Knutsson presenterade sin plan för sjukvården och kollektivtrafiken de första
100 dagarna efter valet. Pressträffen hölls i september 2014.
50 000 nya hyresrätter i Stockholmsregionen till år 2020
Tillsammans med dåvarande oppositionsborgarråd Karin Wanngård och Stockholm
arbetarekommuns ordförande, Veronica Palm, presenterades en gemensam bostadsplan för
Stockholmsregionen. Pressträffen hölls i Sundbyberg i juni 2014.
Seminarier
Forum för tunnelbana
Det sjunde seminariet i seminarieserien Forum för Tunnelbana med tema ”modeller för
finansiering av tunnelbaneutbyggnader”. En helt ny rapport i ämnet presenterades av Sten
Olsson, f d. statssekreterare, och Clara von Otter på konsultbolaget Muneris. Panelsamtal ingick
med Maria Börjesson, Hans Wallenstam och Caroline Arehult. Seminariet anordnades i
april 2014
Almedalen
Helene Hellmark Knutsson ledde ett samtal med fyra experter inom hälso- och sjukvård utifrån
38 (63)
frågorna: Vad måste göras för att nå ökad patientcentrering, mer tid för patienten och större
utrymme för utveckling och innovation? Utgångspunkten i samtalen är slutsatserna från den
Expertgrupp som Helene Hellmark Knutsson ledde under hösten och vintern 2013/2014. Deltog
i panelen gjorde Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Thomas Berglund, vd Capio,
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet och Hans Winberg, generalsekreterare Leading
Healthcare. Seminariet anordnades i juli 2014.
Pressmeddelanden
 (S): Stockholms styrande Moderater måste agera kring tågurspårningarna, 10 jan 2014
 BB -beslut idag: ”Mer personal avgörande för att trygga förlossningsvården”, 13 jan 2014
 MP och S: Arbetet med att stärka bemanningen måste börja nu!, 15 januari 2014
 Socialdemokraterna i Stockholmsregionen lanserar Framtidskontrakt, 21 januari 2014
 (S)tatligt ansvar för järnvägsunderhåll- viktigt besked för Stockholmsregionen, 22 januari
2014
 (S): Vi utmanar Filippa Reinfeldt att ta debatten om sjukvården, 23 januari 2014
 Oacceptabelt av landstingsmoderaterna, 3 feb 2014
 (S) vill starta specialistutbildning för sjuksköterskor, 4 feb 2014
 Rekordstort ras i SL:s biljettintäkter, 6 feb 2014
 (S) vill se både roslagsbana och tunnelbana i nordost, 11 feb 2014
 (S) vill satsa på fler barnmorskor, 12 feb 2014
 (S): Hög kvalitet i färdtjänsten måste gå före pressade priser, 16 feb 2014
 (S) synar moderaternas tunnelbaneutspel, 18 feb 2014
 (M) bluffar om tunnelbanan i nordost, 18 mar 2014
 Helene Hellmark Knutsson och Stefan Löfven besöker idag Flemingsberg Science
Foundation, 19 mar 2014
 Köerna på akuten fortsätter öka – äldre drabbas, 19 mar 2014
 SL tappar 42 miljoner i biljettintäkter, 28 mar 2014
 Pressinbjudan: Ny rapport, hur kan nya finansieringsmodeller ge mer tunnelbana i
Stockholm?, 7 apr 2014
 Ny rapport: Modeller för finansiering av tunnelbaneutbyggnader, 9 apr 2014
 (S)atsningar för att stärka hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen, 14 apr 2014
 Brist på sjuksköterskor störst i Stockholm, 24 apr 2014
 Fortsatt ras i SL:s ekonomi, 30 apr 2014
 (S)läpp fram bussen, 22 maj 2014
 (S): Öka tillgången till psykosocial kompetens för unga, 22 maj 2014
 Helene Hellmark Knutsson kommenterar Vårdförbundets sommarrapport, 9 jun 2014
 (S)läpp fram den moderna busstrafiken, 14 jun 2014
 Socialdemokraterna ska bygga 50 000 nya bostäder, 14 jun 2014
39 (63)
 (S): Inför sjukhus och vårdcentraler för mest sjuka äldre, 1 jul 2014
 Välkommen på seminarium: Hur styrs sjukvården bäst mot kvalitet och patientfokus?, 2

















jul 2014
(S): vi måste locka fler resenärer till kollektivtrafiken, 8 jul 2014
Förlossningslöftet – ett gemensamt förslag för en tryggare förlossningsvård, 27 aug 2014
Nytt svek i sjötrafikupphandlingen, 28 aug 2014
(S) i Stockholms Läns Landsting: 100 dagar av förändring – 25 viktiga reformer, 3 sep
2014
Ska (M):s samarbetsprojekt i SLL haverera innan det ens börjat?, 17 okt 2014
Ullberg är ny gruppledare i landstinget för Socialdemokraterna, 20 okt 2014
Socialdemokraternas fyra nya oppositionslandstingsråd, 21 okt 2014
Ullberg(S): ”Stockholmsvänlig budget med fokus på sjukvården”, 23 okt 2014
(S) efter Riksrevisionens kritik: ”Tillsätt omedelbar utvärdering av vårdvalen”, 11 nov
2014
(S): En kortsiktig budget som hotar kvaliteten i vården och kollektivtrafiken, 12 nov 2014
Krisen inom barncancervården: Hur ska Landstingsalliansen uppfylla platsgarantin?, 24
nov 2014
S-budget: Satsning på den södra länssidan - fler närsjukhus och ny barnmorskeledd
förlossningsklinik, 25 nov 2014
(S): Rosdahl(M) har tappat greppet om landstingets ekonomiska situation, 26 nov 2014
Krisen på Karolinska: (M) har inte tagit ansvar för den ökade platsbristen, 15 dec 2014
Budgetdebatt landstinget: Alliansen måste svara på vilka besparingar som väntar
kollektivtrafiken, 16 dec 2014
Budgetdebatt i landstinget: S tar strid för vårdgaranti för cancerpatienter och fler BBplatser, 17 dec 2014
S välkomnar möjlig kollektivtrafik på Förbifarten och mer T-bana, 21 dec 2014
Finans- och allmänpolitiska frågor
Landstingets ekonomiska läge
Stockholms läns landsting omsätter ungefär 80 miljarder kronor och prognostiseras 2014 göra ett
positivt resultat på 136 miljoner kronor, vilket är något bättre än det budgeterade resultatet på 54
miljoner kronor. Bakom denna till synes positiva siffra döljer sig emellertid avvikelser i form av
kraftigt ökade kostnader, inom framför allt sjukvården.
Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov
inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Stockholms läns landstings upparbetade
investeringar för 2014 ser enligt preliminära siffror ut att hamna på drygt 90 procent av den
budgeterade nivån på drygt 16 miljarder kronor. Det är en förbättring jämfört med närmast
föregående års upparbetningsgrad, men innebär trots detta att ca 1 miljard kronor av avsatta
investeringsmedel inte användas i tid.
40 (63)
Den samlade kostnadsökningstakten för landstingets verksamheter uppgår till lite mindre än 7
procent, vilket är en takt som enligt såväl förvaltningen som den politiska ledningens bedömning
behöver halveras för att det på lång sikt ska vara möjligt att klara verksamheternas kostnader,
produktion och kvalitet. Den budget som den styrande alliansminoriteten med passivt stöd av
Sverigedemokraterna röstat igenom i landstingsfullmäktige för 2015 förutsätter en samlad
kostnadsökningstakt i linje med denna långsiktigt hållbara nivå, vilket kommer förutsätta
kraftfulla effektiviseringsåtgärder.
Sjukvårdens kostnadsutveckling utgör den allvarligaste utmaningen för Stockholms läns
landstings ekonomi. Kostnadsökningstakten 2014 uppgick till nära sju procent i den
egenproducerade verksamheten.
Landstingets sex akutsjukhus uppvisar tillsammans ett underskott på - 780 mnkr, att jämföra med
budgeterat resultatkrav på + 51 mnkr.
Men även i den vård som inte drivs av landstinget finns kostnadsproblem.
Kostnadsökningstakten för den köpta vården 2014 uppgår enligt tillgängliga siffror till över 7
procent. Så länge primärvården bygger på ett ersättningssystem som i sin utformning ersätter
utförd åtgärd istället för kvalitet kommer den problematiskt höga kostnadsökningstakten med
stor sannolikhet att bestå.
Intäkterna för resenärsavgifter understeg budget med 152 miljoner kronor för 2014 för AB SL.
Det beror på att resandet inte ökat i den takt som förväntats och att fler biljetter säljs till
reducerat pris. Detta efter att intäkterna för 2013 blev rekordlåga och understeg budget med hela
450 miljoner kronor. Samtidigt ökade kostnaderna för trafiken med cirka 5% vilket leder till att
den ekonomiska situationen är mycket svårhanterlig. Kostnaderna för större investeringar har
också börjat synas i den löpande budgeten genom högre avskrivnings- och finanskostnader.
Avskrivningskostnaderna motsvaras inte av ökade biljettintäkter. Att krånglet med SL:s
biljettsystem har en klar negativ effekt på biljettintäkterna är nu mer än uppenbart. Med en
enhetstaxa i enlighet med vårt förslag skulle systemet förenklas och locka fler resenärer, och med
fler resenärer säkrar vi intäkterna. Enhetstaxa skulle därför vara en kostnadseffektiv reform.
Skatteintäkterna ser ut att för 2014 hamna drygt 50 mnkr högre än budget för samma år. Men
innevarande år talar prognosen istället om en nivå som är drygt 50 mnkr lägre än budgeten för
2015, vilket skulle innebära att hela det överskott som Alliansens budget innehöll därmed raderas
ut. I kombination med den allarmerande höga kostnadsökningstakten skulle Stockholms läns
landsting därmed riskera att uppvisa växande underskott och inte kunna uppfylla
kommunallagens balanskrav. Något som i sin tur vore mycket anmärkningsvärt mot bakgrund av
att Stockholms län har landets högsta skattekraft – och landets klart högsta landstingsskatt.
Framtidens hälso- och sjukvård
De kommande fem åren innebär många och stora utmaningar för Stockholms län. Vi ser att
Framtidsplanen är behäftad flera strukturella brister. Tidsglappet mellan NKS färdigställandet och
genomförandet av Framtidsplanen är av största betydelse för ett lyckosamt genomförande. När
NKS står klart 2016 - 2018 är akutsjukhusen byggarbetsplatser som kommer att ha ytterst svårt
att ta emot ökade antal akuta patienter. Det försvåras ytterligare då akutsjukhusen ska skifta vård
med NKS och med varandra under samma tidsperiod. Vidare försvåras situationen av stora delar
av specialistvården som idag bedrivs av akutsjukhusen samtidigt ska börja bedrivas av idag ännu
icke kända aktörer. Försvårande omständighet är att det inte finns några mottagare av den
specialistvård som ska flyttas ut från akutsjukhusen. Det finns inte heller några lokaler
färdigställda för att bedriva denna vård i. Bristen på friställda sjukvårdslokaler gör att den rockad
41 (63)
av sjukvård som Framtidsplanenen innebär är ytterst svår att genomföra då det saknas ”luft i
systemet”. Denna bristande planering av Moderaterna riskerar nu att försena genomförandet av
Framtidsplanen med flera år. Situationen har framför allt stor inverkan på patienternas möjlighet
att få vård och var de ska få vård, men den för också stor inverkan på personalens arbetsmiljö.
För att sjukvården ska gå mot en mer patientcentreradvård med ökad integration mellan
sjukvårdens aktörer krävs att den offentliga vården deltar i specialistsjukvården utanför
sjukhusen. En ökad integration mellan aktörer och den offentliga vårdens deltagande är
nödvändiga förutsättningar för övergången av slutenvården till öppenvård. Den nuvarande
inriktningen för Framtidsplanen tillåter inte detta vilket innebär att den kommer att bidra till ökad
fragmentering och sämre vård för patienterna och sämre förutsättningar för forskning och
utbildning. Detta är brister i Framtidsplanen hänförliga till ideologisk övertygelse snarare än vad
som nyttigt för patienterna och sjukvården.
En vårdplats är bara en säng innan den bemannas. Det är personalen som gör sängen till en
verklig vårdplats. Det är därför anmärkningsvärt att landstinget ännu inte har en
kompetensförsörjningsplan för hur sjukvården ska bemannas både idag och för framtidens
sjukvård. Stockholms läns landsting är sårbart. Det är det därför att den moderatledda
majoriteten gjort avkall på ansvaret för personal och för bemanning av sjukvården.
Socialdemokraterna anser att personalen är av strategisk betydelse. Vi behöver satsa på
personalen i stort för att kunna bedriva sjukvård. Arbetsmiljön är också avgörande för att
landstinget ska kunna behålla personal. Det är därför viktigt att arbeta med frågor som
schemaläggningen, arbetstid och möjligheterna att som anställd inom sjukvården kunna göra
lönekarriär. Det är också viktigt att minska det administrativa arbetet för vårdpersonal för att
frigöra mer tid till patienterna. Detta görs genom ett ökat stöd till vårdpersonalen med
exempelvis medicinska sekreterarare och tekniker som övertar arbete som inte behöver utföras av
vårdpersonal, men det görs också genom att långsiktigt minska administrationen med färre antal
IT-system. För att klara att hålla de befintliga vårdplatserna öppna och för att kunna bemanna
sjukvården i framtiden krävs ett politiskt ansvar och ett landstingsövergripande strategiskt arbete
med bemanningen av sjukvården och för personalen.
IT är en strategisk fråga för sjukvårdens utveckling. Inte minst genom att bidra till ett nytt
omhändertagande av patienter där IT kan bidra till en ny kontaktyta mellan patient och
vårdgivare, så att exempelvis kroniker som idag har många fysiska besök i sjukvården i större
utsträckning ska kunna hantera dessa med hjälp av tekniska lösningar. Dagens IT-system inom
sjukvården kan dock ha en betungande inverkan på personalens arbete. Det finns över 1 200
olika IT-system och applikationer för vårdpersonalen att arbeta i. Att arbeta parallellt i flera olika
system tar tid och är ineffektivt. Detta är en av de viktigaste tidstjuvarna att komma till rätta med
för att personalen ska ha mer tid med patienterna. Socialdemokraterna anser att det behövs ett
strategiskt landstingsövergripande arbete för hur IT ska kunna användas för att utveckla
kontakten mellan patient och sjukvården för hur IT ska kunna underlätta vårdpersonalens arbete.
Att minska antalet IT-system och ge personalen bättre åtkomst skulle minska den administrativa
bördan och ge mer tid till patienterna.
Allt för sent insåg den moderatledda landstingsmajoriteten att det fanns ett behov av en
omstrukturering av sjukvården i Stockholms län. Denna omstrukturering krävde också
investeringar i akutsjukhusen och i vårdplatser på en ny vårdnivå utanför akutsjukhusen. Dessa
slutsatser är dock inte nya utan presenterades under Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiets mandatperiod 2002-2006. Efter sitt maktövertagande valde majoriteten dock att
inte fortsätta detta arbete med en nödvändig omstrukturering av Stockholms läns sjukvård utan
valde att i stället fokusera på utredningar om hur offentlig sjukvård kunde övergå i privat regi.
42 (63)
Resultatet av denna sjukvårdspolitik resulterade i avknoppningar av vårdcentraler och
etableringsfrihet för privata vårdgivare. Arbetet med omstruktureringen och investeringar i
akutsjukhusen avstannade. Som ett resultat av sitt tillkortakommande i planeringen utav
framtidens sjukvård ser sig nu majoriteten tvungna att inskränka den demokratiska
beslutsprocessen. Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av
fullmäktige. Beslut om strategiska förändringar i sjukvården och investeringar i
mångmiljardklassen måste nog ändå ses som beslut av just principiell natur eller åtminstone större
vikt. Förslaget kan inte ses som något annat än ett utslag av panik och dålig planering från
Moderaterna.
Utbyggnad av tunnelbanan
Socialdemokraterna har i flera år drivit frågan om utbyggd tunnelbana. Vi välkomnar därför att
Moderaterna efter regeringens ingripande nu har tvingats överge sitt mångåriga motstånd mot
satsningar på tunnelbanan och presenterat ett konkret förslag till utbyggnader. Vi ställer oss
bakom samtliga av de utbyggnader som alliansregeringen föreslår. Detta är dragningar som
diskuterats under många års tid. Socialdemokraterna kommer vid en valvinst 2014 ha som högsta
prioritet att genomföra utbyggnaderna effektivt och i tid. Samtidigt är vi övertygade om att den
snabba befolkningstillväxt som vi glädjande nog ser i vår region kommer att kräva fler
utbyggnader än de föreslagna. Vi Socialdemokrater driver också frågan om en helt ny lila linje
som bland annat innebär en tvärförbindelse över Mälaren mellan Liljeholmen och Fridhemsplan.
Vi förordar även en förlängning till Älvsjö och tunnelbana till Täby i närtid.
Stockholm väst kommer att bli en regionens viktigaste knutpunkter och Barkarbystaden kan med
tunnelbana trafikförsörja långt fler bostäder än vad en spårvagn kan. Socialdemokraterna som i
flera år drivit frågan om utbyggd tunnelbana till området ser därför positivt på den politiska
omsvängning som skett och hoppas att kommunen klarar av att ytterligare vässa sitt
bostadsåtagande och sätta ett större fokus på flera hyresrätter. Tunnelbanan är ett sammanhållet
trafiksystem och när olika delar utreds var för sig riskerar nämnden att inte kunna fatta långsiktigt
hållbara och kostnadseffektiva beslut om tunnelbanans framtid. Som tidigare påpekats beklagar vi
därför att det saknas en strategisk tunnelbaneutredning som skulle kunnat ta helhetsgrepp på
såväl nya utbyggnader som nödvändiga förbättringar i befintlig bana. Utöver det uppdrag om
utredning som Alliansen gett förvaltningen där spårväg utgjorde huvudalternativ har 2013 års
Stockholmsförhandling bidragit till en parallell idéstudie om utbyggd tunnelbana. Dagens ärende
redovisar båda men frågan är i realiteten redan avgjord då beslut om inriktning redan fattats vid
föregående trafiknämndsmöte. Tydligare än så här kan inte bristen på såväl politisk tydlighet som
helhetsgrepp bli. . Många frågor kvarstår dock fortfarande att lösa och Socialdemokraterna ser
därför fram emot att ta del av den fortsatta planeringen. Slutgiltigt beslut om dragning bör
möjliggöra en framtida sammankoppling med tunnelbanan även i Hjulsta.
Tillväxt, miljö och regionplanering
Liksom under hela den senaste mandatperioden så har frågorna om regional planering och tillväxt
under 2014 inte prioriterats av landstingsalliansen. Detta trots att flera aktörer efterfrågar en
starkare regional samverkan. Medan övriga regioner kraftsamlar och ständigt skapar en allt
starkare regional sammanshållning så har Stockholms läns landsting hamnat på efterkälken. Efter
valet skedde dock en viss förbättring då de mindre borgerliga partierna i förhandlingarna med
43 (63)
Moderaterna fick igenom en permanent tillväxt- och regionplanenämnd. Något som vi krävt ända
sedan samma majoritet lade ner nämnden efter valet 2002.
Det är framförallt samordningen av kommunernas bostadsförsörjningsuppdrag som inte lever
upp till regionens behov. Kombinationen av majoritetens bristande intresse och de nedskärningar
som de genomfört på förvaltningen medför att långt i från tillräckligt görs för att vända den
negativa utvecklingen med en ständigt ökande bostadbrist. Den Socialdemokratiska gruppen har
genomgående stöttat en syn där utbyggd kollektivtrafik och bostadsplanering vävs starkare
samman och där tydligare krav ställs på alla länets kommuner att bidra.
Under året har den Socialdemokratiska gruppen även drivit frågan om ge den regionala
handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna officiell status som ett
handlingsprogram under RUFS 2010 samt behovet av en ordentlig konsekvensanalys av
miljöredovisningen, inte minst av orsakerna till varför inte andelen kollektivtrafik av de
motoriserade resorna ökar. Vi har också drivit på att sätta igång med arbetet med den nya
regionala utvecklingsplanen, efter RUFS 2010. Detta förhalades tyvärr av den moderatledda
alliansen.
Kulturfrågor
Kulturnämnden är framförallt ansvarig av fördelning av bidrag och verksamhetsstöd till olika
kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor har vi traditionellt en samsyn med de
styrande partierna. Samarbetet med Stockholms idrottsförbund har fungerat mycket bra.
Under 2014 har vi lyft frågan om stödet till folkbildning. Folkbildningen i Stockholms län idag
underfinansierad. SLL är ett av bara tre län vars ersättning, som inte höjts sedan 2006, ligger
under SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp. Det finns idag ett stort behov av fler
utbildningsplatser på folkhögskolor och övrig folkbildning i länet. En sådan satsning är angelägen
då det skulle ge fler möjlighet till utbildning, stärka folkbildningens ställning och göra den
tillgänglig för alla invånare i Stockholmsregionen. För att få en bättre bild av det behov som finns
och vilka folkbildningsverksamhet som finns idag och dess profilering har vi begärt en
inventering av folkbildningen i Stockholms län.
Den socialdemokratiska gruppen har också drivit frågan om ökat stöd till Stockholmsidrotten
med 2 mkr i grundanslag och 2 mkr i folkhälsosatsning på spontanidrott, kulturell allemansrätt
samt att satsa på regionala kulturkluster i samverkan med kringliggande kommuner.
Hälso- och sjukvård
Vårdkris och överbeläggningskaos
Även 2014 har varit ett tufft år för hälso- och sjukvården i landstinget. Stängda vårdplatser med
överbeläggningar och långa väntetider på akutmottagningarna som följd, till största delen beror
detta på den sjuksköterskebrist som råder. Sjukhusen lyckas helt enkelt inte rekrytera personal för
att bemanna och hålla samtliga vårdplatser öppna. Inget av länets stora akutsjukhus klarar att
uppfylla målet gällande väntetider på akutmottagningarna, det är framförallt äldre patienter över
80 år som drabbas. Socialdemokraterna har krävt att geriatriken ska kunna ta emot fler patienter
direkt från hemmet genom ett utvidgat uppdrag, med bland annat fler vårdplatser. Vi har även
fortsatt framhålla behovet av välutrustade närakuter som kan vara reella alternativ för den som är
i behov av ett akut omhändertagande men inte nödvändigtvis akutsjukhusets resurser. Detta ser
ut att bli verklighet i den plan för Framtidens hälso- och sjukvård som nu finns. Vi har även
uppmärksammat bristerna i användandet av de jourläkarbilar som landstinget betalar dyrt för men
44 (63)
i mycket begränsad utsträckning nyttjar. Med ett maximerat användande av dessa skulle trycket på
akutmottagningarna lätta och många barnfamiljer och äldre skulle slippa långa väntetider på
akutmottagningarna.
Förlossningskris
Diskussionen om det extremt pressade läget på länets förlossningar fortsatte från 2013 och
genom ett extrainkallat sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden togs ett snabbt beslut
om att öppna upp det mycket omtalade (och av vissa efterlängtade) BB Sophia.
Socialdemokraterna ställde sig positiva till öppnandet av en ny förlossning, då behovet i länet var
mycket stort. Men samtidigt var vi mycket oroade för att ytterligare en klinik bara var ett
nollsummespel när det gäller personalen. Samma personal utspridd på fler enheter innebar inte
den avlastning som Alliansen hoppades. Inför öppnandet av BB Sophia fanns en stor oro både
hos de redan existerande klinikerna, som tappade mycket personal till dem. Men också hos
föräldrar som förväntades föda precis i månadsskiftet februari mars då förlossningskapaciteten
tillfälligt gick ner eftersom personal slutade på de gamla klinikerna innan BB Sophia öppnade upp
dörrarna. Vi har varit djupt kritiska till att det inte genomfördes någon reell konsekvensanalys då
exempelvis bristen på barnmorskor i länet varit väl känd sedan länge. Nu planeras för ytterligare
en ny klinik på St Göran, där landstinget bygger fastigheter med plats för en förlossning. Men det
finns än så länge ingen lösning på vem och hur driften av verksamheten ska ordnas.
Vi har i budgeten fortsatt krävt en utredning kring etableringen av en ny barnmorskedriven
förlossningsenhet vid Huddinge sjukhus. Även Kristdemokraternas nya landstingsråd Ella Bohlin
har i media ställt sig positiv till ytterligare barnmorskedrivna enheter. Än så länge har dock inget
konkret förslag presenterats.
Under 2014 fortsatte hänvisningarna mellan länets olika förlossningar att öka, mer än 2000
kvinnor tvingades åka till en annan klinik än de själva valt. Det är dubbelt så många som för 10 år
sedan. Socialdemokraterna har fortsatt kräva en översyn av vårdval förlossning och införandet av
ett listningstak för att skapa en mer förutsebar situation i länet.
Glädjande nog har barnmorskornas och Socialdemokraternas krav på ett barnmorskeråd inom
förvaltningen förverkligats. De har i början av 2015 precis inlett sitt arbete och kommer att vara
en garant för att barnmorskorna får möjlighet att tycka till och påverka beslut som rör
förlossningsvården i framtiden.
Vårdval Stockholm – specialistvård
Under året har enbart ett nytt vårdval inom specialistvården införts. I flera vårdval har man gjort
mindre justeringar och förändringar, i några fall i rätt riktning. Men vi menar att det nu är hög tid
för en ordentlig genomgång och utvärdering av samtliga införda vårdval. Dels för att stärka
sambanden mellan arbetet med framtidens hälso- och sjukvård och dels för att säkerställa länets
långsiktiga komptetensförsörjning och sammanhållna vårdkedjor. Det är också nödvändigt att
genomföra en utvärdering utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi ser med oro på dagens
kostnadsökningstakt som är ohållbar på sikt för att den framtida finansieringen för hälso- och
sjukvård i Stockholms län ska gå ihop.
Trafikfrågor
Arbetet med trafikfrågorna präglades valrörelsen av de frågor där skiljelinjerna varit som störst
mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. I den gemensamma valorganisationen mellan
45 (63)
partidistrikten i Stockholmsregionen organiserades trafikfrågor som en del av den prioriterade
frågan bostäder. Utbyggnad av kollektivtrafiken är nära sammanlänkad med möjligheten att bygga
fler bostäder. I Stockholms läns landsting arbetade kansliet därför med att använda vår historiska
starka trovärdighet i frågan om utbyggnad av tunnelbanan för att understödja våra satsningar på
bostäder. Då Moderaterna under 2013 svängt i avseende utbyggnad av tunnelbana och vi i
praktiken redan vunnit frågan vad gäller utbyggnad till Nacka, Barkarby och Hagastaden var vårt
egna förslag om Lila linjen en viktig fråga under valrörelsen.
Enklare resande i kollektivtrafiken är en annan huvudfråga för Socialdemokraterna i landstinget.
Enhetstaxan är den viktgaste åtgärden och vi arbetade målmedvetet och kontinuerligt genom
debattartiklar, insälj till medier och lyfte frågan i debatter under valkampanjen. Frågan var
högintressant i länskommunerna och vi framträdde i flera lyckade artiklar i lokaltidningar med
vårt förslag om enhetstaxa. Statistiken visar att enhetstaxa i längden är en kostnadseffektiv reform
och kansliet har därför arbetat med att ta fram och dela statistiskt underlag i den offentliga
debatten.
Den tredje stora frågan i valrörelsen var Moderaternas hantering av SL:s ekonomi. Avgörande för
oss var att slå hål på myten att Moderaterna fört en ekonomiskt ansvarsfull politik. SL förlorade
både 2013 och 2014 100-tals miljoner kronor i biljettintäkter samtidigt som kostnaderna för
trafiken ökat betydligt mer än resandet. Bland annat tog kansliet fram två stycken rapporter. En
rapport som beskrev bristerna i investeringsprocessen som lett till att miljarder i investeringar
uteblivit och att projekt försenats och fördyrats. Rapporten blev ett viktigt underlag för att lyfta
våra egna förslag på nya finansieringslösningar och bättre samverkan i samband med byggnation
av nya bostadsområden. Den andra rapporten visade på ett tydligt sätt statistik för resande,
intäkter och kostnader i den löpande trafiken och blev omskriven i både tryckta medier och i TV.
Det blev också ett viktigt sätt för Socialdemokraterna att presentera våra förslag på hur
produktiviteten kan öka genom åtgärder för bättre framkomlighet.
Ytterligare en fråga som fick extra uppmärksamhet och som Socialdemokraterna i landstinget
drivit sedan tidigare och kunde ta fasta på var underhållet av järnvägen. Den Moderata regeringen
hade lägre anslag i budget än Socialdemokraterna på underhåll av järnvägen vilket också ledde till
en offentlig debatt i samband med flera urspårningar. Stockholms pendeltåg påverkas i stor
utsträckning tågtrafiken. Då vi tidigare har drivit att landstinget måste ställa hårdare krav på
Trafikverkets avseende stablitet i infrastrukturen hade vi goda möjligheter att lyfta fram att en
röst på Socialdemokraterna i riksdagsvalet innebar bättre förutsättningar för Stockholms
pendlare.
Under valrörelsen använde vi särskilt de kanaler vi byggt upp i Sociala medier. Sedan tidigare har
kansliet skapat Facebook-grupper för särskilda frågor i kollektivtrafiken, t.ex. pendeltågstrafiken
och skärgårdstrafiken. Grupperna har ett mellan 3000 och 5000 följare med vilka vi direkt kunde
kommunicera debattartiklar och nyhetsartiklar som också kan visas för deras kontakter. Vi
märkte också en ökad aktivitet från gruppernas medlemmar då frågorna aktualiserades i
valrörelsen.
Fortsatt i centrum av tunnelbaneutbyggnaden.
Utbyggnad av tunnelbanan är fortsatt en fråga som väljarna är intresserade av, även efter att
Stockholmsförhandlingen avslutats. Dels den starka kopplingen till ökat bostadsbyggande
trängseln i tunnelbanan är något som Stockholmarna pratar om och som bara utbyggd
tunnelbana kan råda bot på. Samtidigt har skillnaderna mellan Socialdemokraternas och
Moderaternas politik flyttats sedan landstingsmoderaterna ställts sig bakom tunnelbanans
46 (63)
utbyggnad till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Socialdemokraterna har mer långtgående
ambitioner och framförallt en start på Lila linjen mellan Hagsätra och Älvsjö och en förlängning
till Täby. Moderaternas misslyckanden, bland annat med signalsystemet på tvärbanan Solnagren
visar också på en bristande förmåga att genomföra investeringar. Socialdemokraterna har en
viktig roll att spela och har genom stark opposition fortsatt drivit förslag om förbättrade
investeringsprocesser. Vi har inte råd att riskera att tunnelbaneutbyggnaden skjuts på framtiden
eller att kostnaderna skenar.
Eftersom fortsatt utbyggnad behövs har vi under 2014 arbetat för att fortsätta vara en central
spelare i frågan om tunnelbanans utbyggnad. Bland annat har kansliet fortsatt vår seminarieserie
Forum för tunnelbana. Med hjälp av två erfarna utredare tog vi fram en rapport om finansiering av
ny tunnelbana genom ökade fastighetsvärden. Rapporten utgjorde underlag för ett seminarium
tillsammans med flera fastighetsbolag och experter.
Facklig samverkan
Valåret aktualiserade också viktiga frågor rörande arbetsvillkor och trygghet för personalen.
Upphandlingen av det omfattande pendeltågsavtalet har varit viktig för SEKO:s medlemmar där
har vi kunnat ha ett nära samarbete för att dela information innan upphandlingen. Även inför
upphandlingen av färdtjänsten har vi under året utökat vår samverkan med fackförbundet
Transport. Informationsutbytet har gett oss en förbättrad kunskap om verksamheten och har
Transport bättre möjligheter att föra fram synpunkter till tjänstemännen inför upphandlingen.
Färdtjänsten
Upphandlingen av färdtjänsten skulle ha slutförts under 2014 men Moderaterna sköt frågan
framåt och inget beslut har ännu fattats. Vi har fortsatt arbetet utifrån den motion där vi lade fast
vår politik för en bättre färdtjänst och har debatterat frågan i fullmäktige och i
färdtjänstberedningen. Men framförallt har vi gjort ett förberedande arbete inför upphandlingen
där vi samtalat med brukarorganisationer, fackliga representanter, företag och trafikförvaltningen
för att skapa oss en bra bild av hur problemen kan lösas. Detta blir en viktig beslutsfråga tidigt
under 2015 där vi hoppas på genomslag för våra krav på en färdtjänst med högre kvalitet.
Sjötrafikupphandlingen
Efter den avbrutna sjötrafikupphandlingen har det funnits misstro och en stor oro att den nya
upphandlingen skulle hanteras lika vårdslöst från Moderaternas sida. För Socialdemokraterna var
det därför viktigt att bevaka den fortsatta processen och tillse att våra krav på turlista, fortsatt
angöring vid strömkajen och nyttjande av det historiska tonnaget faktiskt blir verklighet. Kansliet
har varit i under årets gång varit i kontakt med skärgårdens intresseorganisationer och efterfrågat
information kontinuerligt för förvaltningen. Processen har också fungerat bättre denna gång och
precis som vi krävt har skärgårdsorganisationerna bjudits in att vara delaktiga i utformningen av
den nya upphandlingen. Frågan är inte avgjord ännu men under året har Trafikförvaltningen
beslutat att gå vårt krav till mötes att det slutgiltiga förfrågningsunderlaget ska godkännas av
Trafiknämnden.
47 (63)
Redovisning av inlämnade motioner, interpellationer och frågor
Inlämnade motioner
 Curre Hansson, Erika Ullberg, Rolf Lindell – om att komplettera pendeltågs- och
tunnelbanestationer med nya uppgångar
 Dag Larsson, Susanne Lund, Petra Larsson, Adriana Haxhimustafa, Lowisa Anderzon, Tara
Twana – om åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter
 Tara Twana – om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom
Stockholms läns landsting

Nanna Wikholm – om en BRT-modell för Stockholm
Inlämnade interpellationer
 Helene Hellmark Knutsson – om revisorskritiken av bristande kontroll av antalet vårdplatser
 Robert Johansson – om psykoterapi i landstinget som inte överensstämmer med vetenskap
och beprövad erfarenhet
 Dag Larsson – om utveckling av förlossningsvården i Stockholms län
 Dag Larsson – om sommarbemanningen på länets sjukhus
 Erika Ullberg – Om SL:s biljettsystem och de jämfört med budget 450 miljoner i lägre
biljettintäkter
 Erika Ullberg – om tunnelbanans utbyggnad
 Nanna Wikholm – om SL:s dystra ekonomi och aviserade besparingar
Ställda frågor
 Conny Fogelström – är du nöjd med den ordning för hur nedskärningarna nästa år i
busstrafiken i Nordost har beslutats?
 Curre Hansson – anser trafiklandstingsrådet att lokal samverkan genomförs på ett
betryggande sätt idag inför trafikförändringar?
 Helene Hellmark Knutsson – med anledning av revisorernas kritik av att vårdplatserna
minskar undrar jag om du anser att det finns brister i landstingets styrning av
vårdplatsutbudet vid akutsjukhusen?
 Helene Hellmark Knutsson – tänker du, utifrån landstingsstyrelsens uppsiktsplikt, vidta
åtgärder med anledning av att AB SL återigen riskerar att hamna hundratals miljoner
under budget vad avser biljettintäkterna?
 Helene Hellmark Knutsson – kan moderaterna på eget bevåg godkänna sjukhusbyggen utan
någon som helst förankring i landstinget?
 Dag Larsson – hade du vetskap om det öppna brev som din kanslichef skickade ut till
personal i Stockholms läns landsting, bland annat via SLL:s webbplats, där personalen
varnades för att rösta på en vänsterregering om de ville behålla sina jobb?
 Dag Larsson – kommer mastocytospatienternas rätt till specialistbehandling att
säkerställas?
 Dag Larsson – är du nöjd med att endast drygt varannan kvinna mellan 16 och 26 är
vaccinerad mot HPV i Stockholms läns landsting, trots en massiv informationskampanj?
48 (63)
 Dag Larsson – finns det någon risk- och konsekvensanalys för patientsäkerheten med
anledning av att elva ambulanser kommer att ställas av i sommar?
 Dag Larsson – enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har Vårdval Stockholms
lett till ökade sjukskrivningar. Anser landstingsrådet att vidta åtgärder med anledning av
ISF:s uppgifter?
 Johan Sjölander – är du nöjd med att Stockholms län är sämst i landet på att ta del av de
borgerliga regieringens kvalitetspengar till hälso- och sjukvården?
 Johan Sjölander – har du vidtagit åtgärder för att köstatistiken för barn- och
ungdomspsykiatrin ska vara rättvisande?
 Erika Ullberg – tror du att resenärerna är nöjda med hur systemet med reskassa fungerar?
 Erika Ullberg – vill du att 4:ans busslinje konverteras till spårväg i närtid?
 Erika Ullberg – mot bakgrund av de alarmerande uppgifterna om att Trafikverket räknat
fel på flera miljarder i tågunderhållet i den nyligen antagna nationella planen undrar jag
om du kommer uppvakta infrastrukturministern och kräva de resurser som krävs för en
pålitlig pendeltågstrafik?
 Nanna Wikholm – kommer den nuvarande majoriteten tillskjuta de medel som behövs så
att Skärgårdsstiftelsen får möjlighet att fullgöra sitt viktiga uppdrag för att bevara
Stockholms skärgård öppen och tillgänglig för alla?
 Nanna Wikholm – anser du att hanteringen av ärendet om nya pendelbåtslinjer varit
fullgod och gett exempelvis sjötrafikberedningens ledamöter möjligheter att bereda
ärendet?
 Nanna Wikholm – har du en plan för hur SL ska genomföra nedskärningar för 250
miljoner kr i enlighet med Alliansens budget?
Motioner
Motion F4 – Ett HBT-perspektiv på sjukvården
Socialdemokraterna har haft en aktiv del i debatten gällande HBT-frågor inom hela hälso- och
sjukvården. Vi har deltagit i debatter, skrivit artiklar och uppmärksammat frågan genom att belysa
den bland annat i vårt eget förslag till budget och internat möten kring hur vi kan utvecklas för att
bättre belysa frågorna. Socialdemokraterna ser att en HBT-certifiering av samtliga verksamheter
inom landstinget vore önskvärt, men att en rimlig början är att fokusera där många unga finns,
såsom ungdomsmottagningar och BUP, samt inom den reproduktiva hälsan såsom
mödravårdscentraler och förlossning.
Motion F5 – Angående sjukvårdssituationen i länets ytterområden
Frågan om hur hälso- och sjukvården ska vara organiserad och fördelad över länet har varit
ständigt pågående under 2014. Socialdemokraterna har envist hävdat att vi behöver göra likt
Malmö, en jämlikhetskommission i länet för att utreda var behoven faktiskt är som störst. Med en
enkel överblick på länet kan man se att södra länsdelen tenderar att besöka vården klart mindre
än deras förväntade vårdbehov, utifrån ett index som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram,
vi vill därför att jämlikhetskommissionens arbete ska inledas just där. Socialdemokraterna har
också framhärdat behovet av att lösa lokalfrågan för Handens sjukhus för att bättre kunna säkra
södra länsdelens behov av specialistvård och geriatrik i framtiden.
49 (63)
Motion F6 – Psykoterapi med personer med komplex psykiatrisk problematik
Socialdemokraterna i landstinget har upprepade gånger lyft behovet av psykosocial kompetens
inom primärvården. Om en välfungerande och tillgänglig första linjens psykiatri. Där är
psykoterapeuternas roll mycket viktig. Att dessutom skapa ersättningssystem som innebär att
patienten får vård så länge denne är i behov av vård, inte förutsätta att allas behov ser lika ut och
lägga in ett max antal besök, är givetvis grundläggande. Ersättningssystemen bygger i stor
utsträckning på genomsnittliga antal besök samtliga patienter gör, men systemet måste vara
flexibelt och kunna anpassas individuellt. I Socialdemokraternas förslag till budget lägger vi mer
pengar på hälso- och sjukvården, dessa skulle komma samtliga grenar av vården till del.
Motion F7 – Motion om hörapparater
Under hösten har vi träffat hörselskadades riksförbund och diskuterat hur vi kan gå vidare för att
stärka patientmakten och minska missnöjet med det fria valet för hörapparater. Det är uppenbart
att det system som finns idag inte fungerar och att patienter känner sig lurade att välja dyrare
alternativ. Statens medicinsk-etiska råd har nyligen presenterat en utredning gällande
medfinansiering i vården och ser att det finns stora problem med att detta sker till exempel när
det gäller hörapparater.
Motion G2 – Bygg cykelmotorväg mellan Årstabron och Tumba
Landstinget har ansvar för regionalplanering och därigenom också planering av regional
cykeltrafik. Arbetet genomförs i samarbete med Trafikverket och kommunerna som är väghållare
och ansvarar för byggande av cykelbanor. Inom landstinget togs under åren 2012-2013 en
regional cykelplan fram som ska gälla åren 2014-2030. Arbetet genomfördes således innan
motionens andra att-sats med innebörden att undersöka sträckan i rubriken hade röstats igenom
av distriktskongressen.
I den regionala cykelplanen finns sträckan Tumba – Älvsjö utpekad som regional cykelstråk men
sträckan hela vägen fram till Årstabron är en så kallad utredningssträcka. Det innebär att den
måste utredas vidare. Frågan har varit aktuell i debatter men Alliansen har ännu inte öppnat upp
den regionala cykelplanen för omarbetning ännu. Möjligheten för den socialdemokratiska
landstingsgruppen att påverka frågan har därför varit ytterst begränsad. Vi anser dock att denna
utredning bör genomförs innan den regionala cykelplanen revideras.
50 (63)
Kyrkopolitiska utskottet
Den kyrkopolitiska verksamheten 2014 bestod i huvudsak av hjälp och stöd till nybildade
kyrkoråd och kyrkofullmäktige, där vi i många församlingar fick ordförandeposten och majoritet
genom det positiva resultatet i kyrkovalet 2013.
Till styrelsens hjälp med den löpande kyrkopolitiska verksamheten finns Kyrkopolitiska rådet,
som är gemensamt för Stockholms arbetarekommun och Stockholms läns partidistrikt.
Ordförandepost och ansvarig ombudsman växlas varje år och under 2014 var det Stockholms
arbetarekommun som innehade ordförandeposten medan Stockholms läns partidistrikt tillsatte
vice ordförande.
Från Stockholms arbetarekommun har följande personer ingått i Kyrkopolitiska rådet:
Leni Björklund, ordförande
Catarina Carbell, styrelsens representant
Pehr-Albin Edén (avgick under året)
Jan Forsell
Ann-Sofie Mattsson
Ulla Löfven, ombudsman
Från Stockholms läns partidistrikt har följande personer ingått i Kyrkopolitiska rådet:
Iréne Pierazzi, vice ordförande
Cecilia Clausen (fr o m maj 2014)
Gun Eriksson
Lars Johnsson
Lena Malm (avled under året)
Ingrid Rudin, ombudsman
Kyrkopolitiska rådet har under året haft tre protokollförda möten samt möten i anslutning till
rådets informationsträffar (se nedan).
Verksamhetsåret har, som sagt, i huvudsak präglats av utbildning och information, med
utgångspunkt i det valmanifest som antogs inför kyrkovalet 2013. Under året bjöd rådet in till tre
informations-/utbildningsträffar, som förutom kyrkofrågor även framhöll kyrkopolitikernas
viktiga roll i de allmänna valen 2014.
Den 17 mars hölls en träff i Katarina församling, där Kerstin Billinger, fd kyrkoherde i
Skärholmen, och Iréne Pierazzi, kyrkorådsordförande i Tyresö, medverkade på temat ”Hur
vårdar/utvecklar vi som kyrkopolitiker en levande folkkyrka”. Kommunsekreterare Olle Burell
talade under rubriken ”Hur vi kan bidra till fler valsegrar”.
Den 10 juni bjöd rådet in till en träff i Maria Magdalena församling, där Bo Larsson från
Stockholms stift talade under rubriken ”Är stockholmaren hedning?”. Lars Johnsson talade om
Svenska kyrkans nya organisation och Wåge Johansson bidrog med erfarenheter från arbetet med
51 (63)
att genomföra vårt valmanifest i Farsta församling. Under punkten ”Valkampanj inför höstens
val” betonade Leni Björklund vikten av att arbeta i den kommande valrörelsen.
Den 27 november arrangerades ett möte på Sveavägen 68. Biskop Eva Brunne höll ett engagerat
anförande under rubriken ”Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten”. Iréne Pierazzi rapporterade
från det nyss samlade kyrkomötet och Ulla Löfven informerade om det nya studiematerial som
framtagits av kyrkomötesgruppen i samarbete med partistyrelsens studieenhet.
Samtliga utbildningstillfällen var välbesökta, mycket givande och uppskattade.
Det är Kyrkopolitiska rådets ambition att utifrån punkterna i vårt valmanifest fortsätta med
utbildningsverksamheten under kommande år.
Stiftsfullmäktige
Resultatet av stiftsfullmäktigevalet 2013 innebär att s-gruppen har 20 av 67 mandat i
stiftsfullmäktige och är därmed den största nomineringsgruppen. I fullmäktige finns 11 olika
nomineringsgrupper. I kraft av sin storlek har gruppen stort inflytande. Rolf Forslin är förste vice
ordförande i stiftsstyrelsen (biskopen är ordförande) och gruppen har fem ledamöter av fjorton.
Mats O Karlsson är ordförande i stiftsfullmäktige och Kristina Drotz är vice ordförande i EFU egendoms- och fastighetsutskottet. Det första året i mandatperioden har präglats av
utbildningsinsatser genom ett extra fullmäktigemöte i mars och att stiftsstyrelserna i Uppsala,
Härnösands och Luleå stift genomför en gemensam utbildning. Lokalt har stiftet stött utbildning
av kyrkoråd genom projektet KOLL – Kontaktsnära lokalt lärande.
Gruppen har haft gruppmöten i anslutning till stiftsfullmäktiges möten den 13-14 mars, 21-22
maj och 13 november. Dessutom genomfördes en gruppkonferens den 21-22 september på en
kryssning till Åland då mer långsiktiga frågor avhandlades.
Gruppstyrelsen har bestått av: Mats O Karlsson, Enköping, ordförande, Kristina Drotz,
Norrtälje, sekreterare, Rolf Forslin, Bollnäs, vice ordförande, Roberth Krantz, Gävle, Eivor
Englund, Tierp, Marlene Johansson, Ovanåker, och Agneta Brendt, Hudiksvall. Styrelsen har haft
två sammanträden och för övrigt handlagt ärenden genom mailväxlingar.
Bland viktiga frågor under året kan nämnas den ökade vikt som strukturfrågorna fått sedan
biskopen formulerat en målbild för de närmaste två mandatperioderna när det gäller stiftets
indelning i pastorat. Stiftsstyrelsen har ställt sig bakom inriktningen att antalet pastorat ska
minskas från 66 till cirka 40. Målet är att alla lokala enheter ska vara bärkraftiga både pastoralt,
ekonomiskt, organisatoriskt och demokratiskt. Det är stiftet som beslutar om förändringar i
indelningen men ambitionen är att uppnå konsensus så långt som möjligt genom tidiga och
förbyggande insatser av processtöd och hjälp till den lokala nivån. En strukturkommitté med
Stefan E Andersson som ordförande följer arbetet.
Det nya EFU, som ersätter den tidigare Egendomsnämnden, har sett över hur avkastningen av
prästlönetillgångarna kan förbättras. Det kommer att leda till att fördelningen av tillgångarna
52 (63)
kommer att viktas om så att innehavet av skog kommer att minskas genom försäljningar till
förmån för större andel i aktier och obligationer. Avkastningen av prästlönetillgångarna delas ut
med hälften till stiftet och hälften till pastorat och församlingar. De senaste åren har utdelningen
sammanlagt uppgått till drygt 50 miljoner kronor.
Stiftsstyrelsen har godkänt den förändring av stiftskansliets organisation och arbetssätt som den
nya stiftsdirektorn Solveig Ininbergs förslagit och framgångsrikt verkställt.
53 (63)
Verksamhetsberättelse Stockholms läns SSU-distrikt
Distriktsstyrelsen
Ledning
Jesper Lindholm
Rassoul Pourassad
Amira El Bidawi
Bim Eriksson
Ansvar
Ordförande
Vice ordförande,
Kassör, minnesfonden
Valgeneral, jämställdhetsstrateg
Studieenhet
Nadja Yusuf
Jonatan Andersson
Fredrik Johansson
Personalansvarig, Internationell ledare
Magasin 08
Kommun och skolklubbsenhet
Abraham Halef
Linnea Carlson
Thomas Vakili
Vice kassör
Alva Dahn
Nätverksansvariga
Claes Melkersson
Ayla Eftekhari
Facklig ledare
Distriktsstyrelsens arbetsformer
Distriktsstyrelsen arbete har under verksamhetsåret organiserats i enheterna studieenhet,
organisationsenhet samt utåtriktad enhet. Distriktsstyrelsen har vidare delats in i politiska
ansvarsområden som omfattar ett reformprogram för Stockholmsregionen och en långsiktig
program för Stockholm.
Adjungerade
Till distriktsstyrelsen har samtliga anställda och revisorer samt SSU-distriktets representant i
förbundsstyrelsen varit adjungerade med yttrande- och förslagsrätt.
Sammanträden
Distriktsstyrelsen har haft 14 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Revisorer
Ordinarie
Gabriel Blomberg, SSU- Södertälje (sammankallande),
Azadeh Rojhan, SSU Upplands Väsby
Mats Törnblom, SSU Sollentuna
54 (63)
Revisorssuppleanter
Magdalena Ottersten, SSU- Sundbyberg
Annika Grönlund SSU Sollentuna
Per Nuder SSU- Österåker
Valberedning
Alexandra Völker, SSU-Sundbyberg (sammankallande)
Joakim Spångberg, SSU-Haninge
Emil Högberg, SSU-Huddinge
Fanbärare
Ordinarie
Magdalena Ottersten
SSU- Sundbyberg
Suppleant
Adam Westerberg
SSU- Vallentuna
Magasin 08 redaktör
David Persson
SSU - Botkyrka
Personal
Ombudsmän
Cesar Vargas Iglesias
Sofia Lund
Stefan Runfeldt
Adriana Haxhimustafa
Aza Cheragwandi
Robin Mashallah
Placering
Försteombudsman, distriktsexpeditionen
Region Norra, nordväst, Studieombudsman
Region Sydost, kampanjombudsman. Slutade i mars
Region, Sydväst, Organisationsombudsman. Slutade i april
Region Sydost. Började i november
Region Sydväst. Började i december
Valombudsmän
Alexandra Völker
Azadeh Rojhan
Rassoul Pourassad
Jesper Lindholm
Ida Harju Håkansson
Nadja Yusuf
Youbert Aziz
Samuel Björklund
Oscar Fridell
Andrea Amigo
Aza Cheragwandi
Johanna Lönegård
Skoldebattör
Skoldebattör
Skoldebattör
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
Valombudsman
55 (63)
Expedition
Distriktsexpeditionen är belägen på Sveavägen 68, 3 tr., Stockholm.
Motionsuppföljning
Motioner som bifölls av kongressen 2014 har tillsänts berörda parter och de uppdrag som gavs
har verkställts.
Distriktets representation
Kongress, årsmöten etc.
Partidistriktets årskongress
Jesper Lindholm, Cesar Vargas Iglesias
Styrelserepresentation
Stockholms läns partidistrikt
SSU-förbundet, ledamot
Unga Örnar, förbundsstyrelse
Unga Örnar, distriktsstyrelse
Jesper Lindholm
Sara Yazdanfar
Victor Harju
Victor Harju
Övrig representation
SSU:s valberedning
SUA, ledamot
Regionala ungdomskommittén
Partidistriktets valberedning
Sara Nordmark
Victor Harju, Amelia Olsson
Claes Melkersson
Cesar Vargas Iglesias
Distriktsårskongress
Den 15-16 mars 2014 arrangerades Stockholms Läns SSU- distrikts 67:e årskongress i
Landstingssalen, Landstingshuset, Stockholm.
Med 138 motioner, två politiska program och ett flertal politiska uttalanden blev
distriktsårskongressen mycket minnesvärd. Kongressfesten med EU tema arrangerades på
Piperska Muren i Stockholm med underhållning av distriktsstyrelsen, SSU-kommuner och den
traditionella AU-baletten.
Kampanjorganisationen (KO)
Under supervalåret 2014 hade distriktet Europaparlamentsvalet och de allmänna valen att
organisera sig inför. Därmed skapade distriktsstyrelsen en kampanjorganisation, som hade i
uppdrag att aktivera och förbereda kommunerna och klubbarna inför de två valrörelserna. Detta
gjordes genom att kampanjorganisationen sammanställde en lista på aktiviteter kommunerna
kunde genomföra under valrörelserna och hjälpte kommunernas valledningar att anta en
kampanjplan.
Den 5-6 april hade distriktet en kurs inför Europaparlamentsvalet. I samband med den så
anordnade valenheten workshops med de närvarande kommunerna indelade i olika regioner. Då
diskuterade vi olika metoder och valaktiviteter. Målet var att alla kommuner skulle förbereda sig
på att driva egna valrörelser.
56 (63)
För att underlätta klubbarna och kommunernas valrörelser anordnade kampanjorganisationen en
workshop där man gick igenom distriktets valplan, förankrade partiets valstrategi samt hjälpte
kommunvalledningarna att skriva egna. Distriktet hade som mål att få in 16 valplaner och att 16
kommuner skulle bedriva sin egen rörelse. Många valplaner kom in inför Europaparlamentsvalet.
SSU-kommunerna deltog i Arbetarekommunernas valrörelser eller i distriktets verksamhet, men
få SSU-kommuner anordnade aktivt egna aktiviteter.
I Europaparlamenstvalet kandiderade distriktets tidigare kassör Jytte Guteland. En stor del av
distriktets kampanj gick ut på att föra fram henne. Det gjordes genom exempelvis
dörrknackningar, skolbesök och torgmöten. Vi hade även två stycken valbussar som åkte runt
och kampanjade i hela Stockholms län. Till det allmänna valet kandiderade många av distriktets
medlemmar, till såväl kommun och landsting som riksdag. Till riksdagsvalet hade distriktet två
kandidater man drev personvalskampanjer för, Alexandra Völker och Azadeh Rojhan
Gustafsson. I denna valrörelse använde sig distriktet av liknande kampanjaktiviteter som i
valrörelsen inför Europavalsparlamentet. Ett framgångsrikt koncept distriktet testade var
"Lenetstorm", där alla valbussar samlades tillsammans med medlemmar för att göra
dörrknackningsinsatser.
Magasin08
Ansvarig utgivare har varit Jonatan Andersson. Chefredaktör David Persson och redaktionen har
i övrigt bestått av: Johanna Ström, Aza Cheragwandi, Ella Ritter och Emilia Čarapić.
I början av verksamhetsåret utarbetade redaktionen en utförlig plan för tidningens roll i distriktet.
Till distriktsårskongressen har Magasin08 publicerat årets enda nummer om den gångna
mandatperioden och årets valrörelse med fördjupande analyser och reportage samt intervjuer och
artiklar.
Kommun och skolklubbsenheten
Efter det allmänna valet tillsatte distriktsstyrelsen en grupp som bestod av Abraham Halef,
Linnea Carlson, Thomas Vakili och Alva Dahn. Gruppen skulle se över dels SSU kommunerna
och hur vi kan hjälpa och stödja kommunerna och dels hur vi skulle kunna starta igång
skolklubbar på gymnasieskolor. Gruppens uppdrag var bara under några månader fram tills
årsskiftet, tanken är att arbetet ska fortsätta under nästa verksamhetsår.
Studier
Det här året har varit både framgångsrikt och spännande för studierna i Stockholms Läns SSUdistrikt. Vi har kunnat erbjuda fler medlemmar många kurser med spännande innehåll.
Studieenheten är tacksamma över de många medlemmar och gamlingar som har hjälpt till att
anordna kurserna och göra studierna till något av det finaste i SSU. Dessutom har många
distriktsvänner från Blekinge och Uppland besökt oss under det.
Under året har fokus legat på valrörelse och därför har den ordinarie kursverksamheten inte sett
ut som den brukar, förutom den traditionsenliga sommarhelgen i juni sköts alla kurser upp till
efter valrörelsen. Istället deltog vi i förbundets traditionella valläger på Bommersvik i augusti.
I december anordnade vi en ekonomiskpolitisk konferens på Bommersvik, till vilken alla andra
distrikt bjöds in att delta. Konferensen inleddes på Landstingshuset med mingel och föreläsning
57 (63)
av framtidsminister Kristina Persson, därefter pågick den i två dagar på Bommersvik med pass av
bland andra Åsa Regner. Konferensen hade ca 100 deltagare.
Studieenheten har fortsatt med arbetet med att utfärda certifikat för genomförd ledarskaps- och
teamutbildning samt för deltagande vid samtliga tre grundkurser. Det här infördes för att visa vår
uppskattning för medlemmarnas deltagande på kurserna och för att öka värdet för den enskilda
medlemmen att delta.
Dessutom har vi fortsatt med arbetet att uppdatera kursmallarna. Utöver det har även våra
regelbundna ringkvällar gett resultat i form av ett ökat deltagande. Totalt har 380 kursdeltagare
deltagit vid våra kurser exklusive de många kursdeltagare vi haft i form av gäster från andra
distrikt samt de många lenare som deltagit på förbundets kurser och på andra distrikts kurser. Vi
har fortsatt vår utvecklingsdialog tillsammans med ABF på både förbunds- och distriktsnivå för
att anordna folkbildning tillsammans. Vi har också fortsatt rapportera in studietimmarna till ABF
för att bidra till deras verksamhet och främja ett strategiskt viktigt samarbete.
Vår kursgård Bommersvik, där vi fortsätter ha den mesta av vår studieverksamhet gör
Stockholms Läns SSU-distrikt till ett unikt distrikt då vi är ensamma om att kunna erbjuda våra
medlemmar kurser på en sådan fantastisk plats regelbundet.
Totalt sett har vi anordnat två lensettor, en lenstvåa, en lenstrea, en fördjupningskurs, en
sommarhelg med valkurs och grundkurs, en konferens och två distriktsstyrelseöverläggningar.
Facklig-politisk samverkan
SSU är enligt vår stadga såväl Socialdemokratin som LOs ungdomsförbund. SSU-distriktets
ambition är att de facklig-politiska tankarna ska vara något naturligt i verksamheten som
möjliggör såväl kunskap som ökat engagemang för fler.
Vi har under verksamhetsåret bedrivit
följande fackligverksamhet:
SSU-distriktet har fortsatt arbetet med att få fler fackliga att engagera sig inom SSU. Det har
startats upp ett fackligt nätverk tillsammans med Stockholm Stad. Där har ett flertal träffar varit,
b.la. besökte vi Leif Nysmed i Sveriges Riksdag. Träffen fick även en del medial uppmärksamhet.
Utöver det fackliga nätverket hölls även en grundutbildning för unga fackliga.
Det fackliga nätverket har varit riktigt lyckat där man sett en trend att fler och fler fackliga har
deltagit. Även flertalet fackliga har gått med i SSU och blivit aktiva i sina respektive
hemkommuner.
SSU-distriktets fackliga ledare Claes Melkersson har suttit som inadjungerad i LO-distriktets
Regionala
Ungdomskommitté.
Första maj
Efter firanden i våra arbetarekommuner och tal av flera SSU-kommunsordföranden slöt ett stort
antal SSU:are upp till firandet i innerstaden
Jämställdhet
Stockholms läns SSU-distrikts jämställdhetsansvarig har under verksamhetsåret 2014 varit Bim
Eriksson.
58 (63)
Den 8e mars anordnades en seperatistisk träff för SSU-distriktets tjejer inför årskongressen,
deltagandet var högt och därefter så anordnade tjejnätverket en plakatmålning där alla distriktets
medlemmar var välkomna att måla plakat inför det årliga demonstrationen på kvinnodagen.
Under verksamhetsåret har distriktet ställt om till kampanjorganisation och tjejnätverket
anordnade valrörelsens största kampanjinsats som bestod av en separatistisk dörrknackning i
Fittja i Botkyrka där SSU-distriktets tjejnätverk fyllde fem valbussar. Trycket på kampanjinsatsen
var högt och hade över 35 stycken deltagare. Kampanjtillfället gästades även av vår
partisekreterare Carin Jämtin samt Botkyrkas kommunstyrelseordförande Katarina Berggren.
Under valrörelsens skoldebatter kunde vi se ett överslag av män som debatterade för det andra
ungdomsförbundens räkning, SSU-distriktet där emot gick emot den trenden och hade
övervägande kvinnor som tog skoldebatterna för distriktets räkning.
Distriktets feministiska nätverksprojekt "Gränslös socialdemokrati ur ett ungt kvinnligt
perspektiv" också kallat Serbienprojektet fortsatte också i år med sitt arbete att stärka politiskt
aktiva tjejer i Democratic Youth, Belgrad. Två konferenser har genomförts – en i Stockholm och
en i Belgrad. Projektansvarig för Serbienprojektet 2014 har varit Dorna Dehkhoda, Ayla
Eftekhari har varit ekonomiansvarit för projektet och övriga deltagare från Stockholms läns SSUdistrikts delegation har varit Ella Ritter, Hèléne Sevastik, Amal Seraj.
Lensrådet
Den 16 december höll distriktet sitt årliga lensråd. Till lensrådet får varje kommun skicka två
ombud som representera deras medlemmar. På lensrådet fick ombuden bland annat bestämma
vilka politiska program som skulle behandlas på dåken 2015 samt yttra sig om valberedningens
arbete.
Personalenheten
Personalenheten har bestått av distriktets ordförande, försteombudsman och personalansvarig i
distriktsstyrelsen. Under årets första halva har två regionombudsmän valt att avsluta sina tjänster
hos oss. Under hösten nyanställdes två stycken regionombudsmän, vilket innebär att vi vid
årsskiftet 2013/2015 hade fyra anställda. Under året har även flertal valanställningar gjorts, inför
europarlamentsvalet samt till allmänna valrörörelsen. Som mest hade distriktet 13 anställda under
en period.
Kommuner
Botkyrka
Kommunen har under året utvecklats och fått in många medlemmar. Under valrörelsen var
Botkyrka aktiva och anordnade flera events. De har haft många deltagare på våra lenskurser.
Danderyd
SSU-kommunen har varit inaktiv under årets gång, men flera nya medlemmar innebär en
möjlighet till utveckling i Danderyd.
59 (63)
Ekerö
Under året har Ekerö varit en mindre, men aktiv grupp som deltog i många kampanjinsatser
under valrörelserna i såväl deras kommun som i andra.
Huddinge
Kommunen har varit aktiva och deltagit på flera lenskurser. Under mandatperiodens gång har
Huddinge bytt ordförande vid ett extrainsatt årsmöte. På Östra Gymnasiet i Huddinge har det
startats en skolklubb.
Järfälla
Komunen har utvecklats under årets gång och har varit väldigt aktiva under båda valrörelserna.
Under året har SSU Järfälla varit med på skolbesök, knackat dörr och i slutet av detta
verksamhetsår startade de en namninsamling mot förslaget att höja priset på SL-korten.
Nykvarn
SSU Nykvarn har varit en inaktiv kommun under årets gång.
Salem
SSU Salem är en relativt liten kommun med engagerade och motiverade medlemmar. De har varit
aktiva i distriktets olika nätverk och under valrörelserna.
Sigtuna
Under året har SSU Sigtuna fortsatt varit en aktiv kommun och var aktiva under valrörelserna.
Sollentuna
SSU Sollentuna har vuxit under årets gång och har hållit många medlemsträffar och
kampanjinsatser. I Rudbecksgymnasiet i Sollentuna har det startats en skolklubb.
Upplands Väsby
SSU Upplands Väsby har under årets gång växt i medlemsantal och anordnat flera
medlemsträffar. De var aktiva under valrörelsernas gång. På Nya Väsby Gymnasium i Upplands
Väsby har det startats en skolklubb.
Södertälje
Södertälje har under årets gång fått många nya medlemmar som snabbt kommit in i
verksamheten. De har haft många som deltagit i lenskurserna.
Täby
Under valrörelserna har flera nya medlemmar kommit in. Med flera kampanjinsatser, högt
deltagande på lenskurserna och en väldigt engagerad styrelse har Täby växt.
Vallentuna
SSU Vallentuna var väldigt aktiva under valrörelserna, både lokalt och i distriktet. Vallentuna har
under året vuxit i medlemantal
60 (63)
Haninge
Haninge har haft regelbundna aktiviteter under verksamhetsåret. En ny ordförande valdes på ett
extrainsatt årsmöte tillsammans med en ny styrelse. Klubben har varit aktiva i såväl
arbetarekommunen som i distriktets aktiviteter.
Nynäshamn
Nynäshamn genomgår en nystart av verksamheten med ett gäng taggade medlemmar som är redo
att anta nya utmaningar.
Tyresö
Tyresö hade ett större arrangemang under sommaren i samband med valrörelsen och har haft
diverse medlemsmöten genom verksamhetsåret. Efter att ha laddat upp efter valet har man
påbörjat planeringen av flera aktiviteter framöver.
Nacka
Nacka har haft regelbundna aktiviteter under hela året och med större frekvens under
höstterminen. Klubben medlemmar har flitigt deltagit i distriktets aktiviteter.
Värmdö
SSU Värmdö består av ett gäng. Peppade medlemmar som har påbörjat ett förändringsarbete för
SSU-kommunen.
Österåker
Österåker är nybildad klubb som lyckats växa i medlemsantal. Medlemmarna i Österåker har
deltagit i distriktets studieverksamhet och i kampanjverksamheten.
Lidingö
Lidingö har flera äldre medlemmar som värnar om ett stabilt SSU i kommunen. Medlemmarna
har börjat skapa förutsättningar för en ny generation SSU:are att ta över och det finns flertal
ungdomar som kommer kunna axla den rollen framöver.
Sundbyberg
Sundbyberg är en stabil klubb med många medlemmar. Klubben deltog flitigt i valrörelsen och
dess medlemmar har engagerat sig i SSU distriktets aktiviteter.
Solna
SSU Solna är driven i att försöka förändra den föråldrade kulturen i partiet på lokal nivå och
verkar just nu för detta. Man har regelbunden verksamhet och många aktiva medlemmar.
Upplands-Bro
SSU upplands bro är en aktiv kommun med engagerade medlemmar. Klubbens medlemmar har
flitigt deltagit i distriktets studieverksamhet.
Norrtälje
Norrtälje har flera medlemmar och potential till utveckling. Det finns dock ingen aktivitet där i
dagsläget, men det är distriktets ambition är att starta upp under verksamhetsåret 2015.
61 (63)
Vaxholm
För tillfället är Vaxholm en inaktiv SSU-klubb. Dock finns det aktiva medlemmar som på sikt
skulle kunna starta upp verksamheten i kommunen. Det skulle vara en milstolpe för SSUdistriktet.
Slutord
Verksamhetsåret 2014 präglades av supervalåret. Att förbereda och genomföra fyra valrörelser
under ett och samma år krävde stor organisationsförmåga. SSU distriktet lyckades inte bara
genomföra dessa valrörelser med gott resultat, utan lyckades profilera sig på ett starkt sätt. Vi kan
med glädje säga att vårt SSU distrikt bidrog starkt med att vinna riksdagsvalet samt att vinna flera
viktiga kommuner i länet.
Stockholm läns SSU distrikt har haft ett verksamhetsår präglat av en enorm mångfald i dess
verksamhet. Medlemsvärvning har prioriterats vilket lett till en ökning utav medlemmar samt av
aktiva klubbar. Distriktet har fortsatt sitt arbete med att hitta öppna arbetsformer, och inkludera
fler i beslutsprocesser.
Arbetet mot att påverka partiet är nu viktigare än någonsin. När det socialdemokratiska partiet nu
leder regeringsarbetet är det SSU distriktets roll att vara en konstruktiv part i att utveckla en
modern socialdemokrati för alla stockholmare i Stockholms län. Stockholms läns SSU-distrikt
står inför en spännande framtid - framåt alltjämt.
Jesper Lindholm
Bim Eriksson
Ayla Eftekhari
Nadja Yusuf
Abraham Halef
Alva Dahn
Linnea Carlson
Rassoul Pourassad
Amira El-Bidawi
Jonatan Andersson
Thomas Vakili
Claes Melkersson
Fredrik Johansson
62 (63)
S-kvinnor Stockholms läns verksamhetsberättelse
Supervalåret 2014 har präglats av valarbete. S-kvinnor har förutom en del centrala arrangemang
deltagit i Socialdemokraternas lokala valkampanj genom att knacka dörr, bemanna valstugor, delat
rosor och samtalat med väljare på gator och torg. S-kvinnor från Norrtälje i norr till Nynäshamn i
söder, gammal som ung har kampanjat sida vid sida för en socialdemokratisk regering – för en
feministisk regering. Det lyckades vi med! Det är glädjande att antalet S-styrda kommuner
Stockholmsregionen dubblerats och att fler feminister tar plats i lokalpolitiken.
Under året har kvinnodistriktet tillsammans med S-kvinnor i Stockholm haft Hanna Kriss
anställd som verksamhetsassistent.
Styrelsen 2014
Natalie Sial
Nina Unesi
Gunilla Fredlund
Marie Fors
Susanne Ekblom
Parwaneh Ahmadi
Ingegerd Minocher Lindberg
Aino Östergren
Anna Vikström
Eleonor Eriksson
Gunnel Nyman Gräff
Evin Cetin
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot (tom. dec 2014)
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Klubbarna
Under året har det funnits kvinnoklubbar i följande kommuner: Botkyrka, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Södertälje, Sollentuna, Solna,
Sundbyberg, Tyresö, Täby, Vallentuna, Värmdö och Österåker. Ambitionen är att vi ska ha
fungerande verksamhet och styrelser i alla länets kommuner. Under 2014 har Värmdö och
Upplands Väsby visat intresse av att starta verksamhet.
Verksamhet
Under 2014 beslutade styrelsen att fokusera på ett par få men väl planerade aktiviteter då större
delen av verksamheten under året syftade till traditionellt valarbete i tillsammans med
Socialdemokraterna lokalt. Här nedan följer ett urval av distriktets events:
Studieverksamhet tillsammans med S-kvinnor i Stockholm på temat våld i nära relationer och
kvinnojourernas verksamhet.
Sommarkickoff med seminarium om sociala medier och att kampanja på nätet.
After speech – efter Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfvens sommartal i
Vasaparken i Stockholm samlade distriktet S-kvinnor i parken till en picknick, för mingel och
samtal om valrörelsen.
63 (63)
Tjejmilen – Stora delar av styrelsen och flera medlemmar från olika klubbar deltog vid
kampanjandet i anslutning till Sveriges största löpartävling för kvinnor. I tjejmilen sprang även en
del S-kvinnor iförda specialtryckta tröjor. Kvinnodistriktet erbjöd S-kvinnor från hela landet att
delta.
Internationellt
Med bidrag från Palmecentret driver vi ett projekt med en partnerorganisation i Vitryssland.
Syftet med projektet är att stärka politiskt aktiva progressiva kvinnor i Vitryssland.