Norges Guide - The Procurement Directory

Comments

Transcription

Norges Guide - The Procurement Directory
Norges Guide
til leveranskjede i Storbritannia
Norges Guide
Norges Guide-serien gir informasjon om bedrifter, produkter og
tjenester i Storbritannias leveringskjede.
Fakta:Storbritannia
Størrelse: 243 820 km2
Norges Guide blir produsert i eBok-format. Norges Guide blir
distribuert gratis til 4000 bedrifter, 57 000 ingeniører og på de fleste
store utstillingene i Norge.
For mer informasjon om Norges Guide, vennligst ta kontakt med
”Norwegian Collaboration Centre” på +44 191 645 0232 eller send
en e-post til [email protected]
Norges Guide kan lese og lastes ned på www.norway2uk.com.
Design for denne publikasjonen kan ikke benyttes uten spesiell
tillatelse fra Norwegian Collaboration Centre Ltd.
Copyright © 2010 Norwegian Collaboration Centre Ltd.
Vol. 2010
Befolkning: 61.4m
Største byer: London, Birmingham, Manchester, Newcastle,
Aberdeen, Edinburgh, Cardiff, Belfast
Valutakurs: NOK/GBP 0.11 (Gj.snitt 2009)
Viktigste muligheter :
• Offshore/Energi
• Fornybar energy-teknologi
• Avansert ingeniørkunst
• Telekommunikasjon/ICT
• Kreative industrier & media
• Bedrift & forbruker-tjenester
• Biovitenskap
BNP (nominelt)
-Totalt
-Pr innbygger
2009 anslag
2.183 billioner dollar
35 334 dollar
Publisert August 2010 av Norwegian Collaboration Centre Ltd.
Cobalt Business Exchange,
Cobalt Business Park,
Silverlink,
Newcastle-upon-Tyne,
NE28 9NZ,
UK
Fakta:Norge
Størrelse: 385 252 km2
Befolkning: 4.9m
Største byer: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim
Valutakurs: GBP/NOK 9.24 (Gj.snitt 2009)
Tel: +44 (0) 191 645 0232
E-post: [email protected]
Web: www.norway2uk.com
Direktør
MIke Pedersen
[email protected]
Redaktør & produksjon
Claud-Erik Kelley
[email protected]
Kontoadministratorer
Mike Pedersen, Claud-Erik Kelley, Eirik Romslo, John Anderson og
Georgina Askeland
Distrubusjon
Norwegian Collaboration Centre Ltd og Petromedia AS
Layout & Design
Chris King, Digitalized Ltd.
Oversettelse
Anne-Lise Neigbour
2
Viktigste muligheter:
• Offshore/Energi
• Fornybar energy-teknologi
• Kvalitetsproduserte forbrukervarer
• Telekommunikasjon/IKT
• Helsevern og bioteknologi
• Medisinsk utstyr/eHelse
BNP (nominelt)
-Totalt
-Pr innbygger
2009 anslag
382.983 milliarder dollar
79 085 dollar
Trykk & eBook, distribusjon & tilgang
Norske bedrifter
Viktige ledere & ingeniører i Norge
NCC bedriftsdatabase
Messer & utstillinger
Online forespørsler gjennom Norway2UK.com og Oilinfo.no
Industriorganisasjoner & deres kontakter
Handelskammere & deres kontakter
Bidragsytere
Nyhetsbrev
Blader - Energi Industri & PetroNews
Innhold
Om Norges Guide 4
Alfabetisk liste over bedrifter 5
Forord ved: 6-11
UKTI
NOF Energy
Energy Industries Council
British-Norwegian Chamber of Commerce
Marine Design Centre
Samarbeidspartnere 12-14
Presentasjoner av bedrifter 16-91
Innholdsfortegnelse etter produkt/tjeneste-kategorier 92-93
Investere i Norge 94
3
Om denne utgaven
Norges Guide
Storbritannias leveransekjede
Informasjon er uvurderlig i dagens forretningsverden.
Denne utgaven av Norges guide fokuserer på selskaper
Norges guide gir norske beslutningstakere tilgang til
i Storbritannia som forsyner energiindustrien.
En av de beste leveransekjedene i verden.
Bedriftene som er omtalt i denne publikasjonen har
De britiske bedriftene som er omtalt i denne
evnen til, og den nødvendige kvalitet til å gi verdi til
publikasjonen gir kvalitetsprodukter og tjenester
den norske leveransekjeden for ingeniørarbeid.
som kan leveres til Norge. Ved å gi denne informasjonen
til Norge håper vi å fremme videre handel og bygge
Handel mellom Norge og Storbritannia går tilbake
sterkere relasjoner over Nordsjøen.
mange hundre år, og da det på slutten av 1960-tallet
ble funnet olje i Nordsjøen, ble det virkelig interessant.
Bedrifter some r inkludert i Norges guiden har gitt
spesielt uttrykk for at de vil arbeide med Norge.
De kan tidligere ha levert produkter til Norge,
Hvorfor benytte en britisk leveransekjede?
•
enten direkte eller indirekte, men har nå bestemt
at de vil arbeide nærmere med Norge.
•
Denne publikasjonen produseres hvert år og blir
distribuert over hele Norge. Du kan også få tilgang
til eBoken på www.norway2uk.com hvor den oppdateres
året rundt.
The Norwegian Collaboration Centre har spesialisert seg
i over 10 år når det gjelder norske og britiske
forretningsskikker. Vi har et tett samarbeid med
myndigheter, industri og forskningsorganisasjoner
angående handel mellom Norge og Storbritannia.
Med denne nye publikasjonen har vi som mål å bygge på
vår tidligere suksess og hjelpe deg å finne de beste
leverandørene i Storbritannia.
•
Vellykkede britiske ingeniørselskap har Investert i
teknologi, noe som gjør dem både
effektive og kostnadseffektive.
Det fines hundrevis av britiske ingeniørselskap
med et stort kompetansespekter.
Vi er ikke langt unna – en time med fly.
Liste over bedrifter
Aberdeen Drilling Schools
Imtech Marine
S & C Energy
Absoft
Integriti
Scottish International Development
Abtech
Izumi Products
Senergy
Advanced Titanium Metals
J Newsome Tools
SMD
Alliance Valves
JWF Process Solutions
Sonart Electronics
Balltec
Maineport
SpokenWord
Blade Offshore
Mech-Tool Engineering
Stellex
Blue Diamond Engineering
MP Filtri
Tees Alliance Group
Continental Contracting
MSI-Quality Forgings
Thermal Resources Management
Corrosion Service
Newburgh Engineering
TTE Technical Training Group
Costain
Newcastle Chambers of Engineering
Vanguard
CTC Marine
Noel Village
VCL UK
Cullum Detuners
Northern Precision
Weir Power & Industrial
Dale Power
Oilandgasjobsearch.com
Wellstream
Darchem
OMB Offshore
Wessington Cryogenics
Davy Marchem
O Power
White Bros
Deep Casing Tools
Optimus Services
Wireline
Dickinson Dees
OEL Group
W.J. Hunter
DUCO
Palintest
Xodus
Dudley Industries
Penshaw Engineering
Eastern Airways
Pipetawse
EA Technology
PJ Engineering
Express Engineering
Port of Tyne
Francis Brown
Premier Hytemp
GAI-Tronics
R Blackett Charlton
GBA Flare Systems
Reflex Marine
Hima-Sella
Responsive Engineering
HVAC & Refrigeration Engineering
SBV Engineering
Induction Pipe Bending
IHC Engineering
Forord
Storbritannias olje-og gassindustri
UK Trade & Investment (UKTI)
Storbritannia er i en enestående stilling som en samarbeidspartner i verdensklasse
for både oppstrøms og nedstrøms-prosjekter i olje og gassindustrien.
Den britiske olje & gassindustrien
Britiske selskaper har et fremragende rykte
når det gjelder nytenkning og produksjon,
som går helt tilbake til den industrielle
revolusjonen. Fremgangsrike firmaer kan
tilfredsstille praktisk talt alle sider av
leveransekjeden innen energiindustrien,
både oppstrøms og nedstrøms, med
nytenkende, hensiktsmessige løsninger på
verdensnivå.
I løpet av de siste 40 år har leting og
utvikling av det fiendtlige farvannet i
Nordsjøen ført til en rekke uovertrufne
produkter, tjenester og ekspertise, som nå
spiller en stor rolle i offshore og onshore
hydrokarbonutvikling over hele verden.
Britiske selskaper er ofte de valgte
partnerne for utfordrende nye utviklinger i
olje & gassprospekter på verdensbasis.
Britiske firmaer har utviklet en rekke
produkter for undersjøisk teknologi, nye
flytende produksjonssystemer for offshore
plattformer, programvarer, miljøstyring og
kontrollsystemer, som nå er i bruk over hele
verden. Energioperatører i alle størrelser
bruker britisk ekspertise til reservoaranalyse
og modellering, nyskapende nedihulls
verktøy og teknikker for boring av
multilaterale brønner, e-aktiverte
reservoarstyringssystemer, avansert
kommunikasjon, prosesskontroll og
målings-og støttetjenester.
6
Det er også omfattende banebrytende
nedstrømsteknologi, som dekker alle sider
av britisk-designet og utviklet
gassoverføring og lav og middels
trykkdistribusjonsteknologi, avanserte
måletjenester, kontroll og instrumentering,
nettverkmodellering, lagring, transportering
og tilhørende systemer.
Britiske produsenter kan tilby så å si all
nødvendig teknologi, fra store
gasskompressorer og rørleggingssystemer
uten grøfting til de nyeste
cogenerasjonsanlegg og kjøretøy som går
på komprimert naturlig gass.
Britiske firmaer har erfaring i å ta seg av
krevende nasjonale og internasjonale
retningslinjer, samtidig som de også
tilfredsstiller konkurransepregede
kommersielle krav.
Bilder © UK Trade & Investment
Britiske selskaper har blitt valgt
som partnere for mange krevende
nye prosjekter i olje-og gass over
hele verden.
Britiske firmaer har klart å utvide levetiden
til mange oljefelt som man tidligere antok
hadde meget liten økonomisk verdi, og
utviklet dyptvannsreserver i fiendtlige
farvann.
UK Trade & Investment (UKTI)
UKTI er involvert i 96 markeder på
verdensbasis.Vi gir informasjon,
veiledning og praktisk støtte til alle
disse markedene.
I det nåværende utfordrende økonomiske
klimaet er det mer viktig enn noengang at
UKTI hjelper bedrifter å få det meste ut av
globale muligheter og styre risikoen ved å
drive handel på internasjonal basis.
Eksportering kan være uunnværlig for at
bedrifter kan overleve i vanskelige tider og
det kan hjelpe dem til å oppnå vekst som
ellers ikke ville være mulig. Det kan også
hjelpe bedrifter til å:
For mer informasjon om hvordan
energiteamet i UK Trade & Investment kan
være til hjelp kan du kontakte Bobbie
Lynch (+44 (0)141 228 3634) eller gå til:
www.ukti.gov.uk/
export/sectors/energy/oilgas.html
Biler © UK Trade & Investment
UK Trade & Investment er den statlige
organisasjonen som hjelper selskaper med
base i Storbritannia til å lykkes i den globale
økonomien og hjelper utenlandske
selskaper med å flytte sine vellykkede
investeringer over til Storbritannia. Vi tilbyr
bedrifter informasjon, veiledning og praktisk
støtte.
Britiske bedrifter kan bestille forskning som
er spesielt utviklet for dem, og få råd,
kontakter og andre former for hjelp fra
handelsveiledere som er ansatt i utlandet.
Fra forskning og vurdering vet vi at det er
best å fokusere vår støtte på:
• å styrke det sosiale nettverket som
underbygger internasjonal handel og
investeringsflyt, så vi hjelper individuelle
bedrifter å få tilgang til viktige
kontaktnettverk ved å være et pålitelig
mellomledd,
• å bygge opp og styrke kapasiteten til
nyskapende og voksende bedrifter så de
kan maksimere sine sjanser til å lykkes på
det internasjonale markedet,
• å gi tilgang til informasjon og rådgivning
som den private sektor ikke kan eller vil
tilby, både til innbyrdes investering og til
britiske bedrifter som gjerne vil utforske
muligheter i utlandet, og
• å fasilitere samarbeid mellom bedrifter,
slik at de kan arbeide sammen for å
overvinne barrierer og å utvikle
internasjonal handel og
investeringsmuligheter, i områder som
internasjonalt samarbeid innen forskning
og utvikling, eller presntasjoner av britisk
kunnskap i voksende utenlandske
markeder.
• utnytte kapasitet til fulle,
• redusere avhengighet av visse markeder,
• vise dem nye ideer, og
• øke den kommersielle levetiden til
produkter.
UKTI har tilstedeværelse i 96 markeder over
hele verden og vi vil arbeide hardt i hvert
enkelt av disse markedene for å sørge for at
de beste mulighetene er tilgjengelige for å
hjelpe britisk vekst.
Vi har et team i vår energiavdeling som tar
seg av støtte til selskaper i olje-og
gassektoren. Våre sektoreksperter kan gi
råd om det beste og mest hensiktsmessige
valg av internasjonale partnere, gi
fullstendige markedsrapporter og tilby
muligheter til networking med viktige
beslutningstakere gjennom internasjonale
messer og andre arrangementer. De kan
også gi informasjon om mulige felles
prosjekter i utlandet.
Ring oss
T: +44 (0)20 7215 8000
Minicom: +44 (0)20 7215 2471
Vår hjelpelinje er åpen fra
9.00am to 5.00pm GMT Monday to Friday.
7
Forord
Å være del av et internasjonalt nettverk
et samarbeid med lang historie
Det eksister et samarbeid med sterke røtter i historien mellom Storbritannia og Norge. I de
siste 40 årene har man fått erfare at olje og gass dominerer aktivitetene mellom disse to
landene. I fremtiden vil både gamle og nye energikilder fortsette å styrke kontaktene som
har blitt etablert over Nordsjøen, i tillegg til å skape nye muligheter for de neste 40 år.
NOF Energy er meget glade for å kunne
være involvert i denne viktige guiden, som
retter søkelyset på den sterke og økende
kontakten mellom de norske og britiske
leveransekjeder innen energisektoren.
Norge er fremdeles et viktig marked for
medlemmer i NOF Energy. Et betydelig
antall medlemmer eksporterer til den norske
olje og -gassektoren, og mange arbeider via
lokale forbindelser og demonstrerer dermed
en positiv holdning til arbeid som kan være
til felles nytte for de to landene.
Til dette formål har vi etablert effektive
samarbeidsforhold med organisasjoner som
det norske samarbeidssenteret “Norwegian
Collaboration Centre”, for å sørge for at
firmaer fra begge land kan dra nytte av
potensielle lukrative muligheter.
I samarbeid med “Norwegian Collaboration
Centre”, samt det britiske “Trade &
Investment, Department of Energy and
Climate Change” og “North East of England
Regional Development Agency, One North
East“, har NOF Energy innført en rekke
initiativer for å føre markedene i de to land
nærmere sammen.
Vi har etablert en rute mellom disse
markedene ved å samarbeide med industri
og organisasjoner på lokalplan.
Disse gjensidige avtalene gjør at vi kan dra
nytte av lokale kontakter, oppmuntre
medlemmer til å samarbeide om avtaler og
få støtte til gjensidige besøk.
En rekke markedsbesøk under ledelse av
NOF Energy har gjort at britiske firmaer har
kunnet engasjere seg direkte med sine
norske medspillere for å kunne opprette
kontakter og sikre seg nye ordrer.
Fordelene ved å delta i disse besøkene er
at man får direkte kontakt med de viktigste
personene ved målrettede klientbesøk og
mottakelser hvor man treffer lokale firmaer,
samt får en grundig briefing om lokalstedet
og kan opprette kontakter med diverse
støtteorganisasjoner.
8
NOF Energy - Bergen Group, Rosenberg, Norway
NOF Energy har også vært til hjelp under en
rekke arrangementer som har blitt avholdt i
Storbritannia for å presentere norsk industri
til vår leveransekjede. Ett av disse
arrangementene var “Rediscover North
East” i Newcastle, som tiltrakk en stor
delegasjon med norske firmaer med det
formål å etablere kontakt med britiske
leverandører.
Nettverket som NOF Energy har etablert i
Storbritannia og rundt om i verden gir
enorme muligheter for firmaer som vil skape
en tilstedeværelse på det globale markedet.
NOF Energy har laget en
individuell medlemspakke for
internasjonale firmaer, som tilbyr
en innfallsport til det britiske
markedet.
NOF Energy har en medlemsmasse på over
360 selskaper innen olje, gass, atomkraft
og offshore vindenergi, og de tilbyr
utviklingstjenester for firmaer, som kan
hjelpe medlemmene til å sikre seg nye
kontakter, få verdifull industrikjennskap og
styrke sin stilling i et voksende
internasjonalt marked.
I tillegg til å arbeide for å fremme britiske
leverandører til det globale energimarkedet,
støtter NOF Energy også internasjonale
selskaper som vil etablere seg i
Storbritannia.
Det å være en del av et fremgangsrikt
internasjonalt nettverk er nøkkelen til
fremtidig suksess for firmaer innen
leveransekjedene. NOF Energy har laget en
individuell medlemspakke for internasjonale
firmaer, som tilbyr en innfallsport til det
britiske markedet og et erfarent team som
gir støtte steg for steg.
Det viktigste er at det også gir tilgang til
NOF Energys sterke og vidtrekkende
medlemsnettverk, som alle er ivrige etter å
samarbeide seg imellom.
Den britiske leveransekjeden er meget høyt
ansett på det norske energimarkedet og
mange år med handel mellom de to
landene vitner om den nytenkning og
førsteklasses viten som britiske firmaer kan
tilby.
Ved hjelp av sine grundige internasjonale
firmautviklingstjenester har NOF Energy satt
seg som mål å være i sentrum for disse
forbindelsene, og vil fortsette å hjelpe til å
bygge opp nye og fruktbare
samarbeidsformer mellom firmaer fra begge
land.
Joanne Leng, Director Business Development,
NOF Energy.
www.nofenergy.co.uk
[email protected]
+44 (0) 191 384 6464
Storbritannia og Norge
et nært samarbeid
Det er ikke mange forhold innen energisektoren i dag som er så nært som det mellom
Storbritannia og Norge. Gassfeltet Ormen Lange på den norske kontinentalsokkelen som
skal forsyne Storbritannia med mye av dets fremtidige gassbehov, de mange hundre
selskaper som møtes til ONS i Stavanger hvert annet år, fremgangen som har skjedd innen
fornybar teknologi og energieffektivitet: alt vitner om at Norge er et meget viktig mål fotr
Storbritannias leveransekjede.
EICDataStream, EIC’s sofistikerte og vel
etablerte database som inneholder over
7800 prosjekter i den globale
energiindustrien, holder rede på dette. Søk
under nåværende og fremtidige
offshoreprosjekter i Europa, er Storbritannia
i teten med 191 prosjekter fulgt av Norge
med 126. Søk under mid-stream, har Norge
10 nåværende prosjekter å bak Russland,
England, Italia og Tyskland, og de har også
en rekke fornybare prosjekter (8) og
energiprosjekter.
alltid selger ut sine utstillingsplasser for
britiske selskaper. I 2008 hadde vi æren av
å motta kronprins Håkon fra Norge til vår
stand og i år tilbyr vi enda mer plass og vil
bringe 41 firmaer til Stavanger. De er blant
annet instrumentleverandører for avanserte
sensorer, petrokjemiske leverandører,
Castrol Offshore; pumpe-og
ventilspesialister, Clyde Union;
varmeoverføringseksperter, Heatric; CCTVleverandører, Synectics Industrial Systems;
WEG Electric Motors og mange flere.
Det er av denne grunn at EIC, som den
fremste handelsforening for britiske
selskaper som forsyner varer og tjenester til
energiindustrier over hele verden, er glade
for at vi kan støtte den siste utgaven av
Norges guide til Storbritannias
leveransekjede.
Det er mange andre energisektorer hvor
Storbritannia gir og vil fortsette å gi støtte til
norske firmaer.
EIC ble etablert i 1943, og har omkring 600
medlemsselskaper som setter dem i stand
til å forstå, identifisere og sette opp globale
businessmuligheter. EIC-medlemmer består
av entreprenører og leverandører fra alle
områder innen energisektoren, og har opptil
en million ansatte og omtrent 100 billioner
pund i inntekter fra sine prosjekter i
Storbritannia.
For eksempel, National Grid’s annonserte i
2009 at de var i forhandlinger med Statnett
om å legge en kabel til 1 billion pund under
Nordsjøen for å knytte de to landene
sammen. Dette gir store muligheter for
Storbritannias leverandørkjede.
Det vil gi Storbritannia muligheten til å
importere elektrisitet fra vannkraftverk i
Norge, men også gi Storbritannia
muligheten til å eksportere elektrisitet fra
offshore vindmøller i Nordsjøen til Norge.
Storbritannia fortsetter å konsentrere seg
om onshore og offshore vindmøller som en
del av sin kampanje for å skape opptil 30%
av all elektrisitet fra fornybare kilder innen
2020, og den britiske leveransekjeden har
mye ekspertise å tilby norske firmaer.
Karbonfangst-lagring er et annet område
hvor de to landene arbeider sammen, som
følge av en bekjentgjøring i 2009 fra Norge
og Storbritannia om å foreta en
undersøkelse for å vurdere Nordsjøens
potensiale for å lagre CO2-utslipp.
Britiske selskaper spiller en ledende rolle
når det gjelder å finne miljøvennlige
løsninger til utfordringen om økende
energibehov verden over, i tillegg til at de
støtter de nåværende olje-og
gassvirksomhetene for å maksimere
utvinning. Vi vil oppmuntre norske firmaer til
å finne ut mer om alt som Storbritannia har
å tilby.
Mike Major, Chief Executive, EIC
(Energy Industries Council)
Web: www.the-eic.com
Epost:[email protected]
Tel: +44 (0)20 7221 2043
På ONS i 2008 hadde vi æren av å
motta kronprins Håkon fra Norge
til vår stand og i år vil vi bringe 41
selskaper til Stavanger.
Den britiske leveransekjeden har mye å tilby
norske selskaper på mange forskjellige
måter:
For det første, enten det gjelder nedlegging
av prosjekter eller støtte for å forbedre
nåværende operasjoner, er britiske
selskaper ideelt plassert når det gjelder å
støtte Norges offshore olje-og gassindustri.
Det finnes ikke noe bedre eksempel på
dette enn at Offshore Northern Seas (ONS),
holdes hvert annet år i Stavanger hvor EIC
Mike Major, CEO i EIC - lengst til venstre, med Norges kronprins Håkon
9
Forord
Marine kulturminner i saerklasse
kompetansesenter for marine design
Norge og Storbritannia har en av historiens lengste maritime kontakter. Helt siden vikingtiden
har Storbritannia og Norge vært nært knyttet til hverandre gjennom havet. Storbritannia har
vært en av Norges viktigste handelspartnere. Vekst og fremgang i Storbritannia har nesten
alltid også ført til fordeler for Norge. Den økonomiske kontakten mellom disse to landene har
aldri vært sterkere enn det den er i dag. Med økende aktivitet innen olje, gass og fornybar
energi både i Nordsjøen og andre steder, vil de maritime industrier i verdensklassen i begge
land spille en viktig rolle for fremtidig suksess.
Senteret ble etablert i 2007 for å støtte
firmaer som arbeidet med design og teknisk
støtte innen den maritime sektor, og vi kan
nå tilby firmautvikling og
markedsføringstjenester, muligheter for
networking, arrangementer og kurs, samt et
designkontor som kan benyttes av firmaer
for felles prosjekter eller som en mulighet
for vekst.
For norske firmaer kan Marine Design
Centre (MDC) tilby en enkel løsning til
behov innen maritime prosjekter. Kontakt
med MDC vil gi tilgang til en hel rekke
eksperter blant våre medlemmer med den
korrekte erfaring og utdanning, som MDCs
business development team kan utpeke.
Dette kan være en spesialressurs som ett
enkelt firma kan tilby, eller et
samarbeidsteam fra en rekke MDCmedlemmer bestående av designere og
ingeniører med den rette ekspertise.
MDC står i sentrum for våre medlemmer
som består av nyskapende og
banebrytende firmaer, og vi øker
mulighetene for å gi anbud for nye
prosjekter. Dette oppnås gjennom
samarbeid og ved å sørge for at
medlemmer har tilgang til det beste når det
gjelder etterutdanning og ny teknologi og at
det er en økende tilgang til dyktige personer
innen industrien.
MDC i Newcastle, nordøst-England, bygger
på områdets historie når det gjelder
nytenkning innen skipsbygging for å gjøre
det lettere å samarbeide med firmaer som
kan tilby ekspertise fra marindesign og
ingeniørfirmaer. MDC gir firmaer muligheten
til å samarbeide og hjelpe dem å finne
partnere med den ønskede erfaring og
ekspertise.
Siden det ble opprettet har selskapet vært
opptatt av å fremme den brede ekspertisen
blant våre medlemmer, innen offshore olje &
gass, offshore fornybar energi, kommersiell
shipping og forsvar. MDC har utviklet
samarbeid med potensielle kunder i
Storbritannia og på internasjonalt nivå, og
har fått positivereaksjoner til den dyktige
ekspertise som er tilgjengelig.
I tillegg til å delta på arrangementer, har
MDC også stått som vertskap for en rekke
gjestetalere og innbyrdes
handelsdelegasjoner, og har lagt planer om
å fortsette med de vellykkede networkingarrangementene med gjestetalere som
opererer innen de viktigste markedene.
Ekspertisen til MDCs medlemmer på disse
viktige markedene omfatter ca. 600
designere og ingeniører, og dekker et bredt
spektrum av ekspertise og disipliner. Siden
vi samarbeider med "The Marine School"
på universitetet i Newcastle, Storbritannias
ledende maritime universitet, kan våre
klienter dra nytte av en rekke
prosjekttjenester fra en rekke ledende navn
innen denne sektoren, når det gjelder
forskning og utvikling, concept design,
detaljert design og ingeniøroppgaver,
maritime og offshore konsulenttjenester,
design og produksjon av spesialutstyr,
byggeoppgaver og produksjon,
skipsreparasjoner, ombygninger og
konstruksjoner.
Simon Ellis, Business Development Manager
www.marinedesigncentre.com
[email protected]
+44 (0) 191 255 1710
Designkontoret ved Marine Design Centre
MDC medlemmer samlet i cockpiten til HMS Illustrious
10
MDC medlemmer på networking-arrangement
Britisk - Norsk
handel gjennom århundrer
Selv om Storbritannia og Norge har vært handelspartnere i århundrer, har handelskontakten
mellom dem endret seg og utviklet seg dramatisk i de siste 50 årene, ikke minst på grunn
av de sterke kulturelle og historiske båndenemellom disse to landene.
Storbritannia er Norges viktigste
eksportmarked, og råmaterialer er godt
representert når det gjelder eksport, f.eks.
olje og gassrelaterte produkter, metaller,
mat og treprodukter. Mange av disse blir
videreutviklet av britisk-baserte selskaper
og solgt til resten av verden.
og utenlandske investorer er også
takknemlige for Norges medlemsskap i
det europeiske økonomiske felleskapet
som, selv om det ikke er fullt
medlemsskap i EU, gjør at mange av
handels-og finansdirektivene i EU også
gjelder på dette markedet.
Andre, mer tekniske produkter og
tjenester som har blitt eksportert i de
senere årene har imidlertid reflektert en
endring i økonomisk utbytte i Norge,
samtidig som det legges vekt på den
høyt utviklede ekspertise og generelle
utvikling innen serviceindustrien.
Det britisk-norske handelskammeret
(British-Norwegian Chamber of
Commerce) (BNCC) er en non-profit
organisasjon som har sin base i Oslo,
streber etter å være det beste
nettworking-forum for å fremme britisknorsk handel, og vi tilbyr et profesjonelt
og sosialt miljø hvor vi kan introdusere
organisasjoner til det britisk-norske
handelsfellesskapet i Norge.
Britiske eksportartikler til Norge
inkluderer maskiner, data og kontorutstyr,
samt elektronisk og vitenskapelig utstyr.
Britiske firmaer er blant de største
utenlandske investorene på Oslo børs,
spesielt innen shipping, bank og
forsikring.
Norges økonomiske, politiske og sosiale
stabilitet skaper et sikkert business-miljø,
Vi er vertskap for regelmessige
arrangementer, med talere som dekker
temaer av interesse, slik som handel
mellom de to landene. vi tilbyr muligheter
til å møte ledende personer fra
vellykkede virksomheter, som er aktivt
involvert på det britiske og norske
markedet. Det er diskusjoner og sosiale
sammenkomster etter presentasjonene,
slik at man får god tid til networking. Våre
arrangementer foregår vanligvis på den
britiske ambassaden i Oslo, hvor
medlemmene har muligheten til å møte
representanter fra ambassaden.
Vi tilbyr et nettverk med over 200 aktive
deltakere fra over 100 firmaer og
samarbeidspartnere, fra en rekke
forskjellige sektorer, blant annet energi,
shipping, IT/media, finans og utdanning.
Medlemsskap i BNCC er åpent for alle
firmaer og enkeltpersoner som er
interesserte i våre aktiviteter, og for de
som gjerne vil utvikle sitt profesjonelle
nettverk.
Vi håper vi får æren av å treffes på et av
våre arrangementer og at navnet ditt vil
forekomme i sammenheng med oss når
det gjelder britisk-norsk handel. For mer
informasjon om BNCC, fremtidige
arrangementer og søknad om
medlemsskap, vennligst ta kontakt med
oss.
Daniel Middleton, General Manager
British-Norwegian Chamber of Commerce
www.bncc.no
[email protected]
+47 2313 2703
BNCC i dronningens fødselsdagsselskap,
hvor den britiske ambassaden i Oslo sto
som vertskap
"Fra krise til gjenoppretting" med en av de
ledende økonomene i DnB NOR, Østein
Dørum
11
S a marb ei d sp a rt n ere
The Norwegian Collaboration Centre (NCC) (Det norske samarbeidssenteret) tilbyr assistanse overfor næringslivet (og litt kultur)
mellom Norge og Storbritannia. NCC arbeider for å etablere direkte forretningsforbindelser og samarbeid mellom norske og britiske firmaer
og organisasjoner. Et slikt samarbeid kan inkludere gjensidig investering, felles oppdrag og handel.
NCC har et sterkt 10-års-forhold til norsk næringsliv og samarbeider mye med bedrifter og profesjonelle organisasjoner, store
internasjonale selskaper og offentlige etater.
Det NCC
Norway2UK
Erfaring
Hovedmålsettingen for NCC er å utvikle
gjensidig investering, felles oppdrag og handel
mellom Norge og Storbritannia.
Gjennom bruk av teknologi og 10 års
internasjonal ekspertise, har NCC bygd opp
Norway2UK.com forretningsportal til å bli en
respektert gateway mellom Norge og
Storbritannia.
Storbritannia
Vårt kontor er i Newcastle, Storbritannia, og vi
har også et kontor i Aksdal, Haugesund. Vi har
vært i virksomhet siden januar 2000.
NCC består av et lojalt og motivert team med
mange års erfaring. NCC har utviklet et
omfattende nettverk i Norge og Storbritannia, slik
at vi kan finne de rette personene i de rette
områdene for å hjelpe deg å nå ambisjonene
dine.
Dersom du vil utforske mulighetene som er
tilgjengelige i begge retninger over Nordsjøen, ta
kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan
være til hjelp.
Norway2UK brukes til å støtte NCCs innsats på
nett. Norway2UK er et fellesskap av 1000+
norske og britiske selskaper. Alle bedrifter og
organisasjoner innenfor "Norgesguide" er også
presentert på nettet.
Denne elektroniske presentasjonen gir
umiddelbar tilgang over hele verden til din bedrift
på engelsk og norsk.
I tillegg har Norway2UK et månedlig nyhetsbrev
som distribueres til 14 000 +
forretningsforbindelser.
•
•
•
•
•
•
•
One North East
UKTI
Eastern Airways Ltd
NOF Energy
NEPIC
NAREC
Exporters to Norway from the North-East
Norge
•
•
•
•
•
•
•
Innovation Norway
SIVA
Haugaland Kraft ASA
Seadrill ASA
Norsk Hydro ASA
IT Fornebu AS
Inbusiness AS
NCC er aktivt involvert i å finne flere muligheter på norsk sokkel og nye muligheter i
Barentshavet. Med en kurs som er endret med 30% i Norges favør på tre år, er norske selskaper opptatt
av å handle med Storbritannia.
Hvis du er interessert å utvikle
virksomheten din i Storbritannia eller
Norge, ta kontakt med oss:
+44 (0) 191 645 0232
[email protected]
12
PETROmedia er et mediehus med fokus på olje, energi og industri. Vi gir ut magasinene PetroNews og Petro&Industri, i tillegg til at vi driver
nyhetsnettstedene Petro.no og Oilinfo og lager nyhetsbrevet PetroNews Weekend, samt jobbsøkernettstedet PETROjobb.
PetroNews kommer ut med fire ordinære utgivelser og to temanummer årlig. Hver utgave av magasinet har et opplag på 9.000 eksemplarer,
og distribueres til ledere og beslutningstakere innen olje, gass og energi. I tillegg har vi bred distribusjon mot konferanser og messer der
våre selgere og journalister er aktivt tilstede.
Fagbladet Industri Energi har et opplag på 57.000 og av disse går 55.000 til faste abonnenter. Resten av opplaget deles ut på konferanser
og messer der vi er deltagere.
PetroNews
Fagbladet Industri Energi
Oilinfo
To av Norges beste offshoremagasiner, Oilinfo
News og Petromagasinet, har slått seg sammen
til PetroNews.
Fagbladet Industri Energi bringer i hver utgave
reportasjer og intervjuer fra industri og energi,
aktuelle nyheter, politikk, arbeidsliv samt egne
temasider med fokus på dagsaktuelle saker.
Oilinfo er nettstedet for den norske
leverandørindustrien. Nettstedet leverer nyheter
om og for leverandørindustrien, i tillegg til å
servere viktig kontraktsinformasjon og siste nytt
om bedrifter og teknologi.
PetroNews er norskspråklig, med løpende
engelske bullet points/oppsummeringer på de
redaksjonelle sidene, slik at også utenlandske
lesere kan få med seg essensen av hver artikkel.
Det språkmessige unntaket blir nummeret som
hvert år kommer ut i forbindelse med ONS i
Stavanger eller Offshore Europe i Aberdeen. I
ONS-år vil bladet bli gitt ut i to versjoner, norsk
og engelsk, mens det i Offshore Europe-år vil bli
gitt ut en ren engelsk utgave. Dette har vi valgt å
gjøre grunnet den målbevisste rettingen mot
ONS og Offshore Europe.
Hvert blad vil i tillegg til artikler om utvalgte tema
inneholde fyldige, faste temasider for teknologi,
kontraktsnytt, miljø og fornybar energi, politikk
og nyhetsoversikter.
Ved å annonsere i vårt magasin, når du over
57.000 som daglig jobber innen olje, gass,
energi og industri. Ingen når flere innenfor denne
sektoren enn oss.
PETRO.no
Nettstedet PETRO.no leverer nyheter om
petroleums- og energibransjen. Nettstedet
fokuserer på operatørselskapene og de større
leverandørselskapene i olje-Norge. PETRO.no
har som mål å være best på blant annet HMS og
oljeindustriens rammebetingelser, og står blant
annet bak en større database over uønskede
hendelser på norsk sokkel.
PetroNord
PetroNord skal være et speil for oljeindustrien i
Nord, fremtidens viktigste energiregion.
PetroNord har et klart Norge-fokus, men dekker
også problemstillinger knyttet til våre naboer i
øst og vest, og tar både for seg feltutbygginger,
leteaktivitet, rammebetingelser og bedriftsnytt.
PETROjobb
PETROjobb er PETROMedias jobbportal. Her
kan man finne spennende ledige stillinger fra en
rekke selskaper innen petroleums- og
energiindustrien.
“ Naeringslivet blir stadig bedre i Norge, og jeg tror det er god timing å få fart på virksomheten i Norge. Slik
jeg ser det, kommer flere og flere prosjekter ut av planperioden, og blir realisert. Mange selskaper er nå
ansette. Jeg sier ikke at alt er som det var, men det er mange gode utsikter som kommer opp.
For å introdusere britiske selskaper på det norske markedet, tror jeg du må gjøre forskjellige ting. Online og
fysisk distribusjon er svært viktig, men å møte folk og å stille spørsmål er det viktigste og vår aktivitet på
konferanser og messer går ut på nettopp det! " Erling Holmefjord, MD, Petromedia AS.
PetroMedia AS
Lagårdsveien 77
4010 Stavanger
+44 51 84 36 36
www.petromedia.no
[email protected]
13
Sa ma rb ei d sp a rt n ere
BUSINESSSTØTTE FOR SEKTORENE OLJE, GASS, ATOMKRAFT OG OFFSHORE VIND
NOF Energys viktigste forretningsmål er å bli anerkjent som den beste medlemsskapsbaserte utviklingsorganisasjon for firmaer som er involvert i sektorene for olje, gass, atomkraft og offshore vindenergi
TILGANG TIL DET BRITISKE ENERGIMARKEDET:
Oversikt over britiske sektorer for olje, gass, atomkraft og offshore vind; introduksjon til de britiske leveransekjedene; kontakter i Storbritannia, deriblant bedrifter, byggefirmaer og de største servicefirmaene, introduksjon til FPAL, Decom North
Sea, Industry Technology Facilitator, Chambers of Commerce (handelsstanden)
STØTTE TIL INVESTERING INNENLANDS:
Assistanse for å finne statlig hjelp for å etablere seg i Storbritannia og hjelp til å finne lokaler eller produksjonssteder.
FORRETNINGER MEDLEMMER
IMELLOM
NOF Energy oppmunterer sine
medlemmer til å samarbeide for å få bedre
tilgang til business-muligheter innen olje,
gass, atomkraft og offshore vindenergi.
Handel medlemmer imellom og
presentasjoner blant medlemmene av
NOF Energy er viktig for at våre selskaper
skal fortsette å samarbeide.
KONSULENT-TJENESTER
NETWORKING OG ARRANGEMENTER
NOF Energy tilbyr medlemmer muligheten til å
få tilgang til eksperter som kan hjelpe deg å
utvide din bransje eller ditt merke, samt
kunnskap om landet. Dette gjelder også
informasjonssøking om landet på dine vegne.
En fyldig kalender med arrangementer for
å presentere de viktigste personene
innenfor industrien, deriblant networkinglunsjer, temaseminarer, møter,
businessrådgivning, gruppebesøk i
Storbritannia, markedsbesøk til utlandet,
stå som vertskap for besøk til Storbritannia,
årlige middager og mye mer!
La en av våre høyt kvalifiserte eksperter
arbeide sammen med deg i Storbritannia eller
på internasjonalt nivå.
For tiden har vi ordnet konsulentavtaler for:
Norge, Brasil, Libya, Kazakhstan, den
Meksikanske Gulf og Nuclear
Internasjonale selskaper som ikke kan
være til stede kan få tilgang til taler og
kontaktpersoner fra arrangementer til
reduserte priser.
INDUSTRY INTELLIGENCE
MARKEDSFØRING OG MEDIA
INTERNASJONAL BUSINESS STØTTE
INTELL4ENERGY gir månedlige
oppdateringer om prosjekter, nye
kontrakter og forretningsmuligheter, samt
en mulighet for å presentere din egen
bedrift til de andre medlemmene.
Assistanse som hjelper deg å nå det
publikum du ønsker både i Storbritannia
og internasjonalt. Hev profilen til din
bransje/ ditt merke slik at det blir gjenkjent
umiddelbart.
Hjelp til internasjonal handel og deltakelse
i utenlandske markedsbesøk.
Tilgang til reduserte priser fra ledende
informasjonsytere innen din bransje.
NOF Energy tilbyr muligheter for
sponsoravtaler og reklame (online og
offline) med muligheten til å legge inn en
artikkel i vårt medlemsblad.
Vi gir også hjelp til internasjonale
medlemmer som ønsker å besøke
Storbritannia.
Finn ut hvordan du kan dra nytte av å bli en proaktiv næringsutvikling organisasjon for selskaper involvert i olje,
gass, kjernekraft og offshore vind sektorer.
Bare ta kontakt med Joanne Leng, Director Business Development Manager at NOF Energy:
+44 (0) 191 384 6464 | [email protected] | Besøk: www.nofenergy.co.uk
14
Utstill in g – kon feran se – festi val
Helt siden den ble startet opp i 1974, har ONS i Stavanger vært en av verdens ledende møteplasser for olje- og energiindustrien. Vårt unike
totalkoncept, som omfatter en toårig utstilling, konferanse, så vel som en spennende kulturfestival, gjør oss til en av industriens viktigste
begivenheter i global målestokk.
ONS skaper en arena for presentasjon og diskusjon på høyt nivå om de politiske, økonomiske og teknologiske anliggendene rundt
internasjonal olje- og gassindustri. De siste årene har ONS tatt opp i seg bredere temaer som gjelder energi, mens fokuset fortsatt ligger på
petroleumsindustrien. ONS-stiftelsen har det generelle ansvaret for ONS-begivenheten, som har som siktemål å fortsette som en
internasjonal hovedarena for å fremme og promotere petroleumsindustrien.
Fakta og Tall for ONS 2008
Om utstillingen
Stavanger
•
•
•
•
•
•
Utstillingen er en av verdens ledende
Vi er stolte over å kunne invitere deg til Norges
energiindustriutstillinger. Om du er en utstiller eller en
energihovedstad. I løpet av sin 40-årige
besøkende, denne utstillingen gir deg direkte tilgang
deltakelse i den internasjonale offshorenæringen,
til en offshoresektor der investeringer verden over vil
har Stavanger utviklet seg til å bli et viktig senter
nå rekordnivåer i løpet av de neste årene.
for petroleumsrelatert forskning og teknisk
41 906 visitors
38 100 SQ.M exhibition area
1 217 exhibiting companies
28 exhibiting nations
1 100 conference delegates
96 participating nations
Den ledende energimøteplassen
utvikling. I kombinasjon med bygdene rundt,
Siden 2004 har olje- og gassindustriens økende bruk
våre gastronomiske rikdommer og gjestfrie
av cutting edge-teknologi fått særlig fokus i vår
mennesker, er scenen satt for en energiutstilling
innviede innovasjonspark, som også tjener som et
som ikke har sin like.
I løpet av de 35 årene den har blitt holdt i norske
supplement til våre utmerkelser for innovasjon over
Stavanger, har ONS blitt en av
lengre tid.
nøkkelbegivenhetene som bringer de viktigste av
ONS 2010 vil fortsette den vellykkede reisen
som startet med den første konferansen og
dem som beveger denne industrien sammen.
I 2008 var vi stolte over å kunne introdusere en
Fra dens tidligere fokus på offshoreteknologi og
spesiell Energipark for fornybar energi. Denne vil bli
den norske kontinentalsokkelen, har utstillingen
utvidet til ONS 2010, idet den understreker vår fokus
nå blitt en møteplass for den globale
på hele energispektret.
utstillingen i 1974.
Ønsker du å være en del av den?
energiindustrien.
De norske investeringene i olje og gass vil nå nye rekorder i 2011, britiske næringslivsledere har spådd et
blomstrende år for selskaper som er involvert i den norske energisektoren.
Forskningsgruppen Statistisk Sentralbyrå har funnet ut at de totale investeringene i olje- og gassaktiviteter
i 2011, inkl. rørledningstransport, beregnes til å være utrolige 15.5 billiarder £, de høyeste som er målt.
„Norge vil forbli en pålitelig energileverandør. Vi har ennå store uutvunnede ressurser på den norske
kontinentalsokkelsen.“ Statsminister Jens Stoltenberg
15
Opplærin gs s e n t e r
Aberdeen Drilling Schools
50 Union Glen
Aberdeen, AB11 6ER
Tel: +44 (0) 1224 572709 • Fax: +44 (0) 1224 582896
Web: www.aberdeen-drilling.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Tom Donnelly
Aberdeen Drilling Schools (ADS) er et opplæringssenter som har støttet olje og gassindustrien siden 1982 med brønnkontroll, drilleteknologi, helse,
miljø og sikkerhetkurs, samt konsulenttjenester. ADS driver sin virksomhet i Aberdeen (Storbritannia), Kuwait og Saudi Arabia. Akkreditert til IADC
og IWCF for brønnkontrollsertifisering (Drilling/brønnoverhaling/ferdigstillelse/brønntjenester).
I tillegg til opplæring tilbyr ADS tekniske redigeringstjenester, og de har bidratt til å opprette og revidere teknisk dokumentasjon for drilling,
brønntjenester og brønnkontroll for store klienter i årenes løp.
Skreddersydde opplærings- og konsulenttjenester
Det er derfor viktig ved planlegningsstadiene å
seksjonen av brønnen. Kursholderen (eller “HPHT-
tilbys klienter over hele verden.
vurdere hvordan de spesielle kontrollrelaterte
treneren) er tilgjengelig for å:
utfordringene for HPHT brønner kan bli vurdert, og å
implementere relevant opplæring for drilleteamet. På
•
Høytrykk/Høy temperatur (HPHT)-brønner
•
Forhindring av uforutsette hendelser
•
Forhindring av fastsittende rør
•
Brønnkontroll på dypt vann
•
Ansert brønnkontroll
•
Drilleteknologi (Grunnleggende til avansert)
•
Tilsyn med brønnanlegg
som er involvert i planlegging og overvåking av
•
Ny-leie/nasjonaliseringsopplæring (Midtøsten)
brønnoperasjoner kan vurdere og diskutere
•
IADC-akkreditert RIGPASS-opplæring
brønnkontroll på dypt vann og forhindring av fastsatte
rør.
Høytrykk / Høy temperatur (Hpht) Opplæring
Oversikt
Den økende risikoen for ”kicks” og eksplosjoner
under bakken gjør at brønnkontroll i HPHT er et stort
problem. Under slike forhold og med kravene til
spesielle prosedyrer og utstyr for HPT-drilling, er det
ikke overraskende at personalopplæring bør være en
Gi korte oversikts- presentasjoner av problemer
som kan forekomme i HPHT-brønner;
sin egen spesielle måte ser ADS på dette med en
”tre-trinns”-tilnærming:
•
Hjelpe klienten til å innføre de avtalte HPHTprosedyrer (f.eks. i Joint Operations Manual);
Brønndesign / Ingeniørarbeid / Planlegging HPHT
Gruppeopplæring
•
drilleingeniører og drilleovervåkere, slik at personalet
utfordringer i brønnkontroll, både generiske og
spesielle brønn/HPHT-utfordringer, og å revidere og
utfordre prosedyrene i den felles håndboken og/eller
brønnprogrammet
HPHT Training for hele mannskapet
Dette er en mulighet for hele teamet – rigg-og
kontorbasert ingeniør- og overvåkingspersonale,
drillemannskap og viktige servicefirmarepresentantertil å kommunisere og heve oppmerksomheten når det
gjelder temaer i forbindelse med HPHT-miljøet og
brønnen som skal drilles.
HPHT-trening på riggen
viktig del av forberedelsene for å oppnå en sikker og
Oppfølgingskurs – med en instruktør som holder
vellykket brønn.
formelle og uformelle sesjoner på riggen – holdes
ofte for drillmannskaper som er nær den kritiske
Hvorfor Aberdeen Drilling Schools?
Uovertruffen bakgrunn når det gjelder støtte til olje- og gassoperatører
som driller brønner med høytrykk og høye temperaturer (High
Pressure/High Temperature, HPHT), også i Norge
ADS-kursledere gir kurs og opplæring for ansatte på riggen når det
gjelder HPHT, dypt vann og forhindring av fastsatte rør
Over 12 år. Erfaring med ”in-house” kurs i avansert brønnkontroll for
store klienter (inkludert “BP Avansert brønnkontroll”- program)
Sørge for at de relevante riggmannskaper
forstår hvor viktig deres roller er;
Dette kurset er utformet spesielt for operatørenes
Kurs/opplæring på riggen er tilgjengelig for HPHT,
16
•
•
Oppmuntre god kommunikasjon mellom alle
parter.
SAP Bus ine ss Solutions
Absoft Ltd.
Davidson House, Campus 1, Aberdeen Science & Technology Park
Balgownie Road, Aberdeen, AB22 8GT
Tel: +44 (0) 1224 707088 • Fax: +44 (0) 1224 707099
Web: www.absoft.co.uk/oilandgas • Epost: [email protected]
Kontakt: Tim Galloway
Omsetning: £4.9 m • Ansatte: 65
Absoft er den ledende leverandør av SAP business solutions til oppstrøms olje-og gassindustri i Nordsjøen, og vi kan tilby alle tjenester i forbindelse
med kompliserte virksomhetsutfordringer, samt forbedre ytelse ved å arbeide direkte med operatører, servicefirmaer på oljefeltet og
drilling/marinsektorene. Absoft har bred erfaring innen energisektoren.
Med 20 års olje- og gasserfaring og implementeringer i over 25 land, kan Absoft gi deg uovertruffen kunnskap om global oppstrøms olje og
gassvirksomhetsprosesser.
Ved å benytte sin prosessrevisjonsservice hjelper
Foprdeler for olje og gass
Norske kunder
ut av sine eksisterende systemer. Dette gir dem
Som SAP partner har Absoft utviklet SAP Business
•
Fred Olsen Energy
muligheten til å sammenligne seg med andre
All-in-One® løsninger for oppstrømssektoren,
oppstrømsfirmaer og å nyte fordelene av utprøvde og
med beste praksis og innebygget spesiell
•
Dolphin Drilling
testede "beste praksis" virksomhetsprosesser.
funksjonalitet for denne industrien.
•
FMC Energy
Absoft er også ledende når det gjelder utvikling av
Denne forhåndskonfigurerte, modulbaserte
Global kunder
industriløsninger for oppstrømsselskaper som gir
programvaren gjør at virksomheter kan løse sine
personrettede tjenester, og som har en fundamental
vanskelige utfordringer raskt og kostnadseffektivt.
tro på uttrykket "rett person, rett sted, rett tid -
Den dekker også alle de viktigste
umiddelbartî. For slike selskaper er det uhyre viktig å
virksomhetsfunksjoner, slik som regnskap,
Absoft selskaper som benytter SAP for å få det meste
•
Total E&P(UK)
•
Chevron Upstream Europe
ConocoPhillips
ha en enkelt informasjonskilde for prosjekter,
leveransekjede, vedlikehold, prosjekter og
•
ressurser, økonomi og arbeidsstokk, ikke minst når
personalsaker. Kunder kan velge å implementere det
•
Apache Inc.
det gjelder effektiv styring av prosjektutgifter og bedre
de trenger å vite nå, samtidig som de vet at de kan
kontantstrøm. Absoft gjør dette ved å kombinere
utvide øsningen i fremtiden for å ivareta nye behov,
•
Britannia Operator Limited
planlegging av arbeidsstokken, kompetansestyring,
ved å sørge for at systemet tilpasser seg
•
Talisman
timeskriving, lønn og fakturering i ett integrert system.
virksomheten, og ikke motsatt.
•
Gulf Offshore
Absoft tilbyr:
SAP Mål for virksomheten
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategisk rådgivning
Absoft er også en SAP "BusinessObjects-partner".
SAP konsultasjon
Den kraftige serien med Business Intelligence (BI)-
SAP implementering
SAP prosessforbedring
SAP støtte
SAP kurs
verktøy gir brukere- fra toppanalytikere til brukere i
små virksomheter-tilgang til den informasjon de
trenger når de trenger det, slik at de kan ta
faktabaserte beslutninger for å forbedre ytelse- uten
å være altfor avhengige av IT-avdelingen. Dette kan
SAP oppgraderinger
skje ved at informasjon fra de viktigste
SAP lisensavtale
virksomhetsløsningene i et firma gir rapporter,
spørsmål og analyser, ved hjelp av brukervennlige
dashbord og visualiseringsverkøy.
Hvorfor Absoft?
Olje-og gasseksperten - firmaet inntar en enestående plass når det
gjelder bruken av SAPs produkter for olje- og gassektoren. Under
innføringen av R/3 spilte Absofts første direktører en viktig rolle for å
spesifisere industriens behov for felles regnskap og offshore logistikk
Ett enkelt kontaktpunkt - SAP-løsninger og tjenester som dekker alt,
hvilket betyr at det blir rimeligere å styre.
Den ENESTE uavhengige SAP-fokuserte konsulenttjenesten med
produkter som er spesielt utviklet for oppstrøms olje og gassektor.
17
In n k a ps lin ger
Abtech Ltd.
Sanderson Street, Lower Don Valley
Sheffield, South Yorkshire, S9 2UA
Tel: +44 (0) 114 2442424 • Fax: +44 (0) 114 2434312
Web: www.abtech.eu • Epost: [email protected]
Kontakt: Caroline Bishop
Vi forstår at ikke enhver kunde kan finne en løsning i en katalog eller varehylle for å møte sine behov og her hos Abtech har vi som filosofi å jobbe
sammen med våre kunder for å lage innovativ design for å kunne møte deres krevende spesifikasjoner, fra startkonseptet via detaljert design,
sertifikasjon og utforming, noe som sikrer den best mulige avviklingen.
Vår filosofi med å yte kvalitetsløsninger til risikofelt er tydelig i det store antallet kundespesifiserte produkter vi har framstilt i årenes løp med noen
av disse unike designene som til slutt havner i vår hovedkatalog.
Produkter
Software
Risikofelt
Kabelgjennomføringer
En av de vanskeligste og ofte tidkrevende trinnene
Våre innkapslinger beregnet på risikoområder egner
En omfattende rekke armerte og uarmerte
når man skal velge en egnet innkapsling for å møte
seg til bruk i svært mange ulike farlige miljøer og kan
kabelgjennomføringer, adaptre og stopplugger, fås i
dine spesielle behov består i å forsøke å regne ut om
leveres med mange forskjellige sertifikater, inkl.
messing, forsinket messing og rustfritt stål.
størrelsen som er valgt vil romme terminaler og
•
AAG-armerte kabelgjennomføringer
mange år brukt en innkapslingskalkuleringssoftware
ATEX, IEC Ex, CSA, UL & FM, INMETRO og GOST.
kabelinnføringer du trenger. Hos Abtech har vi i
som er utviklet spesielt til bruk for vår serie av
•
BPG (polyester)
•
ABAD-adaptre
•
BPGA (polyester JB)
•
ABRE-avsvekkere
•
GRN (polykarbonat JB)
•
ABSP-stopplugger
dette har vært tilgjengelig i en årrekke nå og vært en
•
ZAG (formstøpt aluminium)
•
ASG-uarmerte kabelgjennomføringer
gedigen suksess. Den siste versjonen inneholder
•
HV (høyspennings JB)
•
SX (rustfritt/lett stål)
Innkapslinger til bruk i industrien
innkapslinger. Vi bestemte oss for å gjøre dette
programmet tilgjengelig for våre kunder, gratis, og
dessuten en terminalkalkulasjonsmodell som lar deg
Ablux belysning
få se med en gang hvorvidt det antallet terminaler
Ablux‘ serie med lysarmaturer er designet for å møte
som kreves kan få plass inni den innkapslingen du
behovene fra olje- og gassindustrien og kan designes
har valgt og, som det er tilfelle med
Uansett om ditt behov for innkapslinger gjelder
eller modifiseres for å kunne møte spesifikke
generell bruk innen industrien eller smalere
kundebehov.
prosjekter som brannvernsystemer, tunnelwiring eller
IP68-bruk, har Abtech sannsynligvis en egnet
innkapsling eller kan jobbe med deg for å finne en
løsning. Vi kan levere innkapslinger laget av rustfritt
og lett stål, formstøpt aluminium, polyester forsterket
ved hjelp av glass, polykarbonat og abs.
Abtech har dessuten en rekke kabelgjennomføringer
og belysning for riskikoområder og industri.
innføringskalkulatoren, skriver ut en tegning av den
endelige designen.
Sertifikater
•
ATF-sone 2-fluorescerende armatur
•
ATS- & ATA-sone 2-flomlys
•
•
ATB-sone 2-skottarmatur
•
QA-kunngjørelse
•
ATW-sone 2-wellglass
•
Achilles-sertifikatet for kvalifikasjon
•
AZD-sone 1-flomlys
•
AZW-sone 1-wellglass
•
AZO-sone 1- armatur
•
APC-sone 1-fotocelle
•
ATR veilykt
ISO 9001 : 2008
Hvorfor Abtech?
Den største serien av Ex-sertifiserte kvalitetsinnkapslinger
Fleksibel kundefokusert filosofi med skreddersydde løsninger for kunden
er vår spesialitet
Verdensomspennende nettverk i stand til å yte støtte til de største
prosjekter eller minste behov
18
Tit anprodu k ter
Advanced Titanium Metals Ltd.
Unit 1 Bruce Works, Mowbray Street
Sheffield, S3 8EN
Tel: +44 (0) 114 2395771 • Fax: +44 (0) 114 2768596
Web: www.advancedtitaniummetals.com
Epost: [email protected]
Kontakt: John Robinson
Advanced Titanium Metals Ltd. ble stiftet i 1998 og har verdensomspennende ekspertise på metaller og da særlig titan, og spesialiserer seg for
tiden på framskaffing, lagring og levering av titanprodukter.
Selskapet opererer for tiden fra tre steder i Storbritannia, og er stolt av å kunne levere titan i alle klasser og form, fra råmetall til endelige former
som kunden definerer, takket være selskapets ekstensive kunnskap og kontakter med de beste produsentene, foredlere og underleverandører over
hele verden.
Siden det ble stiftet, har Advanced Titanium Metals
gjennom en kombinasjon av det lageret av råmetall vi
opplevd stadig hurtigere vekst gjennom Europa og
har, sammen med den service den lokale
har oppnådd førsteklasses anseelse for dets raske og
smelteindustrien yter.
effektive service, kunnskap og bevissthet om titan og
–legeringsmarkedet og det høye nivået av teknisk
Kunder
assistanse som vi tilbyr. Vi kontaktes ofte av kunder
for å skaffe metaller av uklart navn eller kjemisk
Våre kunder inkluderer noen av de viktigste britiske
analyse.
og europeiske forhandlerne og distributørene og
leverandørene til olje-, gass-, petrokjemiske-,
Produkter og service
kraftproduserende-, kjernekraft-, forsvars-, shipping-,
marine- og den generelle verkstedsindustrien.
For tiden lagrer vi over en million $ med
titanlegeringsprodukter, inkludert råmetall, stenger,
Kvalitet
plate, ark og rør og kan skaffe smidd metall eller
ferdige skiver, ringer, flenser, sveisede halser,
Advanced Titanium Metals føler seg forpliktet til å
rørdeler, festeinnretninger, galvanisk utstyr og
tilby høyeste kvalitet på legeringsproduktene fra
spesialdeler etter forespørsel.
konsept og design til det endelige smidde eller
ferdige maskinlagde produktet.
Vi har tilgang til en lang rekke smeltede deler, fra
friform, lukket form, utstansing eller GFM-pressing,
Vår raske og konkurransedyktige respons på Deres
alle ISO- og luft- og romfartsgodkjent. Dette gir oss
henvendelser sikrer at De forblir ett skritt foran de
absolutt fleksibilitet og kontroll når vi allokerer
andre.
råmetall som lagres for videre bearbeidelse, siden vi
kan bestemme oss for hvilket selskap vi skal bruke til
Vi ser fram til å snakke med deg, det være seg ang.
den prosessgangen som gir best pris, levering og det
kommersielle henvendelser eller tekniske råd
legeringsproduktet som passer best til formålet.
vedrørende titanlegeringsprodukter som råmetall og
Typiske bruksområder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Flymotorer
Arkitektur
Kondensorer
Flyseutrustning
Avsaltning
Borehullsapplikasjon
Elektrokjemiske anoder
Avsvovlingsanlegg
Mat-, bryggeri- & farmasøytisk industri
Geotermale anlegg
Varmevekslere
Marinteknologi
Medisinske implantater
Metallutvinningsutstyr
Militært utstyr
Atom- & miljøsikkerhetsutstyr
Rørsystemer offshore
Produksjonsrør offshore
Petrokjemiske raffinerier
Rammer & armbåndsur
Fjærer
Dampturbiner
Sentrifuger
Oksidasjon av våt luft
tjenester.
Advanced Titanium Metals baserer seg på et „ethos“
Ethvert annet bruksområde der du har bruk for å
som består i å tilby hurtige leveranser av et bred
erstatte tyngre, mindre hensiktsmessige eller mindre
spekter av titanlegeringsprodukter til svært
kostnadseffektive materialer (førsteklasses ytelses-
konkurransedyktige priser. Dette kan kun oppnås
og servicefordeler).
19
P ros e ss & In s t r u m en t e r ingsv en t ile r
Alliance Valves & Piping Supplies Ltd.
Unit 1, Owler Ings Road, Brighouse
West Yorkshire, HD6 1EJ
Tel: +44 (0) 1484 401880 • Fax: +44 (0) 1484 401881
Web: www.alliancevalves.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Craig Sandham
Vi er en verdensomspennende etablert produsent, agent og leverandør av prosess & instrumenteringsventiler, deler og tilhørende utstyr.
Tilveiebringelse & prosjektstyringstjenester innen olje, petrokjemisk og tilhørende felt akkreditert til kvalitetsstandard ISO 9001:2008 for oljefelt og
petrokjemiske sektor. Vi kan også levere maskinerte produkter, både standard og ifølge kundens tegninger i en rekke forskjellige materialer,
inkludert eksotiske legeringer
‘AVPS’
www.alliancevalves.co.uk & www.superduplexsupplies.com
‘Alt på ett sted’
Produsent, agent og lagerføring av prosesser og instrumenteringsventiler, deler og tilhørende utstyr.
Tilveiebringelse & prosjektstyringstjenester innen olje, petrokjemisk og tilhørende sektorer.
Godkjent i henhold til ISO 9001:2008
Sertifikat nummer: 797
Leverandør Nr: 10050902
Ventiler –instrumentering, inkludert kuleventiler,
Flenser; ½ tome til 56 tommer i alle variasjoner av
Vi har kontakter og leveransekilder over hele verden
nåleventiler, dobbel blokk og lufte ventiler, flenser &
stål, rustfritt stål og eksotiske legeringer. Full serie
slik at vi oppnår den aller beste kombinasjonen av
undersjøiske ventiler.
med flenser, også smidde, alle typer: ANSI, API, BS,
utmerkede priser, leveranser, kvalitet og
DIN, MSS, AWWA.
kundetjeneste
globusventiler, sommerfuglventiler, kontrollventiler
Materialer; Vi er meget sterke når det gjelder
Våre ansatte har kunnskap og erfaring, og den
osv. i størrelser fra 1/4 tomme til 144 tommer i stål,
produkter som Duplex, Super Duplex, 6Mo, Hasteloy,
service og tekniske støtte vi tilbyr er av høyeste
rustfritt stål og eksotiske legeringer.
Monel, Titanium osv.
kvalitet.
Rør og hylser;
Vi har også mulighet til å tilby maskinerte produkter,
Ventiler -prosess; inkludert gateventiler,
både standard og etter kundens tegninger i en rekke
•
1/8 tomme til 56 tommer i stål, rustfritt stål,
materialer inkludert eksotiske legeringer.
duplex, super duplex, titanium og hastelloy.
Hvorfor Alliance Valves?
Alt på ett sted
Ekspertise i en rekke produkter og markeder.
Kontorer i India, Kina, Bahrain og Nigeria, såvel som i
Storbritannia.
20
Me ka n is ke anslut ninger for ugje stm ilde miljøer
Balltec Ltd.
Emmett House, Keerbridge Business Park
Warton Road, Carnforth, Lancashire, LA5 9HA
Tel: +44 (0) 1524 733388 • Fax: +44 (0) 1524 733399
Web: www.balltec.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Gavin Cleator
Balltec tilbyr en rekke innovative, robuste og effektive mekaniske anslutninger og håndteringsverktøy basert på vår BREM ball- og rullemekanisme
som passer til et vidt spekter av bruksområder innen olje- og gassindustrien offshore.
Denne teknologien er også ideell for bruk i andre industrier der det trengs fjerne inngrep innen kraftproduksjon offshore. Nylig utviklet vi vår nye
BallLatch-mekanisme som tilbyr en unik anslutningsmetode, ideell til bruk som en dykkerløs bøyningsavstiveranslutning eller til formål som krever
frakobling under ekstremt høye belastninger, slik som en FPSO-turretanslutning som kan frakobles eller til utplassering av torpedoankre.
Produkter
Ingeniørvitenskap
Balltecs team av dynamiske og innovative ingeniører
og designere er også tilgjengelige for å ta seg av
Løfte- og installasjonsverktøy
industriprosjekter fra konseptfasen til de settes i drift.
Fortøyningsanslutninger
Balltecs BREM løfte- og installasjonsverktøy tilbyr en
Våre undervanns-fortøyningsanslutninger nyttegjør
robust rask og pålitelig måte å plassere tungt
seg av vår veletablerte BREM- (Ball & Roller
undersjøisk utstyr på en hvilken som helst dybde på.
Engagement Mechanism) teknologi for å danne en
Som en ren mekanisk gripeinnretning kreves det et
permanent anslutning som kan kobles fra, og som
minimum av ROV-inngrep ved undersjøisk frakobling.
egner seg til bruk sammen med alle typer
Vår store utleieflåte dekker et bredt spekter av
ankerfundament og som krever minimal ROV-inngrep.
verktøy på opptil 1000 tonn SWL og skreddersydd
Designet, produsert og testet i samsvar med DNV- &
utstyr kan designes for å passe behovene for
ABS-reglene for Sertifisering av fortøyningskjettinger
spesifikke prosjekter/formål.
•
Konseptuell ingeniørvirksomhet og
•
•
Frontende-ingeniørdesign (FEED)
gjennomførbarhetsanalyser
Produksjon og igangsettelse
Fasiliteter
Hovedkontoret – Carnforth, Lancashire, Storbritannia.
offshore, er de for tiden å få kjøpt i en hvilken som
Dette kontoret er selskapets primære design- og
helst størrelse opp til 2750 mT MBL.
operasjonssenter. Det er her alt utstyr monteres og
testes. Produksjonsanlegget vårt har ekstensivt
kranutstyr i taket, så vel som to dedikerte testrigger.
Bøyningsavstiveranslutning
Vår horisontale testrigg på 1000 tonn er
Denne dykkerløse bøyningsavstiveranslutningen er
Rørledningsreparasjonsverktøy
utviklet av Balltec Ltd for å tilby en trygg, pålitelig
Balltecs PipeLOK rørledningsreparasjonsverktøy
måte, sikker mot feil, for å kunne forbinde
tilbyr en robust, rask og pålitelig måte for både å
bøyningsavstivere til enten „I“- eller „J“-rør uten å
frigjøre og reparere rørsystemer under havet på en
trenge inngrep fra dykkere. Denne nye teknologien
hvilken som helst vanndybde. Balltec designer, tester
har mange fordeler, inkl. det at ingen dykkere trengs,
ut og produserer rørledningsinnsettingssverktøy som
installeringen er selvlåsende, designen kompakt,
egner seg for enhver rørbredde og trekker veksler på
kontakten kobles løs ved hjelp av ROV varmstikk
over 40 års erfaring med design av slikt utstyr.
eller hydraulisk linje fra plattform, minimal drakraft,
spesialdesignet for testing av
rørledningsreparasjonsverktøy. Den vertikale
testriggen på 2500 tonn er designet for testing av
undersjøiske fortøyningsanslutninger og løfte- og
installasjonsverktøy.
egnet til mange frakoblinger og bruk gjentatte ganger.
Hvorfor Balltec?
Mekaniske gripemekanismer som er sikre mot feil
(Enkel frakobling for gjentatt bruk).
Lettere og mer kompakt enn alle sammenliknbare
produkter.
Balltec PipeLOKTM rørledningsreparasjonsverktøy
(PLRT’er) har vært i bruk i de følgende
rørledningsprosjektene: Statoils Mongstad-, Vigdis-, Gjoa& Ormen Lange-felt, ENIs Jotun-felt, og mer nylig på BPs
Skarv-felt.
21
Spe s ia lt je n e s t er t il s jøfa rt s- og offshore indu s tr ien
Blade Offshore Services Ltd.
22 St Cuthberts Way
Durham, DL1 1GB
Tel: +44 (0) 191 3733500
Web: www.bladeoffshore.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Mike Easton
Blade Offshore Services Ltd tilbyr spesialtjenester til sjøfarts- og offshoreindustrien. Vårt mål er å gi klienter de beste muligheter til å redusere sine
risikoområder, så farene reduseres, det er minst mulig downtime og man kan oppnå størst mulig kostnadsfordeler.
Vi har utviklet en serie med unike teknologiske verktøy som gir klar og pålitelig informasjon som er skreddersydd til klientens behov. Vårt arbeid
setter klienten i stand til å måle verdien av hjelp og ingeniøralternativer opp mot det ønskede nivå av risikoreduksjon.
Dette gjør vi
Operasjonell risikovurdering & ledelse
Konseptet fremmer:
•
Sviktmodus effektanalyse (Failure Mode Effect
Vi assisterer i alle former for:
•
Bruk av teknologi og industrierfaringer utenom
Analysis) (FMEA)
•
•
En enkel distribusjonsoperasjon for hver Pin pile
•
Mulighet til gjentatte distribusjoner og
En robust og simplistisk design
•
også omfatter vurdering før leie
Teknisk og driftsmessig risikovurdering
(Technical and Operational Risk Assessment)
Teknisk og operasjonell risikovurdering, som
•
Vurdering av operasjonell ledelse ved marin og
dynamisk plassering
(TORA)
•
•
•
det vanlige.
eller fortøynings Pin Pile.
Sjøfart og fartøysrevisjon, inspeksjon og testing
•
•
Forberedelser av sikkerhetssaker
Risikovurdering av betydelige potensielle uhell
•
•
•
•
•
•
Sjøfart og fartøysrevisjon, inspeksjon og testing
(Significant Potential Accident Risk Assessment)
diametere/lengder)
Undersøkelser av marine og tekniske hendelser
(SPARA)
Driftsleder-revisjon av sjøfart og dynamisk
plassering
Påpasselighet (“Due Diligence”)
Vår påviste ekspertise gir rask og objektiv
(Significant Potential Accident Risk Assessment)
identifisering av de viktigste faremomentene. Denne
•
Ingeniørarbeid for prosjekter
Entreprenørledelse
Aksepteringsvurdering og testing av fartøyer
utvinningsoperasjoner.
Tilpasningsdyktighet (variable pin pile
Klientliste
Risikovurdering av betydelige potensielle uhell
(SPARA)
•
•
•
•
Undersøkelser av marine og tekniske hendelser
prosessen muliggjør nøyaktig kost og nytte analyse
og planlegging av rask feilretting hvis det er
nødvendig.
Blade Offshore Remote Drilling
Vurdering av prosesser og operasjonelle
samsvar
Blade Offshore Remote Drilling er for tiden en
Vurdering av vedlikeholdssystemer
majoritetseid underavdeling av Blade Offshore
Services Ltd.
Teknisk risikovurdering & ledelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Statoil
Dolphin
Frontier Drilling
CDEX-JAMSTEC
Noble Drilling
Prosafe
BP Norway
Woodside
Transocean
Vantage Drilling
Blade Offshore Remote Drilling har produsert en
Vår prosess med Failure Mode Effect Analysis
patentert konseptuell design for en undersjøisk
(FMEA) foretas ved bruk av vår unike
fjernkontrollert ”pin pile” boreenhet og en større men
industrispesifikke programvare. Resultatene gir
lignende frittstående pæle-enhet for et
viktige tilbakemeldinger for forretningsdriften som
fortøyningspunkt eller større monopile struktur.
støttes av objektive resultater.
(Europeisk patent: 09275075.1)
Hvorfor Blade Offshore?
BOS har tro på at bruk av lokale ferdigheter & erfaring vil være til
fordel for alle som er involvert.
BOS vil gi en teknisk detaljert og driftsrettet respons.
BOS vil gi en kostnadseffektiv respons ved å kombinere egen
ferdighetsbase med kunnskap om klientens krav
22
Presisjonsingeniør
Blue Diamond Engineering Ltd.
Factory BT6/9, Dabble Duck Industrial Estate
Shildon, Durham, DL4 2QN
Tel: +44 (0) 1388 777921 • Fax: +44 (0) 1388 774557
Epost: [email protected]
Kontakt: Tim Barry
Omsetning: £1.8m • Ansatte: 25
Vi ble opprettet i 1972 og har arbeidet for mange blue chip selskaper innen stål, olje og gass, gulevarer, luftfart, atomenergi og jernbanesektorene. I
tillegg til CNC-maskinering av høy kvalitet tilbyr vi produksjonsfasiliteter for monteringer før maskinering.
Ved å imøtekomme våre kunders krav når det gjelder pris, kvalitet (vi oppfyller BS EN ISO 9001:2000) og leveranse har vi etablert et rykte om å
konsentrere oss fullt og helt om våre kunder. I årenes løp har vi oppnådd et lojalt og verdsatt arbeidsforhold takket være vår fleksibilitet og vilje til å
yte litt ekstra. Dette har ført til at vi er den leverandøren som blir valgt fremfor andre.
For å sørge for at maskineringskvaliteten holder seg
på topp og at fremtiden for selskapet er sikret, har
Dette kan vi utføre
Globale kunder
investering i nytt anlegg og utstyr kostet i overkant av
700 000 pund i de siste fem årene. De fleste av
CNC fresing
•
FMC
•
Balfour Beatty
•
Caterpillar
Hardinge VMC 1000 (1m x 0.5m x 0.5m)
•
Pandrol
Hardinge VMC 1000 (1m x 0.5m x 0.5m)
•
Komatsu
Anayak VH-2200 Bed Mill (2m x 0.8m x 0.9m)
•
Corus
komponentene programmeres off line ved å benytte
det aller nyeste innen teknologi. Dette gjør at vi kan
tilby en ytterst fleksibel og personlig service, spesielt
for arbeid som haster. Vi mener vi har meget å tilby
firmaer i disse meget konkurransepregede og
krevende tider og vi vil gjerne få muligheten til å
diskutere dine spesielle behov.
•
•
•
•
•
•
Soraluce TA-35A Bed Mill (3.5m x 1m x 0.8m)
MTE BF4200 Bed Mill (4m x 1.2m x 1.5m)
Victor V Centre 140 (1.4m x 0.7m x 0.7m)
CNC dreiing
•
•
Victor V Turn 46
Yang ML-25A
CNC Horisontal Boring
Union Heckert BFT110 (2m x 1.6m x 2m)
•
Konvensjonelle maskiner
•
•
DSG Lathe 1609
DSG Lathe 25 (16’ between centres)
Produksjonsfasiliteter er også tilgjengelig.
Hvorfor Blue Diamond?
Blue Diamond produserer til høyeste kvalitet
Vi kan levere varer raskt til Norge
Våre priser er meget konkurransedyktige i forhold til det arbeidet vi
utfører
23
Ar beids k r a ft
Continental Contracting Ltd.
Suite 7 Cookson House, River Drive
South Shields, Tyne & Wear, NE33 1TL
Tel: +44 (0) 191 4556755 • Fax: +44 (0) 191 4556733
Web: www.ccl-ltd.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Brian Campbell
Ansatte : 150
Continental Contracting Limited (CCL) som ble etablert i 1993 og har sin base i South Shields i nordøst-England, er en Manpower Sub-Contracting
Company og International Employment organisasjon. Vårt spesialfelt er hovedsaklig å finne kvalifiserte personer til konstruksjon / ingeniørindustrier.
CCL har utviklet en stor klientdatabase i de fleste europeiske land, deriblant Norge, Nederland, Belgia, Tyskland, Italia og selvfølgelig Storbritannia.
Vårt selskap er registrert med alle korrekte myndigheter, inkludert Sentralskattekontoret for Utenlandssaker (The Central Office of Tax Affairs) i
Sandnes.
Vårt mål er å gi en pålitelig og effektiv
Industrier
Skipsbygging
Metallplatearbeidere, isolatører, snekkere,
service til våre klienter når det gjelder å finne
arbeidskraft for å fullføre kontrakter etter deres
Continental Contracting Ltd. har utplassert høyt
kanalbyggere, skipsbyggere, sveisere (alle
spesifikasjoner.
kvalifiserte og pålitelige teknisk personale til de
spesifikasjoner), platearbeidere, rørleggere, brennere,
følgende industrier:
elektrikere, spraymalere, eksplosjonsbaser.
For å oppnå best mulig resultat for våre klienter har vi
Prosjektstyring
en policy å ansette som våre representanter, tekniske
eksperter med lang erfaring på sine respektive
områder. Ved å gjennomgå dine anmodninger og
krav kan de hjelpe deg å løse dine
personalproblemer på kortest mulig tid.
Arbeidskraft
Ved å samarbeide med C.C.L. gird et deg, som vår
klient, en garanti om at hver kandidat har blitt vurdert
av våre ansatte for å kontrollere deres erfaringsnivå
og tekniske dyktighet. Ansettelse og utplassering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Petrokjemiske anlegg
Arbeidsledere, prosjektledere, designere,
Bygningsindustrier
tekniske tegnere, planleggere.
Maskinell redskapsproduksjon
Verktøyindustri
Ingeniørprosjekter
Skipsbygging / Skipsreparasjoner
CCL var involvert i:
Bilindustrien
Rolls Royce Marine - Ulsteinvik, Norge.
Assembly lines
Helt siden 1998 har CCL skaffet høyt kvalifiserte
mekaniske montører og CNC maskinister til deres
Tjenester
propulsion avdeling.
Fabrikkpersonale
Umoe Oil & Gas - Haugesund, Norge.
Dreiebenkoperatører, mølleoperatører, horisontale og
Yard / Karsto KUP prosjektet. Til disse norske
vertikale borere, verktøymakere, kvernere,
prosjektene har CCL skaffet til veie kodesveisere,
maskinredskapsmontører og CNC operatører
rørleggere og platearbeidere, både til til Haugesund
(dreiebenk, maskinsentre, programmerere og settere).
Yard og anlegget til Karsto KUP prosjektet.
Tidligere arbeid.
Referanser som sjekkes av våre ansatte.
Sosiale ferdigheter.
Teknisk dyktighet.
Grundig samtale med kandidaten.
Personlig bakgrunn.
Konstruksjon
Halliburton AS - Stavanger, Norge.
Rørleggere, sveisere (alle spesifikasjoner),
CCL har funnet rørleggere og arbeidsledere til
benkemontører, platearbeidere, stillasarbeidere,
Ekofisk 2/7 Bravo offshore plattformen.
inspektører, elektrikere, industrielle sprayere,
eksplosjonsbaser, industrielt rengjøringspersonale.
Hvorfor Continental Contracting?
Grundig forståelse for klientens behov og en
forpliktelse til å oppnå de aller beste resultater.
Personale med erfaring i å arbeide etter norske
retningslinjer.
Profesjonell instilling til klienter og arbeidssøkere.
24
Tre eksempler på norske prosjekter som
Offshore / Onshore Modulkonstruksjon
av tekniske eksperter blir ledet av følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•
Norsk erfaring
Korros jonsbesk yt te lse
Corrosion Service
59/60 Thames Street, Windsor
Berkshire, SL4 1TX
Tel: +44 (0) 1753 272119 • Fax: +44 (0) 1753 272120
Web: www.corrosionservice.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Alex Wise
Omsetning: $13m • Ansatte: 75
Siden vår inkorporering i 1950 (Toronto Canada), har Corrosion Service vært et senter for teknisk fortreffelighet og en leder når det gjelder design
og salg av elektrokjemiske korrosjonsbeskyttelsessystemer. Corrosion Service eies av de ansatte og spesialiserer seg på en holistisk tilnærming til
korrosjonsbeskyttelse med vekt på engasjement gjennom hele levetiden i livssyklusen til en struktur.
De ansatte i Corrosion Servic har mer enn 850 års erfaring når det gjelder bruk av katodiske, anodiske og potensielt justerte
beskyttelsesteknologier. Disse tre teknologier danner ryggraden i elektrokjemisk korrosjonsbeskyttelse, og de gjør at Corrosion Service kan ta seg
av de ødeleggende virkninger av korrosjon på en rekke forskjellige strukturer og materialer i forskjellige miljøer.
Vår dyktige gruppe av ingeniører, teknologer,
teknikere og støttepersonell drar nytte av 850 år med
korrosjonskontrollerfaring, og vi kan tilby omfattende
ingeniørtjenester, bl. a. konseptuelt/ detaljert system
design/ingeniørtjenester, materiallevering, onsite
inspeksjon/vedlikehold og fjernobservasjon.
Fjernovervåkningssystemer & tjenester (RMS)
“Fly By Wire Solutions” for Corrosion Control.
I de siste 20 årene har det blitt utviklet maskinvare og
programvare for fjernovervåkning, og Corrosion
Service har utviklet et komplett utvalg med
kjenner og forstår vår egen styrke og svakhet. Dette
setter oss i en unik stilling slik at vi umiddelbart kan
forstå en klients behov og anbefale det beste utstyret
for jobben.
Profesjonelle medlemsskap
elektronisk kontrollert strømforsyning. Hundrevis av
Katodiske beskyttelsessystemer (CP)
Den opprinnelige korrosjonsbeskyttelsesteknikk.
Katodisk beskyttelse er en elektrokjemisk teknikk
som brukes til å forhindre korrosjon på metalliske
strukturer under jorda eller under vann. Katodisk
beskyttelse er en dynamisk beskyttelsesmåte som
kan justere nivået til korrosjonsbeskyttelsen i henhold
til lokale forhold. Det brukes med hell over hele
verden. CP brukes med hell i offshore strukturer,
nedgravde rørledninger og lagringstanker over
bakken.
Potential Adjusted Protection Systems (PAP)
Spesiell korrosjonsbeskyttelse for høylegeringer.
“Potential Adjusted Protection” er en elektrokjemisk
teknikk som stopper de ofte katastrofale virkninger
som ”pitting” korrosjon har på høylegert stål i
ekstremt etsende miljøer. Sammenlignet med
konvensjonelle korrosjonsbeskyttelsesteknikker, som
gummiforinger og høylegerte tapeter er PAP lettere å
installere, rimeligere å vedlikeholde og mer effektive i
korrosjonsbeskyttelse. PAP brukes med hell i
korrosjonsproblemer i forbindelse med
svovelsyreavgass.
overvåkningssystemer har blitt installert i NordAmerika og Midtøsten for forsterkede
betongstrukturer, tanker og så å si alle de anodiske
beskyttelsessystemer som vi har levert. Disse
systemene blir enten overvåket direkte av våre
klienter eller av vår fjernovervåkningsgruppe via
telefon eller internett.
Corrosion Service er stolt av å være medlem av de
følgende organisasjoner:
Onsite ingeniørpakke
Norsk erfaring
Frontlinjeforsvar mot korrosjon. Enten dine eiendeler
er en 1000km rørledning med katodisk beskyttelse
eller en svovelsyrekjøler med anodisk beskyttelse, vil
våre ingeniører være tilgjengelige 365 dager i året for
å gi spesiell ekspertise på stedet og tilby en
skreddersydd pakke som identifiserer, tar seg av og
eliminerer enhver fare for korrosjon med katastrofale
følger for dine verdifulle eiendeler. Alt du trenger å
gjøre er å ringe oss.
•
•
Materialleveranse
Corrosion Service er en industrileder når det gjelder
design og leveranse av materialer til å bekjempe
korrosjon. Det faktum at vi bruker alle våre egne og
våre konkurrenters utstyr ute i felten betyr at vi
•
National Association of Corrosion Engineers
(NACE)
•
•
Institute of Corrosion (ICorr)
The Pipeline Industries Guild (PIG)
Jotun AS
Aker Solutions
Global erfaring
•
•
•
•
•
•
•
BP
Costain
Conoco
Shell
Petro Canada
Tarmac
Esso
Hvorfor Corrosion Service?
Engasjement i korrosjonsbeskyttelse gjennom hele levetiden
til en struktur.
Mer enn 850 år med global korrosjonsbeskyttelseserfaring
fra det iskalde arktiske Kanada til de tropiske
Stillehavsøyene.
Fullstendige løsninger for korrosjonsbeskyttelse.
25
In ge n iør- og k on s t r u k s jons gruppen
Costain Energy & Process
Costain House, Styal Road
Manchester, M22 5WN
Tel: +44 (0) 161 9103444 • Fax: +44 (0) 161 9103345
Web: www.costain-group.com/energyandprocess
Epost: [email protected]
Kontakt: Phil Emsley
Omsetning: £100m • Ansatte: 450
Ingeniør- og konstruksjonsgruppen Costain er en av Storbritannias beste solutions-leverandør. Vi tilbyr rådgivning, konstruksjon og pleie over hele
infrastrukturen i miljø-og energiindustrier. Costain Energy & Process, en avdeling av Costain Group, leverer nyskapende løsninger for industriene
innen prosesser, atomkraft og energi.
Costains omfattende ekspertise dekker et stort spektrum, fra designen tar form via detaljert teknisk ekspertise og tilveiebringelse frem til onstruksjon
og bestilling. Costain tilbyr også vedlikehold og turnaround management og sørger for høyest mulig sikkerhetsstandard, miljøbeskyttelse og ytelse.
Hydrokarboner & Kjemikalier
Costain Nitrogenfjerning
Norske kunder som vi leverer til
Costain har utformet og bygget fabrikker for
Costain har erfaring i utforming og leveranse av en
gassprosesser over hele verden i over 60 år. Vi har
rekke behandlingsanlegg som fjerner nitrogen fra
alltid vært med og ledet utviklingen innen
naturgass ved hjelp av diverse prosesser som velges
prosessteknologi helt fra de første årene med røtter i
etter hva slags naturgass som skal behandles.
den petrokjemiske industrien på midten av det
Costain har designet de to største
tjuende århundret frem til nyere utvikling slik som
nitrogenfjerningsanlegg i verden.
•
•
•
•
•
•
flytende LNG. Costain kan også tilby alt innen
tilveiebringelse, enten det gjelder innkjøp, klargjøring,
Kraft
Costain er i stand til å overføre teknisk design og
kunnskaper innen konstruksjon- og prosjektstyring for
prosjekter som er viktige for å redusere
Costain har lang erfaring når det gjelder design og
veksthusgasser, inkludert fornybare energikilder som
leveranse av anlegg for utvinning av
vind, bølger og biomasse. Et spesielt ekspertområde
lavtemperaturgass, og utvikling og optimering av
er karbonfangst og lagring; noe som er en viktig del
prosessdesign som sørger for effektiv bruk av
av Storbritannias karbonreduksjonsstrategi.
tilgjengelige kjølemuligheter, slik at vi får så mye
flytende gass som overhode mulig samtidig som vi
Kanfa Aragon
Naturgass Vest AS
Norsk Hydro
Statoil
Hoegh LNG
Internasjonal Erfaring
kvalitetskontroll, inspisering og shipping.
Flytende Naturgass
Aibel AS
•
•
•
•
•
•
•
E.ON
GDF SUEZ
ENI
Total
ConocoPhillips
RWE
BHP Billiton
Helse & Sikkerhet
holder kraftbruken til et minimum.
Helse og sikkerhet er viktigste prioritet for Costain.
Gassoppbevaring Under Bakken
Det er viktig å fremme en positiv sikkerhetskultur og
sørge for at ansatte, kunder, leverandører og
Costain Energy & Process har bred erfaring når det
almennheten er sikre og miljøbevisste.
gjelder gassoppbevaring for prosjekter i utmattede
områder og saltstrata, og vi arbeider med en rekke
store europeiske kraftleverandører i prosjekter som
involverer infrastruktur for saltvann og vann og
gassbedrifter.
Hvorfor Costain?
Støtte fra tekniske eksperter innen kryogen gassutvinning
Tilgang til to effektueringssentere for et alternativ med lave kostnader og
høy lønnsomhet
Erfaring fra arbeid med norske standarder innen olje og gass
26
Unde rs jøisk e løs ninger
CTC Marine Projects Ltd.
Coniscliffe House, Coniscliffe Road
Darlington, County Durham, DLE 7EE
Tel: +44 (0) 1325 390500 • Fax: +44 (0) 1325 390555
Web: www.ctcmarine.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Peter Littlefield
CTC Marine spiller en banebrytende rolle på det globale undersjøiske markedet, og har en flåte med konstruksjonsstøttefartøy med flere roller,
fleksibel installasjonsspredning, samt noen av verdens mest teknisk avanserte marine grøftekjøretøy. Det gjør at vi kan fullføre prosjektdrevne
arbeider, fra undersjøiske installasjoner, kabellegging og grøfting til en mer omfattende konstruksjons-og beskyttelsesservice.
CTC investerer i klasseledende teknologi og betjener en stor flåte med rørlegging og kabelploger, jetgrøftende ROVer (Remotely Operated
Vehicles) og mekaniske grøftere, støttet av flere DP 2 byggefartøyer med flere roller.
CTC Marine ble etablert i 1993 som et privat
Markeder vi betjener
aksjeselskap i nordøst-England, Storbritannia.
Selskapet tilbyr et stort utvalg i undersjøiske
løsninger, ingeniørbasert og geoteknisk analyse,
prosjektstyring, forskning & utvikling og offshore
kjøring for internasjonal olje & gass, fornybare,
•
•
•
•
•
Offshore olje og gass
Regional / interkontinental telekommunikasjon
Elektrisk strømoverføring
Offshore fornybar energi
Undersjøisk forsvar
telekommunikasjon og militære markeder.
Hva vi kan tilby
CTC har omfattende erfaring i offshore drift etter å ha
•
Marine grøfting (jetting, mekanisk skjæring,
internasjonale klienter.
•
Fleksibel produktinstallasjon, inkludert fleksible
CTC Marine ansatte er profesjonelt ansvarlige
•
Fiberoptisk kabelinstallasjon for
•
Life of Field Seismic (LoFS), ingeniør-og
•
Undersjøisk konstruksjon:
fullført over 110 undersjøiske prosjekter av forskjellig
pløying og tilbakefylling)
størrelse, verdi og kompleksitet for store
rørledninger, “umbilicals”, og strømkabler
telekommunikasjonsklienter
personer som kontinuerlig tilpasser seg utfordringene
i offshore-industrien og alltid setter sikkerhet i
installasjonsarbeid
høysetet. Vårt styringssystem har røtter i
industrikoder og internasjonalt anerkjente standarder;
OHSAS-18001, ISO 14001 og ISO 9001.
o
Installasjon av ventiler,
o
Tie-In mellom fleksible og undersjøiske
o
Tie-in med stive spoler
o
Forhåndskjøring av umbilicals og
o
Riser installasjon/ fornying
o
Installasjon/fornying av fortøyningssystemer
beskyttelsesstrukturer, Spoler og hoppere
Hvor befinner vi oss
strukturer
Vårt hovedkvarter er i Darlington, Storbritannia, med
kontorer i Aberdeen, Egypt, Dubai, Singapore og
Perth, Australia. CTC er et datterselskap av Trico
flexibles
Marine Group, som er en integrert leverandør av
undersjøiske støttefartøy og tjenester. Selskapet har
en global tilstedeværelse med prosjekter i Nordsjøen,
Midtøsten, vest-Afrika, Mexico, Brasil, Sørøst-Asia,
Australia og den meksikanske Gulf.
•
Opphugging av fortøyningssystemer,
•
Design, spesifikasjon, oppgraderinger og teknisk
styring av fartøy og utstyr
Hvorfor CTC Marine?
CTC – “Creating The Culture”: Vi forplikter oss
til å fremme en sterk kultur for helse, sikkerhet,
miljø og kvalitet – vår fremste prioritet.
PERSONELL: Dyktighet med dybde og
mangfold, Ferdighet og bakgrunn er viktig i
CTC.
TEKNOLOGI: Uovertruffen og
misunnelsesverdig flåte med havgrøfting- og
installasjonsmaskiner.
27
St øyredu k s jon s løs n in ge r
Cullum Detuners Ltd.
Adams Close, Heanor Gate Ind Est, Heanor
Derbyshire, DE75 7SW
Tel: +44 (0) 1773 717341 • Fax: +44 (0) 1773 760601
Web: www.cullum.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Noel Willows
Omsetning: £35m • Ansatte: 150
Cullum Detuners Limited (CDL) spesialiserer seg på området støyreduksjonsløsninger for industrimiljøer. Vi er stolte av vår fremragende
bedriftshistorie, der vi har oppnådd perfeksjon i over 60 år, idet vi har levert til luft- og romfartsindustrien, energiproduksjon og olje- &
gassindustrien. Vi spesialiserer oss på design, utvikling, produksjon og installasjon av jetmotortestcellefasiliteter og akustiske pakninger for
gassturbiner. CDL ser alltid etter nye måter å kunne yte den beste service overfor våre kunder på.
CDL bestreber seg hardt på å nå nye høyder, gjennom å bruke oppdatert teknologi og maksimisere innovative ideer. Vi er ledende på området, ikke
bare gjennom å innfri våre kunders forventninger, men gjennom å stadig overgå dem.
Cullum Detuners‘ serie av produkter og tjenester
Brannklassifiserte innkapslinger
Marint
•
•
•
•
•
•
støtter både nye industrielle gassturbininstallasjoner
og slike som har vært i bruk. Vi kan tilby både
•
Gassturbinluftinntakssystemer – inkl.
•
dempere, ekspansjonsledd og
filtreringssystemer
•
•
Alle utførelser og modeller av gassturbines kan
få plass.
Akustiske- & filtreringsprodukter
•
Cullum Detuners Limited (CDL) kan tilby både
A0- og H0-klassifiserte akustiske innkapslinger.
OEM‘er og Operatører for følgende:
Designdetaljer, slik som dører for personalet og
Marine testceller.
Utrustnings- og tilpasningsutstyr.
Utslippssystemer.
Inntakssystemer (sjokklastet).
Skreddersydde testfasiliteter.
vinduer, kan skreddersys etter kundens behov.
•
Ulike komponenter i våre innkapslingsdesigner
Gassturbinforbrenningsavgassystemer -
har blitt tildelt Typegodkjenningssertifikat for
inkl. dempere, ekspansjonsledd, rørlednings-
både A0- og H0-klassifiseringer av Lloyd’s
og akustiske- & termalbekledningssystemer
Register UK.
Norske kunder
•
•
Dresser Rand
Statoil
Gassturbin- og drivutrustning for akustiske
innkapslinger – inkl. mekanisk håndtering og
Oil & Gas and Power Generation
Globale selskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektriske innretninger – med valgfri A0- eller
H0-brannklassifisering
•
Gassturbinventilasjonssystemer – inkl.
dempere, vifter, retensjonsspjeld og
rørledninger
•
•
Støttende stålarbeid
Mekaniske og elektriske installasjonstjenester
Inntaks- og utslippsdempere.
Innkapslinger.
Ventilasjonssystemer.
Akustiske bygninger.
Inspeksjonstjenester
- Termisk imaging for forbrenningsavgass
Mekanisk håndtering.
Akustiske-, mekaniske- og elektriske
installasjoner
•
•
•
•
•
Installasjon av Cullum Detuners Limited (CDL)s
•
Installasjon av drivkraft og drivutstyr på vegne
•
•
Installasjon av tredjeparts anlegg og utstyr.
Sertifiseringer
•
•
•
•
•
ISO 9001-sertifikat
CDL kvalitetspolicy
ISO 14001-sertifikat
CDL miljøpolicy
CDL helse- & sikkehetserklæring
av OEM.
Ingeniørdesign og prosjektstyring
Overvåkning
Petrofac
anlegg og utstyr.
Levetidsforlengelsesprogrammer
Reparasjon, oppussing og utskifting
GE
Skjermer og hindre.
- Ikke-inntrengende tykkhetsmåling
- Støymåling på stedet
Rolls Royce
Støttende stålarbeider.
Akustiske- & filtrasjonstjenester
•
Siemens
Inspeksjon og vedlikehold av anlegg og utstyr
Hvorfor Cullum Detuners?
Har levert til globale selskaper i 70 år
Har arbeidet for Statoil
Har nylig utført forsyningsarbeider med
nordsjøplatformer
28
Energiløsn inger
Dale Power Solutions plc.
Salter Road, Eastfield Industrial Estate
Scarborough, North Yorkshire, YO11 3DU
Tel: +44 (0) 1723 583511 • Fax: +44 (0) 1723 515723
Web: www.dalepowersolutions.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Dave Normandale
Omsetning: £25m • Ansatte: 180
Dale Power har levert sikre energiløsninger til alle store innenlands og internasjonale markedssektorer. Dale og Erskine er en del av TT
elektronikkfamilien som er etablerte eksperter innen avdelingen for sikker energi, og sammen med vårt søsterselskap Ottomotores i Mexico
supplerer vi årlig over 3000 generatorer og UPS-systemer over hele verden, og foretar service på mer enn 4000 generatorsett og UPS-systemer.
Vi tar våre helse, sikkerhet og miljøansvar for alle anlegg meget alvorlig, og dette gjenspeiles i akkrediteringene som selskapet har oppnådd.
Generatorer
AC & DC Sikker energi
Dale supplerer sikre energiløsninger til alle store
markedssektorer både innenlands og utenlands.
Ledende designere og produsenter av batteribasert
AC og DC sikre energiprodukter, inkludert industrielle
systemer, AC UPS, Switchmode produkter og
batterier.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av produkter; supplering
og oppgraderinger av alle typer diesel og gass
turbingeneratorer, samt vellykkede kostnadseffektive
løsninger til generatorprosjekter, fra det første
konseptet frem til installasjon.
Dale blir sett på som en etablert leder på
verdensbasis innen energiindustrien, og vår designog tekniske ekspertise, et nettverk med service- og
installasjonsingeniører, samt supplering av
reservedeler, gjør at vi er i en enestående posisjon til
å levere og vedlikeholde energi under alle forhold i
alle miljøer.
Erskine-merket har et misunnelsesverdig rykte for
kvalitet og pålitelighet. Erskine-produkter fra Dale
Power Solutions betjener de mest krevende
markeder, inkludert energigenerering og distribusjon,
petrokjemisk, prosesskontroll, telekommunikasjoner,
datasentere, kommersiell og jernbane.
Sikre energiløsninger kan leveres med batteri-backup
fra minutter til timer for en kontrollert shut down av
anlegget eller for fortsatt drift. Dale kan tilby sikre
energiløsninger, enten standard eller spesielt
skreddersydde for å dekke dine prosjektbehov.
Storbritannia, for å gi effektiv dekning over hele
landet og resten av verden.
Våre ingeniører har spesielt god kjennskap til utstyr
fra Dale, Dawson Keith og Munradtech, men er like
kompetente og ressurssterke når de kommer i
kontakt med generatorer fra andre produsenter.
Ingeniører har 24-timers tilgang til tekniske eksperter
og arkiver til et stort antall reservedeler.
Erfarne ansatte tar hånd om kundeforespørsler og
call-outs så du blir spart for frustrasjonen ved å måtte
snakke med et kundesenter. Som kunde av Dale
Power Solutions vil du bli garantert en svartid og
service døgnet rundt, hele året
Applikasjoner
Service & støtte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finansinstitusjoner
Forsyningsselskaper
IT & data/computersentere
Militæret
Bygning
Kommersielle bygninger
Vi tilbyr en rekke service-pakker med støtte til alle
dieselgeneratorer, gassturbiner, DC, UPS systemer,
batterivedlikehold, reservedeler, belastningsbankleie
og generatorleie. Vår styrke er at vi gir fleksibel støtte
som er skreddersydd for dine spesielle behov så
lenge utstyret ditt varer.
Lufthavner
Sykehus
Telekommunikasjoner
Firmaet støtter sine produkter med en
serviceavdeling med 80 høyt kvalifiserte og erfarne
ingeniører som er strategisk plassert over hele
Hvorfor Dale Power?
Dale Power Solutions utvalg i sikre energiprodukter, tjenester og integrerte løsninger er skreddersydd til
kundenes spesielle behov.
Dale DC og AC systemer er installert på over 60 plattformer i Nordsjøen og støttet av langvarige
serviceavtaler.
Dale AC UPS bruker regenerativ likeretterteknologi for å teste batteriutladning uten bruk av ekstra
separate belastningsbanker, slik at man sparer betydelige kostnader, plass og vekt på offshore
installasjoner.
Dale Secure 1600 power container (generator) er en høy outpower energipakke med enorm
belastningskapasitet som kan betjenes ved ekepsjonelt lave lydnivåer
29
Høye t e m pe ra t u re t ek n is ke løs nin ger
Darchem Ltd.
Ironmasters Way, Stillington
Stockton-On-Tees, TS21 1LB
Tel: +44 (0) 1740 630461 • Fax: +44 (0) 1740 632912
Web: www.darchem.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Robert Pitman
Omsetning: £55m • Ansatte: 700
Darchem Engineering, en del av den USA-baserte Esterline Group, er et ingeniørfirma i verdensklasse, som tilbyr produkter og tjenester først og
fremst for å dekke klienters behov når det gjelder tekniske løsninger til problemer i forbindelse med høye temperaturer.
Fra sin begynnelse i 1954 har firmaet utviklet seg til å bli en verdensleder på sitt felt. Darchem tilbyr spesialekspertise og mottakelighet ved å
gruppere sine ansatte i spesialenheter some er strategisk organisert slik at de tjener kunder og markedet med ypperste effektivitet.
Darchem Engineering omfatter en rekke spesielt
opprettede enheter, og hver enkelt av dem tilbyr
ekspertise på sitt spesielle område. Blant tekniske
av det beskyttede utstyret. Darchem gir også
skjerming fra strålevarme for beskyttelse av
personale, utstyr og strukturer fra strålevarme og
løsninger kan det nevnes lette
termoisolasjonssystemer for Aerospace, industri og
brann. Utstyret inkluderer brannskjerming av
sikkerhetstrapper og kontinuerlig skjerming mot bluss
marine, og markedene for racerbiler med høy ytelse,
eksoskomponenter for gassturbiner, deriblant jetrør,
på offshore installasjoner.
er akkreditert i henhold til BS EN ISO 14001 ved
begge anlegg i Storbritannia og forplikter oss til
eksosblandere og kjegler, og aerodynamiske fairings
Darmatt og Darshield systemer er godkjent av
kontinuerlig forbedring når det gjelder å forhindre og
i rustfritt stål, titanium og legeringer med høyt
nikkelinnhold, gassturbininntak og eksossystem for
krigsskip, arkitektoniske strukturer, utstyr for kjemiske
anleggsprosesser, og produksjon av fartøyer med
høy presisjon og integritet, sveisede metalliske
strukturer for vidt forskjellige prosjekter, fra flytrettere
i supersoniske vindtuneller til akustisk og elektronisk
avskjerming.
Lloyds, DNV og ABS, med typegodkjenning som
gjelder for strukturelle stålverk og avlukker, for opptil
180 minutter under jetfire forhold. Dessuten utføres
design av våre passive brannsikringsløsninger med
vårt eget Offtramp Thermal Transient program som er
godkjent av Lloyds, for å sørge for at våre kunders
spesifikasjoner oppnås med optimal bruk av
isolasjonsmaterialer.
redusere forurensning, samt å redusere
miljøinnvirkning fra våre aktiviteter, prosesser og
tjenester.
Olje & gass
Anleggstjenester
For olje-gass-og petrokjemiske industrier designer
og produserer Darchem passive
brannsikringssystemer på bestilling for onshore og
offshore installasjoner, fra raffinerier til FPSO, slik at
man kan opprettholde drift av viktig prosessutstyr og
instrumenter i tilfelle brann
For å støtte våre verdsatte kunder gir Darchems
anleggsserviceteam en all round service, blant annet
har vi dyktige ingeniører og teknikere som foretar
undersøkelser, koordinerer produksjon og
installasjonsaktiviteter. Dette gjelder blant annet
hasteproblemer med viktige programmer som kan
begrense drift. De foretar også oppfølgingsstøtte.
Ressurser blir gjort tilgjengelig både onshore og
offshore i Storbritannia og verden forøvrig for å dekke
kundebehov.
Våre løsninger kan tilby fra 30 minutter
hydrokarbonbassengbrann og opptil 180 minutter
Jetfire beskyttelse, og inkluderer Darmatt fleksibel
madrass og Darshield faste innhegninger. Både
Darmatt og Darshield er utformet for å motstå
påkjenningene fra potensielt truende oljefeltmiljøer
over lengre tid, og tillater lett tilgang og vedlikehold
Helse, sikkerhet og miljø
Darchem har BS EN ISO 9001:2000 (inkludert
AS/EN 9100), samt en rekke spesifikke
firmagodkjennelser fra vår kundebase verden over. Vi
Norsk erfaring
-
Internasjonal erfaring
-
Hvorfor Darchem?
60 års erfaring med å løse vanskelige problemer
Pålitelig leverandør av løsninger hvor sikkerhet era v vital
betydning.
Internasjonalt anerkjente akkrediteringer og sertifiseringer
30
Aker Solutions
BP Norge
Norske Shell
Statoil
AMEC
BP
ConocoPhillips
ExxonMobil
Halliburton KBR
Hyundai Heavy Industries
Maersk Oil
Petrofac
Rotork
Shell
Total
Ve r ktøy for foringsrør og ferdigstillelse
Deep Casing Tools Ltd.
Unit 2, 51 York Street
Aberdeen, AB11 5DP
Tel: +44 (0) 1224 572070 • Fax: +44 (0) 1224 572030
Web: www.deepcasingtools.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Carl Hills
Ansatte: 11
Deep Casing Tools spesialiserer seg på design og produksjon av neste generasjons verktøy for foringsrør og ferdigstillelse for alle typer
brønnkonstruksjonsprosjekter.
Verktøyene gir kunder mulighet til å overvinne risiko for å nå ønsket dybde med en gang, enten det dreier seg om å fore avvikende brønner eller å
kjøre kompliserte skjerm ICD-avslutninger. Teknologien forbedrer foringsaktiviteter , sementering og førstegangsplassering av fullføringer og
foringsrør.
Deep Casing Tools tilbyr en portefølje med høy
Turborunner™
Egenskaper & fordeler
The Turborunner™ er et uavhengig væskedrevet
•
ytelses-verktøy for boring og ferdigstillingsingeniører
så de kan oppnå ønsket dybde og brønnintegritet.
brotsjingssystem som passer til alle liner og sandface
Turbocaser™
ferdigstillingsoperasjoner for å sørge for
førstegangsplassering. Den lave flythastigheten og
Garantert stand-off >80% over hele utvalget- det
vil ikke rase sammen
•
•
25 ganger mer turbulens- for optimal hullrensing
En enkelt avstøpning fra varmebehandlet
The Turbocaser™ er et gjnnomborende
det lave driftstrykket er unike for dette verktøyet, noe
legeringsstål (ikke noen sveising) -hard men
brotsjingsverktøy som sørger for førstegangs
som gjør at risikoen er betraktelig redusert ved
ikke sprø –tåler tøff håndtering for
plassering av foringsrør ved ønsket dybde.
forhåndssetting av liner hanger eller oppstrøms
Turbocaser™ er uavhengig drevet og unngår behovet
tilbehør.
forhåndsmontering på rørformer
•
reduserer risiko betraktelig. Ved å bruke den variable
Egenskaper & fordeler
hastighetsmotoren kan den spesielt utformede
brotsjeskoen rotere ved betydelig høyere hastigheter
•
•
•
•
•
•
Leiredrevet –ikke nødvendig å rotere
Kan bores –eliminerer driftsrisiko
Minimal reaktiv dreiemoment for å beskytte
Brotsjing med lavt trykk og høy hastighet for å
redusere ECD
•
En påvist teknologi –mer tillit og mindre risiko til
ønsket dybde
Passer for alle rigger –ikke noen topp- eller
foringsrørsystem er nødvendig
•
Vibrasjonsfri for å beskytte
ferdistillingskomponenter
Egenskaper & fordeler
foringsrøret
Lavt trykk for å integrere med komplekse
Turboblade™
En påvist teknologi – mer tillit og mindre risiko
ved ønsket dybde
Stoppkragekapasitet til API -10D
Valgfri brotsjing opp eller ned ved hjelp av en
patentert gripemekanisme
Globale kunder
ferdigstillingskomponenter
kan bores ut med et vanlig borestykke.
•
•
•
ferdigstillingssystemer
for å oppnå bedre brotsjehastighet. Når dybden er
nådd blir foringsrøret sementert på vanlig måte og
Laveste koeffisient av friksjon 0.14 fra et
stålprodukt steel
for å rotere foringsrøret, det sparer tid, penger og
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BP
TAQA
Petro Canada
Maersk
ZADCO
ADCO
ADMA
GTS
Senergy
Turboblade™ centralizers” brukes av ledende
”
oljeselskaper over hele verden. Den unike patenterte
dobbeltspiralen er spesielt designet for å skape
forbedret turbulens for meget god hullrensing og
utmerket sementering.
Hvorfor Deep Casing Tools?
Turboforinger gir en unik løsning til landforinger uten strengrotasjon.
Når den har blitt sementert, kan turboforinger bli drillet gjennom med et
standard bit
Turborunner gir en teknisk utarbeidet løsning som sørger for at alle
ferdiggjøringer lander dypt ned for maksimal brønnytelse.
31
K om m e rs ie lt a dv ok at fir ma
Dickinson Dees LLP
St Ann’s Wharf, 112 Quayside
Newcastle Upon Tyne, NE1 3DX
Tel: +44 (0) 844 9841500 • Fax: +44 (0) 844 9841501
Web: www.dickinson-dees.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Simon Lewis
Omsetning: £49m • Ansatte: 674
Dickinson Dees er et kommersielt advokatfirma som har sin base i nordøst-England. Vårt firma tilbyr hele spekteret når det gjelder tjenester, og er
det største enkeltstående advokatfirmaet som kan tilby kommersielle tjenester I denne regionen, og som sådan har vi omfattende ressurser og har
tilgang til en rekke spesielle eksperter.
Vår ekspertise og erfaring dekker alt, fra kommersielle overenskomster til skattespørsmål og –lovgivning; fra arbeidslovgivning til byggeregulering;
fra intellektuelle eiendomsrettigheter til pensjonsspørsmål. Vi har tilgang til spesialister innen konstruksjon, tekniske problemer, renovasjon, energi,
renewables, IT & elektroniske firmaer og eiendom. Vi har også et eget firma som konsentrerer seg om bedriftskonkurser. Vi har også en stor
avdeling for private klienter, samt en planleggingsgruppe for økonomiske spørsmål, noe som er uvanlig for et firma på vår størrelse. Dette betyr at
vi kan tilby tjenester til enkeltpersoner i bedrifter på direktør/eiernivå, i tillegg til at vi kan tilby assistanse i bedriftsspørsmål. Vi har mange klienter
som har internasjonale kontakter, så vi har god kjennskap til hva som er nødvendig ved transaksjoner over landegrenser, som import og eksport.
Vi har satt sammen et team som fokuserer på å tilby
våre tjenester på en effektiv måte til norske firmaer
som har etablert seg i Storbritannia. Dette inkluderer
spesialister innen konstruksjon og ingeniørarbeid,
kommersielle spørsmål, petrokjemi, eiendom og skatt.
Vi har inkludert mer detaljerte opplysninger innen
hvert enkelt av disse feltene nedenfor.
Bygnings
Vår avdeling for byggesaker har bred erfaring innen
bygnings-og ingeniørfelt, deriblant olje, gass og
offshore vindteknologi og dertil hørende nettverk av
leveransekjeder, og vi dekker alle de mest vanlige
standardkontrakter, i tillegg til spesielle
prosjektavtaler på bestilling. Vi dekker
forhandlingsarbeid for arbeidsgivere, både når det
gjelder transaksjoner og uoverensstemmelser,
konsulenter og spesialfirmaer, samt assistanse til
sponsere og klienter i den offentlige sektor i en rekke
saker med tilknytning til ulike prosjekter, både
innenlands og utenlands.
Bedriftstjenester
Våre bedriftstjenester utføres av et team med
omfattende erfaring når det gjelder håndtering av
strategiske transaksjoner og mere generelle
kontraktsaker på en rekke felter. Vi gir råd og støtte til
firmaer slik at de kan drive innenfor en praktisk og
kommersiell ramme. Vi skriver kontrakter for alle
forretningsformål, vi gir råd angående forhandling og
oppretting av kontrakter, og oppsett av avtaler
angående outsourcing, produkt- og tjenestetilgang,
kjøp og salg av kapitalutstyr, og utforming,
konstruksjon og drift av forsøksbedrifter for
produksjonsprosesser. Vi kan også kontakte våre
eksperter innen intellektuell eiendom som kan gi råd
angående overtredelser av patentlovgivning, saker
angående varemerker, sertifisering i forbindelse med
intelektuell eiendom, confidentiality og forskning og
utviklingsavtaler.
Arbeids
Når det gjelder arbeidslovgivning kan vi hjelpe norske
bedrifter gjennom alle britiske lover og retningslinjer
for ansettelser, deriblant arbeidskontrakter,
retningslinjer og prosedyrer slik at de blir praktiske og
hensiktsmessige for det ønskede formål. Vi kan også
foreta en vurdering av eksisterende dokumentasjon
for å sørge for at de holder seg innenfor lovverket og
er praktiske og hensiktsmessige. Norske firmaer
som overtar eller investerer i britiske firmaer vil
trenge råd og støtte angående rettigheter og plikter i
forhold til ansatte som bor I Storbritannia, noe som
vår avdeling har erfaring med. I tillegg kan vi gi råd i
arbeidstakerspørsmål som kan dukke opp
vedrørende ansatte I utlandet, enten det er i
Storbritannia eller andre steder
Skatt
Våre skatteeksperter kan tilby verdifull hjelp når det
gjelder alle intrikate sider av det britiske
skattesystemet, og hjelp med skatteimplikasjoner for
norske firmaer som ønsker å utvide sine bedrifter her
i Storbritannia. Vi kan tilby praktiske og
hensiktsmessige løsninger enten det gjelder å
redusere skatt for bedrifter, eiendomssalg,
restruktureringer, finansielle spørsmål eller
omorganiseringer. Vi er også eksperter når det
gjelder å styre våre klienter gjennom det intrikate
britiske inntektsskatt-systemet og vi kan også
opprette et britisk lønnssystem for dem om
nødvendig.
Internasjonal Erfaring
•
•
•
•
•
•
•
Procter and Gamble
Nike
Formica
IBM
SABIC
Huntsman
Nissan
Hvorfor Dickinson Dees?
Vi kan tilby alle tjenester fra våre kontorer i Newcastle, kun en times
flyreise unna.
Vi har også kontorer i London og andre steder I Storbritannia, slik at vi
kan tilby lokale tjenester over hele landet. Våre nettverk av
internasjonale kontakter med firmaer innen andre rettsområder gjør at vi
kan tilby omfattende ressurser på alle områder.
Vi kan tilby ekspertise innen en mengde sektorer, ikke minst kjemiske og
livsvitenskap, energi, renovasjon og transport, for å nevne noen.
32
Unde rv anns styringk abelsyst emer
DUCO Ltd.
Nelson Road, Walker Riverside
Newcastle Upon Tyne, NE6 3NL
Tel: +44 (0) 191 2950303 • Fax: +44 (0) 191 295 0842
Web: www.technip.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Dave Clark
Omsetning: £58.4m • Ansatte: 350
DUCO Ltd produserer undervanns styringkabelsystemer for olje-og gassindustrien på bestilling. I tillegg tilbyr DUCO Ltd et bredt spektrum av
undersjøiske produkter og tjenester, blant annet flyvende ledninger, høyttrykkslanger og monteringsskruer, undersjøiske og maskinvarer og
offshore tjenester i toppklasse. .
DUCO Ltd har levert styringskabler over hele verden i over 30 år og vi tilbyr nå det størst mulig tilgjengelige utvalget på markedet inkludert rør og
styringskabler for produksjonskontroll og undersjøisk pumping, styringskabler for prosessering og styringskabler for gass hev, for å nevne noen.
DUCO Ltd er også et "centre of excellence" for forskning og utvikling i Technipgruppen når det gjelder undervannskabler og leder utviklingen innen
undervannskabelsystemer over hele verden, dette gjelder også DUCO Ltds datterselskap DUCO Inc i Houston og Angoflex Ltd i Angola.
DUCO Ltd produserer det største utvalget i
Norske kunder
Hvorfor DUCO?
undervanns rør og kabelsystem som er å finne på
markedet i dag. DUCO undervannskabler inkluderer
•
Skarv (BP)
alle de følgende funksjonskomponentene:
•
Snorre (Statoil)
•
Glitne (Statoil)
•
Alvheim (Marathon)
•
Stålrør - Super Duplex, karbonstål og Nitronic
19D opp til 50mm diameter
•
Slanger av termoplast - opp til 50mm diameter
og 12,500psi DWP (avhengig av
diameterstørrelse)
•
Elektriske kabler - konstruert med doble, triple
eller multikjerner, med ekstra strekkavlastning for
en mer dynamisk innretning.
•
Strømkjerner opp til 400mm. lederstørrelse og
DUCO har også levert styringskabler til norske
kunder til prosjekter rundt hele verden, inkludert
Ceiba C5-prosjektet utenfor kysten av Equatorial
Guinea og Azurite-prosjektet utenfor kysten av Congo
for Framo. DUCO har også en rammekontrakt med
Bennex Omnitech AS i Kongsberg for leveranse av
høytrykksslanger med tilbehør.
30kV volt å arbeide med
•
Kabler med optiske fibre - Enkle eller fibre med
flere modi med metallisk rørbeskyttelse og
ekstra strekkavlastning for dynamiske
applikasjoner, opp til 12 fibre som standard
Blant DUCOs klienter finnes store olje-og
gassoperatører, nye uavhengige selskaper,
installasjonsentreprenører, ingeniørfirmaer og firmaer
som leverer kontrollsystemer. Kontrakter vi vant i
2010 inkluderer følgende klienter:
DUCO Ltds hovedstyrke er vår prosjektstyring og
tekniske dyktighet. DUCO oppnevner et erfarent
prosjekt-team til å ha overoppsyn med hvert enkelt
prosjekt. En felles prosjektstyringsmodell brukes av
alle våre prosjektteam. Denne inneholder timeplan,
•
Apache Energy
•
BG
•
BP
dokument-og kvalitetskontroll. Prosjekt-teamene tilbyr
•
FMC
våre klienter produktekspertise, erfaring og
•
Technip
Prosjektomfang - DUCO umbilicals kan
bestå av flytende ledere av stålrør og/eller
termoplastrør i tillegg til andre funksjonelle
komponenter. Dette er ikke tilgjengelig fra
noen undervannskabelprodusent i Norge og
dette tilbyr klienter tekniske og /eller
kommersielle fordeler i forhold til hver enkelt
kabelsystemdesign.
Forskning og utvikling - DUCO Ltd har over
60 ansatte som støtter forskning og
utviklingsfunksjonen i selskapet, blant annet
anerkjente Technip eksperter. DUCO anser
forskning og utvikling for å være
grunnleggende for sin nåværende og
fremtidige ekspertise og står godt rustet til å
møte industriens fremtidige behov.
Kvalitetsstyringssystem - Kvalitet, helse,
sikkerhet og miljø er DUCOs første prioritet og
DUCO setter sin ære i å sørge for høyest
mulig ytelse på disse områdene. DUCO Ltd
har blitt tildelt:
•
ISO 9001:2000 – Quality Management
fleksibilitet og sørger for at leveranser skjer til rett tid
•
ISO 14001:2004 – Environmental Management
og er innenfor budsjettrammen.
•
OHSAS 18001:1999 – Health and Safety
Carousel
Armouring Machine
Field layout including umbilicals
33
De s ign og F a br ik a s jon
Dudley Industries Ltd.
Preston Road, Lytham St Annes
Lancashire, FY8 5AT
Tel: +44 (0) 1253 738311 • Fax: +44 (0) 1253 794393
Web: www.dudleyindustries.com
Epost: [email protected]
Kontakt: James Green
Omsetning: £15m • Ansatte: 160
Dudley Industries er ikke bare Europas ledende produsent og leverandør av kvalitetsutstyr for toaletter til både grossist og detaljhandelmarkedet,
men også eksperter i design og fabrikasjon ved å bruke gode materialer, spesielt børstet, polert og rustfritt stål.
Tradisjonelt har Dudley Industries kjernevirksomhet vært design, produksjon og leveranse av plastikk og metallprodukter for toalettmiljøer. Vårt mål
har alltid vært å være industrileder for leveranse av kvalitetsprodukter i selective markeder, noe som vi oppnår ved å kontinuerlig investere i
personer, maskiner og prosesser. Dudley Industries tilbyr en førsteklasses produksjonsservice som underleverandør for metallplateproduksjon,
montering av plastikk, elektromekanisk montering, design og utvikling, testing og logistikkstyring. Vår ISO 9001:2008 akkrediterte
produksjonsprosess garanterer alle våre klienter en kvalitetsløsning uansett hva deres krav måtte være.
Dyktighet
Produksjonsprosesser
Vi fokuserer på viktige potensielle kunder hvor man
•
Elektriske presser
Når komponentene har blitt produsert blir de montert
kan utvikle virksomheten, slik at det ikke blir noen
•
Hydrauliske presser
på manuelle og automatiserte produksjonslinjer av
som taper. Vi gir våre kunder en service som tilbyr
•
Laserskjæremaskiner
operatører med diverse ferdigheter. Det store lageret
•
CAD-styrt stansepressemaskin
•
CAD-styrte trykkbremser for metallfolding
•
Spot – Stud – og TIG sveisemaskiner
•
To automatiske etterbehandlingsbokser for
nytenkende design og kvalitetsprodukter, samtidig
som de kan holde kapitalinvestering og
enhetskostnader til et minimum. Dudley investerer
kontinuerlig i moderne fleksibel produksjonsteknologi
for å promotere forbedret ledetid på små til medium
store bestillinger, med lave enhetskostnader for å
Montering
på Lytham gjør at vi kan føre mange forskjellige typer
produkter på lager, slik at vi kan sende ut ordrer så
raskt som mulig.Våre egne lastebiler og trailere setter
oss i stand til å nå ut til alle deler av Storbritannia.
Volumet vi oppnår gjør at Dudley Industries er det
spraymaling
største i sitt slag i Europa, og ca. 40 % av
CAD-styrt laser etsing og printing
produksjonen går til utlandet. Alle våre kunder har
utvikle produkter ved å bruke forskjellige materialer
•
og teknologier – materialer som f.eks. rustfritt stål,
•
Metall –Plastikketsing og elektrisk montering
faste ukentlige leveranser, et stort pluss når man
ABS, polypropylen, PET og akryl, og mange
•
Tunge hydrauliske presser skjærer og former
planlegger installasjoner på et anlegg.
produkter bruker teknologi som printede kretskort,
metall til komponenter ved bruk av herdede
elektriske motorer og trykkputer.
stålverktøy.
Dudley Industries var ett av de første firmaene i
Storbritannia som fikk sin ISO 9001:2008
Et team med fem av våre egne designere bruker det
Våre laser-, stanse- og etsemaskiner bruker maler og
akkreditering fornyet (desember 2008).
siste i Computer Aided Design technology for å
design som kommer direkte fra vårt designkontors
Kvalitetsprosesser er innebygd i våre
opprette og vedlikeholde en stor portefølje med
CAD-system. Denne computerstyrte design- og
produksjonsprosesser og er tilstede på alle stadier i
etablerte og skreddersydde design. Produkter kan bli
produksjonsprosessen sørger for maksimal
produksjonssyklusen. Før utsendelse blir
designet og produsert enten i forbindelse med
nøyaktighet og gir Dudley Industries muligheten til å
ferdigpakkede produkter plukket ut tilfeldig og disse
toaletter, gjentatte artikler, bestillinger,
forsiktig øke produksjonen av mindre volum.
må igjen gjennomgå strenge kvalitetsprosedyrer, slik
prosjektorienterte gjenstander som bruker vår
Komponentene blir viderebehandlet ved å bruke
at den høye standarden som forventes både av
ekspertise i fabrikasjoner i rustfritt stål. Den fortsatte
CAD-styrte foldemaskiner som forbereder dem til en
Dudley Industries og deres kunder kan opprettholdes.
utvidelse og investering i moderne designteknologi
rekke sveiseprosesser før de til slutt blir
gjør at produkter kan utvikles raskt med våre kunder,
pulverlakkert.
og videre utvikle våre viktigste kompetanseområder.
Hvorfor Dudley Industries?
Del av Global Rentokil – Initial Group
Lang erfaring i metallplateproduksjon
Total designservice tilgjengelig
Total produksjonskapasitet
In house kapasitet for etterbehandling
Egen logistikk & distribusjonsservice
34
Flyse ls ka p
Eastern Airways
Schiphol House, Humberside Airport
Kirmington, North Lincolnshire, DN39 6YH
Sentralbord: +44 (0) 1652 688886 • Fax: +44 (0) 1652 680899
Reservations: +44 (0) 1652 680600 • Fax: +44 (0) 1652 680909
Web: www.easternairways.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Eileen McBay
Ansatte : 420
Eastern Airways har daglige avganger fra Bergen og Stavanger til Aberdeen og Newcastle, hvor man kan få videre forbindelse til sju britiske
reisemål: Birmingham, Cardiff, Durham Tees Valley, East Midlands, Humberside, Norwich og Wick.
Vår suksess kan føres tilbake til vår oppmerksomhet til detaljer og vår enestående service ombord: vi har også gjentatte ganger vist oss å være en
av Storbritannias beste når det gjelder punktlighet.
Våre første flyvninger til Norge startet i 2007 med
Charter-flyvninger
vår rute mellom Aberdeen og Stavanger. Dette ble
utvidet med vår rute mellom Newcastle og Stavanger
Eastern Airways tilbyr også charter-flyvninger over
i 2008. Nordøst-England mistet sin mangeårige
hele Europa. Våre fly består av:
fergeforbindelse til Bergen da denne ruten ble
nedlagt i september 2008. Eastern Airways trådte inn
•
29 seters Jetstream 41 turboprop
for å gjenopprette forbindelsen mellom de to byene
•
37 seters Embraer 135 jet
og vi startet flyvninger fra Bergen til Newcastle i
•
50 seters Saab 2000 turboprop
oktober 2009. Direkte flyvninger mellom Aberdeen og
Bergen ble også introdusert på denne tiden.
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen ombord på
Eastern Airways i nærmeste fremtid.
Norske Kunder:
Rutetabell
•
Aker Solutions
Aberdeen til Bergen
Bergen til Aberdeen
•
Acergy
Man – Fre
0840 – 1110
Man – Fre
1440 – 1510
•
Statoil
Søn
1500 – 1810
Søn
1840 – 1950
Kunder over hele verden:
•
Aberdeen til Stavanger
Stavanger til Aberdeen
Man – Fre
0650 – 0900
Man – Fre
0940 – 0950
Mon – Fre
1530 – 1740
Man – Fre
1805 – 1815
Søn
1500 – 1710
Søn
1940 – 1950
BP
•
Shell
Newcastle til Bergen
Bergen til Newcastle
•
Bristows
Man – Fre
Man – Fre
•
Technip
•
Transocean
Newcastle til Stavanger
Stavanger til Newcastle
•
Subsea 7
Man – Fre
Man – Fre
1030 – 1335
1000 – 1250
1430 – 1535
1320 – 1410
Hvorfor Eastern Airways?
Eastern Airways er innstilt på å yte best mulig service til sine norske
kunder
Eastern Airways tilbyr 30 minutter ekspress innsjekking og det koster
ikke noe ekstra for innsjekking, bagasje, setereservasjon, rask
sikkerhetssjekking* og eksklusiv business lounge**
Eastern Airways service ombord inkluderer også gratis varme og kalde
drikkevarer, snacks og bar
*Tilgjengelig fra Aberdeen, Birmingham, Cardiff, East Midlands, Newcastle og Southampton
**Aberdeen
35
Tje n e s t e r t il Ele k tr is ke Net tv erk
EA Technology Ltd.
Capenhurst Technology Park, Capenhurst
Chester, CH1 6ES
Tel: +44 (0) 151 3472447 • Fax: +44 (0) 151 3472404
Web: www.eatechnology.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Stephen Holmes
Omsetning: €15m • Ansatte: 150
EA Technology Ltd leverer spesielle tekniske tjenester, instrumenter og konsulenttjenester til eiere og operatører av elektriske nettverk, spesielt i
olje- og gasssektoren. Vårt mål er å gi våre kunder bedre hjelpemidler til å styre sine elektriske eiendeler og å vurdere tilstanden til MV utstyr.
EA Technologys hovedstyrke er dets enestående utvalg i teknikker for detektering, måling og lokalisering av nedbryting i elektriske eiendeler -ytterst
viktig styringsinformasjon for å forhindre at elektrisk feil skal forstyrre produksjon eller starte branner eller eksplosjoner. Vi har instrumenter og
teknikkerfor å vurdere tilstanden til omformer, switchgear, kabler og beskyttelsesrelay. Vi kan også se på lynbeskyttelse, jording og strømkvalitetsstudier
85% av nedbrytende switchgear svikt skyldes
isolasjonssvikt. Progressiv isolasjonssvikt kan være
uoppdaget inntil bryteren svikter, ofte med en brann
eller eksplosjon. Det kunden trenger er en rask og
enkel måte å finne isolasjonssvikt på, som ikke
krever at man slår av viktige produksjonsprosesser.
Derfor introduserte EA Technology UltraTEV-serien
med delvis utladningsdeteksjon og stedsinstrumenter.
Hvert instrument kombinerer to metoder som
oppdager delvis utladning (en sikker indikator på at
isolasjonssvikt kan oppstå). Vet du hvor sikre
bryterne dine er? Hvis du er i noen som helst tvil, kan
du kontakte EA Technology eller partneren CEE for å
få råd.
•
•
•
Anlegg & Ressurser
Global Erfaring
EA Technology Group har sitt hovedkvarter i
Capenhurst i Storbritannia og er anerkjent av
energiindustrien for å være et globalt senter for
utmerkelse og nytenkning.
•
•
•
•
Vårt anlegg inneholder blant annet:
Norsk Partner
•
•
•
•
•
CEE Energiteknikk AS
Skårersletta 55
N-1473 Lørenskog
Tel: +47 6791 1950
Epost: [email protected]
Laboratorier og verksteder for produktutvikling
Laboratorier for materialtesting
Laboratorier for rettsmedisinsk utredning
Kjøretøy for mobil anleggsservice
Konferanse & møtefasiliteter
Fullt utstyrt foredragssal
Internasjonalt kurssenter
Energiforskningssenter
Vår største ressurs er den kunnskap og ekspertise
som eksisterer blant våre 150 ansatte, hvorav mange
er ledende eksperter innen sine spesialfelt.
Norsk Erfaring
•
•
•
•
Statoil
BP
Trondheim Energi
Statnett
BP
Shell
ExxonMobil
Chevron
Hvorfor EA Technology?
Leverandør av unike tjenester og instrumenter for uforstyrrende testing
av isolasjonskvalitet -den mest vanlige årsaken til ødeleggende
brytersvikt.
Veletablert ekspertleverandør med lang erfaring i både offshore og
landbasert olje-og gassanlegg.
Instrumentsalg og utredninger kan tilbys på det norske markedet
gjennom vår partner i Norge, CEE Energiteknikk as.
36
Presisjonsingeniør
Express Engineering (Thompson) Ltd.
Kingsway, Team Valley
Gateshead, Tyne & Wear, NE11 OEG
Tel: +44 (0) 191 4872021 • Fax: +44 (0) 191 4873172
Web: www.express-engineering.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: William Barclay
Omsetning: £14.5m • Ansatte: 140
I over 30 år har Express Engineering vokst og gjort det godt som underleverandør på presisjonsingeniørmarkedet, ved å supplere høy integritet
presisjonskomponenter og deler til klienter i mange industrier, og i de siste 15 år har dette for det meste vært innen olje, gass og luftfart.
Express er et av de største kontraktproduksjonsselskapene i Storbritannia, og vi bruker maskineringsverktøy og anlegg av høyeste kvalitet for å
kunne tilby kvalitetsprodukter til kunder i Storbritannia, Europa og resten av verden. Vi er en internasjonal leverandør av ingeniørløsninger til olje &
gass, luftfart, forsvar og kraftproduksjon, og vihar en høyt kvalifisert og motivert arbeidsstokk som har tro på kundeservice og kontinuerlig forbedring
ibåde prosesser og produskjonsteknologi.
Oppsummering av vår egen kapasitet
•
Sveisekledning (TiG)
•
CNC Horisontal boring/maskinering (fresing)
•
CNC Vertikal maskinering (fresing)
•
CNC Vertikal boring
•
CNC dreiing
•
5-aksen fresing
•
EDM (gnisterosjon & kabelerosjon)
•
Montering & testing (Rent rom, hydrostatisk &
•
In-house rent rom, monterings-og trykktesting
Prosesser
•
Ingeniørarbeid av verdi / Design for produksjon
•
Styring av global leveransekjede
•
ISO 9001:2008, ISO 14001:2003 og
•
Råmaterialer
luftfartgodkjenning AS 9100
•
Maskinering
•
Sveisekledning
•
Fabrikasjon
•
NDE
•
Monterings-og trykktesting
•
Karbidbelegg
•
Maling og belegg
Vi arbeider med globale olje-og gassorganisasjoner,
og har omfattende kunnskap om lokale behov og
industriens/kundens krav i olje & gassektoren, og
over tid har vi ervervet ekspertise innen mange
produkter og støtteprosesser, inkludert de følgende:
hydraulisk trykktesting)
Produkter
Inspeksjon/CMM
•
Undersjøiske X-tre produkter & deler
•
NDE (LPI, MPI & ultrasonisk)
•
Undersjøiske aktuatorer (Fullt montert,
•
Design
•
Undersjøiske brønnhodeprodukter & deler
presisjonsmaskinering, sveisekledning, NDE og
•
Undersjøisk systemverktøy, inkludert:
montering til den lokale olje-og gassektoren.
•
•
Prosjektstyring
trykktestet & spylt)
Ingeniørarbeid innen olje & gass
Express Engineering er et “centre of excellence” for
produksjon av presisjonsmaskinerte komponenter og
deler, og vi tilbyr kvalitet og servicenivåer som
overgår våre konkurrenter.
•
Brønnhodeverktøy, X-Tree verktøy,
Internasjonal erfaring
•
•
25% av salg går direkte til norske olje &
•
Leverer olje & gassprodukter og tjenester til
gasskunder
rørhengerverktøy, tilkobling, Tie-in & ROVverktøy
Produksjonsanlegg i Brasil som produserer
•
Manifold, tilkoblinger & Tie-in produkter & deler
Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Midtøsten
•
Flytlinjeforbindelser
& Sørøst-Asia
•
Brønnintervensjonsprodukter
Komponentproduksjon, komplisert maskinering,
•
Verktøyprodukter og deler for ned-hull
supplering av reservedelesett og mekaniske
•
Ferdigstilling av systemprodukter & deler
deler.
•
Utvidbare produkter
•
Prosjektstyring & suppleringskjedeintegrasjon
•
Produksjonsanlegg og kapasitet i verdensklasse
•
Sveisekledning in-house (TiG)
Søker norsk salgsagent
Det norske markedet er en stor del av Express
Engineering og vi er ivrige etter å utvide vår del
av markedet på dette feltet. Express
Engineering søker etter en lokal salgsagent til å
representere og promotere vårt britiske anlegg i
Norge. Agenter med en bakgrunn i olje og gass
og produksjon er å foretrekke. Ta kontakt med
[email protected]
37
Tr ykk be h olde re , pros es s , plat e og s t r ukt urprodu kt er
Francis Brown Ltd.
Hill Street East, Church Road
Stockton-on-Tees, Teesside, TS18 2HL
Tel: +44 (0) 1642 806000 • Fax: +44 (0) 1642 806001
Web: www.francisbrown.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Jamie Brown
Francis Brown er en ledende leverandør av produkter og ingeniørtjenester til en rekke industrimarkeder. Selskapet ble grunnlagt i 1903 og begynte
som et familiedrevet, beskjedent konsern. Så utviklet det seg til å bli ledende på å yte tjenester overfor kjemi-, olje-, gass- og
marineindustrimarkedene med vårt store spekter av tjenester.
Som en uavhengig leverandør på områdene design, produksjon, sveising, bearbeidning, montering og installering, arbeider vi tett sammen med
våre kunder for å kunne yte kostnadseffektive ingeniørløsninger.
Trykkbeholdere & prosessutstyr
Plate- & strukturprodukter
Vårt foretak har bygget seg opp en
Vårt erfarne team og våre fasiliteter gjør det mulig for
misunnelsesverdig anseelse for kvalitet og service
oss å produsere et bredt utvalg i skreddersydde
når det gjelder effektiv designing, produksjon, testing
produkter som enkle rørstøtter,
og montering/ installering av følgende typer utstyr:
adgangskonstruksjoner i stål, håndrelinger, etc.
Gjennom arkitektoniske stålarbeider, vakter, filtre,
•
•
•
•
•
•
Trykkbeholdere
skinner, fundamentrammer, til spesielle,
Arbeid med rør
komplekse strukturer og materialbehandlingsutstyr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beholdere
Rustfritt stål (alle klasser)
•
•
•
•
•
•
Inconel
Hastalloy
Duplex og Super Duplex
Aluminium (alle klasser)
Isolasjons- og ildfaste
GRP og kompositter
HSQE
Rørledningsarbeid
Søyler
Trommeler
Tanker
Mottakere
Separatorer
Varmeutvekslere
Forbrenningsovner
Pig-bæreraketter
Ildfaste, forede produkter
Beholderinnfatninger
Dempere
•
•
•
•
Eksplosjons- & brannmurer
•
•
•
•
•
•
•
•
Spesialiserte rørledninger
Skinner
Spesialprodukter
Strukturstål
Beholdere
Vi er aktivt opptatte av å introdusere et helse- og
sikkerhetsstyringssystem for arbeidslivet i samsvar
med OHSA 18001. Akkreditering forventes i løpet av
2010.
Kvaliteten er kontrollert fullt ut og sikret gjennom vårt
Renner
kvalitetsstyringssystem – akkreditert iflg. BS EN ISO
Adgangsplattformer
9001:2008.
Stiger og trapper
Løfteutstyr
Akustiske dempere
Pluss mange andre skreddersydde produkter
Vi er aktivt opptatte av å introdusere et
miljøstyringssystem i samsvar med ISO 14001
Internasjonal erfaring
Distributører
Modifikasjoner og reparasjoner (Shop and Site)
Vi har dessuten omfattende kunnskap om godkjente
designkoder, PED-krav og CE-merking, inkl. ASME
VIII og PD 5500
Hvorfor Francis Brown?
Har drevet forretning i over et århundre
Nylig erfaring i å arbeide med norske
selskaper (IKM-DSC)
Omfattende arbeid med eksotiske
materialer
38
•
Materialer
•
•
•
•
Karbonstål
Lavlegert stål (alle klasser)
CrMo
RQT and Corten
•
•
•
•
•
Total
Conoco Phillips
Shell
AKER
Petrofac
Kommun ik asjon
GAI-Tronics, en avdeling av Hubbell Ltd.
Brunel Drive, Stretton Park, Burton Upon Trent
Staffordshire, DE13 0BZ
Tel: +44 (0) 1283 500500 • Fax: +44 (0) 1283 500400
Web: www.gai-tronics.org.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Jason Allen
GAI-Tronics, en avdeling av Hubbell Ltd som er markedsleder når det gjelder spesialisert robust kommunikasjon, og de tilbyr evakueringssystemer,
intercom og viktige telekommunikasjonsutstyr til olje og gass og petrokjemiske industrier. Ekstreme miljøer krever ytelse av høyeste kvalitet, derfor
er våre produkter og systemer installert i sikkerhetskritiske og ekstreme miljøer over hele verden. Din sikkerhet er aller viktigst.
Enten du trenger et enkelt offentlig høyttalersystem eller en full kommunikasjonsløsning eller nettverk, kan GAI-Tronics tilby deg all den støtte du
trenger gjennom hele prosessen, fra rådgivning og planlegging til implementering, igangkjøring og oppfølging. Ditt system vil bli designet fra bunnen
av for å sørge for at det oppfyller alle dine spesifikasjoner.
Telefoner
Systemer
Service/Støtte
GAI-Tronics Auteldac 4 (A4) telefon for farlige
GAI-Tronics systemer tilbyr livsviktig alarmvarsling og
GAI-Tronics offshore-sertifiserte ingeniører arbeider
områder har fått ATEX godkjenning som en sterk,
nødevakuering for sone 1, sone 2 and standard
over hele verden, og gir førsteklasses støtte til sine
værbestandig enhet som er bygget for å motstå
industriområder. Alle høyttaleranlegg, alarmer,
kunder. Ingeniørenes produksjonsekspertise sørger
harde industrielle atmosfærer og miljøytterligheter.
evakuerings-og intercomsystemer blir designet og
for at systemet ditt blir installert og igangkjørt for å gi
VoIP Auteldac 4 (A4) er verdens første ATEX og IEC
bygget hos oss. GAI-Tronics utstyr tåler ekstreme
optimal ytelse. GAI-Tronics tilbyr en komplett service:
sone 1 godkjent telefon som gir enkel
temperaturforhold, fuktighet, forurensning, sol, vind,
systemevaluering, oppstart, servicekontrakter,
nettverkforbindelse uten behov for analoge
støv og salt, så de er perfekte for fjerntliggende og
støtteavtaler, installasjon, kundeopplæring og
omformere, slik at man får VoIP-tilgang i ekstreme og
farlige situasjoner. Olje- og gassplattformer,
ettervern.
farlige områder.
petrokjemiske og store industrianlegg trenger å vite
at kommunikasjon aldri vil bryte ned. GAI-Tronics
Akkreditering
Med en lav profil mot veggen er Auteldac 4 ideell for
produkter og systemer kan brukes både on og
trange områder hvor mye skjer. Håndsettet kan
offshore. Alle GAI-Tronics høyttalersystemer og
leveres med ledning i pansret rustfritt stål eller
generelle alarmsystemer bruker offentlig klasse D
som er godkjent i henhold til ISO9001 for kvalitet,
krøllete ledning. For større fleksibilitet til å bevege
forsterkere for mer effektiv bruk av systemets
ISO14001 for miljø og OHSAS18001 for helse og
seg rundt hele området i en borekabin, kan man få
uforstyrrede strømforsyning (Uninterruptible Power
sikkerhet.
lengre ledninger, opptil 5 m med krøllete ledning. For
Supply (UPS).
GAI-Tronics har et velprøvd, integrert styringssystem
hands-free telefonbruk kan Auteldac 4 leveres med
headsett. Tilkoblingsalternativer inkluderer analog og
Voiceover IP.
Hvorfor GAI-Tronics?
GAI-Tronics viser vei – Designere og produsenter av den første
”Voice over Internet Protocol” (VoIP) Sone 1 godkjent telefon for
farlige områder.
Utstyr utviklet for robuste prosjekter ned til -40°C.
Leverandører til verdens største olje-og gass/petrokjemiske
selskaper, inkludert Statoil Petroleum AS
39
F la m m e t å r n
GBA Flare Systems
Burnham House, 93 High Street
Burnham, SL1 7JZ
Tel: +44 (0) 1628 610100 • Fax: +44 (0) 1628 610170
Web: www.gba.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Mark Swann
Achilles registrert: 52488
GBA Flare Systems er en internasjonal leverandør av flammetårn til verdens olje,- gass og petrokjemiske industrier.
Flamme-systemene vi leverer er flammetopper, flammetenningssystemer, opphøyde flammestrukturer og tilhørende flammeutstyr. Vi supplerer
flammesystemer til bruk i oljeraffinerier, kjemiske anlegg, offshore og onshore olje og gassproduksjonsbedrifter og kraftstasjoner; faktisk overalt
hvor det er behov for å brenne opp store mengder med brennbare gasser på en rask og sikker måte.
GBA flammetopper
GBA Pilot & tenningssystemer
GBA strukturer
GBA har lang erfaring som dekker hele spekteret av
GBA har et fullt utvalg når det gjeldet
GBA ble kjent ved å designe og bygge noen av
flammeprogrammer og uansett hva dine behov er, så
antenningsutstyr Vi har den utprøvde og testede
verdens høyeste flammestrukturer. De tre 204 m
har vi sikkert sett det før.
Flame Front Generator versjoner (FFG) med både
høye strukturene ved Fina i Antwerpen er fremdeles
tvungen trekk (bruker trykkluft) og naturlig trekk
de høyeste flammestrukturene i Europa og det
CSF soniske flammetopper med høyt trykk
(inspirerer sin egen luft, men våre moderne CHT høy
høyeste flammetårnet i verden som det er mulig å ta
GBA Flammesystemer CSF soniske flammetårn er
energi direkte elektriske antennere blir mer og mer
ned igjen. I tillegg har vi bygget så å si enhver type
soniske flammetopper med enkle eller flere dyser
populær blant klienter som ønsker et enkelt, pålitelig
flammestruktur man kan tenke seg, frittstående
med høyt trykk og lav utstråling for å gi topp ytelse
antenningssystem.
boretårn, boretårn med støtter, hevere med støtter
hvor det er nødvendig med lav utstråling og røykfri
(enkle og doble), selv-støtte, offshore fullt sveisede
forbrenning. Vi har gjort alt i vår makt for å sørge for
CHT høyenergi elektrisk tenningspilot
strukturer, metalliserte strukturer,
lang holdbarhet, og derfor har de viktigste delene blitt
GBAs CHT-pilot er en avansert direkte elektrisk
flerhevingsstrukturer, og mange flere.
produsert i tykk varmebestandig legering. I tillegg er
tenningspilot som er utformet for å gi pålitelig
det et vindskjold med lameller som forhindrer at
flammetenning i flere års drift. Det består av
flammen trekkes ned når det blåser hardt. Livstid
følgende:
GBA anleggstjenester
mellom 5 og 10 år kan oppnås med GBA Flare
Systems CSF soniske flammetopper.
Dampdrevne flammer
Reisning
•
•
Flammetopper i GBA GCT og GCT-AJ-serien er
robust og fleksible i design, og blir ofte brukt på
•
•
typen). Dette bruker mange injektormunnstykker som
finnes på en manifold som er plassert rundt
toppomkretsen for å injektere damp ved høyt trykk
direkte inn i flammen. I tillegg er det et
dampmunnstykke i midten på selve toppen.
GBA har konstruert noen av verdens høyeste
fuktighet, smuss og karbon
flammetårn under noen av de mest krevende
Tenningsstaven er beskyttet inne i piloten og er
omstendigheter.
derfor ikke utsatt for høye temperaturer
raffinerier og kjemiske anlegg. Den viktigste måten å
oppnå dampinjeksjon er via den øvre manifold (GCT-
Høyenergi antenning –fullstendig immun mot
•
•
•
Tenning er koblet til ultra-høy temperaturkabel
Igangkjøring & inspeksjoner
via stikkontakt.
GBA har kvalifiserte og erfarne ingeniører
Avstanden mellom pilot og panel kan være mer
tilgjengelige for igangkjøring og hjelp til oppstart
enn 300 m
dersom det er nødvendig.
Automatisk gjenantennelse
Paneler i Ex-proof & rustfritt stål er tilgjengelig
Norsk klientliste
Vi har både likestrøm og vekselstrøm versjoner
•
•
•
•
•
Statoil
Norske Shell
Norsk Hydro
ConocoPhillips
Aker / Kvaerner
Hvorfor GBA?
Etablert i Norge, både i offshore og onshoresektorene
Takket være design, kan GBA tilby lang levetid på
flammetopper
Alt utstyr produseres ifølge klientens spesifikasjon,
og oppfyller kravene i henhold til
NORSOK og PED
40
Integrerte s ik k erhets
Hima-Sella Ltd.
Carrington Field St, Stockport
Cheshire, SK1 3JN
Tel: +44 (0) 161 4294500 • Fax: +44 (0) 161 4763095
Web: www.hima-sella.co.uk • Epostv: [email protected]
Kontakt: Janet Smith
Omsetning: £11m • Ansatte: 97
Hima-Sella er en uavhengig markedsspesialist som designer og supplerer integrerte sikkerhets,- kontroll- og automasjonssystemer. Vårt gode rykte
har sitt grunnlag i kvaliteten av produktene som vi spesifiserer. Våre intelligente løsninger sørger for at når vi tilpasser og installerer dem oppfyller
de alle utfordringer, både økonomiske og miljørelaterte.
Vi har hjulpet til å sette standardene for kvalitet over et bredt spekter av industrier og applikasjoner. Enten vi sørger for de sikreste miljøene i
verdens mest vanskelige fysiske forhold eller vi hjelper til å sørge for at togene kjører sikkert blir vi ledet av ett viktig prinsipp-kvalitet.
Produkter & tjenester
Olje & gass
•
Petrokjemisk
•
Sikkerhetsrelaterte systemer
•
Prosesskontrollsystemer
I over 30 år har Hima-Sella tilbudt en enestående
tjeneste til våre klienter og brukere i olje og
•
SCADA-systemer
gassindustrien.
•
Systemintegrering
•
Konsultasjonsindustrier for funksjonell sikkerhet
Industries
Nøkkelindustrier hvor Hima-Sella benyttes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Olje & gass
Transport
Kjernekraft
Petrokjemisk
Kjemisk
Stål
Kraft
Forsvar
Tilsynskontroll & dataoppkjøp (Supervisory
Control & Data Acquisition) (SCADA)
Hima-Sella tilbyr omfattende systemer og tjenester
Et viktig aspekt ved leveranse av våre kraftprodukter
er behovet for høyest mulig nivå av funksjonell
når vi arbeider med våre klienter i den petrokjemiske
industrien, noe som forbedrer ytelse og sikkerhet i
sikkerhet med grundig utmålt prosesskontroll. Vår
ekspertise omfatter et bredt spekter av
ingeniørdisipliner og gir skreddersydde løsninger
opptil Safety Integrity Level (SIL) 3. Med betraktelig
erfaring i levering av SCADA og
prosesskontrollsystemer, Shutdown-systemer,
inkludert ESD, PSD og HIPPS, brennerledelse og
brann & gassystemer, har vi den dyktighet som er
nødvendig for å levere små kontrollsystemer og mer
komplekse, distribuerte, integrerte systemer, som
inkorporerer både sikkerhet og kontrollprogrammer.
disse meget komplekse og ofte hasardiøse miljøer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kraft
•
•
•
•
•
•
Brennerledelsesystemer (Burner Management
Systems)(BMS)
Nødavstengingssystemer (Emergency Shutdown
Systems) (ESD)
Brann-og gassdetekteringssystemer (Fire and
Gas Detection Systems) (F&G)
Programbare elektroniske systemer
(Programmable Electronic Systems) (PES)
Høy integritet trykkbeskyttelsessystemer (High
Integrity Pressure Protection Systems) (HIPPS)
Integrerte kontroll og sikkerhetssystemer
(Integrated Control & Safety Systems) (ICSS)
Beskyttende instrumentsystemer (Protective
Instrument Systems) (PIS)
Nødavstengning (ESD)
Brann & gassdetektering (F&G)
Høy integritet trykkbeskyttelse (HIPPS)
Integrerte kontroll & sikkerhetssystemer (ICSS)
Brennerledelse (BMS)
Distribuert kontroll (Distributed Control) (DCS)
Kontroll og instrumentering
Marshalling and Mimics
Pulter og konsoller.
Hima-Sella gir kontroll-og instrumenteringssystemer
for en rekke kraftproduksjonskunder – fra
vannbehandling til kjernekraftprosessering.
•
•
•
•
•
•
Kontrollpaneler
Kontrollsystemer
Systemintegrering
Brennerledelsesystemer (BMS)
Mimics and Displays
Plant Anleggsovervåkning.
Hvorfor Hima-Sella?
Førsteklasses sikkerhetsdata i over 35 år, med et betydelig antall TUV-sertifiserte
ingeniører som designer, leverer og integrerer sikkerhetskontroll og
automasjonssystemer i en rekke industrier over hele verden.
Betydelig bakgrunn når det gjelder levering av sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer til den
norske olje- og gasssektoren, inkludert Snøhvit i Hammerfest; Ormen Lange i Nyhamna;
NET 1 & KEP 2005 i Karsto og den nyeste KEP 2010 med ESD, HIPPS og CAP.
Hima-Sella er CASS-akkreditert (CASS står for Conformity Assessment of Safety
Related Systems) og har disse innebygde kvalitetssikringsprosedyrer (som har vært ISO
9001-sertifisert siden 1989). Dette betyr at kunt ingeniører med de korrekte
kvalifikasjoner og erfaring kan foreta visse design og godkjenningshandlinger.
41
L øs n inge r for oppv ar m in g
HVAC & Refrigeration Engineering Ltd.
Unit A Broadfold Road, Bridge of Don
Aberdeen, AB23 8EE
Tel: +44 (0) 1224 707080 • Fax: +44 (0) 1224 707023
Web: www.hvac-refrigeration.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: Raymond Davidson
Ansatte : 50
HVAC and Refrigeration Engineering Limited satser på å tilby pålitelige, hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger for oppvarming,
ventilasjon, air conditioning og kjøling (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration) til olje og gass, petrokjemisk og marine industrier over
hele verden.
Vi har meget lang erfaring og våre team med høyt utdannede eksperter forstår behovene til hver enkelt av vårekunder, samtidig som de kjenner til
industrilovgivning og hvordan denne skal tolkes, samt forstår hvor uhyre viktig det er med personlig velferd,driftssikkerhet og ytelse.
For mange av våre kunder er vi den eneste
prosjekter, fra små totale løsninger til multi-million
målingssystemer, analyseringsenheter,
leverandøren for alle deres behov innen oppvarming,
pund oppgraderinger og nye systeminstallasjoner.Vi
branndempere og oljetåkeseparatorer, for å nevne
ventilasjon, air conditioning og kjøling, og vi kan gi
kan tilby en komplett pakke med ingeniørarbeid,
noen.
nøytral og upartisk informasjon. Våre tjenester dekker
tilveiebringelse, installasjon og igangkjøring (EPIC),
design og produksjon av utstyr og leveranse av deler
under en ivrig prosjektleder som er ett pålitelig
og reservedeler, helt frem til prosjektstyring og
kontaktpunkt så lenge prosjektet varer.
Våre HVACR installasjon-, reparasjon-, vedlikehold-
leveranse av totale pakker for teknisk design,
anskaffelser, installasjon og igangkjøring (engineering,
Tjenester
Produkter
og igangkjøringstjenester er utformet slik at våre
klienter slipper å bekymre seg om helse, sikkerhet,
procurement, installation and commissioning; EPIC)
Vårt produkt-team spesialiserer seg på å tilby både
forskrifter, integritet, pålitelighet og
en standard produktserie og en som er spesielt
kostnadseffektivitet ved sin bedrift. Når vi er engasjert
Våre HVACR systemer og utstyr oppfyller en rekke
designet og produsert in-house og markedsført under
i en rekke tjenester kan vi sørge for at klientene
verdensomfattende industristandarder og
merkenavnene Climarine og Hazcool. Vi har et
får det som er i deres beste interesse. Dette
kvalitetsakkrediteringer og våre produkter er å finne
moderne produksjonsanlegg på over 2000
inkluderer revurdering og styring av alle
i drift rundt hele kloden, i de mest krevende miljøer,
kvadratmeter, et pålitelig team med produktdesign-
forskriftsmessige HVACR ansvar, for å sørge for at
siden de har blitt utformet for å tåle de mest ekstreme
ingeniører og produksjonsspesialister, og vi har
hver klient oppfyller alle lovmessige krav. Vi har
temperaturer og klimaforhold.
kapasitet til å levere kostnadseffektive,
eksperter som har trening når det gjelder samsvar
skreddersydde løsninger for å dekke de krevende
med lover og regler,helse og sikkerhet, systemytelse,
HVAC & Refrigeration Engineering er delt inn i
behovene til offshore og marin drift. Vår egen serie
installering og vedlikehold. Tjenestene vi tilbyr kan
tre avdelinger - prosjekter, service og produkter.
med Hazcool og Climarine produkter holder de
være en del av en vedlikeholdsrutine som påser at
Hvert team nyter godt av de andres ferdigheter og
høyeste QHSE standarder og oppfyller alle
alle forskrifter er overholdt.
ekspertise. En slik deling av erfaringer gir oss
nødvendige industriforskrifter.
til en verdi av flere millioner pund.
Norske Kunder
enestående "know-how" som lønner seg for våre
kunder.
Climarine produkter er designet for generell offshore
og marine programmer og Hazcool produkter er
Prosjekter
Aker Solutions, Prosafe.
designet for bruk i farlige miljøer innen offshore og
onshore petrokjemiske industrier. Disse omfattende
Globale Kunder
Vår prosjektavdeling konsentrerer seg om å levere
produktseriene kombinerer god ingeniørdesign og
HVACR-løsninger på bestilling til en rekke forskjellige
robust konstruksjon med materialer av høy kvalitet og
Subsea 7, Wood Group, Transocean, Technip,
kunder med eierskap både i offshore og landbaserte
pålitelige, enkle kontroller som er lette å bruke.
Petrofac, Marathon, Maersk, Diamond, Dolphin,
petrokjemiske anlegg og service-leverandører rundt
Standardprodukter er blant annet
Chevron, Bluewater, BP
hele verden. Vi støtter alle typer og størrelser av
lufthåndteringsenheter,kjølere, delte systemer,
Hvorfor HVAC & Refrigeration Engineering?
Tre avdelinger gir en komplett, omfattende
HVACR tjeneste som spesialiserer seg på
offshore og petrokjemiske programmer.
Ekspertise når det gjelder arbeid ifølge en
rekke internasjonale standarder -ISO, ASHRAE,
CIBSE, NORSOKer osv.
Produksjonskapasitet til å produsere sertifiserte
ATEX, IEC Zone 1 + 2 utstyr
42
Induksjons bøye
Induction Pipe Bending UK Ltd.
11 Sedling Road, Wear (East) Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear, NE38 9BZ
Tel: +44 (0) 191 4178098 • Fax: +44 (0) 191 4178084
Web: www.inductionbending.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: Andy Stewart
Induction Pipe Bending UK Ltd –en prisvinnende ISO 9001:2000 akkreditert bedrift som ble dannet i 2005 for å tilby en kvalitetstjeneste til offshore,
petrokjemisk, kraftproduksjon og generelle rørledningsmarkeder.
Nåværende bøyekapasitet er fra 2 tommer NB til 20 tommer NB ved hjelp av tre maskiner på anlegget vårt i nordøst-England. Vi har vårt eget
destruktive mekaniske testelaboratorium som er akkreditert ifølge ISO 17025:2005. Vårt mål er å tilby en rask, fleksibel tilnærming til våre kunder,
og sørge for levering av et kvalitetsprodukt.
Produktutvalg
I tillegg til bøying kan vi tilby følgende operasjoner på
Kraftproduksjon
vårt anlegg
Vi bruker tre induksjonsbøyemaskiner –vår minste
enhet bøyer fra 2 tommer NB til 8 tommer NB, vår
Etter mange år med utmerket service går den britiske
•
midterste maskin går fra 2 tommer NB til 12 tommer
NB og vår største går fra 4 tommer NB til 20 tommer
OD. Vi er for tiden opptatt med å bygge en maskin
som kan gå fra 6 tommer NB til 30 tommer NB, og vi
regner med at den blir tilgjengelig mot slutten av
2010. Veggtykkelse fra Schedule 10 til Schedule XXS
•
•
•
Destruktiv mekanisk testing ved hjelp av vårt
UKAS akkrediterte laboratorium
Non-destruktiv testing av ASNT / PCN level II
godkjente operatører
Skjæring –med tilgjengelighet opp til 30 tommer
OD runde deler
Avskjæring med 5 horisontale boremaskiner
med forskjellig kapasitet
og over kan imøtekommes med en radiusrekkevidde
fra 2.5D, men tilgjengelighet kan være avhengig av
•
•
•
•
•
•
Karbonstål som f.eks. API 5L Gr. B / ASTM
A106 Gr. B
Stål med høy kapasitet fra API 5L X42 til
X80 (inkludert innvendig kledning)
Lavtemperaturmaterialer f.eks. ASTM A333
Gr.6
Duplex & Super Duplex stål f.eks. 22% Cr
(UNS S31803) & 25% Cr (UNS S32750 / 60)
Høykrom materialer inkludert ASTM A335
P11, P22 & P91 osv.
Rustfritt stål – ASTM A312 304L, 316L, 321
osv.
Spesialstål som f.eks. AISI 4130, Inconel,
Hastelloy & Ovako 280®
investeringer når det gjelder oppussing av mange av
stasjonene deres. Induksjonsformede bøyninger er
en indre funksjon av mange operasjoner på
kraftanlegg og , som alle stressede
rørledningskomponenter, har de en begrenset levetid.
Induction Pipe Bending UK kan hjelpe med mange av
kravene til kraftforsyningsmarkedet, som bøying etter
Offshore olje & gassproduksjon
det ønskede format på sluttproduktet.
•
kraftforsyningsindustrien for tiden gjennom betydelige
maler og/eller tidligere fjernede elementer hvor
Den britiske offshore olje & gass-sektoren har lenge
faktiske detaljer ikke er tilgjengelig av en eller annen
vært en stor bruker av induksjonsbøyde rør for
grunn.
undersjøiske og topside applikasjoner. Spesielt i det
siste, med nye typer leteselskaper på fremmarsj, som
Generell & prosessrørledninger
kan bruke nåværende og nye ressurser mer effektivt,
har Induction Pipe
Induksjonsbøying er vanlig i mange forskjellige
Bending UK som mål å gi en personlig
prosesser og generelle rørledningsapplikasjoner og
kvalitetstjeneste med gode forbindelser med både
benyttes til alt, fra store kanaler til varmevekslere og
brukere og mellomledd.
væsker og gasser.
Med mange års ekspertise i olje-og
Med et slikt potensielt bruksområde vil Pipe Bending
gassbøyningsbehov, er ledelsen ved Induction Pipe
UK meget gjerne diskutere mulige alternativer for
Bending UK Ltd alltid tilgjengelig til å diskutere de
induksjonsbøying i hvilket som helst arbeidsmiljø.
potensielle fordelene ved induksjonsbøying innen
sektoren.
Hvorfor Induction Pipe Bending?
IPB UK Ltd er leverandører til Shell, Technip, Subsea 7 og
Talisman for å nevne noen, og vi har lang erfaring i produksjon
ifølge typiske undersjøiske designbehov
Med våre egne destruktive og non-destruktive testeanlegg kan
vi lettere følge opp kontrakter og også tilby disse ekstra
tjenestene som underleverandøralternativ dersom det er mulig
Vi er stolte av vår fleksible tilnærming – vi forstår at
undersjøiske prosjektbehov kan endre seg, helt til siste sekund,
og vi er alltid rede til å tilby hjelp
43
Mu dr in gs u t s tyr og offs h ore-far tøy
IHC Engineering Business Ltd.
Broomhaugh House, Riding Mill
Northumberland, NE44 6EG
Tel: +44 (0) 1434 682800 • Fax: +44 (0) 1434 682801
Web: www.engb.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Ben Webster
IHC Engineering Business (EB) er medlem av den nederlandske gruppen IHC Merwede, som er ledende på verdensmarkedet når det gjelder
konstruksjon av spesialisert mudringsutstyr og komplekse offshore-fartøy bygd på bestilling.
EB designer, bygger og leverer ingeniørløsninger for olje- og gassvirksomhet offshore, undervannstelekommunikasjonsutstyr, forsvarssektoren og
industrien rundt fornybar energi. På bare i overkant av 12 år har EB vokst fra å være et selskap under oppstart til å bli en arbeidsgiver for mer enn
180 mennesker med en imponerende ordrebok for leveringer de neste få årene.
Produkter
Rådgivende virksomhet
EB-systemene er utviklet og testet for å tilfredsstille
internasjonale sikkerhetsstandarder, inkl. ISO 9000
EB designer verdensledende spesialutstyr for olje- og
gassvirksomhet offshore, telekommunikasjonsutstyr,
EBs dedikerte rådgivningsavdeling (EBC) gjør seg
forsvarssektoren og industrien rundt fornybar energi.
Typiske prosjekter omfatter design, produksjon og
designe rørledningsleggings-, håndterings- og
forsyninger av skreddesydde systemer som
inkluderer: rørledningsleggingsutstyr,
grøftingsmaskiner og håndteringssystemer, med et
omfang av forsyninger som strekker seg fra
modifiseringer og justeringer eller oppgradering til
komplette integrerte skipssystemer.
Rørledningslegging
og IEC 61508.
nytte av de brede egenerfaringene høstet gjennom å
Prosjekter
undersjøiske systemer som er levert gjennom det
siste tiåret. EBC arbeider dessuten tett sammen med
Nøkkelen til ethvert kommersielt prosjekts suksess er
vår salgsavdeling om større prosjekter, for å sikre at
levering etter spesifikasjon, budsjett og i tide.
en best egnet teknisk løsning utvikles for kunden.
Majoriteten av EBs prosjekter krever leveranser av
utstyr som er det første i sitt slag innen relativt korte
Typisk arbeid EBC tar hånd om omfatter:
tidsrammer. EB har en bevist rekord i å holde
•
Konseptutvikling
tidsfrister for prosjekter og i å kunne yte innovative
•
Gjennomførbarhetsstudier (inkl.
løsninger for å kunne gjøre kundene i stand til å
operasjonsmessige prosedyrer)
utføre kompleks virksomhet offshore.
•
S-form
•
J-form
•
Detaljdesign og utforming
•
Nedlegging av rull
•
Gravitets- og vektsenteranalyser
•
Dekklasting- og grensesnittvurdering
•
Ekspertgranskninger av tredjepartsplaner og
Fasilitetene ved elven Tyne er i kontinuerlig utvikling
systemer
og alternative steder for virksomheten gjør det mulig
•
Undersystemer
Spoler
•
Spoler
•
Spolingsutstyr
Håndteringssystemer
•
A-rammer
•
Offshorevinsjer
•
Spesielle håndteringssystemer
Undersjøiske maskiner
•
Rørledningsploger
•
Kabelploger
•
Telekommunikasjonsploger
•
Spor- & grøftingsmaskiner
•
ROV
•
Undersjøisk gruvedrift
44
Igangsetting og mobilisering
for EB å stå for en betydelig mengde
Systemer
kostnadseffektive og velorganiserte igangsettinger og
EBs integrerte kontrollsystemer er basert på
og lektere.
mobiliseringstjenester, pg å ruste ut kundenes skip
overprøvd industristandardutstyr og åpen software.
EB designer og bygger kontroll- og
Support
overvåkningssystemer og systemer for
databehandling, idet det brukes markedsledende
EB har en dedikert kundesupportavdeling som yter
PLC- og SCADA-teknologi. Dette sikrer at støttende
kunder assistanse 24 timer pr. dag med reservedeler,
deler og reservedeler alltid er for hånden og utstyret
support offshore og tekniske råd.
kan holdes vedlike, utvikles og utvides av kundene.
Elekt risk e Syste m for Sk ip
Imtech Marine & Offshore Ltd.
9 Merchant Court, Koppers Way, Monkton Business Park South
Hebburn, Tyne & Wear, NE31 2EX
Tel: +44 (0) 191 4954130 • Fax: +44 (0) 191 4954131
Web: www.imtechmarine.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Ken Mitchell
Omsetning: £10.4m • Ansatte: 50+
Imtech Marine & Offshore Ltd, del av Imtech Marine group, (tidligere Van Rietschoten & Houwens) tar ansvar for elektriske system for skip,
integrasjonskonstruksjon, design, leveranse og installasjon av elektriske systemer på et stort antall fartøy i sjøfart,- offshore- og marinesektorene.
Vårt typiske leveranseomfang dekker automasjon og skipsstyringssystemer i tillegg til komplett elektrisk kraftproduksjon, distribusjon,
framdriftssystemer, navigasjon og kommunikasjonsutstyr samt alle tjenester som er nødvendig for at disse prosjektene skal se dagens
lys.Kombinasjoner av alle relaterte systemer har blitt levert og installert på tallrike moderne fartøy over hele verden.
Tjenester
•
Ingeniørprosjekter, forskning og utvikling
•
Systemintegrering
•
Prosjektstyring
•
Produksjonsanlegg
•
EMC/EMP
•
Tredje part installasjoner
•
Igangkjøring
•
Integrert logistikkstøtte
•
Programvare & maskinvaredesign
•
Designautoritet
Produkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektriske framdriftssystemer
Generatorkontroll & strømstyring
ECDIS Navigasjonsstyringssystemer
Integrerte brosystemer
HVAC systemer
Autopiloter og DP-systemer
Motorkontrollsystemer
Alarmsystemer
Ballast & stabilitetskontroll
CCTV over IP
Skadekontroll
Avmagnetisering
Brannslukking og skadekontrollsystemer
Overvåking og kontrollsystemer
Opplæringssystemer ombord
Dataassisterte opplæringssystemer
Manøvreringskontrollsystemer for ubåter
Spesielle offshore fartøy
Imtech Marine & Offshore er en meget prominent
medspiller på markedet for spesielle fartøy og leverer
et mangfold av system: fra plattformautomasjon og
integrerte broer til høyspenningsgeneratorer og
sentralbord. Vår verdiskapning er konsentrert
hovedsaklig i anleggs-og prosjektstyring,
konstruksjon og integrering av alle elektrotekniske og
ICT-systemer,for eksempel i store prosjekter som
Audacia.
Offshore installasjoner
I årenes løp har Imtech Marine & Offshore bevist at
de er nyskapende og dyktige på det teknologiske
feltet i offshore-markedet, og de samarbeider med de
ledende olje og ingeniørselskap. Aktivitetene
inkluderer HVAC systemer, elektrisk og
instrumentinstallsjon på nye olje og gassplattformer i
full drift eller når produksjonen ligger need. På
vedlikeholdssiden tilbyr vi ingeniørtjenester,
prosjekstyring, installasjon, igangkjøring og
oppstartassistanse.
Støttetjenester
Imtech Marine and Offshore Ltd tilbyr call-out og
vanlig vedlikehold for alle typer elektrisk
kraftproduksjon, distribusjon, framdrift og
automasjonssystemer. Typiske elektriske
rutinekontroller for å innfri klassekravene inkluderer
inspeksjon av sentralbord, elektriske
distribusjonsreleer og beskyttelsesutstyr, elektriske
generatorer og elektriske motorer og startere, samt
kalibrering av alle analoge og digitale målere.
Imtech kan tilby disse tjenestene på basis av fastsatt
pris pr prosjekt eller som en del av en større
støttekontrakt som kan inkludere garantert call out
respons, utstyrsundersøkelse og anbefalinger for
reservedeler, i tillegg til oppgradering og ekstra
elektrisk ingeniørstøtte.
Akkreditering
Akkreditert til ISO 9001:2008 og til OHSAS
18001:2007 -FPAL registrert 10049307
Hvorfor Imtech?
Imtech er et veletablert firma som ble
grunnlagt i 1860. Det har en lang historie innen
den maritime industrien og var først ute med
en rekke systemer.
Imtech Marine & Offshore er ett av Europas
ledende uavhengige systemintegratorer for
skipselektrisitet, og kan tilby eiere og
operatører av fartøy teknisk støtte fra den
første designideen til igangkjøring ved
konstruksjonsanlegg over hele verdenseiere.
I tillegg tilbyr vi, gjennom vårt søsterfirma
RadioHolland, skipselektriske systemdeler og
reparasjonsstøtte via et nettverk av over 60
kontorer i 20 land over hele verden.
Imtech Marine & Offshore er en ledende kraft
innen GRØNN ENERGI og investerer og
sprenger nye grenser innen ren energi på den
marine og industrielle arena. Imtech er også
“Investors in people” og har lenge hatt en
tilstedeværelse i Norge og de nordiske
områdene.
45
P re s is jon s in gen iør
Integriti
Block 40, North Harbour, Ayr, KA8 8AH
Tel: +44 (0)1292 289718 • Fax: +44 (0)1292 289939
Wincomblee Road, Low Walker, Newcastle-upon-Tyne, NE6 3QQ
Tel: +44 (0) 191 2638686 • Fax: +44 (0) 191 2626428
Web: www.integriti.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Candice Gamble
Integriti er en av Storbritannias ledende produsenter av ytelseviktige produkter. Vi spesialiserer oss på levering av skreddersydde komponenter produsert i henhold til meget krevende spesifikasjoner som er fastsatt av olje- petrokjemisk og kraftproduksjonsindustrier. Våre produkter er å finne i de
mest krevende servicemiljøer hvor fortreffelighet, nøyaktighet og pålitelighet er en absolutt nødvendighet.
Vi er presisjonsingeniører som benytter moderne produksjonsutstyr i tillegg til vår egen smie, varmebehandling og testeanlegg. Med denne kontrollen over hele leveransekjeden er vi i stand til å inkorporere integritet i alt vi gjør.
Britiskbasert presisjonsmaskinanlegg godkjent for
smiing og olje-lapp som produserer:
•
•
•
•
•
•
Råmaterialer ved samarbeid med Storbritannias
•
•
•
•
•
•
Flenser
Montering av endebeslag
Albue & grenmontering
Ventilhus
Manifold
Produkter på bestilling
Internasjonal erfaring
største forhandler
Norse Oilfield Services
Siemens
Wellstream
Norsk Ventiler
Howden
Aker Solutions
Britisk smie med eget varmebehandling-og
testeanlegg
Hvorfor Integriti?
Materialer
•
Austenittisk rustfritt stål
•
Ferritt/Austenittisk Duplex rustfritt stål
•
Vannherding av stål
•
Karbon og karbonmangan stål
•
Karbon & karbonmangan
•
Lavlegering ferritt stål
•
Stållegering
•
Ikke-ferrate metaller
•
Martensittisk rustfritt stål
Vi forplikter oss til å bygge sikkerhet og
integritet inn i alt vi gjør, lager og leverer.
Moderne maskinverksted med eget
sveisekledninganlegg
100% kvalitet på produkter og design er målet
som vi blir vurdert mot, inkludert i tide,
leveranse av alt, hver gang.
Akkrediteringer
•
•
46
BS EN ISO 9001 : 2008
Arbeider til ISO 14001 & BS OHSAS 18001:2007
Vi vil sørge for at vi fullt ut forstår dine behov,
utover den tekniske tegningen, og arbeide
med deg for å skape maksimum verdi
Full oversiktlighet og rask behandlingstid
Vår kunnskap er din kunnskap. Vi streber etter
nyskaping, kontinuerlig forbedring og
samarbeid for å finne en bedre måte.
Vi lover å kommunisere raskt og ærlig, fra å
svare på telefonen til å reagere på et teknisk
spørsmål, og å vise høflighet og integritet hver
gang vi er i kontakt med deg
Hydra u lis k kom pres jonsv erk tøy og hydra uliske kut t ere
Izumi Products UK Ltd.
Unit 4B Hatfield Way
Bishop Auckland Co Durham, DL14 6XF
Tel: +44 (0) 138 8777132 • Fax: +44 (0) 138 8777202
Web: www.izumi-products.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Jenny Williams
Izumi Products UK tilbyr best kvalitet når det gjelder hydraulisk kompresjonsverktøy og hydrauliske kuttere. Disse verktøyene er verdenskjente når
det gjelder kvalitet og pålitelighet. Vi kan tilby ingeniørkunst av ypperste kvalitet for utvikling av nye produkter, og oppfølging når det gjelder service
og reparasjoner etter innkjøp av alle våre produkter.
Izumi Products UK vil i 2010 kunne feire 15 år i den elektriske serviceindustrien. EU-land er nå en del av vårt eksportmarked og våre produksjonsressurser er forbedret, og omfatter nå også aluminium-, kobber- og bimetalliske kompresjonskoplinger og Dead end-monteringer.
Produkter
Velg mellom 100 modeller av Batteridrevet, Remote
Operated og Manuell hydraulisk verktøy. Inkludert:
Ny Lithium Ion Verktøy
Det LIC - serien verktøy er ergonomisk utformet for å
bedre balansen av verktøyene slik at du lettere kan
jobbe på trange områder og bedre manøvrering.
•
Verktøy og ECO-verktøy for Rec-5-serien.
•
Batteridrevne verktøy.
komprimering status og batterikapasitet. Det LIC -
•
Krimpeverktøy.
serien verktøyet har nye elektroniske minnefunksjon
•
Verktøy for hydraulisk kompresjon
•
Hydrauliske kuttere.
•
Hydrauliske pumper.
•
Hydrauliske hullemaskiner.
•
Hydrauliske rørbøyere.
•
Måleapparater for testing av trykk.
•
Og mye mer....
Den nye elektroniske kretskort med LED indikerer
til posten reparere historie.
Den nye LIC - Serie verktøy er miljøvennlig og i
samsvar med CE forskriften.
Det Lithium Ion batteri og lader er kompatibel med
alle LIC - serien av verktøy.
Lithium Ion batteri gir mer kompresjoner og kutt per
batterilading
Norske Målsetning
Vi ønsker å spre kunnskap om våre produkter og å
tilby den samme kvalitetsservice til våre norske
kunder som våre kunder i Storbritannia nyter godt av.
Vi er meget interesserte i å starte et samarbeid med
verktøyleverandører og utleiefirmaer i Norge.
Hvorfor Izumi?
Våre produkter er av høyeste kvalitet.
Vår reparasjons-og serviceavdeling bruker maksimum 2-3 dager på en
bestilling fra den blir bekreftet mottatt.
Vi er alltid villig til å utvikle nye verktøy for å imøtekomme kundenes
spesifikasjoner.
47
Hå ndv er k t øy og for br u ker v a rer
J Newsome Tools Ltd.
Unit 1 Harleston Street
Sheffield, S4 7QB
Tel: +44 (0) 114 2757002 • Fax: +44 (0) 114 2797070
Web: www.newsometools.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Martin Newsome
Eksportører, importører og distributører av håndverktøy og forbrukervarer. Med over 40 års erfaring kan Newsome Tools tilby vennlig, pålitelig
service med over 1500 utvalgte produkter. Et utmerket utvalg av verktøy som vil tilfredsstille de fleste krav til både handel og oppussing i hjemmet.
Varer suppleres i pakninger eller løse etter kundens egen spesifikasjon. Eskeløsninger er ideelle for løse, rimelige serier, mens en rekke
stålprodukter også er tilgjengelig for pakkeprodukter.
Om J Newsome
Produkter
Newsome Tools begynte handel i 1967 da Jack
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Newsome solgte varer fra varebilen sin over hele
nord-England.
Nåværende adm. direktør Martin Newsome slo seg
sammen med sin far kort etter og bidro til å utvide
forretningen til resten av Storbritannia og andre
utenlandske markeder. Det var rask fremgang i 1980årene, med stor utvidelse av salgsstaben og flere
prosjekter i utlandet. Bedre kataloger og emballasje
styrket selskapets markedsposisjon.
Etter at vi nylig flyttet til Harleston Street har vår
lagerkapasitet blitt mer enn dobbelt så stor. Dette nye
anlegget har forbedret leveransetidene, gitt mer plass
til nye produkter og gjort det mulig å skape et stort
utstillingsområde.
Vi bruker en kombinasjon av laboratorier, teknikere
og handelsfagfolk for å teste nye produkter. Vår
høyeste utmerkelse går til alle verktøy med merket
FINESSE.
Vi er tilstede ved store utstillinger og har derved fått
kontakter og muligheter til å diskutere problemer
ansikt til ansikt med eksisterende kunder. Vi føler at
det er viktig å lytte til behovene til våre kunder og å
tilby en god tjeneste.
Tenger
Skiftenøkler
Skrutrekkere
Hammere
Sager
Kniver
Murskjeer
Meisler
Slipemidler
Tape
Børster
Hageredskap
Låser
Sikkerhet
Strips
Poser
Driller
Plater
Wirehjul
Elektrisk verktøy
Skiftenøkler
Stikkontakter
Tilbehør
Serviceredskap
Jekker
Dreiemoment
Hvorfor Newsome?
2000 kvalitetstestede egne produkter, attraktivt pakket –gjennomsnittlig 98%
tilgjengelighet.
Evne til å finne et bredt spekter av produkter for våre eksportkunder både fra
Storbritannia og i utlandet, takket være vår sterke kjøpekraft og omfattende
leveransenettverk
Rekkevidde som dekker bilindustri, ingeniørarbeid, konstruksjon, entreprenører,
verktøy, låser og slipemidler
48
Instrument erings løs ninger
JWF Instrumentation
Belasis Business Centre, Belasis Hall Technology Park
Billingham, Teesside TS23 4EA
Tel: +44 (0) 1642 680020 • Fax: +44 (0) 1642 680 021
Web: www.jwfltd.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Kenneth Fairbairn
JWF har vært en fremtredende leverandør av instrumenteringsløsninger til alle industrisektorer i over fem tiår. Vår overprøvde merittliste av
ingeniørferdigheter og kundeservice støttes av produkter i verdensklassen. Med base i Storbritannia, og driftskontorer i Glasgow og Teesside, har
JWF ekspertisen for å takle instrumenteringsprosjekter uansett størrelse, fra konsept til levering.
Våre ekspertingeniører har et vell av industri- og markedskunnskap med ekstensive erfaringer med å ta i bruk instrumenteringsløsninger og
tekniske evner. Vår totalpakke for instrumenteringsløsninger egner seg til et bredt spekter av produksjonsprosesser.
Olje & gass
Biovitenskap
energisparing, har JWF ekspertisen til å yte
Med over femti års erfaring innen olje- &
JWF tilbyr en mengde prosesskontroll- og analytisk
kunnskap består i å in overvåke bruken av damp &
gassindustrien, tilbyr JWF et stort antall pålitelige
instrumentering for å registrere data nødvendige for
komprimert luft, noe som kan gi omfattende
instrumenter til måling av temperatur, nivå,
biovitenskapsprosessens effektivitet og repeterbarhet.
kostnadsbesparelser.
Vi samarbeider med ulike spesialleverandører og
Produkter
sammensatte løsninger. Et hovedområde for
gjennomstrømning og trykk.
Uansett om du ser etter en løsning for en plattform
leverer mange ulike produkter som brukes til måling
offshore, En FPSO eller et lagringssystem for masse,
av gjennomstrømning, trykk, temperatur og nivå, alle
•
Trykk
kan våre ekspertingeniører, med hjelp fra
er laget av hygieniske forbindelser og er satt sammen
•
Temperatur
verdensledende produsenter, slik som ABB, Wika og
av spesielle deler som kan gjøres helt rene i CIP/SIP-
•
Gjennomstrømning
Vega, levere en løsning for måling som du kan stole
prosessen. Disse produktene produseres for å være i
på. JWF er medlem av First Point Assessment Ltd
samsvar med GMP- (god produksjonsprosess)
•
Nivå
(FPAL-10040605), og blir regelmessig vurdert, noe
retningslinjer og JWF er klar over hvor viktig det er å
som gir kundene forsikringer i form av en relevant
yte løsninger som tilfredsstiller industriens
kvalifikasjonsreferanseindeks for å tjene industrien.
reguleringskriterier, slik som FDA (Mat- og
•
Registratorer og kontrollører
•
Aktuatorer & Posisjoneringsmålere
•
Utslippsovervåkning
legemiddelforvaltningen), EHEDG
Petrokjemisk & kjemisk
(Europeiskhygienisk utstyrsdesigngruppe) og ATEX.
Internasjonal erfaring
JWF tilbyr en lang rekke løsninger til bruk ved måling
Energi & miljø
•
Exxon Mobil-Sakhalin Island
•
Conoco Phillips-Brittania and J-Block
•
BP-Algeria
•
CNR-West Africa
som passer den kjemiske industrien. Om du har å
gjøre med giftige væsker, destillasjon av
I en verden i forandring der miljøutvikling er på
råoljeprodukter eller faste stoffer, utfører vi et utvalg
toppen av agendaen, tilbyr JWF et spekter av
av ATEX- og FM-sertifiserte produkter levert av våre
løsninger som holder denne viktige industriens
partnere. Verdensledende produkter som egner seg
effektivitet ved like.
til bruk innen SIL er også å få. Disse produktene
bærer lettilgjengelige FMEA-data for dine
Vi har utviklet et utvalg instrumenter til måling
sikkerhetsberegninger.
av temperatur, nivå, gjennomstrømning, trykk og
analytiske produkter, spesifikt designet til måling og
Våre erfarne ingeniører kan tilby deg skreddersydde
kontroll gjennom alle energiproduksjonens nivåer.
løsninger og teknisk support for både en enkel
Om du vurderer energiproduksjon ved hjelp av
utskiftning av et instrument, så vel som en full
kullfyrte, atom-, vann-, gassturbin-, CHP-, vind-,
anvendelsesvurdering og spesifikasjon.
biogasskraftverk, eller konsentrerer deg om
Why JWF?
„Instrumenter – „kapital“ –integrering av sikkerhet og ytelse“
Se på instrumenter som ethvert anleggs „kapital“
Kunnskap og erfaring er en av de viktigste styrkene
Meget fleksibel – i stand til å tilpasse prosjektløsninger slik det
passer kunden, noe som sparer tid for dem.
Kunnskap om Norsk Standard (Storbritannia og Norge)
49
R e kr utt e r in g
Land and Sea Resources
The Old Dairy, Bugle Horn Hill
Ulverston, LA12 7LA
Tel: +44 (0) 1229 208807
Web: www.landandsearesources.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: Mark Lawley
Vi spesialiserer oss på rekruttering og å yte designekspertise til større ingeniørprosjekter, både offshore og på land.
Vår jobb er å gjøre rekrutteringsprosessen grei og vellykket for alle som er involvert – noe som gjør det mulig for deg å konsentrere deg om din
egen kjernevirksomhet. Vi tilbyr en lang rekke tjenester knyttet til bemanning, og uansett om kontrakten gjelder fast-, langtids-, korttids, eller
nødløsning av en situasjon som krever en rask løsning er vi i stand til å dekke dine behov.
Ingeniører
Offshoreprosjekter
•
Prosjektingeniør
•
Prosessingeniør
Vi tilbyr erfarent, kvalifisert ingeniørpersonell på alle
Vi spesialiserer oss på arbeid offshore og har deltatt i
•
Planingeniør
nivåer innen følgende fag: Mekanisk, elektrisk,
planlegging og bemanning til mange store prosjekter
•
Strukturdesigner
instrumentering, rørledningslegging, struktur-, sivil-,
offshore. Vi kan skaffe arbeidskraft og fasiliteter fra
•
Mekanisk designer
prosess-, marin- og prosjekttjenester, tekniske
start til mål i ethvert prosjekt – med ekspertise på alle
•
Elektrisk designer
tjenester, material-, kvalitets-, vedlikeholds- og
hovedfelt for ingeniører.
•
Rørledningsleggingsdesigner
•
HVAC-designer
•
Estimator
•
Kostnadsingeniør
•
Kvalitetsovervåker
planlegging og rekruttering til mange
•
Materialkontrollør
Våre sjefer og stab har forsynt kvalifisert
skipsbyggingsprosjekter på steder rundt om i hele
•
Dokumentkontrollør
håndverkspersonell til offshore-, skipsbyggings-,
Europa.
•
Sveiseinspektør/radiograf
•
Sveiseingeniør
•
Sveiser
•
Rørledningsmontør
Vi har dessuten bred erfaring når det gjelder arbeid
•
Rørledningsbearbeider
på land og har deltatt i mange storskala
•
Platearbeider
Våre folk har mange års erfaring med rekruttering av
konstruksjons- og ingeniørprosjekter, inkludert
•
Metallflaksarbeider
personell til store ingeniørprosjekter, fra skipsbygging
raffinerier, kraftverk og bruer.
•
Elektriker
•
Industrimaler
•
Snekker
•
Rigger
•
Dykker
•
Kranoperatør
•
Mekanisk bearbeider
•
Mekanisk tekniker
•
Elektrisk tekniker
konstruksjonsservice...., for å nevne noen få.
Skipsbyggingsprosjekter
Håndverk
Idet arbeidet offshore kompletteres med rigger og
Vi har også en meget stor database med erfarne
håndverkere fra sveisere til riggere og mannskap.
plattformer, har vi også betydelig erfaring med
prosess-/produksjonsindustrien, samt til
konstruksjonsprosjekter i Europa og Midtøsten.
Vår ekspertise
Konstruksjons- og andre prosjekter på land
til farmasøytisk produksjon. Vi vet hva som må til for
at prosessen med kontraktrekruttering skal gå smidig.
For tiden rekrutterer vi til følgende felt:
Vi har dessuten fleksibiliteten til å reagere raskt når
nye krav kommer.
Rekruttering til tilvirkning og produksjon.
Vi har erfaringene med å finne den rette
arbeidskraften og erfarne håndverkeren du trenger til
et hvilket som helst prosjekt hvor som helst. Vi gir
raskt og effektivt fleksibilitet til å takle enhver
situasjon du måtte komme over.
50
•
Strukturingeniør
•
Sivilingeniør
•
Rørledningsleggingsingeniør
•
Mekanisk ingeniør
•
Elektrisk ingeniør
•
Kontroll- og instrumenteringsingeniør
•
QA/QC
•
Sikkerhetsingeniør
•
Ingeniør til igangsetting av drift
De signer & produse rer rørprodu kter
Maineport Ltd.
Rossfield Road, Ellesmere Port
Cheshire, CH65 3BS
Tel: +44 (0) 151 3550111 • Fax: +44 (0) 151 3561093
Web: www.maineport.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Dave Kinvig
Vi er en britisk ingeniørgruppe som designer & produserer høy integritet rørprodukter for nisjemarkedene innen diverse industrier. Våre kunder
varierer fra store selskaper til produsenter av originalutstyr i teknologisektorer som energi, luftfart og forsvar. Over 80% av våre salg blir for tiden
eksportert, hovedsakelig til europeiske, asiatiske og stillehavsmarkeder.
Våre kunder har tillit til integriteten av våre produkter og vår organisasjons ytelse. Vårt tette samarbeid er en viktig årsak til vår suksess.
Unitherm
Tilpasset design og produksjon
Hydroflex
Unitherm™ produserer høy-integritet
produkter for industrielle prosjekter i
Uniserve™ produserer en serie med høy
integritet sømsveisede stållegeringsrør
Under ‘Hydroflex ™ -merket er Maineport
en ledende global leverandør av
energi- og prosessektorene.
og rørformede produkter for OEM kunder.
presisjonsbelger og produkter for diverse
programmer og markedssektorer. Belger
Hvert produkt utformes og produseres i henhold til
prosjekt-spesifikke krav, hvor sikkerhet, pålitelighet
Produkter spenner fra presisjonsproduserte
rørprodukter som Venturi flytmålere og prøvesonder
kan produseres ved bruk av forskjellige teknologier,
avhengig av programmet, for produksjon av
og miljømessige hensyn er viktig for at anlegget kan
drives.
til vanlige stålrør som er konfigurert ifølge kundens
behov.
enkeltenheter eller multi-ply, med en rekke
konvolusjoner – begrepet som benyttes for formen av
belgen.
Rørankere & linestoppere
Unitherm™ har utført pionerarbeid ved utviklingen av
Spool-In ankerstøtte, hvor fabrikkbygde enheter
inkorporerer en rørspole som er sveiset direkte på
rørledningen.
Vi kan tilby fullt fabrikerte forhåndsmonterte enheter
(Equipment Skid Sets) til kundens spesifikasjoner
Rest & Guide-støtte
Unitherm™ Rest & Guide-enheter gir termisk
ytelse og strukturell integritet under
vanskelige driftsforhold, deriblant seismiske
og andre skiftende forhold.
Kompositte blokkstøtter
Kompositte blokkstøtter brukes i støtteapplikasjoner
hvor strukturell integritet ved inkorporering
av en termisk barriere er et primært krav.
Glideplate & kulelager-produkter
Glideplate & kulelager-produkter brukes for å
redusere påkjenninger ved å gi fri eller behersket
bevegelse av rør-og anleggselementer under
prosessyklusen.
Sømsveisede legeringsrør
Tilpasset design av rørprodukter som Venturi
flytmålere og prøvesonder i tillegg til vanlige rør
konfigurert i henhold til kundens behov.
Prøvekjølere
Prøvekjølere (sample coolers) er innretninger som
foretar ekstraksjon av skiftende forbindelser under
høye temperaturer for sikker analyse under
produksjonssyklusen. En prøve går gjennom et
kjølemiddel ved å redusere temperaturen tilstrekkelig
til at egenskaper og kjemiske forbindelser av
oppløsningen kan undersøkes for å kontrollere
kvaliteten av prosessen og materialet.
Produktutvalg
•
Akkustisk kabelstøtte
•
Ankerbolter & plater
•
Avstandsstykker (Blinders & spacers)
•
Kryogenisk kabelstøtte og kaldkabelstøtter
•
Standard kabelstøtter
Akkreditering
Registrert med FPAL og Achilles.
Kvalitetsstyringssystem til ISO 9001, registrert og
revidert av British Standards Institution (BSI).
Norske representanter
•
Trykkenhet
JTM Technical Services AS
•
Atmosfærisk enhet
Nestunveien 46, N4026, Stavanger, Norway
•
Tilbehør
+47 51 51 71 17
Kontakt: Terje Marcussen
Epost: [email protected]
Hvorfor Maineport?
Maineport har lang erfaring i å arbeide med norske bedrifter og har
utviklet en god forståelse for de tekniske og kommersielle kravene til
dette markedet.
Maineport Quality vil aldri fire på kravene, og vil sørge for integritet og
pålitelighet av utstyr i mange år fremover.
Maineport tilbyr en fleksibel og nøyaktig tjeneste som lar de nyeste
spesifikasjoner og praksis bli inkorporert med klientens spesielle krav.
Dette gjør at selv de mest krevende behov kan imøtekommes, enten det
gjelder spesifikasjon, kvalitet eller leveransetider.
51
Br an n & e k s plos jon s , m oduler og akus t is k e produ kt er
Mech-Tool Engineering Ltd.
Mech-Tool House, Whessoe Road
Darlington, Co. Durham, DL3 0QT
Tel: +44 (0) 1325 355141 • Fax: +44 (0) 1325 487053
Web: www.mechtool.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Phil Dunn
Mech-Tool Engineering (MTE), basert i nordøst-England og etablert i 1969, spesialiserer seg på leveranse av hele løsninger til olje, gass,
petrokjemisk, kjernekraft, forsvar, energi og fornybare markeder. Vi tilbyr ferdige design, prosjektstyring- og leveransetjenester som dekker
akustiske produkter, modulprodukter, brann-og eksplosjonsprodukter og isolasjonsprodukter.
MTE har en stab med meget høyt kvalifiserte designere, ingeniører, prosjekt-og kvalitetssikringspersonale som arbeider innenfor de akkrediterte
standardene til ISO 9001:2008.
Brann- og eksplosjonsprodukter
Typiske applikasjoner for MTE modulprodukter
varmegjenvinningsenheter (waste heat recovery
inkluderer:
units, WHRU)
MTE brann-og eksplosjonsprodukter er designet og
•
Akustiske avlukker for roterende utstyr
utformet for å gi den mest kostnadseffektive
•
Offshore boligmoduler
•
HVAC støydempere for industrien
løsningen samtidig som man sørger for å følge
•
Bryterutstyr og instrumentmoduler
•
Ventilasjon og ”blow off” dempesystemer
klientens spesifikasjoner. MTE tilbyr en rekke
•
Laboratoriemoduler og kontrollkabiner
tjenester, fra totale brann-og eksplosjonsløsninger til
•
Lokale utstyrsrom (Local equipment rooms; LER)
•
Akustisk meklertjeneste
•
Forhåndsmonterte enheter (Pre-assembled
og ”turret” utstyrsrom
undersøkelser og konsulenttjenester.
•
Brannvannpumpe og generatorhus
•
Turbin- og kompressorkabiner
•
Brannvegger
•
Moduler for fristed og overnatting
•
Eksplosjonsvegger
•
Telekommunikasjonskabiner
•
Varmeskjold
•
Moduler for prosess og pakket utstyr
•
Vindvegger
•
Eksplosjonshjelpsystemer
•
Vinduer og dører, modulprodukter med motstand
mot brann-og eksplosjon
Moduler Produkter
for eksisterende industrianlegg og offshore
units; PAU)
MTE produkter for brann-og eksplosjonsbeskyttelse
inkluderer:
for damp og forskjellige gasser
anlegg
•
Støyundersøkelser og akustisk
konsulentvirksomhet
Produksjonsanlegg
MTE produksjonsanlegg er en stor fleksibel enhet
som er involvert på mange områder. Et anlegg som
Akustiske Produkter
ligger ved et elveleie gjør at man kan montere store
og tunge byggverk som kan transporteres på havet til
MTE har ett av de mest erfarne team på markedet
sitt endelige mål. MTE har kapasitet og lokaler til å
når det gjelder industriell støykontroll. MTE tilbyr
designe, bygge og laste ut moduler i overkant av
klienter en komplett løsning på deres støyproblemer,
3000 tonn.
for tiden omfatter dette sektorene kraft,
MTE moduler er designet med det formal å
onshore & offshore olje & gass og petroleum.
tilfredsstille kriterier i henhold til eksplosjon, varme,
Omfattende erfaring i undersøkelser, design og bruk
brann og akustikkog kan konstrueres i karbonstål
av forskjellige eksossystemer i gassturbiner, inntaks-
og/eller rustfritt stål. Moduler kan produseres og
og ventilasjonssystemer i brune og grønne miljøer
leveres ferdig pakket, dette gjelder blant annet
elektrisk, HVAC og arkitektutstyr, ferdig testet og
Spekteret av tjenester som tilbys av MTE inkluderer:
igangkjørt.
•
Totale akustiske pakkeløsninger for
•
Varme og kalde eksossystemer for
kraftproduksjon og kompresjonsutstyr
Noen av våre globale kunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABB
Aker Solutions
AMEC
ConocoPhillips
Daewoo Shipbuilding
Heerema
Maersk
Petrofac
Shell UK
Transocean Offshore
Hvorfor Mech-Tool?
Mange års erfaring med leveranse til norske firmaer
En hel rekke produkter levert til Valhall-feltet
Fullføring av MAN Turbo støykontroll til BPs
Nordsjøplattformer i det norske Valhall oljefeltet
52
Hydra ulisk filtrer ing
MP Filtri UK Ltd.
Bourton Ind. Park, Bourton on the Water,
Gloucestershire GL54 2HQ
Tel: +44 (0) 1451 822522 • Fax: +44 (0) 1451 822282
Web: www.mpfiltri.com & www.hydraulicparticlecounter.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Helen Harrison
MP FILTRI designer, utvikler og produserer alle sine produkter med total produksjonskontroll gjennom hele prosessen, fra vårt aluminiumsstøperi,
vår avdeling for plastikkinjeksjonsforming, maskineringsverksted og filterproduksjon til den endelige monteringen. MP FILTRI
lager komponenter for industrielle & mobile hydrauliske systemer.
Med over førti års erfaring spiller MP Filtri en ledende rolle i hydraulisk filtrering, og kan vise til et produktutvalg som er bredt nok til å tilfredsstille
kundebehov på alle områder innen produksjon.
In-line filtere
Internasjonal erfaring
Flythastigheter til 2600 l/min. Trykk til 40 bar. In-line,
manifold parallel, single og duplex versjoner
MP Filtri har kontorer over hele verden:
Trykkfiltere
Italia (Hovedkontor)
smøringsprogram.
Flythastigheter til 700 l/min. Trykk fra 110 til 420
bar. Montering : in-line, manifold, single og duplex
Tyskland
•
Bell housing og drivkoplingskomponenter.
versjoner
•
Tanktilbehør – inkludert deksler, tanker, lokk,
•
Instrumenteringsprodukter – inkludert
Russland
USA
Kanada
Kina
•
Blære-og membranakkumulatorer
•
Oljekjølere
Produkter
•
Forurensningskontrollprodukter for hydrauliskeog smøringsprogram.
•
Filtreringsutstyr og tilbehør for hydrauliske-og
tankinventar og tilknyttede produkter
nivåbrytere, trykkbrytere og svingere
Tilbehør
”Filler and breather” plugger - Optiske og elektriske
nivåindikatorer - Trykkmålerbrytere Monteringsbraketter - Trykkmålere.
Strukturelle komponenter
Bell housing drivkoplingskomponenter
Aluminium bell housing for motorer fra 0.12kw til
400 kw. Både aluminium & støpejernskoplinger. Antivibrasjon demperinger, støtteføtter, tanker, lokk og
deksler.
Inntaksfiltere
Flyter til 850 lpm – montering – enten på sidevegg i
tanken eller inline.
Trykkfiltere i rustfritt stål
Flythastigheter til 86 l/min. Trykk fra 350 til 1000
bar. Montering : in-line, manifold, single og duplex
versjoner
Frankrike
“Spin-On”- filtere
Flythastigheter til 310 l/min. Trykk til 35 bar. Tank
og in-line montering
Returfiltere
Flythastigheter til 2000 l/min. Trykk til 20 bar.Tank
og in-line montering. Single og duplex versjoner
Forurensningskontrollprodukter
Partikkeltellere kalibrert til ISO 11171. In-line
telling til 400 bar
Filtreringsenheter
Flythastigheter fra 15 til 60 l/min. Statiske og mobile
versjoner
Hvorfor MP Filtri?
MP Filtri har erfaring, produktutvalg og teknisk kunnskap som
tilfredsstiller selv det mest krevende program. Kvalitetsprodukter til
konkurransedyktige priser, med tidligere lagertilgang på standard
katalogprodukter.
MP Filtri er programorientert, og har mulighet til å designe et produkt
som passer nøyaktig til dine krav.
MP Filtri kan vise til et av de mest omfattende produktutvalg som er
tilgjengelig på markedet i dag.
53
Sm iin g, for s v ar og ove r bygg
MSI-Quality Forgings Ltd.
Balby Carr Bank
Doncaster, DN4 8DH
Tel: +44 (0) 1302 325906 • Fax: +44 (0) 1302 760511
Web: www.msi-forge.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Nichola Bluff
MSI Quality Forgings Ltd. er en del av MS International plc, et aksjeselskap som er registrert på London Stock Exchange med gruppesalg over
50millioner pund i året. MS International plc består av tre avdelinger: Smiing –levering til en rekke applikasjoner og industrier, forsvar –våpen til
marinen og taktisk navigasjonsutstyr, overbygg til bensinstasjoner, butikker og bilvaskeautomater.
Som et resultat av sterk gruppestøtte, har smieavdelingen gjennomgått sterk investering og vekst i de siste årene med store kapitalutgifter i varmebehandling, maskinering og testeanlegg.
MSI Quality Forgings Ltd. spesialiserer seg på å
supplere krevende produkter, først og fremst til oljeog gassindustrien. Leveranse av produktene er
teknisk krevende og krever full oppsporing for å
dekke kundenes stadig økende behov.
Materialene til stålsmiing som leveres av MSI Quality
Forgings Ltd. inkluderer karbon, lavlegering, rustfritt,
duplex, super duplex og nikkellegeringer.
Alle prosesser for produksjon av disse
komponentene foretas ved det selvbetjente
Doncaster-anlegget og inkluderer smiing,
varmebehandling, maskinering, destruktiv, nondestruktiv testing & metallografisk undersøkelse.
Kvalitetsgodkjenninger inkluderer: ISO9001:2008,
ISO 14001, Norsok F44 F51 F55,Statoil og Exxon
Mobil, blant mange andre.
Anlegget på MSI Quality Forgings Ltd. består av:
•
Moderne IT-kapasitet og datastyrt
•
Automatisert saging
timeplanlegging
•
En rekke ”open die hammers”
•
Varme ovner som er kalibrert til API 6A, Norsok
•
CNC maskinering
•
Non-destruktiv testing
•
Metallurgisk & mekanisk testelaboratorium
M650, ASTM A991 (opptil 15T ovner)
Hvorfor MSI-Quality Forgings Ltd.?
Godkjenninger inkluderer: Norsok (F44 / F51 / F55)
Cameron
Exxon Mobil
Statoil
Eksepsjonell kvalitet
Korte ledetider
Konsistent leveranse til rett tid
Industriekspertise og teknisk støtte
Kundefokusert og kvalitetssentrert
54
Presisjonsingeniør
Newburgh Engineering Co. Ltd.
Bessemer Way, Rotherham
South Yorkshire, S60 1FB
Tel: +44 (0) 1709 724260 • Fax: +44 (0)1709 839312
Web: www.newburgh.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Matthew Jewitt
Omsetning: £10.1m • Ansatte: 105
Newburgh Engineering som ble opprettet i 1939 og har ISO 9001, ISO 14001, Achilles og "Investors in People" sertifiseringer, er en akkreditert kontraktprodusent av komponenter og deler med høye tekniske spesifikasjoner. Våre tjenester omfatter produksjon av deler i små kvantiteter, utstyr for
spesielle formål og arbeid som tar forholdsvis kort tid, til langvarige kontrakter for produksjon av presisjonskomponenter og deler i spesielle produksjonsenheter. Vi har spesielt tilpassede produksjonslokaler, (celler) i våre fabrikker. Vi har to utmerkede anlegg sentralt plassert i Storbritannia, med
stor produksjonskapasitet som kan løfte 40 tonn, frese til 22 meter, dreie til Ø3.7 meter, fabrikere, sveisekle, montere, teste, male og utføre inspeksjoner og NDT aktivitet.
Vi tilbyr en total service for total supplering av viktige sikkerhets/prosjektkritiske komponenter til globale kunder og prosjekter. Vi er stolte av å være
anerkjent som en nøkkelspiller i den verdensomspennende suppleringskjeden for olje & gass, atomkraft, forsvar og kraftforsyning.
Hvorfor Newburgh?
Kapasitet
Mer enn 70 års erfaring som anerkjent medlem
av eksisterende leveransekjeder innen olje og
gass, atomenergi, forsvar og kraftforsyning.
•
Kontraktproduksjon
•
Partnerskap for celleproduksjon
•
Prosjektstyring
•
40 tonn heis
•
Fresing til 22m X 1.5m X 1.3m
•
5-sidet maskinering til 10m X 3m X 1.3m
•
5 aksen maskinering til 2.4m X 1.2m X 1.3m
•
Vertikal boring til Ø3.7m X 2.1m
•
Horisontal boring til 2.5m X 2.4m X 2.2m
•
Fullt utvalg av konturhoder
•
Dreiing til Ø0.6m X 9m Long
•
Fabrikasjon
•
Fronius Etr sveisekledning
Partnerskap innen celleproduksjon for å
produsere viktige komponenter med lange
avtaler.
Stor intern kapasitet for produksjon av tekniske
komponenter og deler med detaljerte
spesifikasjoner.
Full nøkkelferdig leveringsservice via sterke
firmakontakter som har blitt opprettet med
utmerkede lokale leverandører for materialer
og prosesser.
Produkter eksporteres til globale prosjekter via
vår internasjonale kundebase.
•
Montering og testing
•
Trykktest
•
Shotblast
•
Fosfat til undersjøisk standard
•
Industrimaling til undersjøisk standard
•
NDT – Fargepenn, ultrasonisk, Mpi, Brintronic
•
CMM inspeksjon til 4m X 1.5m X 2.0m
55
Te k n isk e a n alys er, pros jekt le delse og in ge niørde sign
Newcastle Chambers of Engineering Ltd.
Falstone House, 11 Rectory Road
Newcastle-upon-Tyne, NE3 1XR
Tel: +44 (0) 191 2854141
Web: www.ncoe.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Tom Kellacher
"Newcastle Chambers of Engineering" er en gruppe bestående av fagutdannede, praktiserende ingeniører som tilbyr tjenester innen tekniske
analyser, prosjektledelse og ingeniørdesign. Våre prosjekter består av både nye eiendommer og modifikasjoner, og vi tilbyr prosjektledelse fra
idéunnfangelse frem til fullførelse, hovedsaklig innen olje- og gassindustri, og industri for petrokjemiske prosesser.
Brent, Ekofisk og andre i Nordsjøen, og ekstreme værforhold i Sakhalin; Shell, BP og Exxon; Norge, Storbritannia og Nigeria; gjør Newcastle
Chambers of Engineering til en perfekt partner for prosjekter og helhetsledelse. Med hovedsete i nordøst-England har vi tilgang til noen av verdens
mest kostnadseffektive og erfarne leveransekjeder innen ingeniørvirksomhet for olje og gass, og likevel er vi kun én time fra Norge.
Gruppen består av ledende ingeniører; fagfolk med
•
Måleanalyser
kjernekompetanse og mange års erfaring innen
•
HMS, risikovurderinger osv.
ingeniørvirksomhet, onshore og offshore, når det
•
Analyser av sikkerhetsintegritetsnivå og analyser
Vi tilbyr ingeniørdesign for olje, gass og
i henhold til IEC 61508/61511.
farmasøytiske eiendeler, for mulighetsstudier av
gjelder prosessystemer og prosjektledelse. Hver
Ingeniørdesign
toppingeniør leder et team som kan tilby en
•
Prosessteknikk
levetiden til komplette systemer, ”feed” studier,
tverrfaglig tilnærming til analyser, prosjektledelse og
•
Prosesstekniske kontrollsystemer, "package
operasjonelle- og funksjonalitetsstudier ,
management" og ingeniørvirksomhet:
systemdesign, ytelsestesting og
systemdesign. Vi arbeider i team med hvert enkelt
prosjekt, men gir støtte til hverandre i et
- Prosess, Well-Head og Subsea kontroller
vedlikeholdsdokumentasjon for prosess-,
yrkesfellesskap som drives i henhold til ISO9000-
- Sikkerhetssystemer
maskinkontroll- og sikkerhetssystemer.
prosedyrer og ordinære NCOE fremgangsmåter og
- Kompressorer, pumper, undersjøiske
rutiner.
Konsulentvirksomhet:
Ingeniørarbeid for sikkerhetprosjekter
brønner osv.
•
Identifisering av lange kabler.
•
Retningslinjer for konstruksjon og ferdigstilling
NCoE kan tilby en tjeneste for teknisk sikkerhet,
ingeniør-og risikovurdering med risikoreduksjon for
•
Prosjekt- og endringsledelse
•
Pakkespesifikasjon og ledelse
•
Pakkespesifikasjon og ledelse:
Prosjektledelse
prosjektet, inkludert følgende:
Prosjektledelse med mange års erfaring fra store
•
Fareidentifikasjon
- Disipliner med bred ingeniørekspertise
prosjekter i olje-og gassindustrien i Nordsjøen,
•
Ingeniørkunst for funksjonell sikkerhet
- Kontroll og sikkerhetssystemer
nye ”Greenfield” og ”Brownfield”-prosjekter,
•
HAZOP,LOPA, SIL, QRA
modifikasjoner og oppgraderinger. Vi har erfaring
•
Gass-spredning og eksplosjon, CFD modellering
med Brents, Ekofisk, Ninian kaptein, samt mange
•
Alarmledelse
flere installasjoner i Nordsjøen og olje- og gass
terminaler; installasjoner ved høyt trykk, høy
temperatur og ekstreme værforhold i Sakhalin.
Hvorfor NCoE?
Jobbet med mange prosjekter på Nordsjøen med Shell, BP, Exxon og
Phillips på både britisk / norsk sokkel.
Newcastle Chambers of Engineering har vært en partner for prosjekter
og prosessen pakkesystem over hele verden, inkludert Nigeria,
Midtøsten og Det fjerne Østen.
Basert i Nordøst-England har vi tilgang til de mest kostnadseffektive og
erfarne leveransekjeden i verden.
56
St øpe ri
Noel Village
Carr Hill, Balby
Doncaster, DN4 8DE
Tel: +44 (0) 1302 768 000 • Fax: +44 (0) 1302 360 665
Web: www.noelvillage.com • Epost: [email protected]
Kontakt: David Lee
Noel Village -et uavhengig britisk støperi som spesialiserer seg på karbon, rustfrie og nikkelbaserte legeringer for kvalitetskrevende markeder over
hele verden ved å benytte de aller nyeste programvarene og hele spekteret når det gjelder støperikompetanse.
Et viktig aspekt av tjenesten er å assistere kunder med deres produktdesign så designkriteriene kan oppfylles, samtidig som man forbedrer
avstøpningsprosesssen, slik at produksjonskostnadene kan reduseres. Vi er stolte av vår tekniske dyktighet med avstøpningsdesign og vi benytter
solidifiseringssimulasjonsteknikker, metallurgi og non-destruktiv testing som sørger for at våre produkter dekker de mest nøyaktige standarder.
Vår allsidighet demonstreres av det faktum at vi kan
produsere en serie produkter fra intrikate
komponenter som veier mindre enn 1 kg, til store
avstøpninger som veier mer enn 3 500kg. Diss kan
produseres i over 200 materialtyper, blant annet:
•
Karbonstål
•
Legeringsstål
•
Rustfritt stål-duplex og super duplex
•
Nikkelbaserte legeringer -Inconel, Stellite &
Monel
Med kontrollerte smelteenheter fra 100 kg til 3.75
tonn, har vi kapasitet til å dekke behovene for både
enkeltavstøpninger og repetisjonsjobber. Ved bruk av
datastyrte designsystemer og optimering av
produksjonsrutene er vi i stand til å gi kundene en
meget effektiv service, de best mulige ledetidene og
konkurransedyktige priser.
Kapasitet
Produkter
Noel Village har kapasitet til å produsere
avstøpninger i over 200 karbonkompositter,
Vår ekspertise i avstøpningsdesign kombinert med
allsidige produksjonsanlegg setter oss i stand til å
legeringer og rustfritt stål og nikkelbaserte legeringer.
Bedriften har alle mulige smelteverk-kompetanser, fra
betjene de fleste energisektorer. Selv om vi har fått et
renomme for produksjon av pumper og ventiler i
den første tegningen til mønster, forming, støping og
eksotiske materialer, har vi ferdigheter og ressurser
inspeksjon, ferdiggjøring og maskinering. En av de
største styrkene er solidifiseringssimulering ved bruk
av MagmaSoft og MagmaStress programvare, som
sørger for at avstøpningene er av aller høyeste
kvalitet og integritet.
som kan hjelpe i utformingen av nyskapende
produkter over hele industrispekteret. Listen under gir
eksempler på typiske produkter.
Kvalitetsstandarder
Å opprettholde de høyeste kvalitetsstandarder er en
nødvendighet for de markedene vi betjener. Alle våre
operasjoner er understøttet av BS EN ISO 9001:2008
Kvalitetssikringsstandard. Utover dette har firmaet
oppnådd godkjenning fra forskjellige lovbestemte
organer og en rekke kunder på viktige markeder.
Petrokjemisk og olje & gass
Ventilkomponenter –ventilhus og deler.
Pumpehus, pumpehjul og kulelager.
Strukturelt
Noder og kontakter for arkitektprosjekter.
Offshore og Marine
Fortøyning og forankringssystemkomponenter.
Tunnellarbeid og gruvearbeid
Forskjellige strukturelle og slitesterke komponenter.
Stålverk
Produkter for en rekke anlegg, inkludert
vedlikeholdskomponenter og skreddersydde stykker
som fresguider.
Hvorfor Noel Village?
Produserer løsninger og materialer for sterke applikasjoner som er motstandsdyktige mot
korrosjon, varme og slitasje
Korte ledetider, leveranse til rett tid og kundetjeneste
VISTAR® Super Austenitisk rustfritt stål, duplex & super duplex rustfritt stål, Hastelloy
CW12MW, INCONEL CW6MC, NV300 til NV800 Høy styrke nikkelstål
Assisterer i avstøpningsdesign/materialvalg
Godkjenninger for NORSOK, STATOIL, SHELL, EXXON og BP
57
P res isjon s in gen iør
Northern Precision Engineering Ltd.
Buddle Industrial Estate, Benton Way
Wallsend, Tyne & Wear, NE28 6DL
Tel: +44 (0) 191 2636666 • Fax: +44 (0) 191 2630356
Web: www.npe.uk.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Dave Graham
Omsetning: £3.2m • Ansatte: 46
Northern Precision Engineering har levert komplette løsninger til presisjonsingeniørproblemer i over 30 år. I denne tiden har vår
produksjonskapasitet og tekniske ekspertise stadig utviklet seg for å møte de skiftende behov til både tradisjonelle ingeniørindustrier og
spesialistmarkeder.
NPE har en full pakke med produksjonsprosesser under samme tak, fra konvensjonell til fresing og dreiing via multi-aksen CNC dreiebenker, store
maskineringssentere til spesialsliping, EDM og rene monteringsområder. Enten det gjelder komponenter på størrelse med et frimerke som veier et
par gram til konvolutter som måles i meter og veies i tonn, så har Northern Precision Engineering det nødvendige mangfold til å imøtekomme dine
ingeniørbehov.
strenge inspeksjonskrav, produserer vi spesialbestilte
Anleggskapasitet
Olje og gass
•
15 000 kvadratmeter med produksjonsanlegg
NPE har lenge vært leverandør til mange av
•
Total x 32 CNC maskineringsverktøy
markedslederne i olje-og gassindustrien, og forstår
ytelse og effektivitet. NPEs kapasitet til å produsere
•
Stor dreiekapasitet x 3 (1m sving x 1.8 m)
de teknologiske utfordringene og kravene for å
komponenter til nøyaktige mål gjør at vi kan levere
•
Liten/middels dreiekapasitet x 6
supplere komplekse komponenter til disse
produkter av høy kvalitet som gir full ytelse i forhold til
•
Stor fresekapasitet x 4 (opptil 3m til 4 aksen)
markedene.
utforming i de mest krevende miljøer.
•
5 aksen fresekapasitet sliping x 5
•
Liten/middels fresekapasitet x 8 (Inkl spindler
NPEs egnethet og ferdighet i å arbeide ifølge de
Generell kapasitet
kvalitetskomponenter for kraftproduksjon, også
med høy hastighet)
•
EDM/kabelkapasitet
•
Surf/sylindrisk slipekapasitet
•
CMM-kapasitet x 2
•
Auto CAD/CAD Cam-kapasitet
•
NDT-anlegg
maskinering av eksotiske materialer som krever høy
mest krevende leveranseutfordringene har sørget for
fortsatt vekst innen denne industrien. Med fortsatt
I tillegg til leveranser til spesialindustrier, tilbyr NPE et
investering i store CNC maskineringsverktøy og vår
stort mangfold av maskinerte produkter til den
kompetanse innen maskinering av stellit og harde
generelle ingeniørindustrien.
fasinger, samt vår kapasitet til å tilby full
prosjektstyring, gjør at NPE er godt rustet til å tilby
Akkrediteringer
industrien den kvalitet, leveranse og service den
ISO:9001:2000, ISO:14001, AS:9100
trenger.
Kraftproduksjon
I spesialindustrier hvor de høyeste sikkerhets-og
ytelsesstandarder råder, anerkjenner NPE det nivået
med den tekniske utmerkethet som er nødvendig for
at komponentene skal virke til full kapasitet og
kriterier.
Ved å utnytte våre spesielle kunnskaper, kombinert
med integriteten til våre kvalitetsprosedyrer og våre
Hvorfor Northern Precision?
Vi tilbyr våre nåværende og potensielt nye kunder en
komplett prosjektstyringstjeneste som produserer produkter
av høy kvalitet og service til rett tid til konkurransedyktige
priser.
NPE arbeider hardt for å holde seg foran konkurrentene ved
fortsatt investering i den nyeste maskinverktøyteknologien.
NPE har en policy for vedvarende fremtidig vekst ved å
forbedre og kontinuerlig bygge opp partnerskap med klienter.
58
Jobbside r
Oilandgasjobsearch.com Ltd.
Houldsworth Mill, Houldsworth Street
Stockport, SK5 6DA
Tel: +44 (0) 161 9756026 • Fax: +44 (0) 161 9756027
Web: www.oilandgasjobsearch.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Duncan Freer
Omsetning: £2m • Ansatte: 11
Oil and gas job search er verdens fremste jobbsider for olje-og gassindustrien. De ble etablert for 10 år siden, og gir en pålitelig service til over 300
000 olje-og gassindustrifagfolk over hele verden.
De som bruker disse sidene drar fordel av å kunne søke på jobber raskt og enkelt, deres profil er tilgjengelig for rekrutteringspersonell som er på
utkikk etter deres spesielle kompetanse og de mottar regelmessige industrinyheter om nye og pågående prosjekter. De som bruker disse sidene er
høyt kvalifiserte fagfolk innen industrien og er yngre enn det som er vanlig innen denne industrien.
På utkikk etter gode fagfolk til stillinger innen
olje-og gass?
På utkikk etter arbeid innen olje-og
Norske kunder
gassindustrien?
•
Aker Solutions
•
Enkel og effektiv stillingsutlysing
•
Søk etter den rette jobben for deg
•
Competentia
•
Søk etter godt kvalifiserte kandidater
•
Søk på jobber raskt og enkelt
•
BI Norwegian School of Management
•
Sett e-postvarsler for viktige kompetanser og
•
Last opp dine detaljer så de kan matches til
setninger
•
Unik styring av rekrutteringskampanje
•
Vi kan hjelpe til å finne den riktige personen med
relevante jobber
•
Motta en gratis kopi av vår industriledende
lønnsveiledning
de riktige ferdigheter
Global Customers
•
Shell
•
Conoco Phillips
•
Saudi Aramco
•
Amec
•
Petrofac
•
Cameron
•
Fircroft
•
Orion Group
•
NES
•
Swift
Hvorfor Oilandgasjobsearch.com
Etablert i 10 år. Utmerket industrirykte blant klienter og brukere av nettstedet.
Over 300 000 registrerte brukere, som øker med 10 000 nye hver måned.
Over 1000 klienter på kontrakt som utlyser over 5000 jobber hver måned og skaper 40 000
applications.
Hovedkontor i Storbritannia
59
De sign og produk s jon a v v en tile r
OMB Offshore Applications Ltd.
Suite 12 A, Castlecroft Business Centre
Tom Johnston Road, Dundee, DD4 8XD
Tel: +44 (0)1382 772992 • Fax: +44 (0)1382 772992
Web: www.omboffshore.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Martin Phillips
OMB-gruppen har kunnskap og erfaring i design og produksjon av ventiler for industrier innen hydrokarbon, petrokjemi, olje og gass, off-shore og
on-shore produksjon, transport og energi.
Vi er et firma med unik ingeniørkunnskap når det gjelder ventiler, og mer enn 35 års internasjonal erfaring og et velrespektert firma på
verdensmarkedet når det gjelder olje og gass. Vi produserer ventiler for onshore og offshore prosjekter som er designet i samsvar med de viktigste
internasjonale kriteriene.
Produktutvalg
våre designaktiviteter blir sjekket og sertifisert til PED
Norsk Erfaring
og API6D standarder.
Vårt utvalg blir stadig utvidet. Vi har innført en
optimert produksjonssyklus og høyest mulig
Offshore
kvalitetsstandard når det gjelder vårt utvalg i:
Vi designer og produserer ventiler for offshore
Gate-ventiler -boltet, sveiset og trykkforseglet
virksomheter. Vår produksjon inkluderer flytende og
hode, Kile og kanal.
trunnion-monterte kuleventiler, modul doble blokk
•
Globusventiler –Y-mønster, vinkel og nål.
og luft ventiler i forskjellige konfigurasjoner, kanal og
•
Kryssventiler -sving, stempel og kule.
•
Kuleventiler -flyt and trunnion.
•
utvidende gateventiler, toppinngang og sideinngang,
høytrykksventiler, globusventiler og myke eller
•
Statoil
•
Hydro
•
Kvaerner
•
Philips
•
Vetco
•
ABB
•
Hereema
•
Aker
metallsatte kuleventiler.
Global Erfaring
Alle disse ventilene er tilgjengelige for smidd og støpt
stål for å imøtekomme alle slags krav og
spesifikasjoner fra kunder.
Vi er spesialister på høytrykksprogrammer (opptil
20,000psi) og ekstreme serviceforhold som er typisk
for ekstremt sure tjenester, gift (bølgesegl)
kryogenisk (ned til -196°C) og høye temperaturer
(opptil 750°C).
Vår ingeniøravdeling arbeider med parametrisk 3D
programvare og de siste FEA energiseskaper for å
validere design.
En R&D gruppe utfører intense tester for å prøve
designen før produktet legges ut for salg.
Kryogenisk
•
Total
Vi har i de siste 30 årene levert til noen av de
•
BP
største LNG anlegg og mottakerterminaler i verden.
•
Gasco
Vårt produktutvalg for lav temperatur og kryogenisk
•
Samsung
service inkluderer smidde stålventiler, sideinngang og
•
Agip
toppinngang kuleventiler. Vi kan utføre komplette
•
Shell
•
Chevron
tester i kryogeniske forhold med mer enn 16
testbenker fra ½ tomme til 42 tommer.
Prosess
Vår kjernekompetanse ligger i olje og gass
nedstrømssektoren hvor vi foretar service både på
prosjektvirksomheten og distribusjon / MRO
aktiviteter.
Våre produkter har blitt typetestet i nærvær av viktige
brukere og tredje parti inspeksjonsmyndigheter, og
OMB Agent
OMB agenter representerer de følgende ventiler – Kule flytende & Trunnion, Slab Gate, Split Gate
og swing check ventiler er alle API 6A og 6D spesifikasjoner og for både overflate og undersjøiske
prosjekter i størrelser fra 2 tommer opp til 60 tommer borehull.
Agenten vil være aktiv på offshore og undersjøiske markeder.
60
Offshore v ind løsninger
O Power Ltd.
Broomhaugh House, Riding Mill
Northumberland, NE44 6EG
Tel: +44 (0) 1434 682505
Web: www.o-power.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Tony Trapp
O-Power er et uavhengig firma som ble grunnlagt av, og også blir drevet av et team med profesjonelle ingeniører. Det har sitt hovedkontor i
Northumberland i England. OP er støttet av IHC Merwede, den globale markedslederen i konstruksjon av spesialutstyr for mudring, og en stor
leverandør av offshore spesialteknologi og fartøy. IHC Merwede er basert i Nederland.
Det nye firmaet vil bli ledet av CEO Tony Trapp, som også er non-executive chairman i IHC Engineering Business, en underavdeling av IHC
Merwede.
O-Power har lang erfaring når det gjelder design og
bygging av mange slags offshore systemer i offshore
bedriftsmessige ressursene i nordøst-England for å
tilby attraktive og konkurransedyktige
vind, bølge og tidevannsstrøm, olje og gass,
undervanns telekommunisering og forsvar. Det vil nå
ingeniørløsninger med tanke på konstant forbedring
når det gjelder teknologi.
bruke denne ekspertisen til utvikling av effektive og
kommersielt realistiske løsninger, spesielt for offshore
evnen til raskt å overføre disse konseptene til levert
maskinvare.
OP-ansatte har omfattende erfaring som setter oss i
stand til å tilby nøkkelferdige utstyrsløsninger. Vi kan
vind.
O-Power har en spesiell interesse når det gjelder
tilgang og overføringssystemer for offshore
arbeide ifølge dine spesifikasjoner, eller hjelpe deg å
utvikle dine krav og omskape dem til vellykkede
O-Power vil utvikle ny teknologi i offshore
ingeniørprosjekter. Op tilbyr konseptutvikling og
analysering, frem til supplering og installasjon av
produktet. Det vil bruke de menneskelige, fysiske og
vindturbiner og andre vanskelige båtoverføringer. OP
ser også på de store temaene vedrørende
installasjon og beskyttelse av strømkabler fra
vindmølleparker. Vår spesielle dyktighet er å utvikle
fornuftige konsepter for å løse problemer, og deretter
spesifikasjoner. Vi kan tilby komplette systemer,
sammen med operasjonelle prosedyrer, veiledninger
og risikovurderinger
Hvorfor O Power?
Team med erfarne, profesjonelle ingeniører
Dyktige problemløsere som vil skape konsepter om til kostnadseffektive
maskinvarer
Utmerkede menneskelige og fysiske ressurser i nordøst-England
forbedrer teknologi.
improving technology.
Tony Trapp
61
P ros e sst e k n ologi
Optimus Services Ltd.
Sidings Business Park, Freightliner Road
Hull, HU3 4XA
Tel: +44 (0) 1482 482450
Web: www.oslconsulting.com • Epost: [email protected]
Kontakt: John Pepper
OSL er et konsulent-og designfirma innen prosessteknologi, med kontorer i Humberside, Aberdeen og Lagos. Vi spesialiserer oss på konseptuelle
studier, grensesnittingeniørkunst og, transport og lagringssektorenen levering av løsninger til gassprosessering.
OSL har bred erfaring på energimarkedet, med miljøvennlige teknologier som biodrivstoff og biogass. Vi kan gå fra konseptuell ingeniørkunst til full
implementering enten direkte eller ved å styre klient- eller entreprenørteam. Vi er her for å bidra til at dine forretningsideer blir til virkelighet.
OSL kombinerer ferdigheter i prosessingeniørkunst
når det gjelder å gi vår klient et vellykket resultat,
med design og drift av roterende utstyr, og gir
noen ganger i meget krevende og tidssensitive
verdifull erfaring og de nødvendige ressurser for
omstendigheter.
OSL har et vell av erfaring fra Nordsjøen, spesielt sør
i Nordsjøen (SNS) gassfelter og mottakerterminaler.
ingeniørmarkedet i dag. Vi kan fullføre konseptuelt
designarbeid,mulighetsstudier, prosjektutvikling,
Forlengelse av feltets levetid
Gasskompresjon og lagring
Vi har erfaring i:
detaljert design og ledelse.
II en verden hvor sikker og effektiv lagring av
•
Forlengelse av feltets levetid
Vi er klar over at gass,- olje og energimarkedet
gassleveranser er avgjørende, har OSL blitt en
•
Reduksjon av driftsutgifter
endrer seg og at det er behov for å forlenge levetiden
nøkkelspiller som blir benyttet av flere og flere
•
Rasjonalisering av onshore og offshore
til feltet, utvinne mer reserver og utvikle mer
personer.
•
Forbedring av sikkerhet og reduksjon av miljø fra
•
Avhending av offshore equipment ved fjerning
•
Offshore og onshore layout (inkludert offshore
•
Flyt/trykkmodellering av brønnhoder og
marginale muligheter. Vår erfaring er spesielt verdifull
i dagens klima hvor eierne ikke har nok kunnskap om
Vårt arbeid i gasslagringshuler under bakken, lagring
detaljerte tekniske anlegg til å ta avgjørelser om
av utladete reservoarer, LPG og LNG-lagring, LNG
prosessplan, kostnader og tidsskala for å få gass til
off-loading og gassprosesseringsanlegg har gjort at
markedet.
OSL nå er i teten når det gjelder
infrastruktur
driftsanlegg
eller ”moth-balling”.
spesialistkonsulenter.
Med hovedsaklig erfaring i gassprosessering kan vi
tilby et godt motivert team med ingeniører og
befaringer)
Hele omfanget av OSLs arbeid omfatter:
ledningsnett for å sørge for maksimal utvinning
av reserver til beste pris
designere som forstår, tolker og kommuniserer våre
klienters behov.
Gassprosessering
•
Prosessmodellering
•
Utstyrslayout
•
•
Reduksjon av miljøinnvirkning og OPEX ved
Kraftproduksjon
•
Kvikksølvfjerning
•
Dehydreringsanlegg
•
Kontroll og instrumentering
OSLs gode rykte har blitt bygget opp takket være den
•
Utstyrspesifikasjoner
ekspertisen som våre dyktige ingeniører, konsulenter
•
HAZID og HAZOPS
og prosjektledere demonstrerer.
•
Kostnadsanslag
effektiv design og sandhåndtering og avhending
Andre ekspertiseområder
•
Prosjektplanlegging
•
Roteringsutstyr
Våre prestasjoner når det gjelder leveranse av
•
Plansøknader
•
Karbonfangst og lagringsvurdering
konseptuelle studier, mulighetsstudier,
•
Miljøuttalelse
•
Onshore gassterminalutvidelse
grensesnittdesign, detaljert ingeniørkunst og
•
Offshore gasskompresjon
sikkerhets- og risikovurderinger har bidratt til å gjøre
•
Gassdehydrering
OSL til et av de raskest voksende firmaer i sitt slag i
•
Grensesnitt ingeniørdesign (Feed)
Storbritannia. Innen gassprosesseringssektoren har
•
Gasslagringshuler
vår kunnskap og erfaring vært de viktigste faktorer
•
Biogass
Hvorfor OSL?
Våre ingeniører er klientfokusert og produserer riktige resultater ved
første forsøk.
Vi har en erfaring uten sidestykke når det gjelder leveranse av
gassrelaterte prosjekter.
Vi er bedriftsorienterte og forplikter oss til å bidra til at klienter gjør ideer
til virkelighet.
62
Presisjonsingeniør
OEL Group
Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington
Northumberland, NE23 1LL
Tel: +44 (0) 1670 737077 • Fax: +44 (0) 1670 736127
Web: www.oel-group.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Hassan Asheg
OEL-gruppen tilbyr en rekke forskjellige produkter og tjenester til kraftproduksjonsindustrien som sikrer pålitelighet og forbedringer når det gjelder
ytelse.
Det er viktig å tilby originalutstyr, vedlikeholdsservice og personellytelse, og vi sørger for å oppnå utmerkede resultater i hver enkelt disiplin. Dette
støttes av over 25 år med internasjonal gruppeerfaring, samt kontinuerlig bedriftsinvestering.
OEL Group avdelinger
OEL Turbinkomponenter
OEL opplæring og konsultasjon
•
OEL Kulelagerteknologi
•
OEL Turbinkomponenter
OEL Turbinkomponenter tilbyr en ingeniør-og
produksjonskunnskapsbase for å dekke behovet for
OEL opplæring og konsultasjon tilbyr industrien
profesjonelle utviklingsprogram for å oppnå
serviceindustrien til turbinettermarkedet.
•
OEL Opplæring og konsultasjon
driftsprosedyrer i verdensklasse. Med mange års
felterfaring sørger våre kursledere for at bedriftens
•
OEL Turbokraft-tjenester
•
målsetning er tilfredsstilt og personlige mål er
Dyktighet i reverse engineering støttet av de
nyeste teknologiske verktøyene for maksimal
OEL Kulelagerteknologi
OEL Kulelagerteknologi gir full livstidsstyring for hvite
metallkulelagre og segl. Vår tilnærming setter
pålitelighet for roterende utstyr i første rekke, slik at
man oppnår lave kostnader for alle typer roterende
utstyr.
nøyaktighet og hastighet.
•
Omfattende CNC produksjonskapasitet, inkludert
Tekniske opplæringspakker for gassturbindrift.
•
Kontrollsystemsimulering og opplæring i
•
Kontrollert dokumentstyringssystem som sørger
•
SHE skreddersydde kurspakker.
for klientens integritet.
•
konsulentservice for å oppnå driftsstandarder i
vedlikehold.
verdensklasse.
Vår egen ingeniør-og designdyktighet matcher
driftsspesifikasjoner for utstyr.
•
Fokus på kvalitet for å opprettholde høyest mulig
•
Fleksibel produksjon som matcher variable
pålitelighet.
•
•
5 aksen maskinering og stor diameterkapasitet.
OEL Turbokraft-tjenester
•
oppnådd.
OEL Turbokraft-tjenester drar nytte av
spesialkunnskap og ekspertise for service og
optimering av drivstoffsystem med gassturbiner for å
maksimere ytelse og redusere vedlikehold.
mengder og behov for korte ledetider.
•
Godkjent servicesenter for Roper Pumps
Globale servicesentre for reparasjoner og
•
Approved JASC service centre
ettermarkedsstøtte.
•
Flyttest og sertifisering til OEM spesifikasjoner
•
Multiprodukt portefølje og støttefunksjon for
logistikk.
Hvorfor OEL Group?
Spesielt designsenter for kulelager
Fleksible lede-tider som tilfredsstiller planlagte og
uforutsette shutdown
Avansert anleggsdrift og vedlikehold kapasitet for
opplæring og utvikling
63
Van n an a lys e
Palintest Ltd.
Palintest House, Kingsway, Team Valley,
Tyne & Wear, NE11 0NS
Tel: +44 (0) 191 4910808 • Fax: +44 (0) 191 482 5372
Web: www.palintest.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Susan Buchanan
Omsetning: £8.2m • Ansatte: 79
Palintest er en verdensleder når det gjelder teknologi for vannanalyse. Vi designer, produserer og leverer et komplett utvalg av produkter med høy
ytelse for å kontrollere vannkvalitet i en rekke forskjellige anlegg.
Palintest producter kan benyttes for testing av drikkevann, avløpsvann og svømmebassenger, med en rekke presisjonsinstrumenter og reagenser
som er enkle å bruke som er utviklet spesielt for å dekke disse behovene. Vi leverer også produkter til industrielle og prosessvannsektorer,
jordtesting og vanndesinfisering. Fra vårt hovedkvarter i Storbritannia leverer vi over hele verden via vårt nettverk av salgskontorer i USA, Asia og
Kina, og ved hjelp av vårt velutviklede distribusjonsnettverk.
Kloakk/avløpsvann testeutstyr
Chlorosense
•
Fullstendig vanntett, rangert etter IP67
•
Robust, bærbar design uten bevegelige deler
Palintest test for kloakk og avløpsvann er en måte å
kontrollere kvaliteten på kloakkavløp. Det brukes mye
Palintests egen ChloroSense gir reagensfrie
klorinmålinger for bærbar kontroll. ChloroSense
•
Automatisk metode oppsatt for hvert parameter
til kontrolltesting i små kloakkanlegg. Testeutstyret er
basert på forenklede metoder for kloakkavløp og
benytter en unik og patentert elektrokjemisk sensor
for å måle fri og total klorin samtidig i
•
USB port for enkel databruk
•
500 testresultater lagret på instrumentet
•
Stor opplyst skjerm.
inneholder tester til vitale kvalitetskontroller som er
nødvendig i den daglige driften på
kloakkbehandlingsanlegg. Det tas nå mer og mer
hensyn til kvaliteten på kloakkvann, samtidig som
kvalitetsstandarder er strengere. Det er viktig at
tilstanden til kloakkutslipp kontrolleres for å påse at
de er innenfor tillatte grenseverdier. Likeledes er det
anerkjent at regelmessig testing virker som en
kontroll på at anlegget arbeider effektivt. Palintest
kloakkavløpstester har blitt utviklet for å dekke dette
behovet. Hver enkelt test utføres uten bruk av
komplisert utstyr og kan utføres uten formell
opplæring i vanntesting og analyse.
Palintest kloakkavløpstester er basert på de som
anbefales av miljøverndepartementet (Department of
the Environment) og senter for vannforskning (Water
Research Centre).
drikkevannsprøver. Det tar mindre enn ett minutt å få
begge resultatene, ChloroSense gir rask, nøyaktig og
bærbar klormåling i en rekke konsentrasjoner.
Internasjonal erfaring
Sensorer for engangsbruk
De patenterte elektrokjemiske sensorene er
individuelt packet og forseglet for å unngå
kontaminering. Det er ingen kjemiske reagenser å
måle opp og ingen potensiell håndteringsrisiko med
pulver eller væske. Engangstestene er stabile i opptil
ett år, og avlesningene lagres sammen med
temperaturen på vannprøven for senere nedlasting.
Palintest driver sin virksomhet fra sitt hovedkvarter i
Storbritannia og har avdelinger i USA, Australia og
Kina. Firmaer har et omfattende distribusjonsnettverk
og leverer til multinasjonale selskaper over hele
verden.
Photometer 7500
Distributør
Palintest Photometer 7500 tar testing av drikkevann
til nye høyder. Det tiltrekkende utseendet dekker et
teknisk utmerket instrument med høye
spesifikasjoner og høy ytelse. Photometer 7500 er
bygget rundt Palintest-produktene for
vanntestreagenser, og har automatisk
båndlengdevalg for hvert av sine preprogrammerte
metoder. 7500 er pent, robust og enkelt å bruke,
hvilket gjør det til et ideelt feltinstrument for
ingeniører.
Palintest er på utkikk etter en distributør for sine
produkter i Norge
Palintest arbeider med forsvaret i Norge, samt flere
norske rederier.
Hvorfor Palintest?
Britisk produsent: Produksjon foregår ved firmaets hovedkvarter i
Gateshead, nordøst-England
Historisk firma, Dr Thomas Palin, grunnlegger av DPD: DPDmetoden for klorintesting ble standardmetoden for klorintesting
over hele verden.
Innovatør for miljøtesteprodukter: Vi har utviklet en unik serie med
elektrokjemiske sensorer som gir raske analyseresultater på
stedet.
64
Presisjonsingeniør
Penshaw Engineering Ltd.
22/23 Harvey Close, Crowther Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear, NE38 0AB
Tel: +44 (0) 191 4165013 • Fax: +44 (0) 191 4168969
Web: www.penshaw-eng.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Alan Hardman
Penshaw Engineering ble etablert i 1974 og har siden den gang investert kontinuerlig i CNC og konvensjonelle maskineringsverktøy av høyeste
kvalitet og ytelse, og har for øye å implementere en blanding av maskineringsverktøy for å utvikle et bredt utvalg av presisjonsmaskinerte
komponenter, både enkeltvis og batch-produksjon.
Kun høyt kvalifiserte operatører og verktøymakere, i tillegg til de nyeste programvarepakker sørger for at presisjonsproduserte komponenter kan
leveres på så kort ledetid som mulig.
Tjenester
Dreiing CNC
Et omfattende utvalg i dreiesentere fra store
Chuckers med 80 mm diameter dreiekapasitet til
•
CNC dreiing
•
CNC Milling
•
CNC fresing
•
Tradisjonell fresing
mindre maskiner med 65mm kapasitet. Alle våre
CNC dreiebenker er knyttet til verts-PCen for å gi
•
EDM
raskere oppsett.
•
Sliping
•
Fullt verktøymakeranlegg
•
Cad/Cam – CMM
•
Lett fabrikasjon
•
Saging, sporing og støtteprosesser
Materialer inkluderer:
•
Rustfritt stål
•
Super duplex
•
•
Titan
Verktøystål
•
Karbonstål
•
Spesialplastikk
•
•
Aluminium
Fosfor bronse og messing
Vi tilføyer en rekke tradisjonelle dreiemaskiner til
CNC-seksjonen.
Industrier vi betjener
•
Pumpe-og ventilindustrien
•
Printing
•
Undersjøisk
•
Glass
•
Off Road
•
Matindustrien
•
Hydraulikk
•
Maskinbygging
•
Bilindustrien
•
Olje og gass
•
Kraftproduksjon
Fresing CNC
Verktøymaker
En rekke maskineringssentre, horisontale og
vertikale, alle med tilgang til de nyeste off-line
programvarepakkene som muliggjør maskinering av
komplekse deler i en rekke materialer.
Penshaw Engineering har over 30 års erfaring i
verktøymakeri, og vi dekker alle disipliner, f. eks.
multi-aksen fresing, EDM kabelerosjon, sliping og
monteringsteknikker. Alle våre operatører er meget
dyktige og erfarne.
Hvorfor Penshaw?
Bedriften legger vekt på en rask, profesjonell og
vennlig respons som kan gi grunnlag for langvarig
samarbeid.
Erfaring med å supplere presisjonsmaskinerte
komponenter til en norsk bedrift i akvakulturindustrien.
35 års erfaring med konstruerte løsninger.
65
P rodu s e re r R ør
Pipetawse Ltd.
Fabrication Division, Unit D4, New Hartley Drive, Double Row
Seaton Delaval, NE25 0PP
Tel: +44 (0) 191 2376237 • Fax: +44 (0) 191 2377184
Web: www.pipetawselimited.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Ray Murray
Pipetawse Limited er et selskap som produserer rør av høy kvalitet, vi holder til i et moderne, velutstyrt anlegg på 10 000 kvadratmeter. Vår
spesialitet er produksjon og on-site rørinstallasjoner for offshore, olje og gass, petrokjemisk, farmasøytisk, skipsbygging og energirelaterte
industrier.
Ved å tilby en rask, pålitelig og lønnsom service har vi gradvis utvidet vår klientbase via henvisninger og anbefalinger.
Montering
Her hos Pipetawse mener vi at både montering og
sveising er like viktig. Vi sørger alltid for at før
en operatør begynner arbeidet sjekker
vedkommende alle nødvendige komponenter og
dimensjoner slik at han kan konsentrere seg om å
levere korrekt rørledning til klienten, til riktig pris og til
rett tid. Vårt mål er å sørge for at dine komponenter
eller din installasjon dekker dine eksakte behov og vil
bli produsert i henhold til de strengeste krav til
kvalitet.
Databasert planlegging av prosjekter, og materialene
som disse krever dekker også prisnivå og måling av
rørsystemene, og vi søker hele tiden å forbedre oss,
både når det gjelder ytelse og service.
On-Site installasjon
Sikkerhet er ytterst viktig i produksjonslokalene
når sveising og montering pågår og vårt firmas
sikkerhetspolicy gjelder også installasjoner som
pågår on-site. Hyppige sikkerhetskontroller foretas av
firmaets ledelse og en høyt kvalifisert
sikkerhetsdirektør som er i kontakt med ledelsen er
ansvarlig for våre sikkerhetsprosedyrer.
Pipetawses ekspertise dekker kombinasjonen mellom
rørproduksjon og service, slik at vi kan utføre on-site
installasjoner. Vi oppfyller kravene til både store og
små prosjekter, noe vi arbeider med på en
systematisk måte og som blir styrt i henhold til dine
budsjettkriterier av våre dyktige operatører.
Sveising
Våre høyt kvalifiserte sveisere har evnen til å arbeide
med alle typer materialer, deriblant de fleste typer
karbonstål, rustfritt stål, Monel, Duplex, Super
Duplex, 6% Moly og Cupro-Nickel alloy, ved å benytte
korrekte fremgangsmåter og avanserte teknikker.
Nøye observasjon og behandling av materialer er
ytterst viktig på vår 9 mål store arbeidsplass, hvor vi
legger vekt på et program med regelmessige
investeringer for at utstyret vi benytter skal oppfylle
de strenge kravene fra våre kunder.
Materialkontroll
Pipetawses effektivitet vises ved at materialene som
er nødvendige til et prosjekt raskt kan tilveiebringes
fra det store lagerområdet vårt. Størrelsen og
innredningen i fabrikken gjør at vi kan dele opp
produksjon av forskjellige typer materiale i tre store
produksjonsverksteder.
Der det er påkrevd kan vi tilby et prosjektlederteam
som vil være ansvarlige for rørsystem og teknisk
installasjon i henhold til kundens spesifiserte behov.
Kvalitet, planlegging og sikkerhet
Eksempler på noen produksjonsprosjekter
For oss er kvalitetsbevissthet selve kjernen i vårt
firma, noe som er selve grunnlaget for vår vekst.
Siden 1993 har alle våre kvalitetsprosedyrer og
ledersystem oppfylt kvalitetskravene ifølge
BS.EN.ISO 9002.
Klient
Prosject
Materiale
Timer
Phillips
Ekofisk
Duplex
Super Duplex
70,000
Alle våre ansatte vet at kvalitetskontroll er viktig og
må være innebygd i hvert eneste prosjekt - fra
produksjon til installasjon hos kunden. Dette betyr at
vi har kapasitet til å tilfredsstille de økende behovene
til selv de mest fordringsfulle kunder.
Agip
Tiffany
Kunifer
56,000
Encana
Buzzard
Super Duplex
Titanium
Carbon
100,000
For Pipetawse setter vi sikkerhet i høysetet.
Shell
Shearwater
Carbon Steel
125,000
Hvorfor Pipetawes?
Pipetawse vil støtte industrien gjennom en "activeapprenticeship"-plan.
Vi støtter 5 slike lærlinger som kan fylle utdanningskravene for fremtidige
generasjoner.
Alistair Brummitt, en lærling fra Pipetawse, vant prisen for Storbritannias
beste unge sveiser. Han konkurrerer nå i den internasjonale "Worldskills
Welding Competition" i London i 2011.
Pipetawse vil gjøre nytte av denne investeringen i utdannelse til å yte
service av høy kvalitet til det norske markedet.
66
De sign og Produk sjon
PJ Engineering Products Ltd.
Elswick Way, Elswick Way Industrial Estate
South Shields, Tyne & Wear, NE34 0LW
Tel: +44 (0) 191 2500113 • Fax: +44 (0) 191 2501980
Web: www.pjengineeringproducts.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: Neville Yard
Omsetning: £2.25m • Ansatte: 30
PJ Engineering Products Limited (PJEP) ble dannet i 1979 og i løpet av de siste 30 årene har de etablert seg som en ledende design- og
produksjonsorganisasjon i nordøst-England som tjener olje og gass, forsvar, jernbane, papirproduksjon og generelle kommersielle industrier.
Firmaet tilbyr skreddersydde ingeniørtekniske løsninger fra den første ideen, design og produksjon til leveranse, installasjon og igangkjøring, såvel
som ”build-to-print” prosjekter.
Maskinering & fabrikasjon
handelsflåter, forsvar, sivil-og miljøsektorer, samtidig
som det utvikler nye typer dører og luker for offshore
Driften foregår i et moderne anlegg på 4000
vindturbiner og substasjoner. En rekke dørtyper og
kvadratmeter i South Shields. PJEP kan utføre høy
størrelser kan produseres, også skreddersydde krav.
integritet maskinering, inkludert dreiing, boring,
Et lignende tilbud er tilgjengelig for en rekke
fresing, saging og sporing, samt sveising i en rekke
dekkluker.
karbonstålmaterieler, aluminium og andre
legeringsmaterialer, deriblant også pansrede typer.
Vår ambisjon
Firmaet påtar seg også fabrikasjon, montering,
igangsetting og funksjonell testing. Rene områder er
Firmaet har hatt en stødig vekst når det gjelder
tilgjengelige for spesielle applikasjoner som
ingeniørdyktighet og kapasitet, og mener det har den
montering av elektriske og hydrauliske systemer.
rette bakgrunn for å støtte leveransemuligheter innen
Anlegget er også utstyrt med en 10 Te SWL overhead
de norske olje, gass og offshore vindenergisektorene.
løfteinnretning og god tilgang for store veitransporter.
Våre klienter
Anlegget har full akkreditering for kvalitetssikring
under Lloyds ”Register of
•
UK Ministry of Defence
Quality Assurance”, standard IS0 9000-2008.
•
Wellstream
•
Duco
Firmaet skal også etablere en hard-facing
•
Acergy
Capability hvor man håper å kunne tilby industrier alt
•
Technip
de trenger når det gjelder ventiler og deleproduksjon
•
Divex
under samme tak, dette inkluderer også et krav om
•
Weir Valves & Controls
integrert ”overlay”.
•
Houlder Ltd
•
Corus
Vanntette dører & luker
Innen den same ingeniørgruppen er Westmoor
•
Pearson Engineering
•
BAE Systems
•
Tarmac UK
Engineering Ltd. Westmor ble etablert i 1898 og ble
raskt en av de ledende leverandører av vanntette
Vi leverer også utstyr til forsvarsorganisasjoner i
dører og luker til sjøfartsindustrien på 1900-tallet.
utlandet som har blitt godkjent av den britiske
Firmaet leverer fortsatt disse produktene til
regjeringen.
Hvorfor PJ Engineering?
En stabil og høyt kvalifisert arbeidsstokk
En mangfoldig og fleksibel respons til klientens krav og
program.
Påvist engasjement når det gjelder kvalitet, sikkerhet og
miljø.
67
In n ga n gs por t
Port of Tyne
Maritime House, Tyne Dock
South Shields, Tyne & Wear, NE34 9PT
Tel: +44 (0) 191 4552671 • Fax: +44 (0) 191 4541460
Web: www.portoftyne.co.uk
Epost: [email protected] & [email protected]
Kontakt: Andy Foulds & Alasdair Kerr
Omsetning: £41m • Ansatte: 430
The Port of Tyne er en viktig nordlig inngangsport til Storbritannias og en vital havn i nordøst-England. Port of Tyne er et dynamisk handelssenter
som tjener fem virksomhetsområder: Konvensjonell og bulk kargoer, containere & logistikk, cruise & ferjer og land over 265 hektar.
Port of Tyne er en dyptvannshavn med kaier som kan motta dypgående fartøy på 12.1 meter, med tilgang døgnet rundt og utmerkede lenker via 3
jernbaneterminaler på stedet og lett tilgang til Storbritannias motorveinettverk så 22 britiske byer med befolkning over 100 000 er tilgjengelig på 2
timer fra vårt anlegg.
Elven
diagramdatum for hele kailengden på 750 meter. Den
Et levende, bærekraftig senter
har 1 container gantrykran (35m), 4 Liebherr LHM
Som den utpekte elvemyndighet er Port of Tyne
320 Mobile Harbour kraner (løfteevne på 100 m ved
Utvikling av våre anlegg ved Port of Tyne fortsetter og
ansvarlig for de 22 navigerbare miles av elven Tyne,
17 m omfang) og 2 Gottwald jernbanemonterte
har tiltrukket en voksende mengde med sjøfart og
dets piloter, trafikktjeneste for fartøyene såvel som
kraner (løfteevne på 100m ved 23 m omfang) lenket
offshore-relaterte leietakere til våre eiendommer.
vedlikehold ved hjelp av oppmåling og mudring. Port
til et overhead transportbåndsystem for store laster,
Gjenfylling av den tidligere Tyne Dock, ved å bruke
of Tyne tilbyr en mudret tilgangskanal med en
hvilket gjør den til et fleksibelt og effektivt anlegg som
masse fra konstruksjonen av den nærliggende andre
kontrollert dybde på 9.1 meter under diagramdata i
kan dekke en rekke behov.
Tyne Tunnel, vil åpne opp mer land for mer utvikling
de nederste delene av havna med en ekstra
tidevannsvarians på 4 meter ved springflo. Port of
på nordbredden, mens vårt nye biomasseanlegg som
Infrastruktur
Tyne er en låsefri havn og befinner seg bare 4 km fra
er ferdig i 2010, til en kostnad av 16 millioner pund,
er det største anlegget i sitt slag i Storbritannia.
åpen sjø og har ingen luft høyderestriksjoner, slik at
Bak Riverside Quay kan vi tilby åpen lagerplass med
fartøyer i panamax-klassen kan bli innpasset.
over 500 000 m for store laster, i tillegg til moderne
Videreutvikling er på gang i offshore tjenester for
kundegodkjente lagere som integrerer havnen med
både oljesektoren og den fornybare sektor. Sammen
både vår egen flåte med 53 trailere og tredjepart
med avanserte planer om å gjøre elven dypere igjen,
operatører som kan knytte oss effektivt til innlandet.
er Port of Tyne det rette valget for din virksomhet
Kaiene
På nordbredden av elven, i North Shields, er vår
International Passenger Terminal tilgjengelig for våre
Med tre jernbaneterminaler på eiendommen som kan
tallrike cruisepassasjerer og den daglige
ivareta store laster, biler og modullast i containere,
passasjerfergen som går til Ijmuiden. Den effektive
samt ekstra jernbanekapasitet tilgjengelig for
terminalen er allerede rustet til å ta imot enda en
fremtidig vekst, er Port of Tyne i stand til å tilby
daglig service, noe som ble tilbudt tidligere mellom
kostnad og karboneffektiv tilknytning til industrier i
Port of Tyne og Norge.
innlandet, slik som Lancashire, Yorkshire, the
Midlands og Central Scotland i tillegg til det
Nordbredden er også hvor 3 av våre 6 ro-ro kaier
nærmeste innlandet, nemlig nordøst-England.
befinner seg, og hvor en av våre 3 bilterminaler
befinner seg. 3 ro-ro kaier befinner seg også på
sørbredden for å betjene 2 bilterminaler til, som gir
oss stor operasjonell fleksibilitet og mulighet til å
motta opptil 6 ro-ro fartøy samtidig, for både grunt og
dypt vann.
Riverside Quay, i South Shields, er vår fremste
lastekai som kan tilby en dybde på 12.1 meter ved
Hvorfor Port of Tyne?
Praktisk – Storbritannias raskest voksende storhavn i løpet av det siste
tiåret
Profesjonell – Valgt til European Port of The Year 2007/8/9 & Global
Port Operator 2010 av The Institute of Transport Management
Personlig – 90 % av våre logistikk-kunder bruker 3 eller flere av våre
tjenester
68
Le ve randør av Legeringer
Premier Hytemp Ltd.
Newbridge Industrial Estate, Newbridge,
Midlothian, EH28 8PJ
Tel: +44 (0) 131 3334140 • Fax: +44 (0) 131 3334727
Web: www.premierhytemp.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Steve McHugh
Premier Hytemp er en verdensledende leverandør av tekniske løsninger, forhandler og leverandør av produkter i lavlegering, rustfritt stål og smidd
nikkellegering, ”open die forged og closed die forged” produkter for olje-og gassindustrien, tungindustri, skipsbygging, luftfart, kjernekraft og
vannprosessindustrier.
Premier Hytemp er en anerkjent og godkjent global leverandør til de store produsentene i olje-og gass brønnhoder, down hole verktøy og
brønnkonstruksjonindustrier såvel som støtteindustrien, og har et veletablert rykte som en god og pålitelig leverandør av produkter.
Produktinformasjon
25 års tjeneste
gripende signalet at Premier Hytemp vil gjøre sølv
(25 år) om til flytende gull (fremtiden) er dets
Premier Hytemp er en markedsleder i levering av
kvalitetsproduserte materialer inkludert
nikkellegeringer, rustfritt stål og lavlegeringer. Vi tilbyr
en totaltjeneste og gir våre kunder en eksepsjonell
service fokusert på rask respons og utmerket kvalitet.
Premier Hytemp vil snart feire sitt ”sølvjubileum”, som
markerer 25 års tjeneste til olje og gassindustrien.
engasjement og lojalitet til sine ansatte. De nye
ingeniørlærlingene som skal starte i august vil bli
formelt ønsket velkommen til organisasjonen om bord
på en lekter på Union Canal som en del av firmaets
25-årsjubileum. Vi sier lykke til for fremtiden på
Premier Hytemp og alle som seiler i henne!
For å sørge for at våre kunder mottar en rask
respons til sine krav, lagerfører vi et omfattende
utvalg i nikkellegeringer, rustfritt stål og lavlegeringer,
inkludert:
Nikkellegeringer - 718, 625, 825, 925, 725.
Lavlegeringer - 4130, 4140, 4145, 8630, 4330V,
F22
Rustfritt stål - 17/4 PH, 410, 420, Duplex og Super
Duplex.
Vår fleksible kundefokuserte tilnærming er utformet
for å dekke kundenes behov, fra levering av ”cut and
ship” spesiallegeringer av høy kvalitet til smidde,
CNC presisjonsmaskinerte og varmebehandlede
kompliserte komponenter.
Premier Hytemp ressurs og dyktighet sprer seg over
tre kontinenter med anlegg i Storbritannia, Nordamerika og Asia.
Firmaet bigger sitt rennomme på et grunnlag av
utmerket ingeniørkunst og teknisk ekspertise, som
kommer fra lokalkunnskap og dyktighet i Edinburghområdet. Denne tradisjonen er sterk innen den 72
personer sterke arbeidsstokken som er ansatt ved
firmaets hovedkvarter i Newbridge, og har nå også
en global tilstedeværelse.
Dette ønsket om å være fortreffelig er varemerket til
Premier Hytemp og dets besluttsomhet om å
kontinuerligordre og forbedre sin egen operasjonelle
ytelse. En nytenkende tilnærming til sin
rekrutteringspraksis har resultert i en unik blanding av
personer innen organisasjonen, fra grunnleggende
medlemmer med 25 års tjeneste til lederpersonale
som er rekruttert fra andre industrier. Denne
enestående blanding av dyktighet, kunnskap og
erfaring gir Hytemp en viktig konkurransefordel.
I nyere tid har Premier Hytemp investert mye i
oppkjøp, ny teknologi, nye anlegg, CNC-maskiner,
ERP-systemer og opplæring. Siden 2006 har firmaet,
med hjelp av moderfirmaet Murray International
Holdings, investert i overkant av 51 millioner pund.
Når det gjelder fremtiden har firmaet en meget klar
og teambasert visjon og filosofi. Kanskje det mest
Ekstra tjenester
•
Leverandør av totale tjenester
•
Designassistanse
•
Rask prototypedesign
•
Forhandler av nikkellegeringer, rustfritt stål og
•
CNC presisjonsmaskinering
•
Varmebehandling-in house og outsourced
•
NDE for våre kvalifiserte ingeniører
•
Global rekkevidde, lokal leverandør -Edinburgh,
lavlegering
Sheffield, Houston og Singapore
Internasjonal erfaring
Premier Hytemp er direkte involvert med alle globale
OEM, og gjennom hele leveransekjeden har vi vært
involvert i større prosjekter i de senere år,
offshore Angola, Brasil, Sørøst-Asia og den
Meksikanske Gulf, og onshore Afrika, USA, Canada.
Hvorfor Premier Hytemp?
Premier Hytemp har et uovertruffent lager av metaller som er utformet for vitale anlegg
på olje-og gassmarkedet.
Premier Hytemp har teknisk dyktighet i verdensklasse i maskinering og
varmebehandling.
Premier Hytemp har sine egne tekniske støtteteam og metallurger.
Premier Hytemp har over 25 års overfaring i leveranser til olje-og gassindustrien.
Premier Hytemp eksporterer rundt hele verden, med produksjonsanlegg i Storbritannia,
USA, Singapore med representanter over hele Europa.
69
R ørle dn in ge r, ar be ids kr aft og mekan is k e t jene s te r
R. Blackett Charlton Ltd.
Chieftain House, White Street, Walker
Newcastle upon Tyne, NE6 3PJ
Tel: +44 (0) 191 2622288 • Fax: +44 (0) 191 2344433
Web: www.rbcengineering.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Tony Cutchie
Ansatte : 500+
Vi ble grunnlagt i 1885, så vår historie strekker seg tilbake over 150 år med vår fabrikk og vårt hovedkvarter i Newcastle upon Tyne – Storbritannia.
R Blackett Charlton Ltd er fortsatt en etablert leder når det gjelder leveranse av førsteklasses rørledninger, personell og mekaniske tjenester til
sjøfart, olje og gass, petrokjemisk, kjernekraft og energisektorer over hele verden.
Vi tilhører Redhall Group PLC og kan tilby økonomisk stabilitet og samtidig være fullstendig integrert med våre kunder for levering av spesialbestilte
løsninger.
Fabrikasjon av rørledninger
Produkter
Vi er Storbritannias leder når det gjelder
rørfabrikasjon og kan tilby total segregering fra våre 3
•
Prefabrikasjon av rør
•
Umoe Oil & Gas
fabrikkhaller, støttet av overhead og mobile kraner
med 5tonn & 10 tonn kapasitet. Vår
•
Rørinstallering
•
ABB Offshore
•
Mekaniske tjenester
•
Aibel AS
fabrikasjonskapasitet er opptil 4000 timer pr. uke, og
vi kan håndtere rørledninger med diameter fra ½
•
Sveising av rør
•
Grenland Group
•
Supplering av arbeidskraft
•
Aker Solutions AS
tomme opptil 60 tommer.
•
Stålfabrikasjon
•
Sevan Marime
•
Metallplatearbeid
•
APL
•
Skids
•
5 Design
•
PAUs
•
Karmoy Stal
•
PARS
•
NLI Contracting
•
Rørbelegg
•
Liervik Module Technology
•
Galvanisering
•
Allum Marine
•
NDE
•
Varmebehandling etter sveising
Supplering av arbeidskraft
RBC er en stor arbeidsgiver for ingeniørpersonell i
våre viktigste aktiviteter og vi kan tilby denne
spesielle ekspertisen, med våre egne tester, til en
raskt voksende klientbase. Vi kan supplere hva som
helst til ditt ingeniørbehov.
Tidligere og nåværende norske kunder
Global bedrifter
Mekaniske tjenester
Sikkerhet
Hovedstrategien i RBC er sikker og effektiv levering
av komplette og integrerte mekaniske tjenester som
dekker:
•
Anleggsinstallasjon
•
Prosjektledelse
•
Rørfabrikasjon & reising
•
Stålfabrikasjon & reising
•
Arbeidskraft
•
Galvanisering
•
Maling
•
Isolering
•
NDE
•
Testing & igangkjøring
RBCs forpliktelse er alltid “SIKKERHET FØRST“
Helse og miljø
Dette er kjernen i våre verdier, og vi er forpliktet
overfor ansatte og kunder til å arbeide i henhold til
BS EN ISO 14001:2000
Kvalitetsstyring
Vi forplikter oss til å arbeide i henhold til LRQA ISO
9001: 2008.
•
Heerema
•
SBM
•
Babcock
•
Libo Libya
•
Costain
•
PSN
•
Alstom
•
Foster Wheeler
•
Interserve
•
Jacobs
•
Wood Group
•
MW Kellogg
Hvorfor R Blackett Charlton?
Prefabrikasjon av rør for offshore, olje, gass og petrokjemiske
industrier
Levering av arbeidskraft med mange års erfaring fra arbeid i norske
sektorer
Plasseringen på elven Tyne for lett tilgang og for leveranser til Norge
70
Person alov e rføringer
Reflex Marine Ltd.
Somar House, Heron Way,
Truro, TR1 2XN
Tel: +44 (0) 1872 321155 • Fax: +44 (0) 1872 321166
Web: www.reflexmarine.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Kate Hallowes
Å sørge for sikker og effektiv tilgang til offshore installasjoner er fremdeles en av de største utfordringene for offshore-industrien. I over 10 år har
Reflex Marine vært opptatt av å redusere risiko og forbedre effektiviteten på dette området.
Reflex Marine har nytenkende og risikofokuserte løsninger for offshore-operatører og leverer verdi til våre klienter ved å sette de høyest mulige
standarder for sjøtilgang til offshore installasjoner og fartøy.
FROG
Ingeniørarbeid med ytelse -FROG setter standarden
når det gjelder overføring av sjøpersonale med
erfaringer som det ikke finnes maken til.
FROG tilbyr en funksjonell løsning som er designet
med tanke på å redusere risikoen ved
personaloverføringer med kran, og er tilgjengelig med
kapasitet for 3, 6 eller 9 personer for å dekke
varierende overføringsbehov. Hvilke fordeler har
FROG som andre overføringsmetoder ikke har?
Hvorfor velge FROG til dine operasjoner?
•
Meget god passasjerbeskyttelse
•
Kompromissløs bårebeskyttelse
•
Meget effektiv støtte og opplæring
•
Uovertruffen godkjenning og testing
•
Erfaring uten sidestykke
Bruk ved arktisk lave temperaturer
Arktisk FROG viser Reflex Marines evne til å reagere
på noen av de mest utfordrende miljøene som finnes.
Lavtemperatur- FROG gir høy sikkerhet til personer
som blir overført, i temperaturer så lave som -40
grader C.
I 1999 ble Reflex oppsøkt av OKIOC, en operatør
som arbeider i offshore Kazakhstan ved meget lave
temperaturer.
dem til et sikkert sted. De var bekymret for at en
konvensjonell kurv i temperaturer ned til -30 grader,
kanskje i vind-og snøstorm, ville innebære en
uakseptabel høy risiko.
Reflex design team ble spurt om å utvikle en spesiell
FROG-3 som kunne brukes ved lave temperaturer.
Reflex arbeidet med metallurger fra Shell i Haag for å
utvikle en variant av standard FROG-3 som kunne
brukes i slike miljøer. Klienten kommenterte:
“FROG var den eneste akseptable metoden for å
utføre riggevakueringer i temperaturer under
frysepunktet.”
FROG-3 ble først introdusert i 1999 og det er nå over
350 enheter i drift over hele verden. Takket være
designen av enheten, kvaliteten av materialene,
holdbarhet og driftsprosedyrer, har FROG-3 en
levetid på opptil 8 år.
FROG-3 er nå i bruk for å overføre over en million
passasjerer hvert år. BP Indonesia bruker sine 12
FROG-3 enheter for å overføre mer enn 120 000
passasjerer pr år.
Tilbakemelding fra klienter
FROG-3 for lave temperaturer har nå blitt tatt i bruk
rundt i verden i områder med lave temperature i
Russland, Kanada, Norge og Kina. Våre klienter
inkluderer Petro-Canada, ConocoPhillips, Sakhalin
Energy, SBM og Husky Oil.
SBM, Sakhalin Island
"I vintersesongen måtte vi foreta mange overføringer
i ekstremt kalde forhold. Før måtte vi holde oss fast
for harde livet mens kranen senket oss 40 m ned på
dekket til MSVen. Med frosne fingre var dette litt av
en jobb. Etter at vi fikk FROG, har vi en mye sikrere
overføringsmetode, passasjerene er sikre uten at de
må holde seg fast! Det var den viktigste årsaken til at
vi kjøpte den."
Petro-Canada, Kanada
"FROG har vist seg å være en sikker metode for
personaloverføringer på feltet og våre ansatte føler
seg trygge når de bruker den."
Bureau Veritas / DNV sertifisering
Norwegian Experience
Det er nå 33 Frog-enheter i drift i Norge. Våre klienter
i Norge er Statoil, Total Norge, BP Norge,
Talisman, Shell, Maersk, Aker Drilling,
Exxonmobil og Odfjell Drilling.
Ingeniørdesign av FROG-3 har blitt vurdert av
Bureau Veritas, Sparrows Offshore Services og Det
Norske Veritas (DNV). Alle påvirkningstester ble
observert av DNV.
Selskapets vinterevakueringsplan var å senke
personalet ned til et kjøretøy som kunne transportere
Hvorfor Reflex Marine?
Vårt produkt er allerede i bruk flere steder i
Norge
Enhetene har CE-merket og er DNV-godkjent
Frog har en sikkerhetsbakgrunn uten
sidestykke
71
P rodu k s jon s t jen e s t er
Responsive Engineering Group Ltd.
Kingsway South, Gateshead
Tyne & Wear, NE11 0SH
Tel: +44 (0) 191 4973400 • Fax: +44 (0) 191 4973401
Web: www.responsive-engineering.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Simon Worrall
Omsetning: £12m • Ansatte: 150
The Responsive Engineering Group holder til i nordøst-England, og har fire produksjonsavdelinger som yter tjenester til energiindustrien innen spesialist sub-kontrakt og produksjonstjenester på kontrakt. Selskapet har en bakgrunn med gradvis økende vekst i 30 år og er nå regnet som en av de
ledende serviceytere til kraftproduksjon og undersjøiske olje-og gasssektorer.
Vi forplikter oss til å stadig forbedre oss og å oppnå den aller høyeste standard når det gjelder service, produktkvalitet og leveranse. Våre systemer
for styring av virksomheter er robuste, med effektive målinger, kontroller og rapportering. Vi holder standarder ifølge BS EN ISO 9001:2008 i tillegg
til de avanserte standarder BS EN ISO 3834-2, og vårt helse- og sikikerhetssystem holder standarden OHSAS 1801.
Hovedprosess
Undersjøisk olje og gass
Maskinering
•
Intervensjonsutstyr
•
CNC Milling
•
Drilleutstyr
•
CNC Dreiing
•
Komponenter for kunstig heising
•
EDM (Ledning & Sveise Sink)
•
Ventiler og pumper
•
Konvensjonell Maskinering
Kraftproduksjon
sveising & produksjon
•
Spesialsveising
•
Gassturbindeler
•
Reklamasjonssveising
•
Vedlikehold av kraftstasjoner
•
High Integrity produksjon
•
Komponenter til kjernekraft
•
Anleggsprosjekt
•
Super Duplex, Titanium, Aluminium etc.
Noen av klientene
Presisjonsskjæring
•
Cameron
•
Laser 6kw 4m x 2m x 25mm
•
Siemens
•
Waterjet 4m x 2m x 150mm
•
Schumberger
•
Sulzer
Pressing & Forming
•
Fugro
•
Versatile Press opptil 250 tonn
•
Baker Hughes
•
Verktøyrom
•
Flow Serve
•
Montering & Test
Støttet av:
•
Prosjektstyring
•
Styring av leveransekjede
•
Kvalitetsstyring
•
Teknisk sveising
•
Tekniske ressurser
Hvorfor Responsive?
Ett-punkts-tilgang til en hel rekke tekniske spesialtjenester
Inngående kjennskap til kraftproduksjon og behov på det undersjøiske
olje-og gassmarkedet.
En fremskrittsrettet gruppe som er innstilt på at kunden skal bli fornøyd
med vår utmerkede ytelse..
72
F a br ik a s jone r og tjeneste r på arbe idsplas se n
SBV Fabrication and Site Sevices Ltd.
Dormor Way, South Bank, Middlesbrough
Cleveland, TS6 6XH
Tel: +44 (0) 1642 253366 • Fax: +44 (0) 1642 254466
Web: www.sbvfabrications.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: David Geary
Ansatte : 90
Siden 1988 har SBV vært kjent for å være kvalitetsbevisste, samtidig som vi har en nyskapende og fleksibel innstilling når vi utfører prosjekter for
en stadig økende kundemasse. Fra våre baser i Middlesbrough og Hartlepool i nordøst-England, har vi utført arbeid for en rekke forskjelligekunder
innen sektorene energi, atomkraft, gruvedrift, stål, offentlig infrastruktur, resirkulering, prosess og andre industrier som krever høy kompetanse.
Vår ekspertise omfatter stålfabrikasjon i karbon og fullstendig segregerte rustfrie pakker for mekanisk utstyr,maskinering, produksjon, montering,
bygging, installasjon, igangkjøring, demontering, oppussing og andre tjenester på arbeidsplassen.
Våre tjenester inkluderer
Vår prosjektstyring
Vår innstilling til helse og sikkerhet
Helse og sikkerhet har den høyeste prioritet her på
•
Store fabrikasjoner i rustfritt stål og karbonstål
Vi har kapasitet til prosjektstyring for å gjennomføre
•
Pakker for mekanisk utstyr
styring av hele prosjekter, fra produksjonsprogram in-
SBV. Vi gjennomfører ofte prosjekter hvor kvaliteten
•
Maskinering
house til å stå som hovedentreprenør under CDM
på våre fabrikasjoner og tilhørende installasjoner er
•
Produksjon
retningslinjer. Vår brede erfaring dekker en rekke
sikkerhetskritiske. Vi arbeider med fordringsfulle
•
Montering
sektorer og applikasjoner.
kunder med prosjekter med høy risiko og på anlegg
•
Montering på stedet
•
Bygging
Vi kan tilby vår ekspertise når det gjelder styring av
•
Installasjon
design, preparasjoner av programmer, anleggsstyring
•
Igangkjøring
av installasjoner og kontraktarbeid, og
Vi bruker sikkerhetspass, ACE og CSCS systemer for
•
Demontering
sikkerhetskritiske løftebehov.
akkreditert sikre arbeidsrutiner, og har bred erfaring
•
Oppussing
•
Tjenester på arbeidsplassen
hvor det ikke er noen feilmarginer. Vi har forståelse
for dette.
når det gjelder risikovurdering og sikre rbeidsmetoder
Demontering og montering på stedet
for alle våre aktiviteter - enten det er på vårt eget
anlegg eller hos andre. Siden 1998 har vårt firma hatt
Våre anlegg
I tillegg til arbeid på våre lett tilgjengelige Teesside
BS EN ISO9001:2008 godkjenning.
anlegg, blir vi ofte spurt om å ta oss av
Vi foretar fullstendig segregert fabrikasjon av rustfritt
produksjonsprosjekter på anleggene til kundene våre.
stål og karbonstål ved vårt anlegg i Middlesbrough,
Vi kan foreta reising av stålstrukturer, såvel som
som ligger på en tomt på 7 mål og har 7000
demontering av anlegg for å gjøre plass til nye eller
kvadratmeter produksjonsanlegg med 18 m høyt tak
oppussede fabrikasjoner. Våre tjenester omfatter
og et stort verkstedområde. Med en heisekapasitet
vurdering av installasjoner og utstyr. Vi vil alltid gi
på 2 x 15t og 1 x 30t kan vi håndtere store og
anbefalinger og planlegging for sikker fjerning av
kompliserte fabrikasjoner. Vårt anlegg i Hartlepool
utstyr.
har ytterligere 18 000 kvadratmeter til maskinering og
516 000 kvadratmeter til maskinering og
produksjonsdrift.
Hvorfor SBV?
Dyktighet når det gjelder komplekse prosjekter for store og fordringsfulle
kunder
Bred og anbefalingsverdig ekspertise i en rekke sektorer
Progressiv og fremskrittsrettet innstilling når det gjelder å møte kundenes
utfordringer
73
Ut s t yr og t je n e s te r for e lek tris ke en ergisys t emer
S&C Electric Europe Ltd.
Princess House, Princess Way
Swansea, SA1 3LW
Tel: +44 (0) 1792 455070 • Fax: +44 (0) 1792 454768
Web: www.sandc.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Andrew Jones
S&C Electric Company Ltd. er en global leverandør av utstyr og tjenester for elektriske energisystemer. Det er et Chicago-basert firma som ble
etablert i 1911, som designer og produserer brytere og beskyttelsesprodukter for elektrisk energioverføring og distribusjon.
S&Cs produkter bidrar til å levere elektrisk energi effektivt og pålitelig. Noen brukes til å skifte kretser og andre reduserer skade på utstyr i tilfelle en
feil oppstår, eller reduserer området som blir uten energi ved å automatisk sende energiflytet til andre områder. S&Cs sofistikerte energikvalitetsprodukter kan gi uavbrutt energi til et helt anlegg for vitale prosessindustrier.
Globalt
Smart Grid
S&C Smart Grid Produkter
S&C Electric Europe, en global leder i Smart Grid,
Alle snakker om fremtidens Smart Grid, men det er
•
S&C IntelliRupter® PulseClosers
er glade for å kunne presentere sine vellykkede
uoverensstemmelser om hva det er og hvor verdifullt
•
S&C Remote Supervisory and Source-Transfer
løsninger. Utvalget av intelligente produkter spenner
det er. Mange såkalte “Smart Grid technologies” har
fra energilagring til IntelliRupter® PulseCloser og
ikke vært utprøvd ute i feltet eller de krever så mye
•
Distribusjonsbryterutstyr Under Bakkenivå
IntelliTEAM programvare for automasjon. S&C kan
teknisk arbeid av brukeren at disse teknologiene ikke
•
S&C Universal Grensesnittmoduler
tilby et bredt utvalg av analytiske hjelpemidler og
er praktiske å innføre eller vedlikeholde. S&C har
•
S&C SpeedNet™ Radioer
tjenester som vil bevise fordelene for ditt nett.
gjort dem mer forståelige. Vi tilbyr totale, utprøvde
•
S&C TripSaver™ Dropout Reclosers
Smart Grid løsninger som kan hjelpe deg å realisere
•
S&C PureWave DSTATCOM® Distributed Static
•
S&C PureWave UPS™ Systems.
Fornybar energi
Vista®
de store målene for Smart Grid i dag, blant annet:
Elektriske energiselskaper vil mer og mer måtte ta
• Selvhelende respons til
stand til Renewable Portfolio Standards, og er på
distribusjonssystemproblemer, slik som feil,
utkikk etter å produsere kraft fra vind, solar,
spenningsreduksjoner eller strømbrudd.
geothermal og biomassekilder. Å integrere kraft fra
Compensators
S&C Europeiske Kunder
•
Scottish & Southern Electricity (SSE)
fornybare kilder kan være en vanskelig oppgave,
• Strømkvalitet og pålitelighet er på linje med
•
ESB
men S&C kan hjelpe deg å møte denne utfordringen.
nåtidens krav.
•
EDF
•
RES
•
Enercon
•
Western Power Distribution
Samlesystemer some er designet av S&C
• Integrering av alle produksjons-og
maksimerer det tilgjengelige utbyttet fra fornybare
lagringsalternativer. Dette gjelder også fornybare
energikilder. S&Cs energilagringsløsninger letter
energikilder, et viktig behov siden energiselskaper
utsendelse av disse intermitterende kildene.
prøver å redusere bruken av karbonbaserte
kraftkilder
S&C tilbyr totale løsninger for å finne en løsning på
Utfordringer ved samtrafikk, fra ingeniørers
• Optimering av eiendeler og øket effektivitet har
ekspertanalyser til utprøvde produkter og totale
høy prioritet for selskaper som gjerne vil utsette
tjenester for teknisk arbeid, anskaffelse og
investering i ny infrastruktur og redusere kostnader til
konstruksjon (Engineering, Procurement and
vedlikehold av utstyr og feilsøking
Construction, EPC). Vi tilbyr pågående vedlikehold
av problemer.
som sørger for kontinuerlig pålitelig drift av det
fornybare energianlegget.
Hvorfor S&C?
S&C har utprøvde feltsystemer og drift, fra ørkenen til det iskalde
klimaet nord i Canada.
S&C arbeider hardt for å oppfylle de strengeste krav til sikkerhet
på arbeidsplassen.
S&C har tro på privat eierskap, langtidsplanlegging og investering
av det meste av fortjenesten tilbake i virksomheten.
S&C ønsker å redusere innvirkningen av våre produkter og
virksomheter på miljøet og å øke bruken av fornybare energikilder.
74
Økonomis k e utv iklingsv erktøy
Scottish Development International Ltd.
Atlantic Quay,150 Broomielaw
Glasgow
Tel: +44 (0) 141 2282672 • Fax: +44 (0) 1412282114
Web: www.sdi.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Phil Stirling
Scottish Development International er den skotske regjeringens internasjonale økonomiske utviklingsverktøy og foretar innelandske investeringer,
samtidig som det yter en lang rekke tjenester knyttet til internasjonal forretningsutvikling overfor skotske selskap og institusjoner for å hjelpe dem til
å utvikle deres forretninger i utlandet.
Assistansen varierer fra å yte grunnleggende informasjon om markeder til detaljert matching av forretningspartnere, så vel som å organisere
oppdrag i inn- og utland og skotske stands på de viktigste internasjonale messene.
Scottish Development International yter disse
Skottland er velsignet med noen av de beste
tjenestene gjennom et nettverk av kontorer rundt om i
energiressursene i Europa og den skotske
Skotske selskaper har bidratt betydelig til den globale
verden, sammen med sterke bånd til Storbritannias
energiindustrien har støtte fra et ekstensivt
energiindustrien. Fra olje og gass til fornybar energi –
ambassader og konsulater over hele verden.
erfaringsgrunnlag, en fornyet akademisk sektor og et
det er et anselig potensiale for utvikling i Skottland.
innovasjon i energiindustrien.
næringsdriftsmiljø som bidrar til vekst.
Energiindustrien i Skottland – grunnleggende
Vi er din vei inn i den skotske leverandørkjeden og
har tilgang til et nettverk av olje- & gasstjeneste- og
Mangfoldig og levende nyter den skotske
leverandørbedrifter over hele Skottland.
energiindustrien anseelse for å ha en forskning,
fakta
utvikling og produksjon som er i verdensklasse i et
Energiindustrien i Skottland blomstrer og fortsetter å
Support for energiselskaper
stort antall energisektorer, inkludert de følgende:
tiltrekke seg innenlandske investeringer, takket være
SDI og Scottish Enterprise assisterer energiindustrien
•
Olje og gass
infrastruktur. Følgende statistikk illustrerer hvorfor
i Skottland ved å tiltrekke direkte investeringer fra
•
Vind
Skottland er et så attraktivt forslag for bedrifter som
internasjonale bedrifter som gjerne vil høste fordeler
•
Marin
ser seg om for å investere i energi.
av den unike og varierte energisektoren og
•
Brenselceller
ressursene. I tillegg gjør vi følgende:
•
Solar
•
Bio
•
Fornybar
en rikdom av naturressurser og en støttende
•
Det er ennå en anslått mengde av 920 millioner
•
Skottland er Europas ledende gassprodusent
tonn utvinnbar råolje igjen i Nordsjøens oljefelt.
•
Hjelper selskaper med å skaffe midler til å
•
Fremmer forskningssamarbeid mellom selskaper
Den dynamiske energiindustrien i Skottland fortsetter
og ledende universiteter.
å tilpasse seg til utfordringene knyttet til skiftende
Tilbyr matchingstjenester i olje- og
etterspørsel verden over og tilbyr nye muligheter for
gassindustrien mellom utenlandske og skotske
internasjonale investorer.
finansiere prosjekter.
•
offshore, der de største reservene finnes
Den skotske regjeringen har satt seg som mål at
50% av strømmen skal produseres fra fornybare
energiressurser innen 2020.
bedrifter, ved hjelp av en database med over 900
foretak.
offshore, i Nordsjøen.
•
•
Invester i Skottlands energi
Skottland har et potensiale i seg til å produsere
59.1 GW strøm ved hjelp av fornybar energi,
med utsikter til å bli en hovedeksportør av
Skottlands energiindustri
Noen av verdens største energiselskaper har kastet
bærekraftig energi.
sine øyne på Skottland som et attraktivt sted å
Energiindustrien i Skottland er inne i et oppsving.
investere, ettersom Skottland er i front hva angår
Hvorfor Skottland? Fordelene for energiselskaper.
Skottland har noen av de største energiforetak i verden og er anerkjent
som en av de sunneste og mest mangfoldige produsentene av energi i
verden
Et investeringsvennlig forretningsklima tillater energiforetak å vinne på
den rikelige tilgangen på naturressurser
I Skottland kan din næringsvirksomhet få mer ut av utvinning og
forskningsmuligheter i mange energisektorer
75
En e r gis e k t or k on s u le n tt jenes t er og operas jon elle løs ninger
Senergy Econnect
Stockbridge House, Trinity Gardens, Quayside
Newcastle upon Tyne, NE1 2HJ
Tel: +44 (0) 191 2387300 • Fax: +44 (0) 191 2387399
Web: www.senergyworld.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Jon Monk
Senergy tilbyr nytenkende konsulenttjenester og operasjonelle løsninger til mer enn 100 klienter innen den utviklende energisektoren fra steder
over hele verden. Selve kjernen til vår suksess er de ansatte i Senergy; tekniske eksperter i en rekke relaterte disipliner. Bredden og dybden av
denne ressursen betyr at vi kan tilby en fullstendig integrert tilnærming til de mest mangfoldige klientbehov.
Vår strenge kvalitetspolicy sørger for et sunt samarbeid og konsistente resultater. Vi er meget opptatt av vårt gode renomme og arbeider alltid med
en besluttsomhet og et engasjement som reflekterer Senergys veletablerte verdier.
Vi leverer en integrert ressurs for olje og
Reserve & kapitalvurdering
Alternativ energi
som er nødvendig for å dekke alle behov, fra
Senergy foretar vurderinger av selskaper som er
Karbonfangst og lagring
reservoarvurdering til full feltutvikling og styring av
konfidensielle, korrekte og konsistente.
gassindustrien med den ekspertise og fleksibilitet
Utforskning, vurdering, utvikling og ledelse
Vår store gruppe med geologer har omfattende
utforskning-og feltutviklingserfaring, noe som gjør at
vi er en av de fremste servicegruppene for
utforskning og feltutvikling i verden.
•
Oppkjøp og avhendelser
karbonlagringsindustrien. Vår ekspertise dekker
•
Kommersielle forhandlinger
screening av bassenget, valg og utvikling av stedet,
•
CPR
drift av lagringsstedet, overvåkning, oppmåling og
•
Evaluering av leting og kapitalforvaltning
verifisering.
•
Verdivurderinger av bedrifter
•
Strategisk planlegging
•
Reserverapportering
•
Geologi
•
Geofysikk
•
Petrofysikk
Senergy anskaffer og styrer borerigger i Nordsjøen.
•
Res Eng
Dette gjør at førstegangsoperatører kan outsource
•
RSC
alle sine bore-og riggledelsesbehov til Senergy. Vi
Brønnleveringstjenester
•
Well Eng
styrer brønnlevering med en full livsstidstilnærming
•
Wellbore ytelse
og tilbyr komplette tjenester i alle aspekter av
•
ADT
brønnkonstruksjon.
•
Prod Tech
•
Formation-integritet
Software-produkter
Senergy Alternative Energy er et ledende
konsulentfirma når det gjelder
brønnytelse.
Vindenergi
Senergys mål er å gi klienten et komplett sett med
integrerte prosjektutviklingstjenester. Vi styrer
vindmølleparker fra vugge til grav for å maksimere
utbyttet på din investering. Vår støtte hjelper deg å:
- Finne den beste muligheten for utvikling, on eller
offshore
- Foreta tidlige mulighetsstudier og sikre
byggetillatelse og de nødvendige
nettverktilknytninger
- Starte prosjektet og sett i gang vindanlegget
- Styre pågående prosjekter og vedlikehold.
•
Brønndeling
•
Markedsforståelse
•
Plankonsolidering
Senergy Econnect spesialiserer seg på nettilknytning
•
Sporledelse
for fornybar energi. Senergy Econnect har utviklet
nye løsninger i overføringsnettverk,
•
ODM3 (Oilfield Data Manager)
•
Beste lastekapasitet
•
IP (Interactive Petrophysics)
•
Rigg/klient kontraktsmessige ordninger
•
Eikos
Nettilknytning
distribusjonsnettverk og systemdrift, for å støtte den
stadig voksende penetrasjon og integrering av den
fornybare energigenerasjonen.
Hvorfor Senergy?
Vårt personell – de kombinerer teknisk kunnskap, praktiske ferdigheter og entreprenøriell
dynamikk for å ta seg av de forskjellige utfordringene de møter, og vi sørger for at de har den
best tilgjengelige støtte når det gjelder opplæring og veiledning for å utvikle sine personlige og
profesjonelle kunnskaper
Vi lytter – Vi forstår at alle klienter er forskjellige og har forskjellige behov og derfor tilbyr vi
personlige løsninger. Vår ekspertise dekker ikke bare tradisjonelle energiområder, men også
karbonfangst og lagring, og fornybar energi som er avgjørende for utviklingen av alternativ energi.
Senergy Econnect - Senergys fornybare energiselskap, er en av de eldste bedriftene innen
fornybar energi. Senergy Econnect har arbeidet på mer enn 50% av alle vindprosjektene i
Storbritannia, og har erfaring med bølger, tidevann, hydro, landfyllgass, CHP, solcellepanel,
energi fra avfall og biomasse-teknikk.
76
K ret sk or t ( PCB) la yout, des ign og produk sjon
Sonart Electronics Ltd.
Units M&N, Pitreavie Crescent, Pitreavie Business Park
Dunfermline, Fife, KY11 8UT
Tel: +44 (0) 1383 624846 • Fax: +44 (0) 1383 625004
Web: www.sonart.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Alistar Williamson
Sonart er et skotsk firma med hovedkontor i byen Dunfermline i Fife. Vår spesialitet er layout og design av kretskort (PCB), to hand plassering,
overflatemontering og tradisjonell montering. Sonart tilbyr en hel rekke tjenester fra kabelinnføring til produsering av prototyper, overflatemontering
og testing for å fullføre box build.
Vi vil samarbeide med deg slik at vi kan tilby den beste kvalitet, leveranse og pris som kan oppfylle dine behov og overgå dine forventninger fra
ideen tar form til fullførelse av et prosjekt. Vi har tro på å bygge opp vårt forhold til kundene våre for å oppnå felles fordeler og langvarig samarbeid.
Overflatemontering
Box Build
Ved å bruke DIMA Hybrid Pick og Place maskiner
Vår komplette produksjonsservice gjør at kundene
Vi bruker VUTRAX® layout software, slik at vi kan gi
kan vi plassere så å si hvilken som helst SM
våre ser oss som en forlengelse av deres eget
våre kunder en komplett design layout service.
komponent, fra CHIP, MELF, SOT, SOIC, TSOP, TNT,
produksjonsgulv. Vi kan:
Denne type design software setter oss i stand til å
PLCC, QFD, BGA, MicroBGA, LCC og så langt ned
som 0402.
Kretskort Layout
•
Skaffe til veie og montere kretskort
•
Skaffe kabler og ledninger til metallarbeid
tilby våre kunder følgende:
Enten det gjelder plassering av komponenter, enkle
•
Produsere komplette produkter
•
Layout på Single/doble og Multilagskort design.
eller multilags kretskort til fleksible og fleksi-stive brett,
•
Teste, merke, pakke og sende direkte ifølge din
•
Layout på fleksible kretser.
kundes
•
Design for produksjon.
•
Oppretting av kretsdiagram.
•
Pakke med tegninger og BOM preparasjon.
•
"Reverse engineer" av kundeinformasjon.
•
Modifisering til kundens gerber informasjon.
vil Sonart yte en profesjonell service til en rimelig pris.
PCB montering
Prototyper
Vår høyt kvalifiserte arbeisstyrke setter sin ære i å
Sonart kan produsere små mengder eller prototyper
tilby førsteklasses produksjon av dine produkter. Vår
ved å bruke SM og / eller tradisjonelle byggemetoder.
ekspertise strekker seg fra enkeltstående prototyper
Disse små mengdene blir vanligvis montert for hånd
til full box build service med samme høye standard
av våre erfarne operatører, både med og uten bly.
og oppmerksomhet til detaljer som vi gir til alle
prosjektene vi arbeider med.
Produsering av prototyper og små mengder, samt
montering for hånd gjør at vi kan tilby rask service av
Kabelinnføring / ledningsnett
høy kvalitet, slik at verktøykostnader og oppsett
holdes til et minimum.
Et bredt utvalg av kabelarbeid kan produseres, fra
enkle jordingsstropper med en ledning og båndkabler
til intrikate kabler med flere ledninger.
Hvorfor Sonart?
Raskt svar & levering
Lavt til middels volum
Kvalitet i design og produksjon
Det lønner seg å velge Sonart når det gjelder
kvalitet, leveranse og pris,
77
Spe s ia lis t e r på opplær in g
SpokenWord Ltd.
Broadoak, Rignall Road, Great Missenden
Buckinghamshire, HP16 9PE
Tel: +44 (0) 20 33935207 • Fax: +44 (0) 20 33935207
Web: www.spokenwordltd.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Frances Tipper
SpokenWord Ltd og Applied Knowledge Ltd er de ledende spesialister på opplæring som kan hjelpe organisasjoner og individer å løse problemer
med presentasjoner, personlig inntrykk, forhandlinger, salg, strategiplanlegging og prosjektledelse.
De kjente britisk-baserte selskapene slo seg sammen i 2004 for å arbeide med Statoil ASA på ”Developing International Negotiators” (DIN)programmet og nå, på program 7, har de utvidet opplæringsprogrammet til å dekke presentasjonsteknikker, strategiutvikling, prosjektstyring og
gjennombrudd til suksess (holdnings-og motivasjonskurset som ble kåret til ”Beste kurs” på Statoil).
Målet for alle kursene er å forbedre bedriftsytelse.
Gjennom kontekstlæring er de interaktive timene
basert på validert forskning som gir vellykkede,
praktiske teknikker som man kan bruke umiddelbart.
Presentasjonsteknikker
SpokenWord kurs og gruppearbeid viser hvordan
man bestandig kan gi klare og fokuserte meldinger
med kraft og selvtillit.
Forhandlingsteknikker
Lær å bruke ferdigheter og oppførsel, kjenn
”knepene”, vit hvordan du skal planlegge din strategi
og organisere ditt team så du oppnår suksess i
internasjonale og interne forhandlinger.
Våre kurs
•
konkurransefortrinn
Kursene våre ledes av toppledere med erfaring i den
kunst og vitenskap som bedriftsovertalelse er. Alle er
aktive entreprenører, internasjonale forhandlere og
offentlige talere.
Prosjektledelse og bygging av stabile team
Prosjektologi er en effektiv måte å forenkle
prosjektledelse og bygging av team på, som kan få
prosjektene ferdig i tide og innenfor budsjettet.
Innovasjon og nye veier
•
Styring av innovasjon – Å sette idéer ut i livet
•
Introduction to InventuringTM” – Skaping av nye
•
Vellykkede samarbeidsprosjekt – Partnerskap
Salgsteknikker
verdier innenfra
•
Salgssamtaler for de sjenerte
•
Avanserte og grunnleggende salgsteknikker
•
Salgsledelse
Prosjektledelse og bygging av stabile team
•
Internasjonal og strategisk salg
•
•
Styring av personlige forhold
•
Operasjonell prosjektologi
•
Team-prosjektologi
Presentasjonsteknikker
Salgsteknikker
Salg er bedriftens viktigste aktivitet. Uten salg skjer
det ikke noe. Med SpokenWord, vil du lære å
gjenkjenne de skjulte farene i de tradisjonelle
salgstriksene, hvordan du unngår å fokusere på
kostnader og hvordan du får kunden til å se dine
verdier, slik at du når målene dine og får de
resultatene du trenger.
Strategisk Markedsføring – Kommunisering av et
•
Presentasjonsteknikker for skjelvende vrak
•
Nettverkteknikker –Hvordan man ”arbeider seg
•
Personlig inntrykk, tilstedeværelse og innflytelse
•
Trening i utstillingsteknikker
•
Hvordan man presenterer den vinnende saken
rundt i rommet”
(Presenting the Winning Case)
Forhandlingsteknikker
•
•
Profesjonelle forhandlingsteknikker
Forhandling over landegrensene
Strategisk Planlegging
•
Strategiprinsipper – det viktigste grunnlaget
•
Strategisk Planlegging – Fra idé til handling
Den strategiske praktiserende
•
Fullstendig prosjektologi
•
Tidsstyring
Erfaring
•
Statoil
•
Aker
•
PWC
•
NTNU
•
Microsoft
•
Pantheon Partners
•
Morgan Stanley
•
BBC
•
Thomson Reuters
•
Inter-Ikea
Hvorfor SpokenWord and Applied Knowledge?
Forhandle deg frem til den beste avtalen for din bedrift
Skap Verdi for kundene dine og selg mer effektivt
Generer effektive strategier og lever prosjekter på en mer effektiv
måte
Presenter idéene dine med kraft og selvtillit
78
Ca te ringutst yr i r us tfr it t st å l
Stellex Ltd.
Hadston Industrial Estate, Hadston
Morpeth, Northumberland, NE65 9YG
Tel: +44 (0) 1670 760082 • Fax: +44 (0) 1670 761404
Web: www.stellex.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Peter Harding
Stellex Ltd produserer et bredt spekter av produkter til bruk innen cateringindustrien. Fra de enkleste bord til tilberedning av mat til skreddersydde
serveringsdisker har vi alt for å kunne møte dine behov.
Vi spesialiserer oss på å tilby omfattende design-, produksjons- og installasjonsservice for store og små prosjekter. Våre produkter brukes over hele
landet på kontorer, skoler, industrianlegg og mange andre steder. I årenes løp har vi etablert en misunnelsesverdig anseelse for fremragende
service og høykvalitets-, bestandige og pålitelige produkter.
Stellex Limited ble etablert i 1937 og kombinerer en
lang tradisjon innen cateringutstyr med moderne
produksjonsteknologi, idet selskapet alltid kombinerer
god design, høykvalitetsmaterialer, moderne
teknologi og en arbeidsstyrke med varierte
ferdigheter.
Stellex har produsert cateringutstyr i rustfritt stål i
over 70 år og, fra vår base i Northumberland, er vi
stolte av å kunne levere kvalitetsutstyr og -service til
svært fornuftige priser. Vårt produktsortiment strekker
seg fra standardbord, benker, vasker, etc. til
modulære og skreddersydde serveringsdisker.
Samme vekt på detalj garanteres uansett om du ser
etter en enkelt enhet eller en komplett innredning.
Produkter
•
Fabrikasjon
•
Metalldistrubusjon
•
Servereringsdisker
•
Tilleggsutstyr
Service og design
Kvalitet
Vår gratis rådgivnings- og planleggingsservice, utstyrt
med det siste i AutoCAD-datadesignteknologi står til
din rådighet når det skulle være. Vi ønsker alle
henvendelser for å diskutere spesifikke behov og
ønsker velkommen og din lokale salgsrepresentant
vil bare bli glad for å møte deg og kunne gå gjennom
disse behovene og ønskene i detalj.
Stellex produserer et omfattende sortiment av
produkter til bruk i cateringindustrien, og alle er
designet for å etterkomme kravene til de høye
standardene som forventes av cateringbransjen i
dag, og dette, kombinert med pågående
produktutvikling, gjør det mulig for Stellex å
gi deg høy kvalitet til overkommelige priser.
Selskaper oppfyller kravene i BS EN ISO 9001:2008,
noe som sikrer at våre produkter og tjenester
holder konsistent kvalitet og innehar akkreditasjon iht.
Systemet for vurdering av entrepenørers helse og
sikkerhet (CHAS) og registrering med
Constructionline.
Stellex påtar seg alle faser eller en hvilket som helst
fase i et prosjekt fra design og konstruksjon,
prosjektledelse, klarering på stedet, M&E-tjenester, til
installasjon, igangsetting og opplæring av staben - alt
med et minimum av forstyrrelse.
I tillegg til vårt eget omfattende sortiment av utstyr i
rustfritt stål er Stellex dessuten en hoveddistributør
av utstyr fra ledende produsenter, noe som sikrer at
vi er i stand til å tilby et samlet innkjøpsforum for alle
våre kunder.
Erfaring
Stellex har fått i oppdrag å utforme, produsere og
levere cateringutstyr for/til lokale myndigheter,
pleiehjem, hoteller, restauranter, MOD og NHS og
gjennom å oppretholde kundeforhold har Stellex
utviklet en overprøvet merittliste over vellykkede
kvalitetsprosjekter i hele Storbritannia.
Hvorfor Stellex?
76 års erfaring med produksjon av cateringutstyr til bruk i industrien
Høyt akkreditert
Tjener for tiden olje- og gassindustrien
79
De s ign og in gen iør v ir k s omhe t av offshore pros jek te r
Tees Alliance Group Ltd.
Haverton House, Haverton Hill Yard
Billingham, Teesside, TS23 1PZ
Tel: +44 (0) 1642 565500
Web: www.teesag.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Glenn Wilson
TAG utfører prosjektforvaltning, detaljert designingeniørvirksomhet, anskaffelse, konstruksjon, fullføringer og igangkjøring av prosjekter for olje- og
gass-, fornybar energi- og prosess- og marinindustrien, fra utmerkede fasiliteter ved elven Tees nordøst i England.
Gjennom samarbeid med spesialunderleverandører, er TAG i stand til å utnytte sine anleggsfasiliteter for å kunne få utført prosjekter og integrere
svært erfarent personell og underleverandørenes tjenester inn i ledelsesteamet.
Hva vi kan
TAG kan stå for hele prosjektet eller deler av et
prosjekt:
Kvalitet, helse & sikkerhet & miljøakkreditasjoner
•
Underbygg
•
Overbygninger
•
Overbygningsmoduler
styringssystemer og har oppnådd fulle
•
Oppjekkbare og halvt nedsenkbare borerigger
•
Overbygningsdekk
akkreditasjoner fra Lloyds Kvalitetssikringsregister:-
•
Vind-, tidevanns- og bølgeenergiutstyr
•
Underbygg
•
Mantler, mono-pilarer og tårn
•
Diverse undervannskonstruksjoner
TAG driver sin virksomhet med overprøvde
•
Kvalitetsstyringssystemet er akkreditert iht.
•
Styringssystemet for helse og sikkerhet på
ISO 9001:2000.
Olje- & gassektoren
Fornybar energi
TAGs ledelsesteam har omfattende erfaring
TAG utvikler toppmoderne, verdensklasse-
i olje- & gassektoren. Deres ledelsesteam har vært
automatiserte produksjonsfasiliteter i form av rør for
ansvarlig for konstruksjonen og igangkjøringen av
valsing og sveising av rør av store diameter og
mange nordsjøprosjekter levert fra elven Tees.
konstruksjon av fundamenter, (monopilarer, trefotede
Seniorteammedlemmene har i gjennomsnitt over 25
stykker, mantler og overgangsstykker) på deres
års erfaring i industrien og er anerkjent som noen av
Haverton Hill-fasiliteter i Teesside.
New Investment
TAG har erfaringen og ferdigheten til å designe,
TAG investerer i toppmoderne automatiserte
TAG har ekspertise i og erfaring fra alle kategorier
prosjektstyre og konstruere strukturer for
produksjonsfasiliteter for valsing og sveising av rør av
olje- og gassprosjekter:-
fornybar energi-sektoren:
store diameter på deres Haverton Hill-fasiliteter i
arbeidsplassen er akkreditert iht. OHSAS
18001:2007.
•
Styringssystemet for mijøsikkerhet er akkreditert
iht. ISO 14001:2004.
de beste i Storbritannia.
Teesside.
Mobile offshoreenheter:
Mobile offshoreenheter:
•
Boring, dvs. med semiundervannsfartøy,
•
Bølgeenergiutstyr
oppjekkbare rigger og boreskip
•
Vindenergiutstyr (underbygg)
TAG kommer til å produsere konstruksjoner for
fornybar energi-industrien – både for vind-, bølge- og
tidevann:
•
Lagring, dvs. flytende lagringsenheter
•
Produksjon, dvs. flytende produksjonsenheter,
Forankrede offshoreenheter:
flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter
•
Forankrede offshoreenheter:
•
Mono-pilar i stål – en hul stålsylinder drevet ned i
•
Produserer 100,000te pr. år
havbunnen.
•
Rørproduksjon & -montering
Trefots- / mantelfundament - en ramme med tre
•
Mono-pilar & overgangsstykkeproduksjon
Mantel- & overbyggsproduksjon
•
Produksjonsplattformer
•
Boreplattformer
eller flere føtter drevet ned i havbunnen,
•
•
Boligplattformer
vanligvis brukes stålrammepilarer driven steel
•
Ingeniørvirksomhetsløsninger & prosjektledelse
piles.
•
Lagring & oppstilling
•
Produksjonssystemer under havoverflaten
•
PAU’er på land
Hvorfor TAG?
Beliggenhet – Ideell beliggenhet på østkysten, ved Nordsjøen og
utviklingsarbeidene i Baltikum. Skjermet front mot elv, omfattende
fasiliteter. Redusert risiko for kundene og transportkostnader.
Kostnadsfordeler – Storbritannias største og mest effektive fasiliteter
som utfører automatisert produksjon. Høykonkurransedyktige
produksjonskostnader.
Ekspertise - Erfarent lederteam med misunnelsesverdige meritter.
Stort lokalt pool av erfaren arbeidskraft, integrert produksjon & logistikk.
Mulighet til å lagre, sette opp og til utfyllende fabrikasjon.
80
Is ole rt , t er moele kt risk og brann s ik re le dninger
Thermal Resources Management Group
Temperature House, 21 Sedling Road, Wear East Industrial Estate
Washington, Tyne and Wear, NE38 9BZ
Tel: +44 (0) 191 4168884 • Fax: +44 (0) 191 4192345
Web: www.temperature-house.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Jamie Groves
Omsetning: £7m • Ansatte: 49
TRM-gruppen er Storbritannias eneste produsent av verdens største utvalg når det gjelder mineralisolert oppvarming, termoelektrisk,
kompenserende & velrenommerte MICC forbedrede brannsikre ledninger sammen med ATEX / CSA-godkjente varmeelementer,
temperaturmålingsstaver og monteringer.
Vår arbeidsstokk består av tidligere BICC senior ledere og teknikere med lang erfaring når det gjelder kabelproduksjon og kjennskap til
temperaturprogram.
Tjenester
Andre produkter
Norsk Erfaring
Vi er unike i Storbritannia ved at vi kan tilby
"all-in-one" løsninger for:
Vi tilbyr også en serie med kabler og enheter i
glass og kjeramisk fiber med fleksible
•
Pyro Control
•
YIT
Honeywell
Design
termoelementer, samt et bredt utvalg i elvregulerende
(SR) varmekabler. Det siste firmaet til å bli innlemmet
•
•
•
Produksjon
i TRM-gruppen er Thermocouple Equipment
Global Erfaring
•
Installasjon
Technology (TET) Ltd. TET ble dannet ved oppkjøp
av det prisbelønte Measa Ltd – en verdensleverandør
av produksjonsutstyr for termoelementer. TRM kan
nå tilby totale løsninger til den globale
produksjonsindustrien for temperaturfølere.
Vi kan arbeide sammen om;
•
Industrielle oppvarmingssystemer
•
Temperaturmålingsløsninger
•
Sterke brannledningsinstallasjoner
•
Spesielle mineralisolerte kabler
Vi leverer over hele verden til en rekke industrier,
inkludert olje og gass, petrokjemisk, farmasøytisk,
kjøling, vann, mat og drikke, transport,
ingeniørbedrifter, kjemisk, kommersielle bygg,
samt kraftproduksjon – inkludert alle
atomkraftverkene i Storbritannia. Vi spesialiserer oss
på prosjekter som arbeider i farlige miljøer.
De ansatte i TRM er hovedsakelig tidligere ansatte i
BICC, alle våre produkter og spesialbestilte løsninger
blir produsert i henhold til de strengest mulige krav
til produksjonsstandarder, inkludert ISO9001:2008,
BS6387, GDCD16 og flere andre industrispesifikke
krav. Vi garanterer at du vil motta førsteklasses
kvalitetsprodukter og det aller beste når det gjelder
utførelse.
Anlegg & produksjon
Vårt utvalg og våre leveransemuligheter er
enestående,på hver eneste produksjonslinje som er i
drift 24 timer i døgnet har du tilgang til opptil 40 års
erfaring når som helst. Vi driver 2 anlegg i
Storbritannia, begge ligger i nordøst-England:
•
•
Temperature House i Washington
Baltic Plant in Gateshead
•
E.On
•
BP
•
EDF
•
Rolls Royce
•
GE
•
Siemens
•
Shell
•
ABB
•
Areva
•
Westinghouse
•
Sellafield
•
AMEC
•
+ many more
Vi har også kontorer og produksjonsanlegg rundt
i verden, blant annet Canada, Tyskland, India og
Kina. Våre ingeniørteam vil arbeide direkte med deg
ellerdine kunder for å designe nøyaktig det du
trenger. Det er også mulig at vi allerede har
den perfekte løsningen for deg.
Hvorfor TRM?
TRM-gruppen tilbyr det største utvalget av mineralisolerte
varmeelementer, temperaturmålingsstaver og brannkabler –
Vi kan skaffe til veie alt du trenger.
Våre direktører og ledende ingeniører har hver opptil 40 års erfaring og
spesialiserer seg på å designe skreddersydde produkter til våre
spesifikasjoner.
Vi har 5 produksjonsanlegg over hele verden og kan kjøre driften døgnet
rundt om nødvendig; ingen jobb er for liten eller for stor.
81
Te kn is k e k u r s og kon s u lentt je nes t er
TTE Technical Training Group Ltd.
Edison House, Middlesbrough Road East
South Bank, Middlesbrough, TS6 6TZ
Tel: +44 (0) 1642 462266 • Fax: +44 (0) 1642 460873
Web: www.tte.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Nigel Ellenor
TTE Technical Training Group er en gruppeopplæringsorganisasjon og en ledende leverandør av tekniske kurs og konsulenttjenester til ingeniør-,
prosess og olje & gass-sektorene. Vi er basert i Storbritannia, men vi har utvidet vår drift på internasjonalt nivå for å tilby kurs på stedet for å
oppfylle våre klienters spesielle behov.
Våre tekniske treningsprogram varierer fra langvarige avanserte lærling- og teknikerprogram på ”HNC” og universitetsnivå til et bredt spektrum med
korte kurs og skreddersydde kompetansehevingsprogrammer. Disse foregår på et av våre opplæringssentere eller på våre klienters egne anlegg og
tilbyr industriledet akkreditert 'hands on' praktisk trening sammen med formelle tekniske kvalifikasjoner, som foregår både på jobb og utenfor jobb.
Bedriftsprofil
Kurstjenester
Lærlingeprogram
TTE Technical Training Group er nå Storbritannias
TTE Technical Training Group er Storbritannias
Undervisningen på Edison House lar studenter på
ledende opplæringssenter for tekniske kurs innen olje
største tekniske opplæringsorganisasjon i ingeniør-,
TTE's ingeniør- og prosessprogrammer få muligheten
og gass, prosess, produksjon og ingeniørsektorene.
prosess- og olje & gassektorene. Tjenester blir
til å delta i et nytt program med akademisk-og
Det ble opprinnelig etablert i fellesskap av ICI og
spesielt utformet med tanke på å forbedre ytelsen til
yrkesrettet trening med muligheten til å gå videre på
British Steel, men i 1999 ble firmaet uavhengig, og
operatører, teknikere, veiledere, ingeniører og ledere
et avansert lærlingeprogram. Avanserte
siden har det vokst og fullstendig endret seg for å
i olje-, gass-, kjemisk-, energi-, konstruksjon-,
lærlingeprogram tilbyr en alternativ og givende vei til
tilby følgende tjenester:
ingeniør-, produksjons- og stålindustriene.
videregående og høyere utdanning ved å kombinere
•
Kompetanseheving for lærlinger, teknikere og
Med utstrakte anlegg og stor ekspertkunnskap er
praktisk erfaring. Arbeidsbasert opplæring er utformet
akademikere
TTE Technical Training Group i en enestående
for å maksimere kursdeltakernes potensiale for
•
Design & drift av tekniske opplæringssentere
posisjon til å forbedre ytelse for personer og firmaer
karriereutvikling og fremtidig arbeid.
•
Opplæringskonsulenttjenester
gjennom teknisk trening og konsulenttjenester i
•
Korte kurs i drift, vedlikehold & sikkerhet
Storbritannia og i utlandet.
arbeidsbasert opplæring med teoretisk kunnskap og
Tilgjengelige programmer:
•
Ingeniør-og prosessprogrammer
Våre sponsor/klientfirmaer varierer fra små
Kursprogrammer er tilgjengelige som både
•
“Tees Valley Production Technician”
ingeniørselskaper til store multinasjonale blue-chip
forhåndsprogrammerte og spesialutviklede kurs, slik
•
“Young Scientists Programme”
selskaper som Shell, BP, SABIC, Tullow Oil
at kunder kan dra fordel av fleksibiliteten til et
og Corus.
program som har blitt skreddersydd for deres behov.
Kurs-og konsulenttjenester på en tid, et sted og til
Internasjonalt arbeider vi med en rekke klienter for å
priser som tilbyr maksimal fleksibilitet og verdi til
nå strenge lokaliserings/nasjonaliseringsmål. Vi er for
kundene.
tiden involvert i en rekke kursprosjekter for
yrkesfaglige ferdigheter på internasjonalt nivå.
82
Kurs:
•
Vedlikehold
•
Profesjonell utvikling
•
Sikkerhet
•
Drift
St øpejer n Støpe ri
Vanguard Foundry Ltd.
Bott Lane, Lye, Stourbridge
West Midlands, DY9 7AW
Tel: +44 (0) 1384 422557 • Fax: +44 (0) 1384 423338
Web: www.vanguardfoundry.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: Pete Smith
Vanguard Foundry Ltd ble etablert i 1983 og er et privateid selskap som spesialiserer seg på produksjon av jernastøpninger for turbo-lading,
dieselmotorer, jordbruk & den generelle ingeniørsektor. Vi er godkjent i henhold til ISO 9001-2000, og vi produserer alt innen duktilt jern, inkludert
Simo, Niresist & ADI-materiale.
Vi er stolte av vårt renomme for service av høy kvalitet som er anerkjent av mange ledende produsenter, blant andre Cummins Engine Company,
Borg Warner Turbo Systems, Honeywell og GEA Bloksma for å nevne noen.
Tekniske tjenester & spesifikasjoner
Spesielle støpejern
Avstøpningsproduksjon
Anlegg som nå er tilgjengelige på støperiet har blitt
Spesielle støpejern dekker et mangfold av materialer,
Vanguard Ltd legger vekt på service og fleksibilitet og
forbedret ved ekstra CAD og programvare for
men høysilikon-molybdenum og herdet duktilt jern er
kan tilby to helt forskjellige støpeformsystem til sine
solidifiseringsmodellering. Vanguard Foundry kan nå
begge i vanlig produksjon på Vanguard Foundry Ltd.
kunder: En form av grønn sand under høytrykk og et
motta CAD data fra ingeniører, utvikle modeller for
Høysilikon-molybdenum jern ble utviklet for å
kjemisk bundet boksløst formsystem. Det grønne
avstøpning og avgjøre de nødvendige
imøtekomme det økende behovet for sterkt duktilt
sandsystemet, basert på Heinrich Wagner Sinto
modifikasjonene til designene før kunden bruker
jern som kan brukes ved høye temperaturer. Dette
(HWS) formmaskin, passer perfekt til et mindre
unødvendig tid og penger på utstyr som de finner ut
materialet passer perfekt til applikasjoner som f.eks.
produkt med flere gjentakelser eller høyvolum
vil måtte endres på et senere tidspunkt.
manifold og turbolader kasser hvor styrke,
produkter. Det kjemiske bundne systemet med
oksydasjonsmotstand, strukturell stabilitet og
variabel formstørrelse kan tilby mye større
motstand mot varme er nøkkelen til ytelsen.
støpeformer og passer også lavvolumprodukter som
Denne muligheten vil sette kundene i stand til å få
produktet på markedet raskere i vissheten om at man
gjentas sjelden eller aldri. Begge systemene gir god
har en arbeidsmåte som gjør at man får det riktig ved
Herdet duktilt jern ble utviklet for å forsterke et
første forsøk.
kostnadseffektivt materiale som også har utmerket
slitasjestyrke. Kombinasjonen av styrke og motstand
Materialspesifikasjoner
Mange kunder ber om at avstøpninger blir produsert
etter deres egne spesifikasjoner og Vanguard har
fleksibiliteten som er nødvendig for å imøtekomme
dette kravet. For andre kunderproduserer Vanguard
mot slitasje samtidig som man beholder duktilitet gjør
det til et utmerket materiale for jordbruk,
konstruksjon, gruvedrift, girkasser og mange andre
diverse applikasjoner.
Austenittisk støpejern
støpeformer som holder internasjonale
dimensjonal stabilitet og gjentakelsesevne.
Kvalitet
Vi holder oss til ISO 9001-2000 som minimum
standard for å basere et program med kontinuerlig
forbedring. Dette sørger for at vi kan tilby
førsteklasses produkter som imøtekommer våre
kunders behov når det gjelder kvalitet og tekniske
spesifikasjoner.
spesifikasjonsstandarder for duktilt jern, ifølge EN
Austenittisk jern har større motstandskraft mot varme
1563 1997.
og korrosjon når det sammenlignes med standard
graderinger. Andre egenskaper inkluderer
varmeekspansjon, magnetisk gjennomtrengskraft,
innvirkningsverdi på lave temperaturer og
erosjonsmotstandskraft vil variere med graden av det
austenittiske jernet. Vanguard støperi har bådeden
nødvendige ekspertise og erfaring for å kunne
produsere disse teknisk krevende materialene.
Hvorfor Vanguard?
Mønsteret for produksjon av prototyper kan lett modifiseres når det er
under utvikling, og så brukes til serieproduksjon,noe som sparer tid på
markedsføring og kostnader.
Med både høytrykks grønn sand og resinbundet formsystem kan
Vanguard tilby fleksibilitet og mangfold som er sjelden på et moderne
støperi.
Vanguards mangfold gjelder også alle støpejernprodukter i vanlig
produksjon. Vi tilbyr grå (flak-grafitt) jern på den ene enden av Spekteret
opp til alle duktile jern på den andre enden, blant annet Ni-Resist, silikon
-molybdenum jern og ADI.
83
In ge n iør produ k t e r
VCL UK
5 Kelvin Park South, Kelvin Industrial Estate, East Kilbride
Glasgow, G75 0RH
Tel: +44 (0) 1355 263884 • Fax: +44 (0) 1355 245146
Web: www.vcl.uk.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Stuart Moffat
Med over 20 års erfaring med produksjon av ingeniørprodukter av høy kvalitet og presisjon, har vi den kunnskap og ekspertise som skal til for at
prosjektene dine skal lykkes. Vi kan ganske enkelt hjelpe deg så du oppnår bedre resultater.
Siden 1987 har vi kombinert prosjektstyring og innovasjon med topp ingeniørkunnskap, slik at vi har blitt en leverandør i verdensklasse når det
gjelder “turnkey” ingeniørløsninger. Vi har uovertruffen kunnskap om de nyeste produksjonsteknikkene, og arbeider med en rekke materialer slik at
vi kan tilfredsstille kravet til globale industrier.
Produksjon
produkter med høy toleranse. Vi er et globalt senter
Montering & testing
for utmerkethet, med fullt utstyrt monterings- og
Vår betydelige investering i de nyeste
testeanlegg for produksjon og prototype PR2-testing
Våre ingeniører er fullt utdannede hydrauliske
maskineringsverktøy og utstyr betyr at våre høyt
ved vår fabrikk på Glasgow's Kelvin Industrial Estate.
testeingeniører. De har et vell av erfaring når det
kvalifiserte og erfarne ansatte kan produsere et bredt
Dette inkluderer effektiv kvalitetskontroll.
gjelder ventiler, aktuatorer og hydrauliske maskiner –
spekter med kvalitetsprodukter – uansett hva våre
og de arbeider i moderne lokaler med det nyeste
kunder har behov for. Det er meget få, muligens
Vi tilbyr flytspoler, ”jumpers”, sveisekledning og
tilgjengelige teste-og spyleutstyr. Dette gir total
ingen,produkter på et overflate- eller undersjøisk
fabrikasjoner. I tillegg kan vår produksjonsbase i
kontroll, fra testing av prøver til prototyper.
brønnhode, som ikke kan bli produsert ved et av våre
Malaysia tilby høyvolum, lavkostnadsbase for
anlegg. Kom til oss for dreie-, frese og boreutstyr, og
maskinering, kledning og belegg.
Utstyr for produksjonstesting
Styring av prosjekt & leveransekjede
•
alle typer manuell maskinering. Vi leverer stellite
hardfacing, og vi har en stor slipe- og lappeseksjon.
Vi har også en fullt utstyrt inspeksjonsavdeling –
Klasse 10 000 Ren romsuite
•
Rene byggeområder
inkludert CNC og CMM. Vårt inspeksjons- og NDE-
Vårt prosjektstyringsteam vil sørge for leveranse av
•
Anlegg for hydrostatisk test og spyling
personale er fullt kvalifiserte.
kvalitetsprodukter til rett tid og ifølge dine spesielle
•
Gasstestingskapasitet
spesifikasjoner. En designert prosjektleder gir deg ett
Vår base i Malaysia bidrar med flere nøkkelelementer
kontaktpunkt så du vet nøyaktig hva som skjer på alle
til produskjonsprosessen. Hver enkelt av disse øker
trinn i prosjektsyklusen, og når hvert mål blir nådd–
verdien for kunden. Vi har sveisekledning og
samtidig som vi sørger for at du får så mye
•
API 6A PR2 prototype & API 17D testing
varmebehandlingskapasitet, som bruker det
fleksibilitet som mulig fra ditt synspunkt.
•
Topp modern enheter som kan gi varm eller kald
endeløse lysrotasjonssystemet, og et planlagt anlegg
Prototype/PR2 ytelsestesting
sykluskapasitet
for hardmetallbelegg. Overflatebelegg kan utføres i
Lederteamet vårt har utviklet et nøkkelforhold med
•
Bærbar temperaturforholdsenhet
en rekke materialer – kobberplettering, xylanbelegg,
strategiske leverandører. Vi kjøper kun fra godkjente
•
Temperaturområde -73ºC til 177ºC
fosfat, elektro plating, xylan coating,
kilder til lave priser for å garantere beste verdi for
•
10 tonn løftekapasitet
phosphate, elektroløsctroless nikkelplundersjøisk
kundene våre. Dette betyr at de kan opprette
maling for å nevne noen.
åremålsavtaler for lagerforsendelser, slik at et
NYTT I 2010
prosjekt blir fastsatt for kontraktperioden for
Tjenester
Med VCL kan du vente deg et produksjonsanlegg
kontraktperioden: så fort en ordre blir plassert, vil ikke
VCL / IODS Anlegg i Brasil for produksjon, montering
kostnadene endre seg. Vi bruker en leveringskjede
& testing, Oljeverktøy og rørkledningsingkapasitet.
for å lage eller kjøpe noen komponenter
med høy presisjon og kvalitet for viktige maskinerte
Hvorfor VCL?
Produksjonsanlegg med høy standard for viktige maskinerte deler for
høy toleranse
Overflate & undersjøisk brønnhodeboring, konnektor og utstyr,
produktleveranse
Investering i automasjon og prosesskontroll for å levere
sveisekledningsprodukter med høy kvalitet.
84
Rot ere nde og flyt ek ont rollutst yr
Weir Power & Industrial
Pegasus House, Bramah Avenue,
Scottish Enterprise Technology Park, East Kilbride, G75 0RD
Tel: +44 (0) 141 308 2800 • Fax: +44 (0) 141 308 2856
Web: www.weirpowerindustrial.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Jeff Vile
Weir Power & Industrial, en avdeling av The Weir Group PLC, utformer, produserer og gir etterpåstøtte til roterende og flytekontrollutstyr til den
globale energigenerasjonen, olje og gass, petrokjemisk og intensive industrielle sektorer. Firmaet spesialiserer seg på å tilby produkter og tjenester
som forbedrer ytelse, øker effektivitet og reduserer dødtid. Deres ventiler, pumper og industrielle dampturbiner er kjente merker innen industrien hver enkelt med et etablert renomme for ingeniørkunst av høy kvalitet og pålitelighet – og et nettverk av serviceoperasjoner spesialiserer seg på
vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger av ventiler, pumper og turbomaskineri.
Weir Power & Industrial er en del av Weir-gruppens ventil-og kompressoroperasjoner –som designer og produserer viktige ventiler og gir full service
til turbomaskineri innen olje-og gassindustrien.
vestkysten av Australia. Rotary gate-ventilen er
Ventilprodukter
Weir Power & Industrial Tjenester
en inngangsventil med en kvart omdreining
Weirs portefølje med tilvirkede ventiler er designet for
Weirs ettermarkedsløsninger for kraft & industri
kritisk serviceisolasjon, beskyttelse og rosesskontroll.
Kontroll- & chokeventiler
er basert på den arven de har fra OEM når det
Ventilene holder industristandard, med omfattende
Weirs kontroll & choke-ventiler har blitt designet
gjelder ingeniørkunst og design. Servicekapasitet blir
referanser og gode resultater på viktige industrifelt,
og produsert i over 50 år. Produktsortimentet
understøttet av designferdigheter og teknisk
deriblant olje-og gassproduksjon, undersjøiske
inneholder et stort utvalg i størrelser og trykk-klasse
ekspertise blant de ansatte, og dette støttes også av
programmer, raffinering og petrokjemiske prosesser,
og inkluderer topp, topp og bunnguidede og
deres egen sofistikerte modellering-, testing- og
kraftproduksjon og intensive industriprosesser.
burguidede ventiler. Ventilene blir også produsert i en
analyseringsprosedyrer. Selskapet anvender også sin
rekke standarder opp til spesielle materialer for øket
tekniske ekspertise på Vedlikeholdsstrategier,
motstand mot erosjon og slitasje.
nedleggelser og behandlingstider, oppgraderinger og
hvordan man arbeider med dampturbiner, pumper og
ventiler, enten de er produsert av Weir eller ikke.
•
Høy ytelse & trippel offset “Butterfly”-ventiler
•
Overgangsventiler
livstidforlengelsesprosjekter, med kunnskap om
•
Kontrollventiler
Med sin unike flytebanedesign, har X-StreamTM
•
Trykkredusering & Desuper-oppvarming
Blitt spesielt utviklet for å eliminere problemet med
erosjon, kavitasjon, vibrering og støy for både
•
Gate & Globe-ventiler
•
Ikke-tilbakeslagsventiler
•
Fjærbelastede og pilotbetjente sikkerhetsventiler
•
Tankteppesystemer
•
Rotary Gate-ventiler
alvorlige og problematiske tjenester.
Rotary Gate-ventil
På dypt vann og meget dypt vann kan vanndamp i
gassen fryse og trenger monoetylenglykol (MEG)
Kompressortjenester
Weir tilbyr en total servicestøttepakke for alle
Sikkerhetsventiler
typer sentrifugale, aksiale og stempelkompressorer.
Weir produserer et bredt spekter av fjærbelastede og
Den omfattende service som tilbys inkluderer
pilotbetjente sikkerhetsventiler under Sarasin-
anleggsservice, på land eller offshore,
RSBD-merket for olje-og gassproduksjon, LNG,
verkstedsreparasjoner, oppgraderinger og re-rater,
raffinering og petrokjemisk, i tillegg til konvensjonell
originale og spesielt utformede reservedeler samt
og kjernekraftproduksjon. Weirs sikkerhetsventiler er
designstudier og teknisk støtte.
i bruk over hele verden og blir produsert i henhold til
injeksjon for å unngå hydratdannelse. Weirs rotary
gate-ventil er den mest teknologisk avanserte
standardene ASME, API og ISO og kan tilfredsstille
Weirs kompressoringeniører designer, produserer,
alle krav kundene måtte ha.
tester og kjører i gang aerodynamiske og roterende
ventilen for dette, takket være dens påviste
bestanddeler for å tilfredsstille reviderte plikter, som
motstand mot blokkasje og erosjon. Weirs rotary
en del av sin oppgradering-og re-rateservice. Et nylig
gate ventil ble først installert på Ormen Lange på den
norske kontinentalsokkelen og en av de siste
offshore prosjekt i Sørkinahavet, for eksempel, viste
75% flytøkning og 25% utslippstrykkøkning på en
referansene er for Greater Gorgon-prosjektet utenfor
maskin som ikke var produsert av OEM.
Hvorfor Weir Valves?
Teknologisk overlegen rotary gate-ventil for MEG
Doseringsprogrammer
Kontroll-og chokeventiler for alvorlige serviceprogrammer
Pilotbetjente og fjærbelastede sikkerhetsventiler
Omfattende erfaring når det gjelder kompressor re-rater
85
F le k s ible r ør le dn in gs løs ninge r
Wellstream International Ltd.
Wellstream House, Wincomblee Road, Walker Riverside
Newcastle upon Tyne, NE6 3PF
Tel: +44 (0) 191 2959000 • Fax: +44 (0) 191 2959001
Web: www.wellstream.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Laura Stout
Wellstream er en ledende uavhengig designer og produsent av høykvalitets fleksible rørledningsprodukter, systemer og løsninger som gjør pålitelig
hydrokarbonproduksjon inni vannsøylen enklere, med sterk fokus på R&D.
Vår produktportefølje omfatter dynamiske fleksible bærebånd og statiske flytelinjer for havdyp som overstiger 2000 meter, produkter beregnet på
høy temperatur/høyt trykk til bruk under boring og inspeksjon og overvåkningsteknologi under våre integritetsstyringstjenester.
Wellstreams produktportefølje utøkes gjennom en mengde installasjonstilbud om å yte løsninger på områdene forsyning og installering.
Med hovedkvarter i Newcastle i Storbritannia er våre produksjonsanlegg og R&D-sentre støttet av vårt globale nettverk av salgskontorer.
Selskapets strategiske mål er å stille til rådighet
Med produkter som er kvalifisert til krevende
innovativ teknologi og service som gjør
industristandarder tilbyr Wellstream en omfattende
kostnadseffektiv pålitelig hydrokarbonproduksjon inni
rekke bærebånd og statiske flytelinjer for å dekke
vannsøylen enklere. Wellstream ble grunnlagt i 1983
grunne, dype og ultradype havvannsmiljøer, fra 2-19
overvåkningssystemer enten kan bli integrert i nye
og har reagert på industritrender i hurtig endring ved
inch intern diameter til vanndybder som overstiger
bærebånd og flytelinjer i løpet av
å konstant utvide vår produktportefølje og
2000 meter og trykk opptil 15000 psi.
Spektret av løsninger som er tilgjengelig betyr at
produksjonsprosessen, eller ettermontert inn i
eksisterende infrastruktur. Alle systemer er designet
servicetilbud.
Fleksible rørledningsprodukter
en robust tilnærmingsmåte til utstyrsforvaltning.
Våre produkter har en utmerket rekord i dynamiske
for å drives så lenge et felt er i drift og integreres inn i
bruksformål der vi kan optimere
Wellstreams feilmodus- og effektanalysemetodologi
designkonfigurasjonen for å komme
for å fungere som orientering for forebyggende
Det er få miljøer som er mer krevende enn olje- og
produksjonsstedets dynamikk i møte. I statiske
vedlikeholdsarbeider.
gassproduksjon. Fleksible rørledninger har vist seg å
miljøer er fleksible flytelinjer ideelle til å knytte fjerne
være høyst anvendbar hva angår å møte kravene
brønnhoder sammen med bærebåndsfundamenter
FPSO-basert produksjon og produksjon under havet
og tilpasse seg situasjoner der det er ujevn
stiller.
havbunnstopografi eller en overbelastet
Installering
Wellstream yter et bredere spekter installeringer
havbunnsarkitektur.
offshore som leverer innovative kostnadseffektive
Designet for å ha styrken og holdbarheten man
.
løsninger for å møte de mest krevende prosjektbehov
knytter til stive stålrørledninger er fleksible systemer
Integritetsstyring
og gi kundene mulighet til å anskaffe seg
ofte den eneste egnede teknologien som er å
oppdrive.
Wellstreams produkter på „nøkkelferdig“-basis.
Basert på en lang historie med konsekvent utvikling
av ledende teknologi har Wellstream innført en
I tillegg til Seastream, har gruppen investert i
Våre rørledningssystemer er designet for å
integritetsstyringstjeneste gjennom mye spennende
dypvannsrørledningsleggingsutstyr og utvikler
transportere alle hydrokarbonprodukter, inkl. olje og
samarbeid med MAPS Technology Ltd & RTL
regionale EPIC-tilbud og FEED (Front End
gass, sammen med injeksjonsvæsker til og fra
Materials Ltd.
Engineering Design)-tjenester.
Tjenesten kombinerer Wellstreams ekstensive
Vi oppmuntrer deg til å ta kontakt med vår
fleksible bærebånd- og flytelinjedesign, -testing og –
forretningsutviklingssjefer og å møte våre
Wellstreams fleksible rørledning er et ubundet
produksjonskunnskap med ledende virkelig
ingeniørteam rundt om i verden og engasjere dem for
produkt laget av flere lag med spiralformede
tid-datainnhetningsteknologi, for å komme opp med
å få rede på hvordan Wellstreams innovative fleksible
metallwire og strengpresset termoplast. Hvert lag er
et detaljert bilde av tjenestehistorien, framtidig ytelse
rørlednings- og installeringsløsninger kan arbeide for
designet med tanke på de individuelle
og gjenstående service på fleksible
deg.
servicevilkårene.
rørledningsstrukturer. Dette utstyrer operatører med
produksjonsfartøyet på overflaten og brønnhodet på
havbunnen.
Hvorfor Wellstream?
Et globalt selskap med en etablert suksesshistorie.
Skreddersydde løsninger for å møte spesifikke
prosjektkrav, støttet av kontinuerlig innovasjon
Langtids samarbeidpartnerskap med kundene
86
Kryogenisk e la gerfa rtøy
Wessington Cryogenics Ltd.
2 Gadwall Road, Rainton Bridge South
Houghton le Spring, Tyne & Wear,DH4 5NL
Tel: +44 (0) 191 5120677 • Fax: +44 (0) 191 5120745
Web: www.wessingtoncryogenics.co.uk
Epost: [email protected]
Kontakt: Martin Woodhouse
Omsetning: £10m • Ansatte: 100
Wessington Cryogenics er en produsent av et bredt utvalg av kryogeniske lagerfartøy fra små dewar for generelle formål til flerkodete fartøy
,spesialbygde tankbiler og trailere og 10fot & 20fot ISO rammetankskip for den globale olje-og gassindustrien.
I 2009 feiret Wessington Cryogenics 25-årsjubileum og i de siste 15 år har de blitt anerkjent blant de beste i verden for kvalitet og pålitelighet,
fartøysdesign og produksjon. I tillegg til dette kan Wessington Cryogenics også tilby en full tank og rammefornyelsesprogram og
re-sertifiseringsservice. I Storbritannia kan vi også tilby reparasjon-og testetjeneste. Vi er nå registrert for ISO 9001:2000 og ASME.
Ekspertise
Investering
Utmerkelser
Wessington har bevist teknisk ekspertise og
designkapasitet til å bygge til alle gjeldende
Wessington har plassert store investeringer i
produksjon, opplæring og implementering av lean
I 2008 og 2009 ble Wessington Cryogenics anerkjent
for enestående prestasjon av et panel med ledende
internasjonale standarder, inkludert: ADR & RID
(Transport), PED & TPED, DNV 2.7.1 (Offshore), EN
produksjonsteknikker i de siste to årene og flyttet i
2010 inn i et nytt 25 000 kvadratmeter
industrieksperter og ble utnevnt til Company of
the Year, International Business of the Year og
12079/13530, CSC, IMDG (Containertransport og
produksjonsanlegg med enda større
Exporter of the Year av respekterte uavhengige
maritim), Worksafe Approval (Australia), GOST R
(Russia), ASME VIII & US DOT (Transport America).
Wessington Cryogenics er også den foretrukne
leverandør til mange av de store organisasjonene i
olje-og gassindustrien, inkludert de internasjonale
oljefeltserviceselskapene og kryogeniske
utleieselskapene for tankskip. Mange av disse
selskapene plasserer gjentatte ordrer for 10fot og
20fot ISO kontainere – år etter år, for plassering i
noen av de mest krevende miljøene over hele
verden.
produksjonskapasitet for 10 fot offshore tankskipet.
Dette nye anlegget gir oss ekstra 10 000
kvadratmeter (produksjonskapasitet) slik at selskapet
kan ta seg av store produksjonsprosjekter og
spesialbygde kryogeniske fartøy og trailere.
Selskapet er fremdeles et familiefirma med direktører
som har en kombinert erfaring på mer enn 75 år
innen kryogenisk ingeniørarbeid og produksjon og
mer enn 80% av selskapets årlige totalproduksjon blir
eksportert til resten av verden.
orgnisasjoner i Storbritannia. Denne suksessen er
takket være fortsatt vekst med globale partnere innen
brønnserviceindustrien.
Internasjonal
Wessington Cryogenics er et internasjonalt selskap,
men holder fremdeles fast på sine tradisjonelle
produksjonsruter i nordøst-England, og er meget
opptatt av sine ansatte, sin sterke bedriftskapasitet
og sin kryogeniske produksjonsekspertise.
Produkter
•
10fot ISO innrammede enheter
•
20fot ISO innrammede enheter
•
2000, 3000, 4000, 5000 gallon
•
Dobbeltsertifiserte ISO-enheter
•
Kryogeniske tankbiler
•
Spesialbygde enheter
De fleste av våre 10fot og 20fot offshore tankskip blir
brukt i rørkveiling, nitrogenpumping og
brønnintervensjonstjenester av de fleste
internasjonale operatørene.
Hvorfor Wessington Cryogenics?
Norsk erfaring: IKM Testing AS, BJ PPS, Halliburton Norge
Global erfaring: BJ Services, Halliburton, Hydra Rig, OHS,
Schlumberger, Weatherford.
Lokal produksjonsbase
Spesialbygde ISO tankskip & trailere
Service & støtte fra eksperter
87
R ust fr it t s tå l produk t er
White Bros Ltd.
Gosforth Industrial Estate
Newcastle-upon-Tyne, NE3 1XD
Tel: +44 (0) 191 2130455 • Fax: +44 (0) 191 2841351
Web: www.whitebros.co.uk • Epost: [email protected]
Kontakt: Peter Harding
White Bros Ltd er produsenter av kvalitetsprodukter i rustfritt stål og yter service på stedet, rørsystemer, kodet sveising og metrologitjester. I over
125 år har vi utviklet ferdigheter og erfaringer for å kunne gi en eksepsjonell kvalitet og service. Vi tror at når vi er på vårt beste kan ingen måle seg
med oss.
Våre kunder finnes vanligvis innen olje- og gass-, næringsmiddel- og farmasøytisk industri, men våre evner er knyttet også til
bruk og industrier inkl. atom-, bio-tech, halvleder-, og mange andre.
Evner
Skreddersydde produkter
Service på stedet
Vi har høstet stort i årenes løp fra et høyt
Med vårt spekter av ferdigheter og fasiliteter for å
investeringsnivå i nye fasiliteter, noe som inkluderer:
produsere skreddersydde produkter av rustfritt stål,
Vi anvender oss av og opprettholder velutstyrte
installasjonteam på stedet som gjør det mulig for oss
å på stedet tilby design, laging av ingeniørtegninger
for kundenes godkjennelse, verkstedproduksjon,
gjennom til-stedet-installasjon for alle typer plater i
rustfritt stål og arbeid med, produksjon av disse og
prosessrørledninger.
er vi i stand til å produsere antakelig alt du kan tenke
•
Velorganiserte lokaler med 17,500 m2 plass,
deg til som er laget av rustfritt stål, inkl.:
tilstrekkelig for større produksjon.
•
Takkraner med opptil 5 tonns kapasitet
•
Arkitektoniske produkter
•
Radan CAD/CAM
•
Transportbånd
•
Autocad
•
Rørledningsarbeid
•
Amada Apelio-kombinert laserkutter/stempel
•
Beholdere og renner
•
4-meters Promecam 8-aksers kantbrems (220
•
Isolatorer
•
Plattformer
•
Plastiske produkter
Møbler
Beholdere
tonns kapasitet)
•
Plasmakutter med 4m x 2m bunn egnet for å
kutte
•
12mm rustfritt
•
•
80-tonns-kapasitets Promecam kantbrems Octo
•
Vi utfører installasjon, vedlikehold, reparasjon og
sveising, planlagt eller på kort varsel, idet vi bruker
kundens permanente fasiliteter på stedet eller på en
ad-hoc-basis for eksisterende og nye kunder. Vår
svært fleksible arbeidsstokk tillater oss å jobbe i
helger, ved stengninger og skift for at det skal passe
dine behov og krav.
Liquisafe
8 stasjon Amada kantpress
Rørsystemer
•
Mekanisk håndtering av plater
•
Omfattende MIG- og TIG-fasiliteter
•
Effektive fasiliteter til pussing av rustfritt stål
Vi kan levere prosessdesignet framstilling og
(både speil- og børstefinish)
installasjon av prosessrørsystemer med støtte fra et
•
Toppmoderne pussemaskiner
kvalifisert team. Typiske prosjekter kan være
•
Omfattende lager av forpolerte plater, 304- og
prosesser der CIP, process routing rørsystemer,
316-kvalitets- -sateng- og speilpuss
damp og glykol inngår
Godkjennelser for kodet sveising
•
Kodede rørsystemer
•
Hygieniske rørsystemer
•
EN ISO 15614-1 sveiseprosedyrer
•
Nytterørsystemer
•
EN 287 Pt.1 sveisekvalifikasjoner
•
Mekaniske rørsystemer
•
ASME IX sveiseprosedyrer og
sveisekvalifikasjoner
Liquisafe er et revolusjonerende produkt som gjør det
mulig å frakte farlige væsker på en trygg måte.
Liquisafe-enheten er plassert oppå en tromme og ved
å bruke et nedsenkbart dykkerør hentes væsken opp
eller sprøytes inn mens gasser trygt trekkes ut
gjennom et tett uttrekkingsrør.
Liquisafe løser dine problemer gjennom å så å si
eliminere kontakt med farlige kjemikalier under
transport. Liquisafe gjør at skadelige, irriterende,
korrosive, illeluktende, giftige, svært giftige og
sensibiliserende stoffer kan håndteres trygt med
minimal PPE. Helsemessige risikoer reduseres
betraktelig ved å minimalisere hudkontakt, utsondring
av lukter, søl og utslipp.
Hvorfor White Bros?
125 års produksjonserfaring
Spesialister på produksjon av rustfritt stål
Leverandør til olje- og gassindustrien gjennom tredjeselskap
88
Wire line og flytkont rollproduk ter
Wireline Engineering Ltd.
Technology House, Blackburn Business Park
Blackburn, Aberdeen AB21 0PS
Tel: +44 (0) 1224 798000 • Fax: +44 (0) 1224 791410
Web: www.wireline-engineering.com
Epost: [email protected]
Kontakt: Richard Jackson
Wireline Engineering er et prestisjefylt firma som utvikler originalprodukter og løsninger for å styrke brønnoperasjoner innen oljeindustrien.
Wireline Engineering hjelper sine oppstrøms olje-og gasskunder ved å utvikle nyskapende wireline og flytkontrollprodukter som øker verdien på
deres brønnintervensjonsaktiviteter. Vi vil at våre kunder skal oppnå suksess ved å finne smartere, enklere og bedre måter å nå sine drift- og
virksomhetsmål på. Wireline engineering kombinerer driftserfaring, kreativ design, moderne produksjon og produkttesting for å skape gode
produkter og fast-track løsninger verden over.
Design og produksjon
Rask reaksjon med tekniske løsninger
Når du trenger skreddersydd intervensjonsutstyr så
raskt som mulig,
er det ingen som er bedre rustet til å komme med en
løsning enn Wireline Engineering.
Når du trenger noen som forstår problemet og har
den erfaring og de ressurser som er nødvendige for å
finne en løsning, er det ingen som har bedre
skussmål enn Wireline Engineering.
Wireline Engineering har tilbudt en rask respons
design og produksjonstjeneste til
brønnintervensjonssektoren i over 12 år.
Vi kjenner vår bransje og vi har ikke tro på å sette ut
deler av denne prosessen til andre i håp om at de
deler våre standarder og prioriteter. Vi gjør alt under
ett tak, fra design til produksjon og testing.
Wireline Engineering har bedre muligheter for å
levere når vi er under press, når det virkelig gjelder.
12 års erfaring i Norge
Salg og støtte
Wireline Engineering Ltd
C/o North Star Services AS
Hattelandsveien 92
N-4353 Kleppstasjon
Norway
Tel : + 47 (0) 94 00 30 31 Fax : + 47 (0) 51 42 06 01
Epost : [email protected]
Wireline Engineering forplikter
seg til å arbeide for den norske
energisektoren. Vi kan tilby
kvalitet og service basert på
erfaring.
Vi arbeider for deg.
Vi kan vise til tusenvis av tekniske
løsninger som er utviklet og utført
for kunder i over 50 land
Et godt rykte for kvalitet og service
uten sidestykke, støttet av et strengt
program for kvalitetssikring som
oppfyller ISO 9001: 2008
Høyt kvalifiserte tekniske ledere og
et kreativt designteam som benytter
det aller siste innen 3D
designteknologi
En meget moderne CNC
produksjonsanlegg med kapasitet
og dyktighet til å møte de fleste
produksjonsutfordringer
Et unikt multifunksjonelt wireline
testeanlegg som gjør at tekniske
løsninger kan utprøves under
simulerte forhold, for å bli trygg på
de tilpassede designene.
89
P re s is jon s in gen iør vir k s omhe t
W.J. Hunter Ltd.
Union Road, Tanners Bank
North Shields, Tyne & Wear NE30 1HR
Tel: +44 (0) 191 2570491 • Fax: +44 (0) 191 2962663
Epost: [email protected]
Kontakt: Nigel Hunter
W. J. Hunter & Co. er et presisjonsingeniørvirksomhetsselskap med sete i Tyne & Wear med over 40 års erfaring. Vi fokuserer på alle de behov
kundene måtte ha, enten de gjelder forsyninger med flere parti varer eller framstilling av enkeltkomponenter.
Vi driver iht. ISO 9001/2000-standard med full sporbarhet på alle tjenester. Materialtestsertifikasjon og sertifikater om samsvar leveres.
Maskin
Mengde
Beskrivelse
Utslag over
bunn
Utslag over
sal
Diameter
X
Y
Z
CNC fresing
HURCO HAWK 40/SSM
1
3-akset CNC-fresemaskin
3D-utforming
-
1016
508
508
Manuell fresing
TURRET MILLING MACHINES
2
Kanontårnformet
fresemaskin med DRO
-
860
300
380
1
Universal fresemaskin
-
1200
450
750
CNC Lathe
HURCO TM10H
1
Dreiesenter
450
402
-
-
-
714
Manuell dreiing
HARRISON M390 LATHE
HARRISON V390 LATHE
HARRISON M460 LATHE
HARRISON M550 LATHE
1
1
1
1
Senterdreiebenker utstyrt
med DRO
400
400
460
554
246
246
270
370
-
-
-
1500
1500
2000
2000
1200
-
-
1000
13”
-
-
-
GRAFFENSTADEN
Boring
RADIAL ARM DRILLING
MACHINE Wm. ASQUITH
Tilbehør
EXCEL SAW KP320
Inspeksjon
90
1
1
Horisontal baufil
Full interninspeksjon
Inter nas jonal e nergirådgivning
Xodus Group
Xodus House, 50 Huntly Street
Aberdeen. AB10 1RS
Tel: +44 (0) 1224 628300 • Fax: +44 (0) 1224 628333
Web: www.xodusgroup.com • Epost: [email protected]
Kontakt: Eric Doyle
Omsetning: £25m • Ansatte: 300
Xodus Group er et uavhengig, internasjonal energirådgivningsfirma som yter en unikt integrert pakke løsninger overfor våre kunder som forsøker å
takle utfordringene de møter gjennom deres utstyrs/anleggs levetid.
Gjennom konseptuell definisjon, design, konstruksjon og drift står Xodus for den smarte og innovative tenkingen som trengs for å maksimere det
våre kunder får igjen for sine investeringer.
Aberdeen-baserte Xodus Group er et helintegrert
rådgivningsfirma med dynamisk kultur.
På under fem år har selskapet vokst til å bli
verdensledende innen energirådvigning, med
kunnskap om olje, gass og fornybar energi i
verdensklasse. Selskapet har seks divisjoner og
sysselsetter 270 medarbeidere ved kontorene i
Aberdeen, London, Edinburgh og på Orkenøyene.
Selskapet er organisert langs to hovedlinjer, olje og
gass, og alternativ energi. Alle tjenestene de leverer
går langs disse to hovedlinjene, hvor det benyttes
spisskompetanse innen energirelatert prosjektering,
design, vedlikehold og evaluering.
Organisasjonens integrerte, teamword-baserte
virksomhet bidrar til å tiltrekke seg og beholde de
beste rådgiverne og ingeniørene innen sine
respektive områder, slik at man er i stand til å levere
tjenester av høy kvalitet fokusert mot totalløsninger til
den globale energisektoren.
Mange av medarbeiderne i selskapet er anerkjent
som ledende innen sin bransje, og dette bidrar god
erfaringsutveksling med selskapets klienter.
Teamene til Xodus Group arbeider med fokuserte,
skreddersydde løsninger mot organisasjonens
spesifikke behov når de arbeider med problemløsing.
De seks divisjonene i selskapet er Subsea, Process
and Facilities, Integration Technology, Technical
Safety and Risk (TSR), Xodus Aurora and Wells and
Subsurface.
Selskapet leverer kunnskap innen integrert olje- og
gassutvinning og fornybar energi, kombinert med
driftsekspertise, med målsetting om å maksimere
produksjonen. Xodus Group arbeider alltid for å
ivareta sikkerheten og ivareta miljøet på best mulig
måte gjennom levetiden til prosjektet.
Xodus Group har som ledestjerne de fundamentale
pronsippene om at energiproduksjon er felles for
både offshoreanlegg og landbaserte anlegg, men
hvert av disse områdene krever spesiell
oppmerksomhet og ekspertise på sine respektive
felter.
Hvorfor Xodus?
Uavhengig, integrert rådgivning
Flerfaglig - Subsea, Process & Facilities, Integration
Technology, Xodus Aurora, Wells and Subsurface, Technical
Safety and Risk
Tjener både olje- & gassindustrien og industrien for
fornybare energikilder
91
Innholdsfortegnelse etter produkt/tjeneste-kategorier
PRODUCTS/EQUIPMENT/ MATERIALS
Drilling Equipment
Deep Casing Tools
MSI Quality Forgings
Penshaw Engineering
Newburgh
Northern Precision
PJ Engineering
Responsive Engineering
Wellstream
White Bros
Wireline Engineering
W.J Hunter
Material and Product Handling Equipment
Balltec
Francis Brown
O-Power
Penshaw Engineering
Reflex Marine
Wessington Cryogenics
Pumps and Accessories
OEL Group
Drivers and Accessories
Heaters/Furnaces/Boilers etc
JWF Instrumentation
GBA Flares
Heat Exchangers/Heat Transfer Equipment
Corrosion Service
Vanguard Foundry
Tanks/Vessels/Columns etc.
Francis Brown
SBV Fabrication
Wessington Cryogenics
Electrical Equipment and Materials
Abtech
Dale Power
Imtech Marine
S&C Energy
Senergy
Sonart
Thermal Resources Management
Instrumentation/Communication and Process Control
Equipment/Materials
Abtech
DUCO
GAI-Tronics
Hima-Sella
Imtech Marine
JWF Instrumentation
MP Filtri
Palintest
Sonart
Thermal Resources Management
Computer and Communication Equipment
GAI-Tronics
Laboratory/Medical Equipment
Palintest
Safety/Protection/Security/Firefighting Equipment
Darchem Engineering
Hima-Sella
Environmental Equipment/Products
MP Filtri
Palintest
Packages - Construction/Outfitting
Francis Brown
R Blackett Charlton
Service Station Equipment/Materials/Products
Maineport
Material for the Production of Aluminium and Aluminium Products
OEL Group
Pipes/Tubes/Hoses and Fittings
Alliance Valves
DUCO
Induction Pipe Bending
Integriti
MSI Quality Forgings
Pipetawse
Premier Hytemp
VCL UK
Wessington Cryogenics
Valves and Accessories
Alliance Valves
Express Engineering
Integriti
MSI Quality Forgings
OMB Offshore Applications
Premier Hytemp
Weir Power & Industrial
Steel/Metal Materials
Advanced Titanium
Integriti
Mech-Toolt
Noel Village
OEL Group
PJ Engineering
Premier Hytemp
Vanguard Foundry
White Bros
W.J. Hunter
Automobiles and Associated Equipment
Vanguard Foundry
Insulation/Refractory Materials
Darchem Engineering
Mech-Tool
Miscellaneous Mechanical Equipment
Maineport
Cooling/Heating/Ventilation/Air Conditioning Equipment
Cullum Detuners
HVAC & Refrigeration
Marine/Diving and Pipeline Equipment
Balltec
IHC Engineering Business
Responsive Engineering
92
Architectural/Building Materials
Stellex
Workshop and Handtools
EA Technology
Izumi Products
J. Newsome Tools
SERVICES
Engineering Services
Advanced Titanium
Blue Diamond Engineering
Costain Energy & Process
CTC Marine Projects
Cullum Detuners
EA Technology
Express Engineering
HVAC & Refrigeration
IHC Engineering Business
Imtech Marine
Maineport
Newcastle Chambers of Engineering
Optimus Services
Pipetawse
PJ Engineering
VCL UK
Weir Power & Industrial
Wellstream
Xodus Group
Consultancy Services
Aberdeen Drilling Schools
Absoft
Blade Offshore Services
Dickinson Dees LLP
Newcastle Chambers of Engineering
Optimus Services
Senergy
Reflex Marine
Scottish Development International
TTE Technical Training Group
Xodus Group
Research & Development Services (R&D)
O-Power
VCL UK
Wireline Engineering
Exploration and Production Drilling Services
Wireline Engineering
Construction/Modification/Repair/Maintenance/Refurbishment
Services
Blue Diamond Engineering
Continental Contracting
CTC Marine Projects
Dudley Industries
Induction Pipe Bending
Newburgh
Northern Precision
R Blackett Charlton
Responsive Engineering
Weir Power & Industrial
Information Systems/Information Technology/Communication
Services
Absoft
GAI-Tronics
Other Supporting Services
Continental Contracting
Land and Sea Resources
Oilandgasjobsearch.com
Port of Tyne
R Blackett Charlton
SpokenWord
TTE Technical Training Group
MULTI DISCIPLINE/COMBINED SUPPLIES AND/OR
SERVICES
Engineering/Procurement
Alliance Valves
Costain Energy & Process
O-Power
Engineering/Procurement/ Construction
Costain Energy & Process
DUCO
Express Engineering
IHC Engineering Business
Tees Alliance Group
Engineering/Procurement/ Construction/Installation
Pipetawse
Tees Alliance Group
Engineering/Procurement/ Construction/Installation/
Commissioning
Continental Contracting
JWF Instrumentation
Newcastle Chambers of Engineering
SBV Fabrication
Tees Alliance Group
Integrated Services
Optimus Services
Xodus Group
Installation Services/Marine Contracting
CTC Marine Projects
Thermal Resources Management
Inspection/Control and Testing Services
Corrosion Service
Induction Pipe Bending
Transportation/Supply/Disposal Services
Eastern Airways
Port of Tyne
Reflex Marine
Surveying/Positioning Services
Corrosion Service
Cullum Detuners
93
Locate in Norway
Industrial Parks
The Haugesund region between Bergen and Stavanger is open for business.
We can cater from the very largest to the smallest company in Nordvegen Utvikling and Rogaland
Ressurssenter.
Bergen •
Nordvegen Utvikling is a collaboration between Haugaland Kraft and Hydro on the
development of Haugaland Industrial Park and Karmøy Industrial Park.
Haugesund
Haugaland Kraft and Hydro Aluminium established a common project for development of
the two industrial parks. We aim to develop the Region of Haugesund into an “industrial
growth region” in Norway.
Stavanger •
Objective:
Facilitate / develop a power centre establishment of future-oriented industries in
the region.
• Energy Flexibility
• Gas as a raw material
• Petroleum-related industries
• Renewable Energy
- Solar Power
- BioEnergy
- Wind Power
• Aluminium related industry
• Offshore / Maritime
• Mechanical industry / service
• CO2 management
Haugaland Industrial Park - To be opened 2011
• Processing
Karmøy Industrial Park - Hydro
Expertise
•R&D
• Process Industrial Management and Operations
• Offshore, maritime, and process industry expertise
• Wide energy-related expertise
• College of Engineering, Maritime Education, Security
Excellent port facilities
• Deepwater quays
• Long quay
• Good fairway
• Ability to facilitate customisation needs
Deepwater Quay - 16.5m
Deepwater Quay - 11.5m
Helge Grini Johansen, +47 52 70 70 65, [email protected], [email protected], www.nordvegen-utvikling.no
Soft Landing
ROGALAND RESSURSSENTER - A VALUABLE RESOURCE FOR
ENTREPRENEURS AND EXISTING BUSINESS
Rogaland Ressurssenter (RRS) is a business development company in the
Haugesund region which offers help and guidance to foreign SMEs who wish to
develop or establish their business in Norway. We can provide you with access
to office space as well as our in-house services, assistance in organising
meetings, access to a wide range of networks, information on local industry and
the services available.
Through our network, and by agreements we have with both Karmøy Kommune
and Siva, we help innovative companies to access markets, strategic partners
and venture capital. We also provide project management services for both the
private and public sectors with particular expertise in the following areas;
industrial development, renewable energy, aquaculture and community
development.
Kjell Larsen, +47 52 85 62 09, [email protected], www.rrs.no