Descargar catálogo de Filtros

Transcription

Descargar catálogo de Filtros
Catálogo
Filtros
Filtros
‡)LOWURVGHDUHQDUHVLGHQFLDOHVSDUDSLVFLQD‡
FILTROS SERIE “PACIFIC”
t 5BORVF GBCSJDBEP FO VOB TPMB QJF[B Z DBQB[ EF
USBCBKBSBVOBQSFTJØOEF14*#BSFT
FOWF[
EF14*FOMBDVBMTVFMFOGBMMBSPUSPTmMUSPT
t *ODMVZFUBQØODPOEFTBHàFFOFMJOUFSJPSEFMUBORVF
QBSBEBSTFSWJDJPBMmMUSP
t &YDMVTJWPEJTF×PEFMBWÈMWVMBRVFQFSNJUFSPUBSMB
¡ QBSB VOB TFODJMMB JOTUBMBDJØO BEFNÈT EF
EJTUSJCVJSVOJGPSNFNFOUFFMBHVBFOMBBSFOBQBSB
BQSPWFDIBSMB BM Z FMJNJOBS TBUVSBDJØO EFM
mMUSPSÈQJEBNFOUF
t3
Años de Garantía
t
t 'JMUSB QBSUÓDVMBT EF IBTUB NJDSBT
VUJMJ[BOEP ;FPMJUB FO MVHBS EF MBT NJDSBTRVFTFmMUSBODPOPUSPTmMUSPT
Refacciones pág.118
FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR
CÓDIGO
MODELO
DIAM.
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
85-001-1101-1116
160TP
16”
60 Kg.
1.4 pies2
41,040 lts.
85-001-1101-1119
190TP
19”
90 Kg.
1.8 pies2
54,360 lts.
85-001-1101-1124
240TP
24”
120 Kg.
3.1 pies2
85,680 lts.
85-001-1101-1115
VTP7
85-300-1100-0101
FTP15
PARA PISCINAS DE
LPM
GPM
54,720 lts.
114
30
72,480 lts.
151
40
114,240 lts.
238
63
Válvula de 7 pasos de 1 1/2”
1 Tuerca unión para válvulas (necesita 3)
VÁLVULA DE 3 VÍAS ROSCABLE
85-300-1100-0201
.FEJEBTmMUSP1BDJmD
V3W
Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2”
t Las cargas filtrantes en todos los filtros de arena son por separado.
MEDIDAS FILTROS SERIE “PACIFIC”
.FEJEBTmMUSP1BDJmD
MODELO
A
B
C
D
E
160TP
81 cm
68.5 cm
62.5 cm
40.6 cm
40 cm
190TP
93 cm
80.5 cm
74.5 cm
48.5 cm
48 cm
240TP
111 cm
98.5 cm
92.5 cm
61 cm
48 cm
7ÈMWVMBEFWÓBT
NUEVO
4*45&."%&'*-53"$*»/i1"$*'*$w
t -PT TJTUFNBT FTUÈO EJTF×BEPT QBSB VO
FOTBNCMF SÈQJEP Z MB BMJOFBDJØO QSFDJTB EF
TVTDPNQPOFOUFT
t -B CBTF EFM mMUSP FTUB NPMEFBEB FO 11
1PMJQSPQJMFOP
QBSBVOSFOEJNJFOUPEFMBSHB
EVSBDJØO
t -B WÈMWVMB EF QPTJDJPOFT PGSFDF VO nVKP
NÈYJNPFOCBKBDBÓEBEFQSFTJØO
t3
Años de Garantía
t
t *ODMVZF
NPUPCPNCB
EF
BMUP
SFOEJNJFOUP Z TJMFODJPTB PCUFOJFOEP
MB NFKPS BMNB RVF MF QVFEB EBS B TV
QJTDJOB
Refacciones pág.119
SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE “PACIFIC”
CÓDIGO
MODELO
DIAM.
HP
MOTOBOMBA
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
85-004-1104-1675
160TP -3/4
16”
3/4
60 Kg.
1.4 pies2
41,040 lts.
85-004-1104-1910
190TP-1
19”
1
90 Kg.
1.8 pies2
54,360 lts.
85-004-1104-2415
240TP -1 1/2
24”
1 1/2
120 Kg.
3.1 pies2
85,680 lts.
M
14
PARA PISCINAS DE
LPM
GPM
54,720 lts.
114
30
72,480 lts.
151
40
114,240 lts.
238
63
MEDIDAS SISTEMAS DE FILTRACIÓN
SERIE “PACIFIC”
12
8
1.5 HP
6
4
1.0 HP
.75 HP
2
0
0
2
3
4 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
M3/HR
$VSWB.PUPCPNCB4JTUFNBT1BDJmD
MODELO
160TP-3/4
190TP-1
240TP-1 1/2
A
84.8 cm
93 cm
113 cm
B
C
D
E
F
40 cm
44.5 cm
74.2 cm
12.5 cm
18.5 cm
50 cm
44.5 cm
74.2 cm
12.5 cm
18.5 cm
60cm
44.5 cm
74.2 cm
12.5 cm
18.5 cm
.FEJEBT4JTUFNBT1BDJmD
15
Filtros
‡)LOWURVGHDUHQDUHVLGHQFLDOHVSDUDSLVFLQD‡
'*-53044&3*&i"5-"/5*$w
t3
Años de Garantía
t &RVJQBEPT DPO WÈMWVMB MBUFSBM EF w
FYDFQUPNPE4'DPOw
t 5BQB TVQFSJPS DPO BCSB[BEFSB QBSB GÈDJM
BDDFTPBMUBORVF
t 7ÈMWVMBEFMJCFSBDJØORVFQFSNJUFMJCFSBS
GÈDJMNFOUFFMBJSFBUSBQBEP
t 5BQØOJOGFSJPSQBSBESFOBSUBORVF
t
`'JMUSBIBTUBNJDSBTDPO[FPMJUF
t 5BORVFCPCJOBEPFOmCSBEFWJESJPZ
t 5BORVFCPCJOBEPFOmCSBEFWJESJPZQPMJÏTUFSSFTJTUFOUFBSBZPT67
t 1SFTJØOEFUSBCBKPIBTUBQTJCBST
QPMJÏTUFSSFTJTUFOUFBSBZPT67
Refacciones pág.120
Prueba de presión de trabajo:
400kPa / 58psi / 4.0bar
Tamaño de la arena sílica:
0.5mm - 0.8mm
50m3/h/m2
Máxima temperatura del agua:
43°C (109°F)
FILTROS SERIE “ATLANTIC” DE FIBRA DE VIDRIO Y VÁLVULA LATERAL
CÓDIGO
MODELO
DIAM.
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
PARA PISCINAS DE
LPM
GPM
85-001-1201-2228
280SA
28”
215 Kgs
4.3 pies2
110,520 lts.
147,360 lts.
307
81
85-001-1201-2232
320SA
32”
355 Kgs
5.7 pies2
149,760 lts.
199,680 lts.
416
110
85-001-1201-2236
360SA
36”
470 Kgs
7.1 pies2
193,680 lts.
258,240 lts.
538
142
85-301-1201-2220
VSA6
LPM
GPM
Válvula lateral de 6 pasos 2”
MEDIDAS FILTROS SERIE “ATLANTIC”
t3
Años de Garantía
MODELO
280SA
320SA
360SA
A
72.3 cm
82 cm
92 cm
B
50 cm
75.3 cm
75.3 cm
C
22 cm
22 cm
22 cm
D
89 cm
105 cm
118 cm
E
52 cm
56 cm
61 cm
F
60.7 cm
62 cm
67 cm
G
39 cm
42.5 cm
48 cm
G
C
F
D
E
B
A
.FEJEBT'JMUSPT4FSJF"UMBOUJD
t '*-53044&3*&i*/%*"/w
t %JGVTPS TVQFSJPS BTFHVSB MB EJTUSJCVDJØO
VOJGPSNFEFMBHVBTPCSFMBQBSUFTVQFSJPS
EFMBDBNBEFBSFOB
t &RVJQBEPTDPOWÈMWVMBTVQFSJPSEFwDPO
GÈDJMBDDFTPBMUBORVFwFM5*
t 5BQØOJOGFSJPSQBSBESFOBSUBORVF
t -PTNBUFSJBMFTVTBEPTOPTPODPSSPTJWPT
t
`'JMUSBIBTUBNJDSBTDPO[FPMJUF
t 5BORVFCPCJOBEPFOmCSBEFWJESJPZQPMJÏTUFSSFTJTUFOUFBSBZPT67
t 1SFTJØOEFUSBCBKPIBTUBQTJCBST
Refacciones pág.121
Prueba de presión de trabajo:
400kPa / 58psi / 4.0bar
Tamaño de la arena sílica:
0.5mm - 0.8mm
50m3/h/m2
Máxima temperatura del agua:
43°C (109°F)
FILTROS SERIE “INDIAN” DE FIBRA DE VIDRIO CON VÁLVULA SUPERIOR
CÓDIGO
MODELO
DIAM.
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
PARA PISCINAS DE
85-001-1201-2128
280TI
28”
200 Kgs.
4.3 pies2
110,520 lts.
147,360 lts.
307
81
85-001-1201-2132
320TI
32”
280 Kgs.
4.8 pies2
149,760 lts.
199,680 lts.
416
110
85-001-1201-2136
360TI
36”
350 Kgs.
7.1 pies2
193,680 lts.
258,240 lts.
538
142
85-301-1201-2120
VTI
Válvula superior de 6 pasos 2”
MEDIDAS FILTROS SERIE “ATLANTIC”
MODELO
280TI
320TI
360TI
A
72.3 cm
80 cm
90 cm
B
50 cm
75.3 cm
75.3 cm
C
109.2 cm
120 cm
130 cm
D
87.7 cm
100.2 cm
109 cm
E
96 cm
108.5 cm
117.2 cm
F
39 cm
42.5 cm
48 cm
C
D
B
A
.FEJEBT'JMUSPT4FSJF*OEJBO
16
E
Filtros
‡)LOWURVGHDUHQDUHVLGHQFLDOHVSDUDSLVFLQD‡
%FTEFEBOEPTPMVDJPOFT
tFiltra hasta 3 micras con zeolite.
"CSB[BEFSBEFSFTJOBJOEVTUSJBMBOUJDPSSPTJWBQFSNJUFSPUBSMBWÈMWVMB¡
'*-53044&3*&i-"4&3w
t 6OBDBNBEFBSFOBQSPGVOEBEFBMUBDBQBDJEBEQBSBSFUFOFSNBZPSDBOUJEBEEFTVDJFEBEZBMBSHBMPT
DJDMPTEFmMUSBDJØO
t 5BORVFNPMEFBEPBQSFDJTJØOEFVOBTPMBQJF[BBQSVFCBEFDPSSPTJØOZEFSBZPTVMUSBWJPMFUB
t %FTBHàFFOMBQBSUFCBKBEFMmMUSPQBSBGBDJMJUBSFMESFOBKFZFMQSPDFTPEFJOWFSOBS
t /VFWP4JTUFNBEFEJTUSJCVDJØOEFBHVBJOUFHSBEPFOMBWÈMWVMBEFWÓBTEJTF×BEPQBSBEJSJHJSFMBHVB
EFNBOFSBVOJGPSNFTPCSFMBTVQFSmDJFEFMBDBNBEFBSFOBQSPEVDJFOEPVOnVKPMBNJOBSZFWJUBOEPMB
DBOBMJ[BDJØOEFMBBSFOBIBTUB(1.QPSQJFTDVBESBEPTN©IQPSN¤
Refacciones pág.123
ENTRADA
FILTROS SERIE LASER CON VALVULA 7 PASOS, 1 1/2”
RETORNO
C
B
A
E
Nivel
Arena
CÓDIGO
MODELO
DIAM.
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
50-001-9408-8160
L160C-7
16”
60 Kgs.
1.33 pies2
41,040 lts.
50-001-9408-8192
L192C-7
19”
91 Kgs.
1.87 pies2
54,360 lts.
50-001-9408-8225
L225C-7
22.5”
113 Kgs.
2.64 pies2
50-001-9408-8250
L250C-7
25”
159 Kgs.
3.30 pies2
PARA PISCINAS DE
LPM
GPM
54,720 lts.
114
30
72,480 lts.
151
40
74,880 lts.
99,840 lts.
208
55
92,520 lts.
123,360 lts.
257
68
35.6cm
D
.FEJEBT'JMUSPT4FSJF-BTFS
t $PMFDUPSFT EF VTP SVEP DPO SBOVSBT
MBUFSBMFT QBSB TVDDJPOBS FM BHVB EF
NBOFSB VOJGPSNF DPO nVKP MBNJOBS
VUJMJ[BOEP UPEB MB DBNB EF BSFOB QBSB
NFKPSnVKPNFKPSmMUSBDJØODJDMPTNÈT
MBSHPTZVOSFUSPMBWBEPNBTFmDJFOUF
-PT DPMFDUPSFT TPO SFTJTUFOUFT B MB
DPOHFMBDJØO Z UJFOFO FM TJTUFNB iTOBQ
mUwQBSBRVJUBSZQPOFSMPTGÈDJMNFOUF
MEDIDAS FILTROS SERIE LASER
MODELO
L160C-7
L190C-7
L225C-7
L250C-7
A
66.7 cm
76.2 cm
78.1 cm
46.4 cm
B
73 cm
82.6 cm
84.5 cm
92.7 cm
C
83.8 cm
93.3 cm
95.3 cm
103.5 cm
D
40.6 cm
48.3 cm
57.2 cm
63.5 cm
E
33 cm
31.8 cm
29.2 cm
34.3 cm
t7ÈMWVMBEFWÓBTDPOiWJTPSwDPOUSPMEFBJSFBVUPNÈUJDPZNBOØNFUSPEFQSFTJØO-BTGVODJPOFTTPO
Retro-lavado
Drenaje
Filtración
Enjuague
Prueba
Circulación
Invernar
tCon motobomba única en el
mundo que trabaja en seco
sin dañarse.
4*45&."%&'*-53"%04&3*&i-"4&3w
t .PUPCPNCB EF MB TFSJF -3 TJTUFNB QBUFOUBEP QBSB USBCBKBS
FO TFDP iBJSDPPMFE IFBU TJOLw TJO RVF TF BGFDUF FM TFMMP
NFDÈOJDP&YDMVTJWPEJTF×P3JOHMPL™QBSBEBSBDDFTPMJCSFEF
IFSSBNJFOUBTBMBDBOBTUBZBMPTJOUFSOPTEFMBNPUPCPNCB
t 1MBUBGPSNB FMFWBEB EF TFSWJDJP QFTBEP NBOUJFOF FM mMUSP Z
NPUPCPNCBBMFKBEPTEFMBIVNFEBEZTVDJFEBEEFMQJTP
7ÈMWVMB%7,$
7ÈMWVMB%7,
Refacciones pág.123
Entrada 11.4 cm
16.5 cm
SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y BOMBEO
Retorno
CÓDIGO
A
Nivel
de
arena
MODELO
DIAM.
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
PARA PISCINAS DE
LPM
GPM
50-004-9408-4953
L160-S1LR6
16”-1HP
60 Kgs.
1.33 pies2
41,040 lts.
54,720 lts.
114
30
50-004-9408-4958
L192-S1LR6
19”-1HP
91 Kgs.
1.87 pies2
54,360 lts.
72,480 lts.
151
40
50-004-9408-4035
L192-S15LR6
19”-1.5HP
91 Kgs.
1.87 pies2
74,880 lts.
99,840 lts.
151
40
50-004-9408-4968
L225-S15LR6
22.5”-1.5HP
113 Kgs.
2.64 pies2
92,520 lts.
123,360 lts.
208
55
74.9 cm
B
MEDIDAS FILTROS SERIE
LASER
51.7 cm
.FEJEBT4JTUFNBEF
'JMUSBEP4FSJF-"4&3
MODELO
L160-S1LR6
L192-S1LR6
L192-S15LR6
A
95.9 cm
101 cm
101 cm
B
40.6 cm
48.3 cm
48.3 cm
L225-S15LR6
108 cm
57.2 cm
VÁLVULAS PARA FILTROS JACUZZI
CÓDIGO
MODELO
PASOS PARA FILTROS
CONEXIÓN
50-301-3926-2803
DVK-7
7
LASER, ST-24 *
1 1/2”
50-301-3926-3020
DVK-C
7
LASER **
1 1/2”
50-301-3900-0609
2DVK-C7
7
TM
2”
50-014-3117-5608 UNIONES S15UNS-KIT 1 1/2” X 1 1/2” (2 PZS) P/ DVK-7
*Con tornillos - ** Con abrazadera
17
Filtros
‡)LOWURVGHDUHQDUHVLGHQFLDOHVSDUDSLVFLQD‡
%FTEFEBOEPTPMVDJPOFT
'*-53044&3*&i4"/%4503.w
t &M4BOETUPSN™FTUÈIFDIPEFVOEVSBEFSP
UBORVFNPMEFBEPBQSFDJTJØOEFVOBTPMB
QJF[B B QSVFCB EF DPSSPTJØO Z EF SBZPT
VMUSBWJPMFUB
t -PTPSJmDJPTEFTVDDJØOZEFTDBSHBQPTFFO
DPOFYJPOFT '/15 EF w Z VOJPOFT
EPCMFT EF w MBT VOJPOFT TF WFOEFO
QPSTFQBSBEP
t $PMFDUPSFTiTOBQmUwQBSBGÈDJMTFSWJDJP
t &M UBORVF EF EJTF×P FTGÏSJDP QBSB VOB
GPSUBMF[BTVQFSJPSZNÈTMBSHBWJEB
t -B BCSB[BEFSB EF BDFSP JOPYJEBCMF
QFSNJUFVOBSPUBDJØOEFMBWÈMWVMBEF
HSBEPTQBSBGBDJMJUBSMBJOTUBMBDJØO
Refacciones pág.124
`%JTF×PEFVTPSVEPQBSBSFTJTUJSDPOHFMBDJØO
FILTROS SERIE SAND STORM CON VALVULA 7 PASOS, 2”
CÓDIGO
MODELO
DIAM.
ARENA
SILICA
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 horas
En 8 horas
50-001-9408-5313
TM-31
31”
227 Kgs.
4.80 pies2
142,920 lts.
50-001-9408-0036
TM-36
36”
363 Kgs.
7.05 pies2
192,240 lts.
TM31=124 cm
TM36=141.6 cm
PARA PISCINAS DE
LPM
GPM
190,560 lts.
397
105
256,320 lts.
538
142
t &MTJTUFNBEFEJTUSJCVDJØOEFBHVBQBUFOUBEPDPNCJOBMPTEJTF×PT
FYDMVTJWPTEFMEFTWJBEPSZMBDBOBTUBQBSBEJSJHJSFMBHVBEFNBOFSB
VOJGPSNFTPCSFMBTVQFSmDJFEFMBDBNBEFBSFOBQSPEVDJFOEPVO
nVKPMBNJOBSZFWJUBOEPMBDBOBMJ[BDJØOEFMBBSFOB
t &MTJTUFNBEFDPMFDUPSFTiVOJnPwRVFTFBVUPMJNQJBO-PTNPEFMPT
EFwNN
ZEFwNN
JODMVZFOFMEJTF×PEFDPMFDUPSFT
iTOPXnBLFwFO:
QBSBMBNFKPSVUJMJ[BDJØOEFMBDBNBEFBSFOB
t 5VCFSJBEFwDPONFOPTSFTUSJDDJØOEFnVKP
t #BTFGVFSUFEFNPMEFQPSJOZFDDJØOQBSBVOTPQPSUFTØMJEP
.FEJEBT'JMUSPT4FSJF4BOE4UPSN
$PMFDUPSFT4OPXnBLF
MATERIAL FILTRANTE
;&0-*5&
t 3FEVDF DPTUPT FO RVÓNJDPT QPS
TVDBQBDJEBEmMUSBOUFEFIBTUB
NJDSBT
t 3FEVDF
MB OFDFTJEBE EF
SFUSPMBWBEP
t 3FEVDFPKPTSPKPTZDMPSBNJOBT
`0CUFOHBVOBHVBTJFNQSFCSJMMBOUF
t &M ;&0-*5& TF VTB FO VOB QSPQPSDJØO
BQSPYJNBEB EF LHT LHT EF BSFOB
TÓMJDB 4F DPMPDB FO MB QBSUF JOGFSJPS EFM
mMUSP EF BSFOB VO MFDIP EF TVTUFOUBDJØO
EFBSFOBmMUSBOUFPHSBWJMMBRVFTPCSFQBTF
PDFOUÓNFUSPTEFBMUVSBBMPTMBUFSBMFT
QBSB RVF FM ;FPMJUF OP TF SFHSFTF B MB
QJTDJOB
ZQPTUFSJPSNFOUFFM;FPMJUF
MATERIAL FILTRANTE
CÓDIGO
TIPO DE MATERIAL FILTRANTE
UNIDAD
10-025-0601-25
ZEOLITE (Sustituye a la arena sílica)
25 Kgs.
10-025-0102-50
ARENA SUPERFILTRANTE 10-20
50 Kg.
10-025-0101-50
ARENA GRUESA DE 1/8” X 1/16”
50 Kg.
10-025-0402-50
GRAVA MEDIANA DE 1/4” X 1/8”
50 Kg.
10-025-0401-50
GRAVA GRUESA 3/4” X 1/2”
50 Kg.
10-025-0501-50
TIERRA DIATOMÁCEA
50 lbs.
Una vez cargado el
filtro con Zeolite y para
mantener su piscina en
QFSGFDUBT DPOEJDJPOFT
solo debe de mantener
los siguientes parámetros
dentro de los rangos
JEFBMFT
PARÁMETRO
RANGO IDEAL
pH
7.2 a 7.6
Cloro libre
1 a 2 ppm
Cloraminas
.3 ppm max
Alcalinidad Total
70 a 125 ppm
Dureza
150 a 250 ppm
-PT ÞOJDPT QSPEVDUPT RVÓNJDPT RVF OFDFTJUBSÈ VUJMJ[BS QBSB NBOUFOFS TV
QJTDJOB TFSÈO $MPSP BKVTUBEPSFT EF Q) Z QSPCBCMFNFOUF VO BMHJDJEB FO
BMHVOBTUFNQPSBEBT
18
INSTRUCCIONES DE USO:
1. 2. Retire la carga de arena.
3. 4. Cubra los tubos laterales (colectores) con gravilla/arena
aproximadamente 2 cms.
5. Agregue Zeolite, hasta el nivel que normalmente llenaría
de arena.
6. Deje reposar por media hora.
retrolavado esté limpia.
8. t&M;FPMJUFUJFOFVOÈSFBTVQFSmDJBMEFNHSFTUB
HSBO ÈSFB TVQFSmDJBM FT DBVTBEB QPS QFRVF×PT QPSPT
F JSSFHVMBSJEBEFT EF MB TVQFSmDJF MBT DVBMFT BUSBQBO
QBSUÓDVMBTEFIBTUBNJDSPOFTEFEJÈNFUSPBMSFNPWFS
FTUBTQBSUÓDVMBTTFPCUJFOFBHVBEFDMBSJEBETVQFSJPS
NUEVO
Filtros
‡)LOWURVGHDUHQDFRPHUFLDOHVSDUDSLVFLQD‡
Caribbean
¡ El nuevo líder en aplicaciones comerciales !
5 Años de Garantía Limitada
'*-53044&3*&i.&%*5&33"/&0w:i$"3*##&"/w
t -PTNBUFSJBMFTVTBEPTTPOOPDPSSPTJWPT
t 7ÈMWVMBEFMJCFSBDJØORVFQFSNJUFMJCFSBSGÈDJMNFOUFFMBJSFBUSBQBEPEVSBOUFMBPQFSBDJØOEFMmMUSP
t $PMFDUPSFTDPOmOBTBCFSUVSBTQBSBNBOUFOFSGVFSBMBBSFOBZMBCBTVSB
t `'JMUSBIBTUBNJDSBTDPO;FPMJUF
Refacciones pág.126
t
t
t
t
'*-5304.&%*5&33"/&0
1SFTJØONÈYEFUSBCBKPQTJCBST
1SFTJØOEFQSVFCBQTJCBST
1SFTJØOEFFYQMPTJØOQSVFCBT
QTJCBST
5FNQFSBUVSBEFPQFSBDJØO¡$
t
t
t
t
'*-5304$"3*##&"/
1SFTJØONÈYEFUSBCBKPQTJCBST
1SFTJØOEFQSVFCBQTJCBST
1SFTJØOEFFYQMPTJØOQSVFCBT
QTJCBST
5FNQFSBUVSBEFPQFSBDJØO¡$
FILTROS COMERCIALES SERIE “MEDITERRANEO” (36 PSI DE TRABAJO)
CÓDIGO
MODELO DIAM. CONEX.
85-001-1201-2348
85-001-1201-2355
85-001-1201-2363
85-001-1201-2371
85-001-1201-2379
85-001-1201-2391
85-001-1201-2398
480M3
550M4
630M4
710M6
790M6
910M8
980M8
48”
55”
63”
71”
79”
91”
98”
3”
4”
4”
6”
6”
8”
8”
MATERIAL FILTRANTE
CIRCULACIÓN
GRAVA
ARENA
6 HORAS (lts)
MOTOBOMBA
SUGERIDA
300 kg.
450 kg.
700 kg.
900 kg.
1,100 kg.
1,460 kg.
1,800 kg.
900 kg.
1,350 kg.
2,300 kg.
2,900 kg.
4,000 kg.
6,000 kg.
6,700 kg.
340,560
449,640
592,920
749,520
926,640
1’253,880
1’424,160
(1) 70AMP
(1) 75RV
(1) 100RV
(1) 100RV
(1) 150RV
(2) 100RV
(2) 100RV
LPM
GPM
946
250
1249 330
1647 435
2082 550
2574 680
3483 920
3956 1,045
$PSUFEFMB
QBSFEEFM'JMUSP
.FEJUFSSBOFP
FILTROS COMERCIALES SERIE “CARIBBEAN” (50 PSI DE TRABAJO)
CÓDIGO
MODELO DIAM. CONEX.
85-001-1201-2448
85-001-1201-2455
85-001-1201-2463
85-001-1201-2471
85-001-1201-2479
480C3
550C4
630C4
710C6
790C6
48”
55”
63”
71”
79”
3”
4”
4”
6”
6”
MATERIAL FILTRANTE
ARENA
6 HORAS (lts)
MOTOBOMBA
SUGERIDA
LPM
GPM
300 kg.
450 kg.
700 kg.
900 kg.
1,100 kg.
900 kg.
1,350 kg.
2,300 kg.
2,900 kg.
4,000 kg.
340,560
449,640
592,920
749,520
926,640
(1) 70AMP
(1) 75NL
(1) 100NL
(1) 100NL
(1) 150NL
946
1249
1647
2082
2574
250
330
435
550
680
t&MMFDIPEFTVTUFOUBDJØOEFHSBWBEFCFSÈFYDFEFSFOBDNBMPTEJGVTPSFT
t-BDBOUJEBEEFHSBWBBRVÓNFODJPOBEBFTBQSPYJNBEB
t&MNBOJGPMECBUFSÓBDPOWÈMWVMBT
OPFTUBJODMVJEP
t&MNBUFSJBMmMUSBOUFOPFTUBJODMVJEPFOOJOHVOPEFFTUPTmMUSPTHSBWBZBSFOB
t-BTNPUPCPNCBTTVHFSJEBTTPO*OUFS8BUFSZOPFTUÈOJODMVJEBTWFSMJTUBTEFQSFDJPT
A
B
F
CIRCULACIÓN
GRAVA
t -PT NPEFMPT EF w Z w FTUPT TPO TPCSF QFEJEP
UJFOFOFYDFTPEFEJNFOTJPOFTQPSMPRVFTVUSBOTQPSUBDJØO
SFTVMUB NVZ DPTUPTB EFOUSP EFM QBÓT %FCJEP B FTUP
TV QSFDJP FT -"# 1VFSUP .FYJDBOP Z FM USBTMBEP FO FM
JOUFSJPSDPSSFTJFNQSFQPSDVFOUBEFMDMJFOUF
$PSUFEFMB
QBSFEEFM'JMUSP
$BSJCCFBO
MEDIDAS FILTROS SERIE “MEDITERRANEO” Y “CARIBBEAN”
MODELO
480
550
630
710
A
119 cm
140 cm
162 cm
179 cm
H
E
D
G
C
.FEJEBT.FEJUFSSBOFPZ$BSJCCFBO
910
980
B
141 cm
157 cm
174 cm
204 cm
221 cm
251 cm
267 cm
C
99.5 cm
122 cm
136.5 cm
163 cm
163 cm
180 cm
180 cm
D
56.5 cm
56.5 cm
65 cm
69 cm
77 cm
95 cm
105 cm
E
91.5 cm
91.5 cm
100 cm
110.5 cm 118.5 cm
150 cm
160 cm
55 cm
F
35 cm
35 cm
35 cm
41.5 cm
41.5 cm
55 cm
G
17 cm
19 cm
20 cm
22 cm
22 cm
23 cm
23 cm
H
70 cm
76 cm
91 cm
99 cm
104 cm
126 cm
139 cm
MANIFOLDS SENCILLOS
5 VÁLVULAS MANUALES
CÓDIGO
DIÁMETRO
85-301-1201-2331
3”
85-301-1201-2341
4”
85-301-1201-2361
6”
85-301-1201-2381
8”
MANIFOLDS DOBLES
5 VÁLVULAS MANUALES
CÓDIGO
Conexión Tubería
85-301-1001-2342
3”
4”
85-301-1001-2362
4”
6”
85-301-1001-2382
6”
8”
790
194.5 cm 237.5 cm 249.5 cm
SOPORTES PARA MANIFOLDS
CÓDIGO
DIÁMETRO
85-301-1201-3003
3”
85-301-1201-3004
4”
85-301-1201-3006
6”
85-301-1201-3008
8”
t .BOJGPME EF WÈMWVMBT QBSB
PQFSBSMPTTJHVJFOUFTDJDMPT
Filtración, Circulación,
Retrolavado, Vaciado y Enjuague.
t$PODVBMRVJFSmMUSPEFDVBMRVJFSNBSDBRVFTFBGBCSJDBEPFO
mCSBEFWJESJPTFSFDPNJFOEBJOTUBMBSTPQPSUFTBOUJWJCSBUPSJPT
OPTPOmKPT
FONBOJGPMETJHVBMFTPTVQFSJPSFTBwEFEJÈNFUSP
t1BOFMFTEFNBOØNFUSPT.
(Ver lista de precios)
19
Filtros
‡)LOWURVGHFDUWXFKRSDUDSLVFLQD‡
t3
Años de Garantía
Producto amigable
con el medio ambiente
t
'*-53044&3*&i)630/w
t 'JMUSPT EF DBSUVDIP DPO UBQB FYDMVTJWB EF GÈDJM
BDDFTPTJOUPSOJMMPTOJBCSB[BEFSBUPMFSBOUFTBM
DBMPSZSFTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØOEFCJEBBMDMJNB
P BM VTP EF QSPEVDUPT RVÓNJDPT DPO DBSUVDIP
EFQPMJÏTUFSQMFHBEPZNBOØNFUSP1BSBPQFSBS
BVOBQSFTJØONÈYJNBEFIBTUBQTJ
t i-PT mMUSPT EF DBSUVDIP TPO
UPUBMNFOUF FDPMØHJDPT ZB RVF OP
EFTQFSEJDJBOBHVBBMSFUSPMBWBSMPTw
Refacciones pág.128
FILTROS DE CARTUCHO SERIE “HURON”
CÓDIGO
MODELO
85-002-1102-1025
85-002-1102-1035
85-002-1102-1050
85-002-1102-1070
85-300-1100-0101
CH25
CH35
CH50
CH70
FTP15
PARA PISCINAS DE
COMERCIAL
En 6 horas
En 8 horas
LPM
GPM
Comercial Residencial Comercial Residencial
12,776 lts.
34,069 lts.
17,034 lts.
45,425 lts.
36
9
17,886 lts.
47,696 lts.
23,848 lts.
63,595 lts.
50
13
25,551 lts.
68,137 lts.
34,069 lts.
90,850 lts.
71
19
35,772 lts.
95,392 lts.
47,696 lts. 127,189 lts.
99
26
1 Tuerca unión para válvula (necesita 3)
ÁREA
FILTRANTE
pies2
25
35
50
70
pies2
pies2
pies2
pies2
t/PUBHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTDPNFSDJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
t6TPDPNFSDJBMTFSFmFSFBVOVTPDPOTUBOUFZDPOVOBDBSHBEFVTVBSJPTBMUB
RESIDENCIAL
LPM
GPM
100
132
189
265
25
35
50
70
tHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTSFTJEFODJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
Nota: Los filtros de cartucho se calculan distinto para uso comercial que para el residencial, ya que en uso comercial se satúran mucho más rápido
y a esto se debe que en las tablas se recomienda calcularlos con 3 veces menor flujo para uso comercial.
MEDIDAS FILTRO
“HURON”
DESCRIPCIÓN
85-302-1102-1025
CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH25
85-302-1102-1035
CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH35
85-302-1102-1050
CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH50
85-302-1102-1070
CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH70
t3
Años de Garantía
MODELO
A (cm)
CH25
CH35
CH50
CH70
46 cm
57 cm
70.8 cm
80.9 cm
A
7cm
CÓDIGO
12cm
CARTUCHOS DE REPUESTO PARA FILTROS “HURON”
26.6cm
27.6cm
t
'*-53044&3*&i"3"-w
t i-PT mMUSPT EF DBSUVDIP TPO
UPUBMNFOUF FDPMØHJDPT ZB RVF OP
EFTQFSEJDJBOBHVBBMSFUSPMBWBSMPTw
t 'JMUSPT EF DBSUVDIP DPO UBQB FYDMVTJWB EF GÈDJM
BDDFTPTJOUPSOJMMPTOJBCSB[BEFSBUPMFSBOUFTBM
DBMPSZSFTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØOEFCJEBBMDMJNB
P BM VTP EF QSPEVDUPT RVÓNJDPT DPO DBSUVDIP
EFQPMJÏTUFSQMFHBEPZNBOØNFUSP1BSBPQFSBS
BVOBQSFTJØONÈYJNBEFIBTUBQTJ
Refacciones pág.128
FILTROS DE CARTUCHO SERIE “ARAL”
CÓDIGO
MODELO
ÁREA
FILTRANTE
85-002-1202-2100
85-002-1202-2150
85-002-1202-2200
CA100
CA150
CA200
100 pies2
150 pies2
200 pies2
En 6
Comercial
51,103 lts.
76,654 lts.
102,206 lts.
PARA PISCINAS DE
horas
En 8
Residencial
Comercial
136,274 lts. 68,137 lts.
170,316 lts. 102,206 lts.
170,316 lts. 136,274 lts.
t/PUBHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTDPNFSDJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
t6TPDPNFSDJBMTFSFmFSFBVOVTPDPOTUBOUFZDPOVOBDBSHBEFVTVBSJPTBMUB
horas
Residencial
181,699 lts.
226,800 lts.
226,800 lts.
COMERCIAL
RESIDENCIAL
LPM
GPM
LPM
GPM
142
213
284
38
56
75
379
473
473
100
125
125
tHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTSFTJEFODJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
Nota: Los filtros de cartucho se calculan distinto para uso comercial que para el residencial, ya que en uso comercial se satúran mucho más rápido
y a esto se debe que en las tablas se recomienda calcularlos con 3 veces menor flujo para uso comercial.
CARTUCHOS DE REPUESTO PARA
FILTROS SERIE “ARAL”
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CARTUCHO DE REPUESTO
PARA FILTRO CA100
CARTUCHO DE REPUESTO
85-302-1202-2150
PARA FILTRO CA150
85-302-1202-2100
85-302-1202-2200
20
CARTUCHO DE REPUESTO
PARA FILTRO CA200
MEDIDAS FILTRO “ARAL”
A
MODELO
A
B
C
CA100
98.5 cm
92.7 cm
22.5 cm
CA150
116.5 cm 110.7 cm
22.5 cm
CA200
134.5 cm 128.7 cm
22.5 cm
B
C
Filtros
‡)LOWURVGHFDUWXFKRSDUDSLVFLQD‡
Producto amigable
con el medio ambiente
%FTEFEBOEPTPMVDJPOFT
CFR 25 & 50 ELEMENT FILTERS
'*-53044&3*&i$'3w
t &YDMVTJWP EJTF×P 3JOHMPL™ QBSB EBS BDDFTP MJCSF EF IFSSBNJFOUBT BM DBSUVDIP QBSB
GÈDJM TFSWJDJP Z MJNQJF[B $PO TJTUFNB JOUFHSBEP RVF JOEJDB DVÈOEP QBSBS EF BQSFUBS FM
3JOHMPL™QBSBFWJUBSRVFTFBQSJFUFEFNBTJBEP
t i%JFOUFwJOUFHSBEPFOFMBOJMMP3JOHMPL™QBSBTFQBSBSGÈDJMNFOUFMBUBQBEFMUBORVF
Refacciones pág.129
FILTROS JACUZZI DE CARTUCHO SERIE CFR
CÓDIGO
MODELO
PARA PISCINAS DE
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 Hrs.
En 8 Hrs.
Comercial
Residencial
Comercial
Residencial
2
COMERCIAL
RESIDENCIAL
LPM
LPM
GPM
GPM
50-002-9422-2726
CFR-25
25 pies
12,776 lts.
34,069 lts.
17,034 lts.
45,425 lts.
36
9
95
25
50-002-9422-2528
CFR-50
50 pies2
25,552 lts.
68,137 lts.
34,069 lts.
90,850 lts.
71
19
189
50
t/PUBHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTDPNFSDJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'tHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTSFTJEFODJBMFTFTFMFTUBOEBS/4'
t6TPDPNFSDJBMTFSFmFSFBVOVTPDPOTUBOUFZDPOVOBDBSHBEFVTVBSJPTBMUB
C
B
MEDIDAS FILTROS “CFR”
MODELO
A
B
C
CFR-25
43.2 cm
16 cm
20 cm
CFR-50
43.2 cm
30.8 cm
34.6 cm
C
t $BSUVDIPEFVTPSVEPDPOTUSVJEP
EF UFMB EF QPMZFTUFS EF BMUB
EVSBCJMJEBE DPO EJTF×P FTQFDJBM
QBSBQFSNJUJSMBMJNQJF[BGÈDJMEFM
DBSUVDIP QPS BEFOUSP DPO VOB
NBOHVFSBEFKBSEÓO
t 5SBNQB EF TVDJFEBE QBUFOUBEB
QBSB FWJUBS RVF MB TVDJFEBE DBJHB
EFOUSPEFMUBORVFJODMVTPDVBOEP
TFTBDBFMDBSUVDIPQBSBMJNQJBS
t 1SFTJØONÈYJNBEFUSBCBKPQTJ
A
43cm A
Nota: Los fi ltros de cartucho se calculan
distinto para uso comercial que para el
residencial, ya que en uso comercial se satúran
mucho más rápido y a esto se debe que en las
tablas se recomienda calcularlos con 3 veces
menor flujo para uso comercial.
10.2cm
B
.FEJEBT'JMUSPT4FSJFi$'3w
'*-53044&3*&i4)&3-0,w
t &YDMVTJWP EJTF×P 3JOHMPL™ QBSB EBS BDDFTP MJCSF EF
IFSSBNJFOUBT BM DBSUVDIP QBSB GÈDJM TFSWJDJP Z MJNQJF[B
$POTJTUFNBJOUFHSBEPRVFJOEJDBDVÈOEPQBSBSEFBQSFUBS
FM3JOHMPL™QBSBFWJUBSRVFTFBQSJFUFEFNBTJBEP
t i%JFOUFw JOUFHSBEP FO FM BOJMMP 3JOHMPL™ QBSB TFQBSBS
GÈDJMNFOUFMBUBQBEFMUBORVF
t 7ÈMWVMBEFBMJWJPEFBJSFQBSBBTFHVSBSmMUSBDJØOEF
ZBMBSHBSNÈTMPTDJDMPTEFmMUSBDJØO
t $VFSQP EF EPT QJF[BT NPMEFBEP
por inyección con conexiones de
SPTDBSEFwNN
SFTJTUFOUFBMB
corrosión.ente a la corrosión.
Refacciones pág.130
FILTROS JACUZZI DE CARTUCHO SERIE SHERLOK
CÓDIGO
MODELO
PARA PISCINAS DE
ÁREA
FILTRANTE
pies2
En 6 Hrs.
2
COMERCIAL
En 8 Hrs.
RESIDENCIAL
LPM
GPM
145,360 lts.
114
30
303
80
218,040 lts.
170
45
454
120
Comercial
Residencial
Comercial
Residencial
40,882 lts.
109,020 lts.
54,510 lts.
61,324 lts.
163,530 lts.
81,765 lts.
LPM
GPM
50-002-9422-3380
SHER-80MB
80 pies
50-002-9422-3390
SHER-120MB
120 pies2
50-002-9422-3815
SHER-160MB
160 pies2
81,765 lts.
170,316 lts.
109,020 lts.
226,800 lts.
227
60
473
125
50-002-9422-3850
SHER-200MB
180 pies2
102,206 lts.
170,316 lts.
136,275 lts.
226,800 lts.
284
75
473
125
t/PUBHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTDPNFSDJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
t6TPDPNFSDJBMTFSFmFSFBVOVTPDPOTUBOUFZDPOVOBDBSHBEFVTVBSJPTBMUB
MEDIDAS FILTROS
“SHERLOCK”
MODELO
A
SHER-80MB
64.1 cm
SHER-120MB
76.8 cm
tHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTSFTJEFODJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
37.5cm
t $BSUVDIP EF VTP SVEP DPOTUSVJEP EF UFMB EF QPMZFTUFS EF BMUB
A
10.2cm
SHER-160MB 90.5 cm
SHER-200MB 101.9 cm
26.7cm
.FEJEBTi4IFSMPDLw
EVSBCJMJEBE DPO EJTF×P FTQFDJBM QBSB QFSNJUJS MB MJNQJF[B GÈDJM
EFMDBSUVDIPQPSBEFOUSPDPOVOBNBOHVFSBEFKBSEÓO
t 5SBNQBEFTVDJFEBEQBUFOUBEBQBSBFWJUBSRVFMBTVDJFEBEDBJHB
EFOUSP EFM UBORVF JODMVTP DVBOEP TF TBDB FM DBSUVDIP QBSB
MJNQJBS
t 4JTUFNB EF TFHVSJEBE QBUFOUBEP RVF BTFHVSB RVF FM mMUSP FTUÏ
BEFDVBEBNFOUF DFSSBEP QBSB VOB JOTUBMBDJØO BEFDVBEB Z VOB
PQFSBDJØOTFHVSB
t %SFOBKFEFwNN
QBSBGBDJMJUBSMPTQSPDFTPTEFESFOBKFZ
EFJOWFSOBS
t 1SFTJØONÈYJNBEFUSBCBKPQTJ
21
Filtros
‡)LOWURVGHFDUWXFKRSDUDSLVFLQD‡
Producto amigable
con el medio ambiente
%FTEFEBOEPTPMVDJPOFT
'*-53044&3*&i53*$-014w
t &YDMVTJWP EJTF×P 3JOHMPL™ QBSB EBS BDDFTP MJCSF EF
IFSSBNJFOUBTBMDBSUVDIPQBSBGÈDJMTFSWJDJPZMJNQJF[B
$PO TJTUFNB JOUFHSBEP RVF JOEJDB DVÈOEP QBSBS
EF BQSFUBS FM 3JOHMPL™ QBSB FWJUBS RVF TF BQSJFUF
EFNBTJBEP
t i%JFOUFwJOUFHSBEPFOFMBOJMMP3JOHMPL™QBSBTFQBSBS
GÈDJMNFOUFMBUBQBEFMUBORVF
t 7ÈMWVMB EF BMJWJP EF BJSF QBSB BTFHVSBS mMUSBDJØO EF
ZBMBSHBSNÈTMPTDJDMPTEFmMUSBDJØO
t 5SBNQB EF TVDJFEBE QBUFOUBEB QBSB FWJUBS RVF MB
TVDJFEBE DBJHB EFOUSP EFM UBORVF JODMVTP DVBOEP TF
TBDBFMDBSUVDIPQBSBMJNQJBS
t 1SFTJØONÈYJNBEFUSBCBKPQTJ
t 4JTUFNB EF TFHVSJEBE QBUFOUBEP
RVF BTFHVSB RVF FM mMUSP FTUÏ
BEFDVBEBNFOUF
DFSSBEP
QBSB
VOB JOTUBMBDJØO BEFDVBEB Z VOB
PQFSBDJØOTFHVSB
t %SFOBKF EF w NN
QBSB
GBDJMJUBSMPTQSPDFTPTEFESFOBKFZEF
JOWFSOBS
Refacciones pág.130
`-PT5SJDMPQTQVFEFOTFSDPOWFSUJEPTBmMUSPTEFUJFSSBEJBUPNÈDFB&85$B&85$B&85$B&8
Nota: Los fi ltros de cartucho se calculan distinto para
uso comercial que para el residencial, ya que en uso
comercial se satúran mucho más rápido y a esto se debe
que en las tablas se recomienda calcularlos con 3 veces
menor flujo para uso comercial.
FILTROS JACUZZI DE CARTUCHO SERIE TRI-CLOPS
ÁREA
MODELO FILTRANTE
pies2
CÓDIGO
2
PARA PISCINAS DE
COMERCIAL
En 6 Hrs.
En 8 Hrs.
Comercial
Comercial
LPM
GPM
50-002-9422-0330
TC-330
330 pies
168,480 lts. 224,640 lts.
468
124
50-002-9422-0440
TC-440
440 pies2
204,480 lts. 272,640 lts.
568
150
50-002-9422-0550
TC-550
550 pies2
204,480 lts. 272,640 lts.
568
150
¿SU FILTRO DE CARTUCHO
UTILIZA EL 100% DEL ÁREA
FILTRANTE?
+";<=
A PRESIÓN DENTRO DEL
>;=? @ +" !"
TOMA EL CAMINO MÁS FÁCIL
t/PUBHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTDPNFSDJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'tHQNQJFQBSBQJTDJOBT
PTQBTSFTJEFODJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4't6TPDPNFSDJBMTFSFmFSFBVOVTPDPOTUBOUFZDPOVOBDBSHB
EFVTVBSJPTBMUB
60.6 cm
MEDIDAS FILTROS “SHERLOCK”
MODELO
A
B
TC-330
97.8 cm
104.1 cm
TC-440
113 cm
119.4 cm
TC-550
128.3 cm
136.4 cm
B
35.6 cm
Vs
JACUZZI
72.4 cm
A
!"#$%&
HACIA
LA
PARTE
SUPERIOR DEL FILTRO,
FORZANDO LA SALIDA
DEL AIRE COMPRIMIDO
PARA LA UTILIZACIÓN
DEL 100% DEL AREA
FILTRANTE
OTROS
CON TODOS LOS FILTROS TRI-CL.O.P.S. & SHERLOK DE JACUZZI®
La respuesta es SÍ
.FEJEBT'JMUSPTi5SJDMPQTw
&DUWXFKRVGH5HSXHVWR
CARTUCHOS DE REPUESTO
CÓDIGO
MODELO
CARTUCHOS PARA CFR
50-302-4228-9108
CARTUCHO MODELO CFR-25R
50-302-4229-4009
CARTUCHO MODELO CFR-50R
50-302-4235-0900
CARTUCHO MODELO CFR-75R
50-302-4229-4108
CARTUCHO MODELO CFR-100R
50-302-4235-0801
CARTUCHO MODELO CFR-150R
CARTUCHOS PARA SHERLOK
22
50-302-4236-7409
CARTUCHO PARA SHER-80MB
50-302-4236-7508
CARTUCHO PARA SHER-120MB
50-302-4236-6707
CARTUCHO PARA SHER-160MB
50-302-4236-6808
CARTUCHO PARA SHER-200MB
CFR
TRI-CLOPS
SHERLOCK
CARTUCHOS DE REPUESTO
CÓDIGO
MODELO
CARTUCHOS PARA TRI-CLOPS
50-302-4237-9923
50-302-4237-9924
50-302-4237-9925
CARTUCHO PARA TC-330 (C/U - SE NECESITAN 3)
CARTUCHO PARA TC-440 (C/U - SE NECESITAN 3)
CARTUCHO PARA TC-550 (C/U - SE NECESITAN 3)
t1BSBDBSUVDIPTEFSFQVFTUPQBSB5$5$Z5$GBWPSEFQSFHVOUBS
NUEVO
Filtros
‡)LOWURVGHFDUWXFKRSDUDSLVFLQD‡
Producto amigable
con el medio ambiente
)LOWUR&6
'*-53044&3*&i$4w
t &M DVFSQP DPNQBDUP EFM mMUSP $4 FTUÈ EJTF×BEP
QBSB BDPQMBSTF GÈDJMNFOUF FO ÈSFBT QFRVF×BT -B
CBTFTFmKBSÈGÈDJMNFOUFFOFMDVBSUPEFNÈRVJOBT
t -PT QVFSUPT EF ESFOBKF FYUSB HSBOEFT EFM mMUSP
$4 QFSNJUFO MB GÈDJM FMJNJOBDJØO EF MPT SFTJEVPT
-BT VOJPOFT VOJWFSTBMFT EFM mMUSP TF BEBQUBO B MB
NBZPSÓBEFMPTQSPEVDUPTEF+BOEZ
t &M mMUSP $4 FTUÈ DPOTUSVJEP EF NBUFSJBM
UFSNPQMÈTUJDPEFBMUPJNQBDUPSFTJTUFOUFBMØYJEPZ
BMPTSBZPT67RVFQVFEFTPQPSUBSMBTDPOEJDJPOFT
DMJNÈUJDBTNÈTTFWFSBT
t 1SFTJØONÈYJNBEFUSBCBKPQTJ
37.46cm
MEDIDAS FILTROS
SERIE “CV”
A
MODELO
A
CS100
82.23 cm
46.99cm
8.25cm
CS150
82.23 cm
CS200
107.95 cm
CS250
107.95 cm
Refacciones pág.131
FILTROS DE CARTUCHO SERIE “CS”
PARA PISCINAS DE
CÓDIGO
MODELO
ÁREA
FILTRANTE
En 6 horas
Comercial
Residencial
2
COMERCIAL
En 8 horas
Comercial
Residencial
RESIDENCIAL
LPM
GPM
LPM
GPM
100
84-002-0100-0001
CS100
100 pies
51,103 lts.
136,275 lts.
68,137 lts.
181,700 lts.
142
37
379
84-002-0150-0001
CS150
150 pies2
76,654 lts.
170,316 lts.
102,206 lts
226,800 lts.
213
56
473
125
84-002-0200-0001
84-002-0250-0001
CS200
CS250
200 pies2
250 pies2
102,206 lts.
127,758 lts.
170,316 lts.
170,316 lts.
136,275 lts.
170,343 lts.
226,800 lts.
226,800 lts.
284
354
75
94
473
473
125
125
t/PUBHQNQJFQBSBQJTDJOBTPTQBTDPNFSDJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4't6TPDPNFSDJBMTFSFmFSFBVOVTPDPOTUBOUFZDPOVOBDBSHBEFVTVBSJPTBMUBtHQN
QJFQBSBQJTDJOBTPTQBTSFTJEFODJBMFTFTFMFTUÈOEBS/4'
Nota:
Los filtros de cartucho se calculan distinto para
uso comercial que para el residencial, ya que en
uso comercial se satúran mucho más rápido y
a esto se debe que en las tablas se recomienda
calcularlos con 3 veces menor flujo para uso
comercial.
t-PTmMUSPT$4UJFOFOBHBSSBEFSBTFSHPOØNJDBTZGÈDJMFT
EFTVKFUBSRVFTJNQMJmDBOMBFYUSBDDJØOEFMBUBQB
t&MmMUSP$4FTUÈEJTF×BEPQBSBGÈDJMDPOFYJØODPOPUSPT
FRVJQPTEF+BOEZNFEJBOUFFMFYDMVTJWPTJTUFNBVersa
Plum
)LOWUR&9
NUEVO
'*-53044&3*&i$7w
t $
PNCJOBDJØO EF WÈMWVMB EF FTDBQF EF BJSFNFEJEPS EF QSFTJØO
DPOJOEJDBEPSMJNQJPTVDJPQBSBBIPSSBSBHVB
t (SBODBQBDJEBEQBSBDJDMPTEFMJNQJF[BFYUFOEJEPT
t "CSB[BEFSBEFMUBORVFSÓHJEBZSFGPS[BEB
t %JTF×P BUSBDUJWP Z DPNQBDUP RVF BEBQUB GÈDJMNFOUF B
DPOmHVSBDJPOFTEFQMPNFSÓBQFRVF×BT
t 4ØMJEPUBORVFUFSNPQMÈTUJDPSFTJTUFOUFBMØYJEPZBMPTSBZPT67
t -JCFSBDJØOJOUFSOBEFBJSFBVUPNÈUJDB
t 1SFTJØONÈYJNBEFUSBCBKPQTJ
t -PT mMUSPT USBFO
JODPSQPSBEPT
VOJPOFT
EF PCUVSBDJØO DBSUVDIPT
Z VOB DPNCJOBDJØO EF
WÈMWVMBEFFTDBQFEFBJSF
NFEJEPS EF QSFTJØO DPO
JOEJDBEPSMJNQJPTVDJP
Refacciones pág.131
71.12cm
FILTROS DE CARTUCHO SERIE “CV”
CÓDIGO
MODELO
ÁREA
FILTRANTE
PARA PISCINAS DE
COMERCIAL
En 6 horas
Comercial
En 8 horas
Comercial
LPM
GPM
2
173,750 lts.
231,667 lts.
481
127
84-002-0340-0001
CV340
340 pies
84-002-0460-0001
CV460
460 pies2
204,480 lts.
272,640 lts.
568
150
84-002-0580-0001
CV580
580 pies2
204,480 lts.
272,640 lts.
568
150
t/PUBHQN
QJFQBSBQJTDJOBTP
TQBTDPNFSDJBMFTFTFM
FTUÈOEBS/4'
t6TPDPNFSDJBM
TFSFmFSFBVOVTP
DPOTUBOUFZDPOVOB
DBSHBEFVTVBSJPTBMUB
tHQNQJF
QBSBQJTDJOBTPTQBT
SFTJEFODJBMFTFTFM
FTUÈOEBS/4'
6LVWHPDGHLQVWDODFLyQ9(56$3/80%
-BQPTJDJØOEFMPTQVFSUPTEFFOUSBEBZEFTBMJEBFOFMFRVJQP7FSTB1MVNCEF+BOEZNBYJNJ[BMBFmDJFODJBIJESÈVMJDB
BMBWF[RVFNJOJNJ[BFMFTQBDJPRVFPDVQBFMFRVJQPZMPTSFRVJTJUPTEFUVCFSÓBT%FCJEPBRVFFMFRVJQP7FSTB1MVNC
FTUÈ EJTF×BEP DPO UPEPT MPT QVOUPT EF DPOFYJØO EF UVCFSÓBT BMJOFBEPT UBOUP WFSUJDBM DPNP IPSJ[POUBMNFOUF FT TFODJMMP
DPOFDUBSTVFRVJQPDPOFMDPEPEF+BOEZ&MSFTVMUBEPFTVOTJTUFNBRVFDPOTFSWBFOFSHÓBZNFOPSFTDPTUPTEFPQFSBDJØO
FTUPUBMNFOUFBNJHBCMFDPOFMNFEJPBNCJFOUF
A
46.99cm
MEDIDAS FILTROS
SERIE “CV”
MODELO
A
CV340
104.14 cm
CV460
104.14 cm
CV580
119.38 cm
(SBOEFT BHBSSBEFSBT GÈDJMFT
EF TVKFUBS QBSB FYUSBFS MB
UBQB
23
Club Deportivo Irapuato Sur #2
Col. Villa Lázaro Cárdenas
C.P. 14370, México, D.F.
T. 3548- 9035 | 3548- 9036
3548- 9037 | 3548- 9038
www.sciencepool.com.mx
|
[email protected]

Similar documents

Catalogo Ventanas.indd

Catalogo Ventanas.indd "EBQUBSTFFTVOBMBTEFMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFSÓTUJDBT EFMBTWFOUBOBT5PSJODP"EBQUBSTFBMPTUJFNQPT BMBTUFOEFODJBT BMPDMÈTJDP BMPNPEFSOP "EBQUBSTFBMBTDJSDVOTUBODJBTBDÞTUJDBTZ...

More information

Ţ - Milyuncatalogos.com

Ţ - Milyuncatalogos.com (1) En Electrodomésticos. Financiación a 36 meses siendo los 12 primeros meses sin intereses. Gastos de gestión financiados 12€. Tramo sin intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Financi...

More information