Kampajhandbok - Upplands Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt

Transcription

Kampajhandbok - Upplands Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt
För fattig för
Sverige?
Kampanjhandbok
SSU Uppland
Innehållsförteckning
Idé
Syfte och målgrupp
Budskap
Design
Kampanjslogans
Metod för kampanj
Kampanjidéer
Bemöta motargument
Debattmanual
Dörrknackningsmanual
Slutord
sid 3
sid 3
sid 3
sid 4
sid 5
sid 5
sid 6
sid 7
sid 9
sid 10
sid 11
2
Idé
I och med den växande arbetslösheten, utförsäljning av de kommunala skolorna och
vårdhemmen, bristen på bostäder och den ökande fattigdomen växte idén om att med
hjälp av en tydligare ideologisk grund bygga upp en kampanj som behandlar
fattigdomen. Detta utifrån alla de ovanstående samhällsproblem som Sveriges
befolkning står inför.
Socialdemokraterna började under hösten år 2011 sin kamp mot fattigdomen genom att
tala om barnfattigdomen. Detta är även något vi vill belysa genom kampanjen ”För fattig
för Sverige?”. Vi vill ta fattigdomsfrågan till en ny nivå genom att våga stå upp för det
faktum att Sverige som ett rikt land har en population som just nu bli fattigare och
fattigare. Fattigdomen är ett vardagsproblem som på ett eller annat sätt genomsyrar de
flestas liv.
Syfte och målgrupp
Kampanjen skall syfta till att öppna upp folks ögon för att alla inte har samma
möjligheter i livet och att vissa människor behöver mer stöd från samhället än andra.
Rätten till ett värdigt liv skall inte vara en klassfråga. Slutsatsen blir en
socialdemokratisk politik för en utökad generell välfärd.
Den målgrupp vår kampanj inriktar sig till är framförallt ungdomar i åldrarna 13-30 år
men kommer också intressera alla målgrupper på grund av sin politiska bredd.
Kampanjen ska leda till att folk vill bli en ”fattigdomsfighter” (och gå med i SSU), som det
kommer stå på våra affischer, tröjor och picbadges. (Se exempel under ”Design”)
Budskap
För att tala om fattigdom behöver vi trycka på frågor som människor och då framförallt
ungdomar kan relatera till. De farhågor som vi har i och med kampanjen är att
människor genom ordet ”fattigdom” skall känna sig utpekade och nedtryckta. För att
motverka detta vill vi framföra budskapen genom en seriös men ändå ungdomligt
präglad kampanj som skapar en förståelse för fattigdomsproblemet. Genom att belysa
lokala frågor som grundar sig på vår ideologi och samtidigt knyts in i en del av vår
centrala politik så hoppas vi kunna fånga intresset hos många olika människor. Både
ideologen, den sakkunnige och den som vill ty sig till vikten av landsomfattande
förändringar.
3
Design
1. Kommer pryda affischer och flyers som bakgrund
2. Kampanjens officiella logga som kommer pryda allt kampanjmaterial
3. Vi kommer använda typsnitten Permanent Marker och CAMBRIA som
kampanjens officiella typsnitt.
4. Färgerna för kampanjen kommer vara röd, svart, grå och vit.
5. Se bifogade PDF för våra affischer, flyers och quizformulär.
4
Kampanjslogans
Vår kampanj kommer behandla en rad olika frågor och dessa skall framföras med hjälp
av en slogan i form av en fråga som får människor att stanna upp och läsa brödtexten för
mer information.
Våra slogans:
”För fattig för sex?” (Syftar till att prata om att subventionera preventivmedel för
ungdomar – något som Uppsala läns landsting inte gör idag)
”För fattig för ett eget place?” (Syftar till att belysa bostadsbristen och att alla inte har
råd att köpa en bostad)
”För fattig för ett åk?” (Syftar till att prata om att SSU Uppland tillsammans med
Socialdemokraterna i Uppsala län arbetar för att ha gratis kollektivtrafik för ungdomar)
”För fattig för plugget?” (Syftar till att belysa studenternas ekonomiska situation, med
slutsatsen att höja studiemedlet och minska låneandelen)
”För fattig för att se?” (Syftar till att tillgången till glasögon aldrig skall få vara en
klassfråga)
”För fattig för ett leende?” (Syftar till att belysa frågan om att tandvård inte ingår i den
allmänna sjukförsäkringen)
Metod för kampanj
Kampanjen kommer framförallt bedrivas gentemot ungdomar på skolor, fritidsgårdar
och torg. Vi vill nå så många ungdomar som möjligt och för att göra det behöver vi ta oss
dit ungdomarna finns. På grund av de problem vi har att komma in på länets skolor skall
vi försöka skriva ett brev till alla skolors rektorer och alla nämndemän för att genom det
hoppas på att få ett genomslag.
Ett annat forum där det är mycket viktigt att synas är på internet, därför vill vi att
internetkampanjen skall vara lika viktig som det personliga mötet. För att synas på
internet och framförallt för att vårt budskap skall spridas måste vi finnas på Facebook
och Twitter. Vi kommer även utforma en picbadge med vår logga innehållande texten
”fattigdomsfighter”.
Ett annat stort problem vi står inför under kampanjen är att få möjlighet synas via
media. I Uppsala län finns oerhört få medier som intresserar sig för SSU och vår
verksamhet. Dels för att de flesta tidningar är blåa men också för att vi inte har
tillräckligt givande nyheter för dem, enligt dem. För att få ut vårt budskap under
kampanjen kommer ett utskott tillsättas vars arbete är att kampanja om en ny
5
fattigdomsfråga varje dag, knäppa kort på det samt skriva en text som skickas till media.
Detta planeras ske under en veckas tid och avslutas med ett större medialt utspel där vi
samlar ihop ännu fler för att på ett uppfinningsrikt sätt protesterar mot de
fattigdomsfrågor vi vill bekämpa.
Kampanjidéer
 Releasefest om kampanjen för att aktivera och peppa våra medlemmar.

Under en veckas tid kommer vi dela ut olika saker för att uppmärksamma våra
fattigdomsfrågor. Detta kommer resultera i att en ny fråga och ett nytt material
(med bilder) introduceras för media varje dag.
- Måndag: Dela ut kondomer för att belysa ämnet ”För fattig för sex?”
- Tisdag: Dela ut tandborstar för att belysa ämnet ”För fattig för ett leende?”
- Onsdag: Dela ut nudlar för att belysa ämnet ”För fattig för plugget?”
- Torsdag: Dela ut bussbiljetter för att belysa ämnet ”För fattig för ett åk?”
- Fredag: Dela ut små optikertavlor för att belysa ämnet ”För fattig för att
se?”
- Lördag: Tälta på torget, med tal, musik och uppseendeväckande
banderoller, till sent på natten för att belysa ämnet ”För fattig för ett
eget place?”

Bjuda in ungdomar till cafékvällar med trubadurer där vi kan belysa och
diskutera fattigdomsfrågorna.

Intern medlemsvärvartävling i distriktet för att uppmuntra medlemmar att prata
om och värva till SSU.

Få alla medlemmar att delta i vår internetkampanj, som bland annat kommer
bestå av picbadges, facebookgrupper och hashtags via twitterflöden.

Affischeringsnätter för att sprida våra budskap i allmänna utrymmen.

Dörrknackning i studentområdena iklädda kampanjtröjor och SSU-mantlar (i
samband med nudelutdelningen).

Masslappning av cyklar.

Namninsamling om någon av våra fattigdomsfrågor i syfte att skicka till media
och makthavare.
6
Bemöta motargument
I kampanjen ska vi ut och prata med så mycket människor som möjligt. Då gäller det att
vi är förberedda!
De sex fattigdomsfrågorna som kampanjen berör handlar i grunden om samma sak och
kan försvaras och attackeras på samma sätt. Vår linje i kampanjen är denna: De allra
flesta människor tjänar på att vi gemensamt hjälps åt. Genom att solidariskt betala
tandvård, preventivmedel, kollektivtrafik, bostäder, glasögon och studier så får vi ett
jämlikare och rikare samhälle, fritt från vardagsfattigdomen. Det skapar ett samhälle
med fler trygga människor som är fria att skapa sitt eget liv.
De vanligaste motargumenten brukar vara dessa:



Kostnadsargumentet: ”Det kostar för mycket.” ”Allt kan inte vara gratis”.
Frihetsargumentet: ”Folk måste få lägga sina pengar på vad de vill.”
Ego-argumentet: ”Varje människa ansvarar för sitt eget livsöde.” ”Sköt dig själv
och skit i andra.”
Dessa argument krossar vi sähär:
Kostnadsargumentet:

Prioritetsargumentet: ”Innan vi hade gratis sjukvård, sa man att det var för
dyrt. Men det handlar om politiska prioriteringar. Är det rimligt att vi
subventionerar städhjälp, sänker restaurangmoms och sänker skatten för de allra
rikaste när vissa föräldrar har svårt att betala glasögon till sina barn?”
Exempel som belyser bra prioritering:
o Tandvård för ungdomar upp till 25 och pensionärer skulle kosta under en
(1) miljard. Den borgerliga regeringen har sänkt skatten med 157
miljarder (Sänkt restaurangmoms runt 5 miljarder.)
o Avesta, en liten kommun i Dalarna, har infört gratis kollektivtrafik.
Uppsala är till exempel en betydligt rikare kommun.
o Förr så subventionerade vi byggandet av billiga hyresrätter. Det tog den
borgerliga regeringen bort. Sedan dess byggs det mycket mindre.
o Uppsala har en av de minst generösa subventionera av preventivmedel i
landet. Endast ett begränsat utbud av p-piller är subventionerat och
enbart för de som ännu inte fyllt 20 år.
o Nästan 30 000 barn har enligt en undersökning av majblomman fått vänta
månader på att få glasögon för att deras föräldrar inte har råd. Rätten till
hjälpmedel för att kunna se borde vara lika självklar som rätten till
hjälpmedel för att kunna gå.
7
o Studenter lånar idag 60 000 kronor om året, samtidigt räcker ofta inte
studiemedlet till för att betala alla kostnader.

Klassargumentet: ” Idag äger den rikaste tiondelen av Sveriges befolkning över
70 % av all Sveriges förmögenhet. Hur kan vi säga att vi inte har råd med
tandvård till vanligt folk när vissa kan köpa flera lyxbåtar, swimmingpooler och
lyxvillor?”
Frihetsargumentet:

Verkliga-frihetsargumentet: ”Frihet handlar inte bara om att man får använda
sina pengar till vad man vill. Vad betyder den friheten för den som inte har några
pengar? Fattigdom är per definition ofrihet. Vi vill skapa ett friare och jämlikare
samhälle, där människor inte begränsas av den ofria fattigdomen. Vi gör varandra
fria.”
Egoargumentet:


Ingen-gör-allt-själv-argumentet: ”Ingen gör allt själv. Allt ifrån trottoaren vi
står på till den utbildning vi fått, har man inte gjort själv. Sanningen är den att det
är på grund av andra, och inte bara sig själv, som man tar sig fram i livet.
Alla-kan-få-det-svårt-argumentet: ”Alla kan någon gång få det svårt. Alla kan
bli sjuka, få problem med tänderna eller liknande. Vi vill skapa ett samhälle där vi
håller varandra om ryggen. Det skapar tryggare och friare människor.”
8
Debattmanual
Debatter är ett unikt sätt för oss att komma i kontakt med unga människor på skolorna
och andra aktiviteter. Nedan följer några förslag på vad man bör tänka på när man tar en
debatt.
Allmänna tips

Ta reda på upplägget för debatten, såsom ämne, antalet åhörare, moderator och
övriga debattörer.

Öva in ditt inledningsanförande och din avslutning, men var flexibel så att du kan
anpassa dig efter situationer som uppkommer.

Mobilisera de lokala SSUarna på skolan några dagar innan.

Presentera dig för debattledaren inför debatten.

Visa att du är SSUare. Ha alltid en SSU-t-shirt eller en SSU-knapp på dig när du
debatterar. Du kan även hänga upp en affisch eller en roll-up bakom dig.

Försök vinna publiken vid ditt första inlägg genom att förbereda dig väl, var
tydlig och försök sticka ut i förhållande till de andra debattörerna.

Prioritera vilka frågor du vill profilera dig i när del förbereder debatten.
Frågorna inom ramen för vår kampanj bör vara sådana frågor och naturligtvis
även ungdomsarbetslösheten eftersom att var fjärde ungdom är arbetslös.

SSU tillhör det vinnande laget. Efter studier gjorde 2010 kunde 70 % av alla
ungdomar tänka sig att rösta på oss. Tänk på att folk gillar det du säger, men bli
inte arrogant.

Lägg mer tid att prata om vår politik som inger hopp istället för att prata illa
om motståndarna.

Moderaterna är våra huvudmotståndare, var tydlig med detta och vänd dig till
MUF med dina frågor.

Attackera inte Grön Ungdom eller Ung Vänster. De är våra vänner.

Låt dig inte avbrytas av motståndare. Har du fått ordet så slutför tills du fått
fram din poäng även om motståndare försöker bryta in.
9

Sug upp engagemanget efter debatten. Ha alltid med värvningsmaterial. Försök
få med så många medlemmar som möjligt till debatten.

Ha kul! Du kan dina frågor och behöver inte vara orolig. Om du säger fel, drick
lite vatten och börja om.
Dörrknackningsmanual

Gå alltid minst två (2). Det är roligare och man kan hjälpas åt om något oförutsett
skulle inträffa.

Mobilnummer till den ansvarige på en lapp kan vara bra för alla team att ha med
sig.

Mat eller fika till de som knackar kan göra att folk stannar längre och gör ett
bättre jobb.

Sätt en sluttid. Det är viktigt att de deltagande känner att de blir motiverade att
knacka igen.

Var dig själv. Det viktigaste är att förmedla ett personligt engagemang.
Vandrande partiböcker avskräcker.

Gissa aldrig. Om ni inte kan svaret på en fråga så hänvisa till Socialdemokraternas
eller SSUs hemsida. Alternativt ber att få återkomma med svaret vid ett senare
besök eller via telefon.

Lägg inte tid på redan övertygade. Människor med en klar uppfattning kan vara
trevliga, men de tar tid från dem som kanske ändrar uppfattning efter ett samtal.
Förslag på hur ett samtal kan startas:
1. Hej, jag heter xxxxxxxxxx och kommer från Socialdemokraternas
ungdomsförbund.
2. Vi har en kampanj just nu som handlar om fattigdom och att allt fler i Sverige
lever under dåliga förhållanden. Bland annat pratar vi om att vi anser att
studenter har för hög lånedel av sitt studiemedel och borde få en större
bidragsdel, att fler hyresrätter borde byggas, att kollektivtrafik och tandvård ska
vara gratis m.m.
3. Ställ en fråga inom något av de områden som du tror berör personen. Student –
Anser du att studiemedlet är för litet? Medelålder – Skulle du åka mer kollektivt
10
om du fick åka gratis? Äldre – Anser du att tandvården borde ingå i den allmänna
sjukförsäkringen?
4. Dela ut det material du har med dig.
5. Jag tackar för pratsstunden och hoppas att du överväger att gå med i SSU (eller
Socialdemokraterna) för att stötta oss i kampen mot fattigdom!
Slutord
Vi står i ett mycket speciellt skede i svensk historia. Vi kan för första gången på mycket
länge se ett Sverige där klyftorna ökar, arbetslösheten blir större och där människors
trygghet tas ifrån dem. Det är då vi måste göra precis som vi gör i och med denna
kampanj. Vi måste stå upp emot orättvisor och fattigdom. Vi måste gå ut på gator, torg
och skolor för att tala om regeringens försämringar och att vi vill ha ett land och en värld
där solidaritet och välfärd skapar trygghet och stabilitet.
Nu har vi chansen att gå ut för att värva medlemmar och föra de SSU:iska budskapen. Nu
kör vi!
11