Velkommen til TEMAKVELD i Solskinnsveien 12

Transcription

Velkommen til TEMAKVELD i Solskinnsveien 12
Velkommen til TEMAKVELD i Solskinnsveien 12
Onsdag 24. september har vi gleden av å invitere til en spennende kveld på
Smestad, fra klokken 18:00 til 20:00.
Tema for kvelden er barn, barneoppdragelse og barnevernet. På programmet har vi flotte
foredragsholdere som vil gi oss ulike perspektiver på barneoppdragelse og barnevernets funksjon og
rolle.
Målsetningen med kvelden er å belyse norsk barneoppdragelse og barnevernets rolle. Vi ønsker å
skape forståelse for norsk måte å oppdra barn på, og for barnevernets rolle, muligheter og oppgaver.
I mange innvandrermiljøer ønsker man selv å ordne opp, og barnevernet oppfattet som ukjent og
kanskje litt skummelt. Denne kvelden vil kanskje endre noen oppfatninger og avkrefte myter!
Denne temakvelden er GRATIS og åpen for alle interesserte. Vi vil særlig ønske innvandrere fra
Litauen og fra områder som tidligere var en del av Sovjetunionen. Møtet er selvsagt åpent for andre
interesserte også, ikke minst våre frivillige. Under møtet vil vi ha tolker tilstede som kan være
behjelpelig med å oversette ord og uttrykk som kan være ukjente, til litauisk og russisk.
PROGRAM:
Kristina Volfaite, barnehagestyrer
Hva er god barneoppdragelse? Ulike kulturer definerer hva god barneoppdragelse er. Ulikt syn på hva
god barneoppdragelse er, belyses av barnehagestyrer Kristina Volfaite, som selv litauisk og som er
bestyrer i to barnehager i Oslo med til sammen 150 barn og 30 ansatte.
Kristian Bredby, institusjonsleder OSF Brusetkollen AS og jurist Sandra Latotinaite
Hva er barnevernets funksjon? Det finnes mange myter om barnevernet, og hovedoppgaven til
barnevernet er å hjelpe familier som trenger det. Veldig få blir fratatt foreldreretten til sine barn –
selv om det er de historiene som kommer frem i pressen. Disse historiene skremmer mange fra å ta
kontakt, og gjennom dialog vil Bredby og Latotonaite fortelle om hvilken funksjon barnevernet har.
Bredby har vært institusjonsleder ved OSF Brusetkollen AS i en årrekke og institusjonen jobber med
fosterforeldre, samarbeider tett med en rekke offentlige instanser – og med foreldre og barna selv –
for barnas beste. Latotinaite er advokat med praksis i Norge, og kjenner godt til barnevernet
gjennom sin praksis.
Vi er helt sikre på at dette blir en flott kveld hvor du kan bli kjent med nye mennesker, lære ting du
ikke visste og dra hjem med nye perspektiver på barnevern og barneoppdragelse.
Har du spørsmål om kvelden eller bare er nysgjerrig på hva Oslo Sanitetsforening er, besøk vår
hjemmeside www.osf.no eller vår Facebook-­­side: Oslo Sanitetsforening.
Enkel servering fra kl. 17.30. Møtet er gratis, og er et samarbeid mellom Oslo Sanitetsforening og
Litauisk Familieforening i Oslo Det Litauiske Hus, https://www.facebook.com/LietuviuNamai

Similar documents