Almanakken 2005/06 - Danmarks Bridgeforbund

Transcription

Almanakken 2005/06 - Danmarks Bridgeforbund
Når man har
gjort det godt
vil man gerne
belønnes
BRIDGE
ALMANAKKEN
2005
2006
Vingstedcentret
�
��
�
Det samme gælder dine investeringer
Sparinvest er flere gange valgt som Danmarks bedste investeringsforening. Det er vi glade for. Men størst er glæden naturligvis for de investerorer, der har fået væksten at mærke.
DANISH BRIDGE
FESTIVAL 2006
8.-16. juli
Vi tilbyder nogle af markedets mest gennemtænkte former for
investering. Det eneste vi behøver at vide om din fremtid er,
at du vil have mest muligt ud af den. Uden at sætte noget
over styr. Kontakt dit pengeinstitut for at få mere at vide eller
gå ind på www.sparinvest.dk
www.sparinvest.dk
�� � � � � �� � � � �� � � �� � � � �
15 år:
Indholdsfortegnelse
5 år:
Øvrige udgifter
6 øre
Nationale
turneringer
2 øre
�
�
�
Internationale turneringer
14 øre
Lønninger
27 øre
Dansk Bridge
20 øre
�
46
47
48
49
52
53
58
59
107
10 år:
Udgiftskronen 2004
Udvalg og komiteer
9 øre
BridgeCentral/hovedsystem
8 øre
Administration
14 øre
�
2
2
3
4
6
7
8
11
12
24
45
Kulturministeriet
8 øre
�
Klubjubilæer ..................................
Forord ............................................
Organisation, adresser mv. .............
Hædersbevisninger ........................
DBF’s turneringskalender ................
DBF’s turneringsoversigt .................
Tilmeldingskupon ...........................
Distriktsprogrammer .......................
Klubfortegnelse ..............................
www.bridge.dk ..............................
De gule sider:
Spil om mesterpoint .......................
Top-10 listen og MP-pokalerne .......
Fødselshjælper for nye bridgespillere
Ranglisten („Top-500“) ...................
Guld-, sølv- og bronzetoppen .........
Stor- og forbundsmestre ..................
Kreds-/distrikts-/klubmestre .............
Klub-ranglisterne ............................
En bridgekrone 2004 ......................
Kontingenter
70 øre
�
20 år:
Øvrige
indtægter
5 øre
�
30 år:
25 år:
Mesterpoint
11 øre
Bridgeforlaget
6 øre
�
35 år:
Indtægtskronen 2004
�
50 år:
BK 51, Faaborg ..................... 12. mar. 2006
Syd-Vest ................................ 30. aug. 2006
Lille Klør ................................ 14. sep. 2005
Hadsund Bridgeklub .............. 15. sep. 2005
Høng Bridgeklub ................... 17. okt. 2005
Danmarks Radios Bridgeklub . 1. jan. 2006
Skælskør og Omegns BK ........ 1. jan. 2006
Bridgeklubben 56, Silkeborg ... 1. jan. 2006
Islev Bridgeklub ..................... 12. jan. 2006
Ringkøbing Bridgeklub ........... 1. feb. 2006
Elsebeths Bridgeklub ............... 1. sep. 2005
Høje Tåstrup Bridgeklub ....... 23. sep. 2005
Værløse Bridgeklub ................. 1. nov. 2005
Hedensted Bridgeklub ............. 4. nov. 2005
BK i Herlev af 1971 ............... 25. jan. 2006
Grænseegnens Bridgeklub ..... 12. maj 2006
BK af 1975, Grindsted ........... 15. sep. 2005
Hundested Bridgeklub ............. 7. okt. 2005
Asnæs Bridgeklub .................... 4. maj 2006
Vig Bridge Club ....................... 1. sep. 2005
Nibe Bridgeklub .................... 28. nov. 2005
Langelands Bridgeklub ............ 4. dec. 2005
Solrød Røgfri Bridgeklub ...... 21. maj 2006
Røgfri Fyn ............................. 26. aug. 2006
Ravnkilde Bridgeklub .............. 6. sep. 2005
Rosenholm Bridgeklub ............ 3. jan. 2006
Bridgeklubben Bellevue .......... 1. jun. 2006
One-eyed Jacks ......................... 1. jul. 2006
Aabenraa Bridge Center ......... 24. jul. 2006
Tåsinge Bridgeklub ................ 5. aug. 2006
Bridge 95, Faaborg ................ 27. sep. 2005
City Bridge ............................... 1. jan. 2006
Klub 96, BK for Rødding ...... 16. apr. 2006
Aarhus Bridge Center ............... 1. jul. 2006
LMI Bridge .............................. 1. sep. 2005
Glumsø Bridgeklub ................. 1. sep. 2005
Næshøj-Bridge ......................... 3. okt. 2005
BK 2000, Holbæk .................. 13. okt. 2005
Ruder 7 ..................................... 1. jan. 2006
Bridgeklubben Himmerland .. 17. jan. 2006
Bridge 2001 ........................... 31. jan. 2006
Kongernes Bridgeklub .......... 29. mar. 2006
Den Røgfri BK i Skælskør .... 18. apr. 2006
Holdklubben 2000 ................... 8. maj 2006
Pihls Bridgeklub .................... 29. maj 2006
Ældresagens BK, Bjerringbro 11. jul. 2006
Young Sharks .......................... 26. jul. 2006
Eventyr Bridge Odense ......... 30. aug. 2006
�
75 år: Silkeborg Bridgeklub ............. 19. nov. 2005
70 år: Culbertson Clubben, Kbh ...... 11. sep. 2005
Aalborg Bridgeklub ............... 25. okt. 2005
65 år: Sorø Bridgeklub ....................... 1. sep. 2005
Bridgeklubben af 1941 ......... 25. mar. 2006
60 år: Bagsværd Bridgeklub .............. 6. sep. 2005
Ringsted Bridgeklub .............. 19. sep. 2005
Bramming Bridgeklub ............. 1. nov. 2005
Frederikssund Bridgeklub ....... 5. nov. 2005
Frederiksværk Bridgeklub ....... 1. jan. 2006
Hørsholm Bridgeklub .............. 1. jan. 2006
Hillerød Bridge Klub ............... 4. feb. 2006
Køge Bridge Klub ................. 27. mar. 2006
Nykøbing F. Bridgeklub ........ 11. jun. 2006
55 år: Romdrup-Klarup Bridgeklub .. 1. sep. 2005
Gentofte Bridgeklub ................ 2. okt. 2005
Københavns Døves BK .......... 11. okt. 2005
Nyborg Bridgeklub .................. 1. nov. 2005
Birkerød Bridgeklub ................ 2. nov. 2005
Sakskøbing Bridgeklub ........... 1. jan. 2006
Assens Bridgeklub af 1951 ...... 1. jan. 2006
Nørre Aaby Bridgeklub ........... 1. jan. 2006
Korsør Bridge 51 ..................... 8. jan. 2006
Aakirkeby Bridgeklub ........... 31. jan. 2006
Her kan du se, hvordan en bridgekrone i 2004 så ud på indtægts- og udgiftssiden.
Tallene er baseret på Danmarks Bridgeforbunds regnskab pr. 31.december 2004.
�
Klubber, som ved jubilæumsturnering eller -fest ønsker repræsentation fra distrikt, kreds og/eller hovedbestyrelse, bedes i god tid henvende sig herom.
En bridgekrone
�
Klubjubilæer
BRIDGE -ALMANAKKEN udgives af Danmarks Bridgeforbund og redigeres af Ib Lundby. Tryk: Schweitzer A/S
111
Kære bridgespillere!
En ny sæson banker på til et forhåbentligt begivenhedsrigt og
spændende bridgeår. Når I læser dette, er en af DBF’s største
satsninger de senere år _ Danish Bridge Festival _ netop overstået
med et godt resultat. Begivenheden fandt sted i Vingstedcentret
ved Vejle i uge 28. Mange frivillige hjælpere stillede deres indsats
til rådighed for DBF. En stor tak til hele staben med Knud-Erik
Lindegaard og Kristen Klausen i spidsen. Hvis du ikke selv nåede
at kigge forbi, så und dig selv denne enestående oplevelse til næste
år, hvor vi vil afholde en lignende bridgeuge.
I slutningen af 2004 fratrådte Kristen Klausen stillingen som generalsekretær m.h.p. at
gå på pension pr. 1.11.2005. En stor tak til Kristen for den enorme arbejdsindsats han
har ydet i DBF’s tjeneste gennem mange år. Kun få har været hele møllen igennem _
først som distriktsmedlem og repræsentant _ siden som formand _ og til slut som ansat
generalsekretær og altmuligmand i DBF’s sekretariat. Den ildhu og kampgejst, Kristen
altid lægger for dagen, er vi mange, som misunder ham. En varm og hjertelig tak
overbringes hermed på det danske bridgefolks vegne. Jeg vil samtidig byde Henning
Jensen velkommen som ny generalsekretær for DBF.
I slutningen af december 2004 indtrådte Tsunami-ulykken i Sydøstasien. Med
redaktøren af Dansk Bridge, Ib Lundby som initiativtager foretog danske bridgespillere
en indsamling for at hjælpe de nødlidende. Medio marts 2005 kunne prins Henrik på
DBF’s vegne overrække Dansk Røde Kors en check på hele 400 tkr. Jørgen Poulsen
udtrykte personligt stor beundring for beløbets størrelse og tog det som udtryk for, at
det danske bridgefolk kan stå sammen, når en sag som denne skal løftes. Jeg vil gerne
understrege, at det var en stolt formand for DBF som troppede op på Amalienborg for at
deltage i overrækkelsen. Tak til de mange bridgespillere som stod bag opbakningen.
For 9 år siden købte DBF Asminderød Kro, hvor sekretariatet siden har haft hjemsted.
Krodelen har alle årene været bortforpagtet, men denne er opsagt pr. 31. august 2005.
Vi overvejer ny forpagtning, ligesom salg af kroen kan blive aktuelt. Det kan medføre,
at vi inden for det kommende år skal finde nye lokaler.
Ét af de mål, som vi har sat for DBF det kommende år, er at forbedre kommunikationen
mellem ledelsen af DBF (HB og distriktsbestyrelserne) og de enkelte klubber.
Synliggørelse af DBF i lokalområderne er meget vigtig. Vi er derfor nødt til at få
klarlagt, hvad DBF kan gøre for vore medlemmer (klubberne). Målet er på sigt at skabe
begejstring og forbedre servicen samt eventuel hjælpe klubber, der gerne vil være mere
aktive, med etablering af undervisning mv. I forsøget på at løse denne opgave nedsatte
vi for godt et år siden Distriktskomiteen med Steen Løvgreen som formand. Jeg vil
opfordre alle distrikter til at bakke op om løsningen af dette for DBF meget vigtige
projekt. Kun ved at inddrage distrikterne tror jeg på, at vi kan løse denne opgave.
Til slut vil jeg gerne takke vor hovedsponsor, Sparinvest, for et fortrinligt samarbejde i
det forløbne år, ligesom jeg gerne vil takke Netbridge for støtten til pokalturneringen,
hvor programmellet stadig videreudvikles. Jeg vil også rette en hilsen til alle
medlemmer af DBF med håbet om, at I vil få megen medgang og fornøjelse af vor
fælles sport _ Bridge _ den kommende tid. Tak til de ansatte i sekretariatet/Dansk
Bridge samt i særdeleshed alle de mange frivillige som giver en hånd med for at få DBF
og spillet ude i de enkelte klubber til at fungere. Jeres engagerede arbejde er
uundværligt.
Knud-Aage Boesgaard
3
053503_alma-indmad.pmd
3
8/8/2005, 11:42 AM
Danmarks Bridgeforbund
Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg (åbent hverdage kl. 9–16)
Tlf. 4847 5213 – Telefax 4847 6213 – Giro 604 7521 –
Bank 3544 234 234 – Netbridge Cup (pokal) 3532 4868 854030 –
E-post [email protected] – Hjemmeside: www.bridge.dk
Hovedbestyrelse
Formand: Knud-Aage Boesgaard,
Hanevangen 35, 2730 Herlev.
4523 1951 (dag). Fax 4523 1959.
[email protected]
(forretningsudvalget)
Næstformand: Søren Fischer, Marholm 62,
2670 Greve. 4390 3349.
[email protected]
(forretningsudvalget)
Kasserer: Kurt Als, Hovedgaden 81,
9460 Brovst. 9823 2110.
kurt–[email protected]
(forretningsudvalget)
Else Tams, Odinsparken 4,
8800 Viborg. 8660 3360 (tlf/fax).
[email protected] (forretningsudvalget)
Peter Westrup, Johan Semps Gade 5, 4.,
1402 Kbh. K. 3296 9523.
[email protected]
Anne Mette Schaltz, Hjallesevej 79,
5230 Odense M. 2851 2191.
[email protected]
Ole Vinberg Larsen, Bybækterrasserne
116E, 3520 Farum. 4495 3949.
ole.vinberg.larse[email protected]
Ole Vøgg Veje, Lærkenborgvej 1, Fly,
7800 Skive. 9651 8037.
[email protected]
Sekretariatet / Bridgeforlaget
Henning Jensen (generalsekretær)
Birgitte Stoltze (bogholderi)
Kristen Klausen (MP, guldturneringer,
internationale turneringer, forlag)
Peter Jacobsen (Bridgeforlaget, SWAN)
Sonja Sørensen (Bridgeforlaget)
Kristjan Hauksson (it-ansvarlig)
Jakob Søegaard (mesterpoint, kurser mv.)
Steen Sørensen (it-support, it-kurser mv.)
Repræsentantskab
København: Kjeld Hansen, Henrik
Iversen, Bjørg Houmøller.
Nordsjælland: Ole Vinberg Larsen, Finn
Caspersen, Henrik Lyng.
Østsjælland: Per Egelund.
Vestsjælland: Poul Rasmussen.
Storstrøm:
Steen Løvgreen.
Bornholm:
Peter Skafte.
Nordjylland: Peter Aarup, Michael
Ankersen.
Østjylland: C. E.Engelbrechtsen,
Herdis Sørensen.
Vestjylland: Poul Bo Madsen.
Sydjylland: Knud-Erik Lindegaard,
Hans Chr.Nielsen.
Fyn:
Knud Just, Christian Rex.
Revision
Revisor: Kurt Hansen. Kritiske revisorer:
Otto B.Andersen, Merethe Koefoed.
Danmarks Tankesports-Forbund
DBFs repræsentanter:
Knud-Aage Boesgaard (formand),
Henning Jensen, Ib Lundby.
Bridgeforlaget
Forretningsudvalg: Karsten Munch
(formand), Bent Keith Hansen, Morten
Ulrichsen, Kristen Klausen.
HB-kontakt: Else Tams.
E-mail: [email protected]
DBF’s kortsortering
Preben Boysen, Køng Møllevej 29, 4750
Lundby. 5576 9285.
E-mail: [email protected]
Kortsorteringsudvalg: Bent Petersen
(formand), Preben Boysen.
HB-kontakt: Ole Vinberg Larsen.
4
053503_alma-indmad.pmd
4
8/8/2005, 11:43 AM
Dansk Bridge
Redaktion og annoncer: Ib Lundby.
HB-kontakt: Knud-Aage Boesgaard.
E-mail: [email protected]
Udtagelseskomite
Ole Raulund (sportschef), Peter Westrup
(HB-kontakt), Tom Nørgaard, Gregers
Bjarnarson, Andreas Marquardsen, Henrik
Røn. E-mail: [email protected]
Mesterpointkomite
Flemming Bøgh-Sørensen (formand),
John Møller Jepsen, Ib Lundby, Steffen
Holm Pedersen.
HB-kontakt: Peter Westrup.
E-mail: [email protected]
Appelkomite
Jens Brix Christiansen (formand),
Frederiksberg Alle 43, 2.th., 1820 Frb. C.
Tlf./fax 3322 8124, 2621 8124 (mobil).
Appeludvalg: Morten Lund Madsen, Rico
Hemberg, Nils Mønsted, Dorthe Schaltz.
Lovkommission: Flemming Bøgh-Sørensen, Morten Harder, Jeppe G.Knappe.
HB-kontakt: Ole Vinberg Larsen.
E-mail: [email protected]
Bridgenævn
Peter Lilholt (formand), Lida Hulgaard,
Karsten Pedersen.
HB-kontakt: Knud-Aage Boesgaard.
System- og konventionsudvalg
Henrik Røn (formand), Steffen Holm
Pedersen, Johan Hammelev, Steen
Schou.
E-mail: [email protected]
Turneringslederkurser
Tilmelding: Jakob Søegaard, DBF.
E-mail: [email protected]
Jørgen Gundesen, Helge Tind, Gunver
Tind, Karsten Munch.
HB-kontakt: Ole Vinberg Larsen.
Turneringskomite
Forretningsudvalg: Ole Vinberg Larsen
(formand/ HB-kontakt), Ulla Koch (DM
klubber, Simultan), Jesper Dybdal (turegl.), Knud-Erik Lindegaard (par),
Gorm Friis.
Øvr.medl: Hanne Christensen (div.turn.),
Kirsten Tolderlund/Peter Westrup (Spil
med på landsholdet), Jens Ulrik Fougt
(Netbridge Cup _ pokal), H.K.Sørensen
(skolebridge/par), Poul Just (damedivisionerne), Mads Krogsgaard (juniorer).
Cheftu-leder: Ole Vinberg Larsen,
4495 3949. E-mail: [email protected]
Udvalg for turneringslederbogen
Gorm Friis (formand), Under Bakken 49,
Sundby, 7950 Erslev. 9774 6484.
[email protected].
Ulla Porsdal, Arne Moesgaard.
HB-kontakt: Ole Vinberg Larsen.
Medlemskomite (klub og undervisning)
Ole Veje (formand, HB-kontakt), Lars
Andersen, H.K.Sørensen, H.C.Nielsen.
Konsulenter:
Klubber vest for Storebælt
H.K.Sørensen og H.C.Nielsen.
Klubber øst for Storebælt
Kontakt DBF’s sekretariat.
Undervisning
Villy Dam, Frøkær Skovvej 6,
7100 Vejle. 7583 3252.
[email protected]
PR-/marketingudvalg
Inger Billund (formand), Vognmandsparken 58, 3.tv., 2100 København Ø.
3929 4149. [email protected];
Steen Løvgreen, Erik Mortensen, Søren
Fischer (HB-kontakt).
Juniorkomite
Anne Mette Schaltz (formand, HB-kontakt), Matias Rohrberg, Lars K.Nielsen,
Mads Krogsgaard, Troels Kristensen. ☞
5
053503_alma-indmad.pmd
5
8/8/2005, 11:43 AM
Distriktskomite
Steen Løvgreen (formand), Lodshaven 32,
4736 Karrebæksminde. [email protected]
Per Frederiksen, Thomas Egedgaard.
HB-kontakt: Søren Fischer.
Visionskomiteen
Søren Fischer (form./HB-kontakt), Gorm
Skovgaard Christensen, Sannie Kalkerup.
IT-udvalg
Rudi Bjerregaard (formand),
Spaden A4, 1., lejl.3, 2630 Taastrup.
4075 6547. [email protected]
Jesper Debois, Peter Koch Larsen.
HB-kontakt: Søren Fischer.
Hædersbevisninger
Æresmedlemmer:
Svend C.Nielsen .......................... 1989
Mogens Engel (†) ........................ 1991
Bent Keith Hansen ....................... 1996
Bent Hæstrup ............................... 1997
Preben Boysen ............................. 1999
Karsten Munch ............................ 2004
DBF’s æresnål i guld:
Axel Voigt (†) .............................. 1981
Bent Hæstrup ............................... 1981
Bent Keith Hansen ....................... 1985
Birte Kjær-Hansen ....................... 1988
Preben Boysen ............................. 1988
Erik Fabrin ................................... 1988
Bent Berg ..................................... 1993
Hans Eiler Christensen (†) .......... 1995
Leif Thomsen ............................... 1995
Pernille Jakobsen ......................... 1996
Jens Kruuse .................................. 1998
Ib Lundby .................................... 1999
Jens Auken ................................... 2000
Jørgen Gundesen ......................... 2001
Karsten Munch ............................ 2001
H.K. Sørensen .............................. 2002
Kristen Klausen ........................... 2002
Helge Tind ................................... 2003
Inge Keith Hansen ....................... 2003
Jørgen Priess ................................ 2004
Knud-Erik Lindegaard ................ 2005
DBF’s æresnål i sølv:
Gunver Herløv ............................. 1981
Walter Herløv (†) ........................ 1981
Gunnar Christensen (†) ............... 1981
Peter Møller Nielsen .................... 1982
Bent P.Jørgensen (†) ................... 1983
Helge Tind ................................... 1983
Arne Mikkelsen ........................... 1983
Inge Plougmann Andersen .......... 1984
Bess Lyngse (†) ........................... 1985
Gudrun Thomsen (†) ................... 1985
Villy Dam .................................... 1986
Herman Hansen ........................... 1987
Knud-Erik Lindegaard ................ 1987
Erik Olsen (Ejby) ......................... 1987
Johannes Hammerich (†) ............ 1988
Inger Lindegaard ......................... 1989
Torben Johansen .......................... 1989
V.Riis Ebbesen (†) ...................... 1990
Karen Krogh ................................ 1993
Niels Kamp .................................. 1993
Tom Nørgaard ............................. 1994
Tonny Hessel ............................... 1996
Gorm Friis .................................... 1996
Pia Jacobsen ................................. 1997
Steen Jacobsen ............................. 1997
Knud Just ..................................... 1997
Harry Kønig ................................. 1998
Otto Rübner-Petersen .................. 2000
Dorthe Foersom ........................... 2001
Ole Svinth .................................... 2001
Svend Novrup .............................. 2002
Christian Schmidt Pedersen ........ 2003
H.C. Nielsen ................................. 2005
Lars Andersen .............................. 2005
Jesper Dybdal .............................. 2005
SWAN-DK – spil bridge på internettet
Vejledning til installation af SWAN-programmet
findes på www.bridge.dk (klik på SWAN-logoet)
6
053503_alma-indmad.pmd
6
8/8/2005, 11:43 AM
DBF’s turneringskalender 2005–06
2005:
11/9 Netbridge Cup, kvartfinaler
25/9 Tilmelding, skolebridge / hold
1/10 Tilmelding, damehold/kvalif.
Tilmelding, Netbridge Cup
1_2/10 Sparinvest Divisionen (1)
8_9/10 Netbridge Cup, slutspil
DM skolebridge / hold
(Odense, Bogensevej)
29_30/10 DM for klubber (Aars)
30/10 Tilm., Sparinvest juniorhold
6/11 Netbridge Cup (1)
12_13/11 Damedivision (1)
19_20/11 Juniorhold (1)
26_27/11 Sparinvest Divisionen (2)
4/12 Netbridge Cup (2A og 2B)
2006:
7_8/1
16/1
21_22/1
28_29/1
4_5/2
12/2
Sparinvest Divisionen (3)
Netbridge Cup (3)
Damedivision (2)
Sparinvest Juniorhold (2)
Sparinvest Divisionen (4)
Netbridge Cup (4)
5/3 Netbridge Cup (5)
6_9/3 Spil med på landsholdet
11_12/3 Sparinvest Divisionen,
slutspil
12/3 Oprykningskamp 2.div.
18_19/3 Damedivision (3)
19/3 Tilmelding skolebridge / par
25_26/3 Sparinvest Juniorhold (3)
1_2/4 DM skolebridge / par
(Slangerup)
2/4 Netbridge Cup (6)
Midtvejsmøde (Odense)
9/4 Tilmelding, DM for begyndere
Tilmelding, DM for klubspillere
16/4 Tilmelding, DM for juniorpar
23/4 DM for begyndere
DM for klubspillere
29_30/4 DM for juniorpar
Odense (Bogensevej)
21/5 Netbridge Cup (7)
10_11/6 Repræsentantskabsmøde
(Vejle)
8_16/7 DM-ugen (Vingstedcentret)
6/8 Netbridge Cup (8)
Den 8.–16.juli 2006 afvikler vi for anden gang Danish Bridge Festival
i Vingstedcentret ved Vejle. Festivalen i 2005 var en succes, og rammerne for 2006 vil være de samme, men mange forbedringer og nye
tiltag vil se dagens lys. Herom nærmere i DANSK BRIDGE.
ler
fina p
r
a
p
DM nish Cu - og
Da -, sølv er
ing
nze
Bro turner olf
d
l
G
gu ridge
.
B
m.m
Danish Bridge
B
Hyg ridgef
g
Stor eligt erie
Talr slået jy samvæ
r
ige
sk
Alle udflug natur
ts
f
indl ormer f mål
oge
ring or
Festival
7
053503_alma-indmad.pmd
7
8/8/2005, 11:43 AM
DBF’s turneringsoversigt 2005–06
Holdturneringer:
Sparinvest _ Divisionsturneringen
Deltagere er de dertil berettigede hold _ se
turneringsreglementet i klubhåndbogen eller på www.bridge.dk.
Turneringsafgift pr. hold: 1. div.: 3600 kr,
2. div.: 3200 kr, 3. div.: 3200 kr. Bidrag til
rejsepuljen pr. hold i alle divisioner uanset
antal spillere på holdet: 2350 kr.
Tilmeldingsfristen er udløbet.
Tu-ansvarlig: Hanne Christensen, Lodshaven 32, 4736 Karrebæksminde.
5544 2188. [email protected]
Netbridge Cup _ Pokalturneringen
Fri holddannelse med 4_6 spillere.
I de indledende runder er der taget store
hensyn til klubspillere:
_ Ingen divisionsspillere med før runde 4.
_ Kun parturneringssystemer er tilladt.
_ Modstanderen bor højst 150 km væk.
_ Der spilles om guldpoint i alle kampe.
_ Man får en ekstra chance, hvis man
taber i runde 1 eller 2!
Selvom man er uheldig at trække en skrap
modstander i runde 1 eller 2 og taber kampen, er man ikke helt ude af turneringen,
idet man får en ekstra chance i opsamlingsrunden, hvor man ved sejr kommer
tilbage i hovedturneringen.
Hold med divisionsspillere træder ind i
turneringens 4.runde eller senere.
Holdkaptajnens adresse gælder som holdets hjemmebane.
Turneringsafgift: 500 kr. pr. hold (betaling for 2 runder), divisionsspillere: 250
kr. pr.hold (betaling for 1 runde).
Tilmeldingsfrist: 2.oktober.
Tilmelding sker på www.netbridgecup.dk
eller via tilmeldingsblanketten på side 11.
Turneringsafgift betales samtidig med
tilmelding. Bemærk særskilt bankkonto
for Netbridge Cup, 3532 4868 854030.
Tu-ansvarlig: Jens Ulrik Fougt,
Kildevej 25, 4653 Karise. 4075 4716.
[email protected]
DM for klubber
Vinderen fra hvert distrikt er kvalificeret
til DM-finalen, der spilles 16._17.oktober
2005.
Med et ulige antal hold deltager også den
klub, der blev nr. 2 i distriktet, hvor sidste
års danmarksmestre kom fra.
Turneringsafgift: 2000 kr. pr. hold.
Turneringsansvarlig: Ulla Koch, Æblehaven 15B, 2500 Valby. 3581 4036.
[email protected]
Damedivisionerne
1. og 2.division: Turneringsafgift: 2400 kr.
pr. hold. Bidrag til rejsepuljen uanset antal
spillere på holdet: 1900 kr.
HUSK, at tilmelding/afmelding skal ske
senest den 28.september 2006.
Kvalifikationsturneringen: Fri holddannelse med 4_6 spillere pr. hold. Spilles
over 3 weekender _ 40 spil pr. kamp. Om
muligt laves en øst- og en vestpulje, hvor
de to bedst placerede hold fra hver pulje
mødes en weekend og spiller om oprykning til 2.division.
Tilmelding senest 2. oktober via blanketten på side 11 eller på www.bridge.dk.
Turneringsafgift: 1800 kr. pr.hold + 1900
kr. til rejsepuljen uanset antal spillere.
For alle rækker: Turneringsafgift og bidrag til rejsepuljen skal betales samtidig
med tilmeldingen.
Tu-ansvarlig: Poul Just, Odensevej 37,
5260 Odense S. 6612 7088. [email protected]
Sparinvest Juniorhold
Fri holddannelse, 4_6 spillere, født efter
31/12 1980. Der spilles tre weekender i
Bridgehuset, Bogensevej, Odense. Gratis
overnatning og fortæring (medbring sovepose). Tilmeldingskupon side 11 eller via
www.juniorbridge.dk
Juniorer uden holdmakkere og/eller makker kan kontakte den tu-ansvarlige. Følg
med på www.juniorbridge.dk for yderligere oplysninger.
Tilmeldingsfrist: Søndag 30.okt. 2005.
8
053503_alma-indmad.pmd
8
8/8/2005, 11:43 AM
Intet turneringsindskud. Turneringen er
sponseret af Sparinvest. Ved turneringens
start betales et depositum på 300 kr. pr.
spiller. Der trækkes 100 kr. af dette beløb
for hver weekend, hvor juniorkomiteen
skal finde en substitut _ den resterende del
refunderes efter turneringens afslutning.
Der ydes fuld rejsegodtgørelse, og fortæring er gratis.
Turneringsansvarlig: Mads Krogsgaard,
Pontoppidanstræde 95H, 9220 Aalborg Ø,
2944 0793. mads–[email protected]
DM skolebridge / hold
For spillere, der er født efter den 31/12
1985.
Turneringen afvikles i Bridgehuset,
Bogensevej 15, Odense. Gratis overnatning (sovepose), fortæring og rejse med
DSB.
Turneringsafgift: 100 kr. pr. spiller.
Tilmeldingsfrist: 25.september 2005.
Benyt tilmeldingsblanketten side 11 eller
tilmeld dig via www.juniorbridge.dk. Hvis
du mangler en makker og/eller holdmakkere, kontakt tu-ansvarlig.
Tu-ansvarlig: Anne Mette Schaltz, Hjallesevej 79, 5230 Odense M. 2851 2191.
[email protected]
Danish Bridge
Festival
Uge 28: 8.–16.juli 2006
DM-parfinaler, Danish Open,
BridgeGolf,
bronze-, sølv- og guldturneringer
Parturneringer:
Fordeling af DM-pladser 2005_2006
Distrikt
Åben Mixed Damer Veteran
København
28
26
11
4
Nordsjælland 18
19
5
5
Østsjælland
7
8
5
5
Vestsjælland
4
5
2
3
Storstrøm
4
5
4
4
Bornholm
2
1
4
4
Nordjylland
10
8
2
4
Østjylland
13
19
5
5
Vestjylland
8
7
3
3
Sydjylland
19
13
3
5
Fyn
7
9
4
6
I alt
120 120
48
48
DBF’s udtagelsekomite kan disponere over
4 pladser i åben par og 4 pladser i mixed
par. Udtagelseskomiteen meddeler senest
4 uger før distriktsfinalens afvikling de aktuelle distrikter, hvilke af distriktets pladser (par) UK ønsker at disponere over.
Er de forhåndsudtagne par medlem af
flere distrikter, repræsenterer de det største distrikt.
DM for åben par og mixed par
I DM-finalerne deltager 120 par. 70 pladser fordeles i forhold til antal medlemmer i
distrikterne _ de resterende pladser efter
placeringerne i sidste sæsons finaler.
Turn.afgift: 300 kr. pr.spiller, der betales
via distriktet senest 10 dage før finalen.
Tu-ansvarlig: Knud-Erik Lindegaard,
Ydunsvej 1, 6400 Sønderborg.
7442 5091 (privat), 7442 3981 (arb.).
[email protected]
DM for damepar
I DM-finalen deltager 48 par. 22 pladser
fordeles med 2 til hvert distrikt _ de resterende 26 pladser efter placeringerne i sidste sæsons finale.
Turn.afgift: 300 kr. pr.spiller, der betales
via distriktet senest 10 dage før finalen.
Tu-ansvarlig: Knud-Erik Lindegaard
Ydunsvej 1, 6400 Sønderborg.
7442 5091 (privat), 7442 3981 (arb.).
[email protected]
☞
9
053503_alma-indmad.pmd
9
8/8/2005, 11:43 AM
DM for veteranpar
Åben for spillere, der er fyldt 60 år inden
1/1 2006. I DM-finalen deltager 48 par. 22
pladser fordeles med 2 til hvert distrikt. De
resterende 26 pladser fordeles efter de opnåede placeringer i sidste sæsons finale.
Turneringsafgift 300 kr. pr.spiller. Betales via distriktet senest 10 dage før finalen.
Tu-ansvarlig: Knud-Erik Lindegaard
(adresse: se side 9).
DM for juniorpar
Åben for spillere, født efter den 31/12
1980. Fri tilmelding. Kontakt tu-ansvarlig,
hvis du mangler en makker.
Turneringen afvikles på Bogensevej 115,
Odense. Gratis overnatning (medbring sovepose). Pris oplyses senere.
Tilmeldingsfrist 16/4 2006.
Benyt tilmeldingskuponen side 11 eller
tilmeld dig via www.juniorbridge.dk.
Følg med på www.juniorbridge.dk for
yderligere oplysninger.
Turneringsansvarlig: Mads Krogsgaard,
Pontoppidanstræde 95H, 9220 Aalborg Ø,
2944 0793. mads–[email protected]
DM skolebridge / par
For spillere, der er født efter den 31/12
1985. Parturnering med opgørelse efter
hver runde. Der spilles over en weekend,
den 1._2.april 2006.
Spillested: Slangerup.
Turneringsafgift, 100 kr. pr. spiller (inkl.
rejse, ophold og fortæring), skal betales
samtidig med tilmeldingen.
Tilmelding sker parvis senest 19.marts
2006 via blanketten på side 11 eller på
www.juniorbridge.dk.
Tu-ansvarlig: H. K. Sørensen, Sletterhagevej 17, 2.tv., 8240 Risskov. 8617 1386
(tlf/fax), [email protected]
DM for begyndere / DM for klubspillere
Som afslutning på undervisningssæsonen
spilles den 23. april i distrikterne en
simultanturnering for spillere med 0_2 års
bridgeerfaring fra undervisningshold.
Samtidig spilles en lignende turnering for
klubspillere med højst 500 bronzepoint.
Tilmeldingsfrist: 9.april.
Se i øvrigt DANSK BRIDGE og spørg hos din
bridgelærer.
Spil med på landsholdet
Afvikles på klubbens normale spilleaften
6._9. marts. Overskuddet går til DBF’s
ungdomsarbejde.
Nærmere oplysninger tilsendes klubberne med klubudsendelsen i januar.
Turneringsansvarlig: Kirsten Tolderlund,
Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre.
4648 0606. [email protected]
WBF simultanpar
En parturnering, hvor man samtidig i hele
verden spiller samme kortfordelinger, der
efter turneringen udleveres til deltagerne.
Internationalt afvikles to turneringer _
en fredag og en lørdag. I Danmark deltager vi kun i fredags-heatet. Der kan spilles
på distrikts- og klubplan og i private heats.
Minimumskravet er 10 deltagende par.
Duplikering af kort er kun nødvendigt i
beskedent omfang. Forudlagte kort kan leveres fra DBFs kortsortering.
Indskud fastsættes af den lokale arrangør (DBF-afgiften er 30 kr. pr. spiller).
Nærmere oplysninger på www.bridge.dk i
maj 2006.
Turneringsansvarlig: Ulla Koch, Æblehaven 15B, 2500 Valby. 3581 4036.
[email protected]
Juniortilskud
Juniorer under uddannelse kan
ved deltagelse i forbundsturneringer (undt. pokal- og juniorturneringer) søge om at få tilskud fra
juniorfonden.
Ansøgning med navn, adresse,
klub, fødselsdato, studiested og
fag sendes til Danmarks Bridgeforbund før turneringen.
10
053503_alma-indmad.pmd
10
8/8/2005, 11:43 AM
Tilmeldingsblanket
Indsendes til Danmarks Bridgeforbund, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg
❏ Damehold, kval. ❏ Sparinvest _ Juniorhold ❏ Netbridge Cup
(1.oktober)
❏ Juniorpar
(16. april)
(30. oktober)
❏ Skolebridge / par
(19. marts)
❏
pokalturneringen
(1.oktober)
Skolebridge / hold
(25. september)
Tilmelding er først gyldig, når DBF har modtaget turneringsafgift og
eventuelt bidrag til rejsepulje (se side 6_8)
Beløbet indbetales til bankkonto 3544 3544 234 234, til giro 604 7521 eller
vedlægges i check. _ Netbridge Cup: Bankkonto 3532 4868 854030.
Juniorpar, juniorhold og skolebridge:: Husk at opgive fødselsår for alle spillere.
Kaptajn (kontakt):
........................................................... / ........................ / ..........................
(navn)
(medl.nr.)
(junior født år)
............................................................................ / .......................................
(adresse)
(e-mail)
............................................................................ / .......................................
(postnr. og -by)
(telefon)
Øvrige spillere:
........................................................... / ........................ / ..........................
(navn)
(medl.nr.)
(junior født år)
........................................................... / ........................ / ..........................
(navn)
(medl.nr.)
(junior født år)
........................................................... / ........................ / ..........................
(navn)
(medl.nr.)
(junior født år)
........................................................... / ........................ / ..........................
(navn)
(medl.nr.)
(junior født år)
........................................................... / ........................ / ..........................
(navn)
(medl.nr.)
(junior født år)
Netbridge Cup _ pokalturneringen:
Holdkaptajnens/kontaktens klubnummer (se klubfortegnelsen): ...........................
Sæt X, hvis én eller flere på holdet deltager i DBFs divisionsturnering:
❏ 1.division
❏ 2. eller 3.division
11
053503_alma-indmad.pmd
11
8/8/2005, 11:43 AM
Distriktsfortegnelse
348 klubber – 28.833 medlemmer (inkl. Grønland)
Distrikt København
36 klubber _ 4673 medlemmer
Hjemmeside: www.bridge-kbh.dk
Formand: Mikkel Nøhr, Kochsvej 4,
2600 Glostrup. 35831985.
[email protected]
Næstformand: Susan Lund,
Vesterbrogade 29 F, 3.th., 1620 Kbh. V.
3325 3606. [email protected]
Kasserer: Henrik Iversen,
Fiskerhusene 132, 2620 Albertslund.
3888 6438 _ 2166 0874.
[email protected]
Kjeld Hansen, Marstalsgade 12, 5.tv.,
2100 København Ø. 6179 5906.
[email protected]
Anders Sigsgaard,
Kr. Zahrtmanns Plads 77, 2000 Frb. C.
3964 4008.
[email protected]
Bjørg Houmøller, Fiskerhusene 132,
2620 Albertslund. 3888 6438 _ 2071 8720.
[email protected]
Spillesteder
Blaksets Bridgecenter,
Dessaus Boulevard 44B,
2900 Hellerup. 3929 0126.
VBC: Valby BridgeCenter,
Valby Langgade 77, 2.,
2500 Valby, 3645 0300.
Alle turneringer starter lørdage kl.13.00,
søndage kl.10.00, onsdage kl.19.00.
BB:
Generelt
Tilmelding sker via distriktets hjemmeside
www.bridge-kbh.dk, eller til Valby BridgeCenter, 3645 0300, senest en uge før tu-start.
Turneringsindskud oplyses på
www.bridge-kbh.dk
Sølvpoint: Henrik Iversen.
SÆSONPROGRAM
2005:
1/10 Københavnsserien I
8_9/10 KM mini-mixed
22/10 Københavnsserien II
29_30/10 KM kvalifikation 1
26/11 Københavnsserien III
2006:
7/1 Københavnsserien IV
4/2 Københavnsserien V
18_19/2 KM kvalifikation 2
26/3 Veteranpar finale
1/4 Damepar finale
22_23/4 Åben par finale
6/_7/5 Mixed par finale
9/5 Generalforsamling
10., 17., 24/5 KM Klubhold
27_28/5 Kval. til 3.division
12
VBC
VBC
BB
VBC
VBC
BB
BB
VBC
VBC
VBC
TURNERINGSOVERSIGT
Åbent KM for mini-mixed hold
Miniholdturnering for hold bestående af
2_3 mixed par. Turneringen er åben for spillere fra alle distrikter. Distriktets hyggeligste
turnering.
KM åben par
Fri tilmelding til kvalifikationerne. Man
kan vælge at spille i ét eller begge heats.
Ca. 20 par fra hvert heat kvalificerer sig til
KM-finalen, afhængigt af deltagerantallet.
De par, som har kvalificeret sig til KM-finalen, spiller om københavnsmesterskabet
og et antal pladser til DM åben par.
Københavnsserien for hold
Fri tilmelding i hold a 4_6 spillere. Turneringen afvikles over 5 lørdage, og formen
afgøres af deltagerantallet. De to bedst placerede hold spiller oprykningsspil med tre
hold fra Kreds 2 og ét hold fra Kreds 3 om
2 pladser i DBFs 3. division.
12
053503_alma-indmad.pmd
VBC
VBC
VBC
BB
VBC
8/8/2005, 11:43 AM
Højkunstige meldesystemer er tilladt _ dog
skal systembeskrivelse fremsendes til distriktet i god tid inden turneringsstart. Distriktet vil sørge for sideløbende multiholdberegning.
KM for damepar
Tilmelding direkte til finalen.
KM for veteranpar
Åben for spillere, der er fyldt 60 år inden
1/1 2006. Tilmelding direkte til finalen.
KM for mixed par
Tilmelding direkte til finalen.
KM for klubhold
Turnering for hold med 4_6 spillere fra
samme klub. Turneringen afvikles over tre
onsdage i maj med indledende runder den
første spilledag, hvor man møder hold af
alle styrker. De to sidste onsdage spilles i
forskellige rækker, så man møder hold af
tilsvarende styrke.
Det er ikke tilladt at bruge højkunstige
meldesystemer og konventioner.
Præmier og sølvpoint i alle rækker. Vinderen går til finalen om DM for klubber.
Klubbernes klubmestre for hold spiller
gratis
Danish Bridge
Festival
Uge 28: 8.–16.juli 2006
Fire DM-parfinaler – Gennemgående
cupturnering „Danish Open“ – Guld-,
sølv- og bronze-turneringer.
KREDS 2
Hjemmeside: www.bridge.dk/2000
Formand: Ole Vinberg Larsen, Bybækterrasserne 116E, 3520 Farum. 4495 3949.
[email protected]
Næstformand: Preben Boysen, Køng
Møllevej 29, 4750 Lundby. 5576 9285.
[email protected]
Kasserer: Jakob Søegaard, Birkehaven 19,
3400 Hillerød. 2145 3840.
[email protected]
Sekretær: John Maagaard, Texasvej 4,
4200 Slagelse. 5850 1447.
[email protected]
Stephan Magnusson, Morbærhegnet 26,
2670 Greve. 2445 0703.
[email protected]
Appeller: Ole Vinberg Larsen.
Sjællandske mellemrækker
Omfatter mellemrække 1 på 12 hold og
mellemrække 2 på 2 gange 12 hold.
Spilledage: 8/10, 5/11 og 26/11 2005
(1 kamp), og 14/1, 4/3 og 1/4 2006.
Spilleberettiget er de hold, der har kvalificeret sig sidste år. Tilm.frist: 15/9 2005.
Turneringsgebyr 1320 kr. pr.hold.
Tu-ansvarlig: Stephan Magnusson.
Kvalifikation til DBFs 3.division
Turneringen er åben for hold, der er spilleberettiget i kreds 2, og hvor ingen deltager spiller i divisionssystemet. Hold med
deltagere fra mellemrække 1 kan deltage,
men uden mulighed for at kvalificere sig
til deltagelse i oprykningsturneringen.
Vinderen deltager i den af DBF arrangerede oprykningsturnering.
Spilledage: 2/10, 20/11, 11/12 2005 og
8/1, 5/2, 12/3 og 23/4 2006.
Oprykningsturneringen afvikles 27_28/5
2006 i Valby BridgeCenter.
Turneringsansvarlig: Preben Boysen.
Tilmelding senest 15/9 2005 med posten
eller med e-post senest kl.10.
Indskud 300 kr. pr. hold.
13
053503_alma-indmad.pmd
13
8/8/2005, 11:43 AM
Distrikt Nordsjælland
63 klubber _ 5073 medlemmer
Hjemmeside: www.bridge.dk/2100
Formand: Ole Vinberg Larsen, Bybækterrasserne 116E, 3520 Farum. 4495 3949.
[email protected]
Turneringssekretær: Henrik Lyng,
Torsvang 93, 2800 Lyngby. 4587 0809.
[email protected]
Næstformand: Finn Caspersen,
Humlehaven 7, 3540 Lynge. 4816 0101.
[email protected]
Kasserer: Werner Rasmussen,
Grønnevej 261, 14.-5, 2830 Virum.
4585 4049. [email protected]
Sekretær: Knud Christensen,
Knud d. Storesvej 3, 3600 Frederikssund.
4731 5476. [email protected]
Jakob Søegaard, Birkehaven 19,
3400 Hillerød. 2145 3840.
[email protected]
Tilladelse til at afholde guld- og sølvturneringer: Knud Christensen.
Salg af sølvkuponer: Knud Christensen.
Salg af edb-givne kort til distriktets klubber: Finn Caspersen.
Lov- og regelfortolkende udvalg:
Ole Vinberg Larsen, Jakob Søegaard,
Hans Lund Madsen og Steen Jacobsen.
Distriktets æresnål og diplom:
Axel Rydal .................................. 2003
Klubholdfinale
Åben par 1
Veteranpar 1
Åben par 2
Åben par 3
Åben par, klubkval.
Hold 1
Hold 2
Damepar 1
Åben par, klubkval.
Damepar 2
Damepar 3
Hold 3
Hold 4
Åben par, klubkval.
Mixed par 1
Mixed par 2
Åben par, klubkval.
Veteranpar 2
Mixed par 3
Mixed par, klubkval.
Hold 5
Mixed par, klubkval.
Distr. finale åben par
Hold 6
Hold 7
Mixed par, klubkval.
Veteranpar 3
Mixed par, klubkval.
Generalforsamling
Distr. finale, mixed par
14
FRS
BBC
GEN
KIG
FRS
HBK
KIG
Spillesteder
KIG: Kignæshallen, Smedeengen 4,
Jægerspris
FRS: Åbjergskolen, Kornvænget 4,
Frederikssund
BBC: Ballerup Bridge Club,
Tapeten lille sal, Magleparken 5,
Ballerup
HBK: Hornbæk Bridgeklub,
Hornbæk Idrætsanlæg
GEN: Gentofte Bridgeklub,
Ordrup Sognegård, Gentofte
KIG
BBC
Starttider (distriktsarrangementer)
Torsdag
kl. 19.00
Veteran, søndag
kl. 13.00
Distriktsfinaler, lørdag
kl. 13.00
Distriktsfinaler, søndag
kl. 9.30
GEN
Tilmelding: e-post, brev eller telefon
Hold: Ole Vinberg Larsen. Åben, dame,
veteran og mixed par: Henrik Lyng.
14
053503_alma-indmad.pmd
HBK
Spillested for torsdagsturneringer kendes
endnu ikke. Se distriktets hjemmeside.
SÆSONPROGRAM
2005:
24-25/9
6/10
9/10
13/10
27/10
29/10
3/11
10/11
17/11
19/11
24/11
1/12
2006:
5/1
12/1
15/1
19/1
26/1
28/1
29/1
2/2
4/2
9/2
11/2
25-26/2
2/3
9/3
25/3
26/3
9/4
4/5
6-7/5
8/8/2005, 11:43 AM
Klubheats:
Ballerup BC:
Frederikssund:
Gentofte:
Hornbæk BK:
4448
4731
3965
4970
5517
5476
6535
1597
Åben par
Fri tilmelding for distriktets medlemmer.
Kvalifikation sker via distriktets turnering
over 3 torsdage eller i kvalifikationsheat,
der arrangeres lokalt af klubberne (se sæsonprogrammet). Propositioner for klubkvalifikation forefindes hos den arrangerende klub og hos distriktsbestyrelsen.
Indskud for distriktets 3 torsdage: 100
kr. pr. deltager.
Tilmelding til distriktets 3 torsdage senest 29/9 2005 _ gælder også for udnyttelse af reserverede pladser til distriktsfinale fra sidste år.
Der spilles om sølvpoint.
Distriktsfinale 25_26/2 2006 med 117 spil
for 40 par, hvoraf op til 4 pladser reserveres til de 4 bedste par fra sidste år (ved
uændret parsammensætning).
Indskud til distriktsfinalen er 150 kr. pr.
deltager. Sølvpoint _ præmier til de 3 bedste par, ligesom distriktet betaler indskud
for distriktets deltagere til DM-finalen.
Mixed par
Tilmelding til distriktets 3 torsdage senest
12/1 2006 _ gælder også for udnyttelse af
reserverede pladser til distriktsfinale fra
sidste år.
Distriktsfinale spilles 6_7/5 2006.
Øvrige konditioner som for åben par.
Damepar
Afvikles over 3 torsdage.
Indskud for 3 runder: 100 kr. pr.spiller.
Præmie til de 2 bedste par, ligesom der
spilles om sølvpoint.
Distriktet betaler indskud til DM.
Tilmelding senest 10/11 2005.
Hold
Der spilles i serie 1, 2 og evt. 3. Hold bestående af spillere fra mellemrækken el-
ler en højere række spiller i den særlige
serie 1X, hvis der melder sig tilstrækkeligt mange hold til at oprette denne række
_ ellers deltager holdene i serie 1 uden
oprykningsret.
Distriktsmesterskabet afgøres mellem
vinderne af serie 1X og 1Y, hvis der oprettes en serie 1X.
Nr.1 og 2 i alle serier præmieres, ligesom der spilles om sølvpoint.
Indskud: 100 kr. pr. kamp pr. hold.
Tilmelding senest 27/10 2005. Husk at
oplyse holdkaptajnens telefonnummer.
Veteranpar
For spillere, der er fyldt 60 år inden 1/1
2006, spilles en turnering over 3 søndag
eftermiddage _ så vidt muligt alle mod
alle. Med mere end 48 par spilles der indledende runde og finale.
Turneringsindskud: 100 kr. pr.spiller.
Præmie til de 2 bedste par, ligesom der
spilles om sølvpoint. Distriktet betaler indskud til DM.
Tilmelding senest 2/10 2005.
DM for klubber
Hver klub har ret til at stille med et ubegrænset antal hold.
Indledende runder som udslagsturnering
med en distriktsfinale for 10 hold over en
weekend.
Klubben, der vandt sidste års distriktsfinale, kan om ønsket gå direkte til finalen sammen med de 9 bedste fra udslagsturneringen. Ønske herom meddeles senest samtidig med de øvrige holds tilmeldingsfrist. I givet fald skal klubben oplyse
navnene på de op til 6 spillere, som skal
udgøre det seedede hold. Disse 6 spillere
kan ikke deltage i udslagsturneringen, og
holdet må ikke i finalen anvende spillere,
der har deltaget i udslagsturneringen.
Der udsendes i september invitation til
klubberne vedr. denne turnering. Tilmelding og betaling af turneringsindskud skal
ske til Werner Rasmussen. Officielle
spilledatoer bliver 19/11, 28/1, 18/3, 29/4
og 20/5 med mulighed for ved enighed at
spille dagen efter.
15
053503_alma-indmad.pmd
15
8/8/2005, 11:43 AM
Distrikt Østsjælland
32 klubber _ 2176 medlemmer
Turneringssekretær: Winnie Andersen,
Præstekærvej 2, 4600 Køge. 5665 7885.
[email protected]
Mesterpoint _ giro 930 0244
Formand: Per Egelund, Klempegårdsvej
31, 4140 Borup. 5752 2164.
[email protected]
Kasserer og næstformand:
Otto B.Andersen, Præstekærvej 2,
4600 Køge. 5665 7885.
[email protected]
Distriktets giro 347 5824.
Sekretær: Kirsten Tolderlund,
Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre.
4648 0606. [email protected]
Stephan Magnusson, Morbærhegnet 26,
2670 Greve. 2445 0703. [email protected]
Thomas Binder, Syvhøjvænge 117,
2625 Vallensbæk. 4362 7020.
[email protected]
Lov- og regelfortolkende udvalg:
Karsten Munch (formand),
Pilehusene 114, 2600 Glostrup.
Otto B.Andersen, Jens Houlberg.
SÆSONPROGRAM
2005:
1/10 Hold 1, 2 kampe
29/10 Hold 2, 2 kampe
3/12 Hold 3, 2 kampe
2006:
28_29/1 Åben par, distriktsfinale
4/2 Hold 4, 2 kampe
11/3 Hold 5, 2 kampe
25_26/3 Veteranpar, distriktsfinale
8_9/4 Damepar, distriktsfinale
23/4 DM for begyndere
27/4 Generalforsamling
6_7/5 Mixed par, distriktsfinale
3/5 Klubhold, indledende 1
17/5 Klubhold, indledende 2
31/5 Klubhold, indledende 3
19_20/8 Klubhold, finale
Spilletid og sted
Østsjællands Bridgecenter,
Tigervej 12_14 , Køge. Tlf. 5665 8054
Er intet andet anført, startes hverdage
kl.19, lørdag kl.13 og søndag kl.9.
Turneringstilmelding
Tilmelding til samtlige distriktsturneringer
kan kun ske skriftligt, enten via klubben
eller direkte til Winnie Andersen, Præstekærvej 2, 4600 Køge _ senest 14 dage før
spilledato. Tilmelding efter disse datoer
anerkendes ikke.
Åben par, mixed par, damepar
og veteranpar
Spilles over en lørdag/søndag med kvalifikation og herefter styrkeopdelte rækker.
Der er medaljer og præmier til vinderne i
alle rækker.
Såfremt deltagerantallet mod forventning ikke bliver stort nok, tages forbehold
for ændring af turneringsformen.
Turneringsindskud pr. spiller: 180 kr
Veteranpar
For spillere, der er fyldt 60 år før 1/1 2006.
Der gives ikke tilskud til denne turnering.
Hold
Nr.1 rykker op i sjællandske mellemrække
2 i 2006/2007.
Turneringsindskud pr. hold: Max. 850
kr., afhængigt af antal deltagende hold.
Distriktsmesterskab for klubber
Indbydelse direkte til klubberne med orientering om vilkårene for tilmelding.
Turneringsindskud: 700 kr. pr. hold.
DM for begyndere
Nærmere oplysninger udsendes i god tid
før turneringen.
Ordinær generalforsamling
Generalforsamling afholdes torsdag den
27.april 2006 kl.19.00.
Stedet oplyses senere.
16
053503_alma-indmad.pmd
16
8/8/2005, 11:43 AM
Deltagelse for ½ turneringsindskud.
I distriktet kan unge spillere uden væsentlig erhvervsmæssig indtægt og spillere,
hvis økonomi i det væsentlige er baseret
på folkepension og/eller tilsvarende ydelse, deltage for halvdelen af det fastsatte
turneringsindskud.
Anmeldelse heraf kun via klubben.
Distrikt Vestsjælland
19 klubber _ 1709 medlemmer
Formand: Poul Rasmussen,
Rådyrvænget 24, 4200 Slagelse.
5853 4066. [email protected]
Kasserer: John Maagaard, Texasvej 4,
4200 Slagelse. 5850 1447.
[email protected]
Bank: reg. 3457 konto 4691823512
Sekretær: Anne-Grete Andersen,
Tømrerparken 52, 4180 Sorø.
5783 4754. [email protected]
Erling Jensen, Johannesdalsvej 13,
4200 Slagelse. 5858 4647.
[email protected]
Bent Daugaard, Solbakken 54,
4400 Kalundborg. 5950 8747.
[email protected]
Otto Rump, Østre Strandvej 183, Kobæk,
4230 Skælskør. 5819 4063.
[email protected]
Redaktør af „Bridge i Vestsjælland“:
Ole Svinth, Drosselvej 6, 4450 Jyderup.
5927 7761.
[email protected]
Distriktets æresnål og diplom:
2003: Verner Schou, BK83
2004: Ole Svinth, redaktør
Sæsonprogram
Tilmeldingsfrister fremgår af invitationer,
udsendt til klubberne.
Alle turneringer spilles i Slagelse Bridgecenter, Korsørvej 18, Slagelse. 5852 3886.
[email protected]
Arrangementer
Klubhold 1
Distriktshold
Klubhold 2
Distriktshold
Distriktshold
Klubhold 3
Distriktshold
Damepar
Klubhold 4
Distriktshold
Veteranpar
Åben Par
Mixed par
DM for begyndere /
DM for klubspillere
30/4 Klubhold 5
10/5 Distriktets generalforsamling
21/5 Klubhold 6
23/10
30/10
20/11
27/11
18/12
22/1
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3
2/4
9/4
23/4
Åbne guld- og sølvturneringer
10/9: Holdklubben 2000
Guld
5838 5177
25/9: Trelleborg BK-83
Guld
5826 7141
16/10: Høng Bridgeklub
Guld
5885 3104
22/10: Bridge 51, Korsør
Sølv
5838 5177
6/11: Skælskør Bridgeklub
Guld
5819 4063
28/1: Sorø Bridgeklub
Sølv
5783 1141
12/3 Sorø BK / Lions Dianalund
Sølv
5853 4066
Distriktsholdturneringen
Turneringen afvikles i serie 1 og 2.
Alle kampe spilles samlet. Antal dage
afhænger af antal hold.
Indskud 800 kr. pr.hold.
Tilm. via klubberne til John Maagaard.
Åben parturnering
Start søndag kl.9.30.
Indskud: 125 kr. pr.spiller.
Tilm. via klubberne til Erling Jensen.
17
053503_alma-indmad.pmd
17
8/8/2005, 11:43 AM
Klubholdturneringen
Afvikles som udslagsturnering med fri tilmelding.
Indskud 600 kr. pr.hold.
Tilmelding via klubberne til Bent Daugaard.
Henrik Friis, Østergårdsstræde 42,
4735 Mern. 5539 6101.
[email protected]
Ole Smith Nielsen, Fløjtevej 48, 4700
Næstved. 5572 6164. Mobil 2021 1833.
[email protected]
Mixed par
Start søndag kl.9.30.
Indskud: 125 kr. pr.spiller.
Tilm. via klubberne til Erling Jensen.
Appeludvalg
Anders K. Madsen (formand),
Preben Boysen, Jens Ulrik Fougt.
Damepar
Start søndag kl.9.30.
Indskud: 125 kr. pr.spiller.
Tilm. via klubberne til John Maagaard.
Veteranpar
Start søndag kl.9.30.
Indskud: 125 kr. pr.spiller.
Tilm. via klubberne til Otto Rump.
DM for begyndere og klubspillere
Tilmelding via klubberne til Anne-Grete
Andersen.
Distriktets generalforsamling
Afholdes onsdag den 10.maj kl. 19.00 i
Slagelse.
Distrikt Storstrøm
16 klubber _ 1376 medlemmer
Formand: Steen Løvgreen,
Lodshaven 32, 4736 Karrebæksminde.
5544 2188. [email protected]
Næstformand: Knud Erik Vedsted, Sakshøj 41, Sundby, 4800 Nyk. F. 5485 6702.
[email protected]
Kasserer: Ole Kjær Rasmussen,
Engene 4, 4983 Dannemarre. 5494 4724.
[email protected]
Sekretær: Inge Smith Nielsen,
Fløjtevej 48, 4700 Næstved. 5572 6164.
[email protected]
Knud Engelhardt, Engvej 10,
4780 Stege. 5581 5819.
[email protected]
Spillesteder
Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing
Ærøvej 7C, Næstved
Århusvej 21, Nykøbing
Stege Skole, Birkevænget 2, Stege
Fair Play, Æblehaven, Fakse
Bangshave Dagcenter, Maribo
SÆSONPROGRAM
Tilmeldingsfrister
2005:
Åben par:
Distriktshold:
Klubhold:
Mixed par:
2006:
Veteranpar:
Damepar:
DM begyndere/
DM klubspillere:
22/9
1/10
3/12
17/12
25/2
1/3
9/4
9/4
Åben par
Indledende heat over 3 gange afvikles i
henholdsvis Sakskøbing, Fair Play og
Næstved.
Sakskøbing: 6/10, 20/10, 3/11 (torsdage)
Fair Play: 12/10, 26/10, 16/11 (onsdage)
Næstved: 13/10, 27/10, 10/11 (torsdage)
Pris 100 kr. pr. deltager for indledende
heat.
Distriktsfinalen spilles i Næstved søndag
den 11/12, start kl.9.30.
Tilmelding: Steen Løvgreen.
Pris for distriktsfinalen: 100 kr. pr.deltager.
18
053503_alma-indmad.pmd
18
8/8/2005, 11:43 AM
Distriktshold
3 søndage.
Spillere, der i forvejen spiller i kredseller forbundsturneringer, kan ikke deltage. Vinderholdet har ret til oprykning til
Sjællandske Mellemrække 2.
Spilledatoer: 16/10, 13/11, 27/11 2005.
Spillested: Nykøbing.
Tilmelding: Knud Erik Vedsted.
Pris pr.hold: 300 kr.
Klubhold
Privat afviklede kampe, anbefalede datoer
22/1, 19/2, 5/3 og 26/3.
Finalen spilles på Stege Skole søndag
den 30/4 2006, start kl.9.30.
Tilmelding: Henrik Friis.
Pris: 300 kr. pr.hold.
Mixed par
Indledende heat over 3 gange afvikles i
henholdsvis Sakskøbing, Fair Play og
Næstved.
Sakskøbing: 5/1, 19/1, 2/2 (torsdage)
Fair Play: 11/1, 25/1, 8/2 (onsdage)
Næstved: 12/1, 26/1, 9/2 (torsdage)
Pris 100 kr. pr. deltager for indledende
heat.
Distriktsfinalen spilles i Næstved søndag
den 26/2 2006, start kl.9.30.
Tilmelding: Ole Nielsen.
Pris for distriktsfinalen: 100 kr. pr.deltager.
Veteranpar
Distriktsfinalen spilles på Stege Skole søndag den 12/3 2006, start kl.9.30.
Ved deltagerantal over 24 par spilles
også lørdag den 11/3, start kl.13.00.
Tilmelding: Knud Engelhardt.
Pris for distriktsfinalen: 100 kr. pr.deltager.
Damepar
Indledende heat over 2 gange i Maribo
eller over 1 gang i Næstved.
Maribo: 15/3, 29/3 (onsdage)
Næstved: 25/3 (lørdag)
Pris 75 kr. pr. deltager for indl. heat.
Distriktsfinalen spilles i Nykøbing søndag den 9/4 2006, start kl.9.30.
Tilmelding: Knud Erik Vedsted.
Pris for distriktsfinalen: 100 kr. pr.deltager.
DM begyndere / DM klubspillere
Spillested: Næstved.
DM afvikles 23/4 2006, start kl.13.00.
Tilmelding: Steen Løvgreen.
Pris: 20 kr. pr.deltager.
Distriktsgeneralforsamling
Dato: 20/4 2006 kl.19.00 i Nykøbing.
Klubledermøde
Dato: 18/9 2005 kl.10.00 i Næstved.
Distrikt Bornholm
9 klubber _ 542 medlemmer
Formand: Merethe Koefoed,
Poulskervej 19, 3730 Nexø. 5697 7267.
Næstformand: Aeino Poulsen,
Fasanvangen 14, 3700 Rønne. 5695 6412.
Kasserer: Folmer Nielsen, Nørremøllevej
37, 3730 Nexø. 5649 2596.
Edb-ansvarlig: Peter Skafte, Vesterbro 24,
3720 Aakirkeby.
Sekretær: Erik Kofoed, Duebjergvej 2,
3790 Hasle. 5696 6456.
SÆSONPROGRAM
Holdturnering: 26/10, 23/11 2005, 18/1,
15/2, 15/3 2006.
Åben parturnering: 15/1 2006.
Mixed parturnering: 19/3 2006.
Dameparturnering: 5/2 2006.
Veteranparturnering: 19/2 2006.
Bornholms Tidendes åbne parturnering:
13/11 2006.
DM begyndere / klubspillere: 9/4 2006.
Generalforsamling: 28/4 2006.
19
053503_alma-indmad.pmd
19
8/8/2005, 11:43 AM
Kreds 4
Formand: Knud-Erik Lindegaard,
Ydunsvej 1, 6400 Sønderborg.
7442 5091, 7442 3981 (A).
[email protected]
Kasserer: Erik Skafte, Bøgevej 3,
7361 Ejstrupholm. 7577 2629.
[email protected]
Sekretær: Knud Just, Jens Benzonsgade 27,
5000 Odense C. 6614 4550.
[email protected]
Carl Erik Engelbrechtsen, Kleinsmedevej
14, 8900 Randers. 8640 3918.
[email protected]
Poul Bo Madsen, Solvang 8, Fousing,
7600 Struer. 9786 5204.
[email protected]
Michael Ankersen, Elisevej 18B,
9220 Aalborg Ø. 9815 2759.
[email protected]
SÆSONPROGRAM
2005: 18/9 Jysk-Fynsk mesterskab
i IMP-par (Vejle).
26_27/11 Hold, 1._3.runde
2006: 7_8/1 Hold, 4._6.runde
4_5/2 Hold, 7._9.runde
11-12/3 Oprykningsspil til
Jysk-Fynsk holdturnering
Jysk-Fynsk holdturnering
Mellemrækken: For 10 hold, der spiller over
3 weekender. De 3 bedst placerede hold
rykker op i DBFs 3.division _ de 3 dårligst placerede rykker ned i kval.rækkerne.
Kvalifikationsrækkerne: 2 rækker a 10 hold,
geografisk opdelt, der spiller over 3 weekender. Det bedst placerede hold rykker op
i mellemrækken + vinderen af en kamp
mellem de to toere. De 3 dårligst placerede hold rykker ud af kval.rækkerne.
Indskud 1700 kr. pr.hold.
Tilmelding skriftligt: Henrik Kristensen,
Grønlandsparken 36A, 6715 Esbjerg N,
7515 1466, [email protected], senest
15.september 2005.
Jysk-Fynsk mesterskab i IMP-par
For 20 par kvalificeret via distrikterne.
Indskud 150 kr. pr.spiller excl. frokost.
Tu-ansvarlig: Knud-Erik Lindegaard.
Distrikt Nordjylland
28 klubber _ 2283 medlemmer
Hjemmeside: www.bridge-nord.dk
Formand: Peter Kjær Aarup,
Øster Thorupvej 28, 9320 Hjallerup.
9885 7474. [email protected]
Næstformand: Jens Abildgaard Jensen,
Bytoften 8, Flauenskjold,
9330 Dronninglund. 9886 1398.
[email protected]
Kasserer: Jens Kristian Nielsen,
Ertebøllevej 10, 9640 Farsø.
9863 6667 / 2073 6667.
[email protected]
Sekretær og presse: Per Frederiksen,
Mælkevejen 2 C, 9520 Skørping.
9833 7976. [email protected]
Ansvarlig for parturneringer:
Keld Jensen, Kirkedalsvej 43,
9500 Hobro. 9854 8239.
[email protected]
Ansvarlig for holdturneringer:
Michael Ankersen, Elisevej 18 B,
9000 Aalborg. 9815 2759.
[email protected]
Web-master: Mathias Bruun, Holtetvej 16,
9362 Gandrup. 9829 2140.
[email protected]
For sæsonprogram _ se hjemmesiden
www.bridge-nord.dk
og minialmanakken
Åbne turneringer 2005 og 2006
2/10: Pandrup _ Sølv
9/10: Hadsund _ Guld
30/10: Hobro _ Sølv
30/10: Hirtshals _ Sølv
6/11: Aalborg BK _ Guld
6/11: BK Nord _ Sølv
8/1: Hjallerup _ Sølv
20
053503_alma-indmad.pmd
20
8/8/2005, 11:43 AM
22/1:
5/2:
5/3:
18/3:
19/3:
26/3:
25/7:
Brovst _ Sølv
Terndrup _ Sølv
Hadsund _ Sølv
Hjørring _ Sølv
BK Nord _ Sølv
Ravnkilde _ Sølv
Skagen (Hjerter Es) _ Sølv
Generalforsamling
5/5 2006 i Aalborg.
Modtagere af Distriktets æresnål.
2003: Gertrude Kristiansen,
Brønderslev Bridgeklub
2004: Grethe Christensen,
Hjerter Es Skagen
2005: Knud Erik Pedersen,
Hirtshals Bridgeklub.
Distrikt Østjylland
33 klubber _ 2739 medlemmer
Hjemmeside: www.bridge.dk/4200
Formand: Carl Erik Engelbrechtsen,
Kleinsmedevej 14, 8900 Randers.
8640 3918. [email protected]
(Klub- og medlemskontakt, Kreds 4,
imp-par, Distriktet Rundt)
Kasserer: Henny Sørensen, Maj Allé 23,
8700 Horsens, 7564 8012.
[email protected]
(Damepar, Mesterpoint)
Sekretær: Wladimir Sidorenco,
Rylevej 34, 8600 Silkeborg. 8680 0801.
[email protected] (Klubhold, Veteranpar)
Thordis Skjernaa, Jagtvej 87,
8450 Hammel. 8696 3416. [email protected]
(Mixed par)
Johan Hammelev, Guldsmedgade 26, 2.,
8000 Århus C. 8676 0125. [email protected]
(Serie 1)
Lars W.Petersen, Musvågevej 30, st.tv.,
8210 Århus V. 8616 9887.
[email protected] (Åben par)
Annalise Thorsen, Silkeborgvej 184,
8700 Horsens. 7565 4930.
[email protected]
(Begynderpar, Generationsturnering)
Appelkomite
Thordis Skjernaa, Johan Hammelev,
Steffen Bräuner.
SÆSONPROGRAM
2005:
Lørdag 17.sep
Sølvturnering ÅBK
Søndag 02.okt.
Distriktet Rundt/
Begyndere (1)
Ugerne 41, 42, 43 Indledende runder,
veteranpar
Lørdag 05.nov
Serie 1 (1)
Søndag 06.nov
Distriktet Rundt/
Begyndere (2)
Søndag 13.nov.
Sølvturnering i
Bellevue
Ugerne 46, 47, 48 Indledende runder,
mixed par
Lørdag 03.dec.
Serie 1 (2)
2006:
Søndag 08.jan.
Lørdag 14.jan.
Søndag 15.jan.
Lørdag 28.jan.
Søndag 29.jan.
Søndag 05.feb.
Lørdag 04.mar.
Lørdag 11.mar.
Søndag 12.mar.
Lørdag 25.mar.
Søndag 26.mar.
Søndag 23.apr.
Onsdag 10.maj
Distriktet Rundt/
Begyndere (3)
Åben par,
indledende.
Serie 1, (3)
Veteranpar,
semifinale
Veteranpar, finale
Serie 1, slutspil
Åben par, finale
Distriktet Rundt/
Begyndere (4)
Damepar, finale
Oprykningsspil,
serie 1
Mix-par, semifinale
Mix-par, finale
Klubhold, finale
Generalforsamling
Tilmelding på distriktets hjemmeside:
www.bridge.dk/4200
eller til turneringsansvarlig.
Tilmeldingsfrister: fredag 2 uger før, for
Serie 1 senest 14/10.
Nærmere oplysninger om turneringerne og
spillestederne på hjemmesiden og i distriktets folder, som forefindes i klubberne.
21
053503_alma-indmad.pmd
21
8/8/2005, 11:43 AM
Distrikt Vestjylland
Distrikt Sydjylland
25 klubber _ 1898 medlemmer
Hjemmeside: www.bridge.dk/4300
Formand: Poul Bo Madsen, Solvang 8,
Fousing, 7600 Struer. 9786 5204.
[email protected]
(Kreds 4)
Næstformand: Jørgen Priess, Rugvangen
49, 7900 Nykøbing Mors. 9772 1590.
[email protected] (klubhold)
Kasserer: Birthe Agersnap,
Markskellet 40, 6950 Ringkøbing.
9732 1795. [email protected]
(sølvkuponer, vestjysk hold, damehold)
Sekretær: Peter Boel Nielsen, Nordbanevej 28A, 7800 Skive. 9751 4717.
[email protected]
(klubudsendelser mm.)
Webmaster: Peter Hven, Leonora Christinasvej 44, 7430 Ikast. 9725 0231.
[email protected]
(al turneringstilmelding, serie 1)
Appelkomite: Karsten Jensen,
Vestervangsvej 51, st.tv., 8800 Viborg.
2165 0673. [email protected]
(Holdtræning, fortsætterkurser, Tu-ansvarlig alle parturneringer)
Appelkomite: Karsten Jensen (formand),
Hans Nielsen og Peter Boel.
For sæsonprogram, start- og resultatlister
mv. Se hjemmesiden www.bridge.dk/4300
eller kontakt din klubformand.
47 klubber _ 3761 medlemmer
Hjemmeside: www.bridge.dk/4400
Formand: Knud-Erik Lindegaard,
Ydunsvej 1, 6400 Sønderborg.
7442 5091 (privat) / 7442 3981 (arb.)
[email protected] (Bridge Nyt)
Sekretær: Lars Andersen, Ærtevej 9,
6500 Vojens. 7454 0150 / 7454 0159 (fax).
[email protected]
(Turneringskoordinator, Holdmesterskab)
Kasserer: Axel A.Petersen, Høgelsbjerg
100, 6200 Aabenraa. 7462 6254 (privat),
7622 2467 (arbejde).
[email protected]
(Sølvkupon, Begynderpar)
Niels-Peter Meldgaard, Skolevej 6,
Hammershøj, 8830 Tjele. 8645 0460.
[email protected] (Veteranpar)
Hans Chr.Nielsen, Ulvehavevej 5,
7100 Vejle. 7583 7540 (privat),
7583 7107 (bridge).
[email protected] (Klubhold)
Ulla Tradsborg, Grønlandsparken 36 A,
6715 Esbjerg N. 7515 1466 (privat),
7545 3643 (fax). [email protected]
(Åben par / Damepar)
Flemming Jørgensen, Vardevej 29, 3.tv.,
7100 Vejle. 7582 6167.
[email protected] (Mixed par)
John Møller Jepsen, Ulvevej 46, 3.,
6715 Esbjerg N. 7515 2368.
[email protected] (Serie 1, IMP-par)
Bridge på nettet?
www.bridge.dk
Appelkomite: Hans Chr. Nielsen (formand),
Knud-Erik Lindegaard, Lars Andersen og
John Møller Jepsen.
Distriktets æresnål og diplom:
2003: Edward Zeuthen
2004: Bent Petersen
2005: Else Stryhn
2005: Preben Stryhn
SÆSONPROGRAM
Åben par, indl.runder i tiden 19/11 2005_
12/2 2006. Tilmeldingsfrist 30/10 2005.
22
053503_alma-indmad.pmd
22
8/8/2005, 11:43 AM
Mixed par, indl.runder i tiden 19/11 2005_
12/2 2006. Tilmeldingsfrist 30/10 2005.
Damepar, indl. runder i tiden 19/11 2005_
15/1 2006. Tilmeldingsfrist 30/10 2005.
Veteranpar, indl.runder i tiden 5/11 2005
_18/12 2005. Tilmeldingsfrist 16/10 2005.
Serie 1, 26_27/11, 7_8/12, 4_5/2. Tilmeldingsfrist 30/10 2005.
Holdmesterskab A- og B-række.
Tilmeldingsfrist 30/10 2005.
TURNERINGSPROGRAM
2005:
9/10: Klubturneringsleder-kursus 1
(Bridgehøjborgen, Vejle)
26_27/11: Serie 1
2006:
7_8/1: Serie 1
14/1: Veteranpar, semifinale
(Ribe)
22/1: Klubturneringsleder-kursus 2
(Bridgehøjborgen, Vejle)
29/1: Damepar, semifinale
(Aabenraa)
4_5/2: Serie 1
5/3: Mixed par, semifinale
(Aabenraa)
26/3: Veteranpar, distriktsfinale
(Bridgehøjborgen, Vejle)
1_2/4: Mixed par, distriktsfinale
(Esbjerg Bridgecenter)
8_9/4: Åben par, distriktsfinale
(Bridgebanen, Vejle)
22/4: Damepar, distriktsfinale
(Esbjerg Bridgecenter)
23/4: DM begyndere
30/4: Distriktsmesterskab
A- og B-række, distriktsfinale
10/5: Distriktets generalforsamling
14/5: Klubhold, indledende
(Vojens)
28/8: Klubhold, distriktsfinale
Der kommer udførlig orientering om alle
turneringer i Distriktets „Bridge Nyt“ og
på distriktets hjemmeside:
www.bridge.dk/4400
Distrikt Fyn
39 klubber _ 2561 medlemmer
Formand: Knud L. Just, Jens Benzonsgade
27, 5000 Odense C. 6614 4550.
[email protected]
Næstformand: Christian Rex,
Skellerupsvej 13, 5540 Ullerslev.
2874 0785. [email protected]
Kasserer: Preben Mohr, Thorsengs Allé
12, 5700 Svendborg. 6222 5833 /
6221 6788. [email protected]
Lis Teusch, Hesselhøjvej 4,
5672 Brobyværk. 6263 1480.
[email protected]
Leise Hemberg, Rønnebærvej 110,
5792 Årslev. 6599 3737.
[email protected]
Thomas Egedgaard, Æblebakken 1,
5250 Odense SV. 6312 1205 /2946 7135.
[email protected]
Beskrivelse af turneringerne, tider, tilmeldingsfrister, priser mv.:
Se den udsendte distriktskalender eller
på distriktets hjemmeside, som kan findes på www.bridge.dk/4500.
Danish Bridge
Festival
Uge 28: 8.–16.juli 2006
Overnatningsbooking kan
foretages allerede nu
via mail: [email protected]
eller telefonisk: 4847 5213
23
053503_alma-indmad.pmd
23
8/8/2005, 11:43 AM
Klubfortegnelse
DISTRIKT KØBENHAVN
]Ama’r Ungdoms Bridge Klub
1102
14 medlemmer
Inge Christensen, Ved Kløvermarken 9, 4. tv.,
2300 København S. 3257 4458.
Peder Lykkes Vej 63 – torsdag
Amagerlands Bridgeklub
1103
71 medlemmer
Peder Pedersen, Hadsten Allé 50,
2770 Kastrup. 3252 1368.
Oliefabriksvej 106 – søndag/onsdag/torsdag
www.bridge.dk/1103
]City Bridge
1117
14 medlemmer
Mille Noring, Store Strandstræde 19, 4.th,
1255 København K. 3315 1403.
Store Strandstræde 19, 4 th – onsdag
Culbertson Clubben, Kbh
1118
44 medlemmer
Ebbe Vagn Christensen, Frederiksberg Allé 44,
3.th., 1820 Frederiksberg C. 3331 7551.
Ok-Huset, Allégade 2 – tirsdag
www.bridge.dk/1118
Ahornets BC
20 medlemmer
Konrad Bigand, Fuglebakkevej 86,
2000 Frederiksberg. 3819 5958.
Sct. Thomas Allé 1 – tirsdag
www.bridge.dk/1108
1108
Danmarks Radios Bridgeklub
42 medlemmer
Tom Thomsen, Diget 8, 3.mf.,
2600 Glostrup. 4344 4298.
Danmarks Radio – tirsdag
] Bettina Kalkerups BridgeKlub
282 medlemmer
Bettina Kalkerup, Kildegården 8, 3.tv.,
2620 Albertslund. 4364 9474.
Retortvej 1, stuen – flere spilledage
[email protected] – www.bkbk.dk
1110
] Danske Bank Bridge
1126
79 medlemmer
Carsten Sloth, Wilkensvej 15, 3.tv.,
2000 Frederiksberg. 3886 6344.
Danske Bank, Holmens Kanal 2-12 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/1126
] Blakset-Klubberne
1111
1717 medlemmer
Lars Blakset, Dessaus Boulevard 44 B,
2900 Hellerup. 3929 0126.
Dessaus Boulevard 44 B – flere spilledage
[email protected] – www.blakset.dk
Ingeniørforeningens Bridgeklub
20 medlemmer
Svend Kvorning, Carl Møllers Allé 16,
2860 Søborg. 3969 9693.
Kalvebod Brygge 31-33 – torsdag
1125
1127
]Bridgeklubben af 1923
21 medlemmer
Aimee Lundin, Vængestien 9,
2840 Holte. 4542 0727.
Århusgade 103 – onsdag
1112
Dragør Bridge Club
1128
40 medlemmer
Jørn Palm Pedersen, Strandjægervej 118,
2791 Dragør. 3253 0043.
Wiedergården – torsdag
] Bridgeklubben F-V
38 medlemmer
Kaj L Nielsen, Agerskovvej 37,
2610 Rødovre. 3670 8503.
Vera-centret, Ålekistevej 140 – mandag
1113
]Forbrugsforeningens BK
1137
407 medlemmer
Hans Strunge, Brolæggerstræde 12, 1,
1211 København K. 3393 8886.
Vester Voldgade 83, 2 – flere spilledage
]Byens Bridge
1115
60 medlemmer
Jette Lykke, Sankt Gertruds Stræde 5, 1,
1129 København K. 3332 5057.
Sankt Gjertruds Stræde 5. 1. – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.byensbridge.dk
]Bridgeklubben HCØ
52 medlemmer
Peter Haff, Kingosgade 15, 2.tv.,
1818 Frederiksberg C. 3323 3039.
Valby Langgade 77, 1. – tirsdag
www.bkhco.dk
1145
Håndværkerforeningens BK
57 medlemmer
Ib Kongsted, Charlottenlundvej 21,
2900 Hellerup. 3962 1683.
Håndværkfor.Plejehjem – tirsdag
1150
24
053503_alma-indmad.pmd
24
8/8/2005, 11:43 AM
Valby BridgeCenter
1175
291 medlemmer
Peter Lund, Valby Bridgecenter,
Valby Langgade 77,1., 2500 Valby. 3645 0300.
Samme – mandag/tirsdag/torsdag
]Islev Bridgeklub
1152
126 medlemmer
Christian Herold, Krogengen 8, Hvissinge,
2600 Glostrup. 4484 5139.
Tinderhøj Skole – tirsdag
www.islevbridge.dk/
[email protected] – www.valbybridge.dk
JBK
1153
82 medlemmer
Catherine Fogel, Hovmarksvej 80,
2920 Charlottenlund. 3963 5379.
Ny Kongensgade 6 – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/1153/
SAS Bridgeklub
21 medlemmer
Bo Brink Laursen, Lyrens Allé 13,
2770 Kastrup. 3252 0492.
Kantinen, Hedegårdsvej 88 – tirsdag
home13.inet.tele.dk/leif
]KFIU’s Bridgeafdeling
1154
64 medlemmer
Tomas Andgren, Strandvejen 16 C, 1.tv.,
2100 København Ø. 3929 1462.
Codan – fredag
www.kfiu.dk
Spar Knægt
1187
137 medlemmer
Morten Andersen, Rosengården 7, 3.th.,
1174 København K. 3314 0266.
Godthåbsvej 26B – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.fairwaybridge.dk/
Klubben af 1929
29 medlemmer
Svend Jørgensen, Munkerisparken 2,
3460 Birkerød. 3314 0560.
Nr. Farimagsgade 37 – tirsdag/fredag
1156
Klubben af 1979
31 medlemmer
Eigil Lund, Hans Jensens Vej 22,
2900 Hellerup. 3968 3090.
Nr. Farimagsgade 37 – torsdag
Stafetten
1189
28 medlemmer
Rita Westphal, Rådmand Steins Alle 16 A, 511,
2000 Frederiksberg. 3874 6833.
Ved Idrætsparken 7 – onsdag
www.bridge.dk/1189
1157
Københavns Døves Bridge Klub
22 medlemmer
Poul Boye Nielsen, Bogholder Allé 5,
2720 Vanløse. 3871 4031.
Brohusgade 17 – tirsdag
1164
]Københavns Røgfri BK
76 medlemmer
Torben Lauritzen, Lauggårds Allé 50,
2860 Søborg. 3956 1792.
Allégade 2 – onsdag
www.krbk.dk
1166
Lærernes BK
1167
43 medlemmer
Kaj Klussmann, Spidslodden 11, 2.tv.,
2770 Kastrup. 3251 0140.
Foreningscentret, Korsvejens Skole – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/1167
]One-eyed Jacks
87 medlemmer
Henrik Iversen, Fiskerhusene 132,
2620 Albertslund. 3888 6438.
Gammel Vartov Vej 44 B – torsdag
www.one-eyed.dk
1172
1185
Studenterforeningens BC
123 medlemmer
Steen Laursen, Ordrupvej 161, 2.th.,
2920 Charlottenlund. 3963 0804.
Valby Langgade 77 – onsdag
[email protected] – www.studen.dk
1190
]Syd-Vest
24 medlemmer
Bent Madsen, Valby Langgade 28.3.tv.,
2500 Valby. 3646 5423.
Lyrskovgade 4,2.th. – torsdag
b[email protected]
1191
] Trumferne
1192
102 medlemmer
Birgit Kramhøft, Godthåbsvej 26 B, Trumferne,
2000 Frederiksberg. 3887 0076.
Godthåbsvej 26B – onsdag/torsdag
[email protected]
Symboler
Symboler foran klubnavnet:
 Klubben spiller om mesterpoint.
] Klubben har helt eller delvist
rygeforbud.
Klubben har undervisning.
25
053503_alma-indmad.pmd
25
8/8/2005, 11:43 AM
Nordea Bridgeklub
15 medlemmer
Grethe Larsen, Mosegård Park 58,
3500 Værløse. 4448 3775.
Trommesalen 2 – mandag
1194
] Bridgeklubben Xtra
33 medlemmer
Kurt A Schønberg, Junggreensvej 4,
2000 Frederiksberg. 3874 1385.
Vera-Centret, Ålekistevej 140 – torsdag
1195
]Bridgeklubben af 1941
58 medlemmer
Villy Sørensen, Septembervej 80,
2730 Herlev. 4484 1528.
Sønderlundvej 10, Herlev – mandag
2113
[email protected] – www.bridge.dk/2113
Young Sharks
1197
47 medlemmer
Morten Skovsted Eriksen, Esromgade 16, 2.tv,
2200 København N. 3583 4477.
Trumferne, Godthåbsvej 26 B, – mandag
[email protected] – www.young-sharks.dk
]Bridgeklubben af 1967, Helsingør
2114
86 medlemmer
Povl Overgaard, Grønnehavevej 21, 4. th,
3000 Helsingør. 4921 4940.
Hamlet – mandag
[email protected] – www.bk67.dk
]Bridgeklubben i Herlev af 1971
47 medlemmer
Gert Hallberg, Høje Gladsaxe 44, 1.,
2860 Søborg. 3956 5728.
Hjortespring Skole – mandag
2115
[email protected] – www.bridge.dk/2115
DISTRIKT NORDSJÆLLAND
]Bagsværd Bridgeklub
33 medlemmer
Henrik Rübner, Ravnehus Parken 25,
3500 Værløse. 4484 9396.
Værebroskolen – mandag
2102
Ballerup Bridge Club
2104
133 medlemmer
Carl-Johan Mortensen, Toftegårdsvej 24,
3500 Værløse. 4448 5517.
Tapeten, Magleparken 5 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2104
]Birkerød Bridgeklub
2107
109 medlemmer
Inge Sporon-Fiedler, Storevang 52,
3460 Birkerød. 4581 8118.
Birkerød Klub – mandag/tirsdag/onsdag/torsdag
[email protected] – www.svang18.dk/bbk
] Bridgecenter Nordsjælland
2108
852 medlemmer
Roland Wald, Bridgecenter Nordsjælland,
Hovedgaden 2-4, 3460 Birkerød. 4581 5384.
samme – flere spilledage
[email protected] – www.centerbridge.dk
]Bridgelogen
2111
32 medlemmer
Finn Stenberg, Nordlysvænget 8, 5. tv,
3000 Helsingør. 4920 3734.
Espergærde Bibliotek – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2111
BK 80, Hørsholm
2116
45 medlemmer
Flemming Dalsgaard, Tuborgvej 234,
2400 København NV. 3581 3067.
Usserød Skole, Kantinen – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2116
C.B.K.
2117
33 medlemmer
Henning Hovgaard, Vordingborggade 6 G, 3 - 31,
2100 København Ø. 3526 5019.
Østerbrogade 228, st th – mandag
www.bridge.dk/2117
COWI-Bridgeklub
2118
60 medlemmer
Per Sandgaard Kristensen, Lehwaldsvej 3, 8F,
2800 Kongens Lyngby. 4587 1556.
Parallelvej 2 – mandag
]Bridge-Salonen
2119
160 medlemmer
Tove Karlsen, Østerbrogade 228, st.th, BridgeSalonen, 2100 København Ø. 3927 1577.
samme – mandag/tirsdag/onsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2119
]Farum Bridgeklub
72 medlemmer
Jens Grønbech, Rosenhaven 120,
2980 Kokkedal. 4914 9122.
Stenvadskolen – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2120
Egelund Bridgeklub
51 medlemmer
Lis Kyvsgaard, Kløvervænget 2,
3650 Ølstykke. 4710 1220.
Frederikssund Golfklub – tirsdag
26
053503_alma-indmad.pmd
26
2120
8/8/2005, 11:43 AM
2122
]Egebjerg Bridgeklub
40 medlemmer
Dan Bartholdy, Kastebjergvej 36,
2750 Ballerup. 4466 0730.
Egebjerg Fælleshus – onsdag
www.bridge.dk/2123/
2123
]Helsinge Bridgeklub
34 medlemmer
Finn Hansen, Sportsvej 10,
3210 Vejby. 4870 5540.
Kulturhuset, Helsinge – onsdag
2139
[email protected] – www.bridge.dk/2139
Bridgeklubben Femina
2125
38 medlemmer
Marion Rossing, Dragevej 20, 4040 Jyllinge.
4678 9071.
Ølstykke Bibliotek – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2125
]Helsingør Bridgeklub
2142
64 medlemmer
Finn Madsen, Marienlyst Alle 30, Lej. 116,
3000 Helsingør. 4921 0210.
Hamlets Aktivitetscenter, Kronborgvej 1 – tirsd.
www.bridge.dk/2142
] BK FOF Gentofte
2126
126 medlemmer
Vicente Cabrera, Ordrupvej 60, , FOF, Postbox
119, 2920 Charlottenlund. 3963 7010.
Ordrupvej 60 – mandag/onsdag/torsdag
Herlev Bridgeklub
33 medlemmer
Henrik K. Hansen, Marbækvej 31,
3600 Frederikssund. 4731 7121.
Hjortespring Skole – tirsdag
www.bridge.dk/2145
]Frederikssund Bridgeklub
2127
69 medlemmer
Knud Christensen, Knud den Storesvej 3,
3600 Frederikssund. 4731 5476.
Åbjergskolen – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2127
]Frederiksværk Bridgeklub
2129
79 medlemmer
Pernille Nielsen, Evetoftevej 107,
3370 Melby. 4798 7103.
Fritidscentret, Jernbanegade – mandag/torsdag
www.bridge.dk/2129
Furesø Bridgeklub
78 medlemmer
Bente Eriksen, Havevej 7,
2970 Hørsholm. 4586 6700.
Furesø Golfklub – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2131
2131
] Gentofte Bridgeklub
2132
120 medlemmer
Gorm Skovgaard Christensen, Hovedgaden
38C, 3., 3460 Birkerød. 3965 6535.
Ordrup Sognegård – mandag/onsdag/lørdag
[email protected] – www.bridge.dk/2132
Gilleleje og omegns Bridgeklub
2135
41 medlemmer
Peter Nielsen, Steen-Gjærdet 4, Udsholt,
3230 Græsted. 4871 6874.
Gribskovhallen – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2135
2145
]Hillerød Bridge Klub
2148
87 medlemmer
Jan Petersen, Stenholtsvej 3,Nødebo,
3480 Fredensborg. 2080 4069.
Frederiksborghallen – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2148
]Slotsbridge – Hillerød Firmasport
2149
313 medlemmer
Gurli Gøbel, Egevej 14, 3400 Hillerød.
4824 9909.
Skovledet 100 – mandag/tirsdag/onsdag/torsdag
[email protected] – www.slotsbridge.dk
Hjerter Dame, Birkerød
2151
39 medlemmer
Ib Lohman, Kajerødvej 40, 3460 Birkerød.
4581 6884.
Mantziusgården, Birkerød – onsdag
www.bridge.dk/2151
Hjerter 2
2152
47 medlemmer
Arne Kaae, Lysskovvej 2,
3060 Espergærde. 4913 4437.
Tibberupskolen – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2152
Holte Bridgeklub
2155
64 medlemmer
Ib Hanskov, Gæslingestien 20,
2950 Vedbæk. 4589 3468.
Mariehøjcentret, mødelokale 3 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2155
27
053503_alma-indmad.pmd
27
8/8/2005, 11:43 AM
]Hornbæk Bridgeklub
2156
82 medlemmer
Steen Jacobsen, Månevej 13 B, Postbox 32,
3100 Hornbæk. 4970 1597.
Hornbæk Idrætsanlæg – tirsdag
]Bridgeklubben KAS
20 medlemmer
Anne Holdt-Simonsen, Brudedalen 12,
3520 Farum. 4495 4408.
Amtssygehuset Herlev – torsdag
2167
]Humlebæk Bridgeklub
2158
60 medlemmer
Niels Eskesen, Skydebane Alle 12, st mf,
3000 Helsingør. 4920 2916.
Humlebæk Dagcenter – tirsdag
]Lillerød Bridgeklub
133 medlemmer
Poul Walbjørn, Enghavegårdsvej 75,
3400 Hillerød. 4826 4868.
Skovensvej 6 – tirsdag/onsdag/torsdag
www.bridge.dk/2168
2168
]Hundested Bridgeklub
30 medlemmer
Per Nielsen, Vinderød Enghavevej 5,
3300 Frederiksværk. 4011 5770.
Gubben Nørregade – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2159
2159
]LOF Øresund
41 medlemmer
Hans Svendsen, Tagensvej 196 E,
2400 København NV. 4926 0288.
Humlebæk skole – onsdag
[email protected] – www.esund.dk
2169
Hørsholm Bridgeklub
68 medlemmer
Mette Rasmussen, Vasevej 18,
2840 Holte. 4542 5030.
Breelteparken – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2161
2161
]Lyngby Røgfri Bridgeklub
2170
54 medlemmer
Hans Jørgen Brørup, Græshavevej 13,
2730 Herlev. 4491 4416.
Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2170
]BK for Jægerspris og Omegn
74 medlemmer
Edit Christesen, Mølleparken 28,
3630 Jægerspris. 4753 2462.
Kignæshallen – tirsdag
2162
]Lyngby Bridge Klub
2172
168 medlemmer
Per Borre Jørgensen, Dr Priemesvej 10, 1. tv.,
1854 Frederiksberg C. 3323 4137.
Toftebæksvej 17 – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2172
[email protected] – www.bridge.dk/2156
Jydsk Bridgeklub af 1982
2163
16 medlemmer
Povl Leif Brørup, Hjortespringparken 20,
2730 Herlev. 4491 9713.
Hjortespringparken 20 – torsdag
]Klør Es
36 medlemmer
Kurt Viggo Rasmussen, Mosestedet 69,
3500 Værløse. 4448 4685.
Toftebæksvej 17, Lyngby – mandag
www.bridge.dk/2164
2164
Kokkedal Bridgeklub
2165
34 medlemmer
Christian Munksgaard, Enebærhaven 306,
2980 Kokkedal. 4914 6308.
Græstedgårdsvej – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2165
IBM-Klubben
2166
42 medlemmer
Peter Paul Olsen, Nærum Hovedgade 76, 2,
Lejl. 13, 2850 Nærum. 4585 1452.
IBM-Bridge, Nymøllevej 91 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2166
Skævinge Bridgeklub, Ældre-sagen
2173
46 medlemmer
Arne Jensen, Lille Lyngbyvej 9,
3320 Skævinge. 4821 0988.
Lille Lyngby Sogneskole, Skolevej 3 – onsdag
www.skaevinge-bridgeklub.dk
Pihls Bridgeklub
89 medlemmer
Peter H Kiær, Nybrovej 116,
2800 Kongens Lyngby. 4589 2545.
Nybrovej 116,
2174
Rungsted Bridgeklub
50 medlemmer
Henrik Sattrup, Åtoften 55, 2990 Nivå.
4914 4999.
Selmersvej 13 – mandag/onsdag
www.bridge.dk/2176
2176
Spar Bonde, Farum
2177
32 medlemmer
Jørn Kjærsgaard Pedersen, Hestetangsvej 59,
3520 Farum. 4495 7133.
Nygårds Terrasserne 203 – onsdag
28
053503_alma-indmad.pmd
28
8/8/2005, 11:43 AM
Vedbæk Bridgeklub
66 medlemmer
Per Eskildsen, Grønnevang 47,
2970 Hørsholm. 4586 4941.
Havarthigården – mandag
]Spar 2
2178
22 medlemmer
Klaus Grastrup-Hansen, Geelskovvej 39,
2830 Virum. 4585 6320.
Toftebæksvej 17 – tirsdag
www.bridge.dk/2178
[email protected] – www.bridge.dk/2189
]Stenløse Bridgeklub
2180
91 medlemmer
Birgitte Tvede, Evertsvej 22,
4040 Jyllinge. 4678 8815.
Stenløse Gymnasium, Gymnasievej 1 – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2180
]Vedbæk Hjerter Dame
2190
40 medlemmer
Jeanette Bjerregaard, Lyngbyvej 385 A,
2820 Gentofte. 3968 3001.
Nærumvænge Torvs Selskabslokaler – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2190
]Skovlunde Bridgeklub
2181
74 medlemmer
Inger Christensen, Schwenckestræde 9,
2750 Ballerup. 4497 0102.
Beboerlokalet v/Skovlunde Bibliotek – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2181
]Virum Bridgeklub
24 medlemmer
Flemming Skov, Gassehaven 118,
2840 Holte. 4580 7501.
Virum Skole – fredag
] Skibby Bridgeklub
2182
27 medlemmer
Jørgen Rasmussen, Hyllingeriis 208, Østby,
4050 Skibby. 4759 3237.
Skibby Fritidscenter, Nyvej 7 B – onsdag
Værløse Bridgeklub
2195
40 medlemmer
Bente Bang Christensen, Kildebakken 53,
3500 Værløse. 4448 5175.
Søndersø Skole – tirsdag
www.bridge.dk/2195
]Bridge Søllerød
2183
101 medlemmer
Svend Gjerløv, Egelunden 11,
3370 Melby. 4587 4815.
Birkebakken, Birkebakken 1 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2183
Søborg Bridgeklub
2184
207 medlemmer
Edel Trolle, Provst Bentzons Vej 81, st.th.,
2860 Søborg. 3967 1371.
Telefonvej 7 – flere spilledage
[email protected] – www.bridge.dk/2184
Torsdagsklubben
33 medlemmer
Preben Berthelsen, L E Bruunsvej 40,
2920 Charlottenlund. 3963 1420.
Ordrup Sognegård – torsdag
2185
]Snekkersten Bridgeklub
2186
23 medlemmer
Finn Kornerup Sørensen, Kernevænget 5,
3070 Snekkersten. 4922 0517.
DISPUK Stationsvej 13 – tirsdag
Renonce
2187
16 medlemmer
Hans V. Thomsen, Carl Plougsvej 8, 3.th.,
1913 Frederiksberg C. 3321 1588.
Skovbrinken 15, 3450 Allerød – torsdag
2189
2191
[email protected] – www.bridge.dk/2191
]Ølstykke Bridgeklub
53 medlemmer
Jørgen Nielsen, Bøgevej 11,
3650 Ølstykke. 4717 9290.
Ølstykke Bibliotek – mandag.
[email protected] –
http://oelstykke-bk.homepage.dk/
2198
DISTRIKT ØSTSJÆLLAND
]Bridge 2001
2201
44 medlemmer
Gert Kristoffersen, Svend Estridsensvej 13,
4000 Roskilde. 4635 5704.
Kulturhuset, Roskilde – onsdag
www.bridge.dk/2201
] Bridgeklubben af 1996
32 medlemmer
Agnete Antvorskov, Slettetoften 31,
2630 Taastrup. 4399 2220.
Taastrup Kulturcenter – onsdag
2202
[email protected] – www.bridge.dk/2202
] Bridgelogen Roskilde
2203
46 medlemmer
Kristian Breindal, Frederiksborgvej 134,
4000 Roskilde. 4632 0101.
Sct. Hansgade 32 – tirsdag/onsdag/fredag
k-[email protected] – www.bridge.dk/2203
29
053503_alma-indmad.pmd
29
8/8/2005, 11:43 AM
[email protected] – www.bridge.dk/2205
Høje Tåstrup Bridgeklub
2235
65 medlemmer
Arne Reinau, Drosselvej 16,
2630 Taastrup. 4399 6013.
Medborgerhuset – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2235
 Greve Strands Bridgeklub
2220
116 medlemmer
Lisbeth Jønsson, Tyttebærvej 2,
2670 Greve. 4390 2465.
Lillevangsvej 88 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2220
Jokeren
2240
62 medlemmer
Rita Nybo Andersen, Æblehaven 74, 2 / 317,
4000 Roskilde. 4635 7161.
Kildegården, Helligkorsvej 5 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2240
Grønhøj Bridgeklub
2221
48 medlemmer
Gerd Petersen, Sct Ibs Allé 61,
2630 Taastrup. 4399 7603.
Grønhøjskolen, Mølleholmen 20 – mandag
] Køge Bridge Klub
2245
108 medlemmer
Hanne Wolthers, Astersvej 19, 1.th.,
4600 Køge. 5663 3397.
Hastrupskolen – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2245
]Brøndbyøster Bridgeklub
2205
24 medlemmer
Annelise Jørgensen, Hyttesvinget 30,
2665 Vallensbæk Strand. 4373 2574.
Lindelundsskolen, Bredager 160 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2221
]Gundsø Bridge Klub
62 medlemmer
Bernt Bladt, Baunevej 13, Ågerup,
4000 Roskilde. 4678 7695.
Værestedet – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2223
2223
Havdrup Bridgeklub
2224
87 medlemmer
Kaj Larsen, Kastanievangen 9,
4622 Havdrup. 4618 6063.
Havdrup Sognehus – tirsdag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2224
]Herstedernes Bridgeklub
38 medlemmer
Leif Boa, Vejlegårdsparken 24, 5-52,
2665 Vallensbæk Strand. 4354 4652.
Birkelundskolen – tirsdag
www.bridge.dk/2225
2225
]Hvalsø Bridgeklub
2229
32 medlemmer
Vibeke L. Kristensen, Birkevænget 2,
4060 Kirke Såby. 4649 2330.
Hvalsø Ældrecenter – søndag/mandag/onsdag
[email protected] –
www.bridge.dk/2229
]Hvidovre Bridgeklub
37 medlemmer
Yvon Kasgård, Strandegårdsvej 35,
2650 Hvidovre. 3649 7330.
Risbjerggaard – mandag
[email protected] –
www.bridge.dk/2230
2230
] Lejre Bridgeklub
2252
140 medlemmer
Peder Hansen, Skovager 29, Gevninge,
4000 Roskilde. 4641 0266.
Lejrevej 17 D – mandag/tirsdag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2252
] Reinholdt Bridge
2258
64 medlemmer
Ole Reinholdt, Vordingborggade 6D,
2100 København Ø. 4484 6672.
c/o Dansk Avistryk – mandag/tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2258
]Roskilde Bridgeklub
2260
64 medlemmer
Søren Pedersen, Lærkevej 4,
2680 Solrød Strand. 5614 0467.
Kildegården, Helligkorsvej 5 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2260
]Roskilde Damebridgeklub
2261
44 medlemmer
Rita Nybo Andersen, Æblehaven 74, 2 / 317,
4000 Roskilde. 4635 7161.
Kildegården, Helligkorsvej 5 – torsdag
[email protected]
Roskilde B.H.og I.forening
2265
48 medlemmer
Karl Sørensen, Skovbovænget Side Allé 25,
4000 Roskilde. 4635 5620.
Roskilde Hvf – tirsdag
]Roskilde Røgfri BK, Spar To
2266
42 medlemmer
Vagn Gustafsson, Stistykket 11, Svogerslev,
4000 Roskilde. 4638 3323.
Kildegården, Helligkorsvej 5, – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2266
30
053503_alma-indmad.pmd
30
8/8/2005, 11:43 AM
]RTK-Bridge
2267
63 medlemmer
Bent Andersen, Hejrevej 37,
4000 Roskilde. 4675 7468.
Kildegården – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2267
] Ruder Es, Hvidovre
2270
134 medlemmer
Karsten Munch, Pilehusene 114,
2600 Glostrup. 4345 6626.
Gungehusskolen – søn/tirs/ons/tors
[email protected] – www.bridge.dk/2270
]Ruder Syv
49 medlemmer
Thomas Binder, Syvhøjvænge 117,
2625 Vallensbæk. 4362 7020.
Pilegården, Brønshøjvej 17 – mandag
www.bridge.dk/2272
2272
] Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub
2273
135 medlemmer
Tage Christensen, Vejledalen 24, 3. tv.,
2635 Ishøj. 4354 1307.
Ishøj Idrætscenter - Over Café Q, Idrætscentret,
Vejledalen 17, 1. sal – søn/man/tirs/ons
[email protected] – www.bridge.dk/2273/
]Rødovre Bridgeklub
2275
119 medlemmer
Eivind Sveinbjørnsson, Stavreby Strandvej 41,
4720 Præstø. 3646 7830.
Valhøj Skole,Rødager Alle 102 – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2275
]Solrød Røgfri Bridgeklub
50 medlemmer
Kirsten Jensen, Strandmarken 35,
2690 Karlslunde. 4615 1145.
Solrød Skole – tirsdag
www.bridge.dk/2278
2278
Spar Dame
2280
74 medlemmer
Hans Glahder, Højgårdstoften 219,
2630 Taastrup. 4399 3983.
Hedehuset, Hovedgaden 371 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2280
]Spar Es
2282
25 medlemmer
Chris Formann, Stjernens Kvt. 5B,
2620 Albertslund. 4364 8032.
Birkelundsskolen, Albertslund – mandag
www.bridge.dk/2282
Albertslund Bridgeklub
24 medlemmer
Ole Wedel-Jørgensen, Hvidager 54,
2620 Albertslund. 4364 7615.
Egelundskolen – mandag
2290
] Bridgeklubben Trumf
2295
28 medlemmer
Vilhelm Wedell-Wedelsborg, Elmevang 1,
Lindenborg, 4000 Roskilde. 4640 1010.
Kulturhuset, Helligkorsvej 5-7 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2295
Vestegnens Bridgeklub
2297
36 medlemmer
Betty Marienhof, Grønhøjgårdsvej 113,
2630 Taastrup. 4399 3409.
Grønhøjskolen – tirsdag
[email protected] – www.vestegnensbridgeklub.dk
] Østsjællands Bridgecenter
2299
166 medlemmer
Bo Ulrik Munch, Maglekærvej 52,
2680 Solrød Strand. 5614 2128.
Tigervej 12 - 14 – flere spilledage
[email protected] – www.bridgecenter-koege.dk
DISTRIKT VESTSJÆLLAND
] Asnæs Bridgeklub
60 medlemmer
Kirsten Hørlyck, Liljevænget 29,
4550 Asnæs. 5965 1185.
Bobjergskolen – onsdag
[email protected]
2303
BK 2000, Holbæk
2310
112 medlemmer
Gert Jørgensen, Kuskevænget 15,
4390 Vipperød. 5918 2869.
Holbæk Fritidscenter – mandag/tirsdag/torsdag
[email protected]
] Bridge 83, Slagelse
2312
224 medlemmer
Verner Schou, Rønnesholm 25, Sønderup,
4200 Slagelse. 5826 7141.
Korsørvej 18
[email protected] – www.bridge.dk/2312
]Den Røgfri Bridgeklub i Skælskør
2320
82 medlemmer
Arne Hansen, Box 49, Carl Medings Vej 43,
4230 Skælskør. 5819 4803.
Tjærby Forsamlingshus – onsdag
31
053503_alma-indmad.pmd
31
8/8/2005, 11:43 AM
]Glumsø Bridgeklub
21 medlemmer
Helge Dam Larsen, Holmager 44,
4171 Glumsø. 5765 0080.
Aktivitetshuset Skolevej 3 – mandag
www.bridge.dk/2322
2322
Nykøbing S. Bridgeklub
2350
43 medlemmer
Svend Stenhøj Jørgensen, Digterparken 25,
4500 Nykøbing Sj. 5991 1635.
Pakhuset (Musikcafeen) – mandag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2350
Holdklubben 2000
23 medlemmer
John Maagaard, Texasvej 4,
4200 Slagelse. 5850 1447.
Hulby Bridgecenter – onsdag/lørdag
www.hulby-bridgecenter.dk
2325
] Ringsted Bridgeklub
2360
89 medlemmer
Kell Bøg, Zahlesvej 11,
4100 Ringsted. 5767 4538.
Borgerstuen, Plejecenter Solbakken – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/2360
Høng Bridgeklub
2330
96 medlemmer
Ole Skov Jensen, Gartnerhaven 4,
4270 Høng. 5885 3104.
Fuglereden – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2330
]Skælskør og Omegns Bridgeklub
2365
86 medlemmer
Peer Bøjsen Jensen, Gryderupvej 181,
Gryderup, 4242 Boeslunde. 5819 4063.
Logen
[email protected] – www.bridge.dk/2365
]Jyderup Bridgeklub
54 medlemmer
Kirsten Inge Klæbel, Ny Kirkevej 2 C,
4450 Jyderup. 5920 7738.
Elmegården 2 – mandag
http://on.to/jyderup_bridgeklub
]Slagelse Bridgeklub Ruder Syv
2370
73 medlemmer
Svend Olsen, Sigurdsvej 5,
4200 Slagelse. 5853 5882.
Kongehavecentret, Svendsgade – onsdag
2337
] Kalundborg Bridgeklub
2340
197 medlemmer
Sven Aage Madsen, Røsnæsvej 444,
4400 Kalundborg. 5950 9181.
Skolen på Herredsåsen – mandag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2340
Korsør Bridge 51
69 medlemmer
Ole Scheel Nielsen, Alhøjvænget 29,
4220 Korsør. 5837 7210.
Teglværksparkens Dagcenter – onsdag
2341
[email protected] – www.bridge.dk/2341
]Korsør Kontraktbridgeklub
69 medlemmer
Jonna Pihl Rasmussen, Frejasvej 9,
4220 Korsør. 5835 0412.
Dagcentret Teglværksparken – tirsdag
www.bridge.dk/2342
2342
En stjerne () ved klubnavnet betyder,
at klubben spiller om mesterpoint. Et
ryg-ikke-skilt (]) angiver, at der er helt
eller tidsbegrænset rygeforbud i spillelokalet, mens klubber, der har undervisning er markeret med en bridgebog ().
]Sorø Bridgeklub
2375
157 medlemmer
Arne Rosenkilde, Egesvinget 43,
4180 Sorø. 5783 1141.
Kaarsbergcentret – tirsdag/torsdag
[email protected] – bridge.dk/2375
Svinninge Bridgeklub
2385
120 medlemmer
Preben Jakobsen, Bybæk 3, Sandby,
4520 Svinninge. 5926 6427.
Kundby Forsamlingshus – tirsdag/onsdag
http://home19.inet.tele.dk/bridge1/
Tuse Næs Bridgeklub
52 medlemmer
Aksel Bech, Hyldegårdsvej 36, Mårsø,
4300 Holbæk. 5946 0346.
Hørby Forsamlingshus – torsdag
2390
]Vig Bridge Club
40 medlemmer
Ryan Rasmussen, Gl Nykøbingvej 27,
4560 Vig. 5931 7230.
Vig Aktivitets Center – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2394
2394
32
053503_alma-indmad.pmd
32
8/8/2005, 11:43 AM
DISTRIKT STORSTRØM
]Faxe Bridgeklub
2405
65 medlemmer
Mogens Toftegaard Petersen, Kildekrogen 9,
Dalby, 4690 Haslev. 5639 9217.
mandag/tirsdag
[email protected]
Elsebeths Bridgeklub
2406
51 medlemmer
Benthe Grønager, Ulvshalevej 181,
4780 Stege. 5581 1526.
Hollænderhaven, Vordingborg – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2406
] Haslev Bridge Klub
77 medlemmer
Jens Jacobsen, Engsvinget 5,
4690 Haslev. 5631 3528.
Haslev Privatskole – mandag/onsdag
2407
[email protected] – www.bridge.dk/2407
Klubben, Næstved
342 medlemmer
Steen Løvgreen, Lodshaven 32,
4736 Karrebæksminde. 5544 2188.
Bridgecenteret – flere spilledage
2412
[email protected] – www.bridge.dk/2412
]Maribo Bridgeklub
78 medlemmer
Poul Christensen, Skovnæsvej 16,
4930 Maribo. 5475 8649.
Bangshave Dagcenter – mandag
[email protected] –
www.bridge.dk/2424
2424
Møn Bridgeklub
2428
144 medlemmer
Knud Engelhardt, Engvej 10,
4780 Stege. 5581 5819.
Nanok, Storegade 30 – søndag/mandag/tirsdag
[email protected] –
www.bridge.dk/2428/
] Nakskov Bridgeklub
84 medlemmer
Ole Kjær Rasmussen, Engene 4,
4983 Dannemare. 5494 4724.
Senior-cen. Klostergade 22 – mandag
[email protected]
2430
]Nykøbing F. Bridgeklub
157 medlemmer
Knud Erik Vedsted, Sakshøj 41,
4800 Nykøbing F. 5485 6702.
Århusvej 21 – flere spilledage
[email protected]
2436
]Nysted Bridgeklub
23 medlemmer
Bent Olsen, Krumsøvej 10,
4894 Øster Ulslev. 5486 5162.
Stoppestedet, – mandag
[email protected]
2448
 Bridgeklubben Præstø
2450
74 medlemmer
Benny Jakobsen, Torvet 23, 4720 Præstø.
Svend Gønges Torv – flere spilledage
[email protected] – www.bridge.dk/2450
]Rødby Bridgeklub
72 medlemmer
Finn Schw. Hansen, Havrevænget 14,
4970 Rødby. 5460 1603.
Blomsterparken – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2458
2458
Sakskøbing Bridgeklub
35 medlemmer
Jørgen Foersom, Parkvej 22,
4990 Sakskøbing. 5470 6230.
Sakskøbing Sygehus – tirsdag
[email protected]
2472
]Store-Heddinge Bridgeklub
2476
37 medlemmer
Niels Thygesen, Rødvigvej 20, Rengegård,
4660 Store Heddinge. 5650 3309.
Ældrecentret Stevnshøj – tirsdag
Vestlollands Bridgeklub
24 medlemmer
Sigurd Kolbye, Pederstrupvej 8,
4900 Nakskov. 5492 3004.
Nakskov Idrætscenter – onsdag
[email protected]
2484
Vordingborg Bridgeklub af 1974
2496
108 medlemmer
Lis Grubov, Nyrådsporten 12, st,
4760 Vordingborg. 5537 5744.
Hollænderhaven – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/2496
Væggerløse Bridgeklub
2498
61 medlemmer
Ole Juul, Præstestræde 11,
4873 Væggerløse. 5417 3887.
Væggerløse Forsamlingsbygning – mandag
[email protected]
33
053503_alma-indmad.pmd
33
8/8/2005, 11:43 AM
DISTRIKT BORNHOLM
DISTRIKT NORDJYLLAND
Hasle-Rutsker Bridgeklub
72 medlemmer
Erik Kofoed, Duebjergvej 2,
3790 Hasle. 5696 6456.
Nyker Selskabslokaler – torsdag
3110
Neksø Bridgeklub
82 medlemmer
Vagn Hansen, Skansevej 5 B, Balka,
3730 Neksø. 5649 3621.
Fritidshuset – tirsdag
3130
Nord-Bornholms Bridgeklub
41 medlemmer
Erik Larsen, Markvejen 5 Sandvig,
3770 Allinge. 5648 0100.
Kærnehuset – mandag
3135
Pedersker Bridgeklub
60 medlemmer
Poul Munch, Præstevænget 4,
3720 Aakirkeby. 5697 4131.
Pedersker Forsamlingshus – torsdag
3140
Rønne Bridgeklub
102 medlemmer
Aeino Poulsen, Fasanvangen 14,
3700 Rønne. 5695 6412.
Lunden – tirsdag
3145
] BK af 1973, Hjørring
54 medlemmer
Harley Lauritsen, Fresiavej 5,
9800 Hjørring. 9892 5058.
Sysseltinget – torsdag
[email protected] – www.bk1973.nordjyskeklubber.dk
]Spar-2, Rønne
3150
72 medlemmer
Svend Blom, Haslevej 136, 3700 Rønne.
5695 8186.
Lunden – mandag
Svaneke Bridgeklub
3160
21 medlemmer
Mogens Madsen, Albert Wolfsens Gade 6,
3740 Svaneke. 5649 6514.
Svaneke Skole – mandag
Østerlars/Østermarie BK
36 medlemmer
Asger Munk, Svanekevej 14,
3751 Østermarie. 5647 0025.
Hallens Cafeteria – mandag
3172
Aakirkeby Bridgeklub
52 medlemmer
Steen Thomsen, Skørrebrovejen 17,
3720 Aakirkeby. 5697 4148.
Kannikegård, – mandag
www.aakirkebybridge.dk
3175
] Brovst Bridgeklub
87 medlemmer
Niels E Hansen, Egevej 1,
9460 Brovst. 9823 3298.
Brovst Hallen – mandag
34
4110
[email protected] – www.bridge.dk/4110/
 Brønderslev Bridgeklub
4112
156 medlemmer
Eiro Poulsen, Asgård 84,
9700 Brønderslev. 9882 5073.
Brønderslev Gymnasium – torsdag
[email protected] – http://hjem.get2net.dk/bbk/
Fjerritslev Bridgeklub
74 medlemmer
Søgaard Jeppesen, Drosselvej 13,
9690 Fjerritslev. 9821 2072.
Fjerritslev Fritidscenter – tirsdag
[email protected] –
www.bridge.dk./4120
4120
] Frederikshavn BK
129 medlemmer
Henrik Saxtorff, Poppelkrogen 5,
9900 Frederikshavn. 9842 0046.
Damsgård cafeteria – mandag/tirsdag
4130
[email protected] – www.bridge.dk/4130
]Hadsund Bridgeklub
4131
74 medlemmer
Vita Jensen, Lyngbakken 24,
9560 Hadsund. 9857 1648.
Forsamlingshus Da Vinci – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4131
]Hals Bridgeklub
4132
78 medlemmer
Birgitte Sloth, Mikkelsvej 2,
9370 Hals. 9825 2356.
Fjordparken – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4132
]Bridgeklubben Himmerland
4135
16 medlemmer
Jørgen Olesen, Aabrinken 12, 9620 Aalestrup.
9864 1025.
Galten Møllevej 80 – onsdag
[email protected]
34
053503_alma-indmad.pmd
4105
8/8/2005, 11:43 AM
]Hirtshals Bridge Klub
4138
129 medlemmer
Knud Erik Pedersen, Kærvej 14,
9850 Hirtshals. 9894 1339.
Hirtshals Kommuneskole – man/tirs/ons
[email protected] –
www.hirtshalsbridgeklub.nordjyskeklubber.dk/
Hjallerup Bridgeklub
4139
89 medlemmer
Knud Aaen, Anne Mariesvej 1, Lille Kærsgård,
9320 Hjallerup. 9828 1071.
Hjallerup Kulturhus – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4139
] Hjerter Es i Skagen
4145
66 medlemmer
Grethe Christensen, Sønderklit 21,
9990 Skagen. 9844 1250.
Klitrosen, Markvej, – mandag/tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4145
 Hobro Bridgeklub
4150
76 medlemmer
Keld Jensen, Kirkedalsvej 43, Hvilsom,
9500 Hobro. 9854 8239.
Hobro Markedshal – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4150
]Mariager Bridgeklub
31 medlemmer
Søren Agerholm, Rosengade 13 A,
9550 Mariager. 9854 2205.
Fjordvangs Kantine – onsdag
4152
] Pandrup Bridgeklub
4160
88 medlemmer
Kurt Christensen, Helledivej 16, 9490 Pandrup.
9824 6059.
Jetsmarkhallen – tirsdag
[email protected]
Ravnkilde Bridgeklub
4162
51 medlemmer
Ebbe Bech Christensen, Hybenvej 7, Ravnkilde,
9610 Nørager. 9856 9260.
Ravnkilde Skole – torsdag
www.bridge.dk/4162
Romdrup-Klarup Bridgeklub
4165
42 medlemmer
Gert Vogel, Romdrupvej 108, 9270 Klarup.
9831 8940.
Aktivitetscentret Hellasvej 100 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4165
]Støvring Bridgeklub
4168
69 medlemmer
Arne Nielsen, Mastrupvej 2, 9530 Støvring.
9837 1253.
Støvringhallen – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4168
 Sæby Bridgeklub
4170
108 medlemmer
Jørgen Skovgaard, Bladet 6, 9300 Sæby.
2097 4403.
Ældrecentret – mandag
http://home.no.net/saebybri
] Løgstør Bridgeklub
4153
75 medlemmer
Torben Haldrup, Mågevej 16, 9670 Løgstør.
9867 3553.
Østergade 5 – mandag
www.bridge.dk/4153
Terndrup Bridgeklub
38 medlemmer
Benny Højbjerg, Åvangen 5,
9575 Terndrup. 9833 5187.
Terndrup Skoles Bibliotek – tirsdag
www.bridge.dk/4172
Nibe Bridgeklub
4154
55 medlemmer
Jytta Graae, Villavej 6, 9240 Nibe. 9835 1895.
Nibesundhedscenter – mandag/torsdag
] Universitetets Bridgeklub
4174
53 medlemmer
Morten Knudsen, Aalborg Universitet, Fredrik
Bajers Vej 7 C, 9220 Aalborg Ø. 9814 4885.
Aalborg Universitet, Fr Bajers Vej 7 A – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/ubk
[email protected] – www.bridge.dk/4154
]Bridgeklubben Nord
4155
190 medlemmer
Henning Gerner Mikkelsen, Fr Obels Vej 19,
9000 Aalborg. 9816 7476.
Aalborg Bridgehus – flere spilledage
[email protected] – www.bknord.dk
Vestbjerg Bridgeklub
40 medlemmer
Mariann Nielsen, Månelysvej 1,
9380 Vestbjerg. 9829 8959.
Vestbjerg Skole – tirsdag
www.vestbjerbridgeklub.dk/
4172
4175
35
053503_alma-indmad.pmd
35
8/8/2005, 11:43 AM
]Vodskov Bridgeklub
4177
96 medlemmer
Mogens Tranholm Jeppesen, Rud Petersensvej
2, 9310 Vodskov. 9829 3126.
Vodskov Hallen – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4177
Bridgeklubben 56, Silkeborg
4212
63 medlemmer
Christian Nielsen, Asger Jorns Vej 22,
8600 Silkeborg. 8682 6280.
Tværgade 22 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4212
4178
]Ebeltoft Bridgeklub
4221
53 medlemmer
Birthe Halskov, Sjællandsvej 3, 8400 Ebeltoft.
8634 2080.
Brændpunktet – søndag/onsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4221
] Aalborg Bridgeklub
4180
157 medlemmer
Per Frost Sørensen, Solvænget 17, Biersted,
9440 Aabybro. 9826 8182.
Revlingebakken 33 B – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4180
Egå Bridgeklub
4223
54 medlemmer
Jørgen Vedsten Larsen, J H Wessels Vej 7,
8230 Åbyhøj. 8625 1651.
Vejlby Lokalcenter – tirsdag
Aars Bridgeklub
4190
69 medlemmer
Jan Kvitsau Nielsen, Haubrovej 12 Hornum,
9600 Aars. 9866 1158.
Erhvervsskolerne – tirsdag
[email protected] –
www.bridge.dk/4190
]Galten Bridgeklub
28 medlemmer
Ketty Olsen, Præstbrovej 26, Herskind,
8464 Galten. 8695 4406.
Porskær – onsdag
[email protected]
4226
]Hadsten Bridgeklub
44 medlemmer
Susanne Andersen, Gartnervænget 80,
8382 Hinnerup. 8691 1713.
Kernehuset – mandag/torsdag
4228
]Vrå Bridgeklub
68 medlemmer
Erik Gernow, Limfjordsvej 14,
9700 Brønderslev. 9898 2265.
Sdr. Vråvej 4 – tirsdag
www.bridge.dk/4178
DISTRIKT ØSTJYLLAND
]Aarhus Bridge Center
4203
32 medlemmer
Per Rasmussen, Capellavej 11, 8270 Højbjerg.
Skt Paulsgade 25 – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.paulsgade.dk/tekster/bridge.html
 Akademisk Bridgeklub, Århus
4206
101 medlemmer
Jørgen Nielsen, L P Bechs Vej 6, 8240 Risskov.
8622 6818.
Stakladen – tirsdag
[email protected] – www.akademiskbridgeklub.dk
]Bridgeklubben Bellevue
265 medlemmer
Lone Trøst Pedersen, Tranevej 8,
8240 Risskov. 8617 9525.
V. Strandallé 170 – søn/man/ons/tors
4207
[email protected] – www.bridge.dk/4207
]Bridge 82
4210
112 medlemmer
Dorte Friis, Lyngdalvej 64, 8500 Grenaa.
8630 9799.
Erhvervsparken – flere spilledage
[email protected] – www.bridge82.dk
arnemat[email protected] – www.bridge.dk/4223
[email protected] – www.bridge.dk/4228
Hammel Bridgeklub
4230
65 medlemmer
Johannes Axelsen, Tingmosevej 11,
8450 Hammel. 8696 1387.
InSide, Dalvej 1 – mandag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4230
]Hinnerup Bridgeklub
40 medlemmer
Jørn Stovgaard, Bekkasinvej 25,
8382 Hinnerup. 8698 7336.
Brogården – tirsdag
[email protected]
]Horsens Damebridgeklub af 1932
4232
80 medlemmer
Lone Rathmann, Skovvænget 5,
8700 Horsens. 7565 7425.
Bridgecentret, Absalonsgade 9 – mandag
36
053503_alma-indmad.pmd
36
4231
8/8/2005, 11:43 AM
] Horsens Bridgecenter
80 medlemmer
Harald Balling, Silkeborgvej 55,
8700 Horsens. 7562 7124.
Absalonsgade 9 – onsdag
www.bridge.dk/4233
4233
] Horsens Bridgeklub af 1931
4236
103 medlemmer
Aage Finderup, Vedbæks Allé 93 B,
8700 Horsens. 7564 4246.
Bridgecentret, Absalonsgade 9 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4236
]Horsens Ny Bridgeklub
48 medlemmer
Tom Møller-Jensen, Aldumvej 8,
8722 Hedensted. 7589 0546.
Håndv.Foren., Allégade 16 – onsdag
4237
[email protected] – www.bridge.dk/4237
Højbjerg Bridgeklub
52 medlemmer
Arne Mohr, Solhøjvej 8, 8210 Århus V.
8615 0521.
Oddervej 56 – tirsdag
[email protected] –
http://home1.stofanet.dk/mohrbridge/
4240
]Kissers Bridgeklub, Randers
4241
81 medlemmer
J. Chr. Frost, Runevej 11, Gimming,
8900 Randers. 8643 0623.
Fritidscentret – mandag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4241
]Kalø Bridgeklub
4242
30 medlemmer
Bente Elkær, Brombærvej 3, 8410 Rønde.
8637 1221.
Møllerens Hus – tirsdag
[email protected]
]Langå Bridgeklub
4243
28 medlemmer
Frede Nørgaard, Karetmagervej 47,
8900 Randers. 8640 2983.
Langå Idrætscenter loftet – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4243
Mejlen
4245
42 medlemmer
Else Thorbard, Mejlgade 50, 2., 8000 Århus C.
8613 0031.
Mejlgade 50 – tirsdag/onsdag
]Næshøj-Bridge
34 medlemmer
Kristian Schouborg, Blomsterhaven 2,
8462 Harlev J. 8694 1953.
Lokalcenter Næshøj, Harlev – tirsdag
4246
]Odder Bridgeklub
4248
134 medlemmer
Hans Jensen, Solbrinken 40,
8300 Odder. 8654 6864.
Ålykkecentret – onsdag
http://home19.inet.tele.dk/koh/odder.html
]Onsdagsbridgeklubben af 1972
4250
57 medlemmer
Lena Johansen, Bøghsgade 3,
8700 Horsens. 7560 2037.
Bridgecentret, Absalonsgade 9 – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4250
 Randers Bridgeklub
4254
144 medlemmer
Mogens Beier, Toldbodgade 18, 2. 8,
8900 Randers. 8640 8275.
Fritidscentret, Vestergade 15 – man/tirs/tors
[email protected] – www.bridge.dk/4254
]Risten
4255
60 medlemmer
Thorsten Ingemann Hansen, Elmehøjvej 74,
8270 Højbjerg. 8627 4048.
Vanggårdscentret – mandag/tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4255
Rosenholm Bridgeklub
4256
100 medlemmer
Ejnar Pedersen, Stejlbjerg 32,
8543 Hornslet. 8699 4976.
Rosengården, Tingvej – mandag/tirsdag/torsdag
www.bridge.dk/4256
] Ruder Es, Horsens
4260
93 medlemmer
Thorkild Gade, Hovmarksvej 83,
8700 Horsens. 7565 7329.
Bridgecentret, Absalonsgade 9 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4260
]Ry Bridgeklub
4262
67 medlemmer
Christian B Hansen, Violvej 22, 8680 Ry.
8689 1990.
Sdr. Ege – mandag
] Silkeborg Bridgeklub
4272
105 medlemmer
Jens Zeuthen, Lavenvej 7, Linå,
8600 Silkeborg. 8684 1160.
Tværgade 22 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4272
37
053503_alma-indmad.pmd
37
8/8/2005, 11:43 AM
Skanderborg Bridgeklub
91 medlemmer
Erik Frederiksen, Edelsborgvej 23,
8660 Skanderborg. 8652 5768.
Amtsgymnasiet – mandag
[email protected] –
hjem.get2net.dk/valskan/SBK/Intro.html
4274
Spar Bonde
13 medlemmer
Børge Wiid Nielsen, Enemærket 23,
8240 Risskov. 8621 4078.
Bytoften, Risskov – torsdag
[email protected]
4275
]Åbyhøj Bridgeklub
4276
48 medlemmer
Jørn Andersen, Tornballevej 34, 8381 Tilst.
8624 1758.
Åby Bibliotek – onsdag
[email protected][email protected]
] Århus BK
4278
278 medlemmer
Michael Krefeld, Olaf Rudes Vej 9 A,
8270 Højbjerg. 8614 5149.
Vanggårdscentret – mandag/onsdag/torsdag
[email protected] –
www.aarhusbridgeklub.dk
DISTRIKT VESTJYLLAND
Birdie 94
4305
44 medlemmer
Jørgen Bundgård Lauritsen, Michael Anchers
Vej 27, 7430 Ikast. 9715 4353.
Ikast Golfklub
[email protected] – www.bridge.dk/4305
Brande Bridgeklub
34 medlemmer
Freddy Pedersen, Ved Grønningen 6 C,
7430 Ikast. 9715 4042.
Brande Bibliotek – mandag
4308
 Bridgeklubben Eagle
90 medlemmer
Anne Grethe Bjærre, Løvbakkevej 51,
7400 Herning.
Herning Golfklub – mandag/onsdag
4310
Herning Bridgeklub
114 medlemmer
Leif Lilleøre, Børglumvej 54,
7400 Herning. 9726 8071.
Herning Bridge Center – man/tirs/ons
 Holstebro Bridgeklub
4324
63 medlemmer
Peter Ekmann, Ravelsvej 3, 7500 Holstebro.
9741 4127.
Aktivitetscentret – tirsdag
www.bridge.dk/4324
]Ikast Bridgeklub 75
4332
87 medlemmer
Torben Kelså, Spurvevej 9, Hammerum,
7400 Herning. 9711 8929.
Ikast Gymnasium – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4332
Kibæk Bridgeklub
4334
62 medlemmer
Verner Andersen, Brinkevej 27,
6933 Kibæk. 9719 1493.
Alhuset, Kastanie Alle 27 – man/ons/tors
[email protected] – www.bridge.dk/4334
Kjellerup Bridgeklub
66 medlemmer
Bente Clausen, Humlebøgen 13,
8620 Kjellerup. 8688 2521.
Restaurant Chr. IX – mandag
Bridgeklubben Kongerne
4336
37 medlemmer
Asger Nielsen, Storåvej 47, 7400 Herning.
9722 0212.
Vestervangskolen – tirsdag
Lemvig Bridgeklub
4340
127 medlemmer
Niels Christian Lind, Brændgårdvej 24, Ferring,
7620 Lemvig. 9789 5224.
Christinelystvej 8 – tirsdag
]LMI Bridge
4341
24 medlemmer
Peter Munk, Hostrupvej 24, 7860 Spøttrup.
Mediateket Lem skole – torsdag
Morsø Bridgeklub
4348
138 medlemmer
Jørgen Priess, Rugvangen 49,
7900 Nykøbing M. 9772 1590.
Mågevej/Morsø Ungd.Grd. – søn/tirs/tors/fre
[email protected] – www.bridge.dk/4348
38
38
4335
[email protected] – www.lemvigbridge.dk
Fjends Bridgeklub
4312
62 medlemmer
Tine Agerskov, Huginsvej 13, 7800 Skive.
9751 0405.
Fjandbohus – mandag
www.bridge.dk/4312
053503_alma-indmad.pmd
4316
8/8/2005, 11:43 AM
Ringkøbing Bridgeklub
123 medlemmer
Birthe Agersnap, Markskellet 40,
6950 Ringkøbing. 9732 1795.
Kirkevej 26 – mandag/torsdag
4390
[email protected] – www.bridge.dk/4356
]Ulfborg/Vemb Bridgeklub
57 medlemmer
Niels Lauridsen, Havrevænget 31,
6990 Ulfborg. 9749 2378.
Aktivcentret– onsdag
[email protected]
]Salling Bridgeklub
4360
73 medlemmer
Henning Jensen, Frederiksgade 11,
7870 Roslev. 9757 1228.
Mødestedet Roslevhus, Kirkebakken 3, 1. - man
] Viborg Esserne
136 medlemmer
Rigmor Pedersen, Frejasvej 14,
8800 Viborg. 8662 6812.
Bridgehuset – flere spilledage
4393
4356
]Skive Bridge Klub
4364
68 medlemmer
Ib Børglum, Skovbakken 24,
7800 Skive. 9751 0959.
Skive Bridgeklub, Hotel Hilltop – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4364
Skjern-Tarm Bridgeklub
4372
73 medlemmer
Poul Erik Strømø, Svalevej 9,
6880 Tarm. 9737 2215.
Byskolens Aula Bredgade 108 B – onsdag
www.bridge.dk/4372
] Struer Bridgeklub
61 medlemmer
Poul Bo Madsen, Solvang 8, Fousing,
7600 Struer. 9786 5204.
Struer Bowlingcenter – mandag
4380
[email protected] – www.bridge.dk/4380
Thisted Bridgeklub
101 medlemmer
Orla Andersen, Åbrinken 4,
7700 Thisted. 9792 5033.
Østre Skole – mandag
[email protected] –
www.thistedbridgeklub.dk/
[email protected] – www.bridge.dk/4393
Viborg Ny Bridgeklub
4396
122 medlemmer
John Hansen, Gl. Aalborgvej 42,
8800 Viborg. 8662 6885.
St. Sct. Mikkels Gade 21 – flere spilledage
[email protected] – www.vnb.dk
Viborg Bridgeklub af 1932
4397
24 medlemmer
Erik Damgaard, Perikonvej 13, 8800 Viborg.
8661 3278.
Bridgehuset Sct. Mikkel – mandag
]Ældresagens Bridgeklub, Bjerringbro
63 medlemmer
Anders Nielsen, Østergade 20,
8850 Bjerringbro. 8668 2335.
SID-huset, Bjerringbro – torsdag
www.bridge.dk/4399
4399
4388
]Uhre Bridgeklub
4389
41 medlemmer
Erik Guldbrand, Skærlund Øst 19 B, Skærlund,
7330 Brande. 7534 5365.
Under taget, Brandlundparken 1 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4389
En stjerne () ved klubnavnet betyder,
at klubben spiller om mesterpoint. Et
ryg-ikke-skilt (]) angiver, at der er helt
eller tidsbegrænset rygeforbud i spillelokalet, mens klubber, der har undervisning er markeret med en bridgebog ().
DISTRIKT SYDJYLLAND
 Bramming Bridgeklub
4404
127 medlemmer
Finn Tørslev Jensen, Jernbanegade 4, 1 Sal,
6740 Bramming. 7517 2275.
Bramming Sportscenter – mandag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4404
Billund Bridgeklub
45 medlemmer
Bente Lund Jensen, Skovparken 424,
7190 Billund. 7533 8084.
Billund Centret – torsdag
www.bridge.dk/4408
4408
]Bridge 2000
47 medlemmer
Helle Tychsen, Mølleparken 145,
7190 Billund. 7533 1486.
Lindegården – onsdag
www.bridge.dk/4409
4409
39
053503_alma-indmad.pmd
39
8/8/2005, 11:43 AM
]Bridgedammen
69 medlemmer
Jens O Jensen, Krathave 3,
7100 Vejle. 7584 0366.
Skovgade 15 A – torsdag
[email protected] –
www.bridgedammen.dk
4410
Bridgeklubben af 1945, Kolding
61 medlemmer
Karsten Blom, Egernvej 81,
6000 Kolding. 7553 6126.
OK-Klubben, Ålegården 3 – tirsdag
[email protected]
4412
Bridgeklubben af 1975, Grindsted
47 medlemmer
Søren Peder Hansen, Sønderhedevej 9,
7200 Grindsted. 7532 3468.
Mødestedet Nygade – tirsdag
4414
Esbjerg Bridgeklub
49 medlemmer
Svend Hansen, Strandby Kirkevej 230,
6700 Esbjerg. 7545 1290.
Gasværksgade 2 – torsdag
4422
Fredericia Bridgeklub
54 medlemmer
Anders V Andersen, Stenhøjvænget 37,
7000 Fredericia. 7594 1969.
Re-Da, Entreprenørvej 2 – mandag
4427
[email protected] – www.bridge.dk/4427
 Bridgeklubben af 1972, Vejle
4415
51 medlemmer
Jan René Fyrst, Finlandsvej 60, st tv,
7100 Vejle. 2618 6940.
Bridgebanen, Bleggårdsgade 40 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4415
]Canapé
4417
16 medlemmer
Bjarne Krogh, Overbyparken 35, 7080 Børkop.
7586 8908.
Vejle Handicap Center, Grønnegade 11 – tirsd
[email protected] – www.bridge.dk/4417
Christiansfeld Bridgeklub
4418
48 medlemmer
Frank Smits, Frederiksdalparken 18,
6070 Christiansfeld. 7456 2363.
Seniorhuset, Skolevej1 – mandag
[email protected] – bridge.dk/4418
] Enigheden, Sønderborg
4420
284 medlemmer
Tage Hansen, Præstegårdsvej 20, Ulkebøl,
6400 Sønderborg. 7442 3760.
Kirke alle 9 – flere spilledage
[email protected] – www.bridgesoenderborg.dk
]Bridgeklub 90 Varde
4421
92 medlemmer
Grethe Jensen, Kærhøgevej 27, 6800 Varde.
4390 4953.
Medborgerhuset – tirsdag/torsdag
www.bridge.dk/4421
Fredericia Golf Bridge
48 medlemmer
Inge Juhl, Strandgårdsvej 9, Trelde,
7000 Fredericia. 7595 7930.
Stenhøjvej 57 – tirsdag
[email protected] – www.fredericiagolfbridge.dk
Bridgeklubben Fæstningen
4429
74 medlemmer
Poul Stenderup-Petersen, Baunegårdsvej 21,
Snoghøj, 7000 Fredericia. 7594 0241.
Re-Da, Entreprenørvej 2 – torsdag
www.bridge.dk/4429
Føvling Bridgeklub
45 medlemmer
Karl Egon Jensen, Tobøl Fælledvej 12,
6683 Føvling. 7539 8246.
Føvling Forsamlingshus – mandag
4430
]Give Bridgeklub
56 medlemmer
Holger Christensen, Hestehaven 7,
7323 Give. 7573 1165.
Give Hallen – mandag
4433
[email protected] – www.bridge.dk/4433
]Grindsted Bridgeklub
4436
61 medlemmer
Inge M. Mikkelsen, Lyngsøparken 77,
7200 Grindsted. 7532 3016.
Musikhuset og Filskov Kro – mandag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4436
Grænseegnens Bridgeklub
4440
88 medlemmer
Mette Elbech Jakobsen, Krathusevej 1 B,
6330 Padborg. 7467 8556.
Valdemarhus – mandag
Gråsten Bridgeklub
74 medlemmer
Hans Fink, Tornhøjvej 34, Tråsbøl,
6200 Aabenraa. 7468 5700.
Ahlmannsparken – torsdag
www.bridge.dk/4444
40
053503_alma-indmad.pmd
40
4428
8/8/2005, 11:43 AM
4444
Haderslev Bridgeklub
4448
52 medlemmer
Mogens Rerup, Rosenvænget 11,
6100 Haderslev. 7453 1430.
Bridgehuset, Nørregade 11 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4448
Nomaderne
4464
69 medlemmer
Lars Rauh, Postboks 272,
6100 Haderslev. 7452 6532.
Husmodergården – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4464
Hedensted Bridgeklub
4449
61 medlemmer
Margit Abildgaard, Sandnæsvej 5,
7100 Vejle. 7583 8102.
Dagcentret på Bøgely – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4449
]Nr. Nebel Bridgeklub
4465
31 medlemmer
Ole Kristensen, Vesterhavsvej 328,
Nymindegab, 6830 Nørre Nebel. 7550 3209.
Kulturhuset, Sdr. Alle – mandag
Hjerter Dame, Øster Højst
40 medlemmer
Elke Bendixen, Adelvadvej 10, Bøgvad,
6240 Løgumkloster. 7477 5550.
Øster Højst Forsamlingshus – mandag
[email protected]
4451
Jelling Bridgeklub
53 medlemmer
Henrik Lund Sørensen, Ringvejen 17 C,
7300 Jelling. 7587 0643.
Bredager Centret – tirsdag
www.jellingbridgeklub.dk
4453
 Klør 10, Vejle
4455
96 medlemmer
Ole Wolff, Hedenstedvej 5 A,
8723 Løsning. 7565 0136.
Bridgebanen – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4455
Koldinghus
47 medlemmer
Ole Ravn Klausen, Kildevang 13,
6000 Kolding. 7552 2780.
Ok- Huset, Ålegården 3 – mandag
4458
]Klub 96, BK for Rødding og Omegn 4460
35 medlemmer
Birthe Sørensen, Københoved Skovvej 4,
6630 Rødding. 7484 7383.
Røddinghus – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4460
]Kongernes Bridgeklub
40 medlemmer
Svend Aage Spallou, Golfparken 18,
7300 Jelling. 7587 2622.
Bredagerskolen, Jelling – torsdag
4461
]Lille Klør
4462
160 medlemmer
Bent Petersen, Baggesens Alle 39 C st.tv,
6700 Esbjerg. 7511 7012.
Tobakken – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4462
Oksbøl og Omegns Bridgeklub
4468
32 medlemmer
Sten Petersen, Moltkes Allé 8, 6840 Oksbøl.
7527 2437.
Vrøgum Hotel – mandag
www.bridge.dk/4468
]Ribe Bridgeklub
4471
217 medlemmer
Chr. Schmidt Pedersen, Kornmarken 15,
Foldingbro, 6650 Brørup. 7538 3842.
Ørstedsvej 25 – flere spilledage
[email protected] – www.bridge.dk/4471
Sidste Stik
4476
40 medlemmer
Jytte Andersen, Katsund 4, 6100 Haderslev.
7452 4849.
Bridgehuset, Nørregade 11 – torsdag
Spar K, Esbjerg
4479
97 medlemmer
Ove Sandholt, Havborgvej 19,
6710 Esbjerg V. 7511 6609.
TOBAKKEN, Gasværksgade 2 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4479
Tistrup og Omegns BK af 1982
33 medlemmer
Grethe Keldborg Larsen, Birkevej 3,
6862 Tistrup. 7529 9485.
Tistruplund Områdecenter – tirsdag
4480
Storeslemmen
4481
138 medlemmer
Hans Christian Nielsen, Ulvehavevej 5,
7100 Vejle. 7583 7540.
Skovgade 15 A – mandag/onsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4481
]Varde Bridgeklub
84 medlemmer
Knud Raunkjær, Frisvadvej 41,
6800 Varde. 7522 1719.
Medborgerhuset – onsdag
www.bridge.dk/4482
4482
41
053503_alma-indmad.pmd
41
8/8/2005, 11:43 AM
Bridgeklubben Spar 2
4483
64 medlemmer
Knud Erik Langhoff, Mariavej 9, 6091 Bjert.
7557 2533.
Ålegården 3 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4483
]Ved Grænsen, Tønder
4484
40 medlemmer
Aase Petersen, Egernvej 4, 6240 Løgumkloster.
7477 5126.
Tønder Fritidscenter – onsdag
Toftlund Bridgeklub
4485
75 medlemmer
Susanne Fog Krohn, Ørderup Kirkevej 1,
6520 Toftlund. 7483 2515.
Østergade – mandag/onsdag
www.bridge.dk/4485
Vejen Bridgeklub
4486
62 medlemmer
Frits E. Vilsgaard, Uranusvej 4, 6600 Vejen.
7536 1980.
Hotel Vejen – tirsdag
www.bridge.dk/4486
]Vejle Bridgeklub af 1951
4490
116 medlemmer
Mads Kirstan, Fredericiagade 11, 7100 Vejle.
7584 3510.
Bridgebanen – søndag/mandag/tirsdag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4490
Vestkysten
203 medlemmer
Kent Triel, Tarp Byvej 100,
6715 Esbjerg N. 7516 7361.
Gasværksgade 2 – mandag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4494
4494
]Vojens Bridgeklub
4496
54 medlemmer
Lars Andersen, Ærtevej 9, Skrydstrup,
6500 Vojens. 7454 0150.
Bregnbjergskolen, Unionvej – søn/ons/tors
www.bridge.dk/4496
Ølgod Bridgeklub
4498
71 medlemmer
Nelly Schnoor Kristiansen, Herningvej 53,
6870 Ølgod. 7524 5534.
Gartnerpassagen 6 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4498
] Aabenraa Bridge Center
4499
217 medlemmer
Jørn Jeppesen, Skovbakken 71,
6200 Aabenraa. 7462 5121.
Vestergade 15, 1. – flere spilledage
[email protected] – www.bridge.dk/4499
DISTRIKT FYN
] Blaa Klub Ejby
4502
42 medlemmer
Erik Olsen, Nørregade 12, 5592 Ejby.
6446 1300.
Nørregade 12 – tirsdag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4502
]Bogense Bridgeklub
4503
67 medlemmer
Mikkel Pust, Farsbøllevej 57, 5471 Søndersø.
6383 0085.
Bogense Hotel, Adelgade 56 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4503
BK 51, Faaborg
4504
92 medlemmer
Harriet Thomsen, Klostergade 8, 5600 Faaborg.
6261 3625.
Tømmergården – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4504
Bridge 80, Odense
4505
76 medlemmer
Jørgen Mølgaard, Ørnevej 86, 5210 Odense
NV. 6616 3253.
Odense Bridgecenter – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4505
]Bridgeklubben af 1936, Odense
82 medlemmer
Thomas Egedgaard, Æblebakken 1,
5250 Odense SV. 6312 1205.
Bridgehuset, Bogensevej 27 – torsdag
www.bk1936.dk
Bridge 87 Odense
4507
47 medlemmer
Jørn Wiedemann, Stærmosegårdsvej 15,
5230 Odense M. 6615 8719.
Skibhuscentret – mandag
www.bridge.dk/4507
]Bridgeklubben af 1942, Odense
20 medlemmer
Niels Holst-Jensen, Assensvej 39,
5250 Odense SV. 6596 3004.
Bridgehuset, Bogensevej 27 – tirsdag
4508
]Bridge 95, Faaborg
42 medlemmer
Erik Andersen, Strandgårdsparken 124,
5600 Faaborg. 6261 1771.
Det gamle bibliotek – onsdag
4510
42
053503_alma-indmad.pmd
42
4506
8/8/2005, 11:43 AM
Dalum Bridgeklub
35 medlemmer
Torben Larsen, Kristiansdalsallé 4,
5250 Odense SV. 6591 2851.
Frederiksbroens Ældrecenter – torsdag
4512
]Eventyr Bridge Odense
32 medlemmer
Niels Einer-Jensen, Langelinie 144,
5230 Odense M. 6619 1949.
Odense Eventyr Golf Center – onsdag
www.bridge.dk/4515
4515
Glamsbjerg Bridgeklub
60 medlemmer
Hanne Sørensen, Feddet 2, Brydegaard,
5683 Haarby. 6472 3989.
Aktivcentret – mandag
www.bridge.dk/4518
4518
Assens Bridgeklub af 1951
4519
27 medlemmer
Niels Lønborg, Pilehaven 76, 5610 Assens.
6471 2622.
Asabo, Odensevej – tirsdag/torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4519
Højby Bridgeklub
51 medlemmer
Holger Jensen, Klaus Berntsens Vej 49,
5260 Odense S. 6595 8503.
Højby Skole – tirsdag/torsdag
4521
]Bridgeklubben Højfyn
4523
20 medlemmer
Johannes Tolstrup, Egevænget 7,
5492 Vissenbjerg. 6447 2911.
Rådhuset Vissenbjerg, lok. 4 og 5 – man/ons/fre
]Kerteminde Bridgeklub
4524
72 medlemmer
Svend Novrup, Kongshøj Allé 33, Boks 3,
5300 Kerteminde. 6532 3183.
Aktivitetshuset – mandag/fredag
[email protected] – www.bridge.dk/4524
]Klør 5
45 medlemmer
Thor Lethenborg, Hjallesevej 73,
5230 Odense M. 6614 7107.
Odense Bridgecenter – torsdag
www.bridge.dk/4526
4526
Langelands Bridgeklub
41 medlemmer
Mogens Pedersen, Mosevænget 9,
5900 Rudkøbing. 6251 4106.
Ahlefeldsgade - Borgerhuset – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4528
4528
]Langeskov Bridgeklub
94 medlemmer
Egon Varming, Ved Stranden 4,
5300 Kerteminde. 6532 5310.
Hans Tausen Centret – man/tirs/ons/tors
www.bridge.dk/4529
4529
Læseforeningens Bridgeklub
188 medlemmer
Tove Andersen, Asylgade 16, 3 th,
5000 Odense C. 6612 8006.
Gerthasvej 4 – man/tirs/ons/tors/fre
www.bridge.dk/4530
4530
Middelfart Bridgeklub
90 medlemmer
Verner Ryttersgaard, Drosselvej 5,
5500 Middelfart. 6441 9595.
De Unges Hjem – tirsdag
www.bridge.dk/4533
4533
Morud Bridge Club
4534
59 medlemmer
Henrik Demant, Søndersøvej 291,
5462 Morud. 6480 1333.
Langesøhallen, Idrætsvej 7 – onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4534
Bridgeklubben Mouton
54 medlemmer
Lars Korsholm, Falen 14, 3.th,
5000 Odense C. 6312 3240.
Bridgehuset – tirsdag
www.bkmouton.dk
4535
Munkebo Bridgeklub
4536
69 medlemmer
Anne Frederiksen, Næsset 10, 5330 Munkebo.
6597 4701.
Troelskærskolen – tirsdag
]Nyborg Bridgeklub
4542
83 medlemmer
John Henry Tøffner-Clausen, Margrethevej 12,
5800 Nyborg. 6531 0132.
Aktivitetscentret Vestervold – man/ons/tors
[email protected] – www.bridge.dk/4542
Symboler
Symboler foran klubnavnet:
 Klubben spiller om mesterpoint.
] Klubben har helt eller delvist
rygeforbud.
Klubben har undervisning.
43
053503_alma-indmad.pmd
43
8/8/2005, 11:43 AM
Nr. Søby og Omegns BK
4547
49 medlemmer
Per Thomsen, Kærnehøjvej 65, 5260 Odense S.
6595 8666.
Nr. Søby Forsamlingshus – søndag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4547
]Bridgecenter Skallen
4576
24 medlemmer
Kirsten Madsen, Hyldebærvænget 3, Thurø,
5700 Svendborg. 6220 7706.
Skallen, Møllergade 99 – søndag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4576
Nørre Aaby Bridgeklub
4548
36 medlemmer
Åse Grøn Josiasen, Byvejen 16,
5466 Asperup. 6448 1460.
Nørre Aaby Realskole, Skolevej – mandag
]Svendborg Bridgecenterclub
4577
46 medlemmer
Henrik Johansen, Thoresvej 9, 5700 Svendborg.
6220 6766.
Færgevej 13 – torsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4577
]Odense Bridgeklub
70 medlemmer
Rico Hemberg, Rønnebærvej 110,
5792 Årslev. 6599 3737.
Bridgehuset, Bogensevej 27 – onsdag
www.bridge.dk/4554
4554
]Odense Damebridgeklub
43 medlemmer
Lis Teusch, Hesselhøjvej 4, 5672 Broby.
6263 1480.
Bridgehuset, Bogensevej 27 – onsdag
4560
Otterup Bridgeklub
4566
55 medlemmer
Egil Olesen, Fresiavænget 23, 5450 Otterup.
6482 4290.
Otterup Plejehjem, Bryggerivej 20 – tirsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4566
Ringe Bridgeklub
4572
97 medlemmer
Grethe Dam Madsen, Odensevej 66,
5750 Ringe. 6262 3846.
Guldhøjskolen - foreningsfløjen – man/tors
www.bridge.dk/4572
]Ruder 7
4573
78 medlemmer
Ejgil Eriksen, Kirkendrupløkken 23,
5270 Odense N. 6618 0923.
Bogensevej 27 og Odense BC – flere spilledage
[email protected] – www.bridge.dk/4573
]Røgfri Fyn
4574
72 medlemmer
Mogens Hüttel, Tesdorfsvej 47, 5000 Odense C.
6614 1747.
Rosengårdskolen – mandag/onsdag
[email protected] – www.bridge.dk/4574
Sidste Stik
42 medlemmer
Bent Hennings, Filosofgangen 7, 4.tv.,
5000 Odense C. 6612 1210.
Bridgehuset, Bogensevej 27 – tirsdag
] Svendborg Bridgeklub
4578
227 medlemmer
Finn Sinding, Egense Birkevej 1,
5700 Svendborg. 6220 8920.
Abildvej 1A, 1.tv – flere spilledage
[email protected] – www.bridge.dk/4578
]Svendborg Bridgecenter
42 medlemmer
Arne Dennig, Wandallsparken 10,
5700 Svendborg. 6221 3600.
Bagergade 67 – mandag
[email protected]
Tåsinge Bridgeklub
4590
39 medlemmer
Søren Hasselbalch, Vindeby Violvej 36,
5700 Svendborg. 6222 7512.
Tåsingehallens Cafeteria, Eskærvej 65 – tirsdag
[email protected]
Ærø Bridgeklub
4596
40 medlemmer
Frederik Badino, Nørregade 3,
5970 Ærøskøbing. 6252 1057.
Ærøskøbing Medborgerhus – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4596
GRØNLAND
Godthåb Bridgeklub
4910
32 medlemmer
Niels Fensbo, Box 466, 3900 Nuuk.
0029 9324056.
Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 3 – mandag
[email protected] – www.bridge.dk/4910
4575
44
053503_alma-indmad.pmd
44
4584
8/8/2005, 11:43 AM
En webside, der tager stik:
Har du besøgt www.bridge.dk?
På DBF's websider findes masser af nyt – hele tiden:
# Turneringsresultater,
¤ Lovstof
¤ Systemkort
> Masser af gode links
nyheder
Følg med i turneringerne næsten on-line
Edb-udskrivning af dit systemkort
Love og turneringsbestemmelser
Links til andre gode bridgesider
< Åbne
>Hvad er bridge?
Introduktion med tipskupon
turneringer
Oversigt over sølv- og guldturneringer
# Månedens
< Lær at spille bridge
Download et gratis bridgekursus
opgaver
Præmieopgaver – 3 sværhedsgrader
¤ Turneringskalender
# Klubfortegnelse
Oversigt over samtlige DBF-klubber
og -program
DBF-, kreds- og distriktsturneringer
¤ Dansk
> Organisation
> MP-ranglister
< Programbibliotek
Bridge
Læs bladet, før det udkommer!
Opdateres jævnligt – se stillingen
DBF-adresser og -kontakter
Download gratis edb-programmer
< DBFs
# Regnskabsblanketter,
# Tilmeldingskupon
¤ Klubbernes
klubsystem / BridgeCentral
Vejledning for brugere og interesserede
Turneringstilmelding via nettet
formularer
Udskriv par- og holdregnskaber mv.
hjemmesider
Direkte adgang til klubbernes egne sider
... og meget mere er på vej – kun fantasien sætter grænser
– en god og gratis medlemsservice fra
Danmarks Bridgeforbund
45
053503_alma-indmad.pmd
45
8/8/2005, 11:43 AM
Spil om mesterpoint
MP-ordningen er lige så spændende for klubspilleren som for elitespilleren, idet den er
bygget op, så den tager hensyn til lagdelingen inden for forbundet.
Enhver placering på en turneringsaften i den bedste fjerdedel af feltet giver et vist antal
point – også selv om din placering ikke er god nok til en præmie.
Du kan oparbejde en pointstatus alene ved turneringer i klubben. Men de her opnåede
point kan også sammenlægges med point af højere karat.
Den bedste fjerdedel af feltet får en kupon, som klubben køber for 4 kr. Pr. sæson koster
det klubben ca. 32 kr. pr. medlem – et ringe beløb for den enkelte klub, men overskuddet
fra MP-ordningen muliggør mange aktiviteter til fremme af turneringsbridgen.
Din klub har et eksemplar af „Regler for danske mesterpoint“, som også står i klubhåndbogen og på www.bridge.dk. Lån evt. reglerne hos din formand. Her er et uddrag:
Der er tre slags mesterpoint
Mesterpoint uddeles i alle åbne turneringer, lige fra klubniveau til danmarksmesterskaber.
De inddeles i disse grupper:
a) Bronzepoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på klubniveau.
100 bronzepoint = 1 mesterpoint
b) Sølvpoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på distrikts- og kredsniveau.
10 sølvpoint = 1 mesterpoint
c) Guldpoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på forbundsniveau.
1 guldpoint = 1 mesterpoint
Under visse betingelser kan der efter distriktets tilladelse spilles om sølvpoint i en åben
turnering arrangeret af en klub, der er tilsluttet MP-ordningen. I særlige tilfælde kan der
uddeles guldpoint, fx i en åben turnering ved runde eller halvrunde klubjubilæer.
Hvor mange point skal der til?
Spillere, der er registreret med et vist antal point, opnår følgende titler:
Titel
Antal mesterpoint
Klubmester
1★ klubmester
2★ klubmester
Distriktsmester
Modtager
2
5 (kun bronzepoint)
10 (kun bronzepoint)
20 (kun bronzepoint)
<-nål/grønt etui
1★ grønt etui
To spil kort
2★ <-nål/grønt etui
15 (min. 5 MP i sølv eller guld
eller min. 30 MP i alt)
>-nål/rødt etui
Kredsmester
1★ kredsmester
2★ kredsmester
50 (min. 25 MP i sølv eller guld) *)
100 (min. 25 MP i sølv eller guld) *)
150 (min. 25 MP i sølv eller guld) *)
¤-nål/blåt etui
1★ blåt etui
2★ blåt etui
Forbundsmester
1★ forbundsmester
2★ forbundsmester
150 (min. 75 MP i guld) *)
300 (min. 75 MP i guld) *)
500 (min. 75 MP i guld) *)
#-nål/orange etui
1★ orange etui
2★ orange etui
Stormester
1★ stormester
2★ stormester
3★ stormester
500
1000
2000
4000
(min.
(min.
(min.
(min.
250
250
250
250
MP
MP
MP
MP
i
i
i
i
guld)
guld)
guld)
guld)
*)
*)
*)
*)
#¤><-nål/gult etui
1★ gult etui
2★ gult etui
3★ gult etui
*) Mangler du guld- eller sølvpoint, kan 20 sølv alternativt vurderes som 1 guld, og 20 bronze som 1 sølv.
Ved titelskift udleveres nålen gratis efter anmodning. Ekstra nåle/systemkortetuier bestilles
ved indsendelse af frankeret svarkuvert og 15 kr. i check eller frimærker pr.nål, hhv. etui.
46
053503_alma-indmad.pmd
46
8/8/2005, 11:43 AM
Ranglister
På DBF’s hjemmeside vises, hvor mange mesterpoint et hvilket som helst DBF-medlem
har registreret. Endvidere findes her en rangliste, der viser, hvor mange mesterpoint hvert
DBF-medlem har registreret de seneste tre år. Mesterpointliste og rangliste opdateres
dagligt. Se en nærmere beskrivelse af ranglisten på www.bridge.dk under Mesterpoint.
Lodtrækning om særlige præmier
Mellem samtlige klubbers topscorere trækkes i hver sæson lod om tre flotte præmier og
en række bridgebøger. Men det er en forudsætning for at deltage, at klubben har husket
at meddele DBF’s sekretariat, hvem der er sæsonens MP-topscorer (kun bronzepoint vundet
i klubbens egne turneringer medregnes).
Endvidere trækkes der i hvert nummer af Dansk Bridge lod om en bridgebog blandt
månedens indsendere af mesterpoint til registrering, og blandt de spillere, der indsender
mesterpoint til årsregistreringen, trækkes lod om 25 bridgebøger.
MP-registreringen
Årsregistreringen sker i forbundets edb-system, og vi returnerer kort, etuier, nåle etc. med
klubudsendelsen ved sæsonstarten. Hvis du ved modtagelsen konstaterer fejl, bedes du
kontakte os, og vi retter omgående.
Har du indsendt MP til årsregistreringen og ikke fået noget retur, kan det skyldes, at du
ikke har opnået en ny titel, eller har skiftet klub. Vi returnerer til den klub, du var medlem
af i sidste sæson.
Indsendelse af kuponer kan først ske igen til årsregistreringen (senest den 20. maj),
medmindre du inden da har fået point nok til en ny MP-titel. Adressen er:
Danmarks Bridgeforbund, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg.
Spørgsmål om ordningen besvares af sekretariatet, evt. på tlf. 4847 5213, alle hverdage
kl.9–16, men spørg først den MP-ansvarlige i din klub, der sikkert kan hjælpe dig.
Mange klubber tager hånd om medlemmernes MP-registrering, men ellers sker det ved,
at du indsender dine kuponer og det edb-udskrevne registreringskort. Dette registreringskort
er sammen med evt. nåle, meldekortetuier og spillekort sendt til den klub, hvori du står
registreret (er du medlem af flere MP-klubber, sker forsendelsen til den klub, der står først
nævnt på registreringskortet).
Husk at angive, om du ønsker en almindelig nål, en damenål eller evt. ikke ønsker nål.
Udfylder du ikke rubrikken, går vi ud fra, at du ikke ønsker nålen.
MP-ordningen bidrager økonomisk til forbundets aktiviteter og er blevet en væsentlig
del af virksomheden i de klubber, der har indført ordningen. Mange klubber spiller allerede
om mesterpoint, men vi håber, at endnu flere vil være med. Vi har i klubfortegnelsen i
almanakken sat en stjerne foran klubnavnet, hvis klubben er tilsluttet MP-ordningen.
Top-10 og mesterpointpokalerne 2004–2005
Guld- og bronzepokalen:
Sæsonens Top-10 liste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Martin Schaltz ......................... 131
Dorthe Schaltz ......................... 116
Peter Schaltz ............................ 110
Søren Christiansen ................... 106
Mathias Bruun ........................... 84
Peter Fredin ............................... 78
Morten Lund Madsen ................. 76
Lars Lund Madsen ...................... 67
Kåre S Gjaldbæk ........................ 64
Jonas Houmøller ........................ 62
Guldpokalen (flest mesterpoint i sæsonen
2004–2005) blev vundet af Martin Schaltz.
Bronzepokalen blev vundet af Else Petersen
fra Bridgecenter „Skallen“ og Svendborg
Bridgecenterklub med 1831 BP.
Villy Sørensen fra JBK og BK af 1941 scorede
2731, men pokalen kan kun vindes én gang
inden for dens 10 årige levetid, og Villy
Sørensen vandt den i 2001.
47
053503_alma-indmad.pmd
47
8/8/2005, 11:43 AM
Bridgestart i familiens skød:
Fødselshjælper for nye bridgespillere
Begejstring skal have luft. Derfor skal du gavmildt dele ud af din bridgeglæde!
– Men det har jeg jo allerede gjort over for børn, familie, kolleger, bekendte,
venner osv., siger du. O.k., men hvad med at gå et skridt videre? Sætte dem i gang
med at spille omkring spisebordet eller på terrassen ved sommerhuset?
– Bridge lærer man på et rigtigt kursus, vil du måske indvende. Det gør de fleste,
men at møde op på et kursus og binde sig for en hel sæson kan være et stort spring
for onkel Knud eller Louise fra pakkeriet. Her kommer du ind som fødselshjælper!
Lav en introduktionsaften i bridge
Kunne det ikke være sjovt at samle 3–4 kortinteresserede og give dem deres første
bridgeaften? (Det bedste er, hvis du kan være femtemand og vejlede undervejs).
– Men jeg kan slet ikke undervise i bridge, indvender du.
Du behøver ikke være professor for at undervise. Du har nemlig præcis det, der
gør dig velegnet som igangsætter og inspirator: glæden ved din hobby. Og DBF
hjælper dig med fem gratis undervisningshæfter og trinvis vejledning.
Prøv – det kan nemt lade sig gøre!
Sådan gør du
Køb to A4-kuverter. Skriv din adresse på
den ene, frankér den med 26 kr., fold
den og læg den i den anden kuvert, der
mærkes „Bridgestart“ og frankeres med
5,50 kr. Send kuverten til Danmarks
Bridgeforbund, Asminderødgade 53,
3480 Fredensborg. Angiv, om du ønsker
materiale til 4 eller 8 spillere.
Her i familien spiller de fleste bridge!
Lad dine elever spille selv på pc’en
Giv eleverne den nye cd, Spil bridge – en appetitvækker, der
indeholder en kort forklaring af bridge og ca. 50 øvespil.
Pris pr. stk. 100 kr. – 5 stk. 300 kr. – 10 stk. 500 kr. Vedlæg en
check med din bestilling af cd’er i Bridgestart-kuverten.
DBF-klubber kan bestille cd’en Spil bridge til en pris a 25 kr.
pr. stk. Bestilles hos DBF’s Bridgeforlag.
Når I er kommet godt i gang ...
Dit hjemmekursus kan gå over en eller flere aftener. Forhåbentlig opstår interessen
hos dine "lærlinge" for et længerevarende kursus hos en professionel bridgelærer.
Henvis dem til det nærmeste bridgekursus. Kender du ikke en instruktør, så spørg i
din klub eller ring til en kontaktperson fra den liste, vi sender dig. De fleste kurser
starter i begyndelsen af september.
Senere kan du glæde dig over:
– Ole har fået mange nye venner – ham satte jeg i gang med at spille bridge! – Eller:
– Fru Larsen vandt parmesterskabet i klubben. Hun var min opfindelse! – Eller:
– Hos os spiller hele familien bridge, så vi kan altid få et par spil, når vi er sammen!
48
053503_alma-indmad.pmd
48
8/8/2005, 11:43 AM
Ranglisten – Top-500
Ranglisten giver et billede af hvert medlems registrerede mesterpoint de seneste tre år. Mesterpoint
forældes aldrig, så én gang optjente (og registrerede) mesterpoint vil blive stående på medlemmets
„konto“ til evig tid. Til forskel herfra viser ranglisten kun de tre seneste års registreringer. Tre år efter
registrering af mesterpoint vil disse således forsvinde helt ud af ranglisten.
Gennemsnittet er vejet, således at mesterpoint, der er registreret det seneste år, tæller fuldt ud.
Mesterpoint, der er registreret for mellem et og to år siden, tæller halvt, og mesterpoint, der er
registreret for mellem to og tre år siden, tæller med en tredjedel.
Resultatet ganges med 6 og deles med 11, og vi får på den måde et antal ranglistepoint, som kan
forstås som det antal mesterpoint, medlemmet i gennemsnit har fået registreret de tre seneste år. Der
er tale om en tilnærmet styrkeliste (ikke en ratingliste), som f.eks. kan bruges til seedningsformål.
Denne liste er lavet ultimo juli 2005 og omfatter kun „top-500“. På www.bridge.dk finder du en
ajourført rangliste over „top-1000“ og kan klub for klub se samtlige medlemmers placering på listen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Bente Albrigtsen
Frederikshavn BK ...........
Mathias Bruun
Blakset-Klubberne ..........
Martin Schaltz
Bridgeklubben Mouton ..
Kristian Tylvad
Bridgeklubben Nord .......
Dorthe Schaltz
Bridgeklubben Mouton ..
Ejgild Johansen
Klør 10, Vejle ..................
Nicolai Kampmann
One-eyed Jacks ...............
Peter Schaltz
Bridgeklubben Mouton ..
Morten Lund Madsen
One-eyed Jacks ...............
Svend Aage Jensen
Klør 10, Vejle ..................
Poul Clemmensen
Bridgeklubben Nord .......
Paul Erik Johansen
Vejle Bridgeklub af 1951
Jens Auken
One-eyed Jacks ...............
Jan Sejr Nicolajsen
One-eyed Jacks ...............
Jens Kofoed
Århus BK .........................
Søren Christiansen
Spar Knægt .....................
Bjørg Houmøller
Young Sharks ..................
Kasper Konow
One-eyed Jacks ...............
Rico Hemberg
Odense Bridgeklub .........
Thomas Vang Larsen
One-eyed Jacks ...............
Lars Lund Madsen
One-eyed Jacks ...............
Marlene Kirstan
Akademisk Bridgeklub ...
Michael Askgaard
One-eyed Jacks ...............
Hans Christian Nielsen
Storeslemmen .................
Jørgen Svendsen
Brovst Bridgeklub ...........
Ulla Koch
One-eyed Jacks ...............
Gregers Bjarnarson
One-eyed Jacks ...............
Ulrik Zeeberg
One-eyed Jacks ...............
Hans Chr Graversen
Bridgeklubben Nord .......
Flemming Madsen
Brovst Bridgeklub ...........
Tom Nørgaard
Århus BK ........................
Jørgen Cilleborg Hansen
Århus BK ........................
Conni Johansen
Vejle Bridgeklub af 1951
Erik Brok
Klør 10, Vejle ..................
Niels Krøjgaard
Akademisk Bridgeklub ...
36
158.84
37
125.17
38
110.34
39
106.92
40
106.67
41
104.12
42
104.02
43
89.90
44
89.14
45
88.62
46
87.90
47
85.90
48
83.41
49
80.92
50
80.85
51
77.93
52
77.67
53
76.59
54
75.89
55
75.80
56
74.88
57
73.90
58
72.24
59
71.92
60
71.63
61
69.34
62
69.07
63
66.81
64
65.91
65
62.90
66
62.42
67
61.15
68
59.36
69
59.01
70
58.33
Dennis Koch-Palmund
One-eyed Jacks ...............
Jonas Houmøller
Klør 10, Vejle ..................
Thorvald Aagaard
One-eyed Jacks ...............
John Møller Jepsen
Spar K, Esbjerg ...............
Nils Mønsted
Århus BK ........................
Flemming Jørgensen
Klør 10, Vejle ..................
Henrik Caspersen
Århus BK ........................
Lars Christian Høffner
Studenterforeningens BC
Peter Fredin
Young Sharks ..................
Erik Lund
Hillerød Bridge Klub ......
Susan Tetler
Stenløse Bridgeklub .......
Mads Krøjgaard
Akademisk Bridgeklub ...
Lars Blakset
Blakset-Klubberne ..........
Knud-Aage Boesgaard
Storeslemmen .................
Kåre S Gjaldbæk
One-eyed Jacks ...............
Karsten Jensen
Fjends Bridgeklub ..........
Klaus Adamsen
One-eyed Jacks ...............
Vagn Søndergaard
Akademisk Bridgeklub ...
Steen Schou
Århus BK ........................
Freddy Brøndum
Brovst Bridgeklub ...........
Andreas Marquardsen
Blakset-Klubberne ..........
Mikkel Bensby Nøhr
One-eyed Jacks ...............
Ole Wolff
Århus BK ........................
Henrik Iversen
One-eyed Jacks ................
Jens Ole Jensen
Spar K, Esbjerg ...............
Villy Sørensen
Bridgeklubben af 1941 ...
Jørgen Anker Pabst
Århus BK .........................
Lauge Schäffer
One-eyed Jacks ...............
Pia Knak Jacobsen
Hornbæk Bridgeklub ......
Johan Hammelev
Århus BK ........................
Morten Stege
Århus BK ........................
Mik Kristensen
One-eyed Jacks ...............
Jørgen Röhl
Klør 10, Vejle ..................
Lars Pedro Villinger
Young Sharks ..................
Camilla Bo Krefeld
Århus BK ........................
71
58.33
72
58.13
73
58.00
74
57.98
75
57.67
76
57.52
77
57.44
78
56.21
79
56.09
80
55.89
81
54.75
82
54.06
83
52.46
84
51.54
85
50.90
86
50.47
87
48.15
88
47.90
89
46.65
90
46.00
91
45.39
92
45.36
93
44.29
94
44.09
95
43.94
96
43.88
97
43.74
98
43.47
99
43.22
100
43.20
101
43.17
102
42.06
103
41.96
104
41.67
105
41.37
Peter Jacobsen
Rødovre Bridgeklub .......
Kjeld Hansen
Valby BridgeCenter ........
Georg Norris
Studenterforeningens BC
Erling Jensen
Klør 10, Vejle ..................
Jacob Røn
Århus BK ........................
Maria Rahelt
One-eyed Jacks ...............
Steen Jacobsen
Hornbæk Bridgeklub ......
Pia Rasmussen
Rødovre Bridgeklub .......
Henning Østergård
Fjends Bridgeklub ..........
Peter Lund
Studenterforeningens BC
Michael Rübner-Petersen
Bagsværd Bridgeklub .....
Stense Farholt
Århus BK ...........................
Anders Hagen
Blakset-Klubberne ..........
Lida Hulgaard
Århus BK ........................
Søren Godtfredsen
Studenterforeningens BC
Flemming Bøgh-Sørensen
One-eyed Jacks ...............
Flemming Poulsen
Odense Bridgeklub .........
Trine Binderkrantz
One-eyed Jacks ...............
Lars Frost Mathiesen
Hillerød Bridge Klub ......
Peter Zeeberg
One-eyed Jacks ...............
Svend Agger
Lemvig Bridgeklub ........
Bjarke Friis
Studenterforeningens BC
Michael Ankersen
Bridgeklubben Nord .......
Jan Laursen
Lillerød Bridgeklub ........
Kaj Druedal Jensen
Ruder Es, Hvidovre ........
Jørn Erik Hansen
Læseforeningens BK ......
Steen Winkler
Spar K, Esbjerg ...............
Tonny Hessel
Aalborg Bridgeklub ........
Benny Marquart
Århus BK ........................
John Henriksen
Studenterforeningens BC
Søren West-Nielsen
Bridgeklubben Præstø ....
John Maagaard
Bridge 83, Slagelse .........
Thomas Berg
Studenterforeningens BC
Morten Bilde
Århus BK ........................
Birgitte Holm
Rødovre Bridgeklub .......
41.11
40.63
40.40
39.73
39.35
39.26
38.84
38.72
38.49
38.36
38.24
38.20
37.91
37.89
37.76
37.67
37.30
36.70
36.63
36.44
36.39
35.86
35.79
35.78
35.75
35.54
35.43
35.42
35.39
35.32
35.27
35.07
34.86
34.75
34.72
106 Nadia Bekkouche
One-eyed Jacks ...............
107 Per Ekenes
Lyngby Bridge Klub .......
108 Peter Hecht-Johansen
Blakset-Klubberne ..........
109 Hans Kristian Sørensen
Århus BK ........................
110 Finn Thunbo Christensen
Lyngby Røgfri BK ...........
111 Knut Blakset
Blakset-Klubberne ..........
112 Niels-Jørgen Eskildsen
Helsinge Bridgeklub .......
113 Jes Bank
Bridgeklubben Nord .......
114 Preben Thaarup
Studenterforeningens BC
115 Kate Reiter
Hillerød Bridge Klub ......
116 Jesper Buus Thomsen
Odense Bridgeklub .........
117 Lars Walter Petersen
Århus BK ........................
118 Anita Jensen
. Odense Bridgeklub ......
119 Torben Rosell
Århus BK ........................
120 Henrik Norman Hansen
One-eyed Jacks ...............
121 Jørgen Priess
Morsø Bridgeklub ...........
122 Jørn Jeppesen
Aabenraa Bridge Center .
123 Pia Larsen
Svinninge Bridgeklub .....
124 Hans Strunge
Forbrugsforeningens BK
125 Otto Dahl
Klør 10, Vejle ..................
126 Lars Underbjerg
Lille Klør ........................
127 Bjarne Hansen
Bridgeklubben Nord .......
128 Boje Henriksen
Bridgeklubben Mouton ..
129 Anne Jarling
Studenterforeningens BC
130 Henrik Kruse Petersen
Studenterforeningens BC
131 Christina Klemmensen
One-eyed Jacks ...............
132 Simon Ortmann
Hillerød Bridge Klub ......
133 Lene Scheibel
Roskilde Røgfri BK ........
134 Kjeld Winther Thomsen
Haderslev Bridgeklub .....
135 Stig Werdelin
One-eyed Jacks ...............
136 Karsten Vinther
One-eyed Jacks ...............
137 Henning Pedersen
Bridgeklubben Nord .......
138 Kirsten Struve
Havdrup Bridgeklub .......
139 Sabine Auken
One-eyed Jacks ...............
140 Bent Lythcke
Hillerød Bridge Klub ...............
34.47
34.47
34.45
34.34
34.23
34.17
34.13
34.09
34.00
33.91
33.78
33.68
33.17
32.62
32.49
32.48
32.30
32.22
32.22
32.13
31.83
31.80
31.77
31.38
31.18
31.13
31.07
31.00
30.89
30.66
30.25
30.15
30.01
29.98
29.92
49
053503_alma-indmad.pmd
49
8/8/2005, 11:43 AM
141 Torsten Bernes
One-eyed Jacks ...............
142 Erik Fjord Pedersen
Spar K, Esbjerg ...............
143 Morten Dam Mortensen
BK af 1936, Odense .......
144 Egil Sondum
One-eyed Jacks ...............
145 Johs Hulgaard
Århus BK ........................
146 Kirsten Steen Møller
One-eyed Jacks ...............
147 Geert Max Jørgensen
Studenterforeningens BC
148 John Viggo Nielsen
Rødovre Bridgeklub .......
149 Mikkel Larsen
One-eyed Jacks ...............
150 Birthe Jespersgaard
Hirtshals Bridge Klub ....
151 Jens Otto Pedersen
Bridgeklubben Mouton ..
152 Kresten S Kristensen
Studenterforeningens BC
153 Paw Algran
Spar Dame ......................
154 Jesper Gamrath
Young Sharks ..................
155 Mogens Rerup
Haderslev Bridgeklub .....
156 Ole Adamsen
Nykøbing S. Bridgeklub .
157 Steffen Bräuner
Århus BK ........................
158 Per Gaunø Jensen
Bridgeklubben Nord .......
159 Henrik Røn
One-eyed Jacks ...............
160 Kurt Boysen
Odense Bridgeklub .........
161 Poul Erik Jespersen
Københavns Døves BK ....
162 Asger Friis
Bramming Bridgeklub ....
163 Claus Lund
Storeslemmen .................
164 Søren Larsen
Rødovre Bridgeklub .......
165 Lars Mortensen
Fjends Bridgeklub ..........
166 Peter Kraunsøe
Lyngby Bridge Klub .......
167 Flemming Haag
Klubben, Næstved ..........
168 Ejler Ejlersen
Fjends Bridgeklub ..........
169 Peter Teisen
One-eyed Jacks ...............
170 Lars Ejskjær
Studenterforeningens BC
171 Ole Torp
Islev Bridgeklub .............
172 Jacob Duschek
One-eyed Jacks ...............
173 Henrik Rübner
Bagsværd Bridgeklub .....
174 Per Thomsen
Varde Bridgeklub ............
175 Sejr Andreas Jensen
Rødovre Bridgeklub .......
176 Frank Paaskesen
Hillerød Bridge Klub ......
177 Bo Brink Laursen
KFIU’s Bridgeafdeling ...
178 Edel Reinau
Høje Tåstrup Bridgeklub
179 Ole Raulund
One-eyed Jacks ...............
180 Jens Toft
Bridgeklubben HCØ .......
181 Michael Mulvad
Studenterforeningens BC
182 Sven Hansen
Ribe Bridgeklub .............
183 Lars Søgaard
Bridgeklubben Mouton ..
184 Tove Jespersen
Greve Strands Bridgeklub
185 Erik Tvede
Ølstykke Bridgeklub .......
29.90
29.82
29.77
29.63
29.56
29.52
29.42
29.40
29.24
29.14
29.13
29.12
29.11
29.03
28.99
28.63
28.50
28.43
28.40
28.34
28.30
28.28
28.22
28.21
27.98
27.81
27.74
27.74
27.49
27.48
27.35
27.33
27.31
27.31
27.10
27.01
26.99
26.92
26.80
26.70
26.68
26.53
26.25
26.21
26.18
186 Lars Kristensen
Morsø Bridgeklub ...........
187 Carsten Lysdahl
Herning Bridgeklub ........
188 Mads Eyde
Viborg Esserne ................
189 Henryk Feldmus
Studenterforeningens BC
190 Ole Dam Mortensen
One-eyed Jacks ...............
191 Dirch Harries
One-eyed Jacks ...............
192 Carsten Eriksen
Frederikssund Bridgeklub
193 Sigurd Lauge Pedersen
One-eyed Jacks ................
194 Lone Mortensen
BK af 1936, Odense .......
195 Anne Aagaard
Varde Bridgeklub ............
196 Jan Jørgensen
Rødovre Bridgeklub .......
197 Tommy Graarup
Klør 10, Vejle ..................
198 Lars Kirkegaard Nielsen
Herning Bridgeklub ........
199 Hans Werge
Klør 10, Vejle ..................
200 Høgni Bærentsen
One-eyed Jacks ...............
201 Helge Høgsgaard
Greve Strands Bridgeklub
202 Thomas Svendsen
Rødovre Bridgeklub .......
203 Olaf Nielsen
Bramming Bridgeklub ....
204 Knud Brabrand
Ribe Bridgeklub .............
205 Niels C Dahl
Aabenraa Bridge Center .
206 Henning Vestergaard
Bramming Bridgeklub ....
207 Martin Buch
Hillerød Bridge Klub ......
208 Hans Nielsen
Ravnkilde Bridgeklub ....
209 Niels Kristian Kristensen
Viborg Esserne ................
210 Anne Haber
Ringsted Bridgeklub .......
211 Maria Dam Mortensen
BK af 1936, Odense .......
212 Martin Hilmer Jensen
Bridgeklubben Nord .......
213 Rudi Bjerregaard
Spar Dame ......................
214 Mads Kirstan
Vejle Bridgeklub af 1951
215 Kristian Valsted
Skanderborg Bridgeklub
216 Charlotte Koch-Palmund
One-eyed Jacks ................
217 Kim Bensby
Young Sharks ..................
218 Lene Jespersen
Jyderup Bridgeklub ........
219 Anne Grete Svare
Jyderup Bridgeklub ........
220 Daniel Ortmann
Hillerød Bridge Klub ......
221 Hanne Kolind
Frederikssund Bridgeklub
222 Aage Kristensen
Silkeborg Bridgeklub .....
223 Morten Jepsen
Bridgeklubben Nord .......
224 Flemming Øster
Bridgeklubben Trumf .....
225 Ib Christian Bank
One-eyed Jacks ................
226 Niels Peter Thomsen
Holte Bridgeklub ............
227 Leise Hemberg
Bridgeklubben Mouton ..
228 Klavs Kierulff
Ballerup Bridge Club .....
229 Jytte Kjems
Birkerød Bridgeklub .......
230 Jan Pedersen
Århus BK ........................
25.82
25.75
25.72
25.71
25.64
25.52
25.50
25.44
25.42
25.40
25.35
25.16
25.16
25.16
25.08
25.06
25.04
24.94
24.81
24.80
24.80
24.79
24.78
24.69
24.59
24.59
24.58
24.58
24.51
24.49
24.43
24.41
24.34
24.25
24.21
24.17
24.14
24.01
23.93
23.88
23.88
23.84
23.76
23.55
23.49
231 Leif Øgaard
Valby BridgeCenter ........
232 Henning Gerner Mikkelsen
Bridgeklubben Nord .......
233 Grethe Engelhardt
Møn Bridgeklub ..............
234 Alex Froberg
Fjends Bridgeklub ..........
235 Flemming Dahl
One-eyed Jacks ...............
236 Svend Erik Holst
Aabenraa Bridge Center .
237 Olav Thomsen
Lemvig Bridgeklub ........
238 Elisabeth Jensen
Bramming Bridgeklub ....
239 Nis Graulund Hansen
One-eyed Jacks ................
240 Henrik Kolind
Frederikssund Bridgeklub
241 Poul Nielsen
BK af 1936, Odense .......
242 Steen Møller
Studenterforeningens BC
243 Kurt Rasmussen
Hvidovre Bridgeklub ......
244 Anne-Sofie Houlberg
One-eyed Jacks ...............
245 Frank Roldsgaard
Ruder Es, Horsens ..........
246 Arne Bjerg
Lille Klør ........................
247 Martin Brøndum
Frederiksværk Bridgeklub
248 Brian Skjønnemann
Young Sharks ..................
249 Bent Pedersen
Horsens BK af 1931 ........
250 Vickie Fleischer
Rungsted Bridgeklub ......
251 Inger Just
BKaf 1936, Odense ........
252 Jørgen Munk
Horsens BK af 1931 .......
253 Torben Andersen
Holte Bridgeklub ............
254 Flemming Houring
Bridgeklubben af 1941 ...
255 Claus Hylling Christensen
Aabenraa Bridge Center .
256 Børge Larsen
Varde Bridgeklub ............
257 Palle Reimann
Spar K, Esbjerg ................
258 Peter Mydtskov
Rødovre Bridgeklub .......
259 Henrik Sattrup
Rungsted Bridgeklub ......
260 Birthe Kjær Larsen
Varde Bridgeklub ............
261 Ole Kofoed
Sakskøbing Bridgeklub ..
262 Preben Henrik Stryhn
Vojens Bridgeklub ..........
263 Marianne Vestergaard
BK af 1936, Odense .......
264 Jens Peter Pedersen
Bridgeklubben Nord .......
265 Søren-Peter Nielsen
Bridgeklubben Spar 2 .....
266 Søren Kähler
Rødovre Bridgeklub .......
267 Jan Bøg
Bridge-Salonen ...............
268 Michael Beck
One-eyed Jacks ...............
269 Rudolf Sørensen
BK af 1936, Odense .......
270 Jette Bondo
Rødovre Bridgeklub .......
271 Jane Norgren
Bridgeklubben Mouton ..
272 Inge Aagaard
Spar K, Esbjerg ...............
273 Sven Andresen
Holte Bridgeklub ............
274 Eivind Sveinbjørnsson
Rødovre Bridgeklub .......
275 Durrin Hynes
Studenterforeningens BC
23.48
23.41
23.35
23.22
23.22
23.20
23.12
23.12
23.03
22.98
22.96
22.94
22.93
22.91
22.63
22.62
22.59
22.53
22.52
22.48
22.47
22.26
22.24
22.14
22.12
22.11
22.09
22.05
21.99
21.96
21.93
21.78
21.77
21.72
21.68
21.64
21.46
21.40
21.40
21.39
21.38
21.38
21.34
21.34
21.34
276 Per Bredlund
Frederiksværk Bridgeklub
277 Ole Berg Kristensen
Studenterforeningens BC
278 Helge Hesselberg
Hillerød Bridge Klub ......
279 Hans Jørgen Mogensen
Horsens BK af 1931 .......
280 Arne Nørgaard
Ballerup Bridge Club .....
281 Arne Reinau
Greve Strands Bridgeklub
282 Bjarne Nielsen
Otterup Bridgeklub .........
283 Kenneth Michael Madsen
Studenterforeningens BC
284 Jakob Hald-Bjerrum
Rødovre Bridgeklub .......
285 Jan Kølbæk
Århus BK ........................
286 Peter Bang Knudsen
Young Sharks ..................
287 Erling Munk Nielsen
Rødovre Bridgeklub .......
288 Per Nielsen
Svendborg Bridgeklub ....
289 Kasper Billy Jacobsen
One-eyed Jacks ...............
290 Jens Meedom
BC Nordsjælland ............
291 Michael Justesen
One-eyed Jacks ...............
292 Henrik Damgaard
Aabenraa Bridge Center .
293 Nils Boie Claussen
Rungsted Bridgeklub ......
294 Anne-Marie Frøhlich
Islev Bridgeklub .............
295 Lone Bilde
Studenterforeningens BC
296 Kurt Christensen
Pandrup Bridgeklub ........
297 Søren Holst
Hillerød Bridge Klub ......
298 Brian Jepsen
Fjends Bridgeklub ..........
299 Axel Koefoed
Aakirkeby Bridgeklub ....
300 John Norris
Studenterforeningens BC
301 Bo Blunch
Viborg Esserne ................
302 Hans Jørn Rasmussen
Odense Bridgeklub .........
303 Marianne Staal Rasmussen
Studenterforeningens BC ..
304 Peter Westrup
One-eyed Jacks ...............
305 Ole Dragenberg
Århus BK ........................
306 Sonja Holmgaard
Bridgeklub 90 Varde .......
307 Niels Nielsen
Haderslev Bridgeklub .....
308 Flemming Pedersen
Horsens BK af 1931 .......
309 Jens Aage Petersen
Sorø Bridgeklub ..............
310 Søren Kraunsøe
Islev Bridgeklub .............
311 Merete Norris
Studenterforeningens BC
312 Niels Christian Hammelev
Århus BK ........................
313 Knud Bjerg
Lille Klør ........................
314 Erik Albrechtsen
Hjerter Es i Skagen ........
315 Ellen Ejlskov Jensen
Nr. Nebel Bridgeklub .....
316 Poul Melbye
Birkerød Bridgeklub .......
317 John Husted
Bridgeklubben Nord .......
318 Marianne Larsen
Svendborg Bridgeklub ....
319 Bent Provstgaard
Akademisk Bridgeklub ...
320 Preben Mohr
Svendborg Bridgeklub ....
50
053503_alma-indmad.pmd
50
8/8/2005, 11:43 AM
21.29
21.28
21.28
21.28
21.25
21.24
21.22
21.09
21.08
21.04
21.00
20.98
20.93
20.91
20.83
20.79
20.78
20.74
20.72
20.70
20.66
20.65
20.60
20.55
20.55
20.48
20.48
20.47
20.41
20.41
20.32
20.29
20.25
20.24
20.19
20.18
20.17
20.13
20.06
20.06
20.02
20.02
19.97
19.96
19.95
321 Mie Bøving
BK af 1945, Kolding ......
322 Svend Novrup
Kerteminde Bridgeklub ..
323 Jens Juel-Berg
Helsinge Bridgeklub .......
324 Thomas Kampmann
One-eyed Jacks ...............
325 Edel Trolle
Søborg Bridgeklub ..........
326 Thomas Egedgaard
BK af 1936, Odense .......
327 Åse Duebæck
Rødovre Bridgeklub .......
328 Thordis Skjernaa
Akademisk Bridgeklub ...
329 Uwe Jens Feddersen
Rungsted Bridgeklub ......
330 Mads Krogsgaard
Universitetets Bridgeklub
331 Else Stryhn
Vojens Bridgeklub ..........
332 Andreas Bille Brahe
Aakirkeby Bridgeklub ....
333 Jørgen Hassenkam
Valby BridgeCenter ........
334 Jette Aabro
Bettina Kalkerups BK ....
335 John Ohmeyer
BK af 1945, Kolding ......
336 Henrik Kristensen
Lille Klør ........................
337 Erik Juel-Nielsen
Herning Bridgeklub ........
338 Karen Juel-Nielsen
Herning Bridgeklub ........
339 Jan Petersen
Kalundborg Bridgeklub ..
340 Henning Hansen
Lille Klør ........................
341 Gunner Andersen
Aars Bridgeklub ...............
342 Ole Vinberg Larsen
Ballerup Bridge Club .....
343 Jens Kjær
BK 51, Faaborg ...............
344 Poul Larsen
Klubben, Næstved ..........
345 Arne Moesgaard
Ravnkilde Bridgeklub ....
346 Susanne Houlberg
Rødovre Bridgeklub .......
347 Carsten Horst
Studenterforeningens BC
348 Henning Nølke
Århus BK ........................
349 Britta Krøjgaard
Herning Bridgeklub ........
350 Marianne Kvorning
Viborg Esserne ................
351 Henrik E. Sørensen
Roskilde Røgfri BK ........
352 Poul Erik Christensen
Bridgeklub 90 Varde .......
353 Lise Mikkelsen
Bridgeklubben Bellevue .
354 Morten Heby
Aalborg Bridgeklub ........
355 Ulla Freil
Lærernes BK ...................
356 Lars E Alsted
Bramming Bridgeklub ....
357 Peter Byrgesen
Hillerød Bridge Klub ......
358 Knud Erik Jensen
Nr. Nebel Bridgeklub .....
359 Casper Christiansen
Bridge 83, Slagelse .........
360 Kirsten Mikkelsen
Bridgeklubben Nord .......
361 Frederik Frijs
Studenterforeningens BC
362 Ole Kai Jensen
Vestkysten .......................
363 Niels Foged
BC Nordsjælland ............
364 Carsten Simonsen
Bridgeklubben HCØ .......
365 Birgitte Tvede
Stenløse Bridgeklub .......
19.88
19.84
19.83
19.81
19.71
19.65
19.55
19.54
19.49
19.48
19.45
19.45
19.43
19.42
19.42
19.41
19.39
19.37
19.37
19.36
19.35
19.33
19.28
19.23
19.19
19.17
19.15
19.14
19.14
19.13
19.11
19.10
19.03
18.98
18.93
18.89
18.87
18.86
18.84
18.84
18.81
18.75
18.69
18.67
18.66
366 Betty Rübner-Petersen
Odense Damebridgeklub 18.66
367 Else Petersen
Svendborg Bridgeklub .... 18.64
368 Mette Novrup
Kerteminde Bridgeklub .. 18.62
369 John Munk
BK 2000, Holbæk ........... 18.56
370 Gunnar Drøgemüller
Ribe Bridgeklub ............. 18.53
371 Allan Koch
Rødovre Bridgeklub ....... 18.51
372 Søren Fritzbøger
One-eyed Jacks ................ 18.50
373 Leif Bøgh-Sørensen
Klubben af 1979 .............. 18.45
374 Erling Andersen
BK af 1936, Odense ....... 18.44
375 Svend-Erik Christensen
Thisted Bridgeklub ......... 18.39
376 Knud Engelhardt
Møn Bridgeklub .............. 18.39
377 Snorri Sveinsson
One-eyed Jacks ............... 18.32
378 Preben Jakobsen
Svinninge Bridgeklub ..... 18.32
379 Jens Schou
Viborg Esserne ................ 18.31
380 Gerd Hansen
BK af 1945, Kolding ...... 18.28
381 Michael Zinglersen
BK af 1967, Helsingør ... 18.27
382 Jeppe G Knappe
Islev Bridgeklub ............. 18.26
383 Ole Borch
Ballerup Bridge Club ..... 18.23
384 John Dalgaard
Holte Bridgeklub ............ 18.22
385 Johan Bayer
Roskilde Røgfri BK ........ 18.22
386 Frederik Bjerregaard
Blakset-Klubberne .......... 18.18
387 Randi Bunke
Klør 10, Vejle .................. 18.17
388 Karsten Nissen Pedersen
Young Sharks .................. 18.16
389 Keld Larsen
Klubben, Næstved .......... 18.14
390 Birthe Kinnunen
Bridgeklubben Trumf ..... 18.08
391 Bo Rasmussen
Frederikssund Bridgeklub 18.08
392 Kirsten Reimann
Lille Klør ........................ 18.07
393 Kim Nørgaard Nielsen
Studenterforeningens BC 18.00
394 Ruth Rasmussen
Frederikssund Bridgeklub 17.95
395 Poul Larsen
Svendborg BCclub .......... 17.93
396 Steffen Holm Pedersen
Bridgeklubben HCØ ....... 17.90
397 Jørgen Madsen
Bridgeklub 90 Varde ....... 17.88
398 Bendt H Schmidt
Bramming Bridgeklub .... 17.87
399 Arne Larsen
Roskilde Røgfri BK ........ 17.84
400 Ole Svinth
Jyderup Bridgeklub ........ 17.82
401 Anders Læsø Madsen
Bridgeklubben Nord ....... 17.76
402 Peter Ellemann Christensen
Bridgeklub 90 Varde ....... 17.75
403 Jaroslaw Swiderski
Studenterforeningens BC 17.72
404 Rigmor Pedersen
Viborg Esserne ................ 17.72
405 Lis Schmidt
Haderslev Bridgeklub ..... 17.72
406 Svend Brassøe
Frederikshavn BK ........... 17.70
407 Bent Jakobsen
Københavns Røgfri BK .. 17.68
408 Peter Barsøe
Århus BK ........................ 17.66
409 Steen Asmund
Gentofte Bridgeklub ....... 17.60
410 Freddy Christiansen
Rødovre Bridgeklub ....... 17.58
411 Anne Rosenkilde
Sorø Bridgeklub ..............
412 Håkan Nilsson
Studenterforeningens BC
413 Egil Olesen
Otterup Bridgeklub .........
414 Svend Haaning
Morsø Bridgeklub ...........
415 Søren Peder Hansen
BK af 1975, Grindsted ...
416 Gerda Holm
Rødovre Bridgeklub .......
417 Hans Larsen
Sakskøbing Bridgeklub ..
418 Jørn Pipper
Spar Dame ......................
419 Arne Rosenkilde
Sorø Bridgeklub ...............
420 Helle Frost
Ruder Es, Horsens ..........
421 Jens Hult Hansen
Viborg Esserne ................
422 Verner Schou
Bridge 83, Slagelse .........
423 Else Andersen
BK af 1936, Odense .......
424 Veikko Kinnunen
Bridgeklubben Trumf .....
425 Birger Jarulf
Hundested Bridgeklub ....
426 Børge Nielsen
Akademisk Bridgeklub ...
427 Steffen Kristensen
Københavns Røgfri BK ..
428 Ewa Oleksiewicz
Ahornets BC ...................
429 Bjørn Jespersen
Rødovre Bridgeklub .......
430 Niels Andreasen
Viborg Esserne ................
431 Karen Rasch
BK af 1936, Odense .......
432 Kate Runeberg
One-eyed Jacks ...............
433 Peter Brassøe
Frederikshavn BK ...........
434 Søren Rasmussen
Odense Bridgeklub .........
435 Johanne Broe
Akademisk Bridgeklub ...
436 Carsten Klemmensen
Ikast Bridgeklub 75 ........
437 Sonja Sørensen
Hillerød Bridge Klub ......
438 Preben Boysen
Klubben, Næstved ..........
439 Anders Sigsgaard
One-eyed Jacks ...............
440 Benny Lambek
Væggerløse Bridgeklub ..
441 John Sørensen
Rødovre Bridgeklub .......
442 Asger Bruhn
Århus BK ........................
443 Kell Krogh
Bettina Kalkerups BK ....
444 Kresten Roland Johansen
Århus BK ........................
445 Kurt Eggers
Bridgeklubben Trumf .....
446 Grete Skafte
Lyngby Bridge Klub .......
447 Henning Sørensen
BK af 1973, Hjørring .....
448 Matias Rohrberg
Blakset-Klubberne ..........
449 Lis Just
Storeslemmen .................
450 Peter Haff
Bridgeklubben HCØ .......
451 Sus Vang
Lille Klør ........................
452 Bo Lønberg Bilde
One-eyed Jacks ...............
453 Mogens B Krone
Odense Bridgeklub .........
454 Laina Sørensen
Studenterforeningens BC
455 Thomas Nielson
One-eyed Jacks ...............
17.56
17.45
17.36
17.32
17.31
17.31
17.30
17.22
17.20
17.18
17.17
17.14
17.14
17.14
17.13
17.04
17.03
17.02
16.95
16.93
16.93
16.92
16.88
16.81
16.79
16.78
16.75
16.73
16.68
16.66
16.65
16.62
16.60
16.59
16.58
16.54
16.54
16.54
16.52
16.42
16.41
16.40
16.36
16.34
16.32
456 Ib Rossel
Blakset-Klubberne ..........
457 Bernd Schrøder
Føvling Bridgeklub .........
458 Winni Simonsen
Vejle Bridgeklub af 1951
459 Lars Holgaard
Rødovre Bridgeklub .......
460 Karin Birkedal
Fjends Bridgeklub ..........
461 Richardt Hansen
Studenterforeningens BC
462 Steen Ankjær
Lillerød Bridgeklub ........
463 Jørgen Nørgaard
Aabenraa Bridge Center .
464 Henrik Frydenlund
Studenterforeningens BC
465 Palle Pedersen
Hirtshals Bridge Klub ....
466 Stephan Magnusson
Greve Strands Bridgeklub
467 Otto Rübner
Odense Bridgeklub .........
468 Claus M Jensen
Young Sharks ..................
469 Ingrid Bentsen
Birkerød Bridgeklub .......
470 Knud Breum Sørensen
Ballerup Bridge Club .....
471 Henrik Ibsen
Aakirkeby Bridgeklub ....
472 Knud Thomas Larsen
Læseforeningens BK ......
473 Birgit Dalgaard
Hørsholm Bridgeklub .....
474 Jesper Hejndorf
Århus BK ........................
475 Allan Cohen
One-eyed Jacks ...............
476 Torben Madsen
Århus BK ........................
477 Ulf Nilsson
Studenterforeningens BC
478 Gerda Bonnavent
Klubben, Næstved ..........
479 Olaf Teusch
Odense Bridgeklub .........
480 Tina Ege
One-eyed Jacks ...............
481 Peter Skafte
Aakirkeby Bridgeklub ....
482 Inge Lis Christensen
Hirtshals Bridge Klub ....
483 Lars Tofte
Blakset-Klubberne ..........
484 Ole Barfod Christensen
Gråsten Bridgeklub ........
485 Henrik Boysen
Rødovre Bridgeklub .......
486 Leif Boa
Herstedernes Bridgeklub
487 Henrik Friis
Møn Bridgeklub ..............
488 Karen Østergaard
Sakskøbing Bridgeklub ..
489 Brian Nielsen
Terndrup Bridgeklub ......
490 Birgit Lauritsen
Stenløse Bridgeklub .......
491 Thomas Groth
Danske Bank Bridge .......
492 Knud Koefoed
Klubben af 1979 .............
493 Lis Riber
Bogense Bridgeklub .......
494 Aase Sisbo
Haslev Bridge Klub ........
495 Sven Rittig
Lemvig Bridgeklub ........
496 Henning Nielsen
Klør 10, Vejle ..................
497 Jette Mathiesen
Bridgeklub 90 Varde .......
498 Jan Thor Hansen
Klør 5 ..............................
499 Jytte Dahl
Ballerup Bridge Club .....
500 Leif Svenningsen
Væggerløse Bridgeklub ..
16.27
16.25
16.23
16.21
16.20
16.18
16.17
16.14
16.13
16.10
16.07
16.04
16.00
15.97
15.95
15.91
15.91
15.88
15.87
15.86
15.84
15.81
15.81
15.78
15.73
15.70
15.70
15.69
15.68
15.67
15.64
15.62
15.61
15.56
15.52
15.51
15.49
15.46
15.44
15.41
15.37
15.31
15.29
15.25
15.25
51
053503_alma-indmad.pmd
51
8/8/2005, 11:43 AM
Guld-, sølv- og bronzetoppen
Top- 50 liste over de spillere, der har flest mesterpoint i hhv. guld, sølv og bronze
Sølv
Guld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Stig Werdelin ....................... 3440
Steen Møller ........................ 3317
Jens Auken .......................... 2924
Peter Schaltz ........................ 2867
Johs Hulgaard ..................... 2740
Lars Blakset ........................ 2389
Knud-Aage Boesgaard ........ 2093
Georg Norris ....................... 2007
Dennis Koch-Palmund ........ 1977
Dorthe Schaltz ..................... 1923
Knut Blakset ....................... 1882
Steen Schou ......................... 1812
Flemming Dahl ................... 1657
Peter Lund ........................... 1521
Hans Christian Nielsen ....... 1423
Lida Hulgaard ..................... 1377
Jan Sejr Nicolajsen .............. 1296
Klaus Adamsen ................... 1281
Mathias Bruun .................... 1275
Kirsten Steen Møller ........... 1244
Erik Brok ............................. 1235
Jørgen Anker Pabst ............. 1187
Søren Christiansen .............. 1165
Nis Graulund Hansen .......... 1144
Søren Godtfredsen .............. 1095
Geert Max Jørgensen .......... 1082
Hans Werge ......................... 1059
Thomas Berg ....................... 1053
Knud Harries ......................... 998
Jørgen Cilleborg Hansen ....... 994
Lauge Schäffer ...................... 929
Nils Mønsted ......................... 928
Thor Ipsen ............................. 909
Villy Dam .............................. 909
Henning Nielsen ................... 873
Thorvald Aagaard .................. 871
Charlotte Koch-Palmund ....... 866
Morten Andersen .................. 842
Niels Krøjgaard ..................... 830
Jes Bank ................................ 816
Bettina Kalkerup ................... 799
Mads Krøjgaard .................... 791
Arne Pedersen ....................... 785
Hans Kristian Sørensen ......... 776
Allan Cohen .......................... 753
Poul Clemmensen ................. 725
Vibeke Pedersen .................... 708
Eigil Lund ............................. 706
Johan Hammelev ................... 672
Tom Nørgaard ....................... 667
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Hans Christian Nielsen .......
Steen Møller ........................
Jens Auken ..........................
Ole Adamsen .......................
Peter Lund ...........................
Jes Bank ..............................
Dennis Koch-Palmund ........
Henning Nielsen .................
Poul Clemmensen ...............
Inger Engel ..........................
Lars Blakset ........................
Bjørn Jespersen ...................
Eivind Sveinbjørnsson ........
Mads Krøjgaard ..................
Birthe Jespersgaard .............
Niels Krøjgaard ...................
Herman Hansen ..................
Thorvald Aagaard ................
John Møller Jepsen .............
Pia Knak Jacobsen ..............
Veikko Kinnunen ................
Peter Schaltz ........................
Tonny Hessel .......................
Georg Norris .......................
Flemming Dahl ...................
Peter Jacobsen .....................
Knut Blakset .......................
Steen Jacobsen ....................
Søren Godtfredsen ..............
Jan Laursen .........................
Mogens Jensen ....................
Knud-Aage Boesgaard ........
Dorthe Schaltz .....................
Kurt Boysen ........................
Ove Sandholt .......................
Stig Werdelin .......................
Kaj Druedal Jensen .............
Johs Hulgaard .....................
Elly Lønholdt ......................
Bent Lythcke .......................
Birthe Kinnunen ..................
Kirsten Steen Møller ...........
Torben Stetkær ....................
Ida Korvin ...........................
Henrik Iversen .....................
Tage Larsen .........................
Hans Jørgen Halling ............
Bente Christensen ...............
Ellen Langager ....................
Preben Boysen ....................
Bronze
5606
4673
4388
4315
3844
3840
3766
3652
3600
3544
3520
3497
3489
3478
3471
3433
3425
3358
3264
3263
3253
3242
3235
3185
3177
3092
3061
3029
2994
2987
2947
2908
2896
2888
2860
2858
2838
2823
2822
2726
2719
2678
2677
2669
2629
2597
2549
2542
2531
2521
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Jan Laursen .......................
Poul Melbye ......................
Hans Christian Nielsen .....
Per Bredlund .....................
Poul Erik Jespersen ...........
Ole Adamsen .....................
Karen Krogh .....................
Helge Høgsgaard ..............
Olof Malmros ....................
Birthe Jespersgaard ...........
Olaf Nielsen ......................
Leif Boa ............................
Preben Thaarup .................
Tove Jespersen ..................
Søren-Peter Nielsen ...........
Tom Nørgaard ...................
Ib Rossel ...........................
Hans Jørgen Halling ..........
Niels Krøjgaard .................
Niels-Jørgen Eskildsen ......
Jens Kjær ..........................
Betty Rübner .....................
Ulrik Eberhardt .................
John Viggo Nielsen ...........
Svend Erik Eriksen ...........
Mads Krøjgaard ................
Henning Vestergaard .........
Lis Jørgensen ....................
Bendt H Schmidt ...............
Svend C Nielsen ................
Bent Pedersen ....................
Karen Rasch ......................
Preben Boysen ..................
Erik Ahlgreen ....................
Hans Lund Madsen ...........
Hans Kristian Sørensen .....
Ellen Pryning ....................
Jes Bank ............................
Dennis Koch-Palmund ......
Merete Reindel ..................
Anne Haber .......................
Lise Høgsgaard .................
Erik Olsen .........................
Lis Meldgaard ...................
Elsebeth Fritz Petersen ......
Mogens Jensen ..................
Torben Stetkær ..................
Elly Lønholdt ....................
Herman Hansen ................
Gerda Bengtsson ...............
52
053503_alma-indmad.pmd
52
8/8/2005, 11:43 AM
39238
36472
35513
34657
33894
33407
31865
30850
29720
29209
29083
28704
28496
27939
27924
27666
27642
27093
27059
26455
25601
25385
25269
25252
25119
25070
25050
24693
24533
24455
24307
24265
24219
23895
23730
23681
23465
23461
23440
23384
23372
23241
23224
23221
23195
23155
23044
23022
22937
22793
Stor- og forbundsmestre
Samlet oversigt over alle stormestre og forbundsmestre
************************************
2★ Stormester
************************************
1 Steen Møller ................... 3924
Blakset-Klubberne
One-eyed Jacks
Studenterforeningens BC
Young Sharks
2 Stig Werdelin .................. 3834
One-eyed Jacks
3 Jens Auken ..................... 3556
One-eyed Jacks
Vestkysten
4 Peter Schaltz ................... 3319
One-eyed Jacks
Bridgeklubben Mouton
5 Johs Hulgaard ................. 3125
Århus BK
6 Lars Blakset ................... 2888
Blakset-Klubberne
One-eyed Jacks
7 Dennis Koch-Palmund ... 2588
One-eyed Jacks
8 Knud-Aage Boesgaard ... 2521
One-eyed Jacks
Storeslemmen
9 Georg Norris .................. 2484
One-eyed Jacks
Studenterforeningens BC
10 Knut Blakset .................. 2394
Blakset-Klubberne
Young Sharks
11 Dorthe Schaltz ................ 2346
One-eyed Jacks
Bridgeklubben Mouton
12 Hans Christian Nielsen ... 2338
Bridgedammen
Storeslemmen
13 Steen Schou .................... 2221
Århus BK
14 Flemming Dahl .............. 2135
One-eyed Jacks
15 Peter Lund ...................... 2124
Valby BridgeCenter
Studenterforeningens BC
35 Thorvald Aagaard ........... 1328
One-eyed Jacks
36 Knud Harries .................. 1305
Spar Knægt
37 Hans Werge .................... 1302
Klør 10, Vejle
Bridgeklubben Mouton
38 Poul Clemmensen .......... 1288
Bridgeklubben Nord
Aalborg Bridgeklub
39 Nils Mønsted .................. 1225
Århus BK
40 Ole Adamsen .................. 1187
Nykøbing S. Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
41 Charl Koch-Palmund ...... 1160
Ruder 10 - Ishøj BK
One-eyed Jacks
42 Torben Stetkær ............... 1148
Frederikshavn BK
43 Tom Nørgaard ................ 1125
Akademisk Bridgeklub
Århus BK
44 Hans Kristian Sørensen .. 1083
Akademisk Bridgeklub
Århus BK
Storeslemmen
45 Villy Dam ....................... 1082
Klør 10, Vejle
46 Preben Thaarup .............. 1081
One-eyed Jacks
Studenterforeningens BC
Young Sharks
47 Tonny Hessel .................. 1054
Brovst Bridgeklub
Bridgeklubben Nord
Aalborg Bridgeklub
48 Bettina Kalkerup ............ 1046
Bettina Kalkerups BK
49 Allan Cohen ................... 1038
One-eyed Jacks
50 Henrik Iversen ................ 1011
One-eyed Jacks
Young Sharks
************************************
1★ Stormester
************************************
16 Klaus Adamsen .............. 1635
One-eyed Jacks
17 Lida Hulgaard ................ 1632
Århus BK
18 Mathias Bruun ................ 1626
Blakset-Klubberne
19 Kirsten Steen Møller ...... 1600
One-eyed Jacks
20 Søren Godtfredsen .......... 1592
Studenterforeningens BC
21 Erik Brok ........................ 1551
Klør 10, Vejle
22 Jan Sejr Nicolajsen ......... 1538
One-eyed Jacks
23 Jørgen Anker Pabst ......... 1473
Århus BK
24 Geert Max Jørgensen ...... 1468
Studenterforeningens BC
25 Niels Krøjgaard .............. 1443
Akademisk Bridgeklub
26 Jes Bank ......................... 1434
Brovst Bridgeklub
Bridgeklubben Nord
27 Arne Mohr ...................... 1397
28 Henning Nielsen ............. 1389
Klør 10, Vejle
29 Mads Krøjgaard .............. 1389
Akademisk Bridgeklub
30 Søren Christiansen ......... 1383
Spar Knægt
31 Jørgen Cilleborg Hansen .. 1375
Århus BK
32 Nis Graulund Hansen ..... 1348
One-eyed Jacks
33 Lauge Schäffer ............... 1347
One-eyed Jacks
34 Thomas Berg .................. 1339
Studenterforeningens BC
************************************
Stormester
************************************
51 Ib Lundby ......................... 966
Islev Bridgeklub
52 Jan Rolf-Larsen ................ 963
Rødovre Bridgeklub
53 Morten Andersen .............. 939
Spar Knægt
54 Thor Ipsen ........................ 938
Klubben af 1979
55 John Møller Jepsen ........... 936
Spar K, Esbjerg
56 Jørgen E.S. Paulsen .......... 921
Bridge-Salonen
57 Johan Hammelev .............. 920
Århus BK
58 Bjarke Friis ....................... 910
One-eyed Jacks
Studenterforeningens BC
59 Peter Teisen ...................... 897
KFIU's Bridgeafdeling
One-eyed Jacks
Young Sharks
60 Bjørn Jespersen ................ 893
Rødovre Bridgeklub
61 Eigil Lund ........................ 892
Klubben af 1979
62 Pia Knak Jacobsen ........... 867
Hornbæk Bridgeklub
Rødovre Bridgeklub
63 John Henriksen ................. 865
Studenterforeningens BC
64 Jørgen Priess .................... 862
Fjends Bridgeklub
Morsø Bridgeklub
65 Jørgen U Jensen ............... 852
Bridgeklubben af 1941
66 Ole Raulund ..................... 850
One-eyed Jacks
Blakset-Klubberne
67 Otto Dahl .......................... 850
Klør 10, Vejle
68 Arne Pedersen .................. 849
Kalundborg Bridgeklub
69 Kurt Boysen ..................... 845
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
70 Jørgen Röhl ...................... 841
Klør 10, Vejle
71 Christian Reinholdt .......... 840
Reinholdt Bridge
72 Flemming Haag ................ 839
Rødovre Bridgeklub
Klubben, Næstved
73 Vibeke Pedersen ............... 832
Østsjællands Bridgecenter
74 Jan Laursen ...................... 830
Frederiksværk Bridgeklub
Hillerød Bridge Klub
Lillerød Bridgeklub
Lyngby Bridge Klub
75 John Norris ....................... 825
Studenterforeningens BC
76 Ove Sandholt .................... 822
Spar K, Esbjerg
77 Henning Nølke ................. 815
Århus BK
78 Inger Engel ....................... 814
Holte Bridgeklub
79 Leif Nygaard .................... 812
Svinninge Bridgeklub
80 Steffen Holm Pedersen ..... 803
Bridgeklubben HCØ
One-eyed Jacks
81 Henrik Caspersen ............. 802
Århus BK
82 Lars Lund Madsen ........... 799
One-eyed Jacks
83 Povl Sommer .................... 794
Svinninge Bridgeklub
84 Peter Jacobsen .................. 793
Rødovre Bridgeklub
85 Frederik Mørk .................. 786
Klør 10, Vejle
86 Jacob Røn ......................... 781
Århus BK
87 Torsten Bernes .................. 781
One-eyed Jacks
88 Elly Lønholdt ................... 780
Ama'r Ungdoms BK
89 Henrik Norman Hansen ... 777
One-eyed Jacks
90 Lars Munksgaard .............. 776
One-eyed Jacks
91 Finn Tjørner ..................... 773
Klubben af 1979
92 Morten Stege .................... 772
Århus BK
93 Morten Lund Madsen ....... 768
One-eyed Jacks
94 Svend Erik Eriksen ........... 766
Morsø Bridgeklub
Thisted Bridgeklub
95 Fl Bøgh-Sørensen ............. 764
One-eyed Jacks
96 Mads Grove ...................... 758
One-eyed Jacks
97 Sonny Schultz .................. 753
Svinninge Bridgeklub
98 Preben Svan Jørgensen ..... 749
Bridgeklubben Trumf
99 Flemming Madsen ........... 744
Brovst Bridgeklub
Bridgeklubben Nord
100 Hans Chr Graversen ......... 737
Bridgeklubben Nord
101 Birthe Jespersgaard .......... 734
Hirtshals Bridge Klub
Brønderslev Bridgeklub
102 Olof Malmros ................... 733
Nyborg Bridgeklub
Odense Bridgeklub
103 Poul Melbye ..................... 724
Birkerød Bridgeklub
104 Bent Pedersen ................... 717
Ruder Es, Horsens
Horsens BK af 1931
Odder Bridgeklub
105 Eivind Sveinbjørnsson ..... 717
Rødovre Bridgeklub
Bridgeklubben Præstø
106 Ida Korvin ........................ 716
Høje Tåstrup Bridgeklub
Spar Dame
107 Leif Bøgh-Sørensen ......... 715
Klubben af 1979
108 Svend Novrup .................. 707
Kerteminde Bridgeklub
Bridgeklubben Mouton
109 Bente Christensen ............ 706
Rødovre Bridgeklub
110 Lis Jørgensen .................... 705
Hvidovre Bridgeklub
Rødovre Bridgeklub
111 Morten Jepsen .................. 704
Bridgeklubben Nord
112 Herman Hansen ................ 703
Brovst Bridgeklub
113 Jens Jakobsen ................... 696
Odense Bridgeklub
114 Bent Lythcke .................... 691
Hillerød Bridge Klub
115 John Sørensen .................. 691
Rødovre Bridgeklub
116 Vagn Søndergaard ............ 688
Akademisk Bridgeklub
Århus BK
117 Freddy Brøndum .............. 687
Brovst Bridgeklub
118 Jette Fabrin ....................... 680
Klubben af 1979
119 Flemming Sørensen ......... 676
Ballerup Bridge Club
120 Inge Keith Hansen ............ 675
Hillerød Bridgecenter
121 Ole Wolff .......................... 671
Århus BK
Klør 10, Vejle
122 Leif Thomsen ................... 669
BK 51, Faaborg
123 Hans Jørgen Halling ......... 664
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
124 Mogens Jensen ................. 664
Haslev Bridge Klub
Klubben, Næstved
125 Preben Boysen .................. 661
Klubben, Næstved
126 Steen Winkler ................... 659
Spar K, Esbjerg
127 Steen Jacobsen ................. 658
Hornbæk Bridgeklub
BK af 1967, Helsingør
128 Niels Müller ..................... 655
Høje Tåstrup Bridgeklub
129 Erik Fjord Pedersen .......... 654
Spar K, Esbjerg
Varde Bridgeklub
130 Per Gade Christensen ....... 651
Klubben af 1979
131 Tina Ege ........................... 650
One-eyed Jacks
132 Søren Bronee .................... 649
One-eyed Jacks
133 Per Holm Broløs .............. 648
Klubben af 1979
134 Lotte Skaanning-Norris .... 642
One-eyed Jacks
135 Bendt H Schmidt .............. 642
Bramming Bridgeklub
Ribe Bridgeklub
136 Henryk Jakubowski .......... 638
Studenterforeningens BC
137 Ellen Langager ................. 631
Vejle Bridgeklub af 1951
138 Gorm Friis ........................ 628
Hillerød Bridge Klub
Morsø Bridgeklub
139 Keld Larsen ...................... 626
Klubben, Næstved
140 Peter Kraunsøe ................. 622
KFIU's Bridgeafdeling
Lyngby Bridge Klub
Islev Bridgeklub
141 Jens Kruuse ...................... 622
Klubben af 1979
53
053503_alma-indmad.pmd
53
8/8/2005, 11:43 AM
142 Torben Brandt .................. 620
Hillerød Bridgecenter
Hillerød Bridge Klub
143 Per Donnerup ................... 617
Klubben af 1979
144 Peter Westrup ................... 614
One-eyed Jacks
145 Birthe Kinnunen ............... 613
Bridgeklubben Trumf
146 Steen Vestergaard ............. 612
BK af 1936, Odense
147 Veikko Kinnunen ............. 612
Bridgeklubben Trumf
148 Sven Andresen .................. 610
Bettina Kalkerups BK
Holte Bridgeklub
149 Jens Kofoed ...................... 609
Århus BK
150 Peter Barsøe ..................... 599
Akademisk Bridgeklub
Århus BK
151 Henryk Feldmus ............... 597
Studenterforeningens BC
152 Bo Brink Laursen ............. 595
KFIU's Bridgeafdeling
Københavns Røgfri BK
SAS Bridgeklub
153 Jens Kjær .......................... 594
BK 51, Faaborg
BK af 1936, Odense
154 Erik Lund-Henriksen ........ 591
Danske Bank Bridge
Klubben af 1979
155 Niels Nymark ................... 590
Akademisk Bridgeklub
Århus BK
156 Anne Haber ...................... 590
Holdklubben 2000
Bridgeklubben Trumf
Bridge 83, Slagelse
Ringsted Bridgeklub
157 Søren Krasilnikoff ............ 588
Bridge-Salonen
One-eyed Jacks
158 Steen Jensson ................... 584
Klubben af 1979
159 Lars Pedro Villinger ......... 582
Young Sharks
160 Stense Farholt ................... 577
Århus BK
161 Jørgen Hansen .................. 577
Gentofte Bridgeklub
162 Rico Hemberg .................. 573
Bridgeklubben Mouton
Odense Bridgeklub
163 Kasper Konow .................. 572
One-eyed Jacks
164 Axel Koefoed ................... 564
Aakirkeby Bridgeklub
165 Sabine Auken ................... 561
One-eyed Jacks
Vestkysten
166 Michael Justesen .............. 560
One-eyed Jacks
167 H C Højbjerg Hansen ....... 555
Sakskøbing Bridgeklub
168 Søren Larsen .................... 550
Rødovre Bridgeklub
169 Thomas Kampmann ......... 544
One-eyed Jacks
170 Poul P Nabe ...................... 537
Valby BridgeCenter
Studenterforeningens BC
171 Lene Scheibel ................... 537
Roskilde Røgfri BK, Spar To
Rødovre Bridgeklub
172 Svend Jørgensen ............... 532
Klubben af 1979
173 Flemming Pedersen .......... 525
Horsens BK af 1931
174 Roland Wald ..................... 519
BC Nordsjælland
175 Erik Fabrin ....................... 518
Klubben af 1979
176 Kate Reiter ....................... 516
Hillerød Bridge Klub
177 Sigurd Lauge Pedersen ..... 509
One-eyed Jacks
178 Jesper Gamrath ................. 500
Young Sharks
************************************
2★ Forbundsmester
************************************
179 Per Bredlund .................... 674
Frederiksværk Bridgeklub
Helsinge Bridgeklub
Hundested Bridgeklub
180 Poul Erik Jespersen .......... 661
Københavns Døves BK
Greve Strands Bridgeklub
Ruder 10 - Ishøj BK
181 Tove Jespersen .................. 607
Greve Strands Bridgeklub
Ruder 10 - Ishøj BK
182 Helge Høgsgaard .............. 600
Greve Strands Bridgeklub
Østsjællands Bridgecenter
183 Kaj Druedal Jensen .......... 590
Ruder Es, Hvidovre
Rødovre Bridgeklub
Spar Dame
184 Niels-Jørgen Eskildsen ..... 577
Frederiksværk Bridgeklub
Helsinge Bridgeklub
Hillerød Bridge Klub
185 Asger Friis ........................ 567
Bramming Bridgeklub
Spar K, Esbjerg
186 Marianne Vestergaard ....... 563
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
187 John Viggo Nielsen .......... 554
Ruder Es, Hvidovre
Rødovre Bridgeklub
188 Hans Lund Madsen .......... 538
Stenløse Bridgeklub
Ølstykke Bridgeklub
189 Steen Asmund .................. 534
Gentofte Bridgeklub
190 Tage Larsen ...................... 533
Høje Tåstrup Bridgeklub
Greve Strands Bridgeklub
191 Merete Reindel ................. 529
Birkerød Bridgeklub
192 Hans Jørgen Ravn ............ 525
Silkeborg Bridgeklub
193 Erik Lund ......................... 523
Hillerød Bridge Klub
194 Ejgild Johansen ................ 523
Klør 10, Vejle
Vejle Bridgeklub af 1951
195 Solveig Jespersen ............. 523
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
196 Otto Rübner ...................... 516
BK af 1936, Odense
Bridgeklubben Mouton
Odense Bridgeklub
197 Lissie Slinkert .................. 510
Varde Bridgeklub
198 Knud Brabrand ................. 507
Bramming Bridgeklub
Ribe Bridgeklub
199 Lars Nielsen ..................... 505
Spar K, Esbjerg
200 Poul Larsen ...................... 503
Klubben, Næstved
201 Leif Johansen ................... 500
Rødovre Bridgeklub
************************************
1★ Forbundsmester
************************************
202 Karen Krogh ..................... 539
Klubben, Næstved
203 Leif Boa ........................... 535
Valby BridgeCenter
Søborg Bridgeklub
Herstedernes Bridgeklub
Roskilde Røgfri BK, Spar To
Østsjællands Bridgecenter
204 Olaf Nielsen ..................... 516
Bramming Bridgeklub
Ribe Bridgeklub
205 Kirsten Skaanning ............ 498
Islev Bridgeklub
Frederikssund Bridgeklub
206 Karen Larsson .................. 498
Ahornets BC
Rødovre Bridgeklub
207 Preben Frost ..................... 497
Klubben, Næstved
208 Anne Aagaard ................... 497
Spar K, Esbjerg
Varde Bridgeklub
Vestkysten
209 Frederik Bjerregaard ......... 496
Blakset-Klubberne
210 Jan Øverås ........................ 496
Københavns Røgfri BK
211 Olaf Teusch ....................... 496
Bridgeklubben Mouton
Odense Bridgeklub
212 Martin Schaltz .................. 495
Bridgeklubben Mouton
213 Betty Rübner .................... 493
BK af 1936, Odense
Odense Damebridgeklub
214 Peter Farholt ..................... 491
Blakset-Klubberne
215 Anne Marie Ladefoged ..... 489
Akademisk Bridgeklub
Skanderborg Bridgeklub
216 Allan Koch ....................... 488
Rødovre Bridgeklub
217 Poul Erik Koefoed ............ 487
Aakirkeby Bridgeklub
218 Hjalmar H Kjærgaard ....... 486
Klubben af 1979
219 Sven Hansen ..................... 485
Ribe Bridgeklub
220 Ib Rossel .......................... 483
Blakset-Klubberne
Danske Bank Bridge
221 Grethe Druedahl ............... 481
Roskilde Røgfri BK, Spar To
Bridgeklubben Trumf
222 Erik Høybye ..................... 481
Vedbæk Hjerter Dame
223 Nadia Bekkouche ............. 480
Blakset-Klubberne
One-eyed Jacks
224 Flemming Poulsen ........... 480
Odense Bridgeklub
225 Jørgen Munk .................... 480
Horsens BK af 1931
226 Mogens Boesgaard ........... 479
Aabenraa Bridge Center
227 Frank Paaskesen ............... 474
Hillerød Bridge Klub
228 Knud-Erik Lindegaard ...... 473
Enigheden, Sønderborg
229 Erling Munk Nielsen ........ 465
Rødovre Bridgeklub
230 Lars Michael Kølln .......... 464
Klør 10, Vejle
231 Erik Brabrand ................... 458
Aabenraa Bridge Center
232 Winnie Andersen .............. 456
Greve Strands Bridgeklub
Østsjællands Bridgecenter
233 Alex Froberg .................... 452
Fjends Bridgeklub
234 Birthe Kruuse ................... 452
Klubben af 1979
235 Flemming Øster ............... 452
Rødovre Bridgeklub
Bridgeklubben Trumf
236 Preben Mohr ..................... 451
Odense Bridgeklub
Svendborg Bridgeklub
237 Jens Duus ......................... 450
Bridgeklubben HCØ
238 Jytte Høybye .................... 450
Vedbæk Hjerter Dame
239 Peter Mydtskov ................ 449
Helsingør Bridgeklub
Rødovre Bridgeklub
240 Ingrid Kofoed ................... 448
Odder Bridgeklub
Ruder Es, Horsens
241 Henning Vestergaard ........ 447
Bramming Bridgeklub
Ribe Bridgeklub
242 Henrik Kruse Petersen ...... 446
One-eyed Jacks
Studenterforeningens BC
243 Hanne Ejskjær .................. 445
Klør 10, Vejle
244 Lasse Brandt Nielsen ........ 443
Aakirkeby Bridgeklub
245 Gunnar Drøgemûller ........ 442
Ribe Bridgeklub
Vestkysten
246 Karen Rasch ..................... 441
BK 51, Faaborg
BK af 1936, Odense
Odense Damebridgeklub
247 Dorte Cilleborg ................ 439
Århus BK
248 Børge Hedegård ............... 438
Morsø Bridgeklub
249 Knud Koefoed .................. 437
Klubben af 1979
250 Jytte Dahl ......................... 436
Ballerup Bridge Club
251 Lars Øgaard ...................... 434
Rødovre Bridgeklub
252 Jakob Hald-Bjerrum ......... 434
Rødovre Bridgeklub
253 Ulrik Eberhardt ................ 434
KFIU's Bridgeafdeling
Høje Tåstrup Bridgeklub
Holte Bridgeklub
254 Flemming Nissen ............. 434
Bramming Bridgeklub
255 Niels Foged ...................... 432
BC Nordsjælland
Hillerød Bridge Klub
256 Poul Hansen ..................... 431
Aakirkeby Bridgeklub
257 Kurt Rasmussen ............... 431
Hvidovre Bridgeklub
258 Hans Jørn Rasmussen ...... 428
Odense Bridgeklub
259 Gerda Bengtsson .............. 428
Klubben, Næstved
260 Mogens B Krone .............. 427
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
261 Karsten Vinther ................ 424
One-eyed Jacks
262 Niels Lund ........................ 422
Odense Bridgeklub
263 Ejler Ejlersen .................... 422
Fjends Bridgeklub
Viborg Esserne
264 Ulrik Zeeberg ................... 421
One-eyed Jacks
Young Sharks
265 Svend Villumsen .............. 420
Fjends Bridgeklub
266 Jesper Buus Thomsen ....... 418
Odense Bridgeklub
267 Else Thorbard ................... 414
Mejlen
Århus BK
268 Marianne Staal Rasmussen . 412
Studenterforeningens BC
269 Per Ekenes ........................ 412
Lyngby Bridge Klub
270 Niels Henriksen ................ 411
Århus BK
271 Jens M Thomsen .............. 410
Bridgeklubben Nord
272 Jens Otto Pedersen ........... 409
BK af 1936, Odense
Bridgeklubben Mouton
Odense Bridgeklub
273 Søren-Peter Nielsen .......... 408
Storeslemmen
Bridgeklubben Spar 2
274 Søren Holst ...................... 407
Hillerød Bridge Klub
275 Steen Abildgaard .............. 403
KFIU's Bridgeafdeling
276 Mogens Bak ..................... 403
Holte Bridgeklub
Rødovre Bridgeklub
277 Jette Bondo ...................... 402
Rødovre Bridgeklub
278 Leif Øgaard ...................... 402
Valby BridgeCenter
Spar Dame
Rødovre Bridgeklub
279 Bent Simonsen ................. 400
Vejle Bridgeklub af 1951
280 Michael Ambye ................ 399
Klør Es
281 Søren Gjaldbæk ................ 398
Odense Bridgeklub
Bridgeklubben Mouton
282 Karen Fischer ................... 396
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
283 Mogens Hylstofte ............. 395
Greve Strands Bridgeklub
54
053503_alma-indmad.pmd
54
8/8/2005, 11:43 AM
284 Klavs Kierulff ................... 395
Ballerup Bridge Club
Hornbæk Bridgeklub
BK af 1967, Helsingør
285 Karsten Nissen Pedersen .. 394
Young Sharks
286 Ivan Abel .......................... 394
Rødovre Bridgeklub
287 Helmer Juul Nissen .......... 393
Vestkysten
288 Ellen Ejlskov Jensen ......... 392
Nr. Nebel Bridgeklub
Varde Bridgeklub
289 John Ohmeyer .................. 392
BK af 1945, Kolding
290 Carsten Sørensen .............. 390
Spar K, Esbjerg
291 Ebbe Vestergaard .............. 390
Klubben af 1979
292 Gregers Bjarnarson ........... 389
Blakset-Klubberne
One-eyed Jacks
Young Sharks
293 Niels Jørgen Tobiasen ....... 388
Hillerød Bridge Klub
294 Knud Erik Jensen ............. 388
Nr. Nebel Bridgeklub
Varde Bridgeklub
295 Erik Olsen ........................ 388
BK af 1936, Odense
Læseforeningens BK
296 Svend C Nielsen ............... 388
Ruder Es, Hvidovre
297 Verner Buch ..................... 387
Fjends Bridgeklub
298 Ole Vinberg Larsen .......... 387
Ballerup Bridge Club
299 Ole Reinholdt ................... 386
Reinholdt Bridge
Rødovre Bridgeklub
300 Henrik Sagild ................... 385
KFIU's Bridgeafdeling
301 Kresten S Kristensen ........ 385
Studenterforeningens BC
302 Lars Christian Høffner ..... 384
Studenterforeningens BC
303 Andreas Marquardsen ...... 384
Blakset-Klubberne
One-eyed Jacks
304 Ulf Tveten ........................ 382
Klør 10, Vejle
305 Else Klempel .................... 382
Holte Bridgeklub
306 Anders Kristensen ............ 381
Rødovre Bridgeklub
307 Bjarne Hansen .................. 380
Bridgeklubben Nord
308 Nicolai Kampmann .......... 379
One-eyed Jacks
309 Frede Pedersen ................. 376
Lyngby Bridge Klub
Søborg Bridgeklub
310 Trine Bilde Kofoed ........... 375
Århus BK
311 Søren Berg Jørgensen ....... 375
Frederikssund Bridgeklub
312 Lis Schmidt ...................... 374
Haderslev Bridgeklub
Vojens Bridgeklub
Aabenraa Bridge Center
313 Karen Østergaard .............. 374
Nykøbing F. Bridgeklub
Sakskøbing Bridgeklub
314 Gerda Holm ...................... 372
Rødovre Bridgeklub
Bridgeklubben Præstø
315 Bent Lassen ...................... 372
Roskilde Røgfri BK, Spar To
316 Claus Sørensen ................. 371
Spar K, Esbjerg
317 Torben Rolsted ................. 371
KFIU's Bridgeafdeling
SAS Bridgeklub
Bridgeklubben HCØ
318 Erling Andersen ................ 368
BK af 1936, Odense
Bridgeklubben Mouton
319 Henrik Boysen .................. 367
Rødovre Bridgeklub
320 Nils Wulff ......................... 367
Hillerød Bridge Klub
321 Mette Rolf-Larsen ............ 367
Rødovre Bridgeklub
322 Bente Ludwig ................... 367
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
323 Hans Skaanning ............... 367
Islev Bridgeklub
Bettina Kalkerups BK
Frederikssund Bridgeklub
324 Henning Olsen ................. 367
Ribe Bridgeklub
Bramming Bridgeklub
325 Maria Rahelt ..................... 366
One-eyed Jacks
326 Freddy Christiansen ......... 366
Rødovre Bridgeklub
327 Jytte Kjems ...................... 366
Birkerød Bridgeklub
Gentofte Bridgeklub
328 Preben Jakobsen ............... 365
Jyderup Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
329 Otto B Andersen ............... 365
Greve Strands Bridgeklub
Østsjællands Bridgecenter
330 Ulla Koch ......................... 363
One-eyed Jacks
Young Sharks
331 Tage Hansen ..................... 363
Enigheden, Sønderborg
332 Erik Øgard ........................ 362
Søborg Bridgeklub
333 Torben Værum ................. 361
Bridgeklubben Nord
334 Niels Jørgen Engel ........... 361
Holte Bridgeklub
Rødovre Bridgeklub
335 Søren Kraunsøe ................ 358
Islev Bridgeklub
336 Jens Hammerum .............. 358
One-eyed Jacks
337 Bent Vestergaard ............... 357
Birkerød Bridgeklub
Furesø Bridgeklub
Hillerød Bridge Klub
338 Mikkel Bensby Nøhr ........ 356
One-eyed Jacks
339 Anders Hagen ................... 356
Blakset-Klubberne
One-eyed Jacks
340 Susanne Fogtdal ............... 356
Studenterforeningens BC
341 Bo Lønberg Bilde ............. 356
One-eyed Jacks
342 Ole Svinth ........................ 356
Jyderup Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
343 Kjeld Sørensen ................. 355
Spar K, Esbjerg
344 Flemming Jørgensen ........ 355
Klør 10, Vejle
Vejle Bridgeklub af 1951
345 Lieselotte Jansen .............. 355
Aabenraa Bridge Center
346 Snorri Sveinsson .............. 353
One-eyed Jacks
347 Steffen Lauge Pedersen .... 353
Gentofte Bridgeklub
Holte Bridgeklub
Bettina Kalkerups BK
348 Mik Kristensen ................. 352
One-eyed Jacks
349 Carsten Klemmensen ....... 352
Herning Bridgeklub
Ikast Bridgeklub 75
350 Knud Bagge ..................... 351
Studenterforeningens BC
Jydsk Bridgeklub af 1982
351 Michael Holmgaard .......... 350
Studenterforeningens BC
352 Steen Laursen ................... 349
Studenterforeningens BC
353 Hans Th. Callsen .............. 349
Enigheden, Sønderborg
354 Karin Bringsøe ................. 349
Østsjællands Bridgecenter
355 Michael Ankersen ............. 348
Bridgeklubben Nord
356 Henning Thomsen ............ 348
Aalborg Bridgeklub
357 Ole Kristensen .................. 348
Nr. Nebel Bridgeklub
358 Kim Nørgaard Nielsen ..... 347
Studenterforeningens BC
359 Kirsten Møller Rasmussen 346
BK af 1945, Kolding
360 Søren Fischer .................... 346
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
361 Hans Nielsen .................... 345
Ravnkilde Bridgeklub
362 Niels Skipper .................... 345
Holdklubben 2000
Bridge 83, Slagelse
Skælskør og Omegns BK
363 Arne Ladefoged ................ 342
Akademisk Bridgeklub
Skanderborg Bridgeklub
364 Jakob Røjel ....................... 341
Young Sharks
365 Thomas Svendsen ............ 341
Rødovre Bridgeklub
366 Michael Askgaard ............. 339
One-eyed Jacks
Young Sharks
367 Kaj Christensen ................ 338
Brovst Bridgeklub
368 Pia Rasmussen ................. 337
Rødovre Bridgeklub
369 Lita Christensen ............... 337
Frederikssund Bridgeklub
370 Morten Dam Mortensen ... 336
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
371 Finn Van Hauen ................ 336
Holte Bridgeklub
372 Karin Birkedal .................. 336
Fjends Bridgeklub
Viborg Esserne
373 Pernille Jakobsen .............. 335
Blakset-Klubberne
374 Gertrud Lind .................... 335
Bridgeklubben Mouton
Nyborg Bridgeklub
375 Jørgen Mortensen ............. 335
Nyborg Bridgeklub
Svendborg Bridgeklub
376 Åse Duebæck ................... 335
Danmarks Radios BK
Rødovre Bridgeklub
377 Helge Hesselberg ............. 334
Hillerød Bridge Klub
378 Britta Krøjgaard ............... 334
Herning Bridgeklub
379 Lone Bilde ........................ 333
Studenterforeningens BC
380 Kirsten Reimann .............. 332
Lille Klør
Spar K, Esbjerg
381 Verner Christensen ........... 331
Risten
382 John Henrik Møller .......... 331
Rødovre Bridgeklub
383 Greta Moltsen ................... 331
Gentofte Bridgeklub
Holte Bridgeklub
384 Lene Jespersen ................. 329
Jyderup Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
385 Niels Gundesen ................ 328
Odense Bridgeklub
386 Inger Lindegaard .............. 328
Gentofte Bridgeklub
387 Sonja Sørensen ................. 327
Hillerød Bridge Klub
388 Edel Reinau ...................... 326
Høje Tåstrup Bridgeklub
Greve Strands Bridgeklub
389 Mette Staugaard Meiling .. 325
Bridgeklubben HCØ
390 Kjeld Winther Thomsen ... 325
Haderslev Bridgeklub
391 Peter Braid ........................ 325
Aakirkeby Bridgeklub
392 Svend Lundbye ................. 325
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
393 Michael Roar Nielsen ....... 324
Hjerter Es i Skagen
394 Jens Fynboe ...................... 324
Skive Bridge Klub
Fjends Bridgeklub
395 Birger Jonasen .................. 324
Studenterforeningens BC
396 Ilse Langkilde ................... 324
Valby BridgeCenter
397 Jens Ole Jensen ................ 322
Spar K, Esbjerg
398 Niels Kristian Kristensen . 321
Viborg Esserne
399 Claus Lund ....................... 321
Storeslemmen
Odense Bridgeklub
Bridgeklubben Mouton
BK af 1936, Odense
400 Torben Andersen .............. 321
Holte Bridgeklub
401 Ib Axelsen ........................ 320
Århus BK
Skanderborg Bridgeklub
402 Erik Pedersen ................... 319
Nykøbing S. Bridgeklub
403 Søren Justesen .................. 319
Storeslemmen
404 Arne Lund-Jensen ............ 317
Bridge 82
405 Kaj Klussmann ................. 316
Lærernes BK
406 Christina Klemmensen ..... 314
One-eyed Jacks
Young Sharks
407 Erik Due ........................... 314
Helsingør Bridgeklub
408 Einar Møller ..................... 314
Helsingør Bridgeklub
409 Erik Ravnbo ..................... 313
Syd-Vest
410 Jan Kølbæk ...................... 311
Århus BK
411 Michael Beck ................... 311
Studenterforeningens BC
One-eyed Jacks
412 Jens Ulrik Fougt ............... 311
Rødovre Bridgeklub
413 Peter Haff ......................... 310
Bridgeklubben HCØ
414 Carsten Henriksen ............ 310
Ruder Es, Hvidovre
415 Michael Mulvad ............... 309
Valby BridgeCenter
Studenterforeningens BC
Spar Dame
416 Jonas Houmøller .............. 308
Klør 10, Vejle
417 Steffen Bräuner ................ 308
Århus BK
418 Vickie Fleischer ................ 308
Rungsted Bridgeklub
419 Marlene Kirstan ................ 307
Akademisk Bridgeklub
Århus BK
420 Birte Fledelius .................. 306
Bridge-Salonen
421 Riccardo Mirasola ............ 305
Århus BK
422 Susanne Houlberg ............ 305
Rødovre Bridgeklub
423 Karen Lyngbach Jensen .... 305
Humlebæk Bridgeklub
424 Frits Schledermann .......... 305
Rødovre Bridgeklub
425 Allan Fogel ....................... 302
JBK
Blakset-Klubberne
426 Steen Rasmussen .............. 301
Århus BK
427 Lars-Olof Abrahamsson ... 301
Gentofte Bridgeklub
428 Lars Ejskjær ..................... 300
Studenterforeningens BC
************************************
Forbundsmester
************************************
429 Lise Høgsgaard ................ 353
Greve Strands Bridgeklub
Østsjællands Bridgecenter
430 Preben Henrik Stryhn ....... 353
Vojens Bridgeklub
Aabenraa Bridge Center
431 Karsten Munch ................. 353
Ruder Es, Hvidovre
432 Else Stryhn ....................... 345
Haderslev Bridgeklub
Vojens Bridgeklub
Aabenraa Bridge Center
433 Erik Ahlgreen ................... 339
Klubben, Næstved
434 Anne Thule ....................... 338
Nyborg Bridgeklub
435 Elsebeth Fritz Petersen ..... 337
Elsebeths Bridgeklub
Vordingborg BK af 1974
55
053503_alma-indmad.pmd
55
8/8/2005, 11:43 AM
436 Birthe Kjær Larsen ........... 334
Spar K, Esbjerg
Varde Bridgeklub
437 Jens Aage Petersen ........... 334
Holdklubben 2000
Bridge 83, Slagelse
Ringsted Bridgeklub
Sorø Bridgeklub
438 Peter Møller Nielsen ......... 330
Høje Tåstrup Bridgeklub
Roskilde Røgfri BK, Spar To
439 Lis Meldgaard .................. 326
BK 56, Silkeborg
Silkeborg Bridgeklub
440 Lars Fugl .......................... 325
Ballerup Bridge Club
441 Kristen Klausen ................ 320
Lyngby Bridge Klub
442 Erik Bohn Skafte .............. 320
Give Bridgeklub
443 Henning Nielsen ............... 319
Greve Strands Bridgeklub
Høje Tåstrup Bridgeklub
444 Aage Michelsen ................ 318
Ballerup Bridge Club
445 Hans W. Hansen ............... 318
Ribe Bridgeklub
Bramming Bridgeklub
446 Carsten Lisander .............. 317
Ballerup Bridge Club
447 Erna Schmidt .................... 314
Bramming Bridgeklub
448 Thomas Kamp .................. 312
Studenterforeningens BC
449 Niels Froberg Nielsen ....... 311
Hvidovre Bridgeklub
450 Joel Hermansen ................ 310
Frederikssund Bridgeklub
451 Allan Holbæk ................... 310
Syd-Vest
Ruder Syv
452 Jørgen Nielsen .................. 310
Islev Bridgeklub
Ruder Syv
453 Else Andersen ................... 308
BK af 1936, Odense
Bridgeklubben Mouton
Odense Bridgeklub
454 Ib Lemche ........................ 308
Høje Tåstrup Bridgeklub
Østsjællands Bridgecenter
455 Zenia Ryssing .................. 308
Bridge-Salonen
456 Arne Reinau ..................... 308
Høje Tåstrup Bridgeklub
Greve Strands Bridgeklub
457 Mogens Rerup .................. 307
Haderslev Bridgeklub
458 Leif Aas Andersen ............ 307
Enigheden, Sønderborg
459 Jens Juel-Berg .................. 307
Frederiksværk Bridgeklub
Helsinge Bridgeklub
Hundested Bridgeklub
460 Ole Bidstrup ..................... 305
Thisted Bridgeklub
461 Olga Mørk ........................ 305
Hirtshals Bridge Klub
462 Michael Rübner-Petersen . 304
Bagsværd Bridgeklub
Ballerup Bridge Club
Lyngby Bridge Klub
463 Sys Koch .......................... 304
Maribo Bridgeklub
464 Holger Christensen ........... 303
Give Bridgeklub
465 Anne Grete Svare ............. 300
Jyderup Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
466 Villy Sørensen .................. 300
JBK
Bridgeklubben af 1941
Søborg Bridgeklub
Lyngby Bridge Klub
467 Svend Erik Andersen ........ 299
Rødovre Bridgeklub
468 Torben Lauritzen .............. 299
Københavns Røgfri BK
469 Britta Kristensen .............. 299
Rødovre Bridgeklub
470 Helge Køhler .................... 299
Valby BridgeCenter
471 John Maagaard ................. 299
Holdklubben 2000
Bridge 83, Slagelse
Sorø Bridgeklub
472 Svend Brassøe .................. 298
Frederikshavn BK
473 Claus Hylling Christensen . 298
Aabenraa Bridge Center
474 Inge Lis Christensen ......... 298
Hirtshals Bridge Klub
475 Claus Boysen .................... 297
Klubben, Næstved
476 Henrik Ibsen ..................... 296
Aakirkeby Bridgeklub
477 Sigrid Nielsen .................. 296
Varde Bridgeklub
478 Poul Suddergaard ............. 296
BK af 1945, Kolding
Koldinghus
479 Henrik Røn ....................... 295
One-eyed Jacks
Young Sharks
480 Jes Brabrand ..................... 295
Aabenraa Bridge Center
481 Lis Birgit Thorsen ............ 293
BK 2000, Holbæk
482 Henrik Schledermann ....... 292
Culbertson Clubben, Kbh
483 Gitte Druedahl .................. 292
Høje Tåstrup Bridgeklub
Roskilde Røgfri BK, Spar To
484 Leif Rømer ....................... 291
Aakirkeby Bridgeklub
485 Mogens Winding .............. 291
Bramming Bridgeklub
486 Bente Albrigtsen ............... 291
Frederikshavn BK
487 Lars Holgaard ................... 290
Rødovre Bridgeklub
488 Karl Ulrik ......................... 290
Kalundborg Bridgeklub
489 Lene Persson .................... 289
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
490 Anni Herskind .................. 289
Bridge-Salonen
491 Boje Henriksen ................. 288
Bridgeklubben Mouton
492 Thomas Vang Larsen ........ 288
One-eyed Jacks
493 Bente Rosenlund .............. 288
Varde Bridgeklub
Vestkysten
494 Bo Blunch ........................ 288
Viborg Esserne
Viborg Ny Bridgeklub
495 Orla Andersen .................. 288
Thisted Bridgeklub
496 Hans Clemmensen ........... 287
Bridgeklubben Nord
Aalborg Bridgeklub
497 Kjeld Hansen .................... 286
Valby BridgeCenter
Studenterforeningens BC
498 Søren Fritzbøger ............... 286
One-eyed Jacks
499 Simon Ortmann ................ 286
Hillerød Bridge Klub
Rødovre Bridgeklub
500 Birgit Lauritsen ................ 285
Stenløse Bridgeklub
Ølstykke Bridgeklub
501 Arne Moesgaard ............... 285
Ravnkilde Bridgeklub
Terndrup Bridgeklub
502 Erling Jensen .................... 284
Klør 10, Vejle
Storeslemmen
503 Anna-Lise Hyldig ............. 284
Bridgeklubben Nord
504 Tove Underbjerg ............... 284
Lille Klør
505 Anne Britze ...................... 283
One-eyed Jacks
506 Michael Zinglersen ........... 283
BK af 1967, Helsingør
Hornbæk Bridgeklub
507 Stig Jørgensen .................. 282
BK af 1945, Kolding
508 Finn Achton ...................... 282
Ballerup Bridge Club
Lyngby Bridge Klub
509 Mercedes Ohmeyer .......... 282
BK af 1945, Kolding
510 Eddie Nielsen ................... 281
BK af 1945, Kolding
511 Svend Stenhøj Jørgensen .. 281
Nykøbing S. Bridgeklub
512 Emma Munch ................... 281
Billund Bridgeklub
BK af 1975, Grindsted
513 Jan Aagaard ...................... 280
Aalborg Bridgeklub
514 Torben Dahl ...................... 280
Hvidovre Bridgeklub
515 Uffe Pedersen ................... 280
Haderslev Bridgeklub
516 Mona Grethe Olesen ........ 278
Studenterforeningens BC
517 Lone Mortensen ............... 277
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
518 Gerda Lossow .................. 277
Greve Strands Bridgeklub
Havdrup Bridgeklub
519 Erik Nordahl Nielsen ........ 277
Klubben, Næstved
520 Bent Keith Hansen ........... 276
Hillerød Bridgecenter
521 Birgitte Holm ................... 275
Rødovre Bridgeklub
522 Carsten Lysdahl ................ 275
Herning Bridgeklub
523 Hans Jørgen Rasch ........... 275
BK 51, Faaborg
BK af 1936, Odense
524 Ellen Nielsen .................... 275
Klør 10, Vejle
525 Knud Christensen ............. 274
Frederikssund Bridgeklub
526 Peter Bang Knudsen ......... 273
Studenterforeningens BC
Young Sharks
527 Inger M. Cordes ............... 273
Gråsten Bridgeklub
528 Grete Holmgård ................ 272
Høje Tåstrup Bridgeklub
Roskilde Røgfri BK, Spar To
Bridgeklubben Trumf
529 Finn Thunbo Christensen . 272
Lyngby Røgfri Bridgeklub
Lyngby Bridge Klub
530 Hans Strunge .................... 271
Forbrugsforeningens BK
531 Else Waage ....................... 271
Væggerløse Bridgeklub
Sakskøbing Bridgeklub
532 Michael Schnohr .............. 270
Århus BK
533 Søren Kähler .................... 270
Rødovre Bridgeklub
Bridgeklubben Trumf
534 Tove Christensen .............. 270
Bridgedammen
Jelling Bridgeklub
Storeslemmen
535 Aase Sisbo ........................ 270
Haslev Bridge Klub
Klubben, Næstved
536 Lene Rask Jepsen ............. 269
Århus BK
537 Bodil Mosegaard .............. 268
Tistrup og Omegns BK
Varde Bridgeklub
538 Tommy Graarup ............... 267
Klør 10, Vejle
539 Sven Lorenzen .................. 267
Frederikssund Bridgeklub
540 Ole Berg Kristensen ......... 266
Studenterforeningens BC
541 Inge Dahm ........................ 266
Odense Damebridgeklub
BK af 1936, Odense
542 Jette Thaysen .................... 265
Klør 10, Vejle
543 Holger Graversen ............. 265
Skjern-Tarm Bridgeklub
544 Nils Boie Claussen ........... 264
Rungsted Bridgeklub
545 Verner Henriksen .............. 264
Ruder Es, Hvidovre
546 Morten Bilde .................... 263
Århus BK
547 Tenna Rasmussen ............. 263
Greve Strands Bridgeklub
Havdrup Bridgeklub
548 Leon Wiwak ..................... 260
Bridgeklubben HCØ
549 Jeanette Bjerregaard ......... 259
Lyngby Bridge Klub
550 Olga Nielsen ..................... 259
Ribe Bridgeklub
551 Morten Heby .................... 258
Aalborg Bridgeklub
Bridgeklubben Nord
552 Birthe Christensen ............ 258
Lejre Bridgeklub
Roskilde Røgfri BK, Spar To
553 Birgit Foersom ................. 257
Sakskøbing Bridgeklub
554 Ole Dam Mortensen ......... 256
One-eyed Jacks
555 Brian Skjønnemann .......... 256
Young Sharks
556 Ole Henrik Nielsen ........... 256
Blakset-Klubberne
Forbrugsforeningens BK
Klubben af 1979
557 Bjarne Mansachs .............. 256
Rødovre Bridgeklub
558 Alice Løfstrøm ................. 255
Lyngby Bridge Klub
559 Bo Engel Olsen ................ 255
Valby BridgeCenter
560 Randi Bunke .................... 255
Klør 10, Vejle
Vejle Bridgeklub af 1951
561 Hans Larsen ..................... 255
Sakskøbing Bridgeklub
Væggerløse Bridgeklub
562 Jørgen Gadegaard ............. 254
Aalborg Bridgeklub
563 Morten Schiønning .......... 252
Birkerød Bridgeklub
564 Stig Andersen ................... 251
Århus BK
565 Sonja Holmgaard ............. 251
Bridgeklub 90 Varde
Spar K, Esbjerg
566 Thordis Skjernaa .............. 250
Akademisk Bridgeklub
567 Flemming Jensen ............. 250
Ingeniørforeningens BK
Holte Bridgeklub
Lærernes BK
568 Ulla Andersen ................... 250
Thisted Bridgeklub
569 Klaus Fynboe ................... 250
Skjern-Tarm Bridgeklub
570 Niels Hougaard ................ 249
Spar 2
571 Trille Meister Plejdrup ..... 249
Studenterforeningens BC
572 Knud Erik Toubro ............. 249
BK af 1945, Kolding
573 Bjarne Juul Nissen ........... 249
Vestkysten
574 Lars Underbjerg ............... 249
Lille Klør
Spar K, Esbjerg
575 Jørgen Sonne .................... 248
Aakirkeby Bridgeklub
576 Kåre S Gjaldbæk .............. 247
One-eyed Jacks
577 Claus M Jensen ................ 247
Young Sharks
578 Kasper Billy Jacobsen ...... 247
One-eyed Jacks
Young Sharks
579 Bodil Haag ....................... 247
Klubben, Næstved
580 Kim Lysholdt ................... 247
Spar K, Esbjerg
581 Per Thomsen ..................... 247
Bridgeklub 90 Varde
Spar K, Esbjerg
Varde Bridgeklub
Lille Klør
582 Kim Bensby ..................... 246
Young Sharks
583 Werner Kindberg .............. 246
Bridgeklubben Nord
584 Verner Charles Strarup ..... 246
Studenterforeningens BC
585 Søren Dorph Sørensen ..... 246
Holte Bridgeklub
586 Bendt Boje ....................... 245
Valby BridgeCenter
587 Kaj Kanstrup Lunde ......... 245
Valby BridgeCenter
Herstedernes Bridgeklub
56
053503_alma-indmad.pmd
56
8/8/2005, 11:43 AM
588 Jens Bergenhagen ............. 245
Svendborg Bridgeklub
589 Lisbeth Soltau Boesgaard . 244
Klubben af 1979
Storeslemmen
590 Benny Madsen ................. 244
Jyderup Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
591 Lis Lund-Jensen ............... 243
Bridge 82
592 Birgitte Tvede ................... 243
Stenløse Bridgeklub
Ølstykke Bridgeklub
593 Christian P. Koch .............. 243
Enigheden, Sønderborg
594 Høgni Bærentsen .............. 242
One-eyed Jacks
595 Lars Frost Mathiesen ........ 242
Hillerød Bridge Klub
KFIU's Bridgeafdeling
596 Peter Wieth-Klitgaard ....... 241
Lyngby Bridge Klub
597 Henning Kofod ................. 241
Neksø Bridgeklub
598 Bent Lynge ....................... 241
Lemvig Bridgeklub
599 Jørn Jeppesen ................... 240
Aabenraa Bridge Center
600 Henrik Rübner .................. 240
Bagsværd Bridgeklub
Lyngby Bridge Klub
601 John Hermansen ............... 240
Klør 10, Vejle
602 Svend Lausen ................... 240
Horsens BK af 1931
Odder Bridgeklub
603 Svend Erik Buch .............. 239
Skive Bridge Klub
Fjends Bridgeklub
604 Elsebeth Olsen ................. 239
Aabenraa Bridge Center
605 Erik Skovfoged-Olsen ...... 239
Blakset-Klubberne
Gentofte Bridgeklub
606 Palle Willumsen ............... 238
Studenterforeningens BC
607 Svend Åge Dinesen .......... 238
Læseforeningens BK
608 Lars Walter Petersen ......... 237
Århus BK
609 Eigil Hansen ..................... 237
Greve Strands Bridgeklub
610 Arne Bjerg ........................ 237
Lille Klør
Spar K, Esbjerg
611 Jens Houlberg ................... 237
Rødovre Bridgeklub
612 Grethe Byrgesen ............... 237
Frederiksværk Bridgeklub
613 Poul Pedersen ................... 237
Thisted Bridgeklub
614 Torben Lyngbach Jensen .. 237
Humlebæk Bridgeklub
615 Thomas Nielson ............... 236
One-eyed Jacks
Blakset-Klubberne
616 Niels Chr Hammelev ........ 236
Århus BK
617 Hanne Knudsen ................ 235
Jyderup Bridgeklub
Svinninge Bridgeklub
618 Jeppe G Knappe ............... 234
Islev Bridgeklub
Valby BridgeCenter
619 Hanne Lise Hansen .......... 234
Birdie 94
Ikast Bridgeklub 75
620 Steen Eske ........................ 234
Københavns Røgfri BK
621 Jens Hult Hansen .............. 234
Viborg Esserne
622 Peter Zeeberg .................... 233
One-eyed Jacks
623 Kristian Tylvad ................. 233
Bridgeklubben Nord
624 Leif Barfod ....................... 233
Hillerød Bridge Klub
625 Jens Greisen ..................... 233
Ballerup Bridge Club
Furesø Bridgeklub
626 Henrik Kristensen ............ 233
Lille Klør
Spar K, Esbjerg
627 Inga Hansen ...................... 233
Odense Damebridgeklub
BK af 1936, Odense
628 Karl Henrik Elster ............ 233
Blakset-Klubberne
629 Lars Bækkel Petersen ....... 232
BK af 1967, Helsingør
630 Thomas Jespersen ............ 232
Klør Es
631 Kjeld M. Søndergaard ...... 232
Blakset-Klubberne
632 Betty Munk ...................... 231
Horsens BK af 1931
633 Jan Jørgensen ................... 230
Rødovre Bridgeklub
634 Peter Bøll Larsen .............. 230
Århus BK
Mejlen
635 Inge Nielsen ..................... 230
Pedersker Bridgeklub
636 Harry Kønig ..................... 230
Vojens Bridgeklub
637 Mette Novrup ................... 230
Kerteminde Bridgeklub
Bridgeklubben Mouton
638 Jan Mayer ......................... 228
JBK
639 Erik Agersnap ................... 228
Ringkøbing Bridgeklub
640 Mie Bøving ...................... 228
BK af 1945, Kolding
Klør 10, Vejle
641 Claus Mathiasen ............... 228
Varde Bridgeklub
642 Birgit Jørgensen ............... 227
BK af 1945, Kolding
643 Aage Pihl .......................... 226
Rønne Bridgeklub
644 Erik Albrechtsen ............... 226
Hjerter Es i Skagen
645 Evelyn Kloster .................. 226
Thisted Bridgeklub
646 Sannie Kalkerup ............... 225
Nykøbing S. Bridgeklub
647 Niels C Dahl ..................... 225
Aabenraa Bridge Center
648 Jørgen Madsen ................. 225
Bridgeklub 90 Varde
Spar K, Esbjerg
649 Flemming Houring ........... 224
Bridgeklubben af 1941
Søborg Bridgeklub
650 Hans Ulrik Petersen .......... 224
Svinninge Bridgeklub
651 Uffe Boldt ........................ 224
Klør 10, Vejle
652 Peder Ejskjær ................... 224
Klør 10, Vejle
653 Johnni Knudsen ................ 224
Give Bridgeklub
654 Ole Dragenberg ................ 222
Århus BK
655 Peter L M Sørensen .......... 222
Århus BK
656 Bjørg Houmøller .............. 219
Young Sharks
657 Bo Lisbjerg ....................... 219
Klør 10, Vejle
658 Inger Bendt ....................... 218
Bridgeklubben Bellevue
659 Ebba Glud ........................ 218
Islev Bridgeklub
Rødovre Bridgeklub
660 Kurt Eggers ...................... 218
Roskilde Røgfri BK, Spar To
Bridgeklubben Trumf
661 Leif Stenderup Jensen ...... 218
Gråsten Bridgeklub
662 Claus Øgard ..................... 216
Valby BridgeCenter
Ruder Es, Hvidovre
663 Birgitte Rønn .................... 215
Studenterforeningens BC
664 Palle Reimann .................. 215
Spar K, Esbjerg
665 Søren Rasmussen ............. 214
Odense Bridgeklub
666 Jacques Borggild .............. 214
Eventyr Bridge Odense
667 Anette Hald-Bjerrum ....... 214
Rødovre Bridgeklub
668 Jan Petersen ...................... 213
Kalundborg Bridgeklub
669 Merete Norske .................. 213
Studenterforeningens BC
Ahornets BC
Valby BridgeCenter
670 Kristian Valsted ................ 213
Århus BK
Skanderborg Bridgeklub
671 Stanislaw Plichta .............. 213
Ahornets BC
672 Torben Jantzen ................. 213
Blakset-Klubberne
673 Uwe Jens Feddersen ......... 212
Rungsted Bridgeklub
674 Lars Søgaard .................... 212
Bridgeklubben Mouton
675 Tove Gjerdrum ................. 212
Rungsted Bridgeklub
676 Frede Jakobsen ................. 212
Bramming Bridgeklub
677 Christian Herold ............... 211
Islev Bridgeklub
678 Camilla Bo Krefeld .......... 210
Århus BK
679 Børge Nielsen ................... 210
Akademisk Bridgeklub
680 Erik Korsbjerg .................. 208
681 Martin Buch ..................... 208
Hillerød Bridge Klub
682 Betty Sørensen ................. 208
Odense Damebridgeklub
BK af 1936, Odense
683 Morten Harder .................. 206
Århus BK
684 Keld Boysen ..................... 203
BK af 1936, Odense
Odense Bridgeklub
685 Povl Leif Brørup .............. 203
Studenterforeningens BC
Jydsk Bridgeklub af 1982
686 Anne-Marie Frøhlich ........ 203
Islev Bridgeklub
Valby BridgeCenter
687 Anton Pedersen ................ 203
Ravnkilde Bridgeklub
688 Sven Rittig ....................... 202
Lemvig Bridgeklub
689 Kim Jonassen ................... 202
Ballerup Bridge Club
690 Lars Fogh ......................... 201
Bridgeklubben Nord
691 Henrik Fougt .................... 201
Rødovre Bridgeklub
692 Morten Pommer ............... 201
BK af 1945, Kolding
693 Lars Mortensen ................ 201
Randers Bridgeklub
694 Merete Norris ................... 200
Studenterforeningens BC
695 Martin Brøndum .............. 200
Frederiksværk Bridgeklub
Hillerød Bridge Klub
696 Steen Kundby ................... 200
Valby BridgeCenter
697 Yvonne Henriksen ............ 200
Ruder Es, Hvidovre
698 Vibeke Gammelgaard ....... 200
Bramming Bridgeklub
Vestkysten
699 Jacob Duschek ................. 199
One-eyed Jacks
700 Morten B. Kristiansen ...... 199
Bridge 82
701 Gregers Glamann ............. 198
Young Sharks
702 Niels Peter Thomsen ........ 198
Holte Bridgeklub
703 Erik Iversen ...................... 197
Roskilde Røgfri BK, Spar To
704 John Ortmann Nielsen ...... 196
Bridgeklubben HCØ
705 Kaj Madsen ...................... 196
Birkerød Bridgeklub
706 Birthe Iversen ................... 196
Roskilde Røgfri BK, Spar To
707 Bente Aagaard .................. 195
Varde Bridgeklub
708 Poul Erik Vesterløkke ....... 195
Odense Bridgeklub
709 Benny Lambek ................. 194
Sakskøbing Bridgeklub
Væggerløse Bridgeklub
710 Flemming Boesgaard ....... 194
Aabenraa Bridge Center
711 Ingvar Marcher ................. 193
Aakirkeby Bridgeklub
712 Per Grønborg .................... 192
Klubben af 1979
713 Thomas Groth .................. 192
Danske Bank Bridge
714 Johan Surlykke Petersen ... 189
Odense Bridgeklub
715 Christian Fischer .............. 188
Studenterforeningens BC
716 Rene Bøje Nielsen ............ 187
Rungsted Bridgeklub
717 Grethe Christiansen .......... 187
Randers Bridgeklub
718 Helle Rasmussen .............. 186
Odense Bridgeklub
719 Jan Bech Knudsen ............ 186
Rødovre Bridgeklub
720 Benny Marquart ............... 186
Århus BK
721 Henning Østergård ........... 184
Fjends Bridgeklub
722 Frank Beildorff ................. 184
Rødovre Bridgeklub
723 Svend Haaning ................. 184
Morsø Bridgeklub
724 Inger Jarnit ....................... 182
Ahornets BC
725 Trine Binderkrantz ........... 178
One-eyed Jacks
Young Sharks
726 Gerd Hansen ..................... 178
BK af 1945, Kolding
727 Lars Andersen .................. 178
Rungsted Bridgeklub
728 Otto Bronee ...................... 177
Odder Bridgeklub
729 Steffen Malmros ............... 177
Århus BK
730 Anne Lauritzen ................. 177
Odense Bridgeklub
731 Claus Pedersen ................. 177
Aakirkeby Bridgeklub
732 John Sørensen .................. 176
BK af 1967, Helsingør
733 Karsten Jensen .................. 174
Fjends Bridgeklub
Viborg Esserne
734 Torben Rosell ................... 172
Århus BK
735 Kirsten Louring ................ 170
Ama'r Ungdoms BK
736 Grete Voldsgaard .............. 165
Århus BK
737 Jakob Søegaard ................. 159
Hillerød Bridge Klub
738 Mogens Birkebæk ............ 159
Akademisk Bridgeklub
739 Anders Sigsgaard ............. 158
One-eyed Jacks
740 Thomas Sivholm .............. 154
Bridgeklubben Mouton
Odense Bridgeklub
741 Anders Østergaard ............ 153
Young Sharks
742 Carsten Horst ................... 150
Studenterforeningens BC
57
053503_alma-indmad.pmd
57
8/8/2005, 11:43 AM
Placeringsliste for kreds-, distrikts- og klubmestre
Her kan kreds-, distrikts- og klubmestre se den omtrentlige placering på forbunds- og distriktsniveau
MP
Hele
landet
Kbh.
Nordsjæll.
Østsjæll.
Vestsjæll.
Storstrøm
Bornholm
Nordjyll.
Østjyll.
Vestjyll.
Sydjyll.
Fyn
Grønland
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
741
1177
1219
1278
1330
1390
1454
1528
1608
1679
1760
1857
1956
2067
2206
2348
2482
2521
2554
2579
2624
2652
2702
2739
2776
2819
2872
2913
2953
3004
3064
3111
3165
3214
3265
3331
3385
3442
3498
3553
3615
3673
3729
3811
3877
3957
4029
4122
4205
4284
4374
4483
4598
4714
4824
4917
5037
5164
5291
5399
5535
5677
5805
5956
6101
6245
6434
6585
6753
6940
7121
7341
7580
7828
8133
8422
8729
9036
9406
9774
10185
10703
11212
11753
12385
13069
13842
14773
15786
254
336
348
369
379
390
404
411
421
433
449
463
479
503
526
552
586
591
596
600
605
606
619
626
633
640
647
655
657
662
679
686
695
704
716
729
737
747
757
771
783
797
807
825
836
850
860
873
883
894
902
917
929
952
969
984
1002
1017
1037
1054
1073
1091
1114
1138
1168
1186
1221
1245
1272
1297
1317
1351
1378
1406
1454
1498
1533
1580
1646
1707
1768
1864
1945
2010
2115
2241
2399
2563
2757
148
286
296
308
319
337
353
372
392
421
443
468
488
525
554
576
610
618
629
641
655
664
680
688
701
715
729
740
753
767
780
791
807
822
829
841
849
868
882
896
911
928
942
959
978
999
1015
1035
1051
1061
1086
1108
1131
1158
1187
1214
1241
1277
1310
1337
1371
1408
1441
1478
1519
1553
1587
1632
1662
1705
1751
1790
1846
1896
1955
2010
2057
2128
2196
2274
2352
2450
2539
2632
2736
2844
2971
3141
3314
147
192
202
206
213
226
232
243
258
270
276
292
310
327
346
363
369
375
376
378
380
385
390
398
405
413
417
418
421
422
427
430
436
440
445
449
459
462
470
476
482
492
498
514
522
532
539
545
554
562
570
582
593
607
621
627
634
649
663
673
678
696
705
721
732
743
760
774
795
817
846
865
880
895
926
949
982
1009
1041
1067
1102
1140
1184
1223
1256
1307
1365
1434
1499
39
82
83
88
91
93
101
108
112
119
131
144
154
160
167
182
194
202
206
207
212
214
216
220
221
225
231
235
239
245
250
255
259
261
266
279
282
287
291
292
299
300
305
309
315
321
324
333
338
343
348
361
369
378
391
403
416
428
446
460
481
498
508
523
537
552
567
573
593
603
618
630
647
668
696
722
739
753
782
807
847
886
928
970
1020
1074
1125
1185
1237
31
71
75
81
86
87
91
96
104
106
114
120
138
147
152
162
168
170
174
175
178
179
180
181
183
184
188
190
198
202
208
209
215
221
223
229
230
233
235
241
248
255
257
262
270
276
279
289
293
300
308
311
320
327
335
340
348
356
362
367
373
380
386
396
401
412
423
429
438
453
463
473
499
514
534
549
567
579
606
625
649
688
718
758
797
843
888
953
1013
14
23
24
26
29
33
35
36
38
38
39
40
43
46
51
54
56
56
56
57
57
57
58
60
60
61
62
63
64
66
69
70
73
75
78
79
81
82
84
85
86
88
90
91
92
96
103
107
109
111
117
118
126
129
129
130
132
146
150
151
159
162
164
166
172
176
183
187
194
198
205
214
220
228
242
251
258
262
269
275
288
308
319
325
335
350
362
380
395
43
85
86
91
95
97
100
111
116
119
127
135
141
146
169
184
195
196
197
198
205
211
213
215
218
220
222
223
225
232
234
240
246
250
252
253
258
263
266
271
278
282
286
291
297
306
313
318
320
327
333
342
349
355
362
366
372
381
389
395
402
416
428
435
443
457
474
487
503
526
543
561
587
607
644
658
696
727
766
793
834
885
940
987
1034
1101
1161
1258
1358
86
117
123
126
133
134
141
149
162
165
169
175
185
193
208
221
226
227
232
233
233
234
240
240
241
243
248
250
251
257
261
268
271
273
275
283
284
291
293
295
300
304
308
315
323
329
334
339
349
363
372
381
383
389
397
405
417
426
434
443
463
479
484
499
503
512
524
528
540
561
570
594
623
651
676
701
734
761
798
832
864
917
970
1050
1116
1191
1279
1363
1431
42
57
58
63
64
71
75
82
84
88
92
101
107
112
117
133
146
150
150
151
152
155
159
165
168
170
173
177
179
181
182
184
186
191
192
195
199
204
208
212
216
220
224
228
230
237
239
244
254
257
263
270
283
290
296
299
309
318
331
336
348
354
368
380
398
406
417
431
445
458
469
486
508
531
550
567
588
615
648
673
699
742
780
820
870
932
988
1045
1140
163
274
279
286
294
307
321
341
359
384
408
434
459
480
504
532
558
567
575
583
596
603
612
620
626
637
649
663
668
684
695
707
717
724
738
752
767
778
789
802
813
829
838
848
854
869
884
911
933
960
975
1000
1028
1056
1079
1101
1126
1141
1158
1179
1201
1232
1267
1298
1322
1347
1388
1411
1443
1478
1504
1543
1571
1604
1651
1705
1767
1822
1866
1924
1997
2051
2130
2205
2311
2405
2495
2618
2754
89
169
178
188
203
212
221
223
239
240
246
253
261
275
290
300
316
330
333
336
344
345
353
354
359
365
368
374
380
382
387
390
393
403
410
420
427
430
435
438
441
447
455
468
475
484
493
503
517
522
539
557
575
583
594
605
616
626
642
658
671
680
687
697
709
723
746
771
785
799
810
835
847
888
910
951
990
1016
1039
1091
1124
1168
1205
1261
1331
1381
1457
1524
1606
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
14
14
14
15
16
16
17
20
23
I ALT
16225
2737
3367
1435
1249
1044
397
1426
1424
1208
2758
1631
26
58
053503_alma-indmad.pmd
58
8/8/2005, 11:43 AM
Klub-ranglisterne
Niels Munch ......................... 6
Ena Panikowski ..................... 6
DISTRIKT
KØBENHAVN
1102
Ama’r Ungdoms BK
STORMESTER
Elly Lønholdt ................... 780
FORBUNDSMESTER
Kirsten Louring ............... 170
KLUBMESTER
Hanne Petersen ..................... 5
Esther Frederiksen ................ 5
Birgit Pedersen ..................... 4
Marija Elsang ....................... 3
Helmut Ottosson ................... 2
Gunnar Poul Jensen .............. 2
1108
Ahornets BC
1* KREDSMESTER
Inge Christensen .............. 130
Erik Udsen ....................... 102
1* FORBUNDSMESTER
Karen Larsson .................. 498
KREDSMESTER
Stig Nielsen ....................... 87
Torben Bergmann .............. 77
Aya Scheil .......................... 59
FORBUNDSMESTER
Merete Norske ................. 213
Stanislaw Plichta ............. 213
Inger Jarnit ....................... 182
DISTRIKTSMESTER
Arne Kyhnauv .................... 48
Bent Grove Nielsen ........... 35
2* KREDSMESTER
Inger Olesen ..................... 163
Olaf Ries .......................... 161
Ewa Oleksiewicz ............. 161
2* KLUBMESTER
Helma Kjeldsen ................. 27
1* KLUBMESTER
Lis Larsen .......................... 12
Vivi Cronquist ....................... 9
Anne Togeby ......................... 7
Dorthe Milner ....................... 7
KREDSMESTER
Henrik Ziegler ................... 89
Konrad Bigand ................... 62
Przemyslaw Mielcarek ...... 60
DISTRIKTSMESTER
Kresten Roesdahl ............... 22
Birgitte Sparrevohn ........... 21
1103
Amagerlands Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Erik Dahl Knudsen ..........
Else Matjeka ....................
Emmy Dyhr ......................
Anne Harries ....................
1* KREDSMESTER
Arno Norske ..................... 135
Tine Lind .......................... 101
231
207
191
152
2* KLUBMESTER
Jørgen Callesen .................. 25
Poul Kelså .......................... 24
1* KREDSMESTER
Karsten Andersson ........... 135
Lene Juul Malmberg ........ 105
1* KLUBMESTER
Søren Aaen ......................... 10
Flemming Søndergaard ........ 9
Jørgen Valerius ...................... 5
Peter Højslev Petersen .......... 5
KREDSMESTER
Ruth Bank ..........................
Peder Pedersen ...................
Hulda Christensen .............
Kirsten Olafsen ..................
Niels K. Larsen ..................
Mogens Guldborg Nielsen .
Vagn Sommer ....................
Susanne Rasmussen ...........
99
84
84
82
78
78
70
65
DISTRIKTSMESTER
Lena Mortensen .................
Erling Nielsen ....................
Tove Larsen ........................
Susanne Johansen ..............
Hans Palm ..........................
Birte Jørgensen ..................
Peter Langballe Sørensen ..
Gerhard Nielsen .................
Lise Wøhlk .........................
Bjarne Frausing .................
Dirch Schønfeldt ................
Karen Jacobsen ..................
Ulla Laursen Vig ................
Karen Bjerregaard .............
Inga Dahm .........................
Atti Ehlers ..........................
Jørgen Dahm ......................
Kate Schønfeldt .................
Dagmar Kristensen ............
Leif Jensen .........................
67
66
61
60
59
59
58
48
47
45
45
44
43
42
40
39
37
35
34
33
2* KLUBMESTER
Flemming Nielsen ............. 29
Conny Vestergaard ............. 28
Kristiane Nielsen ............... 25
1* KLUBMESTER
Steen Jensen ....................... 17
Ole Elsang .......................... 16
Birte Wieringer .................. 15
Else Marie Ishøy ................ 15
Bodil Ravn Jensen ............. 15
Lissi Bruun ........................ 14
Maria Lindinger ................. 14
Pernille Norup ................... 12
Peer Andersen .................... 10
Flemming Sahl ................... 10
Claus Aasted ......................... 8
Kirsten Mortensen ................ 8
Leni Sahl ............................... 7
Inga Jappe Petersen .............. 7
1110
Bettina Kalkerups BK
1* STORMESTER
Bettina Kalkerup ........... 1046
STORMESTER
Sven Andresen ................. 610
1* FORBUNDSMESTER
Hans Skaanning ............... 367
Steffen Lauge Pedersen ... 353
2* KREDSMESTER
Helge Palm ......................
Åse Palm ..........................
Svend Thaarup .................
Claus G.F. Jensen .............
Ole Borch .........................
200
199
168
163
154
1* KREDSMESTER
Jørgen Arnstrøm ..............
Ellen Madsen ...................
Jette Aabro .......................
Margit Sylvest-Johansen .
147
144
128
128
KREDSMESTER
Elsa Jensen .........................
Bo Steensen .......................
Grethe Fenstrup .................
Else Tange Jørgensen .........
Birgit Ibsen ........................
Lise Uldahl ........................
Bodil Lundin ......................
Jens Lintrup .......................
Kell Krogh .........................
93
89
88
76
74
71
71
67
56
DISTRIKTSMESTER
Emma Wodschow ..............
Jytte Madsen ......................
David Fuchs .......................
Kirsten Svendsen ...............
Morten A. Korch ................
Liselotte Andresen .............
Lise Mikkelsen ..................
Bente Grenaa Kristensen ...
Erik Dahl ............................
Sussie Inge Dalkiær ...........
Holger Jensen ....................
Svend Vinther-Knudsen .....
64
61
60
58
56
55
54
52
51
49
48
48
Alette Ahlmann-Ohlsen .....
Gitte Dahl ..........................
Freddy Hjøllund .................
Tove Kalkerup ....................
Mette Sehested ..................
Mogens Bybjerg .................
Eske Groes .........................
Lis Rimer ...........................
Hanne Jensen .....................
Kirsten Weden ...................
Jørgen Lindballe ................
Yvonne Kargaard Thomsen
Tove Fenstrup .....................
Villy Thulsted ....................
Johnny Weiergang Larsen .
Claus Dræby ......................
Anne Grete Andersen ........
Leda Skov ..........................
Terkel Hansen ....................
Erling Carstensen ..............
Svend Bech ........................
Kurt Mielke ........................
Jonna Nørskov-Lauritsen ...
Bent Melgaard ...................
Dorte Tange .......................
Helle Krogh .......................
Karen Lisbet Andersen ......
Karen Nauntofte ................
Steen Jakobsen ...................
Else Lundberg ....................
Torben Fersløv Andersen ...
48
45
44
42
42
41
40
39
39
39
38
38
37
37
37
34
34
33
33
33
32
32
32
31
30
29
28
25
19
16
15
2* KLUBMESTER
Jo Hegnelt ..........................
Preben Toft .........................
Birthe Schødt .....................
Eigil Madsen ......................
Åse Møller Hansen ............
Loulou Juul ........................
Alice Stadler ......................
Hanne Poulsen ...................
Bitten Gustavsen ................
28
28
28
27
27
25
23
23
21
1* KLUBMESTER
Poul B. Hansen .................. 20
Kirsten Hansen .................. 20
Birthe Winckelmann ......... 19
Ilse Clausen ....................... 18
Ulla Elmgreen ................... 18
Anette Jørgensen ............... 18
Torben Dahl Madsen ......... 18
Tove Greve ......................... 17
Ruth Madsen ...................... 17
Kai S Madsen ..................... 17
Steen Jensen ....................... 17
Søren Garbers .................... 17
Bruno Hattens .................... 17
Erik Winckelmann ............. 17
Orla Øls .............................. 16
Jonna Ørbæk ...................... 16
Poul Milling ....................... 16
Jørgen Jørgensen ................ 16
Jørn-Erik Martensen .......... 16
Lillian Larsen .................... 15
Marianne Nielsen .............. 15
Bodil Ravn Jensen ............. 15
Ann-Berit Andersen ........... 15
Lis Lindegård ..................... 14
Inger Paulsen ..................... 14
Inge Holm .......................... 13
Iben Hansen ....................... 13
Lone Borelli ....................... 13
Allan Krewald .................... 13
Preben Borelli .................... 13
Anders Giversen ................ 13
Birgit Petersen ................... 13
Kirsten Vinther-Knudsen ... 13
Aage Hansen ...................... 12
Hanne Jensen ..................... 12
Birgit Nielsen ..................... 12
Karin Guldbech ................. 12
John Thomassen ................. 12
Birte Andersen ................... 12
Annelise Hartung ............... 12
Anne-Lise Krewald ............ 12
Lisbeth Solgaard Hansen ... 12
Bent Møller Christensen ... 12
Inge Hansen ....................... 11
Michael Ross ..................... 11
Ida Steffensen .................... 11
Inge Østergaard ................. 11
Henrik Rübner-Petersen .... 11
Eva Schach Christiansen ... 11
Ove Kjestrup ...................... 10
Lita Buggild ....................... 10
Laila Poulsen ..................... 10
Morten Hendriksen ............ 10
Anne Garp .......................... 10
Susanne Giesel ................... 10
Elisabeth Bindslev ............. 10
Rita Joensen .......................... 9
Alice Pedersen ...................... 9
Sus Ebba Andersen ............... 9
Connie Christiansen ............. 9
Svend Aage Juliussen ........... 9
Karl Ib Roed Sørensen ......... 9
Ulla Dal ................................. 8
Elo Hansen ............................ 8
Jens Grann ............................ 8
Vivi Jensen ............................ 8
Bent Elemark ........................ 8
Gerda Rimestad .................... 8
Hans Jørgen Friis .................. 8
Erik Hove .............................. 7
Rita Larsen ............................ 7
Rita Nielsen .......................... 7
Grete Nielsen ........................ 7
Ayio Rasmussen .................... 7
Elisabeth Keis ....................... 7
Mette Dünweber ................... 7
Lotte Voldmester .................. 7
Britt Olsen ............................. 6
Jytte Kaagaard ...................... 6
Monna Wisøfeldt .................. 6
Bjarne Christensen ............... 6
Britta Kreutzfeldt ................. 6
Peter Birk Petersen ............... 6
Birthe Pilmark Nielsen ......... 6
Aage Hansen ......................... 5
Per Glentvor .......................... 5
Kirsten Rants ........................ 5
Knud Roesgaard ................... 5
Marianne Gamby .................. 5
Jørgen Præstiin ..................... 5
Svend Erik Olsen .................. 5
Annemarie Sørensen ............ 5
Inge Claudius Hansen ........... 5
KLUBMESTER
Ulla Buhl ............................... 5
Annie Jette Horn ................... 5
Bo Nissen .............................. 4
Leif Badino ........................... 4
Peer Lundby .......................... 4
Gert Stadler ........................... 4
Ketty Jepsen .......................... 4
Anni Sørensen ....................... 4
Peter Dalsberg ....................... 4
Gynna Dalsberg .................... 4
Jens Meldgaard ..................... 4
Bodil Grandjean ................... 4
Rudolf Straarup .................... 4
Torben Kofod Hansen ........... 4
Leif S Sørensen ..................... 3
Vibeke Matthesen ................. 3
Susanne Jespersen ................ 3
Inge-Lise Hokfeld ................. 3
Karsten Skydsgaard .............. 3
Tove Perlt Andersen .............. 3
Jens M Lemvigh Hansen ...... 3
Annemette Møller Larsen .... 3
Elo Hansen ............................ 2
Erik Ejler .............................. 2
Tage Jensen ........................... 2
Hans Nielsen ......................... 2
Jette Hansen .......................... 2
Anni Henriksen ..................... 2
Kurt Yttergren ....................... 2
Vally Burchardt ..................... 2
Bente Michelsen ................... 2
Karl Aage Nielsen ................ 2
1111
Blakset-Klubberne
2* STORMESTER
Steen Møller .................. 3924
Lars Blakset ................... 2888
Knut Blakset .................. 2394
1* STORMESTER
Mathias Bruun ............... 1626
STORMESTER
Ole Raulund ..................... 850
1* FORBUNDSMESTER
Frederik Bjerregaard .......
Peter Farholt .....................
Ib Rossel ..........................
Nadia Bekkouche ............
Gregers Bjarnarson ..........
Andreas Marquardsen ......
Anders Hagen ..................
Pernille Jakobsen .............
Allan Fogel .......................
496
491
483
480
389
384
356
335
302
FORBUNDSMESTER
Ole Henrik Nielsen ..........
Erik Skovfoged-Olsen .....
Thomas Nielson ...............
Karl Henrik Elster ...........
Kjeld M. Søndergaard .....
Torben Jantzen .................
256
239
236
233
232
213
2* KREDSMESTER
Gerda Windelin ................
Inge Poulsen .....................
Else Matjeka ....................
Lena Rødsgaard ...............
Jakob Baden .....................
Vivian Bjørn Jensen ........
Claus G.F. Jensen .............
Anna Larsen .....................
228
211
207
200
195
164
163
151
1* KREDSMESTER
Francesco Procida ............
Frands Haahr ....................
Ingelise Th. Samuelsen ...
Jens Meedom ...................
Ib Casselgreen .................
Hans Henrik Dræby .........
163
144
143
141
124
108
KREDSMESTER
Anita Melchior ................ 111
Elisabeth Calundan .......... 106
Rita Maglegaard-Andersen105
Connie Rossel .................. 101
Christian Ricard ................. 94
Elsa Jensen ......................... 93
Grete Torres ....................... 91
Kirsten Lehmann ............... 86
Vilhelm Schomacker ......... 85
Eva Thost ........................... 84
Poul Glar ............................ 83
Else Nielsen ....................... 83
Peter Hecht-Johansen ........ 81
Lisa Elster .......................... 79
Kirsten Kemp Jessen ......... 78
Edith Zeller ........................ 77
Kirsten Linneballe ............. 76
Elsemarie Schomacker ...... 75
Lise Holleufer .................... 74
Torben Vonsild ................... 71
Dan Mungaard ................... 69
Irene Keller-Collet ............ 69
Karin Blakset ..................... 68
Bodil Schrøder ................... 68
Merete Møller .................... 66
Michael Bentzon ............... 61
Henrik Frydenlund ............. 50
DISTRIKTSMESTER
Ole Sørensen ......................
Kirsten Madsen ..................
Peter Finn Schønsted .........
Inge Sørensen ....................
Elsie Vonsild ......................
Ove Linde ..........................
Bente Schaltz .....................
Poul Karlin .........................
Birgit Grundtvig ................
Josef Stein ..........................
Robert Andersen ................
Lis Holmenlund .................
Lise Mikkelsen ..................
Kirsten Kristiansen ............
Birgit Nielsen .....................
Gert Glick ..........................
Dina Haagentoft ................
Elli Andersen .....................
Frank Rasmussen ...............
Peter Holmenlund ..............
Lars Tofte ...........................
Brita Garval .......................
Matias Rohrberg ................
Niels Tofte ..........................
Inger Feveile ......................
Inge Udsen .........................
Rolf Fardan ........................
Ulla Clausen ......................
Henny Brix Falkenberg ......
Bente Kock ........................
Shirin Nielsen ....................
Birgitte Schultz-Møller .....
Eva Axelsen .......................
Inger Hagen .......................
Knud Mosekjær .................
Kirsten Ruth .......................
Jeanet Sheller .....................
Jens Haagentoft .................
Lill Beck-Thomsen ............
Henning Sør-Reime ...........
Sally Vainer ........................
Inge Brandt ........................
Kate Klitbo ........................
Susanne Foged ...................
Hanne Strenov ...................
Jytte Bundgaard .................
Ib Fonnesbech-Sandberg ...
Mirjam Vainer ....................
Jens Dissing .......................
Birthe Randrup ..................
Jesper Martensen-Larsen ...
Søren Vilsen .......................
Kirsten Beck ......................
Annie Henriksen ................
69
69
68
67
66
61
59
57
57
56
56
55
54
53
52
51
51
50
50
50
48
48
48
47
47
46
46
44
44
43
43
42
41
41
41
40
40
40
39
39
38
37
37
37
37
37
37
36
35
35
35
34
34
34
59
053503_alma-indmad.pmd
59
8/8/2005, 11:43 AM
Lissi Snabe .........................
Karen Jansdorf ...................
Cai Schat Behrend .............
Jacob Rehling ....................
Lars Forsberg .....................
Gitte Eriksen ......................
Børje Sundbøll ...................
Finn Albrechtsen ................
Ulla Korre Pedersen ..........
Tove Eriksson .....................
Leif Mogensen ...................
Jytte Buchardt ....................
Kirsten Rehling ..................
Klaus Vilsen .......................
Benny Holleufer ................
Morten Henningsen ...........
Inge Matzau .......................
Birgit Caspersen ................
Christian Fledelius .............
Mogens Banke ...................
Margrethe Rykov ...............
Christian Madsen ...............
Anne Friis ..........................
Niels Foldberg ....................
Eric Korre Horten ..............
Jess Tillge ...........................
Rasmus Boeck ...................
Thomas Würtz ...................
Judi Harkjær ......................
Annette Rosthøj .................
Stig Meno Farholt ..............
Anne-Lise Basse ................
Kurt Jensen ........................
Mads Malling Eriksen .......
33
33
33
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
29
29
29
27
27
27
25
25
24
23
22
22
19
19
18
17
17
17
16
15
15
2* KLUBMESTER
Lone Pfeiffer ......................
Karen Falholt .....................
Ove H Ejlertsen .................
Kirsten Mogensen ..............
Jo Hegnelt ..........................
Ulla Halbye ........................
Ebbe Werenberg .................
Hans Graversen ..................
Ann-Dorte Bruhn ...............
Kaja Sårde .........................
Dorrit Stohn .......................
Jørgen Stig Nielsen ............
Carsten Stohn .....................
Svenn Gunborg Olsen ........
Jørgen Jensen .....................
Alice Schaumburg .............
Marit L. Nielsen ................
Svend Rosenkilde ..............
Nini Ortmann Schrøder .....
Jørgen Duvald Christensen
Ove Carlsen .......................
Birthe Tove Pedersen .........
Niels Jessen ........................
Hanne Poulsen ...................
Katalin Jessen ....................
Inger Karlin .......................
Tove Berning ......................
Karl Johan Larsen ..............
Anne Lise Nadelmann .......
Erik Queck .........................
Lene Brinch .......................
Helle Tofte .........................
Bodil Frankert ....................
Harriet Guttermann ...........
29
29
29
29
28
28
28
28
28
27
27
27
26
26
25
25
25
25
25
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
20
20
20
20
1* KLUBMESTER
Niels R. Laugesen .............
Lone Larsen .......................
Erik Falkberg .....................
Marianne Jensen ................
Jens-Peder Pedersen ...........
Jytte Stjernebye .................
Lone Bech ..........................
Søren Windelin ..................
Poul Erik Parnow ...............
Britt Lehd Pedersen ...........
Eigil Wøhliche ...................
Niels Voetmann ..................
Hanne Matthiesen ..............
Kurt Christensen ................
Judith Fuchs .......................
Hanne Secher .....................
Gregers Larsen ...................
Jørgen Schoubye ................
Inger Jensen .......................
Gertrud Bang .....................
Ebba Lundgren ..................
Ahuva Bachmann ..............
William Heering ................
Annette Melander ..............
Steen Aksel Storm .............
Nielserik Ravnborg ............
Maj-Britt Rasmussen .........
Charlotte Brandgaard ........
Hanne-Lotte Møllgaard .....
Rita Winther ......................
Birgit Warner .....................
Hanne Darling ...................
Jette Knudsen .....................
Solvejg Sørensen ...............
23
22
22
22
22
21
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
Niels Erik Lorenzen ..........
Jesper Corneliussen ...........
Jesper Fredslund Pedersen .
Helle Lange .......................
Gitte Vieth ..........................
Lotte Bestle ........................
Karen Tygstrup ...................
Elisabeth Bech ...................
Bente Damgaard ................
Hans Sandegaard ...............
Ib Harmsen ........................
Aase Seier ..........................
Grete Wied .........................
Susan Birch ........................
Hanne Lykke ......................
Eva Bramsnæs ...................
Merete Korch .....................
Klaus Hansen .....................
Rudy Stanwell ....................
Birgitte Klint ......................
Maria G Harbak .................
Kirsten Müller ...................
Tom Jacobsgaard ...............
Freddy Johansen ................
Christian Lemche ..............
Leo Møller Pedersen .........
Merete Corneliussen ..........
Ole Jørss .............................
Jan Helge ...........................
Else Halby ..........................
Hanne Weng .......................
Nynne Helge ......................
Jane Fischer .......................
Karin Boesen .....................
Finn Clement .....................
Kit Philipson ......................
Ulla Gerstrup .....................
Inger La Cour ....................
Kirsten Würtz ....................
Dorte Carlsen .....................
Kurt Pedersen .....................
Kirsten Hedegaard .............
Beatrice Lorenzen .............
Ella Andrée Larsen ............
Thomas Bjørn Vilhelmsen .
Lena Klos ...........................
Hanne Oht ..........................
Ulla Kinch ..........................
Bente Olsen ........................
Alma Tjørning ...................
Ruth Belchuke ...................
Marianne Dahl ...................
Kirsten Bache ....................
Jørgen Norsker ...................
Niels Hjortboe ...................
Michael Fiorini ..................
Søren Dan Thomsen ..........
Jytte Christensen ................
Peter Krusaa Schultz .........
Lotte Wedell-Wedellsborg .
Ib Juul ................................
Nils Foss .............................
Erik Madsen .......................
Elsebeth Dam .....................
Helga Kæstel .....................
Langdon Smith ..................
Helle Zerlang .....................
Kirsten Bahrt .....................
Jesper Schultz ....................
Torben Lundsvig ................
Kirsten Olufsen ..................
Anne Lise Raffay ...............
Line Torp-Pedersen ............
Willy With Petersen ...........
Margrethe Birkegaard .......
Dorte Schultz Jakobsen .....
Per Skov .............................
Bibi Rygg ...........................
Bruce Piper ........................
Bente Holte ........................
Knud Jørning .....................
Lene Reuther .....................
Sonja Dirksen ....................
Kirsten Meile .....................
Grethe Sørensen .................
Margit Cederholm .............
Bjørn Kristensen ................
Kirsten Johansen ................
Birgit Kristensen ................
Marianne Tønnesen ...........
Tine Spang Nielsen ...........
Vibeke Kjerrumgaard ........
Dorthe Bryde-Nielsen .......
Sissel Holm ........................
Niels Zeeberg .....................
Søren Stissing ....................
Jesper Knudsen ..................
Anders Bjørneboe ..............
Peter Collet ........................
Kirsten Seest ......................
Kitty Suchdev ....................
Lars Kristensen ..................
Liesbeth Carlsen ................
Sofie Carlsbæk Boeck .......
Anne Kristine Abildtrup ....
Jørn Groule ........................
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
13
13
12
11
11
11
11
11
11
11
10
John Carlsen ...................... 10
Pia Mortensen .................... 10
Inge Lundberg .................... 10
Tobias Agensø .................... 10
Mimme Strøbech ............... 10
Hanne Sørensen ................. 10
Birgitte Németh ................. 10
Asbjørn von Moos ............. 10
Terkel Lund-Nielsen .......... 10
Christian Soldbro Dubin .... 10
Elli Koch ............................... 9
P.F Collet ............................... 9
Inger Dall .............................. 9
Inge Klint .............................. 9
Lone Hagen ........................... 9
Søren Boel ............................ 9
Lis Nielsen ............................ 9
Agnes Faber .......................... 9
Jean Rørvig ........................... 9
Gerda Drewes ....................... 9
Jørgen Lange ......................... 9
Lillemor Due ........................ 9
Alice Tolstoy ......................... 9
Gerd Hartmann ..................... 9
Merethe Veith ....................... 9
Maria A Rogvi ...................... 9
Paul Bachmann ..................... 9
Anette Vølund ....................... 9
Grethe Backer ....................... 9
Oliver Damsbo ...................... 9
Annette Hansen .................... 9
Lise Brøndsted ...................... 9
Gunhild Madsen ................... 9
Helle Heegaard ..................... 9
Jytte Werdelin ....................... 9
Preben Pedersen .................... 9
Louise Vedtofte ..................... 9
Bente Jørgensen .................... 9
Per Svane-Hansen ................. 9
Olga Pokrovskaja .................. 9
Susanne Heilmann ................ 9
Anne Grethe Toft .................. 9
Else K. Sørensen ................... 9
Sinja Sveinsdottir ................. 9
Kirsten Steffensen ................ 9
Amalie Koch-Palmund ......... 9
Kim Birgitte Blicher ............. 9
Birte Gloerfelt-Tarp ............. 9
Mette Gamst Bækgaard ........ 9
Anne Dorthe Kjerrumgaard . 9
Lis Topholm .......................... 8
Lene Priess ............................ 8
Karin Harbo .......................... 8
Bente Busch .......................... 8
Ulla Allerup .......................... 8
Lisbeth Gorr .......................... 8
Jurek Korski .......................... 8
Birgit Kruse .......................... 8
Fania Korski .......................... 8
Lars Nielsen .......................... 8
Aina Heilesen ....................... 8
Karen Weidner ...................... 8
Birgitte Rubin ....................... 8
Camilla Husted ..................... 8
Trille Granzow ...................... 8
Rita Abildgaard ..................... 8
Vibeke Pedersen ................... 8
Kirsten Lyngbye .................... 8
Lis Schou Larsen .................. 8
Jørgen Markussen ................. 8
Kirsten Havemann ................ 8
Kirsten Schrøder ................... 8
Vibeke Henrichsen ............... 8
Flemming Hoffmann ............ 8
Elisabeth Jarssen ................... 8
Lotte Strandgaard ................. 8
Aase Dupont Jensen ............. 8
Birte Friis Gerstoft ............... 8
Eva Bierring Sørensen .......... 8
Bjarke Gloerfelt-Tarp ........... 8
Ellen Hørby Christensen ...... 8
Helle Velschow-Rasmussen .. 8
Lene Eis ................................ 7
Stig Tjur ................................ 7
Søren Kann ........................... 7
Jan Vinther ............................ 7
Per Baatrup ........................... 7
Ulla Aspöck .......................... 7
Erik Jensen ............................ 7
Jette Bille .............................. 7
Wai Johansen ........................ 7
Ulla Jørning .......................... 7
Knud Jørring ......................... 7
Lone Fugmann ...................... 7
Hanne Brandt ........................ 7
Gitte Olesen .......................... 7
Jytte Lerche .......................... 7
Lida Lindholm ...................... 7
Knud Simonsen ..................... 7
Fritz Reuther ......................... 7
Birte Lehmann ...................... 7
Jettie Hansen ......................... 7
Annemette Kjær ................... 7
Karin Arnstedt ...................... 7
Lillian Josias ......................... 7
Kirsten Aavang ..................... 7
Dorte Grønvald ..................... 7
Jytte Jakobsen ....................... 7
Anna von Lowzow ................ 7
Birgit Sandberg ..................... 7
Jørgen Tjørning ..................... 7
Birthe Haundrup ................... 7
Jette Armstrong ..................... 7
Ulla Juul-Hansen .................. 7
Birthe Hansen-Vær ............... 7
Steen Rud Sørensen .............. 7
Inger Spang-Hanssen ............ 7
Merete Rottbøl Ørum ........... 7
Flemming Hansen-Vær ........ 7
Jens-Jacob Jacobsen ............. 7
Marianne Christiansen ......... 7
Anne-Grethe Brings Nielsen 7
Anna Preisz ........................... 6
Lone Glover .......................... 6
Helle Nørum ......................... 6
Lene Fiorini .......................... 6
Mimi Vissing ........................ 6
Sverkel Glar .......................... 6
Bente Kornum ....................... 6
Lotte Kenvig ......................... 6
Elly Schefte .......................... 6
Ole Mathiesen ....................... 6
Karen Houborg ..................... 6
Aase Skovlund ...................... 6
Jørgen Starup ........................ 6
Annie Baltzer ........................ 6
Povl Heegaard ....................... 6
Charlotte Yde ........................ 6
Mads Stenhuus ...................... 6
Bent Vogensen ...................... 6
Inge Kjærgaard ..................... 6
Søren Hartmann .................... 6
Birgit Ebbesen ...................... 6
Karin Lindbaum ................... 6
Niels Guldmann .................... 6
Henrik Ogstrup ..................... 6
Grethe Nielsen ...................... 6
Birte Engelsen ...................... 6
Jytte Mogensen ..................... 6
Vibeke Frendrup ................... 6
Jørgen Simonsen ................... 6
Marianne Aggebo ................. 6
Marianne Hancke ................. 6
Polly Jørgensen ..................... 6
Kirsten Tideman ................... 6
Kirsten Rugtved .................... 6
Anette Langebæk .................. 6
Anne Rosenkrantz ................ 6
Christian Olesen ................... 6
Helle Roepstorff ................... 6
Henning Skovlund ................ 6
Kirsten Alkærsig ................... 6
Edda Sveinsdottir .................. 6
Annette Fabricius .................. 6
Annemarie Varming ............. 6
Pille Leth Jensen ................... 6
Henning Fabricius ................. 6
Anne-Lie Jørgensen .............. 6
Peter Christiansen ................. 6
Flemming Bjørnekær ........... 6
Jens Kofod Nielsen ............... 6
Bettina Federspiel ................. 6
Jan H. Juell-Hansen .............. 6
Lisbeth Wachmeister ............ 6
Carl Johan Damgaard ........... 6
Henning P. Andersen ............. 6
Niels Peter Rasmussen ......... 6
Birgitte Bohn Jørgensen ....... 6
Sus Kay ................................. 5
Ole Skov ................................ 5
Maj Soya ............................... 5
Inge Koch .............................. 5
Tove Bech ............................. 5
Poul Plum .............................. 5
Lone Gertz ............................ 5
Lone Strøm ........................... 5
Bodil Bach ............................ 5
Helle Hald ............................. 5
Elin Hertz ............................. 5
Hanne Skov ........................... 5
Bent Strøm ............................ 5
Ann Reitzel ........................... 5
Inger Purup ........................... 5
Lis Jacobsen .......................... 5
Lis Kampmann ..................... 5
Liv Andersen ......................... 5
Ulla Mønsted ........................ 5
Edna Dueholm ...................... 5
Alice Bosack ......................... 5
Anne Kloster ......................... 5
Lone Clausen ........................ 5
Merete Gøtke ........................ 5
Ruth Nielsen ......................... 5
Ruth Jönsson ......................... 5
John Sonberg ......................... 5
Kirsten Holm ........................ 5
Anette Bjørn ......................... 5
Bente Polack ......................... 5
Gunver Risum ....................... 5
Ulla Wielandt ........................ 5
Lise Schjøttz ......................... 5
Birgit Hansen ........................ 5
Birgitte Plum ........................ 5
Henning Lunde ..................... 5
Henrik Heller ........................ 5
Henrik Skalbo ....................... 5
Kirsten Olsen ........................ 5
Benthe Witten ....................... 5
Jette Nielsen ......................... 5
Lotte Wegener ....................... 5
Jytte Nielsen ......................... 5
Claus Fischer ........................ 5
Aage Vilsgaard ..................... 5
Inge Ostenfeld ...................... 5
Tine Raunstrup ..................... 5
Annette Husted ..................... 5
Marianne Lunde ................... 5
Helle Andersen ..................... 5
Per Friedlænder ..................... 5
Agnes Nørsøller .................... 5
Søren Følsgaard .................... 5
Tove Lieberkind .................... 5
Marianne Thesbo .................. 5
Doris Jørgensen .................... 5
Kirsten Kloster ...................... 5
Lissi Lauritzen ...................... 5
Victor Brabrand .................... 5
Anette Kornerup ................... 5
Jette Borenhoff ..................... 5
Susanne Pedersen ................. 5
Susanne Andersen ................. 5
Lisbeth Forsberg ................... 5
Marianne Haslund ................ 5
Lisbeth Fledelius .................. 5
Dorrit Ollendorff .................. 5
Kristine Stenhuus .................. 5
Vibeke Skat-Rørdam ............ 5
Madeleine Jacobsen ............. 5
Anne-Marie Sinding ............. 5
Dorte Gram-Hanssen ............ 5
Preben Møller Whitt ............. 5
Jytte Soldbro Dubin .............. 5
Bodil Møller Nielsen ............ 5
Charlotte Bjerregaard ........... 5
Birte Wegner Heilmann ........ 5
KLUBMESTER
Seema Suchdev .................. 10
Randi Bjørneboe ................... 9
Frederik Wang Jørgensen ..... 9
Ulrik Blessing ....................... 8
Jeppe Juhl .............................. 7
Tina Thomsen ....................... 7
Mette Andersen ..................... 7
Anna Christa Raulund .......... 7
Dora Ishøj ............................. 6
Per Nielsen ............................ 6
Dorthe Kiær .......................... 6
Lisbeth Smed ........................ 6
Hans Løvetand ...................... 6
Bente Kjølbye ....................... 6
Maria Klemensen ................. 6
Mette Staal Rohrberg ........... 6
Evy Unger ............................. 5
Bente Westh .......................... 5
Boje Nielsen ......................... 5
Leif Norking ......................... 5
Hans Nielsen ......................... 5
Jan Willumsen ...................... 5
Samuel Schefte ..................... 5
Anette Møller Whitt ............. 5
Annelise Wille Jensen .......... 5
Anne Wedell-Wedellsborg .... 5
Lis Kruse ............................... 4
Nina Holm ............................ 4
Nina Bang ............................. 4
Knud Ravn ............................ 4
Inge Böck .............................. 4
Erik Vraa ............................... 4
Aron Skop ............................. 4
Mette Dam ............................ 4
Knud Risum .......................... 4
Inge Auken ............................ 4
Else Mørch ............................ 4
Hanna Skop ........................... 4
Dorte Krak ............................ 4
Jytte Dock ............................. 4
Lena Brinks ........................... 4
Susan Fürst ............................ 4
Heidi Meier ........................... 4
Mogens Kirk ......................... 4
Lone Jepsen .......................... 4
Merete Hoff .......................... 4
Karina Weis ........................... 4
Iiris Nummi ........................... 4
John Lemkow ........................ 4
Gertie Lund ........................... 4
Lena Norking ........................ 4
Lisa Iermiin .......................... 4
Joyce Hansen ........................ 4
Lone Ernland ........................ 4
Karen Lersey ......................... 4
Merete Ambak ...................... 4
Else Selchau .......................... 4
Bodil Jensen .......................... 4
Erik Wessing ......................... 4
Hanne Anthon ....................... 4
Finn Lindahl ......................... 4
60
053503_alma-indmad.pmd
60
8/8/2005, 11:43 AM
Bjørn Jensen ......................... 4
Ernst Hansen ......................... 4
Jette Darlie ............................ 4
Jette Jensen ........................... 4
Ulla Andersen ....................... 4
Vibeke Hegner ...................... 4
Inger Lindboe ....................... 4
Inge Damgaard ..................... 4
Anne Brabrand ...................... 4
Michael Tvede ...................... 4
Poul Klarskov ........................ 4
Hanne Jønsson ...................... 4
Harriet Ibsen ......................... 4
Bente Værslev ....................... 4
Eva Tolderlund ...................... 4
Per V. Nielsen ........................ 4
Lone Conradsen .................... 4
Lone Markussen ................... 4
Laila Schwartz ...................... 4
Jette Nørgaard ....................... 4
Thea Henrichsen ................... 4
Annette Norling .................... 4
Arne Rosenklint .................... 4
Michala Schultz .................... 4
Annike Heilbuth ................... 4
Dorota Liberski ..................... 4
Birthe Müllertz ..................... 4
Mette Mathiesen ................... 4
Gitte Jørgensen ..................... 4
Lotte Eskildsen ..................... 4
Anne Juul Larsen .................. 4
Julia Bridgwater ................... 4
Hanne Berthelsen ................. 4
Minna Wittenborg ................. 4
Carsten Nehammer ............... 4
Kirsten Valgreen ................... 4
Kirsten Klarskov ................... 4
Inger Marie Storm ................ 4
Birgitte Lenzberg .................. 4
Gurli Muff Lassen ................ 4
Aage Spang-Hanssen ............ 4
Elaine Svenningsen .............. 4
Marianne Willumsen ............ 4
Leise Mærsk Møller ............. 4
Lars Erik Petersen ................ 4
Britt-Marie Jonsen ................ 4
Susanne Hart Hansen ........... 4
Alice Friis-Poulsen ............... 4
Erik W. Svenningsen ............. 4
Britha Elf Sørensen .............. 4
Inga Ellinor Akselbo ............. 4
Inger Fischer-Hansen ........... 4
Karen-Alette Jakobsen ......... 4
Margrethe Ehrenskjöld ......... 4
Birgitte Juul Størner ............. 4
Rikke Marietta Jensen .......... 4
Annette Elmer Eilersen ........ 4
Birgitte Jersild Storm ........... 4
Muski Stenfeldt Hansen ....... 4
Birgitte Hove Andreasen ...... 4
Christel Bangsdal Larsen ..... 4
Gitte Wedell-Wedellsborg .... 4
Ingerlise Lützhøft-Hansen ... 4
Anne-Grethe Fogh Sørensen 4
Inge Toft ................................ 3
Uhle Wied ............................. 3
Lise Helm ............................. 3
Ruth Juhl ............................... 3
Erik Juhl ................................ 3
Dorte Kjær ............................ 3
Ann Selchau .......................... 3
Jane Møller ........................... 3
Lene Hansen ......................... 3
Tineke Post ............................ 3
Karen Sachs .......................... 3
Søren Raith ........................... 3
Niels Tvede ........................... 3
Trine Boeck .......................... 3
Henrik Suhr ........................... 3
Henry Ambak ........................ 3
Alette Hage ........................... 3
Mette Kordt ........................... 3
Allan Polack ......................... 3
Vibeke Linde ........................ 3
Ellen Simony ........................ 3
Ellen Skalbo .......................... 3
Annette Wied ........................ 3
Stig Mønsted ......................... 3
Bente Brandt ......................... 3
Birtha Egede ......................... 3
Birthe Færch ......................... 3
Mette Lundin ........................ 3
Lena Schwartz ...................... 3
Nina Melchior ....................... 3
Lisbeth Hagge ....................... 3
Lise Landmark ...................... 3
Birgith Smith ........................ 3
Birgit Thiele .......................... 3
Anni Tranberg ....................... 3
Helle Worsaae ....................... 3
Jean Guichard ....................... 3
Henrik Olesen ....................... 3
Maureen Bjørn ...................... 3
Lissi Carlsen ......................... 3
Bente Clausen ....................... 3
Jette Ahrenst ......................... 3
Mikael Olufsen ..................... 3
Inge Feddersen ...................... 3
Jørgen Warming .................... 3
Sonja Vesterby ...................... 3
Vicki Andersen ..................... 3
Erik Peitersen ........................ 3
Gurli Grønvang ..................... 3
Benny Schwartz .................... 3
Kirsten Kaiser ....................... 3
Grete Voetmann .................... 3
Mette Tranholm .................... 3
Ken Muff Lassen .................. 3
Steen Ludvigsen ................... 3
Mogens Pedersen .................. 3
Helen Stenberdt .................... 3
Anne Ammitzbøll ................. 3
Merete Haugwitz .................. 3
Birgitte Hansen ..................... 3
Jørgen Andersen .................... 3
Kirsten Egelund .................... 3
Anna Christensen .................. 3
Torben Hedegaard ................ 3
Birgit Peitersen ..................... 3
Mathilde Nielsen .................. 3
Nikolas von Thun .................. 3
Dictus Conradsen .................. 3
Ole Lund-Petersen ................ 3
Inge Hage Visholm ............... 3
Anne-Grete Genkel .............. 3
Elsebeth Bernhoft ................. 3
Rosemarie Hovmand ............ 3
Helge Flou-Jensen ................ 3
Jørgen Berthelsen ................. 3
Marianne Andersen ............... 3
Hanne Flou-Jensen ............... 3
Hanne Broe Bacher .............. 3
Kristine Bernhoft .................. 3
Kirsten Middelboe ................ 3
Irmtraut Bisgaard ................. 3
Ulla Dyring Larsen ............... 3
Annegrete Bothmann ............ 3
Tove Levin Nielsen ............... 3
Birgitte Willumsen ............... 3
Bernd Schittenhelm .............. 3
Vibeke Toft-Nielsen .............. 3
Karen Skjold-Jensen ............. 3
Else Schmidt-Hansen ........... 3
Marianne Engelhardt ............ 3
Erik Skov Rasmussen ........... 3
John Peter Sørensen .............. 3
Janne Sonne-Schmidt ........... 3
Hans Henrik Leschly ............ 3
Kirsten Bjerregaard .............. 3
Karen Margrethe Kemp ........ 3
Lise Ryberg Sørensen ........... 3
Annikki Christiansen ............ 3
Niels Jørgen Poulsen ............ 3
Jens Ulrich Pedersen ............ 3
Gitte Hecht-Johansen ........... 3
Anne Grethe Drivsholm ....... 3
Kristoffer Waage Beck ......... 3
Wanda Mazanti-Andersen .... 3
Inge-Lise Schade Erdal ........ 3
Jørgen Sehested Hansen ....... 3
Birthe Bruun Rasmussen ...... 3
Knud Bork Kristoffersen ...... 3
Annette Reedtz Petersen ...... 3
Birgit Limberg Petersen ....... 3
Ejvind Stenfeldt Hansen ....... 3
Niels Christian Nielsen ........ 3
Karen Bork Kristoffersen ..... 3
Marianne Hougård Martini .. 3
Birgit Wedell-Wedellsborg ... 3
Karen-Margrete Rasmussen . 3
Per Holst ................................ 2
Gerda Kok ............................. 2
Inge Blok .............................. 2
Annie Bay ............................. 2
Inga Maare ............................ 2
Anne Stohn ........................... 2
Søren Hoff ............................. 2
Nete Risum ........................... 2
Peter Blok ............................. 2
Lykke Obel ............................ 2
Poul Groth ............................. 2
Ib Baastrup ............................ 2
Ulla Collet ............................ 2
Leif Jensen ............................ 2
Michael Ohl .......................... 2
Erik Jensen ............................ 2
Philip Mohr ........................... 2
Simon Aisen .......................... 2
Yayoi Krogh .......................... 2
Kaare Dubin .......................... 2
Dorte Eybye .......................... 2
Jytte Wexøe ........................... 2
Mary Hinsch ......................... 2
Ole Bramsnæs ....................... 2
O.V. Nielsen .......................... 2
Anna Wismann ..................... 2
Susanne Tarp ......................... 2
Knud Poulsen ........................ 2
Inger Sundbø ......................... 2
Helen Jensen ......................... 2
Anne Lehmann ..................... 2
Lone Dalmose ....................... 2
Arne Carlsen ......................... 2
Else Nielsen .......................... 2
Anni Hørning ........................ 2
Niels Kahlke ......................... 2
Joan Thomsen ....................... 2
Sten Aastrup .......................... 2
Henny Müller ........................ 2
Bent Gransøe ........................ 2
Olga Haxholdt ....................... 2
Suzann Hansen ..................... 2
Vibeke Boesen ...................... 2
Inge Andersen ....................... 2
Inger Lehmann ...................... 2
Annette Bagge ...................... 2
Lise Anneberg ....................... 2
Tove Kjeldsen ....................... 2
Birgitte Pahl .......................... 2
Ellis Carlsen .......................... 2
Marianne Rich ...................... 2
Hellen Thorup ....................... 2
Marli Norsker ....................... 2
Thomas Boesen ..................... 2
Frank Pearson ....................... 2
Irene Schmidt ....................... 2
Hanne Thuesen ..................... 2
Lonny Glavind ...................... 2
Ingrid Münter ........................ 2
Dorrit Nissen ........................ 2
Bjørn Tidmand ...................... 2
Hans Vesterby ....................... 2
Lissie Alsted ......................... 2
Britha Jensen ........................ 2
Bente Wonsild ....................... 2
Jette Lautrup ......................... 2
Susanne Larsen ..................... 2
Annette Scheel ...................... 2
Karen Grundsøe .................... 2
Steffi Schüren ....................... 2
Børge Jakobsen ..................... 2
Lennart Lindhe ..................... 2
Lennart Scheel ...................... 2
Kristina Holst ........................ 2
Mette Horneman ................... 2
Jytte Engelsen ....................... 2
Pia Grzeskowitz .................... 2
Eva Jeremiassen .................... 2
Johan Vogelsang .................... 2
Susanne Hegedus .................. 2
Ingbritt Butina ...................... 2
Torben Wielandt ................... 2
Linda Sandbjerg .................... 2
Mogens Hammeris ................ 2
Helene Sørensen ................... 2
Margith Grønbæk ................. 2
Jørgen Forsberg ..................... 2
Karin Rosetzsky .................... 2
Torkild Nielsen ..................... 2
Høgni Mortensen .................. 2
Hanne Rasmussen ................. 2
Hanne Løvendahl .................. 2
Charlotte Røder .................... 2
Ingrid Schrøder ..................... 2
Henrik Nehammer ................ 2
Kristine Sabroe ..................... 2
Kirsten Hoverby .................... 2
Jytte Haussmann ................... 2
Lis Engel Møller ................... 2
Nina Kai Nielsen .................. 2
Inge Larsen-Seul ................... 2
Ilse Christensen .................... 2
Lilian Ladefoged .................. 2
Marianne Selchau ................. 2
Niklaus B. Sonne .................. 2
Gunnar Sandbjerg ................. 2
Grethe Siemonsen ................. 2
Frits Krog-Meyer .................. 2
Lizzi Vernerlund ................... 2
Olla Due Boertman .............. 2
Susanne Viscovich ................ 2
Alice Frederiksen ................. 2
Inge Thoerkildsen ................. 2
Peter V. Andersen .................. 2
Peter Kristiansen ................... 2
Helle Skou Lausen ................ 2
Iris Maria Møller .................. 2
Kirsten Rosendahl ................ 2
Ida Alva-Jørgensen ............... 2
Erland Brun Hansen ............. 2
Susanne Hüttemeier ............. 2
Inger Meulengracht .............. 2
Inge Beha Petersen ............... 2
Karin Adser Hansen .............. 2
Karin Af Rosenborg .............. 2
Marie-Louise Heine ............. 2
Pjums Castenskiold .............. 2
Conny Christiansen .............. 2
Hans Henrik Hansen ............. 2
Susse Toft-Nielsen ................ 2
Britt Niederschier ................. 2
Anne-Marie Schjelde ........... 2
Diana Kold Pedersen ............ 2
Kristian Løkkegaard ............. 2
Jens Christian Kærn ............. 2
Annelise Ørum Jensen .......... 2
Minna Poll Sevaldsen ........... 2
Hans Christian Galst ............. 2
Bente Jerberg Jensen ............ 2
Merete Rostock-Jensen ........ 2
Louise Bruun Andersen ........ 2
Helle Husted-Andersen ........ 2
Flemming Christjansen ........ 2
Kirsten Waagepetersen ......... 2
Susanne Husted-Andersen .... 2
Margareth Sonne-Schmidt ... 2
Marianne Stæhr Johansen .... 2
Kirsten Løjstrup Hansen ...... 2
Iben Lundbye Kristiansen .... 2
Hanne Wedell-Wedellsborg .. 2
Karen Marie Eggert Pedersen2
1113
Bridgeklubben F-V
DISTRIKTSMESTER
Bente Grenaa Kristensen ... 52
Kurt Ravn ........................... 43
Kurt A Schønberg .............. 31
2* KLUBMESTER
Inger Lund ......................... 25
Else Krogsgaard ................. 24
Svend Piper ........................ 22
1* KLUBMESTER
Kaj Pedersen ...................... 16
Inger Jessing Bretting ........ 13
Ivan Olesen ........................ 11
Grethe Bøgh ....................... 10
Lis Anker Pedersen ............ 10
Lis Frost ................................ 7
Ella Hein ............................... 7
Anne Bjørn ........................... 7
Rolf Johansson ...................... 7
Vivi Ladegaard ..................... 7
Betty Kiilsholm .................... 7
John Hjorth ........................... 6
Gitte Laursen ........................ 6
Eilif Kiilsholm ...................... 6
Marianne Nielsen ................. 6
Henning Hviid ...................... 5
KLUBMESTER
Lis Bruun .............................. 4
Helge Ralov .......................... 4
Kaj L Nielsen ........................ 4
Bende Spangen ..................... 4
Knud Vallentin ...................... 4
Annelise Ralov ..................... 4
Claus Bretting ....................... 4
Otto Brokmann ..................... 2
Birthe Nielsen ....................... 2
1118
Culbertson Clubben, Kbh
FORBUNDSMESTER
Henrik Schledermann ...... 292
2* KREDSMESTER
Erik Schmidt .................... 178
1* KREDSMESTER
Aksel Godsk ..................... 140
Ebbe Vagn Christensen .... 136
KREDSMESTER
Ellen Houlind ................... 116
Ole Winther ....................... 94
Rita Petersen ...................... 94
Poul Glar ............................ 83
Hallvard Sørensen ............. 73
Severin Hansen .................. 72
DISTRIKTSMESTER
Janne Schledermann ..........
Per Christiansen .................
Ina Christiansen .................
Aase Marx ..........................
Ole Block ...........................
Dann Mortensen ................
Birte Toft Nielsen ..............
Jørgen Hansen ....................
John Nielsen ......................
56
53
47
46
44
39
36
33
30
2* KLUBMESTER
Anni Ahlfeldt .....................
Ole Jensen ..........................
Johanne Mandrup-Larsen ..
Maiken Mannstaedt ...........
29
27
27
25
1* KLUBMESTER
Lise Guldbæk ..................... 16
Asbjørn Sæthre .................. 16
Preben Mortensen .............. 16
Holger Bremer ................... 13
Bent Mandsbjerg ............... 13
Jørgen Boxenbaum ............ 11
Eva Balle Ranfeldt ............ 10
Torben Mortensen ................. 9
Trine Skeel ............................ 8
Henrik Andersen ................... 7
Lilli Aaby .............................. 6
Henrik Jessen ........................ 6
Inga Wolff ............................. 5
Birgitte Skov ......................... 5
Edel Balle Olsen ................... 5
KLUBMESTER
Vera Blume ........................... 3
Hanne Stryhn ........................ 3
1115
Byens Bridge
1* KREDSMESTER
Margit Sylvest-Johansen . 128
Poul Holm ........................ 119
KREDSMESTER
Betty Møller Hansen ......... 75
DISTRIKTSMESTER
Mette Sehested ..................
Vagn Vestergaard ...............
Orla Høy Pedersen .............
Kirsten Eriksen ..................
Ruth Hesselholt .................
Erik Valgreen .....................
42
40
38
37
35
30
1* KLUBMESTER
Bent Kofoed Christensen .. 21
Gorm Kraft ........................ 19
Anni Kyrin ......................... 18
Hans Vilhelm Jensen ......... 15
Birgit Hjorth ...................... 13
Birgit Jørgensen ................. 13
Søren Wiben ...................... 11
Kate Nielsen ...................... 11
Dorthe Skovgaard Larsen .. 10
Grethe Søbirk ..................... 10
Mona Wittrock ...................... 8
Jette Lykke ............................ 7
Margit Valgreen .................... 7
Hanne Skov ........................... 5
Elisabeth Sørensen ............... 5
KLUBMESTER
Merete Vannby ...................... 5
Eva Løye ............................... 4
Carl Brenbak ......................... 4
Bent Nygaard ........................ 4
Ingelise Kring ....................... 4
Susanne Sørensen ................. 4
Lone Høgel ........................... 3
Lise Lehmann ....................... 3
Tove Bernskov ...................... 3
Jette Senius Clausen ............. 3
Ole Faarup ............................ 2
1125
Danmarks Radios BK
1* FORBUNDSMESTER
Åse Duebæck ................... 335
2* KREDSMESTER
John Jensen ......................
Tom Thomsen ..................
Elly Nielsen .....................
Flemming Lundstrøm ......
Marie Hansen ...................
231
217
177
173
158
1* KREDSMESTER
Carl-Einer Ib Thomsen ....
Svend Hedemand .............
Per Lund Thomsen ...........
Lilian Meldgaard .............
150
148
131
109
KREDSMESTER
Ketty Davidsen ..................
Arne Flemming Garly .......
Jørgen O. Andersen ............
Inger Mårtensson ...............
H. J. Randrup Christensen .
96
96
83
81
77
DISTRIKTSMESTER
Leo Munk Jørgensen .........
Bo Mikkelsen .....................
Sven-Eli Lund ....................
Annie Wulff .......................
Finn Wagner .......................
Jytte Odorico .....................
Inga Kok Nielsen ...............
Henrik Madsen ..................
Edith Madsen .....................
Birger Madsen ...................
Ruth Johanneson ................
Knud Rasmussen ...............
Claus Østberg .....................
Frank Brodersen ................
69
65
62
61
57
55
46
44
38
37
36
30
29
28
2* KLUBMESTER
Birgit Jacobsen .................. 29
Inger Bervild ...................... 27
Ulla Djursner ..................... 26
61
053503_alma-indmad.pmd
61
8/8/2005, 11:43 AM
Leif Jacobsen .....................
Ellen Rasmussen ................
Frede Søndergaard .............
Jane Lundstrøm .................
Inger Christiansen .............
Henning Christiansen ........
Per Houe .............................
Edith Sørensen ...................
25
25
25
24
24
24
23
23
1* KLUBMESTER
Bente Lund ........................ 20
Kirsten Stenbjerre ............. 20
Rita Sanits .......................... 19
Jytte Hestehave .................. 17
Jørgen Andersen ................. 15
Ruth Petersen ..................... 10
Erik Resting .......................... 6
KLUBMESTER
Inger Lindboe ....................... 4
Viggo Hansen ....................... 2
Sonja Hansen ........................ 2
Paul Kvist Frederiksen ......... 2
1127
Ingeniørforeningens BK
FORBUNDSMESTER
Flemming Jensen ............. 250
1* KREDSMESTER
Inger Hanskov .................. 140
Karsten Stoltz Nielsen ..... 103
KREDSMESTER
Janusz Bielecki .................. 91
DISTRIKTSMESTER
Emma Wodschow ..............
Peter Wodschow .................
Svend Kvorning .................
Jonna Nørskov-Lauritsen ...
Jørgen Oxenbøll .................
64
47
35
32
16
2* KLUBMESTER
Jørgen Farbøl ..................... 29
Nellie Fischer .................... 24
1* KLUBMESTER
Alice Kjær ......................... 13
Birthe Skov ........................ 12
Preben Nissen ....................... 5
1126
Danske Bank Bridge
STORMESTER
Erik Lund-Henriksen ....... 591
KLUBMESTER
Knud Christensen ................. 9
1* FORBUNDSMESTER
Ib Rossel .......................... 483
FORBUNDSMESTER
Thomas Groth .................. 192
2* KREDSMESTER
Ole Larsen ........................ 196
1* KREDSMESTER
Peter Herlev ..................... 121
KREDSMESTER
Aage Arildsen .................. 106
Dann Brunebjerg ............... 83
Peter Lyngsø ...................... 79
Jan Gjermansen ................. 57
DISTRIKTSMESTER
Ole Bisgaard ......................
Flemming Kristensen ........
Hans-Ulrich Wittendorff ...
Ruth Wøhlk ........................
Leon Haslund .....................
Jens Kristoffersen ..............
Tove Kristensen .................
Else Westphall-Møller .......
Jørgen Puck ........................
Mogens Frendrup ...............
Birthe Stephensen ..............
Inge Frendrup ....................
Peter A. Laursen ................
Bente Kruse .......................
Einar Petersen ....................
Carsten Sloth .....................
65
61
50
48
47
46
45
40
38
38
35
33
33
30
28
20
2* KLUBMESTER
Bente Frandsen .................. 28
Kirsten Wittendorff ............ 27
Anette Gerstenberg ............ 25
1* KLUBMESTER
Lars Engelhardt ................. 20
John Lund .......................... 18
Ulla Frandsen ..................... 17
Holger Lauritsen ................ 17
Trine Ravn ......................... 13
Hans Jørgen Laursen ......... 12
Flemming Petersen ............ 12
Ninette Petersen ................. 11
Stephan Bak .......................... 9
Bente Jørgensen .................... 9
Bent Ravn ............................. 8
Inger Christiansen ................ 8
Jettie Hansen ......................... 7
Leif Hansen ........................... 6
Merete Helkiær ..................... 6
Asmus Jacobsen .................... 6
Torben L Larsen ................... 6
Birger Christensen ................ 6
KLUBMESTER
Eva Brandt ............................ 4
Ove Pedersen ........................ 4
Per Slouborg .......................... 4
Jeanette Nykjøge .................. 4
Jan Russ ................................ 3
Tom Andersen ....................... 3
Poul Erik Jørgensen .............. 3
Lis Laursen ........................... 2
Kasper Munck ....................... 2
Inga Rasmussen .................... 2
Morten Maltesen .................. 2
Dorrit Korinth Jeppesen ....... 2
1137
Forbrugsforeningens BK
FORBUNDSMESTER
Hans Strunge .................... 271
Ole Henrik Nielsen .......... 256
2* KREDSMESTER
Ritha Thomassen .............
Victor Christensen ...........
Flemming Lundstrøm ......
Ole Priskorn .....................
210
203
173
153
1* KREDSMESTER
Helmer Schmidt ...............
Carl-Einer Ib Thomsen ....
Else Bøje Jensen ..............
Birthe Jost Jensen ............
Merete Baadsager ............
Anders Andersen ..............
Knud Vennervald .............
Inge Debel ........................
Emma Pedersen ...............
Preben Liedberg ...............
155
150
147
143
141
140
127
122
111
109
KREDSMESTER
Bodil Thorsen .................. 102
Vita Petersen ...................... 90
Barbara Prahm ................... 88
Lis Errebo Liedberg .......... 83
Knud Helmer Sørensen ..... 82
Karen Jensen Vennervald .. 80
Knud Nielsen ..................... 79
Villy Jost Jensen ................ 78
Rolf Jørgensen ................... 69
Erik Jelling ......................... 61
Kjeld Christensen .............. 60
DISTRIKTSMESTER
Kazia Wisniewska .............
Børge Zachariassen ...........
Jørgen Kruhl Jensen ..........
Tove Larsen ........................
Erna Svendsen ...................
Flemming Kristensen ........
Kirsten Svendsen ...............
Birgit Grundtvig ................
Merethe Christensen ..........
Kaja Hansen .......................
Erik Døssing ......................
Kirsten Helmer Sørensen ..
Jørgen Dahlbæk Nielsen ....
Alis Byron ..........................
Erling Gylden ....................
Inger Høgelund ..................
Birgit Lassen ......................
Viggo Lassen .....................
Svend Aage Andersen ........
Kardy Bækgaard ................
Babette Nykjøge ................
Dorrit Lekach ....................
Jutta Njargel .......................
Inga Kok Nielsen ...............
Kirsten Andersen ...............
Tove Kristensen .................
Eva Jessen ..........................
Jytte Lohse .........................
Mogens Esrom Larsen .......
Erik Lodberg ......................
Ulrik Jakobsen ...................
Jutta Hansen .......................
Britta Staalsø .....................
Gert Nyholm ......................
64
64
62
61
61
61
58
57
57
56
54
54
53
52
52
51
50
48
48
47
47
46
46
46
46
45
40
40
40
39
39
38
38
36
Eva Syndergaard ................
Vera Thaarup ......................
Jette T Møller ....................
Freddie Pedersen ................
Helga Hauber .....................
Jeanne Døssing ..................
Birthe Nielsen ....................
Ellen Mortensen ................
Rita Falck-Rasmussen .......
Inge Larsen ........................
Mona Børgesen ..................
Hans Ole Knudsen .............
Jytte Buchardt ....................
Inga Maria Baess ...............
Per Korshøj ........................
Hanne Qvist .......................
36
35
35
35
34
34
34
33
32
31
31
31
30
30
29
17
2* KLUBMESTER
Bodil Buch .........................
Finn Olsen ..........................
Aase Myllerup Jensen .......
Steen Alstrup .....................
Anne P. Andersen ...............
Else Elkjær .........................
Stig Nebelong ....................
Nitta Brodersen ..................
Karl Peter Blikdorf ............
Ida Locht ............................
Ulla Nielsen .......................
Alice Jensen .......................
Bente Larsen ......................
Peter Nørby ........................
Loulou Juul ........................
Gerda Malling Olsen .........
Karen Hermann .................
Aase Jørgensen ..................
Jesper Hermann .................
Birthe Skov ........................
Ingelise Bie ........................
Astrid Jepsen ......................
Jytte Van Elzelingen ..........
Eva Grahn ..........................
Peter Bie .............................
Ellen Madsen .....................
Kamma Uldall ...................
Vibeke Andersen ................
Grethe Reinhold Andersen
Karen Mahler .....................
Birte Nebelong ..................
Ole Høgsted .......................
Hanne Hansen ....................
Enid Kongsbøll ..................
Bente Åkerlund ..................
Peter Bollerslev .................
29
29
29
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25
25
25
24
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
21
21
20
20
20
20
20
1* KLUBMESTER
Erik Steenberg ...................
Kirsten Stenbjerre .............
Kirsten West Andersen ......
Ebbe Graae ........................
Lise Bjerg ..........................
Anna Hornbek ....................
Kamma Saxtorph ...............
Bente Pedersen ..................
Anny Steenberg .................
Flemming Larsen ...............
Birte Christensen ...............
Else Jensen .........................
Nini Thorsen ......................
Agnes Lyschak ...................
Birte Persson ......................
Else Bennedsen ..................
Birgit Mehlsen ...................
Thordis Helmsdal ..............
Erland Peder Hansen .........
Susanne Friis Madsen ........
Ruth Ørnbo ........................
Birgit Nybæk .....................
Eva Mikkelsen ...................
Birgit Vigsøe ......................
Birgitte Holst .....................
Kirsten Fabricius ................
Karen Tygstrup ...................
Jonna Pedersen ...................
Edvard Jeppesen ................
Ann-Berit Andersen ...........
Hans Vilhelm Jensen .........
Lise-Lotte Brøndlund ........
Nils Hein ............................
Grete Wied .........................
Ellen Bindel .......................
Evy Hierwagen ..................
Lisbeth Arlaud ...................
Kirsten Juhler .....................
Inez Christensen ................
Elly Redder Madsen ..........
Bente Irene Majeske ..........
Else Stii ..............................
Hans Lindberg ...................
Hans Jeppesen ....................
Kirsten Lopez ....................
Elin Korsgaard ...................
Birgit Petersen ...................
Ruth Lindegaard ................
Astrid Gravesen .................
Jytte Jørgensen ...................
20
20
19
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Jens Erik Miller ................. 13
Jenny Hansen ..................... 12
Margit Vainer ..................... 12
Bodil Alstrup ..................... 12
Gurli Schmidt .................... 12
Lise Bergander ................... 12
Runa Diekelmann .............. 12
Inge-Lise Bagge ................ 12
Bent Kristensen ................. 12
Birger Steensborg .............. 12
Lisbeth Christensen ........... 12
Flemming W Sørensen ...... 12
Iris Løn ............................... 11
Kate Nielsen ...................... 11
Hanne Schytte .................... 11
Margit Sørensen ................. 11
Kirsten Gindrup ................. 11
Claus D Petersen ................ 11
Hans Eggert Sørensen ....... 11
Rita Jensen ......................... 10
Lene Jørring ....................... 10
Birte Jensen ....................... 10
Lilian Jensen ...................... 10
Karin Ladewig ................... 10
Gurli Knudsen .................... 10
Johanne Nielsen ................. 10
Bornich Nordahl ................ 10
Mette Jørgensen ................. 10
Birgitte Drucker ................. 10
Hanna Eggersfelt ............... 10
Jette Eggert Sørensen ........ 10
Ole Trønning ...................... 12
Vilhelm Andersen .............. 11
Erik Vaupel Rasmussen ..... 11
Inge Lundberg .................... 10
Anne Clausen ........................ 9
Lone Darling ......................... 9
Else Cholewa ........................ 9
Bente Haller .......................... 9
Chris Nielsen ........................ 9
Jette Petersen ........................ 9
Kirsten A Thomsen ............... 9
Inge Palm Bækgaard ............ 9
Ebba Paulsen ......................... 8
Jørgen Nordbæk .................... 8
Gerda Rasmussen ................. 8
Connie Pedersen ................... 8
Else Degn Egeberg ............... 8
Christina Nielsen .................. 8
Elisabeth Jarssen ................... 8
Ruth Nordahl Hansen ........... 8
Inga Kanberg ........................ 7
Debbie Miara ........................ 7
Lili Stenaae ........................... 7
Grethe Ipsen .......................... 7
Lene Bøgeholm .................... 7
Karen Bisgård ....................... 7
Karen Bredahl ....................... 7
Poul Johansen ....................... 7
Birgit Kindler ........................ 7
Ruth Rasmussen ................... 7
Sonja Johansen ..................... 7
Flemming Dreyer .................. 7
Birthe Schaumann ................ 7
Betina Bonnichsen ................ 7
Marianne Christensen ........... 7
Ulla Blok ............................... 6
Kaj Munksø .......................... 6
Lena Isling ............................ 6
Bøje Pommer ........................ 6
Inger Dreyer .......................... 6
Ole Mikkelsen ...................... 6
Ellen Nielsen ........................ 6
Hanne Lehmann .................... 6
Edith Nielsen ........................ 6
Lisbeth Larsen ...................... 6
Sonja Wilsfeld ...................... 6
Majbritt Gylden .................... 6
Hans Henrik Lehmann ......... 6
Franziska Rothenburg ........... 6
Jytte Rød ............................... 5
Rita Horst .............................. 5
Keld Miller ........................... 5
Ulla Straasø .......................... 5
Erik Haldbæk ........................ 5
Inger Størner ......................... 5
Kurt Petersen ........................ 5
Else Mikkelsen ..................... 5
Grethe Janssen ...................... 5
Anne Merete Kaae ................ 5
Ingrid Haustveit .................... 5
Jytte Steenstrup .................... 5
Hildur L Johansen ................. 5
Edith D Christensen ............. 5
Helvig Vibe Kjøller .............. 5
Birgit Schrøder Nielsen ........ 5
Grethe Ellgaard Carstensen . 5
Ulla Christensen ................... 4
Knud Erik Larsen ................. 4
Kirsten Svendsen .................. 4
Inger Leth-Nissen ................. 4
Kirsten Christensen .............. 4
Ruth Fjord ............................. 3
Vera Hansen .......................... 3
Ejlif Hansen .......................... 3
Søren Holmboe ..................... 3
Flemming Tødt ..................... 3
John Dessauer ....................... 3
Jytte Nielsen ......................... 3
Inger Spelling ....................... 3
Tove Kobjewsky .................... 3
Birgit Holmboe ..................... 3
Musse Thornvig .................... 3
Annelise Larsen .................... 3
Merethe Laxager .................. 3
Minna L Rappold .................. 3
Dorrit Dessauer ..................... 3
Hans Christensen .................. 3
Hans Chr Lehmann ............... 3
Kirsten Haagensen ................ 3
Else Marie Adamsen ............ 3
Svend-Aage Laxager ............ 3
Jørgen Friis Christensen ....... 3
Ole Anker .............................. 2
Anni Hansen ......................... 2
Lis Kampmann ..................... 2
Ruth Sinding ......................... 2
Niels Siiger ........................... 2
Edith Lyngsøe ....................... 2
Vibeke Fensløv ..................... 2
Else Eilertsen ........................ 2
Maria Eliasson ...................... 2
Jane Kjærsgaard .................... 2
Søren Jørgensen .................... 2
Birgit Sørensen ..................... 2
Jeanette Geppel .................... 2
Lotte Jørgensen ..................... 2
Birgit Gammelgaard ............. 2
Bent Krogh Pedersen ............ 2
Annie Krogh Pedersen .......... 2
Niels Enggaard Hansen ........ 2
Elisabeth Dombernowsky ..... 2
KLUBMESTER
Annie Jette Horn ................... 5
Annie Geyer .......................... 4
Helen Rossen ........................ 4
Tove Nielsen ......................... 4
Annet Schultz ....................... 4
Thomas Annesen ................... 4
Inger M Nielsen .................... 4
2* KLUBMESTER
Ove Bundgaard .................. 27
Stella Bach ......................... 25
1145
Bridgeklubben HCØ
STORMESTER
Steffen Holm Pedersen .... 803
1* FORBUNDSMESTER
Jens Duus .........................
Torben Rolsted .................
Mette Staugaard Meiling .
Peter Haff .........................
FORBUNDSMESTER
Leon Wiwak ..................... 260
John Ortmann Nielsen ..... 196
2* KREDSMESTER
Poul Mogensen ................. 170
Birgitte Randrup .............. 168
Peter Nørring ................... 152
1* KREDSMESTER
Peter Krogh ...................... 127
Peter Juul .......................... 112
KREDSMESTER
Jens Toft .............................
Lars Heering ......................
Jens Brix Christiansen .......
Hanne Tronstrøm ...............
Olaf Eisenhardt ..................
Michael H Svendsen ..........
Allan Gaardbo ...................
Birgitte Stephensen ...........
Ole Langemark ..................
Carsten Simonsen ..............
Ole Vesth-Hansen ..............
Hans Henrik Salmonsen ....
Jesper Dybdal ....................
94
93
91
86
83
73
69
69
66
66
63
61
54
DISTRIKTSMESTER
Knud Hindhede Kjær .........
Anette Vainer .....................
Steffen Schleimann ...........
Henrik Snog Christensen ...
Else Boesen ........................
Flemming Juhl ...................
Pia Nielsen Jensen .............
Majken Johansen ...............
Niels Morville ...................
50
44
40
40
38
31
27
21
17
1* KLUBMESTER
Iben Hansen ....................... 13
Asbjørn Boysen .................. 12
Morten Knudsen ................ 10
62
053503_alma-indmad.pmd
62
450
371
325
310
8/8/2005, 11:43 AM
Susanne Wennicke ............. 10
Steffen Bergmann ................. 9
KLUBMESTER
Henning Sørensen ................. 4
Allan Frederiksen ................. 4
Christian Sibbesen ................ 4
Carsten Hansen ..................... 2
Christian Snabe ..................... 2
1152
Islev Bridgeklub
STORMESTER
Ib Lundby ......................... 966
Peter Kraunsøe ................. 622
1* FORBUNDSMESTER
Kirsten Skaanning ........... 498
Hans Skaanning ............... 367
Søren Kraunsøe ................ 358
FORBUNDSMESTER
Jørgen Nielsen .................
Jeppe G Knappe ...............
Ebba Glud ........................
Christian Herold ..............
Anne-Marie Frøhlich .......
310
234
218
211
203
2* KREDSMESTER
Leif Viborg ....................... 265
Gerhardt Glud .................. 182
1* KREDSMESTER
Birthe Nielsen ..................
Jan Steffensen ..................
Musse S. Rasmussen .......
Gitte Herold .....................
Frank Pihlmann Pedersen
Carl Welin ........................
Søren Vorstrup .................
Inger Hutzen ....................
149
112
112
108
107
105
104
102
KREDSMESTER
Ib Rasmussen .....................
Robert Rutenfeldt ..............
Mads Løwe .........................
Erik Randrup .....................
Inge Glud ...........................
Lis Højsted .........................
Dimitris Trifonopoulos ......
Sven-Erik Klausen .............
Anni Frandsen ....................
Jørgen Werdelin .................
Asger Smilow-Sørensen ....
Ulla Gall ............................
Bjarne Brix ........................
Tore Othmar Poulsen .........
Thorkild Bogh ....................
Hanne Carlsson ..................
Ole Torp .............................
Jens Lintrup .......................
Anne Nimb .........................
Klaus Jensen ......................
99
98
95
93
90
89
88
87
81
80
78
76
73
71
69
68
67
67
61
59
DISTRIKTSMESTER
Stig Bjørnsen .....................
Ulla Søderholm ..................
Erling Risby Hansen ..........
Jørgen Beck .......................
Jan Nimb ............................
Lisbeth Bentsen .................
Bjarne Foss ........................
Ellis Nielsen .......................
Jørgen Bentsen ...................
Iben Rasmussen .................
Gunner Glud ......................
Lisbeth Truelsen ................
Bent Frandsen ....................
Finn Meding .......................
Erik Knudsen .....................
John Søderholm .................
Kirsten Nybroe ..................
Lis Fisker ...........................
Bernhard Lipka ..................
Sofie Jørgensen ..................
Merete Bjørnsen ................
Jens Pedersen .....................
Ole Faaborg Andersen .......
Jens Westergren .................
Christoffer Hansen .............
Nanna Pedersen .................
64
60
54
52
49
48
47
47
47
46
44
44
42
38
38
38
38
35
35
34
32
30
28
22
22
19
2* KLUBMESTER
Bodil Buch .........................
Vita Kobberrød ..................
Einar Poulsen .....................
Peter Andersen ...................
Inge Rostrup ......................
Hanne Gudik-Sørensen ......
Lisbet Brix .........................
29
28
27
27
25
24
21
1* KLUBMESTER
Christa Meding .................. 21
Guddie Poulsen .................. 20
Else Weise .......................... 19
Lis Andersen ...................... 19
Elisabeth Hansen ............... 19
Poul Madsen ...................... 17
Kirstine Lintrup Hermann . 15
Lena Franch ....................... 13
Lisbeth Brink ..................... 13
Susanne Pedersen .............. 13
Christian Lyngbye .............. 13
Jørgen Gall ......................... 12
Annette Klug ..................... 11
Michael Ross ..................... 11
Lita Buggild ....................... 10
Tove Spang ......................... 12
Anita Petersen .................... 12
Lasse Petersen .................... 11
Eve Damm ......................... 10
Mohamad Raad .................. 10
Flemming Bauer ................ 10
John E Christensen ............ 10
Betina Risby Hansen ......... 10
Kaj Fisker .............................. 9
Preben Damm ....................... 7
Mårten Flø Jørgensen ........... 7
Jette Kraunsøe ...................... 6
Winnie Gammeltoft .............. 6
Johny Thylin .......................... 5
Otto Poulsen .......................... 5
Heinz Andersen .................... 5
Tage Christensen .................. 5
1154
KFIU’s Bridgeafdeling
KREDSMESTER
Jens Flagstad ......................
Kurt Olsen ..........................
Birgit Johansen ..................
Asger Smilow-Sørensen ....
Lise Frengler ......................
98
88
85
78
76
KLUBMESTER
Poul Erik Plenaa ................... 4
Anne Merete Hedegaard ...... 4
Vinnie Plenaa ........................ 3
Randi Sørensen ..................... 3
Johnna Nielsen ...................... 3
Claus Jellinggaard ................ 3
Mogens Jensen ...................... 2
Martin Holbøll ...................... 2
Asger Brix Jensen ................. 2
Ulla Lund Pedersen .............. 2
DISTRIKTSMESTER
Josef Stein ..........................
Knud Ougtvig ....................
Jonna Sørensen ..................
Grethe Larsen ....................
Peter A. Laursen ................
Ole Faaborg Andersen .......
Jacob Boysen .....................
Anders Schou .....................
Jens Westergren .................
Christoffer Hansen .............
Jørn Styczen .......................
56
50
49
36
33
28
27
22
22
22
18
1153
JBK
1* FORBUNDSMESTER
Allan Fogel ....................... 302
FORBUNDSMESTER
Villy Sørensen .................. 300
Jan Mayer ......................... 228
2* KREDSMESTER
Philip Levin ..................... 223
1* KREDSMESTER
Gert Vainer ....................... 139
Isak Berkowitz ................. 116
KREDSMESTER
Bertha Nodal .................... 100
Ole Stohn ........................... 89
DISTRIKTSMESTER
Lisa Kvetny ........................
Erling Guttermann .............
Rolf Fardan ........................
Birgit Mayer .......................
Paul Kriser .........................
Ben Vainer .........................
61
59
46
42
33
19
2* KLUBMESTER
Marianne Nodal ................. 25
1* KLUBMESTER
Simon Babitzkow .............. 19
Phyllis Dahl ....................... 17
Henning Oppenheim .......... 17
Jytte Babitzkow ................. 15
Ruth Bograd ....................... 13
Ruth Raymond ................... 12
Ruth Belchuke ................... 12
Tanja Stohn ........................... 9
Raymond Raymond .............. 9
Hennie Levin ........................ 8
Rachel Skoropa ..................... 8
Bent Fogel ............................. 7
Catherine Fogel ..................... 7
Beret Vainer .......................... 6
KLUBMESTER
Aron Skop ............................. 4
Hanna Skop ........................... 4
Eskil Adelsson ...................... 4
Malka Fish ............................ 3
Nathalio Belchuke ................ 3
David Fardan Nodal .............. 3
Bertil Scheftelowitz .............. 3
Benjamin Fardan Nodal ....... 3
Allan Aisen ........................... 2
Jan Schkolnik ........................ 2
Henning Fuchs ...................... 2
Joakim Lichtbach ................. 2
Tatiana Lichtbach ................. 2
STORMESTER
Peter Teisen ...................... 897
Peter Kraunsøe ................. 622
Bo Brink Laursen ............ 595
1* FORBUNDSMESTER
Ulrik Eberhardt ................
Steen Abildgaard .............
Henrik Sagild ...................
Torben Rolsted .................
434
403
385
371
FORBUNDSMESTER
Lars Frost Mathiesen ....... 242
1* KREDSMESTER
Tomas Andgren ................
Annette Apitz ...................
Mogens Andersen ............
Søren Clausen ..................
Frank Pihlmann Pedersen
139
138
127
109
107
2* KLUBMESTER
Palle Fløe Madsen ............. 26
Inga Nielsen ....................... 25
Flemming Sønder-Schou ... 23
1* KLUBMESTER
Irene Ougtvig ..................... 18
Erik Petersen ...................... 17
Kim Gert Andersen ............ 14
Else Jensen ............................ 7
Ole Gold ................................ 6
Peer Bo Pedersen .................. 5
KLUBMESTER
Per Slouborg .......................... 4
Poul Munch ........................... 3
Bent Christensen ................... 3
Jytte Christensen ................... 3
Anne-Marie O’reiley ............ 3
Christian Snabe ..................... 2
Christian Nielsen .................. 2
1157
Klubben af 1979
STORMESTER
Thor Ipsen ........................
Eigil Lund ........................
Finn Tjørner .....................
Leif Bøgh-Sørensen .........
Jette Fabrin .......................
Per Gade Christensen ......
Per Holm Broløs ..............
Jens Kruuse ......................
Per Donnerup ...................
Erik Lund-Henriksen .......
Steen Jensson ...................
Svend Jørgensen ..............
Erik Fabrin .......................
938
892
773
715
680
651
648
622
617
591
584
532
518
1* FORBUNDSMESTER
Hjalmar H Kjærgaard ......
Birthe Kruuse ..................
Knud Koefoed ..................
Ebbe Vestergaard .............
486
452
437
390
FORBUNDSMESTER
Ole Henrik Nielsen .......... 256
Lisbeth Soltau Boesgaard 244
Per Grønborg .................... 192
1* KREDSMESTER
Annette Kristensen .......... 129
Erik Gørtz ........................ 120
KREDSMESTER
Jan Lund-Henriksen .......... 80
DISTRIKTSMESTER
Paul Kriser ......................... 33
Jørgen Henrichsen ............. 21
1* KLUBMESTER
Birgit Lund ......................... 21
Anders Vognsen ................. 12
Terkel Lund-Nielsen .......... 10
KLUBMESTER
Henrik Lau ............................ 2
Peter Holst ............................ 2
1164
Københavns Døves BK
2* FORBUNDSMESTER
Poul Erik Jespersen .......... 661
KREDSMESTER
Knud Søndergaard ............. 88
Poul Boye Nielsen ............. 72
DISTRIKTSMESTER
Olaf Surviranta ..................
Peter Niemelä ....................
Bo Troels Meier .................
Jesper Søndergaard ............
33
27
25
16
1* KLUBMESTER
Ole Artmann ...................... 19
Hardi Nordentoft ............... 17
Janne Maillet ..................... 10
Jytte Dalgaard Hansen ....... 12
Kim Abildgaard ................. 10
Kasper Bergmann .............. 10
Ole Faustrup .......................... 7
Svend Erik Holst Jensen ....... 6
KLUBMESTER
Danny Ringmose .................. 5
Tomas Kold Pedersen ........... 3
Betty Høyberg-Nielsen ......... 2
Hanne Frausing .................. 32
Helge Pihl .......................... 31
2* KLUBMESTER
Herluf Andersen .................
Gerda Hansen ....................
Maiken Mannstaedt ...........
Kerstin Rutenfeldt .............
Bendt Riskjær ....................
Enid Kongsbøll ..................
27
26
25
23
20
20
1* KLUBMESTER
Marie Holm ....................... 20
Ib Hansen ........................... 14
Kirsten Juhler ..................... 14
Anni Birgitte Møller .......... 14
Annelise Hansen ................ 13
Grete Eghøj ........................ 12
Elsebeth Holst .................... 12
Elisabeth Bachmann .......... 11
Ruth Petersen ..................... 10
Birthe Jensen ..................... 10
Sonja Aagesen ....................... 9
Elly Guldbrandsen ................ 9
Aina Heilesen ....................... 8
Grethe Nielsen ...................... 6
Nina Wandall-Holm ............. 5
KLUBMESTER
Wanda Grosman ................... 3
Tommy Thomsen .................. 3
Ole Hageltorn ....................... 2
1167
Lærernes BK
1* FORBUNDSMESTER
Kaj Klussmann ................ 316
FORBUNDSMESTER
Flemming Jensen ............. 250
1166
Københavns Røgfri BK
2* KREDSMESTER
Erik Dahl Knudsen .......... 231
STORMESTER
Bo Brink Laursen ............ 595
1* FORBUNDSMESTER
Jan Øverås ........................ 496
FORBUNDSMESTER
Torben Lauritzen ............. 299
Steen Eske ........................ 234
2* KREDSMESTER
Steffen Kristensen ...........
Elly Nielsen .....................
Bent Jakobsen ..................
Jan Jepsen ........................
Jørn Madsen .....................
184
177
175
171
151
1* KREDSMESTER
Gerda Stuhr ......................
Niels Danhøj ....................
Birthe Jost Jensen ............
Merete Baadsager ............
Annette Christensen ........
Erik Hansen .....................
Christa Susanne Madsen .
Nils Urhammer ................
Lilly Eskildsen .................
Rolf Bjerring ....................
149
145
143
141
140
133
131
112
112
110
KREDSMESTER
Robert Rutenfeldt ..............
Ketty Davidsen ..................
Ole Goldin .........................
Poula Andersen ..................
Else Jakobsen .....................
Mogens Eghøj ....................
Jørgen Werdelin .................
Jan Marquardt ....................
Bodil Lundin ......................
Anne-Cathrine Heering .....
Mogens Aalund ..................
98
96
93
93
87
81
80
74
71
64
63
DISTRIKTSMESTER
Erich Katzner .....................
Kitty Lindstrøm .................
Gert Knudsen .....................
Bent Qvist ..........................
Ellen Lequime ...................
Herluf Nielsen ...................
Lissi Kirkemann ................
Bente Grenaa Kristensen ...
Karen Sørensen ..................
Jess Thiersen ......................
Jan Holsteen .......................
Bjarne Møldrup .................
Martin Lundø .....................
Dennis Nielsen ...................
Sonja Zander ......................
Ole Holm ...........................
Ole Bidsted ........................
Arne Høgsvig .....................
69
64
60
58
56
53
52
52
49
39
38
38
35
35
34
32
32
32
1* KREDSMESTER
Karsten Andersson ........... 135
Lene Juul Malmberg ........ 105
KREDSMESTER
Knud Helmer Sørensen ..... 82
Annette Andersen .............. 77
Hugo Kristensen ................ 56
DISTRIKTSMESTER
Lena Mortensen .................
Steen Andersen ..................
Rene Louis Petersen ..........
Gudrun Brandt ...................
Steen Kofoed Olsen ...........
Karen Jacobsen ..................
Bente Gjerløv ....................
Ulla Freil ............................
Henrik Gjerløv ...................
Helge Kristiansen ..............
Erik Boelt Hansen .............
Jens Astrup .........................
Jesper Poulsen ....................
67
57
53
51
51
44
39
38
36
35
31
28
21
2* KLUBMESTER
Aase Bang Petersen ........... 27
Arne Bang Petersen ........... 26
1* KLUBMESTER
John Rene Brenøe .............. 19
Annette Løvendahl ............ 10
Flemming Sahl ................... 10
Dirch Petersen .................... 10
Kirsten Mortensen ................ 8
Leni Sahl ............................... 7
Niels Munch ......................... 6
Inger Thomsen ...................... 6
Ena Panikowski ..................... 6
KLUBMESTER
Ruth Klussmann ................... 3
Steen Hansen ........................ 2
1172
One-eyed Jacks
2* STORMESTER
Steen Møller ..................
Stig Werdelin .................
Jens Auken .....................
Peter Schaltz ..................
Lars Blakset ...................
Dennis Koch-Palmund ...
Knud-Aage Boesgaard ..
Georg Norris ..................
Dorthe Schaltz ...............
Flemming Dahl ..............
3924
3834
3556
3319
2888
2588
2521
2484
2346
2135
63
053503_alma-indmad.pmd
63
8/8/2005, 11:44 AM
1* STORMESTER
Klaus Adamsen ..............
Kirsten Steen Møller .....
Jan Sejr Nicolajsen ........
Nis Graulund Hansen ....
Lauge Schäffer ...............
Thorvald Aagaard ..........
Charlotte Koch-Palmund
Preben Thaarup ..............
Allan Cohen ...................
Henrik Iversen ...............
1635
1600
1538
1348
1347
1328
1160
1081
1038
1011
STORMESTER
Bjarke Friis ......................
Peter Teisen ......................
Ole Raulund .....................
Steffen Holm Pedersen ....
Lars Lund Madsen ...........
Torsten Bernes .................
Henrik Norman Hansen ...
Lars Munksgaard .............
Morten Lund Madsen ......
Flemming Bøgh-Sørensen
Mads Grove ......................
Tina Ege ...........................
Søren Bronee ...................
Lotte Skaanning-Norris ...
Peter Westrup ...................
Søren Krasilnikoff ...........
Kasper Konow ..................
Sabine Auken ...................
Michael Justesen ..............
Thomas Kampmann ........
Sigurd Lauge Pedersen ....
910
897
850
803
799
781
777
776
768
764
758
650
649
642
614
588
572
561
560
544
509
1* FORBUNDSMESTER
Nadia Bekkouche ............
Henrik Kruse Petersen .....
Karsten Vinther ................
Ulrik Zeeberg ...................
Gregers Bjarnarson ..........
Andreas Marquardsen ......
Nicolai Kampmann .........
Maria Rahelt ....................
Ulla Koch .........................
Jens Hammerum ..............
Anders Hagen ..................
Bo Lønberg Bilde ............
Mikkel Bensby Nøhr .......
Snorri Sveinsson ..............
Mik Kristensen ................
Michael Askgaard ............
Christina Klemmensen ....
Michael Beck ...................
480
446
424
421
389
384
379
366
363
358
356
356
356
353
352
339
314
311
FORBUNDSMESTER
Henrik Røn .......................
Thomas Vang Larsen .......
Søren Fritzbøger ..............
Anne Britze ......................
Ole Dam Mortensen ........
Kåre S Gjaldbæk .............
Kasper Billy Jacobsen .....
Høgni Bærentsen .............
Thomas Nielson ...............
Peter Zeeberg ...................
Jacob Duschek .................
Trine Binderkrantz ..........
Anders Sigsgaard .............
295
288
286
283
256
247
247
242
236
233
199
178
158
2* KREDSMESTER
Eva Ricard ....................... 179
Michael Krone ................. 160
1* KREDSMESTER
Egil Sondum ....................
Ib Christian Bank .............
Anne-Sofie Houlberg ......
Sejr Andreas Jensen .........
144
142
125
117
KREDSMESTER
Mikkel Larsen ....................
Anita Jensen .......................
Dirch Harries .....................
Kate Runeberg ...................
92
89
76
68
DISTRIKTSMESTER
Lars Tofte ...........................
Matias Rohrberg ................
Niclas Raulund Ege ...........
Joachim Larsen ..................
Skafti Jonsson ....................
48
48
40
24
16
1175
Valby BridgeCenter
2* STORMESTER
Peter Lund ...................... 2124
STORMESTER
Poul P Nabe ..................... 537
1* FORBUNDSMESTER
Leif Boa ........................... 535
Leif Øgaard ...................... 402
Ilse Langkilde .................. 324
Michael Mulvad ............... 309
FORBUNDSMESTER
Helge Køhler ...................
Kjeld Hansen ...................
Bo Engel Olsen ................
Bendt Boje .......................
Kaj Kanstrup Lunde ........
Jeppe G Knappe ...............
Claus Øgard .....................
Merete Norske .................
Anne-Marie Frøhlich .......
Steen Kundby ...................
299
286
255
245
245
234
216
213
203
200
2* KREDSMESTER
Ellen Pryning ...................
Marianne Mortensen .......
Margit Christensen ..........
Kirsten Køhler .................
Sven Horsten ....................
Helga Christensen ............
Kurt Otto Nielsen ............
Durrin Hynes ...................
Werner Godtfredsen ........
Gudrun Vennervald ..........
Inger Olesen .....................
Olaf Ries ..........................
Henrik Lahrmann ............
Poul Frederiksen ..............
269
221
205
183
180
179
175
174
166
165
163
161
159
150
1* KREDSMESTER
Else Olsen ........................
Anna Olsen ......................
Gerda Stuhr ......................
Ida Mortensen ..................
Bent Madsen ....................
Jørgen Hassenkam ...........
Arno Norske .....................
Palle Larsen .....................
Yvonne Pedersen .............
Kirsten Bræstrup ..............
Klaus Rykær ....................
Inge Christensen ..............
Jytte Silberbrandt .............
Niels Henrik Bastholm ....
Jens Trønning ...................
Ingelise Martins ...............
Bente Mørch-Lassen .......
Grethe Eriksen .................
Jonna Bonne .....................
Hanne Jensen ...................
165
157
149
148
141
141
135
135
134
133
131
130
122
122
121
119
114
107
102
102
KREDSMESTER
Inge Moos ........................ 105
Reimer Madsen .................. 99
Bjørn Hafstrøm .................. 96
Gytte Larnkjær .................. 94
Ole Flindt ........................... 89
Bo Andersen ....................... 88
Hilda Egill Petersen ........... 83
Susan Just Olesen .............. 82
Nell Rindahl ....................... 81
Vibeke Lund ...................... 79
Tommy Eicke ..................... 78
Eli Gatzwiller .................... 78
Annelise Rosenstand ......... 77
Peter Husum ....................... 76
Torben Baldorf ................... 75
Claus Bjerregaard .............. 74
Ole Eckstrøm ..................... 73
Birgit Stadel ....................... 72
Lars Gregersen ................... 72
Jørgen Rasmussen .............. 66
Henning Petersen ............... 66
Johnny Madsen .................. 65
Gitte Nørgaard ................... 65
Richardt Hansen ................ 59
Wivi Eckstrøm ................... 58
Erik Pedersen ..................... 57
Charly Larsen .................... 57
Karsten Heinsvig ............... 52
DISTRIKTSMESTER
Ole Sørensen ......................
Inge Sørensen ....................
Jytte Madsen ......................
Edith Larsen .......................
Bent Qvist ..........................
Jørgen Brochmann-Nielsen
Ellen Lequime ...................
Dagny Kristensen ..............
Gunnar Kristoffersen .........
Morten Støvring Sparding .
Hanne Vandeskov ...............
Karen Ingrid Laursen ........
Steen Leth ..........................
Bill Hemsworth ..................
Torben Leth ........................
Rigni Hamre ......................
Inger Nygaard ....................
Wilma Rosendahl Nielsen .
Aase Solberg Hansen .........
Bente Grenaa Kristensen ...
Inger Høgelund ..................
Flemming Ibsen .................
69
67
61
60
58
57
56
56
56
56
55
55
54
54
53
53
53
53
52
52
51
51
Lizzie Weil .........................
Johanne Trønning ..............
Tine Hynes .........................
Karen M Larsen .................
Ejvind Fritzbøger ...............
Casper Klink ......................
Jette Christensen ................
Tut Loft ..............................
Kiron Bajaj ........................
Jytte Busk ...........................
Julie Ricard ........................
Ellinor Povlsen ...................
Ruth Bøgh ..........................
Jessie Pretzmann ................
Ester Fisch .........................
Janni Larsen .......................
Jørgen Hansen ....................
Lars Jul Hansen .................
Erik Guldmann ..................
Vera Petersen .....................
Ebba Mortensen .................
Niels G Christensen ...........
Helle Madsen .....................
Christian Andersen ............
Connie Helms ....................
Lars Byrgesen ....................
Birgitte Northved ...............
Hanne Slott Jensen ............
Birte Toft Nielsen ..............
Inger Petersen ....................
Tove Tronier .......................
Kurt Bentzen ......................
Jette Guldmann ..................
Kjeld Christensen ..............
Rita Hansen ........................
Hanne Burvad ....................
Jørgen Jørgensen ................
Kenn Rønning ....................
Roald Søkilde ....................
Vagn Peitersen ...................
Kirsten Andersen ...............
Magnus Gustafsson ............
Jens Astrup .........................
Poul E Simonsen ................
Christina Kristensen ..........
Jan Dybmark ......................
Jens Mortensen ..................
Christian Madsen ...............
Gurli Stie ............................
Jesper Poulsen ....................
Henrik Ax ...........................
50
50
49
49
49
48
48
46
46
45
45
45
44
44
43
43
43
43
42
41
41
41
40
39
38
38
37
36
36
35
34
33
33
32
31
31
31
30
30
30
30
30
28
27
27
26
24
24
23
21
15
2* KLUBMESTER
Elly Mortensen ..................
Poul Larsen ........................
Jørgen Bonde .....................
Jette Larsen ........................
Bruno Sørensen .................
Nina Schiolten ...................
Hans Rasmussen ................
Palle Fløe Madsen .............
Kirsten Høyer Sørensen ....
Jan Ohlsen ..........................
Klaus Groth ........................
Gitte Lunding .....................
Per Houe .............................
Peter Garbers .....................
Ellis Bjerglind ....................
Kirsten Midjord .................
Birgitte Gjesing .................
29
28
28
27
27
26
26
26
25
24
24
24
23
23
23
23
20
1* KLUBMESTER
Inge Rasmussen .................
Peter Rasmussen ................
Karen Thorendahl ..............
Kenn Rønne Jensen ...........
Gyrithe Koman-Petersen ...
Helle Skov ..........................
Ole Brunhøj .......................
Knud Andersen ..................
Jan Corneliussen ................
Karen-Margrethe Foldager
Elin Iversen ........................
Birthe Enwers ....................
Torben Nielsen ...................
Asbjørn Sæthre ..................
Jytte Valentin .....................
Per Bang-Ebbestrup ...........
Ruth Bang-Ebbestrup ........
Peter Fabricius-Olsen ........
Hans Christian Andersen ...
Tommy Willert ...................
Alice Møller ......................
Erik Kjærgaard ..................
Lis Larsen ..........................
Bente Sørensen ..................
Esther Rye ..........................
Jens Erik Refsager .............
Jens Fejø .............................
Eva Morley ........................
Sonja Dirksen ....................
Christian Laurent-Lund .....
Mikkel Porse Rasmussen ...
Eddie Larsen ......................
Kirsten Gotfredsen ............
Vagn Alstrup ......................
21
20
20
20
20
19
19
19
19
19
18
17
17
16
16
16
16
16
16
15
14
13
12
12
11
11
10
10
10
14
13
11
11
10
Maeve Drewsen ................. 10
Winnifred Pedersen ........... 10
Mikkel Toudal Kristiansen 10
Karen Lund ........................... 9
Kate Petersen ........................ 9
Marianne Grøn ...................... 9
Vivi Cronquist ....................... 9
Lars Monrad Hansen ............ 9
Birthe Jensen ........................ 8
Henning Larsen .................... 8
John Jensen ........................... 7
Grete Nielsen ........................ 7
Annie Keldebæk ................... 7
Klaus Pedersen ...................... 7
Knud Madsen ........................ 6
Arne Kolding ........................ 6
Thomas Højlt ........................ 6
Jytte Jensen ........................... 6
Bent Johansen ....................... 6
Merete Clausen ..................... 6
Marianne Mogensen ............. 6
Bente Skov Larsen ................ 6
Lise Jahn ............................... 5
Bente Sørensen ..................... 5
Ruth S Petersen ..................... 5
Gertrud Johannsen ................ 5
Hanne Carøe Søndergaard .... 5
KLUBMESTER
Claus Sekkelund ................... 6
Gry Storgaard ....................... 5
Lene Sasanne Spaten ............ 5
Bodil Kühl ............................ 4
Finn Kajander ....................... 4
Anne-Lise Larsen ................. 4
Bodil Springborg .................. 4
Yvonne Mikkelsen ................ 4
Annelise W Sørensen ........... 4
Anni Duus ............................. 3
Zofja Wajs ............................. 3
Nita Beiter ............................ 3
Eleanor Lind ......................... 3
Bodil Sheikh ......................... 3
Inger Aagerup ....................... 3
Birgit Noomprasit ................. 3
Kirsten Trampedach ............. 3
Betty Christiansen ................ 3
Claus Jellinggaard ................ 3
Lise Gross ............................. 2
Minna Storm ......................... 2
Jesper Dahl ........................... 2
Lis Sørensen ......................... 2
Niels Siiger ........................... 2
Kirsten Vinæs ........................ 2
Bodil Petersen ....................... 2
Jens Anker Heegaard ............ 2
Susanne Christiansen ............ 2
Inger Margrethe Phillip ........ 2
1185
SAS Bridgeklub
STORMESTER
Bo Brink Laursen ............ 595
1* FORBUNDSMESTER
Torben Rolsted ................. 371
KREDSMESTER
Johnny Nielsen ...................
Leif Thusholt .....................
Torben Bergmann ..............
Peter Beck-Nielsen ............
92
80
77
61
DISTRIKTSMESTER
Flemming L. Bøgely ......... 58
Kirsten Carstensen ............. 42
Skafti Jonsson .................... 16
2* KLUBMESTER
Annette Elmstrøm ............. 22
Henning Jakobsen .............. 10
Jette Atting ............................ 5
Peter Ringsted ....................... 5
KLUBMESTER
Finn Høeg .............................. 4
Henny Whitehead ................. 4
Christian Snabe ..................... 2
Halina Worobiova ................. 2
1187
Spar Knægt
1* STORMESTER
Søren Christiansen ......... 1383
Knud Harries ................. 1305
STORMESTER
Morten Andersen ............. 939
2* KREDSMESTER
Ole Schack Poulsen ......... 246
Kirsten Leisner ................ 217
Oda Cautto .......................
Tom Hindborg Jensen ......
Birthe Anker ....................
Erik Kordt ........................
Flemming Kjær ................
1* KREDSMESTER
Henning Haaning ............. 142
Lars Bo Jørgensen ........... 125
KREDSMESTER
Ulla Werfel ....................... 113
Jean Lerche Nielsen .......... 94
Ina Hermansen ................... 90
Kirsten Østergaard ............. 85
Lise Frengler ...................... 76
Kirsten Bjerglund Andersen 75
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Brochmann-Nielsen
Peter Spitz ..........................
Max Haugaard Nielsen ......
Leif Østergård ....................
Lau Nielsen ........................
Bente Grenaa Kristensen ...
Birthe Haugaard Nielsen ...
Ethel Fisker ........................
Kristine Nørrekjær ............
Jacob Cholewa Juhl ...........
Per Borre Jørgensen ...........
Niels Andersen ...................
Dainis Krastins ..................
Tove Østberg ......................
Bente Pilgaard ...................
Kurt Ravn ...........................
Vera Petersen .....................
Flemming Otzen ................
Gerda Andersen .................
Grit Howy-Bang ................
Dorthe Holberg ..................
Torben Sværke ...................
Jens Haugaard ....................
Holger Søe Jensen .............
Steen Bach Nielsen ...........
Birte Refsbech ...................
Allan Jensen .......................
Niels Hansen ......................
Kasper Jacoby ....................
Aage Albrechtsen ..............
Lis Nordfjord Nielsen ........
Tomas Bratt ........................
57
55
55
54
53
52
52
51
50
49
49
48
46
45
44
43
41
40
36
36
36
34
33
32
32
31
30
26
26
23
21
19
2* KLUBMESTER
Poul Leerbeck ....................
Inger Lund .........................
Aage Michelsen .................
Else Krogsgaard .................
Ernst Olsen ........................
Birthe Skov ........................
Peter Garbers .....................
Birte Thor Jensen ...............
29
25
24
24
23
23
23
21
1* KLUBMESTER
Bente Bay Schmidt ............ 20
Ellen Sørensen ................... 19
Bjørna Jacobsen ................. 18
Edith Jensen ....................... 17
Lilli Rasmussen ................. 17
Birgit Vigsøe ...................... 16
Lone Bruun ........................ 15
Poul Lading ........................ 14
Torben Schultz ................... 14
Morten Jespersen ............... 14
Elin Ryssel Jørgensen ........ 14
Ingrid Lylov ....................... 13
Gitte Schiøtt ....................... 13
Birgit Petersen ................... 13
Bo Richard Møller ............. 13
Inger Jessing Bretting ........ 13
Ada Jensen ......................... 12
Meier Miara ....................... 12
Grethe Walther ................... 12
Inge Bruun-Hansen ............ 12
Lilly Werner ....................... 11
Fanny Schefte .................... 11
Else Steffensen .................. 11
Mariane Ottesen ................ 11
Poul Kristensen .................. 11
Edith M. Pedersen ............. 11
Grethe Bøgh ....................... 10
Linda Naggar ..................... 10
Tove Poulsen ...................... 10
Hanne Jensen ..................... 10
Tove Pedersen .................... 10
Anna Marie Reynolds ........ 10
Lotte Kolind Poulsen ......... 10
Arne Kaae ............................. 9
Gunnar Bjørk ........................ 9
Kate Petersen ........................ 9
Alice Pedersen ...................... 9
Connie Rasmussen ................ 9
Jytte Bjerregård .................... 8
Lis Frost ................................ 7
Kamma Madsen .................... 7
Birthe Schaumann ................ 7
Steen Karhu .......................... 6
64
053503_alma-indmad.pmd
64
214
192
172
168
154
8/8/2005, 11:44 AM
Anette Duval ......................... 6
Charlotte Auken .................... 6
Dorte Thranegaard ................ 6
Karen Vibeke Saggau ........... 6
Tine Holst ............................. 5
Sonja Nielsen ........................ 5
KLUBMESTER
Philip Schwalm ..................... 5
Dina Donde ........................... 4
Claus Bretting ....................... 4
Karin Kaae ............................ 3
Wivi Winkel .......................... 3
Berit Brylov .......................... 3
Erik Laursen ......................... 3
Bente Madsen ....................... 3
Susanne Parsner .................... 3
Karen-Lise Storm ................. 3
Nathalio Belchuke ................ 3
Frederikke Lüneborg-Nielsen3
Paul Rixen ............................. 2
Helmer Prühs ........................ 2
Elena Fensbo ......................... 2
Otto Brokmann ..................... 2
Gitte Nielsen ......................... 2
Maren Korsholm ................... 2
Kirsten Boysen ...................... 2
Alix Wellendorph ................. 2
1189
Stafetten
2* KREDSMESTER
Rita Westphal ................... 173
DISTRIKTSMESTER
Villy Thulsted ....................
Hans Grunnet .....................
Kai Grunnet .......................
Hanne Lentz .......................
2* KLUBMESTER
Jonna Almand Nielsen .......
Svend Boye Nielsen ...........
Kirsten Østerbye ................
Anette Gerstenberg ............
Bente Østerbye ..................
37
34
33
31
29
28
25
25
21
1* KLUBMESTER
Birthe Fogh ........................ 24
Henry Aktor ....................... 16
Hanne Saxild ..................... 15
Ady Kjærsgaard ................. 14
Kirsten Borg Hansen ......... 10
Anna-Louise Andersen ...... 10
Søren Lykke Hansen .......... 10
Anne-Mette Thulsted ......... 10
Kaj Sode-Pedersen ................ 8
Rasmus Borg Hansen ........... 6
Kirsten Grunnet .................... 5
KLUBMESTER
Lars Grunnet ......................... 5
Bodil Beier ............................ 4
Inga Andersen ....................... 4
Anni Lyngeraa ...................... 4
Finn Villumsen ...................... 3
Merete Friis Borg ................. 2
1190
Studenterforeningens BC
2* STORMESTER
Steen Møller .................. 3924
Georg Norris .................. 2484
Peter Lund ...................... 2124
1* STORMESTER
Søren Godtfredsen .........
Geert Max Jørgensen .....
Thomas Berg ..................
Preben Thaarup ..............
1592
1468
1339
1081
STORMESTER
Bjarke Friis ......................
John Henriksen ................
John Norris .......................
Henryk Jakubowski .........
Henryk Feldmus ...............
Poul P Nabe .....................
910
865
825
638
597
537
1* FORBUNDSMESTER
Henrik Kruse Petersen ..... 446
Marianne Staal Rasmussen412
Kresten S Kristensen ....... 385
Lars Christian Høffner .... 384
Susanne Fogtdal ............... 356
Knud Bagge ..................... 351
Michael Holmgaard ......... 350
Steen Laursen .................. 349
Kim Nørgaard Nielsen .... 347
Lone Bilde ....................... 333
Birger Jonasen ................. 324
Michael Beck ................... 311
Michael Mulvad ............... 309
Lars Ejskjær ..................... 300
FORBUNDSMESTER
Thomas Kamp ..................
Kjeld Hansen ...................
Mona Grethe Olesen ........
Peter Bang Knudsen ........
Ole Berg Kristensen ........
Trille Meister Plejdrup ....
Verner Charles Strarup ....
Palle Willumsen ...............
Birgitte Rønn ...................
Merete Norske .................
Povl Leif Brørup ..............
Merete Norris ..................
Christian Fischer ..............
Carsten Horst ...................
312
286
278
273
266
249
246
238
215
213
203
200
188
150
2* KREDSMESTER
Durrin Hynes ...................
Niels P Rasmussen ..........
Michael Graae .................
Jesper Tvermoes ..............
Laina Sørensen ................
174
168
164
155
150
1* KREDSMESTER
Kenneth Michael Madsen
Hans Folke .......................
Henning Pedersen ............
Karin Risom .....................
Dan Nybo Jensen .............
Annette Kristensen ..........
Anne Jarling .....................
Kirsten Vesth-Hansen ......
Anja Serritzlew ................
Troels Husted Jensen .......
Maj-Britt Nielsen ............
Martin Christoffersen ......
Karen M. Enevoldsen ......
Jakob M. Jensen ...............
149
146
141
134
131
129
128
128
119
119
117
107
102
100
KREDSMESTER
Peter Bjørnlund Nielsen .... 98
Morten Skovsted Eriksen .. 98
Jens Toft ............................. 94
Carsten Dahl Frehr ............ 92
Yves Marquard .................. 88
Susan Just Olesen .............. 82
Vibeke Lund ...................... 79
Hans-Peter Borregaard ...... 75
Peter Lyon .......................... 74
Ole Eckstrøm ..................... 73
Dan Mungaard ................... 69
Mikael Velschow-Rasmussen 69
Gerd Helene Rummel ........ 68
Claus Rune Nielsen ........... 65
Kren Jacobsen .................... 64
Magnus Groes .................... 62
Frederik Frijs ..................... 61
Kristian Stegenborg ........... 61
Richardt Hansen ................ 59
Karsten Heinsvig ............... 52
Martin Rump ..................... 50
Henrik Frydenlund ............. 50
DISTRIKTSMESTER
Ivan P Madsen ...................
Jaroslaw Swiderski ............
Boyd W Jancey ..................
Roman Klos .......................
Michael Pedersen ..............
Tyge Fogh ...........................
Håkan Nilsson ....................
Susan Lund ........................
Mette Winsløv ...................
Erik Wied ...........................
Jesper Pedersen ..................
Ulf Nilsson .........................
Peter Basse .........................
Pia Lynghus Pedersen ........
Rasmus Nygaard Nielsen ..
Runi Mouritsen ..................
Kenneth Petersen ...............
Alexander Koltscheff .........
Christian Madsen ...............
Morten Uhrskov Jensen .....
Thomas Schrøder ...............
Kim Poulsen .......................
Charlotte Mohr ..................
Arne Mikkelsen .................
Susanne Rosthøj ................
48
45
43
42
42
38
38
37
37
33
32
31
31
29
27
26
26
25
24
24
23
18
18
16
15
1* KLUBMESTER
Jesper Nygaard Nielsen ..... 22
Lasse Gerlings ................... 21
Frank Jensen ...................... 16
Bjarni Johansen ................. 16
Finn Hansen ....................... 14
Lene Kristensen ................. 14
Mikkel Porse Rasmussen ... 13
Katrine Martensen-Larsen 13
Carl Budtz-Jørgensen ........ 11
Peter Milthers ....................... 7
Jesper Thøfner ...................... 7
KLUBMESTER
Søren Borchsenius ............. 12
Elisabeth Albertsson ............. 3
1191
Syd-Vest
1* FORBUNDSMESTER
Erik Ravnbo ..................... 313
FORBUNDSMESTER
Allan Holbæk ................... 310
2* KREDSMESTER
Oda Cautto ....................... 214
1* KREDSMESTER
Ellen Madsen ................... 144
Bent Madsen .................... 141
Finn Larsen ...................... 139
KREDSMESTER
Reimer Madsen .................. 99
Bent Pedersen .................... 97
Jytte Bjerregaard ............... 68
DISTRIKTSMESTER
Poul Elgaard Hansen .........
Gudrun Tranberg ................
Flemming Ibsen .................
Grethe Mouritzen ..............
Villy Thulsted ....................
58
55
51
49
37
2* KLUBMESTER
Ellen Rasmussen ................ 25
Per Houe ............................. 23
1* KLUBMESTER
Peter Svare ......................... 21
Henry Aktor ....................... 16
Jytte Starup ........................ 10
Ingvar Knudsen ..................... 9
Anni Jensen ........................... 7
John Nielsen ......................... 7
KLUBMESTER
Tove Jensen ........................... 3
Lise Gross ............................. 2
KLUBMESTER
Helle Karstens ...................... 4
Erik Lomholt Bek ................. 4
Anette Møller ....................... 2
1197
Young Sharks
2* STORMESTER
Steen Møller .................. 3924
Knut Blakset .................. 2394
1* STORMESTER
Preben Thaarup .............. 1081
Henrik Iversen ............... 1011
STORMESTER
Peter Teisen ...................... 897
Lars Pedro Villinger ........ 582
Jesper Gamrath ................ 500
1192
Trumferne
2* KREDSMESTER
Birthe Anker .................... 172
1* KREDSMESTER
Else Olsen ........................
Anna Olsen ......................
Ole Byrgesen ...................
Birgit Kramhøft ...............
Elin Ryssel Jørgensen ........ 14
Karen Hørup ...................... 13
Birgit Hjorth ...................... 13
Gyrithe Guldberg ............... 13
Edel Palm-Henriksen ......... 13
Inge Bruun-Hansen ............ 12
Poul Kristensen .................. 11
Jonna Ølsgaard Jensen ....... 11
Ole Olsen ........................... 10
Gunnar Bjørk ........................ 9
Inge Krogh Beyer ................. 9
Jette Thomsen ....................... 8
Elsebeth Eisvang Olesen ...... 8
Kamma Madsen .................... 7
Susanne Rishøj ..................... 7
Birgit Thomsen ..................... 7
Annie Hjeresen ..................... 7
Grete Hansgaard ................... 7
Elisabeth Ammitzbøll ........... 7
Anette Duval ......................... 6
Mogens Bille Broch .............. 6
Liselotte Bille Broch ............ 6
Ann Vestskov ........................ 5
Grethe Storr .......................... 5
Birthe Krogh ......................... 5
Edmund Storr ........................ 5
Niels Thomsen ...................... 5
Britt Rønning ........................ 5
Mette Nielsen ....................... 5
Annelise Cekic ..................... 5
Susanne Clemmensen ........... 5
165
157
145
100
KREDSMESTER
Agnes Flytkjær ................. 111
Sally Joffe ........................ 100
Ole Flindt ........................... 89
Helen Joffe ......................... 78
Inge Byrgesen .................... 78
Grethe Christensen ............ 78
1* FORBUNDSMESTER
Ulrik Zeeberg ...................
Karsten Nissen Pedersen .
Gregers Bjarnarson ..........
Ulla Koch .........................
Jakob Røjel ......................
Michael Askgaard ............
Christina Klemmensen ....
421
394
389
363
341
339
314
FORBUNDSMESTER
Henrik Røn .......................
Peter Bang Knudsen ........
Brian Skjønnemann .........
Claus M Jensen ................
Kasper Billy Jacobsen .....
Kim Bensby .....................
Bjørg Houmøller ..............
Gregers Glamann .............
Trine Binderkrantz ..........
Anders Østergaard ...........
295
273
256
247
247
246
219
198
178
153
149
142
131
128
126
119
117
113
DISTRIKTSMESTER
Lene Thomsen ...................
Torben Nielsen ...................
Tine Nyholm ......................
Lotte Agerholm ..................
Inge-Marie Kordt ...............
Mette Eliassen ...................
Gerda Andersen .................
Grit Howy-Bang ................
Dorthe Holberg ..................
Anne Grete Andersen ........
Martin Lauritzen ...............
Karen Lisbet Andersen ......
62
59
54
51
51
38
36
36
36
34
31
28
1* KREDSMESTER
Kenneth Michael Madsen
Ib Christian Bank .............
Tommy Marinussen .........
Anne Jarling .....................
Peter Fredin ......................
Troels Husted Jensen .......
Maj-Britt Nielsen ............
Henrik Louis Pedersen ....
2* KLUBMESTER
Lisbeth Wieczorkowska ....
Poul Bodi ...........................
Maiken Mannstaedt ...........
Vera Olsen ..........................
Betty Jensen .......................
Birthe Flindt ......................
Knud Nimand Pedersen .....
29
25
25
23
20
20
20
KREDSMESTER
Morten Skovsted Eriksen ..
Mohan Parson ....................
Mikkel Larsen ....................
Lone Kiær ..........................
Henrik Knudsen .................
Morten Philbert .................
Henrik Frydenlund .............
98
92
92
87
65
58
50
1* KLUBMESTER
Alice Sørensen ...................
Mogens Kruse ....................
Judith Fuchs .......................
Ulla Elmgreen ...................
Inger Bæk ...........................
Stig Andersen .....................
Lilian Nielsen ....................
Emmy Christensen .............
Claus Lorentzen .................
Birgitte Nimand Pedersen .
Karen Eriksen ....................
19
18
18
18
17
17
16
16
15
15
14
DISTRIKTSMESTER
Steen Ohrt ..........................
Christina Mortensen ..........
Preben Schmidt ..................
Stig Meno Farholt ..............
57
38
35
17
1* KLUBMESTER
Lisbeth Grove .................... 15
Ole Maigaard Jensen ......... 11
Ole Lindhardt ..................... 13
Henrik Thomsen ................... 8
DISTRIKT
NORDSJÆLLAND
2102
Bagsværd Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Michael Rübner-Petersen 304
Henrik Rübner ................. 240
2* KREDSMESTER
Anders Houe .................... 233
1* KREDSMESTER
Kirsten Bræstrup .............. 133
Chr. Rübner-Petersen ....... 103
KREDSMESTER
Ole Skjøt ............................ 94
Kirsten Skjøt ...................... 88
Nis Jesenius Fries .............. 70
DISTRIKTSMESTER
Knud Christiansen .............
Ellen Albeck ......................
Inger Bloch Balsløv ...........
Sigrid Thomsen ..................
Mikkel Zimmermann ........
Mogens Lind ......................
Jørgen Zimmermann .........
Leif Wæber ........................
63
59
58
47
44
40
38
30
2* KLUBMESTER
Gudrun Kure ...................... 29
Marianne Skjøt .................. 25
Kirsten Midjord ................. 23
1* KLUBMESTER
Erik Holck .......................... 19
Ulla Frandsen ..................... 17
Bente Seidelin Christensen 16
Søren Damgaard ................ 14
Birgit Overgaard ................ 14
Børge Thygesen .................... 8
Susanne Jespersen ................ 7
Gitte Drewes ......................... 6
Gerda Ainill .......................... 5
Else Schmidt ......................... 5
KLUBMESTER
Inge Gudik-Sørensen ............ 4
Ib Sørensen ........................... 3
2104
Ballerup Bridge Club
STORMESTER
Flemming Sørensen ......... 676
1* FORBUNDSMESTER
Jytte Dahl ......................... 436
Klavs Kierulff .................. 395
Ole Vinberg Larsen .......... 387
FORBUNDSMESTER
Lars Fugl ..........................
Aage Michelsen ...............
Carsten Lisander ..............
Michael Rübner-Petersen
Finn Achton ......................
Jens Greisen .....................
Kim Jonassen ...................
325
318
317
304
282
233
202
2* KREDSMESTER
Kaj Sørensen ....................
Kirsten Starup-Hansen ....
Elise Jensen ......................
Arne Nørgaard .................
Rudi Bjerregaard .............
Torben Starup-Hansen .....
Steffen Kristensen ...........
Sven Horsten ....................
Henrik Ploug ....................
Helga Christensen ............
Lars Odborg .....................
Bent Jakobsen ..................
Peter Molander ................
Ole Borch .........................
Knud Breum Sørensen .....
Hanne Emkjær .................
219
202
197
196
196
191
184
180
179
179
177
175
160
154
151
150
1* KREDSMESTER
Carl-Johan Mortensen ..... 138
Kirsten Bræstrup .............. 133
Jette Aabro ....................... 128
Keld Dybkjær ................... 127
Peter Koch Larsen ........... 121
Inge Achton ...................... 114
Rikke Kierulff .................. 114
Eva Dybkjær .................... 109
Chr. Rübner-Petersen ....... 103
Nils Münther .................... 101
Elisabeth Bitsch-Christensen 101
65
053503_alma-indmad.pmd
65
8/8/2005, 11:44 AM
KREDSMESTER
Thomas Bo Hansen ............
Aksel Hansen .....................
Erik Rohrberg ....................
Poul Nersting .....................
Børge Mandrup Jacobsen ..
Tage Andersen ...................
Eva Kristensen ...................
Lars Jensen .........................
Inge Dalgaard ....................
Bent Estrup Jensen ............
Tove Bernth ........................
Inger Schrøder ...................
Allan Dyg ...........................
Gunnar Bøgely ...................
Hans Rasmussen ................
Per Holm ............................
Gitte Fought .......................
Sven-Aage Skyggebjerg ....
Jan Metnik .........................
Per Teilman ........................
Alma Steffensen ................
Jørn Dalgaard .....................
97
90
90
88
85
84
80
75
73
73
72
72
71
71
71
70
68
67
63
62
62
59
DISTRIKTSMESTER
Rita Rødbro ........................
Niels Rødbro ......................
Birgit Jacobsen ..................
Solveig Hansen ..................
Ingrid Rasmussen ..............
Georg Rasmussen ..............
Erling Kromann .................
Mogens Kran-Nielsen ........
Laurits Petersen .................
Kirsten Else Stuhr ..............
Knud Littau ........................
Betty Høvesten ..................
Svend Nilsson ....................
Jørgen Vejby Hansen .........
Helga Lønsted ....................
Gunnar Daugberg Jensen ...
Knud Winther ....................
Jørgen Bertelsen Hansen ...
Inga Rasmussen .................
Matias Rohrberg ................
Niels Jørn Lund .................
Jørgen Wolff Hansen .........
Jørgen Jørgensen ................
Anne Mette Holmark .........
Johnnie Hjerting ................
Chris Formann ...................
Rune Gregersen .................
Jytte Larsen ........................
Inger Christensen ...............
Michael Hillemann-Jensen
Klaus Amelung ..................
Lis Gregersen .....................
Karen Hjarsø ......................
Dan Mosskov Pedersen ......
67
66
66
63
62
61
59
59
58
55
54
54
53
53
51
50
49
49
48
48
47
45
44
44
41
40
39
38
37
34
33
31
30
30
2* KLUBMESTER
John Vammen .....................
Børge Larsen ......................
Jørn Ole Jørgensen ............
Grethe Ploug Hansen .........
Inge Andersen ....................
Sonja Jørgensen .................
Elisa Steman Larsen ..........
Janus Olsen ........................
Karin Illum ........................
Ellen Langlouis ..................
Mourits Winther .................
Erna-Lise Jensen ...............
Inge Vaarbroe .....................
Eve Staunsager ..................
29
29
29
29
28
28
27
26
25
24
24
22
20
20
1* KLUBMESTER
Kai Veie Nielsen ................ 20
Helga Rimer ....................... 19
Poul Møller ........................ 19
Thyra Hansen ..................... 19
Preben Rosenvold .............. 19
Mark Bode ......................... 17
Helle Søgaard .................... 15
Anita Rugaard .................... 14
Bente Steenbuch ................ 14
Anni Birgitte Møller .......... 14
Aage Hansen ...................... 12
Lisbeth Hvolby .................. 12
Lisbeth Solgaard Hansen ... 12
Torben Fought .................... 11
Grethe Brask ...................... 10
Dorrit Illum ........................ 11
Poul Koefoed-Petersen ...... 11
Inge-Lise Nielsen .............. 10
Simone Fought ...................... 9
Ellen Brun-Jensen ................ 9
Hildegard Nielsen ................. 8
Anne Kaae ............................ 7
Kaj Brun-Jensen ................... 7
Birgitte Slot .......................... 5
KLUBMESTER
Jim Laursen ........................... 7
Niels Kjeldsen ...................... 7
Peter Riber ............................ 4
Birthe Reimers ...................... 4
Henning Nielsen ................... 4
Birgitte Poulsen .................... 4
Carl Johan Fischer ................ 3
Christian Nielsen .................. 2
Jesper Hægg Wandrup .......... 2
2107
Birkerød Bridgeklub
STORMESTER
Poul Melbye ..................... 724
2* FORBUNDSMESTER
Merete Reindel ................ 529
1* FORBUNDSMESTER
Jytte Kjems ...................... 366
Bent Vestergaard .............. 357
FORBUNDSMESTER
Morten Schiønning .......... 252
Kaj Madsen ...................... 196
2* KREDSMESTER
Ingrid Bentsen .................
Søren Frydenlund ............
Torsten Bille ....................
Hans Chr Elsøe Jensen ....
Fritze Poulsen ..................
Helene Andersen ..............
Arne Front ........................
244
218
207
203
169
164
162
1* KREDSMESTER
Kirsten Nørregaard ..........
Harry Andersen ................
Else Jørgensen .................
Grethe Arensbak ..............
143
122
121
112
KREDSMESTER
Lone Pedersen .................. 117
Aase-Birgitte Schannong 101
Anne-Marie Kveller .......... 99
Bodil Wiuff ........................ 87
Vagn Aagaard ..................... 79
Knud Erik Clausen ............ 79
Liselotte Ramsing .............. 73
Vilmar Joensen .................. 72
Poul-Erik Paulev ................ 71
DISTRIKTSMESTER
Lis Henningsen ..................
Preben Pedersen .................
Edith Kisbye ......................
Ole Willumsen ...................
Hans C. Østergaard ............
Lis Østergaard ....................
Lizzie Rasmussen ..............
Vibeke Kolbe Olsen ...........
Birthe Mungsfeldt .............
Jytte Holmstrup .................
Kirsten Berg Paulev ...........
Otto Christensen ................
Birthe Mønsted-Petersen ...
Inge Bille ...........................
Tove Genet .........................
Rigmor Meier ....................
Bente Vestergaard ..............
Ib La Cour ..........................
Betty Larsson .....................
Inge Hvitby ........................
Jørgen Steenhard ...............
Ib Lohman ..........................
Henning Demant ................
Grete Mortensen ................
Eigil Storm .........................
Claus Hoffmann .................
Helga Hauber .....................
Ole Mønsted-Petersen .......
Verner Jensen .....................
Inge Sporon-Fiedler ...........
Winnie Wingaard Thrane ..
Peter Homann ....................
Ole Dam-Hendriksen .........
Benny Holleufer ................
68
67
66
66
65
64
63
60
58
56
51
50
50
47
47
46
46
44
43
41
40
38
36
36
35
35
34
34
33
32
31
30
30
29
2* KLUBMESTER
Kirsten Jenstrup .................
Karsten Boholt ...................
Asta Bisgaard .....................
Kirsten Sanggaard .............
Birthe Clausen ...................
Gerda Janson ......................
Mogens Nielsen .................
29
28
27
27
24
22
22
1* KLUBMESTER
Peter Sanggaard .................
Inge Stobbe ........................
Ole Jørgensen .....................
Inger Christensen ...............
Annette Schou ...................
Ester Bredsdorff .................
Betty Yde ...........................
Merete Busk .......................
Ingrid Thorsteinsson ..........
23
18
17
17
16
16
14
14
13
Kirsten Andersson .............. 12
Max Ryge Andersson ........ 12
Inge Fleron ......................... 11
Kurt Nielsen ....................... 10
Annegrete Reindel ............. 10
Hanne Raffli ......................... 9
Bent Fosgrau ......................... 8
Signe Voss ............................. 7
Edith Petersen ....................... 7
Anders Houmøller ................ 7
Marga Okholm ...................... 6
Marianne Brandt ................... 6
Gerd Bjerregaard .................. 6
Karl Johan Petersen .............. 6
Ole Fleron ............................. 5
Lisa Skaarup ......................... 5
KLUBMESTER
Karin Pehrsson ...................... 5
Ulla Faltum ........................... 4
Bendt Skaarup ...................... 4
John Pedersen ....................... 4
Torben Hattens ...................... 4
Lis Scheel Elsberg ................ 4
Tove Bahn ............................. 3
Leif G. Nielsen ..................... 3
Birthe Pedersen ..................... 3
Michael Torrence .................. 3
Poul Henrik Pedersen ........... 3
Susan Pedersen ..................... 2
2108
Bridgecenter Nordsjælland
STORMESTER
Roland Wald .................... 519
1* FORBUNDSMESTER
Niels Foged ...................... 432
2* KREDSMESTER
Vivian Bjørn Jensen ........ 164
1* KREDSMESTER
Jens Meedom ................... 141
Helen Øhlenschlæger ...... 140
Lajla Degn-Petersen ........ 119
KREDSMESTER
Elsa Jensen .........................
Kirsten Hartmann ..............
Arne Brøndsted ..................
Jette Brøndsted ..................
Carsten Bodenhoff .............
Else Gottfredsen ................
Kirsten Ibsen ......................
Anders Bodenhoff ..............
93
90
88
87
85
72
65
54
DISTRIKTSMESTER
Ellen Oppenhejm ...............
Bendt Jacobsen ..................
Inga Svane ..........................
Hanne Møller .....................
Kirsten Aagaard .................
Poul Skjødt .........................
Jørgen Brix-Hansen ...........
Lasse Mai ...........................
Hans Hartmann ..................
Freddy Gundersen ..............
Per Lønhart ........................
Kirsten Bjerke ....................
Hans Ulrik Garde ...............
Elsa Michaël ......................
Børge Lysholt .....................
Aubrey Garner ...................
Inga Noer ...........................
Sally Vainer ........................
Jørgen Lindballe ................
Hanne Strenov ...................
Kirsten Franch ...................
Karen Treppendahl ............
Mirjam Vainer ....................
Bjørn Furu ..........................
Niels E Jensen ....................
Hans Grunnet .....................
Allan Laursen ....................
Annie Henriksen ................
Bente Legindgaard ............
Westi Legindgaard .............
Kai Grunnet .......................
Peter Mygind .....................
Poul Nielsen .......................
Beryl Bay Sørensen ...........
Peter Lysholt ......................
Vagn Oemig .......................
Inge Trebbien .....................
Inger Brixtofte ...................
Pierre Peronard ..................
Leif Mogensen ...................
Gudrun Marcher ................
Margrethe Rykov ...............
Karen Hornbeck ................
Ingeborg Vind Nielsen .......
Ib Hornbeck .......................
Niels Mathiesen .................
70
64
54
52
50
45
45
43
43
43
41
41
40
39
39
39
38
38
38
37
37
37
36
35
35
34
34
34
34
34
33
33
33
33
32
31
31
31
31
30
30
25
24
24
21
16
2* KLUBMESTER
Steen Dahlmann ................
Kirsten Mogensen ..............
Merete Hemmingsen .........
Grete Halskov ....................
Severin Olesen Larsen .......
Mette Hector ......................
Birthe Haubirk ...................
Jytte Bangsgaard ................
Inge Bjørn Olsen ...............
Bente Mörck-Larsen ..........
Aase Lundmark Jensen ......
Birte Beck ..........................
Else Warberg ......................
Anna Mølgaard ..................
Karen Nielsen ....................
Pernille Mygind .................
Inge Thurmann ..................
Monna Pedersen .................
Svend Erik Skydt ...............
Rita Tingleff .......................
Jytte Larsen ........................
Helen Gundersen ...............
Esther von Rauschenberger
Merete Senn .......................
Bodil Frankert ....................
Kirsten Starup ....................
Grete Jørgensen .................
29
29
29
28
28
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
25
24
24
24
23
22
22
22
20
20
20
20
1* KLUBMESTER
Bodil Duus .........................
Mogens Bach Nielsen ........
Helene Ussing ....................
Else Andersen ....................
Lotte Sørensen ...................
Hjørdis Holst-Sørensen .....
Kari Hass ...........................
Oda Larsen .........................
Elise Bitz ...........................
Kirsten Serup .....................
Kamma Saxtorph ...............
Jytte Behrendtz ..................
Tove Greve .........................
Karin Foged .......................
Stig Vendelbo .....................
Lilly Rostrup ......................
Steen Pedersen ...................
Steen Aksel Storm .............
Christian Overgård ............
Bente Boeck Jensen ...........
Jesper Boldt Rasmussen ....
Ole Gelbek .........................
Holger Foged .....................
Margit Bülow .....................
Monica Wenøe ...................
Grete Keller .......................
Dina Werdelin ....................
Aase Bjergvang ..................
Benny Sørensen .................
Birgitte Hubertz .................
Charlotte Bundgaard .........
Charlotte Hellested Larsen
Ole Licht ............................
Signe Naur .........................
Mogens Kærn .....................
Joakim Kofod .....................
Lilli Brahtz ........................
Lotte Bestle ........................
Ulla Olrik ...........................
Agnete Kærn ......................
Jørgen Lyng ........................
Lise Helvard ......................
Mette Astrup ......................
Kirsten Kofod ....................
Bill Tronstrøm ....................
Dorrit Petersen ...................
Liselotte Nielsen ................
Henny Christensen .............
Leo Møller Pedersen .........
Gudmundur Asgeirsson .....
Aase Rehn ..........................
Preben Due ........................
Else Wulff ..........................
Ulla Rørbæk .......................
Paul Willer .........................
Lis Bergsler ........................
Kate Nielsen ......................
Birthe Olesen .....................
Pam Boissevain ..................
Rita Gregersen ...................
Bodil Enggaard ..................
Birte Schrøder ...................
Kay Frederiksen .................
Susan Edvardsen ................
Merete Lenstrup ................
Annette Steenslev ..............
Jack De Stobbeleir .............
John Farr ............................
Per Hellung ........................
Jan Hilstrøm .......................
Jørgen Wille .......................
Judi Nielsen .......................
Daphne Jensen ...................
Jytte Fischer .......................
Sigurd Unmack ..................
Marianne Illum ..................
21
21
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Kirsten Gelbek ................... 12
Eilif Gregersen .................. 12
Bente Bojsen-Møller ......... 12
Bo Kayser ........................... 11
Else Nielsen ....................... 11
Peter Howalt ....................... 11
Birgit Ajslev ....................... 11
Torkild Glaven ................... 11
Kirsten Parbst .................... 11
Jette Heegaard ................... 11
Ole F Feddersen ................. 11
Suzanne Gamborg ............. 11
Tove Falkentorp ................. 11
Hans Henrik Munck .......... 11
Henning Christensen ......... 11
Anne Marie Feddersen ...... 11
Jette Lunøe Frederiksen .... 11
Rosa Bryld ......................... 10
Annette Mai ....................... 10
Erik Lassen ........................ 10
Egon Jensen ....................... 10
Inger Hansen ...................... 10
Mimi Larsson ..................... 10
Jens Aundrup ..................... 10
Bent Selsbye ...................... 10
Hilde Aundrup ................... 10
Bodil Andersen .................. 10
Jytte Weischer .................... 10
Kirsten Gormsen ................ 10
Ada Grethe Møller ............ 10
Niels Erik Møller ............... 10
Per Kaare Andersen ........... 10
Ib Nøhr Kristensen ............ 10
Ena Bjerg Mortensen ......... 10
Vibeke Kjerrumgaard ........ 10
Niels Rohde Nielsen .......... 10
Inger Holmstrøm-Hansen .. 10
Jørgen Holmstrøm-Hansen 10
Sissel Holm ........................ 14
Jeanne Laisbo .................... 10
Mogens Partsch .................. 10
Benedikte Bukhave ............ 10
Kirsten Thiesgaard ............. 10
Ruth Bek ............................... 9
Inge Carøe ............................. 9
Niels Blok ............................. 9
Inge Schwarz ........................ 9
Vivi Asbjørn .......................... 9
Palle Krantz .......................... 9
Birthe Kesje .......................... 9
Jytte Olesen .......................... 9
Gerd Hartmann ..................... 9
Børge Hartung ...................... 9
Merete Tandrup ..................... 9
Henning Tandrup .................. 9
Henning Andersen ................ 9
Nete Willer ........................... 8
Grete Elgin ............................ 8
Ellen Melbye ......................... 8
Karen Lester ......................... 8
Lars Nielsen .......................... 8
Kirsten Blok .......................... 8
Dorrit Gjørup ........................ 8
Bent Lenstrup ....................... 8
Vibeke Wibrand .................... 8
Mogens Bentzen ................... 8
Hanne Petersen ..................... 8
Bjarne Buchwald .................. 8
Gudrun Sørensen .................. 8
Helen von Magius ................. 8
Hans Erik Emborg ................ 8
Gitte Fischermann ................ 8
Inger Christiansen ................ 8
Hanne Jenssen-Tusch ............ 8
Kirsten Ohm Laursen ........... 8
Karen Folmer Andersen ........ 8
Aase Hilt ............................... 7
Signe Voss ............................. 7
Inger Skydt ............................ 7
Marianne Due ....................... 7
Stella Levin ........................... 7
Joan Eriksen .......................... 7
Conny Cooper ....................... 7
Inger Nilsson ......................... 7
Aase Lindhard ...................... 7
Birgit Larsen ......................... 7
Wivi Petersen ........................ 7
Astrid Lassen ........................ 7
Carsten Husum ..................... 7
Agnes Andersen .................... 7
Annette Emborg .................... 7
Constance Vind ..................... 7
Dorte Grønvald ..................... 7
Tove Christensen ................... 7
Marianne Wintersø ............... 7
Kirsten Jørgensen ................. 7
Ole Engblom ......................... 6
Mette Husum ........................ 6
Ulla Siwmark ........................ 6
Marga Okholm ...................... 6
Bente Rødtjer ........................ 6
Gunhild Larsen ..................... 6
Lillian Clausen ..................... 6
Barbara Dokkedal ................. 6
Ingelise Engblom .................. 6
Merete Krumhardt ................ 6
66
053503_alma-indmad.pmd
66
8/8/2005, 11:44 AM
Ruth Vestergaard ................... 6
Helle Roepstorff ................... 6
Kurt Vestergaard ................... 6
Alice Kawa Jensen ................ 6
Inger Lise Hvolby ................. 6
Dorte Thranegaard ................ 6
Else Marie Knudsen ............. 6
Poul Erik Dokkedal .............. 6
Anette Steen Olsen ............... 6
Inge-Vibeke Meincke ........... 6
Palle Juhl Christiansen ......... 6
Inge Koch .............................. 5
Lise Bjørke ........................... 5
Margit West ........................... 5
Sven Nyholm ........................ 5
Maria Nyholm ...................... 5
Sonja Gernow ....................... 5
Erik Schwarz ......................... 5
Elly Farsøht ........................... 5
Lene Helledie ....................... 5
Aase Frandsen ....................... 5
Tove Lyneborg ...................... 5
Ruth Rueløkke ...................... 5
Lissie Blicher ........................ 5
Hanne Bergstrøm .................. 5
Gunner Termansen ................ 5
Jytte Stock-Andresen ............ 5
Yvonne Liebe-Lindgreen ..... 5
KLUBMESTER
Dora Ishøj ............................. 6
Jørgen Ovi ............................. 5
Flemming Farup ................... 5
Ina Gad .................................. 4
Inge Lunn .............................. 4
Kjeld Bøg .............................. 4
Ida Holbek ............................ 4
Kent Svane ............................ 4
Ruth Winkel .......................... 4
Bent Hansen .......................... 4
Inge Søiberg .......................... 4
Merete Ambak ...................... 4
Eigil Winkel .......................... 4
Anni Zastrau ......................... 4
Kirsten Laub ......................... 4
Ulla Sørensen ........................ 4
Asta Mølgaard ...................... 4
Anne Werdelin ...................... 4
Birgit N’dong ........................ 4
Toni Strande ......................... 4
Judy Velschow ....................... 4
Lis Lau-Jensen ...................... 4
Erik Jørgensen ...................... 4
Jesper Knudsen ..................... 4
Marianne Reimer .................. 4
Maria Mortensen .................. 4
Hanne Bundgaard ................. 4
Jesper Helledie ..................... 4
Marian Termansen ................ 4
Gorm C Rasmussen .............. 4
Kirsten Kornerup .................. 4
Martha Gregersen ................. 4
Inge Steen Hansen ................ 4
Svend Aage Larsen ............... 4
Carl Christian Holbek .......... 4
Karsten Stock Andresen ....... 4
Bente Riis Christiansen ........ 4
Joan Lyn ................................ 3
Aage Vind ............................. 3
Erik Skov ............................... 3
Ilse Bonde ............................. 3
Aase Hansen ......................... 3
Henry Ambak ........................ 3
Grethe Kjær .......................... 3
Jytte Friis .............................. 3
Jan Velschow ......................... 3
Sven Gerlith .......................... 3
Johnny Olsen ......................... 3
Hanne Hansen ....................... 3
Hans Egelund ........................ 3
Bent Neubert ......................... 3
Alex Nielsen ......................... 3
Inger M Krogh ...................... 3
Else Skovborg ....................... 3
Viggo Helvard ....................... 3
Holger Koppel ...................... 3
Conny Gindrup ..................... 3
Hans Asmussen ..................... 3
Ernst Nortvig ........................ 3
Ulla Danielsen ...................... 3
Vibeke Liebeck ..................... 3
Inge Feddersen ...................... 3
Karen Andersen .................... 3
Bodil Dyrfeldt ....................... 3
Penny Røssberg ..................... 3
Kirsten Kilbak ...................... 3
Birtha Knudsen ..................... 3
Susanne Neubert ................... 3
Vibeke Richardt .................... 3
Birgit Jacobsen ..................... 3
Grethe Jacobsen .................... 3
Gert Carstensen .................... 3
Janne Carstensen .................. 3
Frede Kristiansen .................. 3
Peder Kristiansen .................. 3
Mogens Nørregaard .............. 3
Grethe Finn Jensen ............... 3
Kirsten Kristiansen ............... 3
Poul Henning Knudsen ......... 3
Poul Eisten Pettersson .......... 3
Karin Leth Christiansen ....... 3
Solveig Friis Frederiksen ..... 3
Niels-Kristian Broe Olesen .. 3
Ole Kofoed ............................ 2
Aage Rørbæk ........................ 2
Lone Jensen .......................... 2
Karin Efsen ........................... 2
Kay Bergsler ......................... 2
Ulla Vinther .......................... 2
Ruth Laursen ......................... 2
Patricia May .......................... 2
Jutta Hansen .......................... 2
Lone Rohrberg ...................... 2
Else Andersen ....................... 2
Ruth Weisdorf ....................... 2
Geske Hartvig ....................... 2
Helle Schmidt ....................... 2
Birthe Bjelka ........................ 2
Bente Kampmann ................. 2
Birthe Schmidt ...................... 2
Torben Grønvald ................... 2
Bente Jørgensen .................... 2
Anna Søndergaard ................ 2
Marianne Nielsen ................. 2
Vagn Helsinghoff .................. 2
Ingelise Petersen ................... 2
Annelise Petersen ................. 2
Mads Venø Nielsen ............... 2
Jens Rud-Petersen ................. 2
Gregers Beglaubter ............... 2
Inger Worm-Petersen ............ 2
Christian Mortensen ............. 2
Birthe Bay Petersen .............. 2
Anne Marie Helsinghoff ....... 2
Birgitte Rolf Jacobsen .......... 2
Solveig Wenzel Pedersen ..... 2
Grethe Windelin Andersen ... 2
Hans Erik Høpfner Petersen . 2
2111
Bridgelogen
KREDSMESTER
Nina Larsen ........................
Susanne Laybourn .............
Annelise Hauton ................
Signe Urhøj ........................
95
77
75
62
DISTRIKTSMESTER
Karen Grete Madsen .........
Bente Finskud ....................
Else Holgersen ...................
Jørgen Halling ....................
Ritta Møller .......................
63
46
43
41
32
2* KLUBMESTER
Gunner Ravn ......................
Ole Bredlund .....................
Finn Stenberg .....................
Finn Madsen ......................
Finn Steen Nielsen .............
Kirsten Leschly ..................
Gini Bardenfleth-Hansen ..
27
27
24
23
22
21
21
1* KLUBMESTER
Else Leth ............................ 15
Ulla Ekstrand ..................... 10
Inge Lise Borch ................. 10
Peter Berg ............................. 8
Ulla Eriksen .......................... 7
Vippe Taarnhøj ..................... 6
Carmen Johannesen .............. 6
Lise Riis ................................ 5
Bolette Klestrup ................... 5
Jytte Falkentorp .................... 5
KLUBMESTER
Birthe Hutters ....................... 4
Kirsten Kjær Hansen ............ 3
Lis Fosner .............................. 2
Inge Warsberg ....................... 2
2113
Bridgeklubben af 1941
STORMESTER
Jørgen U Jensen ............... 852
FORBUNDSMESTER
Villy Sørensen .................. 300
Flemming Houring .......... 224
2* KREDSMESTER
Philip Levin .....................
John Noer .........................
Arne Nørgaard .................
Hanne Emkjær .................
223
202
196
150
1* KREDSMESTER
Helge Frederiksen ............ 113
KREDSMESTER
Boris Lekach .................... 117
Niels Støttrup Nielsen ....... 84
Claus Jørgen Gunnar ......... 69
2* KLUBMESTER
Lotte Kræmmer ................. 28
Ole Bredlund ..................... 27
Kirsten Leschly .................. 21
DISTRIKTSMESTER
Steen Erik Lindhard ..........
Søren B. Andersen .............
Niels Simonsen ..................
Niels Tofte ..........................
Dorrit Lekach ....................
Flemming Christensen ......
Anne Andersen ..................
Bjarne Christensen ............
Bente Esberg ......................
Britta Staalsø .....................
Inge Moe ............................
Paul Kriser .........................
Jens Remtoft ......................
Helle Simonsen ..................
Jesper Poulsen ....................
62
60
54
47
46
45
44
41
40
38
37
33
30
21
21
2* KLUBMESTER
Svend Christensen .............
Hanne Christensen .............
Esther Remtoft ...................
Otto Andersen ....................
29
29
28
27
1* KLUBMESTER
Kari Selstrøm ..................... 20
Lise Otzen .......................... 19
Eigil Bonde ........................ 19
Erik Madsen ....................... 19
Elsa Christiansen ............... 16
Christian Baadstorp ........... 15
Per Isbrand ......................... 14
Kate Neiiendam ................. 14
Ruth Mortensen ................. 13
Merete Gotthardt ............... 13
Inge Lise Borch ................. 10
Kjeld Kristensen ................ 11
Carl Thomsen ........................ 9
Gitte Balle ............................. 7
Bente Søgaard ....................... 7
Maibritt Petersen .................. 7
Flemming Lauritzen ............. 7
Ulla Ingwersen ...................... 6
Liv Andersen ......................... 5
Preben Schwalm ................... 5
1* KLUBMESTER
Torben Lindved Hansen .... 17
Elisabeth Lyager ................ 16
Grethe K Simonsen ........... 16
Ninna Stubberup ................ 14
Tony Selnø ......................... 13
Jette Klausen ...................... 13
Bente Bentsen .................... 12
Inge Christensen ................ 10
Linda Selnø ........................... 9
Hanne Arnstrøm .................... 9
Sandy Sambleben ................. 9
Anne Buur ............................. 8
Carl Aage Jepsen .................. 8
Georg Jensen ......................... 7
Hanne Jønsson ...................... 7
Peder Langvad ...................... 6
Jesper Bøge ........................... 5
Poul Erik Gunnar .................. 5
KLUBMESTER
Lea Nielsen ........................... 4
Kim Svarrer .......................... 4
Mikkel Dahl .......................... 4
Lis Jacobsen .......................... 4
Charlotte Thomsen ............... 4
Cecilie Colding-Sørensen .... 4
Ruth Harder .......................... 3
Leila Bjerregaard .................. 3
Nøller Jensen ........................ 2
Bent Thøgersen ..................... 2
2114
BK af 1967, Helsingør
STORMESTER
Steen Jacobsen ................. 658
1* FORBUNDSMESTER
Klavs Kierulff .................. 395
FORBUNDSMESTER
Michael Zinglersen .......... 283
Lars Bækkel Petersen ...... 232
John Sørensen .................. 176
2* KREDSMESTER
Gerda Bugge .................... 208
1* KREDSMESTER
Juul Kjærgaard Sørensen .
Lise Taylor .......................
Ove Hansen ......................
Peter Koch Larsen ...........
Lise Rasmussen ...............
Karen M Bender ..............
150
149
130
121
113
101
KREDSMESTER
Anne-Lise Levinsky ..........
Jennie Johnsen ...................
Lene Bælum .......................
Else Aamand ......................
Povl Overgaard ..................
93
87
76
71
65
DISTRIKTSMESTER
Thomas Nielsen .................
Jan Møller ..........................
Aase Haagensen .................
Annette Gearey ..................
Kate Skjærbæk ...................
Lise Ebsen ..........................
Jan Larsen ..........................
Rigmor Leikersfeldt ..........
Poul Leikersfeldt ...............
Peer Rasmussen .................
59
47
42
41
37
36
34
33
32
30
KLUBMESTER
Bent Jørgensen ...................... 8
Jan Rimer .............................. 6
Lis Erting .............................. 4
Birgitte Marner ..................... 4
Elsa Lilholm ......................... 3
Ivy Tegner ............................. 2
Mona Jensen ......................... 2
Lisbet Bonde ......................... 2
Palle Simonsen ..................... 2
Stefan Guldager .................... 2
2115
BK i Herlev af 1971
1* KREDSMESTER
Bo Lund Andersen ........... 103
DISTRIKTSMESTER
Lissi Kirkemann ................
Knud Strandgaard ..............
Zetnye Rasmussen .............
Ragna Malmquist ..............
52
48
41
37
2* KLUBMESTER
Birthe Krøyer .....................
Kirsten Stokholm Fusager .
Eigil Madsen ......................
Anna Weihrauch ................
26
24
21
21
1* KLUBMESTER
Orla Bertelsen .................... 19
Birgit Bruus-Jensen ........... 19
Tove Søndergaard .............. 18
Eva Dybdal ........................ 17
Kaj Dybdal ......................... 17
Aase Hallberg .................... 17
Bjarne Lindner ................... 17
Bente Juel Nielsen ............. 16
Jørgen Juel Nielsen ............ 16
Gunhild Larsen .................. 14
Benny Ole Fritzbøger ........ 13
Hanne Kolbe ...................... 12
Harry Mulvad .................... 12
Hanne Hjorth Nielsen ........ 12
Ib Juul ................................ 11
Niels Juul ........................... 11
Benny Petersen .................. 11
Arne Østergaard ................. 11
Ole Koch-Olsen ................. 10
Preben Scheuer ..................... 9
Gert Hallberg ........................ 8
Finn W. Rasmussen ............... 8
Jutta Bagger-Hansen ............. 8
Kirsten W. Rasmussen .......... 8
John Bendix .......................... 7
Inge Scheuer ......................... 7
Ingolf Søndergaard ............... 7
Mogens Tidemann ................ 6
Birgit Schrøder Nielsen ........ 5
KLUBMESTER
Inger Lausen ......................... 4
Jens Boeskov ......................... 3
Jette Bohart ........................... 3
Steen Andersen ..................... 3
Preben Buchwaldt ................. 3
Torkild Jensen ....................
Vibeke Barslund ................
Ulla Schou .........................
Poul Skjødt .........................
Ena Petersen ......................
Birger Selsmark .................
Kirsten Bjerke ....................
Inger Venge ........................
Kaj Østergaard Madsen .....
Lisa Pallisgaard .................
Karsten Hjorth ...................
Ilse Greby ...........................
Flemming Dalsgaard .........
Anna-Grethe Blume ..........
Jette Koefoed Pedersen .....
Inge Dybbro .......................
Inger Hagen Jensen ...........
Vibeke Juul Juulsen ...........
50
50
46
45
44
42
41
40
40
38
36
32
32
31
31
30
30
30
2* KLUBMESTER
Zenon Styczen ...................
Gerda Bavngaard Andersen
Kurt Ammitzbøll ................
Lise Yde .............................
Gudrun Styczen .................
Hanne Honoré ....................
Jytte Tobias ........................
Jo-Ann Jørgensen ...............
26
26
25
24
23
22
20
20
1* KLUBMESTER
Gerda Ifversen ................... 19
Christina Aalvik ................. 18
Ulrik Wedel-Heinen .......... 18
Liselotte Amnitzbøll .......... 18
Anette Probst ..................... 16
Lene Køie .......................... 15
Gerda Conradsen ............... 15
Ingse Larsen ....................... 10
Herdis Sahlholt ..................... 8
Hans Schottländer ................. 7
KLUBMESTER
Jytte Nielsen ......................... 4
Aase Møller .......................... 3
Vita Rasmussen .................... 2
2117
C.B.K.
2* KREDSMESTER
Marianne Mortensen ....... 221
Henning Hovgaard ........... 187
Anni Wieth-Knudsen ....... 175
KREDSMESTER
Lis Hovgaard ...................... 99
Christian Ricard ................. 94
Lilian Stegemüller ............. 72
DISTRIKTSMESTER
Karen Fløe Svenningsen ....
Kate Mogensen ..................
Lise Schibbye .....................
Erling Jørgensen ................
Benny Møller .....................
51
50
44
40
39
2* KLUBMESTER
Lis Møldrup ....................... 28
Jonna Jacobsen .................. 24
1* KLUBMESTER
Ove Bech Jensen ................ 16
Kirsten Toft ........................ 12
Poul Luxhøj ........................... 9
Marie-Louise Ricard ............ 9
Jens Fritzen ........................... 8
Allan Nielsen ........................ 8
Kirsten Dalgaard ................... 8
Eivind Adolph ....................... 7
Bent Johannesen ................... 7
Merete Rander Buch ............ 7
Thomas Fritzen ..................... 6
Hans Hey ............................... 5
Hanne Toft ............................ 5
Cherie Hey ............................ 5
KLUBMESTER
Lise Erle ................................ 4
Birte Ramm .......................... 4
Lisbeth Brorson .................... 2
2119
Bridge-Salonen
2116
BK 80, Hørsholm
STORMESTER
Jørgen E.S. Paulsen ......... 921
Søren Krasilnikoff ........... 588
KREDSMESTER
Else Gottfredsen ................ 72
Kirsten Ibsen ...................... 65
1* FORBUNDSMESTER
Birte Fledelius ................. 306
DISTRIKTSMESTER
Gerda Kristensen ............... 55
Hanne Møller ..................... 52
FORBUNDSMESTER
Zenia Ryssing .................. 308
Anni Herskind .................. 289
67
053503_alma-indmad.pmd
67
8/8/2005, 11:44 AM
2* KREDSMESTER
Ellen Pryning ...................
Bent Møller Jensen ..........
Gerda Windelin ................
Inge Poulsen .....................
Morten Ulrichsen .............
Margit Christensen ..........
Jørgen Haxager ................
Rita Westphal ...................
Birthe Anker ....................
Ebbe Kjerstrup .................
Tove Køhlert ....................
Erik Mortensen ................
269
232
228
211
207
205
196
173
172
167
164
157
1* KREDSMESTER
Ida Kornerup-Bang ..........
Ida Mortensen ..................
Ejner Just .........................
Kirsten Ipsen ....................
Jørgen Hassenkam ...........
Inger Hanskov ..................
Helge Nitrup ....................
Aase Breit ........................
Peter Herlev .....................
Bent Kjælder ....................
161
148
146
144
141
140
130
121
121
117
KREDSMESTER
Edith Thorup .................... 116
Ole Haugaard Madsen ..... 109
Rita Maglegaard-Andersen105
Jørgen Vedel ....................... 90
Grethe Bugge ..................... 83
Annie Bruun ...................... 82
Chana Teicher .................... 79
Bodil Hansen ..................... 77
Jan Bøg .............................. 73
DISTRIKTSMESTER
Ingeborg Munk ..................
Grete Zilmer-Petersen .......
Steen Riise .........................
Elsebeth Finderup ..............
Karen Vinther ....................
Asger Klixbull ...................
Lis Lillebæk Rasmussen ...
Morten Johansen ................
Kirsten Lund-Jørgensen ....
Lene Hersløv .....................
Else Larsen ........................
Tove Karlsen ......................
Jens Daugaard ....................
Peter Klarskov Jensen ........
Knud Ougtvig ....................
Kate Mogensen ..................
Knud Gregart .....................
Ruth Møller ........................
Hanne Gemzøe ..................
Grethe Henler ....................
Kirsten Andersen ...............
Kirsten Thornberg ..............
Bente Kock ........................
Dorthe Anna Hansen .........
Leif Berthelsen ..................
Jytte Lohse .........................
Mogens Nielsen .................
Gudrun Toftgård ................
Aase Koefoed .....................
Jan Larsen ..........................
Annalise Just Olesen .........
Marianne Hougaard ...........
Bjarne Tranberg .................
Lise Madsen .......................
Inge Østerbye .....................
Tove Eriksson .....................
Dorthe Schiøtt ....................
Margit Borella-Hansen ......
Jan Beildorff ......................
66
66
65
64
63
63
60
58
57
55
54
53
52
52
50
50
48
47
47
47
46
46
43
43
41
40
40
38
35
34
33
32
31
30
30
30
30
30
26
2* KLUBMESTER
Ida Vedel ............................
Helle Christensen ..............
Karen Lauritsen .................
Birgit Elkan .......................
Inge Birgit Anker-Hansen .
Erik Olsen ..........................
Jytte Jensen ........................
Anne Lise Sørensen ...........
Ulla Clemensen .................
29
26
25
24
24
22
22
22
21
1* KLUBMESTER
Lars Greisen .......................
Per Jensen ..........................
Sonja Hult ..........................
Elsebeth Hansen ................
Irene Ougtvig .....................
Birthe Lyngvig ...................
Kirsten Gregart ..................
Holger Lauritsen ................
Marianne Callesen .............
Michael Sølling .................
Gerhardt Karlsen ...............
Inger Jensen .......................
Erik Mortensen ..................
Lene Nielsen ......................
Marie Østergård .................
Kim Gert Andersen ............
21
20
20
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
14
14
14
Inge Struck ......................... 13
Peter Mouritsen .................. 13
Lisbeth Andersen ............... 13
Peter Sterup ........................ 12
Bjarne Frilund .................... 12
Lisbeth Christensen ........... 12
Hanne Olsen ...................... 10
Grethe Sørensen ................. 10
Lone Larsen ....................... 13
Ivann Bruun .......................... 9
Gorm Sejersen ...................... 9
Jette Colding-Jørgensen ....... 8
Ulla Tønnesen ....................... 7
Hanne Williams .................... 7
Lisbet Mollerup .................... 7
Hanni Jensen ......................... 6
Gudrun Keller ....................... 6
Birgitte Glerup ...................... 6
Gertrud Jacobsen .................. 5
Jette Wirenfeldt .................... 5
KLUBMESTER
Eva Kartholm ........................ 5
Ingrid Holck .......................... 4
Lis Nyholm ........................... 3
Poul Thelle ............................ 3
Inger Wichmann ................... 3
Karen Jørgensen ................... 3
Merete Gottlieb .................... 3
Inge-Lise Schade Erdal ........ 3
Jytte Hee ............................... 2
Grete Plum ............................ 2
Grethe Finne ......................... 2
Tove W Jensen ...................... 2
Ingrid Kjeldgård ................... 2
Karen Vestergaard ................. 2
Klaus Jesper Larsen .............. 2
Bent Schade Rasmussen ....... 2
Hedvig Zander Nielsen ........ 2
2120
Farum Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Vagn Jacobsen ..................
Ole Bloch-Jørgensen .......
Steen Mølgaard ................
Mogens Als-Nielsen ........
Jørgen Balch Jensen ........
217
186
163
159
153
1* KREDSMESTER
Hanne Als-Nielsen ...........
Bente Jacobsen ................
Peter Møller .....................
Inger Enersen ...................
Bent Tolster ......................
Anne Tolster .....................
131
130
124
122
110
109
KREDSMESTER
Preben G. Hansen ............ 108
Judith Balch Jensen ........... 93
Jerry Grosman ................... 74
Knud Rasmussen ............... 72
Anne Grethe Mølgaard ...... 61
DISTRIKTSMESTER
Lise Riis .............................
Preben A. Riis ....................
Knud Nielsen .....................
Jens Grønbech ....................
Gudrun Rude ......................
Kirsten Edelmann ..............
Rita Ryberg ........................
Birthe Egebjerg Sørensen .
Ester Andersen ...................
Hanne Olsen ......................
Ruth Steensen ....................
Birgit Hansen .....................
Steen Just ...........................
Kirsten Secher ...................
67
67
61
58
56
45
38
38
36
35
35
34
31
30
2* KLUBMESTER
Lise Clemensen .................
Bente Andersen ..................
Ulla Høybye .......................
Preben Larsen ....................
Finn Koefoed .....................
Gitte Sørensen ...................
29
29
26
24
23
22
1* KLUBMESTER
Else Frisk ...........................
Svend Kreiner ....................
Bente Tørring .....................
Lotte Glensvig ...................
Jørgen Steensgaard ............
Inge Thomsen ....................
Hanne Maimann ................
Susan Bjerregaard .............
Knud Christiansen .............
Inge Pedersen .....................
Ulrik Thomsen ...................
Anni Berner .......................
Gudmund Jensen ................
Mette Egund ......................
Mushtaq Khan ....................
20
18
17
17
16
15
15
15
15
14
14
13
13
12
12
Annelise Gram-Nielsen ..... 11
Aase Khan .......................... 10
Mogens Bertung ................ 10
Liesbeth Carlsen ................ 11
Mogens Partsch .................. 10
Brita Pålsson ......................... 9
Jacob Schiøler ....................... 9
Mette Eckfeldt Schiøler ....... 9
Margit Pedersen .................... 8
Verner Jensen ........................ 7
Benny Bertelsen ................... 7
Bent Larsen ........................... 6
Anne Knub ............................ 5
René Knub ............................ 5
KLUBMESTER
Lis Scheel Elsberg ................ 4
Sonja Elfelt ........................... 3
Torben Elfelt ......................... 3
Kjeld Fuglsbjerg ................... 3
John Christensen ................... 3
Hanne Stilling ....................... 2
2122
Egelund Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Jytte Holm-Pedersen ..........
Inge Pedersen .....................
Augustinus Christiansen ....
Lis Kyvsgaard ....................
Jens U. Kromann ................
62
59
53
46
46
2* KLUBMESTER
Kirsten Schjødt Jensen ...... 27
Helle Jensen ....................... 21
1* KLUBMESTER
Ole Gelbek ......................... 16
Helle Kromann .................. 12
Kirsten Gelbek ................... 12
Lis Nielsen ......................... 11
Leif Marcussen ..................... 9
Grethe Marcussen ................. 8
Tove Mejdal Hansen ............. 8
Per Bjerre .............................. 6
Sven Bager ............................ 5
Ketty Ibsen ............................ 5
Ella Dalgaard ........................ 5
Grete Andersen ..................... 5
Karen Ljungberg ................... 5
KLUBMESTER
Tove Krüger .......................... 4
Lillian Bouet ......................... 4
Birgit Bager .......................... 3
Arne Revsbech ...................... 3
Kurt Yttergren ....................... 2
2125
Bridgeklubben Femina
2* KREDSMESTER
Lise-Lotte Jeppesen ......... 211
Kirsten Mossin ................. 169
KREDSMESTER
Gerda Jørgensen ................
Jette Andersen ....................
Elsebeth Karlsgaard ...........
Helene Pedersen ................
Tora Heuser ........................
91
86
86
78
67
DISTRIKTSMESTER
Ingrid Poulsen ....................
Birthe Olesen .....................
Marianne Ejerdal ...............
Karen Else Jensen ..............
Lise Mikkelsen ..................
Birthe Jørgensen ................
Kirsten Kaae Nielsen ........
Tove Jensen ........................
Marion Rossing ..................
Jytte Larsen ........................
Kirsten Bang Havblik ........
66
65
59
56
54
51
42
36
36
32
31
2* KLUBMESTER
Jo Hegnelt .......................... 28
Jytte Larsen ........................ 22
Lisbeth Thielfoldt .............. 21
1* KLUBMESTER
Margot Ovesen ................... 14
Karen Svendsen ................. 14
Lis West ............................. 11
Rigmor Hansen .................. 11
Doyla Florager ................... 11
Lis Jørgensen ..................... 10
Tove Mejdal Hansen ............. 8
Hanne Enggaard ................... 6
Johnna Habersaatt ................. 6
KLUBMESTER
Inge Littau ............................ 4
Lilly Permin .......................... 4
Alla Rasmussen .................... 3
Gurli Kristiansen .................. 3
Bodil Mortensen ................... 2
Inge Marie Hansen ............... 2
Lillian Kristensen ................. 2
2126
BK FOF Gentofte
2123
Egebjerg Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Solveig Hansen ..................
Jørgen Vejby Hansen .........
Kaj Østergaard Madsen .....
Jens Faber ...........................
Karl Nielsen .......................
Birgitta Østergaard ............... 4
Karen Groth-Andersen ......... 4
Ole Aaby ............................... 2
Ella Aaby .............................. 2
Dorthe Høybye Aage ............ 2
2* KREDSMESTER
Cai Klempel ..................... 161
63
53
40
35
31
2* KLUBMESTER
Jytte Kraglund ................... 22
Else Jespersen .................... 21
1* KLUBMESTER
Dan Bartholdy ................... 20
Bibi Bartholdy ................... 19
Birgit Borg ......................... 18
Lili Volfing ........................ 18
Finn Ipsen .......................... 17
Kurt Nyhuus ....................... 16
Hanne Jensen ..................... 16
Jørgen Hertel ..................... 16
Karin Riise ......................... 15
Manny Jensen .................... 15
Ole Ladefoged ................... 14
Erik Andersen .................... 14
Kirsten Nyhuus .................. 14
Bente Steenbuch ................ 14
Aase Pedersen .................... 13
Betty Winther .................... 11
Torben Jensen .................... 10
Aksel Jørgensen ................. 10
Hans Østergaard ................... 9
Susanne Svenningsen ........... 9
Leif Aage .............................. 8
Knud Jensen .......................... 8
Lizzie Rønnow ...................... 7
Kaj Holm Jørgensen ............. 7
Leif Rønnow ......................... 6
KLUBMESTER
Hanna Kriegel ....................... 4
Jørgen Kriegel ....................... 4
Per Groth-Andersen .............. 4
KREDSMESTER
Christian Ricard ................. 94
DISTRIKTSMESTER
Herman Fromberg ............. 52
Edith Fromberg .................. 45
Tor Holmgård .................... 31
2* KLUBMESTER
Kaja Sårde ......................... 27
1* KLUBMESTER
Francoise Høgsted ............. 12
Line Torp-Pedersen ............ 11
Annelise Stougaard ............ 11
Gurli Røgilds ..................... 10
Kirsten Boeck .................... 10
Jytte Angwald .................... 10
Birte Øhrstrøm ................... 10
Lis Perch Nielsen .................. 8
Annelise Andersen ................ 8
Poul Kongstad ....................... 7
Inger Spang-Hanssen ............ 7
Kirsten Lading Bidsted ........ 7
Lizzi Henriksen .................... 6
Birgitte Bohn Jørgensen ....... 6
Hans Wuff ............................. 5
Lone Strøm ........................... 5
Bent Strøm ............................ 5
Allan Sårde ........................... 5
Mette Ricard ......................... 5
Preben Nissen ....................... 5
Ebbe Willumsen ................... 5
Inger Schlüter ....................... 5
Dorthe Willumsen ................ 5
Zenia Rud Sørensen ............. 5
Christian Schlüter ................. 5
Peter Vilhelm Ricard ............ 5
Philip Riis-Carstensen .......... 5
Annette Riis-Carstensen ....... 5
KLUBMESTER
Vagn Gjessing ....................... 4
Karen Sørensen ..................... 4
Edith Henriksen .................... 4
Lilli Carstensen .................... 4
Kirsten Lindstrøm ................. 4
Anne Dueholm ...................... 3
Bente Brandt ......................... 3
Chris Hestbæk ....................... 3
Gerda Stilling ....................... 3
Sanne Gjessing ..................... 3
Birte Andresen ...................... 3
Jørgen Stilling ....................... 3
Flemming Schøtt .................. 3
Charlotte Utzon .................... 3
Annelise Fischer ................... 3
Vibeke Lund ......................... 2
Niels Heine ........................... 2
Gudrun Wolf ......................... 2
Kirsten Huus ......................... 2
Minna Halfeld ....................... 2
Dorrit Nissen ........................ 2
Grethe Knutzen ..................... 2
Alice Schiander .................... 2
Birthe Gotthard ..................... 2
Lilian Hornsleth .................... 2
Henrik Hornhaver ................. 2
Vivi Rye Petersen ................. 2
Kirsten Svane Lund .............. 2
2127
Frederikssund Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Kirsten Skaanning ...........
Søren Berg Jørgensen ......
Hans Skaanning ...............
Lita Christensen ...............
FORBUNDSMESTER
Joel Hermansen ............... 310
Knud Christensen ............ 274
Sven Lorenzen ................. 267
2* KREDSMESTER
Jytte Boes Andersen ........
Wivi Hjorth ......................
Axel B Rydal ...................
Palle Rytkønen .................
Bo Rasmussen ..................
264
224
222
191
162
1* KREDSMESTER
Jens Krusaa ......................
Ruth Rasmussen ..............
Hans Pedersen ..................
Steen Larsen ....................
Valdemar Engmann .........
148
144
136
132
111
KREDSMESTER
Carsten Eriksen ..................
Hanne Kolind .....................
Henrik Kolind ....................
Susan Liljegren ..................
Rudolph Ludvigsen ...........
Hans Simonsen ..................
Elinor Pallesen ...................
96
90
86
85
75
74
74
DISTRIKTSMESTER
Ingrid Poulsen ....................
Jytte Holm-Pedersen ..........
Birgitte Witthøfft ...............
Jens U. Kromann ................
Jørgen Nielsen ...................
Steen Hammerum ..............
Willy Hoff Hansen .............
Agnete Nielsen ..................
Mogens Olsen ....................
Peter Mønsted ....................
Ole Schrøder ......................
Kern Hansen ......................
66
62
54
46
42
39
39
38
36
36
30
25
2* KLUBMESTER
Inge Kristiansen .................
Mie Holmslykke ................
Bjarne Kristensen ..............
Eva Reinholdt ....................
Kristian Stæhr ....................
Inger Holck ........................
Arne Blond ........................
29
28
25
24
24
23
22
1* KLUBMESTER
Tove Studsgård ................... 17
Margit Rytkønen ................ 17
Helge Frost Nielsen ........... 17
Knud Lykke Jensen ............ 14
Inge Apel ............................ 11
Rigmor Hansen .................. 11
Valde Hundewadt ............... 11
John Grauengård ................ 10
Birger Nielsen .................... 11
Karsten Roed ..................... 10
Ingrid Sørensen ..................... 9
Mogens Granild .................... 7
Gerda Rørmann Jensen ........ 7
Alice Kawa Jensen ................ 6
Astrid Andersen .................... 5
68
053503_alma-indmad.pmd
68
498
375
367
337
8/8/2005, 11:44 AM
KLUBMESTER
Tove Krüger .......................... 4
Astrid Harkes ........................ 4
Werner Andersen .................. 4
Sven Skalbjerg Hansen ......... 4
Birgit Skalbjerg Hansen ....... 4
Annie Enemark Hansen ........ 3
Jørgen Lund .......................... 2
Jytte Johannessen .................. 2
Frederik Johannessen ........... 2
2129
Frederiksværk Bridgeklub
STORMESTER
Jan Laursen ...................... 830
2* FORBUNDSMESTER
Per Bredlund .................... 674
Niels-Jørgen Eskildsen .... 577
FORBUNDSMESTER
Jens Juel-Berg .................. 307
Grethe Byrgesen .............. 237
Martin Brøndum .............. 200
1* KREDSMESTER
Jørgen Buch-Jepsen ......... 120
Peter Byrgesen ................. 112
KREDSMESTER
Sv Aa Jørgensen ................. 91
Mogens Lehd Pedersen ..... 67
Jørn Lund Pedersen ........... 64
DISTRIKTSMESTER
Pernille Nielsen .................
Charlotte Loop ...................
Aage Kofoed ......................
Per Nielsen .........................
Poul Balslev .......................
Henning Balslev ................
Gethe Hertz ........................
Karen Christiansen ............
Lene Larsen .......................
Svend Erik Snekkerup .......
Michael Larsen ..................
Birthe Brøner Petersen ......
Stig Andersen .....................
Flemming Stald .................
Hanne Vinther ....................
54
45
44
43
39
39
37
37
36
35
34
34
32
32
30
2* KLUBMESTER
Jens Ishøy ........................... 29
Preben Frank ...................... 25
Jette Thomsen .................... 23
1* KLUBMESTER
Jens J. Thorslund ................ 21
Inge Søholm ....................... 20
Birthe Overgaard Madsen 18
Bendt Gaardsholt ............... 17
Jørgen Martens .................. 15
Karl Jørgensen ................... 15
Kaj Guldbæk Petersen ....... 14
Benny Espenheim .............. 13
Lissy Guldbæk Petersen .... 13
Søs Tranberg ...................... 10
Anne Bischoff ....................... 9
Edel Lundberg ...................... 9
Preben Jensen ....................... 8
Inge Nielsen .......................... 7
Ulla Albrektsen ..................... 5
Hanne Magnussen ................. 5
KLUBMESTER
Ane Davidsen ........................ 4
Preben Jakobsen ................... 4
Gerved Christensen .............. 4
Jørgen Friis ........................... 3
Erik Kornbeck ....................... 3
Rikke Kornbeck .................... 3
Mie Ishøy .............................. 2
2131
Furesø Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Bent Vestergaard .............. 357
FORBUNDSMESTER
Jens Greisen ..................... 233
KREDSMESTER
Jørn Heiredal .....................
Jette Fink-Jensen ...............
Knud Erik Clausen ............
Søren Sørensen ..................
Poul-Erik Paulev ................
Michael Cordsen ................
Lise Cordsen ......................
Stig Holden ........................
85
81
79
73
71
69
66
65
DISTRIKTSMESTER
Bent Sonne Nielsen ...........
Petter O Mathisen ..............
Kirsten Berg Paulev ...........
Otto Christensen ................
Flemming Otzen ................
Dan Gjetting Christensen ..
Poul Bagger ........................
Bente Eriksen .....................
Evelyn May ........................
Hanne Heiredal ..................
Tonny Lyngskjær ...............
57
56
51
50
40
34
31
31
30
28
19
2* KLUBMESTER
Steen Dahlmann ................
Ove H Ejlertsen .................
Torkil Holmen Schaefer ....
Birte Beck ..........................
Lillian Bagger ....................
29
29
27
25
25
1* KLUBMESTER
Axel Donsby ...................... 20
Jørn Eriksen ....................... 19
Bent Bache Jensen ............. 19
Flemming Frederiksen ....... 18
Kylle Svan .......................... 17
Merete Ørnås ..................... 17
Jytte Christensen ................ 12
Jørgen Moltke-Leth ........... 12
Sonja Møller Frederiksen .. 12
Henning Hvilshøj ............... 11
Gitte Birketoft ................... 10
Ejvind Jagd Nissen ............ 10
Lea Hollender ....................... 9
Inger Christensen .................. 9
Bente Busch .......................... 8
Inge-Lise Føhns .................... 8
Kurt Christensen ................... 8
Jørgen Christensen ................ 8
Wivi Petersen ........................ 7
Birgitte Unmack ................... 7
Jan Busch .............................. 5
KLUBMESTER
Jens Estrup ............................ 2
Jette Halken .......................... 2
Peter Kronborg ...................... 2
Rigmor Egelund .................... 2
Kirsten Estrup ....................... 2
Margrethe Thale ................... 2
2132
Gentofte Bridgeklub
STORMESTER
Jørgen Hansen .................. 577
2* FORBUNDSMESTER
Steen Asmund .................. 534
1* FORBUNDSMESTER
Jytte Kjems ......................
Steffen Lauge Pedersen ...
Greta Moltsen ..................
Inger Lindegaard .............
Lars-Olof Abrahamsson ..
366
353
331
328
301
FORBUNDSMESTER
Erik Skovfoged-Olsen ..... 239
2* KREDSMESTER
Torsten Bille ....................
Lena Rødsgaard ...............
Finn Caspersen ................
Lis Højgaard ....................
Ester Balslev ....................
Per Andersen ....................
Claus G.F. Jensen .............
207
200
199
181
168
164
163
1* KREDSMESTER
John Dalgaard .................. 148
Johan A Asmussen ........... 114
Grethe Arensbak .............. 112
Jens Bache .........................
Børge Munk Ebbesen ........
Jes Rødsgaard ....................
Ruth Wøhlk ........................
Jørgen Jensen .....................
Anders Henrichsen ............
Lise Schibbye .....................
Anne Stets ..........................
Inge Brandt ........................
Birthe Stephensen ..............
Lissi Snabe .........................
Birthe Aaboe ......................
Tanya Eybye .......................
Helle W. Thrane .................
Kirsten Schou-Jensen ........
Frantz von Müllen .............
2* KLUBMESTER
Bente Larsen ......................
Carsten Sommer ................
Jens Hartvig Jørgensen ......
Lisbeth Hessel ...................
51
51
50
48
48
46
44
41
37
35
33
32
31
19
19
17
Jytte Pedersen .................... 13
Dorthea Ellekær ................. 11
Annette Kjærgaard ............ 11
Iris Skram-Jensen .............. 10
Ulla Pommerencke ............ 10
Anne Marie Grubert ............. 9
Tom Westermann .................. 8
Jørn Ole Jørgensen ............... 8
Jenny Christiansen ................ 7
Søren Høier Nielsen ............. 7
Lone Eidick .......................... 6
Niels Holme .......................... 6
Torben Kofod Nielsen .......... 6
Ove Jensen ............................ 5
John Beckert ......................... 5
Lis Risvang Sørensen ........... 5
26
24
22
21
KLUBMESTER
Frede Damm ......................... 4
Jørgen Rybirk ........................ 4
Helle Harmsen ...................... 4
Pierre Helmersen .................. 4
1* KLUBMESTER
John Rørvig ........................ 21
Poul Pedersen ..................... 19
Connie Larsen .................... 19
Lene Andersen ................... 18
Bodil Høj ........................... 17
Inger Jensen ....................... 17
Phyllis Dahl ....................... 17
Gertrud Bang ..................... 17
Birgit Sommer ................... 16
Hanne Christensen ............. 16
Margrethe Poulsen ............. 14
Bodil Ulrich ....................... 13
Jørgen Ulrich ..................... 13
Steen Skovgaard ................ 13
Birthe Jørgensen ................ 13
Grethe Bodil Nyborg ......... 13
Dorrit Sønder Nielsen ....... 13
Mette Egund ...................... 12
Ole Lachmann ................... 12
Baldur F Gudjonsson ......... 12
Jørgen Henrichsen ............. 11
Niels Kristian Lorensen .... 11
Marianne Bache ................. 10
Kristian Mulvad ................. 10
Hans Balslev ...................... 10
Tom Hertz ............................. 9
Tanja Stohn ........................... 9
Hans Glendrup ...................... 9
Annette Hansen .................... 9
Per Svane-Hansen ................. 9
Mette Eckfeldt Schiøler ....... 9
Peter Snabe ........................... 8
Mads Berendt ........................ 7
Hanne Mikkelsen .................. 7
Per Bonding .......................... 6
Jette Bache ............................ 6
Arne Jakobsen ....................... 6
Jonna Brunbech .................... 6
Lennart Piriwe ...................... 5
Kirsten Olesen ...................... 5
Ulla Christensen ................... 5
Niels V. Skak-Nielsen ........... 5
KLUBMESTER
Irene Henrichsen .................. 4
Karen Berg ............................ 3
Dorthe Preuss ........................ 3
Per Rhein Hansen ................. 3
Hanne Falbe-Hansen ............ 3
Birte Amdrup ........................ 2
Søren Lauritzen .................... 2
Klaus Falbe-Hansen .............. 2
2139
Helsinge Bridgeklub
2* FORBUNDSMESTER
Per Bredlund .................... 674
Niels-Jørgen Eskildsen .... 577
FORBUNDSMESTER
Jens Juel-Berg .................. 307
1* KREDSMESTER
Margit Ambroos ............... 140
Eva Bjerg ......................... 134
Leif Kronborg Bentsen .... 125
KREDSMESTER
Ulla Rune ........................... 94
Birger Jarulf ....................... 93
DISTRIKTSMESTER
Anne Hegelund ..................
Britta Larsen ......................
Flemming D. Lundgren .....
Grethe Kristiansen .............
Lis Christensen ..................
Torben Christensen ............
48
36
35
33
31
20
2* KLUBMESTER
Anni Rosenquist ................
Preben Rosenquist .............
Finn Hansen .......................
Gunver Trier .......................
29
26
25
22
1* KLUBMESTER
Kirsten Christensen ........... 16
Hans Ole Tange .................. 14
Jytte Pedersen .................... 13
Birthe Kjærgreen ............... 13
Thomas Skensved ................. 9
Jakob Hendel ........................ 5
KLUBMESTER
Palle Kofod ........................... 4
Ida Kjærgaard ....................... 4
Marianne Koch ..................... 4
Susanne Sadolin .................... 4
Ingelise Lassen ..................... 3
Jørgen Lindgren .................... 3
Niels Hammerich .................. 3
Ulrich Freiberg ..................... 2
2142
Helsingør Bridgeklub
2135
Gilleleje og omegns BK
1* KREDSMESTER
Margit Ambroos ............... 140
Arne Lohmann ................. 125
KREDSMESTER
Edith Thorup .................... 116
Aage Arildsen .................. 106
Kate Henriques ................ 103
Asger Stets ......................... 99
Connie Thybo ..................... 97
Birgit Nellemann ............... 97
Jannik Kofoed .................... 92
Torsten Rugholm Jensen ... 80
Edith Zeller ........................ 77
Kim Balslev ....................... 76
Tove Bernth ........................ 72
Henning V. Mikkelsen ....... 72
DISTRIKTSMESTER
Eva Kromann Thomsen .....
Paul Andersen ....................
Svend Olsen .......................
Grethe Kristiansen .............
Karl Jørgensen ...................
Grethe Yttergren ................
67
37
35
33
31
31
2* KLUBMESTER
Kirsten Birkebæk ...............
Erik Birkebæk ....................
Anne Rifbjerg Møller ........
Finn Hansen .......................
29
28
28
25
DISTRIKTSMESTER
Kirsten Madsen .................. 69
Kirsten Resen ..................... 63
Flemming Opager .............. 59
Carsten Schiøler ................ 54
Finn Overgaard .................. 52
Gorm Skovgaard Christensen 52
1* KLUBMESTER
Peter Nielsen ......................
Alma Petersen ....................
Lennart Kragh ....................
Ib Harmsen ........................
Lars Larsen ........................
Henrik Pommerencke ........
20
18
16
14
14
14
1* FORBUNDSMESTER
Peter Mydtskov ................ 449
Erik Due ........................... 314
Einar Møller .................... 314
1* KREDSMESTER
Niels Bennetsen ............... 145
Lise Rasmussen ............... 113
KREDSMESTER
Nina Larsen ........................
Anne-Lise Levinsky ..........
Aase Sørensen ....................
Johs Vestergaard ................
Harry Claussen ..................
Else Aamand ......................
95
93
90
77
75
71
DISTRIKTSMESTER
Gaston Waagepetersen ......
Karen Grete Madsen .........
Frank Berthelsen ................
Kirsten Jacobsson ..............
Annette Gearey ..................
Jørgen Halling ....................
Lasse Mydtskov .................
Birgith Malmgreen ............
Kate Skjærbæk ...................
64
63
47
43
41
41
39
38
37
Ole Hytten ..........................
Inge Staun ..........................
Lotte Dahl ..........................
Bent Skjærbæk ...................
Bodil Larsen ......................
35
35
34
34
33
2* KLUBMESTER
Grethe Mydtskov ...............
Finn Stenberg .....................
Finn Madsen ......................
Finn Steen Nielsen .............
Lise Søjborg .......................
Palle Søjborg ......................
27
24
23
22
21
21
1* KLUBMESTER
Lise Otzen .......................... 19
Hanna Hjorth ..................... 19
Beth Vestergaard ................ 17
Grethe Overgaard .............. 16
Ole Juelsbak ....................... 14
Ruth Mortensen ................. 13
Svend Danielsen ................ 10
Lasse Hørberg .................... 10
Ruth Hougaard ...................... 8
Lis Schwartz ......................... 7
Nanna Folkmann ................... 7
Knud Kieler .......................... 6
Hanne Nielsen ...................... 6
Kirsten Carlsbæk .................. 6
Lisa Haurum ......................... 5
Lisbeth Rømer ...................... 5
KLUBMESTER
Ib Haurum ............................. 4
Inge Ludvig ........................... 4
Vagner Larsen ....................... 4
Annie Klitlund ...................... 4
Charlotte Haugaard .............. 4
Carl Kruse ............................. 3
Sanne Lissau ......................... 3
Svend Poulsen ....................... 3
Jytte Bartholin ...................... 3
Birte Christiansen ................. 3
Max Jessen ............................ 2
Edda Andersen ...................... 2
Jonna Nielsen ........................ 2
2148
Hillerød Bridge Klub
STORMESTER
Jan Laursen ......................
Bent Lythcke ....................
Gorm Friis ........................
Torben Brandt ..................
Kate Reiter .......................
830
691
628
620
516
2* FORBUNDSMESTER
Niels-Jørgen Eskildsen .... 577
Erik Lund ......................... 523
1* FORBUNDSMESTER
Frank Paaskesen ...............
Niels Foged ......................
Søren Holst ......................
Niels Jørgen Tobiasen ......
Nils Wulff ........................
Bent Vestergaard ..............
Helge Hesselberg .............
Sonja Sørensen ................
474
432
407
388
367
357
334
327
FORBUNDSMESTER
Simon Ortmann ...............
Lars Frost Mathiesen .......
Leif Barfod ......................
Martin Buch .....................
Martin Brøndum ..............
Jakob Søegaard ................
286
242
233
208
200
159
2* KREDSMESTER
Vibeke Clausen ................
Per Andersen ....................
Vivian Bjørn Jensen ........
Knud Holte .......................
204
179
164
150
1* KREDSMESTER
Kirsten Andersen .............
Birger Eshøj .....................
Mogens Andersen ............
Anders Andersen ..............
Robert Baldorf .................
Lajla Degn-Petersen ........
Leif Aagaard ....................
Daniel Ortmann ...............
Peter Byrgesen .................
Herluf Andersen ...............
Kurt Hansen .....................
149
135
127
126
122
119
117
113
112
112
101
KREDSMESTER
Ingemann Laursen ........... 104
Geert Langstrup Rasmussen 99
Aase Hansen ...................... 90
Niels Jørgen Andersen ....... 87
Ole Bagger ......................... 86
Yvonne Andersen ............... 85
69
053503_alma-indmad.pmd
69
8/8/2005, 11:44 AM
Erik Jørgen Jørgensen ........
Eskild Trolle ......................
Peter Krüger .......................
Bo Tinning .........................
Mads Gjerløv .....................
Peter Carlsen ......................
Jens Ole Jensen ..................
Sven Klitgaard ...................
Michael Soetmann .............
Gurli Gøbel ........................
Yrsa Aakjer ........................
Helle Clausen ....................
79
74
70
67
64
64
61
60
60
58
54
53
DISTRIKTSMESTER
Frank Rasmussen ...............
Claus Ortvald .....................
Henning Troelsen ...............
Kate Andersen ...................
Guy Jeakings ......................
Allan Steen Hansen ...........
Jette Barfod ........................
Niels J. Berg .......................
Sonja Ove ...........................
Lars Bro-Jørgensen ............
Britta Larsen ......................
Jørgen Soetmann ................
Lone Andersen ...................
Jeppe Sikker Jensen ...........
Heidi Schultz .....................
Ninna Schultz ....................
50
48
48
46
44
44
40
40
38
37
36
36
33
23
20
20
2* KLUBMESTER
Gunner Ravn ...................... 27
Bente Stein ......................... 23
Cecilie Jensen .................... 23
1* KLUBMESTER
Mogens Sørensen ............... 22
Anne Bøgh ......................... 19
Hans Skogstad .................... 18
Flemming Andersen .......... 18
Jan Petersen ....................... 16
Kirsten Christensen ........... 16
Grete Olsson ...................... 11
Finn Jahnsen ...................... 11
Traudi Sjøding ...................... 9
Vagn Julskjær ........................ 7
KLUBMESTER
Lisa Grandahl ....................... 4
2149
Slotsbridge - Hillerød
Firmasport
Grethe Bykær Nielsen ....... 15
Hans Ole Tange .................. 14
Ruth Engelhardt ................. 14
Solveig Sanderhage ........... 14
Arne Jensen ........................ 12
Inge Petersen ...................... 12
Kaj Albrektsen ................... 12
Jette Zerlang ...................... 11
Dagny Vestergaard ............. 11
Lis Bech ............................. 10
Erik Holk ........................... 10
Grethe Holk ....................... 10
Molly Albrektsen ............... 10
Erik Vaupel Rasmussen ..... 11
Poul Moes ............................. 9
Gurli Funder ......................... 9
Ruth E Andersen ................... 9
Mette Nielsen ....................... 8
Kirsten Van Deurs ................. 8
Gunvald Højvang Nielsen .... 8
Lene Jøndrup ........................ 7
Kitta Fredens ......................... 7
Kirsten Foldøy ...................... 7
Ingelise Nielsen .................... 6
Kirsten Højstrup Johansen ... 6
Niels Gernow ........................ 5
Flemming Wiinblad .............. 5
Jette Kühl-Jensen .................. 5
Grethe Højvang Nielsen ....... 5
KLUBMESTER
Doris Hedegaard ................... 5
Villy Hedegaard .................... 5
Eva Machholdt ...................... 4
Rudolph Olsen ...................... 4
Otto Sørensen ....................... 4
Ninna Vejlgaard .................... 4
Carsten Nielsen ..................... 4
Viggo Kristensen .................. 4
Ingeborg Kristensen .............. 4
Sven Skalbjerg Hansen ......... 4
Birgit Skalbjerg Hansen ....... 4
Ulla Bykær ............................ 3
Jytte Nielsen ......................... 3
Annelise Frederiksen ............ 3
Erik Svendsen ....................... 2
Bente Sørensen ..................... 2
Elisabeth Stærk ..................... 2
Marianne Henriksen ............. 2
Birthe Lynge Nielsen ........... 2
Knud Søndergaard Rasmussen 2
2151
Hjerter Dame, Birkerød
1* KREDSMESTER
Gerda Broch Christensen 123
Preben Kühl ..................... 105
Ragna Rathsach ............... 105
KREDSMESTER
Ingemann Laursen ........... 104
Ole Sveistrup ..................... 77
Bent Sandström ................. 70
Sven Klitgaard ................... 60
Gurli Gøbel ........................ 58
DISTRIKTSMESTER
Anne Margrete Hansen .....
Nina Hattel .........................
Ernst Rasmussen ................
Svend Hattel ......................
John Hansen .......................
Ivan Nielsen .......................
Bente Legindgaard ............
Westi Legindgaard .............
Helga Hansen .....................
Poul Erik Nielsen ...............
Ole Fog Hansen .................
Lise-Lotte Ferdinandsen ....
65
62
56
54
52
39
34
34
33
33
32
31
2* KLUBMESTER
Alice Neertoft ....................
Steen Thomsen ...................
Carsten Neertoft ................
Kurt Sieben ........................
Gerd Gylling ......................
Sejer Jørgensen ..................
Jytte Bangsgaard ................
Ida Larsen ..........................
Torben Rode .......................
Knud K Nymand ................
Cecilie Jensen ....................
John Faxen .........................
Inger Willumsen ................
29
28
28
27
27
27
27
26
26
26
23
22
22
1* KLUBMESTER
Inge Hedegaard ..................
Birte Kildgaard ..................
Truels Hjort Hansen ..........
Flemming Petersen ............
Hans Skogstad ....................
Dorte Nielsen .....................
Karen Clementsen .............
Erik Larsen ........................
21
21
21
19
18
18
18
17
KREDSMESTER
Liselotte Ramsing .............. 73
DISTRIKTSMESTER
Birthe Mungsfeldt .............
Arne Steen Sørensen .........
Knud Winther ....................
Tove Genet .........................
Ib Lohman ..........................
Jytte Vindelin .....................
Karen Treppendahl ............
Else Schott .........................
Inge Wad ............................
Kirsten Jochumsen .............
Helen Andersson ................
Lis Stoustrup ......................
58
58
49
47
38
37
37
36
34
33
31
30
2* KLUBMESTER
Christian Beier ...................
Kirsten Kampler ................
Asta Guldbrandt .................
Anny Winther .....................
Lise Bornemann-Andersen
Kirsten Lund ......................
Birthe Tove Pedersen .........
29
29
28
25
25
24
24
1* KLUBMESTER
Eli Burchard ....................... 16
Ole Waage Pedersen .......... 13
Elin Hansen ........................ 12
Kirsten Andersson .............. 12
Max Ryge Andersson ........ 12
Erik Rolf Olson .................. 11
Kurt Nielsen ....................... 10
Helle Olson ........................... 9
Hanne Frank .......................... 8
Lillian Clausen ..................... 6
Claus Weber .......................... 5
KLUBMESTER
Ann Nymann ......................... 4
Gerner Nymann .................... 4
Jørn Petersen ......................... 2
Jan Bielefeldt ........................ 2
Karen Erichsen ..................... 2
Zenia Christiansen ................ 2
2152
Hjerter 2
KREDSMESTER
Bo Sonne .......................... 106
Susanne Laybourn ............. 77
Harry Claussen .................. 75
DISTRIKTSMESTER
Henni Vaarby Laursen .......
Jan Møller ..........................
Kamma Petersen ................
Else Holgersen ...................
Ketty Dalgaard ...................
Preben Hansen ...................
Inge Staun ..........................
Nina Hoppe ........................
Finn Hoppe ........................
Klaus Burchard ..................
Poul Refstrup .....................
54
47
47
43
41
39
35
34
34
34
30
2* KLUBMESTER
Lotte Kræmmer .................
Mogens Ifversen ................
Pia Refstrup .......................
Lise Søjborg .......................
Palle Søjborg ......................
Bjarne Faurschou ...............
28
27
22
21
21
21
1* KLUBMESTER
Jytte Cardel ........................ 20
Bente Alsing Jensen ........... 20
Karen Clementsen ............. 18
Berit Claussen .................... 16
Birgit Faurschou ................ 15
Viggo Petersen ................... 14
Bettina Bang ...................... 13
Sonja Dons Tychsen ........... 13
Mette Ifversen .................... 12
Ulla Lund .............................. 9
Arne Kaae ............................. 9
Mie Madsen .......................... 6
Finn Ravn Jensen .................. 6
Sten Alsing Jensen ................ 6
Jørgen Lund .......................... 5
KLUBMESTER
Lilli Madsen .......................... 4
Arne Jørgensen ..................... 4
Karin Kaae ............................ 3
Birgit Barfod ......................... 3
Ejgil Skriver .......................... 3
Anna Birte Skriver ................ 3
Helge Guld ............................ 2
Anette Steensen .................... 2
Kristina Danfunk .................. 2
2155
Holte Bridgeklub
STORMESTER
Inger Engel ...................... 814
Sven Andresen ................. 610
1* FORBUNDSMESTER
Ulrik Eberhardt ................
Mogens Bak .....................
Else Klempel ...................
Niels Jørgen Engel ...........
Steffen Lauge Pedersen ...
Finn Van Hauen ...............
Greta Moltsen ..................
Torben Andersen ..............
434
403
382
361
353
336
331
321
FORBUNDSMESTER
Flemming Jensen ............. 250
Søren Dorph Sørensen ..... 246
Niels Peter Thomsen ........ 198
2* KREDSMESTER
Else Wille .........................
Kirsten Petersen ...............
Lise Mernøe Jensen .........
Georg Wibroe ..................
Bo Svensson .....................
185
180
161
160
155
1* KREDSMESTER
Jørgen Wolf ......................
John Dalgaard ..................
Jens Galsgaard .................
Grete Skafte .....................
Henrik Brandt ..................
Hans Henrik Bay .............
Tove Bay ..........................
Erik Nielsen .....................
Birgit Dalgaard ................
Karsten Stoltz Nielsen .....
148
148
134
125
124
120
115
111
109
103
KREDSMESTER
Aase Hirslund .................. 107
Connie Thybo ..................... 97
Birgit Nellemann ............... 97
Otto Ulsig ........................... 96
Svend Larsen ..................... 80
Kirsten Kemp Jessen ......... 78
Dagmar Goth ..................... 62
DISTRIKTSMESTER
Inger Bogstad .....................
L. Otto Bogstad ..................
Elver Hansen ......................
Liselotte Andresen .............
Otto Helwigh .....................
Kenneth Vestergaard ..........
Poul Yde .............................
Knud Hindhede Kjær .........
Knud Winther ....................
Jens Bjerregaard ................
Erhard Helwigh ..................
Henning Porsild .................
Birgitte Fode ......................
Ib Hanskov .........................
Yvonne Klem .....................
Svend Kvorning .................
Kirsten Hanskov ................
Jytte Helwigh .....................
Finn Albrechtsen ................
Lis Stoustrup ......................
Christian Fode ....................
Jørgen Oxenbøll .................
65
64
62
55
54
51
50
50
49
49
46
43
38
37
36
35
34
33
31
30
20
16
2* KLUBMESTER
Christian Beier ...................
Mourits Winther .................
Bente Carugati ...................
Inge Andersen ....................
29
24
21
20
1* KLUBMESTER
Else Lamm ......................... 19
Allan Thomsen ................... 19
Poul Pedersen ..................... 19
Anne Marie Stassen ........... 19
Colette Berkmann .............. 18
Dippe Rødtjer .................... 17
Hanne Parner ..................... 15
Robert Fischer ................... 14
Janne Maillet ..................... 10
Karen Ustrup Christensen . 10
Jytte Hjorth ........................... 8
Inge Gleesen ......................... 7
Peter Ussing .......................... 7
Niels Ebbe Munch ................ 7
Erik Ramm ............................ 6
Lis Banemann ....................... 6
Marianne Thesbo .................. 5
KLUBMESTER
Knud Christensen ................. 9
Lene Rosenkrands ................ 5
Jette Møhring Andersen ....... 5
Sten Lauritzen ...................... 4
Thorkild Fussing ................... 4
Jørgen Warming .................... 3
Ursula Jensen ........................ 2
Jytte Mogensen ..................... 2
Per Heymann Andersen ........ 2
Lisbeth Heymann Andersen . 2
2* KLUBMESTER
Hanne Alexander ...............
Vagn Hansen ......................
Eigil Dihver .......................
Ruddy Phillipsen ...............
Anette Vilsen .....................
Grete Stenhøj .....................
Peter Alexander Sørensen ..
Lillian Brauns ....................
Poul Erik Larsen ................
1* KLUBMESTER
Rolf Zink Jørgensen .......... 23
Ulla Vinkel ......................... 22
Kari Selstrøm ..................... 20
Lis Christoffersen .............. 20
Otto Madsen ...................... 19
Muddi Madsen ................... 19
Bodil Jeppesen ................... 19
Niels-Jørgen Svinth ........... 18
Kirsten Nommesen ............ 17
Brita Samuelsson ............... 17
Kirsten Blenster ................. 16
Kristina Grumstrup ............ 15
Birthe Tingskov .................. 14
Lise Lehrmann ................... 13
Erik Blenster ...................... 13
Erik Jensen ......................... 12
Kate Schmidt ..................... 12
Lillian Jensen ..................... 12
Johnna Petersen ................. 12
Jette Møbius ....................... 10
Marianne Friis ................... 10
Marianne Larsen ................ 10
Hans Bæk .............................. 9
Bente Vabø ............................ 9
Kirsten Bæk .......................... 8
Marianne Rosenquist ............ 8
Flemming Lauritzen ............. 7
Ove Bergstrøm ...................... 6
Freddy Jensen ....................... 6
Lisbeth Wachmeister ............ 6
KLUBMESTER
Linda Lerche ......................... 4
Kjeld Poulsen ........................ 4
Asger Lerche ........................ 3
Bjarne Raavig ....................... 3
Niels Jørgen Poulsen ............ 3
John Brendstrup Larsen ........ 3
Ellen Brendstrup Larsen ...... 3
Finn Hansen .......................... 2
Bodil Nielsen ........................ 2
Rita Bjerkevoll ...................... 2
Birgit Johansen ..................... 2
2158
Humlebæk Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Karen Lyngbach Jensen ... 305
2156
Hornbæk Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Torben Lyngbach Jensen . 237
STORMESTER
Pia Knak Jacobsen ........... 867
Steen Jacobsen ................. 658
1* FORBUNDSMESTER
Klavs Kierulff .................. 395
2* KREDSMESTER
Peter Hjorth ......................
Birthe Lind .......................
Karen Hovgaard Jensen ...
Alice H. Andersen ...........
FORBUNDSMESTER
Michael Zinglersen .......... 283
1* KREDSMESTER
Brita Boolsen ................... 138
2* KREDSMESTER
Jørn Dahlstrøm-Nielsen .. 212
Anette Dahlstrøm-Nielsen 169
KREDSMESTER
Bo Sonne .......................... 106
Bent Thinggaard ................ 89
Jennie Johnsen ................... 87
Flemming Sorth ................. 84
Leif Hedebo Andersen ....... 82
Ole Bay-Schmith ............... 80
Allan Gaardbo ................... 69
Sussie Rasmussen .............. 69
Folke Greisen ..................... 58
1* KREDSMESTER
Karin Risom ..................... 134
Rikke Kierulff .................. 114
KREDSMESTER
Ulla Balslev Jørgensen .... 104
Poul Balslev Jørgensen ...... 95
Jørgen Christian Andersen 86
Sussie Rasmussen .............. 69
Bo Tinning ......................... 67
DISTRIKTSMESTER
Jan Møller ..........................
Bente Friis ..........................
Nina Nielsen ......................
Erik Grønvald ....................
Otto Ebsen .........................
Lars Alexander ...................
Aase Haagensen .................
Ulla Phillipsen ...................
Karen Prange .....................
Søren Høgelund .................
Lise Ebsen ..........................
Gurli Gilfelt .......................
Torben Møgelhøj ...............
Regitze Møgelhøj ..............
Claus Milan Andreasen .....
47
46
45
44
43
43
42
40
39
37
36
33
32
29
15
70
225
213
181
151
DISTRIKTSMESTER
Werner Henning Madsen ...
Inge Brandt ........................
Frede Meyer Sørensen .......
Niels Eskesen .....................
Poul H. Petersen .................
Niels Kristian Skamrits .....
Lillian Brandt ....................
Brigitte Eskesen .................
Preben Tornvig Olsen ........
Elisabeth Glar ....................
Bente Tornvig Olsen ..........
Erik Valentin Hansen .........
Elsbeth Riken .....................
Birgitte Holten-Møller ......
Eva Dorn-Jensen ................
Ole Steen Larsen ...............
Else Kildegaard Pedersen ..
70
053503_alma-indmad.pmd
27
26
26
26
25
25
25
22
21
8/8/2005, 11:44 AM
69
65
63
62
60
58
53
45
42
41
41
39
36
36
35
33
31
2* KLUBMESTER
Otto Larsen ........................
Anne Friberg ......................
Mogens Ifversen ................
Preben Goth .......................
John Ulrich .........................
Cecilie Jensen ....................
Arne Bislev ........................
28
27
27
26
23
23
22
1* KLUBMESTER
Helle Needham .................. 16
Helge Buchwald Andersen 14
Dorte Myrup ...................... 12
Aase Josefsen ..................... 12
Mette Ifversen .................... 12
Hanne Knudsen .................. 11
Doris Bonde Nielsen ......... 11
Henrik Dorn-Jensen ........... 10
Jørgen Bonde Nielsen ........ 10
Ulla Lund .............................. 9
Jette Kromann ....................... 9
Steen Scherffenberg ............. 9
Birgit Funding Andersen ...... 6
Jørgen Lund .......................... 5
KLUBMESTER
Gunver Frellsen ..................... 3
Helge Guld ............................ 2
2159
Hundested Bridgeklub
2* FORBUNDSMESTER
Per Bredlund .................... 674
FORBUNDSMESTER
Jens Juel-Berg .................. 307
KREDSMESTER
Ulla Rune ...........................
Birger Jarulf .......................
Sv Aa Jørgensen .................
Jørn Lund Pedersen ...........
94
93
91
64
DISTRIKTSMESTER
Pernille Nielsen .................
Per Nielsen .........................
Poul Balslev .......................
Henning Balslev ................
Gethe Hertz ........................
Britta Larsen ......................
Birthe Brøner Petersen ......
Grethe Kræmer ..................
54
43
39
39
37
36
34
30
2* KLUBMESTER
Gunver Trier ....................... 22
Ole Stausgaard ................... 11
Kirsten Balslev ..................... 9
KLUBMESTER
Hanne Boëtius ...................... 5
Marianne Koch ..................... 4
Birthe Friskov ....................... 2
2161
Hørsholm Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Inger Jensen ..................... 164
1* KREDSMESTER
Helle Iversen ....................
Jon Andersen ....................
Jørn Rohde Nielsen .........
Søren Clausen ..................
Birgit Dalgaard ................
125
118
114
109
109
KREDSMESTER
Meta Knudsen .................. 108
Jens Ole Jespersen ............. 78
Ruth Quaade ...................... 75
Poul Væver Petersen .......... 74
Asbjørn Winther ................ 73
Ruth Wehlmann ................. 71
Tove Sadolin ...................... 69
Karen Lybye ....................... 61
DISTRIKTSMESTER
Ingolf Crossland ................
Ingelise Andreasen ............
Janusz Ptaszek ...................
Birthe Lundsted .................
Mette Rasmussen ...............
Kirsten Ith-Hansen ............
Ulla Schou .........................
Peter Fleischer ...................
Betty Wagner Larsen .........
Ella Nielsen .......................
Per Lønhart ........................
Søren Rasmussen ...............
Per Friis Larsen ..................
Tove Pedersen ....................
Erling Hugo Petersen .........
Kurt Holmbye ....................
65
57
56
55
51
48
46
46
45
43
41
41
40
39
34
32
Erik Schmidt-Hansen ........ 32
Else Mynderup Vadstrup ... 31
2* KLUBMESTER
Asa Gudnason ....................
Aud Carstensen ..................
Inger Jørgensen ..................
Merethe Væver Petersen ...
Knud Andersen ..................
Birte Andersen ...................
Kirsten Rokkjær .................
Grethe Søby Jensen ...........
27
27
26
26
24
23
22
22
Anita Kenyon-Smith ............. 4
Lissi Møgelvang Nielsen ...... 4
Birgit Børresen ..................... 3
Anna-Lise Dam .................... 2
Tommy B Olsen .................... 2
Henrik Sondum ..................... 2
Ole Kristensen ...................... 2
Lone Christiansen ................. 2
1* KLUBMESTER
Lisbeth Bundgaard ............ 19
Ulrik Wedel-Heinen .......... 18
Frank Ramstedt .................. 17
Kirsten Jakobsen ................ 17
Hanne Hansen .................... 12
Elin Hamburger ................. 11
Kirsten Henriksen .............. 11
Erik Boye Rasmussen ........... 8
Elisabeth Rasmussen ............ 8
Helle Rasmussen .................. 7
Kirsten Nygaard .................... 6
Hanne Fjeldberg ................... 5
Karin Schradieck .................. 5
1* FORBUNDSMESTER
Knud Bagge ..................... 351
KLUBMESTER
Henrik Lohse ........................ 4
Jane Nebeling ....................... 4
Lone Sønderbo ...................... 4
Eyvind Olesen ....................... 4
Hanne Nielsen ...................... 4
Marianne Reimer .................. 4
Grethe Thomsen ................... 3
Egon Peter Thomsen ............. 3
Ole Stade ............................... 2
Kiss Stade ............................. 2
Anne Brinck .......................... 2
Ib Lunde Rasmussen ............ 2
1* KLUBMESTER
Axel Donsby ...................... 20
Bengta Bagge ..................... 19
Jørgen Leisner .................... 12
Flemming Bjørnekær ........... 6
FORBUNDSMESTER
Povl Leif Brørup .............. 203
54
46
44
34
33
23
23
1* FORBUNDSMESTER
Michael Ambye ................ 399
2162
BK for Jægerspris og
Omegn
2* KREDSMESTER
Ole Esdorf ........................ 224
2* KREDSMESTER
Jytte Boes Andersen ........ 264
Kate Malling Andersen ... 162
1* KREDSMESTER
Kurt Viggo Rasmussen .... 114
1* KREDSMESTER
Steen Larsen .................... 132
Ole Sørensen .................... 119
John Kruse Andersen ....... 110
KREDSMESTER
Ole Thygesen .....................
Svend Lykkeberg ...............
Peter Husum .......................
Mogens Frøding .................
Nils Peter Nordstrøm .........
83
80
76
76
57
52
51
49
49
39
38
32
25
KREDSMESTER
Carsten Eriksen ..................
Hans Simonsen ..................
Elinor Pallesen ...................
Edit Christesen ..................
Lilli Johansson ...................
Margit Hansen ...................
Nina Hartmann ..................
Jørgen Jeppesen .................
96
74
74
73
71
69
61
56
DISTRIKTSMESTER
Niels Jørgensen ..................
Karen Graversen ................
Max Nielsen .......................
Per Borre Jørgensen ...........
Ditte Sommer ....................
Anne Marie Bagge ............
Jonna Nørskov-Lauritsen ...
Jens Peter Simonsen ..........
DISTRIKTSMESTER
Bente Madsen ....................
Poul K. Larsen ...................
Karen Poulsen ....................
Leif Erlandsen ...................
Jørgen Poulsen ...................
Jan Kreutzfeldt ..................
Malling Andersen ..............
Dorthe Graulund Højrup ...
Tom Hagemann ..................
Mogens Graulund Højrup ..
Per Madsen ........................
Preben Karlsen ...................
62
56
55
55
53
51
45
42
35
35
30
19
2* KLUBMESTER
Osa Bennet ......................... 21
1* KLUBMESTER
Preben Jensen .................... 21
Birgit Mansted ................... 19
Freddy Hendriksen ............ 14
Kirsten Søndergaard .......... 12
Inge Apel ............................ 11
Jens Bakmann .................... 11
Ines Svendsen .................... 11
John Grauengård ................ 10
Kurt Andersen ....................... 9
Bent Palmkvist ...................... 9
Ingrid Sørensen ..................... 9
Esther Pedersen ..................... 8
Karin Tolbøll Baun ............... 7
Poul Andersen ....................... 6
Margit Andersen ................... 6
Selma Hendriksen ................. 6
Poul Baun .............................. 5
KLUBMESTER
Ellen Hole ............................. 4
Jørgen Nielsen ...................... 4
1* KLUBMESTER
Rolf Zink Jørgensen .......... 23
Lis Salomons ..................... 22
Nina Lehmann ................... 19
Birthe Carstensen .............. 19
Helle Needham .................. 16
Åse Tursø ........................... 14
Povl Johansen ..................... 13
Alis Enevoldsen ................. 13
Elin Hamburger ................. 11
Henrik Dorn-Jensen ........... 10
Kirsten Bæk .......................... 8
Birthe Johansen .................... 8
Peter Hansen ......................... 7
Jørgen Ole Jensen ................. 7
Irma Hansen .......................... 6
KLUBMESTER
Christian Munksgaard .......... 4
2166
IBM-Klubben
2164
Klør Es
FORBUNDSMESTER
Thomas Jespersen ............ 232
2* KLUBMESTER
Ingrid Hansen .................... 21
Erik Holmstrøm ................. 21
60
57
51
41
35
34
2* KLUBMESTER
Allice Johansen .................. 28
Ulla Vest Kreiser ................ 27
Helle Kunzel ...................... 20
2163
Jydsk Bridgeklub af 1982
DISTRIKTSMESTER
Otto Helwigh .....................
Erhard Helwigh ..................
Hans Jørgen Brørup ...........
Anne Brørup ......................
Jytte Helwigh .....................
Helge Werner .....................
Lisbeth Werner ..................
DISTRIKTSMESTER
Ulrik Stockmann ................
Ingelise Andreasen ............
Find Madsen ......................
Karlo Hansen .....................
Eva Dorn-Jensen ................
Harry Salomons .................
1* KLUBMESTER
Hilmer Olsen ..................... 19
Povl Helms ......................... 18
Else Jensen ......................... 16
Henrik Borre Jørgensen ..... 14
Tove Schoubye ................... 13
Arne Kragh ........................ 12
Peter Wilhardt .................... 11
Gregers Vefling ..................... 9
Leni Dahl .............................. 8
Gitte Sie ................................ 8
Finn Jørgensen ...................... 7
Edda Sveinsdottir .................. 6
KLUBMESTER
Helen Vefling ........................ 4
Christian Blichfeldt .............. 4
Gitte Thorold ........................ 3
Hanne Wilhardt ..................... 3
Anny Graae Bennike ............ 3
2165
Kokkedal Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Birthe Lind ....................... 213
1* KREDSMESTER
Torben Haag Kreiser ....... 141
KREDSMESTER
Mogens Skjold ................... 73
Asbjørn Winther ................ 73
Sussie Rasmussen .............. 69
DISTRIKTSMESTER
Hanne Gjerløv ...................
Klaus Burchard ..................
Jacob Rehling ....................
Svend Gjerløv ....................
Kirsten Rehling ..................
Karen Hornbeck ................
Ib Hornbeck .......................
Peter Paul Olsen .................
37
34
32
30
30
24
21
20
2* KLUBMESTER
Niels Thune Højberg .........
Jens Ove Enochsen ............
Jørn Ohm Laursen .............
Bendt Riskjær ....................
25
24
23
20
1* KLUBMESTER
Henrik Brandbye ................ 17
Preben Svensson ................ 15
Mogens Jensen ................... 13
Helle Svensson .................. 12
Jørgen Moltke-Leth ........... 12
Leif Schiøler ...................... 10
Erik Olsen ............................. 9
Henning Albrecktsen ............ 9
Ole Hansen ........................... 8
Leif Kaagaard ....................... 8
Kirsten Ohm Laursen ........... 8
Per Holt ................................. 7
John D Watson ...................... 7
Ulla Schierning ..................... 7
Karen Kaagaard .................... 6
KLUBMESTER
Gurli Jordan .......................... 4
Poul Erik Sørensen ............... 3
Inger Holt .............................. 2
Frank Holt ............................. 2
Birte Højberg ........................ 2
Søren Kristiansen ................. 2
Anders Hedelund Larsen ...... 2
2167
Bridgeklubben KAS
2* KREDSMESTER
Jørgen Balch Jensen ........ 153
KREDSMESTER
Judith Balch Jensen ........... 93
Anne Holdt-Simonsen ....... 76
DISTRIKTSMESTER
Birgit Jacobsen ..................
Inger Christensen ...............
Inge Petersen ......................
Svendaage Petersen ...........
66
37
33
30
1* KLUBMESTER
Birgit Borg ......................... 18
Tove Søndergaard .............. 18
Axel Teik ............................ 14
Harry Mulvad .................... 12
Hanne Hjorth Nielsen ........ 12
Inge Christensen ................ 10
Morten Hansen ..................... 6
Gudrun Persson ..................... 6
KLUBMESTER
Susanne Mansa ..................... 4
Annie Minor ......................... 3
Sussi Hansen ......................... 3
Gitte Jepsen .......................... 3
2168
Lillerød Bridgeklub
STORMESTER
Jan Laursen ...................... 830
2* KREDSMESTER
Laurids Jensen ................. 199
Steen Ankjær .................... 161
1* KREDSMESTER
Bent Danneskiold Samsøe 108
KREDSMESTER
Jørgen Glipman ..................
Erik Jørgen Jørgensen ........
Liss Larsen .........................
Merete Kølln ......................
Børge Howald Petersen .....
86
79
78
70
69
DISTRIKTSMESTER
Bent H. Lund .....................
Per Bryde Lind ..................
Hans Bruun Nielsen ..........
Peter Hannerup ..................
Peter Stigsen ......................
Steen Olsen ........................
Else Olsen ..........................
Sonja Ove ...........................
Birgitte Fode ......................
Karen Dollerup ..................
Arnold Dollerup ................
Heine Jensen ......................
Leif Phillipson ...................
Tove Linnet-Olesen ...........
Hans Kristian Ejlskov ........
71
59
56
53
46
44
39
38
38
36
35
33
32
30
30
2* KLUBMESTER
Lise Clemensen .................
Lisa Hansen .......................
Mie Holmslykke ................
Gerd Gylling ......................
Birthe Haubirk ...................
Inger Walbjørn ...................
Anna-Lise Christensen ......
John Bils ............................
Poul Walbjørn ....................
Kirsten Hede ......................
Kaj Larsen ..........................
Jørgen Rasmussen ..............
Karen Flamand ..................
Marie Frydenlund ..............
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
23
21
20
20
1* KLUBMESTER
Dorrit Norden .................... 21
Inge Alsing ......................... 19
Finn Alsing ......................... 19
Åge Johannesen ................. 19
Kylle Svan .......................... 17
Birgitte Fenger ................... 17
Birthe Adelkvist ................. 17
Helga Secher Hansen ........ 17
Lillian Christensen ............ 17
Ulla Hansen ....................... 16
Doreen Bils ........................ 16
Verner Adelkvist ................ 16
Ketty Hesselbjerg .............. 16
Svend Erik Pedersen .......... 16
Hanne Errebo ..................... 15
Leif Aage Nielsen .............. 14
Ebba Suppli ........................ 13
Mogens Suppli ................... 13
Ole Gønss ........................... 12
Lis Konradsen .................... 12
Bodil Gønss ........................ 11
Grete Olsson ...................... 11
Aase Petersen ..................... 11
Ulla Bjerregaard ................ 11
Annelise Gram-Nielsen ..... 11
Inger Halkjær Jacobsen ..... 11
Anna Rasmussen ................ 10
Mogens Bertung ................ 10
Niels Rohde Nielsen .......... 10
Niels-Erik Jacobsen ........... 10
Susanne Hess Pedersen ...... 14
Maud Frederiksen .............. 10
Traudi Sjøding ...................... 9
Tove Torp Hansen ................. 9
Inger W. Pedersen ................. 9
Connie Lindegaard ............... 9
Inge Hadbjerg Lauridsen ...... 9
Lilly Olsen ............................ 8
Henrik Lassen ....................... 8
Holger Thomassen ................ 8
Anne-Mette Lassen .............. 8
Svend Killerick Hermansen . 8
Vagn Julskjær ........................ 7
Gerda Jørgensen ................... 7
Helge Grode .......................... 6
71
053503_alma-indmad.pmd
71
8/8/2005, 11:44 AM
Benny Hansen ....................... 6
Henrik Bonne ........................ 6
Per Bjerregaard Hansen ........ 6
Inge Marcher ........................ 5
Niels Gernow ........................ 5
John Sonberg ......................... 5
Ole H Manscher .................... 5
Børge Andreasen ................... 5
Inger Kelvin Hansen ............. 5
KLUBMESTER
Arne Petersen ........................ 4
Susan Pedersen ..................... 4
Anne-Margrethe Helmershøj 4
Anni Grode ........................... 3
Joan Jensen ........................... 3
Thordis Runge ...................... 3
Arne Jørgensen ..................... 3
Torkil Lauesen ...................... 3
Henning Jensen ..................... 3
Jacob Rasmussen .................. 3
Lars W Ø Larsen .................. 3
Annie Tews ............................ 2
Jette Mors ............................. 2
Jette Agerlin .......................... 2
Bitten Jensen ......................... 2
Maria Atchapero ................... 2
Hannelise Andkjær ............... 2
Inge Lise Pedersen ................ 2
Margaret Clod-Svensson ...... 2
2169
LOF Øresund
1* KLUBMESTER
Ellen Leth-Petersen ........... 12
2170
Lyngby Røgfri Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Finn Thunbo Christensen . 272
2* KREDSMESTER
Henning Hovgaard ........... 187
Anni Wieth-Knudsen ....... 175
Ole Kofoed ....................... 165
1* KREDSMESTER
Francesco Procida ............
Brita Boolsen ...................
Bertil L Nielsen ...............
Poul Holm ........................
Erik Nielsen .....................
Carsten Bernth .................
163
138
125
119
111
103
KREDSMESTER
Lone Pedersen .................. 117
Kim Christoffersen .......... 100
Lis Hovgaard ...................... 99
Lillian Fjældstad ................ 98
Hanne Bendsen .................. 92
Flemming Skov .................. 76
Gitte Christoffersen ........... 66
Kim Ringhauge .................. 61
DISTRIKTSMESTER
Preben Pedersen .................
Poul Fjældstad ...................
Gert Knudsen .....................
Dina Haagentoft ................
Poul Yde .............................
Vibeke Barslund ................
Ena Petersen ......................
Hans Jørgen Brørup ...........
Jens Haagentoft .................
Ruth Hesselholt .................
Aage Juul Hansen ..............
Bjørn Ragle ........................
Dorrit Ragle .......................
67
61
60
51
50
50
44
44
40
35
33
28
24
2* KLUBMESTER
Ronald Clausen .................. 24
Birthe Clausen ................... 24
Lis Juul Hansen ................. 24
1* KLUBMESTER
Anne Christensen ............... 20
Orla Tinggaard ................... 18
Benny Rasmussen .............. 17
Kjellfrid Nielsen ................ 16
Inger Tinggaard .................. 15
Birte Jørgensen .................. 12
Jytte Yde ............................ 11
Bent Riber Petersen ........... 11
Arne Jørgensen ..................... 9
Jytte Hansen .......................... 8
Ellen Gydesen ....................... 8
Jørgen Markussen ................. 8
Søren Christensen ................. 8
Hans Hove Andersen ............ 7
Ole Borre Jørgensen ............. 6
Jette Van Der Zee ................. 5
KLUBMESTER
Helge Ytterdal ....................... 6
Lone Markussen ................... 4
Kirsten Jørgensen ................. 3
Bo Bruun ............................... 2
Inga Bruun ............................ 2
2172
Lyngby Bridge Klub
STORMESTER
Jan Laursen ...................... 830
Peter Kraunsøe ................. 622
1* FORBUNDSMESTER
Per Ekenes ........................ 412
Frede Pedersen ................. 376
FORBUNDSMESTER
Kristen Klausen ...............
Michael Rübner-Petersen
Villy Sørensen ..................
Finn Achton ......................
Finn Thunbo Christensen .
Jeanette Bjerregaard ........
Alice Løfstrøm ................
Peter Wieth-Klitgaard ......
Henrik Rübner .................
320
304
300
282
272
259
255
241
240
2* KREDSMESTER
Anders Houe ....................
Victor Christensen ...........
Birthe Bille ......................
Ole Bloch-Jørgensen .......
Hanne Møller Hansen ......
Sven Horsten ....................
Kirsten Petersen ...............
Anni Wieth-Knudsen .......
Finn Poulsen .....................
Knud Kuld Jensen ............
Nanna Kuld Jensen ..........
Benny Piilgaard ...............
233
203
187
186
183
180
180
175
173
162
160
157
1* KREDSMESTER
Francesco Procida ............
Henning Andersen ...........
Ellen Dorfelt ....................
Dagny Houe .....................
Brita Boolsen ...................
Inge Andersen .................
Henrik Lyng .....................
Helge Nitrup ....................
Grete Skafte .....................
Kirsten Christensen .........
Peter Mossin ....................
C. V. Laursen ....................
Hans Henrik Bay .............
Helge Tvilde ....................
Tove Bay ..........................
Inge Achton ......................
Bente Mørch-Lassen .......
Mogens Müller .................
Tine Lind ..........................
163
159
146
141
138
135
132
130
125
123
122
121
120
117
115
114
114
111
101
KREDSMESTER
Aase Hirslund .................. 107
Bertha Nodal .................... 100
Otto Ulsig ........................... 96
Kaja Toft ............................ 95
Kaj Bernhard-Petersen ...... 93
Jette Blaabjerg ................... 92
Janusz Bielecki .................. 91
Erik Rohrberg .................... 90
Mette Koefoed ................... 87
Ole Bagger ......................... 86
Grethe Bugge ..................... 83
Leif Ibsen ........................... 75
Grete Jacobsen ................... 74
Lisbeth Blond .................... 73
Niels Bork .......................... 72
Lilian Stegemüller ............. 72
Niels Møller Jørgensen ...... 72
Gunnar Bøgely ................... 71
Svend B Hamann ............... 69
Poul Wegener ..................... 68
DISTRIKTSMESTER
Gunnar Jacobsen ................
Britta Nilsson .....................
Hans Henrik Gøtzsche .......
Janusz Ptaszek ...................
Jens Marin Petersen ...........
Dao Persson .......................
Niels Jørgensen ..................
Bente Birkson ....................
Per Borre Jørgensen ...........
Sussie Inge Dalkiær ...........
Torben Paving ....................
Inga Rasmussen .................
Milton Jørn Kristensen ......
Svend Otto Lange ..............
Birgitte Schultz-Møller .....
Grethe Jørgensen ...............
Kirsten Davidsen ...............
Ditte Sommer ....................
Kristján Hauksson .............
Ragna Malmquist ..............
Grete Mortensen ................
Alexander Nikolov .............
Hanne Koefoed ..................
Knud Skovsted Thomsen ...
Nicolaj Nielsen ..................
Ole Steen Larsen ...............
Bjarne Sander Hansen .......
Vera Frederiksen ................
Ingrid Paulsen ....................
Dorthe Schiøtt ....................
Tommy Hansen ..................
Peter J. Lauritzen ...............
38
37
36
36
35
34
33
33
33
32
31
30
28
27
2* KLUBMESTER
Edel Bisgaard .....................
Poul Erik Pedersen .............
Karen Zeest Nielsen ..........
Kate Mau ...........................
Gerd Stafanger ...................
Birgit Jørgensen .................
Lene Gylden ......................
Grethe Kjeldsen .................
Abelone Dyrup ..................
Grethe Christensen ............
Vilhelm Kent .....................
Bjarne Møller ....................
Kirsten Hammerich ...........
Margit Egedal-Poulsen ......
Erik Hansen .......................
Joan Boserup ......................
Ulla Clemensen .................
Bent Allan Hansen .............
Inge Andersen ....................
28
28
28
26
26
26
25
25
24
24
22
22
22
22
21
21
21
21
20
1* KLUBMESTER
Hilmer Olsen ..................... 19
Lone Holm Clausen ........... 19
Ingolf Holm Clausen ......... 19
Povl Helms ......................... 18
Poul Pilman ........................ 18
Niels Aavild ....................... 18
Henrik Hansen ................... 18
Jan Mårtensson .................. 18
Marie Pilman ..................... 17
Pete Olsen .......................... 16
Nicolai Dragsted ................ 16
Lone Bruun ........................ 15
Erik Olsen .......................... 15
Grethe Worm ..................... 15
Georg Nielsen .................... 15
Ellen Jensen ....................... 14
Birthe Kofoed .................... 14
Lisbeth Arlaud ................... 14
Leif Aage Nielsen .............. 14
Gunde Jerris ....................... 13
Anette Bøeck ..................... 13
Ole Waage Pedersen .......... 13
Niels Kampmann ............... 12
Mogens Frederiksen .......... 12
Aase Dencker Christensen 12
Peter Wilhardt .................... 11
Søren Blædel Jensen .......... 10
Lone Larsen ....................... 13
Inger Jarulf ............................ 9
Palle Johansen ....................... 9
Göran Holmqvist .................. 9
Erik Dahl ............................... 8
Lilly Dahl .............................. 7
KLUBMESTER
Lis Stokholm ......................... 4
Tove Nielsen ......................... 4
Inger Poulsen ........................ 4
Solveig Hansen ..................... 4
Karin Jørgensen .................... 4
Kaj Nielsen ........................... 3
Lilli Andersen ....................... 3
Leif Højer Clausen ............... 3
Jytte Glyb .............................. 2
Rudolf Andersen ................... 2
Kirsten Brunstedt .................. 2
Svend Otto Andersen ............ 2
2176
Rungsted Bridgeklub
68
61
58
56
54
53
52
49
49
49
48
48
48
47
42
41
40
39
Lene Kureer ..................... 106
Allan Gjerdrum ............... 102
KREDSMESTER
Jesper Debois ..................... 90
Flemming Sorth ................. 84
Allan Gaardbo ................... 69
DISTRIKTSMESTER
Annelise Rasmussen ..........
Bodil Kolster ......................
Erik Breinholdt Knudsen ...
Karina Hinné .....................
Torsten Kofoed ..................
Harry Salomons .................
Gitte Aagaard .....................
Casper Rubin .....................
Henrik Bech .......................
61
51
44
41
41
34
25
21
19
2* KLUBMESTER
Allice Johansen ..................
Inge Bjørn Olsen ...............
Inge Larsen ........................
Niels Laugesen ..................
Frank Gaardbo ...................
28
26
23
23
22
1* KLUBMESTER
Rolf Zink Jørgensen .......... 23
Uffe Henriksen .................. 21
Lena Rasmussen ................ 19
Ingegerd Eriksen ................ 18
Kirsten Jakobsen ................ 17
Alis Enevoldsen ................. 13
Inge Jensen ......................... 12
Hanne Møller ..................... 11
Hans Bæk .............................. 9
Poul M. Eriksen .................... 8
Margrethe Dithmer ............... 8
Irene Søbirk .......................... 7
Erik Kristiansen .................... 7
Tove Neergaard ..................... 6
Johanne Louise Dithmer ...... 6
Ruth Nielsen ......................... 5
KLUBMESTER
Eila Petersen ......................... 3
Winnie Rambow ................... 3
2177
Spar Bonde, Farum
KREDSMESTER
Jan Kierkegaard ................. 93
Anne Holdt-Simonsen ....... 76
Jytte Egebjerg Hansen ....... 68
DISTRIKTSMESTER
Lise Riis .............................
Preben A. Riis ....................
Per Kempff .........................
Inger Nordkap ....................
Kirsten Edelmann ..............
Jørn Kjærsgaard Pedersen .
Birthe Egebjerg Sørensen .
Sv Ole Christensen ............
Ruth Steensen ....................
Inge Petersen ......................
Alice Wind .........................
Bente Melbye-Hansen .......
Svendaage Petersen ...........
67
67
47
46
45
38
38
37
35
33
32
32
30
2* KLUBMESTER
Lilla Kjærsgaard Pedersen
Birthe Krøyer .....................
Helge Krøyer .....................
Preben Larsen ....................
27
26
24
24
1* KLUBMESTER
Ellis Kassinger ................... 22
Lone Sidenius .................... 20
Jette Sidenius ..................... 20
Karna Søndergaard ............ 20
Peter Sidenius .................... 18
Hanne Maimann ................ 15
Inge Pedersen ..................... 14
Lise Lunø ........................... 12
Birgitte Bischoff ................... 9
Kai Hemmingsen .................. 8
1* FORBUNDSMESTER
Vickie Fleischer ............... 308
FORBUNDSMESTER
Nils Boie Claussen ..........
Tove Gjerdrum .................
Uwe Jens Feddersen .........
Rene Bøje Nielsen ...........
Lars Andersen ..................
2178
Spar 2
264
212
212
187
178
2* KREDSMESTER
Henrik Sattrup ................. 177
1* KREDSMESTER
Flemming Hjorth Hansen 132
Niels Kureer ..................... 127
Jon Andersen .................... 118
FORBUNDSMESTER
Niels Hougaard ................ 249
2* KREDSMESTER
Anders Houe .................... 233
Werner Rasmussen .......... 165
Steen Mølgaard ................ 163
1* KREDSMESTER
Henrik Lyng ..................... 132
Victor Kragh .................... 124
KREDSMESTER
Klaus Grastrup Hansen ......
Jørgen Carstensen ..............
Søren Andersen ..................
Ole Langemark ..................
DISTRIKTSMESTER
Max Nielsen ....................... 49
Alexander Nikolov ............. 36
2* KLUBMESTER
Eli Carstensen .................... 28
Bjarne Nave Simonsen ...... 23
Birgit Melson ..................... 22
1* KLUBMESTER
Svend Blankholm .............. 17
Christian Blankholm ......... 17
Svend Graumann .................. 6
KLUBMESTER
Niels Larsen .......................... 2
Annette Larsen ..................... 2
2180
Stenløse Bridgeklub
2* FORBUNDSMESTER
Hans Lund Madsen .......... 538
FORBUNDSMESTER
Birgit Lauritsen ................ 285
Birgitte Tvede .................. 243
2* KREDSMESTER
Benny Yndgaard ..............
Einar Mossin ....................
Helga Christensen ............
Kirsten Mossin .................
202
194
179
169
1* KREDSMESTER
Niels Ove Kyvsgaard .......
Knud Lauritsen ................
Gunvor Tind .....................
Susan Tetler ......................
125
116
114
102
KREDSMESTER
Jørn Holm Petersen ......... 101
Sven Levy ........................ 100
Jette Andersen .................... 86
Elsebeth Karlsgaard ........... 86
Per Heuser .......................... 71
Helle Olsen ........................ 70
Erik Hedegaard-Sørensen .. 70
DISTRIKTSMESTER
Bernt Bladt ........................
Henny Svinth .....................
Marianne Ejerdal ...............
Søren Thrane ......................
Lise Mikkelsen ..................
Birthe Jørgensen ................
Kaj Ove Jørgensen .............
Jens Nielsen .......................
Erling Tøgersen .................
Rita Ryberg ........................
Karen Thrane .....................
Knud Agger ........................
Peter Sørensen ...................
Hanne Sørensen .................
Sigurd Christensen ............
Leif Karlsgaard ..................
Kirsten Bang Havblik ........
John Jultved .......................
72
68
61
59
58
54
51
48
44
42
38
38
37
35
33
33
32
31
30
2* KLUBMESTER
Leif Markwall .................... 26
Jytte Larsen ........................ 22
Lisbeth Thielfoldt .............. 21
1* KLUBMESTER
Inge Levin .......................... 18
Nils Andersen .................... 16
Frank Hansen ..................... 15
Henrik Becker .................... 15
Karen Svendsen ................. 14
Jan Rasmussen ................... 12
Doyla Florager ................... 11
Yvonne Pedersen ............... 11
Vibeke Larsen ....................... 6
Ruth Sørensen ....................... 5
Aase Christensen .................. 5
Geo Lodahl Jensen ............... 5
KLUBMESTER
Niels Larsen .......................... 4
Jørgen Welander ................... 4
Helen Emkjær Jensen ........... 4
Erik Nisbeth .......................... 3
Bente Hansen ........................ 3
Merete Andersen ................... 3
Kent Lau Jensen .................... 3
Jette Skovgaard ..................... 3
Oda Olesen ........................... 2
Ole Enggard .......................... 2
72
053503_alma-indmad.pmd
89
82
69
66
8/8/2005, 11:44 AM
Else Hempel .......................... 2
Bodil Jensen .......................... 2
Finn Jørgensen ...................... 2
Øystein Grandorf .................. 2
Svend Erik Hansen ............... 2
2183
Bridge Søllerød
KREDSMESTER
Mads Gjerløv ..................... 64
DISTRIKTSMESTER
Hanne Gjerløv ................... 37
Ingrid Paulsen .................... 31
Svend Gjerløv .................... 30
2181
Skovlunde Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Elise Jensen ...................... 197
Ole Borch ......................... 154
Arne Skjoldan Petersen ... 150
1* KREDSMESTER
Jette Aabro ....................... 128
KREDSMESTER
Bess Heilskov .....................
Allan Dyg ...........................
Ole Rex Thomsen ..............
Gitte Fought .......................
Jan Metnik .........................
99
71
69
68
63
DISTRIKTSMESTER
Erling Kromann .................
Bodil Kromann ..................
Anne Mette Holmark .........
Rune Gregersen .................
Poul Poulsen .......................
Inger Christensen ...............
Karl Nielsen .......................
59
57
44
39
37
37
31
2* KLUBMESTER
Inge Rasmussen .................
Jørgen Rasmussen ..............
Hanne Egebjerg .................
Verner Egebjerg .................
Sven Erik Jakobsen ............
Inge Vaarbroe .....................
28
27
23
23
21
20
1* KLUBMESTER
Peter Rasmussen ................ 19
Susanne Højberg ................ 18
Niels Jørgen Hansen .......... 18
Bent Bredahl Jørgensen ..... 18
Rita Strack Hansen ............ 17
Leif Vanting ....................... 15
Manny Jensen .................... 15
Birgitta Neville .................. 15
Axel Teik ............................ 14
Bent Bøjden ....................... 14
Peter Frausing .................... 13
Bjørn Morild ...................... 12
Jørgen Sørensen ................. 11
Ruth Aaby .......................... 10
Jette Garder ........................... 9
Vera Dickmann ..................... 9
Jørgen Leander ..................... 9
Bodil Seeberg Sørensen ....... 9
Laurids Ulsted Sørensen ...... 9
Knud Jensen .......................... 8
Vibeke Ensted ....................... 8
Bent Petersen ........................ 8
Merry Petersen ..................... 8
Jimmy Christensen ............... 8
Lilli Beck .............................. 7
Lola Christensen ................... 7
Jytte Holm ............................. 6
Eva Noer ............................... 5
Anni Hald .............................. 5
Jytte Møller ........................... 5
Mogens Rotving .................... 5
Birthe Mortensen .................. 5
KLUBMESTER
Jytte Burlin ........................... 5
Flemming Hald ..................... 4
Ole Riise ............................... 3
Lise Riise .............................. 3
Kjeld Ensted ......................... 3
Annie Meiling ....................... 3
Carla Rasmussen .................. 3
Annelise Ersgaard Frandsen . 3
Karen Fabrin ......................... 2
Preben Roland ...................... 2
Grethe Hansen ...................... 2
Susanne Lembke ................... 2
Birger Henning Olsen ........... 2
2182
Skibby Bridgeklub
KREDSMESTER
Jørgen Rasmussen .............. 66
Knud Munch-Knudsen ...... 13
Birger Nielsen .................... 11
Karsten Roed ..................... 10
Kurt Andersen ....................... 9
Bent Palmkvist ...................... 9
KLUBMESTER
Jytte Roed ............................. 2
Anna-Lise Dam .................... 2
1* KLUBMESTER
Edvard Jeppesen ................ 15
Karen Westerbye-Juhl ........ 10
Børge Westerbye-Juhl ........ 10
Preben Pedersen Maare ........ 9
Erik Ramm ............................ 6
Lis Banemann ....................... 6
Leif Kristensen ..................... 5
KLUBMESTER
Ann Sorgenfrei ..................... 4
Ingelise Sachs ....................... 4
Solveig Hansen ..................... 4
Mette Møller Jensen ............. 4
Karen Margrethe Pedersen ... 4
Ole Strecker .......................... 3
Ulla Langvad ........................ 3
Merete Steen ......................... 3
Erling Bruun ......................... 3
Susanne Wulff ....................... 3
Marion Bestle ....................... 3
Tina Hesselund ..................... 3
Connie Eriksson .................... 3
Elisabeth Gydesen ................ 3
Anne Birthe Persson ............. 3
Ida Høyer .............................. 2
Ida Brown .............................. 2
Gert Erlund ........................... 2
Sven Paulsen ......................... 2
Helle Ørngren ....................... 2
Sven Pedersen ....................... 2
Tage Mordhorst ..................... 2
Bodil de Nully ...................... 2
Mette Feldthaus .................... 2
Jytte Mordhorst ..................... 2
Ester Mackeprang ................. 2
Irene Bruus Jensen ............... 2
Finn Lærke Nielsen .............. 2
Jørn Kvist Thomsen .............. 2
Christian Feldthaus ............... 2
2184
Søborg Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Leif Boa ........................... 535
Frede Pedersen ................. 376
Erik Øgard ....................... 362
FORBUNDSMESTER
Villy Sørensen .................. 300
Flemming Houring .......... 224
2* KREDSMESTER
John Noer .........................
Arne Nørgaard .................
Edel Trolle .......................
Hanne Nielsen .................
Ebbe Kjerstrup .................
Mogens Hansen ................
202
196
185
177
167
155
1* KREDSMESTER
Minna Bredahl ................. 131
Helge Frederiksen ............ 113
Birgit Kramhøft ............... 100
KREDSMESTER
Elisabeth Sperling ........... 116
Anita Melchior ................ 111
Bertha Nodal .................... 100
Janusz Bielecki .................. 91
Niels Støttrup Nielsen ....... 84
Janne Sadolin ..................... 76
Ib Thejls ............................. 69
Viggo Sadolin .................... 65
Michael Soetmann ............. 60
DISTRIKTSMESTER
Knud Christiansen .............
Ellen Albeck ......................
Inge Kragh Petersen ..........
Inger Bloch Balsløv ...........
Rigni Hamre ......................
Niels Jørgensen ..................
Lissi Kirkemann ................
Kathe Keldor ......................
Niels Tofte ..........................
Aase Terstrup .....................
Bente Kock ........................
Kirsten Olsen .....................
Knud Mosekjær .................
Niels Svenningsen .............
Mogens Olsen ....................
Kirsten Davidsen ...............
63
59
59
58
53
52
52
49
47
47
43
42
41
41
40
40
Jørgen Laursen ...................
Inga Olesen ........................
Ulla Andersen ....................
Birgitte Northved ...............
Freia Nielsen ......................
Ethel Petersen ....................
Svend Kvorning .................
Sonja Zander ......................
James Ward ........................
Ulla Flindt ..........................
Tomas Otto Berg ................
Mona Hadersland ...............
Jens Remtoft ......................
Lone Boller ........................
Marianne Tewes .................
Søren Bitsch .......................
Inge Matzau .......................
Jette Valerius ......................
Niels Henrik Valerius ........
Anders Schou .....................
39
38
37
37
36
35
35
34
33
31
31
31
30
29
29
28
27
27
27
22
2* KLUBMESTER
Gudrun Kure ......................
Svend Christensen .............
Hanne Christensen .............
Jens Marcher ......................
Kurt Nielsen .......................
Helge Petersen ...................
Esther Remtoft ...................
Hanne Reumert ..................
Christel Hansen .................
Inga Nielsen .......................
Asger Sadolin ....................
Søren Willems ...................
Erling Henriksen ................
Kirsten Midjord .................
Kirsten Ferslev ...................
Grethe Reinhold Andersen
29
29
29
28
28
28
28
27
26
25
25
24
24
23
23
22
1* KLUBMESTER
Birthe Fogh ........................ 24
Ole Brunhøj ....................... 19
Elsebeth Hansen ................ 19
Ragnhild Houring .............. 18
Carl-Johan Pedersen .......... 18
Birgit Buchard Christiansen 18
Birgitte Drehn .................... 17
Else Jensen ......................... 16
Anita Bülow ....................... 16
Oscar Ekstrøm ................... 15
Else Bjerring ...................... 15
Marie-Louise Ekstrøm ...... 15
Ady Kjærsgaard ................. 14
Rosa Christensen ............... 14
Peter Kristensen ................. 14
Jørgen Zander .................... 13
Niels Strauss ...................... 13
Ulla Bornemann ................ 13
Erik Flemming Rasmussen 13
Karen Lebeck .................... 12
Bente Bentsen .................... 12
Bente Sørensen .................. 12
Sonja Hansen ..................... 11
Sonja Laursen .................... 11
Frank Christensen .............. 11
Lisbeth Olsen ..................... 10
Erik Stephansen ................. 10
Søren Blædel Jensen .......... 10
Gerda Drewes ....................... 9
Lotte Jørgensen ..................... 8
Lisi Olsen .............................. 7
Viggo Diness ......................... 7
Heinrich Lund ....................... 7
Helle Ulrichsen ..................... 7
Grethe Randsted ................... 7
Gustav Strøbeck .................... 7
Tommy Kristensen ................ 7
Jens Christensen ................... 7
Dorthe Jørgensen .................. 7
Susanne Jespersen ................ 7
John Kaare Jensen ................ 7
Inger Nath ............................. 6
Ib Svendsen ........................... 6
Anna Larsen .......................... 6
Tom Hilfling ......................... 6
Karen Enghøj ........................ 6
Marie Nommesen ................. 6
Torben Andersen ................... 6
Bjarne Svendsen ................... 6
Jens Rahr ............................... 5
Martin Borg .......................... 5
Erna Koefoed ........................ 5
Gerda Ainill .......................... 5
Else Schmidt ......................... 5
Jørgen Olsen ......................... 5
Tove Lyneborg ...................... 5
Villy Koefoed ........................ 5
Leif Kristensen ..................... 5
Poul Ellehammer .................. 5
Thomas Lysgaard .................. 5
Elsbeth Enggaard .................. 5
KLUBMESTER
Tove Høy ............................... 4
Bent Høy ............................... 4
Aase Lausen .......................... 4
Lis Jacobsen .......................... 4
Lisbeth Andersen .................. 4
Margrethe Køhler ................. 4
Grethe Ulff-Møller ............... 4
Cecilie Colding-Sørensen .... 4
Kim Darville ......................... 3
Erik Paulsen .......................... 3
Poul Nielsen .......................... 3
Lilli Paulsen .......................... 3
Monique Müller .................... 3
Birgit Stockmarr ................... 3
Jørgen Stubberup .................. 3
Lis Olesen ............................. 2
Hanne Brandt ........................ 2
Bernt Jensen .......................... 2
Bente Jensen ......................... 2
Bent Nielsen ......................... 2
Gurli Nielsen ........................ 2
Kirsten Gejel ......................... 2
Ellen Mølgaard ..................... 2
Anni Henriksen ..................... 2
Inge Kristensen ..................... 2
Ingrid Poulsson ..................... 2
Kirsten Brunstedt .................. 2
2189
Vedbæk Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Birthe Lind .......................
Knud Kuld Jensen ............
Nanna Kuld Jensen ..........
Inge Thrane ......................
213
162
160
151
1* KREDSMESTER
Brita Boolsen ................... 138
Gudrun Svanholm ............ 138
Ulrik St. Kønigsfeldt ....... 133
Mogens Müller ................. 111
Gert Svanholm ................. 107
Marie Saar Asmussen ...... 105
Anders Neimann-Sørensen 103
KREDSMESTER
Edith Thorup .................... 116
Elsa Jensen ......................... 93
Kaj Bernhard-Petersen ...... 93
Mette Koefoed ................... 87
Jens Aage Knudsen ............ 85
Bodil Thomsen ................... 80
Merete Møller .................... 66
DISTRIKTSMESTER
Gertrud Thorning-Christensen71
Inge Brandt ........................ 65
Niels Søndergaard ............. 64
William Borg Hansen ........ 61
Rita Søndergaard ............... 57
Gurli Borg Hansen ............. 55
Gitte Holten ....................... 53
Lillian Brandt .................... 53
Jesper Juul .......................... 49
Tove Rolev ......................... 48
Torben Paving .................... 48
Inge Udsen ......................... 46
Ellen Plum ......................... 45
Ellinor Kønigsfeldt ............ 45
Mogens Wegeberg .............. 40
Dorte Husth ........................ 34
2* KLUBMESTER
Mogens Wagner .................
Steinunn Jørgensen ............
Per Eskildsen .....................
Asger Sadolin ....................
Erik Schønfeldt ..................
Palle Gettermann ...............
Mette Søegaard ..................
2190
Vedbæk Hjerter Dame
1* FORBUNDSMESTER
Erik Høybye ..................... 481
Jytte Høybye .................... 450
2* KREDSMESTER
Ellen Silcowitz ................ 188
Lis Højgaard .................... 181
Finn Poulsen ..................... 173
1* KREDSMESTER
Henning Andersen ...........
Ingelise Th. Samuelsen ...
Gudrun Svanholm ............
Inge Andersen .................
Inga Rømeling .................
159
143
138
135
129
KREDSMESTER
Kate Henriques ................ 103
Kaj Bernhard-Petersen ...... 93
Ellen Perregaard ................ 92
Birgit Wenske Pedersen ..... 92
Jens Aage Knudsen ............ 85
Lise Hurwitz ...................... 81
Bodil Thomsen ................... 80
Ellen Knudsen .................... 76
Carl Chr. Frandsen ............. 68
Kirsten Frandsen ................ 59
DISTRIKTSMESTER
Kjeld Knudsen ...................
Gitte Holten .......................
Anni Perregaard .................
Tove Rolev .........................
Svend Otto Lange ..............
Ellen Plum .........................
Else Andreasen ..................
Inger Venge ........................
Hanne Lange ......................
Inge Brandt ........................
Flemming Christiansen .....
Gitte Eriksen ......................
Jette Koefoed Pedersen .....
56
53
50
48
47
45
41
40
38
37
36
32
31
2* KLUBMESTER
Birthe Jensen ..................... 24
Erik Schønfeldt .................. 24
Margit Egedal-Poulsen ...... 22
1* KLUBMESTER
Grete Stigaard .................... 17
Anette Probst ..................... 16
Betty Yde ........................... 14
Lizzie Nyborg .................... 11
Hanne Skov ........................ 10
Ulla Oensbæk .................... 10
Bitten Ewald ...................... 10
Inge Schwarz ........................ 9
Birthe Stoltze ........................ 7
Inger Klug-Andersen ............ 7
KLUBMESTER
Hanne Neimann-Sørensen .... 4
2191
Virum Bridgeklub
KREDSMESTER
Flemming Skov .................. 76
27
27
25
25
24
24
20
1* KLUBMESTER
Minna Bruun ...................... 19
Orla Tinggaard ................... 18
Eli Lillelund ....................... 17
Anne Sadolin ..................... 15
Inger Tinggaard .................. 15
Svend Erik Bruun .............. 13
Ingelise Lund ..................... 10
Niels Jacobsen ................... 12
Hanne Borgen ....................... 8
Ole Bæklund ......................... 7
Poul Hindevad ....................... 6
Bodil Hindevad ..................... 6
Svend Liberoth ..................... 6
Margareta Liberoth ............... 6
Jørgen Bent Andersen ........... 5
DISTRIKTSMESTER
Lis Radich Jørgensen ......... 38
Ilse Greby ........................... 32
Bente Melbye-Hansen ....... 32
2* KLUBMESTER
Garth Norreen ....................
Asger Sadolin ....................
Ronald Clausen ..................
Birthe Clausen ...................
26
25
24
24
1* KLUBMESTER
Minna Bruun ...................... 19
Lillian Christensen ............ 17
Anne Sadolin ..................... 15
Ruth Ancher ....................... 13
Svend Erik Bruun .............. 13
Jørgen Ancher .................... 12
Mogens Kjær ...................... 10
Karin Liebach ....................... 9
Karen Margrethe Kjær ......... 8
Niels Bennike ....................... 6
Jytte Bennike ........................ 6
John Melbye-Hansen ............ 6
KLUBMESTER
Sven Borgen .......................... 4
Helle Bæklund ...................... 4
Ingelise Sachs ....................... 4
Birgit Nielsen ........................ 4
Ruth Gettermann .................. 4
Kathrine Thøgersen .............. 4
Arne Holm ............................ 2
Lillian Holm ......................... 2
73
053503_alma-indmad.pmd
73
8/8/2005, 11:44 AM
Børge Koefoed ...................... 7
Margit Laugesen ................... 7
Annelise Jensen .................... 6
2198
Ølstykke Bridgeklub
2* FORBUNDSMESTER
Hans Lund Madsen .......... 538
FORBUNDSMESTER
Birgit Lauritsen ................ 285
Birgitte Tvede .................. 243
2* KREDSMESTER
Lise-Lotte Jeppesen .........
Einar Mossin ....................
Helga Christensen ............
Kirsten Mossin .................
211
194
179
169
1* KREDSMESTER
Hanne Levy ......................
Erik Jeppesen ...................
Niels Ove Kyvsgaard .......
Knud Lauritsen ................
Tove Lund Madsen ..........
134
126
125
116
114
KREDSMESTER
Gitte Hedegaard ............... 112
Gerda Jørgensen ................ 91
Hanne Nielsen ................... 85
Jørgen Nielsen ................... 80
DISTRIKTSMESTER
Niels Erik Modvig .............
Annie Wulff .......................
Lisbet Modvig ....................
Marianne Ejerdal ...............
Karen Else Jensen ..............
Erik Tvede ..........................
Lis Kyvsgaard ....................
Lis Arp ...............................
Tove Jensen ........................
Asger Ørnbo .......................
Anette Krogsbøll ...............
Jytte Larsen ........................
Kirsten Bang Havblik ........
Annie Holm .......................
62
61
59
59
56
49
46
44
36
34
34
32
31
30
2* KLUBMESTER
Egon Larsen ....................... 24
Kirsten Wulff ..................... 22
1* KLUBMESTER
Jørgen Christensen ............. 13
Jan Rasmussen ................... 12
Alexander Barren .............. 11
Ida Thyrre .......................... 10
Hanne Enggaard ................... 6
Aase Christensen .................. 5
KLUBMESTER
Lis Lind ................................. 4
Mogens Lind ......................... 4
Gurli Kristiansen .................. 3
Helle Larsen ......................... 2
Monica Jensen ...................... 2
Svend Erik Hansen ............... 2
Edith Finderup Christensen .. 2
DISTRIKT
ØSTSJÆLLAND
2203
Bridgelogen Roskilde
DISTRIKTSMESTER
Else Damsgaard .................
Eva Nielsen ........................
Bente Breindal ...................
Arne Nielsen ......................
31
25
22
17
2* KLUBMESTER
Lisa Pedersen ..................... 23
Erling Vangsted .................. 23
1* KLUBMESTER
Grethe Kristensen .............. 20
Bendt Jensen ...................... 15
Jesper Norup Nielsen ........ 15
Mona Norup ....................... 14
Egon Kristensen ................. 14
Inga Lange ......................... 13
Kristian Breindal ............... 13
Lis West ............................. 11
Nils West ............................ 11
Henny Hansen .................... 11
Niels Christian Schou ........ 13
Grethe Schou ..................... 12
Knud Donnerborg .............. 11
Jørgen Hansen .................... 10
Bente Laursen ....................... 9
Vibeke Petersen .................... 9
Bodil Hansen ........................ 8
Kurt Petersen ........................ 8
Karen Donnerborg ................ 8
Lise Koefoed ......................... 7
KLUBMESTER
Birthe Nielsen ....................... 7
Hanne Møller ........................ 4
Conny Jensen ........................ 4
Annelise Nielsen ................... 4
Lise Gade .............................. 3
Anni Jensen ........................... 3
Ingrid Bach ........................... 3
Jette Jensen ........................... 3
Judith Blands ........................ 3
Jette Clausen ......................... 3
Marie Grønfeldt .................... 3
Christian Kofoed ................... 3
Karl Gade .............................. 2
Anne Prebensen .................... 2
Frank Cummings .................. 2
Per Møgelhøj .....................
Svend H. Mathiesen ..........
Thorkild Bogh ....................
Hanne Carlsson ..................
Stephan Magnusson ...........
74
72
69
68
66
DISTRIKTSMESTER
Kirsten Struve ....................
Bent Rusbjerg ....................
Lisbeth Bentsen .................
Jørgen Bentsen ...................
Aksel Christensen ..............
Annelise Jørgensen ............
Kirsten Nybroe ..................
Eyvin Jacobsen ..................
Karen Thorslund ................
Finn Morell ........................
Bent O. Hansen ..................
Birgit Morell ......................
Annelise Jensen .................
61
48
48
47
41
41
38
37
35
34
34
32
32
2* KLUBMESTER
Michael Christensen .......... 26
Bjørn Rem .......................... 25
Jørgen Kruse ...................... 22
2205
Brøndbyøster Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Helmer Schmidt ............... 155
KREDSMESTER
Birgit Vinther ................... 105
Ib Jarlskov .......................... 90
Knud Nielsen ..................... 79
Poul Vinther ....................... 78
Ove Hansen ........................ 71
DISTRIKTSMESTER
Tove Iversen Krag ..............
Lillian Helbo ......................
Lise Clausen ......................
Annelise Jørgensen ............
Anni Ernst ..........................
Flemming Jørgensen ..........
57
56
49
41
36
30
2* KLUBMESTER
Knud Aage Larsen ............. 21
Morten Jørgensen .............. 21
Jørgen Ernst ....................... 20
1* KLUBMESTER
Annette Haargaard ............. 12
Niels Juul ........................... 11
Jørn Haargaard ................... 11
Grethe Skalander ............... 10
Mogens Groth ....................... 9
Inger B. Præstholm ............... 8
Bent Balle-Petersen .............. 6
1* KLUBMESTER
Ove Mandrup Eriksen ....... 16
Jytte Bak ............................ 15
Gregers Bak ....................... 15
Bente Goth ......................... 14
Lisbeth Jønsson .................. 13
Harald Goth ....................... 12
Vibeke Thomsen ................ 11
Aage Broman ..................... 10
Ib Thomsen ........................... 9
Lene Broman ........................ 9
Anette Poulsen ...................... 9
Jørgen Ludvigsen .................. 6
Tove Olin ............................... 5
John Jørgensen ...................... 5
Lisbeth Ludvigsen ................ 5
KLUBMESTER
Bent Skou .............................. 4
Ruth Ekner ............................ 4
Willy Dahl ............................. 4
Jørgen Larsen ........................ 4
Johnny Hermann ................... 4
Lis Norma Olsen .................. 4
Lars Peter Hansen ................. 4
Claus Woll ............................. 3
Jan Poulsen ............................ 3
Ingrid Randrup ..................... 2
Ole Nygaard Olsen ............... 2
KLUBMESTER
Henrik Freil ........................... 2
2223
Gundsø Bridge Klub
2220
Greve Strands Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Benny Yndgaard .............. 202
Helga Christensen ............ 179
STORMESTER
Hans Jørgen Halling ........ 664
1* KREDSMESTER
Gunvor Tind ..................... 114
2* FORBUNDSMESTER
Poul Erik Jespersen ..........
Tove Jespersen .................
Helge Høgsgaard .............
Tage Larsen ......................
Solveig Jespersen .............
661
607
600
533
523
1* FORBUNDSMESTER
Winnie Andersen .............
Karen Fischer ...................
Mogens Hylstofte ............
Bente Ludwig ..................
Otto B Andersen ..............
Søren Fischer ...................
Edel Reinau .....................
Svend Lundbye ................
456
396
395
367
365
346
326
325
KREDSMESTER
Jens Hansen .......................
Lars Hansen .......................
Jette Andersen ....................
Elsebeth Karlsgaard ...........
Gunnar Anders Pedersen ...
Karen Pedersen ..................
Per Heuser ..........................
Helle Olsen ........................
Tora Heuser ........................
96
90
86
86
85
80
71
70
67
DISTRIKTSMESTER
Bernt Bladt ........................
Ellen Olsen ........................
Henny Svinth .....................
Margot Yndgaard ...............
Søren Thrane ......................
Gert Jonassen .....................
Alice Bladt .........................
Karen Martensen ...............
Kaj Ove Jørgensen .............
Inger Hybel ........................
Edvard Olsen .....................
Rita Søndergård .................
Alice Møller ......................
Henning Meisner ...............
Erling Tøgersen .................
Svend Aage Møller ............
Karen Thrane .....................
Lise Madsen .......................
Finn Christiansen ...............
Freddie Cramer ..................
Sigurd Christensen ............
Randi Thelin ......................
68
67
61
59
58
55
52
48
48
47
47
45
43
43
42
41
38
36
34
33
33
30
FORBUNDSMESTER
Lise Høgsgaard ................
Henning Nielsen ..............
Arne Reinau .....................
Gerda Lossow ..................
Tenna Rasmussen .............
Eigil Hansen ....................
353
319
308
277
263
237
2* KREDSMESTER
Jørgen Svenningsen ......... 167
Olaf Ries .......................... 161
1* KREDSMESTER
Morten Rasmussen Bune .
Ruth Larsen ......................
Flemming Sylvest Jensen
Ulla Christensen ..............
134
130
121
120
KREDSMESTER
Sven Erik Dettmer ............. 98
Kristin Johansen ................ 94
Knud Sværke ...................... 85
2* KLUBMESTER
Leif Markwall .................... 26
Jørn Mikkelsen .................. 23
Rannveig Mikkelsen .......... 23
Frede Ladegaard ................ 22
Bent Duvier ........................ 21
Ida Ladegaard .................... 21
1* KLUBMESTER
Inge Levin .......................... 18
Vera Assens ........................ 16
Nils Andersen .................... 16
Doyla Florager ................... 11
Yvonne Pedersen ............... 11
Gudrun Schultz ..................... 8
Hanne Larsen ........................ 7
Bent Børge Larsen ................ 7
Ingelise Tomis ....................... 5
KLUBMESTER
Frede Skøde .......................... 4
Birgit Leth Nielsen ............... 3
Jørgen Toftager ..................... 2
Dorthe Kernn ........................ 7
Jytte Johansen ....................... 7
Judy Omann .......................... 6
Grethe Pedersen .................... 6
Eva Lassen ............................ 5
Rita Hansen ........................... 5
Erik Lassen ........................... 5
John Bernth ........................... 5
Benny Hansen ....................... 5
Jette Atting ............................ 5
KLUBMESTER
Mona Nielsen ........................ 5
Else Gundog .......................... 4
Bent Gundog ......................... 4
Niels Krogsgaard .................. 4
Ingelise Krogsgaard .............. 4
Bent Christensen ................... 3
2225
Herstedernes Bridgeklub
2224
Havdrup Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Gerda Lossow .................. 277
Tenna Rasmussen ............. 263
2* KREDSMESTER
Grete Wessmann .............. 171
1* KREDSMESTER
Ruth Larsen ...................... 130
KREDSMESTER
Birthe Weigert ................. 101
Kristin Johansen ................ 94
Kaj Larsen .......................... 92
Inge Strunge Jensen ........... 88
Gorm Jensen ...................... 85
Jens Strunge Jensen ........... 85
Svend Jensen ...................... 84
Hans Jessen ........................ 83
Ove Grimstrup ................... 82
DISTRIKTSMESTER
Else Døpping .....................
Jørgen Ditlefsen .................
Stig Bjørnsen .....................
Kirsten Struve ....................
Arne Hansen ......................
Flemming L. Bøgely .........
Elisabeth Smidt-Nielsen ....
Inge Gundberg ...................
Else Marie Nielsen ............
Henning P Keiding ............
Per Døpping .......................
Jan Nybroe .........................
Dorthe Christoffersen ........
Jørgen Christoffersen .........
Lars Kuld ...........................
Gurli Weideland .................
Bente Hansen .....................
Kjeld Christiansen .............
Freddy Strand Larsen ........
Lauge Laugesen .................
Poul Erik Conradsen ..........
Mogens B. Olesen ..............
Lise Hemmingsen ..............
Eyvin Jacobsen ..................
Vibeke Jarlstrøm ................
Børge Johnsen ....................
Eiler Nielsen ......................
Svend Jarlstrøm .................
Finn Morell ........................
Hannie Druedal .................
Henning Druedal ...............
Henning Simonsen .............
Birgit Morell ......................
Annelise Jensen .................
Inga Christensen ................
68
65
64
61
59
58
56
55
55
51
50
49
48
47
44
44
43
43
43
40
40
39
38
37
37
36
35
35
34
34
34
33
32
32
30
2* KLUBMESTER
Bent Petersen .....................
Birthe Schødt .....................
Jette Larsen ........................
Gitte Johansen ...................
Kirsten Kuld .......................
Mie Bech ............................
29
28
27
27
26
25
1* KLUBMESTER
Lili Brolykke ...................... 21
Kirsten Laugesen ............... 20
Bodil Gramhald ................. 18
Edith Andersen .................. 18
Gunver Hansen .................. 17
Anette Simonsen ................ 16
Jørn Christensen ................ 16
Grete Christensen .............. 16
Sven Hemmingsen ............. 15
Nete Hemmingsen ............. 14
Gitte Normann ................... 13
Steen Brolykke .................. 11
Ole Johansen ...................... 10
Marianne Juul Nielsen .......... 9
Bo Madsen ............................ 8
1* FORBUNDSMESTER
Leif Boa ........................... 535
FORBUNDSMESTER
Kaj Kanstrup Lunde ........ 245
2* KREDSMESTER
Ole Dam ........................... 221
Hanne Nielsen ................. 177
1* KREDSMESTER
Lars Engel ........................
Jørgen Arnstrøm ..............
Sonja Boa .........................
John Svane .......................
KREDSMESTER
Hanne Lunde ...................... 99
Niels Krag .......................... 68
DISTRIKTSMESTER
Lis Just ...............................
John Sørensen ....................
Svend Harreschou ..............
Søren Røjel ........................
Bente Dal ...........................
Kurt Nielsen .......................
Erik Guldhammer Hansen .
Else Nielsen .......................
Johnny Weiergang Larsen .
Erik Jonassen .....................
Annelise Madsen ...............
Søren Krab Larsen .............
74
65
63
57
54
53
52
44
37
37
35
30
26
2* KLUBMESTER
Jørgen Rasmussen .............. 28
Hans Henrik Boesen .......... 28
1* KLUBMESTER
Birgit Petersen ................... 18
Inge Colberg Pedersen ....... 17
Erik Colberg Pedersen ....... 17
Steffen Rasmussen ............. 16
Jens Erik Dalsgaard ........... 16
Kate Jensen ........................... 9
Grethe Ørbæk ....................... 5
KLUBMESTER
Tom Jensen ........................... 3
Birger Kihl Plambek ............. 2
2229
Hvalsø Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Per Würtz ......................... 158
KREDSMESTER
Anne-Mette Roed-Sørensen 99
Tage Jensen ........................ 94
Marie Andersen ................. 90
Vibeke L. Kristensen ......... 89
Jens Nielsen ....................... 65
Birgitte Kristensen ............. 57
DISTRIKTSMESTER
Arne Pedersen ....................
Viggo Thomsen ..................
Jens Erik Sperling ..............
Ulla Nielsen .......................
Lone Skovgaard .................
Kirsten Jørgensen ..............
Bente Parry ........................
Torben Colding ..................
Winnie Pedersen ................
59
55
50
48
39
33
31
30
17
2* KLUBMESTER
Hans Erik Nielsen .............. 23
1* KLUBMESTER
Lisbeth Olsen ..................... 19
Ole Madsen ........................ 17
74
053503_alma-indmad.pmd
148
147
137
112
8/8/2005, 11:44 AM
Hanne Damgaard ............... 10
Ruth Nielsen ......................... 9
Niels Damgaard .................... 6
Niels Sørensen ...................... 6
Per Dalhoff ............................ 5
KLUBMESTER
Annie Madsen ....................... 2
Per Stephansen ...................... 2
Helle Skovgaard .................... 2
Sven-Aage Madsen ............... 2
2230
Hvidovre Bridgeklub
STORMESTER
Lis Jørgensen ................... 705
1* FORBUNDSMESTER
Kurt Rasmussen ............... 431
FORBUNDSMESTER
Niels Froberg Nielsen ...... 311
Torben Dahl ..................... 280
2* KREDSMESTER
Oda Cautto ....................... 214
1* KREDSMESTER
Per Drews ......................... 122
KREDSMESTER
Poula Andersen .................. 93
Birgitte Jørgensen .............. 68
DISTRIKTSMESTER
Irene Arvidsen ...................
Inga Thynebjerg .................
Hanne Andersen .................
Yvon Kasgård ....................
53
45
44
43
2* KLUBMESTER
Jørgen Meyer ..................... 29
Susan Bast .......................... 25
Hanne Cronqvist ................ 21
1* KLUBMESTER
Ernst Antonsen ................... 21
Ester Petersen .................... 20
Elisabeth Hansen ............... 19
Nini Thorsen ...................... 17
Anni Jønsson ...................... 17
Martin Bodholdt ................ 13
Anette L. Jensen ................ 13
Birthe Vinther .................... 12
Per Ritzau ........................... 11
Michael Nielsen ................. 11
Elin Bodholdt ..................... 10
Lene Hermansen ................ 10
Hans Roth ............................. 9
Margrethe Jønck ................... 9
Grete Roth ............................. 7
Ruth Rasmussen ................... 7
Britta Kreutzfeldt ................. 6
KLUBMESTER
Kaj Hay Schmidt .................. 4
Helle Enevoldsen .................. 2
2235
Høje Tåstrup Bridgeklub
STORMESTER
Ida Korvin ........................ 716
Hans Jørgen Halling ........ 664
Niels Müller ..................... 655
2* FORBUNDSMESTER
Tage Larsen ...................... 533
Solveig Jespersen ............. 523
1* FORBUNDSMESTER
Ulrik Eberhardt ................
Karen Fischer ...................
Bente Ludwig ..................
Søren Fischer ...................
Edel Reinau .....................
Svend Lundbye ................
434
396
367
346
326
325
FORBUNDSMESTER
Peter Møller Nielsen .......
Henning Nielsen ..............
Ib Lemche ........................
Arne Reinau .....................
Gitte Druedahl .................
Grete Holmgård ...............
330
319
308
308
292
272
2* KREDSMESTER
Otto Thaysen .................... 204
1* KREDSMESTER
Edvard Hansen ................. 137
Knud Landkilde Sørensen 131
Flemming Sylvest Jensen 121
Ulla Christensen .............. 120
Jørn Pipper ....................... 116
Alex Hilmar ..................... 103
KREDSMESTER
Ulla Sørensen ................... 103
Sven Erik Dettmer ............. 98
Fred Pasler ......................... 96
Holger Thorning-Schmidt . 86
Knud Sværke ...................... 85
Erik Callesen ..................... 84
Tove Kingo Hansen ........... 74
Michael H Svendsen .......... 73
DISTRIKTSMESTER
Kirsten Arnecke .................
Jørgen Ryhmer Kristiansen
Grete Kjeldsen ...................
Per Døpping .......................
Kurt Kristensson ................
Claus Kirchheiner ..............
Mariann Mehder ................
Hans Glahder .....................
Karen Ingeborg Hansen .....
Aase Kristensson ...............
Kjeld Ekner ........................
Birgit Hald .........................
Ida Sørensen ......................
70
54
51
50
50
50
49
46
46
45
41
40
25
1* KLUBMESTER
Ove Mandrup Eriksen ....... 16
Jytte Bak ............................ 15
Gregers Bak ....................... 15
Gorm Jørgensen ................. 12
Olga Johansen .................... 10
Ole Albin Jensen ................ 10
Birgit Toft .............................. 9
Mogens Toft .......................... 8
Jørgen Rasmussen ................. 8
Else Jensen ............................ 7
Otto Rasmussen .................... 7
Robert Granholm .................. 7
Jørgen Oliver Jensen ............. 7
Poul Findahl .......................... 5
Inger-Lise Jørgensen ............ 5
KLUBMESTER
Solveig Dall .......................... 3
Arne Jensen ........................... 2
Tommy Johansen .................. 2
Herdis Hellesen .................... 2
2240
Jokeren
KREDSMESTER
Birthe Weigert ................. 101
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Oredson ..................
Karen Oredson ...................
Poul Larsen ........................
Bente Breindal ...................
48
38
32
22
2* KLUBMESTER
Hanne Heesch ....................
Rita Nybo Andersen ..........
Lisa Pedersen .....................
Erling Vangsted ..................
Henning Jensen ..................
Frank Kofod .......................
Inge Andersen ....................
Grete Germuth ...................
29
28
23
23
22
21
21
21
1* KLUBMESTER
Grethe Kristensen .............. 20
Bent Germuth .................... 19
Lisbeth Olsen ..................... 19
Gorm Klingemann ............. 19
Birgit Søndergaard ............. 17
Bendt Jensen ...................... 15
Egon Kristensen ................. 14
Connie Mikkelsen .............. 14
Birthe Thorgaard ............... 13
Henny Hansen .................... 11
Ebbe Neesgaard ................. 10
Niels Christian Schou ........ 13
Grethe Schou ..................... 12
Ove Liebst .......................... 11
Knud Donnerborg .............. 11
Inge Liebst ......................... 10
Vibeke Petersen .................... 9
Kaj Pedersen ......................... 8
Søren Pingel .......................... 8
Kurt Petersen ........................ 8
Kristen Barfod ...................... 8
Karen Donnerborg ................ 8
Niels Lund Nielsen ............... 8
Lise Koefoed ......................... 7
Børge Koefoed ...................... 7
Kirsten Barfod ...................... 7
Margit Laugesen ................... 7
Annelise Jensen .................... 6
Bitten Hodal Nielsen ............ 6
Jakob Neesgaard ................... 5
KLUBMESTER
Kirsten Pingel ....................... 6
Annette Vesth ........................ 4
Mogens Christiansen ............ 4
Karin Smith ........................... 3
Johannes Nielsen .................. 3
Else Jensen ............................ 2
John Herbst ........................... 2
Lene Sørensen ...................... 2
Jørn Ingemann ...................... 2
Grethe Flinch ........................ 2
Kirsten Herbst ....................... 2
Majbritt Holmkvist ............... 2
Horst W Henningsen ............ 2
Ole Keinicke Sørensen ......... 2
2245
Køge Bridge Klub
1* KREDSMESTER
Ruth Kinger .....................
Vibeke Kühnel .................
Agnes Lange ....................
Hanne Münter ..................
Orla Haugaard Nielsen ....
Finn Ottesen .....................
156
155
128
118
118
105
KREDSMESTER
Viggo Sommer ................. 115
Finn Lillemose ................. 106
Frede Lausen ...................... 98
Grete Langballe Olsen ...... 93
Otto Karkov ....................... 88
Gunnar Jensen .................... 83
Ole Flodgård ...................... 69
Frede Lindenskov .............. 69
DISTRIKTSMESTER
Inge Petersen ......................
Vagn Petersen .....................
Knud Langballe Olsen .......
Bent B Madsen ..................
Jens Gerhard Svendsen ......
Peter Stage .........................
Dorthe Skyum ....................
Birthe Flodgård ..................
Poul Winther ......................
Rudolf Winther ..................
Ebbe Sohn ..........................
Grethe Thorup ....................
Ole Bech ............................
Bente Christensen ..............
Kim Nielsen .......................
Jane Ørsted Hansen ...........
68
66
63
62
58
55
50
43
40
40
38
34
33
33
30
30
2* KLUBMESTER
Hans Rolskov .....................
Axel Phillipsen ..................
Mette Rander Carlsen ........
Max Kristiansen .................
Connie D. Nielsen ..............
Willy Efdal .........................
Ole Loft ..............................
Tove Danielsson .................
Bent Sørensen ....................
Marianne Lange .................
Johnna Efdal ......................
Hans Michaelsen ...............
Arne Bukager .....................
29
28
27
26
26
25
24
24
23
23
22
22
20
1* KLUBMESTER
Anny Pedersen ................... 19
Torben Boholt .................... 18
Alice Homøe ...................... 16
Axel Madsen ...................... 16
Hanne Wolthers ................. 16
Dennis Larsen .................... 15
Per Søndergaard ................. 15
Michael Henriksen Dam ... 15
Hanne Wolf ........................ 14
Søren Elle .......................... 10
Peter Collet ........................ 11
Ester Christensen ............... 10
Hans Henrik Roland .......... 10
Anne Petersen ....................... 9
Lars Jørgensen ...................... 9
Else Hansen .......................... 8
Eva Andersen ........................ 8
Wic Haveman ....................... 6
Sten Ræbild ........................... 6
Bente Hermansen ................. 6
Janne Petersen ....................... 5
KLUBMESTER
Inge Lise Skovgård ............... 4
Sys Nymand .......................... 3
Inga Kristensen ..................... 3
Kirsten Adamson .................. 3
Henny Hellegaard ................. 3
Bob Adamson ........................ 2
Erna Søgaard ........................ 2
Anni Stenholm ...................... 2
Hans Konnerup ..................... 2
Anny Rasmussen ................... 2
Kaja Stensbjerg ..................... 2
Britta Kollerup ...................... 2
Kurt Frederiksen ................... 2
2252
Lejre Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Birthe Christensen ........... 258
2* KREDSMESTER
Peder Hansen ................... 160
Per Würtz ......................... 158
1* KREDSMESTER
Thomas Fabricius Hansen
Orla Haugaard Nielsen ....
Bent Hansen .....................
Kirsten Tolderlund ...........
145
118
116
114
KREDSMESTER
Birthe Hansen .................. 103
Kurt Sejrø Nielsen ........... 103
Anne-Mette Roed-Sørensen 99
Tage Jensen ........................ 94
Elisabeth Hansen ............... 94
Peter Würtz ........................ 93
Marie Andersen ................. 90
Vibeke L. Kristensen ......... 89
Jytte Christensen ................ 84
DISTRIKTSMESTER
Ruth Frølund ......................
Margith Asmussen .............
Agnethe Larsen ..................
Terkel Strubberg ................
Arne Pedersen ....................
Viggo Thomsen ..................
Flemming Koldborg Jensen
Else Strubberg ...................
Vibeke Bjørn ......................
Kaj Christensen .................
Jens Erik Sperling ..............
Bodil Wurtz .......................
Ulla Nielsen .......................
Rolf Birger Petersen ..........
Karen Elise Olsen ..............
Elin Andersen ....................
Michel Duhamel ................
Inga Rohde Fik ..................
Ingrid Nørgaard .................
Keld Nielsen ......................
Ellen Holm .........................
Torben Colding ..................
Winnie Pedersen ................
67
67
66
66
59
55
53
52
51
50
50
48
48
48
47
46
46
40
38
37
33
30
17
2* KLUBMESTER
Holger Krogsgård ..............
Lizzie Krogsgård ...............
Grete Dalhoff .....................
Rigmor Justesen .................
Thomas Christiansen .........
Hans Erik Nielsen ..............
Tonni Stoklund ...................
Birte Pehrsson ....................
Claus Pehrsson ...................
28
28
26
26
25
23
21
21
21
1* KLUBMESTER
Morten Braae ..................... 21
Gitte Ladefoged ................. 20
Jørgen Jørgensen ................ 20
Lis Jensen ........................... 19
Bodil Jørgensen ................. 19
Lizzie Gregersen ............... 18
Harriet Bach Petersen ........ 18
Maria Andersen ................. 17
Tove Christiansen .............. 17
Otto Lund ........................... 16
Jørgen Ramskov ................. 16
Signe Naur ......................... 15
Aasa Nørgaard ................... 15
Inger Ramskov ................... 15
Else Berg ............................ 14
Olav Sejerøe ...................... 14
Bodil Duhamel ................... 14
Hanne Sejerøe .................... 14
Aase Maysfeldt .................. 14
Chresten Ladefoged ........... 14
Max Madsen ...................... 13
Gudrun Høj ........................ 13
Jens Bille ............................ 13
Inge Hansen ....................... 13
Karen Linnet ...................... 13
Torben Nielsen ................... 13
Lilli Klausen ...................... 12
Henry Poulsen .................... 12
Marianne Hancke .............. 12
Bjarne Olsen ...................... 11
Elsebet Bille ...................... 11
Hans Rubi Klausen ............ 10
Ani Gam Olesen ................... 9
Rita Madsen .......................... 8
Henry Povlsen ....................... 8
Kirsten Fribo ......................... 8
Estrid Povlsen ....................... 8
Hans Jørn Fribo .................... 8
Niels Lund Nielsen ............... 8
Holger Hasle Nielsen ........... 7
Søren Buhelt ......................... 6
Arvid Hansen ........................ 6
Hanne Hansen ....................... 6
Jørgen Justesen ..................... 6
Eigil Lav Hansen .................. 6
Karen Else Hansen ............... 6
Per Dalhoff ............................ 5
KLUBMESTER
Lise Langevad ....................... 5
Tove Andersen ...................... 5
Kirsten Stampe ..................... 5
Vibeke Dehn ......................... 4
Ulrich Graffe ........................ 4
Kirsten Graae ........................ 4
Tyge Schmidt-Jensen ............ 4
Carsten Bruus-Jensen ........... 4
Hanne Ryge .......................... 3
Preben Mathiasen ................. 3
Bodil Bangsgaard ................. 3
Kirsten Israelsen ................... 3
Gunnar Thorning - Schmidt . 3
Ole Stampe ........................... 2
Knud Larsen .......................... 2
Anni Zeuthen ........................ 2
Erik Nørgård ......................... 2
Gunhild Wedel-Wedelsborg . 2
2258
Reinholdt Bridge
STORMESTER
Christian Reinholdt ......... 840
1* FORBUNDSMESTER
Ole Reinholdt ................... 386
2* KREDSMESTER
Ole Dam ........................... 221
Jacob Ryge ....................... 158
1* KREDSMESTER
Sejr Andreas Jensen ......... 117
KREDSMESTER
Mette Poulsen .................... 80
Birgit Ibsen ........................ 74
Kell Krogh ......................... 56
DISTRIKTSMESTER
Freddy Hjøllund ................. 44
Karen Margrethe Madsen .. 35
Lars Skovenboe .................. 34
Flemming Madsen ............. 33
Inge Jakobsen ..................... 30
Helle Krogh ....................... 29
Anette Vaqué ...................... 24
Inger Margrethe Elle Hansen
20
Marianne Koch .................. 17
Marlene Desbo ................... 16
2* KLUBMESTER
Preben Toft ......................... 28
1* KLUBMESTER
Kirsten Asmussen .............. 19
Inger Bindseil .................... 18
Mogens Jakobsen ............... 17
Dan Just .............................. 15
Peter Damgaard ................. 15
Jytte Bryde Andersen ........ 15
Ole Monby ......................... 14
Henrik Møller Hansen ....... 13
Michael Ross ..................... 11
Kirstine Ilsøe ..................... 11
Niels Steen Larsen ............. 11
Ove Kjestrup ...................... 10
Lita Buggild ....................... 10
Kirsten Christiansen .......... 10
Christian Patric Vaqué ....... 13
Preben Elle Hansen ........... 12
Inge Madsen ...................... 10
Lillian Larsen .................... 10
Ingrid Nielsen .................... 10
Andrea Meersohn .............. 10
Louise Damm ....................... 7
Susi Kløczl ............................ 6
Grethe Behrens ..................... 6
Jytte Lund ............................. 5
Guri Toustrup ........................ 5
KLUBMESTER
Maria Lundbye Mcgrail ....... 5
Anne-Lise Sloth Nielsen ...... 5
Gitte Aamand ........................ 4
Ingrid Kjestrup ..................... 4
Elin Bosbeck ......................... 3
Sven Togsverd ....................... 3
Henrik Holm ......................... 2
Martha Jensen ....................... 2
Finn Reinholdt ...................... 2
75
053503_alma-indmad.pmd
75
8/8/2005, 11:44 AM
2260
Roskilde Bridgeklub
KREDSMESTER
Else Mølgaard Hansen .... 102
Peter Nielsen ...................... 85
DISTRIKTSMESTER
Christian Skougaard ..........
Else Hee .............................
Michael Steen Henriksen ..
Jørgen Oredson ..................
Thomas Faure ....................
Karen Oredson ...................
Lisbeth Linder ...................
Søren Pedersen ...................
Stine Neve ..........................
Poul Larsen ........................
Lotte Skougaard .................
Niels Therkildsen ...............
Eva Nielsen ........................
Arne Nielsen ......................
2* KLUBMESTER
Anette Therkildsen ............
Bente Mandrup Jensen ......
Ingrid Fogt .........................
Lisa Pedersen .....................
Ole Gamborg .....................
Rigmor Gamborg ...............
Henning Jensen ..................
Frank Kofod .......................
72
63
53
48
39
38
38
37
32
32
30
30
25
17
28
26
24
23
22
22
22
21
1* KLUBMESTER
Birgit Søndergaard ............. 17
Hans Boysen ...................... 16
Aagot Steffensen ............... 16
Margrethe Sørensen ........... 15
Connie Mikkelsen .............. 14
Gudrun Høj ........................ 13
Lis Boysen ......................... 12
Henry Poulsen .................... 12
Henny Hansen .................... 11
Edith Krøier .......................... 9
Maja Pacholski ..................... 9
Ulla Bløcher ......................... 6
Steen Thrane Hansen ............ 6
Aase Sager ............................ 5
Erik Ernst .............................. 5
KLUBMESTER
Føbe Olsen ............................ 4
Hans Jensen .......................... 4
Edith Dufour ......................... 4
Annelise Jeppesen ................ 4
Peter Horup Sørensen ........... 4
Poul Munch ........................... 3
Grethe Olsen ......................... 3
Vibeke Gottlieb .................... 3
Minna Eskildsen ................... 3
Louise Tschernja .................. 3
Kirsten Andersen .................. 3
Lene Iversen ......................... 2
Karen Nielsen ....................... 2
Sicha Germuth ...................... 2
Mogens Lippert .................... 2
Jørgen Iversen ....................... 2
Carsten Germuth .................. 2
Birte Lindgaard .................... 2
Lola Bjerring Olsen .............. 2
2265
Roskilde B.H.og I.forening
1* KREDSMESTER
Mitte Hinge ...................... 127
Kirsten Ellebæk ............... 125
KREDSMESTER
Frida Sørensen ................... 81
Karl Sørensen .................... 80
Bente Gylling ..................... 67
DISTRIKTSMESTER
Ib Hinge .............................
Henning P Keiding ............
Thomas Faure ....................
Karen Margrethe Keiding .
Lisbeth Linder ...................
Lotte Skougaard .................
67
51
39
39
38
30
2* KLUBMESTER
Hanne Heesch ....................
Anna Bødker ......................
Ingrid Fogt .........................
Ole Gamborg .....................
Rigmor Gamborg ...............
Frank Kofod .......................
Grete Germuth ...................
Birte Pehrsson ....................
Claus Pehrsson ...................
Karl Juul Nielsen ...............
29
28
24
22
22
21
21
21
21
21
1* KLUBMESTER
Bent Germuth .................... 19
Ebbe Bødker ...................... 15
Inge Andersen .................... 15
Erna Nielsen ...................... 14
Merete Schou ..................... 13
Birthe Thorgaard ............... 13
Bente Skernby ....................... 9
Anne Marie Stigaard ............ 6
Kirsten Jensen ....................... 5
KLUBMESTER
Helen Singh .......................... 2
Kristian Møller ..................... 2
2266
Roskilde Røgfri BK, Spar To
STORMESTER
Lene Scheibel .................. 537
1* FORBUNDSMESTER
Leif Boa ........................... 535
Grethe Druedahl .............. 481
Bent Lassen ...................... 372
FORBUNDSMESTER
Peter Møller Nielsen .......
Gitte Druedahl .................
Grete Holmgård ...............
Birthe Christensen ...........
Kurt Eggers ......................
Erik Iversen ......................
Birthe Iversen ..................
330
292
272
258
218
197
196
2* KREDSMESTER
Sven Horsten .................... 180
Hanne Nielsen ................. 177
Arne Larsen ..................... 162
1* KREDSMESTER
Thomas Fabricius Hansen
Inge Lassen ......................
Yvonne Pedersen .............
Klaus Rykær ....................
Mitte Hinge ......................
Niels Anker ......................
Bent Hansen .....................
Kirsten Tolderlund ...........
Johan Bayer ......................
145
138
134
131
127
123
116
114
105
KREDSMESTER
Birthe Hansen .................. 103
Kurt Sejrø Nielsen ........... 103
Birthe Weigert ................. 101
Henrik E. Sørensen ............ 98
Vagn Gustafsson ................ 96
Ingelise Gustafsson ............ 93
Aksel Hansen ..................... 90
Lars Lund ........................... 84
DISTRIKTSMESTER
Agnethe Larsen ..................
Mariann Mehder ................
Jonna Sørensen ..................
Rolf Birger Petersen ..........
Jan Falcon Nielsen .............
Niels Erik Jensen ...............
Ellen Holm .........................
66
49
49
48
42
34
33
2* KLUBMESTER
Charlotte Tolderlund .......... 27
1* KLUBMESTER
Hans Mathiesen ................. 15
Marie Norman ...................... 9
Birger Riis Jensen ................. 9
Bent Andersen ....................... 8
Ole Jakobsson ....................... 6
Peter Bæth ............................. 5
KLUBMESTER
Kirsten Grønning .................. 3
Ditte Bjerreskov ................... 2
2267
RTK-Bridge
KREDSMESTER
Niels Dahl Pedersen .......... 96
DISTRIKTSMESTER
Niels Therkildsen ............... 30
John Pedersen .................... 28
Bent Christensen ................ 24
2* KLUBMESTER
Anette Therkildsen ............ 28
1* KLUBMESTER
Knud Stenberg Knudsen .... 16
Ib Agertoft ............................ 9
Mogens Halby ....................... 8
Bent Andersen ....................... 8
Jose Casals ............................ 5
Ingelise Tomis ....................... 5
Bente Agertoft ...................... 5
KLUBMESTER
Inge Leffers ........................... 3
Torben Leffers ...................... 3
Horst W Henningsen ............ 2
2270
Ruder Es, Hvidovre
2* FORBUNDSMESTER
Kaj Druedal Jensen ......... 590
John Viggo Nielsen .......... 554
1* FORBUNDSMESTER
Svend C Nielsen .............. 388
Carsten Henriksen ........... 310
FORBUNDSMESTER
Karsten Munch ................
Verner Henriksen .............
Claus Øgard .....................
Yvonne Henriksen ...........
353
264
216
200
2* KREDSMESTER
Solvejg Munch .................
Carsten Munk Nielsen .....
Lars Odborg .....................
Ellen Kjærsgaard .............
Find Stokholm .................
Alex Sørensen ..................
Knud Viegand ..................
232
179
177
175
165
161
153
1* KREDSMESTER
Arne Dangkel ...................
Mogens Raavig ................
Merete Baadsager ............
Else Viegand ....................
Edvard Hansen .................
Palle Larsen .....................
Knud Landkilde Sørensen
Birte Flamand ..................
Per Hesselberg .................
Jørgen Kjærsgaard ...........
Rita Mikkelsen ................
Per Rummelhoff ...............
149
145
141
140
137
135
131
128
122
117
114
112
KREDSMESTER
Vagn Terkelsen ................. 103
Eva Kjær Sørensen .......... 100
Thomas Bo Hansen ............ 97
Per Schwerdtfeger .............. 87
Ruth Helledie ..................... 84
Inger Terkelsen .................. 78
Niels K. Larsen .................. 78
Jørgen Reinholdt ................ 74
Per Melnyk ......................... 70
Jesper Sørensen .................. 61
Alice Bjørn ........................ 59
DISTRIKTSMESTER
Tove Knudsen .................... 67
Kirsten Gaarde-Nissen ...... 66
Sonja Arnesen .................... 65
Asger Nielsen .................... 61
Ernst Pihl ........................... 60
Lis Holmenlund ................. 55
Birgit Holmstrøm .............. 55
Liselotte Jespersen ............. 55
Eva Lindholm .................... 54
Irene Arvidsen ................... 53
Knud Smidt-Nielsen .......... 51
Peter Holmenlund .............. 50
Jørgen Lauridsen ............... 49
Axel Bistrup ....................... 48
Parly Jakobsen ................... 47
Karen Ingeborg Hansen ..... 46
Søren Raben ....................... 45
Inga Thynebjerg ................. 45
Hanne Andersen ................. 44
Torben Andersen ................ 43
Noomi Madsen .................. 42
Owe Kindgren .................... 41
Asta Lauridsen ................... 41
Ib Jespersen ........................ 40
Helle Madsen ..................... 40
Paula Thynebjerg ............... 39
Inger Kindgren .................. 38
Kai Husum ......................... 37
Henning Christensen ......... 37
Sonja Husum ...................... 34
Michael Thomsen .............. 34
Inge-Lise Klausen .............. 33
Karen Margrethe Kristensen 33
Inge Jakobsen ..................... 30
2* KLUBMESTER
Gitte Pedersen ....................
Kathe Laugesen .................
Ingeborg Stoltenberg .........
Bodil Langgård Larsen ......
Susan Bast ..........................
Inge Halvorsen ...................
Winnie Andersen ...............
Pia Raben ...........................
Eva Grahn ..........................
Aase Nielsen ......................
28
27
27
27
25
23
23
22
22
22
Gert Nielsen ....................... 21
Hanne Cronqvist ................ 21
Otto C Thygesen ................ 21
1* KLUBMESTER
Inge Lise Schou ................. 23
Ove Nielsen ....................... 21
Ernst Antonsen ................... 21
Kirsten Jacobsen ................ 20
Lone Schwerdtfeger ........... 18
Lisa Nielsen ....................... 17
Nini Thorsen ...................... 17
Anni Jønsson ...................... 17
Robert Jensen ..................... 17
Benny Nielsen .................... 17
Mogens Jakobsen ............... 17
Linda Kressner ................... 16
Anne Marie Jensen ............ 15
Anne Marie Lidsmoes ....... 15
Erik Søberg ........................ 14
Nina Thamsen .................... 14
Bent Lidsmoes ................... 14
Claus Winding ................... 14
Flemming Jensen ............... 14
Finn Madsen ..................... 13
Anette Larsen .................... 13
Henrik Rud Pedersen ......... 13
Jill Graugaard .................... 12
Birthe Vinther .................... 12
Annette Thorsøe ................ 12
Frank Christensen .............. 11
Birgitte Bank Lauridsen .... 11
Birthe Wagner ....................... 7
Ruth Rasmussen ................... 7
Vivian Asmild ....................... 6
Kurt Wagner .......................... 5
Torben Asmild ...................... 5
Birgit Bistrup ........................ 5
KLUBMESTER
Lili Møller ............................ 5
Per Simonsen ........................ 4
Jytte Lau Nielsen .................. 4
Jeanette Geppel .................... 2
2272
Ruder Syv
FORBUNDSMESTER
Allan Holbæk ................... 310
Jørgen Nielsen ................. 310
2* KREDSMESTER
John Jensen ...................... 231
Marie Hansen ................... 158
1* KREDSMESTER
Birthe Jost Jensen ............
Finn Larsen ......................
Tine Thisted Binder .........
Minna Bredahl .................
Thomas Binder ................
Marianne Holbæk ............
Jesper Meedom ................
Eva Mikkelsen .................
Lilly Eskildsen .................
Arne Mikkelsen ...............
Lilian Meldgaard .............
143
139
134
131
124
124
118
116
112
111
109
KREDSMESTER
Robert Rutenfeldt ..............
Arne Flemming Garly .......
Villy Jost Jensen ................
Per Holm ............................
Ib Thejls .............................
98
96
78
70
69
DISTRIKTSMESTER
Poul Elgaard Hansen .........
Rita Christensen ................
Poul Vandel ........................
Hans Kierkegaard ..............
Mona Børgesen ..................
58
48
45
43
31
2* KLUBMESTER
Henning Pedersen ..............
Bent Aasted ........................
Margrethe Pedersen ...........
Sonja Aasted ......................
Alice Stadler ......................
Vibeke Andersen ................
28
25
25
23
23
22
1* KLUBMESTER
Marianne Frejsel ................ 21
Flemming Bo Hansen ........ 18
Hanne Marboe ................... 17
Frank Williams .................. 17
Ruth Ørnbo ........................ 16
Claus Lorentzen ................. 15
Vilmar Olsen ...................... 13
Helle Dannerfjord .............. 10
Minna Bloch Wiese ........... 10
Lis Harding Sørensen ........ 10
Jakob Binder ......................... 9
Kasper Binder ....................... 9
Jørgen Wandrup-Bendixen ... 8
Ellen Nielsen ........................ 6
KLUBMESTER
Viggo Hansen ....................... 2
Sonja Hansen ........................ 2
Henry Nielsen ....................... 2
2273
Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub
1* STORMESTER
Charlotte Koch-Palmund 1160
2* FORBUNDSMESTER
Poul Erik Jespersen .......... 661
Tove Jespersen ................. 607
1* KREDSMESTER
Bodil Haastrup ................. 108
DISTRIKTSMESTER
David Fuchs .......................
Max Haugaard Nielsen ......
Birthe Haugaard Nielsen ...
Hans Glahder .....................
Jørgen Brage ......................
Inge Østergaard .................
Tage Christensen ...............
Søren Pirmo .......................
Frantz Dithmer ..................
Poul Østergaard .................
Ove Gotfredsen ..................
Gunvor Andresen ...............
Kim P Sørensen .................
Else Munk Christensen ......
Allan Christiansen .............
60
55
52
46
39
37
37
36
34
31
26
24
23
22
16
2* KLUBMESTER
Esther Mirø ........................
Erik Strøbæk ......................
Gitte Pedersen ....................
Per Pedersen .......................
Kathe Laugesen .................
Inge Rostrup ......................
Kate Mallung .....................
Jørgen Jeppesen .................
Kirsten Sørensen ................
Hanne Johansen .................
Henni Thorndahl Kaa ........
29
29
28
27
27
25
25
25
23
22
20
1* KLUBMESTER
Inge Lise Schou ................. 23
Poul B. Hansen .................. 20
Kirsten Jacobsen ................ 20
Grethe Zacchi .................... 19
Carsten Dinesen ................. 18
Poul Nielsen ....................... 17
Irene Ebbesen .................... 16
Ingerlise Kaj ...................... 15
Irene Tversted .................... 15
Helga Hansen ..................... 14
Susan Vendelbak ................ 14
Børge Højm.-Rasmussen ... 14
Birgit Nielsen ..................... 12
Ilse Olsen ........................... 11
Peter Korsgaard .................. 11
Jørgen Kjær Christensen ... 11
Ellinor Lund Christensen .. 11
Tove Marvig ....................... 10
Bernt Kofoed ..................... 10
Ruth Jørgensen ................... 10
Heather Strandberg ............ 10
Elin Poulsen ....................... 12
Torben Riedel .................... 12
Peter P. Sørensen ................ 10
Dan Johansen ........................ 9
Anny Mejdahl ....................... 9
Hanne Petersen ..................... 9
Ellinor Eenberg ..................... 9
Rita Sylvestersen .................. 9
Ellen Færch Jensen ............... 9
Else-Marie Nielsen ............... 9
Leif Falk-Andersen ............... 9
Amalie Koch-Palmund ......... 9
Rasmus Rønn Pedersen ........ 9
Jytte Rasch ............................ 8
Mogens Knudsen .................. 8
Kaj Seip Nielsen ................... 8
Pia Kaae ................................ 7
Lone Glyrup .......................... 7
Birthe Wagner ....................... 7
Kirsten Jensen ....................... 7
Knud Dam ............................. 6
Arne Nyhuus ......................... 6
Christian Gade ...................... 6
Susanne Lindblad ................. 6
Hanne Nøies ......................... 5
Kurt Wagner .......................... 5
Birgit Wibrand ...................... 5
Bente M. Jensen ................... 5
Erik Breitenstein ................... 5
Christian Østergaard ............. 5
Birthe Moritz Hansen ........... 5
KLUBMESTER
Kirsten Paulsen ..................... 6
Grete Jensen .......................... 5
76
053503_alma-indmad.pmd
76
8/8/2005, 11:44 AM
Eva Dahl ............................... 4
Anny Larsen .......................... 4
Mary Nyhuus ........................ 4
Palle Herbst ........................... 4
Gitte Aamand ........................ 4
Vivi Sørensen ........................ 4
Ole Vilhelmsen ..................... 4
Tove Mortensen .................... 4
Kai Christensen .................... 4
Preben Kjellerup ................... 4
Lis Olsen ............................... 3
Alice Husmer ........................ 3
Linda Riedel ......................... 3
Lene Knudsen ....................... 3
Aase Andersen ...................... 3
Steen Lindblad ...................... 3
Kirsten Ramsing ................... 3
Kirsten Rasmussen ............... 3
Grete Thorning-Schmidt ...... 3
Poul Smith ............................. 2
Aase Jensen ........................... 2
Ulla Dithmer ......................... 2
Tove Nørmark ....................... 2
Inge Pedersen ........................ 2
Irrenne Petersen .................... 2
Anne-Lise Carlsen ................ 2
2275
Rødovre Bridgeklub
STORMESTER
Jan Rolf-Larsen ...............
Bjørn Jespersen ................
Pia Knak Jacobsen ...........
Flemming Haag ...............
Peter Jacobsen ..................
Eivind Sveinbjørnsson .....
Bente Christensen ............
Lis Jørgensen ...................
John Sørensen ..................
Søren Larsen ....................
Lene Scheibel ..................
963
893
867
839
793
717
706
705
691
550
537
2* FORBUNDSMESTER
Kaj Druedal Jensen ......... 590
John Viggo Nielsen .......... 554
Leif Johansen ................... 500
1* FORBUNDSMESTER
Karen Larsson ..................
Allan Koch .......................
Erling Munk Nielsen .......
Flemming Øster ...............
Peter Mydtskov ................
Lars Øgaard .....................
Jakob Hald-Bjerrum ........
Mogens Bak .....................
Leif Øgaard ......................
Jette Bondo ......................
Ivan Abel ..........................
Ole Reinholdt ...................
Anders Kristensen ...........
Gerda Holm .....................
Henrik Boysen .................
Mette Rolf-Larsen ...........
Freddy Christiansen .........
Niels Jørgen Engel ...........
Thomas Svendsen ............
Pia Rasmussen .................
Åse Duebæck ...................
John Henrik Møller .........
Jens Ulrik Fougt ...............
Susanne Houlberg ............
Frits Schledermann ..........
498
488
465
452
449
434
434
403
402
402
394
386
381
372
367
367
366
361
341
337
335
331
311
305
305
FORBUNDSMESTER
Britta Kristensen ..............
Svend Erik Andersen .......
Lars Holgaard ..................
Simon Ortmann ...............
Birgitte Holm ...................
Søren Kähler ....................
Bjarne Mansachs .............
Jens Houlberg ..................
Jan Jørgensen ...................
Ebba Glud ........................
Anette Hald-Bjerrum ......
Henrik Fougt ....................
Jan Bech Knudsen ...........
Frank Beildorff ................
299
299
290
286
275
270
256
237
230
218
214
201
186
184
2* KREDSMESTER
Tom Thomsen ..................
Henning Kokborg ............
Rudi Bjerregaard .............
Bjarne Mortensen ............
Gerhardt Glud ..................
Arne Larsen .....................
Lise Mernøe Jensen .........
Steffen Yding ...................
Bo Svensson .....................
Klaus Baltsersen ..............
217
196
196
185
182
162
161
159
155
152
1* KREDSMESTER
Birthe Nielsen .................. 149
Lars Engel ........................
Ole Bækgaard ..................
John Callisen ....................
Lene Bækgaard ................
Lene Kaae ........................
Per Lund Thomsen ...........
Anne Birgitte Larsen .......
Anne-Sofie Houlberg ......
Thomas Schønfeldt ..........
Søren Kragh Madsen .......
Sejr Andreas Jensen .........
Daniel Ortmann ...............
Simon Houlberg ...............
Musse S. Rasmussen .......
Jesper Kristiansen ............
Paw Algran .......................
Inger Hutzen ....................
148
148
148
135
131
131
130
125
119
119
117
113
113
112
110
103
102
KREDSMESTER
Ulla Wilmar .......................
Anna Marie Halkjær ..........
Arne Flemming Garly .......
Lorenzo Zabeo ...................
Inge Glud ...........................
Claus Stage ........................
Sven-Erik Klausen .............
Klavs Høgh ........................
Carsten Reinholdt Nielsen
Thomas Mørkeberg ...........
Poul Glar ............................
Eva Beildorff .....................
Birgitte Jørgensen ..............
Stephan Magnusson ...........
John Gundersen .................
96
96
96
92
90
87
87
86
85
84
83
76
68
66
52
DISTRIKTSMESTER
Tove Iversen Krag ..............
Rigni Hamre ......................
Knud Hindhede Kjær .........
Kasper Kyed .......................
Anders Krog .......................
Britta Bach .........................
Erik Hansen .......................
Kim Andersen ....................
Poul Have Nielsen .............
Hans Søndergaard Jensen ..
Jacob Øland Jensen ...........
Steen Bøhm Andersen .......
Agnethe Kyed ....................
Aase Midholm ...................
John Lund ..........................
Bjarne Kaave .....................
Jens Pedersen .....................
Ingerlise Daugaard ............
Yvonne Larsen ...................
Søren Krab Larsen .............
Irma Toft Jensen ................
Anette Vaqué ......................
Allan Kristiansen ...............
Per Brendstrup Hansen ......
57
53
50
48
46
46
42
42
39
38
37
37
36
34
30
30
30
30
27
26
25
24
21
21
2* KLUBMESTER
Per Kolby ...........................
Simon Jacobsen .................
Poul Martens ......................
Inge Lise Martens ..............
24
24
23
22
1* KLUBMESTER
Vivi Kobyleci ..................... 19
René Magelund .................. 17
Ole Larsen .......................... 15
Inge Ortvang ...................... 15
Inge Lise Garly .................. 15
Sanne Halkjær ................... 13
Lene Førgaard .................... 12
Christian Patric Vaqué ....... 13
Poul Koefoed-Petersen ...... 11
Lars Sørensen .................... 10
Ole Schøller Larsen .............. 6
Rita Greve ............................. 5
KLUBMESTER
Aage Søndergaard ................ 7
Anders Drejer Nygaard ........ 4
Jacob Woge Nielsen .............. 3
Rolf Kjær-Hansen Larsen .... 3
2278
Solrød Røgfri Bridgeklub
KLUBMESTER
Egon Pedersen ...................... 4
Bitten Petersen ...................... 4
Mogens Bech-Hansen ........... 4
Ingermarie Bech-Hansen ..... 4
Erik Nisted ............................ 3
Anny Nisted .......................... 3
Leif Kjær ............................... 2
Kurt Baun .............................. 2
Bente Larsen ......................... 2
Svend Erik Larsen ................ 2
68
66
42
38
38
33
2* KLUBMESTER
Alice Kjærsgaard Sørensen 24
Morten Degn ...................... 23
Grethe van der Zee ............ 22
Kurt Vig Jensen ..................... 8
Poul-Jørgen Petersen ............ 8
Tove Nielsen ......................... 7
Kaj Brun-Jensen ................... 7
Lis Hansen ............................ 6
Kirsten Mattig ....................... 6
Ida Groth ............................... 5
Knud Røslau ......................... 5
Inger Werborg ....................... 5
Vinnie Røslau ....................... 5
Helge Colliander .................. 5
Inger-Lise Sørensen .............. 5
Inge Højgaard Jørgensen ...... 5
KLUBMESTER
Aage Vexøe ........................... 4
Helle Hansen ........................ 4
Gudrun Rügge ....................... 4
Steen Eliasen ........................ 4
Ragnhild Horn ...................... 4
Gert Johansen ....................... 4
Birthe Eliasen ....................... 4
Margit Frandsen .................... 4
Kai Nielsen ........................... 3
Else Winther ......................... 3
Vibeke Ahrensberg ............... 3
Hanne Pedersen .................... 2
535
456
365
349
FORBUNDSMESTER
Lise Høgsgaard ................ 353
Ib Lemche ........................ 308
2* KREDSMESTER
Bo Ulrik Munch ............... 229
57
52
48
47
42
40
40
35
35
32
32
31
24
20
2* KLUBMESTER
Bent Petersen .....................
Elna Hoier ..........................
Jytte Egelund Larsen .........
Grethe Krogsgaard .............
29
25
25
24
1* KLUBMESTER
Henrik Rud Pedersen ......... 13
Lis Hansen ............................ 9
Søren Hansen ........................ 9
Hildegard Nielsen ................. 8
Jørn Skouhus Thomsen ......... 7
Joan Nielsen .......................... 6
Jette Jensen .......................... 6
Inge Schønning ..................... 6
Peter Skovborg ...................... 5
Ingeborg Nielsen .................. 5
Lis Schmitd Hansen ............. 5
1* KLUBMESTER
Villy Bonke ........................ 22
Per Jensen .......................... 20
Kirsten Hansen .................. 20
Jette Groth Berntsen .......... 14
Inge Iversen ....................... 13
Birthe Weikop .................... 12
Tove Zehngraff .................. 12
Bente Andersen .................. 12
Henning F Nielsen ............. 12
Jytte Aasmul-Olsen ............ 10
Anni Jensen ........................... 9
Ellen Brun-Jensen ................ 9
Maj Britt Hee ........................ 8
Jytte Petersen ........................ 8
1* FORBUNDSMESTER
Leif Boa ...........................
Winnie Andersen .............
Otto B Andersen ..............
Karin Bringsøe .................
DISTRIKTSMESTER
Knud Erik Lorenzen ..........
Bruno Larsen .....................
Jonna van Wonterghem ......
Jørgen Bødker ....................
Henning Mussegaard .........
Tove Iversen .......................
Per Egelund Larsen ...........
Svend Jarlstrøm .................
Jørgen Vang Hansen ..........
Anette Mikkelsen ..............
Kirsten Helsinghoff ...........
Anna Schultz .....................
Erik Jensen .........................
Inger Margr Elle Hansen ...
1* FORBUNDSMESTER
Leif Øgaard ...................... 402
Michael Mulvad ............... 309
56
53
51
47
46
46
42
41
40
39
39
37
36
34
34
33
33
32
16
2* FORBUNDSMESTER
Helge Høgsgaard ............. 600
KREDSMESTER
Annie Karoli Jensen .......... 69
2* KLUBMESTER
Teddy Pedersen .................. 24
DISTRIKTSMESTER
Karin Folkersen .................
Lone Nielsen ......................
Grete Kjeldsen ...................
Ejgil Sjøgaard ....................
Hans Glahder .....................
Karen Ingeborg Hansen .....
Steen Bastrup .....................
Kjeld Ekner ........................
Birgit Hald .........................
Herdis Pedersen .................
Kenneth Bjerregård ...........
Kirsten Vemmer .................
Anni Ernst ..........................
Hannie Druedal .................
Henning Druedal ...............
Terkel Hansen ....................
Johnny Bennedsen .............
Lis Bonde Jørgensen ..........
Per Haslev ..........................
STORMESTER
Vibeke Pedersen .............. 832
1* KREDSMESTER
Annette Christensen ........ 140
2* FORBUNDSMESTER
Kaj Druedal Jensen ......... 590
KREDSMESTER
Ulla Sørensen ................... 103
Gorm Jensen ...................... 85
Erik Callesen ..................... 84
Inger Thorndahl ................. 83
Tove Kingo Hansen ........... 74
2299
Østsjællands Bridgecenter
2* KREDSMESTER
Jan Jepsen ........................ 171
DISTRIKTSMESTER
Svend Nilsson .................... 53
Chris Formann ................... 40
1* KREDSMESTER
Jørn Pipper ....................... 116
Paw Algran ....................... 103
KLUBMESTER
Jørgen Schledermann ........... 2
1* KREDSMESTER
Viggo Looft ...................... 122
STORMESTER
Ida Korvin ........................ 716
2* KREDSMESTER
Rudi Bjerregaard ............. 196
Erik Skouborg .................. 151
Holger Hersbøll ................. 27
Kim Kristensen .................. 18
Margrethe Kähler ................. 8
2282
Spar Es
KREDSMESTER
Jan Marquardt .................... 74
2280
Spar Dame
2* KLUBMESTER
Jytte Jensen ........................ 22
KREDSMESTER
Fred Pasler ......................... 96
Kirsten Jensen .................... 70
DISTRIKTSMESTER
Inge Petersen ......................
Vagn Petersen .....................
Erik Guldmann ..................
Ulla Friis ............................
Ole Enghave .......................
Jette Guldmann ..................
1* KLUBMESTER
Ib van der Zee .................... 21
Lillian Andersen ................ 20
Leo Andersen ..................... 18
Birger Lunde ...................... 18
Mary Lunde ....................... 15
Ib Henriksen ...................... 15
Lone Jurlander ................... 15
Jenny Henriksen ................. 14
Lotte Helmundt .................. 12
Bruno Siemen .................... 11
Elisabeth Degn ................... 11
Birgitte Pedersen ............... 11
Aage Broman ..................... 10
Ole Albin Jensen ................ 10
Lene Broman ........................ 9
Lis Sørensen ......................... 9
Frank Lilja ............................ 8
Aage Sørensen ...................... 8
Lis Lilja ................................. 7
Spike Pedersen ...................... 7
Jytte Bograd .......................... 6
Else Pedersen ........................ 6
Børge Svendsen .................... 6
Anni Jensen ........................... 5
KLUBMESTER
Betty Bach ............................ 5
Jesper Toftdahl ...................... 5
Jørgen Bach .......................... 4
Jytte Rasmussen .................... 4
Jytte Lau Nielsen .................. 4
Agnete Pedersen ................... 2
2295
Bridgeklubben Trumf
STORMESTER
Preben Svan Jørgensen ....
Birthe Kinnunen ..............
Veikko Kinnunen .............
Anne Haber ......................
749
613
612
590
1* FORBUNDSMESTER
Grethe Druedahl .............. 481
Flemming Øster ............... 452
FORBUNDSMESTER
Grete Holmgård ............... 272
Søren Kähler .................... 270
Kurt Eggers ...................... 218
2* KREDSMESTER
Henning Kokborg ............ 196
Steffen Yding ................... 159
1* KREDSMESTER
Per Solgaard ..................... 130
Per Dal ............................. 124
KREDSMESTER
Palle Press .......................... 81
Ivar Kvernrød ..................... 60
Carsten Buus ...................... 59
DISTRIKTSMESTER
Harry Tschernja .................
Ulla Tschernja ...................
Max Ellgaard .....................
Vilh Wedell-Wedellsborg ..
45
39
38
28
1* KLUBMESTER
Birthe Jensen ..................... 20
Lisbeth Mikkelsen ............. 20
Leif Pedersen ..................... 19
Sylvia Mielby .................... 19
Bent Rasmussen ................. 19
Rita Vang Hansen .............. 18
Ole Scott ............................ 17
Inger Leisner ...................... 17
Gunver Hansen .................. 17
Lene Rasmussen ................ 17
Gurli Bang-Sørensen ......... 17
Tove J. M. Kipengele ......... 15
Arne Sunesen ..................... 14
Nina Madsen ...................... 13
Gurli Pedersen ................... 13
Hanne Sørensen ................. 13
Birgit Munch Wissum ....... 13
Anette Hansen ................... 12
Lonny Larsen ..................... 11
Annie Barnewitz ................ 11
Viibecke Haxgart ............... 11
Preben Elle Hansen ........... 12
Christine Veng ................... 10
Peter Scheffman ................. 10
Ester Christensen ............... 10
Hans Chr Sørensen ............ 10
Jorri Højer ............................. 9
Helle Holmboe ..................... 9
Anette Jensen ........................ 9
Inger Vind-Gras .................... 9
Ruth Berchén ........................ 8
Birgit Vang Hansen ............... 8
Inge Sørensen ....................... 7
Marianne Muus ..................... 6
Signe Andersen ..................... 6
Kitty Andersen ...................... 6
Børge Overgaard ................... 6
Vibeke Holleufer .................. 6
Annette Rasmussen .............. 6
Elisabeth Boserup ................. 6
Niels H Bayer Jensen ............ 6
KLUBMESTER
Jørgen Krogsgaard ................ 6
Finn Høeg .............................. 4
Mogens Larsen ...................... 4
Kirsten Munch ...................... 4
Lis Norma Olsen .................. 4
77
053503_alma-indmad.pmd
77
8/8/2005, 11:44 AM
Michael Thyssen ................... 4
Gitte Seersholm .................... 4
Vibeke Hart Hansen ............. 4
Inge Lise Skovgård ............... 4
Flemming Hart Hansen ........ 4
Lillian Malling Larsen ......... 4
Allan Olsen ........................... 3
Erik Jensen ............................ 3
Krista Ruby ........................... 3
Marit Jorsal ........................... 3
Finn Warming ....................... 3
Jens Nielsen .......................... 3
Lise Johansen ........................ 3
Tove Damgaard ..................... 3
Karin Nielsen ........................ 3
Kirsten Hansen ..................... 3
Lilian Dyrhagen .................... 3
Elsebeth Hvalkof .................. 3
Henny Hellegaard ................. 3
Anne Bruun ........................... 2
Tove Dyreby .......................... 2
Lya Østereng ......................... 2
Jonas Hansen ........................ 2
Birgit Pauli ............................ 2
Søren Nielsen ........................ 2
Inge Jespersen ....................... 2
Kirsten Waneck ..................... 2
Birthe Nielsen ....................... 2
Kirsten Nielsen ..................... 2
Jytte Schwartzbach ............... 2
Anne Marie Brabrand ........... 2
DISTRIKT
VESTSJÆLLAND
2303
Asnæs Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Ruth Hansen ..................... 156
1* KREDSMESTER
Ryan Rasmussen .............. 114
KREDSMESTER
Niels Larsen ..................... 100
Ole Jacobsen ...................... 88
Jørgen Fougt ....................... 87
Inge Nielsen ....................... 67
DISTRIKTSMESTER
Marie Andersen .................
Grethe Andersen ................
Peder Jensen .......................
Henning Siemsen ...............
Kirsten Hørlyck .................
Steen Dalgaard ..................
Grethe Søgaard ..................
Ralf Christensen ................
Inger Marie Boholt ............
Tove Jensen ........................
Jytte Kristensen .................
Inge Bøgh Pedersen ...........
54
53
44
44
41
39
34
34
33
31
31
30
2* KLUBMESTER
Inger Klausen .....................
Benned Hansen ..................
Fanny Rensbro ...................
Niels Møller Jensen ...........
Erling Boholt .....................
Laurits Klausen ..................
Ellen Madsen .....................
Carl Elkjær .........................
29
27
26
26
25
25
22
21
1* KLUBMESTER
Else Andersen .................... 17
John Jørgensen ................... 16
Tove Tangegård .................. 15
Collin Pedersen .................. 15
Elna Holm Hansen ............. 15
Lily Bech ........................... 14
Aase Nielsen ...................... 13
Lene Jørgensen .................. 13
Hans Jørgen Nielsen .......... 13
Henning Hjelm .................. 12
Ingrid Gjerding .................. 12
Niels Kjeld Nielsen ........... 12
Karin Loven Iversen .......... 11
Erik Petersen ...................... 10
Børge Jacobsen ..................... 9
Djonna Larsson ..................... 9
Benny Larsson ...................... 8
Bente Nielsen ....................... 8
Hanne Petersen ..................... 8
Verner Nielsen ...................... 8
Lise Beier .............................. 7
Keld Holm Hansen ............... 6
Jørgen Nielsen ...................... 5
Torkild Nielsen ..................... 5
KLUBMESTER
Werner Søgaard .................... 4
Eva Kleiv .............................. 2
Sven Erik Nielsen ................. 2
2310
BK 2000, Holbæk
2312
Bridge 83, Slagelse
FORBUNDSMESTER
Lis Birgit Thorsen ............ 293
STORMESTER
Anne Haber ...................... 590
2* KREDSMESTER
Børge Roland Pedersen ...
Per Granlund ....................
Ejner Johannes Larsen .....
Edith A Steig ....................
Jørn Carlson .....................
1* FORBUNDSMESTER
Niels Skipper ................... 345
232
219
206
193
171
KREDSMESTER
Birte Jacobsen .................. 104
Claus Moesgård ................. 85
Gudrun Ulrich .................... 82
Gert Jørgensen ................... 82
Ebba Vesterlund ................. 75
John Munk ......................... 74
Gerda Hansen .................... 73
Tage Jakobsen .................... 71
Ingolf Callesen .................. 51
DISTRIKTSMESTER
Rita Jensen .........................
Preben Lunghøj .................
Bente Michaelsen ..............
Niels Juul ...........................
Jørgen Ebbesen ..................
Werner Sørensen ................
Henning Larsen .................
Bent Lyngesbo ...................
Inger Brøchmann ...............
Peter Eismark .....................
Otto Andersen ....................
Birthe Olsen .......................
P. O. Pedersen .....................
Ulla Eismark ......................
Jette Ebbesen .....................
Astrid Schmidt ...................
Inge Diness ........................
71
57
45
44
43
42
39
38
38
36
36
35
35
33
33
32
17
2* KLUBMESTER
Carsten Lundgaard ............
Knud Erik Andersen ..........
Arne Thomassen ................
Vagn Ole Olsen ..................
Thorkil Krogh Petersen .....
Anni Olsen .........................
Uffe Preuss .........................
Michael Kofoed .................
28
28
26
26
26
25
22
21
1* KLUBMESTER
Preben Tagø ....................... 19
Marlene Scheel .................. 19
Preben Jensen .................... 18
Anne Lise Jensen ............... 17
Kirsten Lindell Kiær ......... 16
Kurt Julius Jørgensen ........ 16
Ester Toft ............................ 15
Susanne Juul ...................... 15
Max Madsen ...................... 13
Søren Kristensen ................ 13
Thorvald Madsen ............... 12
Orla Petersen ...................... 11
Kirsten Nilsson .................. 11
Jytte Jørgensen ................... 11
Bente Maaløe ..................... 10
Hanne Damgaard ............... 10
Bente Kopp ........................... 9
Karen Lassen ........................ 9
Grethe Madsen ...................... 9
Jesper Moesgaard ................. 9
Lars Monrad Hansen ............ 9
Lone Krüger .......................... 8
Brita Holm ............................ 7
Hanne Jensen ........................ 7
Inga Jørgensen ...................... 7
Mariane Thomassen .............. 7
Annette Elkjær Hansen ........ 7
Niels Damgaard .................... 6
Else Vester ............................ 5
Erik Vester ............................ 5
Ingelise Granlund ................. 5
KLUBMESTER
Frede Jacobsen ...................... 4
Aase Overgaard .................... 4
Max Christensen ................... 4
Ruth Frederiksen .................. 4
Ib Larsen ............................... 3
Willy Lisby ........................... 3
Doris Jørgensen .................... 3
Lilly Jespersen ...................... 3
Torben Jørgensen .................. 3
Astrid Langballe ................... 3
Erik Vinter Rasmussen ......... 3
John Schultz .......................... 2
Karin Bøkmann .................... 2
Bente Hvilsom ...................... 2
Michael Maagensen ............. 2
Else Engelbert-Hansen ......... 2
FORBUNDSMESTER
Jens Aage Petersen .......... 334
John Maagaard ................. 299
2* KREDSMESTER
Arne Rosenkilde ..............
Anne Rosenkilde .............
Verner Schou ...................
Casper Christiansen .........
Aase Jensen ......................
Axel Raft ..........................
Erling Jensen ....................
Karsten Meiland ..............
243
239
236
202
200
194
187
156
1* KREDSMESTER
Keld Eriksen ...................
Susanne Raft ....................
Ellen M Hansen ...............
Knud Jensen .....................
Kaj Brandt-Hansen ..........
Elsebeth Maagaard ..........
Ida Christiansen ...............
Kirsten Schou ..................
Hanne Petersen ................
Michael Wonterghem ......
143
137
125
124
113
107
106
105
103
103
KREDSMESTER
Ulla Johansen ................... 100
Birgit Fog Eriksen .............. 97
Lisbett Damm .................... 75
Sven Mortensen ................. 74
Ketty Rasmussen ............... 71
Lisbeth Søndergaard .......... 70
Eva Gram ........................... 68
Kaj Joswiak ........................ 68
John Heidelbach ................ 66
Henning Madsen ................ 65
Jørgen Lose ........................ 59
DISTRIKTSMESTER
Ole Vollertsen ....................
Doris Sørensen ...................
Gerda Jørgensen ................
Bente Rothmann ................
Esther Mathorne ................
Anne-Lise Weirup .............
Johnny Christiansen ...........
Jørgen Hallig ......................
Arne Arentsen ....................
Ditte Panduro .....................
Lennart Hansen ..................
Søren Kærn ........................
Birte Horsbøl .....................
Knud Gotfredsen ................
Birgit Arentsen ...................
Hans Jørgen Kolding .........
Lone Christensen ...............
Ejvind Vinge Rasmussen ...
Maritta Jarmer ...................
Per Jarmer ..........................
Hans Olesen .......................
Hans Jacobsen ....................
Lis Madsen .........................
Erik Dyberg .......................
Lone G. Jørgensen .............
Bodil Kock Nielsen ...........
Kirsten Holme Jensen ........
John Erik Nielsen ..............
Jytte Kristiansen ................
Jørgen Thomsen .................
Lene Pouelsen ....................
Benny Knudsen ..................
Kitt Horsbøl .......................
Benny Kristensen ...............
56
56
55
54
53
51
49
46
45
44
44
40
40
40
40
40
37
37
36
35
34
34
33
33
33
33
33
32
32
31
30
29
28
19
2* KLUBMESTER
Lone Ulrik Jørgensen ........
Helle Trier ..........................
Ingelise Meiland ................
Peter Madsen .....................
Lis Kristensen ....................
Lilian Maagaard ................
Erling Andersen .................
Else Rasmussen .................
Gitte Bak ............................
Harry Rasmussen ...............
Erik Olsen ..........................
Kirsten Ellekjær .................
Inge Lind Sørensen ............
Eva Hallig ..........................
Katrine Kjølby ...................
Ib Helms-Nielsen ...............
29
28
28
27
27
27
27
25
24
24
23
23
23
21
20
20
1* KLUBMESTER
Sys Madsen ........................ 21
Connie Bom ....................... 21
Inge Jensen ......................... 21
Kaare Steenstrup ............... 21
Søs Jannerup ...................... 20
Boye Bring ......................... 19
Kaja Jensen ........................ 19
Inger Helms-Nielsen ......... 19
Ellen Bahne ....................... 18
Britt Nielsen ...................... 18
Frida Rasmussen ................ 18
Henning Eilertsen .............. 18
Olav Christiansen .............. 18
Aksel Jensen ...................... 17
Karl-Erik Bom ................... 17
Jørgen Horsbøl ................... 17
Finn Henriques .................. 17
Anne-Marie Egemar .......... 17
Wenonah Knarreborg ........ 17
Astrid Bak .......................... 15
Lars Smidth ........................ 14
Inger Jensen ....................... 14
Inge Nielsen ....................... 14
Kaj Christensen ................. 14
Knud B. Godtfredsen ......... 14
Inge Düz ............................. 13
Tove Olsen ......................... 13
Arne Larsen ....................... 13
Astrid Larsen ..................... 13
Jens Jørgensen ................... 13
Peer Bøjsen Jensen ............ 13
Flemming Smith Hansen ... 13
Hans Ole Nielsen ............... 12
John Reese Jensen ............. 12
Jens Madsen ....................... 11
Bent Hansen ....................... 11
Ulla Nielsen ....................... 11
Kate Nielsen ...................... 11
Jørgen Nielsen ................... 11
Poul-Erik Nielsen .............. 11
John Laugesen ................... 10
Inger Bisgaard ................... 10
Ina Christiansen ................. 10
Henning Andersen ............. 10
Esther Kristensen ............... 10
Hans Bering Nielsen .......... 10
Eva Nygaard ...................... 10
Hanne Tew ............................ 9
Kim Larsen ........................... 9
Else Madsen .......................... 9
Per Sørensen ......................... 9
Mona Rønsgård ..................... 9
Gorm Pedersen ..................... 9
Margit Sørensen .................... 9
Connie Sørensen ................... 9
Hans Henning Jensen ........... 9
Mona Secher Christensen ..... 9
Janne Jensen ......................... 8
Kathrine Pøhl ........................ 8
Doris Ventrup ........................ 8
Per Christensen ..................... 8
Inger Rasmussen ................... 8
Marianne Olesen ................... 8
Hans Kurt Hansen ................. 8
Lisbeth Holm-Hansen .......... 8
Adi Kullberg ......................... 7
Mary Schjøtt ......................... 7
Peter Lotinga ......................... 7
Bettina Olesen ...................... 7
Monica Jørgensen ................. 7
Lis Hjorth Jensen .................. 7
Anne Marie Bredkjær ........... 7
Bent Enedal .......................... 6
Henrik Nilsson ...................... 6
Thomas Stagsted ................... 6
Anne-Marie Ebdrup .............. 6
Jacob Secher Ejlertsen ......... 6
Kaj Jensen ............................. 5
Vagn Kvist ............................ 5
Kurt Jensen ........................... 5
Frede Jensen .......................... 5
Grete Møller ......................... 5
Erik Stilling .......................... 5
Bent Ladegaard ..................... 5
Inger Jespersen ..................... 5
Hanne A. Jensen ................... 5
KLUBMESTER
Karin Kærn ........................... 4
Inga Jensen ............................ 4
Elly Nielsen .......................... 4
Kaj Jespersen ........................ 4
Søren Jørgensen .................... 4
Minna Lindegaard ................ 4
Grethe Jørgensen .................. 4
Jørgen Lindegaard ................ 4
Alice Ferdinandsen ............... 4
Anne Bjørn Nielsen .............. 4
Vivi Jensen ............................ 3
Viggo Hansen ....................... 3
Rita Andersen ....................... 3
Birgit Larsen ......................... 3
Inge Jespersen ....................... 3
Søren Holme Jensen ............. 3
Bent Frandsen ....................... 2
Inger Sundgaard .................... 2
Annelise Madsen .................. 2
Conny Negendahl ................. 2
Astrid Middelbo .................... 2
Poul Børge Jensen ................. 2
Anne-Marie Frandsen ........... 2
2325
Holdklubben 2000
STORMESTER
Anne Haber ...................... 590
1* FORBUNDSMESTER
Niels Skipper ................... 345
FORBUNDSMESTER
Jens Aage Petersen .......... 334
John Maagaard ................. 299
2* KREDSMESTER
Arne Rosenkilde ..............
Anne Rosenkilde .............
Verner Schou ...................
Casper Christiansen .........
Aase Jensen ......................
Axel Raft ..........................
Erling Jensen ....................
243
239
236
202
200
194
187
1* KREDSMESTER
Susanne Raft ....................
Knud Jensen .....................
Elsebeth Maagaard ..........
Ida Christiansen ...............
Kirsten Schou ..................
137
124
107
106
105
KREDSMESTER
Mikael Gammelgaard ........
Irene Keller-Collet ............
Ulla Wenzzel ......................
Jørgen Lose ........................
DISTRIKTSMESTER
Otto Rump ......................... 42
Hans Jørgen Kolding ......... 40
Karsten Skjoldager ............ 37
Brian Fairchild Olsen ........... 5
2330
Høng Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Hågen Wagner ................. 143
KREDSMESTER
Poul Hansen ..................... 100
Grete Løn ........................... 96
Else Jørgensen ................... 96
Jørgen Jørgensen ................ 93
Gerda Hansen .................... 90
Eva Gram ........................... 68
DISTRIKTSMESTER
Doris Sørensen ...................
Bente Rothmann ................
Anne-Lise Weirup .............
Helle Fosgerau ...................
Kaj Thorkilsen ...................
Erik Dyberg .......................
Palle Blomhøj ....................
Henning Nielsen ................
Morten Hansen ..................
56
54
51
47
36
33
31
31
30
2* KLUBMESTER
Erling Andersen .................
Svend Erik Hansen ............
Børge Gram .......................
Gitte Bak ............................
Inge Egenby .......................
Ole Skov Jensen .................
Poul Olsen ..........................
Hanne Kanlund ..................
Jørgen Hansen ....................
27
27
25
24
23
23
22
22
21
1* KLUBMESTER
Jens Tønnesen .................... 21
Ejvind Jørgensen ................ 19
Niels Erik Jensen ............... 19
Erik Hansen ....................... 18
Kirsten Mygind .................. 18
Poul B Rasmussen ............. 18
Michael Madsen ................ 17
Jørgen Danielsen ............... 17
Søren Kanlund ................... 16
Helge Nielsen .................... 16
Kristine Degn ..................... 16
Grethe Thorsell .................. 16
Inga Thorkildsen ................ 16
Poul K. Hansen .................. 15
Tove Nedergaard ................ 14
Ester Hansen ...................... 13
Per Lund Thoft ................... 13
Anne Margrethe Jensen ..... 12
Jørgen Larsen ..................... 11
Anny Hansen ...................... 10
Lis Ekkelund ...................... 10
Tove Nielsen ......................... 9
Jørgen Jæger ......................... 9
78
053503_alma-indmad.pmd
78
74
69
62
59
8/8/2005, 11:44 AM
Hanne Madsen ...................... 9
Christian Sørensen ................ 9
Christian Christiansen .......... 9
Brian Jensen .......................... 8
Ingvar Jensen ........................ 8
Kirsten Danielsen ................. 8
Kjeld Kragh Hansen ............. 8
Birgit Winberg Hansen ......... 8
Svend Thorsted ..................... 7
Gitte Tommerup .................... 7
Aase Christensen .................. 7
Svend Erik Madsen ............... 7
Inge Hansen .......................... 6
Jane Jornil ............................. 6
Kis Jørgensen ........................ 6
Christine Schneider .............. 6
KLUBMESTER
Vagn Larsen .......................... 3
Hanne Hansen ....................... 2
Preben Madsen ..................... 2
Steen Paulsen ........................ 2
Grethe Madsen ...................... 2
Johannes Nielsen .................. 2
Henning Sørensen ................. 2
Ragnhild Kristensen ............. 2
2337
Jyderup Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Preben Jakobsen .............. 365
Ole Svinth ........................ 356
Lene Jespersen ................. 329
FORBUNDSMESTER
Anne Grete Svare ............ 300
Benny Madsen ................. 244
Hanne Knudsen ................ 235
2* KREDSMESTER
Susanne Post .................... 189
Pia Larsen ........................ 158
1* KREDSMESTER
Kirsten Inge Klæbel ........
Herluf Petersen ................
Joan Jantzen .....................
Aase Christensen .............
125
117
114
112
KREDSMESTER
Aase Hansen-Nord .............
Poul Jantzen .......................
Anders Chr. Laursen ..........
Otto Jensen .........................
Hans-Henning Nielsen ......
Flemming Larsen ...............
97
94
86
80
79
73
DISTRIKTSMESTER
Anne-Grethe Jensen ..........
Torben Lind .......................
Jens Lundberg ....................
Bo Sørensen .......................
Preben Gasque ...................
Gitte Kristensen .................
Birgitte Sørensen ...............
Knud Erik Rasmussen .......
Gunnar Sørensen ................
65
43
37
35
35
35
34
33
31
2* KLUBMESTER
Gyda Foldager ...................
Lars Ove Olsen ..................
Sonja Rasmussen ...............
Lilli Madsen .......................
Hugo Pedersen ...................
29
27
27
20
20
1* KLUBMESTER
Birthe Bjerring Andersen .. 18
Aage Schwartz ................... 17
Max Hansen ....................... 16
Randi Gammelby ............... 16
Per Lund Thoft ................... 13
Susanne Freese .................. 13
Eva Marslew ...................... 12
Susanne Sørensen .............. 12
Arne E. Jespersen .............. 10
Hanne Melin ...................... 11
Birgitte Daugaard Sørensen 10
Alice Rasmussen .................. 9
Peter Jarløv ........................... 8
Gunna Steffensen .................. 5
KLUBMESTER
Inge Voetmann ...................... 2
Ulrich Voetmann ................... 2
Ragnhild Drewsen ............... 2
2340
Kalundborg Bridgeklub
STORMESTER
Arne Pedersen .................. 849
FORBUNDSMESTER
Karl Ulrik ......................... 290
Jan Petersen ..................... 213
2* KREDSMESTER
Ida Hoffmann ................... 197
Elise Nygaard .................. 179
1* KREDSMESTER
Dagny Lundgaard ............
Jytte Sørensen ..................
Søren Nygaard .................
Niels Olsen ......................
Ole Colding-Olsen ...........
137
129
126
118
106
KREDSMESTER
Lis Henriksen ................... 101
Else Jørgensen ................... 96
Benny Madsen ................... 95
Jørgen Jørgensen ................ 93
Martin Frandsen ................. 83
Svend Aage Pedersen ......... 74
Poul Emil Nielsen .............. 71
Bent Daugaard ................... 62
Margit Zume ...................... 59
DISTRIKTSMESTER
Gerner Nielsen ...................
Erik Lykke Sørensen .........
Ejvind Kristensen ..............
Max Anthoni ......................
Ruth Kristensen .................
Bernhard Thomsen ............
Lis Pilegaard ......................
Vilhelm Antonsen ..............
Edith Bjørn Pedersen .........
Ellen Jensen .......................
Inge Kamstrup ...................
Steen Thorsen ....................
Kirsten Mærsk-Møller .......
Jørgen Buur ........................
Hertha Frydendal ...............
Egon Hill ............................
Jonna Rønshof ...................
Johannes Olsen ..................
Jytte Kamstrup ...................
Jens Ricard Pedersen .........
Jørgen Arpe ........................
Grethe Trebbien .................
Eigil Andersen ...................
Asger Bjørn Pedersen ........
Hanne Pahle .......................
Jytte Overgaard ..................
Tage Søndergaard ..............
Eva Lemann Hansen ..........
Jonna Andersen ..................
Jytte Hangaard ...................
Jytte Petersen .....................
Dorte Haas .........................
Henning Nielsen ................
Knud Erik Jakobsen ...........
Anette Skeel Nielsen .........
Birgit Jensen ......................
Bent Andersen ....................
Morten Hansen ..................
Jørgen Junge ......................
61
60
57
56
56
56
55
54
51
49
48
47
47
46
46
43
41
40
40
40
39
39
38
38
37
37
34
34
33
33
33
32
31
31
31
30
30
30
23
2* KLUBMESTER
Inger Madsen .....................
Donald Basnov ...................
Niels Mogensen .................
Vagn Christensen ...............
Vibeke Christensen ............
Anna Nielsen .....................
Mona Mogensen ................
Ralf Thorslund ...................
Tove Skovgaard Olsen .......
Jette Christensen ................
Ole Skov Jensen .................
Sven Aage Madsen ............
Erik Tvedegaard Larsen ....
Lilli Madsen .......................
Ib Beck Iversen ..................
26
26
26
26
26
25
25
25
25
24
23
23
21
20
20
1* KLUBMESTER
Lene Kimer Mortensen .....
Maja Holst .........................
Lotte Haas ..........................
Grethe Rasksen ..................
Maja Pølsgaard ..................
Peder Jessen .......................
Minna Jessen ......................
Vagn Sørensen ...................
Nanna Marcher ..................
Arne El Hansen .................
Bjørn Lindkamp ................
Birthe Bagai .......................
Lissy Lauritsen ..................
Erla Sode ............................
Henning Kristensen ...........
20
19
19
19
18
16
16
16
16
16
16
14
14
13
13
Ruth Hansen ....................... 12
Lars Thymark ..................... 12
Anne Margrethe Jensen ..... 12
Leif Krabbe ........................ 11
Britta Ruhrskov .................. 11
Erik Dam Pedersen ............ 11
Hans Peter Hansen ............. 11
Jørn Almdal ........................ 10
Gitte Debois ....................... 10
Edith Foerster .................... 10
Anna-Lise Petersen ............ 11
Lis Ekkelund ...................... 10
Vagn Erik Sørensen ........... 10
Inga Almdal .......................... 9
Janet Hansen ......................... 9
Folmer Jensen ....................... 9
Ulla Villadsen ....................... 9
Susanne Heilmann ................ 9
Michael Rasmusen ............... 9
Jens Jørgen Hansen ............... 9
Christian Christiansen .......... 9
Inge Truelsen ........................ 8
Elsebeth Funder .................... 8
Kjeld Kragh Hansen ............. 8
Birgit Winberg Hansen ......... 8
Arne Hansen ......................... 7
Inga Røgilds .......................... 7
Steen Røgilds ........................ 7
Steen Brøndsted .................... 7
Jane Møller Hansen .............. 7
Karl Flemming Nielsen ........ 7
Arne Larsen .......................... 6
Aase Larsen .......................... 6
Laue Wiborg ......................... 6
Knud Niemann ...................... 6
Ulla Rasmusen ...................... 6
Dorrit Krabbe ....................... 6
Bent Truelsen ........................ 6
Alice Petersen ....................... 6
Connie Hannine .................... 6
Karin Kristensen ................... 6
Liss Voigt Larsen .................. 6
Svend Vadstrup Madsen ....... 6
Ruth (Niemann) Kristensen . 6
Eva Mølvig ........................... 5
Svend Mørk ........................... 5
Jørn Eisbo ............................. 5
Helene Ohrt .......................... 5
Arvid Larsen ......................... 5
Jørgen Nielsen ...................... 5
Claus Foerster ....................... 5
Annelise Voldby .................... 5
Anne-Beth Hansen ............... 5
Lis Bjerg Pedersen ................ 5
Jytte Vadstrup Madsen .......... 5
Ingrid Lohmann Poulsen ...... 5
KLUBMESTER
Kim Marcher ........................ 5
Bo Brodersen ........................ 4
Rita Pedersen ........................ 4
Bodil Skriver ......................... 4
Borghild Junge ...................... 4
Jørgen Petersen ..................... 4
Ingrid Petersen ...................... 4
Jytte Rasmussen .................... 4
Stinne Brøndsted .................. 4
Jens Erik Jensen .................... 4
Thorkild Petersen .................. 4
Birgitte Sihm Larsen ............ 4
Bøje Enggaard Rasmussen ... 4
Mie Malmos .......................... 3
Grethe Ravn .......................... 3
Alice Schmidt ....................... 3
Poul Andersen ....................... 3
Lene Jespersen ...................... 3
Alice Nicolaisen ................... 3
Tove Stær Hansen ................. 3
Jonna Irene Hoffmann .......... 3
Rita Jeppesen ........................ 2
Alice Carlsen ........................ 2
Bjørn Karlsson ...................... 2
Jørgen Jacobsen .................... 2
Hanne Mikkelsen .................. 2
Henning Niemann ................. 2
Ragnhild Kristensen ............. 2
Kirsten Meyer-Jensen ........... 2
Jette Lene Christensen ......... 2
2341
Korsør Bridge 51
1* KREDSMESTER
Ellen M Hansen ............... 125
KREDSMESTER
Poul Hansen ..................... 100
Ulla Johansen ................... 100
Gerda Hansen .................... 90
Ketty Rasmussen ............... 71
DISTRIKTSMESTER
Ole Vollertsen .................... 56
Knud G. Rasmussen .......... 56
Lone V. Hansen .................. 48
Joan Vollertsen ...................
Arne Arentsen ....................
Kirsten Jensen ....................
Lissi Bahnsen .....................
Birgit Rasmussen ...............
Knud Gotfredsen ................
Birgit Arentsen ...................
Knud Jensen .......................
Sonja Mogensen .................
Edith Nielsen .....................
Ole Scheel Nielsen ............
Preben Jensen ....................
Werner Halkier ..................
Knud Erik Christensen ......
Hanne Jensen .....................
Birgit Sigsgaard .................
Jørgen Frederiksen .............
47
45
44
42
41
40
40
39
37
36
33
32
32
32
31
31
30
2* KLUBMESTER
Inga B. Frederiksen ...........
Zylva Halkier .....................
Ellen Bohn Nielsen ............
Willy Hansen .....................
29
28
23
22
Inger Lau Rasmussen ........ 16
Hans Jørgen Ravn .............. 15
Egon Hansen ...................... 14
Maria Hemmes .................. 14
Karen Petersen ................... 13
Sonja Andersen .................. 13
Rigmor Ravn ...................... 12
Birthe Bækgaard ................ 12
Anne Seersholm ................. 11
Marianne Ahlers ................ 11
Bente Jensen ...................... 10
Helga M Kaldau ................ 10
Arne Olsen ............................ 8
Elin Knudsen ........................ 8
Kaj Ahrensberg ..................... 8
Ruth Ahrensberg ................... 8
Ellen Yring ............................ 7
Rita Pedersen ........................ 7
Birte Wolfhagen .................... 7
Niels Harboe ......................... 6
Merete Prammann ................ 6
Hans-Ulrik Rung ................... 6
Frede Jespersen ..................... 5
1* KLUBMESTER
Elly Toftdal ........................ 19
Inge Holmegaard ............... 19
Else Lassen ........................ 17
Finn Henriques .................. 17
Ella Christensen ................. 17
Ragnhild Andersen ............ 17
Ruth E. Hansen .................. 16
Sonja Andersen .................. 13
Arne Sylow Rasmussen ..... 13
Else Sylow Rasmussen ...... 13
Edmund Mortensen ........... 12
Inga Andersen .................... 11
Bente Jensen ...................... 10
Birte Rasmussen ................ 10
Kirsten Gotfredsen ............ 11
Kirsten Scheel Nielsen ...... 11
Helga M Kaldau ................ 10
Klara Nielsen ........................ 8
Gurli Jensen .......................... 7
Rita Pedersen ........................ 7
Mitzi Knudsen ...................... 7
Kaj Ahrensberg ..................... 7
Ruth Ahrensberg ................... 7
Svend Aage Hansen .............. 7
Erna Laursen ......................... 6
Vibeke S Jensen .................... 6
Merete Prammann ................ 6
Henny Olsen ......................... 5
Rainer S Jensen ..................... 5
KLUBMESTER
Inger Mark ............................ 4
Axel Krabbe .......................... 4
Conny Jacobsen .................... 4
Bent Christensen ................... 4
Bodil Christensen ................. 4
Lissi Thers ............................. 3
Lea Sørensen ........................ 3
Dorte Schmidt ....................... 3
Jytte Maarlev ........................ 3
Birgit Dybbro ........................ 2
Conny Negendahl ................. 2
KLUBMESTER
Kirsten Plindstrup ................. 4
Ove Sørensen ........................ 3
Niels Thomsen ...................... 3
Birthe Sørensen .................... 3
Ruth Brigs Sørensen ............. 3
Ellen Larsen .......................... 2
Birgit Dybbro ........................ 2
1* KREDSMESTER
Anja Adamsen .................. 128
Grete Elisabeth Mortensen 124
Henning Hansen .............. 122
Hans Henrik Dræby ......... 108
2342
Korsør Kontraktbridgeklub
1* KREDSMESTER
Ellen M Hansen ............... 125
Hanne Petersen ................ 103
DISTRIKTSMESTER
Poul Schouw ...................... 63
Ole Vollertsen .................... 56
Joan Vollertsen ................... 47
Kirsten Jensen .................... 44
Birgit Rasmussen ............... 41
Birthe Betak ....................... 40
Hans Chr Betak .................. 40
Gunhild Kristensen ............ 38
Jens Olaf Danker-Jørgensen 38
Anne-L Danker-Jørgensen 37
Edith Nielsen ..................... 36
Esther Andersen ................. 36
Johanne Hvidtfeldt Larsen 34
Børge Storm ....................... 33
Preben Jensen .................... 32
Hanne Jensen ..................... 31
Birgit Sigsgaard ................. 31
Lene Pouelsen .................... 30
2* KLUBMESTER
Lillian Ranfelt ...................
Karin Olsen ........................
Gerner Kristensen ..............
Jytte Schouw ......................
Lis Jørgensen .....................
29
25
25
24
22
1* KLUBMESTER
Leif Andersen ....................
Ellen Bahne .......................
Frede Larsen ......................
Jens Bækgaard ...................
Finn Henriques ..................
Annette Sørensen ...............
20
18
17
17
17
17
2350
Nykøbing S. Bridgeklub
1* STORMESTER
Ole Adamsen .................. 1187
1* FORBUNDSMESTER
Erik Pedersen ................... 319
FORBUNDSMESTER
Svend Stenhøj Jørgensen . 281
Sannie Kalkerup .............. 225
2* KREDSMESTER
Tage H. Hansen ............... 225
Rigmor Pedersen .............. 164
KREDSMESTER
Helga Frost .........................
Erna Rasmussen .................
Ruth Wesenberg-Lund .......
Eva A. Petersen ..................
Kaj Verner Rasmussen .......
Jette Dalgas ........................
Hans Reimer ......................
84
83
80
75
75
65
62
DISTRIKTSMESTER
Mogens Holmegaard ..........
Annette Hansen .................
Lissa Jensen .......................
Gertrud Klausen ................
Karen Andersen .................
Jens Frost ...........................
Ingrid Christiansen ............
Michael Holm ....................
Bo Enghoff Jensen .............
60
56
51
43
38
36
36
35
26
2* KLUBMESTER
Ove Sørensen .....................
Ebba Sørensen ...................
Kjeld L. Petersen ...............
Birthe Jeppesen ..................
Else Petersen ......................
Peter Saxild ........................
28
28
28
27
25
23
1* KLUBMESTER
Johs. Petersen ..................... 23
Lene Mårtensson ............... 18
Hanne Saxild ..................... 15
Anders Valentin Hansen .... 12
Annette Nielsen ................. 10
Tove Larsen ........................... 7
Gunner Hansen ..................... 6
Peter Guldager ...................... 6
Dorthe Mogensen ................. 6
Bitten Hodal Nielsen ............ 6
KLUBMESTER
Knud Skriver ......................... 4
Rigmor Vedde ....................... 4
Jytte Stigkær ......................... 3
Bente Joniec .......................... 2
79
053503_alma-indmad.pmd
79
8/8/2005, 11:44 AM
2* KLUBMESTER
Inga B. Frederiksen ........... 29
Geert Jensen ....................... 27
2360
Ringsted Bridgeklub
STORMESTER
Anne Haber ...................... 590
FORBUNDSMESTER
Jens Aage Petersen .......... 334
2* KREDSMESTER
Jens Schultz-Møller ......... 226
Henning Kokborg ............ 196
1* KREDSMESTER
Margit Spliid .................... 132
Jens Horup ....................... 108
KREDSMESTER
Mikkel Grønnegaard ..........
Lou Grønnegaard ...............
Poul Glar ............................
Knud Spliid ........................
Birthe Nørgaard .................
Inge Piper ...........................
Geert Grønnegaard ............
Kirsten Matthes .................
98
97
83
83
76
66
65
64
DISTRIKTSMESTER
Tove Kjærsgaard ................
Erik Madsen .......................
Inger M. Andersen .............
Ib Nørgaard ........................
Leif Larsen .........................
Ingeborg Mathiesen ...........
Else Kornerup ....................
Johannes Mathiesen ...........
Tove Kræmmer ..................
Niels Christian Gram .........
Birgit Brix ..........................
Kell Bøg .............................
62
61
60
53
38
37
35
33
31
31
30
28
2* KLUBMESTER
Kristian Hermansen ...........
Lise Korsholm ...................
Ellen Solgaard ...................
Kis Suhr .............................
Sus Bøg ..............................
Else Skjold .........................
28
26
25
24
23
23
1* KLUBMESTER
Ruth Resting Hansen ......... 21
Gitte Spiegelhauer ............. 19
Per Bach Jensen ................. 18
Gurli Dyhr Christensen ..... 18
Flemming Nielsen ............. 17
Ejner Bering Bryld ............ 14
Ellen Pedersen ................... 13
Frank Pedersen ................... 12
Tove Andersen ................... 11
Poul Schmidt Madsen ........ 11
Elly Palne ........................... 10
Else Nielsen .......................... 9
Agnete Malchow ................... 9
Grethe Thygesen ................... 8
Lis Baark ............................... 7
Ruth Hauge ........................... 7
Poula Larsen ......................... 7
Poul Thygesen ....................... 7
Carsten Hansen ..................... 7
Jette Sørensen ....................... 6
Anne-Grethe Alnor ............... 6
KLUBMESTER
Jytte Termøhlen .................... 5
Peter Bissø ............................ 4
Tove Nielsen ......................... 4
Annette Olsen ....................... 4
Niels Otto Lundstedt ............ 4
Curt Pyskow .......................... 3
Bjarne Møller Larsen ........... 3
Bent Engelsborg ................... 2
2365
Skælskør og Omegns BK
1* FORBUNDSMESTER
Niels Skipper ................... 345
KREDSMESTER
Irene Keller-Collet ............ 69
Ernst Heilmann .................. 63
Ulla Wenzzel ...................... 62
DISTRIKTSMESTER
Knud G. Rasmussen ..........
Otto Rump .........................
Lissi Bahnsen .....................
Bente Moltke-Huitfeldt .....
Sonja Mogensen .................
Karsten Skjoldager ............
Else Bendtsen ....................
Ole Scheel Nielsen ............
Anne Mette Skjoldager .....
Anelise Thorsager ..............
Jørgen Frederiksen .............
56
42
42
39
37
37
33
33
32
31
30
1* KLUBMESTER
Keld Bendtsen .................... 23
Jytte Wester ........................ 20
Aksel Jensen ...................... 17
Carl Ernst Hansen .............. 17
Kirsten Marie Nielsen ....... 17
Erik Yrfelt .......................... 16
Birgitte Jensen ................... 16
Karen Margrethe Hansen .. 16
Aase Jensen ........................ 15
Jørn Jørgensen ................... 15
Elisabeth Bech ................... 15
Kirsten Yrfelt ..................... 15
Bente Mortensen ............... 15
Else Damgaard ................... 14
Inga Vilendal ...................... 13
Karen Pedersen .................. 13
Denis de Neergaard ........... 13
Peer Bøjsen Jensen ............ 13
Bente Rasmussen ............... 12
Rita Madsen ....................... 11
Arne Hansen ...................... 11
Bent Larsen ........................ 11
Gunnar Johansen ................ 11
Anne Marie Larsen ............ 11
Jytte Christensen ................ 11
Hans Larsen ....................... 10
Børge Pedersen .................. 10
Jamse Mortensen ............... 10
Ruth Christensen ............... 10
Randi Kristensen ............... 11
Kirsten Rasmussen ............ 11
Anni Larsen ....................... 10
Verner Bungaard ................ 10
Birthe Waaddegaard .......... 10
Karen Hansen ....................... 9
Birgit Rørdam ....................... 9
Helge Andersen .................... 9
Annelise Albertsen ............... 9
Birgit Jørck ........................... 8
Knud Lyngskov ..................... 8
Ole Ib Andersen .................... 8
Gunnar Pedersen ................... 8
Kirsten Jørgensen ................. 8
Inger Marie Pedersen ........... 8
Hans Christian Nielsen ......... 8
Meta Hansen ......................... 7
Jørgen Boas ........................... 7
Jytte Herget ........................... 7
Jonna Gudiksen ..................... 7
Birgit Sjørslev ....................... 7
Ellen Margrethe Højland ...... 7
Mark Gudiksen ..................... 6
Aage Albertsen ..................... 6
Ellen Heilmann ..................... 6
Inge Hegelund Pedersen ....... 6
Kim Rasmussen .................... 5
Steen Oppermann ................. 5
KLUBMESTER
Ingrid Frederiksen ................ 5
Metha Nielsen ....................... 4
Elly Pedersen ........................ 4
Birthe Stendal ....................... 4
Ketty Møller ......................... 3
Anne Heilmann ..................... 3
Vibeke Hoffmeyer ................ 3
Ulla Bring Larsen ................. 3
Tofa Neergaard ..................... 2
Loa Castenschiold ................ 2
2375
Sorø Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Jens Aage Petersen .......... 334
John Maagaard ................. 299
2* KREDSMESTER
Arne Rosenkilde ..............
Anne Rosenkilde .............
Jens Schultz-Møller .........
Holger Ersbøll .................
Bjarne Hougaard ..............
Bent Juhl Larsen ..............
243
239
226
210
179
179
1* KREDSMESTER
Keld Eriksen ...................
Poul Nielsen .....................
Steen Teller ......................
Jens Horup .......................
Jette Haag ........................
143
120
118
108
101
KREDSMESTER
Birgit Fog Eriksen ..............
Leif Jensen .........................
Anne-Grete Andersen ........
Helge Andersen .................
Birthe Nørgaard .................
Leif Hornemann ................
Kaj Joswiak ........................
97
87
82
79
76
73
68
Inge Piper ...........................
Poul Rasmussen .................
Carl Andersen ....................
Kirsten Matthes .................
Hans Knudsen ....................
Jan Johnson ........................
Mogens Nielsen .................
Finn Andersen ....................
Peter Lund Andersen .........
66
65
64
64
62
61
59
58
55
DISTRIKTSMESTER
Ib Hahn Andersen ..............
Erik Madsen .......................
Jess Meyer ..........................
Inger M. Andersen .............
Kaj Hansen ........................
Kirsten Hahn Andersen .....
Karsten Hansen-Nord ........
Hans Fr. Jensen ..................
Johnny Christiansen ...........
Inge Larsen ........................
Bent Møller ........................
Jean Heimann ....................
Anne Grete Rasmussen .....
Birgit Andersen ..................
Johs Larsen ........................
Birte Remien .....................
Dot Vænggaard ..................
Hanne Weirsøe ...................
Grethe Højmark .................
Niels Christian Gram .........
Birgit Brix ..........................
Kell Munkløv .....................
Franz Uhlyarik ...................
Jens Theilgaard Hansen .....
Jens Andersen ....................
63
61
60
60
58
57
50
49
49
48
47
46
39
38
37
35
32
32
31
31
30
30
30
27
23
2* KLUBMESTER
Henning Dynesen ..............
Ib Larsen ............................
Svend Erik Hansen ............
Annelise Nordenstedt ........
Inge Egenby .......................
Grethe Jensen .....................
Marianne Petersen .............
Niels Kristian Nielsen .......
Ole Stahl ............................
Dan Jensen .........................
29
28
27
27
23
22
22
22
21
21
1* KLUBMESTER
Mona Fast ........................... 21
Isa Jensen ........................... 19
Jenny Madsen .................... 18
Karl Johan Hansen ............. 18
Inger Lise Jelsbak .............. 18
Ketty Larsen ...................... 16
David Heimann .................. 16
Kai Juul Munch ................. 15
Inger Endahl ...................... 12
Vilfred Mortensen ............. 12
Elna Jensen ........................ 11
Jens Madsen ....................... 11
Lis Rasmussen ................... 11
Tove Engstrøm ................... 11
Musse Nygaard Jensen ...... 11
Steffen Nielsen .................. 10
Inger Marie Nielsen ........... 10
Anders Sikker Hansen ....... 10
Ivan Diers ........................... 11
Vivi Nielsen .......................... 9
Grethe Bjærge ....................... 9
Svend Bjærge ........................ 8
Jackie Heimann .................... 8
Jutta Holmfred ...................... 8
Mogens Correll ..................... 7
Agnethe Byrnak .................... 7
Caroline Heimann ................ 7
Inge Sikker Hansen .............. 7
Ib Olsen ................................. 6
Hans Hjelme ......................... 6
Ulla Korsbæk ........................ 6
Kis Jørgensen ........................ 6
Anders Korsbæk ................... 6
Birgit Langkjær .................... 6
Kai Korskilde ........................ 5
Jørgen Trebbien .................... 5
Torben Erntgaard .................. 5
Kirsten Pedersen ................... 5
Grethe R. Jensen ................... 5
Gunner Bjerre Andersen ....... 5
KLUBMESTER
Gunnar Torstensen ................ 6
Karsten Skov Petersen .......... 6
Helge Dam Larsen ................ 5
Niels Karup ........................... 4
Poul Fosbæk .......................... 4
Bent Nygaard ........................ 4
Anne H Jensen ...................... 4
Preben Nielsen ...................... 4
Hilda Birkholm ..................... 4
Otto S. Nielsen ..................... 4
Jens Erik Jensen .................... 4
Tage Frisk Larsen ................. 4
Marianne Andersen ............... 4
Hanne Jul Nielsen ................. 4
Kirsten Korskilde .................. 4
Margit Pontoppidan .............. 4
Tove Holdt ............................. 3
Mette Grove .......................... 3
Inge Graubæk ....................... 3
Esther Hviid .......................... 3
Kaj U. Hansen ....................... 3
Leila Nielsen ......................... 3
Gunnar Ralkov ...................... 3
Inger Andersen ...................... 3
Inge Rasmussen .................... 3
Ingrid Høy Hansen ............... 3
Ruth Andersen ...................... 2
Bente Kjeldal ........................ 2
Bodil Neergaard .................... 2
Birthe Henningsen ................ 2
Ingvard Mortensen ................ 2
Niels Kristian Petersen ......... 2
2385
Svinninge Bridgeklub
1* STORMESTER
Ole Adamsen .................. 1187
STORMESTER
Leif Nygaard .................... 812
Povl Sommer .................... 794
Sonny Schultz .................. 753
1* FORBUNDSMESTER
Preben Jakobsen .............. 365
Ole Svinth ........................ 356
Lene Jespersen ................. 329
FORBUNDSMESTER
Anne Grete Svare ............
Benny Madsen .................
Hanne Knudsen ................
Hans Ulrik Petersen .........
300
244
235
224
2* KREDSMESTER
Kurt Henningsen ..............
Henrik Holm Olsen .........
Carl Aage Bak .................
Elise Nygaard ..................
Hans Fisker ......................
Ester Fisker ......................
Pia Larsen ........................
Torben Vang-Pedersen .....
209
204
193
179
169
161
158
154
1* KREDSMESTER
Carl Weber Johansen ....... 143
Carl Fr. Wurtz .................. 142
Anders Bak ...................... 134
Kirsten Inge Klæbel ........ 125
Grete Elisabeth Mortensen 124
Herluf Petersen ................ 117
Joan Jantzen ..................... 114
Aase Christensen ............. 112
Annette Prehn .................. 105
Ivar Petersen .................... 103
KREDSMESTER
Aase Hansen-Nord .............
Poul Jantzen .......................
Claus Moesgård .................
Arne Munksgaard ..............
Thomas Nielsen .................
Gert Jørgensen ...................
Hans-Henning Nielsen ......
Gunni Jensen ......................
Bodil Halvorsen .................
John Munk .........................
Erik Nielsen .......................
Jane Michaelsen ................
Flemming Larsen ...............
Henning Nielsen ................
Hugo Frost .........................
Hans H. Jensen ..................
Ingolf Callesen ..................
97
94
85
85
84
82
79
76
75
74
74
74
73
70
64
61
51
DISTRIKTSMESTER
Lise Frost ...........................
Margit Olsen ......................
Else Pedersen .....................
Kirsten Wurtz .....................
Torben Lind .......................
Kristian Gregersen .............
Knud Wiuff ........................
Bo Sørensen .......................
Gitte Kristensen .................
Bjarne Schou .....................
Jørgen Nielsen ...................
John Danielsen ...................
Birgitte Sørensen ...............
Henry Kristensen ...............
Anne Marie Laursen ..........
Inger Wiuff .........................
Kirsten Westberg ...............
Kurt Lykke Sørensen .........
57
52
48
44
43
36
35
35
35
34
34
34
34
32
32
30
30
23
2* KLUBMESTER
Birthe Sørensen ................. 29
Hans Jørgen Ligaard .......... 28
1* KLUBMESTER
Maja Holst ......................... 19
Arne Larsen ....................... 18
Birthe Bjerring Andersen .. 18
Aage Schwartz ................... 17
Birthe Larsen ..................... 17
Max Hansen ....................... 16
Jonna Lykke Sørensen ....... 12
Hanne Melin ...................... 11
Alice Rasmussen .................. 9
Bodil Garding ....................... 8
Kirsten Kragh Nielsen .......... 6
Dede Bemberg ...................... 5
Per Østergaard ...................... 5
Paula Sindholt ....................... 5
Anni Christensen .................. 5
Henning Mortensen .............. 5
Christian Christensen ........... 5
KLUBMESTER
Bo Brodersen ........................ 4
Simon Larsen ........................ 4
Ingrid Poulsen ....................... 4
Bente Bak ............................. 3
France Boye .......................... 2
Irene Hansen ......................... 2
Henning Hansen ................... 2
2390
Tuse Næs Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Ruth Hansen ..................... 156
1* KREDSMESTER
Henning Hansen .............. 122
Ivar Petersen .................... 103
KREDSMESTER
Michael Højgrav-Huus ......
Gunni Jensen ......................
Jane Michaelsen ................
Ditte V. Højgrav-Huus .......
Karsten Lynge Nielsen ......
Jette Pedersen ....................
84
76
74
72
66
65
DISTRIKTSMESTER
Grethe Therkildsen ............
Annette Hansen .................
Aksel Bech .........................
Erling Pedersen ..................
Kirsten Petersen .................
Henrik Hardis ....................
Hanne Petersen ..................
Jørn Lynge Nielsen ............
Henning Larsen .................
Benny Larsen .....................
Lone Clarke .......................
Kirsten Jørgensen ..............
Georg Jensen ......................
Kirsten Westberg ...............
Finn Basnov .......................
57
56
53
51
49
46
46
41
39
36
35
32
30
30
22
2* KLUBMESTER
Kurt Hansen .......................
Egon Schou ........................
Knut Gulli ..........................
Ove Pedersen .....................
28
23
21
20
1* KLUBMESTER
Anne Marie Basnov ........... 17
Asger Bek .......................... 16
Orla Hardis ........................ 16
Elna Holm Hansen ............. 15
Karin Roed ......................... 14
Ole Jensen .......................... 12
Henrik Jensen .................... 12
Karin Loven Iversen .......... 11
Ole Johansen ...................... 10
Helle Soelberg ................... 10
Lise Beier .............................. 7
Ejvind Nielsen ...................... 6
Keld Holm Hansen ............... 6
Hanne Hardis ........................ 5
Kenneth Petersen .................. 5
KLUBMESTER
Sarah Basnov ........................ 6
Kaj Hardis ............................. 4
Janus Basnov ......................... 4
Erling Olsen .......................... 3
John Andersen ....................... 3
Mogens Petersen ................... 3
Mette Andersen ..................... 2
2394
Vig Bridge Club
1* KREDSMESTER
Ryan Rasmussen .............. 114
Hans Henrik Dræby ......... 108
KREDSMESTER
Erna Rasmussen ................. 83
Ruth Wesenberg-Lund ....... 80
80
053503_alma-indmad.pmd
80
8/8/2005, 11:44 AM
DISTRIKTSMESTER
Rigmor Jensen ...................
Poula Møller ......................
Marie Andersen .................
Peder Jensen .......................
Jytte Wadmann ..................
Ingrid Christiansen ............
Tove Jensen ........................
Jytte Kristensen .................
Vincentz Kristensen ..........
Bo Enghoff Jensen .............
Heidi Enghoff Jensen .......
63
56
54
44
37
36
31
31
31
26
26
2* KLUBMESTER
Merete Lykke .....................
Kjeld L. Petersen ...............
Niels Møller Jensen ...........
Anna Stausbøll ...................
Anne Lise Christensen ......
Grethe Krogh .....................
Tove Hansen .......................
29
28
26
25
25
23
20
Aase Sisbo ....................... 270
Bodil Haag ....................... 247
2* KREDSMESTER
Orla Hansen .....................
Gerda Bonnavent .............
Torben Krogh ...................
Jørgen Stilling ..................
299
196
168
154
2407
Haslev Bridge Klub
1* KREDSMESTER
Carsten Jakobsen .............
Steen Løvgreen ................
Kent Clifford ....................
Jørgen Andersen ...............
Peter Mossin ....................
Mette Prior .......................
Niels Hagemann ..............
Aage Lorberg ...................
Poul E Koefoed ................
Ole Smith Nielsen ...........
147
144
136
132
122
121
121
119
107
103
STORMESTER
Mogens Jensen ................. 664
1* KLUBMESTER
Johs. Petersen ..................... 23
Martha Pedersen ................ 19
Marie Eckberg ................... 18
Ina Mørch ........................... 17
Collin Pedersen .................. 15
Hans Jørgen Nielsen .......... 13
Henning Hjelm .................. 12
Ingrid Gjerding .................. 12
Annette Nielsen ................. 10
Djonna Larsson ..................... 9
Lilian Gisselbæk ................... 9
Gerda Nielsen ....................... 8
Benny Larsson ...................... 8
Inge Klausen ......................... 7
Bente Worsaae ...................... 6
Dorthe Mogensen ................. 6
KLUBMESTER
Børge Schmidt ...................... 3
DISTRIKT
STORSTRØM
2406
Elsebeths Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Elsebeth Fritz Petersen .... 337
2* KREDSMESTER
Helga Belling ................... 211
Lis Grubov ....................... 180
1* KREDSMESTER
Grethe Selfort .................. 138
Tove Friedricks ................ 107
KREDSMESTER
Ingrid Mertz ..................... 100
Ruth Andersen ................... 71
DISTRIKTSMESTER
Bodil Roland ......................
Conny Jensen .....................
Lise Endsgaard ..................
Betty Dahl ..........................
Benthe Grønager ................
Rita Poulsen .......................
Johanne Aalborg ................
Birgit Linnet ......................
Klara Dligacz .....................
KLUBMESTER
Kirsten Thomsen ................... 7
Hjørdis Ring ......................... 4
Inger Lykke Madsen ............. 4
Helle Hallberg ...................... 3
Annette Christensen ............. 3
Lene Jensen ........................... 2
61
59
54
52
50
48
47
44
37
2* KLUBMESTER
Hanne Nymann .................. 25
Lillian Bagger .................... 25
Ruth Hansen ....................... 22
1* KLUBMESTER
Grethe Kristensen .............. 21
Paula Jensen ....................... 20
Susanne Petersen ............... 20
Edel Andersen .................... 19
Etly Hansen ........................ 17
Jytte Iversen ....................... 17
Anne Sofie Trauelsen ........ 17
Gudrun Breinbjerg Petersen 14
Gerda Kofoed ..................... 12
Karen Margrethe Møller ... 12
Hanne Palle ........................ 10
Inger Lynge ........................... 9
Lis Munck ............................. 8
Alli Sunke ............................. 8
Hilde Nissen ......................... 8
Karen Paludan ....................... 8
Lissie Nielsen ....................... 6
Inger Iuel ............................... 5
Inger Otterstrøm ................... 5
Marie Louise Gasmann ........ 5
FORBUNDSMESTER
Aase Sisbo ....................... 270
2* KREDSMESTER
Ove Nissen .......................
Margarethe Hende ...........
Finn Fischer-Rasmussen ..
Erik Jensen .......................
188
187
186
162
1* KREDSMESTER
Erik Rasmussen ............... 109
Finn Ottesen ..................... 105
KREDSMESTER
Ulla Einfeldt ...................... 78
Jens Skovmøller ................. 62
Jette Tremmer .................... 58
DISTRIKTSMESTER
Inger Fanø ..........................
Hans S. Rasmussen ............
Jytte Husum .......................
Jens Jacobsen .....................
56
56
52
38
KREDSMESTER
Inge M. Jensen ................. 107
Inge Nielsen ....................... 98
Inge Lunau ......................... 92
Jytte Andersen ................... 91
Solveig Bjerge ................... 90
Erik Degel .......................... 87
Lars-Henrik Gaardhøje ...... 84
Ole Christiansen ................ 83
Per Bisgaard ....................... 81
Birgitte Christensen ........... 79
Hertha Johansen ................ 78
Mikael Gammelgaard ........ 74
Hanne Mejer ...................... 71
Leo Pedersen ...................... 69
Claus Nordahl Nielsen ...... 67
1* FORBUNDSMESTER
Karen Krogh .................... 539
Preben Frost ..................... 497
Gerda Bengtsson .............. 428
DISTRIKTSMESTER
Elly Præstholm .................. 73
Mariane Christiansen ........ 73
Preben Jørgensen ............... 72
Kirsten Clausen ................. 67
Erna Nielsen ...................... 63
Aase Andersen ................... 63
Helge Nielsen .................... 63
Hans Bengtsson ................. 63
Jørgen Lauritzen ................ 63
Lene Thomsen ................... 62
Merete Pedersen ................ 62
Frida Laursen ..................... 61
Jytte Jørgensen ................... 61
Karl Otto Lemvigh ............ 58
Hanne Christensen ............. 56
Aasta Nielsen ..................... 55
Margot Søsted .................... 53
Gerda Hansen .................... 52
Eli Genckel ........................ 51
Ole Strandgreen ................. 51
Jesper Wiene Bronee ......... 51
Else Marie Johnsen ............ 50
Birgit Christiansen ............. 49
Kirsten Rygård Eriksen ..... 48
Henrik Ask ......................... 47
Eva Meltofte ...................... 47
Edel Hansen ....................... 46
Kurt Mølsted ...................... 46
Svend Erik Køie ................ 46
Esther Bjødstrup ................ 46
Jens Krogh-Madsen ........... 46
Torben Vallentin Christensen46
Inge Hansen ....................... 45
Hans Nielsen ...................... 44
Michael Weber ................... 44
Edith Christensen .............. 44
Jørgen Hvidtfelt Nielsen ... 44
Karen Bøgesø .................... 43
Kirsten Wisler .................... 43
Ulla Rasmussen ................. 41
Kirsten Boysen ................... 40
Bodil Jühne ........................ 39
Gurli Pedersen ................... 39
Christian Benzner .............. 39
Maja Thomsen ................... 38
Annelise Bisgaard .............. 37
Jytte Gammelgaard ............ 37
Birgit Christoffersen .......... 37
Jesper Dickow .................... 36
Edith Stahlschmidt ............ 36
Aase Mathiesen ................. 35
Sigurd Christensen ............ 35
Rita Bitsch Nielsen ............ 35
Bente Mørch ...................... 34
Vibeke Galle ...................... 34
Leif Andersen .................... 34
Flemming Lindegaard ....... 33
Peter Larsen ....................... 31
Hanne Jørgensen ................ 30
Kristine Lemb Høgstedt .... 30
Jacob Kehl ......................... 26
Tora Wiene Bronee ............ 22
FORBUNDSMESTER
Erik Ahlgreen .................. 339
Claus Boysen ................... 297
Erik Nordahl Nielsen ....... 277
2* KLUBMESTER
Annelise Nielsen ................ 29
Inge Larsen ........................ 28
Tove Hansen ....................... 28
2* KLUBMESTER
Karl Andersen .................... 29
Birgit Ottesen ..................... 29
1* KLUBMESTER
Ole Groot ........................... 21
Jane Nielsen ....................... 20
Sonja Mose ........................ 19
Emma Svarrer Nielsen ...... 19
Merete Garth-Grüner ......... 10
Inge Madsen ......................... 9
Leila Hansen ......................... 9
Helge Christensen ................. 9
Jørgen Brandt ........................ 8
Knud Mogensen .................... 7
Inge Hermansen .................... 7
Inger Christensen .................. 7
Rita Skaaning ........................ 6
Jens Skaaning ....................... 6
Jørgen E Nielsen ................... 6
Flemming Mathiasen ............ 6
Henry Paulsen ....................... 5
KLUBMESTER
Inger Jensen .......................... 4
Børge Jaller ........................... 4
Niels Starbæk ........................ 4
Thomas Nielsen .................... 4
Ingeborg Larsen .................... 4
Birthe Kristensen .................. 4
Jan Larsen ............................. 3
Eli Petersen ........................... 3
Otto Broholm ........................ 3
Ebbe Refsgaard ..................... 3
Jacob Petersen ....................... 3
Frode Rasmussen .................. 3
Helga Lind Nielsen ............... 3
Kirsten Frederiksen .............. 3
Karna Dahl ............................ 2
Aase Jensen ........................... 2
Esther Olsen .......................... 2
Johanne Kristiansen .............. 2
Grethe Christiansen .............. 2
Mogens Duelund Jensen ....... 2
2412
Klubben, Næstved
STORMESTER
Flemming Haag ...............
Mogens Jensen .................
Preben Boysen .................
Keld Larsen ......................
839
664
661
626
2* FORBUNDSMESTER
Poul Larsen ...................... 503
Johanne Degel ....................
Kirsten Østergaard .............
Hans Erik Larsen ...............
Frede Andersen ..................
Guldborg Jappe ..................
Ellen (V) Pedersen .............
Aage Gammelgaard ...........
Irene Rannes ......................
Marius Krebs .....................
Kirsten Scheibel ................
Gunnar Svensgaard ............
Carl Laugesen ....................
Eva Vestergaard .................
Else Holst ...........................
Anni Nielsen ......................
Ole Bjørn Hansen ..............
Harriet E. Petersen ............
28
28
27
26
26
26
25
24
23
23
23
22
22
21
21
20
20
1* KLUBMESTER
Marianne Lorberg .............. 22
Lis Olsen ............................ 19
Bo Lytzen ........................... 19
Ellen Elholm ...................... 19
Ruth Petersen ..................... 19
Ulla H Sørensen ................. 19
Marianne Olesen ................ 19
Marie Kristiansen .............. 19
Anette Boel Kristiansen .... 19
Bent Petersen ..................... 18
Birthe Jensen ..................... 18
Kirsten Nedergaard ............ 18
Ellen Fossing Nielsen ........ 18
Jytte Koch .......................... 17
Kai Iversen ......................... 17
Verner Jensen ..................... 17
Erik Kryger Kaas ............... 17
Hans Bang .......................... 16
Bent Elin ............................ 16
Mona Olsen ........................ 16
Frank Mortensen ................ 16
Lone Hunæus Kaas ............ 16
Anne-Lise Bentsen ............ 16
Aase Larsen ....................... 15
Hanne Hansen .................... 15
Kirsten Puggaard ............... 15
Henning Mejer ................... 14
Elisabeth Scharling ............ 14
Bent Hansen ....................... 13
Stella Hansen ..................... 13
Sten Sveidahl ..................... 13
Anja Lauritsen ................... 13
Vagn B Iversen ................... 13
Jørgen Hartmann ............... 13
Anni-Birte Jensen .............. 13
Tommy Christiansen .......... 13
Kirsten Vintersborg ............ 13
Kirsten Steen Pedersen ...... 13
Else Pedersen ..................... 12
Bodil Nielsen ..................... 12
Hans Andersen ................... 12
Vera Rasmussen ................. 12
Sonja Heinrich ................... 12
Edith Nørgaard .................. 12
Per Kruse ............................ 11
Erna Møller ........................ 11
Arne Madsen ...................... 11
Birgit Erskov ...................... 11
Birthe Andersen ................. 11
Birthe L Hansen ................ 11
Anne Marie Hansen ........... 11
Hans Solhøj Hansen .......... 11
Inge Jensen ......................... 10
Peter Gløde ........................ 10
Bent Jensen ........................ 10
Karen Nielsen .................... 10
Else Truelsen ..................... 10
Bent Østergaard ................. 10
Bodil Solhøj Hansen .......... 10
Jens Evald Jørgensen ......... 11
Geert Jensen ....................... 10
Else Sommer ......................... 9
Birthe Kjær ........................... 9
Bent Nygaard ........................ 9
Inge Jacobsen ........................ 9
Hans Oluf Nyegaard ............. 9
Louis Dam ............................ 8
Bente Elin ............................. 8
Else Hjorth ............................ 8
Knud Hansen ........................ 7
Per Simonsen ........................ 7
Ellen M Dickow .................... 7
Birthe Sivertsen .................... 7
Gerda Bøttern Helge ............ 7
Anni Friis Mikkelsen ............ 7
Karen Margrethe Knarreborg 7
Helen Bruun .......................... 6
Anni Hansen ......................... 6
Poul Hansen .......................... 6
Jens B. Hansen ...................... 6
Daniel Stilhoff ...................... 6
Lis Løje Nielsen ................... 6
Birthe Stokkebro ................... 6
Alice B Jørgensen ................. 6
Karen Christiansen ............... 6
Kirsten Lund Larsen ............. 6
Lotte Hyllested Olsen ........... 6
Ilse Jacobsen ......................... 5
Erine Persson ........................ 5
Jørgen Nielsen ...................... 5
Poul Jørgensen ...................... 5
Grethe Pedersen .................... 5
Gunhild Sørensen ................. 5
Anni Linn Larsen .................. 5
KLUBMESTER
Connie Ewers ........................ 5
Gitte Bentsen ........................ 5
Else Larsen ........................... 4
Torben Jæger ......................... 4
Helge Skotte ......................... 4
Lykke Skotte ......................... 4
Kurt Nielsen .......................... 4
Niels Pathuel ......................... 4
Henrik Seegert ...................... 4
Jørgen Knapmann ................. 4
Reinholt Hansen ................... 4
Ida Marie Hansen ................. 4
Birgit Heinrichsen ................ 4
Carl Ove Petterson ................ 4
Kirsten Bo Lattuca ............... 4
Alice Wolff Nielsen .............. 4
Hans Christian Hansen ......... 4
Grete Schiøtz Nielsen ........... 4
Erik Thane ............................ 3
Else Madsen .......................... 3
Tenna Voigt ........................... 3
Bente Thane .......................... 3
Hanne Simonsen ................... 3
Bjørn Andersen ..................... 3
Ernst Frandsen ...................... 3
Birthe Jacobsen ..................... 3
Maija Liisa Hansen .............. 3
Alice Richter Hansen ........... 3
Jens Høg ................................ 2
Annie Mahler ........................ 2
Vibeke Hansen ...................... 2
Lene Petersen ........................ 2
Erik Jacobsen ........................ 2
Birte Fibecker ....................... 2
Lis Søndergaard .................... 2
Nini Kjeldsholm ................... 2
Henri Frederiksen ................. 2
Inga Søgren Nielsen ............. 2
Werner Elkjær Jensen ........... 2
Bodil Thyregod Jensen ......... 2
Niels Arnt Kristiansen .......... 2
2424
Maribo Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Sys Koch .......................... 304
2* KREDSMESTER
Else Bay Jensen ............... 200
Ole Kofoed ....................... 165
Kirsten Kjær .................... 151
1* KREDSMESTER
Vera Hay Jørgensen .........
Preben Pagh Nielsen ........
Jens Jeppesen ...................
Erik Hansen .....................
Karen Hansen ..................
Tove Friedricks ................
141
141
135
117
117
107
KREDSMESTER
Kerstin Wiedbrecht ............
Inga Knudsen .....................
Elly Frederiksen .................
Claus Schmidt ....................
Ole Wibholm ......................
Inger Marie Wibholm ........
98
96
96
85
73
63
DISTRIKTSMESTER
Svend Aage Sørensen ........
Grethe Rykær .....................
Poul Christensen ................
Hans Jacob Petersen ..........
Arne Dystmo ......................
Tage Møller ........................
Henrik Edvardsen ..............
Kjeld Hansen .....................
Mariann Christensen .........
Kristian Johansen ...............
Birgit Hjæresen ..................
Carl Fisker .........................
Ruth Fisker .........................
Henning Madsen ................
Elsebeth Madsen ................
Niels Overgaard .................
Poul Erik Møss ...................
Bente Hansen .....................
64
58
56
56
53
51
50
48
48
44
41
39
36
36
32
31
30
22
2* KLUBMESTER
Inger Petersen .................... 28
Finn Schw. Hansen ............ 26
Ole Due Pedersen .............. 21
1* KLUBMESTER
Leif Ruminski .................... 19
81
053503_alma-indmad.pmd
81
8/8/2005, 11:44 AM
John Nielsen ...................... 16
Lis Nielsen ......................... 15
Karen Sørensen .................. 14
Poul Davidsen .................... 13
Lisbeth Nielsen .................. 13
Betty Salomonsson ............ 13
Hans Dunch ....................... 12
Elna Davidsen .................... 12
Tove Krarup ....................... 11
Niels Ploug ......................... 11
Ann Drachmann ................. 11
Vera Rasmussen ................. 10
Lilli Bodentien ................... 10
Hanne Wendt ......................... 9
Jane Ploug ............................. 8
Jytte Juul ............................... 8
Jørgen Jensen ........................ 8
Susanne Eriksen .................... 8
Preben Sørensen ................... 8
Else Kjær Sørensen .............. 8
Birthe Due Pedersen ............. 8
Birthe Norre .......................... 7
Mogens Larsen ...................... 7
Kirsten Rasmussen ............... 7
Lizzi Rzempala ..................... 6
KLUBMESTER
Klaus Lampe ......................... 3
Birgit Leick Lampe .............. 3
Lissie Rubæk ........................ 2
Christine Wennerberg ........... 2
2428
Møn Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Leif Porsdal ......................
Ulla Porsdal .....................
Grethe Engelhardt ...........
Knud Engelhardt ..............
211
192
182
173
1* KREDSMESTER
Henrik Friis ...................... 143
Vivi Larsen ...................... 121
Villy Emanuelsen ............ 104
KREDSMESTER
Inge Haugaard Jensen ........
Eyvind Halse ......................
Ingelise Emanuelsen ..........
Jens Erik Hammer .............
Iben Rindahl ......................
Evald Hansen .....................
Helge Hansen .....................
Eddie Westergaard .............
97
93
91
80
78
77
74
70
DISTRIKTSMESTER
Kirsten Vibeke Petersen ....
Tom Jungløv ......................
Per Chr Sæbø .....................
Anders Engelhardt .............
Lise Endsgaard ..................
Oluf Jørgensen ...................
Ellen Bloch-Petersen .........
Arne Hansen ......................
Johanne Aalborg ................
Bengta Simonsen ...............
Ole Neerup .........................
Hanne Viborg Hansen ........
Birgit Linnet ......................
Jacob Lorenzen ..................
Agnete Karll ......................
Jørgen Jensen .....................
Per Møller Hansen .............
Per Broch Christensen .......
Knud Skytte Hansen ..........
Kjeld Kladov ......................
Berit Neerup ......................
Bent Barfod ........................
Lissa Skærbæk ...................
Birthe Barfod .....................
Find Stachowski .................
Allan Grove ........................
Gurli Spohr ........................
Birthe Hansen ....................
Knud Haugaard Jensen ......
61
59
58
57
54
51
50
47
47
47
45
45
44
44
43
41
41
40
38
36
35
34
34
34
34
33
32
31
31
2* KLUBMESTER
Asger Spohr .......................
Susan Arp ...........................
Nancy Winther ...................
Kirsten Gundorff ................
Keld Hansen .......................
Einar Winther ....................
Helle Bringsøe ...................
Margit Sloth Jensen ...........
Alice Toomey .....................
Hanne Nymann ..................
Clara Hansen .....................
Magda Fodgaard ................
Eva Gregory .......................
Ann-Lise Petersen .............
Egon Hagbart Jensen .........
Lizzi Hansen ......................
29
28
28
28
27
26
26
26
25
25
25
24
23
22
22
20
1* KLUBMESTER
Lis Jensen ........................... 21
John Caudle ....................... 19
Bente Madsen .................... 19
Hanne Bertelsen ................ 19
Grethe Andersen ................ 19
Kirsten Philipson ............... 19
Ena Poulsen ........................ 18
Ruth Caudle ....................... 18
Eva Kjersgaard .................. 18
Margit Andersen ................ 18
Annelise Jakobsen ............. 18
Knud Larsen ....................... 17
Jane Hornbæk .................... 17
Morten Jensen .................... 17
Ingelise Borgmann ............ 17
Jan Nielsen ......................... 16
Inger Jensen ....................... 16
Christine Rerup .................. 16
Helge Jensen ...................... 15
Jørgen Bagge ..................... 15
Erik Simonsen .................... 15
Grethe Bundesen ............... 15
Jonna Kristiansen ............... 15
Bent Chr. Nielsen .............. 15
Randi Hovgård Jensen ....... 15
Anne Birthe Svanemose .... 15
Inge Andersen .................... 14
Ida Kuntze .......................... 13
Lis Moslet .......................... 13
Elna Boch .......................... 12
Dino Riparbelli .................. 12
Lis Kladov .......................... 11
Lis Astrup Jensen ............... 11
Gunver Egede Hansen ....... 11
Rose Rasmussen ................ 10
Norma Glastrup ................. 10
Annette Bentzen ................ 10
Heinrich Jessen .................. 10
Poul Grønager .................... 11
Ingrid Hjemsted ................. 10
Anne-Lise Nielsen ................ 8
Sven Erik Nielsen ................. 8
Lene Rishøj Jensen ............... 8
Villy Jochumsen ................... 7
Christian Hjemsted ............... 7
Lis Dreyer ............................. 6
Eva Arnesen .......................... 6
Helge Pedersen ..................... 6
Hans Lunde-Rasmussen ....... 6
Erik Bentzen ......................... 5
Jørn Tümmler ....................... 5
Bente Pedersen ..................... 5
Henning Larsen ................. 15
Niels Bruhn ........................ 13
Ellen Hansen ...................... 13
Lone Harsig ....................... 11
Ole Keldebæk .................... 10
Ivar Rasmussen .................. 10
Gunhild Pedersen ............... 10
Marianne Øst ..................... 11
Bo Bavngaard .................... 10
Gerda Hesselbo .................. 10
Ilse Brøndtved .................... 10
Vivi Kruse ............................. 9
Grete Ebbe ............................ 9
Gorm Harsig ......................... 9
Torben Hesselbo ................... 9
Erik Stentebjerg .................... 9
Bjarne Hansen ...................... 8
Mogens Rasmussen .............. 8
Inge Lise Aggerholm ............ 8
Svend Aage Christensen ....... 8
Ebba Larsen .......................... 7
Aase Pedersen ....................... 7
Povl Brøndtved ..................... 7
Hans Jørgensen ..................... 7
Flemming Hansen ................. 7
Dan Nielsen .......................... 6
Grethe Brodt ......................... 6
Anna-Lise Bay ...................... 6
Eva Vang Petersen ................ 6
Jens Hovmand ....................... 5
KLUBMESTER
Kathe Vest ............................. 4
Jytte Jensen ........................... 4
Erik Pedersen ........................ 4
Henning Holst ....................... 4
Niels Jeppesen ...................... 4
Eva Christiansen ................... 4
Inger Fløe Jensen .................. 4
Elin P. Roelsgaard ................. 3
Hans Henrik Jensen .............. 3
Jens Martin Roelsgaard ........ 3
2* KREDSMESTER
Poul Keis Olsen ...............
Ernst Nielsen ...................
Anna Marie Nielsen ........
Helge Rasmussen .............
Anders Kirkhoff Madsen .
216
194
191
180
150
1* KREDSMESTER
Inge Phillipsen .................
Johannes Møller ...............
Knud Erik Vedsted ...........
Søren Jensen ....................
Annie Aarslew-Jensen .....
143
125
124
116
102
2430
Nakskov Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Henning Schelde .............. 170
1* KREDSMESTER
Inger Nymann .................. 149
KREDSMESTER
Knud Dideriksen ................ 96
Vibeke Baltzersen .............. 96
Rigmor Kanstrup ............... 92
DISTRIKTSMESTER
Otto Kjærstrup ...................
Gunvor Jensen ....................
Mona Schytte .....................
Mogens Schytte .................
Karl Aage Due ...................
Helle Due ...........................
Lilli Lyager ........................
Ole Kjær Rasmussen .........
Torben Baad Pedersen .......
Kirsten Theil ......................
Merete Larsen ....................
Birgit Ravnholt ..................
Lise Haugaard Jensen ........
2* KLUBMESTER
Ellen Bredal .......................
Merete Christensen ............
Gunnar Nielsen ..................
Jytte Hansen .......................
Mogens Bloch ....................
65
61
42
41
37
35
32
30
27
24
22
17
16
29
29
28
23
22
1* KLUBMESTER
Hanne Bruhn ...................... 19
Karin Fallesen .................... 18
KLUBMESTER
Christian Øst ......................... 5
Torben Theil .......................... 4
Aase Thomsen ....................... 4
Birte Fausing ......................... 4
Alice Rasmussen .................. 4
Inge-Lise Hovmand .............. 4
Otto Larsen ........................... 3
Helen Martin ......................... 3
Benny Jensen ........................ 3
Axel Ravnholt ....................... 3
Bent Sunke ............................ 2
Bent Thomsen ....................... 2
Birgit Kamdahl ..................... 2
Jørgen Kamdahl .................... 2
2436
Nykøbing F. Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Karen Østergaard ............. 374
KREDSMESTER
Lis Svendsen ......................
Benny Svendsen .................
Mogens Rasmussen ...........
Jørgen Holm .......................
Ole Boesen Pedersen .........
Jørgen Vang Petersen .........
Tove Olesen .......................
Leif Hansen ........................
Karen Schneider ................
Bent Olsen .........................
Joachim Schrøder ..............
99
98
98
87
87
87
83
83
77
65
59
DISTRIKTSMESTER
Hanne Blaaberg .................
Gudrun Husted ...................
Bente Almegaard ...............
Nancy Henningsen .............
Minna Zeuthen-Aagaard ...
Jørn Lohse ..........................
Ernst Dichow .....................
Ulla Andersen ....................
Grethe Pedersen .................
Ingrid Svenningsen ............
58
52
49
47
39
37
33
33
32
31
2* KLUBMESTER
Erik Almegaard ..................
Lone Teglkamp ..................
Jette Vang Petersen ............
Bodil Møller ......................
27
25
25
24
1* KLUBMESTER
Knut Synnestvedt ...............
Mogens Madsen .................
Birgit Henriksen ................
Benny Steinmejer ..............
Claus Bjerg ........................
Henny Simonsen ................
20
19
19
18
17
17
Phillis Dichow ................... 16
Vibeke Bonde .................... 15
Jens Bonde ......................... 14
Åse Laursen ....................... 14
Hans Erik Børsen ............... 14
Lise Holm .......................... 13
Ulla Lohse .......................... 13
Hanne Bøgvad ................... 13
Annelise Rasmussen .......... 13
Jane Holst ........................... 12
Hanne Huge ....................... 12
Kurt Olsen .......................... 12
Eigil Larsen ....................... 12
Mette Berg ......................... 11
Lars Aamand ...................... 11
Kai Olsen ........................... 10
Bent Jensen ........................ 10
Elly Kristensen .................. 10
Martin Bruus-Jensen ......... 10
Preben Hallberg ................. 11
Else Hessellund ................. 10
Ole Nielsen ........................... 9
Erik Jakobsen ........................ 9
Jens Frandsen ........................ 9
Jutta Frandsen ....................... 9
Hanne Rasmussen ................. 9
Ester Breitenstein ................. 9
Ole Olsen .............................. 8
Connie Olsen ........................ 8
Inge Danielsen ...................... 8
Flemming Larsen .................. 8
Keld Breitenstein .................. 8
Bo Hansen ............................. 7
Inger Krøll ............................ 7
Erna Johansen ....................... 7
Knud Rasmussen .................. 7
Leif Werngreen ..................... 7
Inger Suhr Hansen ................ 7
Anne-Lise Knudsen .............. 7
Birthe Christensen ................ 7
Kirsten Gahrn-Jensen ........... 7
Jesper Løw ............................ 6
Birte Linck ............................ 6
Linda Jensen ......................... 6
Inge Hermansen .................... 6
Vivi Rasmussen .................... 6
Birgitte Mørkved .................. 6
Jørgen Hermansen ................ 6
Karl Aage Knudsen .............. 6
Leif O. Christensen ............... 6
Ole Jensen ............................. 5
Tove Støckel .......................... 5
Annie Madsen ....................... 5
Inge Lise Aaen ...................... 5
Annie Pedersen ..................... 5
Moritz Garbarsch .................. 5
Anitta Garbarsch .................. 5
Jens Aage Pedersen ............... 5
KLUBMESTER
Bente Høj .............................. 5
Weid Piil ............................... 4
Svend Hansen ....................... 4
Mette Bömler ........................ 4
Gerda Nielsen ....................... 4
Steen Nielsen ........................ 4
Lars Willander ...................... 4
Albert Pedersen .................... 4
Margit Pedersen .................... 4
Leon Charlupski ................... 4
Jette Henriksen ..................... 4
Sven-Erik Larsen .................. 4
Lene Kring ............................ 3
Thor Jensen ........................... 3
Hanne Larsen ........................ 3
Niels Galsgaard .................... 3
Lise Jørn-Hansen .................. 3
Ella Hansen ........................... 2
Børge Jensen ......................... 2
Ruth Nielsen ......................... 2
Annie Jensen ......................... 2
Niels Jensen .......................... 2
Lissi Litner ............................ 2
Margith Hansen .................... 2
Aase Kristensen .................... 2
Merete Bak Madsen ............. 2
Gunhild Florentsen ............... 2
Ulla Skovsmose Hansen ....... 2
1* KLUBMESTER
Anne Leerhøy .................... 16
Ramund Kværnø ................ 15
Karen Hansen ....................... 7
KLUBMESTER
Lisa Elholm .......................... 2
2450
Bridgeklubben Præstø
STORMESTER
Eivind Sveinbjørnsson ..... 717
1* FORBUNDSMESTER
Gerda Holm ..................... 372
2* KREDSMESTER
Mogens Münter ................ 217
1* KREDSMESTER
Grethe Selfort .................. 138
Kent Clifford .................... 136
Villy Emanuelsen ............ 104
KREDSMESTER
Søren West-Nielsen ........... 69
DISTRIKTSMESTER
Lene Thomsen ...................
Bodil Roland ......................
Poul Vestervig Poulsen ......
Irene Borre .........................
Aase Clifford .....................
Elver Rasmussen ................
1* KLUBMESTER
Paula Jensen ....................... 20
Gunnar Christiansen .......... 19
Minna Helleberg Hansen ... 19
Mogens Jensen ................... 15
Ruth Dammegaard ............. 15
Verner Kragh ..................... 14
Güllan Wang Jensen .......... 14
Bodil Richardt ................... 10
Kirsten Themsen ................ 10
Hanne Palle ........................ 10
Steen Hansen ..................... 10
Dorte Møller Madsen ........ 10
Musse Matzen ....................... 9
Anne Wolsing ........................ 8
Erik Struntze ......................... 8
Kristina Sigmunds ................ 8
Agnethe Goldschadt ............. 8
Morten Autrup ...................... 7
Erik Rasmussen .................... 7
Kiki Hansen-Hoeck .............. 7
Tonny Christensen ................ 7
Edel Nilausen ........................ 6
Katrine Autrup ...................... 6
Merete Sørensen ................... 6
Inger Iuel ............................... 5
Ulrik Matzen ......................... 5
Benny Jakobsen .................... 5
Torben Bangshøj ................... 5
Else Munck Jensen ............... 5
KLUBMESTER
Jess Jensen ............................ 5
Bent Larsen ........................... 4
Inge Knudsen ........................ 4
Rigmor Staunstrup ................ 4
Anne Merete Hedegaard ...... 4
Inge Skovgren ....................... 3
Peter Jersild ........................... 3
Karin Jersild .......................... 3
Anne Jespersen ..................... 3
Agnete Lorenzen .................. 3
Preben Bundgaard ................ 3
Lisbeth Rasmussen ............... 3
Ulla Helles ............................ 2
Niels Kiehn ........................... 2
Vibs Neessen ......................... 2
Lise Petersen ......................... 2
Leif Jespersen ....................... 2
2458
Rødby Bridgeklub
2448
Nysted Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Kirsten Kjær .................... 151
1* KREDSMESTER
Kim Nielsen ..................... 127
1* KREDSMESTER
Erik Hansen ..................... 117
Karen Hansen .................. 117
KREDSMESTER
Tove Olesen ....................... 83
Bent Olsen ......................... 65
DISTRIKTSMESTER
Hanne Blaaberg .................
Lis Killendahl ....................
Tove Andreasen ..................
Rita Jensen .........................
58
42
42
30
KREDSMESTER
Kerstin Wiedbrecht ............
Leif Hansen ........................
Ole Wibholm ......................
Inger Marie Wibholm ........
82
98
83
73
63
DISTRIKTSMESTER
Poul Christensen ................ 56
Tage Møller ........................ 51
82
053503_alma-indmad.pmd
62
61
57
34
25
17
8/8/2005, 11:44 AM
Henrik Edvardsen ..............
Kjeld Hansen .....................
Kristian Johansen ...............
Birgit Hjæresen ..................
Poul Erik Møss ...................
Bente Hansen .....................
50
48
44
41
30
22
2* KLUBMESTER
Inger Petersen .................... 28
Finn Schw. Hansen ............ 26
Peter Olsen ......................... 21
1* KLUBMESTER
Leif Ruminski .................... 19
Poul Davidsen .................... 13
Lisbeth Nielsen .................. 13
Betty Salomonsson ............ 13
Elna Davidsen .................... 12
Tove Krarup ....................... 11
Vera Rasmussen ................. 10
Lilli Bodentien ................... 10
Hanne Wendt ......................... 9
Jytte Juul ............................... 8
Jørgen Jensen ........................ 8
Else Kjær Sørensen .............. 8
Mogens Larsen ...................... 7
Lizzi Rzempala ..................... 6
Dan Boserup ......................... 5
Jens Hovmand ....................... 5
Elsebeth Friderichsen ........... 5
KLUBMESTER
Gitte Topp ............................. 4
Sus von Rosen ....................... 4
Dan Eriksen .......................... 3
Kurt Hansen .......................... 3
Birte Hansen ......................... 3
Hanne Eriksen ...................... 3
Johan von Rosen ................... 3
Kirsten Kastrup ..................... 3
Per Alsing .............................. 2
Lisa Elholm .......................... 2
Lissie Rubæk ........................ 2
Ingelise Hovmand ................. 2
Gertrude Ellekilde ................ 2
Jens Martin Nielsen .............. 2
Christine Wennerberg ........... 2
2* KLUBMESTER
Ruth Hansen ....................... 22
DISTRIKTSMESTER
Niels Thygesen ..................
Ejvind Nielsen ...................
Karen Larsen .....................
Anne Margrethe Thygesen
Harry Jensen ......................
Annelise Vester-Andersen .
Rita Lundsager Kæregaard
Kim Nielsen .......................
1* KLUBMESTER
Grethe Kristensen .............. 21
Susanne Petersen ............... 20
Etly Hansen ........................ 17
Anne Sofie Trauelsen ........ 17
Hans Henrik Johansen ....... 17
Erik Jacobsen ..................... 13
Eva Nielsen ........................ 12
Poul Grønager .................... 11
Lilli Vive ............................ 10
Poul Hansen .......................... 9
Birthe Stær ............................ 9
Anette Mørkeberg ................. 9
Annelise Christiansen ........... 9
Hans Otto Kristiansen .......... 9
Børge Stær ............................ 8
Alli Sunke ............................. 8
Merete Petersen .................... 8
Henrik Mørkeberg ................ 8
Judith Nielsen Tagànyi ......... 8
Peter Sunke ........................... 7
Susanne Ring ........................ 7
Ulf Andersen ......................... 6
Karsten Ring ......................... 6
Helge Pedersen ..................... 6
Lissie Nielsen ....................... 6
Aase Lindum ......................... 5
Bente Pedersen ..................... 5
Niels Erik Truelsen ............... 5
63
42
39
39
38
38
35
30
2* KLUBMESTER
Kamma Nielsen ................. 23
Jens Henriksen ................... 23
1* KLUBMESTER
Erna Hansen ....................... 18
Dorthe Bencard ................. 18
Hanne Wolf ........................ 14
Ellen Rude ......................... 13
Bjarne Larsen .................... 10
Arne Nielsen ......................... 9
Anne Petersen ....................... 9
John Hansen .......................... 6
Lasse Jensen ......................... 6
Signe Andersen ..................... 6
KLUBMESTER
K G Jermiin .......................... 3
Chr Jermiin ........................... 3
Kirsten Neergård .................. 3
Vibeke Thomsen ................... 2
Bente Berg-Munch ............... 2
Grethe Nikolajsen ................. 2
Birthe Gylling Hansen ......... 2
2484
Vestlollands Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Henning Schelde .............. 170
1* KREDSMESTER
Inger Nymann .................. 149
KREDSMESTER
Knud Dideriksen ................ 96
Vibeke Baltzersen .............. 96
Rigmor Kanstrup ............... 92
2472
Sakskøbing Bridgeklub
STORMESTER
H Chr. Højbjerg Hansen .. 555
1* FORBUNDSMESTER
Karen Østergaard ............. 374
FORBUNDSMESTER
Else Waage .......................
Birgit Foersom .................
Hans Larsen .....................
Benny Lambek .................
271
257
255
194
2* KREDSMESTER
Anders Chr. Jensen ..........
Jørgen Foersom ................
Else Bay Jensen ...............
Henning Schelde ..............
Ole Kofoed .......................
Sette Wilhjelm .................
Leif Svenningsen .............
Kirsten Kjær ....................
Anders Kirkhoff Madsen .
226
211
200
170
165
163
153
151
150
1* KREDSMESTER
Inger Nymann ..................
Vera Hay Jørgensen .........
Preben Hansen .................
Erik Hansen .....................
Karen Hansen ..................
Ulrik Biilmann .................
Tove Friedricks ................
Annelise Simonsen ..........
2476
Store-Heddinge Bridgeklub
149
141
128
117
117
114
107
105
KREDSMESTER
Ingrid Mertz ..................... 100
Kerstin Wiedbrecht ............ 98
Inga Knudsen ..................... 96
Elly Frederiksen ................. 96
Ernst Mertz ........................ 80
DISTRIKTSMESTER
Otto Kjærstrup ...................
Svend Aage Sørensen ........
Marianne Vest ....................
Tove Winter ........................
Torben Baad Pedersen .......
Kirsten Theil ......................
65
64
42
41
27
24
KLUBMESTER
Torben Theil .......................... 4
DISTRIKTSMESTER
Gunvor Jensen ....................
Helmuth Petersen ...............
Sigurd Kolbye ....................
Hanne Kolbye ....................
Mona Schytte .....................
Mogens Schytte .................
Karl Aage Due ...................
Helle Due ...........................
Merete Larsen ....................
61
59
51
44
42
41
37
35
22
2* KLUBMESTER
Jytte Hansen ....................... 23
1* KLUBMESTER
Inger Petersen ....................
Christian Bredal Nielsen ...
Henning Larsen .................
Helle Knarreborg ...............
Marianne Øst .....................
17
17
15
13
11
KLUBMESTER
Christian Øst ......................... 5
Clara Øst ............................... 4
2496
Vordingborg BK af 1974
FORBUNDSMESTER
Elsebeth Fritz Petersen .... 337
2* KREDSMESTER
Helga Belling ................... 211
Lis Grubov ....................... 180
Jørgen Stilling .................. 154
1* KREDSMESTER
Ulrik Biilmann ................. 114
KREDSMESTER
Ruth Andersen ................... 71
DISTRIKTSMESTER
Conny Jensen .....................
Lise Endsgaard ..................
Betty Dahl ..........................
Elvin Andersen ..................
Benthe Grønager ................
Johanne Aalborg ................
Klara Dligacz .....................
Niels Fellum .......................
Jacob Kehl .........................
59
54
52
50
50
47
37
35
26
KLUBMESTER
Elvar Thomsen ...................... 6
Emmy Nielsen ...................... 5
Helge Lindegaard ................. 5
Erik Møller Jensen ............... 5
Arne Jensen ........................... 4
Leif Rothgart ........................ 4
Carlo Thorsen ....................... 4
Merete Karlshøj .................... 4
Jørgen Frandsen .................... 4
Annette Andersen ................. 4
Annelise Karlshøj ................. 4
Inger Lykke Madsen ............. 4
Tove B Witt ........................... 3
Bent Hansen .......................... 3
Mette Baunøe ....................... 3
Karen Nielsen ....................... 3
Henning Lisse ....................... 3
Asger Andersen ..................... 3
Ernst Sørensen ...................... 3
Birthe Jønsson ....................... 3
Elsemarie Møller Jensen ...... 3
Ole Junker ............................. 2
Finn Jensen ........................... 2
Johanne Hansen .................... 2
Inger Drachmann .................. 2
Inger Margrethe Laursen ...... 2
Birgit Grastrup Hemmingsen 2
2498
Væggerløse Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Else Waage ....................... 271
Hans Larsen ..................... 255
Benny Lambek ................. 194
2* KREDSMESTER
Sette Wilhjelm ................. 163
Leif Svenningsen ............. 153
1* KREDSMESTER
Preben Hansen ................. 128
KREDSMESTER
Lis Svendsen ......................
Benny Svendsen .................
Ib Hjelmsmark ...................
Wenche Melchiors .............
Ole Juul ..............................
99
98
94
91
83
DISTRIKTSMESTER
Svend Zoffmann ................
Max Hagenau .....................
Birthe Jensen .....................
Mogens Raae .....................
Marianne Vest ....................
Helen Holm ........................
Grethe Olsen ......................
Bente Zoffmann .................
Lis Kanlund .......................
Birthe Hagenau ..................
Ernst Dichow .....................
Ulla Andersen ....................
Grethe Pedersen .................
Ingrid Svenningsen ............
66
59
52
43
42
40
39
39
38
38
33
33
32
31
2* KLUBMESTER
Lillian Bennike ..................
Steen Jensen .......................
Tove Berthelsen .................
Knud E Jensen ...................
26
25
25
24
Anne Lise Nielsen .............
Kurt Lørup .........................
Robert Lauritsen ................
Peter Olsen .........................
23
22
22
21
1* KLUBMESTER
Knud E Stopa ..................... 21
Knut Synnestvedt ............... 20
Ettie Lørup ......................... 19
Kirsten Wølker .................. 19
Anny Rasmussen ................ 19
John Olesen ........................ 18
Ole Toxværd Rasmussen ... 18
Elly Hansen ........................ 16
Palle Christensen ............... 16
Carl Clorius ....................... 14
Gorm Andersen .................. 12
Kirsten Nybo ...................... 10
Henrik Kocemba ................ 10
Anne Larsen .......................... 8
Aase Poulsen ......................... 7
Flemming Jørgensen ............. 5
Bjarne Skjoldby ................. 10
Bente Vabø ............................ 9
Lars Mortensen ..................... 9
Bente Knudsen ...................... 8
Hans Jørn Mouritsen ............ 8
Lene Thorsen ........................ 7
Else Jacobsen ........................ 6
Irene Bech ............................. 5
Erik Hansen .......................... 5
Kurt Jensen ........................... 5
KLUBMESTER
Kai Munch ............................ 4
Erik Kjær .............................. 4
Erik Wentzel ......................... 4
Per Jørgensen ........................ 3
Hans Jørgen Bjerregård ........ 3
Lene Hågensen ..................... 2
Vinnie Pedersen .................... 2
Halle Lau-Møller .................. 2
Jane Sonne Hansen ............... 2
KLUBMESTER
Ole Terp ................................ 5
Kristha Rooswinkel .............. 4
Inge-Lise Rasmussen ............ 4
Jesper Bundgård ................... 3
Birgit Hansen ........................ 2
Kirsten Kristensen ................ 2
3135
Nord-Bornholms Bridgeklub
DISTRIKT
BORNHOLM
2* KLUBMESTER
Kirsten Marker-Pedersen ... 26
Birgitte Jensen ................... 23
Mogens Steinlein ............... 21
3130
Neksø Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Henning Kofod ................ 241
2* KREDSMESTER
Tove Pihl .......................... 167
1* KREDSMESTER
Jens C Schow ................... 129
Aksel Kofoed ................... 118
KREDSMESTER
Gunnar Kofoed ..................
Grethe Christoffersen ........
Poul Melnyk .......................
Kaj Jørgensen .....................
Arne Christoffersen ...........
87
86
78
74
61
DISTRIKTSMESTER
Edith Jørgensen ..................
Herman Jensen ...................
Folmer Nielsen ..................
Paul Thorsen ......................
Lilly Harild ........................
Henning Vesth ....................
Ulla Jensen .........................
Frank Jensen ......................
Ruth Vesth ..........................
Erik Riis .............................
Ole Larsen ..........................
Palle Larsen .......................
Karna Larsen .....................
Ole Olsen ...........................
Leif Christensen ................
Ole Kaas .............................
Janni Nielsen .....................
59
58
57
50
49
46
44
44
39
34
34
34
34
31
31
30
27
2* KLUBMESTER
Carl Drud ...........................
Else Fink ............................
Ulrik Pedersen ...................
Ruth Christiansen ..............
Inge Gulstad .......................
Marie Petersen ...................
Ebbe Petersen ....................
Arne Vesth ..........................
Hans Ole Hansen ...............
Erik Funch .........................
29
27
26
25
24
24
23
22
21
20
1* KLUBMESTER
Birgit Schow ......................
Frank Hald .........................
Irene Hansen ......................
Annelise Alstrup ................
Ulla Fink ............................
Jørgen Christiansen ...........
Vagn Hansen ......................
Ole Råbygård .....................
Elsebeth Larsen .................
Susanne Marcher ...............
Pernille Sonne ....................
Peter Volmer Sørensen .......
Jørn Kofoed ........................
Hans Jessen ........................
Erik Marcher ......................
Lis Basse ............................
Jørgen Sonne ......................
Jørgen Alstrup ....................
21
19
19
19
18
18
17
15
14
13
12
12
11
11
11
10
10
10
DISTRIKTSMESTER
Erik Larsen ........................
Vilmer Jensen ....................
Sonja Jensen ......................
Jan Holm ............................
55
39
34
16
1* KLUBMESTER
Jan Jensen .......................... 20
Johnny Kellberg ................. 18
Ulla Andersen .................... 17
Ethel Jacobsen ................... 17
Bent Ole Andersen ............. 17
Egon Jørgensen .................. 16
Egon Andersen ................... 15
Ivar Lund ............................ 14
Karsten Rasmussen ............ 14
Ingvar Pedersen ................. 13
Herdis Fiil .......................... 11
Gunnar Hansen .................. 11
Bent Westh ......................... 10
Einer Hansen ..................... 10
Sussi Hansen ...................... 10
Helge Jakobsen .................. 10
Grethe Arvidsen ................. 10
Anna Bloch ........................... 9
Bente Olsen ........................... 6
Margit Faber ......................... 6
KLUBMESTER
Maybritt Schou ..................... 4
Inger B Kofoed ..................... 3
Freddy Svendsen ................... 3
Lise Colberg Kok .................. 3
3140
Pedersker Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Inge Nielsen ..................... 230
2* KREDSMESTER
Erik Hansen ..................... 204
Børge Ipsen ...................... 174
Asger Munk ..................... 155
1* KREDSMESTER
Erik Funch ....................... 140
Poul Munch ...................... 131
Mogens Anker .................. 127
KREDSMESTER
Werner Olsen .....................
Ruth Hansen .......................
Grethe Christoffersen ........
Ejvind Hansen ....................
Arne Christoffersen ...........
99
86
86
83
61
DISTRIKTSMESTER
Ole Marker .........................
Herman Jensen ...................
Folmer Nielsen ..................
Henning Vesth ....................
Ulla Jensen .........................
Frank Jensen ......................
Eskild Jensen .....................
Gunnar Munch ...................
Knud Jørgensen .................
Bente Hermansen ..............
Ruth Vesth ..........................
Lucy Ipsen .........................
Anne Lise Marker ..............
Jens H. Hansen ..................
Poul K Hansen ...................
Ole Hansen ........................
59
58
57
46
44
44
42
41
41
41
39
39
39
38
35
34
83
053503_alma-indmad.pmd
83
8/8/2005, 11:44 AM
Børge Koefoed ................... 33
Ulrik Dam .......................... 31
Daniel Knudsen ................. 31
2* KLUBMESTER
Hariet Marker ....................
Jan E Pedersen ...................
Mogens Aggerholm ...........
Ruth Christiansen ..............
Marie Petersen ...................
Ebbe Petersen ....................
Ingrid Jørgensen ................
Arne Vesth ..........................
27
27
25
25
24
23
23
22
1* KLUBMESTER
Annelise Alstrup ................ 19
Jørgen Christiansen ........... 18
Regnar Jensen .................... 15
Jytte Nielsen ...................... 13
Jørn Sommer ...................... 12
Jørn Kofoed ........................ 11
Børge Hansen ..................... 11
Katrine Kofoed .................. 11
Preben Andersen ................ 11
Inger Jacobsen ................... 10
Jørgen Alstrup .................... 10
Solvejg Jensen ................... 10
Vagn Kaj ............................ 10
Anders Ipsen ......................... 8
Else Jacobsen ........................ 6
Ellen Margrethe Kofoed ....... 5
KLUBMESTER
Lotte Pedersen ...................... 3
Børge Funch .......................... 2
Gunhild Pedersen .................. 2
3145
Rønne Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Aage Pihl ......................... 226
2* KREDSMESTER
Inge Lise Kofoed ............. 190
Marianne Madsen ............ 178
Bjarne Andersen .............. 158
1* KREDSMESTER
Gunnar Schou .................. 136
Peter Malling ................... 110
KREDSMESTER
Kirsten Jensen ....................
Finn Rasmussen .................
Gert Munch ........................
Jens Kofoed ........................
Holger Svendsen ................
Viggo Højen .......................
Rigmor Sonne ....................
Jytte Pelle ...........................
94
93
86
81
68
65
65
60
DISTRIKTSMESTER
Ole Schou ...........................
Arne Bohn Hansen ............
Erik Sonne .........................
Inga Lund Jensen ...............
Aase Hansen ......................
Inger Høgh .........................
Kent Pelle ...........................
Erik Mortensen ..................
Birger Madsen ...................
Magda Nørager ..................
Hardy Lund Jensen ............
Lone Malling .....................
Aase Poulsen ......................
Karlo Dideriksen ...............
Gudrun Edvardsen .............
Birthe Dideriksen ..............
Knud Møller ......................
Knud Jørgensen .................
Bente Hermansen ..............
Keld Andreasen ..................
Lucy Ipsen .........................
Aeino Poulsen ....................
Tove Andreasen ..................
Britta Grøn .........................
Anny Højen ........................
Finn Mortensen ..................
Aase Nielsen ......................
Uffe Kofoed .......................
Vilmer Nielsen ...................
Anne-Marie Bastholm .......
Anders Gummesen ............
62
62
59
57
56
55
53
52
49
46
46
45
45
45
45
45
43
41
41
40
39
39
38
35
34
34
33
32
31
30
28
2* KLUBMESTER
Bjarne Larsen ....................
Grethe Kofoed ...................
Palle Myregaard .................
Kjeld Nielsen .....................
Sabine Olsen ......................
Bent Pedersen ....................
26
26
25
22
20
20
1* KLUBMESTER
Geert Westh ....................... 20
Alice Sørensen ................... 20
Mogens Blicher .................. 20
Henning Hansen ................ 20
Ole Aastedt Olsen .............. 19
Gert Hansen ....................... 18
Thora Schou ....................... 17
Bodil Møller ...................... 17
Svend Jensen ...................... 17
Jytte Hassing ...................... 17
Peder Anthonsen ................ 16
Jørn Kofoed Hansen .......... 16
Kirsten Bech ...................... 15
Kresten Jensen ................... 15
Lis Kofoed Hansen ............ 15
Lene Andersen ................... 14
Margit Munch .................... 13
Tue Vesløv .......................... 11
Birgit Jensen ...................... 11
Bjarne Sølver ..................... 10
Søren Nielsen ..................... 13
Signe Olsen ........................... 9
Jørgen Henriksen .................. 9
Ingrid Jørgensen ................... 9
Karsten Simonsen ................. 9
Bent Larsen ........................... 8
Jørgen Blem .......................... 7
Bent Christensen ................... 7
Knud Olsen ........................... 6
Gert Hansen .......................... 6
C Andre Christensen ............. 6
Bente Lind ............................ 5
Svend Olsen .......................... 5
Bent Clausen ......................... 5
Jørn-Ole Møller .................... 5
KLUBMESTER
Karin Beier ........................... 4
Svend Aage Holmstrøm ........ 4
Bodil Sommer ....................... 3
Vikke Jensen ......................... 3
Lis Nielsen ............................ 2
Lone Kofoed ......................... 2
Harris Bøgedal ...................... 2
Lise-Lotte Bøgedal ............... 2
Helge Dahl ............................ 3
Folmer Dahl .......................... 3
Vagn Hansen ......................... 3
Lene Borgwardt .................... 2
Anne-Mari Kure ................... 2
Birthe Dellgren ..................... 2
Betty Christensen ................. 2
Jørgen Peter Strange Hansen 2
1* KREDSMESTER
Svend Soelberg ................ 134
KREDSMESTER
Jens Frandsen ..................... 80
Mogens Madsen ................. 77
KREDSMESTER
Holger Svendsen ................ 68
47
38
34
34
34
31
31
2* KLUBMESTER
Else Bohn ...........................
Conny Ibsen .......................
Palle Myregaard .................
Johannes Kristoffersen ......
Ragnhild Jensen .................
Ole Sonne-Hansen .............
28
27
25
25
23
23
1* KLUBMESTER
Henning Hansen ................ 20
Anne-Marie Juul Nielsen .. 18
Svend Jensen ...................... 17
Peder Anthonsen ................ 16
Regnar Jensen .................... 15
Margit Munch .................... 13
Wivi Kruse ......................... 11
Johs Schou ......................... 11
Kaj Pedersen ...................... 10
Bjarne Sølver ..................... 10
Liesel Nielsen ....................... 9
Bent Larsen ........................... 8
Ulla Bjørklund ...................... 7
Anna Kristoffersen ............... 7
Birthe Sonne-Hansen ............ 7
Arne Pihl ............................... 6
Ruth Hansen .......................... 6
Kirsten Lou ........................... 6
John Dybdahl ........................ 6
Tove Rasmussen .................... 6
Henning Jensen ..................... 6
Vibeke Tolstrup ..................... 6
Bent Clausen ......................... 5
Iris Christensen ..................... 5
Ragnhild Gummesen ............ 5
Margit Funk Pedersen ........... 5
KLUBMESTER
Aase Pihl ............................... 4
Børge Leth ............................ 4
Preben Niby .......................... 4
Lene Grooss .......................... 4
Judith Kure ............................ 4
Karin Beier ........................... 4
Kamma Asping ..................... 4
Harly Pedersen ...................... 4
1* KREDSMESTER
Arne Folkmann ................
Hans Aage Munch ...........
Andreas Bille Brahe ........
Mogens Hansen ................
Mogens Anker ..................
Peter Skafte ......................
Lis Marcher .....................
140
138
137
130
127
118
102
97
93
68
63
52
1* KLUBMESTER
Ib Jensen ............................ 17
Inga Sonne ......................... 17
Solvejg Kristoffersen ............ 9
DISTRIKTSMESTER
Niels Anker Koefoed .........
Gorm Christensen ..............
Gudrun Edvardsen .............
Knud Finne ........................
Eskild Jensen .....................
Birger Nielsen ....................
Jens H. Hansen ..................
Jørn Holm-Jensen ..............
Børge Koefoed ...................
55
45
45
43
42
39
38
34
33
KLUBMESTER
Birthe Anker ......................... 4
Erna Pihl ............................... 3
2* KLUBMESTER
Leif Smed .......................... 27
Kenni Holm ....................... 25
2* KLUBMESTER
Inger Jørgensen .................. 24
Poul Jørgensen ................... 22
2* KREDSMESTER
Erik Hansen ..................... 204
Asger Munk ..................... 155
1* KREDSMESTER
Poul Munch ...................... 131
DISTRIKTSMESTER
Gert Mogensen ..................
Svend Blom .......................
Henry Appel .......................
Bodil Koefoed ....................
Niels Tolstrup .....................
Helga Cordua .....................
Daniel Knudsen .................
1* STORMESTER
Jes Bank ......................... 1434
Tonny Hessel .................. 1054
296
291
248
193
177
KREDSMESTER
Poul Aksel Eriksen .............
Finn Rasmussen .................
Mogens Cordua ..................
Inge-Lise Cordua ...............
Henrik Brandt Nielsen .......
61
53
50
49
41
34
34
30
3172
Østerlars/Østermarie BK
3150
Spar-2, Rønne
4110
Brovst Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Henrik Ibsen ....................
Leif Rømer .......................
Jørgen Sonne ....................
Ingvar Marcher ................
Claus Pedersen .................
2* KREDSMESTER
Merethe Koefoed ............. 179
3160
Svaneke Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Ellen Ibsen .........................
Jørgen Espersen .................
Paul Thorsen ......................
Jette Larsen ........................
Jens Åge Rømer .................
Palle Larsen .......................
Karna Larsen .....................
Ole Kaas .............................
Peter Braid ....................... 325
KREDSMESTER
Werner Olsen ..................... 99
Leif Jensen ......................... 71
DISTRIKTSMESTER
Bente Marcher ...................
Ole Olsen ...........................
Finn Nielsen .......................
Lise Larsen ........................
33
31
29
23
1* KLUBMESTER
Steen Thomsen ................... 16
Jan Nielsen ......................... 13
Michael Espersen .............. 10
Hans Peter Sonne .................. 9
Anders Ipsen ......................... 8
Arne Kofoed ......................... 7
Grethe Henriksen .................. 6
KLUBMESTER
Jens Ole Munch .................... 4
Bente Nielsen ....................... 3
Morten Jensen ....................... 3
Henry Jensen ......................... 2
DISTRIKT
NORDJYLLAND
2* KLUBMESTER
Michael Sonne ................... 21
4105
BK af 1973, Hjørring
1* KLUBMESTER
Ejvind Dahl ........................ 21
Svend Kofoed ..................... 21
Thomas Simonsen ............. 21
Edvard Jensen .................... 19
Ole Hald Pedersen ............. 18
Jens Oluf Maegård ............. 18
Bent Madsen ...................... 17
Niels Rasmussen ................ 17
Svend Skovgård Hansen .... 17
Ruth Kofoed ....................... 16
Vilmer Marcher ................. 16
John Kofod-Hansen ........... 16
Connie Hansen ................... 12
Jens Sassersen .................... 12
Peter Volmer Sørensen ....... 12
Henny Koefoed .................. 10
Svend Ager ......................... 10
Lilian Kofod-Hansen ......... 10
Erik Klausen ......................... 9
Herluf Olsen ......................... 7
Arno Andersen ...................... 7
Niels Peter Olsen .................. 7
2* KREDSMESTER
Valur Mørk Valsson .........
Lene Størup .....................
Meta Nielsen ....................
Gitta Lauritsen .................
Svend Haugaard Andersen
Ebbe Finn Jørgensen ........
KLUBMESTER
Vagn Carlsen ......................... 4
Mogens Hansen ..................... 4
Hjarne Rasmussen ................ 3
3175
Aakirkeby Bridgeklub
STORMESTER
Axel Koefoed ................... 564
1* FORBUNDSMESTER
Poul Erik Koefoed ........... 487
Lasse Brandt Nielsen ....... 443
Poul Hansen ..................... 431
175
173
168
165
160
150
1* KREDSMESTER
Harley Lauritsen .............. 122
Britt Boholt ...................... 112
KREDSMESTER
Lars Christoffersen ............
Elise Hvolby ......................
Palle Pedersen ....................
Henning Langbak ..............
Henning Sørensen ..............
Jørgen Solsig Nielsen ........
Ole Beltoft .........................
86
84
71
62
62
58
57
DISTRIKTSMESTER
Betty Lund .........................
Joan Madsen ......................
Karin Sevel ........................
Steen Jeppesen ...................
Helle Sørensen ...................
Erna Pedersen ....................
42
41
34
31
31
28
1* KLUBMESTER
Alice Jørgensen ................. 21
Bent Phillipsen .................. 18
Bente Jensen ...................... 14
Vibeke Hanghøj ................. 13
Tove Bruun Christensen ....... 7
Marianne Mouritsen ............. 6
KLUBMESTER
Anna Clemmensen ............... 5
STORMESTER
Flemming Madsen ........... 744
Herman Hansen ............... 703
Freddy Brøndum .............. 687
1* FORBUNDSMESTER
Kaj Christensen ............... 338
2* KREDSMESTER
Jørgen Svendsen .............. 202
Grete Krøjgaard ............... 160
1* KREDSMESTER
Jens Peter Christensen .....
Stig Bryde Andersen ........
Ole Fristrup Hermansen ..
Karl Johan Nielsen ..........
Jens Kristian Nielsen .......
KREDSMESTER
Christian Brøndum ............
Per Hansen .........................
Egon Als .............................
Ethel Nielsen .....................
Bjarne Thomsen .................
Anders Læsø Madsen ........
Lisbeth Sørensen ...............
Ivan Larsen ........................
Kurt Als ..............................
Marianne Søndergaard ......
Erik Als ..............................
Carl Harbo Poulsen ............
Henny Abrahamsen ............
Lone Søndergaard ..............
88
87
85
84
82
70
69
67
61
61
60
54
53
50
DISTRIKTSMESTER
Jens Erik Stausholm ..........
Erik Bo Larsen ...................
Henning Nielsen ................
Jørn Larsen ........................
Ole J. Sørensen ..................
Stig Allan Jensen ...............
Niels E Hansen ..................
Conny Hermansen .............
Helge Møller Jensen ..........
Morten Klug ......................
Karen Thomsen ..................
Kaj Nielsen ........................
Ole F Nielsen .....................
Bodil Brøndum ..................
Bjarne Larsen ....................
Keld Simoni .......................
Signe Nielsen .....................
Erik Yde Søndergaard ........
Jonas Thomsen ...................
Torben Lund .......................
Aase Høegh-Jensen ............
Tage Hansen .......................
Else Rødbro .......................
John Christiansen ...............
Anton Andersen .................
Lars Thomsen ....................
49
48
46
42
41
35
34
33
30
29
29
26
26
25
25
24
21
21
20
19
19
18
18
17
16
15
1* KLUBMESTER
Svend Tribler ...................... 13
Aase Bentsen ..................... 12
Per Salling Knudsen .......... 10
Torben Bentsen ..................... 7
KLUBMESTER
Henriette Svenningsen ....... 11
Kaj Iversen ............................ 6
Henny Christensen ................ 6
Vagn Frost ............................. 5
Erik Nielsen .......................... 5
Hans Ruhwald ....................... 5
Trine Ruhwald ...................... 5
Karlo Larsen ......................... 4
Emmy Bygholm .................... 4
Alex Wendel ......................... 3
4112
Brønderslev Bridgeklub
STORMESTER
Birthe Jespersgaard ......... 734
1* KREDSMESTER
Gertrude Kristiansen ....... 102
KREDSMESTER
Niels Østergaard Christensen 96
Lars Spejlborg .................... 86
Ole Foss .............................. 85
Karin Høg .......................... 84
Ebba Holst ......................... 76
Ove Høg ............................. 73
Inger Jægersdorf ................ 73
84
053503_alma-indmad.pmd
84
130
124
124
122
115
8/8/2005, 11:44 AM
Vibe Skibdal Schmidt ........ 59
Johnny Jensen .................... 52
DISTRIKTSMESTER
Aase Petersen .....................
Jette Vejlstrup ....................
Nikolaj Bjørn Hansen ........
Jens Abildgaard Jensen ......
Svend Vangsted ..................
Niels Olesen .......................
Olaf Kirkholm ...................
Egon Sørensen ...................
Jørgen Østergaard ..............
Anders Andersen ................
Ingrid Severinsen ...............
Erna Sørensen ....................
Lars Vejlstrup .....................
Annelise Frederiksen .........
Gudrun Vittrup ...................
Knud Vittrup ......................
Ellen Larsen .......................
Inge Olesen ........................
Eiro Poulsen .......................
Peder Vestergård Olesen ....
46
46
46
45
42
38
36
34
33
32
32
29
29
29
28
25
25
24
23
22
2* KLUBMESTER
Henning Christensen ......... 26
1* KLUBMESTER
Poul Erik Pedersen ............. 24
Mona Jensen ...................... 21
Henny Jacobsen ................. 21
Aage Ansø .......................... 20
Gerda Henriksen ................ 19
Ole Rømer .......................... 17
Bent Larsen ........................ 17
Frede Jacobsen ................... 17
Stinne Thomsen ................. 17
Birthe Eriksen .................... 17
Kaj Frederiksen ................. 17
Grethe Pedersen ................. 17
Poul Erik Jensen ................ 17
Knud Svante Eriksen ......... 17
Inger Høj ............................ 16
Palle N Hansen .................. 16
Jytte Pedersen .................... 16
Jørgen Sand-Nielsen .......... 15
Annegrete Sand-Nielsen ... 15
Else Jensen ......................... 14
Bodil Hauge ....................... 14
Ketty Jensen ....................... 14
Lisbeth Nysted ................... 14
Lis Dam ............................. 13
Lisbeth Dall ....................... 13
Birthe Andersen Olesen .... 13
Jan Andersen ...................... 12
Hanne Madsen ................... 12
Erik Andersen .................... 11
Lars Markussen .................. 11
Kirsten Jensen .................... 11
Inge Lise Kristensen .......... 11
Aase Sørensen .................... 10
Lis Christensen .................. 10
Niels Regnar Andersen ...... 10
Poul Hauge ......................... 11
Marie Jensen ...................... 11
Jørgen Jensen ..................... 11
Egon Jensen ....................... 10
Lars Nielsen ....................... 10
Gudrun Mellemkjær .......... 10
Egon Larsen .......................... 9
Agnes Madsen ...................... 9
Annette Kusk ........................ 9
Anni Sørensen ....................... 9
Jacob Dybkjær ...................... 9
Marie Flyvholm .................... 9
Kirsten Nielsen ..................... 9
Rigmor Christensen .............. 9
Annalise Holt Christensen ... 9
Henrik Kusk .......................... 8
Grethe Bøss ........................... 8
Eva Andersen ........................ 8
Asta Pedersen ........................ 8
Mogens Olesen ..................... 8
Egon Klæstrup ...................... 8
Birte Galland ........................ 8
Ingrid Frejlev ........................ 8
Else Helledie ......................... 7
Gunnar Hansen ..................... 7
Kirsten Møller ...................... 7
Møller Christensen ............... 7
Else Krogh Pedersen ............. 7
Jorunn Ørum ......................... 6
Else Gadeberg ....................... 6
Betty Sørensen ...................... 6
Gunnar Engelund .................. 6
Werner Petersen .................... 6
Harald C. Henningsen .......... 6
Jørn Staugaard Olesen .......... 6
Helle Krogh .......................... 5
Morten Muxoll ...................... 5
Ingerlise Engelund ................ 5
Hans Kristian Nielsen .......... 5
KLUBMESTER
Olaf Herrig ........................ 11
Grethe Jensen ........................ 5
Jørn-Carsten Jensen .............. 5
Henny Mann ......................... 4
Svend Rømer ........................ 4
Lis Andersen ......................... 4
Ruth Nielsen ......................... 4
Søren Nielsen ........................ 4
Torben Jakobsen ................... 4
Erik N Frandsen .................... 3
Else Rønde Hansen ............... 3
Tage Krogh Sørensen ............ 3
Poul Ørum ............................. 2
Aksel Sørensen ..................... 2
Henning Jensen ..................... 2
Birgitte Jönsson .................... 2
Flemming Sørensen .............. 2
KLUBMESTER
Aase Bach Kristensen .......... 5
Edith Toft .............................. 4
John Andersen ....................... 4
Otto Calundan ....................... 4
Helle Andersen ..................... 4
Ingerlis Thomsen .................. 4
Bo Agger ............................... 3
Jakob Jensen ......................... 3
Christian Thomsen ................ 3
Malgorzata Pasztor ............... 3
Karl Erik Jakobsen ............... 3
Lise Agger ............................. 2
Jytte Høyrup ......................... 2
Birgit Brassøe ....................... 2
Per Holst Hansen .................. 2
4130
Frederikshavn BK
4131
Hadsund Bridgeklub
1* STORMESTER
Torben Stetkær ............... 1148
DISTRIKTSMESTER
Preben Nielsen ................... 17
FORBUNDSMESTER
Svend Brassøe .................. 298
Bente Albrigtsen .............. 291
2* KLUBMESTER
Inge Andersen .................... 23
2* KREDSMESTER
Grethe Christensen ..........
Anne Birthe Jensen ..........
Henrik Saxtorff ................
Jens Løn ...........................
Grethe Wilhelmsen ..........
Reginald von Rummel .....
Stener Glamann ...............
Anni Hyllen .....................
212
205
185
174
172
172
170
163
1* KREDSMESTER
Magna Volden ..................
Ole Aaen ..........................
Esther Aaen ......................
Peter Brassøe ...................
Bodil Stetkær ...................
149
144
136
129
121
KREDSMESTER
Henny Jensen .....................
Anne Marie Løn ................
Jane Conradsen ..................
Anne Grete Wilhelmsen ....
Flemming Ahlmann ...........
Hans David Øregaard ........
Margit Bonnesen ...............
Bent Johansen ....................
Bodil Christensen ..............
96
96
87
79
76
71
68
60
51
DISTRIKTSMESTER
Anna Kristensen ................
Erik Bo Poulsen .................
Anton Hansen ....................
Ella Bjørnager ...................
Inge Anesen .......................
Niels Busted .......................
Maciej Pasztor ...................
Birgit Møller ......................
Lauritz Lauritzen ...............
Carlo Sørensen ...................
Freddy Mikkelsen ..............
Tove Gadegaard .................
Kjeld Gadegaard ................
Anette Kloster Andersen ...
Mogens Lyster ....................
Mona Andersen ..................
Poul-Erik Harbøll ..............
60
53
51
51
49
49
49
48
44
41
40
37
37
36
34
33
30
1* KLUBMESTER
Rikke Bech Hansen ........... 20
Karl Henrik Martiny .......... 20
Anna Gretha Mortensen .... 20
Bente Ludvigsen ................ 19
Tove Aaen .......................... 17
Else Kamstrup Larsen ....... 17
Ole Schmidt ....................... 15
Lene Keppie ....................... 15
Birte Larsen ....................... 15
Else Paulsen ....................... 14
Johan Brun ......................... 13
Edel Gustafson ................... 13
Charlotte Pape ................... 13
Grethe Jacobsen ................. 13
Kristian Gustafson ............. 13
Frans B Knudsen ................ 10
Jørgen Jensen ..................... 12
Poul Jensen ......................... 10
Finn Jensen ........................ 10
Inger Schmidt .................... 10
Britt Krogh ............................ 9
Lis Jacobsen .......................... 9
Yrsa Pedersen ....................... 8
Ruth Calundan ...................... 8
Bodil Sørensen ...................... 8
Lotte Engsig .......................... 7
Rie Frederiksen ..................... 7
Toinie Tversted ..................... 7
Børge Dam-Hansen .............. 7
Henny Jensen ........................ 5
1* KLUBMESTER
Birthe Svendsen ................. 22
Flemming Hansen .............. 19
Niels Vissing-Jørgensen .... 13
Kim M Bøhne .................... 10
Astrid Holst Petersen ......... 11
Anni Skovgaard .................... 9
Birgit Svenstrup .................... 9
Inger Vissing-Jørgensen ....... 9
Karl Okholm ......................... 8
Carl E Mortensen ................. 8
Lisbeth Mortensen ................ 8
Helga Christensen ................. 8
Thor Jensen ........................... 6
Torben Nielsen ...................... 5
John Søndergaard ................. 5
KLUBMESTER
Lena Nielsen ......................... 9
Karlo Molbo ......................... 5
Vita Jensen ............................ 4
Flemming Skafte .................. 4
Arne Christensen .................. 4
Ole Tapdrup .......................... 3
Karl Olufsen ......................... 3
Poul Jacobsen ........................ 3
Kim M Pedersen ................... 3
Ruth Thøgersen ..................... 3
Jens Møller Schjødt .............. 3
Ernie Møller-Sørensen ......... 3
Henning Holst Pedersen ....... 3
Aase Muld ............................. 2
Eva Sommer .......................... 2
John Sloth ............................. 2
Tove Tapdrup ........................ 2
Ulla Haugaard ....................... 2
Eric Justesen ......................... 2
Hans Pedersen ....................... 2
Kitty Hestbæk ....................... 2
Helge Hjøllund ..................... 2
Olga Søndergård ................... 2
Eigil Mikkelsen .................... 2
Birthe Vistesen ...................... 2
Elsebeth Sejersen .................. 2
Heidi Post Nielsen ................ 2
Else Marie Knudsen ............. 2
4132
Hals Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Hermann Petersen .............. 28
1* KLUBMESTER
Verner Jensen ..................... 19
Bent Nyrup Nielsen ........... 19
Inga Jensen ......................... 17
Tove Frost ........................... 12
Carl Erik Svensson ............ 11
Svend Jungersen ................ 10
Esther Jungersen ................... 9
Kirsten Laigaard Jensen ....... 9
Birgitte Sloth ........................ 8
Jørgen Springborg ................. 8
Niels Elsnab .......................... 6
Peter Nielsen ......................... 6
Ingrid Nielsen ....................... 6
Ole Rasmussen ..................... 5
Gunnar Olesen ...................... 5
KLUBMESTER
Mona Richardt ...................... 5
Anders Pinstrup .................... 5
Niels Funch ........................... 4
Jørgen Nielsen ...................... 4
Preben Als ............................. 3
Bent Sloth ............................. 3
Holger Aaen .......................... 3
Ruth Madsen ......................... 3
Finn Larsen ........................... 3
Vibeke Håber ........................ 3
Kirsten Aaen ......................... 3
Ulla Andersen ....................... 3
Niels Houmann ..................... 3
Tommy Andersen .................. 3
Svend Vadsholt ..................... 3
Martha Pedersen ................... 3
Thomas F Nielsen ................. 3
Torben Sommerlund ............. 3
Aase Grundsøe Larsen ......... 3
Karin Funch .......................... 2
Gete Eriksen ......................... 2
Doris Larsen ......................... 2
Gurli Jensen .......................... 2
Otto Eriksen .......................... 2
Ulla Pedersen ........................ 2
Poul Rasmussen .................... 2
Anette Odgaard ..................... 2
Dorte Sommerlund ............... 2
Poul West .............................. 6
Per Larsen ............................. 6
Jane Vestergård ..................... 6
Carl Aage Lindhart ............... 6
Elsea Schiøtt ......................... 5
4138
Hirtshals Bridge Klub
4139
Hjallerup Bridgeklub
STORMESTER
Birthe Jespersgaard ......... 734
1* KREDSMESTER
Knud Aaen ....................... 128
Viggo Toft ........................ 106
FORBUNDSMESTER
Olga Mørk ........................ 305
Inge Lis Christensen ........ 298
2* KREDSMESTER
Valur Mørk Valsson .........
Lene Størup .....................
Meta Nielsen ....................
Gitta Lauritsen .................
Svend Haugaard Andersen
Grethe Hansen .................
175
173
168
165
160
151
1* KREDSMESTER
Anna Madsen ...................
Inger Jensen .....................
Margit Kjelgaard .............
Harley Lauritsen ..............
Britt Boholt ......................
143
136
123
122
112
KREDSMESTER
Rita Roden Jensen .............
Aase Brink .........................
Lea Rottbøll .......................
Palle Pedersen ....................
Lene Høybye ......................
Knud Erik Pedersen ...........
Henning Langbak ..............
Henning Sørensen ..............
Vibe Skibdal Schmidt ........
Laurits Østergaard .............
Jørgen Solsig Nielsen ........
Ole Beltoft .........................
Børge Vinther-Jensen ........
84
77
76
71
66
65
62
62
59
58
58
57
50
DISTRIKTSMESTER
Anni Skovgaard .................
Nina Henriksen ..................
Agnes Vrist ........................
Joan Madsen ......................
Peter Dvinge ......................
Nancy Haugaard ................
Karin Sevel ........................
Knud Eriksen .....................
Helle Sørensen ...................
Lis Hartmann Pedersen .....
Sven Ingerslev ...................
Lone Pedersen ....................
Elly Christiansen ...............
Asbjørn Christensen ..........
Susanne Borup ...................
Lisbeht Jensen ...................
Inge Hjermitslev ................
Betty Bjerre .......................
Birgit Gleager ....................
Kjeld Kjær .........................
Lone Rasmussen ................
Torben Rasmussen .............
54
46
45
41
39
39
34
32
31
31
29
26
25
25
23
23
21
20
20
19
18
15
2* KLUBMESTER
Lene Jensen ........................ 28
1* KLUBMESTER
Erik Carlsen ....................... 16
Bente Jensen ...................... 14
Peter Buchardt ................... 14
Else Blom Hansen ............. 14
Chr. Sørensen ..................... 13
Kr Damgaard Kristensen ... 13
Flemming Jensen ............... 12
Hanne Salling .................... 11
Grete Madsen ..................... 10
Mogens Blom Hansen ....... 10
Gitte Uggerhøj ...................... 9
Karri Poulsen ........................ 8
Svend Engbjerg ..................... 8
Birthe Jensen ........................ 7
Ursula Rasztar ...................... 7
KLUBMESTER
Mona Jensen ......................... 7
Anna Clemmensen ............... 5
Aksel Steen ........................... 4
Mogens Hansen ..................... 4
Gunhild Godsk ...................... 4
Kamma Sprøgel .................... 4
Svend Pedersen ..................... 4
Bo Kærsgaard Laursen ......... 4
Birthe Kærsgaard Laursen ... 4
Hans Olsen ............................ 3
Erik Pallesen ......................... 3
Gunnar Jensen ....................... 2
Kirsten Knudsen ................... 2
Inge Lund Jensen .................. 2
KREDSMESTER
Ole Foss ..............................
Mogens Tranholm Jeppesen
Ole Nørmølle .....................
Thorkild Bjerregaard .........
Lis Jensen ...........................
85
65
60
55
52
DISTRIKTSMESTER
Kamma Bjerregaard ..........
Bent Clemmensen .............
Inge Clemmensen ..............
Karl Jensen ........................
Jytte Kann ..........................
Askar Damsgaard Thomsen
Ole Madsen ........................
Inger M. Jeppesen ..............
Lisbeth Andersen ...............
Anders Jørgen Larsen ........
Gunnar Jens Pedersen ........
Inger Schneekloth ..............
51
48
45
40
39
35
33
32
27
26
22
18
2* KLUBMESTER
Rita Sørensen ..................... 26
1* KLUBMESTER
Verner Jensen ..................... 19
Erik Østergaard .................. 18
Jørn Larsen ........................ 15
Gunnar Nielsen .................. 15
Jørgen Munkholt ................ 15
Hans Jørgen Koch .............. 15
Henning Skov ..................... 12
Svend Jungersen ................ 10
Nora Nielsen ......................... 9
Helge Eriksen ....................... 9
Jørgen Johansen .................... 9
Esther Jungersen ................... 9
Ritta Johansen ....................... 8
Jørgen Springborg ................. 8
Thorkild Christensen ............ 8
Niels Elsnab .......................... 6
Peter Nielsen ......................... 6
Ingrid Nielsen ....................... 6
Normann Nielsen .................. 6
Ole Rasmussen ..................... 5
Gunnar Olesen ...................... 5
KLUBMESTER
Erik Krogh ............................ 4
Bente Koch ........................... 4
Arne Hansen ......................... 4
Kirsten Vanggaard ................ 4
Kristian Nymark Jensen ....... 4
Eva Holberg .......................... 3
Leo Larsen ............................ 2
Hanne Meyer ........................ 2
Doris Larsen ......................... 2
Knud Andersen ..................... 2
Inger Sørensen ...................... 2
Kjeld Pedersen ...................... 2
Svend Christensen ................ 2
Karen Marie Kaasgaard ....... 2
4145
Hjerter Es i Skagen
1* FORBUNDSMESTER
Michael Roar Nielsen ...... 324
FORBUNDSMESTER
Erik Albrechtsen .............. 226
2* KREDSMESTER
Grethe Christensen .......... 212
Anne Birthe Jensen .......... 205
85
053503_alma-indmad.pmd
85
8/8/2005, 11:44 AM
1* KREDSMESTER
Tina Guldbrandtsen ......... 115
KREDSMESTER
Tulle Frost Larsen .............. 86
Lisbeth Albertsen ............... 71
Margit Nielsen ................... 68
DISTRIKTSMESTER
Anna Olsen ........................
Hans Chr Christensen ........
Karen Hansen ....................
Lis Larsen ..........................
Lissi Larsen ........................
42
42
38
35
22
KLUBMESTER
Jette Sørensen ....................... 5
Knud Søndergaard ................ 5
Signe Søndergaard ................ 5
Dora Ovesen ......................... 4
Ove Christensen .................... 4
Fanny Ladefoged .................. 4
Michael Pallitzch .................. 4
Ruth Nielsen ......................... 3
Inger Schøler ........................ 3
Chris Pedersen ...................... 3
Ketty Nordstrøm ................... 3
Kirsten Freil .......................... 2
2* KLUBMESTER
Bjarni Sørensen ................. 24
4152
Mariager Bridgeklub
1* KLUBMESTER
Birthe Poulsen .................... 21
Kjeld Albertsen .................. 18
Jytte Frahm ........................ 12
Inga Andersen .................... 13
Lilan Clemmensen ............ 10
Ellen Alstrup ......................... 9
Knud Erik Andersen ............. 9
Helga Poulsen ....................... 8
Tove Henriksen ..................... 8
DISTRIKTSMESTER
Søren Agerholm .................
Keld Jensen ........................
Grete Schmidt ....................
Jens Anker Rousing ...........
Viggo Thomassen ..............
KLUBMESTER
Mads Westphal ...................... 5
Lotte Hald ............................. 3
Kirsten Lindstrøm ................. 3
Esther Frederiksen ................ 3
Merethe Marling ................... 2
Ingemarie Jensen .................. 2
Margr Becker Rasmussen .... 2
4150
Hobro Bridgeklub
KREDSMESTER
Grethe Sørensen ................. 52
DISTRIKTSMESTER
Søren Agerholm .................
Keld Jensen ........................
Grete Schmidt ....................
Signe M Hansen ................
Jens Vinther Kristensen .....
Per Frederiksen ..................
Agnes Vinther Kristensen ..
Inge Mogensen ...................
Inger Roulund ....................
Viggo Thomassen ..............
Henning Andersen .............
Jens Christian Jensen .........
Verner Laursen ..................
Ib Søndergaard ...................
2* KLUBMESTER
Mogens W. Christensen .....
Tove Ginnerup ...................
Inga Olsen ..........................
Henny Jansen .....................
47
40
40
40
39
38
38
37
30
27
25
25
19
17
27
26
23
23
1* KLUBMESTER
Birthe Svendsen ................. 22
Grethe Pedersen ................. 17
Birthe L Laursen ............... 17
Benny Hansen .................... 16
Hanne Markdal .................. 16
Irma Skov ........................... 15
Lindy Olesen ...................... 15
Vagn Uhrenholt .................. 15
Kirsten Huusom ................. 15
Ove Pedersen ..................... 14
Gerda Olesen ..................... 14
Karl Georg Mogensen ....... 13
Niels Vissing-Jørgensen .... 13
Erik Lo-Larsen .................. 12
Margit Krog Svendsen ....... 12
Aase Mikkelsen ................. 11
Anne Grethe Pedersen ....... 11
Svend Åge Pedersen .......... 10
Peder Løgstrup Poulsen ..... 10
Inge Ørnsø ......................... 11
Bertha Laursen .................. 11
Mikael Pedersen ................ 11
Gunhild Bygholm .............. 10
Anna Søgaard ....................... 9
Betty Nielsen ........................ 9
Birthe Nørgård ...................... 9
Gunnar Sjørring .................... 9
Poul Erik Andersen ............... 9
Kirsten Kristensen ................ 9
Inger Vissing-Jørgensen ....... 9
Anny Vedel ............................ 8
Anne-Grethe Dalby .............. 8
Annelise Sjørring .................. 8
Bent Skovbo Andersen ......... 8
Inger Andersen ...................... 7
Søren Mortensen ................... 7
Birthe Uhrenholt ................... 7
Hanne Ibsen .......................... 6
Bernhard Brun ...................... 6
47
40
40
30
27
2* KLUBMESTER
Tove Ginnerup ................... 26
Henny Jansen ..................... 23
Inge Andersen .................... 23
1* KLUBMESTER
Birthe Svendsen ................. 22
Grethe Pedersen ................. 17
Hanne Markdal .................. 16
Vagn Uhrenholt .................. 15
Peter Møller ....................... 14
Birthe B Ovesen ................ 14
Inga Girvan ........................ 13
Sigrid Petersen ................... 10
Gudrun Erikstrup ............... 11
Birgit Svenstrup .................... 9
Karl Okholm ......................... 8
Birthe Uhrenholt ................... 7
Else M Brandborg ................. 6
Inge R Wilsom ...................... 5
Barbro Johansen ................... 5
Børge Rodahl Thisted ........... 5
KLUBMESTER
Jette Sørensen ....................... 5
Christian Vestergaard ........... 3
Lisbeth Karlsbjerg ................ 2
4153
Løgstør Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Svend H. Nielsen ............. 107
KREDSMESTER
Lars Grinsted .....................
Hans Tranberg ....................
Erland Kristensen ..............
Anne Grinsted ....................
98
92
58
57
DISTRIKTSMESTER
Doris Poulsen .....................
Børge Bjørnlund Jensen ....
Ruth Bøge ..........................
Poul Uth .............................
Søren Ahlburg ....................
Ruth Larsen ........................
Hans P Pedersen ................
Gunda Christensen .............
Anders Moustgaard ...........
Elsebeth Nielsen ................
Aase Larsen .......................
Kaj Jacobsen ......................
Inger Jensen .......................
Knud Jørgensen .................
Jørn Fisker ..........................
Henry Holst Jørgensen ......
Carl Hald ............................
Jytte Kure ...........................
53
51
47
46
43
40
38
37
36
35
34
33
33
29
25
25
23
15
1* KLUBMESTER
Per Sørensen ...................... 20
Knud Madsen ..................... 19
Helge Dalsgaard ................ 18
Karl Nøhr ........................... 17
Erling Jensen ...................... 17
Bjarne Jensen ..................... 15
Niels Jørgensen .................. 14
Eva Grøn ............................ 13
Hanne Graversen ............... 10
Ingeborg Andersen ............. 10
Gerd Fuglsang .................... 14
Anna Overgaard .................... 9
Jesper Nielsen ....................... 9
Henning Dalsgaard ............... 9
Gravers Graversen ................ 9
Verner Nielsen ...................... 8
Søren Andreasen ................... 8
Knud Andersen ..................... 7
Inga Nielsen .......................... 6
Oda Moustgaard ................... 6
Bente Christensen ................. 6
Birgit Næss-Schmidt ............ 5
KLUBMESTER
Dina Jensen ........................... 6
Arne Pedersen ....................... 5
Erna Lykke ............................ 4
Holger Munk ......................... 4
Dirk Larsen ........................... 4
Lilly Larsen ........................... 4
Anna Lise Nielsen ................ 4
Helle Borup .......................... 3
Frank Borup .......................... 3
Elin Olesen ........................... 3
Torben Haldrup ..................... 3
Børge Christensen ................ 3
Jytte Bloch ............................ 2
Mona Pedersen ...................... 2
4154
Nibe Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Grethe Kjærsgaard Sørensen 136
Erik Toft ........................... 122
Verner Johansen ............... 118
DISTRIKTSMESTER
Børge Bjørnlund Jensen ....
Aase Larsen .......................
Jens Andersen ....................
Inge Andersen ....................
51
34
24
20
1* KLUBMESTER
Svend Åbom ...................... 23
Holger Elberg .................... 22
Julius Andersen .................. 19
Lizzy Petersen ................... 17
Leon Hald .......................... 15
Verner Nielsen ................... 14
Oluf Kristiansen ................ 14
Lizzi Kristiansen ............... 14
Kaj Andersen ..................... 13
Erik Søe Christiansen ........ 11
Anders Amager .................. 13
Hanne Lybeck .................... 12
Anker Nielsen .................... 12
Asger Svennum ..................... 9
Alice Scheurer ...................... 9
Vivi Amager .......................... 7
Jenny Sloth ............................ 7
Poul Reimar .......................... 6
Bodil Milthers ....................... 6
Torben Sallov ........................ 5
KLUBMESTER
Kaj Leth ................................ 4
Egon Jensen .......................... 4
Magda Binderup ................... 4
O. K. Nielsen ........................ 3
Ilse Haugård .......................... 2
Knud Andersen ..................... 2
4155
Bridgeklubben Nord
1* STORMESTER
Jes Bank ......................... 1434
Poul Clemmensen .......... 1288
Tonny Hessel .................. 1054
STORMESTER
Flemming Madsen ........... 744
Hans Chr Graversen ......... 737
Morten Jepsen .................. 704
1* FORBUNDSMESTER
Jens M Thomsen ..............
Bjarne Hansen .................
Torben Værum .................
Michael Ankersen ............
410
380
361
348
FORBUNDSMESTER
Hans Clemmensen ...........
Anna-Lise Hyldig ............
Morten Heby ....................
Werner Kindberg .............
Kristian Tylvad .................
Lars Fogh .........................
287
284
258
246
233
201
2* KREDSMESTER
Leif Rasmussen ...............
Erik Hermansen ...............
Henning Pedersen ............
Per Gaunø Jensen .............
Grete Krøjgaard ...............
Jan Bundgaard Nielsen ....
Jens Peter Pedersen ..........
John Husted ......................
Christian Rasmussen .......
186
176
175
164
160
158
153
150
150
1* KREDSMESTER
Stig Bryde Andersen ........ 124
Melanie Tylvad ................ 114
Flemming Clausen ........... 106
Henning Gerner Mikkelsen
105
Albert Mylius Nielsen ..... 103
Martin Hilmer Jensen ...... 101
KREDSMESTER
Poul Søndergaard ...............
Peter Frigaard ....................
Jakob Schmidt Rasmussen
Ingemar Ljungberg ............
Peter Kjær Aarup ...............
Kristian Olesen ..................
John Høgh ..........................
Helga Højbjerg ..................
Allan Amstrup ...................
Jens Jørgen Jensen .............
Mads Krogsgaard ...............
Anders Læsø Madsen ........
Thomas Christensen ..........
Niels Aage Gregersen ........
Lone Søndergaard ..............
91
90
90
87
84
83
82
80
75
75
71
70
70
63
50
DISTRIKTSMESTER
Mogens Hyldig ..................
Vilhelm Christiansen .........
Jan Peter Lysberg ...............
Bodil Villadsen ..................
Esben Dahlgaard ................
Kirsten Mikkelsen .............
Ole Kortegaard ..................
Ole Marcus Pedersen .........
Else-Marie B Thorsen .......
Peder Frandsen ...................
Harriet Værum ...................
Kirsten Nielsen ..................
Helle Dahlgaard .................
Tove Rasmussen .................
Claus Johansen ..................
Lis Hedehus .......................
Zhou Liu ............................
Kim Nielsen .......................
Christian Pedersen .............
Brita Christensen ...............
Kathrine Borregaard ..........
Rasmus Koch .....................
50
48
47
46
44
37
36
34
33
31
30
27
26
25
24
23
22
22
21
19
17
15
1* KLUBMESTER
Merete Leegaard ................ 22
Michel Dyekjær ................. 21
Bitten Houlberg ................. 21
Keld Kjær ........................... 20
Anette Mejlholm ............... 19
Gert Kristensen .................. 17
Annette Bjørn Jensen ........ 17
Ole Riis .............................. 14
Keld Henriksen .................. 14
Jesper Kragh ...................... 13
Harry Pedersen .................. 13
Birthe Gieseler .................. 13
Birte Henriksen ................. 13
Lene Larsen ....................... 11
Hugo Thomsen ................... 11
Gert Villumsen ................... 11
Ole Svendsen ..................... 10
Ib Vestergaard .................... 10
Carsten M Jensen .................. 9
Vibeke Hansted ..................... 8
Edgar Christensen ................. 8
Ole Ejlersen .......................... 7
Hanna Bak ............................ 6
Kristen Bak ........................... 6
Steen Schubert ...................... 6
Normann Nielsen .................. 6
Lilian Kristensen .................. 6
Anne Marie Mølgaard .......... 6
Poul Riise .............................. 5
Grethe Witt ........................... 5
Helen Olesen ........................ 5
KLUBMESTER
Torben Hjorth .................... 10
Arant G Berjastein ................ 9
Lars Venø Jakobsen .............. 8
Niels Wendell Pedersen ........ 7
Vita Emborg .......................... 4
Ellen Riise ............................ 4
Knud Lysgaard ...................... 4
John Hjeresen ....................... 4
Hans Ole Ravn ...................... 4
Heidi Sørensen ...................... 4
Ove Bent Jensen ................... 4
Margit K Larsen ................... 4
Helga Lauesgaard ................. 4
Grete Vestergård ................... 4
Knud Hede Jørgensen ........... 4
Else Stevens Larsen .............. 4
Peter Jensen .......................... 3
Helle Bødker ......................... 3
Jytte Hedeman ...................... 3
Chris Pedersen ...................... 3
Synnøve Rosthøj ................... 3
Ole Stevens Larsen ............... 3
Gabriella Donnerborg ........... 3
Bent Øllegaard Andersen ..... 3
Anne Vogel ............................ 2
Mona Olesen ......................... 2
Inge Laursen ......................... 2
Thomas Hjort ........................ 2
Kirsten Bayer ........................ 2
Bodil Rysgaard ..................... 2
Eigil Pedersen ....................... 2
Dorte Hinzmann ................... 2
Per Møller Nielsen ................ 2
Inger Bruun Bjarram ............ 2
Grethe Sloth-Kristensen ....... 2
4160
Pandrup Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Karen Jeppesen ................ 158
John Husted ...................... 150
1* KREDSMESTER
Peter Jeppesen ..................
Bente Pedersen ................
Kurt Christensen ..............
Chr Uldahl .......................
Ella Mejlholm Nielsen ....
KREDSMESTER
Elly Berthelsen ..................
N P Nielsen ........................
Tove Sørensen ....................
Bjarne Thomsen .................
Per Frost Sørensen .............
Anne Pflug .........................
Jens Jørgen Jensen .............
Børge Madsen ....................
Niels P Engelund ...............
Mette Frost Sørensen .........
Chr Hejlesen ......................
Ivan Larsen ........................
Svend Nielsen ....................
Ole Berthelsen ...................
Sonja Buchardt ..................
97
89
86
82
81
80
75
71
70
70
69
67
62
55
54
DISTRIKTSMESTER
Henning Nielsen ................
Inger Mortensen ................
Knud Erik Clausen ............
Jørgen Mortensen ..............
Birgit Schnoor ....................
Svend Erik Kirch ...............
Ole F Nielsen .....................
Ove Rasmussen ..................
Jens Chr. Holmsgaard ........
Christian Lønstrup .............
Erland Buchardt .................
Hans Krogh Christensen ....
46
44
44
41
37
35
26
24
22
19
18
17
1* KLUBMESTER
Hugo Nielsen ..................... 22
Ester Thomsen ................... 18
Eja Nielsen ......................... 17
Bent Hagemann ................. 17
Anna Ulrich ....................... 15
Erik Vilhelmsen ................. 15
Anne Marie Vilhelmsen .... 15
Søren Jacobsen .................. 14
Jens Mortensen .................. 13
Krestine Krogh Christensen 12
Jørn Gade ........................... 11
Kaare Gundersen ............... 11
Peter Rønholt ..................... 12
Berit Jensen ....................... 11
Lissy Mejlholm Nielsen .... 10
Bent Serup ............................ 6
Erik Mejholm Nielsen .......... 6
KLUBMESTER
Thorkild Johansen ................ 4
Eva Jensen ............................. 3
Åse Knøsgård ........................ 3
Viggo Nygård ....................... 3
Jonna Petersen ...................... 3
Johs Morrtensen ................... 3
Per Ulrik Bak ........................ 2
4162
Ravnkilde Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Hans Nielsen .................... 345
FORBUNDSMESTER
Arne Moesgaard .............. 285
Anton Pedersen ................ 203
2* KREDSMESTER
Ebbe Bech Christensen ... 174
Søren Jørgensen ............... 166
1* KREDSMESTER
Gert Mølgaard .................
Lene Christensen .............
Vagn Overgaard ...............
Christian Andersen ..........
86
053503_alma-indmad.pmd
86
141
121
119
107
103
8/8/2005, 11:44 AM
142
108
101
100
KREDSMESTER
Benny Højbjerg ..................
Erik Dalsgaard Andersen ...
Anders Larsen ....................
Nanna Wæde Hansen ........
86
85
62
59
DISTRIKTSMESTER
William Otte ......................
Brian Nielsen .....................
Poul Selde ..........................
Preben Mølgård .................
Knud Jørgensen .................
Kaj Degn ............................
Benny Drejer ......................
Kurt Jacobsen ....................
47
39
30
30
29
24
22
21
2* KLUBMESTER
Per Bjørn ............................ 24
1* KLUBMESTER
Hanne Grethe Mølgaard .... 23
Herdis Kragbæk ................. 22
Benny Hansen .................... 16
Lilly Bak ............................ 15
Marie Iversen ..................... 15
Poul Bakkegaard ................ 15
Ellen Bakkegaard .............. 15
Svend Bak .......................... 14
Holger Kragbæk ................ 14
Erna Jensen ........................ 13
Karl Georg Mogensen ....... 13
Christian Ladefoged .......... 12
Erik Stistrup .......................... 9
Else Marie Stistrup ............... 9
Inge Larsen ........................... 7
Inge Iversen .......................... 7
Karsten Frandsen .................. 6
KLUBMESTER
Niels Jørgen Iversen ............. 5
Else Báde .............................. 4
Gunhild Sørensen ................. 3
Leo Kastrup Kristensen ........ 3
Tut Baisgaard ........................ 2
Arne Baisgaard ..................... 2
Finn Gregersen ...................... 2
Birthe Winther ...................... 2
Tove Søndergaard ................. 2
Børge Vestergaard ................. 2
4168
Støvring Bridgeklub
KREDSMESTER
Grete Laursen .................... 75
Knud-Erik Laursen ............ 59
DISTRIKTSMESTER
Marinus Brunsborg ............
Carl Ancher Jensen ............
Arne Nielsen ......................
Grete Nielsen .....................
Erik Damm ........................
Jytte Franck ........................
Ejner Sørensen ...................
Knud Bisgaard Olesen .......
Kirsten Snitkjær .................
Anton Nielsen ....................
Randi Nielsen ....................
Arne Krogshave .................
Kirsten Sørensen ................
54
41
30
29
27
27
25
25
23
22
21
19
18
2* KLUBMESTER
Bent Frederiksen ................ 22
J. Nagamany ....................... 21
1* KLUBMESTER
Jens Tarp ............................ 19
Poul Staun .......................... 19
Agnes Børresen ................. 19
Lars Brynildsen ................. 19
Fritze Munk ....................... 16
Monica Olesen ................... 15
Gerda Severinsen ............... 15
Gerda Pinstrup ................... 13
Annet Baadsgaard Kiilerich 13
Kaj Jørgensen ..................... 12
Aage Pedersen ................... 12
Bent Andersen .................... 11
Kirsten Formenti ................ 12
D. Manner-Jacobsen .......... 10
Mariane Dohm Børsting .... 10
Hanne Dall ............................ 8
Thomas Thomasen ................ 8
Ivan Holck ............................ 7
Peter Trads ............................ 7
Ruth Nielsen ......................... 7
Inga Trads ............................. 6
Grete James .......................... 6
Lis Pedersen .......................... 6
Jens Liltorp ........................... 6
Karen Liltorp ........................ 6
Mona Uhrenholt .................... 6
Erik Svenstrup ...................... 6
Karen Ingvardsen .................. 6
Hans Verner Ingvardsen ....... 6
Erik Sørensen ........................ 5
Anni Svenstrup ..................... 5
KLUBMESTER
Kai Svendsen ........................ 4
Bjarne Johnsen ...................... 4
Niels Erik Thomsen .............. 4
Gunnar Christensen .............. 4
Jens Winther ......................... 3
Birtha B Andersen ................ 3
Ole Tilm ................................ 2
Bodil Tilm ............................. 2
Inge Brunsborg ..................... 2
Inge Lise Hoffmann .............. 2
4170
Sæby Bridgeklub
KREDSMESTER
Jørgen Fisker ...................... 59
Else Lentz .......................... 55
DISTRIKTSMESTER
Kaj Nielsen ........................
Jens Abildgaard Jensen ......
Poul Hansen .......................
Kaj Hansen ........................
Birthe Jensen .....................
Preben Knudsen .................
Helmer Arvidson ...............
52
45
33
32
30
30
30
2* KLUBMESTER
Jørgen Bruun ...................... 28
1* KLUBMESTER
Rita Larsen ......................... 20
Kamma Brendborg ............ 20
Ella Christensen ................. 19
Preben Christensen ............ 19
Aase Roed .......................... 18
Ruth Hansen ....................... 18
Jørgen Helmer Nielsen ...... 17
Lene Løvendahl ................. 16
Arne Løvendahl ................. 16
Kurt Bagge Nielsen ........... 16
Annette Toftelund .............. 15
Helge Hansen ..................... 14
Anne-Margrete Bang ......... 14
Bjarne Weber Mikkelsen ... 13
Inga Dige Pedersen ............ 12
Jytte Brønnum .................... 11
Lis Mikkelstrup ................. 11
Bent Jensen ........................ 10
Gunda Jensen ..................... 10
Aksel Nielsen ..................... 10
Inger Rasmussen ................ 10
Mads Mikkelstrup .............. 10
Birthe Daugbjerg ............... 10
Jørgen Skovgaard ............... 12
Lissy Helmer Nielsen ........ 12
Anni Kvist .......................... 11
Lissy Olesen ...................... 11
Hanne Kielsgaard ................. 9
Birgit Skafte Schou .............. 9
Edel Jensen ........................... 8
Børge Emsholm .................... 8
Bodil Borregård .................... 8
Grethe Simonsen .................. 8
Else Skytte ............................ 7
Jytte Martens ........................ 7
Ib Christensen ....................... 7
Mogens Schjødt .................... 7
Bente Hasselflug ................... 7
Jette Frilev ............................ 6
Lentz Nymark ....................... 5
Tove Pedersen ....................... 5
Birger Jensen ........................ 5
KLUBMESTER
Lindegaard Vilhelmsen ..... 10
Grethe Andreasen ................. 7
Anny Lang ............................ 5
Aase Slot ............................... 4
Inger Hage ............................ 4
Rita Rukjær ........................... 4
Selma Hansen ....................... 4
Jørgen Nielsen ...................... 4
Bodil Gjøderum .................... 4
Steinar Bjørkly ...................... 4
Jeppe Bouert ......................... 3
Bodil Poulsen ........................ 3
Børge Mortensen .................. 3
Tove Gottschalck .................. 3
Karen Bagge Nielsen ............ 3
Kirstine Perch Frederiksen ... 3
Elly Moss .............................. 2
Ole Larsen ............................. 2
Ytta Smith ............................. 2
Per Andreasen ....................... 2
Anni Andreasen .................... 2
Birgitte Bouert ...................... 2
Ruth Christensen .................. 2
Hans Christensen .................. 2
4172
Terndrup Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Arne Moesgaard .............. 285
1* KREDSMESTER
Christian Andersen .......... 100
KREDSMESTER
Benny Højbjerg .................. 86
Anders Larsen .................... 62
DISTRIKTSMESTER
William Otte ......................
Hans Andersen ...................
Brian Nielsen .....................
Eva Nørgaard .....................
Preben Nielsen ...................
47
45
39
17
17
1* KLUBMESTER
Flemming Hansen .............. 19
Inge Schødt Jensen ............ 17
Inger Bjørn ......................... 15
Gunnar Nørgaard ............... 15
Kim M Bøhne .................... 10
Astrid Holst Petersen ......... 11
Svend Klitgaard .................... 8
Helga Christensen ................. 8
Inga Nielsen .......................... 6
Berit Klitgaard ...................... 6
Torben Nielsen ...................... 5
KLUBMESTER
Lena Nielsen ......................... 9
Bente Hilmar ........................ 6
Birte Ottesen ......................... 6
Flemming Hilmar ................. 6
Tove Mikkelsen ..................... 4
Arne Christensen .................. 4
Ejgild Mikkelsen .................. 4
Finn Højlund Andersen ......... 4
Alex Larsen ........................... 3
Else Primdahl Jessen ............ 3
Eva Sommer .......................... 2
Hans Pedersen ....................... 2
4174
Universitetets Bridgeklub
KREDSMESTER
Mads Krogsgaard ............... 71
DISTRIKTSMESTER
Morten Knudsen ................ 45
Uggi Mersholm .................. 42
Søren Andersen .................. 11
Gitte Bruno ........................ 10
Niels Frøsig ........................... 7
KLUBMESTER
Käthe Mersholm ................... 5
Leif Heinzl ............................ 3
Peter Jensen .......................... 3
Mogens Jørgensen ................. 3
Kristjan Olafsson .................. 3
Marianne Jørgensen .............. 3
Johan Brøndum ..................... 2
Gerda Engberg ...................... 2
Poul Bisgaard ........................ 2
Kristjan Petursson ................. 2
Else Marie Bisgaard ............. 2
4175
Vestbjerg Bridgeklub
KREDSMESTER
Ernst Lageri ....................... 89
Bent Sørensen .................... 85
Vagn Bech .......................... 66
DISTRIKTSMESTER
Aksel Olesen ...................... 60
2* KLUBMESTER
Vagn Kirkensgaard ............ 26
Grethe Rønn ....................... 25
1* KLUBMESTER
Ingrid Møller ..................... 22
Mathias Bruun ................... 18
Gunnar Andersen ............... 18
Grethe Pedersen ................. 17
Karis Jensen ....................... 12
Kurt Nielsen ....................... 11
Helen Kirkensgaard ........... 11
Marie Jensen ...................... 10
Nina Skov .............................. 9
Preben Nielsen ...................... 7
Jytte Ringsdal ....................... 7
Grethe Engesgaard ............... 6
Mariann Nielsen ................... 5
KLUBMESTER
Karl Møller ........................... 4
Knud Iversen ......................... 4
Edel Iversen .......................... 4
Else Bilgaard ........................ 4
Bjarne Sørensen .................... 4
Gerhard Ringsdal .................. 4
Eva Madsen .......................... 3
Helle Kjær ............................ 3
Inger Lester ........................... 3
Knud Mogensen .................... 3
Inger Brorsen ........................ 3
Karen Larsen ........................ 2
Gunnar Larsen ...................... 2
Günter Lester ........................ 2
Carsten Bundgaard ............... 4
Inge Merete Svendsen .......... 4
Lillian Saxild Eriksen .......... 4
Inga Rasch ............................ 3
Elin Stevn .............................. 3
Allis Bundgaard .................... 3
Børge Christensen ................ 3
Tonni Vestergaard ................. 3
Karl Chr. Wormstrup ............ 3
Birthe Rye Andreasen .......... 3
Anna Holland ........................ 2
Henrik Jensen ....................... 2
Inger Sørensen ...................... 2
Gudrun Wormstrup ............... 2
4180
Aalborg Bridgeklub
4177
Vodskov Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Knud Aaen ....................... 128
Viggo Toft ........................ 106
1* STORMESTER
Poul Clemmensen .......... 1288
Tonny Hessel .................. 1054
1* FORBUNDSMESTER
Henning Thomsen ............ 348
KREDSMESTER
Ove Odgaard ......................
Claus Johansen ..................
Mogens Tranholm Jeppesen
Thorkild Bjerregaard .........
89
76
65
55
DISTRIKTSMESTER
Elly Kjeldsen .....................
Kamma Bjerregaard ..........
Bent Clemmensen .............
Inge Clemmensen ..............
Erik Christensen ................
Jytte Kann ..........................
Jes Tyrrestrup .....................
Askar Damsgaard Thomsen
Inger M. Jeppesen ..............
Knud Pedersen ...................
Lissy Bavnild .....................
Lisbeth Andersen ...............
Carsten Frandsen ...............
Søren Nielsen .....................
Laila Jepsen .......................
Andreas Larsen ..................
Gunnar Jens Pedersen ........
Ellen Bundgaard ................
Karsten Andersen ...............
Erik Andersen ....................
Anette Genefke ..................
Erik Væversted Nielsen .....
52
51
48
45
42
39
37
35
32
30
28
27
26
25
24
23
22
20
20
18
17
15
2* KLUBMESTER
Grethe Rønn ....................... 25
Anna Andersen .................. 24
1* KLUBMESTER
Ingrid Møller ..................... 22
Elisabeth Tyrrestrup .......... 21
Hanne Damsgaard Thomsen 20
Ruth Ekmann ..................... 19
Verner Jensen ..................... 19
Bo Tholander ..................... 18
Mathias Bruun ................... 18
Peter Lindgaard Christensen17
Jørn Larsen ........................ 15
Anna Faaborg ..................... 15
Tove Brøndum ................... 15
Bent Larsen ........................ 14
Vagner Berntsen ................ 13
Kirsten Berntsen ................ 13
Karis Jensen ....................... 12
Henning Skov ..................... 12
Hans Jeppesen .................... 12
Dan Crandal ....................... 10
Marie Jensen ...................... 10
Ernst Besser ....................... 10
Olaug Krøyer ..................... 10
Frede Lysemose ................. 10
Karin Pedersen ................... 11
Ib Krøyer ............................ 10
Ole Svendsen ..................... 10
Sven Sjørslev ..................... 10
Henrik Mortensen .............. 10
Nora Nielsen ......................... 9
Peer Thomsen ........................ 9
Aage Saxtorff ........................ 9
Jette Saxtorff ......................... 9
Christian Hoppe .................... 8
Irene Klemmensen ................ 8
Arne Houbak ......................... 7
Søren Kloch .......................... 7
Kirsten Houbak ..................... 7
Ellen Albrechtsen ................. 7
Jorunn Ørum ......................... 6
Niels Elsnab .......................... 6
Arne Andersen ...................... 6
Anni Skov ............................. 5
Gitte Pedersen ....................... 5
Turid Tyrrestrup .................... 5
KLUBMESTER
Jens Skole ............................. 4
Arne Hansen ......................... 4
FORBUNDSMESTER
Hans Clemmensen ...........
Jan Aagaard ......................
Morten Heby ....................
Jørgen Gadegaard ............
287
280
258
254
2* KREDSMESTER
Niels Kamp ...................... 212
Grete Krøjgaard ............... 160
1* KREDSMESTER
Grethe Kjærsgaard Sørensen 136
Else Rognan ..................... 131
Martin Hilmer Jensen ...... 101
KREDSMESTER
Poul Søndergaard ...............
Ernst Lageri .......................
Ellen Margrethe Nielsen ...
Bente Lageri ......................
Per Frost Sørensen .............
Anne Pflug .........................
Helga Højbjerg ..................
Elsebeth Clemmensen .......
Grete Laursen ....................
Mette Frost Sørensen .........
Stinne Christiansen ............
Knud-Erik Laursen ............
91
89
88
85
81
80
80
78
75
70
67
59
DISTRIKTSMESTER
Aksel Olesen ......................
Gunnar Heby ......................
Bodil Villadsen ..................
Erna Graungaard ................
Leif Molbech Larsen .........
Egon Badstue Jørgensen ....
Kirsten Aundal ...................
Kirsten Lund ......................
Jørn Jacobsen .....................
Knud Simonsen ..................
Karen Klitgaard .................
Bente Schimmelmann .......
Elly Froberg .......................
Kaj Andersen .....................
Tove Rasmussen .................
Inger Gundestrup ...............
60
55
46
44
43
38
34
31
31
30
29
29
28
26
25
23
2* KLUBMESTER
Lissy Hall Pedersen ...........
Birthe Bering .....................
Karin Rasmussen ...............
Sinne Hjortlund .................
Kristian Thomsen ..............
24
23
22
22
22
1* KLUBMESTER
Georg Haderslev ................
Lise Evers ..........................
Bitten Houlberg .................
Keld Kjær ...........................
Tage Pedersen ....................
Tage Andersen ...................
Peter Pein Lorentzen .........
Gitte Andersen ...................
Solvejg K Nielsen ..............
Lise Larsen ........................
Lis Yde ...............................
Ulla Brix ............................
Birgit Petersen ...................
Birger Rasmussen ..............
Gerda Bjerg ........................
Else Thoresen .....................
Grethe Ussing ....................
Helge Damgaard ................
Hanne Bechgaard ..............
Birthe Gieseler ..................
Grethe Kjærsgaard .............
Helen Stokport ...................
Bodil Eriksen .....................
Sten Winsløw .....................
Peter Steen .........................
24
21
21
20
20
20
19
17
17
15
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
11
10
14
87
053503_alma-indmad.pmd
87
8/8/2005, 11:44 AM
Bjørn Mathiassen ............... 11
Georg H. Jensen ................. 10
Chr Bisgaard Jensen .......... 10
Peter S. Bak .......................... 9
Hanne Haderslev .................. 9
Morten Bang Henriksen ....... 9
Ole Espersen ......................... 8
Niels Frøsig ........................... 7
Helle Larsen ......................... 7
Jane Frandsen ........................ 7
Ivan Sønder ........................... 6
Jytte Kjærsgaard ................... 6
Anne Marie Mølgaard .......... 6
Karen Bach ........................... 5
Helle Kofod .......................... 5
Birgit Holkenberg ................. 5
Annemette Andersen ............ 5
Karen Marie Meldgaard ....... 5
Søren Aagaard Petersen ........ 5
Ole Molbæk Hansen ............. 4
Steen Søndergaard ................ 4
Bent Stampe Jacobsen .......... 4
Ole Bygum ............................ 3
Henning Madsen ................... 3
Lars Bo Jensen ...................... 3
Søren A Sørensen ................. 3
Jacob W. Mathiesen .............. 3
Kirsten Østrup ...................... 2
Arne Christensen .................. 2
Elsebeth Knudsen ................. 2
Else Marie Smith .................. 2
Bent Christensen ................... 2
E Rabøl Jørgensen ................ 2
KLUBMESTER
Rikke Christiansen ............... 7
Karen Fedder ........................ 5
Krista Larsen ........................ 4
Birte Greisen ......................... 4
Torben Iversen ...................... 4
Gurli Mogensen .................... 4
Lars Pilegaard ....................... 4
Poul Dam Madsen ................ 4
Jørgen Meldgaard ................. 4
Ida Østrup Olesen ................. 4
Dorthe Aamand ..................... 3
Synnøve Rosthøj ................... 3
Hans Jørgen Ravn ................. 3
Ellen Søndergaard ................ 3
Ole Thomsen ......................... 2
Annalise Dam ....................... 2
Frank Lassen ......................... 2
Hanne Børglum ..................... 2
Kirsten Bayer ........................ 2
Henny Pedersen .................... 2
Gudrun Nørgaard .................. 2
Kresten Skaaning .................. 2
4203
Aarhus Bridge Center
DISTRIKTSMESTER
Connie Jensen .................... 33
Ernst Elm Larsen ............... 25
Bente Münzberger ............. 25
1* KLUBMESTER
Benth Lundgaard ............... 13
Leo Jacobsen ...................... 10
Ingerlise Gynther Schumann
10
Vibeke Dullum ...................... 6
KLUBMESTER
Irene Mølsted Ibsen .............. 4
Birthe Bischoff ..................... 3
4206
Akademisk Bridgeklub
1* STORMESTER
Niels Krøjgaard .............
Mads Krøjgaard .............
Tom Nørgaard ................
Hans Kristian Sørensen .
4190
Aars Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Michael Mathiesen .......... 204
Flemming Nielsen ........... 176
Ebbe Bech Christensen ... 174
1* KREDSMESTER
Gert Mølgaard .................
Erik Toft ...........................
Verner Johansen ...............
E. Robert Andersen .........
DISTRIKT
ØSTJYLLAND
142
122
118
109
KREDSMESTER
Henning Lund Christensen
Gunner Andersen ...............
Brian Søgård Nielsen ........
Ejgil Vittrup .......................
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Holdt-Simonsen .....
Signe M Hansen ................
Inger Roulund ....................
Knud Jørgensen .................
Benny Drejer ......................
Jan Kvitsau Nielsen ...........
Steen Nielsen .....................
Jette Brinck-Lund ..............
96
88
88
54
1443
1389
1125
1083
STORMESTER
Vagn Søndergaard ............ 688
Peter Barsøe ..................... 599
Niels Nymark ................... 590
1* FORBUNDSMESTER
Anne Marie Ladefoged ... 489
Arne Ladefoged ............... 342
Marlene Kirstan ............... 307
FORBUNDSMESTER
Thordis Skjernaa ............. 250
Børge Nielsen .................. 210
Mogens Birkebæk ............ 159
2* KREDSMESTER
Klavs Skovgaard Madsen 162
63
40
30
29
22
18
17
15
2* KLUBMESTER
Tutta Lau Larsen ................ 26
1* KLUBMESTER
Ellen Thindahl ................... 21
Kirsten Hastrup-Nielsen .... 18
Hans Jørgen Jørgensen ...... 16
Claus Nielsen ..................... 11
Karl J Kristiansen .............. 11
Jørgen Christensen ............. 12
Inge Ørnsø ......................... 11
Ove Sondrup Jensen .......... 11
Evy Andersen ........................ 9
Dan Leo Nymand ................. 9
Verner Nielsen ...................... 8
Marianne Jacobsen ............... 8
Ivan Holck ............................ 7
Ellen Præstegaard ................. 7
Else Larsen ........................... 6
Ole Brinck-Lund ................... 6
Karsten Frandsen .................. 6
Signe Brinck-Lund ............... 6
Ulla Jensen ............................ 5
Lis Andersen ......................... 5
KLUBMESTER
Hans Ivan Iversen ................. 6
Else Bak ................................ 4
Ole Smith .............................. 4
Egon Bech ............................. 4
Karna Madsen ....................... 4
1* KREDSMESTER
Inge Plougmann Andersen
Jørgen Nielsen .................
Fr Plougmann Andersen ..
Niels Aagaard ..................
Mirjanna Miki Rosenlund
147
140
134
119
100
KREDSMESTER
Johanne Broe .....................
Hans Kjærgaard .................
Danny Hansen ....................
Lisbeth Troels Møller ........
Peder Heide Pedersen ........
Lea Troels Møller ..............
Peter Jensen .......................
Wladimir Sidorenco ..........
Niels Peter Meldgaard .......
Torsten Sverdrup Warberg .
Ellis Dragenberg ................
Wagn Rosenlund ................
Arne Skyum Kristensen ....
Søren Halse ........................
96
91
90
89
83
75
73
73
69
66
65
61
55
54
DISTRIKTSMESTER
Niels Kjærgaard .................
Niels Svendsen ..................
Ejnar Dam ..........................
Ole Drengsgaard ................
Svend Larsen .....................
Bent Provstgaard ................
Steffen Wich ......................
Rikke Christiansen ............
Helle Veel Høygaard .........
Anne Mette Bærendsen .....
Jørgen Kirkegaard ..............
Michael Veien ....................
Torben Johansen ................
48
46
45
43
42
42
41
39
36
34
20
19
19
2* KLUBMESTER
Jean Rene Andersen .......... 22
1* KLUBMESTER
Christian Schmidt .............. 23
Lars Kappel Hansen .......... 19
Michael Traadsdal Møller . 19
Tommy Pedersen ................ 18
Peter Enevoldsen ............... 16
Nina Gjørup ....................... 14
Birthe Østergaard .............. 14
Ole Wolf ................................ 9
Jørgen Hedegaard ................. 8
Mette Veel Christensen ........ 8
KLUBMESTER
Flemming Bybjerg ............. 12
Christopher Buur .................. 8
Jan Jeppesen ......................... 6
Lene Laursen ........................ 5
Mikael Esmann ..................... 5
Allan Bangsbro ..................... 4
Christian Sønder ................... 4
Lars Therkildsen ................... 4
Christina Jacobsen ................ 4
Kirsten Key Nielsen ............. 3
4207
Bridgeklubben Bellevue
FORBUNDSMESTER
Inger Bendt ...................... 218
2* KREDSMESTER
Carl Erik Engelbrechtsen 181
1* KREDSMESTER
Lise Mikkelsen ................
Tommy Hansen ................
Vera Hornung ...................
Gerd Dollerup ..................
Ole Adelkvist ...................
Alan Rasmussen ..............
Jørgen Rasmussen ............
146
125
124
116
111
106
100
KREDSMESTER
Torben Thrane ....................
Lisbeth Troels Møller ........
Kurt Hornung .....................
Marianne Rasmussen .........
Hanne Guldager .................
Svend Thomsen ..................
Ole Jensen ..........................
Jørgen Andersen .................
Michael Krefeld .................
Lis Hammann ....................
Ole Fenger ..........................
Kirsten Bærendsen ............
Signe Thomsen ..................
Klaus Jeppesen ..................
Frank Jensen ......................
97
89
85
84
71
69
65
64
62
60
59
59
56
56
53
DISTRIKTSMESTER
Christian Larsen ................
Knud Elbrønd .....................
Grethe Steffenauer .............
Inge Keiser .........................
Bent Madsen ......................
Martin Andersen ................
Tina Gynther ......................
Inga Kristensen ..................
Poul Weis ...........................
Aage Lauridsen ..................
Hans Henning Work ..........
Bente Bo Christensen ........
Hans Lund ..........................
Inger Bering .......................
Palle Keiser ........................
Kirsten Dalgaard ................
Anne Mette Bærendsen .....
Jonna Ladefoged ................
Peter Frederiksen ...............
Bente Dirksen ....................
Kirsten Sørensen ................
Joan Marquart ....................
Karl Emil Serup .................
Carsten Schødt Petersen ....
Lone Trøst Pedersen ..........
Karsten Dorph ...................
57
51
51
50
49
47
44
42
41
41
41
41
40
40
40
38
34
31
31
30
30
25
23
23
22
20
2* KLUBMESTER
Ingvard Ladefoged .............
Gurli Bjørn Iversen ............
Erling Hansen ....................
Torben Skeldal ...................
Gert Lunding Jacobsen ......
27
26
25
20
20
1* KLUBMESTER
Keld Jakobsen ....................
Dora Skovenborg ...............
Erik Steffenauer .................
Lone Bak ............................
Bo Kelstrup ........................
Jørgen Sand ........................
Børge Olesen .....................
21
20
20
19
19
19
19
Jørgen Panduro .................. 19
Erik Skovenborg ................ 19
Ejner Kristensen ................ 19
Hans Jørgen Sørensen ........ 19
Hanne Wanting .................. 18
Trille Frederiksen, ............. 18
Jytte Bach .......................... 17
Bodil Pedersen ................... 17
Hans Esmann Eriksen ........ 17
Erik Mengel ....................... 16
Birgit Jaquet ....................... 16
Ejvind Madsen ................... 16
Jytte Schnell ....................... 16
Birte Zweidorff .................. 16
Niels Ammitzbøll .............. 16
Anne Grete P Kristensen ... 16
Anders Larsen .................... 15
Preben Mønster .................. 15
Hans Henrik Schaltz .......... 15
Kaj Toft .............................. 14
Ib Bonde ............................. 14
Aase Schlemmer ................ 14
Karen Dahl-Jeppesen ......... 14
Birthe Dalgaard Sørensen . 14
Ulla Knappe ....................... 13
Tove Klausen ..................... 13
Jørgen Jentz ....................... 13
Sven Hagen Madsen .......... 13
Marius Lyhne-Knudsen ..... 13
Berit Sejersen .................... 12
Connie Bentzen ................. 12
Anette Poulsen ................... 12
Alice Andreasen ................ 12
Brigitte Hørfarter .............. 12
Inger-Lise Hindsted ........... 12
Mogens Larsen ................... 11
Anelise Gedde ................... 11
Kirsten Laursen ................. 11
Birte Ammitzbøll ............... 11
Viveca Filtenborg .............. 11
Inger Brøgger Andersen .... 11
Inger Larsen ....................... 10
Kaj Erik Ravn .................... 10
Anette Kylling ................... 10
Peter Holmgaard ................ 10
Birgitte Preisz .................... 10
Lisbeth Norskov Sørensen . 10
Asger Bak .......................... 10
Ellen Thiele .......................... 9
Jørn Jacobsen ........................ 9
Niels Pedersen ...................... 9
Vibeke Malchow-Møller ...... 9
Hanne Nymark ...................... 8
Ole Hvingelby ....................... 8
Anne Christensen .................. 8
Vagn Steen Pedersen ............ 8
Jette Ravn .............................. 7
Knud Hansen ........................ 7
John Pedersen ....................... 7
Lisbeth Møller ...................... 7
Inger Fjordside ...................... 7
Jette Steen Pedersen ............. 7
Inge Evers ............................. 6
Lis Clausen ........................... 6
Tove Lindner ......................... 6
Jørgen Holmboe .................... 6
Niels Sørensen ...................... 6
Flemming Krogh ................... 6
Ulla Verge ............................. 5
Torben Dahl .......................... 5
Lene Sejersen ....................... 5
Birgit Vagnsø ........................ 5
Egon Pedersen ...................... 5
Lene Barckmann .................. 5
Jørgen Nielsen ...................... 5
Poul Markussen ..................... 5
Birgitte Thrane ...................... 5
Jeanette Hvingelby ............... 5
Hans Erik Barckman ............ 5
Elsebeth Liendgaard ............. 5
KLUBMESTER
Eggert Cappelen ................... 8
Lise Toft ................................ 5
Hanne Geday ........................ 4
Eva Vilsgård .......................... 4
Knud Stokvad ....................... 4
Vibeke Lings ......................... 4
Aase Stokvad ........................ 4
Dagny Andersen .................... 4
Kirsten Videbæk ................... 4
Grete Steenberg .................... 4
Gert Kristensen ..................... 4
Søren Smedegaard ................ 4
Lisbeth Mørkeberg ............... 4
Erik Malchow Møller ........... 4
Jørgen Søholt Christensen .... 4
Rie Birk ................................. 3
Vera Habicht ......................... 3
Leif Høgberg ......................... 3
Bodil Ehlers .......................... 3
Peter Laursen ........................ 3
John Stenberg ........................ 3
Heinz Habicht ....................... 3
Bodil Pedersen ...................... 3
Erling Videbæk ..................... 3
Hans Rasmussen ................... 3
Jytte Sørensen ....................... 3
Birthe Bischoff ..................... 3
Kirsten Gerstrøm .................. 3
Vibeke Smedegaard .............. 3
Christian Colding ................. 3
Ruth Jensen ........................... 2
Kirsten Pank .......................... 2
Vera Sørensen ....................... 2
Paul Pedersen ........................ 2
Bent Pedersen ....................... 2
Hildegard Fries ..................... 2
Lone Sommerlund ................ 2
Kristian Ortmann .................. 2
Grethe Villumsen .................. 2
Anne Marie Olesen ............... 2
Jørgen Kjær Jensen ............... 2
Bent Møller Nielsen ............. 2
Rosa Sommerlund Hansen ... 2
4210
Bridge 82
1* FORBUNDSMESTER
Arne Lund-Jensen ............ 317
FORBUNDSMESTER
Lis Lund-Jensen ............... 243
Morten B. Kristiansen ..... 199
2* KREDSMESTER
Flemming Nørgaard ........
Preben Lohff-Johansen ....
Gerda Nørgaard ...............
Dorte Friis ........................
Hans Jørgen Mortensen ...
Inger Mortensen ..............
Klaus Lindhardt ...............
219
192
190
163
159
158
158
1* KREDSMESTER
Erik Degn .........................
Eli Lothardt Dahl .............
Jan Dittmer ......................
Eske Nørgaard .................
Hans Peter Mors ..............
Per Grøn ...........................
136
136
117
116
106
103
KREDSMESTER
Alice Wiedemann ..............
Helle Færgemann ..............
Edvard Sørensen ................
Jytte Sørensen ....................
Vibeke Leth-Espensen .......
Gert Dethlefsen .................
93
81
80
73
73
62
DISTRIKTSMESTER
Peter Christensen ...............
Sanne Kirstan .....................
Else Lehd Møller ...............
Jørgen Leth-Espensen ........
Lisa Harrestrup ..................
Krista Malfeld ....................
Holger Strandgaard ...........
Inge Herskind ....................
Bitten Tylvad ......................
Tommy Karlsson ................
Finn Herskind ....................
Dan Harrestrup ..................
Pier Svenstrup ....................
Martin Heltborg .................
69
61
61
60
49
38
37
35
35
35
33
32
32
31
2* KLUBMESTER
Conny Sørensen .................
Christen Vester ...................
Iris Karlsson .......................
Lene Thorbjørn ..................
Carsten Poulsen .................
Inger Kristensen ................
Ruth Scherer ......................
Ebba Lis Fonsman Vogel ...
Gunnar Sørensen ................
Kirsten Pedersen ................
29
29
28
26
25
25
23
21
20
20
1* KLUBMESTER
Hanne-Birthe Eldrup .........
Leo Vogel ...........................
Dagmar Lyng-Madsen .......
Verner Scherer ...................
Anna-Lise Thygesen ..........
Jane Nielsen .......................
Bodil Sørensen ...................
Ivy Greve Pedersen ............
Jens Degn ...........................
Stig Vogel ...........................
Jytte Degn ..........................
Erik Simonsen ....................
Jytte Gudiksen Thomsen ...
Else Pedersen .....................
Ivy Rytter Jensen ...............
Kaj Byg ..............................
Knud Hansen .....................
Anny Bjerre .......................
Bitte Lindhard ....................
Vibeke P Busk-Rasmussen
Jan Behrens Jensen ............
22
19
19
18
18
17
17
17
15
15
15
14
14
13
13
12
11
10
10
10
13
88
053503_alma-indmad.pmd
88
8/8/2005, 11:44 AM
Frede Pedersen ................... 10
Nora Knudsen ....................... 9
Sigrid Poulsen ....................... 9
Jakob Wilhelmsen ................. 9
Ellen Vester ........................... 8
Preben Fruelund .................... 8
Vibeke Boisen Frølich .......... 8
Jens Keilgaard Christensen .. 8
Ellen Margrethe Krag ........... 7
Hanne Fog ............................. 6
Gerda Bundgaard .................. 6
Peter Ribergaard ................... 6
Grethe Nikolaisen ................. 6
Sonja Nielsen ........................ 5
Inge Lise Würtz .................... 5
Birthe Gammelgaard ............ 5
KLUBMESTER
Jørgen Pedersen .................... 5
Vibeke Hougaard .................. 4
Ib Lynæs Hansen .................. 3
Ingrid Skytte Andersen ......... 3
Lis Rydahl ............................. 2
Søren Sørensen ..................... 2
Bodil K. Madsen ................... 2
Rikke Nelby Kristiansen ...... 2
4212
Bridgeklubben 56, Silkeborg
FORBUNDSMESTER
Lis Meldgaard .................. 326
2* KREDSMESTER
Mona Møldrup .................
Kurt Christensen ..............
Peter Jørck .......................
Peter Gam ........................
Betty Holm ......................
1* KREDSMESTER
Benny Hedegaard ............
Ole Weis ...........................
Villy Holm .......................
Hans Jørgen Davidsen .....
Christian Nielsen .............
224
211
191
177
150
151
144
141
128
120
KREDSMESTER
Thomas Bertelsen .............. 90
Elly Madsen ....................... 86
DISTRIKTSMESTER
Oda Jensen .........................
Hanne Gam Christensen ....
Lars Møller Sørensen ........
Marianne Lindballe ...........
Henrik Carlsson .................
Jesper Olsen .......................
Anni Gissel ........................
John Gissel .........................
Elin Flemstrøm ..................
Morten Agersnap ...............
64
60
48
43
42
41
34
31
31
30
2* KLUBMESTER
Elsebeth Lund .................... 26
Brian Bräuner .................... 20
1* KLUBMESTER
Palle Carlsson .................... 16
Jonna Larsen ...................... 15
Inger Overgaard ................. 15
Jens Zinck .......................... 12
Pia Vejlgaard ...................... 12
Poul Henrik Søgaard .......... 10
Jørn Larsen ........................ 10
Elsabeth Sidorenco ............ 10
Knud Mortensen ................... 9
Inge Mortensen ..................... 9
Lis Fausing ............................ 8
Børge Bak Thygesen ............. 7
Else Pedersen ........................ 5
Lotte Sandvai ........................ 5
Inger Holmgaard ................... 5
Birgitte Carlsson ................... 5
KLUBMESTER
Jannie Thygesen .................... 6
Lis Lemche ........................... 4
Hanne Stæhr ......................... 4
Svein Åge Rodt ..................... 4
Torben Jensen ....................... 3
Poul Jensen ............................ 2
Poul Damsgaard .................... 2
Kirsten Jensen ....................... 2
Birgitte Jensen ...................... 2
4221
Ebeltoft Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Tina Vestø ........................ 121
Birthe Halskov ................. 119
DISTRIKTSMESTER
Ib Clausager .......................
Ellen Ellevang ...................
Karen Clausager ................
Alice Kjærulf .....................
42
42
41
31
2* KLUBMESTER
Lise Lindberg ..................... 23
Patricia Sørensen ............... 23
Thomas Skat-Rørdam ........ 22
1* KLUBMESTER
Ebba Madsen ..................... 22
Gert Hokken ...................... 18
Liva Jørgensen ................... 18
Alex Jørgensen ................... 18
Margit Bisgaard ................. 18
Hanna Jessen ...................... 17
Peter Schiøler ..................... 17
Kjeld Kjærulf ..................... 16
Ingeborg Richter ................ 15
Birthe Krarup ..................... 13
Kirsten Starcke .................. 13
Gerda Fransen .................... 12
Aage Bisgaard ................... 11
Jan Erik Christensen .......... 11
Birgit Møller ...................... 10
Sussi Sinnbeck ................... 10
Birgitte Christoffersen ....... 10
Grethe Roesen ...................... 9
Knud Møller Jensen .............. 9
Nan Petersen ......................... 8
Grete Rasmussen .................. 8
Carsten Hauschild ................. 8
Lis Trolle Jacobsen ............... 8
Finn Werge ............................ 7
Inger Rose ............................. 6
Bente Elkær .......................... 6
Kirsten Skaar ........................ 6
Knud K. Jensen ..................... 6
Tage Møller Pedersen ........... 6
KLUBMESTER
Johannes Heick ..................... 5
Knud Erik Linnemann .......... 3
Tove Skaarup ........................ 2
Louise Gulstad ...................... 2
Joan Stensbjerg ..................... 2
Karl Emil Nielsen ................. 2
Hanne Juul Jensen ................ 2
Annelise Rasmussen ............. 2
John Trolle Jacobsen ............ 2
4223
Egå Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Svend Pedersen ................ 171
Henning Døpping ............ 171
Leif Marcussen ................ 150
1* KREDSMESTER
Anna Greta Mathiesen ....
Arne Mathiesen ...............
Grethe Døpping ...............
Arne Brink Nielsen .........
149
148
136
128
KREDSMESTER
Peter Illum ......................... 98
Helene Illum ...................... 88
Jørgen Vedsten Larsen ....... 84
DISTRIKTSMESTER
Jørgen W Hansen ...............
Lise Grünbaum ..................
Ruth Bendtsen ....................
Inge Keiser .........................
Arne Jepsen ........................
Lydia Pedersen ...................
Otto Mathiasen ..................
Palle Keiser ........................
Ole Papsø ...........................
Lise Damsgaard .................
Thorleif Holtzmann ...........
Jeanette Pedersen ...............
Rudolf Schütt .....................
Karsten Dorph ...................
63
54
54
50
50
44
43
40
38
37
35
31
30
20
2* KLUBMESTER
Anna-Lise Futtrup ............. 28
Dorthe Brink Nielsen ........ 26
1* KLUBMESTER
Erik Nielsen .......................
Peter Schütt ........................
Jørgen Agerbæk .................
Victor Langberg .................
Jytte Bach ..........................
Lillian Dahl ........................
Bent Rasmussen .................
Poul Erik Nielsen ...............
Birte Rasmussen ................
Bjarne Holm Sørensen ......
Dagny Due .........................
Gerda Lykke .......................
19
18
18
18
17
17
17
16
15
14
13
10
Jørn Jacobsen ........................ 9
Henny Bønding ..................... 7
Claus Hastrup ....................... 7
KLUBMESTER
Niyazi Arpaz ......................... 3
Ibrahim Øztürk ..................... 2
4233
Horsens Bridgecenter
2* KREDSMESTER
Harald Balling ................. 216
KLUBMESTER
Marianne Johansen ............... 2
4236
Horsens Bridgeklub af 1931
STORMESTER
Bent Pedersen .................. 717
Flemming Pedersen ......... 525
1* FORBUNDSMESTER
Jørgen Munk .................... 480
FORBUNDSMESTER
Svend Lausen ................... 240
Betty Munk ...................... 231
2* KREDSMESTER
Harald Balling ................. 216
1* KREDSMESTER
Benta Sevelsted ............... 121
Henny Sørensen ............... 117
KREDSMESTER
Børsting Pedersen ............ 110
Rita Langgaard ................ 109
Frank Roldsgaard ............... 98
Hans Willy Jensen ............. 98
Jens Erik Kühlmeier .......... 97
Erik Vase ............................ 89
Thorkild Gade .................... 85
Peer Christensen ................ 82
Hans Jørgen Mogensen ...... 77
Else Mührmann-Lund ....... 75
DISTRIKTSMESTER
Torben Nielung ..................
Inge Sønderlund .................
Carl Chr. Toft .....................
Kirsten Alsted Nielsen .......
Annie Hundevad ................
Ejvind Jørgensen ................
Curt Grymer-Hansen .........
Helle Frost .........................
Gunvor Grymer-Hansen ....
Vogn Madsen .....................
Gerda Thomassen ..............
Arne Christensen ...............
Linda Jørgensen .................
Peter Erik Mortensen .........
Frede Laursen ....................
Inger Christiansen .............
Lilly Berg ...........................
Aage Finderup ...................
Bente Jensen ......................
Kristian Bastrup .................
Tommy Nielsen ..................
Annalise Thorsen ...............
Margit Gade .......................
Jens Verner Knudsen .........
Karen Bruno ......................
Erik Randlev ......................
Bente Sperling Petersen ....
Jonna Laursen ....................
Erling Eriksen ....................
62
62
60
58
51
49
48
47
47
46
46
45
44
44
43
43
42
40
37
37
36
33
32
32
31
31
30
28
22
2* KLUBMESTER
Bent Jensen ........................
Jan Nikolaisen ...................
Inga Blidegn ......................
Peter Thorsen .....................
Thea Rasmussen ................
Vagn Blidegn .....................
Lene Frederiksen ...............
29
27
26
25
22
20
20
1* KLUBMESTER
Karen Margrethe Mogensen 20
Else Udby Olesen .............. 19
Kirsten Simonsen ............... 19
Bodil Smidt ........................ 17
Aase Hansen ...................... 15
Niels Laursen ..................... 15
Anette Kristensen .............. 15
Hans Jørn Offersen ............ 15
Kaj Olsen ........................... 14
Lars Fjeld ........................... 14
Bent Smidt ......................... 13
Bente Frandsen .................. 13
Kirsten Knudsen ................ 13
Knud Udby Olesen ............ 12
Grethe Jensen ..................... 11
Henrik Kejlberg ................. 11
Karen Bechmann ............... 10
Birte Mogensen ................. 10
Henning Karlsmose .............. 8
Finn Skriver Laursen ............ 8
Inge Brixen ........................... 7
Lene Sørensen ...................... 7
Elsemarie Hougård ............... 7
Jørgen Berg ........................... 6
Svend Larsen ........................ 5
Else Ernstsen ........................ 5
Søren H. Krause .................... 5
KLUBMESTER
Carl Nielsen .......................... 7
Rita Laursen .......................... 4
Bent Nielsen ......................... 4
Asger Clausen ....................... 4
Birgit Laursen ....................... 4
Ruth Jørgensen ...................... 4
Kirsten Friis Clausen ............ 4
Lena Johansen ....................... 3
Paul Hjortshøj ....................... 3
Birthe Nielsen ....................... 3
Ove Tretow-Loof .................. 3
Trude Tretow-Loof ............... 3
Poul Erik Mogensen ............. 3
Jørgen Lenger ....................... 2
Paul Jørgensen ...................... 2
Merete Rasmussen ................ 2
Marianne Johansen ............... 2
Peter Baglama Kejlberg ....... 2
4237
Horsens Ny Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Jens Pedersen ................... 122
Inger Pedersen ................. 119
KREDSMESTER
Lissi Haugaard ................... 84
Andreas Jørgensen ............. 69
Lena Mortensen ................. 66
DISTRIKTSMESTER
Inge Sønderlund .................
Bente Møller-Jensen ..........
Tom Møller-Jensen ............
Frits Schjøtt ........................
Gertrud Kaastrup ...............
Bitten Andersen .................
62
53
47
33
33
30
1* KLUBMESTER
Casper Breinholt ................ 19
Erling A Karlsson .............. 18
Lene Damgaard ................. 17
Hans Frederik Jahn ............ 16
Karsten Bjerreskov ............ 16
Anni Laursen ..................... 15
Tove Jakobsen .................... 15
Niels Laursen ..................... 15
Hans Jakobsen ................... 15
Kaj Olsen ........................... 14
John Rasmussen ................. 14
Lis Jacobsen ....................... 13
Karin Deding ..................... 13
Bent Iversen Gemmer ....... 12
Kresten Christensen ........... 10
Benny Sørensen .................... 9
Inge Lise Herskind ............... 9
Inga Mathiasen ..................... 8
Jørn Rasmussen .................... 8
Ingrid Hansen ....................... 7
Karen Bastholm .................... 6
Tove Mikkelsen ..................... 6
Leif Mikkelsen ..................... 6
Esben Oxhøj .......................... 5
Lisbeth Møller ...................... 5
KLUBMESTER
Kurt Olesen ........................... 4
Rita Laursen .......................... 4
Sonja Jensen ......................... 3
Lone Rathmann .................... 3
Edel Sørensen ....................... 3
Søren Sørensen ..................... 3
Dorte Jørgensen .................... 3
Tina Holm Christensen ......... 3
4243
Langå Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Jørn Pagh ............................ 30
Jørgen Bruno Andersen ..... 16
1* KLUBMESTER
Ib Pedersen .........................
Anne Grethe Nørgård ........
Birgit Kanstrup ..................
Bengt Høgh Hansen ...........
17
15
13
13
Frede Nørgaard .................. 10
Lilly Friis ........................... 10
Birthe Mortensen ............... 10
Hans Mortensen .................... 9
Ruth Kristensen .................... 8
Inge Thorup ........................... 6
Birthe Rosleff ....................... 6
Aase Ramsgaard ................... 5
Henning Ramsgaard ............. 5
KLUBMESTER
Flemming Pedersen .............. 4
Karen Ankerstjerne ............... 4
Lene Hermansen ................... 3
Karen Koop ........................... 2
Vagn Sloth ............................. 2
Poula Laursen ....................... 2
Doris Bøgelund ..................... 2
Birthe Hvorslev ..................... 2
4245
Mejlen
1* FORBUNDSMESTER
Else Thorbard ................... 414
FORBUNDSMESTER
Peter Bøll Larsen ............. 230
1* KREDSMESTER
Anne Marie Enemark ...... 116
KREDSMESTER
Bjørn Bartens ..................... 86
Torben Arildsen ................. 80
DISTRIKTSMESTER
Carsten Nielsen .................. 45
Pierre Briand ..................... 30
2* KLUBMESTER
Erik L Olsen ...................... 27
1* KLUBMESTER
Anders Larsen .................... 15
Tom Erenbjerg ................... 12
Irena Klodos ......................... 9
Susanne Dahl ........................ 8
Søren Nielsen ........................ 8
Kaja Christiansen ................. 5
Jens Skak-Nielsen ................. 5
KLUBMESTER
Kim Klokmose ...................... 5
Thomas Hansen .................... 5
Finn Østergaard Nielsen ....... 3
4248
Odder Bridgeklub
STORMESTER
Bent Pedersen .................. 717
1* FORBUNDSMESTER
Ingrid Kofoed ................... 448
FORBUNDSMESTER
Svend Lausen ................... 240
Otto Bronee ...................... 177
2* KREDSMESTER
Peter Christensen ............. 166
KREDSMESTER
Svend Thomsen .................. 69
Signe Thomsen .................. 56
DISTRIKTSMESTER
Jens Ole Schou ...................
Poul Arne Kofoed ..............
Bodil Nielsen .....................
Peter Frederiksen ...............
Knud Bonde .......................
49
40
39
31
17
2* KLUBMESTER
Orla Salling ........................ 22
1* KLUBMESTER
Alex Salling ....................... 19
Anne Marie Kofoed ........... 17
Jacob Midtgaard ................ 16
Ryon Sørensen ................... 12
Bente Sørensen .................. 12
Henny Toft ......................... 11
Birgit Vilslev ...................... 11
Hanne Borg ........................ 10
Birgit Holmstrup ................ 10
Helga Bonde ...................... 10
Birgitte Bech ...................... 10
Ole Fynbo Rasmussen ....... 10
Inge Dixen ............................ 9
Bent Jensen ........................... 9
Inga Jønsson .......................... 9
Inger Hansen ......................... 9
89
053503_alma-indmad.pmd
89
8/8/2005, 11:44 AM
Kirsten Rieck ........................ 9
Marianne Hansen .................. 9
Hanne Dragkilde ................... 9
Jytte Rasmussen .................... 9
Kirsten Slyngborg ................. 9
Anne Marie Sørensen ........... 9
Ann Wivel ............................. 8
Hanne Rolff .......................... 8
Hanne Stotz ........................... 8
Aase Truelsen ....................... 8
Torjus Skajaa ........................ 8
Torkild Stotz ......................... 8
Gorm Moseholt ..................... 8
Doris Sørensen ...................... 8
Jens Rasmussen .................... 8
Steen Schleicher ................... 8
Hugo Hammelsvang ............. 8
Kirsten Moseholt .................. 8
Else Lykke Salling ................ 8
Morten M Kristensen ........... 8
Mikael L Christensen ........... 8
Leif Willer Rasmussen ......... 8
Karin Møller Andersen ......... 8
Else Grøn .............................. 7
Hans Jensen .......................... 7
Henning Bech ....................... 7
Bent Knudsen ....................... 7
Ellis Schultz .......................... 7
Reiner Madsen ...................... 7
Hanne Saxling ...................... 7
Hanna Knudsen ..................... 7
Finn Schacksen ..................... 7
Henrik Schultz ...................... 7
Vibeke Kristensen ................. 7
Inger Færch ........................... 6
Anne Krarup ......................... 6
Inga Nielsen .......................... 6
Bente Skajaa ......................... 6
Vibeke Dahlin ....................... 6
Kurt Simonsen ...................... 6
Inge T Nielsen ...................... 6
Hans Rasmussen ................... 6
Poul Bay ................................ 5
Knud Basse ........................... 5
Gudrun Bay ........................... 5
Ulla Krøyer ........................... 5
Vagn Jensen .......................... 5
Ivar Madsen .......................... 5
Jan Hagemann ...................... 5
Knud Petersen ....................... 5
Verner Møller ....................... 5
Ruth Rasmussen ................... 5
Steen Rasmussen .................. 5
Henning Eriksen ................... 5
Bjarne Skovgaard ................. 5
KLUBMESTER
Else Jessen ............................ 4
Hans Frandsen ...................... 4
Else Mortensen ..................... 4
Betty Pedersen ...................... 4
Henry Mortensen .................. 4
Flemming Mohr Larsen ........ 4
Hugo Møller Sørensen ......... 4
Jytte Møller Sørensen ........... 4
Kaj Jensen ............................. 3
Tove Jensen ........................... 3
Mona Thomsen ..................... 3
Karin Tokeland ..................... 3
Jørn Kristiansen .................... 3
Ejnar Jensen .......................... 2
4250
OnsdagsBK af 1972
2* KREDSMESTER
Uwe Garbrecht ................. 155
DISTRIKTSMESTER
Kirsten Buus Mortensen ....
Vogn Madsen .....................
Oda Rishøj .........................
Aage Finderup ...................
Karen Bruno ......................
Sofie K Jørgensen ..............
54
46
42
40
31
30
2* KLUBMESTER
Gerda Nielsen .................... 28
Thea Rasmussen ................ 22
Jenny Munch Pedersen ...... 21
1* KLUBMESTER
Inger Schmidt .................... 19
Dagny Schultz ....................... 6
Per Næss-Schmidt ................. 6
Jytte Bojsen ........................... 5
KLUBMESTER
Otto Nordahl Andersen ......... 5
Aase Caludan ........................ 4
Lena Johansen ....................... 3
FORBUNDSMESTER
Lars Mortensen ................ 201
Grethe Christiansen ......... 187
Karin Fischer Jensen ............ 3
Birthe Ferré ........................... 2
Jette Winther ......................... 2
Elin Rasmussen .................... 2
Grethe Nicolaisen ................. 2
Alice Hallen Pedersen .......... 2
2* KREDSMESTER
Carl Erik Engelbrechtsen 181
Flemming Bak ................. 166
4255
Risten
1* KREDSMESTER
Lars Bak ........................... 148
1* FORBUNDSMESTER
Verner Christensen .......... 331
KREDSMESTER
Dorrit Vagtborg ..................
Kaj Brandt Thomsen ..........
Erik Mortensen ..................
Helmuth Bang ....................
Ole Fenger ..........................
96
93
89
88
59
KREDSMESTER
Ib Larsen ............................ 98
Børge Katborg Andersen ... 94
DISTRIKTSMESTER
Gunnar Houmann ..............
Rita Houmann ....................
Gudrun Kjær ......................
Finn Sørensen ....................
Niels Oluf Breum ..............
Käthe Frederiksen ..............
Birgitte Sandst ...................
Claus Olsen ........................
Per Allan Bak .....................
Steen Bach Nielsen ...........
Lars Gaaei ..........................
58
47
37
37
36
35
34
32
32
32
31
4254
Randers Bridgeklub
2* KLUBMESTER
Freddie Poulsen ................. 23
Peter Nellø ......................... 20
Ulla Simonsen ................... 20
1* KLUBMESTER
Heidi Martiny .................... 21
Lisbeth Larsen ................... 19
Karsten Larsen ................... 19
Ella Mikkelsen ................... 18
Grethe Olesen .................... 15
Bent Dalstrup ..................... 14
Tommy Hansen .................. 11
Niels Jørgen Olsen ............. 11
Rille Toft ............................ 10
Georg Toft .......................... 10
Ole Mortensen ................... 10
Birthe Mortensen ............... 10
Inger Møller Madsen ............ 9
Jens Høyer ............................. 8
Bente Høyer .......................... 8
Ole Simonsen ........................ 8
Lis Sørensen ......................... 8
Mogens Beier ........................ 8
Niels Jensen .......................... 8
Poul Sørensen ....................... 8
Ingelise Beier ........................ 8
Kirsten Holmskov ................. 8
Ernst Møller Madsen ............ 8
Jytte Bruhn Thomsen ............ 8
Inga Juhl Christensen ........... 8
Kis Jensen ............................. 7
Anni Jæger ............................ 7
Ilsa Skjøtt .............................. 7
Erik Skjøtt ............................. 7
Ninna Jensen ......................... 7
Ingrid Corydon ..................... 7
Jørn Munch Pedersen ........... 7
Oluf Corydon ........................ 6
Lise Løgstrup ........................ 6
Birgitte Veng ......................... 6
Søren Bornerup ..................... 6
Børge Andersen .................... 6
Erik Lindgaard ...................... 6
Rigmor Bornerup .................. 6
Karin Dyring Olsen .............. 6
Bente Møller Hansen ............ 6
Holger Møller Hansen .......... 6
Inge Runo .............................. 5
Pia Nielsen ............................ 5
Rita Nielsen .......................... 5
Jette Jensen ........................... 5
Aksel Danielsen .................... 5
Birthe Lindgaard .................. 5
Kirsten Kristensen ................ 5
KLUBMESTER
Lone Koue ............................. 4
Gudrun Breum ...................... 4
Ywa Röschmann ................... 4
Ella Andersen ........................ 4
Elsa Hoffmann ...................... 4
Tove Pedersen ....................... 4
Birthe Møller ........................ 4
Signe Lysgaard ..................... 4
Birgit Pedersen ..................... 4
Birger B Rasmussen ............. 4
Birthe Skærbæk .................... 3
Jørgen Andersen .................... 3
Rigmor Tromholt .................. 3
Else Lyhne Nielsen ............... 3
Christjan Tromholt ............... 3
DISTRIKTSMESTER
Tove Giørtz-Carlsen ..........
Sven Degn-Pedersen ..........
Rita Larsen .........................
Eva Kaae ............................
Ernst Elm Larsen ...............
43
42
38
37
25
2* KLUBMESTER
Grethe Gottwald ................ 28
Otto Meyer ......................... 24
Rigmor Degn-Pedersen ..... 24
1* KLUBMESTER
Karsten Koch ..................... 19
Ejner Kristensen ................ 19
Niels Bræmer ..................... 18
Kirsten Langdal ................. 18
Knud Erik Thorsen ............ 18
Jørgen Kandborg ................ 16
Birthe Knudsen .................. 14
Benth Lundgaard ............... 13
Åse Elbæk Jensen .............. 13
Else Marie Herskind .......... 12
Inger Bach .......................... 11
Birte Lind ........................... 11
Erik Christiansen ............... 11
Henning Danielsen ............ 11
Niels Groth ........................ 10
Hans Berner ....................... 10
Edith Madsen ..................... 10
Børge Knudsen .................. 10
Kurt Elbæk Jensen ............. 10
Bente Bech Nielsen ........... 10
Ingerlise Gynther Schumann 10
Else Friis ............................... 9
Svend Erik Friis .................... 9
Kirsten Kaae Rasmussen ...... 9
Thorsten Ingemann Hansen . 9
Torkild Foss ........................... 8
Mona Sindberg ...................... 8
Per Madsen ........................... 7
Ninna Møller ........................ 7
J.P. Heilmann ........................ 7
Lilly Laursen ......................... 7
Finn Schacksen ..................... 7
Vibeke Dullum ...................... 6
Bror Colliander ..................... 5
KLUBMESTER
Karen Kaiser ......................... 4
Hans Oxholm Krøyer ........... 4
Irene Mølsted Ibsen .............. 4
Annette Weyer ...................... 3
Ellen Andersen ...................... 3
Niels Ole Due ....................... 2
Gunnar Pedersen ................... 2
C A Kragh Sørensen ............. 2
4256
Rosenholm Bridgeklub
KREDSMESTER
Karen Sørensen .................. 65
Herluf Sørensen ................. 65
DISTRIKTSMESTER
Arne Kjær Nielsen .............
Poula Rasmussen ...............
Svend Rasmussen ..............
Grethe Steffenauer .............
Eigil Skriver .......................
Annalise Grønberg .............
Aksel Grønberg ..................
Birgit Absalonsen ..............
Christian Harbo Mortensen
Jens G Nørby .....................
Sonja Nielsen .....................
Else Bay Mortensen ...........
60
56
54
51
36
36
35
35
34
31
31
31
2* KLUBMESTER
Grete Nørby .......................
Anna Kramer .....................
Jes Kramer .........................
Rigmor Sørensen ...............
Else Bjørnsholt ..................
Anders Chr. Kjeldsen ........
Ove Asboe Jørgensen .........
29
26
25
23
22
22
20
1* KLUBMESTER
Carsten C. Nielsen ............. 21
Erik Steffenauer ................. 20
Sv Anker Sørensen ............. 20
Mary Poulsen ..................... 18
Lissy Abildtrup .................. 18
Agnes Hilmer ..................... 17
Lise La Cour ...................... 17
Else Skau-Andersen .......... 17
Inga Hansen ....................... 16
Inga Petersen ...................... 16
Hanne Brissing .................. 16
Eva Helbo .......................... 15
Anette Hansen ................... 15
Ellen Rasmussen ................ 15
Tove Søndergård ................ 15
Inge Olsen .......................... 14
Niels Ole Olsen ................. 14
Tove Asboe Jørgensen ....... 14
Kurt Jensen ........................ 13
Inge Andersen .................... 13
Jan Skau-Andersen ............ 13
Flemming Pedersen ........... 13
Lis Lamm ........................... 12
Lars Lamm ......................... 12
Lis Rahbek ......................... 12
Anna Nielsen ..................... 12
Birthe Pedersen .................. 12
Else Smitt ........................... 11
Tove Neubert ...................... 11
Inger Skriver ...................... 11
Vagn Jørgensen .................. 11
Gerda Jørgensen ................ 11
Dorte Nielsen ..................... 11
Mette Clausen .................... 10
Anna Hornemann .............. 10
Tove Leth Møller .................. 9
Holger Søndergaard .............. 9
Anders Chr. Clausen ............. 9
Britta Madsen Ogstrup ......... 9
Else Plougmann Povlsen ...... 9
Svend Høgh ........................... 8
Signe Høgh ........................... 8
Søren Jensen ......................... 8
Ejnar Pedersen ...................... 8
Bigger Fischer ...................... 8
Inge Ingvardsen .................... 8
Torsten K Mikkelsen ............ 8
Bjarne Thykjær Poulsen ....... 8
Knud Hornemann ................. 7
Asger Poulsen ....................... 6
Hans Henrik La Cour ........... 6
Agnete Tolstrup .................... 5
KLUBMESTER
Eli Jensen .............................. 3
Birgitte Pedersen .................. 3
Alis Løth ............................... 2
4260
Ruder Es, Horsens
Kirsten Møller Nielsen ......
Gertrud Kaastrup ...............
Karen Bruno ......................
Ellen Juul ...........................
Sofie K Jørgensen ..............
35
33
31
30
30
2* KLUBMESTER
Karen Wessel .....................
Gerda Nielsen ....................
Børge Ekmann Jørgensen ..
Lis Andersen ......................
Povl Hansen .......................
Thyra Knabe ......................
Ruth Nielsen ......................
Grethe Langkær Hansen ....
Lene Frederiksen ...............
28
28
28
26
22
22
22
22
20
1* KLUBMESTER
Grethe Demuth .................. 18
Anne Marie Kofoed ........... 17
Erik Jensen ......................... 13
Knud Mortensen ................ 13
Bente Frandsen .................. 13
Bent Iversen Gemmer ....... 12
Hugo Eeg ........................... 11
Ove Simonsen .................... 10
Orla Frederiksen ................... 9
Bente Rolighed ..................... 8
Kaj Ove Nielsen ................... 8
Karen Marie Jensen .............. 8
Misse Balling ........................ 7
Susanne Nielsen .................... 7
Helle Granner ....................... 6
Vera Hermansen ................... 6
Torben Granner ..................... 6
Vera Broch ............................ 5
Asta Lønbæk ......................... 5
Lisbeth Møller ...................... 5
Svend Aage Madsen ............. 5
Henning Nicolajsen .............. 5
KLUBMESTER
Carl Nielsen .......................... 7
Otto Nordahl Andersen ......... 5
Jan Hansen ............................ 4
Ruth Jørgensen ...................... 4
Sussi Kronlund ...................... 4
Peter Frederiksen .................. 4
Poul Bille Jørgensen ............. 4
Kaj Hansen ........................... 3
Egon Olsen ............................ 3
A P Tjerrild ........................... 3
Niels Ole Andersen ............... 3
Gunvor Vestergaard .............. 3
Poul Misholt .......................... 2
Jens Lundhus ......................... 2
Birger Rabech ....................... 2
Bernd Reinhard ..................... 2
Karen-Lise Kristensen .......... 2
4262
Ry Bridgeklub
STORMESTER
Bent Pedersen .................. 717
1* FORBUNDSMESTER
Ingrid Kofoed ................... 448
2* KREDSMESTER
Harald Balling ................. 216
1* KREDSMESTER
Ib Maas ............................ 123
Benta Sevelsted ............... 121
Henny Sørensen ............... 117
KREDSMESTER
Frank Roldsgaard ...............
Henning Larsen .................
Knud Nilsson .....................
Thorkild Gade ....................
Lissi Haugaard ...................
Hans Jørgen Mogensen ......
Jonny Larsen ......................
98
89
87
85
84
77
76
DISTRIKTSMESTER
Sonja Pedersen ...................
Jonna Agerbek Nielsen ......
Kamma Vestergaard ...........
Bodil Kvorning ..................
Curt Grymer-Hansen .........
Helle Frost .........................
Gunvor Grymer-Hansen ....
Vogn Madsen .....................
Gerda Thomassen ..............
Ole Kvorning .....................
Bente Jørgensen .................
Frede Laursen ....................
Inger Løth ..........................
Lilly Berg ...........................
Poul Arne Kofoed ..............
Ruth Jensen ........................
Knud Møller Nielsen .........
Tommy Nielsen ..................
Tage Mogensen ..................
61
56
54
48
48
47
47
46
46
45
44
43
42
42
40
38
37
36
35
1* KREDSMESTER
Jens Zeuthen .................... 126
DISTRIKTSMESTER
Kaj Leegaard ..................... 35
Søren Glud Johansen ......... 34
Louise Keinicke ................. 31
2* KLUBMESTER
Ejnar Bak Jepsen ............... 23
1* KLUBMESTER
Bente Aavild ...................... 22
Poul Erik Grønborg ............ 22
Thorkild Brinch ................. 20
Peter Friis ........................... 19
Frode Haunstrup ................ 17
Christian B Hansen ............ 15
Tove Fast ............................ 13
Niels Karl Nielsen ............. 13
Ib Svejstrup ........................ 12
Knud Haunstrup ................. 12
Erik Bech ........................... 11
Sonja Jørgensen ................. 10
Bente Bjerregård Hansen .. 12
B Mayoh ............................. 10
Vibeke Holst ......................... 9
Per Christensen ..................... 9
Gunvad Christensen .............. 9
Børge Kjær ............................ 8
Vagn Jensen .......................... 8
Henning Kjeldsen ................. 8
Kristen Jakobsen ................... 8
Hans Christensen .................. 8
Lene Skyum .......................... 7
Arne Moreno ......................... 7
Erik Kreiberg ........................ 7
Elisabeth Krebs ..................... 7
Herdis Svejstrup ................... 7
Ellen M. Kjær ....................... 6
Carl Baastrup ........................ 6
Jens Harhoff .......................... 5
90
053503_alma-indmad.pmd
90
8/8/2005, 11:44 AM
Anna Haunstrup .................... 5
Aase Udengaard .................... 5
Else Christensen ................... 5
Kirsten Kjeldsen ................... 5
Inge Saabye-Madsen ............ 5
KLUBMESTER
Ane Jensen ............................ 4
Ellen M Jensen ..................... 4
Preben K Jensen ................... 4
Poul Christensen ................... 4
Annamette Engelsgård ......... 4
Hanna Bak ............................ 3
Kurt Bjørn ............................. 3
Willy Frank ........................... 3
Bent Nielsen ......................... 3
Ole Rolskov .......................... 2
Inge Brinch ........................... 2
Herdis Sommer ..................... 2
Inge Mogensen ...................... 2
Randi Andersen .................... 2
Lynne Rasmussen ................. 2
Erik Vestergaard ................... 6
Flemming Rasmussen ........... 6
Tove Kidmose Hansen .......... 6
Ruth Skovsted ....................... 5
Torben Skovsted .................... 5
Hanne Thorsager ................... 5
Bente Jørgensen .................... 5
Mogens Thorsager ................ 5
Ingrid Søndergaard ............... 5
KLUBMESTER
Jannie Thygesen .................... 6
Henning Bjørnholdt .............. 6
Inga Hagelskjær .................... 5
Lis Lemche ........................... 4
Inge Overgaard ..................... 4
Karen Buchreitz .................... 4
Else Jacobsen ........................ 3
Hanne Munck ....................... 2
Ellen Steenholt ..................... 2
Bodil Bjørnholdt, .................. 2
2* FORBUNDSMESTER
Hans Jørgen Ravn ............ 525
FORBUNDSMESTER
Lis Meldgaard .................. 326
1* FORBUNDSMESTER
Anne Marie Ladefoged ... 489
Arne Ladefoged ............... 342
Ib Axelsen ........................ 320
FORBUNDSMESTER
Kristian Valsted ............... 213
2* KREDSMESTER
Kurt Christensen ..............
Severin Lassen .................
Karin Sørensen ................
Niels Sørensen .................
211
204
184
156
1* KREDSMESTER
Frede Dahl ....................... 135
1* KREDSMESTER
Benny Hedegaard ............
Greta Træholt D Pedersen
Esther Schytt Johansen ....
Jens Zeuthen ....................
Aage Kristensen ...............
151
135
127
126
100
DISTRIKTSMESTER
Jørn Svend Andersen .........
Aase Engholm ....................
Poul Engholm ....................
Søren Gehrt ........................
Erik Frederiksen ................
Herdis Hassager .................
Britta Taulbjerg ..................
Hedvig Valsted ...................
Lise Hansen .......................
Mogens Lindekilde ............
Jette Frederiksen ................
Frank Darrit .......................
Kaj Jensen ..........................
60
56
56
45
34
32
32
31
30
30
30
21
18
2* KLUBMESTER
Inger Feldberg ....................
Lene Bruun Thomsen ........
Edith Overby Klapp ...........
Else Morsø Andersen .........
Karen Just ..........................
Anne Grethe Sørensen .......
Lis Weng ............................
Poul Olesen ........................
28
28
28
28
25
23
22
20
KREDSMESTER
Arly Jørgensen ................. 101
Ole Elert ............................. 90
DISTRIKTSMESTER
Inge Møller ........................
Carl Thomassen .................
Mary Vestergaard ..............
Ole Elmegaard Mortensen
Poul Hasager ......................
Bodil Christensen ..............
Marianne Lindballe ...........
Jens Mønster ......................
Bent Hougaard ...................
Grete Jørgensen .................
Peder Vestergaard ..............
Lis Mathiassen ...................
Anni Gissel ........................
John Gissel .........................
Elin Flemstrøm ..................
Morten Agersnap ...............
Søren Rungholm Jensen ....
Erik Brandt-Jensen ............
Erling Møller Sørensen .....
60
52
52
48
47
43
43
42
42
42
36
35
34
31
31
30
24
21
20
2* KLUBMESTER
Liselotte Tommerup ..........
Tom Abildgaard Nielsen ...
Jørn Stege ...........................
Leif Winterberg .................
Edvard Pedersen ................
28
25
24
23
21
1* KLUBMESTER
Christer Have ..................... 18
Herluf Grønkjær ................ 18
Anita Hasager .................... 16
Jørn Fogtman Nielsen ........ 16
Jonna Larsen ...................... 15
Inger Overgaard ................. 15
Knud Moth Pedersen ......... 15
Kaj Birkkjær ...................... 14
Margrethe Stege ................ 14
Inga Kruse .......................... 13
Kurt Larsen ........................ 13
Ulrik Jacobsen ................... 13
Bent Vedel Kruse ............... 13
Ellen Laiter ........................ 12
Karen Sørensen .................. 12
Solveig Christensen ........... 12
Lone Lindholt .................... 10
Connie Dyrlund ................. 10
Lisbeth Fog ........................ 12
Lis Fausing ............................ 8
Erik Bøgild ........................... 7
Lotte Jensen .......................... 7
Johannes Rasmussen ............ 7
Gerda Olsen .......................... 6
Svend Jacobsen ..................... 6
Dorrit Sidinius ...................... 6
Margit Jørgensen .................. 6
KLUBMESTER
Lene Jensen ........................... 4
Svend Borgen ........................ 4
Hanne Borgen ....................... 4
Kirsten Føns .......................... 4
Mogens Sørensen .................. 4
Esther Sørensen .................... 4
Birthe Hedegaard .................. 4
Arne Juhl Nielsen ................. 3
Inge-Lise Palner Jensen ........ 3
Jens Gregersen ...................... 2
Lis Westergaard .................... 2
Lalla Gregersen .................... 2
Eddy Westergaard ................. 2
Arne Krogh-Nielsen ............. 2
4278
Århus BK
2* STORMESTER
Johs Hulgaard ................ 3125
Steen Schou ................... 2221
4274
Skanderborg Bridgeklub
4272
Silkeborg Bridgeklub
Henry Poulsen ....................... 5
Jonna Andersen ..................... 5
KREDSMESTER
Andreas Andersen .............. 81
1* KLUBMESTER
Karsten Koch ..................... 19
Orla Lokdam ...................... 17
Ole Søren Poulsen ............. 17
Ebbe Hall-Pedersen ........... 17
Lars Valdemar Hansen ...... 17
Anna Holm ......................... 15
Verner Holm ...................... 15
Inge Sørensen .................... 15
Vita Højberg ...................... 14
Poul Nielsen ....................... 14
Hans Højberg ..................... 14
Inge-Lise Nielsen .............. 13
Hans Jørgen Mikkelsen ..... 13
Trine Foged ........................ 12
Anders Nørgaard ................ 11
Claus Gade ......................... 10
Kjeld Munk ........................ 10
Tove Petersen ........................ 9
Inger Makwarth .................... 9
Steffen Larsen ....................... 9
Kirsten Nissen ....................... 9
Minna Friisenborg ................ 9
Nanna Nordestgaard ............. 9
Kirsten Black Laursen .......... 9
Svend Egon Nielsen ............. 8
Jan Eske Kristensen .............. 8
Anne Bræmer ........................ 7
Max Jørndrup ........................ 7
Willi Dupont ......................... 7
Ester Paulich ......................... 7
Ellis Schultz .......................... 7
Else Gregersen ...................... 7
Henrik Schultz ...................... 7
Jørgen Schmidt ..................... 6
Hans Enevoldsen .................. 6
Kirsten Strange ..................... 6
Carsten Andersen .................. 6
Lisbeth Storgaard .................. 6
Hans Henrik Kristensen ....... 6
Henry Jensen ......................... 5
1* STORMESTER
Lida Hulgaard ................
Jørgen Anker Pabst ........
Jørgen Cilleborg Hansen
Nils Mønsted ..................
Tom Nørgaard ................
Hans Kristian Sørensen .
1632
1473
1375
1225
1125
1083
STORMESTER
Johan Hammelev .............
Henning Nølke .................
Henrik Caspersen ............
Jacob Røn .........................
Morten Stege ...................
Vagn Søndergaard ............
Ole Wolff ..........................
Jens Kofoed ......................
Peter Barsøe .....................
Niels Nymark ...................
Stense Farholt ..................
920
815
802
781
772
688
671
609
599
590
577
1* FORBUNDSMESTER
Dorte Cilleborg ................
Else Thorbard ...................
Niels Henriksen ...............
Trine Bilde Kofoed ..........
Ib Axelsen ........................
Jan Kølbæk ......................
Steffen Bräuner ................
Marlene Kirstan ...............
Riccardo Mirasola ...........
Steen Rasmussen .............
439
414
411
375
320
311
308
307
305
301
FORBUNDSMESTER
Michael Schnohr .............. 270
Lene Rask Jepsen ............ 269
Morten Bilde .................... 263
Stig Andersen ................... 251
Lars Walter Petersen ........ 237
Niels Christian Hammelev 236
Peter Bøll Larsen ............. 230
Ole Dragenberg ............... 222
Peter L M Sørensen ......... 222
Kristian Valsted ............... 213
Camilla Bo Krefeld ......... 210
Morten Harder ................. 206
Benny Marquart ............... 186
Steffen Malmros .............. 177
Torben Rosell ................... 172
Grete Voldsgaard ............. 165
2* KREDSMESTER
Henning Døpping ............ 171
1* KREDSMESTER
Preben Taasti ....................
Lars Peter Damgaard .......
Kirsten Barsøe .................
Arne Brink Nielsen .........
Kresten Roland Johansen
Niels Aagaard ..................
Jesper Hejndorf ................
Birte Eriksen ....................
Anne Marie Enemark ......
Ole Adelkvist ...................
Lene Toft-Jensen ..............
Lars Christensen ..............
148
139
135
128
122
119
118
117
116
111
108
104
KREDSMESTER
Johanne Broe .....................
Per Ebdrup .........................
Jan Pedersen .......................
Anton Sønniksen ................
Peder Thorbard ..................
Peder Heide Pedersen ........
Torben Madsen ..................
Torkil Dahl Jeppesen .........
Peter Jensen .......................
Wladimir Sidorenco ..........
96
92
85
85
84
83
81
79
73
73
Svend Thomsen ..................
Flemming Glamann ...........
Keld Grann .........................
Michael Krefeld .................
Signe Thomsen ..................
Søren Halse ........................
Anders Holst Andersen ......
DISTRIKTSMESTER
Christian Larsen ................
Peter C. Nielsen .................
Asger Bruhn .......................
Tove Giørtz-Carlsen ..........
Steffen Wich ......................
Bente Bo Christensen ........
Helge Mide ........................
Berit Skjernaa ....................
Lars Svenning Andersen ....
Casper Dahl Rasmussen ....
Lasse Bo Krefeld ...............
Helle Brok ..........................
Birthe Borregaard ..............
Bente Dirksen ....................
Jens Borum ........................
Henrik Antvor ....................
Peter Bertelsen ...................
Jesper Mygind ....................
Dennis Bilde ......................
Thomas Korsgaard .............
Christian Eriksen ...............
Rasmus Damm ...................
Emil Jepsen ........................
Lars Jensen .........................
Bente Barndorff .................
Elisabeth Sommer
Christiansen .......................
Niels Agger ........................
Martin Knudsen .................
69
68
65
62
56
54
50
57
51
48
43
41
41
40
38
36
35
34
33
33
30
29
28
28
27
26
26
25
22
21
20
20
19
18
16
2* KLUBMESTER
Annette Kokkendorff ......... 23
Orla Salling ........................ 22
Jean Rene Andersen .......... 22
1* KLUBMESTER
Alex Salling ....................... 19
Lars Kappel Hansen .......... 19
Niels Bræmer ..................... 18
Tommy Pedersen ................ 18
Astrid Rasmussen .............. 18
Kirsten Sørensen ................ 18
Uffe Poulsen ....................... 16
Lissy Kristiansen ............... 16
Dennis Rimann Bonde ...... 16
Børge Wiid Nielsen ........... 15
Nina Gjørup ....................... 14
Birthe Østergaard .............. 14
Bjarke Skovgaard ............... 13
Else Kærgaard .................... 12
Mikkel Riber Larsen ......... 12
Aage Bloch ........................ 11
Hasse Vinter ....................... 11
Henrik Schmidt .................. 10
Jesper Bechsgaard ............. 10
Michael Laursen ................ 11
Mie Christensen ................ 11
Viggo Bitsch ......................... 9
Grete Møller ......................... 9
Martin Klausen ..................... 9
Aase Kruse Larsen ............... 9
Laurits Moustgaard ............... 9
Tom Pilgård .......................... 8
Claus Hansen ........................ 8
Ingrid Jensen ......................... 8
Bjarne Nielsen ...................... 8
Greta Kristensen ................... 8
Erik Christophersen .............. 8
Eva Lind ................................ 7
Lars Stenvang ....................... 7
Lise Ellegaard ....................... 7
Niels Damgaard .................... 7
Mette Kanstrup ..................... 7
Jørgen Overgaard .................. 7
Torry Skak Gaarde ............... 7
Jens Peder Pedersen .............. 7
Inge Arnsbo ........................... 6
Line Wagener ........................ 6
Ellen M. Kjær ....................... 6
Jørgen Holmboe .................... 6
Niels Nørregaard .................. 6
Grethe Christiansen .............. 6
Birgitte Engelbrechtsen ........ 6
Finn Anbo .............................. 5
Lars Bruun ............................ 5
Ulrik Engelrud ...................... 5
Palle Inglykke ....................... 5
Poul Markussen ..................... 5
Birgitte Petersen ................... 5
Ulla Jacobi Sørensen ............ 5
KLUBMESTER
Georg Aatorp ..................... 14
Flemming Bybjerg ............. 12
Tina Kanstrup ....................... 6
Tove Vase .............................. 4
Thrine Bank .......................... 4
Hans Andersen ...................... 4
Bjarne Knudsen .................... 4
Kirsten Dunlop ..................... 4
Christian Sønder ................... 4
Birgit Kristiansen ................. 4
Inger Marie Thuesen ............ 4
Anne-Mette Andersen .......... 4
Inger Mathilde Pedersen ...... 4
Tove Rhiger ........................... 3
Eva Sparrewath ..................... 3
Bente Jacobsen ..................... 3
Grethe Rasmussen ................ 3
Lene Larsen .......................... 2
Vera Sørensen ....................... 2
Malene Melbye ..................... 2
Hanne Mønster ..................... 2
Doris Andersen ..................... 2
Anders Andersen ................... 2
Flemming Nielsen ................ 2
Anna-Grete Knudsen ............ 2
Bent Møller Nielsen ............. 2
Hanne Lisbeth Nielsen ......... 2
DISTRIKT
VESTJYLLAND
4305
Birdie 94
FORBUNDSMESTER
Hanne Lise Hansen .......... 234
KREDSMESTER
Jens Erik Storgaard .......... 101
Lis Kisum-Fevre ................ 70
DISTRIKTSMESTER
Mariann Wessel ................. 59
Ragna Juul ......................... 39
Aase Elisabeth Jakobsen ... 39
1* KLUBMESTER
Finn Knudsen ..................... 13
Inge Stridbæk ..................... 11
Charles Brix Laursen ............ 6
KLUBMESTER
Carlo Foldager ...................... 4
Dora Lauritsen ...................... 3
Herluf Zülow Jørgensen ....... 3
Jørgen Bundgård Lauritsen .. 3
Margit Frank ......................... 2
Sven Nielsen ......................... 2
Bernt Jensen .......................... 2
Kirsten Jensen ....................... 2
4308
Brande Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Mogens Thaarup .............. 251
KREDSMESTER
Knud Erik Pedersen ......... 109
Viggo Emborg .................. 107
Kirsten Printzlau ................ 95
Freddy Pedersen ................. 88
Gerda Præstegaard ............. 88
Anny Holst ......................... 83
Curt Lassen ........................ 79
DISTRIKTSMESTER
Else Poulsen .......................
Ebba Noe Andresen ...........
Johannes Madsen ...............
Hilde Jensen .......................
Lars Andresen ....................
Martin Bertel Jensen .........
Christian Storgaard Jensen
63
58
52
49
40
33
31
2* KLUBMESTER
Hanne Madsbjerg ..............
Bent Hansen .......................
Minna Madsen ...................
Birgit Harder ......................
Tove Villumsen ..................
Jytte Kragelund Jensen ......
29
27
24
23
23
21
1* KLUBMESTER
Vera Rasmussen ................. 18
Erik Rasmussen ................. 17
Lisbet Nyhagen .................. 15
Robert Kristiansen ............. 15
Hanna Henneberg Munkholm 14
Tove Ravn .......................... 12
Jørgen Storm ...................... 12
Grethe Andersen ................ 10
Ulla Meldgaard Nielsen ....... 5
KLUBMESTER
Tove Hansen .......................... 3
Jan Andersen ......................... 3
Erling Olsen .......................... 3
91
053503_alma-indmad.pmd
91
8/8/2005, 11:44 AM
4310
Bridgeklubben Eagle
KREDSMESTER
Alex Dalsgaard ..................
Solveig Roesen ..................
Bodil Ballisager .................
John Røjkjær ......................
Villy Christensen ...............
96
75
73
69
58
DISTRIKTSMESTER
Poul Steffensen .................. 54
Helle Langkilde ................. 38
Michael Krogh Andersen .. 31
2* KLUBMESTER
Edith Steffensen ................. 29
1* KLUBMESTER
Poul Verner Jensen ............. 15
Eva Jensen .......................... 14
Bo Jensen ........................... 13
Dina Jensen ........................ 10
Børge Ottosen .................... 11
Frank Niebuhr .................... 10
Karl B. Verner .................... 10
Mogens Bjærre ..................... 9
Dorit Hagelskjær .................. 9
Anne Grethe Bjærre ............. 9
Annamarie Sandgaard .......... 9
Anne Grethe Niebuhr ........... 9
Linda Jensen ......................... 8
Niels Jensen .......................... 8
Carsten Olesen ...................... 8
Mette Søgaard Jensen ........... 8
Anne Olesen ......................... 7
Ole Sandgaard ...................... 7
Jørn Tolstrup ......................... 7
Flemming Rasmussen ........... 6
Holger Lykke Hansen ........... 6
Lis Jensen .............................. 5
Mette Kiær ............................ 5
Claus Kiær ............................ 5
Annie Jensen ......................... 5
Villy Jensen ........................... 5
Ulla Rasmussen .................... 5
Jørgen Nielsen ...................... 5
Jørgen Sørensen .................... 5
Jørgen Th. Jensen .................. 5
Henning T. Nielsen ............... 5
DISTRIKTSMESTER
John Poulsen ......................
Jørn Søndergaard ...............
Knud Refsgård ...................
Knud Knappe .....................
Bjarne Mortensen ..............
Jørgen Rex .........................
Henrik Smedemark ............
Ivan Johnsen ......................
Tine Agerskov ....................
Henrik Kjelde ....................
Holger Kudahl ...................
Henrik Hven .......................
Henrik Nyby ......................
Bjarne Green Jensen ..........
Morten Køhler Jensen .......
Dorit Bro Olsen .................
Bent Bro Olsen ..................
Maybritt Andersen .............
Dorthe Lund Nielsen .........
54
54
50
49
45
41
41
33
33
32
31
29
29
28
27
24
21
20
20
2* KLUBMESTER
Lars Kok ............................. 27
Kaj Lund Jensen ................ 22
1* KLUBMESTER
Bjarne Lund ....................... 19
Jens Riis ............................. 18
Henning Møller ................. 16
Yvonne Løvschall .............. 13
Jette Frandsen .................... 14
Harry Frandsen .................. 13
Ib Flarup ............................ 11
Ole Johannesen .................. 11
Lea Flarup .......................... 10
Oluf Vium ............................. 9
Frank Andersen ..................... 9
Karen Jensen ......................... 7
Jan W. Pedersen .................... 7
Marianne Dyhrberg .............. 7
Niels Peder Toft .................... 6
Thomas Bro Olsen ................ 5
KLUBMESTER
Niels Aage Bak ..................... 4
Hilmer Christensen ............... 4
KLUBMESTER
Poul Lyhne ............................ 4
Ebba Borbye ......................... 4
Anker Jensen ......................... 4
Paula Lodahl ......................... 3
Jacob Borbye ......................... 3
Dorrit Svane .......................... 3
Poul-Erik Møller ................... 3
Kim Bohart ........................... 2
Lis Sørensen ......................... 2
Magny Madsen ..................... 2
Elin Højmose ........................ 2
Niels Højmose ...................... 2
Hanne Warberg ..................... 2
Mariane Skovdal ................... 2
Mads Hagelskjær .................. 2
Brita Jørgensen ..................... 2
Ingrid Hagelskjær ................. 2
1* FORBUNDSMESTER
Carsten Klemmensen ...... 352
Britta Krøjgaard ............... 334
4312
Fjends Bridgeklub
KREDSMESTER
Erik J. H. Ottosen ..............
Solveig Roesen ..................
Inger Lilleøre .....................
Thorkild Andersen .............
Kurt Nielsen .......................
Villy Christensen ...............
84
75
69
68
66
58
DISTRIKTSMESTER
Leif Lilleøre .......................
Ingelise Søndergaard .........
Orla Meilo Larsen .............
Ebba Kragelund .................
Finn Hüttel .........................
Bent Sommer .....................
Ulla Rasmussen .................
Jørgen C. Christensen ........
Erik Juel-Nielsen ...............
Karen Juel-Nielsen ............
Niels Andersen ...................
Margit Vad Petersen ...........
Jens Kloster ........................
Hans Andersen ...................
Inga Kjær Nielsen ..............
Ellen Bigum .......................
Anna Marie Westerby ........
Keld Petersen .....................
Michael Krogh Andersen ..
Steen Noer Madsen ...........
64
55
52
50
49
48
48
46
44
43
42
40
39
39
38
37
35
31
31
28
2* KLUBMESTER
Frode Nielsen .....................
Bent Pedersen ....................
Bodil Rosendal ..................
Lilli-Ann Nielsen ...............
28
28
27
27
STORMESTER
Jørgen Priess .................... 862
1* FORBUNDSMESTER
Alex Froberg ....................
Ejler Ejlersen ...................
Svend Villumsen ..............
Verner Buch .....................
Karin Birkedal .................
Jens Fynboe ......................
452
422
420
387
336
324
FORBUNDSMESTER
Svend Erik Buch .............. 239
Henning Østergård ........... 184
Karsten Jensen ................. 174
2* KREDSMESTER
Aage Schmidt .................. 184
1* KREDSMESTER
Lars Mortensen ................ 132
Brian Jepsen ..................... 125
Hans Christian Boel ........ 103
KREDSMESTER
Niels Jensen .......................
Anders Dahl .......................
Frank Kristensen ................
Knud Erik Christensen ......
Stig Øster ...........................
Steen Yde Christensen .......
Peter Boel Nielsen .............
99
91
90
83
74
67
65
4332
Ikast Bridgeklub 75
1* KLUBMESTER
Arne Jensen ........................ 20
Esther Kristiansen ............. 19
Marius Petersen ................. 15
Kaj Birkkjær ...................... 14
Inger Larsen ....................... 14
Bodil Jørgensen ................. 13
Henry Larsen ..................... 12
Inger Pedersen ................... 12
Michael Mikkelsen ............ 12
Karl B. Verner .................... 10
Jan Lydiksen ......................... 9
Søren Pedersen ...................... 8
Kaj Madsen ........................... 7
Torsten Ørhøj ........................ 7
Elly Pedersen ........................ 6
Susanne Wacker .................... 6
Else Noer Madsen ................ 6
Niels Chr Iversen .................. 6
Jørgen Sander ........................ 5
Karl Åge Knudsen ................ 5
1* FORBUNDSMESTER
Carsten Klemmensen ...... 352
KLUBMESTER
Marlene B Birkkjær .............. 4
Anne Grete Blaabjerg ........... 4
Bodil Skov ............................ 3
Oda Axelsen .......................... 3
Inga Sørensen ....................... 3
Ellen Knudsen ....................... 3
Vera Nybo Jensen ................. 3
Lis Jensen .............................. 2
Birgit Rix .............................. 2
4324
Holstebro Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Arne Steen Sørensen ....... 233
1* KREDSMESTER
Poul Bo Madsen ............... 144
Ole Hammelev ................. 103
KREDSMESTER
Christian Beck Poulsen ... 102
Bjarne Knudsen ................. 88
Børge Bærenholdt .............. 78
Willem Van Putten ............. 76
4316
Herning Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Carsten Lysdahl ............... 275
2* KREDSMESTER
Hans Jørgen Krøjgaard .... 237
Hans K Nielsen ................ 196
Grethe Lind-Jensen ......... 165
1* KREDSMESTER
Ole Bigum ........................
Ellen Terp .........................
Niels Wiig ........................
Lars Kirkegaard Nielsen .
Henrik Lodahl ..................
Aage Kristensen ...............
Lillian Therkelsen .............. 23
Børge Bruun Jørgensen ..... 22
143
132
124
121
113
100
DISTRIKTSMESTER
Kamma Knudsen ............... 56
Ole Johansen ...................... 48
Steven Sidelmann Basnov . 36
Benny Brok ........................ 35
Kay Hornstrup ................... 33
Vagn Pedersen .................... 33
Poula Rindom .................... 31
Vera Lindholm ................... 31
Frank Nielsen ..................... 29
Henrik Eilskov Jeppesen ... 26
Hans Peter Volsted Pedersen24
Else Marie Henriksen ........ 23
2* KLUBMESTER
Bente Hornstrup ................
John Kraack .......................
Kurt Lindby ........................
Peter Ekmann .....................
Anders Colstrup .................
26
25
23
23
21
1* KLUBMESTER
Erik Skov-Jensen ............... 19
Christian Hollesen ............. 19
Dorte Hollesen ................... 14
Bodil Rindom .................... 13
Ulla Stig Pedersen ............ 13
Torsten Lind Thomsen ....... 13
Jørgen Jensen ..................... 11
Aage Jørgensen .................. 11
Anni Taulbjerg ................... 10
Egil Taulbjerg .................... 10
Thea Ørgaard ..................... 11
Ulla Hammelev ..................... 9
Holger Kvist ......................... 8
Katrine Beck ......................... 8
Kresten Beck ........................ 7
Bent Sørensen ....................... 7
Preben Glue .......................... 6
Bente Knudsen ...................... 6
Ingrid Jørgensen ................... 6
Laurits Emil Mikkelsen ........ 6
Lars Haun .............................. 5
Kirsten Glue .......................... 5
Jytte Nielsen ......................... 5
Mona Christensen ................. 5
KLUBMESTER
Helle Jacobsen ...................... 4
Bo Hansen ............................. 3
Peder Arberg ......................... 3
Torben Nielsen ...................... 3
Ruth Christiansen ................. 3
Karsten A. Jensen ................. 3
FORBUNDSMESTER
Hanne Lise Hansen .......... 234
1* KREDSMESTER
Torben Kelså .................... 139
Niels Wiig ........................ 124
KREDSMESTER
Jens Erik Storgaard .......... 101
Freddy Pedersen ................. 88
Peter Hven .......................... 79
Lis Kisum-Fevre ................ 70
Torben Agersnap ................ 64
DISTRIKTSMESTER
Anne Marie Aaes ...............
Mariann Wessel .................
Ane-Lise Mouritzen ..........
Anders Staugaard ...............
Henning Hauge ..................
Lotte Linneberg .................
Søs Laursen ........................
Leila Wiig ..........................
Ragna Juul .........................
Aase Elisabeth Jakobsen ...
Dora Smedegaard Sillesen
Ole Krogh Nielsen .............
Kirsten Mosvad ..................
Henrik Hven .......................
62
59
56
55
52
48
43
41
39
39
39
34
30
29
2* KLUBMESTER
Aksel Møller ......................
Lilli-Ann Nielsen ...............
Birgit Gosvig Kelså ...........
Jens Brun ...........................
28
27
27
26
1* KLUBMESTER
Lisa Flensborg ................... 22
Søren Arne Pedersen ......... 21
Birgitte Andersen ............... 14
Christian Nielsen ............... 13
Inge Stridbæk ..................... 11
Jeanet Norman ...................... 9
Truels Lund ........................... 8
Marie-Louise Sørensen ........ 8
Alice Færch .......................... 7
Poul Færch ............................ 6
Ib Michelsen ......................... 6
Susanne Wacker .................... 6
Gerda Lund Laursen ............. 6
Ulla Engedal Poulsen ........... 6
Charles Brix Laursen ............ 6
Inger Jensen .......................... 5
Amalie Jensen ....................... 5
Ingolf Wacker ....................... 5
Birgit Ebbesen ...................... 5
Hanne Pedersen .................... 5
Inger Kastbjerg ..................... 5
Bala Subramaniam ............... 5
KLUBMESTER
Torben Kristensen ................. 4
Jørn Leth Pedersen ............... 4
Finn Olsen ............................. 3
Elin Ottesen .......................... 3
Ole Ringgaard ....................... 3
Elin Storgaard ....................... 3
Inge Lundsgaard ................... 3
Erling Pedersen ..................... 3
Paula Mortensen ................... 3
Diana Ringgaard ................... 3
Rita Jacobsen ........................ 2
Torben Olesen ....................... 2
Jytte Fusager ......................... 2
Ulla Bertelsen ....................... 2
Knud Erik Jacobsen .............. 2
Thorkild Lundsgaard ............ 2
4334
Kibæk Bridgeklub
KREDSMESTER
Thorkild Andersen ............. 68
DISTRIKTSMESTER
Erik Juel-Nielsen ............... 44
Karen Juel-Nielsen ............ 43
Hans Andersen ................... 39
1* KLUBMESTER
Svend Graversen ................ 20
Grethe Boisen .................... 10
Laurids Boisen ................... 10
Verner Andersen ................... 7
Inga Hede .............................. 6
Bent Hede ............................ 6
Karl Åge Knudsen ................ 5
KLUBMESTER
Carl Thorn ............................. 4
Vita Larsen ............................ 3
John Eriksen .......................... 3
Betty Andersen ..................... 3
Ester Toudal Nielsen ............ 3
Ruth Holt .............................. 2
Vivi Blæhr ............................. 2
Johannes Kejser .................... 2
Arne Kristensen .................... 2
4336
Bridgeklubben Kongerne
DISTRIKTSMESTER
Laurids Hansen .................. 66
Robert Kværnø .................. 36
Kaj Jensen .......................... 33
2* KLUBMESTER
Frode Nielsen ..................... 28
Søren Kværnø .................... 24
Rigmor Flytkjær ................ 21
1* KLUBMESTER
Svend Graversen ................ 20
Birgit Nielsen ..................... 16
Erling Agesen .................... 14
Asger Nielsen .................... 13
Grethe Boisen .................... 10
Laurids Boisen ................... 10
Birgit Sjøgreen .................. 10
Ove Sjøgreen ........................ 8
Inga Hede .............................. 6
Bent Hede ............................ 6
Rita Simonsen ....................... 5
Anna Mikkelsen .................... 5
Gretha Myhlbrand ................ 5
KLUBMESTER
Ninna Sørensen ..................... 4
Kirsten Sommer .................... 4
Olga Johanne Pedersen ......... 4
Ellen Knudsen ....................... 3
Poul Pedersen ........................ 3
Hanne Pedersen .................... 3
Poul Erik Sørensen ............... 3
Anna Marie Oskarson ........... 3
Kjartan Oskarson .................. 2
Frede Nelleman Petersen ...... 2
4340
Lemvig Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Bent Lynge ....................... 241
Sven Rittig ....................... 202
2* KREDSMESTER
Per Rasmussen ................. 152
Olav Thomsen .................. 151
1* KREDSMESTER
Birthe Kier ....................... 141
KREDSMESTER
Svend Agger ....................... 82
DISTRIKTSMESTER
Bodil Sørensen ...................
Frank Lisbygd ....................
Niels Christian Lind ..........
Rasmus Møller Jensen .......
Ole Wagener ......................
Bent Johansen ....................
2* KLUBMESTER
Anne Marie Hald ............... 29
Jens Gade ........................... 25
1* KLUBMESTER
Bent Risom ........................ 17
Bent Trillingsgaard ............ 17
Martin Østergaard Pedersen 14
Dorthe Mollerup ................ 13
Ulla Jessen ......................... 12
Inge Kjems Rasmussen ..... 12
Birte Rittig ......................... 10
Hans Andersen ................... 10
Ole Zeuthen ....................... 14
Kirsten Mohr Christensen . 11
Ole Hanghøj .......................... 9
Gustav Madsen ..................... 9
Viggo Kallesøe ..................... 9
Henrik Nielsen ...................... 9
Jytte Kristensen .................... 9
Niels E Jensen ....................... 8
Dorrit Søndergaard ............... 8
Jens Jepsen Jensen ................ 8
Svend Mohr Christensen ...... 8
Inger Kjær ............................. 7
Asta Madsen ......................... 7
Lis Kjærgård ......................... 7
Arne Lisby Kjær ................... 7
92
053503_alma-indmad.pmd
92
51
35
34
34
27
19
8/8/2005, 11:44 AM
Kristian Jakobsen .................. 7
Thomas Boye Jensen ............ 7
Jens Toft Mollerup ................ 7
Jytte Søndergård Andersen ... 7
Erik Kristensen ..................... 6
Ellen Kristensen ................... 6
Kirsten Rasmussen ............... 6
Lizzie Filtenborg .................. 6
Kristian Præstegaard ............ 6
Oluf Kristensen ..................... 5
Tonny Schleimann ................ 5
Henning Matthesen ............... 5
Erik Bjerggren Nielsen ......... 5
KLUBMESTER
Henrik Hald .......................... 4
Asbjørn Lund ........................ 4
Svend Kjærgård .................... 4
Peder L Nygaard ................... 4
Svend Gregersen ................... 4
Christian Nielsen .................. 4
P Wisbech Christensen ......... 4
Mads Lund ............................ 3
Jens Bech .............................. 3
Karen Bruun ......................... 3
Palle Bjerg ............................ 3
Jette Hinkbøl ......................... 3
Erhardt Eriksen ..................... 3
Henrik Andersen ................... 3
Ib Riskjær Hansen ................ 3
Harry Lund-Hansen .............. 3
Christian Munksgaard .......... 3
Ane Husted ........................... 2
Margit Brun .......................... 2
Gunnar Brun ......................... 2
Ida Glinsvad .......................... 2
Knud Ølgaard ....................... 2
Joan Normann ....................... 2
Dinne Hansen ....................... 2
Birthe Balle .......................... 2
Jørn Kallesøe ........................ 2
Alice Svendsen ..................... 2
Dinne Anderson .................... 2
Ulla Kristensen ..................... 2
Lisbeth Wagener ................... 2
Kirsten Hanghøj .................... 2
Jens W. Kamstrup ................. 2
Karen Christensen ................ 2
Birthe Nyholm Pedersen ...... 2
4348
Morsø Bridgeklub
STORMESTER
Jørgen Priess .................... 862
Svend Erik Eriksen .......... 766
Gorm Friis ........................ 628
1* FORBUNDSMESTER
Børge Hedegård ............... 438
FORBUNDSMESTER
Svend Haaning ................. 184
2* KREDSMESTER
Ida Madsen ...................... 171
Gerda Kristensen ............. 150
1* KREDSMESTER
Lis Baden-Jensen ............. 109
KREDSMESTER
Musse Bjerre ......................
Johannes Schjødt ...............
Lars Kristensen ..................
Knud Ladefoged ................
Jens Rønn ...........................
Knud Kjærgaard ................
Birthe Knudsen ..................
Edith Vernegren .................
Carl Kristensen ..................
Herman Hedegård Holck ..
Carl Møller ........................
Egon Pedersen ...................
Poul Ladefoged ..................
Henry Jensen ......................
Jens Søndergaard ...............
99
97
87
80
78
78
77
71
69
69
68
68
60
58
53
DISTRIKTSMESTER
Aksel Skydsgård ................
Inger Pedersen ...................
Anna Clemmensen ............
Vagn Bjerre ........................
Frede Nørgaard Krogh .......
P E Christensen ..................
Jens Ole Nielsen ................
Jens Møller Poulsen ...........
Gertrud Guldager ..............
Lars Andersen ....................
Svend Sørensen ..................
Knud A. Larsen ..................
Aase Andersen ...................
Hans Chr. Riis ....................
Jørgen Vestergaard .............
Niels Andre Benn ..............
Louise Klokker ..................
63
54
51
49
47
46
43
43
39
34
34
32
31
31
31
27
15
2* KLUBMESTER
Ingrid Engelsen ..................
Karin Thomsen ..................
Erik Nielsen .......................
Niels Ulrich Barslev ..........
Bodil Jeppesen ...................
Gertrud Riis .......................
Egon Nielsen ......................
Mette Damgaard ................
Karen Svenningsen ............
29
25
24
24
23
22
21
21
20
1* KLUBMESTER
Jens Henrik Laursen .......... 20
Anny Jensen ....................... 19
Karen Møller ..................... 19
Herluf Pedersen ................. 19
Egon Nielsen ...................... 17
Laurits Skouboe ................. 17
Jens Markussen .................. 16
Klara Overgaard ................ 16
Kirsten Andersen ............... 16
Kjeld Berg .......................... 15
Gerda Aarøe ....................... 15
Ingrid Bach ........................ 15
Mary Markussen ................ 15
Jørgen Lund Sørensen ....... 15
Lis Pedersen ....................... 14
Inge Langballe ................... 14
Jenny Pedersen ................... 14
Bente Søe Jensen ............... 14
Franz Kappel Øvre ............ 14
Jess Laursen ....................... 13
Jens B Jensen ..................... 13
Peder Mogensen ................. 13
Henrik Nielsen ................... 13
Marie Drejer ...................... 12
Grethe Nielsen ................... 12
Knud Erik Damgaard ........ 12
Ellen Jensen ....................... 11
Kristian Korsgaard ............. 11
Hans Georg Christensen .... 11
Aase Bårris ........................ 10
Ruth Bårris ......................... 10
Jens Poulsen ....................... 10
Erna Dahl Larsen ............... 10
Margrethe Christensen ...... 10
Liselotte Knudsen .............. 10
Lis Gravesen ......................... 9
Poula Pedersen ...................... 9
Grethe Laursen ..................... 9
Karl E Andersen ................... 8
Kresten Horsager .................. 8
Helene Skouboe .................... 7
Lone M Blaabjerg ................. 7
Karsten Andersen .................. 7
Else Løth ............................... 6
Bent Nielsen ......................... 6
Jon Kristensen ....................... 6
Inger Hansen ......................... 5
Jørgen Olsen ......................... 5
Henrik Harpøth ..................... 5
Ingvard Jacobsen .................. 5
KLUBMESTER
Tove Olsen ............................ 4
Sonja Haaning ...................... 4
Knud Sørensen ...................... 3
Arne Munkholm ................... 3
Hans Damgaard .................... 3
Svend Lillebæk ..................... 3
Thora Marie Christensen ...... 3
Erik Hovmøller Christensen . 3
Elin Hovmøller Christensen . 3
Else Sørensen ........................ 2
Karin Martiny ....................... 2
Grethe Jensen ........................ 2
Kaj Kristensen ...................... 2
Karla Nørgaard ..................... 2
Alfred Thomsen .................... 2
Camilla Martiny ................... 2
Minna Søndergaard .............. 2
4356
Ringkøbing Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Erik Agersnap .................. 228
2* KREDSMESTER
Jesper Altenburg .............. 162
1* KREDSMESTER
Kirsten Fynboe ................
Birthe Agersnap ...............
Inger Nielsen ...................
Tove Holdgaard ................
130
127
117
117
KREDSMESTER
Egon Hansson .................... 93
Kirsten Hansson ................. 93
DISTRIKTSMESTER
Hans Peter Sørensen .......... 57
Mie Mathiesen ................... 53
Jens Tang ............................ 43
Inger Kristensen ................
Jørn Høy .............................
Jesper Clausen ...................
Vagn Østergaard ................
Richard Bryant ..................
Edith Caspersen .................
Johannes Horsager .............
Lisbeth Sørensen ...............
Eva Thomsen .....................
Arne Christensen ...............
40
39
33
32
30
30
25
20
19
18
2* KLUBMESTER
Claus Libak ........................ 29
Klaus Ellemann ................. 23
1* KLUBMESTER
Jens Erik Bonde ................. 19
Ole Jacobsen ...................... 18
Mogens Strøm .................... 17
Elin Jacobsen ..................... 16
Edith Pedersen ................... 16
Jens M. Hansen .................. 15
Grete Mathiasson ............... 15
Edith Orth .......................... 14
Ulla Klokker ...................... 14
Grethe Stjernholm ............. 14
Gert Alsted ......................... 13
Mette Bloch ....................... 13
Steen Møller ...................... 13
Anders J. Nielsen ............... 13
Kim Brunhøj ...................... 12
Ulla Mikkelsen .................. 11
Vivi Møller ........................ 10
Gudrun Husted ................... 10
Steen Lauridsen ................. 13
Bente Randers ....................... 9
Bent Kjærgaard ..................... 9
Erik Vagn Hansen ................. 9
Ingrid Strøm .......................... 8
Edith Fabrin .......................... 8
Varning Poulsen .................... 8
Erik Lybæk ............................ 7
Jytte Sandal ........................... 7
Inge Stokholm ....................... 7
Jytte Andersen ...................... 7
Jenny Poulsen ........................ 6
Lone Krogh Pedersen ........... 6
Inger Roed Rasmussen ......... 6
Erik Riis ................................ 5
Agnete Holst ......................... 5
Karen Margrethe Hansen ..... 5
KLUBMESTER
Ebba Aaberg .......................... 4
Esther Voskjær ...................... 4
Inger Kjærgaard .................... 4
Karen Linneberg ................... 4
Jens Østergaard ..................... 4
Jette Søndergaard ................. 4
Anne Marie Andersen ........... 4
Eva Bagger Rasmussen ........ 4
Ove Bruun ............................. 3
Janni Bro ............................... 3
Inge Flensted ........................ 3
Kjeld Berg Jensen ................. 3
Anna Marie Bjerregaard ...... 3
Svend Holst ........................... 2
Birthe Bruun ......................... 2
Anna Sørensen ...................... 2
Olaf Pedersen ........................ 2
Henrik Kaiser ........................ 2
Jens Galsgaard ...................... 2
Anne Lise Rejkjær ................ 2
Svend Juelsgaard Kirk .......... 2
4360
Salling Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Otto Boel .......................... 120
DISTRIKTSMESTER
Hans Jørgen Pedersen ........
Johannes Mortensen ..........
Knud Bækgaard .................
Jens Møller Poulsen ...........
Birte Christiansen ..............
Henning Jensen ..................
Inger Ushus ........................
Kenth Toft ..........................
Inge Jensen .........................
Jakob Hansen .....................
55
46
44
43
40
39
35
33
30
30
2* KLUBMESTER
Martin Akselsen .................
Sv. Aage Kjærulff ..............
Bendt Vestergaard ..............
Aage Madsen .....................
Karen Skals ........................
Niels Ulrich Barslev ..........
Jens Riis .............................
Dorte Pedersen ...................
28
28
27
25
24
24
23
23
1* KLUBMESTER
Erik Ushus .......................... 20
Gerda Primdal .................... 20
Niels Dalsgård ................... 20
Johannes Jørgensen ............ 20
Folke Laursen .................... 19
Anna Jørgensen .................. 19
Per Tang ............................. 17
Ove Bangsgaard ................. 17
Peter Bro ............................ 16
Gert Nielsen ....................... 16
Anna-Grethe Houen .......... 16
Evald Pedersen ................... 14
Jens Simonsen .................... 13
Kirsten M Møller ............... 13
Niels Børsting .................... 12
Knud Møller Lund ............. 12
Frede Kristensen ................ 10
Tage Riis ............................... 6
Svend Bro Jensen .................. 6
Jens Peder Jensen .................. 6
Kirsten Varberg Thomsen ..... 6
Niels Frederik Kristensen ..... 6
Kristian Kristensen ............... 5
KLUBMESTER
Kerstin Jensen ....................... 5
Kis Broe ................................ 4
Vagn Broe ............................. 4
Esther Rasmussen ................. 4
Anna Holm ............................ 3
Aage Primdahl ...................... 3
Inge Hansen .......................... 2
Robert Krogh ........................ 2
4364
Skive Bridge Klub
1* FORBUNDSMESTER
Jens Fynboe ...................... 324
FORBUNDSMESTER
Svend Erik Buch .............. 239
2* KREDSMESTER
Aage Schmidt .................. 184
1* KREDSMESTER
Otto Boel .......................... 120
Hans Christian Boel ........ 103
KREDSMESTER
Anders Dahl ....................... 91
DISTRIKTSMESTER
Niels Skytte Høj ................
Johannes Mortensen ..........
Henny Vigsø .......................
Arne Lilkær .......................
55
46
40
35
2* KLUBMESTER
Else Skytte Høj ..................
Else Lilkær .........................
Leif Bækgård .....................
Knud Christensen ..............
29
27
23
22
1* KLUBMESTER
Jens Christensen ................ 22
Ib Børglum ......................... 19
Jens Riis ............................. 18
Lisbet Fynboe .................... 17
Inge Sørensen .................... 16
Jens Tranberg ..................... 16
Gert Dusterdich ................. 14
Hanne Petersen .................. 12
Toni Rasmussen ................. 11
Thomas Skytte Høj ............ 10
Poul Risager Rasmussen ... 10
Oluf Vium ............................. 9
Knud Thøgersen .................... 9
Tove Thomsen ....................... 6
Jens Iversen ........................... 6
Jens Overgaard ...................... 6
Lisbet Mortensen .................. 6
Jonna Christensen ................. 6
Jens Mortensen ..................... 5
Doris Mortensen ................... 5
Anita Christensen ................. 5
KLUBMESTER
Henny Søndergaard .............. 6
Anders Knudsen .................... 4
Lars Refsgaard ...................... 4
Martha Nielsen ..................... 4
Helle Koch Jensen ................ 4
Søren Kvist Sørensen ........... 4
Lis Knudsen .......................... 3
Inge Jacobsen ........................ 3
Gert Bligaard ........................ 3
Inge-Lise Hussmann ............. 3
Jørn Hansen .......................... 2
Peder Cordes ......................... 2
Hans M Johnsen .................... 2
Jutta Pedersen ....................... 2
Morten Jacobsen ................... 2
Astrid Therkildsen ................ 2
4372
Skjern-Tarm Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Holger Graversen ............. 265
Klaus Fynboe ................... 250
1* KREDSMESTER
Kirsten Fynboe ................ 130
KREDSMESTER
Hanne Nygaard .................. 80
Johannes Christensen ........ 76
DISTRIKTSMESTER
Mie Mathiesen ...................
Poul Erik Strømø ...............
Erik Bennike ......................
Ingemann Jørgensen ..........
Per Buch Sørensen .............
Elin Jørgensen ....................
Anja Graakjær Altenburg ..
Rita Traberg Skjerning ......
Arne Christensen ...............
53
35
34
34
32
31
26
20
18
2* KLUBMESTER
Claus Libak ........................ 29
Anni Buch Sørensen .......... 29
Poula Hansen ..................... 22
1* KLUBMESTER
Christen Christensen ......... 21
Jens Erik Bonde ................. 19
Erik Jensen ......................... 18
Ulla Britt Fredriksson ........ 18
Jørgen Juhl Hansen ............ 15
Flemming Thomsen ........... 12
Gunnar Guldbrand ............. 12
Astrid Jeppesen .................. 10
Villy Jensen ........................... 8
Letty Ostersen ....................... 7
Jørgen Lauridsen .................. 7
Karen Ingrid Frandsen .......... 7
Kurt Sørensen ....................... 6
Knud Thomsen ...................... 5
KLUBMESTER
Søren Dengsø Nielsen .......... 5
Carl Schmidt ......................... 4
Jørgen Wagener .................... 4
Vibeke Pedersen ................... 4
Else Jensen ............................ 3
Vibeke Madsen ..................... 3
Maren Axelsen ...................... 3
Inger Sørensen ...................... 3
Bodil Pedersen ...................... 3
Kirstine Hansen .................... 3
Flemming Pilgaard ............... 3
Kent Gath .............................. 2
Hans Andersen ...................... 2
Poul Erik Hansen .................. 2
Birthe Guldbrand .................. 2
Maria Brøgger Sørensen ...... 2
4380
Struer Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Arne Steen Sørensen ....... 233
1* KREDSMESTER
Poul Bo Madsen ...............
Kirsten Rørbæk Jensen ....
Vera Hornung ...................
Kirsten Madsen ................
144
142
124
101
KREDSMESTER
Tove Grögerchen ................ 74
Verner Berg Petersen ......... 62
DISTRIKTSMESTER
Poul Rahbek Sørensen ....... 58
Solvad Nielsen ................... 51
Marie V. Wonterghem ........ 44
Hans Staun Lassen ............. 40
Ulrik Glamann ................... 39
Eli Christensen .................. 38
Ole Maach .......................... 37
Frank Lisbygd .................... 35
Thomas Lynggaard ............ 24
Hans Peter Volsted Pedersen24
2* KLUBMESTER
Bendt A Sloth ..................... 27
Bente Staun Lassen ........... 27
John Kraack ....................... 25
1* KLUBMESTER
Svend Sønnichsen .............. 22
Betty Kraack ...................... 20
Jørgen Vestbjerg ................. 19
Esther Hansen .................... 13
Jens Ulrik Møller ............... 13
Louise Dorset ..................... 12
Else Skifter ........................... 9
93
053503_alma-indmad.pmd
93
8/8/2005, 11:44 AM
Viggo Kallesøe ..................... 9
Rita Sønnichsen .................... 9
Christian Schmidt ................. 9
Rita Mortensen ..................... 7
Ketty Wind ............................ 6
KLUBMESTER
Vagn Pedersen ....................... 4
Betty Nielsen ........................ 4
Ellen Kristensen ................... 4
Gretha Voldum ...................... 3
Else Gøbel ............................. 2
Lis Poulsen ............................ 2
Gerda Larsen ........................ 2
Linda Baltzer ........................ 2
Kristian Lisbygd ................... 2
Ellen Margrethe Nielsen ...... 2
Christian Hansen - Leth ....... 2
4388
Thisted Bridgeklub
STORMESTER
Svend Erik Eriksen .......... 766
FORBUNDSMESTER
Ole Bidstrup .....................
Orla Andersen ..................
Ulla Andersen ..................
Poul Pedersen ...................
Evelyn Kloster .................
305
288
250
237
226
2* KREDSMESTER
Svend-Erik Christensen ... 174
1* KREDSMESTER
Berit Heinrichsen ............. 114
Ib Heinrichsen ................. 108
KREDSMESTER
Jørgen Høeg ..................... 102
J Peter Bovbjerg ................. 70
Jørgen Gravesen ................. 67
Jørgen Jensen ..................... 53
DISTRIKTSMESTER
Eva Poulsen ........................
Grethe Pedersen .................
Gunnar Nielsen ..................
Oda Bach ...........................
Mogens Hansen ..................
Ejlif Jensen ........................
Vagn Berg ..........................
Erik Langberg ....................
Anne Grethe Sørensen .......
Eva Husted Eriksen ...........
Anna Østergaard ................
50
50
46
45
42
40
37
37
37
34
32
2* KLUBMESTER
Else Mikkelsen ..................
Peter Pedersen ....................
Bo Birkely ..........................
Aase Lilly Lorentzen .........
Svend Ove Bach ................
Edith Hjorth .......................
26
26
25
25
24
20
1* KLUBMESTER
Peter Sørensen ................... 21
Henny Nielsen ................... 19
Henry Andersen ................. 19
Jenny Kristensen ................ 19
Karen Lis Thomassen ........ 19
Freddy Nielsen ................... 18
Anni Mikkelsen ................. 18
Henny Andersen ................. 18
Erling Christensen ............. 18
Jørgen Mikkelsen ............... 17
Kirsten Waltorp Sørensen . 16
Dorte Lund ......................... 15
Mogens Lorentzen ............. 15
Gudrun Christensen ........... 15
Dorthe Borggaard .............. 14
Niels Otto Borggaard ........ 14
Ole Stærkjær ...................... 13
Svend Stilling .................... 12
Henning Krogsgaard .......... 12
Ruth Olesen ....................... 11
Karl Aage Hansen .............. 11
Iris Torp .............................. 10
Birgit Høeg ........................ 10
Edith Mortensen ................ 10
Rasmus Mortensen ............ 10
Hardy Christoffersen ......... 10
Nora Busk ............................. 9
Henrik Tinggaard .................. 9
Kirsten Grå Jacobsen ............ 9
Gitte Christoffersen .............. 9
Ole Jensen ............................. 8
Elli Tandrup .......................... 8
Anna Andersen ..................... 8
Vagn Sørensen ...................... 8
Niels Chr Hansen .................. 8
Anne Marie Jepsen ............... 8
Henning Holm Jensen .......... 8
Kristian Hove Tange ............. 8
Tove Lund ............................. 7
Poul Møller ........................... 7
Gerda Pedersen ..................... 7
Erik Jespersen ....................... 7
Dagny Christoffersen ............ 7
Jutta Larsen ........................... 6
Alis Pedersen ........................ 6
Ingrid Hartvig ....................... 6
Kirsten Pedersen ................... 6
Kaj Christoffersen ................ 6
Bitten Landbo ....................... 5
Flemming Pedersen .............. 5
KLUBMESTER
Martin Jensen ........................ 4
Peter Christensen .................. 4
Leif Østergaard Pedersen ..... 4
Alfred Kjær ........................... 3
Lis Østergård ........................ 3
Brian Kieslich ....................... 3
Else Marie Kjær ................... 3
Evald Østergård .................... 3
Finn Andersen ....................... 2
Kirsten Sørensen ................... 2
Niels Th Stentoft ................... 2
Svenning Gudiksen ............... 2
Kristian Kristensen ............... 2
Mogens Strøm .................... 17
Alma Haahr ....................... 14
Anders J. Nielsen ............... 13
Birthe Schuler .................... 12
Hilda Stougaard ................. 12
Kirsten Skov-Jensen .......... 12
Anny Fjord ......................... 11
Jan Schuler ......................... 11
Jakob Vestergaard .............. 11
Ellen Nørgaard Andersen .. 11
Lho Jansberg ......................... 9
Ellen Kristensen ................... 9
Niels Kristensen ................... 9
Peter Beck ............................. 8
Ingrid Strøm .......................... 8
Inger Kjær ............................. 7
Arne Lisby Kjær ................... 7
Mogens Markussen ............... 7
Hans Gade ............................. 6
Tove Markussen .................... 6
KLUBMESTER
Ellen Hansen ......................... 4
Svend Erik Olsen .................. 3
Kjeld Berg Jensen ................. 3
Mona Bjerre .......................... 2
Poul Arne Bjerre ................... 2
4389
Uhre Bridgeklub
4393
Viborg Esserne
2* KREDSMESTER
Mogens Thaarup .............. 251
1* FORBUNDSMESTER
Ejler Ejlersen ................... 422
Karin Birkedal ................. 336
Niels Kristian Kristensen 321
KREDSMESTER
Viggo Lybker ..................... 64
Dorit Jensen ....................... 61
DISTRIKTSMESTER
Martin Bertel Jensen ......... 33
Erik Guldbrand .................. 22
Lisbeth Guldbrand ............. 20
2* KLUBMESTER
Bent Hansen ....................... 27
Minna Madsen ................... 24
1* KLUBMESTER
Ninna Kristiansen .............. 18
Inga Marie Lorenzen ......... 18
Janne Holmgård ................. 17
Nanny Højgaard ................. 17
Robert Kristiansen ............. 15
Tove Hansen ....................... 14
Jens Kristensen .................. 13
Irena Kristensen ................. 13
Tove Ravn .......................... 12
Jonna Lønvig ...................... 11
Birthe Gøtche Christensen 11
Bente Lauridsen ................. 10
Bente Hansen ........................ 8
Hanne Madsbjerg .................. 8
Ulrich Madsbjerg .................. 8
Villy Skov Pedersen .............. 7
Svend Åge Jørgensen ............ 7
Anni Jensen ........................... 6
Mie Christensen .................... 6
Tove Kristensen .................... 6
Rigmor Brandt Andersen ...... 6
Ebba Jensen .......................... 5
Reidun Helene Gade ............ 5
Tove Ellehammer Christensen 5
KLUBMESTER
Anna Poulsen ........................ 5
Ulla Larsen ........................... 4
Bent Baarts ........................... 4
Søren Holden ........................ 4
Vera Nissen ........................... 2
Elsebeth Hansen ................... 2
Johanne Kirstine Kristensen . 2
4390
Ulfborg/Vemb Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Verner Nielsen ...................
Solvad Nielsen ...................
Ib Stærkjær Hansen ...........
Jens Tang ............................
Niels Lauridsen ..................
Frank Lisbygd ....................
Vagn Pedersen ....................
Finn Kristiansen .................
52
51
44
43
41
35
33
33
2* KLUBMESTER
Anne Marie Hald ...............
Jens Gade ...........................
Elsa Borch ..........................
Kurt Lindby ........................
29
25
25
23
1* KLUBMESTER
Margit Koustrup ................. 22
Erik Skov-Jensen ............... 19
FORBUNDSMESTER
Bo Blunch ........................ 288
Jens Hult Hansen ............. 234
Karsten Jensen ................. 174
1* KREDSMESTER
Hanne Riising ..................
Rigmor Pedersen ..............
Lars Kirkegaard Nielsen .
Niels Andreasen ...............
130
126
121
110
KREDSMESTER
Marianne Kvorning ...........
Inge Theut ..........................
Herluf Overgaard ...............
Jan-Erik Pedersen ..............
Mads Eyde .........................
Stig Øster ...........................
Carl Erik Schumann ..........
Steen Yde Christensen .......
Anni Halberg .....................
Jens Schou ..........................
Ejgil Vittrup .......................
98
83
81
81
77
74
68
67
65
64
54
DISTRIKTSMESTER
Else Larsen ........................
Ruth Harkjær .....................
Hanne Ejlersen ..................
Kim Frederiksen ................
Inge Gärtner .......................
Jens Chr Christensen .........
Jørgen Dissing ...................
Torben Dalsgaard ...............
Kirsten Nørgaard ...............
Jørn Lind Jacobsen ............
Anna Margrethe Jensen .....
Willy Larsen ......................
Jytte Holmboe ....................
Grethe Dullum ...................
Brian Vittrup ......................
Bjarne Green Jensen ..........
Esben Løvborg ...................
Kjeld Bisgård .....................
68
60
56
47
46
46
43
42
41
39
38
37
35
33
29
28
21
17
2* KLUBMESTER
Lars Kok .............................
Inger Marie Jensen ............
Anna Marie Eyde ...............
Karen Madsen ....................
Anders Brøndum ................
Tom Garval ........................
Peder Bønding ...................
Kaj Lund Jensen ................
27
27
26
25
24
23
22
22
1* KLUBMESTER
Birgit Hedegaard Andersen
Kirsten Sabra .....................
Else Klitgaard ....................
Birte Hertz .........................
Vilhelm Nielsen .................
Lizzi Kristensen .................
Anita Hasager ....................
Grethe Andersen ................
Birgit Praastrup ..................
Gerd Nielsen ......................
Henny Laursen ...................
Martin Jørgensen ...............
Betty Jacobsen ...................
Preben Munk Eriksen ........
Elisabeth Munk Eriksen .... 13
Jørn Larsen ........................ 11
Annie Ulrich ...................... 11
Sonja Larsen ...................... 11
Georg Ulrich ...................... 10
Poul Andersen .................... 10
Arne Haumann Nielsen ..... 10
Inge Tøttrup ....................... 10
Lis Vesterbæk ..................... 10
Jeanne Madsen ................... 10
Rita Christiansen ............... 10
Lisbeth Hartz ........................ 9
Anne Marie Koed ................. 9
Elsa Haumann Nielsen ......... 9
Erik Møller ........................... 8
Per Rasmussen ...................... 8
Hanne Laursen ...................... 8
Poul Vesterbæk ...................... 8
Mogens Grauballe ................ 8
Erik Hove .............................. 7
Hanne Kisbye ........................ 7
Asger Loldrup ....................... 7
Erik Jørgensen ...................... 7
Karen Hesselholt .................. 7
Marianne Loldrup ................. 7
Bo Hartz ................................ 6
Leo Olesen ............................ 6
Vagn Korshøj ........................ 6
Vagn Christensen .................. 6
Cai Winther ........................... 5
Astrid Winther ...................... 5
Hanne Hellestrup .................. 5
Olaf Svensson .................... 17
Grethe Andersen ................ 16
Palle Christensen ............... 14
Tove Jasper ......................... 13
Elisabeth Munk Eriksen .... 13
Frede W. Blæsild ................ 12
Poul Christensen ................ 10
Tove Smidt-Jensen ............. 10
Valborg Rasmussen ............... 9
Jørgen Thomsen .................... 8
Grethe Hoppe ........................ 7
Aggie Thisted ........................ 7
Irene Petersen ....................... 6
KLUBMESTER
Jens Broe ............................... 4
Janna Olsen ........................... 4
Niels Aage Bak ..................... 4
Paula Frederiksen ................. 4
Inger Garne ........................... 3
Gurli Jensen .......................... 3
Rasmus Garne ....................... 3
Dorrit Vammen ..................... 3
Lissi N Jessen ....................... 3
Preben Valentin ..................... 3
Birthe M. Sørensen ............... 3
Gitte Egdø ............................. 2
Peter Lerche .......................... 2
Ernst Møller .......................... 2
Jørgen Jensen ........................ 2
Bent Praastrup ...................... 2
Jytte Hougaard ...................... 2
Elsebeth Jasper ..................... 2
Helge Skovsbøll .................... 2
Michael Dickenson ............... 2
Bodil Kjøller Riis ................. 2
4397
Viborg Bridgeklub af 1932
4396
Viborg Ny Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Bo Blunch ........................ 288
20
19
19
18
18
18
16
16
16
15
15
15
14
13
2* KREDSMESTER
John Hansen ..................... 211
1* KREDSMESTER
Torben Nielsen ................. 130
Brian Jepsen ..................... 125
Kurt Spanggaard .............. 113
KREDSMESTER
Knud Erik Christensen ......
Else Tams ...........................
Peter Lilholt .......................
Jan-Erik Pedersen ..............
Lissa Lundgaard ................
Ellen Larsen .......................
Erik Jensen .........................
Anni Halberg .....................
83
82
82
81
78
76
74
65
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Dissing ...................
Philip H F Niël ..................
Erik Damgaard ...................
Oda Thorsager ...................
Kirsten Sand Hansen .........
Kirsten Mosvad ..................
43
41
38
35
34
30
2* KLUBMESTER
Aase Strunge ......................
Benny Jensen .....................
Grethe Rasmussen .............
Inger Marie Jensen ............
Jens Brun ...........................
Anni Agerup ......................
Hans Kurt Rasmussen ........
28
28
27
27
26
24
22
1* KLUBMESTER
Bent Jensen ........................
Inger Mirasola ...................
Gurli Østergaard ................
Lizzi Kristensen .................
Karen M Dalsgaard ...........
Søren Stisen .......................
Andreas Ravn .....................
18
18
18
18
18
17
17
KLUBMESTER
Inger Garne ........................... 3
Gudrun Krog ......................... 3
Gurli Jensen .......................... 3
Rasmus Garne ....................... 3
Vagn Poulsen ......................... 3
Kirsten Stisen ........................ 3
Mogens Bjerre Jensen .......... 3
Ib Knudsen ............................ 2
Ella Larsen ............................ 2
John Løbner .......................... 2
Oda Svendsen ....................... 2
Lise Brander ......................... 2
Else Paulsen .......................... 2
Inger Pedersen ...................... 2
Inger Hornshøj ...................... 2
Grethe Knudsen .................... 2
1* KREDSMESTER
Hanne Riising .................. 130
KREDSMESTER
Inge Theut .......................... 83
Else Tams ........................... 82
Peter Lilholt ....................... 82
DISTRIKTSMESTER
Erik Damgaard ...................
Anna Margrethe Jensen .....
Rie Rask Petersen ..............
Grethe Dullum ...................
Eva Staal ............................
Palle Rask Petersen ...........
2* KLUBMESTER
Benny Jensen ..................... 28
Thyge Damsgaard .............. 23
1* KLUBMESTER
Bent Jensen ........................ 18
Søren Stisen ....................... 17
Olaf Svensson .................... 17
John Jansson ...................... 15
Palle Christensen ............... 14
Preben Hvalkof .................. 13
Bent Thrane ....................... 12
Ove Hansen ........................ 11
Gustav Roslev .................... 10
Mogens Libenholt ................. 8
Tom Traasdahl Møller .......... 7
KLUBMESTER
Jytte Traasdahl Møller .......... 3
DISTRIKT
SYDJYLLAND
4404
Bramming Bridgeklub
STORMESTER
Bendt H Schmidt ............. 642
2* FORBUNDSMESTER
Asger Friis ........................ 567
Knud Brabrand ................ 507
1* FORBUNDSMESTER
Olaf Nielsen .....................
Henning Vestergaard ........
Flemming Nissen .............
Henning Olsen .................
516
447
434
367
FORBUNDSMESTER
Hans W. Hansen ...............
Erna Schmidt ...................
Mogens Winding ..............
Frede Jakobsen .................
Vibeke Gammelgaard ......
318
314
291
212
200
2* KREDSMESTER
Ernst Schroll ....................
Anna Lise Friis ................
Jørgen Stensig ..................
Kaj Brun ..........................
199
194
173
154
94
053503_alma-indmad.pmd
94
38
38
36
33
31
21
8/8/2005, 11:44 AM
1* KREDSMESTER
Lars E Alsted ...................
Jytte Nielsen ....................
Ole Teglengaard ...............
Lars Andersen ..................
Anne Uldall ......................
Arne Jensen ......................
143
112
108
105
104
100
KREDSMESTER
Jefrey Andersen .................
Ole Larsen ..........................
Knud Pedersen ...................
Peter Sørensen ...................
Agnete Alsted ....................
Elisabeth Jensen ................
Ellen Friis Jensen ...............
83
82
78
77
64
63
62
DISTRIKTSMESTER
Hans Erik Larsen ...............
Leif Jacobsen .....................
Niels Chr. Bech ..................
Jørgen Bak .........................
Asta Jensen ........................
Lene Bang Sørensen ..........
Niels Chr Nagstrup ............
Grethe Larsen ....................
Marie A Bak ......................
Bente Christensen ..............
Thomas Troelsen ................
Bent Grosen .......................
Sonja Andersen ..................
Inger Lorentzen .................
Grethe Steensen .................
Nis Rasmussen ...................
Kurt Guldberg Pedersen ....
61
58
55
54
52
51
51
49
43
41
38
37
37
32
31
25
25
2* KLUBMESTER
Inge Bøg Hansen ...............
Jens Rasksen ......................
Tina Bang Petersen ............
Jette Houtved .....................
Henny Nielsen ...................
Ulla Jørgensen ...................
Flemming Klinge ...............
27
24
24
23
22
22
20
1* KLUBMESTER
Agner Thim ........................ 19
Jens Amtrup ....................... 17
John Bernbom .................... 16
Josta Krogh ........................ 15
Lis Brorsen ......................... 13
Jørgen Vedel ....................... 12
German Jensen ................... 11
Svend Erik Andersen ......... 11
Anton Nielsen .................... 10
Leif Henriksen ................... 10
Karl Schøler ....................... 10
Finn Tørslev Jensen .............. 9
Elly Olesen ............................ 8
Tor Schorpen ......................... 8
Inga Læntver ......................... 7
Verner Bjerre ........................ 7
Grethe Bjerre ........................ 7
Torben Læntver ..................... 7
Anette Henriksen .................. 7
Grethe Mathiesen ................. 7
Greta Holst ............................ 6
Lydia Larsen ......................... 5
KLUBMESTER
Tove Tranberg ....................... 5
Jens Søndergaard .................. 5
Inger Søndergaard ................ 5
Else Næsted .......................... 4
Anna Holberg ........................ 4
Peter Schmidt ........................ 4
Leif Hermansen .................... 4
Henning Rose ....................... 3
Ole Stæhr Hansen ................. 3
Anne Marie Damkjær ........... 3
Otto Christoffersen ............... 3
Per Fyhn ................................ 2
Conny Stokbæk ..................... 2
Willy Pedersen ...................... 2
Kirsten Erlang ....................... 2
Marianne Petersen ................ 2
4408
Billund Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Emma Munch .................. 281
2* KREDSMESTER
Bente Lund Jensen ........... 182
Hans Aagaard Pedersen ... 174
1* KREDSMESTER
Niels Dammand ............... 132
Birgit Jensen .................... 150
Torben Rasmussen .............
Hanne Hauge .....................
Jens Kastrup Larsen ..........
Per Sørensen ......................
92
88
87
73
4410
Bridgedammen
DISTRIKTSMESTER
Hans Kjeldsen ....................
Inge Lise Hedegaard ..........
Nina Johansen ....................
Hans Læssøe ......................
Agnes Kodal ......................
Lars Veldhuis .....................
Iris Schaumann ..................
65
59
55
36
31
30
30
FORBUNDSMESTER
Tove Christensen .............. 270
2* KLUBMESTER
Erik Guldborg .................... 27
Palle Horn .......................... 25
1* KLUBMESTER
Marie Appel ....................... 19
Inge Aagaard ...................... 17
Grete Licht ......................... 16
Esther Folkmann ................ 14
Børge Pedersen ..................... 9
Jørgen Kelstrup ..................... 9
Lars Bo Jensen ...................... 7
Selma Hansen ....................... 6
Agnete Kelstrup .................... 6
Inger Nielsen ........................ 5
Frank Dahlin Nielsen ........... 5
KLUBMESTER
Rene Schalburg ..................... 6
Anita Schalburg .................... 6
Hanne Hvilshøj ..................... 5
Henning Jeppesen ................. 4
Ove Olesen ............................ 2
Lars Grevang ......................... 2
Birthe Olesen ........................ 2
4409
Bridge 2000
2* KREDSMESTER
Edward Zeuthen ............... 237
KREDSMESTER
Jutta Larsen ...................... 101
Helle Tychsen ..................... 85
DISTRIKTSMESTER
Tove Thomassen ................
Peder Knudsen ...................
Nina Johansen ....................
Maren Marvig Nielsen ......
Folmer Nielsen ..................
Karina Friis Hansen ...........
Connie Nielsen ..................
Hans Hostrup .....................
Finn Fog .............................
68
59
55
55
46
44
43
39
22
2* KLUBMESTER
Lilly Anker .........................
Palle Horn ..........................
Rolf Lentfer .......................
Edith Knudsen ...................
29
25
23
22
1* KLUBMESTER
Flemming Washuus ........... 17
Johannes Nielsen ............... 14
Sigfred Udbye .................... 12
Alfred Christensen ............. 12
Vita Udbye ......................... 10
Lena Davidsen Hostrup ..... 11
Jørgen Kelstrup ..................... 9
Thyge Bruun ......................... 8
Adele Reenberg .................... 7
Selma Hansen ....................... 6
Agnete Kelstrup .................... 6
Inger Nielsen ........................ 5
Ellen Kristiansen .................. 5
KLUBMESTER
Hanne Hvilshøj ..................... 5
Eva Sloth ............................... 4
Bo Knudsen ........................... 4
Poul Erik Sørensen ............... 4
Arne Gregers Pedersen ......... 4
Kaj Skou ............................... 3
Vagn Damgård ...................... 3
Bent Nielsen ......................... 3
Eva Jørgensen ....................... 3
Lisbeth Nielsen ..................... 3
Inger Jespersen ..................... 3
Bodil Bruun .......................... 2
Lilly Jensen ........................... 2
Kaja Andersen ...................... 2
Grethe Laursen ..................... 2
Stinne Kristensen .................. 2
Jette V. Pedersen ................... 2
KREDSMESTER
Jutta Larsen ...................... 101
Leif Hansen ........................ 96
Knud Hedegaard ................ 95
Ib Lund Jensen ................... 92
2* STORMESTER
Hans Christian Nielsen .. 2338
2* KREDSMESTER
Jens Christensen ..............
Bente Johannesen ............
Ruth Johansen ..................
Annette Christensen ........
185
167
165
160
1* KREDSMESTER
Poul Erik Thomsen .......... 134
Lis Just ............................. 106
KREDSMESTER
Ellen Pedersen ...................
Margit Abildgaard .............
Birthe Aasøe ......................
Niels Præstegaard ..............
Solvejg Thomsen ...............
Erik Elkjær Nielsen ...........
Lars Mouridsen ..................
72
72
71
65
62
62
60
DISTRIKTSMESTER
Knud E. Ebdrup .................
Hans Abildgaard ................
Lars Skov Sørensen ...........
Susanne Bonde ..................
Ulrik Kjær ..........................
Niels Dahl ..........................
Ole Dohn ............................
Georg Rundstrøm ..............
Carsten Qvist .....................
Svend Åge Petersen ...........
Jens O Jensen .....................
55
55
46
42
39
39
38
37
35
32
31
2* KLUBMESTER
Bodil Agerskov .................. 24
Bodil Juhler ........................ 23
Poul Søndergaard ............... 20
1* KLUBMESTER
Karen Marie Ebdrup .......... 20
Annette Breth Hansen ....... 19
Birthe Kloch ...................... 18
Niels Rasmussen ................ 17
Bente Jacobsen .................. 16
Thomas Andreasen ............ 16
Inga Dalgaard .................... 15
Hans Breth Hansen ............ 15
Inge Stoustrup .................... 13
Edwar Malan ...................... 11
Hanne Olesen ..................... 11
Søren Østergaard ............... 11
Aase Dorph ........................ 10
Erna Hansen ....................... 10
Jens Callesen ..................... 12
Margit Lund .......................... 7
Claus Frederiksen ................. 7
Jens Secher-Hansen .............. 7
Hanne Asmussen ................... 6
Inga Bønding-Larsen ............ 5
Jens Smith Frandsen ............. 5
KLUBMESTER
Jytte Hansen .......................... 4
Asta Knutsson ....................... 4
Dorte S. Hansen .................... 4
Gudrun Skov ......................... 3
Richard Skov ......................... 3
Bertha Hygum ...................... 3
Bent Kjæruff ......................... 2
Morten Macon ...................... 2
Dorthe Jensen ....................... 2
Bente Pedersen ..................... 2
Karin Bjødstrup .................... 2
Niels Brændstrup .................. 2
Ingrid Ahrenkilde ................. 2
4412
BK af 1945, Kolding
1* FORBUNDSMESTER
John Ohmeyer .................. 392
Kirsten Møller Rasmussen 346
FORBUNDSMESTER
Poul Suddergaard .............
Stig Jørgensen ..................
Mercedes Ohmeyer ..........
Eddie Nielsen ...................
Knud Erik Toubro ............
Mie Bøving ......................
Birgit Jørgensen ...............
Morten Pommer ...............
Gerd Hansen ....................
296
282
282
281
249
228
227
201
178
2* KREDSMESTER
Ole Lambert ..................... 261
Per Feldskov ..................... 228
Doris Blom ....................... 197
1* KREDSMESTER
Thorkil Engel ...................
Erik Andersen ..................
Jette Christensen ..............
Palle Hessel Mortensen ...
Ole Baruel Michaelsen ....
Poul Erik Christensen ......
Karsten Blom ...................
Niels Møller .....................
Ulla Toubro ......................
146
129
125
125
120
118
117
112
104
KREDSMESTER
Kirsten Juliane Povlsen ... 101
Lissy Clemensen ................ 99
Tove Sørensen .................... 87
Claus Tegtmeier ................. 86
Hans Frederiksen ............... 68
Vita Frederiksen ................ 67
DISTRIKTSMESTER
Enzo de Paoli .....................
Ellen Nielsen .....................
Ida Schwartz ......................
Ole Ballisager ....................
Ole R Thomsen ..................
Lise Lykke Rasmussen ......
Finn Ballisager ...................
Mette Høgh Nielsen ..........
Bjarne Schnedler-Pedersen
Ragna Schnedler-Pedersen
Klaus Seiding Hansen .......
71
49
38
36
35
35
34
31
31
30
25
2* KLUBMESTER
Jørn Høgh Nielsen .............
Bent Lykke Rasmussen .....
Jesper Jungdal ....................
Carl Chr. Eskesen ..............
Ditlev Ditlevsen .................
29
28
26
24
23
1* KLUBMESTER
Jørn Rodh Thomsen ........... 16
Kim Andersen .................... 15
Jesper Gad .......................... 14
Kirsten Ehrhorn Thomsen . 13
Rise Ballisager ................... 11
Grethe Jensen ........................ 9
Jens Laursen ......................... 8
Niels Jørgen Korsholm ......... 6
KLUBMESTER
Poul Andreassen .................... 4
Bitten Andreassen ................. 3
Solveig Ditlevsen .................. 3
Johnny Sørensen ................... 2
Helmer Jespersen .................. 2
Thorvald Simonsen ............... 2
4414
BK af 1975, Grindsted
FORBUNDSMESTER
Emma Munch .................. 281
2* KREDSMESTER
Edward Zeuthen ...............
Hans Aagaard Pedersen ...
Vera C. Pedersen ..............
Evelyn Grace Fallesen .....
237
174
164
160
1* KREDSMESTER
Tove Nørgaard Pedersen .. 117
Søren Peder Hansen ......... 114
KREDSMESTER
Jytte Jensen ........................
Hans Chr. Marcussen .........
Inge M. Mikkelsen ............
Bent Marcussen .................
Preben Kyed .......................
Bente Sørensen ..................
96
92
87
79
64
62
DISTRIKTSMESTER
Tove Thomassen ................
Jytte Læborg ......................
Jørgen Bæk ........................
Gunvor Christensen ...........
Folmer Nielsen ..................
Lars S. Laursen ..................
Connie Nielsen ..................
Peder Hede Jensen .............
Arne Mølholm ...................
Kristine Hansen .................
Jimmi Brock ......................
Hakon Jørgensen ................
68
61
56
53
46
44
43
43
36
25
23
23
2* KLUBMESTER
Lene Fasdal ........................ 28
Rolf Lentfer ....................... 23
1* KLUBMESTER
Karsten Fasdal ................... 18
Else Olufsen ....................... 15
Yvonne Løvschall .............. 13
Manfred Madsen ................ 12
Tage Kondrup .................... 11
Arne Ekkenberg .................... 7
Jørgen Engstrup .................... 6
Inger Nielsen ........................ 5
Ellen Kristiansen .................. 5
KLUBMESTER
Ingelise List .......................... 5
Lily Liboriussen .................... 5
Jens Urskov ........................... 4
Kanna Sørensen .................... 4
Jørgen List ............................ 3
Erik Bjørnsen ........................ 2
Stinne Kristensen .................. 2
Børge Juul Andersen ............. 2
4415
Bridgeklubben af 1972, Vejle
2* KREDSMESTER
Bente Johannesen ............ 167
1* KREDSMESTER
Jan René Fyrst ................. 134
KREDSMESTER
Folmer Kristensen .............. 77
Anna Marie Birkbøll ......... 71
Else Kristensen .................. 62
DISTRIKTSMESTER
Mie Jensen .........................
Niels Dahl ..........................
Gitte Fjord Christensen .....
Jørn Hedegaard Jensen ......
Alice Lyngby Jensen ..........
48
39
37
36
26
1* KLUBMESTER
Gitte Christensen ............... 18
Ellen Just ............................ 17
Bitten Kristensen ............... 17
Ann Nielsen ....................... 16
Otto Ejsing ......................... 16
Inger Margrethe Bro .......... 14
Grethe Albrechtsen ............ 13
Anna Nielsen ........................ 8
Jes Paulsen ............................ 7
Rosa Rytter ........................... 7
Elin Kviesgaard .................... 7
Jochen Völkner ..................... 6
Gitte Olesen .......................... 5
Birgit Nordby Jensen ............ 5
KLUBMESTER
Kaja Ib .................................. 4
Else Lund .............................. 4
Ina Helnov ............................. 4
Marie Holm .......................... 4
Ruth Nielsen ......................... 4
Grethe Johansen .................... 4
Anette Bredahl Kock ............ 4
Elsa Münch ........................... 3
Kurt Meyer ............................ 3
Mia Heckscher ...................... 3
Gerda Hedegaard Jensen ...... 3
Jytte Pers ............................... 2
Jørgen Ankerhus ................... 2
4417
Canapé
1* KLUBMESTER
Hans Breth Hansen ............ 15
KLUBMESTER
Jessie Duus ............................ 4
Hans Bang - Olsen ................ 4
Birte Bang - Olsen ................ 4
Jytte Rominger ..................... 2
4418
Christiansfeld Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Ole Barfod Christensen ... 154
KREDSMESTER
Frede S Jensen ...................
Peter Chr. Jacobsen ............
Joan Jacobsen ....................
Astrid Strandbygaard .........
77
76
71
52
DISTRIKTSMESTER
Jacob Kjeldsen ...................
Britta Kjeldsen ...................
Ejnar Frandsen ...................
Bent Jensen ........................
Eli Christensen ..................
Frank Smits ........................
Marianne Smits ..................
44
44
42
38
38
37
31
95
053503_alma-indmad.pmd
95
8/8/2005, 11:44 AM
2* KLUBMESTER
Hans O. Skovrup ................ 25
1* KLUBMESTER
Åse Fischer ........................ 19
Hanne Thoms ..................... 19
Gudrun KloppenborgSkrumsager ........................ 18
Ken Sonasson ..................... 17
Hans Jørgen Andersen ....... 15
Ingrid Andersen ................. 14
Chresten Thomsen ............. 14
Bente Schultz-Petersen ...... 14
Henny Barsøe ..................... 13
Vagner Laugesen ............... 13
Ulla From ........................... 12
Else Madsen ....................... 10
Ejner Ellegaard .................. 14
Johan Rudebeck ................. 10
Elver Sørensen ................... 10
Karen Dixen .......................... 9
Elisabeth Lehrskov ............... 9
Oda Madsen .......................... 7
Bente H Madsen ................... 7
KLUBMESTER
Bent Thomsen ....................... 4
Klaus Hansen ........................ 4
Klara Langhoff ..................... 4
Finn Zachariasen .................. 4
Gudrun Callø ........................ 3
Ester Philipsen ...................... 2
4420
Enigheden, Sønderborg
1* FORBUNDSMESTER
Knud-Erik Lindegaard ..... 473
Tage Hansen ..................... 363
Hans Th. Callsen .............. 349
FORBUNDSMESTER
Leif Aas Andersen ........... 307
Christian P. Koch ............. 243
2* KREDSMESTER
Verner Laursen ................
Ulla Flagstad ....................
Bent Kleinstrup ................
Lise Hansen .....................
Bodil Morville .................
Edgarth Hansen ...............
Carsten Lindegård ...........
Lisbeth Christensen .........
Ruth Bach ........................
243
215
214
209
179
175
175
163
156
1* KREDSMESTER
Rita Raun .........................
Bent Østergaard ...............
Karl Bo Jensen .................
Gerda Nielsen ..................
Connie Petersen ...............
Gitte Jensen .....................
Hanne Iversen ..................
Karen Jensen ...................
Gudrun Rasmussen ..........
Viggo Jensen ....................
121
120
115
112
112
109
107
106
105
102
KREDSMESTER
Bente Jørgensen ............... 110
Thomas Hansen ................. 99
Erik Ardal .......................... 94
Birgit H. Nielsen ................ 89
Maj Koch ........................... 78
Judith Stenderup Jensen .... 77
Jutta Miang ........................ 74
Jan Dyhr ............................. 71
Niels Peter Meldgaard ....... 69
Margit Grove ...................... 67
Per Germann ...................... 66
DISTRIKTSMESTER
Iver Jørgensen ....................
Inge Biehl ..........................
Grete Bisgaard ...................
Eihler Andersen .................
Hans Verner Rasmussen ....
Gunnar Nielsen ..................
Rigmor Østergård ..............
Lisbeth Damm Petersen ....
Mary Rebsdorf ...................
Karen Thorsøe ...................
Peter Holm .........................
Vera Møller ........................
Jan Frøhlich .......................
Finn Dubgaard ...................
Inge Ardal ..........................
Erik Møller ........................
Edel Andersen ....................
Kristian Høj .......................
Niels Mossing ....................
Søren Homann ...................
Annemarie Hänel ...............
Rosemarie Høst-Madsen ...
Kirsten Høj ........................
66
65
65
65
63
59
59
57
54
52
51
50
50
50
49
49
48
45
45
43
43
43
42
Niels Chr Christensen ........
Kathrine Simonsen ............
Ella Holm ...........................
H. O. Marschner ................
Jørgen Skensved ................
Inger Krog ..........................
Peter Dall ...........................
Bodil Schøning ..................
Kurt Viktorson ...................
Aase Dall ...........................
Elin Thomsen .....................
Ellen Thomsen ...................
Karin Christensen ..............
Lars Sonne Dreyer .............
Margit Thede Rasmussen ..
Svend Boll .........................
Sigurd Thomsen .................
Ole Nielsen ........................
Villy G. Kristensen ............
Thorkild Christensen .........
Bodil Andersen ..................
Reynir Magnusson .............
42
41
40
40
40
39
39
39
39
38
38
36
36
36
36
34
32
31
31
31
30
29
2* KLUBMESTER
Kirsten Pedersen ................
Asta Rudbech Jørgensen ...
Hanne Ebbesen ..................
Signe Palmos .....................
Peter Kamper .....................
Inge Drue ...........................
Inge Østergaard .................
Christian Bendtsen ............
Uwe Thordsen ....................
Jytte Borsing ......................
Christa W. Christensen .....
28
28
27
26
25
23
23
23
22
21
21
1* KLUBMESTER
Niels B Yde ........................ 22
Ingerlise Kirk ..................... 20
Elna Dall ............................ 19
Lisa Holtz .......................... 19
John Nielson ...................... 19
Edith Balle ......................... 18
Jytte Jacobsen .................... 18
Hans Kirk ........................... 17
Werner Holtz ..................... 17
Susanne Nielsen ................. 17
Inger Christensen ............... 17
Jan Ribel ............................ 16
Arne Skov .......................... 16
Lena Severin ...................... 16
Aase Niemann ................... 16
Henry Thomsen ................. 16
Hella Bendtsen .................. 16
Kim Maron ......................... 15
Magda Skov ....................... 15
Inge Jepsen ......................... 15
Kristine Schmidt ................ 15
Kirsten Sønnichsen ............ 15
Ane-Grete Marckmann ...... 15
Luise Skjødt ....................... 14
Steen Christensen .............. 14
Jonna Møller Christensen .. 14
Elsa Jefsen ......................... 12
Claus Kejser ....................... 12
Bitten Jensen ...................... 12
Peter Lund Petersen ........... 12
Erna Møller ........................ 11
Kirsten Lind ....................... 11
Jens Steffensen .................. 11
Flemming Thorsøe ............. 11
Lise Kock ........................... 10
Ole Jellingsø ...................... 10
Palma H Andersen ............. 10
Lis Juncker ............................ 9
Find Rotvel ........................... 9
Jørgen Kaad .......................... 9
Birgit Lykke .......................... 9
Cilly Kofoed ......................... 9
Flemming Kock .................... 9
Karen D Rasmussen ............. 9
Ulla Tychsen ......................... 8
Signe Møller ......................... 8
Rita Tolstrup ......................... 8
Eike Petersen ........................ 8
Birgit Nielsen ........................ 8
Hans Åge Trærup .................. 8
Bente Sveistrup ..................... 8
Jørgen Jørgensen ................... 8
Gudrun Cederholm ............... 8
Lise Gregers Jensen .............. 8
Thomas Broue Jensen ........... 8
Kirsten Kruse ........................ 7
Ingeborg Jensen .................... 7
H. Jørgen Møller-Jensen ....... 7
Bente Reib ............................ 6
Jytte Prien ............................. 6
Anne R. Huhle ...................... 6
Holger Skjødt ........................ 6
Irene Neitzel ......................... 6
Birgit Esbensen ..................... 6
Marianna Hellerøe ................ 6
Christian D Rasmussen ........ 6
Hanne Lautrup Thorgaard .... 6
Else Pedersen ........................ 5
Bent Samuelsen .................... 5
Annegrete Simpson .............. 5
KLUBMESTER
Laura Vase ............................ 7
Ole Lyhne .............................. 4
Lene Boll .............................. 4
Marie Knudsen ..................... 4
Walter Jensen ........................ 4
Helga Damgaard ................... 4
Kirsten Dominic ................... 4
Jens-Erik Buch-Larsen ........ 4
Elli Busch ............................. 3
Karin Nielsen ........................ 3
Holger Andsager ................... 3
Christian Sørensen ................ 3
Kristian Ladefoged ............... 3
Henriette Kristensen ............. 3
Ole Kirk ................................ 2
Heidi Oryé ............................ 2
Lene Rarup ........................... 2
Tove Hansen .......................... 2
Karin Padkær ........................ 2
Sigrid Hallum ....................... 2
Per Kristensen ....................... 2
Martha Hartvig ..................... 2
Kurt Lachenmeir .................. 2
Gunhild Andsager ................. 2
Erik Christensen ................... 2
Gerda Christensen ................ 2
Hans Chr. Schmidt ................ 2
Sigrun Christensen ............... 2
Inge Schultz-Hansen ............ 2
Andreas Christiansen ............ 2
Edith Steen-Andersen ........... 2
Anne Lise Christiansen ........ 2
4421
Bridgeklub 90 Varde
FORBUNDSMESTER
Sonja Holmgaard ............. 251
Per Thomsen .................... 247
Jørgen Madsen ................. 225
2* KREDSMESTER
Eigil Falbe-Hansen .......... 166
Poul Erik Christensen ...... 166
Grethe Christensen .......... 156
1* KREDSMESTER
Jette Mathiesen ................ 106
KREDSMESTER
Claus Bødskov ...................
Lilie Påske .........................
Birtha Tobiesen ..................
Inger Iversen ......................
Peter Ellemann Christensen
Donnie Nielsen ..................
Aase Jackerott ....................
Hanne Thomsen .................
87
86
82
81
81
70
68
67
DISTRIKTSMESTER
Aage Jackerott ...................
Tove Kristensen .................
Dagny Olsen ......................
Britta Midtgaard ................
Annelise Christiansen ........
Poul Erik Pind ....................
Gudde Mathiesen ...............
Hanne Lange ......................
Jens Jørgensen ...................
Else Pedersen .....................
Holger Sørensen ................
Erna Sørensen ....................
Theodor Kristiansen ..........
Jane Isaksen .......................
Gunner Olsen .....................
Allan Pedersen ...................
Grethe Nielsen ...................
Christian Jensen .................
Gunnar Christensen ...........
Ernst Jepsen .......................
Knud Raunkjær ..................
Hedda Gregersen ...............
58
58
57
56
56
52
52
51
51
48
46
45
45
44
44
44
42
38
35
30
30
23
2* KLUBMESTER
Johnna Lehmann ................
Inge Bøg Hansen ...............
Hans B. Nielsen .................
Else Nielsen .......................
Lily Thomsen .....................
Birgitte Jensen ...................
Thomas Lorentzen .............
Grethe Stokholm ................
Børge Elbæk Jensen ..........
Lis Thomsen ......................
Merete Pind .......................
29
27
27
26
25
25
25
24
24
22
21
1* KLUBMESTER
Anna Palner .......................
Karen Hallager ..................
Bjarne Bjarnesen ...............
Mogens Kristensen ............
Hanna Jensen .....................
22
22
22
21
19
Andreas Nygaard ............... 18
Orla Clausen Pedersen ...... 18
Birgit Larsen ...................... 16
Nancy Jørgensen ................ 16
Birthe Bech ........................ 15
Grethe Jensen ..................... 15
Kristen J Christensen ......... 15
Ruth Duch .......................... 14
Ruth Sørensen .................... 14
Gerda Asmussen ................ 14
Gunner Morthorst .............. 14
Anne Elise Nielsen ............ 14
Jens Jensen ......................... 13
Vagn Nielsen ...................... 13
Anne Grete Nicolaysen ..... 13
Gerda Theut ....................... 12
Franz Hansen ..................... 11
Gurli Simonsen .................. 11
Grete Sørensen ................... 11
Else Kruse .......................... 11
Lis Nielsen ......................... 11
Eilif Isaksen ....................... 10
Martha Lorentzen .............. 10
Hans Jørgen Kruse ............. 10
Torben Møller ....................... 9
Aase Husted Christensen ...... 9
Karen Jepsen ......................... 8
Gudrun Pedersen ................... 7
Ingrid Lorentzen ................... 7
Ingelise Gammelby ............... 7
Bodil Sommer ....................... 6
Anne Grethe Jerking ............. 6
Aase Frederiksen ...............
Tage Frederiksen ...............
Inge Høeg ...........................
Bjarne Hougaard ................
Edel Fink Jensen ................
Else Eriksen .......................
Jørgen Madsen ...................
Knud Erik Strandbæk ........
42
41
38
38
38
36
33
31
2* KLUBMESTER
Henny Søndergård
Christensen ........................
Lone Vejlgaard ...................
Lisbeth Stenderup ..............
Aase Kristensen .................
29
28
27
22
1* KLUBMESTER
Inger Andersen ................... 20
Grethe Bertelsen ................ 19
I. C. Søndergaard ............... 19
Inge Andersen .................... 18
Lisbeth Brøchner- Mortensen17
Finn Thomsen .................... 12
Ann Hedegaard Frandsen .. 12
Jørn Frydensbjerg .............. 10
John Høgh Pedersen .......... 10
Lissy Jørgensen .................. 10
Inge Daugaard ...................... 9
Poul Erik Hvilsted ................ 9
Kirsten Høgh Pedersen ......... 9
Tove Munksgaard .................. 8
Grethe Fuglsang-Damgaard . 8
Kim Fuglsang ....................... 7
KLUBMESTER
Steen Thaysen ....................... 7
Jens A Madsen ...................... 5
Boye Horsted ........................ 3
Carsten Michaelsen .............. 3
Karen Margrethe Thomsen .. 3
Inge Jensen ............................ 2
Ketty Danielsen .................... 2
KLUBMESTER
Dagny Patuel ......................... 4
Jens Erik Patuel .................... 4
Ingerlise Pedersen ................. 3
Martha Thomsen ................... 2
Vagner Pedersen ................... 2
Helle Vibeke Hansen ............ 2
4422
Esbjerg Bridgeklub
4428
Fredericia Golf Bridge
1* KREDSMESTER
Louis Jensen ..................... 120
Ketty Underbjerg ............. 107
KREDSMESTER
Lullu Madsen ..................... 70
Inge Juhl ............................. 66
DISTRIKTSMESTER
Alf Mikkelsen ....................
Lis Køhlert .........................
Erik Flagstad Rasmussen ..
Inge Kibsgaard ...................
DISTRIKTSMESTER
Nis Juhl ..............................
Arne Møller Rasmussen ....
Karen Pagh .........................
Gerda Sørensen ..................
Vibeke Bæk ........................
Elna Bølling .......................
Verner Nielsen ...................
Gunhild Kølby Pedersen ....
55
54
50
45
42
36
35
30
2* KLUBMESTER
Bente Hessellund ...............
Lone Vejlgaard ...................
Dorthe Nielsen ...................
Kirsten Nielsen ..................
Bente Holst ........................
Peter Hein ..........................
Torben Christiansen ...........
Lis Holst Johannesen .........
29
28
28
28
27
26
22
21
66
42
42
39
2* KLUBMESTER
Tove Beier .......................... 29
Kirsten Haaber Christiansen27
Bent Haaber Christiansen . 25
1* KLUBMESTER
Viggo Loklindt ................... 16
Erna Fogh ........................... 15
Elinor Rehkopff ................. 15
Esther Nielsen .................... 14
Henny Christiansen ........... 12
Ib Reinholdt ....................... 10
Poul Rasmussen .................... 8
Gerda Munch ........................ 7
Lene Svennevig .................... 6
KLUBMESTER
Viggo Fogh ............................ 4
Edith Ovesen ......................... 4
Jytte Knudsen ....................... 2
4427
Fredericia Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Kirsten Gren .................... 162
Olav Thomsen .................. 151
1* KREDSMESTER
Torben Hilberg ................. 142
Anders V Andersen .......... 136
KREDSMESTER
Bodil Dahl ..........................
Anthoni Høeg .....................
Lisbet Kock ........................
Lullu Madsen .....................
86
77
74
70
DISTRIKTSMESTER
Erik Meyer .........................
Inge Meyer .........................
Anne Marie Eriksen ..........
Arne Sandberg Eriksen ......
Benny Mikkelsen ...............
Karen Pagh .........................
Torben Stormer ..................
Gerda Sørensen ..................
Frans Gren ..........................
Ole Fink Jensen .................
62
60
60
59
52
50
47
45
44
42
1* KLUBMESTER
Finn Olsen .......................... 18
Lisbeth Brøchner- Mortensen17
Lis Guldmann .................... 15
Bodil Heidemann ............... 15
Rolf Guldmann .................. 14
Ole Hessellund ................... 14
Inga Hansen ....................... 11
Jan Bonfils ............................ 8
Lene Bonfils ......................... 8
Bodil Christiansen ................ 8
Karen Margrethe Hvidberg .. 8
Kirsten Urhøj ........................ 6
Jørgen Heidemann ................ 6
Inge Jensen ............................ 5
Per Hvidberg ......................... 5
Jørgen Jensen ........................ 5
Aase Riis Jensen ................... 5
KLUBMESTER
Winnie Kringelum ................ 4
Niels Brøchner-Mortensen ... 4
Arne Kringelum .................... 3
Else Dybdahl Nielsen ........... 3
Leif Nødskov Nielsen ........... 3
Jørgen Hansen ....................... 2
4429
Bridgeklubben Fæstningen
2* KREDSMESTER
Kirsten Gren .................... 162
Olav Thomsen .................. 151
96
053503_alma-indmad.pmd
96
8/8/2005, 11:44 AM
1* KREDSMESTER
Else Bøg Andersen .......... 131
KREDSMESTER
Bodil Dahl .......................... 86
DISTRIKTSMESTER
Erik Meyer .........................
Inge Meyer .........................
Knud Nygård .....................
Arne Møller Rasmussen ....
Karen Pagh .........................
Frans Gren ..........................
Per H. Mortensen ...............
Vibeke Bæk ........................
Henrik Baasch Nielsen ......
Jette B. Thomsen ...............
Elna Bølling .......................
Verner Nielsen ...................
Olav Jørgensen ...................
Knud Erik Strandbæk ........
Gunhild Kølby Pedersen ....
62
60
56
54
50
44
44
42
40
37
36
35
33
31
30
2* KLUBMESTER
Bente Hessellund ............... 29
Henny Sønderg Christensen 29
Dorthe Nielsen ................... 28
Peter Hein .......................... 26
Egon M Christensen .......... 24
Torben Christiansen ........... 22
1* KLUBMESTER
Tove Lasota ........................ 20
Ruth Irma Pedersen ........... 20
Inge Højgaard .................... 19
Jens Fjeldgaard Pedersen .. 18
Aase Larsen ....................... 16
Hanne Olesen ..................... 15
Bodil Heidemann ............... 15
Anders B.Sørensen ............ 15
Ole Hessellund ................... 14
Thomas Højgård ................ 14
Aase Pedersen .................... 13
Kirsten Helstrup ................ 13
Claus Krum ........................ 12
Poul Stenderup-Petersen .... 12
Inga Hansen ....................... 11
Peter Holst ......................... 11
Annette Bismuth ................ 11
Oluf Nielsen ....................... 10
Ebba Bonde ........................... 9
Frede Helstrup ...................... 9
Grethe Friis Jensen ............... 8
Kirsten Ring-Nielsen ............ 8
Hildegard Kühl Jensen ......... 8
Vagn Agerskov-Christensen . 8
Arne Ring-Nielsen ................ 7
Anton Kristiansen ................. 7
Lise Heiborg Pedersen .......... 7
Søren Lind ............................ 6
Hanne Lind ........................... 6
Christine Unger .................... 6
Ragnhild Jensen .................... 6
Kirsten Jensen ....................... 5
Anne Marie Juhl Nielsen ...... 5
KLUBMESTER
Inga Schytt ............................ 4
Jørgen Schytt ......................... 4
Benny Pedersen ..................... 4
Inger-Lise Dalsgaard ............ 4
Kurt Pedersen ........................ 3
Jørgen Johansen .................... 3
Gitte Busk Sørensen ............. 3
Erik Bjerring ......................... 2
Karen Henriksen ................... 2
Tommy Henriksen ................ 2
Henning Rosendahl .............. 2
Grethe Godtfredsen .............. 2
4430
Føvling Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Ida Sørensen .................... 223
Bernd Schrøder ................ 164
1* KREDSMESTER
Vika Dahl ......................... 137
KREDSMESTER
Niels Kr. Jensen ................. 83
Verner Thøgersen ............... 75
Leif W Jørgensen ............... 61
DISTRIKTSMESTER
Hans Peter Skrydstrup .......
Kr. Skrydstrup ....................
Inga Hansen .......................
P Nissen Petersen ...............
Karl Egon Jensen ...............
Svend Sørensen ..................
Ole Nedergaard ..................
Svend Hauge ......................
Freddy Hansen ...................
62
53
50
50
46
45
43
41
39
Hans Stærmose ..................
Bente Lis Jensen ................
Carlo Bruun .......................
Grete Schrøder ...................
33
33
31
28
2* KLUBMESTER
Kaj Haahr Brorsen .............
Niels Jørgen Aarhus ...........
Eigil Sørensen ....................
Karl Kr Julius ....................
26
23
22
21
1* KLUBMESTER
Alice Foght ......................... 20
Vagn Lund .......................... 19
Dan Hundebøl .................... 19
Gerda Bruun ...................... 17
Jens Knudsen ..................... 16
Chr. Olesen ........................ 15
Ove Andersen ..................... 15
Niels Sørensen ................... 10
Lili Petersen .......................... 9
Kresten Jepsen ...................... 9
Bjarne Petersen ..................... 9
Else Christoffersen ............... 9
Claudi Beck .......................... 7
Elisabeth Rasmussen ............ 7
Birgit Lund ............................ 6
Valdemar Scheeres ............... 6
KLUBMESTER
Poul E Schmidt ..................... 4
Jens Brodersen ...................... 4
4433
Give Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Erik Bohn Skafte ............. 320
Holger Christensen .......... 303
Johnni Knudsen ............... 224
2* KREDSMESTER
Klaus Pedersen ................. 160
Bente Skafte .................... 153
1* KREDSMESTER
Poul Kristensen ................ 129
KREDSMESTER
Lise Kamp .......................... 95
Christian Poulsen ............... 89
Tommy Østerlund Mortensen 83
Lindy Sørensen .................. 79
Charles Vemmelund ........... 65
Viggo Lybker ..................... 64
Dorit Jensen ....................... 61
Henrik Skallebæk .............. 58
Jens Chr Johnsen ............... 57
DISTRIKTSMESTER
Mogens Holst Svendsen ....
Mona Vemmelund ..............
Elsebeth Jensen ..................
Kurt Knudsen .....................
Kristian Gårde Kristensen .
Jørgen Christiansen ...........
Per Sørensen ......................
Bjarne Andersen ................
Jørn Lyager ........................
53
48
44
42
42
37
35
33
26
2* KLUBMESTER
Anni Petersen ..................... 28
Kristen Sørensen ................ 25
Henny Storm ...................... 21
1* KLUBMESTER
Birthe Lyager ..................... 22
Aage Lauridsen .................. 19
Per Toftegård ...................... 18
Nanny Højgaard ................. 17
Tove Hansen ....................... 14
Erik Eriksen ....................... 13
Anna Nielsen ..................... 12
Erik Nielsen ....................... 12
Tove Munkholm ................. 12
Frits Søndergaard ............... 12
Jonna Lønvig ...................... 11
Erling Rasmussen .............. 11
Uffe Pedersen ..................... 10
Britta Petersen ................... 10
Bente Lauridsen ................. 10
Keld Keldsen ......................... 9
Tage Jeppesen ....................... 9
Skov Rathleff ........................ 9
Ib Eriksen ............................. 7
Henning Poulsen ................... 7
Inger Jensen .......................... 6
Flemming Nissen .................. 6
Hans Christian Jensen .......... 6
Hans Ole Mikkelsen ............. 5
KLUBMESTER
Søren Holden ........................ 4
Per Christensen ................... 4
Vagn Sørensen ...................... 3
Ellen Vestergaard .................. 2
4436
Grindsted Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Børge Tamstrup Pedersen
Tove Nørgaard Pedersen ..
Søren Peder Hansen .........
Martin Risager Hansen ....
125
117
114
103
KREDSMESTER
Jutta Larsen ...................... 101
Jytte Jensen ........................ 96
Inger Møller Jepsen ........... 92
Hans Chr. Marcussen ......... 92
Inge M. Mikkelsen ............ 87
Kirstine Purup .................... 85
Bent Marcussen ................. 79
Knud Møller Jepsen ........... 77
Hans Jørgen Baun Pedersen 69
Preben Kyed ....................... 64
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Bæk ........................
Lars S. Laursen ..................
Arne Pedersen ....................
Kristine Hansen .................
Jimmi Brock ......................
Hakon Jørgensen ................
56
44
35
25
23
23
2* KLUBMESTER
Ole Østergaard ................... 27
1* KLUBMESTER
Aksel Nielsen ..................... 21
Erna Hedegaard ................. 18
Ib Petersen ......................... 15
Niels Råbjerg ..................... 15
Hans Peter Møller .............. 14
Anna Hørup ....................... 13
Manfred Madsen ................ 12
Tage Kondrup .................... 11
Eva Rasmussen .................. 10
Nanna Stoklund ................. 10
Britta Petersen ................... 10
Inge Lise Kjær ................... 11
Eske Thomsen .................... 10
Carlo Paulsen ........................ 9
Erik Jørgensen ...................... 9
Thyge Bruun ......................... 8
Mogens Gram ....................... 7
Arne Ekkenberg .................... 7
Verner Poulsen ...................... 7
Jørgen Engstrup .................... 6
Flemming Nissen .................. 6
Hans Råbjerg ........................ 5
KLUBMESTER
Erik Christensen ................... 5
Rita Thomsen ........................ 4
Inger Thorøe ......................... 3
Ilse Pedersen ......................... 3
Stinne Jensen ........................ 3
Gunnar Thomsen .................. 3
Henny Rasmussen ................. 3
4440
Grænseegnens Bridgeklub
KREDSMESTER
Ingrid Jensen ...................... 98
DISTRIKTSMESTER
Johnny Hansen ................... 44
Inga Hartmann ................... 36
John Holmstrøm ................ 24
2* KLUBMESTER
Per Jørgensen ..................... 26
Ute Christiansen ................ 26
Inge Lise Holme ................ 23
1* KLUBMESTER
Karen Holmstrøm .............. 19
Aage K Jensen ................... 13
Yrsa Elbech ........................ 11
Chr Holme ......................... 12
Günter Hansen ................... 11
Eike Petersen ........................ 8
Bodil Jørgensen .................... 8
Kirstine Hansen .................... 8
Lars C Ragus ........................ 7
Inger Sørensen ...................... 7
Margit M. Sitzwohl .............. 7
Mia Bonnichsen .................... 6
Gitte Loudrup Vesth ............. 6
A C Jørgensen ....................... 5
Kurt Sørensen ....................... 5
Else Jørgensen ...................... 5
Erhard Jørgensen .................. 5
Annemarie Bressen .............. 5
Mette Elbech Jakobsen ......... 5
KLUBMESTER
Ruth Thomsen ....................... 4
Resi Petersen ......................... 4
Lisbeth Colmorn ................... 4
Hans C Kelstrup .................... 4
Niels Dahl Thomsen ............. 4
Günther Bonnichsen ............. 4
Aage Juhl .............................. 3
Ole Sejthen ........................... 3
Asta Jepsen ........................... 3
Jan Åkerlind .......................... 3
Agna Paulsen ........................ 3
Gerhard Soll .......................... 3
Elke Jørgensen ...................... 3
Kirsten Eriksen ..................... 3
Olaf Christensen ................... 3
Christa Adsersen ................... 3
Lis Dahl ................................ 2
Inga Bang .............................. 2
Emmy Sunde ......................... 2
Chr Petersen .......................... 2
Anne Mie Soll ....................... 2
Sonja Kvolbæk ...................... 2
Tove Fabricius ....................... 2
Poul Østergaard .................... 2
Mette M. Petersen ................. 2
Lisbeth Junker ....................... 3
Birgithe Emborg ................... 3
Lilian Hindborg .................... 3
Johannes Rasmussen ............ 3
Norma Buhl .......................... 2
Betty Hansen ........................ 2
Morten Jacobsen ................... 2
Anne-Grete Højen ................ 2
Birthe Nicolaisen .................. 2
Karen Margrethe Maack ...... 2
4448
Haderslev Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Lis Schmidt ...................... 374
Kjeld Winther Thomsen .. 325
FORBUNDSMESTER
Else Stryhn ....................... 345
Mogens Rerup .................. 307
Uffe Pedersen ................... 280
2* KREDSMESTER
Per Feldskov ..................... 228
Søren Daugaard-Hansen .. 196
Jørn Møller ...................... 171
4444
Gråsten Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Inger M. Cordes ............... 273
Leif Stenderup Jensen ..... 218
2* KREDSMESTER
Bodil Morville ................. 179
Ole Barfod Christensen ... 154
1* KREDSMESTER
Rita Raun ......................... 121
KREDSMESTER
Ingrid Jensen ......................
Karl Peter Larsen ...............
Judith Stenderup Jensen ....
Leif Østergaard Nielsen ....
98
80
77
71
DISTRIKTSMESTER
Ulla Rasmussen .................
Carl Peter Møller ...............
Jytte Bendix Mathiasen .....
Karen Schriver ...................
Johnny Hansen ...................
Helle Boe Frederiksen .......
Annemarie Hänel ...............
Vivian Hansen ....................
Hans Schriver .....................
Jørgen Skensved ................
Eli Christensen ..................
Inga Hartmann ...................
Christa Rann ......................
Kirsten Alnor .....................
Niels Johansen ...................
62
60
54
50
44
44
43
42
40
40
38
36
34
33
32
2* KLUBMESTER
Ute Christiansen ................
Inge Levinsen ....................
Ellen Knudstorp .................
Inge Lise Holme ................
26
24
24
23
1* KLUBMESTER
Anne Vibeke Selberg ......... 20
Inge Marie Larsen ............. 19
Birthe Petersen .................. 16
Christian Holme ................ 15
Hans Overgård Lund ......... 15
Aage K Jensen ................... 13
Aage Petersen .................... 13
Hanne Eder ........................ 12
Gudrun Nicolaisen ............. 12
Yrsa Elbech ........................ 11
Uffe Leisner ....................... 11
Erland Hansen ................... 11
Karen Rosenkilde Lund ..... 10
Jørgen Kaad .......................... 9
Didde Hansen ....................... 9
Signe Møller ......................... 8
Eike Petersen ........................ 8
Bodil Jørgensen .................... 8
Lise Gregers Jensen .............. 8
Lars C Ragus ........................ 7
Jens Sindholt ......................... 7
Inger Sørensen ...................... 7
Ebbe Fink-Nielsen ................ 7
Margit M. Sitzwohl .............. 7
Hans Fink .............................. 6
Inger Jepsen .......................... 6
Jytte Hattens ......................... 5
Anne Lise Christiansen ........ 5
KLUBMESTER
Kirsten Paulsen ..................... 6
Lise Bruun ............................ 4
Ruth Thomsen ....................... 4
Niels Dahl Thomsen ............. 4
Erik Føgh .............................. 3
Ole Sejthen ........................... 3
Inge Jacobsen ........................ 3
1* KREDSMESTER
Inge Bahne-Hansen .........
Birgit Rubeck Michaelsen
Niels Nielsen ...................
Peter Jürgensen ................
Ole Baruel Michaelsen ....
Ulla Kley ..........................
Gerhard Kley ...................
146
134
132
123
120
107
107
KREDSMESTER
Else Carstensen ..................
Karla Sehrt .........................
Birgitta Nissen ...................
Klaus Jürgensen .................
Christel Bram ....................
Inger Johansen ...................
Jytte Andersen ...................
Carsten Johansen ...............
Hanne Sørensen .................
Tove Eilersen .....................
Maria Laugesen .................
Inge Marie Callsen ............
Jutta Nielsen ......................
95
94
84
83
82
78
74
73
71
61
61
59
58
DISTRIKTSMESTER
Eva Elisabeth Bayer ..........
Robert Sørensen ................
Lis Nielsen .........................
Maritta Oggesen ................
Grethe Rathjen ...................
Alfred Johansen .................
Gunnar Frederiksen ...........
Jens Peter Møller ...............
Allan Michaelsen ...............
Erik Norman Berg .............
Anne Juhl Sørensen ...........
64
57
45
40
39
39
38
36
35
26
17
2* KLUBMESTER
Margit Johansen ................. 27
1* KLUBMESTER
Solveig Lauesen ................. 18
Poul Erik Munksgaard ....... 10
Ingvard Thomsen .................. 9
Bodil Vingtoft ....................... 7
KLUBMESTER
Sidsel Goltermann ............. 14
4449
Hedensted Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Grete Bundgaard .............. 228
Ellen Laursen ................... 169
Uwe Garbrecht ................. 155
1* KREDSMESTER
Lis Just ............................. 106
KREDSMESTER
Margit Abildgaard ............. 72
Lena Mortensen ................. 66
DISTRIKTSMESTER
Jytte Digmann ....................
Bernt Rasmussen ...............
Knud E. Ebdrup .................
Hans Abildgaard ................
Bente Møller-Jensen ..........
Tom Møller-Jensen ............
Flemming Pedersen ...........
62
59
55
55
53
47
27
1* KLUBMESTER
Karen Marie Ebdrup .......... 20
Klara Lauritsen .................. 19
97
053503_alma-indmad.pmd
97
8/8/2005, 11:44 AM
Else Marie Tambo .............. 17
Uffe B. Christiansen .......... 17
Peter Ole Nielsen ............... 16
Karin Kristiansen ............... 16
Christian Søby ................... 13
Mary Christensen .............. 12
Anna Schønnemann ........... 11
Henning Pedersen .............. 11
Hugo Christensen .............. 11
Gunnar Tambo ................... 10
Kirsten Pedersen ................ 10
Jutta V.S. Christiansen ....... 10
Svend Pedersen ..................... 8
Ann-Britta Jacobsen ............. 8
Stig Værebro ......................... 7
Else Marie Søby ................... 7
Kurt Kristiansen .................... 7
Jens Secher-Hansen .............. 7
Emmy Sandal Pedersen ........ 7
Erna Lykke ............................ 6
Jørn Jacobsen ........................ 6
Hans Guldmann .................... 6
Torben Lykke ........................ 5
KLUBMESTER
Anny Kehlet .......................... 4
Inga Jensen ............................ 3
Flemming Poulsen ................ 3
Hans Jørn Skov Jensen ......... 3
Else Nielsen .......................... 2
Erling Nymann ..................... 2
Grethe Ravnsborg ................. 2
Steen Bøggild ....................
Carl Henrik Sørensen ........
Karl Friis ............................
Henrik Lund Sørensen .......
Gunnar Pedersen ................
Lars Chr Jensen .................
40
35
34
32
25
22
2* KLUBMESTER
Per Hedegaard Andersen ...
Karen Lyngsted Jepsen ......
Dorte Rørbye .....................
Etly Christensen .................
25
24
22
22
KLUBMESTER
Ove Antonsen ........................ 4
Manne Olsen ......................... 3
Børge Kjellerup .................... 2
KREDSMESTER
Bo Serup ............................ 78
1* STORMESTER
Erik Brok .......................
Henning Nielsen ............
Hans Werge ....................
Villy Dam .......................
1551
1389
1302
1082
1* KREDSMESTER
Brita Bitsch ...................... 136
KREDSMESTER
Lina Petersen ..................... 68
2* FORBUNDSMESTER
Ejgild Johansen ................ 523
DISTRIKTSMESTER
Bende Stokholm Petersen ..
Birthe Klintholm ...............
Else Schmidt ......................
Bente Schneider .................
Aase Petersen .....................
Elke Bendixen ....................
Ute Sørensen ......................
Herdis Sørensen .................
Lydia Lorenzen ..................
Sonja Brylle .......................
1* FORBUNDSMESTER
Lars Michael Kølln .........
Hanne Ejskjær .................
Ulf Tveten ........................
Flemming Jørgensen ........
Jonas Houmøller ..............
464
445
382
355
308
FORBUNDSMESTER
Erling Jensen ....................
Ellen Nielsen ...................
Tommy Graarup ...............
Jette Thaysen ....................
Randi Bunke ....................
John Hermansen ..............
Mie Bøving ......................
Uffe Boldt ........................
Peder Ejskjær ...................
Bo Lisbjerg ......................
284
275
267
265
255
240
228
224
224
219
2* KREDSMESTER
Grete Bundgaard ..............
Signe Rasmussen .............
Lars Nielsen .....................
Michael Skov Jørgensen ..
Svend Aage Jensen ..........
Birgit Jensen ....................
228
173
170
170
168
150
1* KREDSMESTER
Egon Sandegrav ...............
Mads Kirstan ....................
Torben Frimer ..................
Peter B Hansen ................
Louise Wittig ...................
Ingrid Hedevang ..............
129
125
122
119
111
104
56
55
52
50
40
38
34
32
31
26
1* KLUBMESTER
Jytte Jensen ........................ 22
Helga Hansen ..................... 17
Lis Hermansen ................... 17
Astrid Bendixen ................. 17
Frieda Andersen ................. 16
Ruth Brodersen .................. 15
Birgit Hansen ..................... 14
Anette Siebert .................... 14
Inge Marguardsen .............. 14
Sonja Hansen ..................... 12
Anne Christine Nissen ....... 12
Birgit Jessen ....................... 11
Dorothea Petersen .............. 10
Grethe Thorøe ....................... 9
Rita Jensen ............................ 8
Hanne Schmidt ..................... 7
Alice Wagtberg Torp ............ 7
Viola Nissen .......................... 6
Elke Sørensen ....................... 6
Minna Nielsen ...................... 6
Helga Eskildsen .................... 6
KLUBMESTER
Ellen Trip .............................. 5
Sonja Jacobsen ...................... 4
Anitta Petersen ...................... 4
Erika Erichsen ...................... 3
4453
Jelling Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Tove Christensen .............. 270
2* KREDSMESTER
Jytte Rau .......................... 203
Jens Christensen .............. 185
Bent Berg ......................... 152
KREDSMESTER
Poul Rasmussen ............... 112
Jonna Astrup ...................... 97
Niels Risager ..................... 85
Lindy Sørensen .................. 79
DISTRIKTSMESTER
Søren Parbo ........................ 55
Johannes Laursen ............... 44
Birthe Lomholt .................. 41
1* FORBUNDSMESTER
Kirsten Reimann .............. 332
FORBUNDSMESTER
Poul Suddergaard ............. 296
4455
Klør 10, Vejle
850
841
786
671
2* KREDSMESTER
Leif Madsen ..................... 188
DISTRIKTSMESTER
Ole Ravn Klausen ..............
Tove Andersen ...................
Ellen Nielsen .....................
Egon Harders .....................
Ketty Eriksen .....................
Britta Bergmann ................
Anna Kristensen ................
60
59
49
42
33
30
23
2* KLUBMESTER
Jens Falch ...........................
Tove Harders ......................
Poul Andersen ....................
Ruth Andersen ...................
Tove Møller ........................
Bente Krogh Poulsen .........
28
25
25
24
21
20
1* KLUBMESTER
Benth E Andersen .............. 18
Meta Høyer ........................ 17
Tove Nielsen ...................... 17
Søs Jørgensen ..................... 17
Flemming Nielsen ............. 17
Ole Høyer ........................... 16
Ruth Pedersen .................... 16
Henny Sørensen ................. 16
Rita Nielsen ....................... 15
Hanne Christensen ............. 14
Lilli Thomsen .................... 13
Inge Andreasen .................. 13
Anna Ravn ......................... 11
Sten Christensen ................ 11
Ingrid Karstoft ...................... 8
Annelise Grinsted ................. 8
Mogens Hansen ..................... 7
Elin Rørbæk Hansen ............. 7
Maria Torp ............................ 6
Ernst Lund ............................ 5
Sv E Johansen ....................... 5
Gerda Johansen ..................... 5
KLUBMESTER
Keld Skovsen ........................ 4
Hanne Grau ........................... 3
Jette Lyhne ............................ 3
Kurt Sønderup ....................... 3
Inge Rosenkrands ................. 3
Jytte Duus ............................. 2
Margot Asklund .................... 2
4460
Klub 96, BK for Rødding og
Omegn
2* KREDSMESTER
Viggo Sørensen ................ 196
KREDSMESTER
Jonna Astrup ......................
Aage Poulsen .....................
Per Hammelsvang ..............
Karen Ebdrup .....................
Henrik Mikkelsen ..............
Arnold Hansen ...................
Karin Elisabeth Jensen ......
Øjvind Hulgaard ................
97
90
84
72
70
69
64
63
DISTRIKTSMESTER
Søren Parbo ........................
Henrik Aasøe .....................
Henrik Lund Sørensen .......
Svend Åge Larsen ..............
Torben Ebbesen .................
Jette Nørum .......................
55
35
32
30
29
19
2* KLUBMESTER
Jesper Jungdal .................... 26
Carl Chr. Eskesen .............. 24
1* KLUBMESTER
Otto Welling Andersen ...... 17
Kirsten Willumsen ............. 16
Karsten Foli ....................... 13
Flemming Petersen ............... 5
KLUBMESTER
Jørgen Holm .......................... 4
Anna Jensen .......................... 3
Jette Uttrup ........................... 3
Andrea Hansen ..................... 3
Svend Riber Iversen ............. 2
4462
Lille Klør
4458
Koldinghus
1* KLUBMESTER
Andreas Jensen .................. 23
Poul Erik Kirkeby .............. 16
Inger Jensen .......................... 6
Hans Christian Jensen .......... 6
STORMESTER
Otto Dahl .........................
Jørgen Röhl ......................
Frederik Mørk ..................
Ole Wolff ..........................
4451
Hjerter Dame, Øster Højst
KLUBMESTER
Kristian Frimer .................. 13
Jens Jakobsen ..................... 12
Andreas Hulgaard ................. 7
Philip Hulgaard ..................... 6
William Winther Sørensen ... 6
Søren Frandsen ..................... 2
Kirsten Madsen ..................... 2
1* KREDSMESTER
Pauli Brun ........................ 118
Henry Hinrichs ................ 111
Aase Brun ........................ 104
KREDSMESTER
Hans Carstensen ................ 84
Christian Madsen ............... 81
DISTRIKTSMESTER
Peter Bjerre ........................
Else Bom Madsen ..............
Johs. Damgaard .................
Birthe Sørensen .................
Ingrid Hinrichs ..................
Birthe Blomberg Rix .........
64
64
56
47
41
32
1* KLUBMESTER
Else Thrysøe ...................... 22
Brian Damgaard Madsen ... 16
Verner Clausen .................. 11
Lili Petersen .......................... 9
Annie Knudsen .................... 8
Ole Kærså ............................. 5
Birgit Kærså .......................... 5
FORBUNDSMESTER
Tove Underbjerg ..............
Lars Underbjerg ...............
Per Thomsen ....................
Arne Bjerg .......................
Henrik Kristensen ............
284
249
247
237
233
2* KREDSMESTER
Peder Tjørnelund .............
Jørn Christensen ..............
Alfred Reimann ...............
Knud Bjerg .......................
Ulla Tradsborg .................
Else Hvorslev ...................
177
176
170
165
165
152
1* KREDSMESTER
Dorthe Hansen .................
Ernst Christensen .............
Gertrud Borchorst ............
Lise Thoft Simonsen ........
Kitty Petersen ..................
Louis Jensen .....................
Bent Petersen ...................
Inga Lund .........................
Lisbeth Sand ....................
Peder Nørgaard ................
Henning Hansen ..............
Ketty Underbjerg .............
Lars Andersen ..................
Sus Vang ...........................
135
129
126
122
121
120
116
115
114
110
110
107
105
103
KREDSMESTER
Orla Jensen ...................... 104
Louise M F Nielsen ......... 102
Jens Erik Kühlmeier .......... 97
Poul Schmidt ...................... 96
Grethe Houborg ................. 96
Ernst Sørensen ................... 94
Hanne Teuchler .................. 87
John Guldberg Nielsen ...... 85
Asta Spinner Hansen ......... 83
Erling Kristensen ............... 78
Lillian Deleuran ................ 74
Gudrun Thomassen ............ 74
Gunnar Kristensen ............. 69
Ruth Wedege-Mathiassen .. 67
Hanne Glistrup .................. 66
DISTRIKTSMESTER
Alf Mikkelsen ....................
Inger Guldberg Nielsen .....
Andreas Stolten .................
Lilli Winkel ........................
Jørgen Bachmann ..............
Esther Brix .........................
Kristine Kabel ....................
Thomas Fredslund .............
Christian Clausen ..............
Erik Juel Andersen .............
Elise Bækholm ...................
Bernt Vestergaard ..............
Ella Sørensen .....................
Kirsten Ankersen ...............
Magdahl Bruun ..................
Hilda Riber Christensen ....
Oline Nielsen .....................
Benny Kristensen ...............
Anna Lyngbye ....................
Ingemann Nielsen ..............
Ruth Bruun ........................
Lis Køhlert .........................
Otto Riber Christensen ......
Aase Lindestrøm ................
Grethe Barslund .................
Per Helm-Petersen .............
Ester Clausen .....................
Dora Mathiasen .................
Ingrid Jørgensen ................
Jørgen Jørgensen ................
Palle Holm Pedersen .........
Orla Nielsen .......................
Else Thomsen .....................
Metha Jepsen .....................
Krista Jørgensen ................
Annemarie Kvist Larsen ...
Lilly Hulthin ......................
Kirsten Hansen ..................
Birthe Elkjær Jepsen .........
Geert Rasmussen ...............
Birthe Rødgaard ................
Lis Fredenhardt ..................
Steen Fredenhardt ..............
66
61
60
57
57
56
55
53
52
51
50
49
48
48
46
46
45
45
43
43
42
42
41
40
40
40
39
39
39
38
38
37
37
37
37
35
33
33
32
30
30
29
25
2* KLUBMESTER
Ulla Jensen .........................
Jytte Poulsen ......................
Inge Lønne .........................
Anna Rasksen ....................
Børge Hansen .....................
Annie Varming ...................
Agda Wilhelmsen ..............
Jørgen Fanø Jørgensen .......
Hanne Hansen-Schwartz ...
Karen Rasksen ...................
Marianne Beck ..................
Lena Lauritsen ...................
Finn Garvold ......................
Tove Tobiasen ....................
Tove Theilgaard Hansen ....
1* KLUBMESTER
Jutta Nielsen ...................... 21
Peter Christiansen .............. 17
Jytte Holten Lützhöft ........ 17
Elly Thomsen ..................... 16
Lene Petersen ..................... 16
Tove Christiansen .............. 16
Christa Thrane Jørgensen .. 16
Alice Hallen ....................... 15
Knud Thomsen ................... 15
Jutta Terkildsen .................. 15
Inger Marie Petersen ........ 15
Elsa Schou ......................... 14
Judith Jepsen ...................... 14
Birgit Andersen .................. 14
Ellen Thygesen .................. 13
Birgit Sharkarji .................. 13
Grethe Jørgensen ............... 13
Betty Lund Jepsen ............. 13
Jens Vestergaard ................. 12
Ludvig Bechsgaard ............ 12
Freddy Vinter-Larsen ......... 12
Jens Selvejer ...................... 11
Jens Uwe Rossen ............... 11
Ib Reinholdt ....................... 10
Else Maagaard ................... 10
Ellen Mulvad ........................ 9
Else Stifjeld .......................... 9
Nancy Sørensen .................... 9
Lillian Aasted ....................... 9
Gitte Fredenhardt .................. 9
Anette Jørgensen .................. 8
Ida Højgaard Kristensen ....... 8
Rikke Herter ......................... 7
Hanne Jessen ......................... 7
Harry Nissen ......................... 7
Gurli Nielsen ........................ 7
Edith B Madsen .................... 7
Flemming Petersen ............... 7
Allan Villumsen .................... 6
Conny Grøn ........................... 5
Anna Madsen ........................ 5
KLUBMESTER
Aage Karlskov ................... 13
Vibeke Jensen ....................... 5
Inge Madsen ......................... 4
Tonni Mathiasen ................... 4
Allan Iversen ......................... 3
Ingelise Nielsen .................... 3
Kirsten Karlskov ................... 3
Inge Bødker Jensen .............. 3
Ole Opstrup ........................... 2
Henning Leth ........................ 2
Karen Sandvej ....................... 2
Jytte Knudsen ....................... 2
4464
Nomaderne
1* KREDSMESTER
Mie Hansen ...................... 117
KREDSMESTER
Else Scott Nielsen ............. 66
DISTRIKTSMESTER
Ervin Kjær .........................
Lily Jensen .........................
Inger Frederiksen ...............
Hans Jensen .......................
Lis Nielsen .........................
Erik Nielsen .......................
Dagge Sørensen .................
Erik Krogh .........................
Soffy Hoffmann .................
Marianne Kjær ...................
Gunda Hedegaard ..............
Ellen Kjær Jensen ..............
Ethel Olling .......................
Axel Nielsen ......................
Misse Nielsen ....................
54
53
53
47
45
45
41
40
38
36
35
34
32
32
30
2* KLUBMESTER
K V Nielsen .......................
Chr. Kjær Jensen ................
Elly Jepsen .........................
Kjeld Frederiksen ..............
29
26
25
24
98
053503_alma-indmad.pmd
98
29
29
28
28
27
27
27
27
27
25
25
24
23
23
20
8/8/2005, 11:44 AM
1* KLUBMESTER
Hans Erik Geil ................... 22
Kurt Møller Jensen ............ 21
Lis Seidelin Jensen ............ 21
Ilse Nøbbe .......................... 18
Steen Behrendtz ................. 18
Gudrun Wr. Jensen ............ 18
Elin Ravn ........................... 16
Edeltraud Vesterlund ......... 16
Inge Stammer .................... 15
Birthe Nicolaisen ............... 15
Birthe Færch ...................... 14
Per Wr. Jensen ................... 14
Bertram Paulsen ................ 14
Eric Vesterlund .................. 12
Bente Nielsen .................... 11
Inger C Nielsen .................. 12
Edith Dencker .................... 11
Dora Clausen ..................... 10
Jette Rugaard Hansen ........ 10
Mogens Jensen ...................... 9
Niels Chr. Falk ...................... 9
Edel Riis Petersen ................. 9
Lars Rauh .............................. 8
Kaj Kristensen ...................... 8
Anne Marie Ruge ................. 8
Inger Jensen .......................... 7
Ingelise Hjorth ...................... 7
Marianne Schmidt ................ 7
Ella Svensson ........................ 6
Hanne Beese Jensen ............. 6
Ruth Drachmann ................... 5
KLUBMESTER
Lis Nybjørn ........................... 5
Birgit Rauh ........................... 5
Peter Paulsen ......................... 5
Ivar Gammelgaard ................ 4
Bitten Lund ........................... 2
Morten Simonsen ................. 2
Jens Chr. Smedegaard ........... 2
4465
Nr. Nebel Bridgeklub
1* FORBUNDSMESTER
Ellen Ejlskov Jensen ........ 392
Knud Erik Jensen ............. 388
Ole Kristensen ................. 348
2* KREDSMESTER
Reimar Bruun .................. 191
Kresten Jensen ................. 178
Linda Kristensen .............. 172
KREDSMESTER
Rigmor Krummes .............. 72
Svend Stald ........................ 71
Katrine Madsen ................. 69
DISTRIKTSMESTER
Flemming Olesen ..............
Jørn Peter Krummes ..........
Dagmar Brarup ..................
Rosa Kristensen .................
Asger Kristiansen ..............
Bent Nielsen ......................
54
53
46
43
42
39
2* KLUBMESTER
Else Krista Nielsen ............ 29
Erik Hansen ....................... 28
Sigurd Nielsen ................... 25
1* KLUBMESTER
Helle Pirchert .................... 17
Peder Voel .......................... 15
Gerda Nielsen ....................... 9
Karl Vestergaard ................... 8
Elly Hansen ........................... 7
Sten Ove Vandborg ............... 5
KLUBMESTER
Irma Christiansen ................. 4
Jes Pirchert ............................ 3
Inga Thomsen ....................... 2
4468
Oksbøl og Omegns BK
DISTRIKTSMESTER
Jakob Agersnap ..................
Henning Hansen ................
Karen Lund ........................
Sigurd Uhd .........................
Olav Nielsen ......................
Torben Hansen ...................
Bjarne Simonsen ................
Sten Petersen ......................
Carl Georg Rasmussen ......
Tove Pedersen ....................
60
57
54
52
51
51
46
36
35
16
2* KLUBMESTER
Brinch Brink-Knudsen ...... 21
1* KLUBMESTER
Rita Nielsen ....................... 20
Margit Hansen ................... 20
Judith Nielsen .................... 20
Bodil Birkemose ................ 15
Preben Jull ............................ 9
Carl Nielsen .......................... 7
Anny Simonsen ..................... 5
Inger Johansen ...................... 5
KLUBMESTER
Kaj Pagård Nielsen ............... 4
Steen Von Hedemann ........... 4
Gerhard Pedersen .................. 3
Gunhild Jørgensen ................ 3
Ejvind T Jepsen ..................... 2
Karen Klinggaard ................. 2
4471
Ribe Bridgeklub
STORMESTER
Bendt H Schmidt ............. 642
2* FORBUNDSMESTER
Knud Brabrand ................ 507
1* FORBUNDSMESTER
Olaf Nielsen .....................
Sven Hansen ....................
Henning Vestergaard ........
Gunnar Drøgemüller .......
Henning Olsen .................
516
485
447
442
367
FORBUNDSMESTER
Hans W. Hansen ............... 318
Olga Nielsen .................... 259
2* KREDSMESTER
Chr. Schmidt Pedersen ....
Ernst Schroll ....................
Bernd Schrøder ................
Kaj Brun ..........................
222
199
164
154
1* KREDSMESTER
Otto Olsen ........................ 109
Anne Uldall ...................... 104
Irene Larsen ..................... 104
KREDSMESTER
Niels Nielsen .....................
Henny Pedersen .................
Knud Erik Langvad ...........
Palle Jørgensen ..................
Mogens Dahl ......................
Birgit Madsen ....................
Hans Carstensen ................
Kresten Schelde .................
Tage Mortensen .................
Poul Franch ........................
John Fjord Hansen .............
Ellen Friis Jensen ...............
96
96
96
94
91
91
84
82
78
69
69
62
DISTRIKTSMESTER
Peter Bjerre ........................
Kamma Franch ..................
Else Dahl Jeppesen ............
Svend Hansen ....................
Edna Ovnbøl ......................
Connie Hansen ...................
Christian Knudsen .............
Kirsten Kaae Andersen .....
Ingeborg Schelde ...............
Søren Duedahl Madsen .....
Kirsten Olsen .....................
Jens Sinkjær .......................
Inga Hansen .......................
Elise Bækholm ...................
Karl Egon Jensen ...............
Jutta Brandt ........................
Anna Davidsen ...................
Kaj Tørnqvist .....................
Grethe Petersen ..................
Klaus Kulmback ................
Henning Pedersen ..............
Kristian Holst Sørensen .....
Lina Wamberg ...................
Hans Thomsen ...................
Freddy Hansen ...................
Anders Flensburg ...............
Hans J. Hansen ...................
Sonja Andersen ..................
Holger Bøgen .....................
Frede Thomsen ..................
Else Merete Knudsen ........
Johannes Ohrt Johansen ....
Finn Andersen ....................
Anne-Margrethe Hunderup
Sonja Møller ......................
Tage Jakobsen ....................
Grethe Thomsen ................
Bente Lis Jensen ................
Tove Hedegård Hansen ......
Johan Madsen ....................
Ove Christoffersen .............
64
64
60
59
57
57
57
57
56
55
54
51
50
50
46
44
44
43
42
40
40
40
39
39
39
39
38
37
36
36
36
36
35
35
34
34
34
33
33
32
32
Ejner Aarhus ......................
Erling Geil .........................
Selma Frodelund ................
Grete Schrøder ...................
31
30
30
28
2* KLUBMESTER
Kaj Nielsen ........................
Knud Andersen ..................
Mads Ejbye-Ernst ..............
Aksel Harpøth ....................
Else Skov-Petersen ............
Anna Nielsen .....................
Peder Vestergaard ..............
Thomas G. Pedersen ..........
Inger Vejrup .......................
Jane Bottelet ......................
Jacob Munkner ..................
Jesper Franch .....................
Jette Houtved .....................
Niels Jørgen Aarhus ...........
Edith Bottelet .....................
Alfred Andreasen ...............
Pia Birch Nielsen ...............
Vagn Warming ...................
Kirsten Riber .....................
Inger Foldberg ....................
Niels Flensburg ..................
29
29
29
28
26
25
25
25
24
24
23
23
23
23
21
21
21
20
20
20
20
1* KLUBMESTER
Knud Abel .......................... 20
Hans Jakobsgaard .............. 20
Agner Thim ........................ 19
Stinne Vind ........................ 19
Karen Bern ......................... 18
H. Valter Petersen .............. 18
Else Lund ........................... 17
Gerda Bruun ...................... 17
Jytte Storgård ..................... 17
Niels Erik Pedersen ........... 17
Waltraut Enevoldsen .......... 17
Thomas Petersen ................ 16
Lissi Flensburg .................. 16
Peter Vagn Sørensen .......... 16
Birthe Thomsen ................. 15
Gudrun Vestergaard ........... 15
Ragnhild Frederiksen ........ 15
Lene Abel ........................... 14
Gitte Lassen ....................... 14
Hans H. Sørensen .............. 14
Bertha Christensen ............ 14
Sonja Jakobsen .................. 13
Merete Moltke-Leth .......... 13
Elinor Nielsen .................... 12
Eva Holst Sørensen ............ 12
Thea Bøgen ........................ 11
Mogens Toft ....................... 11
Jytte Sørensen .................... 11
Finn Heintzelmann ............ 11
Birthe Lund Jensen ............ 11
Inge T. Christiansen ........... 11
Inger Klose ........................ 10
Kaja Pedersen .................... 10
Kirsten Pedersen ................ 10
Marie Hansen ..................... 10
Gunhild Høy ......................... 9
Aksel Hansen ........................ 9
Asta Sørensen ....................... 9
Erling Hansen ....................... 9
Sonja Nielsen ........................ 9
Marius Tobiasen .................... 9
Ruth Kristiansen ................... 9
Else Christoffersen ............... 9
Kaj Jensen ............................. 8
Viggo Lassen ........................ 8
Solveig Svarrer ..................... 8
Carsten Andreasen ................ 8
Hans Jacob Svarrer ............... 8
Allan Braun ........................... 7
Solvej Fisker ......................... 7
Irene Jørgensen ..................... 7
Bente Andreasen ................... 7
Lene Marie Christensen ....... 7
Ejnar Bruun .......................... 6
Poul Hansen .......................... 6
Ellen Overgård ...................... 6
Jytte Faureholm .................... 6
Arne Friis Jensen .................. 6
Marie Harpøth Hansen ......... 6
Inger Geil .............................. 5
Jonna Hansen ........................ 5
Holger Nissen ....................... 5
Connie Bekker ...................... 5
Ida Carstensen ...................... 5
KLUBMESTER
Ruth Madsen ......................... 4
Søren Hansen ........................ 4
Sonja Cooper ........................ 4
Erling Lagoni ........................ 4
Henry Thomsen .................... 4
Kaj Carstensen ...................... 4
Inger Petersen ....................... 4
Edith Laugesen ..................... 4
Henning Laugesen ................ 4
Aage Madsen ........................ 3
Else Iversen ........................... 3
Helga Madsen ....................... 3
Vibeke Skibby ....................... 3
Tove Pedersen ....................... 3
Svend Hansen- ...................... 3
Edith Tobiasen ...................... 3
Margit Feddersen .................. 3
Eilif Fogh Pedersen ............... 3
Hans C. Christiansen ............ 3
Gerda Lagoni ........................ 2
Hans Peter Holm ................... 2
Ane Marie Bertramsen ......... 2
4476
Sidste Stik
1* KREDSMESTER
Ulla Kley .......................... 107
KREDSMESTER
Else Carstensen ..................
Jytte Andersen ...................
Hanne Sørensen .................
Else Scott Nielsen .............
Tove Eilersen .....................
95
74
71
66
61
DISTRIKTSMESTER
Lis Banke ........................... 36
Inge Madsen ...................... 33
Ethel Olling ....................... 32
2* KLUBMESTER
Ruth Laursen ......................
Irmgard Hansen .................
Elna From ..........................
Asta Andersen ....................
29
27
26
26
1* KLUBMESTER
Lore Harbeck ..................... 22
Ilse Nøbbe .......................... 18
Marga Kortsch ................... 17
Edeltraud Vesterlund ......... 16
Ebba Fuglsang ................... 15
Birthe Færch ...................... 14
Hanne Riis ......................... 13
Rigmor Bohsen ................. 13
Ruth Lauridsen .................. 11
Inge Lise Dreyer ................ 11
Helene Kindberg ................ 10
Anna Iversen ...................... 11
Jette Rugaard Hansen ........ 10
Karin Bruhn .......................... 9
Henny Eriksen ...................... 5
Ruth Drachmann ................... 5
KLUBMESTER
Christine Dolk ...................... 3
Grethe Nissen ....................... 2
Hanne Berhault ..................... 2
4479
Spar K, Esbjerg
STORMESTER
John Møller Jepsen ..........
Ove Sandholt ...................
Steen Winkler ..................
Erik Fjord Pedersen .........
936
822
659
654
2* FORBUNDSMESTER
Asger Friis ........................ 567
Lars Nielsen ..................... 505
1* FORBUNDSMESTER
Anne Aagaard ..................
Carsten Sørensen .............
Claus Sørensen ................
Kjeld Sørensen .................
Kirsten Reimann ..............
Jens Ole Jensen ................
497
390
371
355
332
322
FORBUNDSMESTER
Birthe Kjær Larsen ..........
Sonja Holmgaard .............
Lars Underbjerg ...............
Per Thomsen ....................
Kim Lysholdt ...................
Arne Bjerg .......................
Henrik Kristensen ............
Jørgen Madsen .................
Palle Reimann ..................
334
251
249
247
247
237
233
225
215
2* KREDSMESTER
Peder Tjørnelund .............
Ulla Tradsborg .................
Inge Aagaard ....................
Else Hvorslev ...................
177
165
159
152
1* KREDSMESTER
Lise Reimann ...................
Bo Thøgersen ...................
Bodil Bondesen ...............
Lisbeth Sand ....................
Gunhild Tjørnelund .........
Lars Andersen ..................
121
120
115
114
110
105
Jens Ole Yde Kirk ............ 104
Børge Larsen .................... 101
KREDSMESTER
Brian Sandholt ...................
Finn Birkholm-Clausen .....
Peter Sørensen ...................
Frank Andersen ..................
Johannes Poulsen ...............
92
92
77
65
65
DISTRIKTSMESTER
Sonja Sandholt ...................
Jytte Aarsland ....................
Knud Hansen .....................
Jørgen Jørgensen ................
Krista Jørgensen ................
Mette Sand .........................
Olav Jørgensen ...................
Marianne Mathiesen ..........
Sonja Beck .........................
56
46
38
38
37
35
32
30
22
2* KLUBMESTER
Thomas Rønne ................... 29
1* KLUBMESTER
Bente Poulsen .................... 20
Jens Uwe Rossen ............... 11
Niels Underbjerg .................. 7
Allan Villumsen .................... 6
KLUBMESTER
Tonni Mathiasen ................... 4
Jonna Mortensen ................... 2
Bent Christensen ................... 2
Marianne Tobiesen ............... 2
4480
Tistrup og Omegns BK
FORBUNDSMESTER
Bodil Mosegaard .............. 268
2* KREDSMESTER
S.A.M. Nielsen ................ 218
1* KREDSMESTER
Henning Skov ................... 144
Leif Mosegaard ................ 120
Ester Gaarde .................... 112
KREDSMESTER
Jakob Sørensen .................. 78
Hans Møller Kristensen ..... 73
Kenn Christensen ............... 71
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Keldborg Larsen ....
Thue Kjeldsen ....................
Hans P. Sørensen ................
Asger Kristiansen ..............
Grethe Keldborg Larsen ....
Kristian Urup Madsen .......
Hanne Skov ........................
62
60
43
42
37
28
20
2* KLUBMESTER
Lilly Christensen ............... 28
Ruth Pedersen .................... 22
1* KLUBMESTER
Sven Erik Holm Jensen ..... 20
Jens Verner Hansen-Vestkær18
Karen Johanne U Madsen . 16
Kristian Uhre Olsen ........... 15
Erik N Baun ....................... 14
Karen Thomsen .................. 12
Herdis Henriksen .................. 9
Else Kristensen ..................... 7
Poula Holm Jensen ............... 5
KLUBMESTER
Erik Sørensen ........................ 3
Peder Pedersen ...................... 3
Villy Haahr Pedersen ............ 3
Helga Pedersen ..................... 2
Jens Vad Jensen ..................... 2
4481
Storeslemmen
2* STORMESTER
Knud-Aage Boesgaard .. 2521
Hans Christian Nielsen .. 2338
1* STORMESTER
Hans Kristian Sørensen . 1083
1* FORBUNDSMESTER
Søren-Peter Nielsen ......... 408
Claus Lund ....................... 321
Søren Justesen .................. 319
FORBUNDSMESTER
Erling Jensen .................... 284
Tove Christensen .............. 270
Lisbeth Soltau Boesgaard 244
99
053503_alma-indmad.pmd
99
8/8/2005, 11:44 AM
2* KREDSMESTER
Jens Christensen .............. 185
Morten Lund .................... 158
1* KREDSMESTER
Jørgen Poulsen .................
Kirsten Justesen ...............
Poul Mejnert Larsen ........
Peter B Hansen ................
Erik Stig Jensen ...............
Lis Just .............................
Jan Pedersen .....................
148
134
131
119
108
106
100
KREDSMESTER
Grethe Skodsborg ............ 114
Minna Mortensen ............ 108
Kirstine Purup .................... 85
Lene Poulsen ...................... 81
Ulla Jensen ......................... 73
Karen Ebdrup ..................... 72
Thilde Høi .......................... 70
Ole Vøgg Veje .................... 68
DISTRIKTSMESTER
Hanne Hallen .....................
Lisbeth Munch ...................
Karin Eriksen .....................
Karen Lise Thorsen ...........
Elmer Sørensen ..................
Niels Erik Adelsbøll ..........
Inger Christiansen .............
Aileen Buch-Larsen ..........
Inga Lillesø ........................
Susanne Bonde ..................
Mie Skov ............................
Henrik Baasch Nielsen ......
Ulrik Kjær ..........................
Niels Dahl ..........................
Ole Dohn ............................
Paul Jørgen Tønder ............
Ellen Laursen .....................
Svend Åge Petersen ...........
Hans Aasøe ........................
Tove Simonsen ...................
Svend Åge Larsen ..............
Niels Due ...........................
Niels Bak-Jensen ...............
Niels Peter Madsen ............
65
56
56
53
45
44
43
43
42
42
41
40
39
39
38
35
34
32
30
30
30
26
26
15
2* KLUBMESTER
Niels Malta Rousing ..........
Tove Hembo .......................
Inge Norsted ......................
Edit Aagaard ......................
Gudrun Frederiksen ...........
Poul Søndergaard ...............
29
28
28
26
23
20
1* KLUBMESTER
Lisbeth Deuleran ............... 20
Hans Jørgen Hansen .......... 20
Nanna Olesen ..................... 18
Susanne Nielsen ................. 16
Thomas Andreasen ............ 16
Inga Dalgaard .................... 15
Dorthe B Ebsen ................. 15
Gerda Jensen ...................... 13
Steen Stissing ..................... 13
Anna Ravn ......................... 11
Henny Husted .................... 11
Søren Østergaard ............... 11
Lars Kjær ........................... 13
Bodil Christiansen ................ 8
Margit Lund .......................... 7
Ulla Jessen ............................ 6
Lizzi Fernel ........................... 6
Christian Kier ....................... 6
Hanne Asmussen ................... 6
Ellen Mortensen ................... 6
Kirsten Knudsen ................... 6
Birthe Due ............................ 5
Kristian Jakobsen .................. 5
KLUBMESTER
Lars Kier ............................... 4
Tove Olsen ............................ 4
Keld Hansen .......................... 4
Jessie Duus ............................ 4
Kate Jacobsen ....................... 4
Vagn Jacobsen ....................... 4
Jytte Jacobsen ....................... 4
Jørgen Jacobsen .................... 4
Poul Ric Nis-Hanssen ........... 4
Rita Petersen ......................... 3
Bente Petersen ...................... 3
Johannes Hansen ................... 3
Alma Østergaard ................... 3
Lars Woel .............................. 2
Marie Kaae ........................... 2
Jørn Ibsen .............................. 2
Jytte Pers ............................... 2
Troels Kjær ........................... 2
Hother Kaae .......................... 2
Arne Andersen ...................... 2
Thue Damgaard .................... 2
Tove Jacobsen ....................... 2
Benno Nielsen ...................... 2
Bodil B Knudsen .................. 2
Jan Vandal Laursen ............... 2
Lars Obel Jakobsen .............. 2
Svend Aage Gjesager ............ 2
4482
Varde Bridgeklub
STORMESTER
Erik Fjord Pedersen ......... 654
2* FORBUNDSMESTER
Lissie Slinkert .................. 510
1* FORBUNDSMESTER
Anne Aagaard .................. 497
Ellen Ejlskov Jensen ........ 392
Knud Erik Jensen ............. 388
FORBUNDSMESTER
Birthe Kjær Larsen ..........
Sigrid Nielsen ..................
Bente Rosenlund ..............
Bodil Mosegaard ..............
Per Thomsen ....................
Claus Mathiasen ..............
Bente Aagaard .................
334
296
288
268
247
228
195
2* KREDSMESTER
Jens Arne Christensen ..... 198
Lise Frandsen ................... 193
Kaj Brun .......................... 154
1* KREDSMESTER
Peder Midtgaard ..............
Birte Zielke ......................
Anna Flytkjær ..................
Børge Larsen ....................
133
116
109
101
KREDSMESTER
Kurt Thorup ....................... 93
Inger Iversen ...................... 81
DISTRIKTSMESTER
Enzo de Paoli .....................
Tove Andersen ...................
K M Damm-Henrichsen ....
Inger-Lise Kristensen ........
Ellen Nielsen .....................
Åse Christiansen ................
Hans Christoffersen ...........
Egon Harders .....................
Johannes Bogh ...................
Inga Bjerregaard ................
Sonja Pagh Petersen ..........
Else Berthelsen ..................
Knud Erik Langhoff ..........
Lise Lykke Rasmussen ......
Rosa Hansen ......................
Hanne Noringriis ...............
Rita Hjorth .........................
Mette Høgh Nielsen ..........
Anna Kristensen ................
71
59
54
53
49
46
43
42
40
40
38
37
37
35
34
33
32
31
23
2* KLUBMESTER
Jørn Høgh Nielsen .............
Bent Lykke Rasmussen .....
Tove Harders ......................
Dorthe Hjorth Lauridsen ...
Ejnar Olsen ........................
Børge Christensen .............
Annelise Christensen .........
H C Nicolaisen ..................
29
28
25
25
24
22
22
21
1* KLUBMESTER
Ruth Pedersen .................... 16
Jens Erik Jensen ................. 16
Jørn Rodh Thomsen ........... 16
Lis Jensen ........................... 15
Metha Olsen ....................... 15
Bodil Leth Kristensen ....... 14
Else Tranberg ..................... 13
Svend Tranberg .................. 13
Inge Thomsen .................... 12
Anna Ravn ......................... 11
Grethe Jensen ........................ 9
Niels Jørgen Korsholm ......... 6
DISTRIKTSMESTER
Karen Lund ........................
Hanne Lange ......................
Henry Mejrup ....................
Else Pedersen .....................
Carsten Grøndal .................
Kirsten Frisenvang .............
Jane Isaksen .......................
Ib Frisenvang .....................
Ernst Jepsen .......................
Knud Raunkjær ..................
Bent Kousgaard .................
54
51
48
48
48
47
44
44
30
30
21
KLUBMESTER
Irene Johannsen .................... 4
Eva Korsholm ....................... 3
Ebba Hermansen ................... 3
Aksel Andersen ..................... 3
Peter Hermansen ................... 3
Arne Hougaard ..................... 2
Benno Nielsen ...................... 2
2* KLUBMESTER
Johnna Lehmann ................
Lily Thomsen .....................
Thomas Lorentzen .............
Inge Linnet .........................
29
25
25
23
1* KREDSMESTER
Brita Bitsch ...................... 136
1* KLUBMESTER
Anna Palner ....................... 22
Elvin Olesen ...................... 19
Hanna Jensen ..................... 19
Grethe Jensen ..................... 15
Martin Knudsen ................. 14
Jens Jensen ......................... 13
Grete Sørensen ................... 11
Sørene Olesen .................... 10
Torben Møller ....................... 9
Ingvard Christensen .............. 9
Karen Jepsen ......................... 8
Caroline Zientio ................... 6
Anne Grethe Jerking ............. 6
KLUBMESTER
Astrid Holdgaard ................. 4
Hans P. Runge Sørensen ....... 4
Aage Munch Hansen ............ 3
Anna Sandby Hansen ............ 3
Sinne Christiansen ................ 3
Knud Pedersen ...................... 2
Ketty Danielsen .................... 2
4483
Bridgeklubben Spar 2
1* FORBUNDSMESTER
Søren-Peter Nielsen ......... 408
2* KREDSMESTER
Ole Lambert ..................... 261
Leif Madsen ..................... 188
1* KREDSMESTER
Heine Lytsen .................... 132
Palle Hessel Mortensen ... 125
Niels Møller ..................... 112
KREDSMESTER
Kirsten Juliane Povlsen ... 101
Tenna Lytsen ...................... 72
Elin Andersen .................... 68
4484
Ved Grænsen, Tønder
KREDSMESTER
Lina Petersen ..................... 68
DISTRIKTSMESTER
Bende Stokholm Petersen ..
Birthe Klintholm ...............
Else Schmidt ......................
Bente Schneider .................
Aase Petersen .....................
Elke Bendixen ....................
Ute Sørensen ......................
Lydia Lorenzen ..................
Anna Westergaard Laursen
56
55
52
50
40
38
34
31
30
2* KLUBMESTER
Jens Ole Gjerstrup ............. 29
Gerda Hansen .................... 28
1* KLUBMESTER
Helga Jensen ...................... 23
Helga Hansen ..................... 17
Lis Hermansen ................... 17
Heidi Kjems ....................... 15
Sonja Jensen ...................... 14
Lizzy Jørgensen ................. 14
Astrid Rasmussen .............. 11
Anne M Sørensen .............. 10
Birgit Jessen ....................... 11
Holger Ringgaard .............. 10
Ellen Margrethe Hansen ... 10
Birgit Ringgaard ................... 9
Else Sartor ............................ 7
Lydia Jensen ......................... 7
Poul Evald ............................. 6
Sonja Elholm ........................ 6
Grethe Fahrenholz ................ 6
Hanne Evald .......................... 5
Karin Friis Jensen ................. 5
KLUBMESTER
Jytte Storgaard ...................... 4
Mogens Andersen ................. 3
Lykke Christensen ................ 3
Peter Storgaard ..................... 2
4485
Toftlund Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Bente Pihl ........................ 139
Susanne Fog Krohn .......... 123
Henry Hinrichs ................ 111
KREDSMESTER
Bonde Aarhus .....................
Jørgen Lindekilde ..............
Annelise Aarhus .................
Anna Pihl ...........................
Hans Carlo Jensen .............
Ellinor Christophersen ......
98
95
81
73
69
65
DISTRIKTSMESTER
Verner Johansen ................. 64
Ingrid Hinrichs .................. 41
Andreas Andresen .............. 30
2* KLUBMESTER
Christine Andersen ............
Ellen M Vestergaard ..........
Marie Andresen .................
Rita Kudsk .........................
Aage Vestergaard ...............
Inge Thomsen ....................
Bent Thomsen ....................
Julie Schmidt .....................
29
29
28
27
25
22
20
20
1* KLUBMESTER
Hans Krohn ........................ 20
Kaj Andersen ..................... 18
Birgit Nørgaard .................. 18
Hanne Schmidt .................. 16
Gitte Popp .......................... 15
Ejgil Nørgaard ................... 15
Jørn Andersen .................... 14
Lars Werner Lassen Schmidt14
Marie Krog ......................... 13
Kirsten Sønderby ............... 13
Søren-Peter Andersen ........ 13
Erik Meier .......................... 12
Jette Ludvigsen .................. 12
Svend Henry Andersen ...... 12
Else Madsen ....................... 11
Gertrud Thyssen ................. 11
Bent Hansen .......................... 9
Grethe Hansen ...................... 9
Erik Hansen .......................... 8
Tove Schmidt ........................ 7
Kaj Østergård ........................ 7
Jonna Østergård .................... 7
Jens Visby ............................. 6
Inge Paulsen .......................... 5
Ida Carstensen ...................... 5
Henry Lassen Schmidt ......... 5
Karen Margrethe Winther .... 5
KLUBMESTER
Gerda Hansen ....................... 4
Jens Lautrup .......................... 4
Kaj Carstensen ...................... 4
Anders Thyssen ..................... 4
Peter Sønderby ...................... 4
Jessine Warberg .................... 4
Henry Høeg ........................... 3
Mette Thyssen ....................... 3
Jurgen S Schmidt .................. 3
Marna Frehr .......................... 2
Harald Berndt ....................... 2
Rita Leerskov ........................ 2
Christa Berndt ....................... 2
Ilse Friederichen ................... 2
4486
Vejen Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Ida Sørensen .................... 223
1* KREDSMESTER
Anny Røndbjerg ...............
Frits E. Vilsgaard .............
Jutta Meyer ......................
Anna Lise Heinsen ..........
118
112
106
101
KREDSMESTER
Jenny Vilsgaard ................ 105
John Pedersen Fog ............. 84
Gerda Juelsgaard ............... 82
Lene Thomsen ................... 76
Jørgen Petersen .................. 70
Vagn Juelsgaard ................. 67
DISTRIKTSMESTER
Ole Borrisholt ....................
Else Thrane ........................
Hanne Baastrup Nielsen ....
Anna Fog ............................
Ruth Hansen .......................
Svend Hauge ......................
Finn Nielsen .......................
Pia Valeur-Jensen ...............
60
49
45
43
41
41
40
40
Else Berthelsen ..................
Kaj Arne Petersen ..............
Else Jeppesen .....................
Stig Valeur-Jensen .............
Hans Chr. Jensen ...............
Ole Juul Poulsen ................
Hans Jørgen Knudsen ........
Hans Nielsen ......................
2* KLUBMESTER
Bitten Nielsen .................... 21
1* KLUBMESTER
Tove Hald ........................... 20
Jytte Andersen ................... 18
Ellen Thisgaard .................. 14
Per Sørensen ...................... 12
Poul Schøler ....................... 12
Grethe Nielsen ................... 12
Birtha Schøler .................... 12
Jens P. Enevoldsen ............. 12
Elin Strecker ...................... 11
Kurt Jeppesen .................... 11
Frits Nielsen .......................... 9
Peder Kristian Pedersen ........ 9
Kamma Ingvorsen ................ 8
Solvej Fisker ......................... 7
Elin Steffensen ...................... 7
Frede L Gejl .......................... 5
KLUBMESTER
Vera Gejl ............................... 4
Anna Lise Johansen .............. 4
Jytte Damgaard ..................... 3
4490
Vejle Bridgeklub af 1951
STORMESTER
Ellen Langager ................ 631
2* FORBUNDSMESTER
Ejgild Johansen ................ 523
1* FORBUNDSMESTER
Bent Simonsen ................. 400
Flemming Jørgensen ........ 355
FORBUNDSMESTER
Randi Bunke .................... 255
2* KREDSMESTER
Anna Marienlund .............
Inge Funder Jørgensen .....
Grete Bundgaard ..............
Jytte Rau ..........................
Signe Rasmussen .............
Svend Aage Jensen ..........
Bente Johannesen ............
Ruth Johansen ..................
Paul Erik Johansen ..........
Annette Christensen ........
Erna Heesche ...................
251
248
228
203
173
168
167
165
162
160
150
1* KREDSMESTER
Mary Mikkelsen ..............
Mads Kirstan ....................
Winni Simonsen ..............
Conni Johansen ................
127
125
116
111
KREDSMESTER
Poul Rasmussen ............... 112
Jonna Astrup ...................... 97
Ella Ib ................................. 95
Aage Poulsen ..................... 90
Lilli Johansen ..................... 84
Grethe Eriksen ................... 73
Kirsten Bull ....................... 72
Birthe Aasøe ...................... 71
Kirsten Gram ..................... 61
DISTRIKTSMESTER
Ebba Lis Pedersen .............
Niels Gram .........................
Karin Stounberg .................
Lotte Strange .....................
Ejvind Jørgensen ................
Christian Møller ................
Linda Jørgensen .................
Holger Nielsen ...................
Lisbeth Nielsen ..................
Jesper Aasøe ......................
Tove Overby .......................
Kurt Schmidt ......................
Jenny Mathiasen ................
Anders Nordstrøm .............
Brian Johansen ...................
Louise Kjær .......................
Finn Fog .............................
Steen Bjerre .......................
100
61
58
57
52
49
48
44
42
41
39
37
30
30
29
28
26
22
22
2* KLUBMESTER
Benthe Frandsen ................ 29
P.H. Engelbrecht ................ 29
Jens Ove Vedel ................... 28
100
053503_alma-indmad.pmd
37
37
35
34
33
32
31
25
8/8/2005, 11:44 AM
Ulla Mohr ...........................
Kirsten Grønberg ...............
Per Hedegaard Andersen ...
Joran Kjær ..........................
Kristen Jensen ....................
Bente Jørgensen .................
Anette Andreasen ..............
26
25
25
24
24
22
21
1* KLUBMESTER
Robin Roy Hansen ............. 21
Birthe Kloch ...................... 18
Ellen Just ............................ 17
Karen Kjær ........................ 15
Aase Salskov ...................... 15
Jem Vedsted ....................... 12
Aase Vedsted ...................... 11
Karl Johan Fisker ............... 10
Mette Kjær ......................... 10
Elisabeth Michaelsen ........... 9
Gerda Friis ............................ 8
Tommy Lerager .................... 8
Mette Tved Jensen ................ 8
Grethe Friis Jensen ............... 8
Lizzi Fernel ........................... 6
Inger Knudsen ....................... 6
Anni Mortensen .................... 6
Peder Udesen ........................ 5
Kirsten Ancker ...................... 5
KLUBMESTER
Majse Jørgensen ................... 5
Anne Birgitte Bruskin .......... 5
Leif Jacobsen ........................ 4
Erling Leisgaard ................... 4
Kirsten Svennevig ................. 4
Inge Just ................................ 3
Sofie Bonde .......................... 3
Myrna Knudsen .................... 3
Ulla Johannsen ...................... 3
Kaj Christensen .................... 3
Dorthe Christensen ............... 3
Svend Erik Christensen ........ 3
Karen Lund ........................... 2
John Seeberg ......................... 2
Aase Jægersen ....................... 2
Jette Enemark ....................... 2
Jytte Rominger ..................... 2
Jane Thoft-Christensen ......... 2
4494
Vestkysten
2* STORMESTER
Jens Auken ..................... 3556
STORMESTER
Sabine Auken ................... 561
1* FORBUNDSMESTER
Anne Aagaard .................. 497
Gunnar Drøgemüller ....... 442
Helmer Juul Nissen ......... 393
FORBUNDSMESTER
Bente Rosenlund .............. 288
Bjarne Juul Nissen ........... 249
Vibeke Gammelgaard ...... 200
2* KREDSMESTER
Lise Frandsen ................... 193
Jørn Christensen .............. 176
1* KREDSMESTER
Erik Ladekjær Larsen ......
Dorthe Hansen .................
Aage Pedersen .................
Ernst Christensen .............
Lise Thoft Simonsen ........
Frede Christensen ............
Louis Jensen .....................
Bodil Bondesen ...............
Susanne Triel ...................
Peder Nørgaard ................
Jonna Mortensen ..............
Sus Vang ...........................
140
135
134
129
122
121
120
115
110
110
104
103
KREDSMESTER
Lone Andersen ................. 100
Finn Birkholm-Clausen ..... 92
Hanne Teuchler .................. 87
Kirsten Lund Andresen ...... 79
Erling Kristensen ............... 78
Bodil Lindinger ................. 75
Lillian Deleuran ................ 74
Gunnar Kristensen ............. 69
Johannes Poulsen ............... 65
Jette Vestergård Knudsen .. 65
Kent Triel ........................... 64
Betty Sparrevohn ............... 64
DISTRIKTSMESTER
Birtha Venø ........................
Tage Søndergaard ..............
Ellen Nyborg ......................
Lilli Winkel ........................
70
66
61
57
Britta Midtgaard ................
Magny Glasdam .................
Jytte Aarsland ....................
Bent Christiansen ..............
Annelise Søndergaard ........
Toma Thomsen ..................
Lis Køhlert .........................
Erik Flagstad Rasmussen ..
Ruth Nauheimer ................
Aase Lindestrøm ................
Anders Krogsgård ..............
Dora Mathiasen .................
Ingrid Jørgensen ................
Niels Jørgen Møller ...........
Palle Holm Pedersen .........
Flemming Jeremiassen ......
Kaj Schønning Kristensen .
Poul Thoft Simonsen .........
Arne Espensen ...................
Edith Lund Sørensen .........
Annemarie Kvist Larsen ...
Ole Kai Jensen ...................
Peter Jørgensen ..................
Kirsten Hansen ..................
Birthe Johannsen ...............
Birthe Elkjær Jepsen .........
Mona Voss ..........................
Vilhelm Larsen ..................
Jens Brinch-Iversen ...........
Herluf Hansen ....................
Hanne Krogsgård ...............
Birthe Rødgaard ................
56
50
46
46
46
44
42
42
40
40
40
39
39
38
38
38
38
37
35
35
35
34
34
33
32
32
31
31
31
30
30
30
Anette Lilleøre ..................... 6
Jørn Christensen ................... 6
Poul Erik Henriksen ............. 6
Solveig Christensen .............. 6
Anni Smidt Kristensen ......... 6
Conny Grøn ........................... 5
Anna Madsen ........................ 5
Jette Nielsen ......................... 5
Jytte Nielsen ......................... 5
Hanne Bech Mikkelsen ........ 5
2* KLUBMESTER
Jytte Poulsen ......................
Inge Lønne .........................
Niels Skovbjerg ..................
Jørgen Fanø Jørgensen .......
Hanne Hansen-Schwartz ...
Marianne Beck ..................
Eckhard Teuchler ...............
29
28
28
27
27
25
25
1* FORBUNDSMESTER
Lis Schmidt ...................... 374
1* KLUBMESTER
Elisabeth Kaas ................... 24
Lauge Rahr ........................ 22
Eileen Pedersen ................. 20
Jim Runge .......................... 19
Verner Christensen ............ 19
Henry Jensen ...................... 18
Annemarie Sand Pedersen . 18
Bente Hoel ......................... 17
Birgit Mogensen ................ 17
Ingelise Waldhauer ............ 17
Peder Smidt ........................ 16
Lene Petersen ..................... 16
Geert Helmark ................... 16
Erna Fogh ........................... 15
Alice Hallen ....................... 15
Maja Petersen .................... 15
Bjarne Rødgaard ................ 15
Gunver Rahr ....................... 14
Jytte Jacobsen .................... 14
Birgit Andersen .................. 14
Bent Blicher ....................... 13
Dorthe Korsgaard .............. 13
Inger Lise Lorentzen ......... 13
Ellen Henriksen ................. 12
Bodil Jeremiassen .............. 12
Henny Christiansen ........... 12
Mona Helmark ................... 11
Franz Hansen ..................... 11
Karla Løjborg .................... 11
Anne Kristine Hansen ....... 11
Ellen Momme .................... 11
Inga Nielsen .......................... 9
Ellen Mulvad ........................ 9
Yelva Bøgedal ....................... 9
Frede Pedersen ...................... 9
Hans Waldhauer .................... 9
Christa Jørgensen .................. 9
Bodil Thornby Nissen ........... 9
Åse Arnsbæk ......................... 8
Asta Pedersen ........................ 8
Christian Holst ...................... 8
Jens Ole Okholm .................. 8
Inger Christensen .................. 8
Kirsten Bjerregaard .............. 8
Hanne Jessen ......................... 7
Harry Nissen ......................... 7
Jytte Okholm ......................... 7
Bitten Jensen ......................... 7
Steffen Nissen ....................... 7
Jørn Torbensen ...................... 7
Kirsten Jensen ....................... 7
Margit Rasmussen ................ 7
Bodil Enevoldsen .................. 7
Birthe Hedegaard .................. 7
Knud Arne Arnsbæk ............. 7
Britha Schleemann ............... 7
Anne Grete Mouritsen .......... 7
Raymond Kvist Larsen ......... 7
Anni Olsen ............................ 6
Inge Torbensen ...................... 6
Karen Lindberg ..................... 6
Christian Mylin ..................... 6
Sonja Rasmussen .................. 6
2* KREDSMESTER
Viggo Sørensen ................ 196
Lars Andersen .................. 178
KLUBMESTER
Hanne Grønbæk ................... 5
Agner Mou ............................ 4
Lise Mou ............................... 3
Kurt Helmudt ........................ 3
Ellen Bratland ....................... 3
Dorthe Helmudt .................... 3
Jytte Ponsaing ....................... 3
David Benmouyal ................. 3
Ernst Henriksen .................... 3
Kaj Frederik Hørkjær ........... 3
Ulla Stubkjær Jensen ............ 3
Knud Beck ............................ 2
Vita Jellesen .......................... 2
Sonja Eskesen ....................... 2
Niels Eskesen ........................ 2
Else Margrethe Rahr ............ 2
Isabella Christensen ............. 2
4496
Vojens Bridgeklub
FORBUNDSMESTER
Preben Henrik Stryhn ...... 353
Else Stryhn ....................... 345
Harry Kønig ..................... 230
1* KREDSMESTER
Vibeke Lawaetz ...............
Niels Nielsen ...................
Betty Kønig ......................
Pauli Brun ........................
Paul Jørgen Schultz .........
Aase Brun ........................
140
132
120
118
115
104
KREDSMESTER
Leif Sørensen .....................
Claus Andersen ..................
Birgitta Nissen ...................
Annie Nielsen ....................
Anna Pihl ...........................
Edith Paulsen .....................
Søren Thorsen ....................
Lau Michelsen ...................
Astrid Strandbygaard .........
91
85
84
80
73
64
63
62
52
DISTRIKTSMESTER
Meta Johansen ...................
Kirsten Møller Nielsen ......
Addi Hattesen ....................
Gorm Stetter ......................
Anna Rosenkilde ...............
51
33
31
30
23
2* KLUBMESTER
Jens C Volt .........................
Christine Andersen ............
Ellen M Vestergaard ..........
Kis Jørgensen .....................
Rita Kudsk .........................
Karen Pedersen ..................
Aage Vestergaard ...............
29
29
29
28
27
25
25
1* KLUBMESTER
Else Thrysøe ...................... 22
Robert Petersen .................. 18
Poul Erik Brodersen .......... 17
Knud Boisen ...................... 10
Sonja Hansen ........................ 9
Ingvard Jensen ...................... 9
KLUBMESTER
Ida Kallenbach ...................... 4
Annelise Hansen ................... 4
Ester Andreasen .................... 2
Kirsten Sørensen ................... 2
Ilse Friederichen ................... 2
4498
Ølgod Bridgeklub
2* KREDSMESTER
S.A.M. Nielsen ................ 218
Andreas G Pedersen ........ 193
1* KREDSMESTER
Henning Skov ................... 144
Hans Jørgen Kristiansen ..
Børge Nielsen ..................
Ester Gaarde ....................
Kirsten Pedersen ..............
144
139
112
105
KREDSMESTER
Nelly Schnoor Kristiansen
Karl Pedersen .....................
Kristian Rotvig Jensen ......
Bent Bach-Andersen .........
Jakob Sørensen ..................
Hugo H. Christensen .........
Hans Møller Kristensen .....
97
90
85
80
78
74
73
DISTRIKTSMESTER
Jørgen Keldborg Larsen ....
Thue Kjeldsen ....................
Marie Rasmussen ...............
Hans P. Sørensen ................
Asger Kristiansen ..............
Grethe Keldborg Larsen ....
Ida Christensen ..................
Anna Maria Hundebøll ......
Kristian Urup Madsen .......
Jens Rogers ........................
Ole Bo Jensen ....................
62
60
43
43
42
37
36
35
28
27
27
2* KLUBMESTER
Lilly Christensen ............... 28
Ruth Pedersen .................... 22
1* KLUBMESTER
Aage Dahl .......................... 20
Vagn Sørensen ................... 20
Sven Erik Holm Jensen ..... 20
Elly Østergaard .................. 19
Jens Verner Hansen-Vestkær18
Bent Wolderslund .............. 17
Inger Linde Poulsen ........... 17
Knud Østergaard ................ 16
Grethe Raunkjær ................ 16
Mogens Venø Poulsen ........ 16
Karen Johanne U Madsen . 16
Erik N Baun ....................... 14
Inge Sørensen .................... 12
Agnete Jensen .................... 12
Karen Thomsen .................. 12
Hans Jørgen Kjærgaard ..... 12
Lars Lydiksen .................... 11
Gerda Nielsen ....................... 9
Villy Jensen ........................... 8
Elisa Thøgersen .................... 8
Harry Jessen .......................... 7
Maria Jacobsen ..................... 7
Else Kristensen ..................... 7
Ejnar Jacobsen ...................... 6
KLUBMESTER
Søren Dengsø Nielsen .......... 5
Hanne Buchberg ................... 4
Mads P. Kristensen ............... 4
Henning Husted .................... 3
Barbara Kjeldsen .................. 3
Karen Hansen ....................... 2
Villy Hansen ......................... 2
Esther Øllgaard ..................... 2
Jens Madsen Jensen .............. 2
Jens Kristian Sørensen ......... 2
4499
Aabenraa Bridge Center
1* FORBUNDSMESTER
Mogens Boesgaard ..........
Erik Brabrand ..................
Lis Schmidt ......................
Lieselotte Jansen .............
479
458
374
355
FORBUNDSMESTER
Preben Henrik Stryhn ......
Else Stryhn .......................
Claus Hylling Christensen
Jes Brabrand ....................
Jørn Jeppesen ...................
Elsebeth Olsen .................
Niels C Dahl ....................
Flemming Boesgaard .......
353
345
298
295
240
239
225
194
2* KREDSMESTER
Per Feldskov .....................
Henrik Damgaard ............
Johan Stockfisch ..............
Svend Erik Holst ..............
Eva Stockfisch .................
Axel A Petersen ...............
Margrethe R Dahlstrup ....
Ole Barfod Christensen ...
228
202
187
184
178
165
161
154
1* KREDSMESTER
Bjarne Holst .....................
Svend E Rasmussen .........
Grethe Kjempff ................
Morten Boe ......................
Inger Nielsen ...................
149
148
131
128
122
KREDSMESTER
Lisbeth Petersen .................
Per Sparre ..........................
Tove Damgaard ..................
Karen Surlyk ......................
Karen-Margrethe Krogh ....
Jørgen Nørgaard .................
Niels Møller-Petersen ........
Karl Peter Larsen ...............
Anna Petersen ....................
Leif Østergaard Nielsen ....
Margit Grove ......................
Tove Schultz ......................
Benny Jeldal ......................
Dirk Willecke ....................
95
93
93
89
89
87
83
80
74
71
67
63
57
53
DISTRIKTSMESTER
Alice Dahl ..........................
Ulla Rasmussen .................
Christine Aagesen ..............
Jutta Svane .........................
Kirsten Hansen ..................
Karen Schriver ...................
Lissi Damm ........................
Udo Petersen ......................
Margit Andersen ................
Arne Munk Petersen ..........
Anne Margrethe Have .......
Helle Boe Frederiksen .......
Ellen Jensen .......................
Karin Hansen .....................
Willy Eltved .......................
Mie Johannsen ...................
Niels Horup ........................
Poul Christensen ................
Hanne Bygge Jensen .........
Eli Christensen ..................
Else Hansen .......................
Brigitte Sicka .....................
Margit Christensen ............
Lona Nielsen ......................
Gerda Hansen ....................
Karin Meyer .......................
Gerda Loff .........................
Else Brabrand ....................
Eigil Nielsen ......................
66
62
62
58
52
50
47
45
44
44
44
44
43
43
41
41
39
39
39
38
37
37
35
33
32
31
30
30
17
2* KLUBMESTER
Gerda Toft ..........................
Kirsten Gubi ......................
Ole Bøgholm Jensen ..........
Inge Nielsen .......................
Ellen Hansen ......................
Marianne Nielsen ..............
Birthe Boesgaard ...............
Arne Broberg Kristiansen .
Søren Dahl .........................
Bente Evald ........................
Else Wollesen .....................
Astrid Jensen ......................
Christian Stockfisch ..........
Helga Jespersen .................
Solveig Hajek ....................
Lina Geerthsen ..................
Tove Christensen ................
Gudrun Christensen ...........
Bente Stærmose .................
29
29
27
26
26
25
25
25
24
24
23
23
23
22
21
21
21
21
20
1* KLUBMESTER
Chr. Johannsen ................... 21
Ellen Boisen ....................... 20
Heidi Eirdorf ...................... 20
Anne Vibeke Selberg ......... 20
Solveig Madsen ................. 19
Inge Marie Larsen ............. 19
Charlotte Wulff .................. 18
Bolette Johansen ................ 18
Peter Jespersen ................... 17
Lida Christensen ................ 17
Inge Schmidt ...................... 16
Birgit Krag ......................... 15
Erik Niebuhr ...................... 15
Tien H Nguyen ................... 15
Birger Hansen .................... 14
Laila Nielsen ...................... 14
Helle Wojtczak .................. 14
Jens Erik Lehmann ............ 14
Hilde Kragh-Iversen .......... 13
Ole Nielsen ........................ 12
Inge Jensen ......................... 12
Bodil Winther .................... 12
Erna Lauritzen ................... 12
Erik Helsinghoff ................ 12
Uffe Leisner ....................... 11
Gunnar Kronborg ............... 11
Else Knudsen ..................... 10
Hansi Larsen ...................... 10
Hanne Møller ..................... 11
Kalle Kolbeck .................... 11
Birgit Ingemann ................. 10
Aase Bertelsen ...................... 9
Christian Panbo ..................... 9
Gretel Thulstrup .................... 9
Torben Rydahl Due ............... 9
Jens Lærkesen Holm ............ 9
Gerda Larsen ........................ 8
101
053503_alma-indmad.pmd
101
8/8/2005, 11:44 AM
Anders Løbner ...................... 8
Niels Kjempff ....................... 8
Kjeld Knudsen ...................... 8
Aage Friis Larsen ................. 8
Else Holm-Pedersen ............. 8
Olaf Schmidt ......................... 7
Jens Sindholt ......................... 7
Inger Hartmann .................... 7
Christel Lassen ..................... 7
Kresten Refslund .................. 7
Carsten Andersen .................. 7
Alice Wagtberg Torp ............ 7
Ove Gubi ............................... 6
Inger Jepsen .......................... 6
Helga R Nielsen .................... 6
Unni Graae ............................ 5
Gunhild Lund ........................ 5
Gerda Jacobsen ..................... 5
Lilian Ø Hansen .................... 5
Bitten Vestergaard ................ 5
KLUBMESTER
Finn Christensen ................... 6
Edna Iversen ......................... 4
Inge Iversen .......................... 4
Karen Molzen ....................... 4
Mona Brieghel ...................... 4
Herdis Loholm ...................... 4
Sonja Schmidt ....................... 4
Jette Nielsen ......................... 4
Bodil Jørgensen .................... 4
Helene Thorndahl ................. 4
Annelise Strange ................... 4
Helga Klüwer Petersen ......... 4
Jytte Skifter Andersen .......... 4
Rut Fink ................................ 3
Resi Petersen ......................... 3
Dorte Nielsen ........................ 3
Grethe Abelstedt ................... 3
Tove Runge Pedersen ............ 3
Aksel Krogh Sørensen .......... 3
Kirsten Krogh Sørensen ....... 3
Esther Skytte Jørgensen ........ 3
Inga Buhl .............................. 2
Arne Buhl ............................. 2
Mona Nissen ......................... 2
Lise Nielsen .......................... 2
Edel Selberg .......................... 2
Lis Skibelund ........................ 2
Mona Petersen ...................... 2
Vibeke Liebel ....................... 2
Anne Asmussen .................... 2
Helga Mastrup ...................... 2
Chris Nielsen ........................ 2
Inger Petersen ....................... 2
Frederik Jessen ..................... 2
Karen Richelsen ................... 2
Tilla Kragsfeldt ..................... 2
Hans Erik Egander ................ 2
Elin Veibye Johansen ............ 2
DISTRIKT
FYN
4502
Blaa Klub Ejby
2* KREDSMESTER
Lars Flemming ................. 184
1* KREDSMESTER
Susanne Pryds .................. 135
Erik Olsen ........................ 133
Bitten Hillerup ................. 105
DISTRIKTSMESTER
Mie Skov ............................
Kirsten Nørregaard ............
Helga Eriksen ....................
Astrid Sejten ......................
Grete Bertelsen ..................
Svend Aage Uhrbrand ........
41
40
38
38
35
30
2* KLUBMESTER
Lis Ibsen ............................. 21
1* KLUBMESTER
Edith Thygesen .................. 21
Aase Larsen ....................... 16
Hanne Olesen ..................... 15
Jette W. Tønnesen .............. 12
Torben Hansen ................... 14
Per Paulsen ............................ 9
Peter Sørensen ...................... 9
Curt Broen ............................ 8
Lene Irsberg .......................... 6
Inge Juul Larsen ................... 6
Inger Hansen ......................... 5
KLUBMESTER
Connie Lorenzen .................. 4
Hans Ove Andersen .............. 4
Inge Buch .............................. 3
Anni Sørensen ....................... 3
Niels Pedersen ...................... 3
Anne Lise Petersen ............... 3
Niels Just Petersen ................ 3
4503
Bogense Bridgeklub
2* KREDSMESTER
Lis Riber .......................... 161
Gudrun Hansen ................ 160
Niels Chr. Hansen ............ 159
1* KREDSMESTER
Povl Nielsen ..................... 140
Henning Hansen .............. 107
KREDSMESTER
Bengt Mex-Jørgensen ........ 74
DISTRIKTSMESTER
Solveig Bjørnsson ..............
Hans Kvisthøj ....................
Hanne Kragh Madsen ........
Hans Vestergård .................
Gitte Nicolaisen .................
Lis Pedersen .......................
Poul Pedersen .....................
Inge Marcussen ..................
Jørgen Christiansen ...........
Robert Kværnø ..................
Kate Christensen ................
Arne Rasmussen ................
Anders Rosschou ...............
Bjarne Frederiksen ............
Uffe Rasmussen .................
56
55
50
45
45
44
41
38
37
36
36
33
31
31
30
2* KLUBMESTER
Thorkild Kaspersen ...........
Egon Mølgård ....................
Jan Vestergaard ..................
Mie Johansen .....................
Niels Rasmussen ................
29
26
25
24
20
1* KLUBMESTER
Villy Bloch ......................... 19
Jørgen Kirstan .................... 18
Svend Erik Pedersen .......... 18
Bent Jakobsen .................... 17
Inge Marie Kaspersen ....... 17
Hanne Pust ......................... 16
Iris Jakobsen ...................... 16
Marianne Christoffersen .... 16
Kurt Dallerup ..................... 15
Bjarke B Jakobsen ............. 15
Lis Larsen .......................... 13
Karin Kjeldsen ................... 13
Erik Jensen ......................... 11
Erik Hansen ....................... 10
Marie Jensen ...................... 10
Mikkel Pust ........................ 10
Jørgen Kjeldsen ................. 10
Lis Mellor ............................. 9
Ole Bonnén ........................... 7
Jan Sundstrup ........................ 7
Lars Sundstrup ...................... 7
Jacob Christoffersen ............. 7
Axel Clausen ......................... 6
Birte Clausen ........................ 6
Holger Pedersen .................... 6
Frank Christiansen ................ 5
Ole Gregers Karstensen ........ 5
KLUBMESTER
Lars Hansen .......................... 4
Anker Knudsen ..................... 2
Vagn Margaard ..................... 2
Morten Larsen ...................... 2
Aksel Rasmussen .................. 2
Poul Pedersen .....................
Tove Wolff ..........................
Annie Jensen ......................
Ingrid Bächler ....................
Karen Rasmussen ..............
Poul-Erik Jensen ................
Svend Ovesen ....................
Agathe Gedde Jensen ........
Else Nielsen .......................
Herluf Eriksen ...................
Jonna Rose .........................
Ulla Elmelund ....................
Erik Fischer ........................
Kennet Berg Jensen ...........
48
46
46
46
46
45
43
41
39
37
33
33
32
31
2* KLUBMESTER
Marianne Durck .................
Jørn Plet .............................
Lonnie Godt .......................
Dorrit Jensen ......................
Karin Henrichsen ...............
Ulla Christiansen ...............
Ketty Larsen ......................
Ole Bregnedal ....................
27
24
24
24
24
24
22
20
1* KLUBMESTER
Addy Bregnedal ................. 19
Alice Madsen ..................... 18
Aase Andersen ................... 18
Dagny Jacobsen ................. 18
Anne Henningsen .............. 18
Søren Henrichsen .............. 18
Ole Hald ............................. 16
Inge Petersen ...................... 16
Else Pedersen ..................... 16
Erik Pedersen ..................... 16
Viking Hansson .................. 16
Inge Rasmussen ................. 15
Gordon Petersen ................. 15
Rita Madsen ....................... 12
Erik Sommer ...................... 11
Hans Larsen ....................... 11
Knud Knudsen ................... 11
Sven Wolff ............................ 8
Kirsten Jensen ....................... 8
Henrik Linnemann-Schmidt . 8
Ulla Pedersen ........................ 7
Hroar Nielsen ........................ 7
Martha Skov Rasmussen ...... 7
Inger Højlund ........................ 6
Erik Andreasen ..................... 6
Nanna Henningsen ................ 6
Torsten Dyrhauge ................. 5
Harald Henningsen ............... 5
KLUBMESTER
Helga Riis ............................. 4
Inge Jensen ............................ 4
Lars Skytte ............................ 4
Ellen Andersen ...................... 4
Ingrid T Hansen .................... 4
Gitte Mortensen .................... 4
Claus Christiansen ................ 4
Erik Jensen ............................ 3
Lene Andersen ...................... 3
Jesper Nielsen ....................... 3
Torben Mortensen ................. 3
Hans Chr Pedersen ................ 3
Lise-Lotte Nielsen ................ 3
Susanne Christensen ............. 3
Else Eeg ................................ 2
Tove Møller ........................... 2
Frank Persson ........................ 2
Tonni Nielsen ........................ 2
Børge Hoffmann ................... 2
Mogens Thorseng .................. 2
4505
Bridge 80, Odense
4504
BK 51, Faaborg
2* KREDSMESTER
Lars Winkler .................... 156
STORMESTER
Leif Thomsen ................... 669
Jens Kjær .......................... 594
1* KREDSMESTER
Torben Andersen .............. 119
1* FORBUNDSMESTER
Karen Rasch ..................... 441
FORBUNDSMESTER
Hans Jørgen Rasch ........... 275
2* KREDSMESTER
Børge Møller Pedersen .... 234
1* KREDSMESTER
Kirsten Møller Pedersen .. 139
KREDSMESTER
Poul Isaksen ....................... 87
DISTRIKTSMESTER
Boye Lauritzen .................. 52
Harriet Thomsen ................ 52
KREDSMESTER
Kirsten Graversen ............ 100
Klaus K Jensen .................. 92
John Kristiansen ................ 79
Pia Kristiansen ................... 74
Helge B Møller .................. 69
Henning Jørgensen ............ 66
DISTRIKTSMESTER
Edith Cortzen .....................
Lauge Olesen .....................
Aage Bloch Jensen ............
Grethe Joensen ...................
Jytte Nielsen ......................
Brian Nielsen .....................
Berit Johansen ...................
Ellen Dinesen .....................
Inger Nielsen .....................
Gunild Veje ........................
69
65
60
57
55
53
50
41
39
37
Kylle Thaisen .....................
Jørgen Mølgaard ................
Henny Jørgensen ................
Elin Oris Larsen .................
Peder Olaf Munk ...............
Jonna Bredskov ..................
Christian Roth ....................
Tine Høgstedt .....................
35
35
33
33
32
31
30
25
2* KLUBMESTER
Vibeke Nygaard .................
Jørgen Bredskov .................
Marianne Nielsen ..............
Lone Thaisen .....................
Aase Nielsen ......................
Jørgen Ernlund ...................
Benthe Olsen .....................
27
27
25
24
24
22
20
1* KLUBMESTER
Marianne Løkke ................ 19
Inge Olsen .......................... 18
Ellen Roll ........................... 18
Elin Cordi .......................... 18
Nina Nissen ........................ 18
Lis Wessmann .................... 17
Birthe Johansen ................. 17
Tove Møller Rasmussen .... 17
Solveig Dyhre Hansen ....... 16
Lorenz Roll ........................ 15
Agnete Moeslund ............... 15
Eva Klitgård ....................... 14
Tove Jensen ........................ 13
Hanne Sommer .................. 13
Lis Johansson ..................... 13
Erling Nielsen .................... 12
Jytte Danchell .................... 12
Ida Fuglsang ...................... 11
Lissie Peterson ................... 10
Käthe Frederiksen .............. 10
Annelise Hougaard ............ 10
Connie Therkildsen .............. 9
Jørgen Steffensen .................. 8
Flemming Lauritsen ............. 8
Vibeke Alrø ........................... 7
Inger Thomsen ...................... 7
Kirsten Beyer ........................ 7
Niels Klitgaard ..................... 6
Knud Erik Therkildsen ......... 6
Bente Bülow ......................... 5
Hanne Høgenhaug ................ 5
KLUBMESTER
Kamma Bækholm ................. 4
Kirsten Hansen ..................... 4
Allan Høgenhaug .................. 4
Jytte Rasmussen .................... 4
John Oris Larsen ................... 3
Lis Mølgaard ......................... 2
Birthe Michelsen .................. 2
Niels Kristian Hansen .......... 2
1* KREDSMESTER
Ib Andersen ......................
Birthe Schmidt .................
Knud Jensen .....................
Kirsten Møller Pedersen ..
Peter Jacobsen ..................
Jytte Møller Jensen ..........
Conni Krone .....................
KREDSMESTER
Jørgen Seidelin ..................
Kurt Schmidt ......................
Linda Seedorff ...................
Poul Washuus .....................
Thomas Egedgaard ............
Arne Petersen .....................
Maria Dam Mortensen ......
Lone Seidelin .....................
Poul Pedersen .....................
Poul V. Hansen ...................
Pia Kristiansen ...................
Henning T. Hansen ............
Uffe Madsen ......................
Henning Jørgensen ............
Berit Eickhardt ..................
Anne S. Hansen .................
Søren Asger Petersen .........
99
96
95
91
87
81
79
78
75
74
74
74
67
66
64
58
58
DISTRIKTSMESTER
Gerda Feld ..........................
Karen Lauritzen .................
Ulla Espensen ....................
Jens Christian Sørensen .....
Poul Nielsen .......................
Kirsten Rosell ....................
Egon Lauritzen ..................
Birthe Frank Nielsen .........
Gunnar Borner ...................
Kiss Andersen ....................
Mogens Nielsen .................
Else Schou .........................
Elin Oris Larsen .................
Carole T. Falconer .............
Lars Korsholm ...................
69
57
55
44
42
40
39
37
36
35
34
33
33
32
16
2* KLUBMESTER
Mogens Bebe ..................... 28
Ingrid Bebe ........................ 27
Søren Holmblad ................. 23
1* KLUBMESTER
Bent Frank Nielsen ............ 19
Inge Petersen ...................... 16
Gordon Petersen ................. 15
Kjeld Kjeldsen ...................... 6
KLUBMESTER
Thomas Rasmussen .............. 2
4507
Bridge 87 Odense
4506
BK af 1936, Odense
STORMESTER
Kurt Boysen ..................... 845
Steen Vestergaard ............ 612
Jens Kjær .......................... 594
2* FORBUNDSMESTER
Marianne Vestergaard ...... 563
Otto Rübner ..................... 516
1* FORBUNDSMESTER
Betty Rübner ....................
Karen Rasch .....................
Mogens B Krone ..............
Jens Otto Pedersen ...........
Erik Olsen ........................
Erling Andersen ...............
Morten Dam Mortensen ..
Claus Lund .......................
493
441
427
409
388
368
336
321
FORBUNDSMESTER
Else Andersen ..................
Lene Persson ....................
Lone Mortensen ...............
Hans Jørgen Rasch ...........
Inge Dahm .......................
Inga Hansen .....................
Betty Sørensen .................
Keld Boysen .....................
308
289
277
275
266
233
208
203
2* KREDSMESTER
Børge Møller Pedersen ....
Birgit Poulsen ..................
Rudolf Sørensen ..............
Aase Bartschick ...............
Torben Bentsen ................
Kaj Hansen ......................
Bjarne Andersen ..............
Hanne Isaksen ..................
Inger Just ..........................
Lise Jacobsen ...................
Jens Kjeldsen ...................
Poul Just ...........................
234
217
180
175
169
164
162
161
160
160
158
154
DISTRIKTSMESTER
Mogens Hansen ..................
Harry V Jacobsen ..............
Poul Nielsen .......................
Bente Jacobsen ..................
Hanne Hansen ....................
48
48
41
41
33
2* KLUBMESTER
Henny Felland ....................
Margit Jørgensen ...............
Benthe Olsen .....................
Kamma Stevnhoved ...........
24
23
20
20
1* KLUBMESTER
Jenny Olsen ........................ 18
Villy Trebbien .................... 18
Grethe Trebbien ................. 18
Leif Olsen .......................... 16
Erik Rasmussen ................. 16
Lis Hansen ......................... 15
Aase Hansen ...................... 15
Therese Rasmussen ........... 15
Irma Madsen ...................... 13
Tove Nielsen ...................... 12
Vivi Steenberg ................... 10
Hjalmar Nielsen ................. 10
Leo Siemons ......................... 9
Kirsten Stenstrøm ................. 9
Kirsten Siemons .................... 8
Ingrid Wagner ....................... 7
Else Wiedemann ................... 7
Jørn Wiedemann ................... 7
Inger Marie Hansen .............. 7
Jytte Kjær .............................. 5
Anton Axelsen ...................... 5
Margit Axelsen ..................... 5
Ulla Lund Thygesen ............. 5
KLUBMESTER
Bente Tapager ....................... 2
Jørn Haue Pedersen .............. 2
Kirsten Haue Pedersen ......... 2
102
053503_alma-indmad.pmd
102
147
145
139
139
130
130
109
8/8/2005, 11:44 AM
4508
BK af 1942, Odense
2* KREDSMESTER
Hans Børge Hansen ......... 203
Rudolf Sørensen .............. 180
Torben Bentsen ................ 169
1* KREDSMESTER
Knud L Just ......................
Knud Jensen .....................
Jytte Møller Jensen ..........
Henrik Herløv ..................
141
139
130
109
KREDSMESTER
Esther Horneman ...............
Leif Simonsen ....................
Knud Pedersen ...................
Musse Bentsen ...................
DISTRIKTSMESTER
Else Wibroe ........................
Niels Holst-Jensen .............
Birthe Billenstein ..............
Robert De Vallier ...............
85
80
76
61
49
43
41
35
2* KLUBMESTER
Ejgil Eriksen ...................... 28
Connie Lauritsen ............... 24
1* KLUBMESTER
Anders Pedersen ................ 15
Poul Storm ......................... 12
Erik Billenstein .................. 12
4510
Bridge 95, Faaborg
KLUBMESTER
Bente Hansen ........................ 4
Eva Juhl Nielsen ................... 4
Poul Erik Hansen .................. 3
Birgit Hansen ........................ 2
Jørgen Hansen ....................... 2
4515
Eventyr Bridge Odense
FORBUNDSMESTER
Jacques Borggild ............. 214
DISTRIKTSMESTER
Hanne Dupont Andersen ... 56
Ingelise Raaschou .............. 44
2* KLUBMESTER
Ejgil Eriksen ...................... 28
Aino Polk ........................... 25
1* KLUBMESTER
Inge Lundsgaard ................ 16
Lis Poulsen ......................... 12
Grethe Lundgaard Poulsen 11
Mogens Jacobsen ............... 10
Vagn Poulsen ......................... 7
Kirsten Beyer ........................ 7
Ulla Jacobsen ........................ 6
Birthe Hansen ....................... 5
KLUBMESTER
Gydde Bøving ....................... 3
Lise Rasmussen .................... 2
Preben Gravergaard .............. 2
Niels Einer-Jensen ................ 2
KREDSMESTER
Preben Askholm ................. 69
4519
Assens Bridgeklub af 1951
DISTRIKTSMESTER
Tove Askholm ....................
Tove Wolff ..........................
Ingrid Bächler ....................
Karen Rasmussen ..............
Else Nielsen .......................
2* KREDSMESTER
Sidse Lønborg ..................
Niels Lønborg ..................
Turi Bruun ........................
Frank H Nielsen ...............
53
46
46
46
39
2* KLUBMESTER
Karin Henrichsen ............... 24
1* KLUBMESTER
Alice Madsen ..................... 18
Aase Andersen ................... 18
Viking Hansson .................. 16
Bente Ipsen ........................ 15
Lene Thiesen ...................... 13
Susanne Nykjær Larsen ........ 7
Else Bastrup .......................... 6
Johannes. Larsen ................... 5
KLUBMESTER
Ernst Ulbæk .......................... 4
Bente Hansson ...................... 4
Elisabeth Ulbæk ................... 4
Lene Andersen ...................... 3
Lise-Lotte Nielsen ................ 3
Erik Loch .............................. 2
Tonni Nielsen ........................ 2
Aksel Rasmussen .................. 2
Flemming Pedersen .............. 2
2* KLUBMESTER
Kurt Lauritsen ....................
Else Østergaard ..................
Susanne Frederiksen ..........
Frits Poulsen .......................
Peter Riken .........................
Betty Madsen .....................
Henny Wædeled .................
Elisabeth Kastberg .............
1* KREDSMESTER
Lillian Hansen ................. 139
KREDSMESTER
Svend Heide Jørgensen ...... 82
DISTRIKTSMESTER
Helga Eriksen .................... 38
Jørgen V. Hansen ................ 31
1* KLUBMESTER
Birgit Gjelstrup .................. 15
Christian Nielsen ............... 12
Eva Gaunt-Rasmussen ....... 11
Lis Hveisel Hansen ............ 10
Anne Kruse ........................... 9
Gitte Rasmussen ................... 9
Lars Kruse ............................. 8
Curt Broen ............................ 8
Edith Wakefield .................... 8
KLUBMESTER
Heinrich Tolstup ................... 6
Inger Hansen ......................... 3
4524
Kerteminde Bridgeklub
4512
Dalum Bridgeklub
DISTRIKTSMESTER
Poul Nielsen .......................
Jørgen Rasmussen ..............
Torben Larsen ....................
Lis Knudsen .......................
222
214
207
200
41
41
35
32
28
25
25
23
22
20
20
20
1* KLUBMESTER
Elin Cordi .......................... 18
Margrethe Christensen ...... 18
Grethe Katborg Mikkelsen 17
Lis Hansen ......................... 15
Helga Vittrup ..................... 15
Lise Kjær Jacobsen ............ 15
Aage Jensen ....................... 11
Jytte Hansen .......................... 8
Knud Kærgaard ..................... 8
Judda Wichmann .................. 8
Rita Jensen ............................ 6
Mogens Juhl Nielsen ............ 5
STORMESTER
Svend Novrup .................. 707
FORBUNDSMESTER
Mette Novrup ................... 230
2* KREDSMESTER
Preben Pendorff ............... 200
Georg Lehrmann .............. 196
1* KREDSMESTER
Dines Poulsen ..................
Kirsten Juul Poulsen ........
Kasper Poulsen ................
Helge Petersen .................
Svend-Aage Madsen ........
Jørgen Gundesen ..............
Aksel Kragh .....................
Anne Frederiksen .............
143
143
141
125
119
117
115
102
KREDSMESTER
Birthe Hansen ....................
Ellen Kaas ..........................
Lars Ringkjær ....................
Asta Jensen ........................
Jørgen Kaas ........................
Rie Kjær Rasmussen .........
Christian Martensen ..........
74
71
71
66
61
60
54
DISTRIKTSMESTER
Knud Erik Eriksen .............
Lissi Hansen ......................
Martin Mouritzen ..............
Ejner Lundsgård ................
Else Jørgensen ...................
Valdemar Jørgensen ...........
Elly Tengberg-Hansen .......
Grethe Holdgaard ..............
Edvard Jørstad ...................
Mogens Henriksen .............
Bodil Andersen ..................
Rosa Pedersen ....................
Leo Hansen ........................
Inge Hansen .......................
Ib Duus Petersen ................
Inge Madsen ......................
Rene Kaas Larsen ..............
Jens Peder Jensen ...............
49
48
48
47
43
43
43
41
40
39
37
36
34
32
31
25
23
15
2* KLUBMESTER
Inger Duus Petersen ...........
Otto Mohr Jensen ..............
Ellen Vang-Pedersen ..........
Søren Holmblad .................
Bodil Gundesen .................
29
27
24
23
22
1* KLUBMESTER
Ester Thomsen ................... 20
Tove Andersen ................... 17
Else Madsen ....................... 16
Benny Pedersen .................. 16
Malene Kaas Larsen .......... 16
Gitte Juhl Thomsen ............ 16
Else Sarkel ......................... 14
Helle Nordström ................ 12
Ole Kjær Rasmussen ......... 12
Jørn Juhl Thomsen ............. 11
Villy Hansen ......................... 9
Inger Holmblad ..................... 8
Otto Maag ............................. 7
Kirsten Maag ........................ 7
Jens Petersen ......................... 7
Michael Eriksen .................... 7
Jane Thybo ............................ 5
Kaj Lundsfryd ....................... 5
Birgit Vestergaard ................. 5
KLUBMESTER
Poul Jensen ............................ 5
Dagmar Olesen ..................... 5
Verner Vestergaard ............... 5
Anne Margrete Henriksen .... 4
Lena Jørgensen ..................... 3
Ole Qvist ............................... 2
Tove Fries .............................. 2
Inge Jensen ............................ 2
Jette Qvist ............................. 2
Åse Andersen ........................ 2
Gudrun Hansen ..................... 2
Michael Madsen ................ 10
Anne Hansen ......................... 9
Finn Kjersgaard .................... 9
Else Lethenborg .................... 8
Jørgen Rasmussen ................. 8
Poul-Erik Hansen .................. 8
Inge Øgaard .......................... 7
Søren Øgaard ........................ 6
Åse Pedersen ......................... 5
Peter West-Nielsen ............... 5
KLUBMESTER
Jytte Schiess .......................... 3
4528
Langelands Bridgeklub
1* KREDSMESTER
Helge Hansen ................... 137
DISTRIKTSMESTER
Mogens Pedersen ............... 53
Elsebeth Stobberup ............ 31
Ingrid Overgaard Hansen .. 24
2* KLUBMESTER
Clara Rasmussen ............... 25
1* KLUBMESTER
Knud Frederiksen .............. 21
Jytte Kokkenborg ............... 18
Vibeke Larsen .................... 13
Aase Rønn Olesen ............. 12
Birgit Schmidt ................... 10
Ebba Frederiksen ............... 11
Jørgen Rostbøll .................. 10
Bente Rostbøll ...................... 9
Lilly Jørgensen ...................... 9
Elsie Fredegaard ................... 8
Otto Arnsted .......................... 7
Christian Jensen .................... 7
Erik Dirksen .......................... 6
Erik Fredegaard .................... 6
Edith Kromann Larsen ......... 6
Kamma Haaning ................... 5
Ernst Tønnesen ..................... 5
Herluf C Lykkegaard ............ 5
KLUBMESTER
Birgit Theodorsen ................. 5
Tove Jensen ........................... 4
Bent Hansen .......................... 4
Troels Krøyer ........................ 4
Conni Nielsen ....................... 4
Thomas Lyngborg ................. 4
Knud Petersen ....................... 3
Jesper Møller Hansen ........... 2
4529
Langeskov Bridgeklub
4526
Klør 5
2* KREDSMESTER
Lars Winkler .................... 156
1* KREDSMESTER
V