Last ned PDF-utgave her

Transcription

Last ned PDF-utgave her
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Til Haugesund
uten grenser
Takker
kommunen
Grete Berg er alvorlig syk.
Likevel ser hun lyst på livet
og takker Haugesund
kommune og Reuma Sol i
Spania for det.
Side 2
Vil ha revmatikere
på sykkel
Side 16
Topp
karakter
Me vil anbefala Folkets
Gave. Det er ei stifting i
vekst, seier Kristian
Grunnaleite, Morten Osvald
Nesheim Østhus og
Aleksander Breivik. Studentane ved Høgskulen
Stord/ Haugesund har laga
bacheloroppgåve på innsamlingsaksjonen og fekk
toppkarakteren «A».
Side 10
En sliter: Ved hjelp av sele dro den enarmede hjelperen Kjell Bjelland også rullestoler mil etter mil mot Nordkalotten. Her
er det Suzanna Tangen og Per Christian Brunsvik som får drahjelp. Foto: NRK
Seks av deltakerne i Lars Monsen-ekspedisjonene «Ingen grenser» møtes nok en
gang i Haugesund. Gjensynet skjer under Sildajazzen, nærmere bestemt i
anledning den innlagte Helsejazzen og Rehabiliterings-konferansen som finner
sted 7.- og 8. august. De seks skal holde foredrag under konferansen og blir også
å se i lavvo på Høvlerikaien.
Vert er Kjell Bjelland, haugesunderen som deltok på den første av de to NRKsendte ekspedisjonene. Bjelland mistet som 18-åring høyrearmen i en arbeidsulykke, men har aldri følt seg funksjonshemmet, forteller han. Til gjengjeld er
helsesportpedagogen daglig opptatt av mange andre som er det.
Le s mer om hvordan d u k an st ø t t e Fo l k et s G av e p å s i s te s i d e .
Side 12 og 13
Takker Haugesund
for et verdig liv
Grete Berg er alvorlig syk. Hun er lenket
til rullestolen og blir
bare svakere for hvert
år som går. Likevel ser
damen lyst på livet –
takket være et flott
opplegg fra hjemkommunen sin.
Leif Kverneland
ALFAZ DEL PI. For 25 år siden fikk Grete Berg vite at hun
led av Bekhterev. En sykdom
hun klarte å leve godt med.
Men etter en operasjon for
sju år siden, fikk hun en langt
verre beskjed fra legene. Grete
hadde fått dystoni. En muskelsykdom som likner veldig på
MS.
- Jeg blir dårligere for hvert
år som går og er helt avhengig
av min elektriske rullestol og av
hjemmesykepleien. Musklene i
kroppen min svinner hen, og
jeg får unaturlige stillinger på
forskjellige kroppsdeler etter
hvert. Men en ting er bra; Jeg
kan ennå reise til Spania og
Reuma Sol. Jeg er en måned
hjemme i Haugesund for behandling ved sykehus, og så er
jeg to måneder her i Spania.
Legene sier jeg bør oppholde
meg så mye som mulig i Spania. Varmen og klimaet gjør at
kroppen min fungerer utrolig
mye bedre enn i Norge, forteller Grete Berg.
Godt liv i Spania
- Haugesund kommune er
bare helt fantastiske! De legger forholdene helt optimalt
til rette for oss. Her nede har
Grete til og med norske sykepleiere på daglig besøk. I tillegg trener hun regelmessig på
Reuma Sol. Behandlingen som
de gir henne, er helt topp. Livet
vårt er så godt som det kan bli
med tanke på sykdommen til
Grete. Og det kan vi takke folkene i Haugesund kommune
for, skryter ektemannen, Bjørn
Terje Berg.
Han har full jobb ved Reuma Sol. Både som bussjåfør og
innehaver av butikken ved senteret. Dette gjør at han kan se
sin kjære kone veldig mye.
Utgiver:
2
Fornøyde tross alt: Grete Berg stortrives på Reuma Sol, her sammen med sønnen Bjørn Terje og ektemannen Bjørn Terje.
Står på
- Det var ikke akkurat et slikt
liv jeg hadde håpet å få. Men nå
gjør vi det best ut av det, og håper jeg kan holde meg i så god
form at jeg kan reise opp og
ned til Spania i noen år til. For
jeg vet at tiden snart kommer
da jeg ikke kan dra noen plasser, og blir helt pleietrengende
ved en institusjon i Haugesund.
Frem til da skal jeg fortsatt kose
meg både i Norge og Spania, og
etterpå kan jeg sitte i Norge og
tenke tilbake på alle de flotte
årene jeg hadde på Reuma Sol
og Spania. Jeg kan leve lenge
på de flotte minnene herfra,
sier Grete og smiler.
Støtter hverandre
Grete er en dame man bare
er nødt til å like. Selv om hun
er lenket til rullestolen, ser hun
ikke begrensninger med bare
utfordringer. En tur til byen
uten følge er ikke noe problem
for Grete. De fire kilometerne
til enten Alfaz eller Albir går
unna så fort den elektriske rullestolen kan kjøre.
- Jeg er ofte på tur til byen.
Må rundt litt. Likevel tilbringer jeg mesteparten av dagen
her på Rauma Sol. Her møter
jeg mange andre mennesker i
samme situasjonen som jeg er i.
Vi blir en støtte for hverandre.
Her sitter vi i solen og løser store og små problemer. I tillegg
har vi godt kvalifisert hjelp bare
noen få meter unna hele tiden.
Klimaet gjør at livet mitt er totalt forskjellig her i Spania i forhold til i Norge. Legene mine,
og ikke minst familien min, sier
de merker kolossal forskjell på
meg når jeg kommer hjem etter
to måneder i Spania. Både på
humøret og kroppen. Hjemme
har jeg ofte vondt i leddene og
så er jeg veldig stiv i hele kroppen. Hverdagen min er tung,
sier Grete Berg.
Stiftelsen Folkets Gave
Karmsundgata 143, 5528 Haugesund, tlf. 932 49 325
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Fantastisk i varmen
Den måneden Grete bor i
Haugesund har hun besøk av
hjemmesykepleiere fire ganger om dagen og en gang på
natten. I Spania har hun bare
besøk av sykepleiere hver morgen. Resten klarer hun og mannen selv.
- Dette må da være god økonomi for Haugesund kommune. I stedet for fem daglige besøk klarer Grete seg bare med
ett her i varmen. Flyturene mellom Norge og Spania betaler vi
selv, og oppholdet her nede
dekker vi også selv. Vi får dekket behandlinger på Reuma Sol
gjennom den norske staten, og
så dekker Haugesund kommune sykepleierne her nede. Men
det aller viktigste er at Grete
har et helt fantastisk liv her i
varmen, sier Bjørn Terje Berg.
Ansvarlig redaktør
Per A. Enge
Reuma Sol Senter
• Ble åpnet i 2000 og ligger i
Alfaz del Pi på Spanias flotte
Costa Blanca-kyst. Tomten er
på 20 dekar. Består av 44 leiligheter, egen hotellfløy med
32 rom i tillegg til alle servicebygg. Totalt 234 senger.
• De tilbyr overnatting, fysikalsk behandling, sykepleietjeneste, frisør, aromaterapi
og fotterapi. I utgangspunktet
et senter for mennesker med
muskel- og skjelettplager, men
hvem som helst kan leie seg
inn.
• Det finnes også restaurant,
storkiosk, minigolf, bocciabaner, lekeplass, to utendørs
svømmebassenger, oppvarmet
innendørs svømmebasseng og
stor gym- og treningssal.
• Eies av Norges Revmatikerforbund, og omsatte for cirka
2,8 millioner euro i 2011. Det
er 43 årsverk ved senteret.
Produksjon
Karmsund avis - www.karmsundavis.no
Vi takker våre kunder for
tilliten som har gitt oss vekst.
Dette gir oss mulighet til å gi
noe tilbake til lokalsamfunnet.
Vi i Coop Haugaland er glade
for å være en bidragsyter.
Det er alltid viktig
med en
“håndsrekning”
Folkets gave og mange andre foreninger
og lag i vår region bidrar med dette.
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
3
Samhandling i fokus
Rehabiliteringskonferansen 2012 som
arrangeres i Haugesund i forbindelse med
Sildajazzen/ helsejazz, er i ferd med å sette
en solid deltakerrekord. Hovedtemaet,
Samhandlings-reformen/rehabilitering, har
fristet nærmere 200 deltakere fra hele landet
til å melde seg på.
Per A. Enge
- Med livsglød får mennesket
bedre livskvalitet og flere kommer i arbeid. Utfordringen ligger i å få til en god kommunikasjon og dermed gode planer
mellom pasienten/ansatte,
NAV, behandlende leger, sykehus, bedriften og HMS-miljøet,
inkludert bedriftshelsetjenesten og bedriftens HR-avdeling,
sier daglig leder av Folkets Gave, Alf Edvin Hovda.
- Årets rehabiliteringskonferanse er den femte i rekken.
Derfor kaller vi den for en jubileumskonferanse. Og for et
jubileum: Et deltakerantall på
78 i fjor til 200 i år er nærmest
for en jubileumsgave å regne
og er ikke minst en bekreftelse
på at det vi jobber for også får
en stadig større oppslutning,
sier Hovda.
Solid program
Konferansen arrangeres 7.
- og 8. august i regi av Folkets
Gave i samarbeid med Høgskolen Stord-Haugesund og Sildajazzen. Innsamlingsaksjonen
har som formål å samle inn
mest mulig midler til utstyr og
inventar på Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus (HSR) og dermed gjøre sitt
til at sykehuset skal bli landets
beste på rehabilitering.
I to dager skal det konfereres i Høgskolen Stord/Haugesunds lokaler i Haugesund og
arrangeres Helsejazz på Høvleriet.
- Grunnen til den store oppslutningen har selvsagt med
programmet å gjøre. Programkomiteen har gjort en formidabel jobb, konstaterer Hovda.
Innledningsvis vil deltakerne
bli orientert om bl.a. Status for
Samhandlingsreformen og hva
som skjer med rehabiliteringsfeltet i reformen. Foredragsholder er samhandlingsdirektør
Tor Åm ved St. Olavs Hospital.
Bl.a. Johannes Kolnes, tidligere direktør i Helse Fonna,
nå prosjektleder ved Helse
Bergen, skal fortelle om visjonen for rehabilitering på Vestlandet.
Styreleder i Fellesforbundet
for funksjonshemmede (FFO)
nasjonalt, Knut Magne Ellingsen kommer for å orientere om
rehabiliteringspasientens forventninger. Videre skal rehabiliteringstilbudene på Vestlandet presenteres og konferansens første dag avsluttes med
kåring av årets samhandler.
Helsesport
Folkehelseloven, den nye
legerollen i Samhandlingsreformen og livsstyrketrening er
noen av stikkordene for dag to.
Da skal også Kjell Bjelland fra
Haugesund i ilden og fortelle
både om sin deltakelse i NRKekspedisjonen Ingen Grenser
og sitt store engasjement for
helsesport ellers. Også fem av
de andre deltakerne på ekspedisjonene i ødemarken med
Lars Monsen som reiseleder,
Rekorddeltakelse: Daglig leder i Folkets Gave, Alf Edvin Hovda, gleder seg over rekordoppslutning om den 5. Rehabiliteringskonferansen i Haugesund.
vil komme for å bidra.
Målgruppen for Rehabiliteringskonferansen er bl.a. kommunenes politiske- og adminis-
Gnist og glede
Sildajazzen kommer til å
bidra med sine beste artister
når det arrangeres Helsejazz
på Høvleriet 7. august. Og
våre egen Gunnar Andersen
vil også være på plass med
musikk i en helt annen gate.
Han skal presentere sin tred-
je samle-cd til inntekt for Folkets Gave.
I 1998 kom den første, kalt
«Haugesund grønn» med bidrag fra artister på Haugalandet. I 2010 ble artister fra hele
Stavangerregionen med på
«Stavanger Rosa». I år handler
trative ledelse, samt helsefaglig
ansatte, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
sykehusansatte og NAV.
det om «Bergen blå» og samlecd’en inneholder nok en gang
det Gunnar Andersen har lovet. Et familievennlig utvalg av
velkjente låter og noe for enhver smak.
Ny CD: Gunnar Andersen, her
med de to første Folkets Gave
cd’ene, er nå klar med den
tredje.
TOTALENTREPRENØR
4
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Produksjon av tannhjulspumper for bruk
innen offshore, skipsfart, fiskeri, oppdrett,
industri, anlegg og landbruk
Alglass Vindu AS er en moderne
dør- og vindusfabrikk med 28 års
erfaring fra produksjon av dører og
vinduer i aluminium og kunststoff.
Det finnes flere fornuftige grunner til å velge oss som
leverandør:
Lagerført standard pumpeprogram,
og produksjon av spesialpumper etter
kundens spesifikasjoner
www.deltapump.no
•Vi produserer dører og vinduer tilpasset ønsker og behov.
•Våre produkter er vedlikeholdsfrie og meget holdbare.
•Vi bruker Schücos vindusystem som er svært annerkjent
i hele verden.
•Produktene er spesielt godt isolert – energisparende
og lydisolerende.
•Vi leverer over hele landet, både til private og bedrifter.
Vil du ha kvalitet – velger du våre Schüco-produkter!
Kontakt oss: 52709970, Kvalamarka 19. www.alglass.no
Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
Trening og velvære
under samme tak!
Til
gav bud p
å
epa
kni
ng
Alg fra
hot
erm
!
Vi tilbyr alt innen velværebehandlinger samt
effektive og morsomme gruppetimer.
Til sammen 11 erfarne og flinke terapeuter
og instruktører.
Kom innom oss eller ring for bestilling
Telefon
5200 3530
Se vår spennende trenings-timeplan og spa-meny på vår hjemmeside:
www.albatrossenter.no
Kom i
form NÅ!
Albatross Senter, Leiteveien, 5550 Sveio. Telefon 52 00 35 30. Epost: [email protected]. www.albatrossenter.no
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
5
Faglig tyngde: 75 nordiske revmakirurger og ortopeder var samlet til kongress i Haugesund. På bildet ses bl.a. Ola Aarseth, formann i Norsk Revma-kirurgisk
Forening (til venstre), ordstyrer Odd-Geir Skogesal (nærmest) , Herman Luhr (ved veggen til venstre) og på første benkerad fra venstre ortopedene Per Aga, Hans
Jacob Rossebø og Emil Mohr. Fotos: Per A. Enge
Kongress-skryt til Haugesund
Kunstige ledd: Olav Østensjø, født og oppvokst i Haugesund,
var blant utstillerne. Han representerer Scandinavian
Customized Prosthesis as, eneste produsent av «skreddersydde» leddproteser her i landet. Produksjonen foregår i Norge.
75 revmakirurger
og ortopeder fra
Norge, Finland og
Sverige var 18. 20 april samlet til
nordisk kongress i
Haugesund. Den ble
en suksess.
Per A. Enge
- Tilbakemeldingene har vært
gode. Vi har fått en masse skryt
både av arrangementet, forsamlingslokalene og byen, forteller
Herman Luhr, revmakirurg ved
Haugesund Sanitetsforenings
6
Revmatismesykehus og ansvarlig for den sosiale delen av kongressen.
I tillegg til alle legene møtte
12 utstillere fra leverandørindustrien med koffertene fulle
av diverse kunstige leddproteser.
Arena for den faglige delen
var Rica Maritim Hotel, men
det var også gjort plass i programmet til både byvandring,
visning av Haugesundsfilmen
og båttur i skjærgården. Gjestene fikk sogar gå i land på
Vibrandsøy og oppleve det 35
meter lange vikingskipet Draken Harald Hårfagre før det
ble sjøsatt.
Krokfinger: Erling Olav Horneland fra Sveio demonstrerte ny behandling av såkalt krokfinger.
Her benyttes medisin i stedet for kirurgi. Behandlingen er nylig godkjent i Norge og brukes også
ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.
Jubileum
Norsk Revma-kirurgisk Forening er den eldste i sitt slag i
Norden. Den ble stiftet for 40
år siden og det var for å markere jubileet at foreningen valgte
å avholde en nordisk kongress
i Haugesund.
- Dette var både en stor ære
for oss og en anerkjennelse for
det arbeidet som er gjort innen
revmatologi og revmakirurgi i
byen, forteller Luhr.
- Hovedtemaet på kongressen
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
var hvordan man best kan sette
inn proteser i skuldre, albuer,
håndledd og ankler , og det ble
lagt særlig vekt på hvordan man
skal håndtere komplikasjoner
og utføre re-operasjoner hvis så
blir nødvendig.
Videre ble det holdt foredrag om om de nye, moderne
leddgiktmedisinene kombinert
med kirurgi.
Behovet for revmakirurgi går
nå ned på grunn av stadig mer
effektive medisiner som dem
per sykdommen, konstaterer
Herman Luhr.
Faglig oppdatering er hovedinnholdet på slike kongresser,
og når det denne gang ble gjort
et vedtak om at spesialistene i
fortsettelsen skal møtes annet
hvert år, forteller også det litt
om suksessen i Haugesund.
Men når Haugesund kan bli
vertskapsby neste gang, tør ikke
Luhr spå noe om.
CARBON14.NO
DRA TIL SJØS
vi har læreplasser!
Du kan bli lærling til sjøs hvis du velger:
• Vg2 Maritime fag
• Vg2 El-energi
• Vg2 Kokk- og servitørfag
Vi tegner lærekontrakt i fagene:
• Matros
• Motormann
• Skipselektriker
• Institusjonskokk
En fagforening for deg som
jobber innenfor et av Fellesforbundets overenskomstområder (unntatt Grafisk) på
bedrifter i Nord-Rogaland.
SAMMEN E ME STERKE!
Ta kontakt med oss på
telefon 52 71 90 20 / Faks 52 71 90 21
eller Kaigata 1 i Haugesund.
Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.avd57.no
For mer info: www.maropp.no
Maritimt Opplæringskontor
Sør/Vest Norge
Postboks 132, 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 89 20
Fellesforbundet
avdeling 57 - Nord Rogaland
VI SKAL GI dEG FARGERIKE
oppLEVELSER I hELE 2012
FLEST BUTIKKER
STØRST UTVALG
pARKERING
GRATIS pARKERING
KUN 10 KR TIMEN
MAN-FRE ETTER 15 LØR ETTER 12
www.haugesund-sentrum.no
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
7
Banken for
hele Karmøy!
Ryfylke Fjordhotel – for enhver
anledning!
64 overnattingsrom – Konferanselokaler for 2-200 personer
God mat - Hyggelige salonger – Alle rettigheter
Flott utsikt til fjord og fjell
Kurs & Konferanser / Ferie & fritid
Blåturer / Familietreff / Bursdagsfeiring mm
www.helsereiser.no
Gunstig for hjerte
og ledd!
Selolje er Inuittenes oppskrift på et sunt hjerte,
myke ledd og vakker hud.
Selolje inneholder omega 3-6-9.
l
l
Reuma-Sol
Senter
Hotell Fysioterapi Restaurant Spania
RYFYLKE FJORDHOTEL
N-4230 Sand
Tlf: 52 79 27 00
E-mail; [email protected]
www.ryfylkefjordhotel.no
!
e
ll
a
r
o
f
e
ls
e
v
- en opple
Reuma-Sol
Reuma-Sol er
er et
et ferieferie- og
og behandlingssenter
behandlingssenter
som
som byr
byr på
på solrike
solrike dager
dager og
og et
et godt
godt utvalg
utvalg
av
av helsehelse- og
og velværebehandlinger
velværebehandlinger ii et
et trygt
trygt
og
og tilrettelagt
tilrettelagt miljø.
miljø.
INFORMASJON OG BESTILLING:
E-post: [email protected]
Telefon: 23 00 12 60
8
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Sunkost Haugesund, 52718666
Sunkost Oasen, 52842566
Sunkost Ølen, 53768320
Sunkost Stord, 53411111
08.08.12
Chaka Khan
Rådhusplassen................................ kl 19.00 kr 420,09.08.12
Trica Boutté, Louisiana Washboard Five
Vår Frelsers kirke........................... kl 19.00 kr 200,Richard Bona - Mandekan Cubano
Maritim Hall................................... kl 19.30 kr 300,Helge Sundes Ensemble Denada
Festiviteten..................................... kl 20.00 kr 200,Hot Club de Norvege
Staalehuset Tønneloftet.................. kl 20.00 kr 250,Lucky Peterson
Byscenen......................................... kl 22.00 kr 250,Arild Andersen Quintett + stjernelag av musikere
Festiviteten..................................... kl 20.00 kr 250,-
Haugesund Sparebank
Haugesund Sparebank
- en lokal, nær og personlig bank
– en lokal, nær og
som er med på nyskapning og utvikling!
personlig bank som er
med på nyskapning
Haugesu
og utvikling
Haugesund Sparebank støtter Folkets Gave og er stolt over å kunne være med å bidra
til at Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus nå realiserer sitt nybygg.
Denne utvidelsen vil kunne gi et enda bedre helsetilbud - noe som vil komme hele
distriktet til gode.
- en lokal, nær og p
Haugesund
støtter
Folkets
som erSparebank
med
på nyskapnin
Haugesund
Sparebank
Vi ønsker dere lykke til!
Gave og er stolt over å kunne være
med å bidratil at Haugesund SanitetsHaugesundRevmatismesykehus
Sparebank støtter Folkets
forenings
nåGave og er stolt ov
til at Haugesund
Sanitetsforenings Revmatismesykehus n
realiserer
sitt nybygg.
- en lokal, nær og personlig bank
som er med på nyskapning
og utvikling!
Denne utvidelsen vil kunne gi et enda bedre helsetilbud Denne utvidelsen vil kunne gi et enda
10.08.12
distriktet til gode.
bedre helsetilbud - noe som vil komme
Madeleine Peyroux
Maritim Hall................................... kl 19.30 kr 325,hele
distriktet
til
gode.
Haugesund Sparebank støtter Folkets Gave og
stolt
over
kunne
Vierønsker
dere ålykke
til! være med å bidra
Hilde Louise Asbjørnsen
til at Haugesund kl
Sanitetsforenings
realiserer
Vi ønsker nå
dere
lykke sitt
til! nybygg.
Staalehuset Tønneloftet..................
20.00 kr 250,- Revmatismesykehus
Rita Engedalen /Denne
Druv. dobbel-konsert
utvidelsen vil kunne gi et enda bedre helsetilbud - noe som vil komme hele
Byscenen.........................................
distriktet til gode.kl 22.00 kr 200,11.08.12
Jarle Bernhoft m/band
Vi ønsker dere lykke til!
Rådhusplassen................................ kl 20.00 kr 420,Dana Leong Trio
Byscenen......................................... kl 23.00 kr 200,12.08.12
Tord Gustavsen ensemble
Avaldsnes kirke.............................. kl 20.00 kr 300,-
Mer info på sildajazz.no
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
9
VENTAR: Kristian Grunnaleite, Morten Osvald Nesheim Østhus og Aleksander
Breivik er spente. Presentasjonen av bacheloroppgåva er over – no ventar dei
på dommen.
«A» for
Folkets
Gave
Eit spennande sponsingsobjekt og det gode
føremålet er viktig for
Haugesunds-regionen.
Dette kjem fram i ei bacheloroppgåve som i år
er utført ved Høgskulen
Stord/Haugesund.
Kristine Sele
- Me vil anbefala Folkets Gave. Det er
ei stifting i vekst, seier Kristian Grunnaleite, Morten Osvald Nesheim Østhus og
Aleksander Breivik.
Mandag 11. juni presenterte dei
oppgåva «Folkets Gave som sponsingsobjekt» – gjennomført som ledd i
bachelorprogrammet i økonomi og
administrasjon ved Høgskulen Stord/
Haugesund.
Etter presentasjon og ei kort, men
nervøs ventetid fell dommen:
«A»!
Jubelen bryt laus.
- Herleg – dette er løn for strevet, løn
for alle dei lange arbeidsdagane, strålar
dei tre og vert gratulerte av veileder Åge
Svein Gjøsæter, venner og folk frå Folkets Gave, som med stor interesse fylgde
presentasjonen.
10
GLEDE: Morten, Kristian og Aleksander kan sleppe jubelen laus. Mykje arbeid
gav toppresultat!
Kick off-seminar
- Kvifor valde de nettopp Folkets Gave
til oppgåva dykkar?
- Høgskulen arrangerte kick off-seminar for tredje års-studentane i november
i fjor. Der var mange bedrifter frå regionen og presenterte ulike problemstillingar for bacheloroppgåver. Me hadde
tenkt å sjå nærare på Folkets Gave og
Toyota, men Alf Edvin Hovda i Folkets
Gave var fyrst ute, og då var det gjort.
Me kom aldri så langt som til Toyota.
Den daglege leiaren i Folkets Gave sin
entusiasme overtydde oss raskt om at
dette var det rette for oss, seier dei og
takkar Hovda for måten han tok i mot
dei på.
- Hans engasjement og openhet har
hjelpt oss til å få tak i den informasjon
som trengs for å skriva ei bacheloroppgåve, seier dei tre, som jobba ut frå dette
tema:
«Kva gjer Folkets Gave særleg interessant som sponsingsobjekt, og kva kan
forklara likheter og skilnader i opplevd
sponsingsverdi mellom ulike sponsorar?»
Fem informantar
I oppgåva er det gjort rede for ulike typar sponsing og forsjellige typar
sponsorinvestorar er definerte:
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
VEILEDER: - Vår eminente veileder, seier Kristian, Morten og Aleksander om Åge
Svein Gjøsæter.
• Den marknadsorienterte investoren
• Den samfunnsansvarlege investoren
• Den internorienterte investoren
• Filantropen
Utvalet av informantar bestod av ein
lokal sparebank, ein stor handelsaktør,
ein festivalaktør, ei mellomstor industribedrift og ei lita marknadsføringsbedrift.
- Sponsorar har ulik syn på sponsing,
og me ville difor undersøkja intervjuobjekta sitt generelle syn. Dessutan ynskte
me å undersøkja korleis dei ulike objekta såg på det å sponse Folkets Gave
og kva som gjorde det interessant, forklarar dei.
Svara viser at det gode føremålet er
viktig, at dette er ei felles sak for alle
menneske i regionen, dei legg vekt på
lokal tilhørighet og at det er veldig positivt å få eit landssenter for den type
behandling til Haugesund. Dessutan
vert dagleg leiar trekt fram:
- Det som er interessant med Folkets
Gave er Alf Edvin Hovda(...) Han må
være den største motoren som finst her
på Haugalandet. Han held det gåande
24 timar i døgeret og er ein enorm inspirator (...) Så er det jo eit takknemmeleg objekt å være med å sponse med
tanke på dette med revmatisme. Det er
liksom veldig uproblematisk, seier ein
av informantane.
Alf Edwin Hovda sender rosen vidare.
- Dette er ikkje noko einmanns-verk,
det er mange som drar lasset i lag, seier
han. Men styreleiar Synnøve Gudmundsen er samd med informantane:
- Hovda er andletet utad, han har eit
enormt kontaktnett og han er veldig entusiastisk. Rett mann på rett stad, smiler
ho.
LO i Nord-Rogaland
Bli medlem i et LO forbund!
Telefon: 52 71 58 72
Mobil: 958 70 576
E-post:
[email protected]
Web:
www.loinordrogaland.no
SAMMEN ER
VI STERKE
Adresse:
LO i Nord-Rogaland
Kaigata 1.
5527 Haugesund.
reklamebyrå
Bedriftshelsetjeneste
vi kjenner Haugalandet
www.haugaland-hms.no
Combibygget på Raglamyr, Longhammarvg 7, 5536 Haugesund
tlf.: 52 70 74 70 - fax: 52 70 74 71
vELKOmmEN
!
som FG-VENN
Folkets Gave til HSR mot 2057
BLI PERSONLIG SPONSOR – FÅ SKATTEFRADRAG!
Du kan tegne deg som VENN på tre nivåer:
GRATULERER: Dagleg leiar i Folkets Gave Alf Edvin Hovda og styreleiar Synnøve
Gudmundsen gratulerer med toppkarakter.
*
-
VENNER aV FolkEtS GaVE
Privatpersoner
*
-
DIaMaNt - VENN - DIaMaNt BlaNkEt
to kunstverk
Med kunstverk fra Roald tellnes.
Med kunstverk fra Torleiv Tveit.
kr 12.000,00
*
-
PlatINa- VENN - PlatINa BlaNkEtt
Med kunstverk fra Roald tellnes.
kr 6.000,00
*
GUll-VENN - GUll BlaNkEtt
kr
600,00
Med rett til skattefradrag 28%
Eller avtale om fast beløp pr måned nok 50,00,Her kan du får opptil kr 3.360,- i skattefradrag og hele beløpet tilkommer
Folkets Gave
Ring: 93 24 93 25- eller send mail.: [email protected], for nærmere info.
www.folketsgave.no
FolkEtS GaVE kontonummer 5082.05.11171.
Velkommen som FG-VENN!
GODT NØGDE: Dagleg leiar Alf Edvin Hovda og styreleiar Synnøve Gudmundsen
i Folkets Gave likar godt at organsiasjonen deira er tema i ei bacheloroppgåve.
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
11
Dyretransport: Ingen grenser-deltakerne benyttet også hundespann på hjul da de krysset
Nordkalotten. Her er Kjell Bjelland hundefører med Alexander Øverland godt plassert i vogna.
Foto: NRK
Fortsatt
ingen
grenser
Kjell Bjelland har nok en gang invitert noen av sine gode,
funksjonshemmede turvenner hjem til Haugesund. I anledning
Rehabiliterings-konferansen, Silda- og Helsejazzen 7. og 8. august
blir seks «Ingen Grenser»-deltakere å se og høre i lavvo på Høvlerikaien og når de bidrar med foredrag i Høgskolens lokaler.
Per A. Enge
De som kommer tilreisende
er bl.a. Geir Arne Hageland fra
Lillehammer som til tross for to
amputerte bein og deformerte
fingre dro ut på tur med Lars
Monsen og NRK på den første
«Ingen grenser»- ekspedisjonen. Videre stiller Cerebral
Parese-rammede Aleksander
Øverland Berg fra Molde som
12
gjennomførte samme turen,
dvs. krysset Nordkalotten i løpet av 30 dager i august/september i 2009. Også Per Christian Brunsvik fra Måløy var med
til tross for at han er lam og rullestolbruker.
Marianne Rasmussen Kolvik fra Nittedal og Bjarte BøeSande deltok på tur nummer
to som gjaldt å ta seg fram fra
svenskegrensen i Femundsmar-
ka til toppen av Snøhetta fra 20.
juni til 20. juli i 2011. Hun er
døv. Det samme er Bjarte som i
tillegg er nesten blind.
Kjell Bjelland fra Haugesund
deltok på den første turen. Han
mangler høyre arm, men har aldri følt seg funksjonshemmet,
forteller han. Derimot synes
han alltid å ha i tankene de
som er det.
Ekspedisjonsdeltakerne i «In-
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Vått og rått: Kjell Bjelland kan også padle kano uten spesialåre til tross for at han mangler høyre arm. Her deler han båt
med Per Christian Brunsvik som er rullestolbruker. Begge blir å
møte under Rehabiliteringskonferansen i Haugesund i august.
(Foto NRK)
gen Grenser» fascinerte og imponerte millioner av tv-seere da
programmene ble vist i NRK.
I tillegg gav de inspirasjon til
mange. Det er en av grunnene
til at de deltar på Rehabiliteringskonferansen i Haugesund.
Grenser er til for å overvinnes.
Alltid muligheter
Verten, Kjell Bjelland, fokuserer aldri på problemer. Han
ser alltid muligheter og tenker
friluftsliv for alle gjennom hele
året.
Før arbeidsulykken som
tvang ham til å tenke nytt, var
han en habil fotballspiller på
Djerv 1919.
Da han var 18 år gammel var
han klar til å begynne i lære
som pølsemaker hos Agro på
Norheim. Men så skjede det
fatale. Han fikk høyre armen
inn i en av maskinene og den
kunne ikke reddes.
- Jeg tror arbeidsulykken gikk
hardere inn på de rundt meg
enn på meg selv, forteller mannen som nå har fylt 53 og som
fortsatt ser ut som en veltrent
ungdom.
Ulykken skjedde i 1977. Uten
høyrearm ble han erklært 80
prosent ufør, og pølsemaker
kunne han ikke lenger bli.
Men fri for destruktive tanker
og med entusiasmen i behold,
lærte han seg først å bli venstrehendt og tok høsten 1978 fatt
på lærerhøyskolen i Volda for å
bli førskolelærer. Han lærte også fort at fotball ikke er alt. Kjell
oppdaget helsesporten. Fire år
på rad under utdanningstiden
hadde han sommerjobb på Beitostølen. Erfaringene herfra
staket ut den videre kursen for
jernmannen fra Haugesund.
Etter førskolelærereksamen
dro han til Idrettshøgskolen og
tok grunnfag i idrett og deretter tilpasset fysisk opplæring
som gjør at han kan titulere
seg som helsesportpedagog.
Da hadde han forlengst stiftet
Volde/Ørsta Helsesportlag.
Stadig på tur
Tilbake i hjembyen var han
de første fem årene først og
fremst førskolelærer i barnehager. I dag er han lærer ved
Karmsund videregående skole
og har ansvaret for ungdom
med behov for tilrettelagt skolehverdag. Minst en skoledag i
uken tilbringes i Djupadalen
med varierte friluftsaktiviteter.
- Det kan gå i motbakke for
oss alle, men det finnes alltid
muligheter. Dette synes å være
Inspiratoren: Nå er også Kjell Bjelland en engasjert Folkets
Gave-ambassadør. Foto: Per A. Enge
området. Vi har nå 50 deltakere
med forskjellige funksjonshemninger, forteller en ganske stolt
Kjell Bjelland.
Han spør om hva klokka er.
Intervjuet må snart avrundes.
Han må sette kursen mot Karmøy der han har lovet å være
funksjonær under Jentebølgen
i Kopervik.
Utfordrer
Drahjelp: Terrengrullestolene var flittig i bruk under «Ingen grenser» og Kjell Bjelland trakk
dem mange mil. Her har han både Alexander Øverland, Elin Aa og Tare Teksum på slep.
Foto: NRK
Kjell Bjellands livsmotto. Selv
går han på tur så ofte han kan.
Stadig er han ute også med lag
og foreninger. To ganger har
opp til 13 av «Ingen Grenser»-
deltakerne utfordret hverandre
igjen uten Lars Monsen, bl.a.
på 14-dagersturer i Valdres og
på Hardangervidda.
I tillegg er han trener innen
tilrettelagt fotballaktivitet. Hver
tirsdag i Djervhallen.
­ I Djerv 1919 har vi hatt dette
tilbudet siden 1989, og er desidert størst i landet på dette
Dugnadsånden synes å være
enorm.
- Man må yte litt også, sier
entusiasten som utvilsomt mener han får voldsomt igjen for å
utfordre seg selv og å inspirere
flest mulig andre til å gjøre det
samme.
Helsesportpedagogen skulle
gjerne hatt enda mer tid til disposisjon. Da ville han forsøkt å
gi nytt liv til helsesporten lokalt.
- Da Norges Handicapidrettsforbund, sammen med annen
idrett, ble lagt inn under Norges Idrettsforbund, avviklet
Haugesund helsesportlag seg
selv. Hele trim og mosjonstilbudet forsvant. Eksempelvis
friidrett og svømming for funksjonshemmede er store idretter
på verdensbasis, men lokalt har
vi ingen tilbud lenger.
Haugesund har etter hvert
fått mange flotte idrettsbygg
og arenaer som også burde ha
plass til funksjonshemmede.
Jeg håper den nye idrettskonsulenten tar fatt og får alle aktuelle klubber engasjert, oppfordrer Kjell Bjelland.
helt i tråd med det han selv
jobber for. Opptrening gir et
bedre liv for de aller fleste.
- Kan jeg bidra med noe positivt så gjør jeg det så gjerne,
sier han.
August er ikke så langt unna,
og nok en gang gleder Kjell
seg til gjensynet med «Ingen
Grenser»-gjengen. Ekspedisjonsdeltakerne holder stadig
kontakten og samarbeider om
å motivere andre til å utfordre
grensene.
- Denne sommeren blir det
tur til Dovre og forhåpentligvis
en tur på Snøhetta, forteller
han.
500 søkte om plass på den
første turen med Lars Monsen
som ekspedisjonsleder, - 1000
på den neste. Kjell Bjelland vet
ennå ikke hvorfor han ble en av
de 11 utvalgte.
- På «opptaksprøven» ble vi
oppfordret til å synge. Jeg kom
i farten bare på Djerv 1919-sangen. Kanskje det var den som
gjorde utslaget, flirer den enarmede haugesunderen som ikke
synes å være hemmet av noe.
Han preiker som enn foss
og oser av tiltakslyst. Men det
er mening i alt han sier, og bestemmer han seg for noe, så
gjennomfører han, til glede
både for seg selv og mange,
mange andre.
Folkets gave
Nå har han også fått øynene
opp for Folkets Gave. Målet
med innsamlingsaksjonen er
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
13
Investerer i helse
Sveibuen Thor
Jostein Jacobsen rir
mange hester. Ikke
minst satser han
på telekommunikasjon og helse. Hans
Albatross-senter i
Sveio Golfpark domineres nå av helse
og velvære, og tilbudene ville blitt
enda flere dersom
ikke flertallet av de
nyvalgte politikerne
i Sveio hadde snudd
fullstendig om.
Per A. Enge
Jacobsen kan se tilbake på
stor suksess i næringslivet etter at han i 1988 etablerte sitt
Teleconsult AS. Han satset i
Haugesund og hadde flere
adresser. De fem siste årene
før 2008 holdt firmaet til i Stoltenberg-lokalene på Risøy. Da
var Jacobsen forlengst grepet
av golffeber og lot seg smitte
av den positive satsingen i Sveio
kommune.
Etter å ha lagt 1,3 millioner
inn i selve golfpark-utbyggingen, som Sveio kommune eier
71 prosent av, bygget han Albatross-senteret og flyttet hele sin
virksomhet til hjemkommunen.
Bygget teller 1700 kvm fordelt
på 2,5 etasjer. Investeringen
kom på 35 millioner kroner.
Trening og velvære
Innledningsvis ble det meste
av førsteetasjen innredet til lokaler for et konferansesenter,
men forebyggende helsearbeid
tok raskt over. En delikat og
fristende spa-avdeling var med
fra starten. Et lite treningssenter var først henvist til trange
lokaler i kjelleretasjen. Men solid respons resulterte fort i at
treningslokalene ble for små.
Nå har treningsapparatene okkupert hele den tidligere konferansedelen. I tillegg rommer
Albatross i dag kontorer for tre
fysioterapeuter, en almenlege
og to psykologer med egen klinikk for stressmedisin.
Albatross var i ferd med å bli
et unikt helse- og rehabiliteringssenter kombinert med et
av landets flotteste golfanlegg
med tilhørende turområder,
men så kom bråstoppen.
Snudde om
- Det var det positive samarbeidsklimaet mellom private
aktører, golfselskapet og kommunen som fristet til satsing,
forteller Jacobsen.
- Vi fikk forespørsel fra kom-
14
Trening: Thor Jostein Jacobsen gleder seg over 300 faste brukere av Albatross treningssenter.
munen om å bidra med lokaler
til også et offentlig legesenter
og videre delta i et svømmehallprosjekt der det også skulle bygges varmtvannsbasseng. Albatross stilte tomt til disposisjon
og alt lå klart for et samarbeid
om både bygging og drift.
Det forrige kommunestyret
vedtok alle planene, men etter at jeg hadde brukt 100.000
kroner på forberedelser via
arkitekt kom kommunevalget,
og Sveio kommune fikk blått
flertall i kommunestyret.
Jeg trodde dette ville styrke
det offentliges samarbeid med
private, men tok fullstendig
feil. De nye folkevalgte var imponerende raske med å snu
på det meste. Nå foreligger
det vedtak om at svømmehallen skal bygges ved Vigdartun i
Sveio sentrum og noen offentlige leger vil de heller ikke ha
på Albatross, sier en ikke så lite
overrasket privat utbygger.
Etter å ha satset stort i et
blomstrende samarbeidsklima
i flere perioder har han også
lov til å være skuffet.
Unik sjanse
Jeg var med på å lage en
strategiplan om helse, rehabilitering og velvære der både
golfparken og Albatross skulle
inngå. Sveio har en unik sjanse
til å bli en foregangskommune
på området, men etter valget
ser ikke dette ut til å kunne realiseres lenger, sier Thor Jostein
Jacobsen.
Han har nettopp lest om
Høyreleder Erna Solbergs besøk på nybygget til Haugesund
Sanitetsforenings Revmatisme-
Stort: Albatross-senteret ved Sveio golfpark teller totalt 1700 kvm gulvflate. Det meste rommer
nå helse og velvære, forteller Thor Jostein Jacobsen. Fotos: Per A. Enge
sykehus der hun lot seg imponere av samarbeidet mellom
private aktører og kommunen.
Haugesund skal leie to etasjer
i det private sykehuset til kommunalt sykehjem, en løsning
som Høyre-lederen vil anbefale
gjennomført over hele landet.
At privatpraktiserende leger
og fysioterapeuter har valgt å
satse på Albatross, setter Jacobsen selvsagt stor pris på. Han
gleder seg videre over at 300
faste kunder er storfornøyde
med treningssenteret og at spaavdelingen også er flittig i bruk.
Her handler det ikke bare
om velvære. Behandlingsdelen
øker mest, og vi har nå sju terapeuter i arbeid, forteller gründeren som nå også har valgt å
bli Folkets Gave-ambassadør.
Til tross for følelsen av å bli
motarbeidet av det offentlige
lokalt, vil han fortsatt satse på
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Satser: Thor Jostein Jacobsen har satset millioner på helse og
velvære i Sveio, spasenter inkludert.
helse og velvære i Sveio. Albatross kan romme enda flere
aktører. Det foreligger planer
om å bygge enda en etasje,
men i første omgang kommer
han nok til å ofre plassen som
Teleconsult selv disponerer. Telekommunikasjons-firmaet har
han planer om å flytte tilbake
til Haugesund.
Nettverkskonferanse i revmatologisk rehabilitering
For tredje år på
rad inviteres
det til Nasjonal
Nettverkskonferanse
i revmatologisk rehabilitering. Denne
gang er det MidtNorge som er vertskap, nærmere bestemt Meråker og
Værnesregionen.
Nettverkskonferansen ønsker
å være den viktigste møteplassen for både helsepersonell og
pasienter, noe man ikke vil gå
glipp av.
Tittel på årets konferanse
er: Nettverk og samhandling
for bedre rehabilitering. Samhandlingsreformen er trått i
kraft og naturlig nok står samhandling sentralt. Videre vil
faglig oppdatering og formidling av evidensgrunnlaget for
revmatologisk rehabilitering
alltid ha en selvsagt plass på
agendaen. Temaer som i år vil
belyses spesielt er; lærings- og
mestringstilbud, fysisk aktivitet
Rehabilitering: Den nasjonale nettverkskonferansen arrangeres på Meråker Sanitetsforenings
kurbad.
og artrose. Videre vil vi også få
smakebiter av teknikker som
mindfulness og motiverende
intervju, og deltakerne vil stifte
bedre bekjentskap med de nasjonale kompetansetjenester
innen feltet. Nettverkskonferansen skal være en arena for
motivasjon og inspirasjon, og
i år skal vi la oss motivere og
inspirere av både en VM- og
OL-medaljevinner og en helt
spesiell polfarer.
Nasjonalt nettverk revmatologisk rehabilitering har som mål
å bidra til god kvalitet på det
revmatologiske rehabiliteringstilbudet uavhengig av hvor man
befinner seg i landet.
Nettverkskonferansen
er nettverkets viktigste
middel for å:
• Øke brukerinnflytelse på
det faglige tilbudet.
• Stimulere til implementering av kunnskapsbasert praksis.
• Øke forskningsaktiviteten
og gi pasienter og klinikere mulighet til å påvirke forskningsagendaen.
• Utvikle felles faglige anbefalinger for rehabilitering innen
revmatologi.
Fokus på
rehabilitering
NRF deltar i arbeidsgruppe for å utarbeide en strategi
for rehabiliteringsområdet.
FFOs Hovedstyre har oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal utarbeide en
strategi for rehabiliteringsområdet. Arbeidet ledes av
FFOs leder Knut Magne Ellingsen, og det første møtet
ble gjennomført i uke 23.
Formålet med å utvikle en
rehabiliteringsstrategi er at
denne skal brukes for å sette
temaet på dagsorden i forbindelse med Stortingsvalget
i 2013. Det gruppen ønsker
å oppnå er at politikere og
tjenesteapparatet forstår at
alle mennesker må få mulighet til å delta sosialt og i
samfunnet.
I løpet av prosessen vil alle
FFOs medlemsorganisasjoner bli invitert til å komme
med innspill, og det planlegges et eget innspillmøte
til høsten.
Foruten Norsk Revmatikerforbund, kommer de
oppnevnte representantene i
arbeidsgruppen fra Foreningen for slagrammede, Norsk
Forening for Osteogenesis
Imperfecta, Cerebral Parese
Foreningen, Norsk Thyreoideaforbund og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
Foto: Istockphoto
Godt for alle – også danseløver som trenger smøring
Medox er ikke bare godt for muskler og ledd. Det er også godt dokumentert. Medlemmene i Revmatikerforbundet får spesialpris på kosttilskuddet Medox. Les mer om produksjonen og forskningen på www.medox.no.
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
friskere, lenger
15
Vil ha revmatikere
Med fokus på trening: Stig Idsal (t.v.), Synnøve Gudmundsen og Rune Hummelsund oppfordrer unge revmatikere til å bli med på sykkellaget Team Allsvinn
med tanke på deltakelse i Hårfagrerittet neste år. (Foto: Bjarte Skjørestad, XRcise)
Da Stig Idsal (49) fra Sandnes nylig syklet Hårfagrerittet fikk han en
ide. Han vil samle et eget lag bestående av fem revmatikere mellom
25 og 40 år som skal trene seg opp til å delta i neste års Hårfagreritt.
Treningsentusiasten skal være med selv også, både som sponsor i
samarbeid med bl.a. Haugesund aerobic og treningssenter, coach og
som rytter.
Per A. Enge
Stig Idsal er selv revmatiker.
I 2008 ble så alvorlig rammet
at han fikk problemer med å
fungere.
16
Han erfarte da at unge
voksne med revmatisme faller
mellom to stoler. Tilbudene er
mangelfulle for dem som ennå
ikke er kommet så langt som til
at en tur til Sydens sol og varme
gjør underverker. Nå vil han
gjøre noe med det.
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Egen bedrift
Hans egen revmatisme gjorde at han måtte gi opp jobben
sin i oljebransjen. I stedet startet han sin egen bedrift.
Stig Idsal er grunderen som
jobbet med multimediaproduksjon og programvareutvikling i
over 25 år før han ble syk. Etter
det kom Xrcise. Spinning var
noe som fanget interesse allerede i 2000 og tok etter hvert
over for en del andre treningsformer. Vinteren 2008 og våren
2009 ble et vendepunkt. Under
opptrening til Nordsjørittet
fikk han erfare en av sitt livs
største utfordringer, forteller
han til Folkets Gave.
Et sjokk
- Fra å være i mitt livs beste
form – til å ikke kunne gå ut og
hente posten - i løpet av noen få
uker, var et sjokk. Etter en del
måneder med mer eller mindre kontinuerlig sykehusopphold fikk jeg diagnosen Vaskulitt som er en sjelden reuma-
på sykkel
Ut
i
verden
Direkte fra Haugesund
Mot alle odds
Min reaksjon på prognosene jeg fikk
fra legene etter at diagnosen var fastslått
i august 2009, var «et løfte» om at jeg
skal sykle Nordsjørittet neste år. Det bare
glapp ut av meg, selv om jeg fikk beskjed
fra medisinsk hold om at det var lite
trolig at jeg ville noen gang bli i stand
til det. Gjett hvem som stilte til start på
Nordsjørittet i 2010, 2011 og 2012. Og
jeg har bevist effekten av riktig trening.
Min personlige rekord er forbedret med
en time hver gang jeg har stilt til start til
tross for cellegiftkurer og bivirkninger.
Det finnes ingen grenser for hva man
kan oppnå med inspirasjon og motivasjon, sier Stig Idsal.
Alicante Tir / Lør
Bremen Tor / Søn
København ALLE DAGEr
Mallorca MAn
«Alt» er mulig
Og nå vil han gi andre samme muligheten. Han har opprettet Team Allsvinn
for å gi unge voksne revmatikere et aktivitetstilbud basert på trening og konkurranser hvor en deltar på lik linje med
friske.
- Sammen skal vi skal vise at det er mulig å drive med fysisk aktivitet selv om vi
har sykdom som blir ansett for å være
hemmende, sier han.
Han hadde ikke før kommet seg av
sykkelsetet etter årets Hårfagreritt før
han tok kontakt med markedskonsulent Rune Hummelsund i Haugesund
aerobic og treningssenter og foreslo et
samarbeid. Svaret var ja. Samme dag
ble Synnøve Gudmundsen, fylkesleder
i Norsk Revmatikerforbund i Rogaland
og styreleder i Folkets Gave, kontaktet.
Sammen har de allerede planlagt og definert prosjektet.
Revmatikerforbundet i Rogaland skal
stå for den faglige oppfølgingen og utvelgelsen av teamet. Haugesund aerobic
og treningssenter gir laget full tilgang
til alle fasiliteter fram til rittet neste år.
Malaga MAn / FrE
London Tir / Tor / Søn
Utfordres
tisk sykdom. Den angriper blodkarene
i kroppen. I mitt tilfelle var utbruddene
i perioder så kraftige at jeg takker min
fysiske form i forkant av sykdommen for
at jeg har overlevd og kunne gjøre come
back i arbeidslivet med egen virksomhet.
Under de lange dagene i sykehussengen begynte en ide å ta form. Jeg brukte
mye tid på å analysere hva jeg opplevde
som en god spinningtime og hvilke faktorer som var viktige for en god opplevelse. Dette endte opp i grunnideen for
XRcise: Inspirasjon og motivasjon som
gir resultater.
Alle ungdomsrevmatikere utfordres
til å søke om plass på Team Allsvinn.
Navnet er ikke tilfeldig valgt.
- Allsvinn betyr «den meget raske» og
stammer fra norrøn mytologi, forklarer
Idsal.
Team Allsvinn er altså på jakt etter fem
unge revmatikere i nordfylket og i tillegg like mange i sørfylket som har lyst
til å utfordre seg selv og bli foregangspersoner for fysisk trening utenfor en
behandlingssituasjon. Målet er å trene
og delta i aktiviteter slik som friske gjør,
med finale i neste års Hårfagreritt eller
Nordsjørittet for de tøffeste.
- Vi er så heldige at to treningsentra
stiller alle sine fasiliteter til rådighet for
oss i et helt år for å kunne gjennomføre
dette prosjektet. Vi skal også sørge for
oppfølging og måling av resultater underveis av kvalifisert medisinsk personell, sier ildsjelen Stig Idsal.
Første samling av Team Allsvinn i
nordfylket er planlagt til Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 17. og
18. august.
Pisa MAn / FrE
Gdansk onS / Søn
Kontakt oss for pristilbud
Guri
Mette
Pia
Silje
Venke
Sylwia
Haugesund travel/goto og ryanair service Desk,
tlf: +47 52 85 78 00, [email protected]
Gruppereiser
Bjørn
[email protected]
Jessica
[email protected]
tlf: +47 52 85 78 07
Vi kan tilby et stort antall hoteller i alle prisklasser!
se våre
pakketilbud på
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Din reiseportal
17
Tar tak i livet
Læreren og eventyreren
Lars Monsen kommer til
Karmsundkonferansen i
oktober sammen med sin
samboer, artisten Trine Rein.
(Foto: NRK)
Eventyreren Lars Monsen følger ikke med sine funksjonshemmede turkamerater til årets rehabiliteringskonferanse i
Haugesund. Til gjengjeld blir han både å se og høre, sammen med sin samboer Trine Rein, når Karmsund videregående skole arrangerer Karmsundkonferansen 2012. Oppfordringen fra arrangøren er å «Ta tak i livet».
Per A. Enge
Konferansen avvikles 18. og
19. oktober, er et samarbeid
mellom Agderfylkene, Hordaland, Rogaland og Sogn
og Fjordane og setter fokus
på mestring og muligheter.
Målgruppen er personer som
jobber med opplæring og tilrettelegging for barn, unge og
voksne med spesielle behov.
Det kan dreie seg om skoler,
boliger, frivillige organisasjoner
idrettslag, foresatte og andre
interesserte.
Motivasjon
Lars Monsen er første foreleser og skal snakke om motivasjon til å løse store utfordringer, effektivt samarbeid for å
oppnå felles mål i en gruppe
og fenomenet Ingen grenser.
På kveldstid opptrer han
sammen med samboer og artisten Trine Rein med orkester
i Maritim Hall. Programposten
har tittelen Vilt & Vakkert og
inneholder både musikk, foredrag, bilder og videoklipp fra
ulike ekspedisjoner som Lars
Monsen har vært med på. Det
handler om å ta tak i drømmene sine, følge dem og ikke
la seg stoppe av andres tvil og
kritiske kommentarer.
En uforglemmelig aften, lover arrangøren – fullspekket
med den nye musikken fra
Trine Reins nye album «Seeds
of Joy».
Turkamerat
En blant mange som har vært
med Lars Monsen på tur, er
Trond Strømdahl, til tross for at
han er lam fra nakken og ned.
Fortsatt gavedryss
Bidragene til innsamlingsaksjonen Folkets Gave strømmer
fortsatt inn. 127 frivillige lag og
organisasjoner, 24 bedrifter og
Haugesund Sentrum med sine
199 medlemsbutikker, har hittil gitt penger til både drift og
formål. Den samlede summen
18
har forlengst passert tre millioner kroner.
Blant de ferskeste bidragsyterne er Norsk Revmatikerforbunds fylkeslag i Rogaland
som møtte opp på Folkets Gaveskolen med en sjekk på 10.000
kroner. Bildet viser fra ven-
stre Solveig Thue (nestleder
i Rogaland Fylkeslag av NRF,
Henry Thorsen, fra programplanleggingskomiteen, daglig
leder i Folkets Gave, Alf Edvin
Hovda og rådsmedlem Christian Haaland.
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
Sammen var de ett år i villmarka og «gikk» Norge på langs i
1989/90. Strømdahl er spesialpedagog og forfatter, og kommer til Karmsundkonferansen
for å forelese om villmarksliv.
Veien til selvrespekt er tema
når dr. Polit. Halldor Skard entrer podiet for å gi inspirasjon
og glød til alle som arbeider
med og tilrettelegger aktiviteter
for ungdom.
Videre kommer bl.a. professor Stein Erik Oa for å orientere om forskningsprosjekter
og mange flere.
Konferansen gir også Karmsund videregående skoles egen
adjunkt, Kjell Bjelland anledning til et gjensyn med Lars
Monsen. Haugesunderen som
mistet høyrearmen i en arbeidsulykke da han var 18, deltok på
Monsens første Ingen grenserekspedisjon. Bjelland starter
konferansen 2. dag med å fortelle om uteskole og friluftsliv.
Han vil fokusere på betydningen av uteaktiviteter og verdien
av gode samarbeidspartnere.
Jubilerte
med medbrakt kake
I forrige uke, og ti år etter
han ble utskrevet etter lang
tids behandling for Buegers
sykdom, var daglig leder av
Folkets Gave, Alf Edvin Hovda, tilbake på sengepostavdelingen i 6. etasje i Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus (HSR)
for nok en gang å takke for
hjelpen. Han hadde med seg
jubileumskake.
Det var ingen tvil om at sykepleierne på vaktrommet satte
pris på både gjensynet, velfortjent skryt og god kake.
- En uhyre sjelden gest, kommenterte Marianne Skiftestad
Olsen.
- Jeg var innlagt i åtte måneder og selv om jeg ble behandlet med både kortison og cellegift for å drepe betennelsene,
så hadde jeg på enerom med
utsikt over havet og følelsen
av å bo på et 10-stjernes hotell
med et 12-stjernes personale
rundt meg, skrøt den tidligere
pasienten.
Det var under oppholdet på
HSR at ideen om Folkets Gave
ble unnfanget og hjulene begynte å rulle.
Jubilerte: Alf Edvin Hovda serverte fra venstre Kari Lise Dybdahl, Sissel Eliassen, Åse Skålnes,
Marianne Skiftestad Olsen, Inger Holgersen, Anne- Beth Høyvik, Unni Hansen (litt skjult)
Jeanette Rødland, Anne Lise Våge, Anne Synnøve D. Jensen (noe skjult), Gunbjørg Birk, Mette
McKinnon, Hege Løland, Astrid Friis, og Gunnbjørg Halvorsen (veldig skjult).
Innovative Dokumentløsninger
Kopi Print Skann
Nye nettsider
Folkets Gave er i ferd med å
få nye nettsider.
- De eksisterende er utgått
på dato. Vi har behov for flere
muligheter til å få ut ytterligere informasjon og nyheter og
i tillegg lettere kunne profilere
våre mange sponsorer, forteller
daglig leder Alf Edvin Hovda.
Moderniseringen av Folket
Gave på nett gjøres i samarbeid
med Appex og skal være klar
for lansering 30. juli.
Vidareutdanning
i lærarfag
• Pedagogiskrettleiarutdanning
- Rettleiingibarnehageogskule,
modul1,15stp.Studiestad:Haugesund
- Rettleiing,profesjonogorganisasjon,
modul2,15stp.Studiestad:Stord
• Spesialpedagogikk
30stp.Studiestad:Haugesund,
mennokresamlingarpåStord
Meirinformasjon:www.hsh.no/evu
Tlf. 53 49 13 00 - www.hsh.no
www.konicaminolta.no
Vi tar vare på
planeten vår
Linnex holder hva den lover! Varmer
og lindrer stive og ømme muskler...
Linnex er desidert den beste varmekremen jeg har
testet! Jeg bruker den daglig i min klinikk på mine
pasienter, men også i treningssammenheng.
I kampsport settes muskler og ledd på prøve. Etter en hard
treningsøkt med slag og spark, kan man føle seg ganske
mørbanket. Med Linnex varmekrem får jeg den gode
avslappende følelsen i muskulaturen etterpå. Anbefales!
Truls Hotvedt
Naprapat og daglig leder,
Vestfold Naprapati.
Instruktør for Rekruttlandslaget
i Taekwon-Do.
Varmekrem med lavere innhold av
capsaicin. Egner seg ved massasje.
Varmestift for effektiv
egenbehandling.
Linnex selges hos XXL, hos naprapater og behandlere, i helsekost og
på: www.arieshelse.no – tlf 64 93 93 87. Mer info: www.linnex.no
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
19
Toppen
er nådd
Helt i tråd med tidsplanen er nå alle etasjer
på plass i Haugesund
Sanitetsforenings (HSR)
nybygg. Alt har gått som
planlagt, konstaterer prosjektleder Frode Opheim i
sivilingeniørene Nordbø
& Seglem AS.
Per A. Enge
Etasjeskillene kom først. Nå er vegger
og vinduer i ferd med å komme på plass.
Ca.15 entreprenører er i sving på hvert
sitt fagområde og er totalt representert
med 50 håndverkere. Framdriften er tydelig fra dag til dag.
Men mye arbeid gjenstår. Det første
spadestikket ble gjort i september i fjor
og byggetiden er beregnet til fire år etter dette. Men da er renoveringen av det
50 år gamle eksisterende revmatismesykehuset medregnet.
Tredje- til sjette etasje i nybygget skal
stå ferdig allerede i februar neste år, og
så snart drift av sykehuset kan overføres,
starter renoveringen av gamlebygget,
forteller Opheim.
Som alle som ferdes i Karmsundgata
kan se, så er det bygget to nye fløyer mot
øst. De er begge på sju etasjer som hver
måler mellom 1800 og 1900 kvm. Totalt
bygges det 9000 kvm nytt, like mye som
HSR måler i dag.
I tillegg til de nye fløyene vil det komme en ny toppetasje på gamlebygget.
Ruver: To to nye fløyene har nå
nådd den høyden de skal ha.
HELSEREISER TIL
LITAUEN
Våre helsereiser til Litauen har
følgende utreisedatoer for høsten :
28. august, 25. september,
9. oktober. 10 dagers tur.
8 års gode erfaringer med helsesenteret
”Spa-Vilnius/Raminora”.
N.K.S.
Eiksåsen MS-Senter A
DET ENESTE LANDSDEKKENDE TILBUD til personer med MS og
andre beslektede neurologiske lidelser i fremskreden fase.
NKS Eiksåsen MS senter AS er en Kløver institusjon eiet og drevet av Eiksmarka sanitetsforening i Bærum. Vi er en institusjon på spesialisthelsetjenestenivå og tilbyr rehabiliterings og vurderingsopphold til brukere med MS og beslektede neurologiske lidelser
i langtkommen fase av sykdommen. Vi har ni rom og ligger i underetasjen av en helt
vanlig boligblokk med kort vei til T-bane og butikker.
Vi har et personale med bred faglig kompetanse og legger opp til et godt individuelt
tilrettelagt opphold. Personalet jobber målrettet sammen med brukeren i forh. til rehabiliteringsmålet for oppholdet . I tillegg til den individuelle treningen er det å
komme sammen med andre i samme livssituasjon , likemannsarbeid, en vesentlig
og viktig del av et opphold.
Vårt ønske og mål er at brukeren skal kunne være så aktiv og deltagende i sitt liv som
de har ønsker om og mulighet til å være.
Vi ønsker tett samhandling med brukers nettverk for å få god overføring av
rehabiliteringen.
Blant de 10 beste helsesentrene i EU !
Pris : Kr. 10.900,- p.p. i dobbeltrom. E-romstillegg : Kr. 1600,Fly-transport fra vestlandsbyene.
Alt inkludert. 21 behandlinger.
Massasje, fysioterapi, mineral-og gytjebad, etc.
Spesialprogram for revmatikere.
KIROPRAKTORSENTER
Vi organiserer også individuelle helsereiser med
evt. utredninger og langtidsbehandling. Rett til å
søke HELFO om utgiftsrefusjon.
Medlem av Norsk Kiropraktorforening
Norsktalende ledere.
Telefon
UAB”Nobaco Helsereiser” - www.nobaco.no
Tel. 913 30 795 / 406 41 680 .
20
HAUGESUND
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
52725707
www.kirosenteret.no
Utsikt: Prosjektleder Frode Opheim på taket av det gamle revmatismesykehuset. Her skal det bygges kantine.
Stort: Prosjektleder Frode Opheim i nybyggets femte etasje. Her blir det
sengeposter mens det eksisterende HSR oppgraderes. Siden skal Haugesund
kommune disponere både femte- og sjette etasje som sykehjem.
Ny generalsekretær
Tone Granaas er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, melder revmatiker.no. Granaas
kommer fra stilling som daglig leder for
Grønn Hverdag, samt lederstilling i eget
selskap NatuLivVis. Hun har tidligere
HR-organisasjonsutviklingsbakgrunn
fra flere posisjoner innen SAS-systemet
og øvrig privat næringsliv.
-For meg er livskvalitet og tilrettelegging for mestring av hverdagen viktige
temaer som jeg gleder meg til å være
med å påvirke for forbundets medlemmer. Jeg ser fram til å lære mange nye
mennesker å kjenne i vårt langstrakte
land, sette meg inn i et nytt fagområde- og ikke minst jobbe sammen for å
Her blir det bl.a. kantine med en utrolig
utsikt både over byen og havet.
Når hele prosjektet står ferdig vil HSR
har fått en underetasje som rommer både terapiavdeling med treningsarealer,
auditorium, kontorer, driftsavdeling, varemottak, tekniske rom og garderober
m.m.
Vestibyle og resepsjon blir å finne
i første etasje. Administrasjon og dagavdeling samles i 2. etasje. Sykehusets
sengeposter blir å finne i etasjen over.
Fjerde etasje blir rehabiliteringsavdeling
mens femte- og sjette avdeling på sikt
skal tjene som sykehjem for Haugesund
kommune. Men det blir først etter at det
eksisterende HSR er ferdig oppgradert.
Prislappen på det hele er beregnet til
430 millioner kroner.
Vi har gleden av å være rådgivende
ingeniører for følgende fag
■■ Ventilasjon og
klimaanlegg
■■ Sanitæranlegg
■■ Energiinstallasjoner
■■ Varmeanlegg
■■ Kjøleanlegg
■■ Sprinkleranlegg
■■ Medisinske gasser
■■ Automatikk og
overvåkingsanlegg
oppnå målene vi setter oss, sier Tone
Granaas.
Oppstart i ny stilling ved organisasjonens hovedkontor skjedde i mai, og hu
tiltrer stillingen for fullt fra oktober.
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
21
NORSK REVMATIKERFORBUND – ROGALAND
Norsk Revmatikerforbund
(NRF) Rogaland har ca. 2.600
medlemmer og består av 14
lokallag og diagnosegrupper, inklusiv en barne- og
ungdomsrevmatikergruppe.
Se kontaktinfo nedenfor.
Fylkeslaget skal ha til hovedoppgave å samordne arbeidet
innen fylket for å fremme
forbundets formål, og særlig
arbeide aktivt med helse- og
sosialpolitiske saker på fylkesplan. Fylkeslaget skal hjelpe
og støtte foreningene/-lagene,
diagnosegruppene og Burggruppen i fylket, arrangere
kurs og drive opplysningsvirksomhet. Alle foreninger/
lag/diagnosegrupper og
enkeltmedlemmer direkte
tilsluttet fylkeslaget omfattes
av fylkeslagets aktivitets- og
ansvarsområde.
LOKALFORENINGER I
ROGALAND 2011
Vi har kontorer i Funksjonshemmedes Informasjonssenter, Kvalebergvn. 21, Hillevåg,
og du er hjertelig velkommen
til å ta kontakt med oss. Kontortid er tirsdag – onsdag og
torsdag kl. 10 – 15.
Stavanger Revmatikerforening
v/Leif Gordon
Fjelltunvegen 30,
4100 Jørpeland
[email protected] tlf. 907 77 051
Fylkessekretær: Marianne
Måland, tlf. 51 90 63 30 e-post
[email protected]
Fylkesleder: Synnøve
Gudmundsen, tlf. 91 52 27 49,
[email protected]
Alle medlemmer i Norsk Revmatikerforbund blir geografisk
tilknyttet en lokalforening . Ta
kontakt med din lokalforening
for å få mer info om arrangementer og tilbud.
Sandnes og Jæren
Revmatikerforening
v/ Johan Stiegler
Liljeveien 20, 4352 Kleppe
[email protected]
Tlf. 51 42 55 02/ 909 98 525
Haugesund og Karmøy
Revmatikerforening
v/ Levin Levinsen
Utsiragata 17, 5537 Haugesund
52 72 82 80 /906 13 328
www.revmatiker.no/lag/rogaland
Eigersund Revmatikerforening
v/ Ivar Henry Mong
Gamleveien 10, 4379 Egersund
[email protected] Tlf.
51 49 07 60/ mob. 486 06 267
Tysvær Revmatikerforening
v/ Randi Sjursen
Vestli 28, 5563 Førresfjorden
[email protected] Tlf. 911 23 857
Lupus-Sjøgren Rogaland
v/ Turid Strandset
Postboks 38, 4124 Tau
[email protected] mob. 916 24 000
Sokndal Revmatikerforening
v/ Brit Helene Stene
Tørneskogv.3A,4380 Hauge i
Dalane. Tlf. 51 47 95 13
[email protected]
Sauda/Suldal Revmatikerlag
v/ Penny L. Smith
Eidsvegen 12, 4230 Sand
[email protected] tlf. 5279 7982/ mob. 938 25 045
Fibromyalgi Rogaland
v/ Solveig Thue
Roviksveien 9, 4328 Sandnes
[email protected]
Tlf. 5166 2712/mob. 482 51 201
Lund Revmatikerforening
v/Amund Sævland
Lindland, 4460 Moi
[email protected] Tlf. 5140 1546/ mob. 402 20 029
Etne/Vindafjord
Revmatikerlag
v/ Karen M. Moe
Enge, 5590 Etne
tlf. 53 75 60 41
BURG Rogaland
v/Michelle C. Erfjord
[email protected]
Strand og Omegn
Revmatikerforening
v/ Erik F. Asbjørnsen
Tuånå 9, 4100 Jørpeland
[email protected] Tlf. 5174 7046/mob. 91 35 56 80
Sør-Rogaland
Bekhterevforening
v/ Randi Carlsen
Hanakroken 5, 4328 Sandnes [email protected]
tlf. 51 42 26 90/ mob926 63 898
Likemannstjenesten handler om
kontakt og samhandling mellom
mennesker som er i noenlunde
samme livssituasjon. Dette kan
gjelde både pårørende og
revmatikere.
Vår likemannstjeneste tilbyr:
• En å snakke med
• En som lytter og tar deg på
alvor
• En som vet hvor du kan få råd
og hjelp
• Informasjon om sykdommer
• Informasjon om rettigheter
• Råd og hjelp om attføring/
arbeid
Ta kontakt med likemannen i
din forening:
Stavanger Revmatikerforening
Kathe Hille Jakobsen
tlf. 971 44 465 - [email protected]
Gretha Voll Ask
tlf. 51 58 86 81 - [email protected]
Sandnes og Jæren Revmatikerforening
Eli Apell - [email protected]
tlf. 51 48 13 36
Bjørg Haugseng
[email protected]
tlf. 51 62 43 19
Haugesund og Karmøy
Revmatikerforening
Åse Røyrvik - [email protected]
tlf. 996 47 223
Eigersund Revmatikerforening
Solfrid Knubedal
[email protected]
tlf. 950 35 703
Sokndal Revmatikerforening
Wenche Hegdal
[email protected]
tlf. 909 41026
Strand og omegn Revmatikerforening
Liv M. Jøssang
tlf. 51 74 42 05
Sauda/Suldal Revmatikarlag
Kari Rosså Natland (Suldal)
tlf. 52 79 79 49
Anne Kristine Stornes (Sauda)
[email protected]
tlf. 5278 1437
Tysvær Revmatikerforening
Paula R. Hansen
[email protected]
tlf. 913 77 434
Sør-Rogaland Bekhterevforening
Else-Brit Frøytlog - Stavanger
[email protected]
tlf. 51 58 69 08
Helga Skurve - Ålgård
tlf. 952 33 012
Solveig Larsen - Bryne
[email protected]
tlf. 51 48 50 85
Sissel Selland - Sandnes
[email protected]
tlf. 51 66 24 81
Per Høien - Sirevåg
tlf. 51 43 91 53
Lund Revmatikerforening
Gunlaug Steinberg
tlf. 952 42 812
Etne/Vindafjord Revmatiker lag
Karen M. Moe
tlf. 5375 6041
Reidun Knutsen
tlf. 5375 5914
Lupus-Sjøgren Rogaland
Lasse Wallsten
[email protected]
tlf. 924 50 512
Fibromyalgi Rogaland
Solveig Thue
[email protected]
tlf. 51 66 27 12
Elisebeth K. Bærheim
[email protected]
tlf. 51 62 90 44
Likemannstjenesten
TRENING OG MOSJON
Mandag
1000-1130Yoga/Idogo
Tysværtunet (kjelleren)
Tysvær Rev.for. (Bjørg Nilsen)Tlf.
52 77 54 38
1100 Stavgang
Lassa fotballbane - Stavanger,
(Odd, tlf. 51 55 10 45)
1630-1830 Varmtvannstrening
Varatun, Sandnes - Sandnes og
Jæren Rev.for. (Klara Østvold,
Tlf. 51 67 32 19)
1930-2030 Varmtvannstrening
Varatun, Sandnes Sør- Rogaland
Bekhterev (Odd Rune, tlf. 908
28 963)
1730-1830 Trening i sal
Fysioterapisenteret, Sola
Sør-Rogaland Bekhterev
(Georg H, tlf. 911 35 566)
1800-1930 Varmtvannstrening
Hauge Skole, Sokndal
1830-1930 Varmtvannsbading
Varatun, Sandnes Barne- og
ungdomsgruppen(Bernt Hodnefjell, 915 55 619)
1830-1930Varmtvannstrening
HSR, Haugesund og Karmøy
(Kjell Søreng Tlf. 52 73 53 41)
1900-2000 Trening i sal
Klepp barneskole, Sandnes og
Jæren Rev.for. (Kjersti R. Anda
Tlf. 979 18 856)
2000-2100 Varmtvannstrening
Madlamark Skole, Stavanger,
gruppe 1 (Risto Pitkanen Tlf. 916
85 364)
2100-2200 Varmtvannstrening
Madlamark Skole, Stavanger,
gruppe 2 (Risto Pitkanen Tlf. 916
85 364)
Tirsdag
1730-1845Varmtvannstrening
Tysværtunet Terapibasseng
Tysvær (Else Vargervik,
Tlf. 52 77 71 57)
1730-1830Varmtvannstrening
HSR Barne- og ungdomsgruppen
Onsdag
1600-1700Varmtvannstrening
Varatun, Sandenes Sandnes og
Jæren Rev.for. (Klara Østvold,
Tlf. 51 67 32 19)
1730-1830Varmtvannstrening
GRUPPEREISER TIL REUMA-SOL 2012
I 2012 arrangerer NRF Rogaland 2 gruppeturer til Reuma-sol. Turene har 14-dagers
varighet, avreise med direktefly fra Stavanger Lufthavn Sola følgende datoer:
1. SEPTEMBER - 16. SEPTEMBER
Ølen Skole, Etne/Vindafjord
Rev.lag (Githa Ø. Sellnes
Tlf. 53 75 62 61)
1830-1930 Varmtvannstrening
Varatun, Sandnes Sør-Rogaland
Bekhterev (Odd Rune,
tlf. 908 28 963)
1800-1900Trening i sal
Nærbø helsesenter, Hå. Fysioterapiavd - Sør-Rogaland Bekhterev
(Georg Aa, tlf. 51 43 76 14)
1800-2000Varmtvannstrening
Bakkebø, Eigersund (Henry
Mong, Tlf. 486 06 267)
Torsdag
1600-1700Varmtvannstrening
Sivdammen, Bryne - Sør-Rogaland Bekhterev (Else-Marie Tjen-
svoll Tlf. 51 48 21 35)
1100 Stavgang
Lassa fotballbane, Stavanger
(Odd, tlf. 51 55 10 45)
1345-1445Trening i sal
Fysioterapisenteret Etne
Etne/Vindafjord Rev.lag
(Githa Ø. Sellnes
Tlf. 53 75 62 61)
1830-1930Varmtvannstrening
Hå Helsesenter, Sør-Rogaland
Bekhterev (Georg, tlf. 5143 76 14)
1730-1830Trening i sal
HSR, Haugesund og Karmøy
(Kjell Søreng, Tlf. 52 73 53 41)
1830-1930Varmtvannstrening HSR, Haugesund og Karmøy
(Helge, tlf. 52 83 14 81
Lars, tlf. 52 73 73 93)
1830-1945 Varmtvannstrening
Tysværtunet Terapibasseng
Tysvær (Else Vargervik,
Tlf. 52 77 71 57)
1900-2030 Varmtvannstrening
Madlamark Skole
Stavanger, gruppe 3
(Risto Pitkanen,
Tlf. 916 85 364 )
2030-2200Varmtvannstrening
Madlamark Skole
Stavanger, gruppe 4 (Risto Pitkanen,
Tlf. 916 85 364 )
1700-1800Varmtvannstrening
Sivdammen, Bryne Sandnes og
Jæren (Kjersti R. Anda
Tlf. 979 18 856)
AKTIVITETSPLAN HORDALAND NRF
7.-8.august Regionkonferanse i Haugesund under Helsejazzen
1.-15.september Behandlingstur til Reuma Sol
3.-17.november Behandlingstur til Gran Canaria
1.desember Lokallagssamling på Scandic Hotel Bergen Airport For nærmere opplysninger om priser og påmelding, vennligst ring fylkeskontoret, tlf. 51 90 63 30
eller se våre nettsider www.revmatiker.no/lag/rogaland
Gruppeleder er med under hele reisen/oppholdet. Ønsker du å forlenge oppholdet, må pris avtales
individuelt.
Dersom du har rekvisisjon for fysikalsk behandling må du forskuttere betaling for denne på
Reuma-Sol. Fysioterapeuten vil da klargjøre alle dokumenter for deg før hjemreise, slik at det blir
enkelt for deg å søke refusjon fra Helfo når du kommer hjem.
Reuma-Sol har også daglige, gode tilbud om trening og aktiviteter som ikke krever rekvisisjon
fra lege og som er gratis, for eksempel:
stavgang • avspenning • egentrening i sal/basseng • gruppetrening med Maria
Til opplysning: Det er mulig for alle gjester uten rekvisisjon å få en 30 min. veiledning av fysioterapeut slik at egentreningen blir forsvarlig lagt opp og utført av gjesten. Dette koster 35 euro. Dette
er viktig for å bruke utstyret på riktig måte, slik at en unngår å skade seg.
Senteret har ukesprogram med mange fine tilbud i form av utflukter og aktiviteter på senteret. Du
kan lese mer om Reuma-Sol på www.reuma-sol.com
Som medlem i NRF kan du søke økonomisk støtte fra NRFs solidaritetsfond. Søknadsskjema
fås på fylkeskontoret eller på www.revmatiker.no. Noen lokalforeninger gir sine medlemmer
reisestøtte – kontakt din lokalforening for mer info.
22
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
HJELP FRA NRF
NRF hjelper deg på telefon
815 33 015
Rådgivningstelefonen
For deg med revmatisk sykdom,
muskel- eller skjellettplager.
Snakk med en likemann - en person
som kan gi deg veiledning og råd
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00-15.00
NRF hjelper deg på nett
www.revmatiker.no/sporsmalogsvar
Nettbasert spørsmål- og svartjeneste.
Erfarne likemenn svarer deg.
Se andres spørsmål og svar
Vi støtter Folkets Gave
Haugesund og
Karmøy
Revmatikerforening
Ullensvang
Revmatikerforening
Stord
Revmatikerforening
Kolnes
Sanitetsforening
Tlf. 53 66 13 93
Tlf. 5341 3229
Tlf. 9756 4268
Kvam
Revmatikerforening
Vaksdal
Revmatikerforening
Vikedal
Sanitetsforening
Fyllingsdalen
Sanitetsforening
Tlf. 9584 2917
Tlf. 5659 6087
Tlf. 5276 0547
Tlf. 9593 2242
Mosterøy
Sanitetsforening
Klepp
Sanitetsforening
Solvang
Sanitetsforening
Jørpeland
Sanitetsforening
Tlf. 9761 2628
Tlf. 5142 5130
Tlf. 9300 4151
Tlf. 4817 8659
Nedre Suldal
Sanitetsforening
Bømlo
Revmatikerforening
Os Sanitetsforening
Tlf. 993 05 769
Sandnes og
Jæren Revmatikerforening Tlf. 909 98 525
Fusa
Sanitetsforening
Sauda og Suldal
Revmatikerforening
Radøy
Revmatikerforening
Askøy
Revmatikerforening
Tlf. 4812 5246
Tlf. 9382 5045
Tlf. 5637 3073
Tlf. 5614 0085
Stavanger
Revmatikerforening
Lille Sotra
Sanitetsforening
Norheim
Sanitetsforening
Sør-Rogaland
Bekhterforening
Tlf. 9077 7051
Tlf. 5633 2005
Tlf. 4124 6081
Tlf. 907 83 197
Håvåsen
Sanitetsforening
Saltveit
Sanitetsforening
Tysvær
Revmatikerforening
Rogaland Fylkeslag av Rev. forening
Tlf. 9901 3507
Tlf. 9099 3544
Tlf. 4809 3313
Tlf. 5190 6330
Tysvær
Sanitetsforening
Førre
Sanitetsforening
Rennesøy
Sanitetsforening
Ølen
Sanitetsforening
Tlf. 4693 3566
Tlf. 4543 1687
Tlf. 5172 3470
Tlf. 4762 4846
Lindås
Revmatikerforening
Norges Fibromyalgif. avd. Hgsd
Oltedal
Sanitetsforening
Skåre
Sanitetsforening
Tlf. 5634 1537
Tlf. 5284 2513
Tlf. 4750 1788
Tlf. 5272 7228
Sotra og Øygarden
Revmatikerforening
Nord Motor
Vedavåg
Sanitetsforening
Strand og omegn
Revmatikerforening
Tlf. 5341 3229
[email protected]
Lupus Sjøgren
Rogaland
Sokndal
Sanitetsforening
Tlf. 5272 8280
Tlf. 9321 0882
Tlf. 469 85 625
Tlf. 90023748
Etne/Vindafjord
Revmatikerforening
Tlf. 926 63 898
Eigersund
Sanintetsforening
Tlf. 51492696
Foreningen for
Kroniske smertepas.
Tlf. 5174 6476
Tlf. 51477812
Tysvær
Revmatikerforening
Stangeland
Sanitetsforening
Øvre Suldal NKS
Sanitetsforening
Tlf. 52 64 33 41
Tlf. 5285 1358
Tlf. 5279 4738
Juni 2012 – Informasjonsavis www.folketsgave.no
23
Utgiver:
Returadresse:
Stiftelsen Folkets Gave
Karmsundgata 143, 5528 Haugesund, tlf. 932 49 325
Org.nr. 987 654 123 - [email protected] - www.folketsgave.no
Folkets Gave
P.b. 2175
5504 Haugesund
Støtt folkets gave på forskjellige måter
Nå har du muligheten til å støtte
Folkets Gave
Har du vurdert å støtte Folkets Gave og arbeidet med å skaffe
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus det beste av utstyr
og inventar? Målet er å hjelpe til for å gjøre sykehuset til landets
beste på rehabilitering. Det kommer ikke av seg selv, faktum er at
befolkningen viser sterk givervilje, spesielt brukerne av sykehuset og
dets tilbud. Ikke nok med det, det er faktisk mulig å få skattefradrag
for en slik gave.
Som Folkets Gave venn vil du som giver motta et kunstverk laget av
Roald Telnes eller Torleiv Tveit. Det er vår måte å si tusen takk på. Noe
for deg?
Minnegaver - i stedet for blomster
En minnegave er et godt alternativ til blomster. I stedet for blomster, kan et medmenneske æres med
en pengegave til et godt formål. Denne minnegaven vil spre glede og takknemlighet i lang tid. Hvert
eneste bidrag til Stiftelsen Folkets Gave brukes til å bedre tilbudene til landets revmatikere og formålet til Stiftelsen Folkets Gave. Det er enkelt å gi en minnegave
De pårørende kan gjennom dødsannonsen oppfordre til at man gir en gave til Stiftelsen Folkets Gave
istedenfor blomster. ”Like kjært som blomster er en gave til Stiftelsen Folkets Gave Bankgironummer
: 5082.05.11171” Husk at det er viktig å merke giroen med avdødes navn og pårørendes navn og
adresse. Bruk gjerne nettbank.
Skattefradrag!
Alle som gir 500 kroner eller mer kan få fradrag på skatten for sine gaver. NRF må da sende beskjed
til skattemyndighetene sammen med ditt personnummer. Vi ordner alt det praktiske så sant vi har
fått personnummeret ditt! Norsk Revmatikerforbund behandler alle personlige opplysninger fortrolig.
Opplysninger som du gir vil ikke bli gitt videre til tredjepart.
Testamentarisk gave
En testamentarisk gave til Stiftelsen Folkets Gave vil være et viktig bidrag, for å gjøre HAUGESUND
og HSR til det BESTE og UNIKE kompetansemiljøet innenfor rehabilitering i nasjonal sammenheng.
Dersom du trenger mer informasjon om testamenter og regler i forbindelse med arv og skifte kan du
ta kontakt med Stiftelsen Folkets Gaves jurist «EUROJURIS» tel 93 24 93 25.
Du kan også støtte oss gjennom bankgiro:
TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE/STØTTESPILLERE
Folkets Gave, Pb. 2175, 5504 Haugesund
Kontonummer
5082 05 11171
REHABILITERINGSKONFERANSEN 2012
GAVEKORT GIR
M GLEDER!
i, Ark Sund, Haugesund Libris,
gesund Sentrum.
Vi har gleden og ønske velkommen til den 5. REHABILITERINGSKONFERANSEN i Haugesund, som arrangeres den 7.-8. august.
REHABILITERINGSKONFERANSEN 2012 i i oppstarten av Sildajazzuken
i Haugesund med HELSEJAZZ på tirsdags kveld den 7. august.
Tema er Samhandlingsreformen.
Målgruppen for konferansen er alle med arbeidsfelt eller interesse
for rehabilitering.
Mer informasjon om konferansen kommer.
Se også nettsiden til Stiftelsen Folkets gave, www.folketsgave.no
STIFTELSEN FOLKETS GAVE
Organisasjonsnummer: 993826693
Reuma-Sol
Senter
- en opplevelse for alle
Avisa Karmsund 2012 - www.karmsundavis.no
www.haugesund-sentrum.no